Page 27

In het oale Knoll’nhoes 2012

A

laaf jonge Knollent

rekkers,

Ook “het oale Knol l’nhoes” mag zich via dit stukje bem “KNOLLENBLAEDJ oeien met het E” Natuurlijk kriebelt er bij ons nog geno eg als het om carn Oké, we lopen miss aval gaat. chien niet meer m ee in de optocht maa ook niet. r dat hoeft Want als jezelf niet meer naar de opto cht kunt komen m dat de optocht na oet je zorgen ar jou komt. En dat hebben ze bij de Knollentrekk ers mooi geregeld En waarom zouden . wij alle carnavalsfee sten nog aflopen al heel groot feest bi s er een j ons in het oale kn ollenhoes is. Het “kleintje Gala”! Klein noemen ze da t. Als je dan ziet ho ons wordt uitgepak e er voor t!! GEWELDIG! Kosten nog moeite worde n gespaard om on fantastische avond s een te bezorgen. Het co mplete combo strij en een batterij aan kt neer jonge kerels met st eken op hun knap neemt plaats acht pe koppen er de tafel. De grot e zaal is door heel medewerkers vers veel ierd en daarbij sla an ze ons ook niet ov hebben al de mee er. We st vreemde creatie s aan gehad en da lachen. t was altijd Diverse artiesten va n het GROTE gala vinden het zeker ni om hun optreden et vervelend bij ons nog eens du nn etjes over te doen hebben wij binnen . Natuurlijk de muren van “het oale Knoll’nhoes” enkele rasartieste ook nog n. Ze zouden zeke r niet misstaan op Als Trui en Marie op het grote Gala. komen weten wij zeker dat er gelach worden. Zij nemen en gaat met alles en iedere en van ons een loop Jos Leliefeld wordt je. Zeker niet gespaard. Vorig jaar hebben we zelfs de drie to ppers hier op het Halverwege de av podium gehad. ond kwam er nog ee n grote verrassing. Vita kwam speciaal La Dolce voor ons spelen. Al met al een spekta ik jou daar. kel van heb Ook erg leuk was da t ons een nieuw bo rd werd aangebod Tijdens de prinsenv en. errassing kregen w e een nieuw uithan Nu kan iedereen w gbord. eer zien dat hier de ‘oale knollen’ van wonen. Weerselo Iedereen die zich op welke wijze dan oo k heeft ingezet voor hartelijk bedankt! ons: heel en En tot de eerstv olgende keer! Alaaf!!

`t Knoll´n blaedke 2013 27

Knolnblaedke_2013  

knolnbleadke 2013

Knolnblaedke_2013  

knolnbleadke 2013

Advertisement