Page 1

Läckö Slott bjuder på rika upplevelser under en generös vår-, sommar- och sensommarsäsong

Åsa Viste Sparbank värnar om det lokala

Redan i år når Skövde kommun ett stort miljömål

Paroc har specialanpassade lösningar för de flesta isoleringsbehov

/sidan 45

/sidan 38

/sidan 34

/sidan 28

Skaraborg Medföljer som bilaga i Affärstidningen Näringsliv nr 3 - 2016

Framtiden finns i Skövde

/sid 3 Mariestads målmedvetna arbete ger resultat

/sid 7 Passion och kunskap – framgångsrecept för Mio

/sid 25 Campus Lidköping höjer kompetensnivån i regionen

/sid 41 Efter framgångarna med stipendiet Guldnyckeln inleder Robert Gustafsson ytterligare ett samverkansprojekt med kulturförvaltningen i Skövde. I Scenverkstan ska nya talanger lyftas fram.

Foto: Jesper Anhede/Next Skövde

KOMMUNER ................................................................2–8 REGIONALA FRÅGOR .................................................9–15 FRAMTIDENS ARBETSPLATS...........................................16 INDUSTRI................................................................17–26 BYGGANDE & BOENDE ............................................27–33 ENERGI & MILJÖ .....................................................34–37 BANK & FINANS............................................................38 UTBILDNING............................................................39–42 KULTUR/FRITID/TURISM...........................................43-47


2

kommuner

Bilaga i affärstidningen näringsliv

Skaraborg är redo för framtiden Som politiker är jag glad och stolt över att vara verksam just i Skaraborg. Här finns framåtanda, engagemang och en vilja att utvecklas. Här finns också en vilja att samarbeta och en tro på att saker blir bäst om man gör dem tillsammans, vilket också är min egen starka övertygelse.

Att vi samarbetar är en förutsättning för att möta framtidens utmaningar, inte minst vad gäller att fortsätta vara en stark arbetsmarknadsregion. Skaraborg är en stark industriregion och för att kunna ta den in framtiden behöver vi redan nu förbereda oss för att kunna ställa om och säkra jobben, i takt med den tekniska utvecklingen. Med gemensamma krafter har det offentliga, Högskolan och näringslivet skapat attraktiva och kunskapsintensiva miljöer. Vi har en prisbelönt teknik- och forskningspark med IT-profil, Gothia Science Park, som bidrar med tillväxt och förnyelse i såväl nya som befintliga bolag. Här finns också Sweden Game Arena som tar Skaraborg ut i välden och gör oss till ett västsvenskt nav för den växande spelindustrin. Ett annat spännande initiativ är Kunskapsdriven industri. Projektet syftar till att stärka kunskapen inom Virtual Engineering och möta industrins utmaningar på en regional nivå för att säkra och

skapa nya arbetstillfällen. En av de snabbast växande branscherna i världen är besöksnäringen och Skaraborg är inget undantag. Tvärtom! 2007 togs här en gemensam ambition att satsa på att utveckla och stärka besöksnäringen. Sedan dess har turistomsättningen i Skaraborg fördubblats. För många ungdomar och utrikes födda är jobb inom besöksnäringen ofta vägen in på arbetsmarknaden. Genom att utveckla besöksnäringen gör vi också Skaraborg till en attraktiv plats att leva och bo på. Här finns ett rikt kultur- och fritidsutbud och mycket att se och göra. Kan vi dessutom erbjuda spännande jobb inom olika branscher finns alla förutsättningar för att människor ska välja att bo i Skaraborg. Jag ser ljust på Skaraborgs framtid! Katarina Jonsson Ordförande Skaraborgs kommunalförbund

11/6-28/8 JUVELERARKONST – preciösa ting från stormaktstid till samtid MARIA MIESENBERGER konstutställning 2/7-13/8 SLOTTSÄVENTYR för barn 9/7-30/7 DET GÅR AN – nyskriven, vacker opera efter Almqvists roman

Läckö Slott naturum Vänerskärgården – Victoriahuset: utställningar, barnaktiviteter, föredrag, vandring, båtutflykter, logi och mycket mer Lilla Slottsträdgården Rörstrand 290 år Visfestival 12-13/8 Restaurang Hvita Hjorten Café Stallet BADBRYGGAsCAMPINGsGËSTHAMN 0510 48 46 60 lackoslott.se

Vänerskärgården – Victoriahuset

En opera om vingar, glas och kärlek

Läckö Slott 9 – 30 juli


Bilaga i affärstidningen näringsliv

kommuner

3

Starkare varumärke för Skövde Skövde verkar ha allt – här finns stambanan med goda kommunikationer till Stockholm och Göteborg, bra utbildningsmöjligheter, ett expansivt näringsliv präglat av samverkan och ett rikt kulturoch fritidsliv präglad av stort engagemang. Ja, att Skövde redan idag har mycket att erbjuda råder det ingen tvekan om, men framtoningen har hittills varit blygsam. Något som man nu vill ändra på. Med en starkt tillväxtorienterad vision är ambitionerna för framtiden höga, och att bli bättre på att kommunicera att Skövde levererar är en av kommunens viktigaste frågor för framtiden.

Trots att två av världens ledande motortillverkare sedan länge finns i staden och trots att Skövderegionen är känd som en av Sveriges ledande regioner när det gäller industrikompetens så tog det lång tid innan Skövde tog ton. Men något har hänt. Kraft, mod och glädje har myntats som ledord för en gemensam vision i Skövderegionen för 2025, och nu börjar man märka resultat. – Skövde har hittills haft ett blygsamt varumärke men vi börjar se en förändring nu, bekräftar kommundirektören Tomas Fellbrandt. Vi har mycket att vara

Tomas Fellbrandt.

stolta över och det finns ett stort engagemang och en drivkraft i staden. Skövde har en stabil tillväxt och det går framåt inom flera branscher. En av världens främsta spelutvecklingsarenor, Sweden Game Arena, har etablerats i Skövde tack vare samverkan mellan stadens högskola, näringslivet och det offentliga. Bara Stockholm, Göteborg och Malmö har mer omfattande verksamhet inom spelutveckling – och då ska man beakta att Skövde är en betydligt mindre stad. Högskolan bidrar med kompetens inom oli-

ka områden och Gothia Science Park, teknik och forskningsparken med IT-profil, hjälper nya och befintliga företag och branscher att utvecklas. – Högskolan och Gothia Science Park är viktiga för att skapa förutsättningar för utveckling inom flera områden. Utöver IT och spelutveckling finns framstående teknikorienterad kompetens vilket är viktigt för att försörja näringslivet, fortsätter Tomas Fellbrandt. Bland andra starka näringar finns också handel. Skövde har ett starkt handelsindex både för

centrum- och externhandel, och båda ökar. Kommunen arbetar för att främja handeln ytterligare, bland annat genom att satsa på ännu bättre kommunikationer. Tänker stort Även inom kultur och fritid händer det mycket i Skövde. Som direkt granne till centralstationen ligger Sveriges första kulturhus och i skrivande stund pågår arbete med att färdigställa Kulturfabriken, som ska bli en samlingsplats där ungas kreativitet tas tillvara. Här finns möjligheter till idrottsutövande på alla nivåer och med både herr- och damlag i

elitserien i handboll är det en stor del av Skövde varumärke. Upplevelsebadet Arena Skövde, som för övrigt fått utmärkelsens Sveriges bästa äventyrsbad fem år i rad, håller på att genomgå omfattande underhållningsarbeten för att bibehålla en hög kvalitet för gästerna. För den som vill bada utomhus är badsjön i Boulognerskogen, som ligger i princip mitt i centrum, ett populärt alternativ. Kort sagt; i Skövde finns det mycket att göra och det goda livet är alltid nära. – Vår vision är tillväxtorienterad på alla plan. Vi vill att Skövde ska växa och jobbar intensivt med planering av nya bostadsområden. Ska vi kunna försörja företagen med kompetens måste Skövde vara en attraktiv plats att bo och verka på. Vi möter framtiden nu, och vi tänker stort, avslutar Tomas Fellbrandt.

Framtiden finns i Skövde ”Din framtid finns i Skövde” – så vill kommunen gärna profilera sitt nya varumärke. Tillsammans med Länsförsäkringar Skaraborg, Skövdebostäder, Cejn, Lorentzon, Rapp fastigheter, Volvo Trucks Operations och InExchange siktar kommunens destinationsbolag Next Skövde på en helt ny nivå.

Skövde kan sticka ut hakan och konkurrera på hög nivå. Det finns många exempel på att det går bra för företagen i Skövde, fler söker etablera sig i kommunen och fler är nyfikna på vad Skövde kan erbjuda. Mats Olsson, vd på Next Skövde Destinationsutveckling, nöjer sig dock

inte med ”bra” – Skövde kan bli ännu bättre. – Skövde behöver och ska växa för att representera regionen i ännu större utsträckning. Vår roll som destinationsbolag är att stärka Skövdes attraktivitet och det gör vi på flera sätt. Ett av våra absolut främsta uppdrag är att

samverka för utveckling och samarbetet kring ”Din framtid finns i Skövde” är ett exempel på det. Med ”Din framtid finns i Skövde” ska man bland annat kommunicera att Skövde har ett utbud som en större stad, men samtidigt den lilla stadens fördel-

aktiga närhet. Det är enkelt att bo och verka i Skövde eftersom allt finns inom räckhåll – och samtidigt är det nära till samarbetspartners. – Samarbetet är spännande just därför att privata och offentliga

aktörer gör något tillsammans för att stärka staden. Vi vet att produkten Skövde är starkare än varumärket, därför ska vi marknadsföra platsen på en nivå som stämmer med verkligheten, förklarar Mats Olsson.


4

kommuner

Bilaga i affärstidningen näringsliv

Växa lokalt genom att arbeta globalt – en Skaraborgsmodell för internationell samverkan Företag i Skaraborgsregionen gynnas sedan en längre tid av ett internationellt samarbete mellan Lidköpings kommun och Rockford i USA. Samarbetet grundades för tio år sedan för att hjälpa lokala företag att växa och utvecklas lokalt genom att verka globalt. Samverkansmodellen har breddats geografiskt för att involvera fler aktörer.

Små till medelstora företag vill liksom stora bolag också nå växande nyckelmarknader utanför Sveriges gränser. Deras resurser för det är dock begränsade och det anammade man tidigt inom Lidköpings kommun. Det blev startskottet för ett internationellt samarbete med en region i USA som liksom Skaraborgsregionen lever mycket på industri, men som också har många andra spännande näringar. – Vi arbetar gränsöverskridande med företag inom alla tänkbara branscher. Företag inom allt från hydraulik till smyckesförsäljning har fått hjälp att vidga sitt kontaktnät och ökad exportförsäljning via vårt samarbete. Vi fokuserar mycket på nätverkande och bygger broar mellan våra svenska företag och potentiella partners i USA. Dessutom fokuserar vi mycket på studentutbyten som i sin tur bidrar till ett större intresse för utbildningar som finns i Skaraborgsregionen, samt

stärker förtroendet för vår region, berättar Linnea Bengtsson, internationell affärsutvecklare. Samarbetet startades 2006 och Linnea har varit med sedan 2008 och delar sin arbetstid mellan Rockford och Lidköping. – Min uppgift är att bygga nätverk och vara en ambassadör för vår region. Det vi säljer är förtroende, nätverk och navigering på den amerikanska marknaden – och vi skapar grund för affärer mellan företag i regionerna. Sedan snart tre år tillbaka arbetar vi gemensamt på Skaraborgs nivå med vår USA-satsning och vi arbetar ständigt för att stärka arbetet för att nå fler kommuner i Skaraborgsregionen. Ser fram emot nya samarbeten

Att arbeta internationellt är långsiktigt och det här samarbetssättet som syftar till lokal utveckling genom global samverkan fortsätter generera nya samarbeten. En

viktig uppgift utöver nätverkande är att tydliggöra de legala och kulturella skillnaderna mellan Sverige och USA. – Regelverket i USA är komplicerat och skiljer sig dessutom mellan olika stater. Det måste man vara medveten om vid en eventuell satsning på den amerikanska marknaden och det är en av många saker som vi kan hjälpa till med. Vi assisterar företag med att navigera på den amerikanska marknaden. Linnea Bengtsson ser fram emot många nya spännande samarbeten framöver. Inte minst inom besöksnäringen som kan få ett uppsving med nya kontakter från USA. Linnea berättar bland annat om det lokala resebolaget Nybergs Buss som insett fördelarna med att locka amerikaner till Sverige och Skaraborg. – Nybergs Buss har skapat ett upplevelsepaket med lokala värden som omfattar resmål som större researrangörer brukar

Linnea Bengtsson internationell affärsutvecklare och Kjell Hedvall kommunstyrelsens ordförande i Lidköping, samtalar om pågående aktiviteter inom Lidköping, Skaraborg - Rockford, USA samarbetet. Kjell startade samarbetet med Rockford 2006. Foto: Lidköping, Skaraborg & Rockford, USA bildmaterial

bortse från, men som är väl värda ett besök. Vi hoppas på att få se

fler sådana satsningar framöver.

Skara – en tusenårig han- Ett av Sveriges bästa föredelsplats redo för tusen till tagsklimat finns i Essunga Möjligheterna till god livskvalitet med närhet till arbete, skola och fritid är avgörande för var vi vill leva och bo. Med den inriktningen arbetar vi, tillsammans med invånare, förenings- och näringsliv, för att göra Skara till en än mer attraktiv ort att leva och bo i.

Skara har med sitt geografiska läge, i brytpunkten E20 Stockholm-Göteborg och riksväg 49, den mest centrala placeringen i Skaraborg. Detta tror vi är en viktig anledning till att människor vill bosätta sig och driva företag här. Läget ger tillgång till en spännande arbetsmarknad samtidigt som man kan njuta av att bo i en charmig små-

stads- eller landsbygdsmiljö. För våra företagare är det en styrka att man når ungefär 80% av Sveriges befolkning inom en radie av 40 mil samt de nordiska storstäderna Oslo och Köpenhamn – hur fantastiskt är inte det? Idag är vi 19.000 invånare. Vi har ett näringsliv som präglas av handel, besöksnäring, musikindustri, livsmedelsproduktion, logistik samt service- och utbildningsorganisationer som står landsbygden nära. I vår karaktärsfulla stadskärna finns, förutom handel, flera kulturella sevärdheter med gedigen historia. Runt knuten väntar den sköna naturen. Vallebygden med sina sjöar och naturreservat, Varnhems klosterkyrka, och inte minst Hornborgasjön med sitt rika fågelliv och populära trandans. Rekordet är 26500 tranor på en dag! Vi får inte heller glömma Skara Sommarland alldeles bredvid Axevalla travbana. Hit kommer närmare 300.000 besökare under sommaren. Välkommen du också!

Fredrik Nordström Kommunstyrelsens ordförande Skara kommun

Essunga kommun har ett av Sveriges bästa företagsklimat enligt Svenskt Näringslivs senaste utvärdering. Att kamma hem en position bland de tio bästa är svårt även för större kommuner, och att Essunga stoltserar på åttonde plats är en storartad bedrift.

– Att vi i Essunga har ett gott företagsklimat är tack vare det engagemang som finns bland företag och i kommunens organisation. Vi tror på samverkan och vi känner varandra. Att det dessutom finns en tradition av att ta tag i frågor så fort de kommer upp är också en framgångsfaktor för oss, säger kommunchefen Kjell Karlsson. Ännu fler möjligheter

Den lilla kommunen är bland annat känd för sin retrostil som löper som en röd tråd såväl genom köpgatan i Nossebro som genom de evenemang som anordnas i kommunen under året. Marknaden i Nossebro är vida känd som en aktivitet från en svunnen tid som fortfarande bedrivs och vidareutvecklas i Essunga. Enbart marknaden har ett besöksantal på cirka 100.000 under året och många besöker även andra arrangemang som spelar på retroprägeln. Det finns bland annat ett retromuseum med en våning inredd enligt 1960-talets trender samt en biograf kopplad till retrokonceptet. Essunga har även lyckats bevara en stark lantbrukstradition och en stor andel

essungabor – hela åtta procent – är sysselsatta inom jord- och skogsbruk. Jämfört med riksgenomsnittets två procent är det mycket, dessutom råder fortfarande stark tillväxt inom de gröna näringarna. – Det finns en ambition inom kommunen att utveckla de gröna näringarna med mer lokal förädling samt att parallellt utveckla kreativa näringar som IT, formgivning och design. Det tillsammans med vår retroprägel banar väg för nya möjligheter, menar Kjell Karlsson.


Bilaga i affärstidningen näringsliv

kommuner

5

Lokalt samarbete styrkan för Tibro Tibro med sina 11.000 invånare är den lilla kommunen som vill dra fördel av sin litenhet. Och samarbete är ett nyckelord i sammanhanget. – Vi vill vara med i processerna och bidra med vår kompetens till Skaraborgspusslet, säger kommunchefen MonaLena Beckman.

”Välkommen till Sveriges möbelcentrum” står det vid infarten till Tibro, och det är ingen över-

drift att säga så. I Tibro i Skaraborg finns några av landets största möbel- och inredningsföretag och det finns ett svenskt möbelkluster där kommunen och företagen är en aktiv part. Klustret är ett samarbete med fyra kommuner i Småland, Region Skåne och TMF. – Möbeltillverkningen är vår själ och vårt ursprung här i kommunen. Det började med pinnstolar, gungstolar och soffor på 1800-talet men idag handlar det mer om inredning i offentlig miljö, säger Mona-Lena Beckman.

Det arrangeras många stora idrottsarrangemang i Tibro och många av ortens föreningar är uppskattade arrangörer. Sommaren 2015 genomfördes den internationella tävlingen Sportson MTB Race på Tibros nya MTBbana. En av de bästa banorna i Sverige, bedömde elitåkarna. Foto: Viktoria Lundberg

Samarbetar med grannkommuner

Just samarbetet mellan olika kommuner är något som MonaLena Beckman gärna vill framhålla när det gäller Tibro. Det finns ett samarbete på flera områden med den stora grannen i väster, Skövde, men också med kommuner i närheten som Hjo och Karlsborg. – Vi samarbetar på flera sätt mellan kommunerna till exempel genom att ha en del gemensamma chefer och avdelningar. Tibro har inget Läckö slott, ingen Karlsborgs fästning eller en strandpromenad som i Hjo där man kan köpa färsk sik. Men här finns annat istället. – Vi har stor kompetens när det gäller arrangemang. Det är något som karaktäriserar Tibro. Speciellt inom idrotten med där vi arrangerat VM i motocross och stora orienteringstävlingar. Ett annat stort evenemang är möbelriksdagen som kommer att hållas i vårt besöks och inredningscentrum Inredia nästa år. Dessutom arrangerar vi möbeldagar på hösten, något som lockar besökare från hela landet, berättar Mona-Lena Beckman.

Unik möbel- och inredningskompetens. Det finns i Tibro, som med rätta kan kallas Sveriges Möbelcentrum. "Nästa år arrangerar vi Möbelriksdagen i vårt möbel- och inredningscentrum Inredia", berättar kommunchefen Mona-Lena Beckman och kommunalrådet Rolf Eriksson. Foto: Charlotte Jernbom Många stjärnor

Just inom idrotten har Tibro visat sig vara en framgångsrik kommun. Orten har fostrat en hel del kända idrottsmän och kvinnor genom åren som till exempel världsmästaren i enduro Anders Eriksson som var med i årets upplaga av TV-programmet Mästarnas mästare. Härifrån kommer också tidigare tennisproffset Robin Söderling, NHL-proffset Anton Strålman i Tampa Bay, handbollsspelaren Angelica Wallén, och så förstås systrarna Joshi och Victoria Helgesson som båda har täv-

lat och tävlar på högsta internationella nivå i konståkning. Sedan valet 2014 leds Tibro kommun av en koalition bestående av socialdemokraterna, centerpartiet, vänsterpartiet och miljöpartiet. Och kommunalrådet Rolf Eriksson (S) upplever det politiska klimatet som positivt. – Ja, det finns en positiv samverkansanda inom kommunen där man har respekt för varandras åsikter samtidigt som man är handlingskraftig. Det är något jag upplevt både som kommunalråd och som oppositionsråd under ett 20-tal år, säger Eriksson.

VATTENGLÄDJE

FÖR HELA FAMILJEN. Upplevelsebad & relax mitt i centrum.

arenaskovde.se


6

kommuner

Bilaga i affärstidningen näringsliv

Företagare tror på Grästorp Entreprenörerna i Grästorp är inte rädda för att visa framfötterna. Företagen tycks ha en stark drivkraft för att lyckas vilket en rad nya investeringar också vittnar om. Kommunen är inte sen att haka på för att underlätta för såväl expansion inom befintligt näringsliv som nyetableringar.

