Page 1

V책ra fiskevatten


2•


Välkomnande variationer och möjligheter 42 långa mil havskust. 1 500 spegelblanka sjöar. 5 stora, kustmynnande älvar. Pratar vi om någon speciellt fiskeanpassad nationalpark? Nej, bara de fiskemässiga förutsättningarna i Skellefteå kommun.

Och det är bara början. Lägg till totalt över 30 olika fiskarter. Krydda med ovanligheter som det unika lax­fisket i den outbyggda – och därför internationellt berömda – Byskeälven. Eller det speciella gösfisket i Bure­ älvens vattensystem. För att inte tala om fisket i Skellefte­ älven. Exempelvis det stadsnära med bara 100-talet meter till centrums matbutiker och allehanda ingredien­ ser till din fångst. Välkommen till Skellefteå oavsett vad du har för favoritfiske!

•3


4 • Välkomnande variationer och möjligheter


Abborre Det är högsommar och varmt i vattnet. Den rätta stäm­ ningen infinner sig direkt när du omsluts av årstidens alla ljud och dofter. Allting är perfekt med det mjukt guppan­ de flötet i centrum. Och inte blir det sämre när det bara några minuter senare hugger – pang!

Ränderna går aldrig ur abborren, och den är alltjämt en av våra mest populära sportfiskar. Och det är inte så konstigt. Den finns i de flesta vatten och kommer ofta i härligt huggvilliga stim som erbjuder ett spännande fiske. Dessutom smakar den utmärkt på matbordet. De flesta beten fung­ erar på abborren – spinnare, wobblers, flugor, jiggar och inte minst klassiskt mete med mask och flöte.

Abborren finns i de flesta av Skellefteå kommuns 1 500 sjöar, otaliga strömvatten och längs kusten. Särskilt bra platser är grunda flikiga sjöar, grund och grynnor – gärna vid branta kanter.

N O S A

D J

J J

F M A M

Abborren nappar hela året, men avgjort bäst mitt i sommaren då vattnet är som varmast.

Bra abborrfiske nära Skellefteå hittar du t ex i Varuträsket och sjöarna i Bureälvens vattensystem.

Abborre • 5


Gädda Kvällssolen speglar sig i ytan och inne vid vassen vevar du in ditt drag. Som en blixt från klar himmel exploderar vattenytan och du vet direkt vad som sitter på kroken. Aggressiviteten och kämpaglöden är egenskaper som det inte går att ta miste på. Inte heller det torpedliknande utseendet. Men den här gången verkar våra vattens mest utpräglade jägare ha mött sin överman – du!

Både pang-på-rödbetan-attityden och förekomsten i de flesta vatten gör gäddan till en av våra mest folkkära sportfiskar. Gäddsäsongen börjar på vårvintern med isfiske där ismete har ersatt mer tradiotnellt fiske med angeldon. Efter isen släppt sitt grepp om vattnen är olika former av spinnfiske ofta framgångsrikt med beten som jiggar, skeddrag, spinnare, jerkbaits och vanliga wobblers. Under senare år har även fiske med gäddflugor och ytgående beten blivit mer populärt.

6 • Gädda

Gädda kan du fiska i nästan alla Skellefteå kommuns sjöar. Även på många platser längs kusten – Kåge-, Innerviks- och Ytterviks­ fjärden är bra exempel. I strömmande vatten är sel och lugnflytande avsnitt oftast bäst.

N O S A

D J

J J

F M A M

Isfiske på vårvintern. Maj-oktober är hög­ säsong, där fiske i grunda vatten funkar bäst i början och slutet av säsongen. Särskilt bra tillfälle är efter leken under senare delen av maj då gäddan åter är hungrig.


Gös Sjöarnas vatten har nått badtemperatur och det ihållande regnet har äntligen slutat. Du vädrar fiskemässig morgonluft, inte bara tack vare uppehållsvädret. I vattnet som blivit grumligt av regnet finns nämligen en jägare som nu är extra pigg och huggvillig…

Gösen är den största medlemmen av abborrfamiljen. Ett särdrag är dess unika och ljuskänsliga ögon som gör att gösen ser utmärkt i vatten där andra fiskar knappt ser någonting. Gösen trivs i varmt vatten vilket begränsar dess förekomst i Norrland. Grumliga sjöar med djuphålor ned till 15 meter är ofta kännetecken för våra nordliga gösvatten. Lämpliga fiske­metoder är trolling med wobbler, olika sor­

Bureälvens vattensystem håller sedan gammalt det enda beståndet av gös i Skellefteå kommun. I alla sjöar från Bursjön upp till Neboträsket. En bit upp i systemet ligger en av kom­ munens största sjöar, Burträsket, som är känd för sitt fina fiske efter både gös och gädda.

