__MAIN_TEXT__

Page 1

Varberg växer Medföljer som bilaga i Affärstidningen Näringsliv nr 1 - 2019

Europas modernaste skogshamn byggs i Varberg

/sid 14 Västkustens smartaste stadsdel i trä

/sid 38 Varberg kraftsamlar med nya utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

/sid 39

Potential.vbg är en inkubator för alla

/sid 26 Optotech lägger grunden för framtidens uppkopplade samhälle

/sid 3 MTA ser utvecklingsmöjligheter i Varberg

/sid 20 Vertiseit skapar nya upplevelser för framtidens retail

Högt eftertraktade hyresrätter

Tornet växer i Halland

sidan 16

sidorna 23 och 29

/sid 22


2

varBerg växer

Bilaga i affärstidningen näringsliv

Västerport är en utveckling som gynnar hela Varberg Varberg är på väg in i ett av kommunens största stadsutvecklingsprojekt genom tiderna. Utvecklingen av Västerport sprider glädjerop bland såväl allmänheten som politiken och inte minst inom näringslivet. Den nya stadsdelen kommer att bli hem till uppemot 5.000 personer, och arbetsplatser för många. Det råder ingen tvekan om att Varberg hamnar på topplistan över attraktiva verksamhetskommuner. Det handlar inte längre om att marknadsföra kommunen

Affärstidningen

för att få fler att flytta in, utan snarare om att i snabbare takt producera bostäder som räcker till alla. – Vi har satsat på att trappa upp vår nyproduktion av bostäder under de senaste två åren och den utvecklingen kommer att fortsätta under en tid framöver, lovar kommundirektör Carl Bartler.

BESÖKSADRESS Göteborgsvägen 27-29, Sävedalen

POSTADRESS Box 2079, 433 02 Sävedalen TELEFON 031-340 98 00 FAX 031-340 98 01

HEMSIDA www.naringsliv.se

ANSVARIG

UTGIVARE

Peter Fridén, pf@naringsliv.se

EKONOMICHEF Tomas Börjesson, tb@naringsliv.se

REDAKTÖR

Stor inflyttning blir ännu större

Det är en hel del projekt på gång hos så väl privata byggaktörer som inom allmännyttan. Kommunen planerar också för utvecklingen av nya stadsdelar i andra delar av Varberg, bland annat längs norra kusten Det behövs

med tanke på att över 700 personer flyttar till Varberg varje år. Inflyttningen ställer höga krav på bostadsproduktionen, men är samtidigt efterlängtad eftersom den bidrar till att lösa en del av en annan nyckelfråga – nämligen kompetensförsörjningen. – Nu när det är så mycket på gång med ett mer omfattande program för bostadsbyggnation så kommer vi med stor sannolikhet att få en dubbelt så stor inflyttning inom bara några år, tror Carl Bartler, som fortsätter: – Det beror på hur snabbt vi kan utveckla bostadsmarknaden, men vi prognosticerar för en efterfrågan för årlig inflyttning som hamnar på runt 1500 perso-

ner. Det i sin tur bidrar till stora delar av vår lokala kompetensförsörjning, både för näringslivet och offentlig verksamhet Utveckling som gynnar hela Varberg

HallandsHamnar kommer att få ett nytt läge i Varberg. Det betyder samtidigt att hamnen får nya ytor för att expandera sin redan omfattande virkeshantering bland annat. I det gamla hamnområdet planeras i skrivande stund en helt ny stadsdel – Västerport. I stadsutvecklingen ingår också Trafikverkets flytt av befintlig järnväg ovan jord till en ny sträckning via en tunnel under

staden. Den byggnationen är nu stundande. – Detta är en lösning som bidrar till att få bort en barriär mot vattnet, till förmån för utveckling av nya bostadsområden med fantastiskt havsnära läge. Det blir också en utökning av stadens centrum med en större och mer attraktiv citykärna, säger Carl Bartler, som tillägger att det i ett första läge kan bli fråga om flera hundra nya bostäder och slutligen upp till flera tusentals. Det är tydligt att utvecklingen kommer att gynna hela Varberg, såväl som bostadsort som tillväxtort för näringslivet i Västsverige.

Maria Lind, maria@naringsliv.se

REDAKTIONSSEKRETERARE Carina Olofsson, co@naringsliv.se

FÖRSÄLJNING BILAGAN Håkan Oltander,

TEKNISK

ho@naringsliv.se

PRODUKTION

Tidningsbyrån i Jönköpings län

TRYCK V-TAB Västerås 2019 ISSN: 0281-6989

www.systeminstallation.se

Släpp loss den digitala kraften i din fastighet…

Redaktionen ansvarar ej för icke beställt material. Eftertyck förbjudes.

UTGES

AV

Vill du investera i rent dricksvatten på en global marknad? Och få tillbaka din investering genom att göra en god insats för både människa och miljö?

www.greenbusinessteam.se www.awashconference.com …så att det syns (bättre än såhär) på sista raden.

Green Business Team Sweden AB Green Business Team Rwanda Ltd


Bilaga i affärstidningen näringsliv

varBerg växer

3

Optotech lägger grunden för framtidens uppkopplade samhälle Samhället blir allt mer beroende av en säker och avbrottsfri uppkoppling, speciellt med tanke på utvecklingen av IT-tjänster där uppkopplade enheter måste kunna kommunicera med varandra utan störningar. Självkörande bilar finns inte på våra vägar än, men det är bara en tidsfråga. För att garantera funktion och säkerhet behövs en infrastruktur som utvecklas snabbare än tekniken.

Optotech är en av södra Sveriges viktigaste partner i utvecklingen av en framtidssäker infrastruktur för såväl personlig som offentlig kommunikation. Fiberoptisk kommunikation är den teknik som idag anses vara mest hållbar i fråga om livslängd, kapacitet och driftsäkerhet. Det gäller både i stadsmiljö och på landsbygden. Kommunikation ska bara finnas

De flesta tänker nog inte på hur mycket arbete som ligger bakom en felfri fiberuppkoppling. – Vi tar ofta kommunikationen för givet – den bara finns där. Det gäller både i det privata samt i arbetslivet. Att snabbt kunna logga in i företagets databas för att söka efter en viss kunds köphistorik eller att utföra privata bankärenden på mobilen över lunchen – detta är tjänster som bara ska fungera men faktiskt som kräver mycket arbete bakom, säger Daniel Lindgren, vd för Optotech. Optotech är en leverantör i första ledet, som ser till att den grundläggande infrastrukturen faktiskt finns på plats och fungerar. Kunderna är nätägare, kommuner och företag. Ofta handlar det om stora entreprenader beställda av nätägare. Optotech har bland annat utfört flera av Hallands största entreprenader vad det gäller fiberutbyggnad – det handlar om hundratals mils grävning för att kunna koppla upp landsbygden. Projekt i olika omfattningar

Optotech är en av få aktörer som

tion av fiber till över 600 fastigheter i norra Skåne. – Det är de stora projekten som syns och får uppmärksamhet, men vi ska komma ihåg att de mindre projekten är betydligt fler till antalet och att de sammantaget omfattar större områden, färre kunder men större geografisk yta. Det är klart att det är mer jobb att ansluta landsbygden, men vi arbetar ju för att ansluta hela Sverige och då är landsbygden en viktig del, säger Daniel Lindgren. Daniel Lindgren, vd för Optotech.

För framtidens uppkopplade samhälle

kan garantera en snabb och säker installation av fibernät med hänsyn till den kringliggande miljön. Det är därför föga förvånande att företaget medverkar i många utvecklingsprojekt för att öka anslutningsgraden i södra Sverige. Under slutet av 2018 slutförde Optotech ett stort installationsprojekt i Halland, som totalt omfattade ett grävarbete på 66 mil. Det var en av företagets största entreprenader någonsin. Under början av 2019 skrevs ytterligare ett stort avtal omfattande installa-

Att kunna garantera ett säkert och professionellt arbete är en självklarhet för Optotech. Det gäller oavsett var kunden finns och hur omfattande uppdraget är. Optotech’s styrka är helheten, där ett och samma företag kan ta sig an alla uppgifter som har med en driftsäker fiberutbyggnad att göra. – Vår uppgift är att öka anslutningsgraden genom att erbjuda heltäckande tjänster som hjälper kunderna att nå målet med en framtidssäker uppkoppling, då

gäller det att vara flexibel och fokuserad på problemlösning. Vi är stolta över att få förtroendet att utföra de entreprenader som

framtidens uppkopplade samhälle kräver, avslutar Daniel Lindgren med.


4

varBerg växer

Bilaga i affärstidningen näringsliv

Varberg Energi driver stadsutvecklingsprojekt

Varberg Energi har en stark tradition av att vara först ut med banbrytande teknik. Det kommunala energibolaget var bland de första i Sverige som satsade på egna vindkraftsparker och var även först bland energibolagen att sälja el från enbart förnybara källor under varumärket VIVA.

De flesta andra energibolag har förnybar el som tillval. Så vill man inte jobba på Varberg Energi, som istället vill göra det enkelt för kunderna att välja rätt. Sedan drygt tio år tillbaka säljer Varberg Energi el enbart från förnybara källor. Man var också tidigt ute med att utveckla det öppna stadsnätet net@seaside. Genom att bygga landets största solcellspark visade Varberg Energi för några år sedan återigen vart skåpet ska stå när det gäller hållbar energiförsörjning. Nästa steg i utvecklingen blir att stötta ännu mer i byggnationen av den hållbara staden Varberg. – Vi vill visa vad vi kan bidra med i utvecklingen av den hållbara staden. Det

byggs mycket nytt här i Varberg och vi har för avsikt att vara bland pionjärerna även här, säger Björn Sjöström, vd Varberg Energi.

skapar nya sätt att leva, jobba och röra på sig i staden. Vi vill vara med och möjliggöra att stadsdelen blir ett fantastiskt ställe att bo på, säger Björn Sjöström.

Med i stadsutvecklingen

Redo för IoT

Ett av Varbergs största utvecklingsprojekt är Västerport, den nya stadsdelen där det planeras för minst 2500 nya bostäder och minst lika många arbetsplatser. Här vill Varberg Energi vara med och att skapa en urban, intuitiv och inkluderande stadsdel. Här ska det vara lätt att göra rätt - både för miljön, medmänniskorna och individen. – Den nya stadsdelen innebär en otrolig möjlighet för nytänkande och innovation. Digitala tjänster och sociala innovationer

För Varberg Energis del handlar det om att vara en katalysator för kreativitet och skapandekraft i alla projekt. Energibolaget kan bidra med infrastruktur, smart teknik och kraft för att alla tillsammans ska kunna utnyttja resurserna mer effektivt. En del av det handlar om att utveckla IoT, eller sakernas internet som det heter på svenska. – Fler uppkopplade enheter som kan kommunicera med varandra ställer högre

krav på nätet, och att bygga ut det ligger på Varberg Energis ansvar. Det är en av våra viktigaste uppgifter för framtiden eftersom vi redan nu vet att IoT kommer att bli den stora möjliggöraren, säger Björn Sjöström. Varberg har en jämn uppkoppling i både stadsmiljö och på landsbygden. Fibernätet är väl utbyggt över hela kommunen, och det har man arbetat med länge. Återigen ett exempel på hur Varberg Energi ligger i framkant och ser värdet i att verkligen våga satsa och vara först ut med ny teknik.


Bilaga i affärstidningen näringsliv

varBerg växer

Ett boende med

tt b byg ygNära Apelviken i Varberg håller vvi just nu på att ga ett nytt ädreboende i ett trivsamt och naturskönt PmKI ,mVV OSQQIV HIX EXX ÁRREW PmKIRLIXIV J}V mPHVIFSIRHI WEQX WX]GOIR XV]KKLIXWPmKIRLIXIV - WEQQE OZEVXIV OSQQIV mZIR FSWXEHWVmXXIV EXX

byggas, alla med ljus och öppen planlösning och QMPWZMH YXWMOX JVoR KIRIV}WE FEPOSRKIV &SWXEHW ROXE EXX J}VHIPEW M IXX XSPZ SGL IXX XMS VmXXIVRE mV XmR våningshus med parkeringshus som byggs under den gemensamma innergården.

E I R H E M Ä R E T T FA S T I G H E T S B O L A G M E D H E L H J Ä R T A T F O K U S P Å A T T B Y G G A , Ä G A O C H L Å N G S I K T I G T F Ö R VA L T A Ä L D R E B O E N D E N . V Å R T M Å L Ä R AT T G E V Å R A Ä L D R E E T T T R Y G G A R E B O E N D E .

EIRHEM.SE

5


6

varBerg växer

Bilaga i affärstidningen näringsliv

Allt från kultur till parkeringsplatser för Varbergs Fastighets AB Varbergs Fastighets AB förvaltar många av Varbergs kulturfastigheter och har således ett stort ansvar när det gäller att bevara ortens historia. Samtidigt bygger man gärna med och bygger nytt i takt med att Varberg växer. Nya skolor och förskolor, parkeringshus, idrottsanläggningar och en ny bad- och simanläggning är bara några exempel på aktuella projekt.

Varbergs Fastighets AB (VFAB) är specialister på kulturfastigheter. Varbergs stadshotell, Societetshuset och Rådhuset är några exempel på anrika byggnader som finns i beståndet. Bolagets uppdrag är att medverka till utvecklingen av Varbergs kommun. En inspirerande uppgift som ger sig uttryck i både förvaltning av fastigheter till nybyggnation och parkeringslösningar. Från kultur till parkering

Bland de senaste projekten med de egna fastigheterna kan nämnas Arena Varbergs ansiktslyft samt den fortsatta utvecklingen av konferens- och friluftsanläggningen Åkulla, som är uppförd där den berömda Bockstensmannen hittades. För kommunens räkning har VFAB bland annat fått i uppdrag att bygga den nya bad- och simanläggningen, ett projekt som pågår fram till sommaren 2021. Ett affärsområde som har många spännande utvecklingsprojekt på gång är parkering. Det handlar bland annat om att öka antalet laddplatser för elbilar. Idag finns ett 40-tal runtom i kommunen men ambitionen är att det ska bli betydligt fler. Även utveckling av ett centralt parkeringshus med över 450 platser samt lösningar i befintliga p-hus

som ska underlätta för den som parkerar. – För att främja besöksnäringen erbjuder kommunen gratis parkering med p-skiva. I parkeringshusen kommer p-skivan däremot bytas ut mot ett elektroniskt system till våren, för att förenkla ännu mer. Allt för att göra Varberg ännu mer attraktivt, kommenterar Martin Rylander, vd VFAB. Nosar på Västerport

Det händer mycket i Varberg, en ny tunnel under staden och en helt ny hamn bland annat. Redan under 2019 går startskottet för den nya stadsdelen Västerport, som möjliggörs i samband med hamnens flytt. VFAB kommer att delta i Västerports utformning över tid genom uppdraget att bygga de fastigheter som behövs för social service för kommunens räkning. – VFAB äger även en kommersiell fastighet i den norra delen av området. Vi undersöker nu möjligheter för hur den kan utvecklas och vilka intressenter som skulle kunna vara med på ett sådant projekt, avslöjar Martin Rylander. Att redan nu börja fundera på vilka möjligheter som finns i Västerport är en god idé både för kommunala och privata aktörer. Varberg är i stort behov av bostäder, en kraftig bostadsutveckling innebär i sin tur ett upptrissat behov av andra typer av fastigheter. Vi vill vara en drivande part i den utvecklingen, avslutar Rylander.

Foto: Hidvi Group

Kort om Varbergs Fastighets AB

Varbergs Fastighets AB omsätter cirka 105 miljoner kronor i hyresintäkter och över 250 miljoner kronor i årliga projekt. Verksamheten har cirka 30 anställda och är ett helägt dotterbolag till Varbergs Stadshus AB som i sin tur ägs till 100 procent av Varbergs kommun.

Foto: Hidvi Group

Foto: Varbergs Fastighet AB

Foto: Varbergs Fastighet AB


Bilaga i affärstidningen näringsliv

varBerg växer

7

Eson Pac har styrt kosan mot Europamarknaden Förpackningstillverkaren Eson Pac kallas ofta för Veddiges stolthet. Och med all rätt – Eson Pac är ett växande företag som till största delen bygger på kraft från bygden. Mer än hälften av de anställda kommer från regionen och familjeföretagskänslan finns kvar trots att företaget har expanderat mycket under de senaste åren.

Eson Pac har lyckats med det som många andra tillverkande företag bara kan drömma om – att producera dubbelt så mycket med samma personalstyrka. Hur är det möjligt? – Det är ett intensivt förbättringsarbete som ligger bakom de

Pierre Åkesson, Operations Director på Eson Pac.

senaste årens framgångar. Vi ser till att maximera nyttan av varje investering och alla medarbetare är med i utvecklingsarbetet, svarar Pierre Åkesson, Operations Director på Eson Pac. Sedan 2018 fokuserar Eson Pac helt mot läkemedelsindustrin. Företaget producerar kartong, etiketter och bruksanvisningar. På anläggningen i Veddige har man en högeffektiv kartongtillverkning i världsklass. Det vittnar om företagets förmåga att producera efter extremt höga krav gällande kvalitet och precision.

följ har alltid bestått av produkter från Pharma, vår långa erfarenhet och ihop med nytänkande är anledningen till att vi skall fortsätta vara verksamma just här. Det är en växande marknad och vi har för avsikt att vara en samarbetspartner här under många år framöver. Guldläge för utveckling

Utöver fabriken i Veddige, utanför Varberg, har Eson Pac fabriker i Södertälje, Tåstrup i utkan-

ten av Köpenhamn, samt i Aesch i Schweiz. Dessutom finns försäljningskontor strategiskt utplacerade i Europa. – Vi har precis börjat vår resa i Europa och satsar på att växa mer utanför Sverige och Norden, de senaste åren har vi lyckats nå flera milstolpar. Vi investerar i ny teknik, skapar en processdriven organisation, och är precis i skedet av att implementera ett nytt affärssystem. Allt för att bli ännu mer konkurrenskraftiga och ef-

Renodlade mot läkemedelsbranschen

Eson Pac grundades redan 1967 och 1971 kom den första ordern från ett företag inom läkemedelsbranschen. Därefter fortsatte framgångssagan och idag är Eson Pac en av branschens mest välrenommerade leverantörer – speciellt när det gäller komplexa projekt som läkemedelsbranschen ofta förutsätter. – Tidigare har vi blandat olika kundgrupper i samma fabrik men sedan 2018 är verksamheten i Veddige renodlad – vi tillverkar och levererar bara till läkemedelsindustrin, understryker Pierre Åkesson, som själv har varit med i utvecklingsarbetet och som har en lång erfarenhet från branschen. – En stor del av vår orderport-

Var vill du sitta? Det handlar om att hitta rätt läge. Rätt läge för att göra en bra affär, för etablering, för upplevelse och inte minst, för att komma i mål. Vi gör allt för att HallandsHamnar ska vara ett guldläge för din verksamhet. Din positiva upplevelse är med andra ord vår främsta uppgift. Välkommen!

fektiva, säger Pierre Åkesson. Eson Pac kommer att behöva rekrytera mer personal i takt med att expansionen mot Europa utvecklas. Det är en ytterst spännande arbetsplats med utrymme för personlig utveckling som erbjuds. För den som vill vara med och bygga upp en internationell verksamhet finns nu ett guldläge på Eson Pac.


