__MAIN_TEXT__

Page 1

Förändringar som skapar möjligheter

Köksventilation – originalet kommer från Skellefteå

Skellefteå AIK skapar framgång med egna produkter

/sidan 7

/sidan 9

/sidan 11

2

Skellefteå Del

2030

Medföljer som bilaga i Affärstidningen Näringsliv nr 2 - 2015

Hemvändare skolar nya entreprenörer och stärker Skellefteås attraktionskraft /sid 3

Skebo skriver historia med nytt projekt

Ferex verkar i en framtidsbransch med goda utvecklingsmöjligheter /sid 4

Plastex har precis som Skellefteå kommun antagit offensiva tillväxtmål /sid 13 Peabs totalentreprenad i kvarteret Oden kommer att resultera i nytt landmärke för Skellefteå. På uppdrag av Skebo uppförs ett flerbostadshus på tolv våningar mitt i centrum. Se sid 5

Skellefteå är redo för förändring Under hösten ska den nya visionen för Skellefteås framtida tillväxt och utveckling presenteras. Visionen för Skellefteå 2030 bottnar i att kommunen ska ha 80.000 invånare om 15 år. Men det handlar inte bara om att växa för att bli fler. Visionen ska enhetligt representera invånarnas, näringslivets och hela samhällets gemensamma syn på hur Skellefteå ska utveckBengt Ivansson, las för att vara Sveriges bästa plats att bo näringslivschef och verka på. Sidan 2 i Skellefteå kommun.


2

sKellefteÅ

Affärstidningen näringsliv

Skellefteå är redo för förändring Under hösten ska den nya visionen för Skellefteås framtida tillväxt och utveckling presenteras. Visionen för Skellefteå 2030 bottnar i att kommunen ska ha 80.000 invånare om 15 år. Men det handlar inte bara om att växa för att bli fler. Visionen ska enhetligt representera invånarnas, näringslivets och hela samhällets gemensamma syn på hur Skellefteå ska utvecklas för att vara Sveriges bästa plats att bo och verka på.

Skellefteå är redo för förändring. Precis som många andra mindre kommuner i Sverige brottas Skellefteå med de välkända utmaningar som den så kallade ålderspyramiden för med sig. Kommunen präglas av en demografisk utveckling med allt fler äldre och ett minskande antal yngre. För att kunna vända trenden och attrahera den yngre generationen (mellan 20–40 år) till kommunen måste Skellefteå utarbeta en ny strategi. Skellefteå 2030 är svaret på det. 500 nya invånare per år

För att nå målet med 80.000 invånare till 2030 måste kommunen växa med cirka 500 invånare per år under de kommande 15 åren. Ett av de mest grundläggande behoven bakom strategin är en föryngring bland kommunens invånare. Det är nödvändigt för att trygga en fortsatt god samhällsservice som lever upp till kommunmedborgarnas krav. – Skellefteå 2030 är en ambitiös tillväxtambition, men med rätt

insatser kan vi lyckas. Det är viktigt att komma ihåg att det är en förändring som kräver ett noggrant förarbete där vi skapar förutsättningar för fler bostäder, fler högskoleutbildningar och fler arbetstillfällen, säger Bengt Ivansson, näringslivschef i Skellefteå kommun. Skellefteå 2030 handlar således om ett helhetspaket för kommunens utveckling, som förutom näringslivssatsningar även omfattar skola och utbildning, bostäder och livsmiljö, upplevelser och kultur bland annat. Allt hänger ihop och måste samspela för att Skellefteå ska bli Sveriges bästa kommun att bo och verka i. Tre frågor inom näringslivet

Affärstidningen

BESÖKSADRESS Göteborgsvägen 27-29, Sävedalen

POSTADRESS Box 2079, 433 02 Sävedalen TELEFON 031-340 98 00 FAX 031-340 98 01

HEMSIDA www.naringsliv.se

ANSVARIG

UTGIVARE

Peter Fridén, pf@naringsliv.se

EKONOMICHEF Tomas Börjesson, tb@naringsliv.se

REDAKTÖR Maria Lind, maria@naringsliv.se

REDAKTIONSSEKRETERARE Carina Olofsson, co@naringsliv.se Marie Landell, ml@naringsliv.se

FÖRSÄLJNING BILAGAN SKELLEFTEÅ Bengt Asplund, ba@naringsliv.se Madeleine Hellgren, mh@naringsliv.se

TEKNISK

PRODUKTION

Tidningsbyrån i Jönköpings län

TRYCK V-TAB Västerås 2015 ISSN: 0281-6989

Redaktionen ansvarar ej för icke beställt material. Eftertyck förbjudes.

UTGES

AV

Näringslivskontoret har identifierat tre huvudsakliga områden kopplade till näringslivet som

måste utvecklas för att vision 2030 ska realiseras. Det handlar om ett utökat nyföretagande, bättre service för befintliga företag samt etableringsfrågor där Skellefteå lockar nya företag till orten. Kommunens näringslivskontor arbetar med olika aktiviteter inom alla tre områden. För att stimulera nyföretagandet har kommunen inlett ett samarbete med näringslivet via projektet Den röda tråden. Projektet går ut på att skapa en obruten kedja av erbjudanden och insatser för alla som vill starta och driva ett eget företag. Det är insatser i entreprenöriellt lärande inom grundskolan och sträcker sig därefter hela vägen till att starta och driva företag. – Den bärande tanken är densamma som tillämpas av ortens hockeylag, Skellefteå AIK, som under många år har lagt en grund

för sin framgång i ett omfattande arbete med lokala ungdomar, understryker Bengt Ivansson. För befintliga företag gäller det att skapa förutsättningar för tillväxt genom bättre service, utan långa väntetider och med mindre byråkrati. Kommunen har även upphandlat en entreprenörsutbildning av Luleå tekniska universitet som ska stärka tillväxtsugna entreprenörer från Skellefteås med omnejd. Det tredje området handlar om att få fler företag att söka sig till Skellefteå. Här har näringslivschefen bland annat startat ett projekt för att etablera fler datacenter i kommunen, eftersom det redan idag finns en god infrastruktur på plats för det. Det egna kraftbolaget, Skellefteå Kraft, är en stor tillgång i detta arbete. Det finns även en utbildning inom dataspelsutveckling i Skel-

Bengt Ivansson, näringslivschef i Skellefteå kommun.

lefteå, och ett nytt projekt har inletts för att skapa bättre förutsättningar för den här typen av företag att etablera sig på orten. På sikt kan ett nytt kluster för spelutveckling mycket väl kunna utvecklas i Skellefteå, enligt Ivansson.


Affärstidningen näringsliv

sKellefteÅ

3

Hemvändare skolar nya entreprenörer och stärker Skellefteås attraktionskraft I Skellefteå finns en vision om att bli bättre på nyföretagande. Det görs en rad offentliga investeringar, bland annat i en ny centrumnära science park som ska ge näring åt nya företag. Inom näringslivet görs också betydande satsningar som får en positiv inverkan på Skellefteå som etableringsort. Här utgör den lokala entreprenören Petter Mikaelsson ett bra föregångsexempel med sin senaste investering i entreprenörskolan No Plan B.

Petter Mikaelsson är en hemvändare som lyckats bygga upp en expansiv företagskoncern med Skellefteå som utgångspunkt. Nu vill han ge något tillbaka till regionen och har därför startat upp det egenutvecklade utbildningskonceptet No Plan B, som är en unik entreprenörskola med första intag nu till hösten.

befintligt företag vid utbildningens slut. Det företaget bedrivs därefter som ett eget bolag där tanken är att det inom några år ska utvecklas till ett majoritetsägande. Och den enda insatsen från utbildningsdeltagaren är hårt arbete. No Plan B kräver dock en helhjärtad satsning, utbildningen kommer att kräva mer än heltid och ett engagemang utöver det vanliga.

Entreprenörskap på riktigt

Som grundare och koncernchef för det expansiva och rikstäckande Repay har Mikaelsson god kännedom om vad som krävs för att bygga framgångsrika företag. Den kunskapen kommer han att dela med sig av till deltagarna i No Plan B. Redan under utvecklingen av konceptet var Petter inriktad på att själv aktivt delta i handledningen av de åtta deltagare som från och med augusti kommer att ägna ett läsår åt att lära sig entreprenörskap. På riktigt. – När det gäller entreprenörskap så fungerar det ungefär på samma sätt som med ett hantverk. Man måste lära sig det genom att praktisera det. Därför kommer utbildningen att vara mycket praktiskt inriktad, med verkliga projekt som knyter an till aktuella frågeställningar i riktiga företag, förklarar Petter. Minst två av deltagarna kommer att erbjudas delägarskap om fem procent i ett

Inspiration från framgångsrik koncern

Petter Mikaelsson har med samma värderingar och idéer som genomsyrar No Plan B byggt upp den snabbväxande koncernen Repay, som anses vara en av Sveriges främsta aktörer när det gäller kapning och skärning av plåt. Eftersom verksamheten är renodlad och enbart fokuserar på en sak så finns en mycket gedigen kunskap kring plåt inbäddad i Repay. Kunskapen kommer kunderna till gagn i form av ökad lönsamhet. Som exempel kan Repay skära detaljer för flera kunder samtidigt på samma plåt och därmed få ut maximalt av råvaran. – Genom att vi använder så mycket som möjligt av varje plåt kan vi pressa priset och samtidigt uppnå gynnsamma miljöeffekter. Det viktigaste är dock att vi kan dela med oss av vår kunskap och därmed se till att kunden alltid köper rätt produkt

När det gäller entreprenörskap så fungerar det ungefär på samma sätt som med ett hantverk.

Petter Mikaelsson.

till rätt pris. Det är nog vår främsta konkurrensfaktor, säger Petter. I branschen är det samtidigt viktigt att man kan agera snabbt. Det kan Repay tack vare stora lager. Kraven kan se olika ut beroende på vilken typ av verksamhet kunden bedriver, men gemensamt för de flesta kunder – oavsett bransch och inriktning – är att stillestånd i processen kostar pengar. Då gäller det att Repay kan leverera rätt produkt i rätt tid, något som under årens lopp blivit företagets signum. Entreprenören: ”Ansvar är viktigt”

För att skapa tillväxt och för att sprida den kultur och den kompetens som har skapats inom Repay till andra verksamheter star-

tades således No Plan B i fjol. Petter Mikaelsson ser fram emot uppstarten av entreprenörskolan och ser hela investeringen som en viktig insats för Skellefteås attraktionskraft. Som avslutning säger han: – Jag startade Repay därför att jag tycker ansvar är viktigt. Detsamma gäller för No Plan B. Att ha en drivkraft för att förändra och förbättra innebär också ett ansvar där man ser till flera parametrar. För min del handlar det om att skapa något hållbart för regionen, något som ligger i linje med Skellefteås tillväxtmål. Jag har varit med om en fantastisk resa med Repay och den erfarenheten ska jag dela med mig nu via No Plan B.


4

sKellefteÅ

Affärstidningen näringsliv

FeRex verkar i en framtidsbransch med goda utvecklingsmöjligheter Verkstadsföretaget FeRex etablerades 2002 i Piteå men blev snabbt trångbodda. I samband med att man började leta efter nya lokaler presenterades även möjligheten att förvärva produktionsavdelningen inom Renholmens Mekaniska AB i Byske. FeRex ägare såg en stor potential i det och så föll det sig att hela verksamheten samordnades i Byske i Skellefteå kommun.

Företaget har med utgångspunkt från det lilla industrisamhället Byske fortsatt att vidareutveckla ett helhetserbjudande inom maskinkonstruktion och mekanisk bearbetning under de senaste tolv åren. Allt inom verkstadsmekanisk tillverkning och bearbetning erbjuds, såsom svetsning, skärning, bockning samt även laserskärning. – Vi brukar säga att den maskin som våra kunder kan se i tanken, den kan vi också tillverka. Att vi vågar vara så pass djärva i vårt uttalande är tack vare den kunskap och erfarenhet som finns i företaget. Våra anställda har varit med länge och har den kompetens som krävs för att vi ska kunna hålla vad vi lovar, säger plats- och produktionschef Ulf Kristoffersson, som själv varit verksam inom verkstadsindus-

trin under i stort sett hela sitt yrkesliv och därmed även har sett det mesta. Möter utmaningar med innovationsrikedom

FeRex har tillgång till det senaste när det gäller teknisk utrustning, men Ulf är noga med att poängtera att den viktigaste tillgången ändå är personalen. Maskiner kan alla köpa, men att få tag på rätt personer är en ren konst, menar Ulf. Liksom de flesta andra i branschen ser han den långsiktiga kompetensförsörjningen som en av företagets största utmaningar för framtiden. Det är också en utmaning som det övriga näringslivet i Skellefteå står inför, och som man tillsammans med det offentliga söker lösa genom att skapa ännu bättre möjligheter både för företagande och för alla som vill bosätta sig i kommunen. – Jag ser att vi som expansivt verkstadstekniskt företag har mycket att bidra med för att öka Skellefteås attraktionskraft. Vi vill framförallt attrahera ungdomar och visa att vår verksamhet tillhör en framtidsbransch med goda utvecklingsmöjligheter. Det finns en stark innovationsrikedom i vår verksamhet som vi hoppas kan inspirera, säger Ulf. FeRex sysselsätter strax under 70 personer i den egna verksamheten men genererar betydligt

Fyrhjulsdrivet fordon för funktionsnedsatta för att dom ska kunna ta sig ut i skog och mark.

fler arbetstillfällen indirekt, via partners och underleverantörer som företrädelsevis finns lokalt. Det gör också sitt till förmån för Skellefteås tillväxt.

Växer även med egna produkter

FeRex har nyligen lämnat offert på jobb som tidigare outsourcats till lågkostandsländer. Ulf ser det som en ljusning och hyser stort hopp om att fler uppdrag som tidigare skickats utomlands kan hämtas hem. FeRex har även egenutvecklade produkter som tillverkas och säljs från Byske. Den flyttbara belysningsmasten Conlight utvecklades redan på 60-talet av Bamek AB, som sedermera grundade FeRex tillsammans med Fermeco AB. Idag är Conlight en välkänd produkt som används på

byggarbetsplatser och andra ställen där man snabbt kan behöva flytta belysningen. Ulf berättar entusiastiskt om ytterligare en spännande produkt som FeRex varit med och utvecklat tillsammans med Västeråsföretaget Zoomability. Det är en specialutvecklad rullstol med fyrhjulsdrift, helt unik i sitt slag, som företrädelsevis används av krigsveteraner i USA. – Vi ser fram emot att växa tillsammans med våra kunder, nya som gamla, och ser att vi har ett bra underlag för det här i Skellefteå, avslutar Ulf Kristoffersson med.


Affärstidningen näringsliv

sKellefteÅ

5

Skellefteås allmännyttiga bostadsbolag skriver historia Det kommunala bostadsbolaget Skebo spelar en central roll i Skellefteås utveckling mot 80 000 invånare. Enligt kommunens tillväxtmål behöver befolkningsmängden öka med omkring 500 personer per år under kommande 15 år. För att det ska vara möjligt måste nya flyttkedjor skapas och attraktiva bostäder tillgängliggöras, gärna i tätorten. Skebo har öppnat möjligheter för det med ökad nyproduktion av hyresrätter.

Skebo gör investeringar som med all säkerhet kommer att skrivas in i Skellefteås historieböcker. Efter närmare 20 år utan nybyggnationer på bostadssidan valde det allmännyttiga bostadsbolaget att slå på stort med flera nya projekt varav ett par redan är färdigställda. I kvarteret Ringduvan, som färdigställdes under våren 2014, blev allt uthyrt långt innan planerad inflyttning. Prognosen ser likadan ut för det aktuella projektet Oden med beräknad första inflyttning under februari 2016, samt likartat för Heimdall med beräknad första inflyttning under november 2016. Välkomnar ny bostadsaktör

För att delfinansiera de stora byggprojekten och samtidigt bana väg för ytterligare en stark aktör på Skellefteås bostadsmarknad valde Skebo att sälja dryga tusentalet lägenheter i Anderstorp och Sunnanå till

Nordhalla Fastigheter AB. – Affären genererar ett välkommet tillskott i kassan med tanke på att investeringsbehovet för att trygga vår framtida tillväxt ligger på cirka 2,1 miljarder kronor varav 1,4 miljarder planeras för nyproduktion, säger Skebos vd Jerker Eriksson. Affären backas även upp från ägarhåll. – För att nå målet om att bli 80.000 invånare måste vi bygga fler bostäder. Etableringen av en ny stor bostadsaktör öppnar dessutom upp för att attrahera ytterligare investeringskapital till Skellefteå. Det blir fler som drar kommunen framåt, säger Lorents Burman, kommunstyrelsens ordförande. Triggar flyttkedjor

I takt med att Skebos investeringar tar form i såväl aktuella som planerade projekt börjar även flyttkedjorna att röra på sig. Enligt Patrik Larsen, mark- och exploateringschef i Skellefteå kommun, behövs det minst 4.000 nya bostäder fördelat på alla upplåtelseformer för att möta behovet under kommande 15 år. Skebo har svarat med att bland annat bygga Skellefteås högsta hus i centrum i kvarteret Oden och tre nya punkthus i kvarteret Heimdall. Dessutom finns det en storsatsning med i periferin omfattande nära 200 nya bostäder i ett tillväxtområde utmed E4:an, strax söder om centrum. Än är inget beslutat, men Skebo undersöker möjligheterna för att utveckla framtidens hållbara bostäder i kvarteren Renen och Strömsör.

Viktiga inslag för Skellefteås attraktionskraft

Förutom hyreslägenheter kommer Skebo även att bygga ett flertal grupp- och serviceboenden inom de närmaste åren samt ett äldreboende med 84 lägenheter. – Det är också viktiga tillskott för att kommunen ska uppnå visionen om 80.000 invånare, kommenterar Linda Dittrich, ekonomichef på Skebo. Linda nämner också Skebos satsning på

studentlägenheter där man till och med vågar ha en bostadsgaranti för studenter, något som särskiljer Skellefteå från de flesta andra studieorter. – Av landets 32 studentstäder kan bara tre garantera studentbostad inom en månad. Vi ser det som ett viktigt inslag för att öka Skellefteås attraktionskraft och en strategi för att trygga framtida kompetensförsörjning, säger Linda Dittrich avslutningsvis.

Linda Dittrich.


6

sKellefteÅ

Affärstidningen näringsliv

Allt på plats inför uppstart av Norrlands inlands största industriprojekt Att skapa förutsättningar för en punktligare och mer tillgänglig tågtrafik är att skapa förutsättningar för en mer hållbar samhällsutveckling. En ökning inom tågtrafiken anses vara bra, inte minst ur miljösynpunkt, men det finns även ett antal utmaningar att lösa. Med en storskalig testbana för tåg i högre hastigheter och kallt klimat kan ny kunskap genereras för att förebygga haveri och förseningar som orsakas av klimatrelaterade fordonsskador. Tåget är det transportslag som har minst påverkan på vår miljö och därför söker man på EU-nivå flytta över mer gods till järnvägen samtidigt som insatser görs för att uppmuntra en fortsatt ökning i passargerantal. Tanken är god, men det finns flaskhalsar. Rail Test Nordic har påbörjat ett arbete som på lång sikt kan vara avgörande för det hållbara transportsamhället. Svaret på ett stort problem

Enbart i Sverige kostar tågstopp och förseningar hundratals miljoner kronor årligen, pengar som istället skulle kunna bi-

dra till att öka kapaciteten på järnvägsnätet. Ungefär en tredjedel av alla tågstopp orsakas av fordonsfel och bristande testverksamhet under tuffa väderförhållanden anses vara en starkt bidragande faktor. Speciellt tydligt blir det kopplat till kallt klimat, eftersom det saknas en storskalig testbädd för det i Europa. Rail Test Nordic har under de senaste två åren undersökt möjligheter för att anlägga en testbana för tåg, inklusive höghastighetståg, mellan Jörn i Skellefteå och Arvidsjaur. Det finns redan en tvärbana på 7,5 mil mellan orterna som inte används, och enligt det förslag som Rail Test Nordic ska presentera för Näringsdepartementet kan en ny bana på samma plats vara svaret på ett stort problem inom tågbranschen. – Enligt omfattande marknadsundersökningar och omvärldsanalyser som vi gjort är större delen av EU:s tågmarknad intresserade av att vara med och utveckla en toppmodern testanläggning för morgondagens spårbundna trafik. Vi har redan tecknat avsiktsförklaringar kring utvecklings- och driftsfasen med de största tågtillverkarna i Europa, det vill säga Bombardier, Staedler och snart även Alstom. Nästa steg blir att presentera förslaget för regeringen, säger Lars-Åke Tjernström, verksamhetsledare Rail Test Nordic. Stärker regionen som kunskapsnav

Att bygga om den befintliga banan kommer att kosta bortåt 1,2 miljarder, men värdet av den befintliga tvärbanan mellan Jörn och Arvidsjaur bedöms vara på ungefär fyra miljarder. Att inte nyttja den in-

Ungefär en tredjedel av alla tågstopp orsakas av fordonsfel och bristande testverksamhet under tuffa väderförhållanden anses vara en starkt bidragande faktor.

vesteringen är inte försvarsbart, speciellt inte när det finns så bra alternativ som det gör i samband med den nya testbädden, enligt Lars-Åke Tjernström. Därför bör staten och EU, enligt Rail Test Nordics förslag, tillsammans bidra med drygt en miljard kronor för att realisera projektet. Resten, det vill säga utveckling och uppbyggnad av själva testverksamheten med byggnader, utrustning och personal, står Rail Test Nordic för tillsammans med privata och offentliga partners i Norr- och Västerbotten. – Ett stabilt kundunderlag finns redan. Vi har dessutom bästa tänkbara förutsättningar med tillgänglig infrastruktur och rätt väderförhållanden. Den stora frågan är egentligen varför testbädden inte redan

finns? Vi vill skapa något som på sikt kommer att gynna hela Europa genom en markant förbättrad tågtrafik. Att vi kan göra det från Norrland stärker dessutom vår region som ett viktigt kunskapsnav. Projektet blir Norrlands största industriprojekt. Det genererar inte bara utvecklingsmöjligheter för tågbranschen utan för även med sig positiva effekter på den lokala och regionala arbetsmarknaden. Enligt externa beräkningar från IUC Sweden kommer 1240 årstjänster att behövas under byggtiden. I full drift medför testbanan cirka 300 helårstjänster med sidoverksamheter, varav Rail Test Nordics testverksamhet kommer att stå för ett 50tal heltidstjänster.

