Page 1

Draaiboek carnaval ‘Knollenlaand’ seizoen 2013 - 2014 “C.V. De Knollentrekkers”

Aan:

Bestuur C.V. De Knollentrekkers Raad van elf C.V. De Knollentrekkers Bestuur J.C.V. De Pearse Köp Technische Commissie Oud Prinsen Commissie Oud Sikken Commissie Feest Commissie Optocht Commissie Jongeren Carnaval Commissie Vrienden van de Knollen La Dolce Vita Les Miezerables

Van:

Louis Padberg

Datum:

19-12-2013

Kenmerk:

Draaiboek carnaval seizoen 2013-2014 versie 0.2

Onderwerp:

Diverse activiteiten carnavalsseizoen 2013-2014

Beheerder draaiboek:

Bestuur C.V. De Knollentrekkers

___________________________________________________________________________________ Louis Padberg, bestuur “C.V. De Knollentrekkers” Tel: 06-50596322 / e-mail: louispad@hotmail.com of info@deknollentrekkers.nl Draaiboek carnaval ‘Knollenlaand’ seizoen 2013-2014


Blad 2/13 12-11-2013

Draaiboek carnaval ‘Knollenlaand’ seizoen 2013 - 2014

______________________________________________________________________________________________

Klootschieten J.C.V. De Pearse Köp tegen C.V. De Knollentrekkers Datum: 08-06-2013 Aanvang: 15:00 Locatie: Café De Troll Aanwezig club: RV11 + Bestuur C.V. De Knollentrekkers RV11 + Bestuur J.C.V. De Pearse Köp Organisatie: RV11 C.V. De Knollentrekkers Activiteiten: Klootschieten Acties: Welkom: Klootschieten C.V. De Knollentrekkers tegen CV De Köttelpeer'n Datum: 12-10-2013 Aanvang: 13:30 Locatie: Voor café, Partycentrum Ensink Aanwezig club: RV11 + Oud Prinsen + Bestuur, C.V. De Knollentrekkers RV11 + Bestuur Denekamp Organisatie: Feestcommissie C.V. De Knollentrekkers Activiteiten: Klootschieten Acties: Welkom: Startavond / Aftreden Hoogheden / Liedjesfestival Datum: Aanvang Locatie:

9 november 2013, zaterdag 20:00 uur Café van Olffen Les Miezerables Aanwezig club: Bestuur, RV11, Oud Hoogheden, Les Miezerables, diverse commissies Organisatie: Oud Prinsen Programma: Aftreden Jeugdprins en Jeugdsik Aftreden Jonker en Sik de J.C.V. De Pearse Köp Aftreden hoogheid en sik C.V. De Knollentrekkers Afscheid dansmarietjes Afscheid/bedankjes leden Activiteiten: Wordt ingevuld door oud hoogheden en Les Miezerables. Acties: Presentjes diverse personen, uitnodigingen opstellen en versturen, definitief schema opstellen van deze avond, zaal versieren door Oud Prinsen. Optochtcommissie uitreiken Buurtprijs. Mededeling Beukske Pauline Bruns Welkom: -

____________________________________________________________________________________ Louis Padberg, bestuur “C.V. De Knollentrekkers” Tel: 06-50596322 / e-mail: louispad@hotmail.com of info@deknollentrekkers.nl Draaiboek carnaval ‘Knollenlaand’ seizoen 2013-2014


Blad 3/13 12-11-2013

Draaiboek carnaval ‘Knollenlaand’ seizoen 2013 - 2014

______________________________________________________________________________________________

Knollentrekken Datum: Aanvang Locatie: Aanwezig club: Organisatie: Acties: Welkom:

28 december 2013, zaterdag 13:30 uur Voor café Ensink Bestuur, RV11, Oud Hoogheden, kapellen, diverse commissies, Bestuur J.C.V. de Pearse Köp (delegatie) en De Veurtrekkers (delegatie) Knollencommissie Knollencommissie, Bus Les Miezerables -

Prinsenbal Datum: Aanvang Locatie: Aanwezig: Kapel: Programma:

Activiteiten: Acties:

Welkom:

