Page 1

Prötökol séramónijël Uitgereikt aan de oud-hoogheid prins Caranavalsjaar

Prötökol séramónijël 1.

Op het Prinsenbal zal de oud-Prins gevraagd worden voor toetreding tot de Prinsengarde. Dit protocol zal aan hem als Gardelid worden overhandigd. In het eerste jaar, op elke belangrijke carnavalsontmoeting, berust bij de oud-Hoogheid de taak als bottelier te fungeren in gepaste kledij voor de duur van precies 44 minuten. Hij blijft zich verbonden voelen met de vereniging en zijn passie voor het carnaval behouden.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. De garde klopt altijd

Zijn onderscheiding zal door hem ufsjjél in het bijzijn van de Gardeleden worden geünieerd op het unieke prinsenbord in het Trollenhoes. Om Gardelid te mogen blijven, wordt een Gardelidwaardig gedrag verwacht. Privileges worden dus verdiend, zodat men ook verzekerd is van toegang tot het Gala. De vereniging hanteert een passende regeling voor het Gardetenue. Jaarlijks is men aan de Garde contributie verschuldigd. Bereikt een Gardelid de leeftijd van 50 jaar, dan is aan hem de eer een Acer Plat Globosium te planten en hiervoor levenslang te zorgen. De carnavalsoptocht zal worden voorafgegaan door onze Gardepraalwagen. Iedereen wordt verwacht hierop aanwezig te zijn. Jaarlijks is er in het voorjaar een werkbezoek en in het najaar een sportieve trip om carnavaleskische inspiratie te verwerven. De proclamatie van de nieuwe Hoogheid zal het gehele jaar in 11e formaat een plekje krijgen op het prinsenbord. Alles onder ons motto:

Namens de Garde,

Prins

Prins

Prins

wcv-prinsengarde-protokol  
wcv-prinsengarde-protokol  
Advertisement