Otrafikerad tvärbana kan bli Europas bästa testbana för tåg Rail Test Nordic vill att en i nuläget otrafikerad tvärbana i norra Norrlands inland får nytt liv och utvecklas till Europas bästa testbana för tåg. – Det naturliga vinterklimat som vi kan erbjuda tester i, tillsammans med vår kostnadseffektiva helhetslösning gör vår satsning unik, säger Rail Test Nordics vd Lars-Åke Tjernström.

Tågförseningar kostar det svenska samhället cirka tre miljarder kronor årligen. Speciellt vintertid är problemen stora med att få tågen att gå och kom-

ma i tid. Cirka 40 procent av förseningarna beror på fordonsfel. – Efter att testbanan färdigställts tar det bara 15 år innan den är fullt återbetald samhällsekonomiskt, säger LarsÅke Tjernström. Klarar nya höghastighetstester

Rail Test Nordics mål är att den befintliga tvärbanan mellan Jörn och Arvidsjaur, som inte har använts för trafik sedan 1990, ska byggas om till en hypermodern tågtestbana. En stor fördel är att den redan existerande tvärbanan står som grund, och kostnaderna för att upprusta en järnväg jämfört med att bygga en helt ny järnväg är dramatiskt lägre. En naturligt rak

sträcka på 27 kilometer längs spåret passar dessutom ypperligt för att göra höghastighetstester för tåg i över 250 km/h – något som ingen befintlig testbana i Europa idag klarar. – Det finns ingen motsvarighet till den här banan och ändå är det vad hela branschen skriker efter. Den befintliga tågtrafiken är helt enkelt för tät för att kunna erbjuda bra testmöjligheter. Idén kom på exakt den plats där den var som mest rätt – mellan Jörn och Arvidsjaur, säger Lars-Åke Tjernström. Idealiskt klimatmässigt

Testbanan ligger idealiskt geografiskt och klimatmässigt både för vintertes-

ter och för sommartester, i kraft av det gynnsamma läget i en klimatzon med mycket sol och lite nederbörd. – Vi har redan tecknat avsiktsförklaringar med flera internationella tågtillverkare. Om vi får de kompletterande medel som krävs från staten och EU så kan vi komma igång med bygget i vår och redan om fyra år ha skarpa tester på banan, säger Lars-Åke Tjernström. För mer information Lars-Åke Tjernström, vd Rail Test Nordic


Affärstidningen näringsliv

sKellefteÅ

7

Förändring som skapar möjligheter Morgondagens förskola och skola ställer stora krav på kvalitet och samordning i verksamheterna. Urbanisering tillsammans med en förväntad ökning av antalet barn och elever är en annan stor utmaning för Skellefteå kommun. Därför planerar och bygger nu kommunen nya förskolor och skolor i Skellefteå kommun.

– En ökning med så många barn gör att vi behöver fler förskoleplatser i Skellefteå centrum och älvdal, säger Anders Bergström, skolchef i Skellefteå kommun. Nu är det planerat och beslutat om några nya förskoleenheter i dessa områden, men slår prognosen in, så kommer inte dessa att kunna ersätta de små förskolor med en avdelning i den utsträckning som är planerad. Det kan innebära att en del av de mindre förskolorna som vi planerar att avveckla, kan komma att behöva vara kvar, säger Anders Bergström. Nya förskolor och grundskolor på gång

Norrbacka en ny förskola byggs för de norra stadsdelarna av Skellefteå tätort. En ny förskola ska också byggas i stadsdelen Moröhöjden och i orten Bureå. I Byske ska snart den nya förskolan invigas. Planering för att hitta bra platser för nya förskolor på andra orter pågår också. I de västra stadsdelarna ska en gymnasieskola, Kaplanskolan, byggas om till en ny för-och grundskola. De verksamheter som ingår är en förskola, grundskola med förskoleklass till årskurs nio, grundsärskolan årskurs 1–9, fritids- och eftermiddagsverksamhet samt kommunens centrala hörselverksamhet. – Med alla dessa verksamheter under samma tak tror vi gynnar alla barn och elever på Kaplanskolan, säger Anders Bergström. Skolan får också ett konstgräs, ett skolbibliotek och en skatehall i närheten till fritidsgården på skolan. Hela nya "Kaplanskolan" ska vara klar om allt går bra sommaren 2017 och innan dess ska den nya för-och grundskolan ha ett nytt namn. Men politikerna har också beslutat om fler skolsatsningar exempelvis i stadsdelen Morö Backe ska ett nytt högstadium byggas som beräknas vara klart senast under 2018. En ny skola med förskoleklass till årskurs 9 ska byggas för stadsdelarna Getberget, Morön och Alhem och den skolan ska vara klar 2019. Det pågår också ombyggnationer för fullt på två gymnasieskolor och nu startar bygget av en ny Arenahall med två fullstora sporthallar vid Balderskolan, en av gymnasieskolorna i centrum av Skellefteå.

Legobild med barn. Det byggs både inomhus- och utomhus i Skellefteå kommun. På förskolorna bygger barnen hus med lego och ute i kommunen byggs nya förskolor och skolor av Skellefteå kommun. Foto: Carina Wallin, Skellefteå kommun

Förskolan Norrbacka har engagerat många Skelleftebor under byggtiden. Många väntar med spänning till dess den är klar. På platsen fanns tidigare en skola, men nu byggs där en ny förskola. Foto: Carina Wallin, Skellefteå kommun

Anders Bergström. Foto: Carina Wallin, Skellefteå kommun

Satsar över en miljard på nya förskolor och skolor

Skellefteå kommun satsar 1,2 miljarder kronor i olika byggprojekt för förskolor och skolor under de närmsta åren. – Genom samarbete och helhetsgrepp för hela Skellefteå kommuns ekonomi ger det oss möjlighet till investering och utveckling, säger Anders Bergström. Omstrukturering är en av nycklarna till att barn- och grundskolenämndens verksamhet ska kunna fortsätta och att kvaliteten ytterligare ska förbättras. Skellefteå kommun har en vision om att vara en ”framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och leva i med målet att ha 80.000 invånare år 2030”. Unga barnfamiljer är den viktigaste målgruppen att attrahera. Målsättningen på sikt är att det ska bli högre kvalitet i utbildningen genom tillgång till fler pedagoger i verksamheterna, bättre anpassade lokaler, utrustning och teknik.

Liselotte Hultmar är förskolelärare i Skellefteå kommun och arbetar på en förskola i Skellefteå kommun som finns i en lägenhet i ett hyreshus i Skellefteå. Nu satsar Skellefteå kommun på att bygga fler förskolor så att på sikt en del förskolor som varit provisoriska under lång tid kan ersättas av nya förskolor med bättre lokaler och utemiljöer. Foto: Carina Wallin, Skellefteå kommun


8

sKellefteÅ

Affärstidningen näringsliv

CONSTRUCTION

Oslagbar.

B Brokk rokk AB | Skellefteå, Skellef teå, S Sweden we d e n | + +46 46 ((0)910 0)910 7 711 11 8 800 00 | www.brokk.com www.brokk.com

Mer än lön lockar kompetent personal till Skellefteå I den hårda kampen om kompetent och motiverad personal måste varje arbetsgivare vässa sitt erbjudande. Skellefteås företag och organisationer måste hitta värden förutom lön att erbjuda sina medarbetare för att attrahera och behålla kompetent arbetskraft – något som också gynnar hela regionen. Säkra Skellefteå menar att arbetsgivare kan konkurrera med attraktiva lösningar för pension och försäkring. Att erbjuda en trygg pension och bra försäkringar är en välkänd möjlighet för att öka attraktionskraften hos dagens arbetsgivare. Samtidigt är det många som väljer bort detta eftersom det sällan efterfrågas av medarbetarna själva. – Det finns en utbredd osäkerhet och frustration hos de allra flesta av oss när det kommer till de här frågorna. Det gör att den arbetsgivare som kan erbjuda sina medarbetare värdefulla lösningar och personlig trygghet har en konkurrensfördel i rekryteringen, förklarar Emma Lindström, förmedlare och vd på Säkra Skellefteå. Pension behöver inte vara komplicerat

Att erbjuda medarbetarna bra lösningar och personlig trygghet inom pension och försäkring behöver inte vara komplicerat. På Säkra Skellefteå jobbar sju personer dagligen med att hjälpa företag och organisationer att bli flexiblare och mer attraktiva som arbetsgivare. – Vi ser till helheten och försöker avdramatisera många av de frågor som finns runt pensioner och försäkringar, till exempel runt alla de val man förväntas göra. På det sättet ser vi till att arbetsgivarna har bra verktyg för att bygga starkare varumärken, vilket lockar till sig engagerad och kompetent personal, berättar Emma Lindström. Värdefulla åtgärder som signalerar omsorg

Säkra och Emma Lindström menar att arbetsgivaren många gånger kan göra till synes enkla men värdefulla åtgärder som signalerar omsorg och långsiktighet till medarbetarna. Nyckeln är arbetsgivarens vilja att tillföra dessa värden till ekvationen och lyf-

Emma Lindström.

ta frågan med sina medarbetare. Ibland behövs också lite hjälp utifrån. Attraktiva arbetsgivare tar Skellefteå framåt

Skellefteås tillväxtmål på 80.000 invånare år 2030 kräver att regionen kan locka till sig kompetent och engagerad personal. Emma Lindström företräder hela kontoret när hon säger att Skellefteå har fantastiska utvecklingsmöjligheter både som företagar- och boendekommun. – Det finns en unik drivkraft i Skellefteå. Den vill vi hjälpa till att ta vara på genom att erbjuda vår kunskap för att öka Skellefteåföretagens attraktionskraft. Vi kommer att expandera och anställa fler till kontoret – förhoppningsvis redan i år. Vår drivkraft är att tillföra kundnytta. Det måste även vara en tydlig och motiverande kraft hos potentiella nya medarbetare. Kort om Säkra Skellefteå

Säkragruppen består av ett 50-tal ägarledda förmedlarbolag över hela Sverige som samarbetar i det samägda servicebolaget Säkra AB. Samtliga bolag drivs av den enskilda entreprenören med närhet till sina kunder och fokus på långsiktiga relationer. Säkra Skellefteå AB är ett kompetensbolag som förmedlar pensioner, försäkringar och finansiella tjänster. Visionen är att vara marknadsledande när det gäller kundnytta i Norr- och Västerbotten samt inom den kommunnära sektorn.

Köksfläkten när funktion och design får bestämma. Säkras råd till arbetsgivare Franke Futurum Nordens ledande tillverkare av köksfläktar och designkupor. Vårt breda sortiment av köksfläktar ger dig fina möjligheter och den perfekta kombinationen av stilren design och fulländad funktion. Vi har något som passar alla. w www.franke.se

1. Se möjligheterna i kollektiva avtal och ta tillvara på de fördelar som avtalen faktiskt ger. 2. Låt ämnet ta plats! Ta reda på när och hur individuella lösningar är möjliga och lyft fram de mervärden som det innebär för medarbetaren. 3. Ta hjälp för att undvika vanliga misstag och fallgropar. 4. Hjälp dina medarbetare att förstå helheten och att få svar på eventuella funderingar. 5. Använd pension och försäkringar som stöd för både personalen och organisationen när ni står inför större förändringar. 6. Gör upplägg för pensioneringar i god tid och erbjud medarbetaren personlig vägledning när han eller hon går i pension.


Affärstidningen näringsliv

sKellefteÅ

9

Köksventilation – originalet kommer från Skellefteå Det började med en liten, enkel ventil som monterades direkt i väggen ovanför spisen. Det var i början av 50-talet och introduktionen av den moderna köksfläkten med alla sina finesser och fördelar skulle ännu dröja två decennier. När den väl kom på 70-talet blev den snabbt en sensation, och den då lilla fläkttillverkaren i Ersmark nådde snart världsmarknaden med sin banbrytande produkt.

Dagens Franke Futurum är världsledande på köksventilationsprodukter. Både utveckling och tillverkning bedrivs från Byske, som precis som Ersmark ligger i Skellefteå kommun. Företaget var först på marknaden med den moderna köksfläkten,

eller köksventilationsprodukt som den mer korrekt bör kallas, och har lyckats behålla ett visst försprång under alla år. Originalet utvecklades från Skellefteå och det har fortfarande en stark dragkraft över 40 år senare. Med hög innovationsgrad

Franke Futurum omsätter cirka en kvarts miljard och har omkring 170 anställda. Även Frankekoncernen vilar på gamla anor, 2012 firade koncernen 100 år. Traditionen är viktig än idag, även om Franke Futurums verksamhet bygger på innovation och nytänkande. Alla typer av köksventilationsprodukter finns i det breda sortimentet. Enheter med eller utan motor, produkter med motor kopplad till centralventilationen, kolfilter-

fläktar – listan kan göras lång. Gemensamt för samtliga produkter och kategorier är en genomgående hög innovationsgrad, kvalitet och prestanda. – Vi håller en nästan oöverträffad kvalitet med extremt få reklamationer. Det är en del av helhetslösningen som vi säljer. Man ska kunna lita på att våra produkter håller, år efter år. Dessutom håller vi mig veterligen branschens högsta leveranssäkerhet på 98 procent, säger Franke Futurums vd Stefan Lindqvist. Produkter som sticker ut

Allt utvecklas fortfarande i egen regi i Byske. Även elektroniken utvecklas lokalt i nära samverkan med en underleverantör. Franke Futurums produkter sticker ut tack vare sin överlägsna kvalitet och prestanda. Numera byggs även mervärden in som exempelvis Franke Safety System, FSS, som finns i flera utföranden. Basvarianten känner av spisvärmen, om en farlig situation uppstår skickas information trådlöst mellan fläkten och spisen så att strömmen slås av. En plusvariant har till och med en inbyggd brandsläckare. – Den här typen av säkerhetssystem regleras enligt lag i Norge, men vi tror att det är på gång även i Sverige. Vi ser redan nu ett ökande intresse för den här typen av lösningar, upplyser Stefan Lindqvist. Produkterna sticker också ut genom att man lyckats bygga in system för enklare rengöring. Nästan allt går att plocka isär

på ett enkelt sätt vilket underlättar rengöring av filter och andra delar. Det finns inte många andra leverantörer som kan erbjuda samma möjligheter, alternativet är då att byta ut hela fläkten när den täpps igen. Kompetensfrågan högaktuell

Franke Futurum ingår i Fabergruppen, en av världens största fläkttillverkare med fabriker över hela världen. Det ger kraft även i Franke Futurums erbjudande. – Vi spelar på en internationell arena och måste därför täcka upp ett växande kompetensbehov. Det är nog vår största utmaning. Samtidigt ser vi att Skellefteå växer och det är mycket på gång runtom i kommunen som kommer att få en positiv inverkan på Skellefteås attraktionskraft. Vi kommer också att bidra till utvecklingsmålet om 80.000 invånare 2030 genom att vi vidareutvecklar vår egen verksamhet från Byske, säger Stefan Lindqvist som avslutning.


10

sKellefteÅ

Affärstidningen näringsliv

Hitta till Västerbottens pärla – i natursköna Norsjö väntar en annorlunda upplevelse

I en naturskön liten by strax utanför Norsjö tronar Källan Hotell Spa & Konferens på Västerbottens högsta berg. En mäktig granskog omfamnar hotellet och inbjuder samtidigt till en lugn och avkopplande miljö. Utsikten från hotellet breder ut sig likt en oändlig ocean med färger och ljus som skiftar efter årstiderna och ger hela anläggningen en perfekt inramning. Källan Hotell Spa & Konferens bjuder på en oförglömlig vistelse kantad av unika upplevelser oavsett årstid. Maten, naturen, lugnet och ett stort spann av aktiviteter bidrar till en helhet som gör varje besök till en ny upplevelse. Här finns allt samlat under ett tak, välbefinnande förenas med nytta och avkoppling varvas med aktivitet. Särpräglad hälsoprofil

Hotellet renoverades 2011 och visar nu upp trettioåtta hemtrevligt inredda rum samt två sviter. Konferenslokaler finns i olika storlekar med kapacitet från fyra upp till ett hundratal personer.

– Njutningsfulla måltider serveras i vår ljusa, trevliga restaurang med en fantastisk panoramavy över landskapet. Källans kostkultur är numera ett allmänt känt begrepp där det hembakade Källanbrödet såväl som vårt eget Bordeaux är mycket uppskattade inslag, berättar hotellchef Maria Gustavsson. God mat och sunda vanor är ett vinnande koncept som ständigt utvecklas och förfinas på Källan Hotell Spa & Konferens. Ett annorlunda konferensalternativ

Från Åmliden i Norsjö kommun, där Källan ligger, nås

Agnes i receptionen.

Skellefteå, Piteå, Umeå, Arvidsjaur, Lycksele inom allt från en trekvart till ett par timmar. Med norrländska mått är det inga avstånd att tala om. – Hotellet ligger på bekvämt räckhåll, men samtidigt avskilt med bibehållet lugn. Källan erbjuder konferensalternativ som ger möjlighet till mycket effektiva kursdagar. Samtidigt integreras fartfyllda aktiviteter som skoterturer, skidåkning, femkampstävlingar men även rogivande upplevelser i spaavdelningen. Här erbjuds bland annat kurbehandlingar, massage, bad i uppvärmd pool samt bastu. – En trivsam eld i vår grillkåta ute på ön i sjön Källan är en genuin upplevelse. Vi har också en fullutrustad powerbana där konferensdeltagare kan utvecklas i samspel och vässa sin kommunikation, berättar Maria vidare. En pärla i Västerbotten

Källan Hotell Spa & Konferens är en del av Guldriket i Västerbotten och många utflyktsmål finns i närområdet. Världens längsta linbana, underjordskyrkan Kristineberg, författaren Torgny Lindgrens hemställe, Mårdseleforsen, Tjamstaberget i Malå, samt den berömda rovdjursutställningen i Svansele är några exempel. – Under sommaren har vi många turister som besöker oss. Det är bland annat via bussresor från södra Sverige samt en hel del tyska turister och andra semesterfirare som unnar sig en lite annorlunda upplevelse, förklarar Maria Gustavsson. Hotellet arrangerar många olika aktiviteter och evenemang under året. Under den närmaste tiden domineras nöjeskalendern bland annat av en Må-bra helg med minimässa, bastukur och träningspass. Även Sportlovspaket, Påskspecial och helger med musikunderhållning. Det är också en del i den långsiktiga ambitionen där målet är att ännu fler ska hitta till Norsjö och Källan Hotell Spa & Konferens, en pärla mitt i Västerbotten.


Affärstidningen näringsliv

sKellefteÅ

Skellefteå AIK skapar framgång med egna produkter Skellefteå har lyckats vända utflyttningstrenden och satsar nu på en mycket ambitiös tillväxt där målet är att nå 80.000 invånare till 2030. För att nå dit krävs ett starkt, klokt och uthålligt ledarskap där man fokuserar på samverkan för att framhäva regionens styrkor. Skellefteå ska rustas och vidareutvecklas med egna produkter, det vill säga med kraft inifrån. Precis som Skellefteå AIK.

Skellefteå är en levande kommun med stora framtidsambitioner, ett växande näringsliv och inte minst – Sveriges bästa hockeylag. I alla fall om man ser till resultaten i SHL under de senaste två åren. Men resan dit har inte varit spikrak, Skellefteå AIK är en klubb som gått från nära konkurs till blomstrande resultat. Det började med eldsjälar

När Skellefteå AIK:s ordförande Pär Nordlund blickar tillbaka och minns den tuffa tiden kan han inte undgå att le. Det beror framförallt på den enorma insats som ett antal eldsjälar från trakten gjorde för snart 20 år sedan. Det var främst de gamla spelarna i klubben Jan ”X:et” Erixon och Lasse Marklund som tog kommandot över klubbens ungdomsverksamhet. Med den nya visionen ”Fem av tio från bygden”, som bygger på att hälften av alla spelare i A-lagen ska komma från Skellefteå och vara produkter av klubbens juniorverksamhet, lades grunden för de senaste årens bästa svenska hockeylag. Det började dock med en konsekvent föreningspolicy som utarbetades och implementerades genom hela föreningen. Klubbens investering i en egen träningshall för ungdomshockeyn ökar också möjligheterna till att fler spelare från den egna verksamheten etablerar sig i representationslaget. Från konkurshot till elit

På knappt två decennier har man alltså lyckats vända en mycket ogynnsam position som konkurshotad förening

till att idag toppa eliten. Pär Nordlund betonar att Skellefteå AIK har nått dagens position tack vare ett starkt, klokt och uthålligt ledarskap. – Precis som med riktigt bra och lönsamma investeringar inom näringslivet så handlar det om långsiktighet. Det är viktigt att komma ihåg att om vi ska lyckas med visionen ”Fem av tio från bygden” så måste vi börja från start, det vill säga med de allra yngsta spelarna. Det ska vara roligt att spela och träna hockey, och samtidigt ska det finnas ett allvar i det eftersom det kommer en dag då man väljs ut och förhoppningsvis tar plats i representationslaget. Pär Nordlund understryker också att klubben behöver rätt människor i organisationen för att allt ska fungera: – Vi lär av våra misstag och satsar på ständiga förbätt-

11

Pär Nordlund.

ringar, och även här går det att dra paralleller med affärsvärlden. Det som gör just hockey så speciellt jämfört med näringslivet är att ideellt arbete möter kommersiell verksamhet, och de är beroende av varandra. Jag skulle våga påstå att det nästan är unikt. Resan har bara börjat

Skellefteå AIK vann slutspelen och blev mästare i SHL, Svenska hockeyligan, både 2013 och 2014. Kämparglöden tycks smitta av sig. Skellefteå sjuder av framtidstro och det märks i alla investeringar som görs runtom i kommunen. Skellefteå har vaknat – och framgångsresan har bara börjat. Maria Lind


12

sKellefteÅ

Affärstidningen näringsliv

40 år 1975 - 2015

Skellefteå får Sveriges nordligaste Kodcentrum I höst startar Kodcentrum sin verksamhet i Skellefteå. Enligt en rapport från EU-kommissionen kommer Europa att år 2020 sakna en miljon programmerare.