4 januari 2014, zaterdag 20.00 uur Partycentrum Ensink Bestuur, dansmarietjes, RV11, Oud Hoogheden en diverse commissies Les Miezerables en La Dolce Vita ‘s Morgens bij Plusmarkt Tijhuis de actie met Hofauto. Installatie Jeugdraad en dansmarietjes (20:00 uur) Opkomst Jeugdprins en Jeugdsik (20:11 uur) Installatie dansmarietjes (20:45 uur) Installatie nieuwe RV11 leden (20:45uur) Opnemen oud Hoogheden in de Prinsengarde en het Sikkenfonds (21:00 uur) Opkomst Hoogheid en Sik (21:19 uur) Organisatie jeugd door JCC. Organisatie opkomst Hoogheid en Sik door Prinsencommissie en het bestuur PR en mededelingen Beukske door Pauline Bruns Voorbereiding door JCC Voorbereiding door Prinsencommissie Versieren zaal door RV11 Elektrische knol in gereedheid brengen door TC Residentiebord ophangen door TC Muziek en geluid door Toronto Definitief schema/draaiboek opstellen van deze avond. -

Vergadering Bestuur Datum: Aanvang Locatie: Aanwezig: Programma: Activiteiten: Acties: Welkom:

5 januari 2014, zondag 12.00 uur Café Ensink Bestuur, Hoogheid en Sik Kennismaking en bespreking programma Vergadering / Gezellig samenzijn PR voor de krant en diverse weekbladen door Pauline Bruns in samen spraak met het duo. Foto digitaal. -

____________________________________________________________________________________ Louis Padberg, bestuur “C.V. De Knollentrekkers” Tel: 06-50596322 / e-mail: louispad@hotmail.com of info@deknollentrekkers.nl Draaiboek carnaval ‘Knollenlaand’ seizoen 2013-2014


Blad 4/13 12-11-2013

Draaiboek carnaval ‘Knollenlaand’ seizoen 2013 - 2014

______________________________________________________________________________________________

Opkomst Jonker en Sik J.C.V. De Pearse Köp Datum: Aanvang Locatie: Aanwezig: Kapel: Actie: Programma: Welkom:

5 januari 2014, zondag 16:00 uur Café De Troll J.C.V. De Pearse Köp, Bestuur, commissies en leden, Les Miezerables C.V. de Knollentrekkers Opkomst Jonker & Sik Feest -

Opening Residentie en aanbieden hofauto Datum: Aanvang Locatie: Aanwezig: Kapel: Organisatie: Programma: Activiteiten:

Acties:

Welkom:

10 januari 2014, vrijdag 20.00 uur Partycentrum Ensink Bestuur, dansmarietjes, RV11, Oud Hoogheden, diverse commissies, delegatie van het bestuur en RV11 Pearse Köp. Les Miezerables RV11 Opening Residentie, sleutelontvangst, Overhandiging Hofauto door firma Auto Reinders (Gerard Bruns) Wordt ingevuld door RV11. Bord onthullen + auto aanbieden Muziek door Toronto Uitreiken onderscheidingen Uitnodigingen opstellen en verzenden door Pauline Bruns Mededeling Beukske Pauline Bruns Zaal versieren door RV11 Muziek en geluid door ….. Foto en proclamatie door Vorst Residentiebord volledig maken door TC Definitief schema/draaiboek opstellen van deze avond -

Noaberbal Datum: Aanvang Locatie: Aanwezig: Kapel: Organisatie: Programma: Acties:

Welkom:

11 januari 2014, zaterdag 20:00 uur (onder voorbehoud) vertrektijd volgt Bruins Saasveld Bestuur, dansmarietjes RV11, Oud Hoogheden, diverse commissies Les Miezerables C.V. De Buisman Keals C.V. De Buisman Keals Mededeling Beukske Pauline Bruns Bus Les Miezerables aanwezig. Vervoer regelen. Presentatie voorbereiden Hoogheid Sik Dansmarietjes optreden instuderen Definitief schema opstellen van deze avond. Voorbereiding avond organisatie Vorst Muziek, beeld en geluid, C.V. De Buisman Keals -

____________________________________________________________________________________ Louis Padberg, bestuur “C.V. De Knollentrekkers” Tel: 06-50596322 / e-mail: louispad@hotmail.com of info@deknollentrekkers.nl Draaiboek carnaval ‘Knollenlaand’ seizoen 2013-2014


Blad 5/13 12-11-2013

Draaiboek carnaval ‘Knollenlaand’ seizoen 2013 - 2014

______________________________________________________________________________________________

Opening Residentie J.C.V. De Pearse Köp Datum: Aanvang: Locatie: Aanwezig: Kapel: Organisatie: Programma: Welkom

12-01-2014 17:00 Café De Troll Bestuur, commissies en leden J.C.V. De Pearse Köp Les Miezerables J.C.V. De Pearse Köp Opening residentie, sleutelontvangst -