N O S A

D J

J J

F M A M

Eftersom gösen trivs bäst i varmt vatten och under mörkare förhål­ landen är sensommaren med start i augusti en utmärkt tid.

ters jiggfiske eller mete med agnfisk kring sjöns djuphålor.

Gös • 7


Harr, Sik och Öring på kusten Kontrasten är slående. Horisontens oändlighet gentemot allt du ser i den långgrunda viken vid dina fötter. Vågskummet, skvalpet, stenarna som tittar upp viskar unisont – välkommen till ett hav av fiskemöjligheter!

Flikiga vikar, grunt vatten, låg salthalt – detta är några av de faktorer som ger kustfisket i Skellefteå en variationsrikedom utöver det vanliga. Flugfisket efter harr som du kan upp­ leva här är något unikt, även internationellt sett. Spinnfiske fungerar också bra. På havsöring brukar såväl s k streamers som långsmala små skeddrag vara effektivt. När det gäller sik är pimpelfiske att föredra. Helst på djupförhållanden på 0,1-1,5 m. Harrpimpling fungerar bäst i vattendjup mellan 0,1-0,6 m.

8 • Harr, Sik och Öring på kusten

Alla tre arter förekommer längs hela den 42 mil långa kust­sträckan. Bra ställen för sikpimpling är Kågnäsudden och oljehamnen i Skelleftehamn. Pimpelfiske efter harr brukar vara framgångsrikt på östra sidan av Romelsön och Ole-Vippersa­ grundet.

N O S A

D J

J J

F M A M

Tidig vår och sen höst är bästa tiden för öringsfisket. Harr kan fiskas hela året. Beträffande pimpel­ fisket brukar farbara kustisar finnas januariapril.


Harr och Öring i strömvatten

Vattnet strömmar förbi som en bred filmremsa. Ett naturdrama vars ljudspår med vattenbrus och insektssurr avbryts plötsligt av ett snärtigt plask. Du lyfter spöet och siktar mot ringarna… Harr- och öringsfiske i strömvatten är passande för flugfiske – såväl med torr- och våtflugor som med sjunkande flugor, även kallat nymfer. För större öringar kan fiskliknande flugmönster, s k streamers, vara effektiva. Öring och harr äter likartad föda men skiljer sig i beteende. Harren rör sig gärna i grupp och leker på våren medan öringen är mer av en enstöring och leker på hösten.

Inom Skellefteå kommun finns en mängd både stora och små ström­ mande vatten med fina harr- och öringsbestånd. Bra exempel är de natursköna älvarna i norr; Åby älv, Byske älv och Kågeälven.

N O S A

D J

J J

F M A M

Kan fiskas hela året, dock utgör sommarens första kläckning av sländor en höjdpunkt. Kläckningen startar vid midsommartid.

Exempel på stadsnära harrfiske är Rovön i Skellefteälven, bara ca 2 km väster om centrum. I kommunens södra delar rekom­ menderas Sikån, Risån och Tallån.

Harr och Öring i strömvatten • 9


Lax och Havsöring Forsen brusar och adrenalinet pumpar. Fisken ruskar och slår frenetiskt för att återvinna sin frihet. Några minuter senare är hela du ett stort leende efter att ha bärgat ditt livs första fiskeklassiker…

Fiskemetoderna för lax och havsöring är i mångt och mycket likartade. För spinnfiske kan såväl smala skeddrag i silveraktiga färger som wobblers i olika storlekar fungera bra. Framgångsrika flugor är ofta av typen ”hårvingeflugor”, med eller utan förtyngning. Ett bra fisketips är att vara uthållig i ditt val av fluga eller drag istället för att byta bete stup i kvarten, ditt bete fiskar bäst om det är i vattnet.