Den lokala företagaren Thomas Carlsson är en av många som tror på en fortsatt tillväxt med spännande utvecklingsmöjligheter i Grästorp. Genom åren har han köpt ett antal fastigheter som blivit tillgängliga då tidigare ägare omvandlat eller flyttat sina verksamheter, och har på så sätt skapat nya möjligheter för det lokala näringslivet. Ett nedlagt magasin har förvandlats till en toppmodern tandvårdsmottagning och en annan fastighet som tidigare inhyst en mekanisk verkstad blomstrar återigen av liv med nya företag, de flesta små men med stora tillväxtambitioner. Efter att även ha köpt BMW:s bilhall som omvandlats till företagshotell satsar Thomas Carlsson nu på att bygga något nytt från grunden. – Jag vågar bygga ett nytt företagshotell på spekulation eftersom jag ser en stark tillväxttrend

Thomas Carlsson och Ove Johansson. Foto: Cecilia Bäcklund

i Grästorp. Dessutom tycker jag att det är viktigt att värna om lokala värden, jag bor själv i Grästorp och vill se en fortsatt utveckling här. Thomas Carlsson kallar sig gärna för lokalpatriot. Han är även delägare ett fastighetsbolag som satsar på nyproducerade lägenheter i tätorten. Fortsatt utveckling

Det står klart att det finns en stark framtidstro i Grästorp. Kommunen har en egen modell för att driva näringslivsarbetet genom den ideella föreningen Näringslivssamverkan Grästorp, NSG, som drivs av Grästorp

Handel, Företagarna, LRF, Grästorps Fastighetsägare, Åse Viste Sparbank och Grästorps kommun. Grästorps kommun fortsätter att satsa på utveckling som gynnar företagande och har anställt Sofia Jessen som ny näringslivsutvecklare. Sofia kommer närmast från ett teknikkonsultföretag i Göteborg men är född i grannkommunen Essunga. Hon valde att flytta till Grästorp mycket tack vare den fina naturen och såg även rollen som näringslivsutvecklare i en mindre kommun som en spännande utmaning. – Det finns många möjligheter

Foto: Cecilia Bäcklund

att få vara med och påverka i en mindre kommun. Dessutom finns det en påtaglig drivkraft bland företagarna här och det borgar för fortsatt utveckling. Jag tror på tillväxt genom förädling och att

satsa på att landa högre upp i näringskedjan. Min roll blir att lotsa såväl nya som befintliga företag som vill utvecklas tillsammans med Grästorp, säger Sofia Jessen.

Stark samverkanskultur gynnar Tibro Tibro satsar på att ta en tätposition på flertalet fronter. Nya bostadsprojekt, vidareutveckling av besöksmål och paketering av nya tjänster ska göra Sveriges möbelcentrum till en attraktiv samlingsplats för kreativa människor och företag.

En viktig framgångsfaktor för Tibro är att kommunen, föreningsoch näringslivet arbetar tillsammans med tillväxt- och utvecklingsfrågor. Enligt näringslivschefen Per Garenius är samverkan ett vedertaget begrepp i Tibro sedan länge: – Det finns en stark samverkanskultur i Tibro. Vi arbetar mycket i nätverk och det har resulterat i en rad gemensamma

satsningar i form av olika evenemang, ett offensivt utvecklingsarbete och förverkligandet av besöks- och inredningscentret Inredia bland annat där det finns möteslokaler, utställningar om möbler och inredning samt en restaurang. För Tibro är hållbar utveckling förenat med bra kommunikationer, bra boende och ett allt bredare utbud av fritidsaktiviteter och evenemang. För att möta den nya tidens utmaningar i form av bland annat ungdomsarbetslöshet satsar Tibro på en ny samverkansmodell, inkomstjägarna där det lokala näringslivet genom näringslivsbolaget InTibro har tagit initiativet och tillsammans med kommunen och Arbetsförmedlingen genomför projektet. Redan efter en kort period har man sett resultat och att det börjar gå åt rätt håll. Möbler och nya näringar

– Det goda samverkansklimatet har varit en viktig framgångsfaktor för den positiva utvecklingen i Tibro, betonar näringslivschefen Per Garenius. Foto: Kristian Lagerström

Tibro ligger strategiskt i Västra Götaland med ungefär lika långt till Nordens alla huvudstäder och nära centralorten Skövde med goda tågförbindelser till Göteborg och Stockholm.

Det nära samarbetet mellan kommunen, närings- och föreningslivet och den lokala, gemensamma visionen har resulterat i en rad konkreta satsningar som bidragit till att Tibro idag uppfattas som en mer attraktiv boendeort än tidigare. Med gemensamma krafter har olika aktörer i Tibro skapat en rad publika evenemang, besöksoch inredningscentrumet Inredia - och Tibro actionpark för BMX-cykling och skateboardåkning. Foto: Erik Lundgren

I delar av Tibro finns byggklara sjönära tomter till försäljning och det allmännyttiga bostadsbolaget satsar i skrivande stund på nyproduktion. – För att vi även i fortsättningen ska vara en attraktiv boendekommun måste vi följa utveck-

lingen. Det finns en stark framtidstro i Tibro som vi måste ta vara på. Möbel- och inredningsbranschen tillsammans med en stark logistiknäring är Tibros ryggrad, men idag är det genom vår vision mer fokus på inredning och design. Samtidigt ser vi

en positiv tillväxt inom många andra näringar. För att vara en pendlarkommun har vi exempelvis ett stadigt handelsindex och det understryker också intresset för Tibro. Vi ska ta vara på alla möjligheter som bjuds, säger Per Garenius.


Bilaga i affärstidningen näringsliv

kommuner

7

Mariestads målmedvetna arbete ger resultat Mariestad visar gång på gång i olika projekt att man går från ord till handling. Det är ett målmedvetet politiskt arbete som stavas samverkan och nätverkande. Goda resultat uppvisas nu inom såväl näringslivet som på bostadssidan, samt inte minst inom skolan där nya pedagogiska miljöer ska lyfta hela verksamheten.

Mariestad blev årets raket i Svenskt Näringslivs ranking av kommunernas företagsklimat 2015. Det är en anmärkningsvärd bedrift att klättra upp från plats 226 till 91, och enligt kommunstyrelsens ordförande Johan Abrahamsson har det varit möjligt tack vare ett starkt engagemang från både näringslivets och kommunens sida. – Vi går från ord till handling och visar var vi står i utvecklingsarbetet. Vi från kommunens sida ska förenkla för våra företagare i Mariestad genom att vara tillgängliga, lyhörda och anpassningsbara. Utmärkelsen till årets raket tar vi som ett kvitto på att det vi gör är bra, men vi ska bli ännu bättre, säger Johan Abrahamsson. Utvecklingschefen Ramona Nilsson håller med. Att skapa en bra grund för näringslivsutveckling är en av kommunens absolut viktigaste uppgifter. – Frågan om vad som skapar utveckling i en kommun är komplex och svaren är naturligtvis många, men något som de flesta analytiker är överens om är att det är en stor fördel om det finns ett universitet, om kommunen kan erbjuda sjönära boenden och om den dessutom präglas av mod och nytänkande. Mariestad träffar mitt i prick inom samtliga kategorier, menar Ramona Nilsson. Det är idag mycket sällsynt att

Vi är ett samhällsföretag som erbjuder invånare och näringsliv i Götene kommun ett samlat utbud avtjänster inom Vatten & Avlopp, Fjärrvärme och Renhållning. Vi gör din vardag lite bekvämare – kontakta oss gärna. ett universitet etablerar sig i en ny stad. Det blev dock realitet i Mariestad när Göteborgs universitet valde att etablera helt unika trädgårds- och hantverksutbildningar just här. Ett samarbete med Chalmers Arkitektur är också inlett och forskningsprojekt planeras i samverkan med kommunen. I tillägg till det här planeras nya YH-utbildningar. – Vi startar ingenting som vi inte tänker genomföra, betonar Johan Abrahamsson med eftertryck. Ny bostadsförsörjningsplan och nya skolor

Mariestad är känt som båtstaden vid Vänern och därmed även för sina attraktiva sjönära boenden. Precis som på de flesta andra håll i Sverige råder akut bostadsbrist även i Mariestad, men kommunen har antagit en ny bostadsförsörjningsplan för att komma i kapp. Närmare bestämt säger planen att 2.000 nya bostäder ska byggas inom kommande tioårsperiod. – Vi har detaljplaner klara för alla typer av bostadsprojekt. Det är viktigt att vi kan stötta en bred bostadsutveckling med attraktiva lägen och boendemöjligheter för alla målgrupper. Det märks också tydligt i vår ambition och den nya bostadsförsörjningsplanen, säger stadsplanechefen Tina Karling Hellsvik. Hand i hand med nya attraktiva bostadsområden går också nya satsningar på skolan. Mariestad får två nya skolor som är helt anpassade efter den nya tidens pedagogik. Skolorna har faktiskt i stor utsträckning utvecklats och designats av professionen, det vill säga de lärare som ska undervisa där under många år. De har i gengäld en bättre arbetsmiljö med bättre akustik att se fram emot. Demonstrationsplats Mariestad

Ulrika Lindahl, Utvecklingsstrateg Demonstrationsplats Mariestad.

Mariestad var under många år beroende av ett fåtal riktigt stora industriella arbetsgivare vilket också skapade en viss

533 80 Götene

Kommunstyrelsens ordförande, Johan Abrahamsson.

sårbarhet vid förändring. Idag är läget ett annat – Mariestad har ett framgångsrikt näringsliv som domineras av många små- och medelstora företag som växer på en internationell marknad. Men vägen dit har inte varit okomplicerad. – Det har krävts både mod och uthållighet, samt inte minst en stark politisk vilja att lyckas tillsammans med lokala förmågor. Vi måste fortsätta bidra till utveckling i våra företag och samtidigt ta vara på den kompetens som finns lokalt. Vi kopplar också det till att vi jobbar för en fossiloberoende fordonsflotta, förklarar Ulrika Lindahl, utvecklingsstrateg för Demonstrationsplats Mariestad, som är ett samverkansprojekt mellan kommun, akademi och näringsliv för att skapa en ny testanläggning för framtidens hållbara transportlösningar i Mariestad. – Demonstrationsplats Mariestad kan attrahera både fordonstillverkare och utvecklare av framtidens infrastruktur för att ladda elfordon som exempel. Projektet innebär enorma möjligheter som vi helt enkelt inte har tid eller råd att missa, varken ekonomiskt eller miljömässigt, konstaterar Ramona Nilsson. Båttillverkaren Nimbus som har tillverkning i Mariestad har utvecklat eldrivna båtar inom konceptet smart speed. Det är en viktig framtidssatsning – inte minst med tanke på att det även inom det marina finns krav på att fasa ut behovet av fossila bränslen.

0511-38 69 06

Välj en bank som gör skillnad! Vi finns till för dig som verkar, bor eller har sitt hjärta i bygden kring Grästorp. Lokal omtanke, engagemang och småskalighet gör att vi känner våra kunder väl och kan erbjuda dig en personlig och anpassad service efter ditt behov. Välkommen du också!

www.avsparbank.se

KOMPLETT TILLVERKARE AV

GLASFASADER FÖNSTER, DÖRRAR VIK- OCH SKJUTPARTIER LEGO PULVERLACKERING Välkommen att kontakta oss! Vxl: +46 (0)512-79 75 00 Fax: +46 (0)512-79 75 09 Skaragatan 24, Kvänum LQIR#NSDEFRP‡ZZZNSDEFRP


8

kommuner

Bilaga i affärstidningen näringsliv

Karlsborg – den lilla kommunen med det storslagna läget Kjell-Åke Berglund är sedan februari kommunchef i Karlsborgs kommun. Som Karlsborgsbo sedan i början av 80-talet, inflyttad från Norrland, slutar han aldrig att fascineras av Karlsborgs storslagenhet och fantastiska läge.

– Jag har ett förflutet som lärare och flyttade till Karlsborg tack vare en jobbmöjlighet och har aldrig ångrat det beslutet. Efter några år med olika tjänster i andra kommuner runtom i Skaraborg återvände Kjell-Åke till Karlsborgs kommun i februari. – Ett erbjudande som kommunchef i Karlsborgs kommun var lätt att tacka ja till, menar Kjell-Åke och hänvisar bland annat till allt positivt som händer i Karlsborg nu. Det byggs och under en kort tid har det skapats

nästan 70 nya bostäder och fler är på gång att planeras. – Som inflyttad men ändå etablerad Karlsborgsbo kan jag intyga att Karlsborg är den perfekta platsen att bosätta sig på, fortsätter Kjell-Åke och lyfter bland annat att Karlsborgs skolor och förskolor i Sveriges kommuner och landstings senaste kvalitetsmätning kom på första plats i Skaraborg och på plats 17 i Sverige. – I Karlsborg får barnen en bra start i livet och det blir bara bättre med åren, lovar han med ett leende. Nu planerar man dessutom för eventuell nybyggnation av en F-9-skola i centrala Karlsborg. Guldplatsen Karlsborg

Utveckling av turismen, nybyggnation av bostäder och en plan framåt för ytterligare utvecklingsprojekt ger kommunchefen Kjell-Åke Berglund en stark framtidstro och en stolthet över att få vara med och leda Karlsborg in i framtiden.

Den nya gästbryggan vid Rödesund är välbesökt under sommarmånaderna. I bakgrunden skymtar bygget av den 7 våningar höga hyresfastigheten Strömmen med 52 lägenheter. Foto: Karlsborgs kommun/Karin Stattin

– Vi har en fantastisk laguppställning i tjänstemannaledet och vi håller nu på att forma en särskilt utvecklingsgrupp som tillsammans med den politiska ledningen ska staka ut vägen och planera för flera stora utvecklingsprojekt, menar Kjell-Åke. Han fortsätter berätta om den nyligen framtagna och gediget genomarbetade översiktsplanen som ska ligga till grund för

mycket av det arbetet som väntar: – Översiktsplanen innehåller ett antal konkreta projekt som handlar om allt från boendemiljöer, kommunikationer, centrumutveckling och utveckling av vår besöksnäring. Det som ligger närmast till hands är Rödesundsområdet i centrala Karlsborg där man förutom de två stora sjuvåningshusen vid Strömmen även har byggt en ny lekpark som till

sommaren kompletteras med aktiviteter för större barn. Området ligger i direkt anslutning till bra parkeringsmöjligheter både för bil och båt. Gästhamnen med breda bryggor och grillplatser har blivit en populär mötesplats för både båtturister och invånare. Med sitt storslagna läge är lilla Karlsborg den självklara guldplatsen för bofasta såväl som för besökare.


bilaga i affärstidningen näringsliv

regionala frågor

Hotell med bästa läge Quality Hotel Prisma ligger mycket bra till ur flera perspektiv. Tack vare sitt centrala läge mitt i Skövde med gångavstånd till såväl resecentrum som hela stadens utbud av shopping, caféer och restauranger utgör hotellet en naturlig utgångspunkt. Dessutom nås stora delar av övriga Skaraborgsregionen lätt tack vare goda kommunikationer från Skövde.

Bästa läge mitt i centrum men ändå med ett särpräglat lugn intill den grönskande Bolognerparken är vad som kännetecknar Quality Hotel Prisma. – Läget gör hotellet omtyckt av såväl affärs- som fritidsresenärer. Med ett antal nyrenoverade familjerum möter vi en större målgrupp. Det är en medveten satsning med tanke på Skövdes attraktionskraft som upplevelse-

centrum, bland annat med närhet till äventyrsbadet Skövde Arena samt den anlagda badsjön som blivit ett landmärke för staden, berättar hotelldirektören Åsa Vlk, som även ansvarar för Hotel Majoren som också ligger centralt i Skövde.

strävar efter gemensamma mål. Vi har roligt på jobbet och månar om att bibehålla en utvecklande miljö. Att hotellen har många återkommande gäster vittnar också om att konceptet uppskattas. Nära till upplevelser

Hög trivselfaktor

Förutom fördelaktiga citylägen kännetecknas både Prisma och Majoren av en hög servicenivå. Åsa poängterar att man kommer långt med ett sunt medarbetarfokus där alla känner sig delaktiga i anläggningens utveckling. Eftersom båda hotellen har en familjär känsla och hemtrevlig miljö är trivselfaktorn hög bland såväl personal som gäster. – Att vi månar om personalen märks och känns när man besöker oss, menar Åsa. Eftersom det är relativt små arbetsplatser så får vi en nära kontakt där man hjälps åt över olika ansvarsområden och

Skövde har ett rikt utbud av aktiviteter och är en bra utgångspunkt för att uppleva stora delar av Skaraborg. Bland de mer kända attraktionerna finns Skara sommarland, Hornborgarsjön, Läckö slott, Skövde Arena och Karlsborgs fästning. – Många av de större resmålen marknadsförs gemensamt. I regionen finns dessutom ett antal relativt okända pärlor som bara väntar på att upptäckas och då ligger våra hotell väldigt bra till, säger Åsa Vlk avslutningsvis.

Mariestad Lockande läge för innovativa och hållbara lösningar Innovativa satsningar I Mariestad går hållbarhet och industriell förnyelse hand i hand. Vi etablerar nu Test- och demonstrationsplats Mariestad, en satsning där vi ska utveckla nya innovativa system för smart mobilitet med icke fossila bränslen.

Framtidens skola Som en del av satsningen mot Vision 2030 och för att eleverna i Mariestad ska få en god lärandemiljö byggs nu två nya skolor för f-6, som ska stå klara 2017. Detta är ett stort projekt där förutsättningar för en attraktiv stad skapas.

Mariestad klättrar mest Mariestad klättrade mest av Sveriges alla kommuner i Näringslivsrankingen som Svenskt näringsliv gjorde 2015. Enligt företagarna beror det bland annat på kommunens visionsarbete. Den gemensamma bilden är i Vision 2030 tydlig och alla drar åt samma håll.

www.mariestad.se

9


10

regionala frågor

Bättre IT-drift med gemensamma resurser

Anders Thörn. Det finns vissa tillfällen då man verkligen kan dra nytta av stordriftsfördelar. Att samordna tjänster som ITdrift och administration är bra exempel, vilket ett antal kommuner i Skaraborgsregionen redan kommit underfund med.

Det är nu över tio år sedan kommunalförbundet Göliska IT bildades av Lidköping, Skara och Götene kommuner. Idag ingår även Essunga och Grästorp i samarbetskonstellationen som enkelt uttryckt bidrar till att man får ut mer av sin IT-investering genom att resurserna delas mellan kommunerna. Till uppdraget för Göliska IT hör drift och support för cirka 200 verksamhetssystem och 20.000 användare i de fem kommunerna inklusive kommunägda bolag. Dessutom ansvarar man för stadsnäten i Lidköping, Skara och Götene kommuner. Tar vara på investeringar

Att sträva efter ständiga förbättringar tycks vara inprogrammerat i företagets DNA, det märks också i de nya satsningar som görs för att förbättra IT-driften i ägarkommunerna. – En ökad digitalisering inom kommunernas alla verksamheter gör att vi som IT-leverantör måste arbeta nära våra kunder för att förstå deras behov och kunna översätta dessa i smarta IT-tjänster, förklarar vd:n Anders Thörn. Ett exempel på en ny tjänst är centralstyrning av hanteringen av iPads för lärare och elever, som slipper teknikstrul då systemet redan snappar upp eventuella hinder innan de upptäcks. Tjänsten är en del i att Göliska IT ska arbeta för att stötta den nya nationella IT-strategin i skolan som kommer ställa krav på högre ITkompetens för lärare och ytterligare öka mängden digitala enheter via 1:1-konceptet. I en tid då kommunernas budgetar kommer innehålla allt mer kostnader relaterade till IT och digitala lösningar är det viktigt att det finns verktyg och kompetens för att ta hand om investeringarna på bästa sätt. En av Göliska ITs främsta uppgifter är att se till så att de kommunala verksamheterna gagnas av de digitala investeringarna så långt som möjligt.

bilaga i affärstidningen näringsliv

PwC utvecklar lokalt företagande PwC arbetar för att stärka entreprenörskap och företagande. Det är inbyggt i företagets kultur och förhållningssätt och genomsyrar därmed allt från utveckling av nya tjänster för att möta digitaliseringen på global nivå till ett aktivt arbete för att stärka lokala företag i Skaraborgsregionen.

Många känner PwC som världens största revisionsbyrå och en naturlig partner för stora börsnoterade bolag med världen som arbetsfält. Det stämmer, men PwC är samtidigt de små- och medelstora företagens lokala byrå med ett heltäckande erbjudande gällande ekonomiservice, omfattande såväl löpande redovisning, kvalificerad rådgivning inom affärsutveckling och beskattning som revisionstjänster. – Eftersom vi finns etablerade med många lokalkontor runtom i Sverige varav tre i Skaraborgsregionen – närmare bestämt Skövde, Falköping och Lidköping, så känner vi också den lokala marknaden mycket väl. Vi vet vilka behov som finns lokalt och kan anpassa vår service efter det, säger Björn Andersson, auktoriserad revisor och marknadsområdesansvarig på PwC i Skaraborgsregionen. Digitala verktyg lönar sig

PwC har utvecklat ett digitalt verktyg som hjälper kunder inom alla branscher att effektisera ekonomiarbetet och därmed skapa bättre lönsamhet. Verktyget MyBusiness används redan av många små- till medelstora företag som vill göra hela eller delar av sitt ekonomiarbete men som samtidigt söker uppbackning från PwC. – Vi hjälper företag att fokusera mer resurser på sin kärnverksamhet, förklarar Björn Andersson. Det är numera ett etablerat förhållningssätt som många förknippar PwC med. Det handlar om att hjälpa våra kunder att verkligen nyttja digitaliserade system och rutiner och därmed frigöra kundernas tid för aktiv affärsutveckling och här vänder vi oss till såväl stora som små företag. Att göra rätt från början är ett framgångsrecept som alla företag eftersträvar och kan förhålla sig till.

Björn Andersson, marknadsområdesansvarig Skaraborg och Eva Gunnarsson Lundquist, ansvarig BusinessServices. Bra grund för utveckling

MyBusiness är ett viktigt inslag i PwC:s digitaliseringsarbete och byrån var tidigt ute med digitala tjänster, i vissa fall långt före marknadens krav och efterfrågan. – Digitala ekonomitjänster uppskattas allt

mer eftersom de sparar tid. Att förenkla kundernas vardag är att bygga en bra grund för ett starkt entreprenörskap med utökade utvecklingsmöjligheter, menar Björn Andersson.

Västra stambanan måste byggas ut nu Västra Stambanan är av högsta nationella betydelse samtidigt som den är oerhört viktig för Västra Götalandsregionens arbetspendling och regionförstoring. Men kapacitetstaket är nått sedan länge vilket innebär förlängda restider för snabbtågen, pendlare och längre frakttider för gods.