8

varBerg växer

Bilaga i affärstidningen näringsliv

Scionova gör uppkopplade lösningar enklare och säkrare Scionova är ett företag med kommunikation och uppkopplade system som specialitet. Det finns ungefär 25 miljarder uppkopplade enheter i världen, och det blir kontinuerligt fler. För att säkra uppkopplingen, krävs ständig utveckling i hemmen, på arbetsplatser och i näten, Scionova vill förenkla och förbättra detta.

Sakernas internet, Internet of Things (IoT) är inte längre science fiction. Vi lever i en verklighet där vi är ständigt omgivna av teknik och enheter som kommunicerar med oss och med varandra utan att vi behöver göra speciellt mycket. För att det ska vara hållbart och fungera över tid måste någon se över systemens möjligheter att utvecklas och fortsätta vara uppkopplade – det är Scionovas uppgift. Företaget grundades av Peter Fredriksson och Joakim Ceder som arbetat med uppkopplade lösningar sedan ett masterexamensarbete vid Högskolan i Halmstad. Man samarbetade

även med forskare på högskolan med målet att undersöka nya tillämpningsmetoder av Bluetooth inom industrin. – Scionovas lösningar finns redan idag i hundratals miljoner enheter. Vi hjälper kunder med att koppla upp produkter för många syften, till exempel att kunna effektivisera verksamheten eller att förenkla användarnas liv. Vi gör även behovsanalyser av företags befintliga funktioner och föreslår lösningar och förbättringar, förklarar Henrik Sjöström, vd. Kan rädda liv

Den moderna fordonsindustrin är ett exempel på en växande kundbas där Scionova redan har varit med och utvecklat nästa generations uppkopplade bilar. – Ett av de framtida målen är att få biltillverkare att samarbeta för att dela information, vilket inte minst rent säkerhetsmässigt skulle vara fördelaktigt, funderar Peter Fredriksson. Tänk att ett fordon registrerar halka i vägbanan och att den informationen skulle kunna förmedlas automa-

tiskt till alla andra fordon i området. Tekniken kan alltså rädda liv. – Vi jobbar även med cybersäkerhet inom alla våra segment. En av tillämpningarna i fordonsexemplet är att skydda bilen från intrång där obehöriga skulle kunna ta över bilen och fjärrstyra den, förklarar Henrik Sjöström. Det kan låta som något från en fiktiv kriminalserie – men det är den verkligheten vi lever i nu. Scionova utvecklar även nya lösningar för så kallade Smarta hem. Här handlar det också om att kunna säkra den personliga integriteten. – Vi har pågående projekt inom medicinteknik där vi utvecklar produkter och lösningar för att förbättra och effektivisera vården för den enskilda individen samt för hela hälsosektorn. Även här spelar säkerheten en stor roll, patientinformation ska hållas säker från intrång av obehöriga, fortsätter Peter Fredriksson. Ständig och snabb utveckling

Teknikutvecklingen går snabbt, våra industrikunder använder

Henrik Sjöström vd, Joakim Ceder och Peter Fredriksson.

idag tekniken som var forskning när bolaget grundades, berättar Peter. För att hänga med nöjer sig inte Scionova med bra utan strävar ständigt efter att bli bättre. Det tar sig uttryck i att man arbetar aktivt med medarbetarinfly-

tande, värderingar och passion för ny teknik. Scionovas lösningar bidrar till att säkra stora värden – till och med i form av människors liv. Detta är framtiden.

ENTREPRENÖRER SÖKES

Vi hjälper dig att ta idén vidare

Vi bidrar med kontakter, kunskap och riskkapital. Vi letar hela tiden efter nya bra idéer som kan utvecklas till företagande. Med fokus på kreativitet och nytänkande. Potential.vbg kan stå till tjänst med att eliminera hinder och stötta med kunskap, erfarenhet och kapital. För varje projekt gör vi en skräddarsydd plan beroende på behov. Välkommen med din idé, den är värd att förverkligas! potentialvbg.se | linda@potentialvbg.se


Bilaga i affärstidningen näringsliv

varBerg växer

9

Bli en i gänget i Varberg! Vi expanderar och söker dig som är Bygg- och Anläggningsarbetare (Trä, Betong eller Mark) eller WƌŽĚƵŬƟŽŶƐůĞĚĂƌĞ (Platschef/Arbetsledare).

Byggföretag med känsla för mjuka värden. MTA satsar stort på arbetsglädje och trivsel. Varbergskontoret räknar med ĂƩŝŶŽŵƚƌĞĊƌŚĂƂŬĂƚƐŝŶƉĞƌƐŽŶĂůͲ styrka med minst 20 personer. Sedan starten i Halmstad 2010 har MTA ŚĂŌĞŶŬƌĂŌŝŐƟůůǀćdžƚ͘/ĚĂŐŚĂƌďŽůĂŐĞƚ ĐŝƌŬĂϯϬϬĂŶƐƚćůůĚĂŽĐŚĞŶĊƌƐŽŵƐćƩͲ ŶŝŶŐƉĊůŝƚĞĚƌLJŐƚĞŶŵŝůũĂƌĚŬƌŽŶŽƌ͘ŽͲ ůĂŐĞƚƐŐĞŽŐƌĂĮƐŬĂǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚƐŽŵƌĊĚĞ ƐƚƌćĐŬĞƌƐŝŐŵĞůůĂŶ<ƵŶŐƐďĂĐŬĂŝŶŽƌƌƟůů dƌĞůůĞďŽƌŐŝƐƂĚĞƌŽĐŚĚĞƚĮŶŶƐůŽŬĂůͲ kontor i Varberg och Helsingborg. &ƂƌĞƚĂŐĞƚďLJŐŐĞƌĂůůƚĨƌĊŶƌĞŶŽĚůĂĚĞ ǀćŐͲŽĐŚĂŶůćŐŐŶŝŶŐƐƉƌŽũĞŬƚƟůůƐƚƂƌƌĞ industri-, kontors- och bostadsprojekt. – Vi tror på arbetsglädje som en motor ĨƂƌĨƂƌĞƚĂŐĞƚƐƟůůǀćdžƚŽĐŚůƂŶƐĂŵŚĞƚ͘

Trivs man på jobbet så presterar man ďćƩƌĞ͕ƐćŐĞƌZŝĐŬĂƌĚ'Žƫ ŶŐƐŽŵŝ ƌŽůůĞŶƐŽŵWƌŽĚƵŬƟŽŶƐĐŚĞĨĂŶƐǀĂƌĂƌĨƂƌ verksamheten i Norra Halland. På grund av en stor orderstock och ŵĊŶŐĂŬŽŵŵĂŶĚĞďLJŐŐͲŽĐŚĂŶůćŐŐͲ ningsprojekt i norra Halland så satsar ŶƵďŽůĂŐĞƚƉĊĂƩƌĞŬƌLJƚĞƌĂŇĞƌŵĞĚͲ arbetare som är boende i Kungsbacka ocŚsĂƌďĞƌŐ͘ʹsŝǀŝůůćƌůŝŐƚĂƩŵĂŶƉĊ ƐƂŶĚĂŐŬǀćůůƐŬĂŬćŶŶĂŐůćĚũĞƂǀĞƌĂƩ ĚĞƚƐŶĂƌƚćƌŵĊŶĚĂŐ͕ĨŽƌƚƐćƩĞƌZŝĐŬĂƌĚ͕ ŽĐŚŵĞŶĂƌĂƩĨƂƌĞƚĂŐĞƚŬŽŵŵĞƌĂƩ ǀĂƌĂǀćůĚŝŐƚŶŽŐĂŵĞĚƌĞŬƌLJƚĞƌŝŶŐĞŶĨƂƌ

ĂƩĨĊŝŶŵĞĚĂƌďĞƚĂƌĞƐŽŵǀćƌĚĞƐćƩĞƌ ĚĞůĂŬƟŐŚĞƚ͕ůŝŬĂďĞŚĂŶĚůŝŶŐŽĐŚƐĂŵŚƂͲ righet i företaget. – De som arbetar hos oss ska känna sig ƐƚŽůƚĂƂǀĞƌĂƩǀĂƌĂĞŶĚĞůĂǀDd͕ƐćŐĞƌ ZŝĐŬĂƌĚŽĐŚďĞƌćƩĂƌĂƩŵĂŶŝĨƂƌĞƚĂŐĞƚ ůćŐŐĞƌŵLJĐŬĞƚŬƌĂŌƉĊĂƩŚĂĚĞďćƐƚĂ ĂƌďĞƚƐŬůćĚĞƌŶĂ͕ĞŶƚƌLJŐŐŽĐŚƐćŬĞƌ arbetsmiljö och personalbodar som är stora, öppna och trivsamma. Företaget arrangerar också många gemensamma ƚƌŝǀƐĞůͲŽĐŚƚƌćŶŝŶŐƐĂŬƟǀŝƚĞƚĞƌƵƚĂŶĨƂƌ ĂƌďĞƚƐƟĚĨƂƌĂƩƐǀĞƚƐĂƐĂŵŵĂŶŐćŶŐĞƚ͘

MTA har 5 år i rad blivit utsedda till en av Sveriges Bästa Arbetsplatser. Ta chansen, bli en av oss.

eloh.se

Läs mer om tjänsterna på karriar.mtabygg.se &ƌĊŐŽƌďĞƐǀĂƌĂƐĂǀZŝĐŬĂƌĚ'Žƫ ŶŐ | 0733-23 21 54 | ƌŝĐŬĂƌĚ͘ŐŽƫ ŶŐΛŵƚĂďLJŐŐ͘ƐĞ


10

varBerg växer

Bilaga i affärstidningen näringsliv

Magnusson Shipping rustar för historiskt stort steg När hamnen i Varberg flyttas passar man på att bygga ut ytorna för en ännu mer omfattande hantering av skogsprodukter som sågade trävaror och cellulosa. HallandsHamnar planerar för en expansion som ska göra Varberg till Europas modernaste skogshamn. Det ser Magnusson Shipping som klareringsoch befraktningsbolag mycket positivt på.

Skogsprodukter är sedan länge den största produktkategorin för Magnusson Shipping. Den stundande hamnflytten kommer även att öppna nya möjligheter för utökade projektlaster från Varberg. Inom Magnusson Shipping finns kompetens och erfarenhet av att ta hand om i stort sett allt som kan lastas och lossas över kaj. – Vi rustar för tillväxt nu i samband med att Västerport ska byggas och hamnen flyttar till nya ytor. Samtidigt går vi på högtryck eftersom våra största produktgrupper sågade trävaror och pappersmassa ökar. Vi kommer att behöva utöka vår egen verksamhet för att möta framtida efterfrågan, säger Sven-Göran Åsare, vd på Magnusson Shipping. Större ytor efter flytten

Magnusson Shipping bedriver

Två av Scotlines fartyg under lastning av sågade trävaror till Storbritannien.

linjetrafik till och från Storbritannien och Irland i samarbete med Scotline. Det är främst sågade trävaror som skickas från Varberg till den brittiska och irländska marknaden. I dagsläget är nio fartyg engagerade från Scotline, men större volymer kommer att kräva en större kapacitet. – Det blir en utmaning att expandera samtidigt som vi är mitt uppe i en flyttprocess, och det kan också bli fråga om längre avstånd mellan kaj och lastplats. Den stora fördelen med flytten

som vi ser är att vi kommer att få större ytor och det måste vi också ha för att kunna fortsätta växa tillsammans med skogsindustrin, förklarar Sven-Göran Åsare. Större lagerytor och mer generösa ytor för lastning och lossning ser man fram emot på Magnusson Shipping, som följer utvecklingen av den nya hamnen med stort intresse. Tar historiskt stort steg

Varberg ska även fortsättningsvis vara Sveriges främsta skogs-

MED TRÄ BYGGER VI

framtiden

hamn. Magnusson Shipping kommer att fortsätta satsa på skogsprodukter, men även andra godstyper som passerar Varberg. Historiskt har det varit mycket projektlaster som vindkraftsfundament och turbinblad, vilket visar på den stora kunskapsbredd som finns inom Magnusson Shipping. – Att få hantera stora projektlaster som husmoduler och vindkraftsverk räknar vi med framöver också. Det finns ju som sagt god marktillgång för det här i

Varberg. Samtidigt utvecklar vi vår nyckelverksamhet och de värden som byggts upp inom Magnusson Shipping under mycket lång tid, säger Sven-Göran Åsare. Magnusson Shipping etablerades redan 1892 av den skånske sjökaptenen Gustaf Magnusson, som tröttnat på sjömanslivet och ville pröva något nytt. Notabelt är att verksamheten än idag bedrivs i samma lokaler som då den startade för över ett sekel sedan.


bilaga i affärstidningen näringsliv

varberg växer

CAPiDi tänker ett steg längre kring säkerhet

11

FBG BYGGSORTERING www.byggsortering.se DET ÄR LÖNSAMT ATT SORTERA & ÅTERVINNA Jobbar du med bygg-, rivning- och industriavfall – för den bästa lösningen, kontakta oss!

sorterar med

för framtid och miljö

Hela personalen samlad (överst från vänster Robert, Eva, Sara och Kristin, nedre rad från vänster Anna, Hans, Paul och Mikael, dock saknas 2 av våra säljare som jobbar ute på fältet, samt en person som är i Kina. I den ständigt högaktuella diskussionen om hållbarhet borde även säkerhet vara en naturligt integrerad del. CAPiDi utvecklar elektroniska produkter som är både miljömässigt och ekonomiskt hållbara – och som dessutom bidrar till ökad säkerhet i vardagen.

Elektroniska säkerhetsprodukter som brandvarnare och säkerhetsuttag finns i de flesta miljöer där vi vistas dagligen. Det finns en uppsjö av leverantörer och fabrikat, och det grundläggande syftet med produkterna är samma – men vad många inte är medvetna om är att den verkliga säkerhetsaspekten skiljer sig avsevärt mellan olika leverantörers produkter. Garanterad funktion över tid

CAPiDi har utvecklat elektroniska säkerhetsprodukter sedan 1985. Fokus ligger helt på att utveckla säkerhetsaspekten i tillförlitliga produkter som håller över tid och som kräver minimal tillsyn och underhåll. Alla produkter inom CAPiDis sortiment är ut-

vecklade med samma grundläggande teknik och vision. När det kommer till brandvarnare tänker de flesta inte så mycket på produkternas närvaro eller ens om funktionen är garanterad över tid, det tas för givet att en brandvarnare ska fungera när den väl behövs. Men är det verkligen så? Om man installerar en relativt billig och helt vanlig brandvarnare och glömmer byta batteri – är dess funktion verkligen garanterad? Naturligtvis inte. CAPiDis brandvarnare bygger på en unik teknik, där det är möjligt att koppla ihop en hel familj av brandvarnare som larmar samtidigt oavsett var i huset branden startar. Det viktiga med en sammankopplingsbar brandvarnare är att du kan placera en brandvarnare i varje rum och därmed säkerställa att signalen hörs bra i hela hemmet, så att alla blir varnade i tid. Med marknadens längsta batteritid, som täcker hela produktens livslängd på tio år, är CAPiDis brandvarnare en produkt som verkligen kan garantera funktion över mycket lång tid. Alla aspekter av säkerhet

Det är inte bara den långa batteritiden som gör CAPiDi till en

partner att räkna med i säkerhetsfrågor. – Det som gör våra produkter unika är att vi verkligen tar hänsyn till alla aspekter av säkerhet – såsom hälsa. Att våra babyalarm har marknadens lägsta strålning är ett tydligt exempel på det, säger CAPiDis vd Sara Barkevall, som även varit med och utvecklat babyalarmen under CAPiDis varumärke. Den unika teknologin i CAPiDis babyalarm ger en lång räckvidd och batteritid, och minimerar samtidigt strålningen från produkten. – Man säger ofta att strålning från mobiler och wifi inte är så farligt men vi vet ju faktiskt inte så mycket om det än, fortsätter Sara Barkevall. Vi är den första generationen som utsätts för det här. Så om man tänker sig ett babyalarm som man ju ställer nära barnet så vill man gärna välja den minsta möjliga risken för skadlighet kopplat till strålning.

The pharma packaging specialist – in mind and heart Eson Pac AB Box 125, 432 07 Veddige, Sweden www.esonpac.com

EN VIKTIG DEL I ETT VÄXANDE VARBERG Projektutveckling från råmark till färdig byggnad. Vårt mål är att skapa vackra och funktionella byggnader där människor vill bo under lång tid framöver.

Användarvänlighet är också säkerhet

Ett annat kännetecken för CAPiDis produkter är att de är enkla att använda. Användarvänlighet har i allra högsta grad att göra med säkerhet – en produkt som man inte förstår hur den ska användas kan snabbt bli värdelös genom att den faktiskt inte alls används och man står helt utan skydd. Det vill CAPiDi motverka genom att bygga in avancerade funktioner bakom ett mycket enkelt gränssnitt med bara en eller ett par knappar vars funktion är tydlig. – Vi ska fortsätta vara banbrytande och utveckla produkter med högsta säkerhet som mål – med fokus på hälsa, tillförlitlighet, användarvänlighet och minimalt underhåll, understryker Sara Barkevall som avslutning.

www.coopvarberg.se


12

varberg växer

bilaga i affärstidningen näringsliv

Varbergs mest lokala bemannings- och rekryteringspartner stöttar i tillväxt Den gamla kurorten Varberg ska bli västkustens kreativa mittpunkt och det är rekryteringsoch bemanningsföretaget OnePartnerGroup gärna med och förverkligar. I tider av kompetensbrist ställs företag för många utmaningar som OnePartnerGroup kan vara med och möta.

till industritekniska utbildningar minskat. Idag upplever de flesta branscher en utmaning i att hitta rätt kompetens. Samtidigt finns det många som söker jobb. Att matcha rätt kandidater med rätt jobb och arbetsgivare är en konst som OnePartnerGroup bemästrar och arbetar med varje dag.