10 • Lax och Havsöring

Lax Skellefteå kommuns mest kända laxälv är Byskeälven, men även Åby och Kåge älvar är väl värda ett besök. I Skellefteälven erbjuds stadsnära fiske av lax och havsöring såväl från båt som från land. Populära platser är kring Bergsbydammen, Rovön och Mobacken.

N O S A

D J

J J

Havsöring F M A M

Skellefteälv N O S A

D J

J J

F M A M

Övriga älvar

Säsongsinledningar och övriga tillåtna tider för både lax- och havs­ öringsfiske skiftar mellan vattendragen i kommunen. Kontakta aktuellt fiskevårdsområde för info om gällande regler.

N O S A

D J

J J

F M A M

Skellefteälv N O S A

D J

J J

F M A M

Övriga älvar


Lake Himlen är stjärnklar och vattnet är fruset – men du är varm. Inte minst tack vare isborren som likt en cykeldynamo genererat välkommen värmeenergi. I pannlampans sken hugger plötsligt något tungt nere i det mörka vattnet… När skidan slinter är tiden inne för att fiska lake – då mycket av övrigt sportfiske avstan­ nat. Fiskemetoden är mycket enkel. En isborr, pimpelspö med lite kraftigare lina försedd med pirk, gärna en som skramlar, och krok är allt du behöver. Agna med små bitar av mört eller strömming. Håll sedan agnet i närheten av botten och låt det då och då studsa mot botten för att attrahera den nyfikna laken. Byskeälven Natursköna, outbyggda Byskeälven är ett av Sveriges absolut laxrikaste vattendrag, och ett av få med naturlig reproduktion. Älven är en del av destinationen Byske Laxdal som erbjuder en rad attraktioner och upplevelser. Ett besök i Fällfors laxcenter med laxobservatoriet ger möjlighet att få se vild lax passera upp genom laxtrappan. På webbplatsen www.skelleftea.se/laxcenter finns mycket nyttig information fisket och laxen i Byskeälven. Här kan du ta del av fiskräkningen eller följa laxens vandring genom den direkt-

Lake finns i de flesta av Skellefteå kommuns vatten. Bra lakområden är sel i nedre delarna av de större kustmynnande vattendragen eller på grynnor i de större sjöarna.

N O S A

D J

J J

F M A M

Sportfiske efter lake är koncentrerat till perioden november-februari. Den fiskas klart effektivast under dygnets mörka timmar.

Björnsholmen i Skellefteälvens nedre del är ett klassiskt tillhåll för bra lakfiske.

sända undervattenskameran i Fällfors.

Lake • 11


Mete efter Mört och Braxen Solen gassar och flötet guppar mjukt. Intill kanten av sjön breder ett täcke av näckrosor ut sig. Du vänder tillbaka blicken och ser ett stim närma sig – tala om att bli som barn på nytt!

Mete är i princip den enda riktade metoden som används för att fiska mört och braxen. Djup på 1,5-2 m är ofta lämpligt vilket gör fisket möjligt att tillämpa från land. Det klassiska bambuspöet med rödvitt flöte och daggmask som bete fungerar utmärkt. Men ännu bättre är att använda smäckrare flöten, tunnare linor och mindre beten som maggot, majs eller artificiellt agn som till exempel ”blood worms”.

12 • Mete efter Mört och Braxen

Mörten finns i de allra flesta av Skellefteå kommuns sjöar. Braxen hittar du i mer näringsrika sjöar som Tåmeträsket, Ragvaldsträsket, Gummarksträsket och sjöarna i Bureälvens vattensystem.

N O S A

D J

J J

F M A M

Vitfiskemete, mete efter mört och braxen, är i huvudsak ett som­ marfiske. Fisket är ofta bäst efter leken i början av juni och när vattnet värmts upp i juli-augusti.


Utplanteringsvatten

Ett flertal föreningar i Skellefteå kommun arbetar med utsättning av öring, harr och röding i skogstjärnar där dessa arter inte förekommer naturligt.

Om man snabbt vill få fart på barnens och vännernas fiskeintresse, eller saknar tid att bege sig till mer traditionella fiskevatten, fyller utplanteringsvattnen en viktig funktion. Här är det oftast fart från första kastet och stor chans till lyckad fångst. Ju tidigare man fiskar efter fiskutsättning desto större är fångstchansen. Sätts fisken ut som ung så anammar de praktiskt taget beteendet från vilda fiskar, de äter naturlig föda och blir mer svårfångade än fisk som sätts ut i mer vuxen storlek. Vill du, likt andra storfiskare, berätta om dina storfångster av öring, harr, röding eller regnbåge kan utplanteringsvattnen vara ett bra alternativ för nästa fisketur.