En affärsjuridisk byrå Tel 0910-879 00 www.advokatnorell.se

– Därför är det viktigt att redan nu locka fler unga att kliva in programmeringens värld, säger Magdalena Kågström, IKT-utvecklare på skol-och kulturkontoret i Skellefteå kommun. Programmering är ett kreativt uttryck där man får använda sig av problemlösning och logik, säger Magdalena Kågström. Under en kväll i veckan från och med i höst startar Kodcentrum en kodstuga på Norrhammarskolan i Skellefteå. Nu startar arbetet med att få tag i volontärer. De flesta av Kodcentrums volontärer är yrkesverksamma programmerare, men många är också studenter. – Det är skol-och kulturkontoret som drivit frågan hårdast, och jag tycker verkligen att det är roligt att Skellefteås första kodstuga startar i höst, säger Anja Palm, näringslivsutvecklare, Skellefteå kommun. Nu är det upp till It-företagen att ställa upp

som volontärer, så att de bidrar med att locka fler unga att i framtiden utbilda sig till programmerare, säger Anja Palm. Fakta om Kodcentrum

Kodcentrum är en ideell förening som vänder sig till barn mellan 9–13 år som vill prova på programmering. Programmeringsspråket barnen får börja med heter Scratch, och Kodcentrum har tagit fram ett utbildningspaket som på ett lekfullt sätt introducerar barnen i kodningens grunder. Kodcentrum vill stimulera barn och ungas intresse för kodning och bidra till att skapa förutsättningar för barn och unga att bli aktiva producenter istället för passiva konsumenter av digitala tjänster. www.kodcentrum.se

Fällforsvägen 63, 930 52 Fällfors Telefon 0912-200 50 info@compositballkonger.se www.compositballkonger.se

Magdalena Kågström, IKT-utvecklare i Skellefteå kommun har arbetat hårt med att få Kodcentrum till Skellefteå kommun. Foto: Patrick Degerman


Affärstidningen näringsliv

sKellefteÅ

m git o s is ta c e n r a p n r u a h m ål x m e t o s Pla efteå k lväxtm l ll Ske siva ti n offe Plast är ett mycket flexibelt och mångsidigt material som går att integrera och forma i näst intill all oändlighet. Det är i princip bara fantasin som sätter gränserna nu när tekniken förfinats till en sådan grad att plast i allt större utsträckning ersätter aluminium och andra metaller likväl som gummi i olika applikationer. Den senaste tekniken – och gedigen kunskap och erfarenhet – finns hos Plastex i Skellefteå.

Utvecklingen har gått raskt framåt när det gäller plastens egenskaper och tillämpningsområden, produktion och efterbearbetning. Material som kan kombinera vanligtvis motstående egenskaper som flexibelt och robust, hårt och mjukt, tätande och luftigt går att integrera nästan var som helst. Det öppnar en värld av möjligheter för Plastex som heltäckande leverantör av nya, smarta material för tillämpning inom de flesta branscher.

Offensiva tillväxtmål

Plastex har en gedigen historia i Skellefteå. Företaget grundades 1970 och har varit med och byggt upp en framstående tradition kring plasttillverkning och utveckling av smarta material i regionen. Tillsammans med lokala samarbetspartners fortsätter Plastex att skapa tillväxt i en region som präglas av förändring. Det är nu det börjar hända saker i Skellefteå, menar många. Andra menar att kommunen alltid präglats av ett starkt industriarv och ett entreprenörskap som tål att jämföras. Båda grupperna har rätt. För Plastex innebär kommunens tillväxtambition en möjlighet att knyta nya kontakter och trygga framtida arbetskraft. Ju fler människor som rör sig i regionen, desto bättre. Och precis som kommunen så har Plastex antagit offensiva tillväxtmål. – Vi har länge levererat till några av Sveriges största aktörer som använder strängsprutade plastdetaljer i sin tillverkning. Vi har den kunskap och erfarenhet som krävs, och vi har tekniken för att kunna leverera mycket stora serier. Det vi ska göra nu är att kommunicera det än mer så att vi blir mer synliga på den svenska såväl som europeiska marknaden, säger Camilla H Lindh, vd på Plastex. Optimerar kundernas processer

Plastex är omsättningsmässigt en av Sveriges största leverantörer av extruderade (strängsprutade) plastprofiler. En del av produktionen går på export, företrädelsevis till Europa men Plastex har även erfarenhet av att leverera globalt. Kännetecknande för Plastex är en nästan unik förmåga att lyssna på kunderna och utveckla produktionen därefter. Effektiva flöden är en förutsättning för att Plastex ska kunna leverera enligt de moderna, mycket pris- och kvalitetsmedvetna kundernas krav. – För oss är det oerhört viktigt att skapa

lönsamhet i våra kunders affärer. Tack vare kostnadseffektiva produkter kan vi kapa kostnader och optimera flödet i kundernas processer. Vi har kapacitet i befintliga lokaler för att ta oss an fler kunder och större projekt, vilket vi nu ska uppmärksamma marknaden på i större utsträckning än tidigare, understryker Camilla. Heltäckande partner

Extrudering är en mycket flexibel teknik som lämpar sig för medelstora till stora serier. Plastex arbetar med alla typer av termoplaster och har under de senaste 45 åren sett det mesta som finns att se inom branschen. Det gör att företaget snabbt kan anpassa sig efter nya krav. – Den senaste trenden visar att allt fler söker en partner som kan ta sig an större och mer omfattande projekt, det vill säga en leverantör som kan leverera en helhetslösning. Vårt svar på det är att öka vår kapacitet inom såväl utveckling och konstruktion som efterbearbetning. Idag ser vi oss som en heltäckande partner inom utveckling och tillverkning av extruderade plastprofiler för ledande svensk och internationell industri, säger Camilla H Lindh som avslutning.

Camilla H Lindh.

13


14

sKellefteÅ

Affärstidningen näringsliv

För fler framgångsrika företag i kommunen! www. skefor.se

Skellefteå mot 80.000 Det fanns en tid då det var viktigare att finnas med på nätet än hur du såg ut. – Det är många år sedan. Nu är din hemsida, din nätbutik och din webbplats det första en ny kund möter och då är det viktigt att den finns med i både affärs- och kommunikationsstrategin, säger Mikael Winterkvist, Winterkvist.com.

Vi är specialister på fönsteråtgärder för flerfamiljshus och kommersiella fastigheter

www.fsnorrland.se

Vår kunskap Din möjlighet! Tillsammans kan vi stärka din konkurrenskraft inom tillverkande industri genom:

Idéarbete Problemlösning Produktutveckling Tillverkning Montage

Läs mer på: www.teamteknik.net

Uppfinnarvägen 56, 931 42 Skellefteå 0910-331 80, fax 0910-348 01

Winterkvist.com startades som ett säkerhetsföretag, bytte inriktning år 2000 och har sedan dess jobbat med nätlösningar, appar och datalösningar. – Vi brukar säga att vi är proffs på Internet och det innebär att vi kan leverera allt från standardlösningar till skräddarsytt. Vi har också valt att jobba med små och medelstora företag och erbjuda dem samma lösningar som vi själva jobbar med, fortsätter Mikael Winterkvist. Utifrån kan det se ut som att Winterkvist.com är ett Appleföretag. Inne på kontoret står nämligen Mac-datorerna på rad, tillsammans med iPads och iPhones. – Vi är ett Apple-företag men det innebär inte att det vi bygger inte fungerar även med andra plattformar. Vi jobbar däremot huvudsakligen med Apples prylar. På det sättet är vi ett Appleföretag, förklarar Mikael Winterkvist. Winterkvist.com startade som Computer Security Center. Det var på den tiden då Windowsplattformen hemsöktes av trojaner. datavirus och farliga dataprogram. Från säkerhetsutredningar, virusskydd, intrångsskydd och skalskydd gick resan mot hemsidor, nätbutiker och appar. – Jag är journalist och fotograf i botten och har ritat tidningar, fotograferat tidningsomslag och omslag för musikbranschen under flera år vid sidan av säkerhetsarbetet. Långa perioder var jag även anställd som journalist men när mina egna barn skulle börja jobba så visade det sig att de inte fick några jobb därför att de saknade erfarenhet och de fick ingen erfarenhet därför att de inte fick några jobb så då drog vi igång företaget mer på riktigt och då blev det Winterkvist.com som egentligen heter Winterkvist Design AB.

– Vi hakade på trenden med dotcom-bolag och funderade ett tag på att byta namn eftersom det fick en lite dålig klang men då visade det sig att de flesta av de bolagen gått omkull så då behöll vi namnet ut mot marknaden. I dag finns bolaget i centrala Skellefteå i den vackra Markstedtska Gården på Storgatan 26. – Det är en fantastiskt miljö. Ett stor vackert trähus med omgivande byggnader. Här sitter vi sedan snart fem år tillbaka tillsammans med flera andra fantastiska företag varav Sunnanå Utveckling AB ligger oss speciellt varm om hjärtat eftersom vi delar lokaler med dem.

Mikael Winterkvist.

På kontoret finns Mikael Winterkvist som säljer och som designar. Här finns Mattias Lyckne som knackar kod och som bygger allt från appar till hemsidor. Slutligen Johan Ylinenjärvi som ser till att datorerna och all teknik fungerar. Vad är då det viktigaste rådet till en kund?

– Ha en plan och ställ dig tre frågor - vem vill du nå, vad vill du säga och hur vill du säga det. Har du en ide om dessa tre frågor så ordnar vi resten. Vad det än du tänkt att bygga ute på nätet.


Affärstidningen näringsliv

sKellefteÅ

Företag i Skellefteå driver utvecklingen inom ren kraft från förnybara energikällor.

Vi har plats för fler. Målet är att bli 80 000 invånare 2030.

Det finns 6 500 aktiva företag i Skellefteå.

Våra kreativa teknikstjärnor inom IT, film, reklam och dataspel har världen som arbetsfält.

Platsen där goda idéer lönar sig. Det är många som imponeras över Skellefteås framgångsrika företagsliv. Både i Sverige och internationellt. Kreativa och drivna företagare som utvecklar produkt- och affärsidéer till starka varumärken. Mycket tack vare välutvecklade nätverk och framtidssäkra tankar om hållbarhet. För att inte tala om ett företagsvänligt klimat, som gör det möjligt att lyckas. Många har redan valt att etablera sin verksamhet här. Men det finns fortfarande både utrymme och startklara lokaler för dig som vill göra visioner till verklighet.

Vill du också etablera ditt företag i Skellefteå? All information du behöver finns på www.skelleftea.se.

Skellefteå Airport har runt 1 600 avgångar per år.

Skellefteå är näst bredbandstätast i hela Sverige.

15


16

sKellefteĂ…

Affärstidningen näringsliv

Tieto utvecklar fÜretag och samhälle med hjälp av IT Nordens stÜrsta IT-tjänstefÜretag Tieto storsatsar pü en vidareutveckling av verksamheten i Skellefteü. Inom affärsomrüdena Welfare, Education och CSI/MS (med uppdrag frün offentlig sektor och stora organisationer) är Tieto i Skellefteü en av Sveriges ledande IT-tjänsteleverantÜrer. Verksamheten omfattar dessutom ett fjärde omrüde, PDS (Product Development Services), med spännande produkter och tjänster inom telekom. Mer än hälften av världens mobilsamtal är mÜjliga tack vare Tieto.

Tietos Üvergripande mül är att utveckla fÜretag och samhälle med hjälp av IT. FÜr att uppfylla mület har Tieto utvecklat en mycket bred och omfattande tjänsteportfÜlj med fokus pü fyra huvudomrüden, varav tre i stor utsträckning omfattar leverans mot offentlig sektor, men där det även finns kompetens fÜr att lÜsa IT-

utmaningar inom den privata sfären. Marknadsandelar pü 50 till nära 100 procent

Tieto är en müngsysslare men samtidigt tillräckligt nischade fÜr att kunna leverera de absolut vassaste IT-lÜsningarna fÜr süväl offentlig som privat sektor. Inom

SPECIALISTER PÅ SPECIAL! € Specialtillverkning € Prototyper

€ Smüserier € Mätdonskalibrering

affärsomrüdet Welfare levererar Tieto som exempel till cirka 180 kommuner i Sverige, och har därmed redan tagit ungefär 50 procent av marknaden inom det tjänsteomrüdet. Inom Customer Service Integrations, CSI/MS, är marknadsandelen enligt kontorschef Roland Granlund pü Tieto i Skellefteü nära 100 procent. Framgüngarna bygger mycket pü lüngsiktighet i kundrelationerna, Tieto är ett välkänt varumärke som funnits länge och som fÜrknippas med kvalitet, leveranssäkerhet och hÜg teknisk nivü. – Vi upplever själva att vi befinner oss i teknikens framkant och att vi kan leverera moderna lÜsningar i enlighet med marknadens krav. Men idag räcker det inte med att enbart fÜlja trenderna, vi müste vara lyhÜrda och ständigt ligga steget fÜre, upplyser Roland Granlund. Tieto müste med andra ord vara innovativa och utveckla morgondagens tjänster redan idag, annars finns det risk fÜr att nügon annan hinner fÜre. Kompetensfrügan müste lÜsas

w w w . p r o f i x . s e

Hos oss fĂĽr kloka rĂĽd! 4EL s% POSTSKELLEFTEA SAKRASE

En trygg och stabil finansiell partner nära dig Skellefteü FÜretagskontor Nygatan 42 010-156 45 10 nordea.se

En fÜränderlig omvärld blir lättare att hantera med en trygg och stabil partner. Vi har lÜsningar utifrün de fÜrutsättningar och behov som just ert fÜretag har – med rätt kompetens vid rätt tillfälle. Lüt oss berätta om vad vi kan stü till tjänst med. Välkommen att kontakta oss!

GĂśr det mĂśjligt

Nordea Bank AB (publ)

WWWSAKRASE

FÜr att ständigt ligga pü topp krävs tillgüng till marknadens vassaste kompetens, vilket ocksü fÜrenas med Tietos stÜrsta utmaning eftersom det i Sverige rüder stor brist pü just IT-kompetens. – Den lüngsiktiga kompetensfÜrsÜrjningsfrügan är en utmaning som vi delar med hela ITbranschen. Jag tror att vi tillsammans müste bli bättre pü att marknadsfÜra yrket och upp-

märksamma ungdomar pü de mÜjligheter som finns inom branschen. Det finns sü mycket man kan arbeta med inom IT, och allt har en stor betydelse fÜr medborgare och samhälle. Det är viktigt att vi kan kommunicera det. Inom Tieto finns väldigt münga olika yrkesroller, inte bara inom systemutveckling, även om det är den stÜrsta gruppen. FÜr att underlätta framtida rekrytering och samtidigt fü mer inflytande Üver framtidens IT-utbildningar samarbetar Tieto med Campus Skellefteü där büde Umeü universitet och Luleü tekniska universitet finns representerade. – Det viktigaste fÜr oss framÜver blir att sprida kunskap om vad IT-branschen kan erbjuda och vad en systemutvecklare verkligen gÜr. Det är ett mycket attraktivt arbete med näst intill oändliga mÜjligheter, en bra ar-

betsmiljÜ och attraktiva lÜnevillkor. Det borde vara nügot som alla ungdomar vill satsa pü fÜr att trygga sin framtid, menar Roland Granlund, som själv arbetat i branschen sedan 1980 och som sedan 1995 haft olika chefsbefattningar inom Tieto. Kort om Tieto

Tieto är Finlands stÜrsta IT-tjänstefÜretag och det tredje stÜrsta inom branschen i Sverige. Koncernen är dessutom en av Europas främsta när det gäller forskning och utveckling inom telekom. Med cirka 13.000 medarbetare världen Üver, varav omkring 3.000 i Sverige, är Tieto en stark och betydande arbetsgivare som bidrar till süväl social som ekonomisk tillväxt pü den svenska likväl som den globala marknaden.


Affärstidningen näringsliv

sKellefteÅ

17


18

sKellefteÅ

Affärstidningen näringsliv

Skellefteå ska utveckla Sveriges bästa inkubator För drygt ett år sedan fick PwC, ett av Sveriges ledande företag inom revision och redovisning, i uppdrag att ingående analysera stöd till nyföretagandet i Skellefteå. Den allmänna bilden har varit att kommunen präglas av ett starkt entreprenörskap.

Den omfattande undersökningen som leddes av affärsrådgivare och kontorschef Anders Hettinger på PwC i Skellefteå, visade att verkligheten såg något annorlunda ut. Jämförelser visade bland annat att när det gäller nyföretagande så ligger riksgenomsnittet cirka 50 procent högre än i Skellefteå, trots att några av Sveriges främsta innovationer kommer från Skellefteåregionen. Kommunens näringslivskontor har tagit kunskapen till sig och börjat skissa på en ny tillväxtstrategi för ökat nyföretagande, bättre service gentemot befintliga företag och riktade satsningar för att locka nya företag till orten. Delprojekt har påbörjats inom alla tre områden för att långsiktigt stärka Skellefteå som företagarkommun. Entreprenörer formas tidigt

När det gäller nyföretagande måste kommunen skapa bättre förutsättningar för att tidigare

kunna påverka och influera framtidens entreprenörer. Det finns studier som tydligt påvisar att entreprenörskap måste grundas tidigt, helst redan i grundskolan. Utvärderingar av Ung Företagsamhet (UF) visar att de ungdomar som fått möjlighet att starta, driva och avveckla UF-företag har högre benägenhet att få jobb och utvecklas i högre positioner samt naturligtvis att starta egna företag, påpekar Anders Hettinger. Han fortsätter: – Grunden till ett mer omfattande entreprenörskap måste läggas så tidigt som möjligt, det vill säga redan i grund- och gymnasieskolan. UF är ett bra verktyg för det, men det gäller att ha verktyg för att driva entreprenörskapet vidare även efter skolan. Det måste finnas en struktur och en gynnsam miljö för att starta och driva företag i Skellefteå, och hur det ska utvecklas är en av våra absolut viktigaste frågor för framtiden. Sveriges bästa inkubator

Kommunens näringslivskontor har under Bengt Ivansson påbörjat en ny resa där frågorna som Hettinger refererar till får ta plats. För att ta ytterligare krafttag om nyföretagarfrågorna planeras en ny inkubator mitt i centrala Skellefteå. Lokaler finns redan utmed E4:an, där en fastighet på cirka 3000 kvadratmeter väntar på att utvecklas till en attrak-

Utredaren Anders Hettinger, PwC i samtal med Näringslivschefen Bengt Ivansson, utanför entrén till den blivande inkubatorn i centrala Skellefteå.

tiv mötesplats och utvecklingsmotor för näringslivet i Skellefteå. – Det finns ett stort behov av en stödverksamhet som riktar sig till såväl traditionellt nyföretagande som mot lite mer avancerade områden som exempelvis tech start-ups. Det är företag som har internetbaserade affärsmodeller med höga startkostnader men som snabbt blir lönsamma, om de bara får en chans att växa och utvecklas, säger Anders Hettinger. Skellefteå behöver även en in-

kubator som har den spetskompetens som krävs för att driva projekt inom spelutveckling, vilket är särskilt intressant med tanke på att Luleå Tekniska Universitets spelutvecklingsutbildning är lokaliserad till Skellefteå. Näringslivschefen Bengt Ivansson söker nu också en ny projektledare som ska rekryteras för att driva utvecklingen av den nya inkubatormiljön i centrum. Många olika aktörer är redan involverade i utvecklingen och etableringen av inkubatorn samt den fortsatta utvecklingen av nyföre-

Näringslivschef Bengt Ivanssom tillsammans med PwCs Anders Hettinger. Glada miner efter kommunbeslut om kraftig satsning på nyföretagande i kommunen.

tagarverksamheten inom kommunen. – Inkubatorn ska bli ett föredöme nationellt och även internationellt. Verksamheterna där har redan förenat många olika aktörer som vanligtvis inte arbetat tillsammans, och redan idag finns företag som är intresserade av att flytta in i den nya miljön. Ur ett näringslivsperspektiv är detta en av många spännande aktiviteter i Skellefteå just nu, säger Bengt Ivansson.


Affärstidningen näringsliv

sKellefteÅ

19

Norrländsk innovationsrikedom exemplifierad

Brokk-konceptet skapar helt nya marknader Det så kallade Brokk-konceptet står för framtidens rivning där kraven på effektivitet, säkerhet och precision är höga. I miljöer där handhållna rivningsverktyg och större grävmaskiner inte är lämpliga behövs fjärrstyrda demoleringsrobotar som utan risk för vare sig människors hälsa eller vår miljö utför jobbet på ett effektivt sätt. Brokks breda sortiment av rivningsmaskiner är globalt marknadsledande.

Föregångaren till dagens moderna rivningsmaskiner inom Brokks sortiment utvecklades redan på mitten av 70-talet i samband med att behovet av en säker och självgående rivningsteknik uppdagades. Det var närmare bestämt under en miljöfarlig rivning av en blyugn på Rönnskärsverken i Skellefteå som behovet blev glasklart för grundarna av Holmhed Systems AB, som sedermera blev Brokk AB. – Det har gått närmare 40 år sedan den första, då relativt enkla konstruktionen tillämpades i Rönnskärsverken. Tekniken har utvecklats kraftigt sedan dess och vi står idag för världens bredaste sortiment av fjärrstyrda rivningsmaskiner, kommenterar Brokks vd Martin Krupicka.

marknad, och nya tillämpningsområden utvecklas kontinuerligt. Unik ställning på världsmarknaden

Ungefär 80 procent av alla fjärrstyrda demoleringsrobotar som används världen över är Brokkmaskiner. Martin Krupicka påpekar att det är en unik ställning för ett relativt litet norrländskt bolag som Brokk, som trots en ständigt ökande konkurrens lyckats vidareutveckla verksamheten mot nya nischer och därmed även tryggat nya marknadsandelar. – En teori till varför vi har lyckats så pass bra är att Brokk sedan starten alltid har fokuserat på en produkt, det vill säga fjärrstyrda rivningsmaskiner. Konceptet är i grunden detsamma medan maskinerna har utvecklats och kan numera tillämpas inom flera olika områden. Det, i kombination med en lång erfarenhet och en mycket gedigen kunskap bland personalen, är vår absolut största konkurrensfaktor. Vidareutvecklar från Skellefteå

Brokk kommer att fortsätta vidareutveckla verksamheten från Skellefteå. Här finns alla funktioner, det vill säga två utvecklingsavdelningar, inköp, montering, marknadsföring och försäljning.

Brokk har det bredaste sortimentet i branschen med åtta maskinmodeller i produktsortimentet. Kunderna har möjlighet att välja den rätta maskinmodellen till det rätta rivningsjobbet.