Under stundande högkonjunktur är det många företag som går bra och utvecklas – men med det kommer nya utmaningar i form av växtvärk och på många håll även kompetensbrist. Det gäller inte enbart inom den tillverkande industrin, som länge kämpat med en nedåtgående trend bland ungdomar där intresset för att söka

För företag är det tidskrävande att leta efter personal och det är tid som de oftast behöver lägga på att utveckla kärnverksamheten. Risken för felrekryteringar, som i sin tur kan stå företagen dyrt, är också en avgörande faktor för att istället välja en professionell partner i rekryteringsarbetet.

Stöttar i tillväxt

Från vänster Christina Hörbäck, Carina Nyberg och Pernilla Allhage.

– Vi hjälper till med rekrytering av både tjänstemän och yrkesarbetare. Våra kunder är ofta återkommande och vi siktar alltid på att bygga långa relationer. Vår främsta roll är att stötta i tillväxt, då våra kunder behöver rekrytera eller tillfälligt bemanna vissa roller, men eftersom vi känner marknaden väl så kan vi även stötta i motgång, säger Carl Mårtensson, verksamhetsansvarig för OnePartnerGroup i Halland, som omfattar kontor i Varberg, Falkenberg och Halmstad. Som bemanningsföretag hjälper OnePartnerGroup företag att

planera en långsiktig och strategisk tillväxt med kontroll över personalkostnaderna. Många verksamheter är säsongsbetonade och då kan det vara en god idé att hyra in personal vid toppar. Det gynnar inte bara företagets ekonomi – det ger också en bättre arbetsmiljö för personalen, som genom OnePartnerGroup går vidare i andra uppdrag om behovet på en arbetsplats förändras. Västkustens kreativa mittpunkt

Inom OnePartnerGroup finns utöver rekryterings- och beman-

ningstjänster även utbildning och produktionslösningar. Med lokal närvaro på närmare 50 orter är OnePartnerGroup en av Sveriges mest lokala partners för tillväxt och utveckling. – Vi vill vara en aktiv partner i Varbergs utveckling. Det händer mycket i kommunen och det ska byggas mycket nytt. Det är klart att den utvecklingen även kommer att ställa krav på ny kompetens. Det är här vi kommer in i bilden – vi ska vara en del av Varberg som västkustens kreativa mittpunkt, säger Carl Mårtensson.

Svensk innovativ teknik förbättrar livsvillkor världen över Rent dricksvatten borde vara en självklarhet för alla, oavsett var i världen man bor eller hur den ekonomiska situationen ser ut. Men vattenbristen är ett växande problem som gör rent dricksvatten till en statusvara trots att det inte borde vara så. Varbergsbaserade Green Business Team har en del av lösningen på ett av världens största problem.

Enligt WHO använder minst 1,8 miljarder människor vatten från en förorenad källa. Bristen på rent och hälsosamt dricksvatten är ett av världens största hälsoproblem och utöver den uppenbara humanitära aspekten hämmas även den ekonomiska utvecklingen. Här har innovatörerna bakom Green Business Team med sina unika konceptlösningar redan startat en förändringsprocess av global betydelse. Renar vatten på minuter

Sedan sex år tillbaka, har innovatörerna Annika Johansson och Greger Nilsson utvecklat hållbara mobila konceptlösningar för rening av förorenat vatten, off-grid. Första lösningen var en enkel bärbar aluminiumbox, driven av solceller. Det var det som fanns inuti lådan som var hemligheten; att rena förorenat vatten på några minuter direkt från källan. Detta innebar en enorm potential till platser med vattenbrist och där infrastruktur och statliga vattenverk saknades. I dagsläget har Green Business

Team flera skalbara lösningar med en produktionskapacitet upp till 25.000 liter per dygn. Detta kan täcka det dagliga behovet av dricksvatten till 3000 invånare i en afrikansk by. Vattenkällan kan vara kontaminerad av amöba och bakterier eller innehålla höga halter av salt och skadliga tungmetaller.

Kan förändra världen

Green Business Teams innovativa teknik kan förändra världen genom att avsevärt förbättra livsvillkoren för miljontals människor. Deras vattenstationer på landsbygden i Afrika erbjuder dels säkert dricksvatten och extra

el för laddning av mobiltelefoner. Utrustningen testades först i Sverige och valuerades sedan under pilotprojekt i Afrika. Man erhöll ”proof of concept” 2017 och startade samtidigt upp ett dotterbolag i Rwanda. Ett team har byggts upp i Rwanda och med lokala partners runt om i Afrika. Samtidigt har man sålt till WaterAid, skolor, sjukhus och företag. Green Business Team har fått stöd av SIDA för sin affärsmodell ”Inclusive Business”. Den innebär att genom vattenrening, arbeta mot fattigdom, bättre hälsa, skapa arbetstillfällen samtidigt som investerare återfår sin investering tämligen snabbt. Två stora

Vattenstation på landsbygden i distriktet Nyagatare/Rwanda vid smutsig regnvattendamm.

svenska aktörer investerar nu i den nya modellen. Nu söker vi fler investerare som vill vara med på vår resa framöver, berättar VD Annika Johansson. Tack vare nya samarbeten med två svenska innovativa företag, Carex of Sweden och Pure Bio Synergy, utvecklas nu en gemensam hållbar lösning för dricksvattenrening och avloppsvattenhantering som är helt slamfri. Detta möjliggör cirkulär vattenrening med ekonomisk återanvändning av vatten, helt off-grid och utan användning av farliga kemikalier. Ny årlig konferens

1500 liter säkert dricksvatten per timme och extra el för laddning av mobiler.

Säkert dricksvatten är framtidens bristvara och därmed en blivande handelsvara.

För att understryka vikten av att aktivt arbeta med att lyfta vattenfrågorna som hör ihop med samtliga hållbarhetsmål, arrangerar Green Business Team en helt ny konferens tillsammans med tre andra aktörer där Rwandas regering står som värd. Tanken är att den första anordnas i Kigali, och att eventet ska vara återkommande. Konferensen går under namnet AWASH, som står för African Water, Sanitation & Hygiene summit, och planeras hållas mellan 11-13 November i år. Beslutsfattare, studenter, politiker, företag och hjälporganisationer likväl som innovatörer och forskare är välkomna.


bilaga i affärstidningen näringsliv

varberg växer

13

Varbergs varumärke ännu starkare Västkustkommunen Varberg anses vara en av Sveriges mest attraktiva för såväl företagande som boende. Närheten till Göteborg är naturligtvis en starkt bidragande faktor, men samtidigt inte den enda. Varberg har under många år jobbat med att bygga upp ett eget varumärke och nu skördas resultaten av det.

Varumärket Varberg tar form och sprids nu med stormsteg. Näringslivs- och destinationskontoret kraftsamlar tillsammans för att göra kommunen ännu mer attraktiv för etableringar och besökande. Målet är att Varberg ska bli Västkustens kreativa mittpunkt. Kort sagt – alla ska hitta sin plats och utvecklas tillsammans med Varberg. Öppnar ny spelplan

Varberg är med en årlig inflyttning på över 700 personer en av landets mest snabbväxande kommuner. Kommunen står inför en spännande stadsomvandling där hamnen kommer att få ett helt nytt läge och en tunnel ska anläggas under staden. Det är nu möjligheterna öppnar sig mot havet. Varberg får unika möjligheter att växa mot havet med tillgängliggörande av attraktiv mark i den nya stadsde-

Denna idéskiss visar hur den nya stadsdelen Västerport i Varberg kan komma att utformas och kopplas ihop med centrum på ett naturligt sätt. Illustration: Made-Up

len Västerport. Först ut blir en hotelletablering med drömläge. I dagsläget är det för tidigt att sia om vilka andra typer av verksamheter som kommer att finnas i Västerport, men att det blir i enlighet med Varbergs anda där aktiv och hälsosam livsstil står i fokus kan man redan nu ana sig till. Varberg har en lång tradition som kurort och det kommer sannolikt att synliggöras i utvecklingen av den nya stadsdelen.

I Varberg finns även en stark innovationskultur, bland annat kring hälsa, och det kan också bli ett spår att utveckla för framtiden. Dels i Västerport men även på andra ställen runtom i kommunen. För att inte tala om hälsa kopplat till upplevelser och besöksnäring. Förbättrar näringslivsklimatet

Varumärket Varberg står sig och

blir mer omfattande i takt med att kommunen växer. Näringslivsoch destinationskontoret har tagit fram en ny handlingsplan för arbetet med att förbättra näringslivsklimatet i Varberg. Exempel på redan genomförda punkter på agendan är utveckling av företagslotsen, nya strategier för landsbygdsutveckling, event och etableringar, nya aktiviteter för tätare dialog mellan näringsliv och politik samt utveckling av

en kommungemensam kundtjänst. Utvecklingsarbetet fortsätter under 2019, bland annat med mer fokus på företagslotsen som ska förenkla för företagande i kommunen. Ett annat prioriterat område är destinationsutveckling där man kommer att utveckla större samarbeten framöver.

ENTREPRENÖRER SÖKES

Vi hjälper dig att ta idén vidare

Vi bidrar med kontakter, kunskap och riskkapital. Vi letar hela tiden efter nya bra idéer som kan utvecklas till företagande. Med fokus på kreativitet och nytänkande. Potential.vbg kan stå till tjänst med att eliminera hinder och stötta med kunskap, erfarenhet och kapital. För varje projekt gör vi en skräddarsydd plan beroende på behov. Välkommen med din idé, den är värd att förverkligas! potentialvbg.se | linda@potentialvbg.se


14

varberg växer

bilaga i affärstidningen näringsliv

Europas modernaste skogshamn byggs i Varberg Med två viktiga knutpunkter utmed Västsveriges kust är HallandsHamnar en av landets främsta aktörer för import och export, en fullservicehamn med växande volymer av bland annat recyclingprodukter, trävaror, pappersmassa, personbilar och containertrafik. Regionen präglas av stark utveckling där hamnarna i Varberg och Halmstad spelar nyckelroller.

HallandsHamnar är sedan 2013 Varbergs och Halmstads gemensamma hamnbolag. Sammanslagningen har stärkt båda hamnarna avsevärt – tillsammans konkurrerar man inte bara med andra svenska hamnar utan även med stora nordeuropeiska import- och exportnav. Växer offensivt

Varberg är en av Sveriges främsta utskeppningshamnar för trä- och massaindustrin med en årsvolym som idag överstiger en miljon kubikmeter sågade trävaror. Större volymer har tillkommit senaste åren med tanke på de investering-

ar som gjorts av nyckelaktörer som Värö bruk, Derome, Vidaguppen och Varberg Timber. Halmstad har efter en turbulent tid lyckats etablera en starkare ställning som containerhamn. För drygt tio år sedan fanns här ingen containertrafik alls – idag är HallandsHamnar Sveriges fjärde största containerhamn. Att växa offensivt är hamnbolagets framtidsvision. Europas modernaste skogshamn

HallandsHamnar befinner sig nu i en spännande utvecklingsfas. I Varberg kommer hamnen att få

ett nytt läge då den nya stadsdelen Västerport börjar byggas under 2020. Kommunen har för avsikt att ta tillvara på byggbar mark för bostäder i anslutning till havet, och det blir första gången som Varbergs stadsplanerare får möjlighet att öppna staden mot havet. Hamnen kommer att flytta en del av nuvarande hamndelar och en ny hamn kommer att byggas. Byggnationen av den nya hamndelen har redan påbörjats och kommer att fortsätta fram till 2024. – Det nya läget möjliggör tillväxt inom det för hamnen i Varberg största verksamhetsområdet som är trävaror och cellulosa. Den nya skogshamnen ska vara färdig redan 2022 och vår ambition är att bygga Europas modernaste skogshamn, säger Anders Wiberg, projektledare för byggnationen av den nya hamnen.

Stena Line flyttar sin färjetrafik till Halmstad vilket innebär att ytterligare ytor kommer att frigöras i Varberg, samtidigt som den viktiga färjeverksamheten stannar inom familjen, HallandsHamnar. – Vi kommer att arbeta ännu mer effektivt framöver. Det är en del av vår tillväxtstrategi och en del av vår ambition om att bli än mer moderna. Vi ska satsa på effektivare flöden och färre interna förflyttningar till fördel för både ekonomi och miljö, säger Anders Wiberg.

Utvecklingen av den nya hamnen i Varberg öppnar nya möjligheter som ligger helt i linje med visionen om att bli Europas modernaste skogshamn. Den nya hamnen kommer att få truckar och kranar med eldrift, men det viktigaste miljöarbetet handlar om att skapa en effektiv logistik från grunden och det är nu den möjligheten finns. HallandsHamnar har allt att vinna på flytten.

Allt att vinna

Hamnflytten kommer även att öppna nya möjligheter för utökade projektlaster från Varberg.

En engagerad samhällspartner Mitt på torget ligger Varbergs Sparbanks huvudkontor. Det är en imponerande byggnad som uppfördes år 1898 men bankens verksamhet startade långt tidigare. Närmare bestämt år 1836. Mycket har hänt sedan den tiden då insättningar endast skedde på lördagar och uttag på söndagar. Grundtanken med banken, Sparbanksidén, står sig dock lika bra idag som då.

nande med utvecklingen som sker i Varberg och vi ser positivt på det. Med ett starkt eget kapital kan vi vara en bidragande part och fungera som en motor som gynnar Varberg och dess tillväxt”. Ett exempel på bankens samhällsengagemang är bidraget till Potential.VBG. Det är en företagsinkubator som bildades med kapital från Varbergs Sparbank via Sparbanksstiftelsen. Syftet med Potential.VBG är att stötta

nyföretagande som skapar värde för Varbergs näringsliv. –”Att kunna vara med och finansiera projekt som Potential.VBG känns otroligt bra då det skapar goda förutsättningar för Varbergs nyföretagande”, säger Jennie. Ett bra resultat för banken skapar goda förutsättningar för samhället

Varbergs Sparbank har under många år gjort bra resultat och

sedan år 2001 har närmare 350 Mkr delats ut till en bit över 1100 olika projekt. Exempel på beviljade bidrag är fiberutbyggnad på landsbygden, privatekonomiutbildning för skolbarn, idrottshallen Tresteget och lokalt forskningsbidrag till Region Halland och Varbergs sjukhus. –”Vi ser det som ett kretslopp för positiv utveckling. Tillsammans skapar vi - banken, stiftelsen och våra kunder – möjligheter för vår bygd. Idag och för framtiden”, avslutar Jennie.

– ”Den grundläggande tanken med en Sparbank är att hjälpa de svaga i samhället och stimulera till sparande, samtidigt som pengarna ska komma till nytta för orten och utveckla bygden” säger Jennie Svahn, tf. VD på Varbergs Sparbank. ”När banken går bra bidrar vi till att göra Varberg till en bättre plats att leva och verka i och genom att ge tillbaka delar av vår vinst gynnas lokal utveckling inom utbildning, näringsliv, forskning, idrott och kultur”. I nära samarbete med näringslivet

Varbergs Sparbank är en aktiv partner i Varbergs näringsliv och delaktig i många olika projekt. –”Vi vill vara med och driva samhället framåt”, säger Jennie Svahn. ”Det är otroligt spän-

Varbergs Sparbanks hus vid torget i Varberg uppfördes 1898, 62 år efter att bankens verksamhet startade.

Ett kretslopp för positiv utveckling.

Jennie Svahn, tf. vd på Varbergs Sparbank.


bilaga i affärstidningen näringsliv

varberg växer

15

Strängbetong vill förändra byggbranschen Strängbetong har under närmare 80 år arbetat med nytänkande och hållbara lösningar för att bygga upp framtidens samhällen. Idag är företaget Sveriges främsta leverantör av prefabricerade byggnadselement i betong.

Att använda prefabricerade enheter är ett sätt att integrera en högre grad av industriellt byggande i en annars relativt konservativ bransch. Efter montering är byggnaden klar för komplettering med el, VVS, ventilation och inredning – prefabricerade moduler är med andra ord ett av de mest effektiva byggnadssätten som finns att tillgå idag. – Vår affärsidé är att leverera industriella byggsystem för smart, effektivt byggande. Det ska vara miljö- och kostnadseffektivt, samtidigt som vi håller högsta kvalitet på allt vi producerar. Prefabricering är för oss det allra bästa sättet att förena alla dessa aspekter, säger Henrik Vinell, affärsutvecklare på Strängbetong.

Henrik Vinell, affärsutvecklare på Strängbetong.

Prefabricerat står sig

Prefabricering lämpar sig kanske inte för alla projekt – men i de flesta moderna byggprojekt så går det att planera för prefabricering och därmed också utöka möjligheten att tänka till och förbättra konstruktionen innan man börjar montera på plats. – Miljöfördelarna är uppenbara med minskat svinn och bättre resurshushållning, och arbetsmiljön är också bättre då allt byggs

inomhus under kontrollerade förhållanden för att därefter med avsevärt förkortad tid monteras på byggarbetsplatsen, förklarar Henrik Vinell. I Strängbetongs verksamhet kretsar mycket av den framtida utvecklingen kring materialbesparing. Att tillverka mer med mindre. Det är betydligt enklare att göra med prefabricerade betongmoduler, än vid platsgjutning till exempel. Det finns också studier som visar att prefabricerade betongsystem har en lägre klimatpåverkan under en byggnads livstid än många andra byggsystem. – En sådan studie genomförs just nu på beställning av Sveriges Byggindustrier, där fem olika byggsystem utvärderas och där man tidigt sett att Strängbetongs prefabricerade system står sig bra i jämförelse med andra byggmetoder och material, informerar Henrik Vinell. Vill öka återanvändningen

Strängbetong är ett typiskt exempel på ett innovativt och livskraftigt företag inom byggbranschen som vill uppnå förändring.

