Page 1

Närodlad Politik för HELA Vimmerby Kommun Valplattform

2018-2022

VIMMERBY


Vi har en dröm… Vi har många fantastiska och unika positiva förutsättningar i Vimmerby Kommun. Arvet från Astrid Lindgren. Vi har en välmående tillverkningsindustri. Vi har flera anrika företag som är stora arbetsgivare. För att inte nämna alla de fantastiska småföretagare som kämpar på och utvecklar sina företag och skapar arbetstillfällen. Listan över vad som är bra med Vimmerby kan göras nästan hur lång som helst men det viktiga är att se det som är bra samtidigt som vi hjälps åt att förbättra det som är mindre bra. Som landsbygdskommun så har vi andra förutsättningar och utmaningar än man har i storstadsregionerna. Därför är det extra viktigt för oss i Vimmerby hur rikspolitiken förs. Allt har vi inte makt över idag på det lokala planet. Även Vimmerby stad är rent krasst att betrakta som landsbygd ur ett nationellt perspektiv och med det sagt kan vi nog sammanfatta vår vision för hela Vimmerby kommun med att:

Vi vill vara Sveriges bästa landsbygdskommun Närodlad ekonomi Vi vill värna Vimmerby som handelsstad, vi vill att alla som driver företag ska känna sig uppskattade för det de gör. Vi vill också att alla företagare ska känna att det inte är krångligt att vara företagare här. Turismen är viktig för oss och minst lika viktigt för helheten är att vi bejakar det lokala förenings- och kulturlivet då det är grunden för en livskraftig kommun. Föreningslivet är kittet som får samhället att hänga ihop. På det kommunala planet måste vi återta makten över digitaliseringen och IT-frågorna. ITSAM löser inte ensamma den uppgiften åt oss.


Hållbarhet och klimat Vimmerby har många miljoner investerade i miljöarbete, mest genom Vimmerby energi och miljö AB och deras biobränsledrivna kraftvärmeverk samt fjärrvärmenätet. Detta vill vi värna liksom den lokalproducerade maten som serveras i våra kök. Det kostar mer, men våra barn och gamla äter bättre. Tillgången till pålitliga tågtransporter, solel och laddstolpar är saker som helt klart står på listan över saker att förbättra. Vi borde ha fler tågstopp längsmed Stångådalsbanan, så snart som möjligt ett i Gullringen.

Bort från gamla hjulspår Vi måste våga tänka nytt. Bara för att lösningen i många andra kommuner inneburit ökad centralisering så behöver det inte innebära att det skulle vara det bästa för oss i Vimmerby. Vi tror att det bästa för vår kommun är att ha skolor och förskolor där människor bor. I Vimmerby tätort tycker vi att det behövs en spridning av förskolorna så att så många som möjligt har promenadavstånd till sin förskola. Vi ser också nyttan av att ha både förskolor och skolor på mindre orter, dels då det kortar restiderna för de som har längst att åka och dels för att det bidrar med att stärka vår attraktionskraft. Kort sagt: Vi tror på att många vill bo på landet och vi tror på de mindre orterna. Vi tror att kommunen konkret skulle kunna hjälpa till med utvecklingen av landsbygden genom att i samarbete med de markägare som vill erbjuda praktisk hjälp kring skapandet av tomter utanför kommunens tätorter.

Det är vi som bor här som ÄR Vimmerby Vimmerby kommun är vi alla tillsammans, vi som bor, går i skola och arbetar här. De som är anställda i kommunen är anställda av oss invånare och våra politiker är utsedda att företräda oss alla tillsammans.


Ovanstående inställning eller känsla är just vad vi vill att så många Vimmerbybor som möjligt ska känna. Vi vill öka känslan av samhörighet.

Ett lyssnande ledarskap De som ska styra över vårt gemensamma, vår kommun, behöver vara bra på att både lyssna och föra dialog med de invånare som berörs av beslut. Under hela året kommer vi att bjuda in till öppna träffar den första onsdagen varje månad dit alla som vill diskutera Vimmerbys framtid samt politik i stort och smått är välkomna! Titta in på vår hemsida, Facebook eller ring för tid, plats och tema.

Kontakta gärna

Ingela Nilsson Nachtweij 076-136 77 00 ingela.nilssonnachtweij@centerpartiet.se

Här kan du få mer information om Centerpartiet: www.centerpartiet.se/vimmerby www.facebook.com/centerpartietivimmerbykommun www.twitter.com/vimmerbyc www.instagram.com/centerpartietivimmerby vimmerby@centerpartiet.se

VIMMERBY

Valplattform för Centerpartiet i Vimmerby kommun 2018-2022  
Valplattform för Centerpartiet i Vimmerby kommun 2018-2022  
Advertisement