Av företagets 250 anställda finns cirka 80 i Skellefteå. Ambitionen är att växa och då gärna med kompetens från orten. Skellefteå ses ofta som ett starkt industrikluster som kan locka kompetent arbetskraft, och i samband med den nya visionen för 2030 kan fler få upp ögonen för Skellefteå som attraktiv etableringsort. – Jag ser att vi går en ljus framtid till mötes och det känns väldigt bra att man börjat satsa mer i regionen, avslutar Martin Krupicka med.

Brokk 100 med SB 152 är den perfekta all-round-maskinen för rivningsjobb världen över.

För komplexa rivningsarbeten

Brokk-konceptet bygger på dedikerade fjärrstyrda maskiner som utvecklats för komplexa rivningsarbeten. Där kraven på säkerhet, effektivitet och lönsamhet är stora kan man erbjuda ett attraktivt alternativ. Det finns idag över 6.000 Brokk-maskiner i bruk världen över, Brokk-konceptet växer hela tiden och nya marknader tillkommer. – Våra maskiner lämpar sig för alla typer av uppdrag och specifikt för miljöer där andra alternativ är rent olämpliga, det kan exempelvis vara av säkerhetsskäl. Dessutom störs inte omgivningen i lika stor utsträckning eftersom våra maskiner är små, flexibla och lättstyrda. De kan till exempel riva hela fastigheter invändigt med fasaden bibehållen, förklarar Martin Krupicka. Brokks maskiner började serietillverkas i början av 80-talet och har sedan dess ersatt allt fler alternativa tekniker, även inom andra branscher som exempelvis gruvindustrin och kärnkraftsegmentet. I samband med att den första fjärrstyrda rivningsmaskinen lanserades skapades en ny

Trelleborg is a world leader in engineered polymer solutions that seal, damp and protect critical applications in demanding environments. Our innovative solutions accelerate per formance for customers in a sustainable way.

trelleborg.ersmark@trelleborg.com | 0910-714200 | www.trelleborg.com

Trelleborg Truck & Diesel


20

sKellefteÅ

Affärstidningen näringsliv

Norrländsk trä- och metallindustri kan utvecklas med rätt partners Syntema Norr spelar en avgörande roll i den norrländska trä- och metallindustrin. Som komplett leverantör av produkter för industriell ytbehandling utgör företaget viktig del i det sista förädlingssteget innan de norrländska kvalitetsprodukterna når världsmarknaden. Syntema Norrs närvaro är inte bara viktig för Norrland, utan för hela Sverige som exportnation.

– Våra kunder finns främst i övre Norrland men vi vill samtidigt bidra till industriell utveckling på nationell nivå. Genom att erbjuda mer miljöanpassade produkter från välkända leverantörer i kombination med en gedigen kompetens hoppas vi på att kunna skapa ökad konkurrenskraft för svensk industri generellt, och för norrländsk trä- och metallindustri i synnerhet, förklarar Roger Lindgren, affärsenhetschef på Syntema Norr.

Allt från färg till maskiner, sprutor och förbrukningsmaterial samt inte minst ett heltäckande serviceåtagande är vad Syntema Norr erbjuder kunder över hela Norrland. Företaget grundas på en lång erfarenhet från ytbehandlingsbranschen även om varumärket Syntema är nytt i regionen.

Mer än färgburkar

Syntema Norr ska vara länken mellan kunden och produktleverantören. Det är ett uppdrag som omfattar betydligt mer än att bara leverera färgburkar och annat material. Företaget levererar förvisso dagligen produkter till kunder över hela övre Norrland, men med varje leverans följer

Kundutbildning är ett viktigt inslag i Syntema Norrs kvalitetssäkring

Service och teknisk kompetens i närområdet är en viktig detalj för problemfri produktion

även oumbärlig kunskap som kan skapa ökad lönsamhet för kunderna. – Att göra rätt från början med hjälp av rätt produkter innebär givetvis en ren konkurrensfördel. På så vis kan vi säga att vi är en partner som tar helhetsansvar från idé till färdig ytbehandling, säger Roger Lindgren. Han fortsätter: – I vår region är det extra viktigt att ta vara på alla möjligheter med tanke på det geografiska läget. Det gör vi från vårt håll genom att erbjuda mervärden. Som exempel bedriver vi även utbildningsverksamhet inom olika områden som kopplas till användningen av de produkter som finns i vårt sortiment, bland annat inom härdplast och personligt skydd. Delar industrins utmaningar

Syntema Norr har mycket att tillföra för att utveckla konkurrenskraften hos den norrländska träoch metallindustrin. Samtidigt brottas man med samma utmaningar, inte minst gällande den långsiktiga kompetensförsörjningen. – Trots att det är en spännande bransch med mycket utrymme för kreativt tänkande har vi svårt att få tag på rätt kompetens. Nästa generation måste få upp ögonen för vad vår bransch kan erbjuda. Det finns väldigt många olika vägar att gå och möjligheterna är näst intill oändliga, men det gäller att vi inom branschen kan kommunicera det också.

Ett kundnära samarbete är bästa garantin för en problemfri och effektiv produktion

Roger Lindgren tror på en ljus framtid för Norrlands industriföretag generellt och ser fram emot att få vidareutveckla såväl nya som gamla kundkontakter. Verksamheten kommer även fort-

Närheten till marknaden bygger på effektiva lager och ett bra distributionsnät

sättningsvis att bedrivas enligt devisen ”En problemfri vardag”, vilket Syntema Norr söker leverera till förmån för sina kunder varje dag, året om.


Affärstidningen näringsliv

sKellefteÅ

21

Förändringsbenägenhet avgörande för verkstadsindustrin De senaste årens konjunktursvängningar har genererat märkbara förändringar inom verkstadsindustrin. De stora kunderna kräver kortare leveranstider med bibehållen kvalitet, en utmaning som underleverantörer måste möta med strategiska effektiviseringsinsatser och inte minst en långsiktigt sund kompetensförsörjning. Det är ambitioner som stämmer väl överens med Skellefteåföretaget Profix framtidsstrategi.

Profix har med stor flexibilitet lyckats anpassa sig efter marknadens efterfrågan, år efter år. Som tillverkare av specialkomponenter, fixturer, lego i mindre serier och prototyper på uppdrag av några av verkstadsindustrins största aktörer vet Profix hur viktigt det är att alltid kunna leverera. Oavsett om det rör sig om snäva ledtider, mycket specifika önskemål och/eller okompromissad kvalitet. – Vi lever på att vara innovativa, flexibla och lyhörda. Kompetensen hos vår personal har varit och är även fortsättningsvis helt avgörande för att vi ska klara de toppar och dalar som marknaden kännetecknas av, kommenterar Andreas Hällgren, vd på Profix. Utökar med kalibreringstjänster

Andreas Hällgren är noga med att poängtera att kunskap och erfarenhet utgör den största konkurrensfaktorn för Profix. Företaget har ytterligare ett försprång i förmågan att utveckla och tillverka specialmaskiner, exempelvis monteringsbänkar, på uppdrag av kunder med specifika behov. Profix har även satsat på att bredda verksamheten i Skellefteå genom att erbjuda kalibreringstjänster. Det är ett område som kompletterar den övriga verksamheten och som Profix har övertagit från ett större industriföretag som tidigare fanns på orten. – Kalibrering är viktigare än man kan tro, menar Andreas. Tillämpning av kalibrerade mätdon säkerställer att det som tillverkas verkligen håller den kvalitet som förväntas. För de flesta mekaniska detaljer gäller en exakthet ner till sista millimetern, det kan enbart säkerställas med rätt kalibrerade mätdon. Kalibreringstjänsten kan till och med antas vara avgörande för industrin i hela Västerbotten. – Det finns ingen annan aktör i regionen som erbjuder liknande tjänster, om vi inte hade tagit på oss uppdraget skulle Västerbot-

tenföretagen tvingas skicka sina mätinstrument till andra regioner för kalibrering vilket givetvis skulle ta längre tid och därmed även medföra högre kostnader i slutändan.

Att fördjupa samarbetet med akademin är också ett strategiskt drag för framtiden, där Profix söker trygga långsiktiga kompetensbehov. I närtid kommer företaget att behöva anställa minst en högskoleutbildad konstruktör för utveckling av specialmaskiner. Den offensiva tillväxtstrategin kräver mer kompetens inom fler områden, och det är just kompetensförsörjningen som utgör en av de största utmaningarna för framtiden enligt Andreas Hällgren. Samtidigt ser han ljust på framtiden mot bakgrund av företagets starka förändringsbenägenhet.

Kalibrering av gängtolk i vår Zeiss längdmätmaskin.

Studentprojekt kan bli standardprodukt

Att vara innovativa är en del av Profix strategi för att skapa framtida tillväxt. Därför samarbetar man med Luleå tekniska högskola via Campus Skellefteå. – Ett par studenter har fått i uppdrag att utveckla nya produkter som förhoppningsvis kan bli en del av vårt sortiment framöver, berättar Andreas. Produktutvecklingsarbetet utgör en del av studenternas examensarbeten och kommer inledningsvis att tillverkas som prototyper för utvärdering.

www.pwc.se/skelleftea

Konsulter ska få konsulta Gilla oss på Facebook – PwC för små och medelstora företag.

Förenkla ditt företagande med vår digitala ekonomitjänst MyBusiness och låt oss vara ditt bollplank. På kontoret i Skellefteå är vi 55 medarbetare som kan stötta dig med alla de tjänster som du som småföretagare kan tänkas behöva – till ett fast pris varje månad. Hör av dig till oss i Skellefteå på 010-212 45 00.

For the whole story, please visit our YouTube channel.


22

sKellefteÅ

Affärstidningen näringsliv

Nordea förverkligar både privatpersoners och företags drömmar Nordea har i flera bemärkelser Skellefteås modernaste bankkontor. I nyrenoverade lokaler på Nygatan sitter cirka 35 rådgivare varav ungefär hälften arbetar med företagskunder och hälften med privatkunder. Även i mötet med kunderna söker Nordea förnyelse, och idag kan banken möta kunderna på deras villkor gällande tid och plats – på bankkontoret, internetbanken, ute hos kund, telefon eller online.

Nordea är inte bara Nordens största bank utan även en av Europas största. Samtidigt finns det en unik småskalighet inom Nordea som gör sig mest påmind i bankens kontakt med kunderna. – Våra rådgivare är moderna, personliga och professionella. Vår erfarenhet i kombination med den höga förändringstakten i banken gör att våra lösningar hänger med både kundens och samhällets snabba utvecklingstakt. Vi vill lära känna våra kunder för att kunna ge de bästa råden och då kan vi även göra drömmar möjliga, säger Ulrica Magnusson Söderlund, kontorschef Företag. Mervärden och CSR

Från vänster Ulrica, chef företag och Emma, chef privat.

Som Nordens största affärsbank är Nordea ledande på en rad områden. Lokalt innebär det att kunderna har tillgång till olika specialister inom exempelvis förmögenhetsförvaltning, markets, cashmanagement och finansiering. Alla lösningar skräddarsys utifrån kundernas situation och behov. Nordea ser även till att erbjuda mervärden som lyfter kundupplevelsen och tydligt visar bankens engagemang både för kunderna och för Skellefteås tillväxt. Att regelbundet anordna kundträffar med kända Nordeaprofiler är en del av det. Här får kunder i Skellefteå möjlighet att träffa och samverka med framstående experter som chefsekonom Annika Winsth och Sasja Beslik, som är chef över Nordeas ansvarsfulla investeringar. Sasja betraktas även som en av Sveriges främsta experter inom Corporate Social Responsibility, CSR. Nordea bedriver även ett gediget CSR-arbete på hemmaplan med flera framgångsrika exempel. Huvudfokus är att stötta barn och ungdomar. Exempel på detta är Ekonomipejl, Teach for Sweden och Hjältarnas Hus i Umeå. – Ekonomipejl är vårt sätt att bidra till ökad kunskap hos ungdomar när det gäller privatekonomi. Hjältarnas Hus har vi aktivt

stöttat under en längre tid och här är vi idag en huvudsponsor. Idag är finansieringen av huset tryggat och barnfamiljer i hela Norrland kommer att få ett bra boende när livet är som tuffast, berättar Emma Remahl, kontorschef med ansvar för privatkunder. Aktiv del av det lokala näringslivet

Nordea är också en aktiv del av det lokala näringslivet och föreningslivet och försöker ständigt bidra till projekt, evenemang och samarbeten som gynnar hela Skellefteås tillväxt. – Vi vill givetvis bidra till Skellefteås tillväxtmål om 80 000 invånare. Detta gör vi genom att hjälpa både privatpersoner och företag att förverkliga sina drömmar och idéer. Vi har också investerat och satsat på nya fräscha lokaler i centrala Skellefteå vilket innebär att vi har för avsikt att växa tillsammans med Skellefteå kommun, fortsätter Emma Remahl. Nordeas samarbete med Smålandsvillan är ett konkret exempel på hur banken tillsammans med andra aktörer bidrar till att det byggs nya hus i Skellefteå. Tillsammans har man tagit fram ett mycket fördelaktigt finansieringserbjudande för de kunder som väljer Nordea och Smålandsvillan. Nordea har även liksom många andra banker valt att ta bort kontanterna och är nu ett renodlat rådgivningskontor. – I och med att Nordea är utsedd till en av världens 50 systemviktaste banker känner vi ett stort ansvar för att försöka förhindra penningtvätt, kriminalitet och terrorism. Vi jobbar aktivt med compliancefrågor som idag har blivit en del av vårt dagliga arbete och kultur, upplyser Ulrica Magnusson Söderlund. Då Nordea är en del av Skellefteå tror vi på den lokala marknaden och strävar tillsammans med våra kunder och samarbetspartners för att nå visionen för Skellefteå 2030.


Affärstidningen näringsliv

sKellefteÅ

23

Peab mitt uppe i flera stora totalentreprenader för Skellefteås utveckling Som samhällsbyggare med stark regional förankring hoppas Peab på att kunna bidra till att Skellefteå når tillväxtmålet 80.000 invånare till 2030. Aktuella projekt vittnar om en stark framtidstro som nu genomsyrar hela kommunen. Centrumnära nybyggen hör numera till en vanlig syn, varav det uppmärksammade höghuset i kvarteret Oden och den fortsatta utvecklingen av HSB:s kvarter Landmärket bara är ett par exempel.

Bostadsbyggnationen har kommit igång på allvar i Skellefteå efter många års dvala. Det tycker Peabs arbetschef Göran Brandt känns mycket positivt. – Under årens lopp har mycket kretsat kring utveckling av industrifastigheter, med mindre fokus på bostäder. Nu har bostadsbyggnationen kommit i kapp och det ser vi som ett tecken på att Skellefteå är på frammarsch, man vågar satsa på kommunen som bostadsort och det kommer i sin tur att få positiva kringeffekter. Flera stora totalentreprenader

Det senaste stora bostadsprojektet i Skellefteå för Peabs del var byggnationen av två punkthus i kvarteret Nipan, färdigställda 2007. Sedan dess har det inte byggts något i större omfattning fram till alldeles nyligen. Nu storsatsar däremot flera aktörer samtidigt, däribland NCC, HSB och det kommunala bostadsbolaget Skebo. Peab håller nu i flera stora totalentreprenader samtidigt, bland annat på uppdrag från Skebo som uppför ett av Skellefteås högsta flerbostadshus på tolv våningar mitt i centrum. Ett stenkast från Tekniska kontoret och norr om det befintliga hyreshuset i kvarteret Oden växer ett av Skellefteås nya landmärken fram.

Ett annat viktigt projekt för Peab och för Skellefteå som attraktiv bostadsort är utvecklingen av HSB:s kvarter med det passande namnet Landmärket. Här har Peab fått i uppdrag att bygga två punkthus med sammantaget 67 lägenheter. Nästan samtliga är sålda och första inflyttning beräknas till andra kvartalet 2017. – Nya bostadsprojekt bidrar till att skapa flyttkedjor och i samband med det kan Skellefteå öka inflyttningen till kommunen. Samtidigt gäller det att marknaden hinner med, att det finns tillgänglig tomtmark och att projekten utvecklas i den takt som behövs, funderar Göran Brandt. Tre gymnasieskolor blir två

Peab fokuserar inte enbart på att bygga bostäder. I enlighet med Skellefteås ambitiösa tillväxtplaner måste även kringverksamheter som exempelvis skolor och äldreboenden ses över. Aktuellt just nu är bland annat en omfattande ombyggnation av tre kommunala gymnasieskolor. De omvandlas till två gymnasieskolor och en grundskola inklusive fritids och särskola. – Eftersom verksamheten pågår samtidigt som vi bygger om måste vi anpassa arbetets gång

därefter. Ombyggnaden sker etappvis och projektet beräknas färdigställt sommaren 2017. Totalt sysselsätts omkring 25 av våra egna anställda plus minst lika många underleverantörer under i stort sett hela projekttiden, upplyser Göran Brandt. Mycket på gång

Peab är samhällsbyggaren som syns lokalt. Under våren kommer man även att påbörja ett renoveringsarbete på huvudgatan i gallerian Vintergatan och därmed understryks Peabs närvaro i Skellefteå ytterligare. Nu talas det även om ett nytt kulturhus i centrum. Det är ett projekt som Peab också vill vara med och utveckla, och som kan få spännande kringeffekter. Kulturhuset ska byggas norr om torget, på samma plats som nuvarande busstation. Det frigör även byggklar mark, möjligtvis för bostäder, eftersom stationen flyttar till ett nytt resecentrum som också är under planering. – Skellefteå är mitt inne i en mycket spännande period just nu. Det är mycket på gång runtom i staden och det känns positivt för framtiden, säger Göran Brandt avslutningsvis.

Professionell bilinredning. Vänd dig till oss på Jeloin när du behöver professionell inredning till din servicebil. För att kunna leverera högsta möjliga kvalité jobbar vi med krocktestad inredning från System Edström.

Mellangolv med utdragbara långlådorr underr.

Jeloin AB Ɣ Nålvägen 5 Ɣ6NHOOHIWHn 0910 73 31 40 Ɣ peter@jeloin.se ƔZZZMHORLQVH

Life Cycle Solutions for Buildings and Industries Caverion designar, installerar, förvaltar och utvecklar användarvänliga och energieffektiva lösningar för byggnader och industrier. Hör gärna av dig till Caverion i Skellefteå för mer information, tfn 0910 – 71 47 70.

caverion.se


24

sKellefteÅ

Affärstidningen näringsliv

Gjuteribranschens unika kunskap måste få mer utrymme Gjuteribranschen är en industri som fortfarande präglas av ett genuint hantverkskunnande där fortsatt framgång är beroende av förmågan att generera kunskapsöverföring. Gjutna detaljer kommer alltid att behövas inom modern tillverkningsindustri och applikationsområdena blir allt fler. Därför är det extra viktigt att yrkeskunskap kopplad till gjuterinäringen kan föras vidare till nästa generation.

Kåge Gjutmek AB i Skellefteå förvaltar en lång tradition av yrkesstolthet baserat på ett hantverk som i stor utsträckning bygger på samma arbetsmetoder som för 30 år sedan. De manuella processerna lämpar sig utmärkt för framställning av komplexa prototyper och mindre serier med mycket hög precision, där varje enskild detalj ofta har ett högt investeringsvärde. Sprider kunskap för branschens framtid

Företagets vd Johan Melin bekräftar att det finns mycket kunskap inbäddad i varje delprocess för framställning av gjutna detaljer. På Kåge Gjutmek använder man sig av furansandformning och alla som arbetar på företaget är upplärda in-house. – Vi arbetar nästan uteslutande med gråjärn och segjärn, beroende på applikationsområde. Vi handformar allt och många som besöker oss blir fascinerade när de får se hur processen ser ut inne på ett järngjuteri. För att branschen ska överleva och vidareutvecklas i Sverige så måste vi vara lyhörda och samarbetsvilliga. På Kåge Gjutmek bjuder vi gärna in till studiebesök och vi tar även emot praktikanter. Det är ett sätt för oss att visa hur vi arbetar och sprida kunskap om att det finns ett spännande yrke som många kanske inte tänker på i första hand. Kåge Gjutmek kan således i det närmaste ses som ett kunskapsföretag. Tillsammans med kunderna kan företaget utforma prototyper för nya produkter, testa nya applikationer och dessutom se till att det görs på kort tid. Allt under samma tak

All kunskap som krävs för upp-

giften finns samlad under samma tak, men Kåge Gjutmek är även beroende av goda kontakter med leverantörer och samarbetspartners för att processen ska fungera som helhet. – Eftersom produktionsprocessen kräver tillgång till rent råmaterial utan föroreningar har vi en mycket nära dialog med våra leverantörer. Vi har även tillgång till avancerade instrument för att testa renheten i allt material som skickas till oss. En mycket liten förorening bestående av exempelvis aluminium kan förstöra en hel smälta, det vill vi naturligtvis undvika till varje pris, berättar Johan Melin. Den svenska gruvindustrin, pappers- och massaindustrin samt ståltillverkare är de största kundgrupperna för Kåge Gjutmek. Via kunderna når företagets produkter ut i världen.

Gjuttemperaturen ligger på ca 1400 grader vi gjutningen, formen skall sedan stå och avsvalna i minst ett dygn, innan man sedan kan blästra den.

finns det en rad andra företag på orten som också bidrar till att göra ett mindre samhälle levande året om. – Vi har för avsikt att stanna här och vidareutveckla vår verksamhet, säger Johan Melin, som anser sig vara ”född och uppvuxen” på gjuteriet då han började på företaget direkt efter gymnasiet. Som avslutning tillägger han: – Vi ser oss lite som en stor familj här och vi har ett fantastiskt arbetsklimat. Vi arbetar för att vara bäst ur ett helhetsperspektiv, där ska vi vara ledande på de flesta punkter. Det klarar vi bara om alla är engagerade och känner sig delaktiga i verksamheten. Jag ser ljust på framtiden.

För att branschen ska överleva och vidareutvecklas i Sverige så måste vi vara lyhörda och samarbetsvilliga.

Bidrar till samhällsutveckling

Kåge Gjutmek vilar på gamla anor. Företaget var ett av de första som etablerades alldeles intill älven i Kåge och det lilla samhället har vuxit upp kring det. Idag


Affärstidningen näringsliv

sKellefteÅ

25

Kompetensförsörjning viktigast för Västerbotten IUC Västerbotten är ett industriellt utvecklingscenter som etablerats för att öka tillväxten i små- till medelstora företag i hela Västerbotten. Grunden lades redan för flera decennier sedan då det uppmärksammades att det fanns ett starkt behov av stöttande utvecklingsinsatser framförallt bland de mindre företagen.