Västra stambanan är Sveriges mest belastade järnvägssträcka och samtidigt landets viktigaste. Eftersom kapacitetstaket nåddes redan för flera år sedan är det hög angelägenhet att kapacitet och robusthet förbättras samt restider kortas. Trafikverket har under året avslutat en åtgärdsstudie på sträckan Göteborg – Laxå och presenterat flera åtgärdsförslag. Ett förslag omfattar ytterligare dubbelspår mellan Alingsås och Göteborg. – Detta är en av de absolut viktigaste infrastrukturfrågorna för Sverige och Västra götalandsregionen. Ur nationell synvinkel handlar det om att säkra Göteborgs Hamns framtid, Skandinaviens enda transoceana

hamn och den i särklass viktigaste godsnoden för Sverige, förklarar Leif Walterum kommunalråd i Skövde och ordförande i Västra Stambanegruppen. Kraftigt kortad restid

Ett ytterligare dubbelspår i ny sträckning mellan Göteborg – Alingsås skulle innebära en rejäl kapacitetshöjning med kortare restid mellan Göteborg och Stockholm. Restiden skulle komma ner till ungefär två och en halv timme med dagens x2000 tåg och beräkningarna visar på hög samhällsekonomisk nytta. – Att bygga ut dubbelspår mellan Göteborg och Alingsås innebär en investering om cirka 12-14 miljarder kronor. Samtidigt pågår diskussionen kring Götalandsbanan, men då ska man komma ihåg att det är först när den är färdigställd i hela sin sträckning som den kan få någon effekt på ändpunktstrafiken. De utmaningar som finns mellan Göteborg och Stockholm måste mötas nu, och det oberoende av om man bygger Göta-

landsbanan eller inte, säger Leif Walterum med eftertryck.


bilaga i affärstidningen näringsliv

regionala frågor

11

Extramamman som underlättar vardagen ”Alla kan behöva en extramamma då och då” – så tänkte lärarinnan Anna Danielsbacka när hon började erbjuda läxhjälp och barnpassning. Verksamheten utökades snabbt och Anna insåg att människor behöver hjälp med mycket. Det blev således grunden till ett expansivt företag som underlättar vardagen för många.

Läxhjälp har utökats med hemstäd, flyttstäd, avlastning och framför allt hemtjänst. Till och med hundpromenader går att få in på schemat. Det handlar om sysslor som hör vardagen till, men som för många är svåra att hinna med då det ställs allt högre krav på prestation i samhället. – Verksamheten har snabbt utökats med både hemtjänst och omvårdnad i flera kommuner. Tanken var att först fokusera på

närregionen, men idag har vi anställda över i stort sett hela Sverige. Vi försöker att finnas där behovet finns, säger Anna Danielsbacka, som med sitt företag Extramamman & Ugglans hemhjälp förenklar vardagen och ökar möjligheterna för god livskvalitet hos många människor. Att erbjuda hemtjänst inom ramen för LOV, Lagen om valfrihet, där kunderna får samma personal varje gång har blivit mycket populärt. Men även privatkunderna uppskattar möjligheten till samma personal. Ständig utveckling

På knappt fyra år har företaget gått från en till över hundratalet anställda. En stark drivkraft är att verkligen göra skillnad. Inom hemtjänsten är det vanligt att brukarna får träffa många olika ur personalen, men hos Extramamman & Ugglans hemhjälp får kunderna samma personal varje

Anna Danielsbacka, vd.

gång. Har kunden stort omvårdnadsbehov så träffar de max tre olika personal. – Att man får samma personal ökar tryggheten för brukarna samtidigt som det även bidrar till en bättre arbetsmiljö för våra anställda. Alla vet vad de ska göra och vad uppdraget omfattar, kommenterar Anna. Att kunna leverera god omvårdnad med kontinuitet är något Anna är mycket stolt över. Men lika stolt är hon över att ha en personalgrupp på 100 personer som trivs på jobbet. – Att lyssna på personalen är A och O för att vi skall kunna leverera en bra produkt till kunden.

Annas mål är att alla Sveriges hemtjänstkunder ska ha möjlighet att välja en utförare som kan erbjuda samma personal. – Sådan hemtjänst vill jag själv ha när jag blir gammal, säger Anna. Idag utgör Hemtjänsten den dominerande delen av verksamheten men RUT-tjänsterna finns också kvar. Hemtjänstkunderna uppskattar även de att ha möjlighet att ”köpa till” tilläggstjänster. Något de inte har möjlighet till när de väljer kommunen som utförare. Anna funderar också ständigt på att utveckla nya tjänster som kan underlätta livet för fler.

God palliativ vård, bra äldreboende samt LSS är några av de områden där vi skulle vilja verka. Det som började i ett pyttelitet kontor på några kvadratmeter har nu vuxit till en expansiv organisation med egna bilar och ett varumärke som många känner igen. – Vi har ett 10-tal lokalkontor runt om i landet och vårt huvudkontor ligger i Karlsborg. När jag började med läxhjälp fick jag hjälp att designa ett visitkort med en uggla på. Den symbolen har jag valt att behålla och nu syns våra ugglor överallt, skrattar Anna Danielsbacka.

Ett tryggt val för framtiden. Fjärrvärme från Skövde Värmeverk är inte bara ekonomiskt för den egna plånboken utan dessutom miljövänligt, driftsäkert och lokalt förankrat. Valet ger dig som kund ett mycket enkelt och tryggt värmesystem.

Vi närmar oss! I oktober driftsätts vårt nya bioeldade kraftvärmeverk Block 4 – Skövde största miljösatsning!

Adress Energivägen 1, 541 36 Skövde Telefon 0500-49 95 30 Web varmeverk.skovde.se


12

regionala frågor

bilaga i affärstidningen näringsliv

TKMT – ett komplement till traditionell hemtjänst Förra året startade Tanaad hemtjänst i Falköping. Företaget har ett 20-tal anställda i fyra kommuner och siktar på att utvidga verksamheten. – Vår stora fördel är att vi är lite mer nischade än traditionell hemtjänst och vi matchar behov och kompetens på ett framgångsrikt sätt, säger verksamhetschefen Birgitta Billinger Lundberg.

Tanaad bildades 2013 som KLEF – Kopperativa Lots Ekonomisk förening och heter idag Tanaad/TKMT (Tanaad hemtjänst, kooperative multitjänster). Hemtjänsten startade 2015. Företaget som startades av den somaliska trion Ali Mudeey, Saed Abdullahi och Haboon Ahmed är en privatägd ekonomisk förening med uppdragsgivare främst inom den offentliga sektorn. Det är tänkt att företaget ska vara komplement till kommunernas vanliga hemtjänst. Arbetsuppgifterna handlar om till exempel städning, tvätt, inköp omvårdnad, delegerade hälso och sjukvårdsinsatser samt avlösning för anhöriga. TKMT erbjuder också tilläggstjänster och hushållsnära tjänster som till exempel promenadsällskap. Expansion väntas

Tanaad/TKMT finns i Falköping, Ulricehamn, Skövde och Mariestad men Birgitta Billinger Lundberg hoppas att företaget ska utvidga i framtiden. – Vi planerar för att etablera oss i fler kommuner. Vi har många brukare som har extra behov och där har vi hittat vår nisch i och med att vi har med en stor språk och kulturförståelse bland våra anställda, säger Billinger Lundberg och fortsätter: – Vi ser individens behov i centrum, och det handlar om mer än språkförståelse. Vi erbjuder även en hög kontinuitet, det betyder att det är få personer som utför arbetet hos varje enskild brukare. Dessutom fyller vi en viktig funktion när det gäller att få ut människor i arbetslivet. Mer om Tanaad hittar du på www.tkmt.se och det går även bra att kontakta företaget på mejl: birgitta@tkmt.se

Musik i Sommarkvällen i Fågelö kapell (Lennart & Kristin Svensson. Foto: Pia Rosén

Mariestads församling skapar mötesplatser Verksamheten inom Svenska kyrkan handlar inte enbart om gudstjänster, dop, vigslar och begravningar. Mariestads församling vill visa att det finns så mycket mer. – Vi vill öppna kyrkporten lite bredare så att fler känner sig välkomna hit, säger kommunikatören Pia Rosén.

I Mariestads församling finns fem olika kyrkor, varav tre i stan och två på Torsö i Vänern. Förutom sina traditionella uppdrag så har också församlingen en bred verksamhet med bland annat babysång, matlagning, bokcirkel, qigong, cirkeldans, körsång, textilhantverk och mycket mer. Här finns också en mycket aktiv diakonal verksamhet där omsorgen om medmänniskan, att finnas där för de mest utsatta i samhället, står i fokus. Präst, diakon och musiker från församlingen besöker också regelbundet kriminalvården i Mariestad för samtal och gudstjänster.

genom öppen förskola, caféverksamhet, grupper för ungdomar och äldre, konstutställningar, körer och kvinnocenter. Församlingen erbjuder också plats för samtal, både i grupp och enskilt, utifrån egna tankar kring tro och liv. – Fyra gånger per år bjuder vi in till födelsedagskalas i Mariestads församling. Alla församlingsmedlemmar som fyller 80, 85, 90 eller mer firas med mat, musik och tårta med anledning av födelsedagen - ett mycket uppskattat inslag bland våra äldre församlingsmedlemmar, säger Pia Rosén.

Många mötesplatser

Introduktion

I Mariestads församling har skapats många mötesplatser för olika åldrar till exempel

Mötesplatser har också startats för att ta emot flyktingar och ge dem en första intro-

duktion i det nya hemlandet. – Det här blivit ett helt nytt scenario de senaste med så många nyanlända som inte kan språket, traditioner eller kulturen och som hamnat i en för dem främmande miljö. Vi tycker det är viktigt att kunna vara med och bidra till att de får hjälp att lära känna oss och vårt samhälle, säger Pia Rosén. Även musiken och dess kraft är en viktig del i församlingens arbete. Både Domkyrkan och Fågelö kapell på Torsö brukar vara välbesökta under semestertider då där bjuds ”Musik i sommarkvällen” med såväl lokala musiker som ibland världsartister.

Rätt kunskap är avgörande när det verkligen gäller Det Karlsborgsbaserade företaget Cold Skills har allt som behövs för att överleva i tuffa miljöer. Förutom kompletta materielsystem handlar det även om kunskapsförmedling genom skräddarsydda kurser för kunder med gott säkerhetsmedvetande. Varenda liten detalj är försedd med ett mervärde i form av kunskap som kommer kunderna till gagn när det verkligen gäller.

Den bärande tanken är att öka säkerhetsmedvetandet hos kunden samt att tillämpa kompletta materielsystem enligt principen ”less is more”. – Med ”less is more” menar vi att man ska fokusera på kvalitet och att använda sakerna på rätt sätt. Det hjälper inte att investera stora summor i materiel som inte används rätt, därför levererar vi materielsystem med utbildning som ett helhetskoncept, förklarar Conny.

Att enbart sälja utrustning och kläder för att gå med vinst är ingenting som faller Cold Skills ägare Conny Greus i smaken. För honom handlar det snarare om att leverera en högkvalitativ helhet kring såväl materiel som kunskaper och färdigheter om hur den ska användas på bästa sätt. Efter ett långt förflutet inom försvaret vet Conny att det inte är kvantitet som räknas – hur sakerna håller under tuffa förhållanden är det som gäller. Outdoorkonceptet är en hel livsstil som förmedlas till en bred kundgrupp omfattande allt från uniformerade yrkesgrupper till naturfotografer och äventyrare.

Bygger ny kurscamp

Inom Cold Skills finns mycket kunskap om hur man med rätt utrustning kommer längre när det verkligen gäller – det vill säga i tuff terräng, hårda väderförhållanden och andra komplexa situationer. Conny lyfter fram personalens unika kunskap som avgörande för att Cold Skills blev Årets företag i Karlsborg 2014. – Vi kombinerar uppmärksamheten vi fått med stora satsningar för att synas ännu mer. Det är bland annat därför vi bygger upp Camp Faravid i norra Sverige. Vi kommer att bedriva kursverksamhet i princip året runt på

en plats där det finns mycket kunskap bevarad för överlevnad i kallt subarktiskt klimat. Det kombinerar vi med vår egen kunskap från ett militärt förflutet, berättar Conny entusiastiskt. Kunder som vänder sig till Cold Skills kan räkna med att mötas av ett hårt utvärderat sortiment komplett med service och kunskap som bidrar till en ännu bättre investering. Kvalitet lönar sig och kunskap bidrar till en lägre livscykelkostnad enligt vedertagna modeller. Det skriver Conny Greus och teamet på Cold Skills gärna under på.


bilaga i affärstidningen näringsliv

regionala frågor

13

Brandman – ett yrke att satsa på Att arbeta som brandman innebär en varierande vardag med allt från utryckningar till förebyggande arbete. Räddningstjänsten är på väg in i en generationsväxling och behovet av utbildade brandmän är extra stort. Räddningstjänsten Östra Skaraborg satsar på att rekrytera både heltidsoch deltidsbrandmän.

Räddningstjänsten Östra Skaraborg täcker kommunerna Skövde, Mariestad, Tibro, Töreboda, Hjo, Karlsborg och Gullspång. I Skövde och Mariestad finns heltidsstationer, i övriga är det deltidsstationer. – Vi har alltid behov av kunnig personal. Tidigare har vi varit lite bortskämda med att många sökt

sig till brandmannajobbet. Så ser det inte ut nu och jag tror att det är en kombination av att vi inte varit så bra på att marknadsföra oss och att vi står inför en generationsväxling, säger Rickard Johansson, chef för Räddningstjänsten Östra Skaraborg. – Det har även blivit tuffare att rekrytera deltidsbrandmän eftersom det är svårt för många att kunna kombinera boende och arbete på samma ort. För deltidsbrandmän är inställelsetiden fem minuter från larm till att uppgiften ska påbörjas och det fungerar inte om man arbetar och bor på olika orter. Brandmannayrket är omväxlande. Det handlar om att rycka ut och hjälpa till vid olyckor och tillbud men också om att arbeta förebyggande. För att bli brand-

man krävs en tvåårig eftergymnasial utbildning som finns i Revinge och Sandö. Utbildningen kan även genomföras på distans. En heltidsbrandman är anställd av räddningstjänsten medan en deltidsbrandman har sin huvudsakliga anställning hos en annan arbetsgivare. Som deltidsbrandman har man beredskap en vecka per månad och ska då vara tillgänglig dygnet runt. Det företag som har en anställd deltidsbrandman kan dra nytta av dennes kompetens när det gäller det systematiska brandskyddsarbetet. Rickard Johansson uppmanar företag som är intresserade att anställa deltidsbrandmän att höra av sig till den lokala räddningstjänsten. – De som blir deltidsbrandmän har en god förmåga att lösa

problem och arbeta i grupp och de brukar se det som en möjlig-

het att ställa upp och göra en insats för samhället man bor i.

Stort utbud i kulturens Mariestad Mariestads kulturliv bjuder på mycket i sommar. Old Ox Chamber Music Festival är en festival som återkommer för fjärde året och lockar besökare från när och fjärran.

presenterade i Mariestad och förutom att arkivet är öppet för allmänheten kommer även exemplar av växterna att förökas och finnas för försäljning. Det kan vara rosor, perenner och köksväxter som sparris.

Symbolen för musikevenemanget - ett tjurhuvud - anspelar på Mariestads kommunvapen, och festivalen har blivit lite av ett dragplåster för stan de de senaste åren. – Det här är intima, personliga och fantastiska konserter med erkända kammarmusiker som normalt sett spelar i internationella sammanhang som till exempel Covent Garden i London, men som nu visar upp sig i det lilla sammanhanget, säger Maria Henriksson, kulturchef i Mariestad.

Universitetsutbildningar

Inbjudande parkrum

Förutom sin omtalade musikfestival så har Mariestad många spännande platser att besöka sommartid. Universitetsparken är en sådan. Parken är resultatet av ett samarbete mellan Mariestads kommun och Göteborgs universitet och där skapas nu inbjudande parkrum i samverkan mellan utbildning och forskning. – En häftig plats som präglar stan med sina grönområden, tycker Maria Henriksson. Nytt för 2016 är att parken under hösten tar emot växter som är insamlade från Skaraborg via ett samarbete med Programmet för odlad mångfald. I och med detta blir trädgårdsmästeriet ett nationellt klonarkiv med växter som samlats in till den nationella genbanken i skånska Alnarp. Ett 30-tal arter kommer att finns re-

Det stora trädgårdsintresset i Mariestad avspeglar sig i Dacapo som är en plattform för ett nätverk av universitets- och högskoleutbildningar som finns att söka

sig till på Trädgårdens skola. – Vi har fått ett kunskapskluster och blivit lite av ett centrum för trädgård- och hantverksutbildningar där man kan se, uppleva och lära, säger Maria Henriksson. Mariestad är också en gammal residensstad för Skaraborg och residenset och dess omliggande byggnader är populärt som utflyktsmål, bland annat för Vadsbomuseet och de sommarutställningar som hålls i området.

Vi skapar utbildningar i samarbete med företag Tillsammans tar vi fram utbildningar som tillgodoser företagens kompetensutveckling och framtida rekryteringsbehov.


14

regionala frågor

bilaga i affärstidningen näringsliv

Helheten är den stora styrkan för Proffice Proffice bidrar till ökad hållbarhet i Skövderegionen genom att erbjuda verktyg och tjänster som tryggar kompetensförsörjning både på kort och lång sikt. Proffice rör sig genom alla branscher och arbetar med kunder inom såväl det privata näringslivet som den offentliga sektorn. Det är just helheten som är den stora styrkan.

Proffice är en partner som underlättar och stärker under förändring. I uppgång och tillväxt kan Proffice tillföra kompetens genom bemanning och rekrytering. När det istället finns behov av att hålla tillbaka och trappa ner kan Proffice hjälpa till i omställningsarbetet så att det blir så bra som möjligt för såväl anställda som för arbetsgivaren.

Bidrar till tillväxt

Proffice har högt i tak och en stor flexibilitet. Det kan röra sig om snabba insatser vid behov, men även om att vara en långsiktig samarbetspartner som med integritet och kontinuitet stöttar kundföretagen år efter år. – Uppdragen är ofta långa, och bland kunderna finns många storföretag i regionen. Samtidigt kan vi även stötta det lilla startupföretaget som behöver få tag på rätt kompetens snabbt. Det yttersta målet är att få människor att växa och utvecklas och genom det verkar vi även för en aktiv och tillväxtbenägen arbetsmarknad, säger Malin Fogelin, marknadsområdeschef i regionerna Skövde, Borås, Jönköping och Trollhättan. Det breda tjänsteutbudet omfattar allt från bemanning, rekrytering och personalstrategiska in-

satser till mångfaldsarbete och utbildning. Proffice gör dessutom marknadsanalyser och undersökningar i syfte att anpassa arbetskraften efter aktuella behov. – När vissa branscher har det lite tuffare måste vi snabbt kunna väga upp med kompetens inom andra segment. Arbetsmarknaden är dynamisk, det ställer givetvis krav på vår verksamhet som också måste vara förändringsbenägen och formbar, säger Anna Widgren, rekryteringskonsult i Skövde och Trollhättan. Förstår förändring

Proffice är ett av Nordens största specialistföretag inom bemanning och rekrytering med över 10.000 anställda. För att kunna hyra ut specialister gäller det att Proffice kan locka till sig bra kompetens, och det i konkurrens

Från vänster Anna Widgren och Malin Fogelin.

med andra arbetsgivare i regionen. – Vi har ett varumärke som står för mycket positivt, inte minst en trygg anställning. Ofta är vi också vägen in till spännande företag och uppdrag. Vi ska framförallt erbjuda lösningar som lyfter företag och som bidrar till att fortsatt utveckling av både individer och näringsliv.

Malin Fogelin understryker slutligen att Proffice förstår förändring och kan agera. Stillestånd kostar industrin enorma summor årligen, och det gäller att vara proaktiv för att undvika det. Proffice hjälper kunderna att vara mer flexibla och att snabbt kunna anpassa verksamheten efter rådande behov.

Kyrkoherden vill att fler ska upptäcka Lidköping Lidköpings församlings nya kyrkoherde Karin Enerbäck vill att fler människor ska upptäcka Svenska kyrkan och staden Lidköping vid Vänerns södra strand. – Här är bra att leva, verka och bo, säger hon.

S:t Nicolai kyrka som är beläget mitt i centrala Lidköping. Foto: Linnea Haraldsson

Karin Enerbäck, som har sina rötter mellan Floby och Falköping, jobbade som komminister i Lidköping mellan 1987 och 2004. Därefter fick hon anställning inom Skara stift och jobbade sedan i 12 år på stiftsgården Flämslätt utanför Skara. Men i år har hon återvänt till Lidköping. Den 4 april började hon sin nya tjänst som kyrkoherde och hon efterträder Tomas Forsner som går i pension. – Jag ser verkligen fram emot att jobba i Lidköping igen. Det ska bli spännande att sätta mig i de olika sammanhangen i församlingens arbete och träffa alla medarbetare. Stan ligger kanske inte vid allfartsvägen men har ett fint läge och det finns en närhet i mötet mellan människor inom olika organisationer, företag, kyrka och förvaltning, säger hon. Flera kyrkorum

Lidköpings församling bedriver församlingsarbete utifrån tre kyrkor. I centrala Lidköping ligger S:t Nicolai kyrka med anor från medeltiden. I anslutning till kyrkparken finns församlingshemmet Nicolaigården och församlingens kansli. S:t Sigfrid i västra delen av församlingen och S:ta Maria kyrka i öster är moderna kyrkor där merparten av barn-och ungdomsverksamheten finns. På Södra begravningsplatsen som är en blommande oas finns också Hoppets och Ljusets kapell där begravningar äger rum.