Opening Boet’nverblief Kottelpeern Datum: Aanvang Locatie: Aanwezig club: Programma:

15 januari 2014, woensdag 20:30 uur Singraven Klein gevolg C.V. De Knollentrekkers Opening Residentie

Bokkenzitting Datum: Aanvang Locatie: Aanwezig club: Programma: Acties: Welkom:

18 januari 2014, zaterdag 20:00 uur (onder voorbehoud) vertrektijd volgt Oldenzaal Rouwhorst Bestuur, RV11, Oud Hoogheden, Oud Sikken Optredens van aanwezige clubs aanschouwen Bus Les Miezerables aanwezig. Vervoer regelen. Presentatie voorbereiden Hoogheid Sik Voorbereiding avond organisatie Vorst Niet

Receptie Knoll’ntrekkers Bornebroek Datum: Aanvang Locatie: Aanwezig: Kapel: Programma: Acties: Optie: Welkom:

19 januari 2014, zondag 14:30 uur vertrek bij Café Van Olffen Bestuur, RV11 CV de Knollentrekkers (Pearse Köp) Les Miezerables Receptie Bus Les Miezerables J.C.V. De Pearse Köp gaan mee naar Bornebroek -

Teenage Party J.C.V. De Pearse Köp Datum: Aanvang: Locatie: Aanwezig club: Programma: Acties: Welkom:

25-01-2014 J.C.V. De Pearse Köp, Bestuur, commissies en leden -

____________________________________________________________________________________ Louis Padberg, bestuur “C.V. De Knollentrekkers” Tel: 06-50596322 / e-mail: louispad@hotmail.com of info@deknollentrekkers.nl Draaiboek carnaval ‘Knollenlaand’ seizoen 2013-2014


Blad 6/13 12-11-2013

Draaiboek carnaval ‘Knollenlaand’ seizoen 2013 - 2014

______________________________________________________________________________________________

Opening Boet’n verblief Datum: Aanvang Locatie: Aanwezig: Kapel: Organisatie: Programma: Activiteiten: Acties:

Welkom:

25 januari 2014, zaterdag 20:30 uur Café Antje en Billy Bestuur, dansmarietjes RV11, Oud Hoogheden, diverse commissies La Dolce Vita + Les Miezerables La Dolce Vita Opening Boet’n verblief Wordt ingevuld door La Dolce Vita (sponsorcontract AB) Uitnodigingen opstellen en verzenden door Pauline Bruns Mededeling Beukske Pauline Bruns Foto en Proclamatie door Vorst Bord ophangen door TC Definitief schema/draaiboek opstellen van deze avond. Speldje lid van verdienste?? Muziek: Toronto -

Kaartverkoop Gala Datum: Aanvang Locatie: Aanwezig: Programma: Activiteiten: Acties:

Welkom:

26 januari 2014, zondag 10:00 uur Café Van Olffen Bestuur. kaartverkoop kaartverkoop Mededelingen Beukske Pauline Bruns Donateurkaarten drukken, Donateurkaarten verkopen, (tweede week januari starten) Toegangskaarten drukken, Intekenlijsten zaal (5 stuks), Nummers voor afgifte a.d. deur, Sponsoren benaderen welke avond, Taakverdeling bestuur bij verkoop, -

Opendag wagenbouw J.C.V. De Pearse Köp Datum: Aanvang: Locatie: Aanwezig club: Programma: Acties: Welkom

26 januari 2014, zondag Hal J.C.V. De Pearse Köp, Bestuur, commissies en leden Presentatie wagenbouwactiviteiten Afstemming met feestcommissie hoe die middag in te vullen! Iedereen

____________________________________________________________________________________ Louis Padberg, bestuur “C.V. De Knollentrekkers” Tel: 06-50596322 / e-mail: louispad@hotmail.com of info@deknollentrekkers.nl Draaiboek carnaval ‘Knollenlaand’ seizoen 2013-2014


Blad 7/13 12-11-2013

Draaiboek carnaval ‘Knollenlaand’ seizoen 2013 - 2014

______________________________________________________________________________________________

Gala Datum: Aanvang Locatie: Aanwezig: Programma: Activiteiten: Acties:

Welkom:

31 januari, 1-5-7-8 februari 2014, vr, za, wo, vr en za 20:00 uur, op 5 februari om 19.30 uur Café Van Olffen Bestuur, dansmarietjes RV11 Gala Gala Opbouw hoogzit en diversen door TC i.o.m. Galacomité Aankleden zaal/podium Galacomité Ontvangst, loper windlichten e.d. TC Inrichten artiestencafé Barbezetting door Raad van Commissarissen Intekenen nummering tafels Drager zilveren knol benoemen? Presentatie Sponsoren. Gasten met kaarten

