Page 75

‘t Hofkoor

Dr bint Knolntrekkers en Knolntreksters dee nog nooit n gala hebt zeen wo nich an met deu. Dat ge ar t Hofkoor et noe gebeurn: het koor stopt met optreedn op de de. gala-oamIn 1984 is t Hofkoor begu nn. Het besteet noe oet de zangers Alfons en He Gerrit Vreeswijk, Wim Hö rman Weiden, vels en Leo Padberg; veur de begeleiding zorgt Hans en het gala-orkest. In de Roordink loop der joarn hebt Broe r Olde Junink, Berrie Loris Assink dr bie west en tot t en Alfred 1986 hef Johnnie Smit ve ur de begeleiding zorgd. Al dee joarn hef t Hofko or zungn oawer dat wat dr in oons Knolnlaand alm beurdn, met daank an tek oal gestschrievers as Bob Veldh uis, Berrie Lorist en Peter t Koor hef op de bühne Löbker. stoan as Blues Brothers, piraatn, braandweerleu meer. Veer moal steet t en nog völle Hofkoor op de grammefo onplaat van Radio Oost valskraker en twee moal met n carnahew n tweedn pries wunn op oons eigen Hofkoren De leste joarn hef t Hofko festival. or ok n leavn boetn de ga la. Wie zingt veur allerlei verenigingn en in tehuu clubs en ze en dat doow met onor m völ plezeer, ok met de Hieroonder zeej oons bie ke rst dage. de Boerenfluitjes.

Wie hebt nog aait völ wi l met mekaar en wie tre edt nog geerne op, mer nich me er op de gala. Doar köj oo ns nich zeen en heurn. Wi’j komt wa kiekn en luustern no ar wat dr rechtevoort wodt zungn. En wi’j twiefelt dr nich an : het zal good wean. Het Hofkoor weanst oeleu n onmeuning mooi carn aval. Goodgoan.

75

`t Knoll´nblaedke 2012

Knolnblaedke_2013  

knolnbleadke 2013

Knolnblaedke_2013  

knolnbleadke 2013

Advertisement