Lidköpings församlings kyrkoherde Karin Enerbäck. Foto: Linnea Haraldsson En väg in i kyrkan

Förhoppningen är att församlingens aktiviteter under sommaren 2016 ska öppna en dörr till kyrkan. Gudstjänster och musik av olika slag är något som ska vara en väg in i kyrkans verksamhet. – Samtidigt hoppas vi att många turister ska hitta till Lidköping som ligger i en kulturbygd med ett aktivt handels- och näringsliv och en skärgård med en mängd olika öar. Och så har vi Kinnekullebanan som gör att vi har bra kommunikationer till och från stan. Det är också viktigt att nämna i sammanhanget, säger Karin Enerbäck.


bilaga i affärstidningen näringsliv

regionala frågor

15

Mariestads Mariesta Mariest ttads ads ffö ads församling örsamling örsamlin ng L I V S K R A F T www.svenskkakyrkan.se/ mariestad

Karlsborgbostäder har ett brett brett utbud a vi vill mer oc h Karlsborgbostäder av v lägenhet lägenheter. er. Men M och nu fler fler chansen chansen att leva leva och och bo i fantastiska fantastiska Karlsborg. Karlsborg. ger nu Därför bygger bygger vi nytt. nytt. Med guldläge i centrala centrala Karlsborg Karlsborg st Därför står år v vår år nya nya

Sv Svårt årt att int inte e bo sjönär sjönära ärra a

färdig för för 16 hyresgäster hyresgäster och och nu fastighet på Mellangatan Mellangatan färdig fastighet nu pågår bygget bygget a v ytt erligare 52 lägenheter lägenheter vid Rödesund med osannolikt fint läge vid av ytterligare V ättern oc h kanalen. kanalen. Vättern och

Vi bygger nytt! Med ed Bott Bottensjön ensjön på ena sidan oc hV ättern på den andr ra a och Vättern andra aldrig vattnet. är det aldr ig långt till v attnet. Men det är ffaktiskt aktiskt int inte e långt till något annat heller heller.. Med c cykelavstånd ykelavstånd till dagis dagis,, sk skolor, olorr, butik butiker er och och annan ser service vice är det enk enkelt elt att leva leva i Karlsborg. Karlsborg. På vår vår w På webbplats ebbplats hittar hittar du info info om alla våra våra h våra våra byggprojekt. bostadsområden bostadsområden oc och byggprojekt.

WWW WWW.KARLSBORGSBOSTADER.SE .KARLSBORGSBOSTTADER.SE


16

framtidens arBetsplats

Bilaga i affärstidningen näringsliv

Swegon lockar teknisk spetskompetens till Vara Swegon satsar stort på att bygga om fabriken i Kvänum. Satsningen är strategiskt viktig för Swegon som attraktiv arbetsgivare samt för att bibehålla konkurrenskraft som ledande leverantör av smarta och energieffektiva luftbehandlingsaggregat som är hjärtat i ett inomhusklimat.

Flygbild på fabriken i Kvänum på Vara-Slätten i Skaraborg.

Platschef Niklas Tjäder i den 40.000 kvm stora fabriken som nu står inför stora layout och effektiviseringsförbättringar med syftet att bli en än mer flexibel produktionsenhet.

De 320 medarbetarna i Swegons fabrik i Kvänum kan snart att få nya kollegor. Fabrikens montering byggs om för att höja produktionskapaciteten och flexibilitet och med det kommer man också att behöva fylla på med mer kompetens. Swegon är redan en av de största arbetsgivarna i Vara och stärker med sin senaste investering den positionen avsevärt, samtidigt som kommunen blir ett ännu starkare nav för teknikorienterad tillverkning.

rar om arbetskraft med varumärken som Volvo och NEVS, men vi kan samtidigt visa att vi också har spännande utvecklingsmöjligheter och en hög kunskapsnivå i fabriken. Vi samarbetar redan med högskolor och vi kommer

Räknar med större export

Swegon har specialiserat sig på luftbehandling i offentliga miljöer som skolor, sjukhus, arenor, köpcenter och hotell. I offentliga miljöer är kraven oerhört höga gällande säkerhet, renlighet och energieffektivitet, och det är värden som Swegon arbetar med och förfinar hela tiden. – Syftet bakom det intensiva utvecklingsarbetet sträcker sig betydligt längre än att ligga steget före konkurrenterna – det handlar framförallt om att skapa ett bättre inomhusklimat och därmed också främja för en bättre hälsa hos de människor som ska vistas i miljöerna, förklarar Niklas Tjäder, platschef i Kvänum.

Kraven på ventilation och ett gott inomhusklimat blir allt högre i Europa. Ungefär 60 procent av tillverkningen går på export från Kvänumsfabriken och Niklas tror att det kan bli fråga om större exportandelar framöver, därtill ökade volymer i Norden. – Vi har många nyheter som är på väg ut på marknaden. Ett antal nya produkter presenterades på Nordbygg i april och vår fabrik uppgraderas nu för att kunna leverera dem till kunder över hela Europa. De nya luftbehandlingsaggregaten får helt nya anpassningar för ökad prestanda och en smartare design, bland annat. Det känns fantastiskt att vi ska få bygga dem här i Kvänum.

snart att satsa på industridoktorander. I den 40.000 kvadratmeter stora fabriken ryms både utvecklingsavdelning med eget laboratorium samt en omfattande produktionsenhet. Med allt från idé-

utveckling till leverans av energieffektiva produkter under samma tak kan Swegon locka teknisk spetskompetens till Skaraborg och Vara, menar Niklas Tjäder.

Lockar spetskompetens

Swegon ingår i börsnoterade Latourkoncernen och är marknadsledande inom energieffektiva ventilations- och inneklimatsystem. Företagets lösningar ligger verkligen i tiden och Swegon ger medarbetarna möjlighet att få vara med och utveckla morgondagens system för hälsosamma inneklimat. – Vi behöver utöka våra kompetensområden och locka fler medarbetare till oss. Vi konkurre-

En av 3 automatiserad Stans/Bockline från Salvagnini. Swegon produktions process bygger på att producera efter kundens behov i alla led, och tillämpar ”One Piece Flow” i den mån det är ekonomiskt korrekt.

Vi levererar energi till näringslivet, föreningslivet och vardagslivet i Skaraborg. Vill du veta mer om våra lokala elavtal? Besök oss på billingeenergi.se eller kontakta oss på 0511-215 50 så berättar vi mer.


bilaga i affärstidningen näringsliv

industri

17

”Made in Skövde” står sig bra Gamla Skaraborgs län kallas fortfarande för Skaraborg bland såväl företag som invånare. Det kan bero på att det råder en stark sammanhållning i det område som tidigare formellt var ett eget län. Företag i regionen har en bestående samverkanskultur och strävan efter att ständigt bli lite bättre. Det vittnar samarbetet mellan tillverkande företag inom ”Made in Skövde” om.

Skövde med omnejd är en ytterst intressant region. Här finns ett par världsledande motortillverkare samt en handfull riktigt stora industribolag som samtliga är ledande inom sina nischer. Blandat med det finns också en stor skara små- och medelstora aktörer, ofta underleverantörer till de största inom sina respektive branscher, som tillsammans sysselsätter väldigt många människor. De små- till medelstora företagen är med andra ord lite som ryggraden i regionens näringsliv. För att stå sig ännu bättre i dagens tuffa konkurrens har många av dem valt att samverka inom initiativet ”Made in Skövde”. Samarbete ger resultat

Sammantaget sysselsätts uppemot 350 personer inom ramarna

för samarbetet vilket gör ”Made in Skövde” till en stark leverantör. Företagen inom samarbetet håller en stor transparens och gynnar varandra på flera sätt. Bland annat så görs gemensamma investeringar i kompetensutveckling och företagen kan också lämna offerter på mer omfattande uppdrag om de gör det med gemensamma resurser.

– Tillsammans kan vi leverera betydligt mer och vi kan också skapa erbjudanden och mervärden som var och en inte har möjligheter att skapa på egen hand. Vi kan med gemensamma krafter skapa och leverera helt nya produkter och det gör oss till en tuff konkurrent, säger Peter Persson, vd och ägare av verkstadsföretaget Ferrocon som ingått i samar-

betet sedan starten. Persson var med sitt företag Ferrocon också en av initiativtagarna till ”Made in Skövde” tillsammans med bland andra Noremech, Nystedts mekaniska och Furhoff. – Vi ser tydliga resultat genom samarbetet, fortsätter Peter, och vi fortsätter att sälja in konceptet. De flesta kunder söker begränsa antalet leverantörer. Genom att

samarbeta med oss kan man göra det. – Vi är en samlad kraft som kan leverera många olika typer av produkter. Personligen brinner jag för förädling – ju mer vi kan förädla lokalt desto bättre. Vi blir starkare då och kommer upp i näringskedjan, avslutar Peter Persson med.

CAMPUS LIDKÖPING

Ett framtidsyrke! I höst kan du läsa till Operativ digital kommunikatör på Campus Lidköping. Kompetensen är starkt efterfrågad av företag och organisationer. Du läser i 1,5 år från och med i höst och har två praktikperioder under utbildningstiden. Du får bland annat lära dig hur företag och organisationer kan använda sociala medier och internetmarknadsföring i sin kommunikation, hur man stärker varumärken, bygger relationer med kunder och kommunicerar budskap. Ansök nu! Läs om alla våra utbildningar och ansök på www.campus.lidkoping.se/program


18

industri

bilaga i affärstidningen näringsliv

Mölltorps Gjuteri tror på framtiden i sin bransch Mölltorps Gjuteri har funnits sedan 1952. Och man hoppas finnas kvar i branschen i många år till. – Vi tror att det finns en marknad för våra produkter även i framtiden, säger vd:n Marie Nordh som jobbat i företaget i 30 år.

Mölltorps gjuteri strax söder om Karlsborg, bedriver gjutning , bearbetning och svetsning och affärsidén är att tillverka gjutgods i gråjärn och segjärn i korta och medellånga serier. Mölltorps Gjuteri huvudsakliga verksamhet handlar om att gjuta detaljer i korta serier och enstycksdetaljer till tillverkningsindustrin inom både Sverige och Norge. Företaget tillverkar också prefabricerade rostfria rörinredningar till bland annat avloppsreningsverk och står även för monteringen av själva inredningen.

– Gjuteribranschen har gått upp och ned i alla år och har varit en svacka ett tag. Men jag hoppas och tror att det ska vända snart. Jag tror det finns ett behov av svensktillverkat gjutgods och det kommer att visa sig framöver, säger vd:n Marie Nordh och fortsätter: – Vi har redan märkt att en del gjutgodsbeställare börjat plocka hem sina modeller från lågkostnadsländer. Kungliga lyktstolpar

Men företaget gör annat också. Efter köpet av Jerle bruk så övertog Mölltorps Gjuteri tillverkningen av den så kallade Jerle-kaminen och när det gäller lyktstolpar så gör Mölltorps gjuteri lyktstolpar åt flera av Sveriges kommuner. Drottningholms slott valde för övrigt företagets lyktstolpar och företaget har levererat ett 100-tals stolpar dit.

Framtidstro

Ny design

Mölltorps Gjuteri har cirka 800 olika modeller, både kunders och egna, som tillverkas under året såsom rördelar, lyktstolpar och andra utsmyckningsdetaljer. Slussportar längs Göta kanal, maskingjutgods, tryckkärl och luftningsbrunnar är andra exempel. Några av företagets största kunder är till exempel AVK Norge, Metso Sweden, Weir Minerals Sweden AB och Hammarby Bruk.

Mölltorps Gjuteri har även startat ett samarbete med designern Anna Elzer Oscarson som formger produkter i gjutjärn för första gången i sin karriär. Hon har tagit fram en lyktstolpe, baserad på företagets redan etablerade lyktstolpar men har givit den en mer fyrkantig form. Hon har även designat tre tillhörande trädgårdskrukor och på så sätt skapat en liten familj i samma grundform.

Skaraborgsregionen som nav för industriell utveckling Det talas allt mer om att en återindustrialisering behövs för att trygga välfärden i Sverige. Globaliseringen har fört med sig ett nytt perspektiv där lägsta pris ofta styr, men svenska företag konkurrerar främst med kvalitet och kompetens. För att möta utmaningarna har klusterbildningar, nätverk och samarbetsorganisationer bildats på flera håll i landet.

Det finns flera industriella utvecklingscenter i Sverige och de flesta samverkar över gränserna. Industrial Development Center West Sweden (IDC West Sweden) fokuserar på att utveckla Skaraborgsregionens konkurrenskraft som industriellt nav med många starka tillverkningsföretag på medlemslistan. Medlemmarna är också tillika ägare av IDC vilket understryker ambitionen att verkligen stärka företagens konkurrenskraft. – Med effektivare produktionsprocesser, kunskapsdriven produktutveckling och rätt kompetens kan svensk industri kon-

Foto: Carl Oliver Ander

Assemblin – rikstäckande företag med lokal prägel

kurrera globalt. Det finns mycket industriell kunskap i Skaraborgsregionen och vårt främsta uppdrag är att ta tillvara på den och vidareutveckla den, förklarar Thomas Nilsson, vd IDC West Sweden. Mycket kretsar kring att utveckla modeller för en effektivare kompetensförsörjning och här har IDC West Sweden nyligen inlett ett samarbete med IDC Sjuhärad. Projektet går under namnet Kompetensnavet och omfattar i korthet ett samarbete mellan IDC:s västsvenska enheter och cirka 180 företag för att etablera ett nytt ledningssystem för strategisk kompetensförsörjning. Skaraborgsregionens arv

För ytterligare att stärka den industriella utvecklingen i Skaraborgsregionen driver IDC ett antal andra projekt med fokus på produktutveckling och produktionseffektivisering, bland annat med fokus på att ta tillvara på resurser och producera mer hållbart. Vinnovaprojektet Affärsmodellinnovation för cirkulära möbelflöden är ett exempel på det. Ett annat projekt, Möbelbruket, spelar på samma tema då man söker ta tillvara på de möbler som köps in på ett bättre sätt genom att etablera en renoveringsverkstad i regionen. Båda är exempel på hur man tar tillvara på Skaraborgsregionens arv som möbelcentrum i Sverige.

Från vänster Gunnar Ledström, Automation, Lars-Erik Larsson, VS och Tommy Höglund, El. Foto: Christina Wallgren Installations och serviceföretaget Imtech bytte tidigare i år namn till Assemblin. Företaget blir därmed en del i ett större sammanhang: Assemblin har 5.000 medarbetare på över 100 orter i Norden.

– Ett av våra ledord är närhet, säger Tommy Höglund, filialchef i Lidköping. I Skaraborg finns Assemblin i Götene, Skövde, Mariestad, Vara, Töreboda, Tidaholm och Lidköping. Det sistnämnda kontoret är det största och där jobbar man med alla tre grenarna inom verksamheten: el, vs och automation. –Visionen är att vi ska vara det ledande installations och serviceföretaget i Norden, samtidigt som vi är tydliga med att vi ska ha en lokal prägel. Vi har en så kallad multidisciplinär styrka i Lidköping vilket är en fördel då man kan samarbeta på nära håll mellan de olika avdelningarna, säger Tommy Höglund.

Stort uppdrag

Nyligen avslutade Lidköpings-kontoret ett stort uppdrag då man färdigställde Orionhuset där Hennes och Mauritz nu har öppnat en butik med 2.500 kvadratmeter affärsyta. Assemblin hade totalentreprenaden på el, vs och automation i renoveringen av Orion-huset. – Det är ett gammalt hus som moderniserats och det har varit en utmaning eftersom man får man jobba efter husets förutsättningar och anpassa sig efter det. Vi har haft en tuff tidspress men vi blev klara i tid och nu är både fastighetsägaren Frenbo AB och butiksägaren HM nöjda, säger Tommy Höglund och fortsätter: – HM var etapp 1 i det här uppdraget och nu fortsätter vi med etapp 2 som blir en banklokal för Nordea och sju nya lägenheter. Namnet Assemblin är en sammansättning av de engelska orden assembly och installation. Lidköping är Assemblins största kontor i Skaraborg och där jobbar för närvarande 88 personer.


bilaga i affärstidningen näringsliv

industri

19

H Hos os o oss ss sskapas kapas mi miljöer ljöer ssom om ssticker ticker u ut: t:

Vii b V bygger yyg gger framtidens fra fr amtidens Tibro T Tiibro m ed dg emensamma kr rra aft fteer! med gemensamma krafter!

10 starka skäl aatt tt etablera etablera sig i TTibro ibro

Byggklara tomter i attraktiva lägen Trygg grogrund för unga Brett utbud av evenemang och och sport- och fritidsaktiviteter Samverkan – på riktigt! Offensiv företagarservice

Under hela 2000-talet har Tibro kommun arbetat aktivt med att utveckla Tibro till en attraktiv ort för både invånare och besökare. Det har vi gjort tillsammans med engagerade företag, föreningar och organisationer. Vi har skapat ett ssjjönära bostadsområde, Bråbacka, och byggt seniorbostäder. Vi har rustat upp offentliga miljöer. Vi har förverkligat Inredia, Ljusvandringen med Tibro Actionpark och evenemang som UPPåNER och Lj gemensamma krafter. Nu satsar vi offensivt på både bostadsbyggande och bredbandsutbyggnad. Tibro får ett tillskott på cirka 75 centralt belägna lägenheter när två nya bostadshus, som är inflyttningsklara 2018, uppförs i kvarteret Örnen och ett äldreboende byggs om till lägenheter. Vi har fler byggklara tomter i både tätorten och Bråbacka och flera andra områden förbereds för byggnation. Dessutom fortsätter vi vår satsning på besöks- och evenemangsutveckling. I år får Mini-Zoo, som är ett av våra största besöksmål, en rejäl ansiktslyftning samtidigt som vi jobbar medvetet för att förverkliga våra planer på att bygga en permanent scen och anlägga en frisbeegolfbana på vårt aktivitets- och evenemangsområde Ånaplan.

Strategisk bredbandsutveckling Gynnsamt geografiskt läge Lediga butiks- och industrilokaler

Nyfiken? el. 0504-184 777,, 0504-184 0 24 eller 0504-184 28. Kontakta Tillväxt Tibro tel.

Varmt välkommen till oss i Tibro!

Unik inredningskompetens

Tibro kommun Centrumgatan 17 543 80 TIBRO w w w.tibro.se Växel: 0504-180 00

Medveten satsning på byggnation av nya lägenheter

UTBILDNING ING

 

ANMÄLAN ANMÄL AN SENAST S ENAST

1 15 5 MAJ MAJ K KONTAKTA O N TA K TA O OSS SS P PÅ Å0 0504 5 0 4 -182 -18 2 47 47 | MER M E R INFO I N FO PÅ PÅ WWW WWW.TIBRO.SE/TTC WW W..T IBR O. S E / T TC
20

industri

bilaga i affärstidningen näringsliv Räddningstjänster Östra Skaraborg är ett kommunalfÜrbund med ansvar fÜr räddningsinsatser och fÜrebyggande ütgärder mot brand inom SkÜvde, Mariestad, Tibro, TÜreboda, Hjo, Karlsborg och Gullspüngs kommuner. Omrüdet omfattar 3.100 kvadratkilometer och 115.000 invünare. Personalstyrkan utgÜrs av 85 heltidsanställda, 178 deltidsanställda och 90 uttagna med tjänsteplikt.

Räddningstjänsten Östra Skaraborg Vi arbetar fÜr att bidra med trygghet och säkerhet! Vill du gÜra en insats fÜr din omgivning och samtidigt fü gemenskap, Üvning och utbildning? FÜr ytterligare information och ansÜkan kontakta Räddningstjänsten Östra Skaraborg pü tel 0500-42 40 00

!

Prisad ingenjÜrsbyrü utvecklas mot nya mül Lennartssons IngenjÜrsbyrü tog stolt emot Dagens Industris Gasellpris i slutet av 2015. FÜretaget firade samtidigt sitt 25-ürsjubileum och kan idag blicka tillbaka pü en mycket positiv utveckling sedan starten. Nu satsar det ägarledda konsultbolaget mot nya mül tillsammans med süväl seniora som juniora fÜrmügor.

HÜsten 1990 startades Lennartssons IngenjÜrsbyrü AB i FrÜjered. Grundaren Urban Lennartsson var ensam ingenjÜr fram till ür 1997 men idag sysselsätter byrün ett 15-tal ingenjÜrer med lite olika bakgrunder. FÜretaget har dessutom Üppnat ett kontor i SkÜvde eftersom münga nyckelkunder finns just här. FÜr att trygga ny kompetens fÜrlitar sig Lennartssons mycket pü kontakter med hÜgskolor, och under ürens lopp har flera nyutexaminerade ingenjÜrer anställts. – Att anställa nyutexaminerade

ingenjÜrer kräver fÜrvisso mer resurser än att anställa en ingenjÜr med erfarenhet, men fÜrdelarna Üverväger ändü, menar Urban Lennartsson, och fÜrklarar: – Jag upplever att jag für ambitiÜsa, duktiga och engagerade medarbetare som brinner fÜr jobbet. Dessutom har vi lyckats skapa ett sammansvetsat team där man gärna hjälper varandra med problemlÜsning pü ett prestigelÜst sätt. Skiftande uppdrag

Konstruktion av fritĂśser fĂśr ta-

coskal samt utrustning fÜr tillverkning av allt frün träpallar till garageportar – Lennartssons kan visa en stor bredd av uppdrag och den gemensamma nämnaren kundanpassade lÜsningar. Lennartssons tar med andra ord fram ritningar fÜr att bygga maskiner som industrin behÜver men som inte finns att kÜpa färdiga. Pü Lennartssons arbetar man även med produktutveckling. Bland projekten finns nya varianter av snabbkopplingar fÜr Cejn, nytt utfÜrande av flak- och sküpspübyggnader fÜr Autokaross samt nya gräsklipparmodeller fÜr Stiga. Ytterligare erkännande

När Dagens Industri utsüg Lennartssons till GasellfÜretag 2015 fick fÜretaget ytterligare ett erkännande. – Vi ser det som ett kvitto pü att vi har rätt fokus i verksamheten. Extra roligt är det att kunna ge unga ambitiÜsa nyutexaminerade maskiningenjÜrer chansen att fü ett utvecklande arbete. Personligen tycker jag det är stimulerande att se dem växa i sina roller, säger Urban Lennartsson avslutningsvis.