Gala Köttelpeern Datum: Aanvang Locatie: Aanwezig: Programma: Welkom:

2 februari 2014, zondag Het Podium, Denekamp Klein gevolg C.V. De Knollentrekkers Gala -

Opening Boet’nverblief J.C.V. De Pearse Köp Datum: Aanvang Locatie: Aanwezig: Kapel: Programma: Acties: Welkom:

2 februari 2014, zondag 15.00 onder voorbehoud Restaurant De Weemhof, Ootmarsum J.C.V. De Pearse Köp, C.V. De Knollentrekkers? Les Miezerables Opening Residentie, sleutelontvangst -

Kuiermiddag Oelewappers Datum: Aanvang Locatie: Aanwezig: Programma: Welkom:

9 februari 2014, zondag -

____________________________________________________________________________________ Louis Padberg, bestuur “C.V. De Knollentrekkers” Tel: 06-50596322 / e-mail: louispad@hotmail.com of info@deknollentrekkers.nl Draaiboek carnaval ‘Knollenlaand’ seizoen 2013-2014


Blad 8/13 12-11-2013

Draaiboek carnaval ‘Knollenlaand’ seizoen 2013 - 2014

______________________________________________________________________________________________

Receptie J.C.V. De Pearse Köp Datum: Aanvang: Locatie: Aanwezig club: Programma: Acties: Welkom:

09 februari 2014, zondag 16:00 uur Café De Troll J.C.V. De Pearse Köp, Bestuur, commissies en leden Felicitaties aan Jonker & Sik C.V. de Knollentrekkers gaan officieel naar binnen! Leden J.C.V. De Pearse Köp?

Treffen Oelewappers Datum: Aanvang Locatie: Aanwezig: Programma: Welkom:

15 februari 2014, zaterdag Ensink -

Prinsen verrassing Datum: Aanvang: Locatie: Aanwezig: Kapel: Organisatie: Programma: Welkom:

16 februari 2014, zondag Verrassing Verrassing Bestuur, dansmarietjes RV11, Oud Hoogheden, en diverse commissies, Les Miezerables Feest Commissie Organisatie feestcommissie i.s.m. Oud Sikken Familie, buren van Prins & Sik en andere genodigden.

Twentsprinsen Gala Datum: Aanvang Locatie: Aanwezig: Programma: Acties: Welkom:

18 februari 2014, dinsdag 19:00 uur Smoezen, Vroomshoop -

Keintje Gala Datum: Aanvang: Locatie: Aanwezig: Programma: Acties: Optie: Welkom:

20 februari 2014, donderdag Huize Sint Josef Gala (Na de dans act gaan de dansmarietjes naar huis) Gasten met kaarten

____________________________________________________________________________________ Louis Padberg, bestuur “C.V. De Knollentrekkers” Tel: 06-50596322 / e-mail: louispad@hotmail.com of info@deknollentrekkers.nl Draaiboek carnaval ‘Knollenlaand’ seizoen 2013-2014


Blad 9/13 12-11-2013

Draaiboek carnaval ‘Knollenlaand’ seizoen 2013 - 2014

______________________________________________________________________________________________

Vrolijke Vrijdag Carnaval Datum: Aanvang Locatie: Aanwezig: Kapel: Organisatie: Programma: Acties: Welkom:

21 februari 2014, vrijdag 08.30-12.00 School JCC, School School Schoolgaande jeugd, ouders, familie

Vrolijke Vrijdag Jeugdgala Datum: Aanvang Locatie: Aanwezig: Kapel: Programma: Activiteiten: Acties: Welkom:

21 februari 2014, vrijdag Bepalen door JCC Café Olffen Muziek Weiden Gala Gala JCC Kinderen en ouders

Jeugdprinsenverassing Datum: Aanvang: Locatie: Aanwezig club: Programma: Acties: Welkom

22-02-2014 16:00 Klein gevolg C.V. de Knollentrekkers en J.C.V. De Pearse Köp -

Carnaval mis Datum: Aanvang Locatie: Aanwezig: Kapel: Programma: Acties:

Welkom:

22 februari 2014, zaterdag 19:00 uur onder voorbehoud Kerk Bestuur, RV11, Oud hoogheden, dansmarietjes, JCC met de Jeugd en diverse commissies, J.C.V. De Pearse Köp Les Miezerables Mis Boekje mis door Pauline Bruns Uitnodigingen maken en verzenden door Pauline Bruns. Dit in combinatie met de receptie. Versiering kerk door de RV11 en ballonnen TC (Alex Assen regelt Helium) Foto en proclamatie vooraf bij Café De Café De Troll In de kerk Iedereen

____________________________________________________________________________________ Louis Padberg, bestuur “C.V. De Knollentrekkers” Tel: 06-50596322 / e-mail: louispad@hotmail.com of info@deknollentrekkers.nl Draaiboek carnaval ‘Knollenlaand’ seizoen 2013-2014


Blad 10/13 12-11-2013

Draaiboek carnaval ‘Knollenlaand’ seizoen 2013 - 2014

______________________________________________________________________________________________

Receptie Datum: Aanvang Locatie: Aanwezig: Kapel: Programma:

Acties: Welkom:

22 februari 2014, zaterdag 20:30 uur Partycentrum Ensink Bestuur, RV11, Oud hoogheden, dansmarietjes, JCC met de Jeugd en diverse commissies Les Miezerables 20:30 uur Welkomstwoord door de Voorzitter 20:45 uur Serenade Harmonie 21:00 uur Sprekers voor Jeugdprins en Jeugdsik (actie JCC) 21:15 uur Sprekers voor Prins en Sik (actie Bestuur) 21:30 uur gelegenheid tot felicitaties hoogheden(actie Vorst) 22:00 uur Kappellen 24:00 uur einde Versiering zaal RV11 Muziek: ??? -

Treffen Kadolstermenekes Datum: Aanvang Locatie: Aanwezig club: Programma: Acties: Welkom:

23 februari 2014, zondag Voor-Café Ensink Bestuur, RV11, Kapellen, Oud hoogheden. -

Zatlappenfestival Les Miezerables Datum: Aanvang Locatie: Aanwezig: Programma: Acties: Welkom:

23 februari 2014, zondag Café De Troll In overleg met Les Miezerables. -

Neugavond Datum: Aanvang Locatie: Aanwezig: Kapel: Programma: Acties: Welkom:

23 februari 2014, zondag Bestuur, RV11, Oud hoogheden. La Dolce Vita Bus aanwezig Miezerables -

____________________________________________________________________________________ Louis Padberg, bestuur “C.V. De Knollentrekkers” Tel: 06-50596322 / e-mail: louispad@hotmail.com of info@deknollentrekkers.nl Draaiboek carnaval ‘Knollenlaand’ seizoen 2013-2014


Blad 11/13 12-11-2013

Draaiboek carnaval ‘Knollenlaand’ seizoen 2013 - 2014

______________________________________________________________________________________________

Carnavalsvrijdag Sleuteloverdracht / Dopen Datum: Aanvang Locatie: Aanwezig club: Kapel: Organisatie: Programma: Acties: Welkom:

28 februari 2014, vrijdag 17:30 uur vertrek onder voorbehoud Gemeentehuis Dinkelland Bestuur, RV11, Oud hoogheden. Les Miezerables (overleg) Bestuur en gemeente Dinkelland Nader in te vullen door bestuur Sleutel dopen onder voorbehoud?? Verenigingen

Carnavalsvrijdag aanbieden Prinsen/RV11 wagen Datum: Aanvang Locatie: Aanwezig club: Kapel: Organisatie: Programma: Acties: Welkom:

28 februari 2014, vrijdag 20:30 Hal Bestuur, RV11, Oud hoogheden, JCC, alle andere commissies en J.C.V. De Pearse Köp Les Miezerables TC & Feestcommissie & J.C.V. De Pearse Köp ongeveer 22:30 binnentrekken hal C.V. De Knollentrekkers Wagen aanbieden door TC Feest Opruimen hal, iedereen die zich geroepen voelt van de club i.s.m. TC Uitnodigingen opstellen en verzenden Pauline Bruns (Buren, commissies, etc.) i.s.m. TC Iedereen? Eigen clubs, Familie, Buren, kennissen, enz

Carnavalszaterdag Datum: Aanvang Locatie: Aanwezig: Kapel: Organisatie: Programma: Acties:

Welkom:

1 maart 2014, zaterdag 14:30 uur onder voorbehoud Optocht aansluitend Partycentrum Ensink Bestuur, RV11, Oud hoogheden, dansmarietjes, JCC met de Jeugd en diverse commissies Les Miezerables en La Dolce Vita Bestuur en Optochtcommissie Nader in te vullen door bestuur Versiering door de RV11 Muziekband regelen live voor zaterdag en zondag 4xniks Eten regelen, tijdstip afhankelijk van optocht Optocht commissie Iedereen