Med ett nytänkande perspektiv på utveckling har IUC organiserat en rad olika insatser för att lyfta Västerbottens näringsliv. Genom att scanna av marknaden och genom att regelbundet göra behovsanalyser bland de regionala företagen kan IUC Västerbotten skräddarsy utvecklingsprojekt som ger resultat. Några exempel på områden som ofta upp-

märksammas är industriella produktionsprocesser, ledarskapsfrågor samt inte minst den långsiktiga kompetensfrågan. – Vi arbetar brett och alla insatser styrs av en konkret efterfrågan. Vår verksamhet är till för att stötta befintliga företag i regionen. Det handlar företrädelsevis om små och medelstora företag som till skillnad från de större

aktörerna oftast inte har egna utvecklingsavdelningar, förklarar Hans Bylesjö, vd IUC Västerbotten. Utbildning genererar tillväxt

IUC Västerbotten fungerar som katalysator i flera regionala samverkansprojekt och nätverk. Bland annat Industrigruppen Bottnia, en sammanslutning av tillverkningsföretag som söker bredda sig mot nya kundgrupper med gemensam marknadsföring. Tillsammans kan företagen lämna offerter på betydligt större jobb än vad var och en hade klarat av enskilt. Ett annat exempel på vad IUC kan hjälpa till med är regionala utbildningsinsatser som höjer kompetensnivån i regionen. För att möta dagens tuffa krav gällande svetslicenser, där även företag måste vara certifierade, har IUC tillsammans med företag

i regionen anordnat gemensamma svetsutbildningar som leder till certifiering. – Den kostsamma processen skulle vara mycket svårare att genomföra för varje deltagare enskilt. På samma sätt kan även andra utbildningsinsatser göras som på sikt kan generera tillväxt i våra regionala företag, kommenterar Hans Bylesjö. Satsar på kompetensfrågan

Det finns många exempel som vittnar om hur IUC arbetar för Västerbottens utveckling. Men regionen står även inför flera utmaningar. Internationalisering, global konkurrens och pressade prislägen. Små och medelstora industriföretag i Västerbotten kan och måste bli mer exportinriktade. En annan utmaning är att dagens industriföretag håller på att ömsa skinn i samband med ett

nytt teknikskifte. Det sker en återindustrialisering där stora delar av den traditionella maskinparken byts ut, men den nya teknikfronten kräver också ny kompetens som kan förvalta investeringarna. Det kopplas till den tredje stora utmaningen som är långsiktig kompetensförsörjning i en region vars geografiska läge bjuder på en viss utmaning i sig. – Regionens företag kan redan idag konkurrera globalt, och många är exportinriktade, men nu ska man dessutom integrera ny teknik i leveransen. Vi ska skapa förutsättningar för våra industriföretag att lyckas med det och då är kompetensfrågan en av de absolut viktigaste för framtiden. Här kommer vi att driva ett mycket intensivt utvecklingsarbete framöver, säger Hans Bylesjö.

SWEDEN

Luleå Malå Kåge

SKELLEFTEÅ HAMN

Bygdsiljum Sävar

FINLAND

Telefon 0910-33130 www.skelleftea.se/hamn portofskelleftea@skelleftea.se


26

sKellefteÅ

Affärstidningen näringsliv

Anrik målerifirma blickar framåt med tryggat försprång Holmlunds Måleri är en av Skellefteåregionens största aktörer när det gäller professionella måleritjänster. Företaget erbjuder dessutom mer än så. Under sin 40åriga resa har Holmlunds präglats av en kontinuerlig utveckling där nya affärsområden tillkommit allteftersom. Fönsterrenovering, fogfria golv, avancerad dekorationsmålning och väggputs med naturmaterial (Fibrite) är numera en del av standarderbjudandet – och nya tjänster kommer med stor sannolikhet att tillkomma.

Holmlunds Måleri känner trakten väl. Det familjeägda företaget har en stark lokal förankring som bygger på fyra decenniers utveckling tillsammans med företag, offentlig verksamhet och privatpersoner i Skellefteå med omnejd. Måleri är vanligtvis en säsongsbetonad verksamhet. Men på Holmlunds har man lyckats skapa en bredd som genererar förutsättningar för en fulltecknad orderbok året om. Det ger i sin tur en mycket stabil företagskultur där de anställda känner sig trygga och uppskattade. – Vår verksamhet bygger på business-to-business, men vi har även kapacitet för att ta oss an uppdrag från privatpersoner. Det mesta vi gör är dock knutet till kommunen, fastighetsbolag och företag som vi har byggt upp långa relationer med. Vi kan därför säga att vi är en naturlig del av Skellefteås utveckling, eftersom vi funnits här så pass länge och vi känner den lokala marknaden väldigt väl, säger vd Tommy Nygren, majoritetsägare sedan många år tillbaka. Allt från fönster till måleri

Tommy Nygren har sett det mesta inom måleribranschen. Han blev delägare i Holmlunds under slutet av 1980-talet, ungefär samtidigt som företaget började bredda sin verksamhet mot nya affärsområden för att komplettera måleriet. Det började med fönsterrenovering som sedermera utvecklades till en stark nisch i samarbete med Fönsterspecialisten Norrland (FSN), som dessutom efter många års samverkan förvärvades och blev ett systerföretag till Holmlunds. – FSN utvecklades från fönsterrenovering till en heltäckande leverantör av fönster i alla tänkbara utföranden. Vi, det vill säga Holmlunds Måleri, blev deras underleverantörer inom fönsterrenovering. När FSN förvärvades samordnades verksamheten här i Skellefteå vilket betyder att vi idag har ett mycket starkt helhetserbjudande som täcker in allt inom fönster till måleri inklusive dekorationsmålning, samt även interiörputsen Fibrite och fogfria golv, berättar Tommy. Tryggat försprång på marknaden

Både FSN och Holmlunds har vuxit kraftigt under de senaste åren. Tommy menar att framgångarna till stor del varit möjliga tack vare det strategiska beslutet att bredda verksamheten. Holmlunds sticker numera ut genom att erbjuda unika tjänster som bland annat dekorationsmålning med airbrushteknik samt marmorering och ådring som passar mycket bra i kulturmiljöer. – Eftersom vi lyckades utveckla ett antal nischer som vi dessutom var först i regionen med så fick vi snabbt ett

lyckats mycket bra. Vi har exempelvis anställt hemvändare, vilket konkret bidrar till Skellefteås tillväxtmål för 2030, menar Tommy. Positivt på alla fronter

visst försprång. Det har vi fortfarande eftersom vi satsat på ständig förnyelse under alla år inom de områden vi har. En annan tanke med det var att vi skulle bli lite som en vägvisare för andra, och här tycker jag personligen att vi

Fler nyanställningar är på gång inom alla affärsområden. För att trygga en långsiktig kompetensförsörjning bedriver Holmlunds även samarbete med vuxenutbildningen i regionen och flera av de anställda har kommit in den vägen. Tommy Nygren understryker slutligen att kommunens tillväxtmål öppnar nya möjligheter för alla som bor och verkar i Skellefteå. – Om man ska lyckas nå målet om 80 000 invånare till 2030 så behöver man bygga fler bostäder och här ser vi en direkt koppling till vår egen verksamhet eftersom vi får ett större kundunderlag. Det är oerhört positivt på alla fronter, säger Tommy.


Affärstidningen näringsliv

sKellefteÅ

27

Fönsterspecialisten Norrland – fönsterentreprenör i kraftig tillväxt Fönsterspecialisten Norrland, FSN, är specialiserade på fönsteråtgärder till flerfamiljshus och kommersiella fastigheter. Från huvudkontoret i Skellefteå och de tre projektkontoren runt om i landet leder FSN stora ny-, om- och tillbyggnadsprojekt över hela Sverige. När en större mängd fönster ska renoveras eller bytas, exempelvis i flerfamiljshus, bostadsrätter och offentliga byggnader, då kan FSN med sin kompetens och erfarenhet erbjuda konkurrenskraftiga fönsterlösningar.

Privata och offentliga fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och företag – FSN vänder sig till en mycket bred målgrupp. Oftast handlar det om stora projekt. Genom ramavtal med bl a Trafikverket medverkar FSN också ofta i stora infrastrukturprojekt. Ett sådant exempel är bulleråtgärder på fastigheter i anslutning till flygplatser, ett annat är just nu aktuella projektet Förbifart Stockholm. – Där har vi genomfört en renodlad bulleråtgärd som ska kompensera för en ökad mängd buller som vissa fastigheter kan komma att utsättas för i samband med att trafikplatsen byggs, säger vd Ulf Rosenius. Det nyligen avslutade projektet omfattar byte av cirka 800 fönster, och projekt av den storleksordningen är inte ovanliga för företaget. En snarlik åtgärd utfördes till exempel i samband med att vägen mellan Kaunisvaara och Svappavaara i Pajala

kommun i Norrbotten byggdes om för ökad tung trafik. En oberoende fönsterentreprenör

FSN har huvudkontoret med företagsledning och stabsfunktioner i Skellefteå men för att finnas nära marknaden har företaget också projektkontor i Umeå, Sollentuna och Oxelösund. – Vi är en leverantörsoberoende entreprenör. Det betyder att vi alltid väljer de fönster som är bäst för kunden i varje enskilt projekt. Eftersom ett par av de ledande fönstertillverkare vi anlitar finns lokalt här i Skellefteå bidrar vi även en hel del till det lokala näringslivet och dess utveckling, säger Ulf Rosenius. FSN etablerades i Ångermanland i slutet av 1980-talet men flyttade till Skellefteå 2007 i samband med att en lokal entreprenör köpte företaget. Samma entreprenör äger även anrika Holmlunds måleri och att båda företagen skulle vidareutvecklas från Skellefteå blev då en självklarhet. – Sedan 2008 har vi utökat vår omsättning från 10 mkr till nästan 100 mkr. De utmärkelser som vi fått motiverar och inspirerar, men att enbart fokusera på tillväxt för att bli större är inget självändamål för oss. Vi vill vara våra kunders bästa leverantör, och att vi som en följd av det också bidrar till Skellefteås utveckling är en positiv bonus. Ulf Rosenius är själv en hemvändare som efter 15 år i Stockholm och Singapore flyttat tillbaka till Skellefteå. – Skellefteå är en ort som sjuder av kreativitet och framtidstro. Det märks tydligt

Vd Ulf Rosenius.

när man som jag jobbat utanför orten en tid. Det finns en stor optimism och utvecklingskraft, och det är en bra miljö för både individer och företag att verka i. Rätt lösning för varje projekt

FSN är idag ett sunt trippel-A företag som blivit utsett till Gasellföretag av Dagens Industri och till Superföretag av Affärsvärlden. Dessutom utsågs företaget 2013 till årets tillväxtföretag i Skellefteå. – Sådana utmärkelser är för oss upp-

Mullbergsskolan i Skellefteå har nyligen fått nya fönster insatta av Fönsterspecialisten Norrland.

muntrande bevis på att vi gör rätt saker, säger Ulf Rosenius. Samtidigt är tillväxt och priser inget självändamål. Vi vill helt enkelt vara bäst på det vi gör, och strävar hela tiden efter att ta nya steg. Vi har till exempel precis tredjepartcertifierat vårt verksamhetssystem enligt BF9K och höjer därmed ribban ytterligare. Våra kunder ska kunna vara trygga med att vi alltid ger dem rätt lösningar för deras projekt, och att vi driver projekten på ett så effektivt sätt som möjligt.


28

sKellefteÅ

Affärstidningen näringsliv

Sandström ser fram emot ytterligare 50 år av innovationer Kan fritidsbåtar, badtunnor och jordkällare verkligen ha något gemensamt? Med lite fantasi och en rejäl portion nytänkande kan man snabbt klura ut fler än en gemensam nämnare. Alla tre går att tillverka i samma material, glasfiberarmerad plast, och med i princip samma teknik. Dessutom sker tillverkningen på samma ort, Norrlångträsk, och bidrar således till ett antal arbetstillfällen på Skellefteås landsbygd.

Sandström Innovation är ett mycket passande företagsnamn för en aktör som med örat mot marken ständigt kan förnya sin verksamhet och därmed leva upp till marknadens krav. Företaget bidrar dessutom till att levandegöra en del av Norrlands inland. Norrlångträsk är en liten by med omkring 100-talet invånare. Här sysselsätter Sandström över 50 personer dagligdags, hälften i den egna verksamheten och hälften indirekt, och bidrar således till att bibehålla en god service på en av Skellefteås mindre orter. Med partners över hela regionen bidrar Sandström även till en ökad attraktionskraft för Skellefteå som etableringsort. Förutser framtida försäljning

Fritidsbåtar, badtunnor och jordkällare. Det började med det förstnämnda redan på 1960-talet och idag står Sandström för ett brett sortiment av fritidsbåtar som lämpar sig för det mesta. I sortimentet finns dels enklare varianter med grundläggande funktioner och dels lite lyxigare med extra allt. Kunderna har dessutom en stor valfrihet gällande tillval av extra utrustning. – Fritidsbåtar är generellt sett en kapitalkrävande produkt att tillverka och lagerhålla, men vi har valt att ha en jämn produktion över hela året för att kunna möta marknadens krav när det är högsäsong. Vi är numera väldigt bra på att förutse framtida försäljningsvolymer och anpassa produktionen efter det, upplyser Niklas Sandström, som hör till andra generationen i familjeföretaget Sandström Innovation. Merparten av fritidsbåtarna levereras mellan mars och maj. Resterande nio månader ägnas åt att förbereda så mycket som möjligt för att snabbt kunna möta kundernas krav. Snäva leveranskrav om ett par veckor är inte ovanliga.

Mot ytterligare 50 år av innovationer

Fritidsbåtar utgör fortfarande det största affärsområdet för Sandström Innovation. Jordkällare blev ett komplement på 1980-talet och badtunnor är det senaste tillskottet som dessutom kom till av en slump. I samband med att Sandström testade tillverkning av badtunnor i liten skala på beställning skapades en ny marknad för produkten. Det visar att ingenting är omöjligt, och att man med vilja och mod kan uppnå det mesta, enligt Niklas Sandströms mening. – I samband med att de första badtunnorna levererades fick vi följdfrågor angående lock, isolering och reningsverk bland annat. Vi insåg snabbt att det gick att utveckla

den blygsamma tillverkningen till ett nytt affärsområde. Idag har vi ett komplett sortiment av badtunnor inklusive tillbehör. Sandström som företag har firat sitt 50-årsjubileum och kan se fram emot ytterligare 50 år av innovationer och kreativt nytänkande. – Vi ser mycket goda tillväxtmöjligheter framöver. Det finns utrymme för en kapacitetsökning i befintliga lokaler och vi har lyckats knyta bra kompetens till oss. Samtidigt har vi en historia som vi är mycket stolta över. Mot den bakgrunden vågar vi sätta upp tuffa tillväxtmål där vi ska öka båtförsäljningen med 30 procent, säger Niklas Sandström som avslutning.


Affärstidningen näringsliv

sKellefteÅ

29

Från vänster Annelie Nygren, Sofia Widmark, Maria Johansson,Therese Geijer, Sara Knutsson, Caroline Lindegren och Vivi Lindahl.

Resia möter framtiden med mer kundspecifika erbjudanden Skellefteå har antagit en mycket ambitiös tillväxtplan. Fram till år 2030 ska kommunen växa med ungefär 8.000 invånare, från dagens 72.000 till 80.000. Tillväxtmålet har bidragit till att skapa en framtidstro som sjuder bland invånare, företag, politiker och kommunala verksamheter. Fler människor innebär ett ökat behov av resor, och här ser Resia en stor utvecklingspotential framöver.

Resia är en av Sveriges största resebyråer. I Skellefteå har Resia en stark ställning på marknaden framförallt när det gäller affärsoch gruppresor, men som heltäckande försäljningskontor erbjuder Resia även skräddarsydda resepaket för privatmarknaden. Precis som Skellefteå kommun har för avsikt att växa har Resia en egen agenda för tillväxt. I befintliga lokaler på Nygatan finns gott om utrymme för expansion, och det kommer med stor sannolikhet att kretsa kring affärs-, konferens- och gruppresor i första hand. Välbekant samarbetspartner

Resias närvaro är välbekant för de flesta som bor och arbetar i Skellefteå. Som lokal närvaro av resebyrå är Resia en del av orten

och en naturlig samarbetspartner för många av traktens företag. Resia hjälper även till att anordna resor och boende i samband med stora evenemang i regionen, ett affärsområde som kommer att växa i samspel med kommunens utvecklingsarbete. – Det planeras bland annat för nya mötesplatser och kongresshallar som ska lyfta hela regionen. En sådan utveckling innebär naturligtvis utvecklingsmöjligheter även för resebranschen och vi hoppas på att kunna bygga upp ännu starkare erbjudanden kring detta, säger resebyråchef Maria Johansson. Fördelar med resebyrå

Att anlita en resebyrå innebär flera fördelar. För det första handlar det om ökad trygghet, jämfört med om man bokar på egen hand över nätet. En missad transfer kan exempelvis bli en dyr historia, speciellt om nya biljetter måste köpas i sista sekunden. Resia kan erbjuda alla tänkbara försäkringar och trygghetsgarantier från start till slutdestination, under hela resan samt på själva resmålet och därefter hem igen. Resia ser till så att det blir rätt från början, och kan dessutom erbjuda goda råd kopplade till destinationen eftersom resebyråns säljare ofta redan varit där. – En annan fördel är att om man är ett större sällskap så kan

vi markera vilka bokningar som ligger i bokningssällskapet så att bokningarna kan kopplas ihop. Om flera familjer reser tillsammans men vill betala var för sig är det ett värdefullt komplement, upplyser Maria Johansson. Skräddarsytt är framtiden

Trots de senaste årens konjunktursvängningar så ökar resandet generellt. Valet av destination va-

rierar beroende på det ekonomiska läget men trenden visar tydligt att man prioriterar resor. Intresset har bland annat ökat för kryssningar, som idag upplevs som mer tillgängliga för en större målgrupp. – En kryssning behöver inte vara dyrare än charter, vilket många nu upptäckt. Vi har regelbundet temakvällar där kryssningar är återkommande. Vi

kommer även att fokusera mycket på skräddarsydda paket där vi hjälper kunderna att sätta ihop en helhetsupplevelse som passar just dem, förklarar Maria Johansson. Resia kommer framgent att satsa på ännu mer kundspecifika erbjudanden och i linje med Skellefteås tillväxtstrategi hoppas man på ett större kundunderlag när fler söker sig till regionen.


30

sKellefteÅ

Affärstidningen näringsliv

Intresset ökar för lätta balkonger i komposit Lätta, hållbara och näst intill underhållsfria balkonger i kompositmaterial blir allt mer populära bland arkitekter och byggherrar. De utgör ett välkommet komplement till de traditionella betongbalkongerna och tillämpas framförallt där man söker kombinera lätt vikt med flexibilitet. Kompositbalkonger går i princip att få i vilken form och färg som helst och är ett relativt enkelt sätt att skapa spännande intryck och effekter i byggnationen.

I Sverige finns det än så länge bara en aktör som utvecklar och tillverkar balkonger i kompositmaterial. Compositbalkonger i Fällfors är också ett relativt nystartat företag som etablerats tack

vare ett uttalat behov på den regionala marknaden. I takt med ett stigande intresse har upptagningsområdet utökats och idag levereras de patenterade balkongerna över hela Sverige. Lätthanterliga alternativ med miljöprägel

Resan började för ungefär fem år sedan då Piteåföretaget Lindbäcks Bygg sökte efter ett alternativ till betongbalkonger i ett trähusprojekt. Man kom fram till att en platta bestående av en inplastad träkärna skulle vara det absolut bästa och mest hållbara alternativet, men eftersom det då inte fanns någon lämplig leverantör fick Lindbäcks utveckla konceptet själva. Det resulterade så småningom i en patenterad balkongplatta av komposit som idag tillverkas av underleverantören Compositbalkonger.

– Nu när träbyggandet tar fart över hela Sverige så ökar även intresset för alternativ till de traditionella betongbalkongerna. Vikten för en kompositbalkong är ungefär en tredjedel av motsvarande utförande i betong. Kompositbalkongen är således lättare att hantera och transportera. Det finns en tydlig miljöprägel i det eftersom minimerade transporter givetvis innebär ett mindre miljöavtryck, förklarar Bertil Öhlund, försäljningschef på Compositbalkonger. En annan klar fördel är att det lätthanterliga och formbara kompositmaterialet öppnar nya möjligheter gällande färg och form. Det gör att balkongerna lätt kan utformas för att passa in i sin omgivning och därmed utgöra vackra komplement i spännande byggnationer.

Kan bli aktuellt med nylanseringar

Bertil Öhlund förutspår en stark tillväxt för de lätta och flexibla kompositbalkongerna. Dessutom finns det en stor utvecklingspotential för företaget med kompositmaterial som utgångspunkt. En mindre nischprodukt har redan utvecklats, flytbryggor, och säljs idag över hela Sverige. På Compositbalkonger hyser man dessutom förhoppningar om att kunna utveckla ytterligare en eller ett par produkter för en större marknad. – Tack vare kompositmaterialets egenskaper kan man skapa helt täta applikationer, vilket eftertraktas i badrum exempelvis. Vi har redan tagit fram en typ av badrumsgolv som enkelt lyfts in som en hel enhet, lite som en låda. Det bygger bort fuktproblem eftersom det inte finns nå-

gra skarvar, berättar Bertil Öhlund. Produkten befinner sig fortfarande på utvecklingsstadiet, och detsamma gäller för ytterligare en produkt som är så ny att man inte kan avslöja något i dagsläget. Det kan dock bli ett mycket spännande tillskott i Compositbalkongers sortiment, menar Bertil Öhlund. Compositbalkonger sysselsätter 12 personer på en liten ort utanför Skellefteå. Företagets närvaro bidrar dels med arbetstillfällen på landsbygden och är dels en viktig samarbetspartner för ett antal andra företag i regionen. Ambitionen är att växa och det tycks finnas en god potential för det. Omsättningen har mer än tredubblats på bara några år.

Vill du synas i Svenska Gästhamnar? Med en annons i Svenska Gästhamnar kommer du att synas på internet under ett helt år.

Kontakta Rina idag!