Tanaad hemtjänst www.TKMT.se

KommunalfÜrbund som ägs av LidkÜping, Skara, GÜtene, Essunga samt Grästorp. Vi har varit verksamma sedan 2005 med att leverera kommunal IT-drift. Samverkan ger mer üt vüra ägare och kunder. www.goliskait.se

Stockholm

GĂśteborg

Västra Stambanan n är aavv nationellt intresse! Västra Stambanan är den spürbundna länken mellan Stockholms och GÜteborgsregionerna nu och fÜr Üversküdlig tid d framÜverr.. Västra stambanan ska mÜta büde växande behov av persontrafik och det växande behovet av gods och container tainerr-hantering till och frün GÜteborgs hamn, Skandinaviens enda transoceana hamn.

(IWHUIUnJDQSnSHUVRQRFKJRGVWUDÀN|NDUNRQVWDQWRFKDYVHY YlUWVQDEEDUHlQYDG NDSDFLWHWRFKUREXVWKHWPHGJHUSn9lVWUD6WDPEDQDQQnJRWVRP9lVWUD6WDPEDQH JUXSSHQYDUQDWI|UOlQJH7UDÀNYHUNHWKDUQ\OLJHQJHQRPI||UWHQnWJlUGVYDOVVWXGLHI||U 9lVWUD6WDPEDQDQJHQRP9lVWUD*|WDODQGLGHQSHNDVSnDWWEDQDQVPD[LPDOD NDSDFLWHWlUQnGGVDPWLGLJWVRPEHKRYHWDYDWWN|UDà HUWnJ|NDU%nGHNDSDFLWHW RFKNYDOLWHWSnEDQDQEHK|YHU|NDVVNULYHU7UDÀNYHUNHW ³'HWlUQ|GYlQGLJWPHGQ\DVDWVQLQJDUSn9lVWUD6WDPEDQDQLUHYLGHULQJHQDYQlVWD QDWLRQHOODSODQ,QWHPLQVWYDGJlOOHU\WWHUOLJDUHGXEEHOVSnUPHOODQ$OLQJVnV²*|WHERUJ VRPDYVHY YlUWI||UElWWUDUNDSDFLWHWHQI||UEnGHSHUVRQRFKJRGVWUDÀN9lVWUD6WDPEDQDQ lU6YHULJHVSXOVnGHURFKKDUHQP\ \FNHWWVWRUEHWW\GHOVHI||UJRGVHHWWVYlJLQRFKXWIUnQ6YHULJH VlJHU/HLI :DOWHUUXPRUGI||UDQGHL9lVWUD6WDPEDQHJUXSSHQRFKNRPPXQDOUnGL6N|YGH www.vastrastambanan.se

ffakta akta

Västra Stambanegruppen bestür av ütta engagerade kommuner längs Västra Stambanan. Gruppen arbetar näraa Västra GÜtalandsregionen, gUHEURRUHH JLRQHQ7UDÀNYHUNNHW*|WHERUJVKDPQQlULQJVOLYHWPHGà HUDVRPKDULQWUHHVVHDYDWW KXYXGVWUnnNHWPHOODQ6WRFNKROPVRFK*|WHERUJVUHHJJLLRQHUQDXWYHFNODV

Jonslunds Aluminium stänger ute tjuven Jonslunds Aluminium i Nossebro har hittat sin nisch. Att tillverka skydd mot inbrott och skadegÜrelse. – Det här kommer att bli framtidens tvü viktigaste ben i fÜretagets verksamhet, säger vd:n Stefan Green.

Jonslunds Aluminium som har ütta anställda startade 1992 och kÜptes av Stefan Green och kollegan Peter Svensson 2008. Tidigare har fÜretaget varit inriktat pü legotillverkning av aluminiumprodukter men i ür har man lanserat en egen produkt som väckt uppmärksamhet: Produkterna heter Keep Out Protect och är ett glaskross/inkastningsskydd som används pü fÜnster och den andra produkten heter Keep Out Secure och är ett inbrottsskydd pü insidan fÜnstret. Estetiskt tilltalande

Produkterna är tillverkade i polykarbonat, ett plastmaterial som bland annat hockeysargar är byggda av. – Vi har sett att skadegÜrelsen Ükar i samhället och därfÜr tog vi fram den här produkten som vi tycker är estetiskt mycket mer tilltalande än de varianter som

SocialfĂśrvaltningens lokal har fĂĽtt Ăśkat skydd mot skadegĂśrelse.

finns pü marknaden sedan tidigare. Det ska inte synas utifrün att man lagt pü det här skyddet, säger Stefan Green. Den utvändiga produkten säljer bäst och det är framfÜrallt kommuner som är kunder. Plastskivan är hürd som glas, är reptülig och tül att putsas som ett vanligt fÜnster. – Dessutom är den dammtät och avfuktad och därfÜr blir det ingen kondensbildning. Keep Out Secure är säkerhetsklassad och testad pü Statens Provningsanstalt, berättar Stefan Green och fortsätter: – Det är lite svürt att lansera en

produkt där man kanske inte ser den stora vinsten direkt utan resultatet visar sig Üver tid. Men sedan vi startade i januari har det gütt riktigt bra. Münga kunder är üterkommande och vill ha fler leveranser. GÜr avbytarbüs

En annan produkt som Jonslunds Aluminium tillverkar är avbytarbüs till fotbollsplaner. Man har riktat in sig pü division 2-klubbar och nedüt där de flesta av landets klubbar huserar, men hade faktiskt Ljungskile SK som kund när laget spelade i allsvenskan 2008.


bilaga i affärstidningen näringsliv

industri

FÜrnybar energi i fokus fÜr UW Elast UW-ELAST AB i Mariestad är Norra Europas ledande tillverkare av formgjutna produkter i polyuretan. Nu stür fÜretaget infÜr ett av sina mest spännande projekt hittills: Ett EU-projekt som handlar om att utvinna fÜrnybar energi ur tidvattenstrÜmmar med en teknik som kallas fÜr "Deep Green".

PowerKite som projektet heter startade den 1 januari 2016 och är en del i EUprojektet Horizon 2020. UW-Elast har fütt nästan fem miljoner i projektpengar fÜr sitt uppdrag att konstruera och utveckla ett flexibelt kabelskydd av polyuretan. TeknikfÜretaget Minesto i GÜteborg leder projektet som totalt har fütt 50 miljoner kronor till sitt fÜrfogande av EU. Redan nu finns en testanläggning i Nordirland och en fullskaleanläggning projekteras i Wales. – FÜr oss är det här jättespännande. Vi är redan engagerade i flera projekt som rÜr fÜrnyelsebar energi, bland annat inom vügkraft och vindkraft och vi vill ligga i framkant när det gäller materialval, beräkning och konstruktion, säger Henrik Jungert, vd fÜr UWElast. 20 ür med samma ägare

UW-Elast startade 1975 med en enda stor kund i form av i ASEA i Västerüs.

Man tillverkade dü membran till Quintus-pressar som används fÜr plütformning inom flyg- och bilindustrin. 1996 fÜrvärvades UW-Elast av Garpco i JÜnkÜping och har idag 50 anställda och omsätter 75 miljoner kronor. Huvudkontoret ligger i Mariestad men man har ocksü produktion i Traryd i Smüland och ett dotterbolag pü Gotland – Gotlands Gummifabrik AB med gummi och silikon som sin specialitet. Fler verksamheter

Frün bÜrjan inriktade sig UW-Elast pü traditionell legotillverkning av produkter i polyuretan fÜr leverans till bland annat stül-, gruv- och bilindustrin. Produktionsmetoderna är formgjutning, ribbon-flowŽ, sprutning och formsprutning. – Under senare tid har vi utÜkat verksamheten med fler ingenjÜrer fÜr att bistü vüra kunder i utvecklingen av ny teknik och nya produkter. Vi har ocksü investerat hürt med att bygga ut maskinparken fÜr att kunna mÜta de krav som ställs pü oss när det gäller hanteringen och utveckling av nya material till vüra kunder, säger Henrik Jungert. UW-ELAST satsar offensivt fÜr framtiden och blickar framüt. Vi är rätt samarbetspartner och en komplett leverantÜr som kan erbjuda münga olika material och tillverkningsmetoder till vüra kunder.

ZZZSZFVH

Im mobilen, obilen, i Skaraborg Skaraborg o ch i h ela v ärlden och hela världen 9LÄ&#x;QQVL6NĂšYGH 9LÄ&#x;QQVL6NĂšYGH LidkĂśping, LidkĂśping, FalkĂśping, FalkĂśping, och och Tibro Tibro

0HGYÆUGLJLWDODHNRQRPLWMĂƒQVW0\%XVLQHVVÄ&#x;QQVDOODYHUNW\JGX 0HGYÆUGLJLWDODHNRQRPLWMĂƒQVW0\%XVLQHVVÄ&#x;QQVDOODYHUNW\JGX behĂś ver fĂśr fĂśr att att skĂśta skĂśta ditt ditt fĂśretags fĂśretags ek onomi al ltid inom en behĂśver ekonomi alltid ar mlängds avstĂĽnd. avstĂĽnd. Och Och när du behĂśver behĂśver eett tt bol lplank ffĂśr Ăśr at armlängds bollplank attt d iskutera dina dina affärsmĂĽl affffärsmĂĽl eller eller kanske kanske en ut veckling a avv vverksamheten, erksamheten, diskutera utveckling G ÆÄ&#x;QQVYLWLOOJĂƒQJOLJDSÆYÆUDNRQWRUL6NDUDERUJ0HG3Z&IÆUGX GÆÄ&#x;QQVYLWLOOJĂƒQJOLJDSÆYÆUDNRQWRUL6NDUDERUJ0HG3Z&IÆUGX nä ämlligen tillgĂĽng tilllg l ĂĽ ĂĽn ng till tilll sĂĽ ĂĽväll d te vverktygen erk kttygen som d bäs ta lok llokala kalla nämligen sĂĽväl dee senas senaste dee b bästa special isterna. Ring BjĂśr n Br andt pĂĽ 0 10-212 4 77 4 fĂśr fĂśr att att boka boka ett ett specialisterna. BjĂśrn Brandt 010-212 47 74 mĂś te. Välkommen Väl V älkommen ttill ill en a ldens sstĂśrsta tĂśrsta oc h samt idigt mes ala mĂśte. avv vär världens och samtidigt mestt lok lokala rrĂĽdgivningsfĂśretag. ĂĽdgivningsf dgivningsffĂśretag.

Š 2016 P r icewaterhouse Cooper s i Sver ige A B. At t mü ngfald iga i n nehüllet helt eller delv is ä r f Ürbjudet en lig t lagen (1960:729) om upphovsr ät t t ill lit ter ä r a och konst nä rliga verk. FÜrbudet gäller va r je fo fo r m a v m ü n g f a l d i g a n d e g e n o m t r yc k n i n g , k o p i e r i n g e t c .

21


22

industri

Bilaga i affärstidningen näringsliv

Ny industriell arena för kunskapsdriven utveckling Industrin befinner sig i en omfattande förändringsprocess. Kraven blir allt högre på att det ska finnas ett större kunskapsinnehåll i varje produkt och det innebär också att produktionsprocessen måste bli mer kunskapsintensiv. För att möta det etableras just nu en ny industriell arena för kunskapsdriven utveckling i Skaraborg.

Syftet med den industriella satsningen är en plattform som genom samverkan stärker den tillverkande industrin i Västra Götalandsregionen. Genom att utöka kompetensområdet Virtual Engineering möter satsningen globala utmaningar på en regional nivå. Ökad kunskap i industrin för framtiden

Den nya industriella arenan är en plattform för framgångsrikt kunskapsutbyte med nationella och internationella företag, kunskapsnoder och institut. Vårt mål är att etablera en världsledande integrerad fysisk och virtuell utvecklingsmiljö för forskning, teknikutveckling, innovation och utbildning. Vår vision är att antalet etableringar av företag med spetskompetens inom Virtual Engineering i regionen ökar stadigt och att tillflödet av ingenjörer till teknikföretag och tillverkande industri tilltar. Akademi och näringsliv i samverkan

Samverkan- och innovationsplattformen drivs i samarbete mellan Högskolan i Skövde, Gothia Innovation AB, Volvo Group Truck Operations, Volvo Car Corporation och Industrial Development Center West Sweden AB. Innovationsplattformen är en accelerator för aktörernas verksamheter. Plattformen bildar en

organisation och struktur för ett snabbare effektivare arbetssätt kring verksamhetens mål men också en fysisk miljö för samproduktion och etableringar av nya företag. – Initiativet bygger på en lång tradition av industriell samverkan i vår region, men vi har inte haft en gemensam mötesplats för det innan. Det är vår förhoppning från IDC att etableringen av en fysisk mötesplats ska stärka banden mellan de olika aktörerna samt öppna möjligheter för nya samarbeten, säger Tobias Björck, utsedd plattformskoordinator för den nya satsningen. Ytor för utveckling

Arenan ska vara öppen för alla och erbjuda ytor för utveckling av nya projekt. Industrin ska få utrymme för att växa och utvecklas genom att man drar nytta av den kompetens som finns i regionen. Samtidigt ska arenan bidra till en ökad attraktionskraft för regionen så att ny kompetens kommer in. – Arenan utvecklas i anslutning till Gothia Science Park och kommer i framtiden att disponera cirka 25.000 kvadratmeter. I första läget blir ytan cirka 3500 kvadratmeter och blir klar under första delen av 2017 ovanför det befintliga Balthazar Science Center och i anslutning till Volvos teknikgymnasium. Tack vare arenan kommer Högskolan att kunna närma sig teknikgymnasiet och det kommer i sin tur att skapa ringar på vattnet med fler utbildade ingenjörer, tror Tobias Björck. Det kommer att bli en aktivitetsbaserad och öppen miljö för att utveckla teknikintresset i regionen. Med två globala storbolag, en högskola, ett utvecklingsbolag och en Science Park i samma utvecklingsmiljö blir arenan unik i sitt slag i Norden. Skövdes och Skaraborgs tradition av samverkan har gjort det möjligt.

Bilden illustrerar olika delar/ytor/rum i en Integrerad Innovationsmiljö.

Vi utfö V ör

M K MARK K- OC CH ASFA FALT LTARB TARBE ETEN N åt priv ivatpersoner iva vatpersoner s sa samt am mt t fföretag ör ret eta ta ag Vi hj jälper dig j g hela a vägen! g !

DIN ASFALTSENTREPRENÖR I SKARABORG


bilaga i affärstidningen näringsliv

Möbelföretag i Tibro gör skillnad globalt Modern teknik möter genuin hantverkstradition i möbelföretaget Offeccts produktion. Hela sortimentet har en starkt påtaglig hållbarhetskänsla – från form och färg till materialval och användning. Offeccts möbler är nämligen gjorda för att hålla för flera generationer.

Hållbarhet som märks och känns. Det har varit en ledstjärna allt sedan grundarna Kurt Tingdal och Anders Englund först började fundera på att starta ett eget möbelföretag i Tibro. Idag är Offecct ett företag och varumärke som världen över förknippas med hållbarhet. Det märks bland annat genom möblernas tidlösa design samt den genomgående höga kvalitetsprägeln som garanterar att de kan användas om och om igen under många år. – Vi står för vår ambition och vilja att verkligen göra skillnad. Vi hoppas att vi med vårt sortiment kan inspirera fler till att göra hållbara val. Det handlar om mycket mer än möbler – det handlar om val som kan bidra till en stor förändring på sikt. Det söker vi förmedla med våra produkter på olika sätt, förklarar vd:n Kurt Tingdal. Brinner för att göra skillnad

Inte nog med att möblerna i sig är hållbara då de tillverkas i förnybara material och har en lång livscykel, en stor del av sortimentet har en direkt koppling till hållbara insatser för människor och miljö.

Ett exempel är bordsserien Amazonas som lanserades 2008. I samband med det etablerades ett långsiktigt samarbete mellan Offecct och Barnens Regnskog, en ideell förening som från början startats av skolbarn för att rädda regnskogen. Delar av intäkterna för Amazonas serie går fortfarande till organisationen, och det har hittills bidragit till att rädda 704.000 kvadratmeter regnskog. Ett annat exempel är den världsberömda formgivaren Jasper Morrisons stol Kali, som ritats på beställning av Offecct och fått sitt namn från en by i Tanzania. En del av intäkterna för stolen går till byggnation av nya barnhem i Tanzania i samarbete med Econef, som redan etablerat ett barnhem i byn med samma namn som Morrisons kreation. – Vi brinner för att göra skillnad. Det är inte bara internationellt arbete som räknas – vi gör även skillnad på hemmaplan genom att vi erbjuder trygga jobb och en sund arbetsplats. Vi väljer transporter som minskar avtrycket på miljön och vi är lyhörda inför nya samarbeten med företag och skolor i närområdet, säger Kurt Tingdal.

industri

23


24

industri

bilaga i affärstidningen näringsliv

Vi skapar en hållbar framtid i betong Följ oss i vår utveckling av framtidens material för hållbar samhällsbyggnad. Läs mer om oss och vårt arbete på www.cementa.se.

Noas tar sig in på nya spännande marknader I över 20 år har Noas Sweden i Tibro jobbat med inredning. Vid sidan av inredningsproduktion har man sedan en tid tillbaka två olika affärsområden inom Solid Surface som man satsar hårt på: Handfats- och personhygienslösningar till företag och köksbänkar till bostäder.

Solid Surface är ett porfritt kompositmaterial med hög slitstyrka och fördelaktiga hygienegenskaper. Materialet kan i utseende imitera naturliga material men med många fördelar som de naturliga materialen inte kan matcha. Solid Surface tillverkas av mineraler, akryl och pigment. Materialet framställs i skivor som sedan bearbetas i produktion och vid installation. Stora fördelar

Materialet togs fram av DuPont på 60-talet under namnet Corian® som är det mest kända Solid Surface fabrikatet. – Det är ett mycket hygieniskt material med stor formbarhet och det går att reparera utan att det blir några skarvar. En stor fördel med materialet är att du inte behöver byta ut en hel produkt som

Ka an na n alllp a pa ar rk ke en e n ­ vid Göta kanal www.torebo.nu

0506­102 01

TÖREBODABOSTÄDER AB

([[YHR[P]H ]H @O\[I IPSKUPUNHY @O\[IPSKUPUNHY Ç(NYV[LRUPRLY Ç(NYV[LRUPRLY ÇÇ2S€]]rYKHYL 2S€]]rYKHYL ÇÇ+Q\Y]rYKHYL +Q\Y]rYKHYL ppåå uutökad tökad nivå nivå

ÇÇ/V]ZSHNHYL /V]ZSHNHYL

a End onellt ti rna HI inte XM¿IVE GIV

ÇÇ(YIL[ZSLKHYL (YIL[ZSLKHYL

ggrundutbildning rundutbildning & ttilläggsutbildning illäggsutbildning

ÇÇ=LYRZHTOL[Z LKHYL =LYRZHTOL[ZSLKHYL iinom nom hä hästnäringen stnäringen

Mer Mer information information oom m alla alllla våra vvååra uutbildningar tbildningar hittar hitttar vår ddu u ppåå vvå år hhemsida em msiida www.bys.nu www.bys.nu eller eller ring rri ing ooss ss ppåå tel teell 00700-82 700-82 70 82 557 7 000. 0.

ANSÖK NU!

Köksbänkar åt folket

På privatmarknaden jobbar Noas med köksbänkar i Corian® utan mellanhänder. Enligt Andreas Kinell vill man göra köksbänkar i

Corian® till var mans egendom, tyvärr något som tidigare inte varit möjligt då köksbranschen jobbar med en affärsmodell som bygger på grossister, återförsäljare, kökskonsulter och andra typer av mellanhänder. – Vi vill att marknaden ska vara tillgänglig till många fler än vad den är nu och eftersom vi jobbar helt utan mellanhänder kan man köpa köksbänken direkt av oss och på så sätt få ned totalkostnaden avsevärt. Noas är annars mest känt för sina inredningsdetaljer i hotell, restauranger, butiker, SPA, bilhallar, skolor, idrottsarenor och liknande. Företaget som började som ett snickeri har idag 6500 kvadratmeter tillverkningsyta i lokalerna i Tibro.

Formidabel växer med nya spännande uppdrag Formidabel Specialinredningar i Tibro startade sin verksamhet 1995. 21 år senare har företaget växt från fyra till 21 anställda. – Vi har expanderat hela tiden och ser ljust på framtiden, säger vd:n Per-Arne Adolfsson.

Formidabel Specialinredningar jobbar med tre ben i sin verksamhet. Kökstillverkning för Vedum Kök och Bad, sängbottensdetaljer till sängtillverkaren Hilding Anders och så en kategori som man kallar Special där man gör specialinredningar i trä från Sveriges bästa arkitekter och formgivare.

kyrkogårdar k yrkogårdar ooch ch parker parker

ÇÇ;YpKNrYKZ Z[HYL ;YpKNrYKZT ppZ[HYL Ç:TrZRHSPN]PYRLZ Ç:TrZRHSPN]PYRL RLZ M€YpKSPUN M€YpKSPUN

fått skador, säger Andreas Kinell som är delägare i Noas. – Istället reparerar du och på så sätt återställer nyskick – över tid en mindre investering än alternativen. På företagssidan har Noas fler produkter som är riktade mot hygien, på förskolor till exempel. – Vi har utvecklat nya tvättrännor som ett alternativ till de rostfria tvättrännorna med vassa kanter som är vanliga idag, och vi jobbar även mot sjukvården och är med och utvecklar vaskar som ska användas i operationssalar och i vårdrum, säger Andreas Kinell.