– Precis som branschen i stort vill vi ju minska vårt koldioxidavtryck. Vi vill vara med för att se hur våra lösningar står sig i jämförelse med andra och vad vi kan förbättra, förtydligar Henrik Vinell. En utmaning är att modern betong bara har funnits på marknaden i ungefär ett sekel. Material som trä och järn har använts betydligt längre och det finns en stark tradition av att bygga med dessa material som byggbranschen gärna håller sig till. Här finns mycket kvar att göra, menar

Henrik Vinell, som även påtalar vikten av ökad återanvändning och fortsatt materialoptimering. Han ser stålindustrin som en god förebild. – Större delen av armeringsjärnet i våra betongelement är hundra procent återvunnet stål. Betong har mycket att lära där. Men regelverk och EU-normer hänger inte riktigt med. Vi kan för närvarande bara ha fem procent återvunnen betong i våra system, men det kommer troligtvis att förändras i framtiden.

Vi utvecklar och bygger miljöer där människor vh-|ubˆ-v†m7;uѴ࢟m]ঞ7=u-lक़ˆ;uĺ


16

varberg växer

bilaga i affärstidningen näringsliv

Hyresrätter högt eftertraktade i Varberg Varbergs Bostad skapar förutsättningar för ett hållbart och attraktivt boende i hyresrätt. Som tillväxtkommun är Varberg beroende av att fler bostäder blir tillgängliga och hyresrätten eftertraktas då den både ger ett bekymmersfritt allinklusive boende och öppnar möjligheter för fler att bosätta sig där de vill.

Marknadschef Dzejna Seta på Varbergs Bostad ser fram emot flera spännande bostadsprojekt i Varberg: – Varberg har sedan flera år tillbaka en stark inflyttning på 600 - 900 personer per år. Det är klart att det ställer helt nya krav på bostadsmarknaden, säger hon inledningsvis. Varberg växer och det fantastiska läget med närhet till hav och

natur lockar allt fler till staden. Som allmännyttigt bostadsbolag har Varbergs Bostad ett särskilt ansvar när det gäller att bygga nytt och erbjuda bostäder för alla målgrupper. Allmännyttan står idag för ungefär hälften av alla hyresrätter i Varberg och planerar för fler projekt, som ska stärka den lokala bostadsmarknaden. – Vi har cirka 5300 hyresrätter, men inga vakanser. Man får vänta länge på att få en lägenhet i Varberg idag. Det är en situation som måste förändras och där det är nödvändigt att alla drar sitt strå till stacken. – Varbergs Bostad planerar för flera större projekt för att driva utvecklingen mot en mer inkluderande och hållbar bostadssituation, fortsätter Dzejna Seta. Storsatsar på Västra Sörse

Men Varbergs Bostad kan inte ensamt leverera en lösning på

Varbergs bostadsbrist, utan är en spelare att räkna med tillsam-

mans med flera andra. Inom en tioårsperiod planerar bolaget att bygga 1300 nya hyresrätter i Varbergs kommun. – För drygt ett år sedan började vi bygga på Västra Sörse, vårt största projekt i modern tid, berättar Dzejna Seta. – Västra Sörse är en utveckling av miljonprogramsområdet Sörse, som finns på ett av Varbergs allra bästa lägen vid stadens södra infart. Här byggs just nu 224 hyresrätter med promenadavstånd till hav, natur och city. Västra Sörse är etapp två i stadsdelsutvecklingen - etapp ett bestod av 43 lägenheter som var inflyttningsklara 2013. Under etapp tre kommer ytterligare cirka 300 lägenheter att byggas på Södra Sörse. Varbergs nya entré

På andra sidan Södra vägen, ner mot havet, planerar Varbergs

Bostad dessutom för ytterligare förtätning i framtiden; cirka 200 hyresrätter på attraktiva Apelvikshöjd. – När Västra Sörse står färdigt och om några år även nya Apelvikshöjd, kommer Varberg, med förändringarna i området, att ha en helt ny stadsbild för säkert 150 år framåt, samt en ny entré med en attraktiv och modern arkitektur, tillägger Dzejna Seta. Projektet med att utveckla miljonprogramsområdet Sörse är en del av Varbergs kommuns vision för 2025, där staden ska vara Västkustens kreativa mittpunkt. Det är en gemensam vision och en ledstjärna i Varbergs Bostads arbete - inte minst när det handlar om att tillskapa nya hyreslägenheter i en starkt växande kommun.


bilaga i affärstidningen näringsliv

varberg växer

Från miljonprogram till Varbergs bästa läge

Gammal och ny bebyggelse i en gemensam framtidssatsning - med miljön och människan i centrum Så ser det ut när Varbergs Bostad utvecklar miljonprogramsområdet Sörse till en ny stadsdel och Varbergs nya entré. Just nu pågår bygget av 224 hyresrätter på Västra Sörse - ett av stans bästa lägen. För att möta det stora behovet av bostäder i attraktiva och snabbväxande Varberg gör Varbergs Bostad sin största nybyggnadssatsning i modern tid. Totalt skapas cirka 500 nya hem i den natursköna boendemiljön ”Gröna Sörse” som området kallas i folkmun. Kommunen och Varbergs Bostad har en gemensam målsättning; att Varberg ska vara ”Västkustens kreativa mittpunkt” 2025. För att det ska bli verklighet måste också fler ges möjlighet till ett bra boende. Varbergs Bostads lösning: att både bygga nytt och att förtäta nuvarande bostadsområden. Totalt finns byggplaner för cirka 1300 nya bostäder inom de närmsta åren. Utvecklingen av Sörse görs i tre etapper. Den första är redan klar i form av två hus med sammanlagt 43 lägenheter. Just nu pågår nästa etapp av stadsdelsutvecklingen på Västra Sörse, genom bygget av 224 lägenheter. De fördelas på elva hus som har en egen karaktär, men samtidigt är utformade så att de smälter in i den nuvarande bebyggelsen.

I den nya stadsdelens sista etapp byggs ytterligare cirka 250 nya lägenheter på Södra Sörse. Det innebär att den nya stadsdelen får totalt närmare 500 nya lägenheter, som tillsammans med den äldre bebyggelsen kommer att bli ett utropstecken för framtidens Varberg och samtidigt stadens nya entré. En av Varbergs Bostads viktigaste målsättningar är att arbeta för en hållbar samhällsutveckling. Därför går miljötänket som en grön tråd genom hela framtidsprojektet på Sörse. Exempelvis byggs lägenheterna med gedigna, miljövänliga material och har en hög energieffektivitet. Sörse är en av Varbergs verkliga pärlor. Här har man nära till mycket av det bästa Varberg har att erbjuda; city, hav och grönska på bekvämt promenadavstånd. Dessutom har områdets grönområde byggts ut. Resultatet är en ny stadsdelspark - en mötesplats som ökar trivsel och livskvalitet för både hyresgäster och övriga Varbergsbor. Alla som är intresserade av ett unikt framtidsboende på Västra Sörse i Varberg kan läsa mer på www.västrasörse.se. Där kan man både ta en närmare titt på hur lägenheterna ser ut, hur området är utformat och vilka tider som gäller för en intresseanmälan. Besök www.varbergsbostad.se för att läsa mer om våra kommande byggprojekt.

17


18

varberg växer

bilaga i affärstidningen näringsliv

Möjligheter för fler att bo havsnära i Breared Järngrinden och Mjöbäcks satsar tillsammans på en långsiktig utveckling av bostadsbeståndet i Varberg. Duon har redan byggt framgångsrika projekt i form av bostadsrätter i ett av Varbergs mest attraktiva och havsnära områden. Nu ser man fram emot en fortsatt utveckling med bostäder i olika upplåtelseformer.

I Breared i södra Varberg bor man mitt i ett öppet strandlandskap men samtidigt nära centrum. Kännetecknande för området är närhet till natur och rekreation baserat på det som naturen kan erbjuda med vandringsleder och cykelstråk omgivna av grönska. Och för att inte glömma en fantastisk havsutsikt som de boende kan njuta av året om. Järngrinden och Mjöbäcks har byggt den första etappen i Brearedslyckan, omfattande 35 bostadsrätter med inflyttning förra sommaren. Andra etappen går även den mot färdigställande med planerad inflyttning i ytterligare 42 bostadsrätter nu i februari. De 77 lägenheterna erbjuder premiumboende i ett av Varbergs mest attraktiva områden – till en kostnad som passar många. Värdefullt tillskott för Varberg

Med Brearedslyckan visar Mjöbäcks och Järngrinden att Varberg är attraktivt för investeringar och nästa projekt, Marmorlyckan, understryker duons tillväxtambitioner i Breared och Varberg. I Marmorlyckan vill man dessutom bygga för fler målgrupper. – Den första etappen i Marmorlyckan byggs just nu, och

omfattar tre punkthus varav ett är öronmärkt för trygghetsboende med hyresrätter och de andra två blir bostadsrätter för alla målgrupper, informerar Robin Cederqvist, projektansvarig på Järngrinden. Det är QPG Arkitekter, som även ritat husen för Brearedslyckans två etapper, som hjälpt Järngrinden och Mjöbäcks kamma hem markanvisningen. Utöver punkthusen byggs även radhus i två etapper. I andra etappen blir det dessutom ett tillskott av bostadsrätter i parhus, samt ytterligare tre punkthus där alla lägenheter blir hyresrätter. – Vi räknar med att komma igång med byggnationen av andra etappen redan innan sommaren. Ett tillskott av hyresrätter är precis vad Varberg behöver och det är också därför vi vill komma

igång med byggnationen snabbt, säger Mattias Bengtsson, projektansvarig på Mjöbäcks. Hela Marmorlyckan blir ett öppet och grönt bostadsområde intill havet. Det planeras för generösa grönområden där de boende kan motionera, mötas och ta vara på naturens hälsofrämjande inverkan. Vill vara med och utveckla Västerport

Samarbetet mellan Mjöbäcks och Järngrinden kommer att fortsätta under många år framåt. Redan nu deltar båda parterna tillsammans i en markanvisningstävling för att få vara med och utveckla Varbergs nya stadsdel Västerport. – Vi har gått vidare från prekvalificeringstävlingen där vi tillsammans med tre andra exploatörer blivit tilldelade en markyta

som vi nu tävlar om. Här tar vi hjälp av arkitekterna Kjellgren Kaminsky. Vi ser väldigt positivt på detta och hoppas och tror att

vårt inlämnade prospekt ska ligga riktigt bra till framåt i tävlingen, säger Robin Cederqvist.


bilaga i affärstidningen näringsliv

varberg växer

Vår affärsidé är att bygga och förvalta attraktiva och miljövänliga hyresrätter i de större städerna. Vi på Tornet bygger hyresfastigheter, inte för att sälja av och räkna hem, utan för att själva behålla och förvalta till trivsamma hem och levande kvarter. Det är en modell som skapar bostäder som håller i längden. För när den som bygger också är den som ska ta ansvar för fastighetens fortsatta liv så brukar ord som kvalitet och hållbarhet bli lite mer på riktigt.

Här börjar någons hemlängtan

19


20

varberg växer

bilaga i affärstidningen näringsliv

MTA ser utvecklingsmöjligheter i Varberg Det halländska byggföretaget MTA Bygg & Anläggning är med i flera av regionens främsta utvecklingsprojekt. Det kom därför inte som en större överraskning när Halmstads Näringsliv utsåg MTA till årets entreprenör 2018. Dessförinnan hade företaget redan fått utmärkelserna årets marknadsförare 2012, och årets kompetensföretag 2016.

På MTA gör man det man lovar och säger att man ska göra. Med hjälp av tydlighet, öppenhet och ärlighet har de tre entreprenörerna bakom MTA lagt grunden till en företagskultur som kännetecknas av skarpt entreprenörskap och enkla beslutsvägar. Det har visat sig bli ett framgångsrikt koncept – vilket utmärkelserna i regionala näringslivsgalor också vittnar om. Sedan verksamheten startade i Halmstad 2010 har MTA utvecklats till ett av regionens största företag inom bygg och anläggning. Redan 2013 öppnades ett kontor i Varberg, och 2015 tog man steget in på den skånska marknaden med etablering i Helsingborg. Allt pekar på en fortsatt expansion i sydvästra Sverige. Ser utvecklingsmöjligheter i Varberg

Varberg växer och det för med sig stora utvecklingsmöjligheter för MTA. Företaget medverkar redan i flera av regionens främsta

och största byggprojekt, och har redan färdigställt projekt av riksintresse i form av nya logistiklokaler, fabrikslokaler, äldreboende och bostäder i hela södra Sverige. – Att vi startade upp verksamheten just i Varberg kan kopplas till kommunens och vår egen ambition för bostadsutveckling, säger Tommy Zryd, vd samt delägare i MTA.

MTA fick 2013 en tomt tilldelad i Breared som var öronmärkt för bostadsbyggnation. Målet var att bygga mellan 200 – 250 nya bostäder i området och eftersom

MTA tidigt satte organisk tillväxt som strategi såg grundarna en stor potential att växa i Varberg med hjälp av detta projekt. – Vår tanke var att växa kring detta projekt, men planprocess och tillstånd har tagit fem år så det är först 2018 som vi har kunnat starta byggnationen. Då byggnationen inte kom igång som väntat så har vi under tiden etablerat flera andra långsiktiga samarbeten i Varberg och vuxit kring dessa, berättar Andreas Granberg, marknadschef och projektansvarig på MTA. Andreas syftar bland annat på samarbetet med Bildepån i Varberg, där man i flera omgångar samverkat kring utvecklingsprojekt. Ett långsiktigt samarbete har även etablerats med Derome, där MTA nyligen färdigställde en ny husfabrik i Väröbacka. Skapar ett nytt landmärke

Det omtalade bostadsprojektet i Breared, som kallas Alunskiffern och som ligger alldeles intill Apelviken, är nu påbörjat. MTA

vill vara med och vidareutveckla Varberg som bostadsort tillsammans med andra aktörer. – Vi ska skapa ett nytt landmärke för Varberg söderifrån. Det var tanken både från vår och från kommunens sida redan 2013, och det känns fantastiskt att få förverkliga det nu, säger Tommy Zryd. Det blir ett nytt äldreboende på 54 lägenheter samt 36 hyresrätter inom trygghetsboende som byggs i MTA:s regi men som ska drivas av Attendo och ägas av Eirhem. I samma kvarter som äldreboendet och trygghetslägenheterna kommer även 155 bostadsrätter att byggas – alla med ljus och öppen planlösning och milsvid utsikt från generösa balkonger. Lägenheterna är tänkta att fördelas i ett tolv- och ett tiovåningshus med parkeringshus som byggs under innergården. Byggherrar för bostadsrätterna är Trollängen Bostad AB, MTA bygg och anläggning, Midhem samt Wilgus invest.


bilaga i affärstidningen näringsliv

varberg växer

21

Enkelt att leva miljövänligt i Wästbyggs bostadsområden I Lilla Träslöv har de boende i området Mandarinen nu haft ett halvår att bo in sig. Med fokus på hållbarhet har Wästbygg Projektutveckling utvecklat ett nyskapande bostadsområde där det ska vara lite enklare att leva miljövänligt och i god granngemenskap.

Från husens gemensamma takterrasser är utsikten över Kattegatt mäktig. Här uppe finns solcellspaneler som kompletterar den gröna fjärrvärmen. Odlingsmöjligheter,

växthus och cykelverkstad är exempel på hur man i området uppmuntras att göra hållbara val genom konceptet Boaktiva. Konceptet är en del av Wästbyggs hållbarhetsarbete. Tar samhällsansvar

Wästbygg Projektutveckling har tagit fram Boaktiva i samarbete med beteendevetare och konceptet handlar om att uppmuntra de boende till bra val i vardagen och med det följer ökad trivsel. Från Wästbyggs perspektiv är det ett sätt att ta samhällsansvar och bygga hållbara och trygga bostadsområden. Boaktiva bygger på nudging, som ungefär betyder små knuffar i rätt riktning. Wästbygg jobbar med nudging både för att uppmuntra boende i egenutvecklade projekt att göra bra val när det gäller miljö, grannkontakt och aktiviteter men också för att exempelvis förbättra avfallssorteringen på sina byggarbetsplatser.

Mandarinen 2 består av tre hus med 21 hyreslägenheter i vardera. Husen kännetecknas av en distinkt arkitektur och där fasadfärgerna svart och gult både bryter av och harmonierar med övrig bebyggelse.

Unik identitet i Varberg

Kvarteret Mandarinen genomsyras av grönska och hållbarhet. Barnen ska få tillgång naturligt godis i form av blåbär, hallon, rabarber och fruktträd.

Logistiklokal, Veddesta

Wästbygg Projektutveckling utvecklar och bygger miljöer där människor ska bo, leva, jobba, lära och trivas i många, många år framöver. I Varberg har Wästbygg Gruppen där Wästbygg Projektutveckling och entreprenadbolaget Wästbygg AB ingår, utvecklat och byggt flera projekt. Bland annat har de byggt Ventilohuset Birger Svenssons väg där bolagets eget lokalkontor nu inhyses. Enligt Wästbygg Projektutveckling har Varberg en spännande framtid med nya bostadsprojekt på gång, en ny hamn och nya ytor i centrum. Staden har en unik identitet och här är man duktig på att förvalta stadens personlighet. Man vill gärna vara med i arbetet med att utveckla den

moderna staden som bejakar havet, entreprenörskap och kreativitet samt sin rika historia. Värnar gemenskap

När våren nu kommer till Varberg väntar en spännande tid för de boende i Mandarinen. I de gemensamma utomhusytorna är tanken att man ska kunna odla, bärbuskar ska spira och kanske blir det spontanfotboll med grannen när gräsmattan grönskar. I ett Varberg som växer snabbt hoppas Wästbygg Projektutveckling att de egna projekten ska bidra till just gemenskap, ett mer hållbart liv och givetvis tid för lite surfing när värmen kommer.

Kv Kyrkoherden, Varberg

V VII Ä ÄR R SSVERIGES VERIGES LLEDANDE EDANDE SSTOMTOM BYGGNADSFÖRETAG BYG GNADSFÖRETAG V i h a r s t o m l ö s nin g a r o c h k o m p o n e n t e r f ö r a l l a b y g g n a d s t y p e r o c h d e n e x p e r t is s o m k r ä v s f ö r genomföra dit t byggprojjek t. Allt från konstruk tion och projek tledning till produk tion och montage.

Läs mer på strangbetong.se Kv Lorensberg, Varberg


22

varberg växer

bilaga i affärstidningen näringsliv

Vertiseit skapar nya upplevelser för framtidens retail Varbergsföretaget Vertiseit visar att digitaliseringen öppnar nya möjligheter inom retail. Idag handlar det om att skapa upplevelser och koncept som ger nöjdare kunder i en sömlös kundresa mellan digitala och fysiska kanaler. Hur är det möjligt?