Tel 031-340 98 05 • E-mail: rina@svenskagasthamnar.se

www.svenskagasthamnar.se


Affärstidningen näringsliv

sKellefteÅ

31

Skellefteå Taxi växer med goda relationer Skellefteå är geografiskt en stor kommun och för att kommunikationerna ska fungera optimalt även utanför tätorten upphandlas färdtjänst, skoltransporter och sjukresor av lokala/regionala taxibolag. Personalägda Skellefteå Taxi har avtal som löper över flera år framöver och är således en viktig del av den samlade kollektivtrafiken i Skellefteå kommun.

Ungefär 16.000 beställningar per månad. Så pass omfattande är färdtjänsten för Skellefteå Taxi, som även dagligen kör närmare 200 sjukresenärer samtidigt som man utför skoltransporter för cirka 200 elever till och från olika skolor. De samhällsbetalda resorna svarar för ungefär hälften av alla transporter som görs, och på ett år blir det sammantaget ungefär 400.000 resor per år för Skellefteå Taxi. – Vi är en viktig länk för att kommunikationerna ska fungera i regionen. Upptagningsområdet är framförallt Skellefteå och Norsjö kommuner, och omfattar även glesbygden där vi tar samma framkörningsavgift som i tätorten. Det är mig veterligen tämligen ovanligt, men vi har valt att arbeta så eftersom vi vet att det inger förtroende och det är det

så vis ökar vi även varje bils nyttjandegrad, vilket är bra både ur miljömässig samt ekonomisk synpunkt. Ser goda tillväxtmöjligheter

allra viktigaste för oss, säger Skellefteå Taxis vd Lars Åberg. Gott rykte i branschen

Skellefteå Taxi bygger sin verksamhet på goda relationer och ett gott rykte i branschen. Dessutom har företaget en lite annorlunda ägarkonstellation, i alla fall om man ser till normen inom den moderna taxiverksamheten i Sverige. Skellefteå Taxi är persona-

lägt, vilket betyder att alla fordon (idag närmare 90 bilar i olika storlekar) hyrs av moderbolaget från ett antal anställda. – Vi ser vår ägarkonstellation som ett starkt bidrag till en hållbar utveckling regionalt, kommenterar Lars Åberg. Skellefteå Taxi är ett företag som ständigt utvecklas tillsammans med sina anställda, ett exempel är de senaste årens inves-

teringar i utbildning. Samtliga chaufförer har exempelvis genomgått en trafiksäkerhetsutbildning. De har även fått träna på bemötande av färdtjänstresenärer, eftersom dagens behov ofta är mer komplexa än tidigare. – När det gäller samhällsbetalda resor söker vi optimera flödet och hålla kostnaderna nere så långt det går. Vi försöker samordna resor så ofta det är möjligt, på

Skellefteå Taxi spelar en viktig roll för Skellefteås utveckling som attraktiv etablerings- och boendeort eftersom goda kommunikationer är en avgörande konkurrensfaktor idag. Det finns goda tillväxtmöjligheter regionalt, resandet ökar och Skellefteå Taxi har lyckats anpassa sig väldigt bra efter marknadens skiftande krav. Att vara innovativa är en ren överlevnadsstrategi. Företaget säljer även boknings- och administrativa tjänster till andra taxibolag där man i dagsläget sköter order, trafikstyrning, fakturering och ekonomiska transaktioner. Enligt Lars Åberg finns det kapacitet för att även utöka den typer av tjänster framöver. Skellefteå Taxi omsätter cirka 100 miljoner kronor varav samhällsbetalda resor står för drygt hälften. Företaget har omkring 200 anställda fördelade på 145 heltidstjänster, samt förfogar över 90 bilar med ett 30-tal delägare via den personalägda konstellationen.

Allt handlar om att göra bra saker för platsen vi gillar. Det är därför vi skapar hemmiljöer som gör det enkelt att trivas här och bygger R]XXWoEXX¾]XXOIHNSVWXEVXEV För att vi gillar Skellefteå. På skebo.nu/skebobygger kan du följa bygget av Oden och läsa mer om andra spännande byggprojekt.


32

sKellefteÅ

Affärstidningen näringsliv

Från vänster: Tomas Vidmark och Kenneth Vidmark, som driver Wikan Personal i Skellefteå.

Skellefteå har fått ett riktigt lokalt bemanningsföretag Skellefteå har fått ett lokalt rekryterings- och bemanningsföretag. I februari i år slog Wikan Personal upp portarna på vid gavel och välkomnade såväl kunder som potentiella konsulter till uppstart av långvariga samarbeten. Redan efter knappt två månader märks ett positivt gensvar via de kontakter och samarbeten som Wikan Personal redan lyckats knyta.

Wikan Personal verkar på en mycket konkurrensutsatt marknad med många aktörer. När många slåss om kompetensen hos de bästa konsulterna gäller det verkligen att man som rekryterings- och bemanningsföretag kan sticka ut ur mängden. Det kan Wikan Personal tack vare en stark lokal förankring i kombination med förmågan att bygga upp långvariga relationer. – Vi är ett lokalt företag skrivet i Skellefteå. Beslut fattas lokalt med insikt i den

lokala marknadens förutsättningar. Vi har som mål att arbeta med bemanning både på tjänstemannasidan och kollektivsidan, förhoppningsvis utvecklar det sig mot 50/50, säger konsultchef Tomas Vidmark, som driver verksamheten tillsammans med Kenneth Vidmark. Fördelar med bemanning

Det finns många fördelar för företag att anlita ett bemanningsföretag istället för att rekrytera själva. För det första handlar det om flexibilitet och förmågan att snabbt hantera toppar och dalar. Rekrytering tar tid och om produktionen behöver ställas om för att möta efterfrågan är det viktigt att man kan agera snabbt. Annars kan konkurrensfördelarna försvagas ju längre tiden går. För det andra tas inga risker, de tas istället av bemanningsföretaget som anställer konsulterna. Kunden behöver varken bekymra sig för felrekryteringskostnader eller för att binda upp sig i långa kontrakt.

Även eventuella sjukfrånvarokostnader tillfaller Wikan Personal, det är enbart antal arbetade timmar som kunden betalar för. – Att rekrytera rätt personer är en stor utmaning för i princip alla företag. Eftersom vi arbetar med det dagligen har vi en god insikt i vilken kompetens som efterfrågas på marknaden generellt samt vilka egenskaper som krävs för specifika uppgifter hos våra kunder. På ett sätt kan man också säga att vi skapar nya jobb inom områden där kunderna inte vågar rekrytera fast personal, säger Tomas Vidmark. Med kraft för utveckling från Skellefteå

Att arbeta för Wikan Personal innebär även tydliga fördelar för konsulterna, som efter sex månader får en trygg anställning. Det är inte heller ovanligt att kunderna tar över personalen som egna heltidsanställda. – Våra kunder har ofta omkring 90 procent grundbemanning med egen personal,

och runt 10 procent inhyrd personal. När någon i grundbemanningen slutar är det ganska naturligt att man först söker ersättare ur den inhyrda personalstyrkan. För oss är det ett bra betyg om våra kunder väljer att ta över våra konsulter, det betyder att vi gjort en bra matchning mot företagets behov, menar Tomas. Även om Wikan Personal inte har funnits i Skellefteå speciellt länge är företaget känt lokalt. Som en del av ett större bolag med kontor över hela landet har Wikan Personal den kraft som behövs för att vidareutveckla verksamheten från Skellefteå. Wikan Personal arbetar även med specialiserad rekrytering. Inom bemanning handlar det framförallt om Industri, Lager, IT, Kundservice, Ekonomi. Inom rekrytering är området bredare och omfattar snarare specifika roller, ofta chefspositioner, inom de flesta branscher.


Affärstidningen näringsliv

sKellefteÅ

33

Affärsstrategisk och juridisk rådgivare benar ut komplexa avtalstyper Nya marknadstrender och andra förändringar i affärslivet påverkar affärsjuridiken. Samtidigt ligger en stor utmaning i att den svenska avtalslagen är från 1915 och i begränsad utsträckning kan appliceras på flera av dagens vanligt förekommande avtal. Därför kan det vara en god idé att ta hjälp av en kvalificerad affärsstrategisk och juridisk rådgivare som kan guida i dagens djungel av mer eller mindre komplexa avtalstyper.

För dagens mjukvarulicenser och IP-skydd, franchiseavtal och leasingavtal finns ingen grundläggande lagstiftning som täcker in alla delar av avtalen. Luckorna måste fyllas ut med allt mer komplicerade avtal vilket i sin tur förutsätter att alla inblandade parter har gedigen kunskap om hur avtalen är uppbyggda och vad som verkligen omfattas. Så är ofta inte fallet. Utmaningen kan dock överbryggas med hjälp av en insatt

samarbetspartner, det vill säga en affärsjurist som har den kompetens som krävs för att löpande anpassa sig till de ständigt pågående förändringarna i affärsvärlden. I Skellefteå finns Advokatbyrån Norell nära till hands som en väletablerad, lokal partner för såväl stora som små företag.

Bland de vanligaste uppdragen finns företagsöverlåtelser, tvister och alla möjliga typer av affärsavtal. Allt inom allmän affärsjuridik hamnar på Advokatbyrån Norells bord. Eftersom nästan alla relationer bygger på kontinuerliga kontakter med företagets vd och/eller andra chefer blir även affärsstrategisk rådgivning ett naturligt inslag.

Har byggt upp branschkunskap

Efter drygt 13 års verksamhet känner Advokatbyrån Norell den lokala och regionala marknaden väldigt väl. Det gör att man utöver det juridiska även kan ge affärsstrategiska råd. För den stora gruppen av små- till medelstora företag i Skellefteå kan den här typen av rådgivning vara avgörande. – Vi har funnits här länge och är mycket medvetna om den lokala/regionala marknadens behov och utmaningar. Vi arbetar med kunder inom alla branscher och har på så vis även byggt upp en hel del branschkunskap som vi drar nytta av i nya såväl som gamla relationer, säger advokat Pär Westermark.

Vill medverka till goda affärer

Tillsammans med advokat Kristofer Berggren äger Pär Westermark Advokatbyrån Norell sedan 2010. Tidigare ägare tillika grundare Bengt Norell är fortfarande aktiv i företaget, framförallt som mentor och extra resurs. – Vi fortsätter att förädla det som Bengt har byggt upp under alla år. Målsättningen med våra tjänster kring juridik och rådgivning är att bidra till att de lokala och regionala företagen gör goda och säkra affärer. På så vis är vi med och skapar tillväxt i vår region. Den ökade efterfrågan på affärsjuridiska tjänster har lett till att vi planerar att anställa ytterli-

Pär Westermark

gare personal för att säkerställa en fortsatt hög servicenivå till våra kunder. – Men nu har jag bråttom, av-

slutar Pär Westermark, som ska åka till Skellefteå Kraft Arena för att lyfta Skellefteå AIK till sitt tredje raka SM-guld.

Beläget vid Västerbottens högsta berg i Åmliden, Norsjö Telefon 0918-321 00 info@kallan-hotell.se www.kallan-hotell.se

Välkommen att konferera på Källan Hotell Spa & Konferens Skoter& skidhelg

t

Konferenspake

Vinterpaket

t Weekendpake


34

sKellefteÅ

Affärstidningen näringsliv

Tätningssystem till världens främsta fordonstillverkare Trelleborg kompromissar aldrig med material- och produktprestanda. Eftersom företaget utvecklar och tillverkar produkter för att täta, dämpa och skydda kritiska applikationer i krävande miljöer finns det inget utrymme för tvivel. Allt måste fungera och hålla för tuff och upprepande belastning, dag efter dag, år efter år.

Tunga fordon som lastbilar, bussar samt anläggnings- och jordbruksmaskiner är huvudområdet för Trelleborg i Ersmark, som ingår i den globala Trelleborgkoncernen. När det gäller kvalitet, erfarenhet och kunnande är det nog inte många som kan mäta sig med Trelleborgkoncernen, som idag är världsledande inom specialutvecklade polymerlösningar som tätar, dämpar och skyddar inom en rad olika applikationsområden. – Grunden består av över 100 års erfarenhet av innovativt tänkande och en välutvecklad polymerteknisk expertis. Det kommer oss till gagn när vi utvecklar nya lösningar inom ledande polymerteknologi för tillämpning inom några av industrins mest krävande områden, säger Niclas Lundström, vd på Trelleborg i Ersmark.

Övriga affärsområden är Trelleborg Coated Systems, Trelleborg Offshore & Construction, Trelleborg Sealing Solutions och Trelleborg Wheel Systems. Den gemensamma nämnaren är teknikhöjden i verksamheten samt ett dedikerat fokus på polymerteknisk utveckling. När det gäller tätningar för tunga fordon ökar kraven hela tiden, inte minst med tanke på skärpta miljökrav. Kunderna vill gärna ha både högre effektivitet och längre tid mellan servicestoppen. Det ställer krav på Trelleborg som ständigt måste ligga steget före och utveckla nya lösningar som är lite bättre än sin föregångare. Helt enkelt leverera mer för mindre. Norrländsk framtidstro

Ständig jakt på ökad prestanda

Trelleborg i Ersmark är specialiserade på kundanpassade tätningslösningar för tunga fordon och erbjuder ett brett produktprogram. En stor del av verksamheten kretsar kring utveckling och bedrivs i nära samarbete med våra kunder för deras applikationer. Miljöeffektiviseringskrav och att uppnå en högre prestanda i kundernas produktprogram driver utvecklingen framåt. Att vara en integrerad del av kundernas utvecklingsverksamhet har blivit en självklarhet och något man strävar efter varje dag. De flesta tillverkare av tunga fordon är idag kunder till Trelleborg, eller potentiella kunder. – Vi är duktiga på att sälja in kompletta lösningar och har en stor teknisk kompetens. Vi säljer inte bara en tätning utan en färdig applikation där vi också erbjuder support genom hela värdekedjan, säger Peter Åström, marknadschef på Trelleborg i Ersmark.

Framtiden ser ljus ut för Trelleborgkoncernen i sin helhet och för Trelleborg i Ersmark i synnerhet. Företaget sysselsätter 230 anställda på en liten ort i Skellefteå kommun och bidrar således till den lokala utvecklingen.

Mer för mindre

Från Trelleborg i Ersmark leds produktområdet Trelleborg Truck & Diesel, som hör till affärsområdet Trelleborg Industrial Solutions. Inom koncernen finns ytterligare fyra affärsområden samt över 2.000 patentskyddade material, speciellt framtagna för specifika industrikrav.

Niclas Lundström och Peter Åström.

Dessutom är mer än hälften av all produktionspersonal kvinnor, vilket understryker en jämnställdhetsprägel som få kan matcha inom branschen. Mest framträdande för Trelleborg är dock att man stärker såväl den svenska som globala fordonsindustri inom kategorin tunga fordon med smarta och effektiva tätningssystem. Störst tillväxtpotential finns i Asien och här arbetar man på att etablera nya samarbeten som i framtiden kan betyda mycket för utvecklingen i Ersmark, Skellefteå. Kort om Trelleborg

Trelleborg är världsledande inom specialutvecklade polymerlösningar, som tätar, dämpar och skyddar kritiska applikationer i krävande miljöer. De innovativa lösningarna accelererar kundernas utveckling på ett hållbart sätt. Koncernen omsätter drygt 22 miljarder kronor (2014) och har cirka 16.500 anställda i över 40 länder.


Affärstidningen näringsliv

sKellefteÅ

35

Jämställda utemiljöer i förskola och skola Nu har Skellefteå kommun fått 750.000 kronor i bidrag från Boverket för att fortsätta arbetet med att titta på förskolors och skolors utemiljöer ur ett jämställdhetsperspektiv.

– Det här är ytterligare ett steg för att göra Skellefteå kommun ännu bättre säger Malin Segerlund, utvecklingspedagog på skol- och kulturkontoret och aktiv i kommunens genusnätverk. För att få fler unga barnfamiljer att flytta till Skellefteå kommun är utbildning av hög kvalitet mycket viktigt. Skellefteå kommun har en vision om att vara en ”framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och leva i med målet att ha 80.000 invånare år 2030”. Unga barnfamiljer är den viktigaste målgruppen att attrahera. – I våra dialoger med vårdnadshavare framgår det att utemiljön är en av de viktigaste kvalitetsfaktorerna, säger Malin Segerlund. Både vårdnadshavare och elever har synpunkter på att utemiljön bör utvecklas och förändras, säger Malin Segerlund.

Målet är att skapa nya arbetssätt i kommunen

Malin Segerlund, utvecklingspedagog i Skellefteå kommun och driver projektet med jämställda utemiljöer. Foto: Malin Segerlund Hamnens förskola i Skelleftehamn är en av Skellefteå kommuns nybyggda förskolor och de båda kojorna och miljön runt dem är ett exempel på att skapa integration av lekredskap i ”planerad miljö”. Foto: Malin Segerlund

Nyckelpersoner i kommunen och medarbetare i verksamheter ska få kompensutveckling och inspiration för att skapa förståelse och insikt om jämställdhet. Ett mål med projektet är att utveckla arbetssätt och metoder som ska användas när utemiljöer ska skapas eller förändras. I oktober 2016 ska projektet slutredovisas och till våren planerar arbetsgruppen i Skellefteå kommun att söka mera pengar från Boverket för att genomföra konkreta åtgärder i utemiljöer under 2017. Barnteckningarna är exempel från barn på förskolor som fick rita för att berätta vad barnen gör när de leker ute.

Orkesterns förskola på Sjungande dalen som är en av Skellefteå kommuns äldsta förskolor där utemiljön har fått ”växa till sig” med naturlig vegetation där lekredskap med enkelhet kan bli integrerade bara genom att bli placerade där. Foto: Malin Segerlund

www.skelack.se Servicegatan 15, 931 76 Skellefteå • Telefon 0910-71 35 50


36

sKellefteÅ

Affärstidningen näringsliv

Skellefteå utvecklar Sveriges främsta pedagogiska center I Skellefteå vågar man sticka ut. Målsättningen för Skellefteå Science Center som är under uppstart är att det ska bli Sveriges främsta pedagogiska center inom teknik och naturvetenskap. Här kommer barn och ungdomar att kunna ta de första stegen mot att bli framtidens ingenjörer och tekniker.

Från vänster Britt-Inger Olofsson och Annica Bray.

Extra spännande med Skellefteå Science Center är att det grundläggande initiativet tagits av näringslivet. Det bottnar i ett accelererande kompetensbehov inom tekniska och naturvetenskapliga områden, där det idag råder stor brist över hela landet. En starkt bidragande orsak är att dagens ungdomar inte väljer utbildningar med teknisk anknytning, och vad det i sin tur beror på kartläggs nu i stor utsträckning. – Arbetsplatserna förändras eftersom det generellt finns ett mindre underlag att utgå ifrån när nyckelpersoner går i pension. Ett allt mindre antal personer ska fylla kompetensbehovet vid stora pensionsavgångar och det är speciellt tydligt inom de teknikintensiva branscher som Skellefteås näringsliv präglas av. Kommunen har valt att utveckla Skellefteå Science Center tillsammans med näringslivet för att möta dessa utmaningar, förklarar Britt-Inger Olofsson, utvecklingsstrateg vid näringslivskontoret. Allt grundas på upplevelser

I Skellefteå finns kraft att förändra. Något

som är säkert är att barn och ungdomar kan inspireras genom upplevelser. – Att få uppleva ny teknik i sitt sammanhang, att få koppla det man lär sig i skolan till verkligheten och se vad kunskapen kan leda till kan förändra synsättet och på sikt även få fler att söka till högre utbildning inom de tekniska och naturvetenskapliga grenarna, säger projektledare Annica Bray. Skellefteå Science Center byggs med målsättningen att bli en av Sveriges ledande pedagogiska arenor. Invigningen är planerad till juni 2016 och då kommer barn och ungdomar likväl som vuxna att få uppleva experiment och

roliga utmaningar på många vetenskapliga plan. Fysik, kemi, teknik, astronomi och ekologi är bara några exempel på områden som kommer att få stort utrymme i Skellefteå Science Center.

Allt grundas på upplevelser

Ett måste för vision 2030

Att satsa på barn och ungdomar är en självklarhet för att kommunens vision Skellefteå 2030 ska realiseras. Enligt visionen ska Skellefteå ha 80.000 invånare om 15 år. Det är 8.000 fler än idag, och innebär således en ökning på cirka 500 invånare per år fram till 2030. Att behålla den yngre generationen är helt avgörande. Här är Annica Bray och

Britt-Inger Olofsson enade om att mycket handlar om hur väl kommunen tar hand om barn och unga. – Vi måste ta hand om våra ungdomar så att de väljer att stanna kvar i Skellefteå. Vi måste ta vara på deras intressen och främja för en sund utveckling som inspirerar den yngre generationen. Det är frågor som näringslivet uppmärksammat och som vi inom kommunen vill spinna vidare på i samverkan, säger Britt-Inger. Annica håller med och tillägger att Skellefteå Science Center ska bli en arena för samverkan mellan näringslivet och skolan. Avslutningsvis säger hon: – Min förhoppning är att fler intressenter inom näringslivet upptäcker fördelarna med att samverka kring Science Center. Det är en etablering som kommer att få ett enormt gensvar, det är vi säkra på, och därför borde det också finnas intresse för att vara med och bygga upp det från grunden.

MER VERKSTAD

WWW.FEREX.SE


Affärstidningen näringsliv

sKellefteÅ

37

Veteran inom reklambranschen söker ökad exponering Lindbergs Reklam kan utveckla och tillverka spännande dekor- och skyltreklam för i stort sett alla typer av verksamheter, branscher och evenemang. Som ett företag med lång och gedigen erfarenhet av att omsätta andra verksamheters affärsidéer och visioner till tydliga reklampelare tar Lindbergs nu nästa steg för att öka sin egen exponering.

