Page 1

104

Appendix B - Att engagera sig Det finns ett stort antal organisationer och föreningar som arbetar med frågor kring sex, sexualitet och för personer som lever med hiv och deras anhöriga. Om du eller dina elever vill få mer information om dessa frågor eller om ni är intresserade av att själva engagera er så presenterar vi här ett urval:

Positiva gruppen väst, PG Väst Nordhemsgatan 50, 413 06 Göteborg www.pgvast.se Är en självhjälpsförening för hivpositiva och deras närstående i västra Sverige. Föreningen är ideellt, religiöst och partipolitiskt obunden. I styrelsen är majoriteten hivpositiva. Föreningen vänder sig till alla som är berörda av hiv, oavsett nationalitet, kön eller sexuell läggning.

Hiv-Sverige www.hiv-sverige.se Hiv-Sverige är en paraplyorganisation, där PG Väst ingår, som främst arbetar med hivpositivas rättigheter i samhället. Hiv-Sveriges främsta mål är att arbeta mot diskriminering av hivpositiva, bekämpa negativa attityder mot hivpositiva och för deras rättigheter i samhället samt synliggöra hivpositivas situation i samhället

RFSU - Riksförbund för Sexuell Upplysning RFSU Göteborg: Stora Badhuset 6, SE-411 21 Göteborg www.rfsu.se RFSU är en ideell organisation för sexualupplysning och sexualpolitik, som har funnits sedan 1933. Organisationen är partipolitiskt, fackligt och religiöst obunden och vill verka för att sprida en kunskapsbaserad och öppen syn på samlevnads- och sexualfrågor. De utgår från övertygelsen om sexualitetens och samlevnadens centrala roll för individ och samhälle. RFSU arbetar med upplysning, utbildning och opinionsbildning genom att arrangera kurser, konferenser och delta i debatter. Arbetet sker lokalt, nationellt och internationellt. Lokalt bedrivs verksamheten i lokalföreningar.


105 RFSL – Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter www.rfsl.se RFSL Göteborg: Stora Badhuset 6, SE-411 21 Göteborg www.rfsl.se/goteborg/ RFSL Skaraborg Stenvägen 4F, 541 26 Skövde www.rfsl.se/skaraborg/ RFSL Borås Magasinsgatan 1, 504 35 Borås www.rfsl.se/boras/ Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter RFSL arbetar för att homosexuella, bisexuella och transpersoner ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter som andra. Arbetet för detta sker genom politiskt påverkan, informationsarbete och sociala och stödjande verksamheter. Konkret kan detta till exempel röra sig om att uppvakta politiker, hålla utbildningar eller arrangera fester.

Noaks Ark (Finns inte i Västra Götaland) www.noaksark.org Noaks Ark arbetar sedan 1986 med att begränsa hivepidemin och dess konsekvenser. Genom ökad kunskap vill Noaks Ark förhindra spridningen av hiv och motverka diskriminering av hivpositiva. De erbjuder psykosocialt stöd, rådgivning, information genom kurser, föreläsningar och informationsmaterial samt utbildning. För frågor och svar om hiv och annat som smittar vid sex kan du ringa till Noaks Ark Direkt 020-78 44 40. Mer information finns på deras hemsida.

Röda Korset Första Långgatan 28 C, 413 27 Göteborg www.redcross.se Röda Korset är en världsomspännande organisation som arbetar med humanitärt hjälparbete. Deras mål är att förhindra och lindra mänskligt lidande, oavsett vem det drabbar och hur det än uppstår. Röda Korset finns i nästan hela världen, med 186 föreningar i lika många länder. I muslimska länder finns Röda Halvmånen, båda är delar av samma organisation.

Appendix b att engagera sig 1  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you