Hela produktionskedjan

Det kan handla om privata kök, inredningar på restauranger, receptionsdiskar på hotell och liknande. Ett aktuellt uppdrag är att göra inredningar till ett antal MIO-möbelvaruhus i Sverige och andra aktuella projekt är en bardisk på en restaurang i Hjo och en receptionsdisk på Tibro kommun. – Vi jobbar med hela produktionskedjan. Vi designar, producerar, levererar, monterar och installerar kundanpassade inred-

Receptionsdisk på Högskolebiblioteket i Skövde. Designad, tillverkad, levererad och monterad av Formidabel.

ningar och det finns inga färdiga mallar som vi jobbar efter. Det är nya utmaningar varje gång, säger Per-Arne Adolfsson. Expansion under åren

Formidabel jobbar i trä, glas, plast och metall och det var just att göra en receptionsdisk som var företagets första uppdrag under startåret 1995. Sedan dess har man expanderat och förvärvat flera företag i regionen och dessutom har ägarna Magnus Borg och Per-Arne Adolfsson köpt Tibro Möbelindustri för att bredda verksamheten.

– Vi ser ljust på framtiden. Just nu har vi en hel del på gång som kommer att innebära nyanställningar och att vi behöver större lokaler. Vi sitter inte och väntar och ligger hela tiden i framkant för att hitta nya spännande uppdrag, berättar Magnus Borg och Per-Arne Adolfsson. Formidabel Specialinredningar har en mängd skiftande kunder och har haft uppdrag för bland annat Sveriges Television, Utrikesdepartementet, Uppsala universitet, Carl Malmsten och Adapt.


bilaga i affärstidningen näringsliv

industri

25

Passion och kunskap – framgüngsreceptet fÜr Mio I utkanten av Tibro i en stor men relativt oansenlig kontorsbyggnad inryms hela Mios centrala serviceorganisation. Flaggorna som vajar i vinden och skylten vid entrÊn är egentligen det enda som avslÜjar att det är just Mio som huserar i byggnaden.

– Vi är stolta Üver att finnas i Tibro, och vi kan dra nytta av den lünga tradition av mÜbeltillverkning som finns här. I och med att Tibro är Sveriges mÜbelcentrum finns det münga i fÜretaget som haft med sig ovärderlig kunskap till oss, säger Mios VD, BjÜrn Lindblad. Att fÜretagets centralorganisation kallas fÜr servicekontor är ingen slump, kontorets uppgift är att stÜtta och serva de 67 Mio-butikerna, och BjÜrn Lindblad berättar att sättet att arbeta skiljer sig frün andra traditionella kedjor där beslutsgüngen oftast gür upp-

En del av medarbetarna pü Mios servicekontor i Tibro vars uppgift är att dagligen serva de närmare 70 Miobutikerna runt om i landet. Varje münad träffas man fÜr en gemensam medarbetarinformation.

mer än 50 olika befattningar pü kontoret. – Att vi blir sü münga fler har med vür tillväxt att gÜra. Mio gür fantastiskt bra just nu och planen är att vi ska Üppna fem nya butiker under 2016, utvecklingen kräver att vi är fler personer även pü kontoret, berättar Lindblad. "Vi här känner mycket fÜr Tibro och vür lüngsiktiga plan är att vi ska fortsätta att verka här", säger Mios vd, BjÜrn Lindblad.

ifrün och ner. Inom Mio kommer münga av initiativen underifrün, fÜr att sedan fÜrädlas i den centrala organisationen, och spridas igenom hela kedjan. Antalet anställda i Tibro har vuxit frün cirka 60 till cirka 120 de tre senaste üren och det finns

Sjuder av aktivitet

Pü Mio i Tibro kan man jobba med münga olika saker. Här finns produktutveckling med produktchefer, kvalitetstekniker, inkÜp, webbutvecklare, inredare, fotografer, avdelningar fÜr finans, HR, IT, kundservice och mycket mer. Bland annat sü produceras alla Mios kataloger (som är bland Sveriges stÜrsta trycksaker sett till upplagan) frün bÜrjan till slut i Tibro.

Det sjuder av aktivitet i huset och man arbetar med olika säsonger samtidigt: – Just nu har vi som exempel büde sommar och jul samtidigt, säger BjÜrn Lindblad och fortsätter: – Vi har fokus pü utemÜbler i butikerna nu, samtidigt som man i vür mässa hüller pü att ställa fram julbelysning och spelar julmusik fÜr att komma i rätt stämning. Hjärtat i verksamheten

Mässhallen är en del av hjärtat i Mios verksamhet. Tvü günger per ür bjuds alla som arbetar pü Mio, närmare bestämt 1.400 personer, till Tibro fÜr att i mässan fü ta del av kommande säsongs nyheter. – Vi tror pü det mänskliga mÜtet och att det är viktigt att träffas

fÜr att utbyta erfarenheter. Det är ju medarbetarna i butik som ligger med Ürat mot rälsen varje dag och känner av vad kunderna efterfrügar, fortsätter Lindblad. FÜretaget startade 1962 och har gütt frün 2 miljarder i omsättning till 4,5 miljarder mellan 2010 och 2015. – Det är en häftig resa vi har gjort och det är en kombination av passion, kunskap och lüngsiktiga beslut som ligger bakom framgüngen, säger BjÜrn Lindblad. Mio är en ledande detaljhandelskedja fÜr mÜbler och heminredning har 67 butiker Üver hela Sverige och enligt plan ska dessa vara 71 innan ürsskiftet. Planer som definitivt kommer att Üka aktiviteten i kontoret pü slätten i Tibro ytterligare.

DIN FRAMTID

FINNS I SKÖVDE MÅNGA MÖJLIGHETER - MITT I SKARABORG SkÜvde tur och retur eller varfÜr inte stanna fÜr alltid? En vanlig dag stannar 27 av de tüg som kÜr mellan Stockholm och GÜteborg i SkÜvde. Ska du resa frün GÜteborg hit till oss har du hela 50 avgüngar att välja mellan. SkÜvde har ett utbud som en storstad med den lilla stadens skÜna närhet till allt - bra oavsett om du bara är pü tillfälligt besÜk eller YŒOMHU DWW VWDQQD OŒQJH +ŒU ȴQQV IUDPJ§QJVULND I¸UHWDJ EUD XWELOGQLQJVP¸MOLJKHWHU LQWUHVVDQWD MREE VWRUW VKRSSLQJXWEXG RFK fantastisk stisk natur. Va asaloppscentret pü berget Billingen och landets bästa äventyrsbad lockar münga. Välkommen du ocksü!

www.skovde.se www ww w.skovde.se SKĂ–VDE GĂ–TEBORG

STOCKHOLM 1 tim

2 tim

SKĂ–VDE


26

industri

bilaga i affärstidningen näringsliv

Brodit har monteringslösningar i världsklass Det började i liten skala i mitten av 1980-talet. Idag är Brodit AB i Karlsborg en stark aktör inom sin bransch med export till ett 30-tal länder. – Att vara snabba, ha hög kvalitet och vara flexibla är nyckelorden, då många av våra importörer jobbar som vår förlängda arm och då måste man vara lyhörd. Där ligger vår styrka, säger vd:n Ebbe Johansson.

Företaget är sedan flera år både kvalitet och miljöcertifierat. Brodit AB har specialiserat sig på att utveckla och tillverka produkter och monteringslösningar för telefoner, handdatorer och olika skärmar med mera som ska monteras i alla typer av fordon. Brodit startade 1983 och har idag cirka 110 anställda. Kunderna finns inom bil- och telefackhandeln, men också mer och mer inom den tunga transportbranschen med lagerhantering och logistik på en allt mer global marknad. Starten av Brodit tar sin början i juni 1983. Taxichauffören Ebbe

idag har både sortiment och användningsområdet utökats rejält och det har visat sig vara fler användningsområden för kraftiga grejer som skall tåla mer eller mindre allt. Kombination

Efter maskinfräsning så handbockas många hållare vid värmebord innan slutmontering. Foto: Gustav Sandstedt

Johansson hade köpt sin första mobiltelefon, han satt i sin bil och funderade på var han skulle göra av luren. Egen konstruktion

Efter arbetspasset åkte Ebbe hem till sitt garage och konstruerade en hållare som han fäste på instrumentbrädan. Luren hamnade inom bekvämt räckhåll utan att vara i vägen och den satt stadigt på plats utan att ha skadat instrumentbrädan. Den första ProClipen var född. Sedan dess har det tagits fram flera tusen olika modeller av lösningar för i stort sett alla världens bilar. De enkla monteringarna är

en ledstjärna, den andra är att slippa borra eller på annat sätt förstöra inredningen i bilen. Idag används ProClip bland annat för att fästa mobiltelefon, handsfreeutrustning, GPS, multimedia, handdator, alla slags skärmar med mera i bilar, lastbilar och truckar och är alltjämt grunden i sortimentet och företaget. För några år sedan satsade Brodit på att börja bygga upp en ny metallbearbetningsavdelning med Nacamura och Fanuc maskiner, för att kunna tillverka en ny serie kraftiga "pedistaler" egentligen på efterfrågan från en stor kund som inte kunde hitta vad han sökte på marknaden, och

På det viset kan de också kombinera plast och metall för att erbjuda en helhetslösning och även Specialanpassningar för sina kunder, där även elektronik kan ingå. Företaget är sedan många år delägare i RS elektronik i Hjo, vilket är en stor tillgång, för båda företagen. – Utanför Sverige finns våra större kunder i hela Europa och USA bland annat, och där vi har haft många spännande projekt de senaste åren, till exempel Royal Mail i England och ett stort sopbilsföretag i USA som har över 20.000 fordon, berättar Ebbe Johansson. Framtagningsprocessen är A och O i verksamheten. Det gäller att hela tiden ligga i framkant och vara med när nya bilmodeller, telefonmodeller och handdatorer med mera utvecklas. Allt för att kunna möta sina kunders behov.

– Under hösten 2015 gick vår produktion i taket, speciellt på maskinsidan och det fanns inte mer timmar att tillgå, vilket vi förstås är fantastiskt glada för, men lite riskabelt, så vi satte igång och se på möjliga lösningar och kom fram till att vi behöver mer yta på flera avdelningar, så planeringen på ett utbygge tog fart och vi hoppas nu det skall vara inflyttningsklart till årsskiftet, vilket ger Brodit en total yta på över 8.000 kvadratmeter. Brodit genomgår just nu ett generationsskifte. Ebbe Johansson, som fortfarande är aktiv, jobbar främst med USA-marknaden och dess projekt inom företaget men har börjat trappa ned lite. Göran André och Niclas Settergren kommer att driva företaget i samma anda, men ser också nya möjligheter, med mer yta och bra medarbetare ser de med tillförsikt på framtiden. – Både Göran och Niclas tillhör "familjen " och har levt med Brodit-andan sedan många år, vilket bådar gott för framtiden , det känns också bra att företaget blir kvar i Karlsborg och inte försvinner bort konstaterar Ebbe.

Hållbara och personliga kök från Tibro Tibrokök levererar ovanligt bra kök. Ett kök som ska stå sig i många år och överleva såväl tillfälliga modeflugor som hårt arbete måste ha en tidlös design, robust konstruktion och samtidigt vara trivsamt att vistas i. Helt enkelt vackert, hållbart och funktionellt – det är synonymt med kök från Tibro.

Tibrokök strävar efter att vara en premiumleverantör i alla led. Det har varit huvudambitionen allt sedan entreprenören Hilding Karlsson startade Tibro Inredningsfabrik i hjärtat av Sveriges möbelcentrum för snart 70 år sedan. Hantverket består – än idag levererar Tibrokök kundspecifika snickerier och personliga kök som ritats helt efter kundens önskemål. – Vi vänder oss till kunder som önskar något extra både avseende kvalitet och personlighet av sitt kök. Vi är inte den massproducerande kökstillverkaren med stora serier, utan börjar tillverkningen av ett kök först när det är ritat och

anpassat till en speciell kund, förklarar Fredrik Hellman, vd på Tibrokök. Köken ritas av duktiga köksarkitekter hos någon av de 20-talet fristående butiker som Tibrokök samarbetar med i Sverige, Norge och Finland. Samarbete har också etablerats med ett antal svenska småhustillverkare som har valt Tibrokök till sina hus samt en handfull exklusiva kunder på objektsidan. Standard eller skräddarsytt?

Tibrokök erbjuder ett brett standardsortiment av kökssnickerier, men också möjlighet att skräddarsy helt efter kundens önskemål. Varför inte kombinera gustavianska blomstermotiv med en äkta vedspis som för tankarna tillbaka till 1700-talet? Eller en stilren och modern storkökskänsla med stora öppna ytor och blanka skåp? Oavsett preferens så finns det ett kvalitetssortiment som håller måttet hos Tibrokök. – Vi arbetar mycket med massivt trä i våra luckor. Det ger en

mer gedigen känsla och gör att köket åldras på ett vackert sätt. Det är också en påminnelse om vårt arv och ursprung från Sveriges möbelcentrum. Snickerierna tillverkas här i Tibro med svensk träråvara och det understryker också att tradition, kunskap och yrkesskicklighet är själva essensen i allt vi gör, fortsätter Fredrik Hellman. Fanerade luckor är de som säljs mest och fabriken har egen faneravdelning med hög kompetens. Luckorna går att få i flera olika ytbehandlingar. Dessutom finns ett brett sortiment av målade luckor i MDF-board. Detta i kombination med modern teknik ger Tibrokök rätt förutsättningar att hela tiden utveckla och förnya sortimentet. Allt fler upptäcker Tibrokök

Den yttersta ambitionen är att skapa ett livsrum som är lika unikt som de människor som ska använda det under många år framöver. Det handlar om att bygga hållbart från början och

Den Gustavianska stilen är tidlös, präglas av lätthet och känsla av symmetri och elegans. Begreppet ”The Swedish Grace” – är internationellt känt som den svenska Gustavianska stilen och är sprunget ur den här perioden. Tibrokök har satsat stort på att återskapa ett kök som verkligen andas genuint 1700-tal och som vänder sig till den som söker känsla, elegans och historia i sin inredning. För att skapa detta klassiska kök har vi utgått från det bästa som den Gustavianska stilen har att erbjuda.Vi har sökt inspiration på svenska slott, herrgårdar, museer och litteratur inom den svenska nyklassicismen. Resultatet är en anda av genuint 1700 tal utan att göra avkall på funktion och modern standard.

därmed spara på naturens resurser eftersom man inte behöver byta ut köket efter några år. Tibrokök förknippas med andra ord med stora hållbarhetsfördelar som allt fler upptäcker, bland annat skolor har börjat

efterfråga hållbara kök från Tibro. Det kan bli en ny nisch för framtiden, förhandlingar pågår i skrivande stund med en skola i södra Sverige. Fredrik Hellman är hoppfull om att det kan bli en dörr in till en ny marknad.


bilaga i affärstidningen näringsliv

byggande & boende

Omsättningen ökar för KPAB i Kvänum

27

GRÅJÄRN GRÅJÄRN OCH OCH SEGJÄRN SEGJÄRN

www.molltorpsgjuteri.se

Köksbänkar och handfat i Corian® Utan mellanhänder Glasparti med form och funktion i tilltalande samspel!

Till konsument och företag

KPAB i Kvänum ökade sin omsättning från 50 till 75 miljoner det senaste året. Det är med andra ord ett välmående tillverkningsföretag med sina 42 anställda på Varaslätten. Med ett starkt varumärke inom sin bransch.

KPAB som ägs av vd:n Mats Norin (50 procent) och Benders (50 procent) har en 10.000 kvadratmeter stor produktionsanläggning i Kvänum i Vara kommun. Här har företaget bedrivit tillverkning av sina produkter sedan 1953 och idag är man en komplett tillverkare av fönster, dörrar, skjut- och vikpartier, fasader, med mera helt enligt kundernas önskemål. Spännande projekt

Just nu håller KPAB på att färdigställa ett stort projekt då man har fått entreprenaden för glasfasaderna på tillbyggnaden av Mölndals sjukhus. – Vi levererade 16.000 kvm glas till våra kunder förra året och just jobbet på Mölndals sjukhus är väldigt spännande eftersom de har specifika krav på sin fasad med bland annat färgat glas i olika kulörer och solavskärm-

www.noassweden.se

Vi gör verklighet av dina visioner Från små detaljer till hela miljöer Kvalitetsinredningar för trivsamma miljöer

Exklusiv kontorsfasad inkl. hisschakt helt inglasade.

ning integrerad i vårt fasadsystem, säger vd:n Mats Norin. KPAB kommer även att leverera glasfasader till fem nya Lidlvaruhus i Sverige under året och just kommersiella byggnader är en stor del av KPAB:s arbetsfält, till exempel varuhus, bilhallar och liknande. Började inom jordbruket

Från början var KPAB´s huvudsakliga bransch lantbruksnäringen med spannmålsanknytning, och än idag har man ett ben i den verksamheten då man även arbe-

tar med produktion av till exempel halmhackar i skördetröskor. – Vi är ett modernt teknikföretag som utvecklat nya arbetsfält med tiden. Vi har även ett ben som handlar om industrilackering. Legolackering utgör ett eget affärsområde där vi erbjuder såväl pulver- som våtlackering., säger Mats Norin som tycker att näringslivklimatet är gott i Kvänum med omnejd. – Samarbetet mellan företagarna i Kvänum är bra och orten jämförs ofta med Gnosjö när det gäller företagsamheten.

Formidabel Specialinredningar i Tibro AB Kurumsgatan 3, 543 50 Tibro Telefon: 0504-125 10 Mail: info@formidabelspecialinredningar.se

Vårt uppdrag Att långsiktigt stärka konkurrenskraften och lönsamheten för den tillverkande industrin i Skaraborg.

Design och kvalitét!

www.idcab.se

| www.materialconnexion.se


28

byggande & boende

bilaga i affärstidningen näringsliv

Söker du duktiga konstruktörer?

www.lennartssons.com

POLYURETAN FÖR DE TUFFASTE KRAVEN Vi konstruerar och tillverkar produkter av speciellt framtagna material som fungerar i en tuff fuktig miljö. Vårt polyuretanmaterial Slitan™ motsvarar de högst ställda förväntningarna på väderbeständighet, slitage och långa driftstider. “Kundanpassade lösningar med polyuretan är vår standard. Det är användarens krav och behov som är avgörande för den slutgiltiga produktens utformning och funktion.” www.uw-elast.se 0501-27 94 50

Stora ambitioner. Utmärkta leveranser. Kombinerat. Imtech har ett nytt namn. Assemblin. Precis som vanligt hjälper vi dig med allt inom elteknik, VS och automation. Varje dag löser vi komplexa tekniska problem som påverkar vår vardag. För mer information: El: Tommy Höglund, 010-472 45 25 Automation: Gunnar Ledström, 010-472 45 43 VS : Lars-Erik Larsson, 010-475 25 61 Skaragatan 67, Lidköping www.assemblin.com

Tilläggsisolering är en framtidssäker investering Byggnader står fortfarande för en alldeles för hög energianvändning motsvarande ca. 40 procent av hela Europas energikonsumtion. Trots att det investeras i olika åtgärder för att bygga mer energieffektivt så kvarstår den stora utmaningen i att merparten av de byggnader som vi kommer att använda under en lång tid framöver redan byggts med lägre krav på energieffektivitet. Tilläggsisolering är en del av lösningen.

Ett mål inom EU är att minska energianvändningen med hela 50 procent till 2050. Om det ska gå att uppfylla måste alla fastigheter bli mer energismarta. Genom att satsa på tilläggsisolering kommer man långt, och ännu bättre blir det om investeringen kombineras med andra energibesparande åtgärder. Experter på isolering

Skövde

Kultur och fritid skovde.se

Paroc är experter på isolering. Byggisolering, teknisk isolering, fartygsisolering, isolering för sandwichelement och akustikprodukter – Paroc har specialanpassade lösningar för de flesta isoleringsbehov som kan uppstå. Efter nära 80 år i branschen är det en självklarhet att man kan sin sak. Paroc kan stolt hävda att man var först med att lansera såväl koncept för lågenergihus som avancerade koncept för kostnadseffektiva energirenoveringar. – Parallellt med att vi förbättrar vårt erbjudande strävar vi efter att sänka energiförbrukningen användningen i den byggda miljön – utan att göra avkall på estetiska värden. Vi har bland annat tagit fram ett koncept för energirenovering och etablerat en modell för att säkerställa energibe-

sparande åtgärder i befintliga byggnader, förklarar marknadsföringschef Maria Mehner. Energirenovering till nära-noll

Det egenutvecklade renZERO™ konceptet från Paroc är Sveriges första totalkoncept för energirenovering till nära-noll och ett bra exempel på hur man arbetar för att nå framtida energimål. Renoveringen ska kunna göras i olika steg beroende på vilken investering man planerat och genomförandet ska vara enkelt och kostnadseffektivt. – Konceptet är i första hand utvecklat för mindre byggnader upp till två våningar och består av flera viktiga delar; täthet, isolering, fönster, dörrar samt värme- och ventilationsanläggning. För att minska energianvändningen till nära-noll ställs krav på

alla delar vid en renovering. Vi utvecklar samtidigt lösningar för större fastigheter och kommer inom kort att lansera en helt ny produkt för isolering av offentliga byggnader, berättar Maria Mehner vidare. Innan lansering är produktens utförande hemligstämplat, men att det handlar om en stor energibesparing och miljöförbättring kan vi gissa oss till. Paroc kommer också att vara först på marknaden med den nya produkten – mer vill Maria Mehner inte avslöja i dagsläget. – Redan för 80 år sedan myntades ambitionen om att vi ska vara en pålitlig samarbetspartner för att utveckla en hållbar bebyggd miljö – vi fortsätter på den vägen och det kommer också att märkas i nya lanseringar framöver.


bilaga i affärstidningen näringsliv

Skövdes bostadssituation ska lösas

Byggprojekt Aspö, på området Fältspaten. Skövdebostäders vd Dan Sandén har under sina 34 år på det allmännyttiga bostadsbolaget aldrig tidigare sett en lika exceptionell bostadssituation i Skövde som nu. Med över 26.000 personer i bostadskön varav mer än hälften är ungdomar ser Skövdebostäder värdet av att agera snabbt – bostadsbristen måste bekämpas och det tänker man också göra utan dröjsmål.

