Page 1

Pla de formació Pla Experimental Llengües Estrangeres: Tractament de la llengua oral a l’aula

PROJECTE DE CENTRE

Centre i Localitat Títol del projecte

IES Ernest Lluch i Cunit Oral English

Professors

Esther Oliver, Marc Blanco, Helena.

implicats Objectiu/s general/ Ü Millorar el nivell de comprensió auditiva i de producció oral. Ü Realitzar activitats que estimulen l' ús de l' anglès com a s llengua d' interacció i que constitueixin un intercanvi real d’ informació.

Cursos implicats 4t d’ ESO, 2n d’ ESO i 3r d’ ESO. Breu descripció del projecte

Temporització Equipament necessari

L’ objectiu final del projecte amb els alumnes de 4t d’ ESO és aconseguir que facin una guía audiovisual per ajudar a les persones que viatgin a l’ estranger. En aquesta direcció, els alumnes han d’ enregistrar-se simulant situacions com ara: · Demanar el que es vol menjar en un restaurant. · Saber orientar-se en una ciutat nova. · Anar de compres. · Socialitzar amb la gent del país. 3 cursos. Material típic d’ aula: pissarra, reproductors de CD, ordinadors, projector, pantalla de projecció, videocàmera...

Possibles dificultats

El nivell dels alumnes és en general més baix del desitjable. Hi ha dificultats per què s’ expressin en qualsevol llengua que no sigui la llengua de casa. Els professors implicats es troben davant d’ un projecte nou, amb dificultats noves que ells mateixos no poden sempre predir.

 Montse Irun i Dolors Permanyer


 Montse Irun i Dolors Permanyer

Projecte Oral English IES Ernest Lluch i Martí  

Esborrany del projecte improvisat per què el document de word on estava el text definitiu no està disponible ara mateix, però sí en poc temp...

Projecte Oral English IES Ernest Lluch i Martí  

Esborrany del projecte improvisat per què el document de word on estava el text definitiu no està disponible ara mateix, però sí en poc temp...