Exempel på bra vatten är Svartröjnoret, Tvärtjärn och Stora Blåbergsträsket. Fiskevårdsområdena har information om sina utplanteringsvatten. Kontakta dem om du vill prova din fiskelycka.

Alla utplanteringsvatten är lättåtkomliga med bil, de flesta har vindskydd och bra grillplatser som inbjuder till trevliga fikastunder.

Utplanteringsvatten • 13


Kåta

Fritidsfiske för alla

Stora delar av de sjöar och vattendrag som finns

ULLBERGSTR

inom Skellefteå kommun förvaltas av någon fiskevårdsområdesförening. Inom Skellefteå kommun

Ullberg

finns 30 fiskevårdsområden som erbjuder ett brett

Missenträsk Stensträs

fiskeutbud för alla typer av fiske. Det finns även ett antal sjöar och platser som är anpassade för rullstolsburna fiskare.

Hitta dina favoriter

Här får du veta vilka arter du kan fiska inom olika

Granbe

fiskevårdsområden (FVO). Kontakta respektive FVO, Fritid Skellefteå (0910-73 50 00) eller Turistbyrån (0910-45 25 10) för mer information om våra fiskevatten och fiskevårdsområden.

Ä

Många FVO har också egna hemsidor med fyllig information om fisket och lokala bestämmelser. En bra start är att gå in på www.skelleftea.se/fiske eller www.svenskafiskevatten.se/skelleftea - och sedan klicka vidare till respektive fiskevårdsområde. Där hittar du bland annat nyttig information om hyrbåtar,

Öring

Sik

Röding

Regnbåge

Mört

Lax

Lake

Havsöring

Harr

Gös

Gädda

Braxen

Am. Bäckröding

Abborre

vindskydd, fiskeregler och annat inom fiske.

Avaberg - Holmsund Bjurvattnet Bureälven nedre Bureälven övre

RISLIDENBARLIDEN

Byske älv AC Drängsmark Kalvträsk Klintforsån nedre Klintforsån övre Krångforsen Kvistforsen Kågeälven nedre Kågeälven övre Lejonström Lidsjön - Välvsjöliden Lossmensjön Långselet Ostvik - Östanbäck Risliden - Barliden Röjnoret Skellefteå södra St. Blåbergsträsket - Tvärträsket Stora Bygdeträsket Storfallet Tvärtjärn Tvärån - Svartån Tåmedalen Ullbergsträsk Åbyälven nedre Åbyälven övre

14 • Fiskarter / Fiskevårdsområden

KALVTRÄSK

LOSSMENAVABERG- Kalvt TRÄSKET HOLMSUND S ik å


aselet

RÄSK

Åls

Myrheden ån

Brännliden

gsträsk

Åselet

Snapp

ÅBY ÄLVS ÖVRE Hednäs

sk

BYSKEÄLVEN AC-DEL

Storklinta

By

KÅGEÄLVENS ÖVRE

ergsträsk

Älgträsk

Fällfors

Jörn Öster-Jörn STORFALLET

ske

TVÄRÅNStavaträsk SVARTÅN Kå ge ä lv en

ä lv

en

Ålund Åb yä

n

TÅMEDALEN Selet

Källbomark

S Drängsmark

Kinnbäck

ÅBY ÄLVS NEDRE

Renholmen Tåme Tåmfjärden

Bjurselet

DRÄNGSMARK Storkågeträsk

KLINTFORSÅNS ÖVRE

lv e

Byske Byskefjärden Furuögrund

Sandfors Kusmark Ostvik Kå g e Frostkåge ä OSTVIKlv e n BJURVATTNET Boliden KÅGEÄLVENS NEDRE Kåge ÖSTANBÄCK Ersmark Svanström Kågefjärden VaruBoviken träsket Varuträsk LÅNGSELET KLINTFORSÅNS NEDRE Finnforsfallet Skellefteå