Gina Tricot blir mer releventa med anpassad kommunikation för varje situation.

Idén bakom Vertiseit handlar om att hjälpa retailers med att stärka kundupplevelsen i butik med hjälp av digital kommunikation. Butikens roll handlar nu allt mindre om ren transaktion och mer om att bygga långsiktiga relationer till kunderna i en sammanhållen kundupplevelse mellan kanalerna. Årets företag

Johan Lind, vd samt grundare av Vertiseit, är mycket nöjd med de senaste årens utveckling inom företaget. Att Vertiseit är både trendsättare och utvecklare är tydligt och syns inte minst på kundlistan med välkända varumärken som J. Lindeberg, Volvo och Gina Tricot som exempel. Vertiseits resa har även uppmärksammats då man kammat hem titeln som Årets företag i Varberg 2017, samt Årets företag i hela Halland under 2018. – Det är klart att det känns fan-

tastiskt att det vi gör tillsammans med våra kunder uppskattas, säger Johan Lind, som grundade Vertiseit tillsammans med kollegorna Oskar Edespong och Adrian Eriksson för drygt tio år sedan. Fördelar med digital transformation

Vertiseit hjälper kunderna att brygga över gapet mellan fysisk retail och det digitala. Under 2018 utvärderades flera större projekt som konkret visar att en digital transformation av fysisk retail gynnar alla – det vill säga handlare, kunder och till och med miljön, tack vare färre reklamationer och returer. I projektet The Fitting Room samarbetade Vertiseit med Touchtech för att skapa en interaktiv butiksmiljö för kläder och skor. I en pop up-butik i Nordstan i Göteborg fick kunder prova skor från Sneaky Steve och klä-

der från Wacay, med tillgång till hela sortimentet på en yta om bara 63 kvadratmeter. – Tack vare interaktiva touchskärmar och specialanpassade provrum med virtuella miljöer kunde allt beställas på plats för leverans direkt till hemmet. Alla produkter kunde provas innan de beställdes vilket bidrog till en högre träffsäkerhet – man visste redan att det man köpt skulle passa och behövde inte ta hem flera produkter av samma sort för att prova hemma i efterhand, förklarar Johan Lind. I utfallet kunde Sneaky Steve redovisa en ökning av sin e-handel med hela 43 procent, och andelen returer var under en procent. Upplevelsen i centrum

Allt fler aktörer inom retail inser värdet av att kombinera den fysiska butiksmiljön med de skalfördelar som e-handeln ger.

J.Lindeberg förstärker kundupplevelsen i en arena som förenar det bästa av ehandel och fysisk butik.

Volvohandlaren Rejmes skapar en sömlös kundresa mellan digitala kanaler och det fysiska kundmötet.

Många väljer att till exempel installera touchskärmar i butikerna där kunderna lätt kan söka genom hela sortimentet, beställa produkter till butik och till och med direkt hem. Vertiseit gör den digitala övergången lite enklare, lite smidi-

gare och mycket bättre för såväl retailers som för deras kunder. Teknik i all ära – men det är själva upplevelsen som står i centrum och som genererar mervärde. Det vet man på Vertiseit och det är just därför man lyckas.


bilaga i affärstidningen näringsliv

varberg växer

23

Tornets långsiktighet uppskattas av såväl hyresgäster som arkitekter Tornet skapar levande kvarter med trivsamma och miljöanpassade hem. Att bygga för att sälja av och räkna hem vinst är inget för Tornet, som istället satsar långsiktigt genom att själva behålla och förvalta hyresrätter i attraktiva tillväxtområden. Det är en modell som verkligen håller i längden.

Fastighetsbolaget Tornet ser till alla aspekter av hållbarhet när man utvecklar nya bostadsområden. – Som utvecklare av hyresrätter har vi på Tornet en tydlig roll inom samhällsbyggnad, där vi dels ska skapa utrymme för gemenskap och trygghet i hemmet, och dels skapa offentliga rum för nya möten och ökad integration. Samtidigt ska det vara trygga områden med mycket grönska och plats för rekreation, säger Henrik Oretorp, projektchef. Det finns många nybyggaridéer hos Tornet. Verksamheten etablerades i Malmö, där huvudkontoret också finns. Med åren har fastighetsbolaget vuxit i strategiska tillväxtområden, gärna kring större städer som Malmö, Stockholm och Göteborg. Framtidsvisionen är nu att utveckla ett växande bestånd i södra och mellersta Sverige. Hyresgäster nöjda med Tornet

Hyresgäster vittnar gärna om att Tornet förverkligar idéer och att fastighetsbolaget står för det man säger att man ska göra. David Pe-

Henrik Oretorp och Sten Jonson tar en promenad i ett av Tornets bostadsområden.

ter, som bor i en ljus och trevlig lägenhet i en av Tornets fastigheter i västra Göteborg tillsammans med sambon Malin och sonen Elton, upplever att Tornet är en fastighetsägare som verkligen bryr sig och som tänker till lite extra kring trivsel och social hållbarhet. – Vi har bott här i nästan fem år nu och trivs mycket bra både i lägenheten och i området. Vi har i princip allt vi behöver inom

Henrik Oretorp tillsammans med hyresgästerna David, Malin.

gångavstånd, säger David Peter, som tar emot Henrik Oretorp på besök hemma i familjens lägenhet en förmiddag i slutet av november 2018. David har till och med sin verkstad och arbetsplats bara en kort promenad från bostaden. David och Malin flyttade först in i en av grannlägenheterna i den nybyggda fastigheten, och i takt med att familjen utökades sökte de något större. Att möjligheten öppnades i det egna kvarteret och dessutom hos samma fastighetsägare såg de mycket positivt på. – Vi är mycket nöjda med Tornet och ville bo kvar i området. Att vi fick möjligheten att flytta in i en större lägenhet i samma hus är fantastiskt – det underlättar vardagspusslet och vi behöver inte se oss om efter nya stråk för rekreation eller annat, säger Malin, som har fått många vänner i kvarteret. Det är inte bara området som är fördelaktigt. Både Malin och

David påtalar att Tornet som värd verkligen sköter det dagliga och ser över fastigheten på ett sätt som talar för långsiktighet och ett hållbart förvaltande. – Om något dyker upp så vet man som hyresgäst att fastighetsvärden kommer och åtgärdar problemet snabbt, tillägger David. Hållbara bostäder utan restriktioner

Efter besöket hos familjen Peter sammanstrålar Henrik Oretorp med arkitekten Sten Jonson som gärna pratar om tankarna bakom utvecklingen av flera av Tornets fastigheter, bland annat i Göteborgsregionen, där han själv varit inblandad i flera projekt. – Det är klart att det känns extra givande att få vara med och utveckla bostadsområden som andas hållbarhet och där långsiktigheten är påtaglig, säger Sten, som även betonar att Tornet är ett i branschen relativt nytt bolag och som sådant präglas av mycket nya idéer och tankar.

Tornet måste liksom alla andra fastighetsbolag tävla om att få mark och just tävlingsdelen gör att man utvecklas hela tiden inom alla aspekter av hållbarhet. – Tillsammans med Tornet har vi tagit fram en plan för hur det ska göras, fortsätter Sten, som refererar till programmet Hållbar stadsbyggnad och arkitektur. I programmet finns anvisningar om hur man skapar bostäder för en mer hållbar livsstil, ökad mångfald och bättre resurshushållning med ny teknik, bland annat. För arkitekterna gäller det att ligga steget före och hämta in kompetens som behövs för varje enskilt projekt. – Det finns ingen gammal tradition att ta hänsyn till i Tornet, och det gör att vi kan vara kreativa och rita framtidens hållbara bostäder utan restriktioner. Det ser vi verkligen fram emot, säger Sten Jonson.

Åkulla Friluftsgård En landsbygdspärla i utveckling, som söker ny operatör under 2019. Är du intresserad? Kontakta oss!

www.varbergsfastighets.se


24

varberg växer

bilaga i affärstidningen näringsliv

Coop är på rätt väg med eko och närproducerat Coop Varberg fortsätter att skapa samhällsnytta lokalt genom att erbjuda mervärden för kunderna. Utöver ett antal förmåner som alla Coop-medlemmar får, såsom attraktiva priser på varor i butik, ser Coop Varberg till att lägga en bra grund för förbättringar i regionen. Det gäller inte minst på miljöområdet.

Miljöarbetet har stått i rampljuset länge hos Coop Varberg. Det är tydligt tack vare alla investeringar som gjorts och som fortfarande görs för att minska energianvändningen i butikerna samt kring hela verksamheten – inklusive varutransporter.

”Bara mat i våra tankar”

Coop Forum i Varberg är i dag en av Sveriges mest miljöanpassade butiker – med solceller på taket och biogasdrivna transporter bland annat. Själva fastigheten är certifierad enligt kraven för inter-

nationell standard – Green Building. Ytterligare ett steg i miljöns tecken är att allt matsvinn tas tillvara i en speciell behållare, för att senare användas för biogasproduktion i en anläggning i Falken-

Vill bygga ut

Verksamheten ska även fortsättningsvis drivas i miljöns tecken – samtidigt som den ska växa. – Vi är mycket stolta över det arbete som redan gjorts för att anpassa alla våra butiker på miljöområdet och det förstärker vi i takt med att Varberg växer. Som inflyttningskommun ställer Varberg allt större krav på utbud och tillgänglighet och vi kommer troligtvis att bygga ut butikerna – kanske till och med etablera en helt ny, säger Coop Varbergs vd Göran Borg. Än så länge har ingen specifik plats utsetts för byggnation av en ny butik, men sett till Varbergs utveckling är det tydligt att det kommer att behövas ett större utbud. Coop är gärna med och stöttar den utvecklingen.

Lena West sprider matglädje i butiken i nya demovagnen Smaka på Coop.

berg. Enligt konceptet ”Bara mat i våra tankar” sker alla transporter inom Coops verksamhet med fordon som drivs av biogas. Coop Varberg vann Energioch miljöcentrums pris 2014 för sina hållbara lösningar, bland annat kring återvinning. På rätt väg med eko

Butikschef Magnus Petersson vid ena pelaren där kunderna kan söka efter en vara som de inte hittar.

Trots det redan omfattande miljöarbetet vill man på Coop Varberg göra ännu mer. – Vi vill förbättra kundernas möjligheter att göra bra miljöval dels genom ett brett ekologiskt

och närproducerat utbud, och dels genom att stötta användningen av elbilar med tillgång till ett antal laddstolpar i anslutning till butikerna, förklarar Göran Borg. Coops butiker har redan Varbergs största sortiment av närproducerade varor inom många kategorier, och dessutom stadens bredaste sortiment av ekologiska produkter. Coop Varberg nominerades som en av tre butiker till Årets ekobutik 2018, något som Göran Borg ser som ett kvitto på att man är på rätt väg med investeringarna.

Stort intresse för industritekniska programmet i Varberg Gymnasieskolans industritekniska program har hotats av nedläggningar på flera håll i landet. På grund av allt färre sökande har många skolor svårt att genomföra utbildningen med bibehållen kvalitet. Här går Peder Skrivares skola i Varberg mot strömmen med många förstahandssökande till ett numera fullsatt industritekniskt program.

Många är nog nyfikna på hur Peder Skrivares skola lyckas göra något som de flesta andra ser som gymnasieskolans största utmaning – att attrahera fler elever till yrkesprogrammen. Då är det industritekniska programmet gene-

rellt sett det som är svårast att rekrytera till om man ser till statistiken över alla gymnasieskolor i Sverige. Stort intresseskapande arbete

Det har inte alltid varit guld och gröna skogar när det gäller det industritekniska programmet i Varberg heller. – För bara ett par år sedan diskuterades en nedläggning av det industritekniska programmet även i Varberg. Vi hade till höstterminen 2016 enbart fem förstahandssökande till programmet och en handfull andrahandssökande. En av våra lärare tog på sig uppgiften att anordna ett evenemang tillsammans med företag i regionen, så att eleverna skulle

få en chans att träffa lokala industribolag och se hur den moderna industrin ser ut, berättar Tobias Ramstedt, som är ny gymnasiechef i Varberg och som

dessförinnan var rektor för enhet tre vid Peder Skrivares skola. Evenemanget anordnades för att skapa intresse och den första träffen gick utöver all förväntan. Bara en vecka efter fick skolan ytterligare fem förstahandssökande och alla hade behörighet. Med tio elever kunde man alltså behålla en attraktiv utbildning som den moderna industrin förtjänar. – Vi insåg snabbt att många elever inte visste hur den moderna industrin ser ut, eller ens vilka arbetsuppgifter som finns. Tillsammans med företagen fick vi en chans att visa att industrin idag är en framtidsbransch där man kan göra karriär och faktiskt jobba med den senaste tekniken, fortsätter Tobias Ramstedt.

Sprider kunskap om industrin

För att bibehålla intresset anordnas liknande evenemang årligen. En annan viktig bit är att hålla utbildningen aktuell med koppling till spännande arbetsplatser i regionen. Många blir förvånade när de får se dagens verkstadslokaler – som ofta ser ut som forskarmiljöer där man väntar sig få se personal i vita rockar. – Den moderna tillverkningsindustrin är högteknologisk i ljusa, rena miljöer. Det är en helt annan verklighet än den förlegade bilden som tyvärr lever kvar från förr. Vi har en mycket viktig uppgift i att sprida kunskap om industrin och vilka möjligheter som faktiskt finns här, understryker Tobias Ramstedt.


bilaga i affärstidningen näringsliv

varberg växer

Samhällsbyggare med större flexibilitet och personlighet

25

What´s your dream? Are you looking for challenges and love working with connectivity? Visit us at scionova.com

Multi Ethnic Consulting, MEC, tar samhällsbyggnad till en helt ny nivå. Genom det nystartade dotterbolaget MEC Management söker man nya utmaningar i Göteborgsområdet, där grannkommuner som Kungsbacka och Varberg ingår i framtidsplanerna för företagets tillväxt.

MEC är inte ett vanligt konsultbolag inom samhällsbyggnad. Grundaren och tillika vd:n Nicholas Lusack etablerade företaget med en vision om att verkligen göra skillnad med mer tillgängliga och heltäckande tjänster, det vill säga turn-key solutions, från en och samma leverantör. Kunden ska bara behöva en kontakt som sköter hela jobbet.

Telefon 0340-830 00 www.miljoschakt.com

Inga standardprodukter

På MEC tror man inte på standardprodukter. Istället utvärderas varje kund och projekt efter unika förutsättningar. Alla projekt koordineras med specialister som är bäst lämpade för uppdraget. Huvudsakligen handlar det om utförande av tekniska studier inom bygg- och infrastrukturprojekt. Inom MEC finns kompetens för att bistå med geoteknisk och annan branschrelaterad rådgivning. Ofta tillsätts multinationella team där konsulterna har olika bakgrunder. Det ger ett bredare tjänsteutbud där man inte behöver tillämpa standardprodukter som kan passa en del men inte alla. Allt från projektledning inom bygg och anläggning till utveckling av konstruktionsteknik täcks in av MEC. Större flexibilitet och personlighet

Dotterbolaget MEC Management, med Patrik Mårtensson

som vd och senior rådgivare, fokuserar på projektledning med större flexibilitet och personlighet. – Vi tar på oss rollen att hela tiden analysera kundernas behov från projekt till projekt. Så våra rapporter ser annorlunda ut varje gång. Det är viktigt för oss att inte hamna i någon mall eller låsa oss till standardlösningar, säger Patrik, som kommer in i verksamheten med lång erfarenhet och ett omfattande kontaktnät. Det kan låta lite som att uppfinna hjulet gång på gång, men Patrik menar att det snarare ger största möjliga värde i alla leveranser. Kunden får aldrig en lösning som bara passar delvis – utan en unik lösning som passar perfekt för just deras behov. – Kvalitet före kvantitet brukar vi säga, inflikar Nicholas Lusack.

Söker entreprenörer

Det finns ett antal pågående projekt som MEC nu är involverade i. Bland dessa kan nämnas ramavtal med Trafikverket där MEC ska bistå med geoteknisk rådgivning. –Det är mycket glädjande att MEC kan hävda sig i denna mycket hårda konkurrens och otroligt stimulerande att få chans och möjlighet till att delta och bidra till infrastrukturprojekt i Sverige, säger Nicholas Lusack. MEC söker nu likasinnade som vill starta eget och driva sina egna verksamheter under MEC:s flagg. Huvudmarknaden kommer i ett första steg att vara Göteborg med kranskommuner ner till Varberg, men planen är att på sikt skapa en nationell konsultverksamhet med hjälp av konsultägda dotterbolag.

www.capidi.com

FEST ELLER KONFERENS? LÄMNA JOBBET TILL OSS

VI HJÄLPER DIG ATT PLANERA

EVENT, MÄSSA, KICK-OFF AFTER-WORK & LANSERINGAR

www.bruketvarberg.se

CLARION LOVES TO TRIPLE! FRUKOST, AFTERNOON SWEETS & TONIGHT’S SPECIAL ALLTID INKLUDERAT I RUMSPRISET! Clarion Collection Hotel Fregatten ligger centralt nära både Varberg Station och strandpromenaden, i de gamla vackra hantverkskvarteren. Hos oss ingår frukost, Afternoon Sweets och Tonight’s Special i rumspriset. Kvällens special med matiga sallader, varmrätt, hembakat bröd samt dagens soppa! Man är även varmt välkommen att äta hos oss som extern gäst. Vi har även ett gym i samma byggnad samt en relaxavdelning i huset med både bastu och jacuzzi. OCH vi har konferensmöjligheter för upp till 65 personer! Kontakta oss för ett skräddarsytt upplägg. Yes, we got it all. Välkommen!

CLARION COLLECTION FREGATTEN


26

varberg växer

bilaga i affärstidningen näringsliv

Energieffektivisering och automation för framtiden Det har hänt mycket på Systeminstallation under de senaste 20 åren. Företaget etablerades i Varberg av fyra eldsjälar som ville förändra och förbättra el- och automationsbranschen. Idag sysselsätter Systeminstallation nära 90 medarbetare fördelade på flera orter – och tillväxten fortsätter.

Från Varberg spreds Systeminstallations idérikedom och innovationskoncept till Halmstad och Göteborg. Under de senaste åren har ytterligare samarbeten på strategiska orter resulterat i etableringar även i Falkenberg och

Bjarne Johansson.