Det anrika Skellefteåföretaget Lindbergs Reklam ägs och drivs sedan 2013 av Peder Lindberg och Per Gustavsson. Det har varit en lång och spännande resa sedan den lokala reklambyrån etablerades av Börje Lindberg i slutet av 1950-talet. Än idag vilar verksamheten på en stark regional grund med väletablerade samarbeten över hela Västerbotten. De nya ägarna har dessutom en offensiv tillväxtambition som

till stor del grundas på utökade lokala samarbeten. Som exempel upphandlas all plåttillverkning av lokala aktörer vilket minimerar såväl transportkostnader som ledtider och miljöavtryck. – Att vi köper så mycket lokalt som möjligt är oerhört viktigt för Skellefteås utveckling, det är i sin tur avgörande för vår egen tillväxt på lång sikt. Vi har förstärkt våra lokala samarbeten och satsar samtidigt på ny teknik för en effektivare produktion, berättar Per. Bättre lönsamhet ger bättre priser

Förutom strategiska samarbeten och lokal förankring utgör hög servicenivå och spetskompetens viktiga delar av framgångsreceptet för Lindbergs Reklam. – Kundnöjdhet, korta ledtider och hög kvalitet till rätt pris är saker som vi ständigt söker utveckla, förklarar Per, som har mångårig erfarenhet av entreprenörskap och som dessutom känner den regionala marknaden mycket väl. – Vi har lyckats förfina och effektivisera våra processer och som redan nämnts även knyta fler lokala samarbetspartners. Det ger en bättre lönsamhet vilket i sin tur leder till att vi kan erbjuda våra kunder hög kvalitet till bra pris. Priset är inte allt, men på dagens konkurrensutsatta marknad krävs innovativt tänkande som gör det möjligt att förena hög kvalitet med en acceptabel prissättning. På Lindbergs Reklam är det möjligt tack vare effektiva processer. Utvecklar kunskapsinriktad verksamhet

Bildekor med digitalprintade bilder.

Per framhåller att Lindbergs Reklam kommer att vidareutveckla verksamheten för att tillgodose kundernas behov, och har i dagsläget rätt teknik, inklusive digitalprint, för att kunna tillverka alla typer av skyltar, fordonsdekorer samt dekorer för andra tillämpningar, dekaler och utställningsprodukter. – Vi ser en tillväxtpotential inom nya marknadssegment

Ledskylt till Skellefteå Campings nya reception.

tack vare vår bredd. Om utvecklingen går som vi tänkt oss kan det bli aktuellt med nyanställningar under året, vi ser mycket ljust på framtiden och kommer att fortsätta utveckla företaget som en kunskapsinriktad verksamhet.

Vi är med och bygger Skellefteå Science Center Autotech Teknikinformation Skellefteå Kraft Alimak Hek Teknikens Vänner Nordic Light Optronic

Norran Martinsons Bolidenfonden Franke Georange

Fler tillkommer varje dag, visst vill du också vara med? Kontakta Annica Bray 0706001806 www.skellefteasciencecenter.se


38

sKellefteÅ

Affärstidningen näringsliv

Det mesta inom ytbehandling på ett ställe Skelacks investeringar stärker Skellefteås industri Med tillgång till den absolut senaste teknologin och inte minst med en lojal och engagerad personal möter Skellefteåföretaget Skelack AB en växande marknad. Med gedigen erfarenhet av både våtoch pulverlackering kan företaget ta sig an i stort sett alla typer av lackeringsarbeten som förekommer inom industrin, även med de mycket tuffa ytbehandlingskrav som ställs inom exempelvis fordonsindustrin.

Precis som Skellefteå i övrigt har Skelack fått en nystart. Skellefteå sjuder av en framtidstro som märks och känns genom hela näringslivet. Skelack har valt att storsatsa i enlighet med kommunens framåtanda, bland annat på ett helt nytt produktionssystem för att möta framtiden. Och det ger redan resultat. – De investeringar vi gjort genererar mervärde för Skellefteås industri, som får tillgång till en komplett partner inom ytbehandling. Nu står vi rustade för det mesta inom området, inleder Jonas Keijser, platschef på Skelack. Allt inom ytbehandling – även utvecklingstjänster

Kort tid efter investeringen, som bland annat omfattar en avancerad plockrobot för upphängning av detaljer inför ytbehandlingssteget, märks redan stora fördelar. Verksamheten är framförallt mer flexibel och betydligt effektivare än tidigare. Det är till stor glädje både för personalen på Skelack, som slipper de monotona arbetsuppgifterna med att manuellt hänga upp och plocka ner detaljerna, och för kunderna som kan lita på att Skelack håller även de snävaste ledtiderna med bibehållen kvalitet. Miljö, kvalitet, kostnadseffektivitet och leveranssäkerhet har alltid varit ledord för Skelack. Tack vare nya investeringar förstärks det i ett helhetserbjudande som förutom våt- och pulverlackering även omfattar allt från utveckling av nya produkter till eftermontage och leverans mot slutkund. – Det finns pengar att spara om man integrerar kunskap om ytbehandling vid framtagning av nya produkter, eftersom material och utförande kan anpassas efter lämplig yrbehandlingsteknik för att få de egenskaper man önskar hos slutprodukten. Det är något som vi också gärna bistår kunderna med, förklarar Jonas Keijser. Med ansvar för den lokala industrin

Det är inte bara teknikinvesteringar som lyfter verksamheten. Skelack har även genomgått en förvandling internt där företag-

skulturen blivit tydligare. Personalen har fått utbildning för att optimera nyttan av investeringarna och Skelack präglas idag av en stark framtidstro. Skelack ägs av Nordic Light, som i sin tur ingår i ITAB-koncernen. För Skelack innebär det en trygghet med möjlighet att utvecklas under mycket långsiktiga och stabila ägare. Det gynnar även Skellefteås industri, som är beroende av en pålitlig partner för ytbehandling. – Det finns inte så många legolackeringar i Norrland. Vi är en handfull, men upptagningsområdet är stort. Vi har därmed ansvar för vår lokala industri, som behöver efterbearbetningstjänster av högsta kvalitet till rätt pris och i rätt tid för att bibehålla sin konkurrenskraft. Det finns inga genvägar, vi måste ständigt vara lyhörda inför marknadens krav och agera därefter, säger Jonas Keijser. Blir mer fokus på Lean

Skelack expanderar och drar således sitt strå till stacken när det gäller Skellefteås tillväxt. Företaget har flera större kunder som bidrar till stabilitet i verksamheten. Jonas Keijser ser ytterligare potential i samband med en del nya affärer som väntas gå i lås inom kort.

Skelack är även involverade i ett rikstäckande produktionseffektiviseringsprojekt tillsammans med aktörer som Volvo Cars och Volvo Penta. I projektet utvärderar studenter från Chalmers möjligheter för att integrera principer för Lean Production i verksamheten, något som man på Skelack ser mycket positivt på för framtiden.


Affärstidningen näringsliv

sKellefteÅ

39

Regionalt IT-bolag expanderar med fordonsinstallationer Servicebilinredningar, fordonsrelaterade dataoch elektronikinstallationer samt konsultbaserade IT-tjänster. Lägg därefter till en välfylld butik med det mesta inom tele- och datateknik, felsöknings- och uppgraderingstjänster samt säkerhet och serverplats. Jeloin Data representerar ett helhetsutbud av data-, teleoch installationstjänster som ständigt utvecklas nära marknaden.

Jeloin Data etablerades som ett avknoppningsföretag från IUC för snart 20 år sedan. Verksamheten var från början inriktad enbart på IT-tjänster, men utvecklades snart inom ett antal kompletterande områden. Ett område som kanske inte är så lätt att förutspå som affärsområde för ett IT-konsultbolag är installationer kopplade till fordonsinredningar och tillhörande specialutrustning. För Jeloin Data är det ett område som tillkom redan 2006 i samband med att teknikern Peter Lundmark började på företaget. Allt för yrkesfordon

Fordonsutrustningar som affärsområde har haft en sund tillväxt sedan starten. I princip all tänkbar utrustning går att få tag på. Det kan vara exempelvis inredningar med anpassade lådor och teknisk utrustning för elektriker och andra hantverkare, likväl som signalljus för räddningstjänstens fordon. – Vi är stolta över att kunna tillhandahålla nästan all tänkbar utrustning som en helhetslösning för moderna yrkesfordon. Med långvariga regionala samarbeten kan vi skapa ytterligare tillväxt inom ett växande affärsområde, säger Peter Lundmark. Tack vare nära samarbete med bilhandlare i regionen kan Jeloin Data erbjuda kompletta lösningar för i princip alla typer av servicefordon med korta ledtider.

Från vänster Peter Knutsson-Svedjetorp, Peter Lundmark och Peter Brännström. Tror på fortsatt tillväxt

Jeloin Data har idag elva anställda varav tre arbetar med vidareutveckling av tjänster på fordonssidan. – Jag tog med mig verksamheten från en tidigare anställning där jag arbetade med liknande saker. Jag ville vara med och bygga upp något från grunden tillsammans med Jeloin Data, och jag känner mig stolt över vad vi har åstadkommit så här långt. Att vi har lyckats utöka med ett par personer ser jag som mycket positivt, säger Peter, som har vidare utvecklingsplaner. De senaste åren har präglats av tillväxt generellt, både

för Jeloin Data och för Skellefteå som attraktiv företagsort. – Vi kommer att satsa mer på att marknadsföra tjänsterna kopplade till fordonsutrustning framöver. Det finns en större efterfrågan nu, speciellt med tanke på att Skellefteå växer och det investeras mer i staden. Det kommer att byggas mer, både bostäder och verksamhetslokaler, och då kommer hantverkssidan att trappa upp – och därmed även våra leveranser av specialutrustning för deras fordon. Vi ser mycket ljust på framtiden, säger Peter Lundmark avslutningsvis.

HOS OSS KAN DU BLI:

8 86 6%

BYGGNADS ARBETARE-

direkt fick jjo jobb bb direkt denten!* efter f stu studenten!*

VVSMONTÖR

ELEKTRIKER

FORDONSTEKNIKER

MÅLARE

SVETSARE

UNDERSKÖTERSKA

. K C A N S E R D MIN . D A T S K R E V R ME T FÖRETAG. T E Å P R Ä ID T TBILDNINGS U IN D V A N E T MINST HÄLF

*Att bedriva yrkesutbildning på en arbetsplats har visat sig vara mycket framgångsrikt. I vår första avgångs klass fick hela 86 % arbete direkt vid studenten – något som överträffade våra högt uppsatta mål.

www.yrkesgymnasiet.se/skelleftea


40

sKellefteÅ

Affärstidningen näringsliv

Outotec vill ge tillbaka till samhället – lokalt som globalt Outotec har utvecklat världsledande teknik- och servicetjänster för att utvinna jordens naturresurser på ett hållbart sätt. Med tyngdpunkt inom gruv- och metallindustrin fokuserar Outotec på ständig förbättring av både processer och eftermarknadstjänster. Dessutom läggs stor vikt vid att ge något tillbaka till de samhällen som präglas av den här typen av industrier.

CSR har stort utrymme i Outotecs dagliga verksamhet. Det gäller såväl lokalt som globalt. I Skellefteå är det kanske mest tydligt genom alla de arbetstillfällen som företaget skapar, samt genom olika insatser för en långsiktigt hållbar kompetensförsörjning i regionen. Globalt har Outotec som exempel bidragit till att färdigställa en förskola i Sydafrika och ett nytt CSR-projekt har påbörjats i Namibia. Sprider kunskap om ingenjörsyrket

Outotec är inte råvaruproducenter utan säljer teknologin och processerna för att utvinna naturens resurser. Det kretsar främst kring mineraler, men inom Outotec finns även teknik för vattenrening, alternativa energikällor och lösningar inom kemisk industri. Gemensamt för alla områden är att det krävs en hög teknisk kompetens för att realisera projekten. Sveriges brist på ingenjörskompetens är därför en stor utmaning för Outotec, som söker lösa en del av problemet genom att sprida kunskap om vilka möjligheter som finns inom yrket.

Ingenjör Elisabeth Lundmark på Outotec i Skellefteå har en teori om varför många ungdomar kan ha svårt att se sig själva som ingenjörer: – Jag tror att eftersom ingenjörsyrket är så brett med så många olika roller och uppgifter så kan det vara svårt att greppa. Inom branschen generellt så måste vi bli bättre på att informera om vad en ingenjör faktiskt gör, och vilka spännande uppgifter man kan ha. Bland de 150 anställda på Outotec i Skellefteå är merparten ingenjörer. De utvecklar morgondagens effektiva processer för att ta hand om naturens resurser, och optimerar kundernas verksamheter så att det går att kombinera en

miljömässigt sund utvinning med ekonomiska intressen. Inte en helt bekymmersfri uppgift. Vill skapa förebilder

HR-chef Cecilia Sundell förklarar att man i Skellefteå arbetar aktivt för att synas i regionen och föregå med gott exempel. Hon summerar: – Vi vill skapa förebilder inom ingenjörsyrket och visa vilka möjligheter vi kan erbjuda som arbetsgivare. Det finns en missvisande bild av ingenjörer som renodlade tekniker som utvecklar smarta lösningar i enskildhet. Det är en skev bild som inte stämmer med verkligheten. En ingenjör arbetar med och för människor varje dag, eftersom de lösningar som utvecklas ska användas av människor och till förmån för människor. Elisabeth Lundmark leder konstruktions- och kvalitetsarbete med en samordnande roll. I sitt arbete möter hon andra kulturer, nya synsätt och perspektiv. Allt det tar hon med sig som egna erfarenheter att applicera i kommande projekt. – En stor styrka för oss här i Skellefteå är att vi erbjuder både samordnande funktioner och mer specialiserade tjänster. Det kan också bidra till att locka kompetent arbetskraft till regionen, säger Cecilia Sundell.

Cecilia Sundell (vänster) och Elisabeth Lundmark.

Outotec gör skillnad

Essensen i Outotecs arbete är att leverera teknologier, system och processer som skapar en mer hållbar situation än tidigare alternativ. I Sverige har vi kommit långt med det tack vare miljölagstiftningen, men det är lika viktigt i länder som inte kommit lika långt. Här kan Outotec göra störst skillnad.

Elisabeth Lundmark och Lars-Johnny Landström.


Affärstidningen näringsliv

sKellefteÅ

Behovsanpassade och rationella IT-tjänster lyfter Skellefteås företag Som ett av Nordens största och mest heltäckande IT-bolag tillhandahåller och utvecklar EVRY lösningar som genererar nytta för deras kunder. Effektiva IT-system för affärsutveckling utgör grunden för verksamheten och från Skellefteå vänder sig EVRY till företag och organisationer i alla storlekar, inom alla branscher.

Kärnverksamheten för EVRY i Skellefteå kretsar kring utveckling och implementering av affärssystem som genererar nytta. Det handlar om ett samspel mellan verksamhetsutveckling och rätt IT-lösning. – Vi garanterar ett brett ansvarstagande inom allt från infrastrukturfrågor via affärskritiska lösningar till affärsarkitekturfrågor. Fokus ligger på långsiktiga samarbeten där vi hjälper kunderna att uppnå ökad lönsamhet tack vare smarta, effektiva lösningar som rationaliserar verksamheten, förklarar Stig Rönnblom, vd på EVRY i Skellefteå och Umeå.

God kontinuitet i Skellefteå

Affärssystem kan liknas vid ett företags ryggrad. Utan ett välfungerande, robust system kollapsar snart hela verksamheten. – Att implementera och driva ett affärssystem är en lång process som kräver ingående kunskap om hur systemet är uppbyggt, men även om hur kundens verksamhet fungerar för att kunna optimera systemet efter specifika behov. Vi har skapat en god

kontinuitet i vår verksamhet här i Skellefteå, anser Stig Rönnblom. EVRYs kunder finns inom alla branscher och segment. Ofta har de dotterbolag i minst ett land till, att kunna anpassa systemen till en internationell marknad blir därför allt viktigare. Digitala affärer är också ett viktigt och ständigt expanderande område.

IT-stöd för affärskritiska lösningar

EVRY har ett förflutet i Skellefteå med rötter som sträcker sig tillbaka till 1980-talet. Idag erbjuder EVRY ett komplett ITstöd för affärskritiska lösningar med tjänster kring support, förvaltning och drift av affärsprocesser, integrationer och elektroniska affärer. Det handlar ofta om åtaganden som levereras med heltäckande funktionsansvar. – Sammantaget utgör dessa tjänster grunden till ett starkt erbjudande som gör oss till en framstående partner för att effektivisera kundernas IT-funktioner. Fördelarna är många, bland annat kan kunden själv välja vilka tjänster/kompetenser man vill köpa och på så sätt erhålla en rationell IT-funktion utifrån sina behov,

understryker Paul Aronsson, vd för affärsenheten Business Critical Services i Skellefteå. EVRY växer i takt med att allt fler företag och organisationer väljer att säkra upp och rationalisera sina verksamheter. Erbjudandet ska vara så omfattande att kunderna inte ens ska överväga att bygga upp något liknande själva, eftersom EVRY kan göra det mycket mer kostnadseffektivt. Skapar regional tillväxt

EVRY har en mycket offensiv tillväxtambition, inte bara i Skellefteå och Norrland utan över hela Sverige. Just nu finns ett påtagligt rekryteringsbehov i Skellefteå som även speglar regionens utveckling. – Vi vill bidra till att uppnå visionen för Skellefteå 2030 genom att skapa tillväxt i det regionala näringslivet. Det gör vi dels genom att skapa arbetstillfällen men kanske framförallt genom våra tjänster som hjälper regionens företag att rationalisera, effektivisera och förbättra sina verksamheter. Det är så vi skapar konkurrenskraft tillsammans med våra kunder, säger Paul Aronsson avslutningsvis.

Bästa affärsresebyrå 2015

RESIA VINNER FÖR 7:E GÅNGEN! Vi hjälper dig med allt från affärsresan till kickoffen samt din semesterresa med familjen. Affärsresor 0910-71 12 10 Semesterresor 0910-71 12 00 Skellefteå • Nygatan 41 • www.resia.se

Utrota barncancer. Din gåva gör skillnad.

barncancerfonden.se Pg 902090-0

41


42

sKellefteÅ

Affärstidningen näringsliv

En varm dag på jobbet, Torbjörn och Fredrik varmförzinkar detaljer genom att sänka ner dom i en zinksmälta som är 460 grader.

Nytänkande ytbehandlingsföretag ser möjligheter överallt Med kraft och kapacitet för att ta sig an nya projekt från såväl gamla som nya kunder satsar Gallac Produktion på tillväxt. Med lyhördhet och anpassningsförmåga har företaget redan lyckats knyta kontakter och utföra projekt till bland annat ett företag från Ungern. Med över 30 års erfarenhet av varmförzinkning, blästring, målning och sprutförzinkning under samma tak erbjuder Gallac ett av marknadens mest kompletta ytbehandlingsprogram.

Gallac Produktion börjar bli ett välkänt namn även utanför Skellefteå och Norrland. Företaget har med nytänkande och innovationskraft lyckats skapa tillväxt baserat på lokala och regionala möjligheter som sedermera utvecklats till internationella samarbeten. I samband med bygget av en serverhall i Luleå såg Gallac en potential i att vidareutveckla kontakten med ett företag från Ungern som då var leverantör i bygget. Samarbetet har inneburit återkommande leveranser för Gallac. Det finns fler framgångsrika exempel på hur Gallac skapar möjligheter ur saker

som för andra kan ses som rena tillfälligheter. En avgörande faktor är att alltid tänka utanför ramarna och fokusera på möjligheterna med nya samarbeten, enligt vd Jörgen Nyström. Uppdrag som kräver lite mer

Gallac är relativt ensamma på den regionala marknaden när det gäller varmförzinkning. Den största konkurrensen kommer företrädelsevis från lågkostnadsländer, men Jörgen Nyström är inte orolig. – Vi har valt att fokusera på uppdrag som kräver lite mer. Det gäller även inom övriga moment som blästring och mål-

ning. Vi är kända för att hålla en hög kvalitet där vi tar oss an lite mer avancerade projekt och mot den bakgrunden har vi även certifierat hela verksamheten enligt ISO-standarder. Vår ytbehandlingsprocess är certifierad enligt kraven i EN1090. Ur en regional synvinkel spelar Gallac också en viktig roll i utvecklingen av Skellefteås industriföretags konkurrenskraft. I regionen finns världsledande industritillverkare som ställer höga krav på kvalitet och är beroende av snabb, pålitlig och kostnadseffektiv ytbehandling för sina produkter. Det kan Gallac tillhandahålla varje dag, året om. Varje medarbetare en investering

Ambitionen är att växa tillsammans med kunderna samt att utveckla verksamheten mot nya nischer och marknader. Gallac sysselsätter ett 30-tal personer i olika roller, med störst tyngdpunkt på ytbehandling och hantverket bakom det. Elina Anundi har arbetat som administrativ chef på Gallac i två år, och har redan hunnit uppleva både toppar och dalar i produktionen. – Oavsett konjunktursläge så är det viktigt att vi kan behålla vår kompetens. Den

är vår viktigaste tillgång. Eftersom det inte direkt finns någon utbildning inom ytbehandling så måste vi fokusera på egen upplärning, varje medarbetare är en investering som vi är måna om att få behålla, säger Elina. Stark tillväxtambition

Jörgen Nyström tog över företaget för drygt ett år sedan. Han har varit verksam i flera olika befattningar inom Gallac sedan 1991 och har därför god insikt i såväl företagets historia som potentiella möjligheter för framtiden. Gallac möter framtiden med en stark tillväxtambition som även omfattar verksamheten i Åsele. – Verksamheten i Åsele sysselsätter sex personer som fokuserar på varmförzinkning och under sommaren 2015 investeras 1,6 mkr för att förstärka anläggningen där. Det vågar vi göra eftersom vi vet att den betyder mycket för orten och för många andra företag i regionen. Vi räknar med att kunna nyanställa både i Skellefteå och Åsele innan året är slut, avslutar Jörgen Nyström med.