Renström

RÖJNORET

Myckle

KRÅNGFORS Finnfors Ske

Medle

Sillskatan

Bergsbyn Hålfjärden Ursviken

lle fte ä KVISTFORSEN Falkträsket lv e n Klutmark Rönnbäcken Rismyrliden Skelleftehamn Bu S Innervik re ä Bjurfors SKELLEFTEÅ SÖDRA Örviken lv e Gummark n Yttervik Skelleftebukten Långviken träsk Ö Skråmträsk ST. BLÅBERGSTRÄSKETRi BUREÄLVENS NEDRE Bureå TVÄRTRÄSKET så Ragvaldsträsk Skötgrönnan n Sjöbotten Ljusvattnet ån Falmark Burvik Järvtjärn Åsträsk V Hjoggböle Ljusvattnet BUREÄLVENS ÖVRE Holmsvattnet R is Storön Villvattnet ån Burträsket Lappvattnet Bjuröfjärden Storbrännan S i k STORA ån Burträsk lven Bjuröklub Önnesmark BYGDETRÄSKET Vallen eä Andersfors r Uttersjöbäcken Bursiljum Tallträsk Bu Göksjön Tallträsket Hökmark Västanträsk

T a llå n

Bygdeträsk Bygdeträsket

Vebomark

Lövånger Blackhamn

Bygdsiljum LIDSJÖN-VÄLVSJÖLIDEN

Munkviken Nyttig information

• 15


Fiskekort och regler

I Skellefteå erbjuds möjlighet att fiska i nästan alla vatten. Längs kusten är sportfisket fritt och du behöver inte lösa fiskekort för att fiska där. I Skellefte­älven är fisket delvis fritt. På sträckan från Mobackendammen till Parkbron krävs det fiskekort för att få fiska. Men från Parkbron och nedströms ut till havet är fisket kostnadsfritt. Via Turistbyrån kan du köpa fiskekort för de flesta fiskevårdsområden inom Skellefteå kommun. Här kan du även ta del av de regler som gäller för fiske inom de olika områdena. Fiskeregler sätts för att vårda de lokala bestånden av fisk. Dessa kan till exempel reglera när, var och hur du får fiska. De kan även begränsa antal och storlek på den fisk som du får ta med dig hem. Reglerna varierar mellan olika fiskevårdsområden och kan ändras från år till år. Kom ihåg att det är din skyldighet att känna till gällande regler och lösa fiskekort innan du ger dig ut på fisketur. Hjälps vi åt att ta hand om våra fiskbestånd kan vi alla ta del av ett bra fiske nu och i framtiden! För många fiskevårdsområden finns en folder i fickformat att hämta på Turistbyrån. Dessa innehåller fisketips, kartor och annan nyttig information.

Webben – en snabb geväg till fiskelyckan Fiske är en av naturens uråldriga källor för att tillfredställa vårt behov

Skellefteå kommuns sidor för fiske

av näring, rekreation och äventyr. Det har aldrig varit så enkelt att

www.skelleftea.se/fiske

mätta detta behov som idag. Via internet finns nästintill obegrän-

www.skelleftea.se/naturkulturguiden

sade möjligheter att snabbt och enkelt fiska fram den kunskap du

www.skelleftea.se/laxcenter

behöver. På webben finns massor av information som du har nytta

www.skelleftea.se/fiskevard

av vid planering av din korta fisketur eller din långa fiskeresa. Här följer några matnyttiga länktips för dig som vill ta del av alla

Fiskevårdsområden

fantastiska möjligheter till sportfiske och naturupplevelser som du

www.svenskafiskevatten.se/skelleftea (Webbportal för alla FVO)

kan uppleva i Skellefteå.

www.byskealven.se (Byskeälvens fvo, Västerbottensdelen) www.kagealven.com (Kågeälvens nedre fvo) www.burealven.se (Bureälvens nedre fvo) www.burealvensovrefvo.se/ (Bureälvens övre fvo) www.fvo.se (Stora Bygdeträskets fvo)

Bäckgatan 1, 931 34 Skellefteå Telefon: 0910-73 50 00 www.skelleftea.se

tr.se • Foto: Norrlandia. Omslag: Peter Lilja

www.abyalven.se (Åbyälven fvo, Västerbottensdelen)

Fiskebroschyr vårafiskevatten skellefteå  
Fiskebroschyr vårafiskevatten skellefteå  
Advertisement