Page 5

Van de Voorzitter B

este Carnavalsvierders van het Knollenland, het gaat weer beginnen. Een nieuw carnavalsjaar, met nieuwe hoogheden. Hierbij zull en weer meerdere buurten, vereniginge n, families, vrienden, etc. ‘de pineut’ zijn. Na de presentatie van de nieuwe Hoogheden zien we al deze mensen in beweging komen. Er ontstaan allerlei ludieke ideeën. Het meedoen met de optocht, het versieren van de straat voor de optocht en verder het aanwezighe id bij allerlei activiteiten die wij als CV de Knollentrekkers organiseren. Kortom : de betrokkenheid van eenieder is groot. Mensen zien dan ook dat de organisatie Carnaval, niet even alleen wat datums op de kalender prikken is. Vele commissies en groepen zijn bezig met invulling van activiteiten. Er zorg voo r dragen dat alles op tijd geregeld is en er een draaiboek is voor elke avond. Wij kennen in het Knollenland dan ook een gezonde carnavalscultuur. Acceptatie van eenieder en gezamenlijk feest maken. Als vereniging proberen we dan ook een breed een programma te bieden. Dit programma laat zien dat er voor elke leeftijdsgroep wel een activiteit is. Om voldoende rust in te bouwen hebben we zelfs moeten besluiten de opkomst van

de duo’s medio december 2012 plaa ts te laten vinden. Nee, het is niet de rust die we nodig hebben, maar het is het volle programma in een korte carnava ls periode, dat er voor zorgt dat dit nod ig is. Op het moment van dit schrijven kan ik nog geen namen noemen, maar de nieuwe hoogheden staan te trappele n om zich te presenteren. Zij zullen er voor zorgen dat wij weer een geweldi g carnaval mogen beleven. Maar ook zij zullen weer volledig in de watten gele gd worden. Onze Hoogheden van afgelope n jaar kunnen dit bevestigen. Prins Pet er en Sik Ronald, Jeugdprins Bram en Jeugds ik Teun, Jonker Bart en Sik Martijn, de drie duo’s die ons het afgelopen jaar het nodige vertier en plezier hebben gebracht. Dank voor jullie geweldige inzet en bijdrage. Gelukkig hebben we al jaren lang betrouwbare partners, in de zin van onze sponsoren. Iedere keer maar wee r kunnen wij bij hun aankloppen. Hun bijdrage is van groot belang voor onz e vereniging. Zonder hun zouden wij u niet een programma kunnen bieden zoa ls U dat van ons gewend bent. Tot slot wens ik iedereen een prachti g carnavalsseizoen toe. Voorzitter, Hans Snijders

`t Knoll´n blaedke 2013 

Knolnblaedke_2013  

knolnbleadke 2013

Knolnblaedke_2013  

knolnbleadke 2013

Advertisement