Ängelholm samt ett kontaktnät av nära sk. SI-partners i Stockholm och över hela Sverige. Det är en oerhört spännande resa som präglar Systeminstallation, och som de fyra grundarna inte hade kunnat föreställa sig vid starten 1998. Med i stadsutvecklingen i Varberg

Systeminstallation har åtta verksamhetsområden som ger kraft att förändra och förbättra. Precis det som grundarna ville uppnå. Idag utförs projekt som energieffektiviserar fastigheter inom: Kommun, Kontor & Affärslokaler, Bostäder, VA, Spa & Bad, Hotell och Energi- & Drifttjänster. – När exempelvis Varberg växer med nya stadsdelar är vi en given partner i förbättringsarbetet. Vi har kompetens för att uppnå nya miljömål med en effektivare drift av både befintliga och nya fastigheter, bostäder såväl som verksamhetslokaler, säger Bjarne Johansson, en av grundarna av Systeminstallation. Fastighetsbranschen står sammantaget för en stor miljöpåverkan och de flesta fastighetsägare är måna om att kapa sin energikonsumtion. Systeminstallation har sedan starten utvecklat smarta lösningar för ”smarta

byggnader” och därför har företaget blivit en attraktiv partner i Varbergs stadsutvecklingen. Systeminstallation har också tagit fram omfattande tjänstepaket där man tagit med allt från grundläggande analys och strategi till styrning, övervakning, underhåll och service. Systeminstallation står för allt från projektering av styrsystem i helt nya anläggningar till finjustering av redan levererade system. Och allt handlar om att spara så mycket energi som möjligt och då även långsiktigt genom optimering i fastighetsbeståndet även efter att nybyggnationen eller renoveringsprojektet är klar – givetvis med bibehållen funktion och komfort i fokus.

För en mer hållbar framtid

Systeminstallation samlar alla fastighetsfunktioner på ett ställe. Till framtidsutsikterna hör bland annat att växa tillsammans med kunderna, men att växa enbart volymmässigt är inte ett självändamål. Det handlar snarare om att växa för att kunna leverera så mycket nytta som möjligt. – Redan då vi grundande Systeminstallation sa vi att vi ville vara personliga och jordnära. Vi ska kunna tänka stort – och litet – inom en och samma organisation. Det gör vi än idag när vi utvecklar nästa generations fastighetsautomation med tillhörande drifttjänster, säger Bjarne Johansson.

Systeminstallations målsättning är att fortsätta växa både i Varberg, Sverige och världen – allt för att kunna erbjuda energieffektivisering och automation för en mer hållbar framtid. – SI har partners över hela Sverige, från norr till söder, som utför installationer av högsta kvalitet. SI är alltid slutansvariga för kvaliteten där vårt namn nämns. Vi har goda referenser från både kommuner såsom Varberg, Kungsbacka, Falkenberg och Nacka, samt från välrenommerade företag som Gekås Ullared, Carlsberg, Göteborg Energi, DHL och Schenker, sammanfattar Bjarne Johansson.

Potential.vbg är en inkubator för alla Varberg ska bli Västsveriges kreativa mittpunkt. Det är ett mål som kommunen satt upp och som alla företag och organisationer som verkar i Varberg kan känna igen sig i. Varberg sjuder av goda idéer, innovationer och affärsmöjligheter. I inkubatorn Potential.vbg kan de goda idéerna utvecklas till kommersiellt gångbara affärer.

Potential.vbg är Varbergs företagsinkubator och är öppen för alla branscher. Inkubatorn drivs som en stiftelse och bildades med medel från Sparbanksstiftelsen Varberg. Det ger ett långsiktigt perspektiv med möjligheter att investera i rätt saker över tid. Att bistå innovatörer och entreprenörer och därmed skapa ett livskraftigt Varberg är huvudambitionen. Ständigt på jakt efter bra idéer

Devisen Varberg som Västsveriges kreativa mittpunkt genomsyrar allt arbete och alla projekt inom Potential.vbg. Alla idéer som kommer in utvärderas noga. Potential.vbg scannar även marknaden på jakt efter dolda juveler. – Vårt mål är att fånga och utveckla bra idéer och de kan fin-

nas lite överallt. Det kan finnas många nya idéer gömda inom befintliga företag, och därför är vi även till för företag som redan finns i Varberg. Vi kan hjälpa dessa företag att realisera en helt ny idé, skapa en ny produkt eller till och med knoppa av ett dotterbolag, berättar Linda Björk, inkubatorchef på Potential.vbg. Nyföretagande är naturligtvis också viktigt för Potential.vbg. Den gemensamma nämnaren för alla projekt är att det handlar om affärsidéer med värdepotential. Det ska finnas ett behov på marknaden – men detta behov behöver inte vara kommunicerat. Vissa produkter och tjänster behövs innan marknaden ens insett det. Många goda exempel

Potential.vbg söker aktivt efter innovationer och entreprenörer över hela regionen. Inkubatorn etablerades för två och ett halvt år sedan, och under den korta tiden har över 140 entreprenörer nått över tröskeln och blivit en del av verksamheten. Mycket kan kopplas till utveckling inom digitalisering och nya tjänster, men det finns även andra spännande nischer som frodas i inkubatorn. Det finns många goda exempel som Potential.vbg varit med och utvecklat.

– Vi ska skapa möjligheter för nyföretagare – och för befintliga bolag – som stärker Varberg, påminner Linda. I ett projekt stöttar Potential.vbg en driven entreprenör och författare, Camilla Gyllensvan, som utvecklat en tjänst för snabbare publicering, både digitalt och i pappersform. Mindboozt Publications har redan hjälpt många författare att nå marknaden med e-böcker, ljudböcker och tryckta format. Tror på bred samverkan

Varberg saknar högskola men det stoppar inte Potential.vbg, som istället söker samverka med lärosäten i en större region som inkluderar bland annat Högskolan i Halmstad, Göteborgs universitet och Chalmers. – Vi slussar våra bolag och entreprenörer till de högskolor i vår region som passar bäst beroende på vilken bransch de befinner sig i samt vad de är i behov av för utvecklingssteg då de är i inkubatorn, säger Linda Björk, och tillägger som avslutning: – Potential.vbg är en bred inkubator – vi vänder oss till alla branscher. Vi vill vara lika breda i våra samarbeten. Camilla Gyllensvan.


bilaga i affärstidningen näringsliv

varberg växer

Kraft för att utveckla etablerade företag

Vad kan inkubatorn göra?

Potential.vbg är alltså en kraft för att utveckla både nya och befintliga företag. Ofta kan det röra sig om ett befintligt bolag som vill lansera en ny produkt, men saknar kontaktytor eller resurser för det. Det kan också vara så att man vet var produkten ska säljas men man saknar helt enkelt kompetens för att marknadsföra den. Många företag söker nya kundgrupper men vet inte riktigt var de finns, då kan Potential.vbg också hjälpa till. Detsamma gäller för justering av prisbild, utveckling av nya kontaktnät med nya samarbetspartner för effektivare tillverkning – listan kan göras lång. Potential.vbg vill ta vara på alla möjligheter – oavsett var de finns. – Vi kan stötta befintliga bolag genom att vi tillsätter en mentor för just deras specifika tillväxtområde. Utveckling inom befint-

≈≈≈MAGNUSSON SHIPPING≈≈≈ Auktoriserad skeppsklarerare, linjeagent, befraktare och speditör i Varberg sedan 1892

Alla företag kan dra nytta av nya idéer som gör erbjudandet lite bättre och lite konkurrenskraftigare. För företag som varit verksamma en tid kan ibland flödet av nya idéer stanna av, eller det kan i alla fall uppfattas så. Då behöver man lite hjälp på traven och det erbjuder företagsinkubatorn Potential.vbg.

Varberg har ett starkt näringsliv med många olika branscher. Därför satsar Potential.vbg inte på någon specifik bransch, utan är en öppen inkubator och utvecklingsmiljö för företag inom alla branscher. – Många uppfattar inkubatorer som miljöer för nya bolag. Det stämmer, vi satsar mycket på nyföretagande, men vi är också till för befintliga företag i Varberg med omnejd. Vi vet av erfarenhet att det finns väldigt mycket som vi som inkubator kan bidra med för att förbättra och stärka dessa verksamheter, säger Linda Björk, inkubatorchef på Potential.vbg.

27

Sjöallén 14, Box 206, 432 25 Varberg Tel +46 (0)340 66 66 30 e-post: agency@magnusson.se www.magnusson.se

VI SKAPAR VÅR FRAMTID TILLSAMMANS. Multi Ethnic Consulting är ett nytänkande teknikkonsultbolag. ˉ˜˧˜˟˟˛˔ˡ˗˔˛̷˟˟˘˥˦ˣ˘˖˜Ё˞˧˘˞ˡ˜˦˞ˢ˖˛˘˞ˢˡˢˠ˜˦˞˥̷˗˚˜˩ˡ˜ˡ˚ʟ ˟˘˗ˡ˜ˡ˚˦˔ˠ˧ˣ˥ˢ˝˘˞˧˘˥˜ˡ˚˜ˡˢˠ˜˙͈˥˦˧˔˛˔ˡ˗˕ˬ˚˚ʠʟ˙˔˦˧˜˚˛˘˧˦ʠʟ ˔ˡ˟̶˚˚ˡ˜ˡ˚˦ʠˢ˖˛˜ˡ˙˥˔˦˧˥˨˞˧˨˥ˠ˔˥˞ˡ˔˗˘˥ˡ˔ʡ

ʿ̶˦ˠ˘˥ˢˠ˛˨˥˩˜˞˔ˡ˝ˢ˕˕˔˧˜˟˟˦˔ˠˠ˔ˡ˦ˣ̷ multiec.se

Eva-Lena Carlstein.

liga bolag kan även leda till nyföretagande genom avknoppning och nya samarbeten. Allt kring detta kan vi hjälpa till med, säger Linda Björk. Allt som krävs för utveckling

Inom Potential.vbg finns lång erfarenhet av att utveckla och driva olika verksamheter. Själva inkubatorn är ung, men den samlade kompetensen hos alla som arbetar inom den är imponerande. I inkubatorn samt via nätverk och samarbetspartners finns i stort sett all kunskap som kan tänkas behövas för att utveckla projekt inom vilken bransch som helst. Det finns många framgångsrika exempel från inkubatorn. Varbergs Vingrossist är ett företag som funnits länge, men som har utvecklats mycket under senare år med stöd från inkubatorn. – Eva-Lena Carlstein, som driver Varbergs Vingrossist, har ex-

panderat sin verksamhet genom att våga satsa på nya koncept, förklarar Linda Björk. Efterfrågan på högklassiga viner och personlig service för att köpa in dessa har visat sig stort i regionen och det kommer att vidareutvecklas ännu mer framöver. En kontakt kan göra det möjligt

En vingrossist representerar förvisso inte hela Varbergs näringsliv, men det är ett företag som lyckats med en förnyelse och som gjort en spännande resa som man på Potential.vbg gärna berättar om. Företaget har stått inför samma utmaningar som många andra företag i Varberg, och lyckats utveckla sin idé till en ny nivå. Metodiken kan med fördel appliceras även på andra företag i regionen som vill vidare. En kontakt med Potential.vbg kan göra det möjligt!

Bli Barnsupporter och ge 100 kr i månaden. barncancerfonden.se

psinfo@varberg.se 0340-880 00 www.pederskrivaresskola.se

På Varbergs Sparbank är vi

25

personer

som jobbar med företagsaffären. Förutom rådgivare så är vi flera specialister - inom juridik, företagsbetalningar och försäkringar. Vi är en lokal bank som känner våra kunder och vår marknad. Alla beslut fattas här, av oss.

Välkommen till din bank på hemmaplan.

Ringhals - fossilfri el sedan 1975


28

varberg växer

bilaga i affärstidningen näringsliv

Flexibel återvinningspartner skapar lönsam affär – för framtid och miljö

Träavfall är inte bara avfall utan en resurs. Hos oss krossar vi kontinuerligt träavfallet till RT-flis (returträ-flis) med våra egna krossar. RT-flisen säljs sedan vidare till olika värmeverk för att återvinnas som värmeenergi. Foto: Emma Linnea Andersson

Miljöföretaget Falkenberg Bygg- och Industrisortering samlar in, sorterar och återvinner byggoch rivningsmaterial samt olika typer av industriavfall från regionen. Mycket blir till ny råvara som säljs tillbaka till industrin – en ekvation som alla vinner på.

Avfallshantering är idag en viktigt bit i allas vardag, inte minst om man jobbar inom bygg- och rivningsbranschen. Falkenberg Bygg- och Industrisortering vänder sig till både företag och privatpersoner, och har ett omfattande tjänsteutbud som täcker in det mesta – från uppsamling till sortering och därefter omhändertagande på lämpligt sätt. Naturligtvis är målet att sortera så noga att man kan återanvända och återvinna så mycket material som möjligt.

dokumentation som olika projekt kräver. Ur en hållbarhetssynpunkt så är detta en viktig del. Välinvesterad anläggning

Anläggningen i Falkenbergs hamn är modern och välinvesterad med tre olika krossar för flisning av trä till värmeverk samt krossning av betong, tegel och asfalt som blir till nytt fyllnadsmaterial i olika byggen. Inför 2019 finns planer på att investera i ytterligare en kross för att på sikt kunna ta emot större volymer. – Vi vill göra så mycket som möjligt på plats här i vår egen an-

Träavfall kommer dagligen i stora mängder, högarna packas på höjden i väntan på flisning till RT-flis. Foto: Emma Linnea Andersson

läggning. Istället för att skicka stora mängder material till andra aktörer för vidareförädling ser vi värdet av att sköta så mycket av det som möjligt själva. Vi har kompetensen och vi har även resurser i form av modern utrustning, säger Caroline Hygrell Andersson, som tillsamman med maken Sven Andersson driver Falkenberg Bygg- och Industrisortering.

Vill återvinna ännu mer

Än så länge har man inte spikat när en ny kross kan vara på plats men tanken är att investera i en variant som är lite snabbare än de man har idag. Mängden avfall ökar och därmed också behovet av att samla in, sortera och återvinna så miljösmart som möjligt. – Av allt som samlas in återvinner vi idag cirka 90 procent, målet är givetvis att fortsätta med detta samt att ligga i framkant

och hitta nya vägar för återvinning, plasten är ett material vi vill jobba mer med, säger Caroline Hygrell Andersson. Det finns ett stort behov av mer återvunnen träflis, och detsamma gäller för fyllnadsmaterial med tanke på att ny infrastruktur är på gång överallt i regionen. Vi har alltså ett uttalat behov av att höja effektiviteten i vår egen anläggning för att även i framtiden kunna serva våra kunder på bästa sätt.

Viktigt att vara flexibla

Att vara flexibla innebär för Falkenberg Bygg- och Industrisortering att erbjuda precis det kunden behöver för att bli mer miljöanpassad i sin verksamhet. Om en industrikund behöver hjälp med sortering på plats direkt i fabriken kan man lösa det med både sorteringssystem och en dialog om hur man gör sorteringen så effektiv som möjligt. Om ett byggföretag söker en partner som kan underlätta i avfallshanteringen direkt på byggarbetsplatsen ser man till att lösa det. Många väljer en enkel lösning med container för blandat avfall som därefter sorteras i Falkenberg Byggoch Industrisorterings egen anläggning. Kraven på hur material som blir avfall skall tas om hand har ökat, det har även kraven på dokumentation över vilka material som avyttrats samt vad som händer med dem. Falkenberg Byggoch Industrisortering hjälper naturligtvis sina kunder med den

Sven och Caroline Andersson äger och driver Falkenberg Bygg- & Industrisortering AB. Företaget finns sedan 2014 centralt placerat i Falkenbergs hamn på Magasinsvägen 1. I bakgrunden brännbart material som krossats för att återvinnas som värmeenergi i olika värmeverk. Foto: Emma Linnea Andersson


bilaga i affärstidningen näringsliv

varberg växer

29

Tornet är här för att stanna Fastighetsbolaget Tornet bygger, äger och förvaltar egna hyresrätter i attraktiva tillväxtområden över hela södra och mellersta Sverige. Eftersom man har för avsikt att fortsätta förvalta och äga allt som byggs lägger Tornet mycket kraft på att bygga långsiktigt hållbart redan från början. I Varbergs nya stadsdel Västerport hoppas man få bidra utifrån sin filosofi.

Tornet har en vision för Varberg, som är en av Västsveriges snabbast växande kommuner och som ingår i en stark tillväxtregion över lag. – Får vi vara med och utveckla Varbergs nya framsida i Västerport är det något som vi naturligtvis ser mycket positivt på och det skulle vara en bra plats att börja på, säger Henrik Oretorp, projektchef med ansvar för att etablera och bygga upp Tornets verksamhet med nya hyresbestånd i bland annat Halland.

– Vi vill vara med och bidra i samhällsutvecklingen och vårt bidrag är hyresrätter som skapar flyttkedjor. Det är en tydlig social aspekt på hållbarhet, och vi väver in den tillsammans med konkreta miljöåtgärder samt långsiktig ekonomisk hållbarhet som möjliggör fortsatt expansion och därmed också byggnation av ännu fler hyresrätter, fortsätter Henrik. Kunskap från andra projekt

Tornet har ett stort intresse av att få vara med och utveckla Varberg. I just Västerport finns möjligheter att få vara med och skapa en ny stadsdel från grunden, eftersom det är först nu som ytorna blivit tillgängliga och nya mötesplatser, bostäder, verksamhetslokaler, strandpromenad och parker kan börja utvecklas. – I utvecklingen av Västerport kan vi ta med oss kunskap från många andra projekt, varav ett pågår nu i Halmstad till exempel. I området Lundgrens Trädgårdar, ett stenkast från Stora Torg i centrala Halmstad, bygger vi 151 nya hyresrätter för inflyttning redan

nu till hösten, berättar Henrik Oretorp. – Lundgrens Trädgårdar är ett gammalt industriområde som ska förvandlas till ett grönt och lummigt bostadskvarter. Västerport är i sin tur ett gammalt hamnområde som ska bli ett av regionens mest attraktiva och havsnära bostadsområden. Vi vill både bevara genom att synliggöra koppling till tidigare verksamhet och samtidigt skapa nytt i båda områdena, förklarar Henrik. Här för att stanna

Större kvarter kan med fördel byggas med blandade upplåtelseformer. Tornet ser därför positivt på att andra intressenter också bygger i samma område. Tornet tävlar i skrivande stund om att i en första etapp få utveckla en del av ett kvarter i Västerport tillsammans med fyra andra fastighetsägare. – Vår styrka är att vi kan och vill skapa liv och rörelse mellan husen. Vi skapar miljöer för såväl social som ekologisk hållbarhet. Inte minst genom att skapa mötesplatser mellan människor och

MED TRÄ BYGGER VI

framtiden

Henrik Oretorp ser fram emot att få vara med och bygga upp Tornets framtida hyresbestånd i Varberg.

energilösningar som kombinerar solenergi och bergvärme med fjärrvärme när det finns till tillgång till det. Vi kommer också att fortsätta äga och förvalta allt vi

bygger, såväl i Varberg som på andra orter. Vi är här för att stanna, säger Henrik Oretorp som avslutning.