____________________________________________________________________________________ Louis Padberg, bestuur “C.V. De Knollentrekkers” Tel: 06-50596322 / e-mail: louispad@hotmail.com of info@deknollentrekkers.nl Draaiboek carnaval ‘Knollenlaand’ seizoen 2013-2014


Blad 12/13 12-11-2013

Draaiboek carnaval ‘Knollenlaand’ seizoen 2013 - 2014

______________________________________________________________________________________________

Carnavalszondag Datum: Aanvang Locatie: Organisatie: Kapel: Aanwezig club: Programma: Acties: Welkom:

2 maart 2014, zondag optocht Oldenzaal, Partycentrum Ensink vanaf 17.30 uur Oldenzaal, Partycentrum Ensink Vrienden van de Knollen Les Miezerables Bestuur, RV11, La Dolce Vita, en Les Miezerables, Oud hoogheden, dansmarietjes, JCC met de Jeugd en diverse commissies, andere carnavalsverenigingen. Nader in te vullen Versiering door de RV11 Muziekband regelen live voor zaterdag en zondag 4x niks Loterij alleen voor leden Vrienden van de Knollen. Iedereen

Carnavalsmaandag afsluiting jeugdcarnaval Datum: Aanvang Locatie: Organisatie

3 maart 2014, maandag Trefpunt JCC

Kinderoptocht Datum: 3 maart 2014, maandag Aanvang 14.00 Locatie: Aanwezig club: Kapel: Organisatie: JCC / Optochtcommissie Programma: Optocht Aandachtspunt: Kinderen buiten Weerselo Acties: Vergunning optocht Welkom: Schoolgaande jeugd, ouders, familie Carnavalsmaandag Rosenmontagparty Datum: Aanvang Locatie: Aanwezig: Kapel: Programma: Acties: Welkom:

3 maart 2014, maandag 20.00 uur Café De Troll Bestuur, RV11, Oud hoogheden, dansmarietjes, JCC en diverse commissies, andere carnavalsverenigingen La Dolce Vita Invulling Bestuur Knol verbranden (TC) Knollenkearlke aankleden (TC) Muziek, drive-in Toronto Iedereen

____________________________________________________________________________________ Louis Padberg, bestuur “C.V. De Knollentrekkers” Tel: 06-50596322 / e-mail: louispad@hotmail.com of info@deknollentrekkers.nl Draaiboek carnaval ‘Knollenlaand’ seizoen 2013-2014


Blad 13/13 12-11-2013

Draaiboek carnaval ‘Knollenlaand’ seizoen 2013 - 2014

______________________________________________________________________________________________

Carnavalsdinsdag Stapmiddag Datum: Aanvang: Locatie: Organisatie: Aanwezig: Kapel: Programma: Acties:

Welkom:

4 maart 2014, dinsdag 10:00 uur opruimactie, 13:30 uur Hal, Café Van Olffen TC, Bestuur Leden C.V. De Knollentrekkers & J.C.V. De Pearse Köp Les Miezerables Nader in te vullen 10:00 verzamelen hal, broodjes, koffie 10:30 volgt nadere info voor opruimen versieringen en helpt iedereen Munten voor dweilen Bus voor vervoer, Les Miezerables en extern Afstemming cafe’s Eten & afsluiting Voor-Café Van Olffen. Niet

Algehele evaluatie afgelopen carnavalsseizoen Datum: Aanvang Locatie: Organisatie: Aanwezig: Programma: Acties: Welkom:

20:30 uur onder voorbehoud Partycentrum Ensink Bestuur Leden, alle commissies? Evaluatie, bespreking afgelopen carnaval Niet

Overige Activiteiten: Zaterdag 1 februari: Zaterdag 8 of Zondag 9: Zaterdag 15 maart:

Receptie Buismankearls (22 jaar) Receptie Nachtuulkes (44 jaar) Eindfeest J.C.V. De Pearse Kop

____________________________________________________________________________________ Louis Padberg, bestuur “C.V. De Knollentrekkers” Tel: 06-50596322 / e-mail: louispad@hotmail.com of info@deknollentrekkers.nl Draaiboek carnaval ‘Knollenlaand’ seizoen 2013-2014

draaiboek-carnaval-knollen-2013-2014-versie-2  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you