Takten för nyproduktion har växlats upp rejält inom Skövdebostäder. Snittet har legat på cirka 100-talet nya bostäder per år, nu satsar det kommunala bostadsbolaget på att uppnå minst det dubbla under kommande år. Ungefär 800 nya hyresrätter ska färdigställas inom de närmaste åren och det är Dan Sandén förvisso nöjd med – men han poängterar att det ändå behövs mer: – Om Skövde ska vara en attraktiv stad att bo och verka i så måste vi öka takten på bostadsbyggandet. Som allmännyttigt bolag har vi en huvudroll i det, men vi ser också att bostadsmarknaden behöver backas upp med stöd från privata fastighetsägare.

hållbarhetsprägel och hela produktionen ska certifieras enligt tre system samtidigt – passivhusstandard (FEBY12), Svanen och Miljöbyggnad nivå Guld. – Att låta certifiera enligt de tre systemen samtidigt är aldrig tidigare gjort i Sverige. Vi visar vart vi står med den här satsningen, menar Dan Sandén, och påminner att det parallellt fortgår utveckling på andra håll, bland annat med nya smålägenheter för ungdomar. – Skövdebostäder tar gärna på sig ledartröjan för att utveckla Skaraborgsregionen.

byggande & boende

Cementproduktion i tidens tecken Ny teknik testas i Cementas anläggning i Skövde. Tack vare investeringar i produktionen är fabriken idag Nordens största producent av färdigpaketerad cement som sedan några månader säljs i slitstarka plastsäckar. Det nya systemet ger mindre svinn och en bättre arbetsmiljö.

Cementas fabrikschef Matilda Hoffstedt betonar att Skövdefabriken utvecklas i tidens tecken då man satsar på en mer miljövänlig produktionsprocess i flera steg. I dagsläget satsas stora resurser på att utveckla nya typer av cement med lägre miljöpåverkan, och det senaste är att blanda in flygaska från kolkraftverk. Flygaskan ersätter då bränd kalksten med likvärdiga egenskaper. – Eftersom det frigörs stora mängder koldioxid då kalksten bränns finns det ett stort intresse för att ersätta den processen. Om vi använder flygaska sparar vi dessutom in på jungfrulig råvara samtidigt som vi ökar utbytet med andra industrier och det är positivt ur alla synvinklar, förklarar Matilda Hoffstedt. Ny teknik

Dan Sandén.

Cementas fabrik i Skövde är en betydande arbetsgivare för regionen och fabriken har framtiden för sig inte minst då man vågar satsa på ny teknik. Det vittnar den framåtriktade satsningen på inblandning av flygaska om. Ett annat spår som utvecklats under det senaste året är paketering av cement i plastsäckar istäl-

Större volymer, mindre spill och en bättre arbetsmiljö. Det är några av vinsterna med det nya packeriet vid Skövdefabriken.

Packeriet ligger vid en trafikerad bilväg och med hjälp av betongtillsatsmaterial TiOmix reduceras av luftföroreningar som uppstår av trafiken.

let för de konventionella papperssäckarna. – Plastsäckarna säkrar innehållet från fukt och förbättrar därmed produktens hållbarhet, och samtidigt minskar svinn och damm eftersom säckarna är mer tåliga under hanteringen. Det ger en bättre arbetsmiljö både för oss och för våra kunder, säger gruvchefen Alexander Lagerholm, som var projektledare för Cementas senaste satsning på att höja produktionen av just säckad cement. En produktion som idag är fördubblad.

En framtidsprodukt?

Alexander Lagerholm deltog i Cementas utvecklingsprogram för att stärka yngre förmågor. Det var då han började skissa på idén till de nya plastsäckarna, som trots att de är av plast ändå ger ett mindre miljöavtryck eftersom innehållet bevaras betydligt bättre. – Vi jobbar med flera spännande projekt för att minska miljöavtrycket ytterligare och ur det avseendet vågar jag säga att cement är en framtidsprodukt, avslutar Alexander med.

Nya arbetssätt

I den nya affärsplanen blickar Skövdebostäder så långt fram som till 2030. Planen omfattar cirka 3000 nya lägenheter och från idag ska det investeras ungefär sex miljarder kronor enbart i Skövdebostäders regi. Dan Sandén hoppas att satsningarna kan inspirera även privata byggherrar i Skövde. – Samarbete är det nya sättet att driva utvecklingen framåt, konstaterar han. Därför har vi redan etablerat samarbete med bland andra HSB och Arne Lorentzon AB för att bygga nytt i snabbare takt. Tillsammans tittar vi på utveckling av hela stadsdelar och mycket större projekt än tidigare. Konkreta planer

Skövdebostäder är aktiva och har konkreta utbyggnadsplaner. I det ekoinspirerade området Aspö byggs för närvarande över 240 lägenheter samt en ny förskola. Området är unikt med en stark

29

Kök byggda i ett exemplar. Ditt. Vi på Tibrokök har en lite annorlunda syn på det här med kök – hemmets viktigaste rum. Att bygga nytt kök är ett av de allra roligaste projekt du kan ta dig an, men samtidigt en viktig investering för många år framöver, som får stor betydelse för din bostads värde. Vi jobbar för att du ska känna dig trygg i vetskapen om att du får ta del av vår gedigna erfarenhet hela vägen från idé till nyckelfärdigt kök. Ett kök som byggs med känsla för det genuina hantverket, i ett enda exemplar, i varje liten detalj anpassad till ditt hem. Välkommen in i våra butiker och låt dig inspireras av våra spännande kök!

Telefon 0504 - 436 00 www.tibrokok.se


30

byggande & boende

bilaga i affärstidningen näringsliv

Med Skaraborgs vackraste utsikt Karlsborgsbostäder vågar sticka ut hakan och storsatsar sedan flera år på nyproduktion. Allmännyttan visar en stark framtidstro och hoppas även på att kunna inspirera privata aktörer att satsa på Karlsborg – för vem vill inte bo bekymmersfritt med Skaraborgs vackraste utsikt?

I sitt senaste projekt, närmare bestämt ett par sjuvåningshus belägna alldeles intill Göta Kanal, understryker Karlsborgsbostäder att man menar allvar med att satsa på Karlsborgs framtid. Det blir både hyreslägenheter och LSSboenden med hög standard i ett av kommunens och faktiskt även Skaraborgsregionens mest attraktiva områden. Stort intresse för Karlsborg

De två sjuvåningshusen omfattar drygt 50 nya bostäder inklusive LSS-boenden. Intresset har enligt Karlsborgsbostäders vd Mikael Håkansson varit enormt allt sedan man gick ut med att det skulle byggas nytt på Strömmen, som området kallas. – Vi vill visa att vi med våra projekt tar ansvar för bostadsfrågan och att vi vågar satsa för att bygga bort bostadsbristen. Det

Till den här vyn kan du vakna varje morgon. De nya lägenheterna som nu byggs vid Strömmen i centrala Karlsborg har ett osannolikt fint läge med kanske Skaraborgs vackraste utsikt. Foto: Karlsborgsbostäder/Thomas Niklasson

här är ett stort projekt, men vi har samtidigt fler på gång. För Karlsborg blir bostadsfrågan än mer akut eftersom många vill flytta till den attraktiva skärgårdskommunen. Enbart i projektet på Strömmen kommer närmare hälften av de nya hyresgästerna utifrån, både från grannkommuner och långväga ifrån. – Vi har i princip inga lediga

hyresrätter i Karlsborg, läget är ungefär samma i resten av Sverige, och vi måste agera tillsammans med privata aktörer för att lösa det på sikt, säger Mikael Håkansson. Ser fram emot nästa projekt

Karlsborg förknippas ofta med hög livskvalitet till en rimlig

kostnad. Det är också Karlsborgsbostäders ambition att bygga bostäder som främjar det. Det märks på husen, där både nyproducerat och anrikt i form av varsamt renoverade kulturhus finns representerat. – Våra investeringar märks tydligt i hela Karlsborg. Vi har även satsat på att bygga ut på ett antal mindre orter för att skapa

en levande kommun. Nu ser vi fram emot nästa projekt om ett 20-tal centralt belägna lägenheter i tätorten. Mikael Håkansson lovar att lägenheterna i det kommande projektet utvecklas för en bred målgrupp och de kommer att vara både yt- och kostnadseffektiva.

Förtätningsprojekt i Lidköping Att förtäta med fler bostäder i redan bebyggt område är ett viktigt bidrag för att möjliggöra stadens tillväxt och utveckling. Det skriver allmännyttiga AB Bostäder Lidköping under på med nya projekt.

Det främsta målet för AB Bostäder är att bygga fler bostäder för att möta den stora utmaningen på bostadsmarknaden. Det pågår redan förtätningsprojekt i centrala Lidköping och dessutom finns ett par större projekt på planeringsstadiet. Samtidigt pågår en omfattande rotrenovering stora delar av det befintliga lägenhetsbeståndet.

Hamnstaden kommer att vara en modern stadsdel med ett attraktivt boende för alla åldrar. Foto: Liljewall Arkiteter Aktuella projekt

Per Alexanderson, vd. Foto: Mikael Ljungström

Det mest dagsaktuella projektet pågår i kvarteret Tusenfotingen. Det är ett förtätningsprojekt om 54 lägenheter plus verksamhetslokaler i korsningen Majorsallén/Hovbygatan, med inflyttning i början av 2017. Området ligger centralt med goda kommunikationer men samtidigt nära naturen. Tanken är att det ska locka en blandad målgrupp. AB Bostäder har också för av-

sikt att förtäta med 110 nya bostäder i Lidåker, liksom utvecklingen av Hamnstaden. I Hamnstaden planeras en helt ny stadsdel med bostäder i småbåtshamnen, här kommer AB Bostäder att samarbeta med privata aktörer för att vidareutveckla framtidens boendemiljöer. Ett annat stort projekt är utvecklingen av en parkeringsplats som ska omvandlas till bostadsområde. I Entré Syd, som områ-

det heter, planerar det allmännyttiga bostadsbolaget för nya bostäder varvat med verksamhetslokaler tillsammans med en eller ett par privata aktörer. Mer behövs

Med cirka 5600 köande ser AB Bostäder det akuta i situationen – det måste byggas mer, och det måste byggas snabbare. Omflyttningsgraden är lägre idag än på väldigt länge, det gör att flyttked-

jorna står stilla. Nya bostadsprojekt kommer att ändra på det. – Vi ska ha en beredskap för att bygga mellan 700 och 1000 nya bostäder till 2030. För att få ännu större effekt behöver vi samarbeta med privata aktörer och det verkar som att det finns ett större intresse för att bygga bostadsrätter nu. Det är bra, alla upplåtelseformer behövs, säger AB Bostäders vd Per Alexanderson.


bilaga i affärstidningen näringsliv

byggande & boende

31

Hållbart lönar sig enligt Tibrobyggen Allmännyttiga Tibrobyggen vill genom nya projekt synliggöra att man är en del av Sveriges möbelcentrum. Ambitionen var tydlig redan under utvecklingen av projektet Snickarhöjden med inflyttning under 2012, och förstärks nu med kvarteret Örnen som har beräknad inflyttning i etapper under 2018.

Tibrobyggen vågar satsa på nyproduktion och tar samtidigt möjligheten att visa upp Tibros arv och tradition. Det får uttryck i de nya flerbostadshusen som får starka inslag av trä både in- och utvändigt. – Vi bygger med hög kvalitet för att understryka vår hantverkstradition som Sveriges möbelcentrum. Vi kommer bland annat att satsa på konstnärligt uttryck med utsmyckningsdetaljer i trä i trapphusen samt parkett och köksluckor i ek invändigt för att

man ska känna igen arvet från Tibro. Som allmännyttigt bolag är det viktigt att vi kan värna om det, menar Tibrobyggens vd Claes Jägevall. Hållbart lönar sig

Snickarhöjden var för en liten kommun som Tibro ett stort projekt med 38 lägenheter. Kvarteret Örnen omfattar också 38 lägenheter fördelade på två punkthus, samt ett seniorboende med 40 lägenheter. Lägenheterna byggs för att hålla en hög standard och

markerar därmed Tibrobyggens strävan efter hållbarhet i alla led. – Det vi bygger idag ska hålla under många år. Vi vill hålla driftskostnader nere och då lönar

det sig att bygga med kvalitet från början. Lägenheterna i kvarteret Örnen kommer att landa på en energiförbrukning som är cirka 30 procent än Boverkets krav. På temat hållbarhet kommer vi även att låta installera golvvärme i badrummen för en genomgående högre komfort och jämnare energiåtgång, förklarar Claes Jägevall. Han fortsätter: – Vi vill också bidra till en ökad social hållbarhet genom att få igång flyttkedjor i Tibro. Man ska kunna bo kvar i Tibro och samtidigt ha tillgång till all tänkbar service, det är en strävan vi har med våra nya lägenheter. En annan aspekt av hållbarhet är att punkthusen får takterrasser som de boende kan disponera fritt. Att sola tillsammans med grannen kan bli början på nya

sŝůƂƐĞƌĞŶŵŽŶƚĞƌŝŶŐ ĂǀǀĂĚĚƵǀŝůů͕ǀĂƌƌƚƚĚƵǀŝůů͊

ZƵŐŐĂĚĞŚĂŶĚĚĂƚŽƌĞƌŝĂƌďĞƚƐĨŽƌĚŽŶ

DŽďŝůĞƌŽĐŚ'W^͗ĞƌŝďŝůĂƌ

kontakter som också stärker den sociala hållbarheten. Tibrobyggen i framkant

Tibrobyggen fortsätter att satsa på temat hållbarhet. Under våren har man börjat samla in matavfall i samarbete med Avfallshantering Östra Skaraborg. Att samla in matavfall är numera vanligt i villaområden, men när det gäller flerbostadshus har man inte kommit lika långt. – Tibrobyggen vill visa att vi ligger i framkant när det gäller hållbarhetsfrågor och därför har vi påbörjat arbetet med att sortera matavfall i ett av våra bostadsområden. Målet är att det ska bli normen för alla våra bostadsområden framöver, säger Claes Jägevall.

DĞĚ ĚĞƐŝŐŶ͕ ƵƚǀĞĐŬůŝŶŐ ŽĐŚ ƟůůǀĞƌŬŶŝŶŐ ƐĂŵůĂƚ ŝ <ĂƌůƐďŽƌŐ ůƂƐĞƌ ƌŽĚŝƚ ƐŶĂďďƚ ŽĐŚ ĞŶŬĞůƚ ĚŝŶĂ ŵŽŶƚĞƌŝŶŐƐďĞŚŽǀ͘ sŝ ƚĂƌ ĨƌĂŵ ůƂƐŶŝŶŐĂƌ ŝ ĨƌćŵƐƚ ƉůĂƐƚŽĐŚĂůƵŵŝŶŝƵŵƟůůĚĞŇĞƐƚĂƚLJƉĞƌĂǀĨŽƌĚŽŶ͘ >ćƐŵĞƌƉĊǁǁǁ͘ďƌŽĚŝƚ͘ƐĞ

^ƵƌĨƉůĂƩŽƌͬEĂǀŝŐĂƟŽŶƐƵƚƌƵƐƚŶŝŶŐŝďĊƚĂƌ


32

byggande & boende

bilaga i affärstidningen näringsliv

Vinnande bredd hos Vinninga Cement Mångfald och bredd har varit ett vinnande koncept för Vinninga Cement. Företaget har ett stort utbud av produkter från marksten och mursten till väggelement och rör. Och bland kunderna finns allt från privatpersoner till stora byggföretag.

Vinninga Cementvarufabrik är en traditionell mellanstor betongtillverkare med en historia som sträcker sig bakåt ända till 1937. Från början var tillverkningen inriktad på rör till täckdikning av

åkermark men med åren har både företaget och utbudet växt. – Vi säljer många produkter idag, som L-stöd, T-stöd, väggelement, sockelelement, plintar, balkar, maeksten och mursten med mera. Vi har som målsättning att utveckla och producera produkter för lantbruks-, entreprenad- och byggsektorn, berättar Anders Holgersson som är ägare till Vinninga Cement. Anders Holgersson tog över 2006 då han köpte företaget av familjen Öhman som ägt Vinninga Cement sedan starten. Då hade företaget gått igenom en

svacka och hade bara fyra anställda. Idag är man 50 anställda och omsättningen har mångdubblats under åren som gått. – Vi har växt kontinuerligt i tio år. De senaste två åren med ungefär tio procent per år och vi planerar att växa lite till. Idag levererar företaget sina produkter över hela Sverige och

Norge. Till storsäljarna hör väggelement och grundsystem för byggnationer. Nyckelord för Vinninga Cement är Produktkvalitet, Leveranssäkerhet och Engagemang. Genom tillgången till ett stort fabriksgolv har man kapacitet att ta sig an såväl stora som små projekt.

– Vi har skicklig personal med ett stort engagemang som jobbar med både sinne och känsla. Våra produkter har en standard som håller år efter år och vi levererar alltid enligt överenskommelse genom att vi har ett komplett nät av transportföretag som gör att vi kan tillgodose våra kunders behov, säger Anders Holgersson.

även i ett riksperspektiv, säger Dan Harryzon.

fler upptäcker vår kommun och väljer att bosätta sig här. Priserna på småhus i Töreboda har till exempel ökat avsevärt det senaste året. Enligt en prognos som gjorts av Boverket och Länsstyrelsen behöver Töreboda nya 270 bostäder fram till 2025 och redan idag finns det en hel del byggklara tomter i kommunen, både för villor och radhus.

Törebodabostäder satsar på nybyggnation Ett åttavåningshus vid Kanalparken. Där har ni Törebodabostäders nästa nybyggnadsprojekt. – Ett 40-tal personer har redan visat intresse, trots att vi ännu inte gått ut och marknadsfört det nya huset, säger Dan Harryzon vd för Törebodabostäder.

I februari 2016 avslutade Törebodabostäder sitt senaste byggprojekt – ett hus på Drottninggatan 8 med 16 lägenheter och med pro-

menadavstånd till Töreboda torg och Norra Skaraborgs resecentrum. Nyligen antog Töreboda kommun detaljplanen för ett nytt bostadsområde ”Kanalparken” vid Göta kanal. Törebodabostäder projekterar nu ett åttavåningshus med cirka 35 lägenheter från tvåor upp till fyror och med 7.000-12.000 kronor i månadshyra lite beroende på vilken boendeform man väljer. – Det kommer att bli både hyresrätter och kooperativa hyresrätter, säger Dan Harryzon.

Attraktivt läge

Harryzon upplever att det finns ett tryck på nya bostäder i Töreboda kommun som har 9.200 invånare. 150 personer står i bostadskö och fler bostäder behövs inom överskådlig tid. – Vårt läge vid västra stambanan gör att man kan ta sig till Stockholm på två timmar, Göteborg på en och en halv timme och Skövde på 17 minuter. Dessutom har vi en del stora arbetsgivare i kommunen och Göta Kanal som är en värdefull turistattraktion

Fler aktörer

Törebodabostäders vd ser gärna att fler aktörer kommer in på bostadsmarknaden i kommunen och anser det skulle gynna alla. – Det är jättebra om vi går igång ”flyttkarusellen” och att Töreboda blir en ännu attraktivare bostadsort. Vi upplever att


bilaga i affärstidningen näringsliv

byggande & boende

33

Götenehus tar nästa steg på höjden Från att ha varit en renodlad leverantör av småhus växlar Götenehus hus upp och utvecklar ett nytt affärsområde med fokus på flerbostadshus. När marknadens intresse växer för att bygga högt i trä ser Götenehus nya möjligheter.

i välplanerade hus i såväl ekologiskt som ekonomiskt hållbara material. Götenehus har alltid byggt för att öka välbefinnandet hos dem som ska bo i husen. Det tankesättet förs nu vidare till nästa generation när Götenehus tar plats som leverantör av flerbostadshus. Skövdes högsta trähus

Som grund för hela den framgångsrika 80-åriga verksamheten inom Götenehus ligger kvalitet och omtanke. Det ger sig uttryck

© 2016 Ernst & Young AB. All Rights Reserved.

Brf Frostaliden, Skövde.