Affärstidningen näringsliv

sKellefteÃ…

ZZZSZFVHVNHOOHIWHD ZZZSZ ZFVHVNHOOHIW IWHD

6WDUWDGULYD 6W WDUWD DGU D ULYD D D XWYHFNODHOOHU XW WWY YHFNODHOOHU H U DY\WWUD" DY Y\ Y \WWU UD" /ÃV /ÃVPHUSÆ PHHUSÆ HVPDI DIRUHWDJ J ZZZS ZZZSZFVHVPDIRUHWDJ SZFVH

,GDJ ,,GDJKMÃOSHUYLùYHUIùUHWDJYLONHWJùUDWWYLYHWHQKHOGHORPGHXWPDQLQJDUVRP GDJK KMMÃOSHU MÃOSHUYLùYHU IIù  ùUHWDJ UHWDJ YLONHWJùU J DWWYLYHWHQKHOOGHORPGHXWPDQ QLQJDUVRP GXVRPIùUHWDJDUHVWÆULQIùU9ÆUVWUÃYDQÃUDOOWLGDWWJùUDGLQDUEHWVGDJOLWHHQNODUH GX VRP PIIù ùUHWDJDUHVWÆULQ QIù IùU9 9Æ ÆUVWUÃYDQÃUUDOOWLGDWWJùUDGLQ QDUEHWVGDJOLWHHQN NODUH +RVRVVNDQGXIÆKMÃOSPHGDOOWVRPUùUGLQHNRQRPL'HWNDQKDQGODRPDWWYLWDUKDQG +RV RVVVNDQGXIIÆ ÆK KMMÃOSPHG P DOOWVRPUùUGLLQHNRQRPL'HWND DQKDQGODRPDWWYL Y WDUKDQG RPGLQERNIùULQJRFKGLWWERNVOXW(OOHUDWWYLKMÃOSHUGLJPHGVNDWWHUÆGJLYQLQJUHYLVLRQ RP GLQ QERNIù IùULQJRFKGLWWWERNVOXW(OOHUDWWWYLK KMMÃOSHUGLJPHG GVNDWWHUÆGJLYQLQJ JUHYLVLRQ RFKDIIÃUVXWYHFNOLQJ)ùUYÆUDUHGRYLVQLQJVWMÃQVWHUNDQYLHUEMXGDGLJHQSDNHWOùVQLQJWLOO RFK DII IIIÃ ÃUVXWYHFN NOOLQJ)ùUUYÆUDUHGRYLVQLQJVVWM WMÃQVWHUNDQYLHUE EMMXGDGLJHQSDNH E NHWOùVQLQJ W WLOO IDVWSULVVRPJùUGHWHQNHOWDWWYÃOMDHQNRPELQDWLRQDYWMÃQVWHUVRPSDVVDUMXVWGLJ IDVW SULVVRPJùUGHWHQN NHHOWDWWYÃOM N OMDHQN NR RPELQDWLRQ P DYWWMMÃQVVWHUVRPSDVVDUMXVVWGLJ 9ÃONRPPHQDWWNRQWDNWDRVVL6NHOOHIWHÆSÆWHO 9Ã 9 ÃONR NRPPHQ P DWWN NR RQWDNWD DRVVL6NH NHOOHIWHÆSÆ ÆWHO 

ZZZSZFVHVNHOOHIWHD ZZZSZ ZFVHVNHOOHIW IWHD

+HOWGLJLWDO +HOW + GLJ GLJLWWDO HNRQRPLIùUDOOD HN NRQR RPLIIù ùUDOOD D VPÆIùUHWDJDUH VP PÆI ÆIùUHW ù WDJ DJDU UH *LOODRVVSÆIDFHERRN *LOODRVV R SÆIID DFHERRN ZZZIDFHERRNFRP ZZZI IID DFHERRNFRP P SZFVNHOOHIWHD SZFVN HOOHI HI WHD

9ÆUDIIÃUVSODWWIRUP0\%XVLQHVVKMÃOSHUGLJDWWKÆOODRUGQLQJSÆVLIIURURFKGRNXPHQW 9 9Æ ÆUDII IIÃUVSODWWIR IÃUVSODWWIR IRUP UP 0\% %XVLQHVV K %XVLQHVV KMMÃOSHUGLJ LJDWWKÆOODRUGQLQJSÆVLIIU IURURFKGR RNXPHQW RFKJHUGLJHQVQDEEùYHUEOLFNùYHUKXUGLWWIùUHWDJJÆURFKPÆU'HQILQQVÃYHQVRP RFK JHUGLJHQVQDEEùYHHUEOLFNùYHUKXUGLWWWIIù ùUHWDJJÆURFKPÆU P 'HQILQQVÃYHQVRP PRELODSSYLONHWJùUDWWGXNDQKDQWHUDGLQHNRQRPLYDUGXÃQEHILQQHUGLJ PRELOD DSSYLONH NHWJùUDWWGX G NDQKDQWHUDGLQ QHNRQRPLYDUGXÃQ Ã EHILQQHUGLJ )ùUHQN )ùUHQNODGLWWIùUHWDJDQGHPHGKMÃOSDY0\%XVLQHVVRFKOÆWRVVYDUDGLWWEROOSODQN NODGLWWIIù ùUHWDJDQGHPHGK KMMÃOSDY0\\%XVLQHVVRFKOÆWRVVYDUDGLWWEROOSOD DQN 3ÆNRQWRUHWL6NHOOHIWHÆÃUYLPHGDUEHWDUHVRPNDQVWùWWDGLJPHGDOODGHWMÃQVWHUVRP 3Æ NRQ QWRUHWL6NH NHOOHIWHÆÃU Ã YLPHGDUEHWD DUHVRPNDQVWùWWDGLJPHGDOODGHWWMMÃQVWHU Ã VRP HQVPÆIùUHWDJDUHNDQWÃQNDVEHKùYDWLOOHWWIDVWSULVYDUMHPÆQDG HQ VPÆ ÆIù IùUHWDJDUHNDQWÃQ QNDVEHKùYDWLOOHWW H IID DVWSULVYDUM UMHPÆQDG P  9ÃONRPPHQDWWNRQWDNWDRVVL6NHOOHIWHÆSÆWHO 9Ã 9 ÃONR NRPPHQ P DWWN NR RQWDNWD DRVVL6NH NHOOHIWHÆSÆ ÆWHO 

43


44

sKellefteÅ

Affärstidningen näringsliv

Diös och Skellefteå Airport i mål med energibesparing tack vare Caverion Genom att satsa helhjärtat på långvariga kundrelationer bygger Caverion upp företroendekapital som skapar trygghet för kunderna, det gör att de kommer tillbaka så fort något som har med ventilation, kyla, värme, el, data, styr- och reglerteknik att göra dyker upp på agendan. Så var det även när Diös skulle genomföra ett omfattande energibesparingsprojekt, och Skellefteå Airport skulle trimma sin anläggning. Här kunde Caverion garantera en besparing redan innan projektstart vilket är nära nog unikt i branschen.

Caverion har samarbetat med både Skellefteå Airport och Diös sedan början av 2000-talet genom ett främst styr- och reglertjänster, och har sedan flera år även en elektriker vid flygplatsen. När en mer omfattande uppgradering av flygplatsens energioch klimatsystem kom på tal kunde Caverion presentera ett mycket attraktivt förslag som dessutom omfattade en garante-

rad besparing. – Vi fick fria händer att ta fram unika lösningar. Tidigare, i andra uppdrag, har vi ofta fått en färdig kravspecifikation att leverera efter. Trenden går nu åt motsatt håll, allt oftare söker kunden en funktion men hur den tryggas är upp till oss. Vi får med andra ord mer utrymme för att tänka utanför ramarna och ta fram mycket kreativa lösningar för varje en-

skilt projekt, förklarar energiingenjör Johan Stenlund på Caverion i Skellefteå. Besparingar och sänkta livscykelkostnader

Det långa samarbetet med flygplatsen har redan genererat stora energibesparingar under åren. Totalentreprenaden, som precis har avslutats, omfattar behovsstyrd ventilation, ytterligare datorisering av styr- och reglerfunktioner, ny belysning med smart styrning samt injusteringar. Den eftersträvade besparingen (hittills cirka 282.000 kWh per år) verkar ha uppnåtts och Caverion fortsätter att finjustera systemet för att nå ännu högre. En mätbar besparing är alltid bland det första som kunden efterfrågar. Men en sänkt livscykelkostnad är också viktigt, även om den kan vara svårare att ”sälja” som argument till varför man som kund ska satsa på en viss lösning. Caverion eftersträvar sänkta livscykelkostnader i alla projekt, och har hittills också uppnått det. Johan Stenlund har en teori till varför Caverion lyckas gång på gång. Han menar att det hänger på företagets förmåga att kombinera kunskap från flera olika discipliner. I Skellefteå finns nämligen samtliga av Caverions kunskapsområden representerade förutom bygg, men här har man istället täckt upp med olika samarbetspartners. – Vi kan snabbt sätta ihop team som på totalentreprenad levererar den funktion kunden efterfrågar. Efter förutbestämda parametrar kan vi till och med garantera en viss besparing, och det tror jag inte hör till det vanliga, säger Johan. – Diös fastighet Bågen-huset på Solbacken har sparat hela 28 procent fjärrvärme efter vår entreprenad, tillägger styr-projektledare Börge Sörgård på Caverion.

Hjälper kunderna att nå besparingsmål

Caverion har ramavtal runtom i Skellefteå som bygger på att trimma kundens anläggning för maximal prestanda. – Alla har duktiga fastighetsskötare, men att se över styr- och reglersystem finns ofta inte med på deras att-göra-lista. Det hinns helt enkelt inte med, trots att det finns stora summor att spara på det. Vi kan hjälpa kunderna nå nya besparingsmål enbart genom att se över befintliga system, och säkerställa att de fungerar optimalt. I nästan samtliga fall är det

något som måste justeras, genom att vi identifierar det behovet kan vi också göra stor skillnad för våra kunders ekonomi, säger Johan Stenlund. Caverion har nästan 100 anställda i Skellefteå och är ofta med och räknar på de riktigt stora projekten. I samband med kommunens tillväxtmål, Skellefteå 2030, kommer det att byggas mycket nytt i staden. Bostäder, kontor, industrier – Caverion hoppas på att få vara med och utveckla riktigt bra energi- och klimatsystem inom alla kategorier.


Affärstidningen näringsliv

sKellefteÅ

45

Skellefteå Hamn skapar förutsättningar för industriell tillväxt Skellefteå Hamn behöver större ytor för att möta framtidens krav både vad gäller lagerytor och utrymme för lastning och lossning. Statistik som hamnen tagit fram mellan 1992 – 2010 visar tydligt att sjöfarten har utvecklats mot allt större fartyg. Det har varit nödvändigt för att möta både miljöoch kostnadskrav i branschen. De nya SECA-direktiven har dessutom bidragit till att förstärka trenden, som inte verkar mattas av inom en överskådlig framtid.

Skellefteå Hamn har kort insegling och goda förbindelser med både E4:an och stambanan och har därmed mycket goda förutsättningar som konkurrenskraftigt alternativ för många industrier. I hamnen finns tillgång till

modern utrustning, bland annat en av Norrlands största mobila kranar för lyft på upp till 100 ton. Skellefteå Hamn är även terminal för allt gods som kommer och går med järnväg via Skellefteå. Det lastas även container på järnväg för vidaretransport ut i världen. Traditionellt har det funnits gott om lageryta, men för att möta framtidens krav behöver den nu byggas ut. Nästa steg i utvecklingen

För att trygga framtida konkurrenskraft som transportnav i norra Sverige måste Skellefteå Hamn börja fundera på nästa steg i utvecklingen. Hamnen firade sitt 100-årsjubileum 2012 och har sedan dess skissat på idéer för utbyggnad. Det främsta behovet förknippas med större fartyg som kräver utökat djup, längre kajer och större lastnings- och lossningsutrymmen. – Vi vill kunna trygga en fort-

satt hög beläggning och vara ett förstaval för regionens industrier. För att lösa utmaningen med större fartyg har vi börjat planera för etablering av ett nytt kajläge i hamnens norra utkant. Där finns både djup och möjligheter för att skapa stora uppläggningsytor nära kaj. Här befinner vi oss idag på ritstadiet med planerad byggstart 2025 och med färdigställande till 2030, berättar hamnchef Lars Widelund. Skapar förutsättningar för tillväxt

En av hamnens främsta uppgifter är att skapa förutsättningar för det regionala näringslivet med effektiva transportlösningar. Skellefteå Hamn ska dessutom vara en naturlig knutpunkt och omlastningscentral för gods till och från regionen, det vill säga Norrbotten och Västerbotten. För att

trygga den positionen i framtiden behövs det nya kajläget. Flera nyetableringar är redan på gång i hamnområdet. Lars Widelund menar att stickspåret som går ut i oljehamnen är en stark dragkraft för industrier som be-

höver importera gods som ska vidare med tåg till övriga Sverige och Norden. – Vi ska förse näringslivet med konkurrenskraft och skapa möjligheter för alla som behöver frakta gods att göra det på ett så kostnadseffektivt och miljömässigt hållbart sätt som möjligt. De satsningar som görs idag kommer att få en avgörande betydelse om 10 – 15 år, vi arbetar mycket långsiktigt och måste därför även förutspå framtida behov och anpassa oss därefter, tillägger Lars. I fas med kommunala tillväxtmål

Lars Widelund

Det nya kajläget är en satsning som ligger i fas med Skellefteå kommuns tillväxtmål för 2030. Om kommunens mål uppfylls har Skellefteå 80.000 invånare samma år som det nya kajläget tas i bruk. – Fler människor ställer givetvis större krav på infrastrukturen i regionen. Det måste vi också kunna möta på ett hållbart sätt och då finns alla möjligheter för vidareutveckling av hamnens kapacitet, utrymmen och tjänster, säger Lars Widelund. Hamnen kan dessutom förstärka sin position ytterligare i samband med att Norrbotniabanan byggs från Umeå till Skellefteå, även om det ligger längre fram i tiden jämfört med utbyggnaden i hamnens norra delar.


46

sKellefteÅ

Affärstidningen näringsliv

Maskinbyggaren Teamteknik tror på stark tillväxt Maskinbyggnad, kontraktstillverkning, specialutvecklade lägesställare, finmekanisk bearbetning och automationsservice – Teamteknik i Skellefteå har kunskap, erfarenhet och kapacitet för det mesta som gör att kunden kan fokusera på sin kärnverksamhet. Allt som hamnar utanför det sköter Teamteknik snabbt, effektivt och givetvis alltid med kvalitet i fokus. Teamteknik är en sammanslagning av tre lokala företag med mycket långa anor i Skellefteå. Sammantaget blir det över 100 års erfarenhet som samlas under ett och samma tak. Det är således med en mycket gedigen historik och tradition i ryggen som Teamteknik möter marknadens krav när det gäller avancerade och långt specialiserade verkstadstekniska tjänster. Upptagningsområdet är i huvudsak Skellefteå och Västerbotten, men eftersom verksamheten är mycket nischad inom vissa områden, exempelvis maskinbyggnad, så förekommer uppdrag över hela Sverige och indirekt hela världen med tanke på att Teamteknik tillverkar maskiner som via kunderna säljs globalt. – Vi är lyhörda inför marknadens krav och strävar efter att utvecklas tillsammans med våra kunder. En trend som vi uppmärksammat är att kunderna i allt större utsträckning söker en leverantör som kan ta sig an fler uppgifter, gärna totalentreprenader. För att svara upp mot det breddar vi vår egen verksamhet och skapar förutsättningar för större uppdrag, berättar Kent Wikström, vd på Teamteknik.

till exempel under 2015 levererats till Volvo Construction Equipment i Eskilstuna respektive Arvika. Dessutom bedrivs även viss legotillverkning av verkstadstekniska detaljer, beroende på vad kunden efterfrågar.

i Skellefteå, och tillsammans utgör vi en samlad trupp som betyder mycket för regionens arbetsmarknad. Teamteknik ser fram emot yt-

Teamteknik tillverkar Hela Atlas Copco maskinprogram av slipmaskiner för slipning av bergborrkronor.

terligare tillväxt. Omsättningen ligger idag på omkring 32 miljoner kronor. En ökning på nästan 20 miljoner inom de närmaste åren är ambitionen, och det finns

goda förutsättningar för att lyckas med referens till aktuella projekt, mer vill Kent Wikström inte avslöja i dagsläget.

Ambitiösa tillväxtmål

Teamteknik är mycket fokuserade på korta serier och specialbyggen. Det lockar kompetenta medarbetare som är intresserade av precision och avancerad utveckling inom verkstadsteknik. Enligt Kent Wikström har man ännu inte haft några större problem med att rekrytera, men kompetensförsörjningen i regionen är i allmänhet beroende av att fler får upp ögonen för vilka fördelar som finns i Skellefteå. – Vi har ett ambitiöst tillväxtmål där vi siktar på en omsättning på 50 miljoner kronor. För att nå målet måste vi trygga rätt kompetens och vi kommer att behöva nyrekrytera inom en överskådlig framtid. Detsamma gäller för de flesta andra i samma bransch. Vi är ganska många mindre verkstadstekniska företag

Teamteknik tillverka kompletta lyftar för vattenskotrar och gummibåtar till Presto Marin i Skellefteå.

Levererar maskiner till marknadsledare

Maskinbyggnad är Teamtekniks största affärsområde. Inom den kategorin finns mycket kompetens inbäddad i verksamheten som i sin tur lyfter kundernas affärer. Teamteknik tillverkar bland annat Atlas Copcos slipmaskiner för underhåll av bergborrkronor, och det har man gjort sedan 1975. Uppdraget för Atlas Copco omfattar sex olika maskintyper som levereras över hela världen och här har Teamteknik totalansvar för tillverkning, konstruktion, utveckling, lagerhållning av reservdelar, CE-märkning och dokumentation. Andra stora kunder på maskinsidan är Volvo, Scania, BAE Hägglunds och Freno, samtliga världsledande inom sina respektive områden. Produktionsutrustning med hög automationsgrad är ett annat specialområde för Teamteknik, liksom egenutvecklade lägesställare som används vid svetsning och montage. Helt kundanpassade och unika lägesställare har

Teamteknik har ett eget produktprogram av montage- och svetslägeställare för lyft mellan 50kg till 20 000 kg. Bilden visa en 3-axlig svetslägeställare till Volvo i Arvika för svetsning av framramen för hjullastare L 350. Lägeställarens kapacitet är 6000 kg.


Affärstidningen näringsliv

sKellefteÅ

47

Yrkesgymnasiet tryggar kompetensförsörjning inom bristyrken Företag i Skellefteå kan dra nytta av möjligheten att under tre års tid få lära upp och forma en gymnasieelev inom ramarna för lärlingsprogrammet. Efter gymnasietiden står självgående, motiverade ungdomar till arbetsmarknadens förfogande. Yrkesgymnasiet i Skellefteå bidrar således till kommunens vision om att växa med egna krafter, precis som Skellefteå AIK satsar på att bli världsbäst med egna spelare från orten.

Yrkesgymnasiet utbildar framtidens elektriker, byggnadsarbetare, fordonstekniker, målare, svetsare, vvs-montörer och undersköterskor enligt riktlinjer för svensk lärlingsutbildning. Utbildningen har samma behörighetsregler, kunskapskrav och examensmål som den traditionella gymnasieskolan, men med en tydligare koppling till näringslivet. Eleverna spenderar minst halva studietiden på en arbetsplats och integreras då i en verklig miljö där arbetslivets olika mo-

ment snabbt blir vardag. Att passa tider, arbeta i team, utveckla social kompetens och aktivt delta i ett företags utveckling blir naturliga inslag. Många får jobb

En hög andel elever som lämnar Yrkesgymnasiet med godkända betyg går direkt ut i arbete. En del går även vidare till högre utbildning eftersom skolan uppmuntrar inläsning av högskolebehörighet. Relationerna med Skellefteås företag är avgörande för skolans måluppfyllelse. För att kunna utveckla relationerna ytterligare har skolan en näringslivsutvecklare anställd på heltid. Ida Lundgren fokuserar dagligen på att utveckla nya koncept som svarar på det lokala näringslivets behov. Många företag finns även representerade i skolans programråd och får därigenom en direkt inverkan på utbildningens innehåll. Specifikt för Yrkesgymnasiet, förutom den tydliga näringslivskopplingen, är att alla elever får prova på att starta och driva en egen verksamhet inom ramarna för Ung Företagsamhet (UF). Det har i flera undersökningar framkommit att elever som får starta UF-företag är bättre rustade för arbetslivet, de får jobb fortare, de går ofta vidare till ledande positioner och inte minst så är de mer benägna att starta egna företag. Tryggar kompetensförsörjningen i regionen

Yrkesgymnasiet är en liten och familjär

skola där alla syns. Stämningen mellan elever och lärare är god och alla får en möjlighet att vara med och påverka skolans utveckling. Det bidrar i sin tur till ökad trivsel. – Hösten 2014 kunde vi mäta en ökning i elevantalet med över 30 procent, från 57 till 85 elever. Att så pass många får jobb efter gymnasietiden är utan tvekan den starkast bidragande orsaken till att många söker till skolans program. Andra viktiga faktorer är trivseln samt det faktum att skolan medverkar i reella projekt runtom i staden, säger Ida Lundgren. Elever från Yrkesgymnasiet har bland annat medverkat vid anordnandet av Snow cross VM samt även medverkat i lokala byggprojekt. Skolan syns lokalt och bidrar till Skel-

lefteås attraktionskraft. Samtidigt bidrar de goda resultaten till att fler vågar välja yrkesförberedande program, vilket är ett måste för att trygga kompetensförsörjningen i regionen. Inte minst för att samtliga områden som Yrkesgymnasiet utbildar inom hamnar inom kategorin bristyrken inom en snar framtid.

En smartare lösning – okontrollerad glädje för inköpare Tillhör du skaran inköpare som älskar smarta lösningar till rätt pris och med rätt kvalité? Hur glad skulle du bli om du dessutom hittade det hos en leverantör med stort personligt engagemang och suverän leveranssäkerhet? Läs gärna mer på vår hemsida eller ring oss! Då ska vi berätta varför Plastex* blivit en av Sveriges ledande leverantörer av smarta plastprofiler!

*Ett smartare val

Plastex är ett specialistföretag inom extrudering/strängsprutning av termoplaster som tillverkar och utvecklar kundanpassade samt standardiserade profiler, rör och slang. Med dryga 40 års erfarenhet av att leverera profiler till ett flertal branscher är Plastex en kompetent och pålitlig partner när ni är i behov av serietillverkning av plastdetaljer. www.plastex.se | info@plastex.se | Tel: 0910-58 59 40 | Box 106 | Degerbyvägen 10 | 931 21 Skellefteå


48

sKellefteÅ

Affärstidningen näringsliv

Om du vill mycket,! kan du få ett företag av oss Ansök nu till entreprenörskolan, ! start 24 augusti i Skellefteå! noplanb.se

Profile for Affärstidningen Näringsliv

Skellefteå 2015  

Under hösten ska den nya visionen för Skellefteås framtida tillväxt och utveckling presenteras. Visionen för Skellefteå 2030 bottnar i att k...

Skellefteå 2015  

Under hösten ska den nya visionen för Skellefteås framtida tillväxt och utveckling presenteras. Visionen för Skellefteå 2030 bottnar i att k...

Advertisement