30

varBerg växer

Bilaga i affärstidningen näringsliv

Miljöschakt lägger grunden för Varbergs utveckling Entreprenadföretaget Miljöschakt Väst AB medverkar i många av Varbergs främsta utvecklingsprojekt. Och nog händer det mycket just nu. Varberg ska bland annat få hundratals nya bostäder i den nya stadsdelen Västerport, hamnen ska få ett nytt läge och en ny tunnel ska grävas under staden. För Miljöschakt kan samtliga projekt innebära en stor utvecklingspotential.

– På flera sätt kan man säga att vi på Miljöschakt är med och lägger grunden för Varbergs framtida utveckling. Det handlar om så mycket mer än att bara gräva i marken, det vi gör ska skapa underlag för framtida byggnationer som bidrar till Varbergs attraktivitet som etableringsort, säger Martin Asklöf, vd och medgrundare av Miljöschakt. Miljöschakt startade 2015 genom sammanslagning av försäljningsdelen för flera företag som jobbade med markentreprenader. Det mesta inom bygg och anläggning

Fiberinstallationer och VA-nät var till en början de huvudsakliga uppgifterna men idag verkar Miljöschakt brett inom alla delar av byggsektorn. Det omfattar allt från infrastruktur till markberedning för bostadsutveckling. Det vill säga allt som den moderna samhällsutvecklingen kräver. Det mesta inom bygg och anläggning finns alltså med i Miljöschakts orderbok. Företaget har varit delaktigt i många av Varbergs mest uppmärksammade byggprojekt, samt även verksamt i övriga Västsverige. Fibergrävningar har gjorts i egen regi

under många år, tack vare många långvariga samarbeten med marknadens mest aktiva fiberinstallatörer. – Vi jobbar ofta som underentreprenörer till de stora byggbolagen som finns i Västsverige. Vi har en lång erfarenhet av att samverka med andra företag som bidrar till samhällsutveckling och de ser oss som en viktig partner i strategiska projekt. Vi kommer att fortsätta värna om våra relationer och satsa på gemensam tillväxt, säger Martin Asklöf. För VA-installationer står Mil-

jöschakt för arbetsledning, materialförsörjning, egenkontroller och driftsättning. Det vill säga allt från plan till genomförande. Maskiner och personal till förfogande

Miljöschakt engagerar närmare 50 personer i verksamheten, men alla är inte anställda av samma bolag. Mycket är uppbyggt kring samverkan där Miljöschakt har huvudansvaret för entreprenaden och där man engagerar flera olika partners. Allt handlar om att lösa kundens uppgift så kostnads- och

miljöeffektivt som möjligt. – Vi har gång på gång visat att vi kan axla helhetsuppdrag, bland annat för fiberinstallationer, där allt från grävning till blåsning av fiberkabeln ingår. Nu hoppas vi på att få vara med och bidra till den fortsatta utvecklingen genom det omtalade tunnelprojektet i

Martin Asklöf.

Varberg, fortsätter Martin Asklöf. Miljöschakt är en mångsysslare med kompetens och bredd som ställer maskiner och personal till förfogande för större företag som bygger Varbergs framtid med ny infrastruktur, VA, kommunal service, bostäder och verksamhetslokaler.


bilaga i affärstidningen näringsliv

varberg växer

Ett boende med

tt b byg ygNära Apelviken i Varberg håller vvi just nu på att ga ett nytt ädreboende i ett trivsamt och naturskönt PmKI ,mVV OSQQIV HIX EXX ÁRREW PmKIRLIXIV J}V mPHVIFSIRHI WEQX WX]GOIR XV]KKLIXWPmKIRLIXIV - WEQQE OZEVXIV OSQQIV mZIR FSWXEHWVmXXIV EXX

byggas, alla med ljus och öppen planlösning och QMPWZMH YXWMOX JVoR KIRIV}WE FEPOSRKIV &SWXEHW ROXE EXX J}VHIPEW M IXX XSPZ SGL IXX XMS VmXXIVRE mV XmR våningshus med parkeringshus som byggs under den gemensamma innergården.

E I R H E M Ä R E T T FA S T I G H E T S B O L A G M E D H E L H J Ä R T A T F O K U S P Å A T T B Y G G A , Ä G A O C H L Å N G S I K T I G T F Ö R VA L T A Ä L D R E B O E N D E N . V Å R T M Å L Ä R AT T G E V Å R A Ä L D R E E T T T R Y G G A R E B O E N D E .

EIRHEM.SE

31


32

varberg växer

bilaga i affärstidningen näringsliv

Vind i seglen för gästvänliga Fregatten På Clarion Collection Hotel Fregatten sjuder stora planer kring utveckling och förnyelse. Inte långt från strandpromenaden vid Västerport, som ska bli kommunens nya framsida, stoltserar Fregatten som en anrik hotellfastighet med en spännande historia – och ännu mer spännande framtid.

Josefine Gudmundson kommer från en hotellfamilj och är hotelldirektör på Clarion Collection Hotel Fregatten. Hon började sin karriär tidigt och har till och med hunnit med flera uppdrag utomlands, bland annat i ledande positioner på exklusiva hotell i både USA och Kina. Trots upplevelsen i dessa spännande miljöer trivs Josefine enligt egen utsago bäst hemma i Varberg. – Det har varit mycket lärorikt att få arbeta i både USA och Kina, som dessutom är motpoler i fråga om kultur och service. Ett lite finare hotell i USA har helt andra värderingar bakom än ett likvärdigt hotell i Kina, till exempel. Den erfarenheten har jag nytta av nu när jag tillsammans med mina medarbetare vidareutvecklar Fregatten, säger Josefine. Vinner på personligt engagemang

En av många saker som Josefine Gudmundson lärt sig genom åren är att nästan alla gäster uppskattar personligt engagemang och hemtrevliga miljöer. På Fregatten arbetar man efter ledorden personlighet, engagemang, glädje och affärsmässighet. Hotellet är

därför vida känt för sin personliga prägel där personalen engagerar sig lite extra för att uppmärksamma varje gäst, vilket ett stort antal stamgäster också kan intyga. Från Fregatten kan man ta en kort promenad till Varbergs strandpromenad. Korta avstånd har blivit som ett signum där man dels har stadskärnan med shopping, kultur och nöje inom räckhåll och dels tillgång till förstklassig service under hela vistelsen genom hotellmedarbetarnas engagemang. Som en del av Clarion Collections koncept bjuder Fregatten även alla gäster på eftermiddagsfika och kvällsmat, något som höjer den personliga prägeln ytterligare. Tror på lokal samverkan

Med relaxavdelning inkluderande bubbelpool och en bastu har man på Fregatten samlat mervärden för hög komfort under ett och samma tak, komplett med hemtrevlig lounge och restaurang i entréplan. – Det viktigaste budskapet är att varje gäst ska känna sig uppmärksammad och omhändertagen. Det ska vi vidareutveckla för framtiden och vi hoppas på att kunna bygga ut i närtid. Jag tror även mycket på utökade samarbeten med andra lokala aktörer, säger Josefine, som själv har varit med och byggt upp ett starkare samarbete med en gymentreprenör som huserar i samma fastighet på markplan. Både gäster och personal kan träna fritt på Atletica, som ägs och drivs av Jonathan Tygesen. Samarbetet är ett bra exempel på hur man kan utveckla det lokala

Hotellet är en del av Varbergs historia och kulturarv.

Receptionen är alltid öppen.

näringslivet med gemensamma satsningar – något som alla vinner på. Samma tankesätt genomsyrar framtidsplanerna för Clarion Collection Hotel Fregatten,

som i takt med att Västerport tar form kommer att få ett uppdaterat uttryck, bland annat med en utbyggnad om nya 35 rum. Trots att hotellet blir lite större

ska den personliga och gästvänliga atmosfären bevaras – den är Fregattens starkaste kort.

Fregatten har fyra konferensrum i olika storlekar.

Fregatten har byggt upp ett bra samarbete med entreprenören Jonathan Tygesen som driver gymmet Atletica på entréplan.

Josefine med Linda, som jobbar i köket och som är mycket omtyckt bland gästerna.


bilaga i affärstidningen näringsliv

varberg växer

33

Västsvensk krögarprofil ständigt aktuell med lansering av nya upplevelser En av Västsveriges mest kända krögarprofiler, Mattias Svensson, ligger inte på latsidan. I sin senaste satsning vill han lyfta upplevelsen kring hemlagat i kombination med gott vin till en ny nivå. Vinbaren ska bli Varbergs nya vardagsrum, avslappnat och välkomnande för alla.

Mattias Svensson har många idéer kring utvecklingen av Vinbaren. Han driver redan sedan flera år restaurangerna Happy Fish, Bruket och Verket tillsammans med Claes och Karin Dahlgren i det samägda företaget Varbergsgruppen. De tre restaurangerna bygger på olika koncept, men har ett stort kvalitetstänk och kärlek för det rustika gemensamt. Det ska även bli kännetecknande för Vinbaren. Skapar mötesplatser

Att ta sig tid för att äta och umgås, att unna sig guldkant på vardagen är viktigare än vad många tror. Det skapar en känsla av välbefinnande och gemenskap, något som grundarna bakom Varbergsgruppen gärna tar fasta på. Det märks tydligt i samtliga anläggningar, som bjuder på helt olika upplevelser men som fort-

farande står för samma grundtankar gällande kvalitet, service och trivsel. Verket är en lunch- och cateringrestaurang med skarpa inslag av svenska råvaror och uppskattade husmansklassiker i ny tappning med världens kryddor. Precis som namnet antyder ligger Verket i en gammal industrilokal där man tagit vara på det rustika som sitter i väggarna och skapat en matupplevelse kring det. Mattias Svensson kallar det för matverkstad. Även restaurang Bruket ligger i en gammal industribyggnad.

Här finns utöver en omtyckt familjerestaurang även konferenslokal, ett tiotal bowlingbanor, inomhusboule och lekland. Ett hus fullt av olika upplevelser med andra ord – och ett inneställe för alla målgrupper. – Bruket är en stor mötesplats för många olika målgrupper. Bowling är en sport som passar de flesta, oavsett förkunskaper, och det vill vi maxa med mat som också passar de flesta. Därför är menyn ganska klassisk med olika typer av burgare, fish & chips och sallader, berättar Mattias Svensson.

Bistron Happy Fish är en upplevelse i sig. Miljön är unik, Happy Fish ligger nämligen innanför murarna till Varbergs fästning. Happy Fish är en mindre restaurang och för större sammankomster är det klokt att boka i förväg. Högsäsongen är under sommarhalvåret då det kan vara ganska fullt i den lilla restaurangen. Vinbaren blir nytt inneställe

Varbergsgruppen expanderar. Ett gammalt familjebageri renoveras nu för att bli ett nytt inneställe mitt på Kungsgatan. Vinbaren

ska servera lättare maträtter inspirerade av det populära konceptet home-cooking, och naturligtvis ett brett urval av viner för olika smaker. – Vinbaren är ett helt nytt koncept för Varberg, som har många pubar och kaféer men inget ställe som kan fungera som mötesplats efter jobbet för alla, förklarar Mattias Svensson, som ser fram emot att få öppna Vinbaren och därmed bredda Varbergs utbud av unika matupplevelser.

Totalentreprenader inom IT-infrastruktur

Tel: +46 (0)340-500 450 E-post: kontakt@optotech.se


34

varberg växer

bilaga i affärstidningen näringsliv

Ringhals – med energi in i framtiden Ringhals, kärnkraftverket två mil norr om Varberg kallas Nordens största elfabrik. Hela 20 procent av Sveriges energiproduktion kommer härifrån. – Det är roligt att fler och fler upptäckt kärnkraftens många miljömässiga fördelar, säger Björn Linde, vd.

– Vi är stolta över att ha bidragit till Sveriges miljö och välfärd i fyra decennier. Kärnkraftens elproduktion är fossilfri och det mest miljövänliga energislag vi har ur koldioxidsynpunkt. Faktiskt bättre än både sol- och vindenergi om man ser till livscykelperspektivet, säger Björn Linde, vd. Klimatfrågan blir allt viktigare samtidigt som samhället blivit medvetet om behovet av en håll-

”Bra resultat är ingen slump”, säger Björn Linde, vd för Ringhals. Foto: Bild: Annika Örnborg

bar energiförsörjning – där kärnkraften utgör en allt viktigare spelare. – Det såg vi, inte minst sommaren 2018, då det varma vädret gjorde att både vind- och vattenkraft fick gå ner i produktion medan kärnkraften levererade stabilt som den trygga baskraft den är. 2018 var ett rekordår för Ringhals som producerade mer el än någonsin förut: – Bra resultat är ingen slump. Det är ett kvitto på flera års målmedvetet arbete, så funkar det i vår bransch. Vi skördar våra resultat successivt och långsiktigt, säger Björn Linde. Svensk kärnkraft: en förebild

Mellan 1970 och 1990 växte den svenska ekonomin med 50 procent och elproduktionen mer än fördubblades när vatten- och kärnkraften byggdes ut. Ett medvetet val att göra landet oberoende från olja och andra fossilfria energikällor gjorde att koldioxidutsläppen samtidigt halverades. Ett konststycke inte alla länder lyckats med. – Idag är kärnkraften tillsammans med vattenkraften så självklara för vårt moderna samhälle att vi tar dem för givna. Andra länder ser vårt svenska energisystem som en förebild. Ändå har kärnkraften ständigt utmålats som ett hot, när den i själva verket är en möjliggörare. Men det

Ringhals Kärnkraftverk – elproduktion dygnet runt, året runt. Foto: Annika Örnborg Ringhals har fyra reaktorer i drift.

Ringhals 1 Start 1 januari 1976 (43 år) Stängning årsskiftet 2020/21 Nettoeffekt 865 MW Ringhals 2 Start 1 januari 1975 (44 år) Stängning årsskiftet 2019/20 Nettoeffekt 900 MW Ringhals 3 Start 9 september 1981 (37 år) Nettoeffekt 1 070 MW Ringhals 4 Start 21 november 1983 (35 år) Nettoeffekt 1 120 MW börjar vända nu, konstaterar Björn Linde. Kärnkraften – viktig om klimatmålen ska nås

– Även om många börjar flytta fokus i energidebatten från begreppet förnyelsebar energi till att prata fossilfri elproduktion är det fortfarande en utmaning att få till en fokusförflyttning inom området. Det är en debatt vi inom kärnkraften behöver fortsätta arbeta med, säger Björn Linde. Fyra blir två 2022

Varbergs lokalaste rekryterings- och bemanningsföretag Välkommen att läsa mer på www.onepartnergroup.se

2015 togs beslutet att stänga Ringhals reaktorer 1 och 2 på grund av bristande lönsamhet som följd av den så kallade effektskatten: – Det var ett svårt beslut, men vi hade vid tiden inget annat val än att fokusera våra insatser och investeringar på Ringhals 3 och 4. Effektskatten är nu borttagen, men beslutet att stänga två anläggningar står fast. I vår bransch ändrar man inte beslut från ett år till ett annat, den kräver långsiktiga planeringsförutsättningar, säger Björn Linde.

Ringhals, en annorlunda och spännande arbetsplats för fler än 60 olika yrkeskategorier. Foto: Annika Örnborg

Nu planeras istället för en framtid med två reaktorer i drift. Sommaren 2022 påbörjas avvecklingen av Ringhals 1 och 2 medan trean och fyran kör vidare. – Vi har ett stort kompetensbehov de kommande åren, och lyckligtvis är intresset för att arbeta med kärnkraft stort: förra

året erbjöd Vattenfall 15 traineeplatser och fick in 800 intresseanmälningar. Det är glädjande att unga talanger – trots en minskning av kärnkraftflottan – ser en framtid i branschen, säger Björn Linde. För den är spännande: det finns stora möjligheter till utveckling och lärande.

Ringhals är en av Varbergs kommuns största arbetsplatser med cirka 1 400 anställda och nästan lika många konsulter. Kärnkraftverket beskrivs ibland som ett eget litet samhälle där det mesta finns på området: två restauranger, ett café, vårdcentral, brandstation, sporthall med gym och ett eget hotell med stugby och camping. På lönelistan finns över 60 yrkeskategorier: från härdfysiker till låssmed och personalplanerare. Ringhals ägs av Vattenfall.

Q Question uestion today/ today/ Imagine Imagine tomorrow/ tomorrow/

C Create reate fo for for the the future/ fut ure/ ws wsp.com p .c o m


bilaga i affärstidningen näringsliv

varberg växer

35

Mytec förstår värdet av rätt ytbehandling Ytskiktsskador och korrosion på utrustningar och konstruktioner i metall leder ofta till höga reparationskostnader. Det är kostnader som kan hållas nere och i många fall elimineras genom att från början satsa på rätt ytbehandling. Det är Varbergsbaserade Mytec bäst på.

Värdet av att satsa på rätt ytskydd kan egentligen inte överskattas, menar Christian Ehn, som driver familjeföretaget Mytec tillsammans med sin syster Camilla Ehn. – Det finns aktuella studier som visar att renoverings- och utbyteskostnader av metallkomponenter, rör, pumpar, ventiler och andra konstruktioner uppgår till miljardbelopp årligen för industri och samhälle, betonar Christian. Samhällsbyggare med hög miljöprofil

Inom forskningsinstitutet Rise finns enheter som gjort de mätningar som Christian refererar till. Studierna visar också att om man istället hade satsat på ett förbättrat ytskydd skulle merparten av dessa kostnader kunna sparas. – Att effektivt och optimalt ytskydda metallkomponenter kräver både stor kunskap och resurser. Det har vi inom Mytec. Det

finns inte så många andra företag som arbetar lika brett med ytbehandling som vi gör, och med det menar jag att vi faktiskt kan ta oss an nästan vilket projekt som helst. Vi kan ytbehandla stora enheter på plats hos kund, med egen utrustning, samt behandla transporterbara komponenter i vår nyutvecklade målerianläggning i Varberg. Rätt ytbehandling sparar inte bara stora ekonomiska resurser. Det handlar även om en bety-

dande miljövinst – för varje kvadratmeteryta metall som inte behöver bytas ut sparas naturens ändliga resurser med motsvarande. Mytec kan därför med rätta även kalla sig för samhällsbyggare med hög miljöprofil. Allt fler internationella samarbeten

Mytec grundades i Varberg och har sedan ett par år tillbaka även en filial i Göteborg. Det kan enligt Christian Ehn vara aktuellt

med fler kontor framöver, men än är inget bestämt. – Vi ska finnas nära kunderna och marknadens efterfrågan kan driva en utveckling mot att vi öppnar fler enheter. Samtidigt ser vi en trend där allt mer fler projekt blir internationella samarbeten. Om vi tar Nya Hisingsbron ”Arpeggio” som exempel, så tillverkas själva bron i Spanien men den slutgiltiga ytbehandlingen sker på plats i Göteborg. Christian tror på en utveckling tillsammans med kunderna samt med internationella samarbetspartners framöver. Mytec ytbehandlar även konstruktioner i det aktuella Slussenprojektet i Stock-

holm, och även här finns internationella samarbeten då huvudbron tillverkas i Kina. På väg till Kina

I skrivande stund förbereder sig flera av Mytecs medarbetare för en resa till Kina, där syftet är att medverka redan vid produktionen av den nya Slussenbron. – I just det här projektet har vi för avsikt att bidra med viktig kunskap som möjliggör en högre kvalitet i slutprodukten. Det är så vi vill jobba i alla våra projekt och marknadsutvecklingen tyder också på att det går mer åt det hållet, understryker Christian Ehn som avslutning.

LET’S ENHANCE YOUR

In-store customer experience Vertiseit är en digital byrå och helhetsleverantör för framtidens kundupplevelser i butik. Tillsammans med våra uppdragsgivare bryggar vi det digitala och fysiska kundmötet för att möta nya konsumentbeteenden.


36

varberg växer

bilaga i affärstidningen näringsliv

Eirhem bygger tryggare boenden Värdighet, gemenskap och trygghet är ledorden för Eirhems verksamhet. Genom att enbart fokusera på att bygga äldreboenden, vård- och trygghetsboenden kan Eirhem lägga all kraft på att bli bäst på just de här bostadstyperna. Ambitionen blir ännu tydligare med utvecklingen av Varbergs nya landmärke i Breared.

Eirhem är med och utvecklar Varbergs nya framsida i Breared och Apelviken, där man tillsammans med MTA Bygg & Anläggning, Trollängen Bostad, Midhem och Wilgus Invest bygger ett helt nytt bostadsområde. Övriga byggherrar ska tillsammans uppföra minst 150 nya bostadsrätter i Brf Glimmervyn, och MTA bygger på uppdrag av

Eirhem det nya äldreboendet på 54 lägenheter samt ett trygghetsboende med 35 hyresrätter. – Det här är en mycket viktig utveckling för Varberg som bostadsort, konstaterar Andreas Granberg, vd Eirhem. Intresset för Glimmervyn har varit stort under många år och det känns fantastiskt att vi får börja bygga nu. Eirhem fick en större tomt tilldelad i kvarteret Glimmervyn redan 2013. Först fem år senare kunde byggprocessen starta – till glädje för alla inblandade samt inte minst för Varbergs kommun. Projektet understryker ambitionen

Tillväxten och inflyttningen till Varberg visar inga tecken på att avta – snarare tvärtom. Kommunen rustar för visionen om att bli 80.000 invånare år 2030 och bostadsutvecklingen är en av de

viktigaste aspekterna för att nå målet. Eftersom befolkningen blir äldre och fler äldre dessutom är

friska längre krävs bostäder som är anpassade för en sådan demografi. – Vår affärsidé är att bygga tryggare boenden där värdighet, gemenskap och trygghet blir tydliga i de boendes vardag. Det nya äldreboendet samt trygghetsboendet i Glimmervyn blir flaggskepp för oss som verkligen understryker vad vi vill och vart

vi är på väg, menar Andreas Granberg. Äldreboendet ska drivas av Attendo och får en livsstilsinriktning mot sport och spa – något som passar bra för Varberg som väletablerad kurort. Trygghetslägenheterna kommer att förvaltas av Eirhem:s systerbolag Midhem. – Eirhem är en trygg och stabil partner och vi är glada över att äntligen börja arbetet med att utveckla och modernisera Varbergs äldreomsorg, säger Urban Thorén, affärsutvecklingschef på Attendo. Stolta utvecklare av nytt landmärke

MYTEC YTBEHANDLING ERBJUDER YTBEHANDLINGSTJÄNSTER TILL KUNDER WORLD WIDE Korrosion och slitage i konstruktioner och anläggningar är en del av vardagen. Vi ger dem ett varaktigt skydd som återställer eller ökar dess kapacitet och livslängd. Vägen framåt är att hitta nya material och metoder som är hållbara och ger rätt miljöförutsättningar. Våra applikationer ingår i nya konstruktioner och anläggningar samt ZMHYRHIVLoPPEZFI½RXPMKE:M½RRWQIHWSQTEVXRIVMQoRKEWXSVE och nationellt spektakulära infrastrukturprojekt men även som lokal aktör för de mindre företagen. I anslutning till våra processnära tjänster erbjuder vi också konsultation, OSRXVSPPJYROXMSRIVSGLZmKPIHRMRKM)VEWTIGM½OETVSNIOX Kontakta våra avdelningar i Varberg eller Göteborg. Tel: +46 (0)340 102 55 E-mail: christian.ehn@mytec.se E-mail: conny.akerlind@mytec.se www.mytec.se

Eirhem ska fortsätta vara drivande i utvecklingen av äldreboenden i Västsverige. – Vi har alltid de boende som utgångspunkt – deras behov styr vad vi bygger och hur det ska byggas. Självklart satsar vi på hållbart byggande med lågenergilösningar och sunda material och det kombinerar vi med hög tillgänglighet, säger Andreas Granberg. Att Eirhem är stolta över att få vara med och utveckla kvarteret Glimmervyn är ingen överdrift. Området kommer att bli Varbergs nya landmärke och intresset för att bo här är enormt. – För de cirka 150 nya bostadsrätterna har vi fått närmare 1000 intresseanmälningar, bekräftar Midhems vd Henrik Svantesson. Intresset för äldreboendet är troligtvis ännu större – logiskt med tanke på demografin.


bilaga i affärstidningen näringsliv

varberg växer

37

WSP tror på fortsatt stark tillväxt i Varberg WSP är ett globalt analys- och teknikkonsultbolag med cirka 500 kontor världen över. Då WSP medverkar i många av Sveriges främsta projekt kan global erfarenhet och kunskap ofta komma väl till pass. I Varberg finns många affärsområden inom WSP representerade lokalt – och samtidigt kan man leverera med hela koncernens support i ryggen.

WSP arbetar med i princip allt som kan kopplas till byggnation och samhällsutveckling, från idé och planering till projektering och genomförande. Inget projekt tycks för stort – vid behov kan WSP ta in kompetens för att lösa mångåriga, storskaliga projekt i flera steg. – Det finns egentligen ingen begränsning för vad vi kan åstadkomma tillsammans med övriga kontor i regionen och i Sverige. Vi samarbetar till och med utanför landets gränser. Vi arbetar med allt från installation av ett enkelt eluttag i bostäder till att utveckla avancerad teknik för sjukhus och industri. Det är klart att den bredden ställer krav på vår kompetens, säger Jimmy Nilsson, gruppchef för el.

kärnan i WSP. Det är ju deras kompetens som avgör om vi lyckas eller inte. Den attityden genomsyrar hela WSP och jag tror att det är just därför vi är så lyckosamma i våra projekt, säger Bengt Karlsson, som är kontorschef i Varberg samt gruppchef för projektledning. Platt organisation

Denis Koraca, som ansvarar för byggprojektering i Varberg och Halmstad, understryker att det är medarbetarna som har direktkontakt med kunderna och att många projekt får avknoppningar tack vare deras engagemang. – Vi är inte toppstyrda utan arbetar efter frihet under ansvar.

Inom WSP finns en stor tillit till alla medarbetare och det märks på den låga personalomsättningen, menar Denis Koraca. WSP har många olika kunskapsområden men är ett och samma bolag. Man är nu på jakt efter fler medarbetare i Varberg med omnejd – nu är det ett guldläge för den som vill utvecklas tillsammans med en global teknikkonsult som verkligen värdesätter varje medarbetare och tror på individens kompetens. Ska fortsätta växa

Som teknikkonsult i Varberg är WSP redan en stor aktör – och man har för avsikt att växa ännu mer. År 2004 hade WSP tre med-

Delfinen 1 för Birger E1 AB – nybyggnad av kontorshus.

arbetare i Varberg. Tio år senare hade man knappt 20 medarbetare och mot slutet av 2018 var det över 40. Det ger en indikation över vart WSP är på väg och hur tillväxtstrategin ser ut för framtiden. – Vår starka expansion möjliggjordes i samband med flytten till större lokaler. Det har gått över

förväntan vilket gör att vi redan nu tvingas se över lokalerna för att möjliggöra fortsatt tillväxt. Varberg med omnejd är en region med stora framtidsplaner och detta harmoniserar väl med WSPs strategi, avslutar Malin Franzén, som ansvarar för administrationen.

Multidisciplinärt arbete

Det finns 14 olika discipliner inom WSP i Varberg. De senaste åren har varit mycket framgångsrika och rekrytering står högt på agendan. Att arbeta på WSP innebär bland annat att man får arbeta multidisciplinärt och medverka i många olika typer av projekt, och ofta för stora beställare som kommuner och landsting. – Det är medarbetarna som är

Mandarinen 2 för Nabben Fastighet i Träslöv AB – nybyggnad av 63 st hyresrätter.

Västra Sörse för Varbergs Bostads AB – nybyggnad av 224 hyresrätter inkl usiveunderjordiskt garage.

Var vill du sitta? Det handlar om att hitta rätt läge. Rätt läge för att göra en bra affär, för etablering, för upplevelse och inte minst, för att komma i mål. Vi gör allt för att HallandsHamnar ska vara ett guldläge för din verksamhet. Din positiva upplevelse är med andra ord vår främsta uppgift. Välkommen!


38

varberg växer

bilaga i affärstidningen näringsliv

Lisa Nord Svahn och Karin Hellzén presenterar visionen för kommunen och andra aktörer.

Västkustens smartaste stadsdel i trä Varberg har en lång tradition som kurort och att främja utvecklingen av en aktiv och hälsosam livsstil ligger därför helt i linje med ortens profil och arv. Derome Mark & Bostad tar fasta på Varbergs tradition och väver ihop den med framtidsvisionen om att bli Västsveriges kreativa mittpunkt genom att bygga Västkustens smartaste stadsdel i trä – en plats där människor kan må bra och utvecklas.

Derome Mark & Bostad satsar på att bygga ut den uppmärksammade och omtyckta stadsdelen Göingegården, med utveckling av området Södra Trönninge som ligger i norra Varberg. – I den nya stadsdelen, Göinge    By, vill vi ta vara på alla värden som finns i Göingegården med    trygghet och gemenskap och för   

ena det med ny teknik som hjälper oss att leva lite smartare och lite mer hållbart, förklarar Lisa Nord Svahn, marknadschef på Derome Mark & Bostad. Genom att ta vara på den lant  liga idyllen och lyfta de värden   som förknippas med att leva sunt   och  hållbart  hoppas  Derome på att skapa en helt av bo ny typ 

LINDHOVSRONDELLEN EL EN

TRÖNNINGEBJÄR

VÄG 41

ÖS

TE

PILL GA TA N

Teckenförklaring Planerad byggelse Befintlig vägstruktur Ny vägstruktur Torg Utredningsområde, friidrottsarena Utredningsområde, ridverksamhet/ växthus/koloni Naturmark Dagvattenhantering

VISK

ADA LSB ANA N

RG AT ANER

N GE VÄ GS

DB

TRÖNNINGE SK KOLA

I LIN

GÖINGEGÅ Ö GEGÅRÖIN ÅR-DEN D BOLSE LSESTTUGAN N

AN AT RG TE

L NDBERGSV LI VÄGEN N

ÖS

SKOGSKULLEN OGSKULLEEN EN

HAMRE KULLE

KVA ARNA RNAGÅ GÅRDEN ÅRDEN N RIDVERKSA DV AMHE M T

G GEN LLSVÄ

HA STORMstadsmiljö i Varberg. Kännetecknande för området blir småskalighet, omtänksamhet, trivsel och innovation. Säljstart för första etappen är planerad till 2020. Smart stadsdel

En hållbar livsstil är en hälsosam livsstil. Visionen för Göinge By är att utveckla en smart stadsdel i

trä för den medvetna livsstilen. Ny teknik kommer att prägla området och här samarbetar Derome redan med Varberg Energi. Det kan bli soptunnor med sensorer som talar om när det är dags att tömma, lyktstolpar som reagerar på rörelse eller solceller som förser området med energi. – Exakt vilka lösningar det kommer bli och var har vi ännu inte beslutat om, men att det kommer bli ett attraktivt område med plats för utveckling är självklart. Innovationer står i centrum när vi utvecklar Varbergs mest omtänksamma och hållbara stadsdel, säger Lisa Nord Svahn. På Derome vill man ta vara på de tekniska lösningar som finns som kan bidra till en hållbar stadsutveckling. Man vill också föregå med gott exempel och

kommer att förfina befintliga lösningar för att bli ännu bättre. Husen byggs redan energisnålt – nästa steg blir att använda teknik och infrastruktur för att skapa bättre samhällen i stort. Hållbar framtid

Derome arbetar efter kärnvärden som drivkraft, enkelhet, långsiktighet och ansvarstagande. Det känns extra tydligt i det senaste projektet i Södra Trönninge. Nu när Göinge By fortfarande befinner sig i planeringsstadiet finns alla möjligheter för att göra skillnad långsiktigt genom att planera in och undersöka förutsättningar för att spara energi och vatten. Det är nu det finns möjlighet att skapa en oas av hållbara lösningar för framtida boende i området.


bilaga i affärstidningen näringsliv

varberg växer

39

Varberg kraftsamlar med nya Utbildningsoch arbetsmarknadsnämnden Varberg är en av Västsveriges snabbast växande kommuner. Visionen om att göra Varberg till Västsveriges kreativa mittpunkt är i många avseenden redan realiserad. För att behålla kursen mot framgång satsar Varbergs kommun nu ännu mer på att stärka arbetsmarknaden och möta framtida behov med rätt utbildning matchad mot näringslivets behov.

Det går bra för Varberg ur många perspektiv. Kommunen är en av landets mest eftertraktade att bo i och det verkar vara minst lika populärt bland företag som söker etablera sig i gynnsamma lägen att undersöka möjligheter i Varberg. Arbetslösheten är låg, även bland unga och nyutexaminerade. För att även i framtiden vara en attraktiv kommun för boende, företagande och arbete satsar Varberg på ett samlat grepp för att möta utbildnings- och arbetsmarknadsfrågor. Sedan 1 januari i år finns gymnasieskola, vuxenutbildning och arbetsmarknad samlade i en gemensam förvaltning – den nya Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. Skapar bättre samverkansklimat

Maria Gustafsson, tidigare kommunens gymnasiechef, är förvaltningschef för den nya nämnden. Hon ser fram emot att få bygga

upp något nytt i Varberg med fokus på ökad samverkan mellan de olika verksamheterna, som tidigare ordnats i olika förvaltningar. En tydligare gemensam styrning ska skapa ett bättre samverkansklimat. – Det finns många gemensamma mål som gymnasieskolan, vuxenutbildningen och arbetsmarknadsenheten kommer att kunna utveckla tillsammans. Det viktigaste är att se till så att invånare och studenter erbjuds rätt utbildning för arbetsmarknadens behov, säger Maria Gustafsson. Ökad dialog stärker Varberg

Utbildning ska leda till jobb. I Varberg finns en tradition av att matcha utbildningsinnehållet efter näringslivets efterfrågan – och det kommer att bli ännu tydligare inom den nya nämnden. – Att vara gynnad av högkonjunktur är ingenting man kan räk-

Maria Gustafsson.

na med för all framtid och då gäller det att vara väl förberedd med rätt utbildning och rätt kompetens för arbetsmarknadens behov, säger Maria Gustafsson. Nämndens huvudfokus för 2019 blir att konsolidera de olika verksamheterna under gemensam paroll. Ökad dialog mellan utbildning, näringsliv, offentliga arbetsgivare och studie- och yrkesvägledning ska stärka Varberg som Västsveriges bästa kommun att bo och verka i.

Bildandet av den nya Utbildnings- och arbetsmarknaden är återigen ett bevis på hur man i

Varberg arbetar tillsammans för att bli Västsveriges kreativa mittpunkt.

Detta är den nya Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden:

• Gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och lärvux • Centrum för livslångt lärande, CLL, omfattande Yrkeshögskolan, Alexandersson Institut, Högskoleutbildningar (Campus) samt Vuxenutbildningen • Integrationsenheten • Arbetsmarknadsenheten (exklusive försörjningsstöd och daglig verksamhet)


40

varberg växer

bilaga i affärstidningen näringsliv

Vår affärsidé är att bygga och förvalta attraktiva och miljövänliga hyresrätter i de större städerna. Vi på Tornet bygger hyresfastigheter, inte för att sälja av och räkna hem, utan för att själva behålla och förvalta till trivsamma hem och levande kvarter. Det är en modell som skapar bostäder som håller i längden. För när den som bygger också är den som ska ta ansvar för fastighetens fortsatta liv så brukar ord som kvalitet och hållbarhet bli lite mer på riktigt.

Här börjar någons hemlängtan

Profile for Affärstidningen Näringsliv

Varberg 2019  

Varberg är på väg in i ett av kommunens största stadsutvecklingsprojekt genom tiderna. Utvecklingen av Västerport sprider glädjerop bland så...

Varberg 2019  

Varberg är på väg in i ett av kommunens största stadsutvecklingsprojekt genom tiderna. Utvecklingen av Västerport sprider glädjerop bland så...

Advertisement