Götenehus bygger i skrivande stund Skövdes högsta trähus. Precis vid berget Billingens fot i södra Karstorp, där naturen mö-

Flerbostadshus från Götenehus.

ter civilisationen, byggs 48 innovativa lägenheter med senaste teknologin – i ett uråldrigt naturmaterial. Andreas Gustafsson, chef för projektutveckling på Götenehus, understryker att Frostaliden trästad blir de första och högsta lägenhetshusen med en stomme i trä i Skövde. Det markerar stadens strävan efter en hållbar utveckling – och Götenehus strävan efter att bidra till den. – Frostaliden blir ett flaggskepp både för Skövde och för oss. Samtidigt har vi andra projekt på gång som ska bidra till att bygga bort bostadsbristen. Vi utvecklar bland annat småskaliga flerfamiljshus på två till fyra våningar. Marknaden behöver kostnadseffektiva bostäder i trä och vi kan leverera riktigt bra lösningar

på det, säger Andreas. Förutom att trä har en överlägsen miljöprofil så är det också ett ekonomiskt hållbart alternativ. Det finns dessutom studier som tydligt visar att trähus har en po-

sitiv inverkan på människors hälsa. Det är värden som Götenehus gärna förmedlar samtidigt som man bidrar till ökad social hållbarhet genom att bygga bort bostadsbristen.

Brf Tulpanen, Götene.

Du behöver inte bokföra allt Du kan få hjälp med allt från löpande bokföring och fakturering till löner och tidrapportering. Kontakta oss så berättar vi mer om EY Online. Älvgatan 16, Lidköping, tfn 0510-613 00 Högskolevägen 6 A, Skövde, tfn 0500-47 89 00


34

energi & miljö

Bilaga i affärstidningen näringsliv

Stort steg mot det hållbara samhället Redan i år når Skövde kommun ett stort miljömål som satts upp för 2020, el och fjärrvärme ska produceras enbart med hjälp av återvunnen energi och förnybara bränslen. Redan idag återvinns energi ur avfall som samlas in från nio kommuner runtom i Skaraborgsregionen vilket kompletteras med förbränning av biobränsle. Detta ska nu kompletteras med en investering i en ny biobränslepanna som kommer att producera både fjärrvärme och grön el.

Den äldsta pannan vid Skövde Värmeverk ska fasas ut och ersättas med en ny med betydligt större kapacitet. Den nya pannan kommer med sin effekt på 40 MW varav 10 MW grön el att fasa ut ungefär 4200 kubikmeter

Block 4 , det nya kraftvärmeverket byggs bredvid avfallsförbränningen.

fossil olja ur Skövdes fjärrvärmenät. Eftersom det är den sista fossila oljan i produktionen utgör investeringen ett stort steg för framtiden. – Projektet påbörjades redan 2009 och det känns bra att vi kan ro det i land nu och därmed uppnå kommunens energimål fyra år tidigare än beräknat, säger Skövde Värmeverks vd Carl-Johan Andersson stolt. Vi arbetar med cirkulär ekonomi tillsammans med ett antal branschkollegor. Parallellt pågår andra miljöförbättrande åtgärder och projekt, bland annat undersöker man möjligheter för att återföra askan från bioförbränningen

Avfallsförbränningen Värmekällan.

till skogen och därmed blir kretsloppet slutet påpekar Carl-Johan. Största miljösatsningen i Skövde

Den stora biosatsningen kallas Block 4 och utgör den största miljösatsningen i Skövde. Det är bland andra Volvobolagen, det allmännyttiga bostadsbolaget och ett par andra större fastighetsägare som efterfrågar fjärrvärme producerad till 100 % från förnybar och återvunnen energi för att kunna uppfylla sina egna miljömål. Det har drivit på satsningen men kommunen har samtidigt en egen strävan efter att bli fossiloberoende.

– Vi har en hög anslutningsgrad för fjärrvärme i kommunen vilket naturligtvis bidrar till Skövdes attraktionskraft. Vi arbetar också för att få ner kostnaderna för fjärrvärme eftersom vi vill uppmuntra till en större efterfrågan, fortsätter Carl-Johan Andersson. När energiåtervinning och biobränsle inte räcker till tryggas produktionen med hjälp av bioolja från växtriket. Den olja som används är en restprodukt som inte kan tjäna som livsmedel, hållbarhetsaspekten är därmed tydlig genom att resursuttaget inte inkräktar på andra användningsområden.

Skövdes industri vinner på ökad återvinning Stena Recyclings engagemang stavas samhällsnytta. Företaget driver ett ständigt pågående utvecklingsarbete för att öka återvinningsgraden inom den svenska industrin. Den senaste investeringen i Skövde är ett tydligt exempel på det – med en ny saxanläggning för bearbetning av metallskrot fyrdubblar Stena Recycling kapaciteten inom det området.

Det finns forskning som visar att vi i dagsläget förbrukar naturens resurser som om vi hade tre jordklot istället för ett. Det tar inte lång tid att räkna ut att det är en ohållbar situation och att vi måste agera. Det har Stena Recycling redan borgat för under många år och ambitionen understryks ytterligare genom en nationell storsatsning på ett antal nya metallsaxar. Bra för den lokala industrin

Skövde var bland de första anläggningarna som fick en ny storskalig sax för hantering av omfat-

tande volymer skrymmande metallskrot. Investeringen uppgår lokalt till ungefär 30 miljoner kronor. Filialchefen Anton Pettersson, som även ansvarar för Stena Recyclings anläggning i Skara, ser stora utvecklingsmöjligheter tack vare den nya saxen. – Investeringen innebär framförallt en rejäl kapacitetsökning och därmed tryggar vi större leveranser av återvunnen metall till den lokala industrin. Att vi återför råvaran lokalt är också en hållbarhetsaspekt i sig. Dessutom är anläggningen toppmodern med lägre miljöpåverkan och bättre arbetsmiljö som resultat. Det är en framtidssäker investering, understryker Anton Pettersson. Saxen har stor betydelse inte minst för leveranserna till fordonsindustrin i Skövde där återvunnen metall används som råvara i gjutningen av nya fordonsdelar. Med en kraft på 800 ton i klippet kan saxen kapa massiv plåt med en tjocklek på 10 cm. Bitarna som kommer ut är storleksanpassade för att passa in i gjuteriernas smältugnar.

Driver utvecklingen

Filialen i Skövde hanterar alla avfallstyper inklusive farligt avfall. Skrot dominerar, men Anton Pettersson ser att hanteringen av andra avfallstyper också kommer att öka framöver.

– Vi har kapacitet för att hantera mer och vi kommer också att fortsätta driva utvecklingen när det gäller återvinning. Det är en av samhällets viktigaste angelägenheter. I Skara hanteras enbart papper

och plast, men det är stora mängder som gäller. Anläggningen är unik eftersom den har en storskalig papperspress och fler investeringar kan bli aktuella enligt Anton Pettersson.


Bilaga i affärstidningen näringsliv

energi & miljö

Billinge Energi värnar om det lokala

35

AMIRALEN

Billinge Energi värnar om vardagslivet i Skaraborg. – Vi vill vara en del i vardagen från att du går upp på morgonen till att du går och lägger dig på kvällen, säger vd:n Marcus Gustafson.

Har man Billinge Energi som elhandlare får man tillgång till en kunnig och lokalt placerad kundtjänst som är öppen vardagar mellan 07-18 – utan lunchstängt. Det skiljer inte mycket på elpriset mellan bolagen idag. Istället väljer man elhandlare efter andra värden. En kundtjänst med väl tilltagna öppettider är ett stort plus. – Att vi jobbar mycket med vattenkraft och solenergi är annat som våra kunder uppskattar, säger Marcus Gustafson. T ex har vi ett projekt för att öka andelen solenergi. Vi är övertygade om att solcellsproduktion är viktig för att klara framtidens energiförsörjning på ett miljösmart sätt. Idag har vi avtal med ett sextiotal solenergiproducenter. Enkelt och smidigt

Billinge Energi möter framtiden genom att anpassa sig efter sitt kundsegment. – Framtiden handlar mycket om att vi ska synas på sociala medier. Det ska finnas sms-tjän-

Björn Furhoff, VD Furhoffs här tillsammans med Kristian Svensson från IFK Skövde Handboll och Marcus Gustafson VD Billinge Energi. Tycker det är värdefullt med det samarbete som finns mellan näringsliv och föreningsliv i Skaraborg.

ster där man kan uppdatera sina elavtal och det ska vara smidigt och enkelt att välja, säger Marcus Gustafson. Just nu håller Falköpingsbaserade Bravomedia på att utveckla vår hemsida. Konkurrensfördel

Billinge Energi har 50 000 kunder i Skaraborg. Och just nu håller man på att se över sin varumärkesplattform. – Vi tycker det är jätteviktigt att medverka på lokala evenemang. Det kan vara att vi står utanför ICA i Tidaholm och informerar eller att vi är på plats när IFK Skövde spelar sina hemmamatcher. Där har vi en stor fördel gentemot de stora drakarna i branschen som inte är lo-

kala, konstaterar Marcus Gustafson. – Klassfotbollen satsar vi stort på och är med som sponsor på sju orter. Klassfotbollen står för glädje, energi, gemenskap och hälsa och vi gillar konceptet där alla kan vara med. Vi har också ett socialt tänk och sponsrar bland annat Kvinnohuset Tranan i Skövde med el och även hjälporganisationen Lyktan har fått medel från oss, säger Marcus Gustafson och fortsätter: – Det är viktigt att vi som företag tar vårt ansvar för miljö och samhälle och ser till att Skaraborg lever. Tillsammans med andra företagare kan vi stärka handeln och behålla arbetstillfällen i Skaraborg.

Vill du veta vad vi kan göra för dig och ditt företag? Kontakta oss på kontoren i Skövde och Trollhättan på 020-170 70 70.

www.proffice.se

Karlsborg Guldplatsen vid Vättern

Lokal el och fjärrvärme bra alternativ Fjärrvärmen i Vara kommun är näst intill fossilfri. Inte ens under januaris kallaste dagar behövde man köra igång den oljebaserade reservpannan. Det berättar Vara Energis vd Christian Carlsson stolt, samtidigt som han poängterar att det lokala energibolaget kommer att fortsätta utveckla fjärrvärmeleveransen för ännu större miljönytta.

Fjärrvärmeverket i Vara levererar cirka 33.000 MWh /år vilket ersätter drygt 4.200 kubikmeter olja. Värmen produceras i huvudsak med biprodukter från skogsavverkning – det vill säga biobränsle. Att bränslet dessutom uteslutande kommer från närregionen höjer miljöprofilen ytterligare. Nästa steg blir nu att öka intresset för fjärrvärme. Tätorten Vara är redan till stor del utbyggd med fjärrvärme, men enligt Christian Carlsson går det att göra mer för att öka anslutningsgraden. – Naturligtvis är vår fjärrvärme konkurrensutsatt när elpriserna fortsätter att ligga på en så pass låg nivå. Vi kan dock med rätta hävda att fjärrvärme är en framtidssäker lösning och ett be-

kymmersfritt alternativ. Vi har också lyckats hålla tariffen på samma nivå under de senaste fyra åren tack vare ett internt effektiviseringsarbete och har därmed ett attraktivt erbjudande. Tror på samarbete

Som mindre bolag är det oerhört viktigt för Vara Energi att samverka för att bibehålla konkurrenskraft. Tillsammans med Bjärke Energi och Västra Orust Eltjänst administrerar Vara Energi kundtjänstärenden för BestEl. Bestel är en elleverantör som levererar förnybar energi till privat-

personer. Samarbetet mellan bolagen har fungerat bra under lång tid och öppnar möjligheter för fortsatt utveckling. Man ser en ökad efterfrågan att med solens hjälp producera egen el. Bestel kan då både leverera solcellsanläggningen samt köpa överskottselen. – Vi tycker det är viktigt att värna om orten, vi har till exempel försett förskolorna i Vara med boken Amanda undrar över el som branschföreningen Svensk Energi tagit fram, säger Christian Carlsson avslutningsvis.

karlsborg.se

#guldplatskarlsborg

info@karlsborg.se

Slå följe med 2700 andra entreprenörer och bli en del av drivet i Lidköping.

www.lidkoping.se


36

energi & miljö

Bilaga i affärstidningen näringsliv

Lokalt energibolag stark samhällsbyggare På flera håll i Karlsborg har man redan uppnått regeringens mål för 2020 gällande bredbandsutbyggnad. Det finns nämligen redan idag flertalet bostadsområden där minst 90 procent av hushållen har tillgång till fiberanslutning.

infrastruktur för samhället. – Grunden för att vi redan idag har en så pass hög anslutningsgrad är att vi satsat på infrastruktur som ökar Karlsborgs attrakti-

vitet både för boende och arbete. Vi har dessutom valt att ta den största delen av kostnaden inom Karlsborgs Energi. Såväl hushåll som företag betalar en av landets

Regeringen vill att minst 90 procent av alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbps till år 2020. Karlsborgs Energi har varit flitiga med att framtidssäkra infrastrukturen i kommunen och ansträngningarna har också gett resultat: idag är Karlsborg en av Västra Götalands mest välutbyggda kommuner när man talar om fiberoptisk kommunikation. Ny infrastruktur för samhället

Karlsborg har omkring 6800 invånare fördelade på ungefär 3500 hushåll. Snart kommer nära häften av dessa ha tillgång till bredbandsuppkoppling med ljusets hastighet då det kommunala energibolaget fortsätter att investera i framtidens teknik. Visionen bakom investeringen är kristallklar och genomsyras av samhällsnytta. På så vis kan det lilla energibolaget som förknippas med hög servicenivå och korta beslutsvägar också tillägna sig den välförtjänta titeln samhällsbyggare. För det är precis det man gör när man anlägger fiberanslutningar – bygger en ny

Killarna på installationsavdelningen utför arbeten åt både privatpersoner och företag inom exempelvis el, TV/datanät och belysning. Foto: Sebastian Streith

lägsta avgifter för att bli anslutna till fibernätet, berättar Jonas Gunnarsson, stadsnätschef i Karlsborg sedan 2001 och en av pionjärerna när det gäller fiberutbyggnad. Framtidssäker investering

Elnätsavdelningen på KEAB arbetar ständigt med förbättringar för att höja driftsäkerheten vid exempelvis stormar eller annan naturpåverkan. Att gräva ner luftkabel är en viktig del i detta arbete. Foto: Sebastian Streith

Karlsborgs Energis ambition är att bygga ut fiberanslutningar till samtliga hushåll inom en snar framtid. Efter att redan ha byggt

systematiskt under många år ser Jonas Gunnarsson det som rimligt att Karlsborg kommer att nå regeringens mål till 2020. De sista anslutningarna i tätorten färdigställs redan i år. – Det här är en framtidssäker investering för Karlsborgs invånare och företag, konstaterar Karlsborgs Energis vd Mikael Håkansson.

Götenes återbruk ger möjlighet att fynda! Ett mer hållbart nyttjande av naturens resurser kräver mer fokus på återvinning. Ytterligare ett steg mot ökad hållbarhet är återbruk. Om saker kan användas igen och få en ökad livslängd så minskar behovet av att tillverka nytt. Det sparar såväl på ekonomin som på miljön.

En slipsten, ett par skidor, en moppehjälm eller varför inte en komplett julgransbelysning för utomhusbruk? Detta är bara några exempel på saker som kan finnas att hämta på Återvinningscentralen. Helt gratis! – Återbruket i Götene är sannolikt unikt för Sverige, och har visat sig fungera över förväntan, säger Stina Cassidy, vd på Götene Vatten & Värme. 90 procent återanvänds

Principen i Återbruket är enkel: kunderna får ställa in och hämta så många saker de önskar. Alla har olika förutsättningar, befinner sig i olika situationer och har

olika kunskaper. Om någon vill lägga ner tid på att reparera eller att sälja något så innebär det att en sak mindre behöver tillverkas och därmed minskar miljöbelastningen. – Omkring 90 procent av det som lämnas in på Återbruket i Götene återanvänds. Detta är en hög siffra i jämförelse med återbruk som baserar sin verksamhet på försäljning, där cirka 40 procent återanvänds, påpekar Stina Cassidy.

när syftet med återbruket är försäljning och vinst. Många kunder som gjort fynd

känner också att de vill bidra med egna saker och det blir en positiv spiral. Det kanske även är lite

Positiv spiral

Återbruket i Götene är mycket uppskattat och har blivit lite av en samlingsplats där man stannar till och tittar om det finns något att fynda. En kund har berättat hur hon möblerade sin tomma lägenhet enbart med saker från Återbruket, en fantastisk insats för miljön – och för plånboken! – Våra kunder uppskattar också att de kan få tag på reservdelar, fortsätter Stina Cassidy. Detta innebär att de kan reparera sina saker istället för att köpa nytt. Denna möjlighet saknas oftast

Henrik Widbring fyndar på Återbruket.

spännande att se om någon hämtat det som man själv ställt dit.


Bilaga i affärstidningen näringsliv

energi & miljö

37

Grästorps fjärrvärme näst intill fossilfri Uppvärmning med fjärrvärme har många fördelar både miljö- och kostnadsmässigt. Om den baseras på biobränsle och/eller spillenergi är fjärrvärmen ett näst intill oslagbart alternativ ur miljösynpunkt. Ofta kan den också konkurrera ekonomiskt. Framförallt är den ett hållbart och bekvämt alternativ som ligger i tiden.

När det i Skaraborg i början av 1970-talet beslutades att alla kommuner skulle ha ett eget vårdcentrum togs det i samma veva beslut om att man i Grästorp även skulle satsa på bioenergi. – Från början var tanken att den intilliggande bioenergianläggningen enbart skulle försörja Grästorps vårdcentrum, men snabbt insåg man att det skulle räcka till mer – mycket mer. I början av 80-talet började därför fjärrvärmenätet att byggas ut i kommunen och idag täcker det i princip hela tätorten, berättar To-

mas Andersson, driftsledare vid Grästorps fjärrvärmeanläggning som sedan 1999 ägs av Lantmännen Agrovärme och Grästorps kommun. Bort med oljeberoendet

Under normala förhållanden är fjärrvärmen helt biobränslebaserad i Grästorp. Det finns dock en back-up med oljepanna som eldas vid extrem kyla eller driftsstopp i biopannan. Biobränslen kommer från en aktör i närregionen, Vänerbränsle, som levererar stamved till en terminal i utkan-

Från vänster Tomas Andersson och Lars Blom.

ten av Grästorp. – Vi eldar också med lagrad Salix, det vill säga energiskog, som kommer från närområdet. Genom att den lagras lämpar den sig även som sommarbränsle vilket gör att vi tryggar behovet under hela året utan att vara beroende av oljepannan, upplyser Tomas Andersson, som har lång erfarenhet av att elda biobränsle – redan 1973 började han verka inom området, då inom industrin, och den erfarenheten har han tagit med sig till Lantmännen Agrovärme som sköter driften av Grästorps fjärrvärmeverk. – Fjärrvärme är idag det bästa alternativet ur miljösynpunkt om den är biobränslebaserad som här i Grästorp. Vi arbetar för att fjärrvärme även ska vara ett bra alternativ ur ekonomisk synpunkt. När elpriserna är låga är det givetvis en utmaning, men vi tror också att många ser till den stora miljönyttan och därför satsar vi på fortsatt utveckling av anläggningen.

Drottninggatan 2 | 545 21 TÖREBODA

www.kanalskolan.se

Framtidens infrastruktur redan idag Att investera i fiberoptisk kommunikation är att bygga hållbart för framtiden. Det har blivit mer än en tillväxtambition inom Tibro Energi som sedan flera år storsatsar på att bygga ut fibernätet såväl i tätorten som på landsbygden.

Tibro är en kommun som vågar sticka ut hakan när det gäller ny teknik. Tibro, som också är känt som Sveriges möbelcentrum baserat på sin starka trä- och hantverkstradition domineras av många småföretag. – Idag förutsätter en utveckling tillgång till den senaste tekniken inom modern kommunikation. Alla företag är i allra högsta grad högteknologiska verksamheter som efterfrågar framtidssäkrade lösningar. Det ska vi leverera och vi har redan kommit en bra bit på den resan, säger Tibro Energis informatör Göran Kornestedt. Regeringen vill att minst 90 procent av alla hushåll i Sverige ska ha tillgång till bredband med en hastighet om minst 100 Mbit/s till 2020. Delmålet för 2015 har Tibro kommun uppnått och Tibro Energi siktar nu på att uppnå regeringens mål redan till 2018. – Det finns vissa utmaningar med att uppnå en så pass hög anslutningsgrad, inte minst relaterat till att det är svårt att få tag på entreprenörer. Men vi har goda relationer med lokala entreprenörer och tillsammans kan vi uppnå

I Karlsborg väntar Äventyret Illustrationen: Med bredband via fiber får man frustrationsfri uppkoppling till nytta och nöje.

målet, fortsätter Göran Kornestedt. Tibro Energi har även egen personal att vara tacksam över. I en färsk Nöjd kund-undersökning hamnade Tibro Energi på tredje plats bland 40 deltagande elbolag tack vare bra kundservice och hög tillgänglighet. Tibro Energi är ödmjukt tacksamma med en kundnöjdhet som är Mycket väl godkänd. Ökar Tibros attraktivitet

Goda kommunikationer och logistik som fungerar utgör en viktig del av Tibros vision. Detta kräver bra infrastruktur och fiberutbyggnad är en framtidssatsning som ökar Tibros attraktivitet som boende- och etableringskommun. – Genom att bygga ut fibernätet bidrar vi till ett ökat intresse för kommunen, både gällande

boende och företagsetableringar. För att öka anslutningsgraden har vi en av Sveriges lägsta anslutningsavgifter, informerar Göran Kornestedt.

karlsborgsturism.se

Brokvarn, Tibros egen vattenkraftstation

Tibro Energi är inte bara bredband utan, som namnet antyder, även ett elbolag som har levererat el i Tibro sedan mitten på 1950 talet. De har även en egen vattenkraftstation som heter Brokvarn och ligger i ån Tidan. Kraftstationen är godkänd av Energimyndigheten som en ”förnyelsebar energikälla. – Brokvarn är Tibro Energis egna bidrag till lokal förnyelsebar energiproduktion och Brokvarn erbjuder helt grön el till ett 30-tal villor i Tibro, avslutar Göran Kornestedt.

Destination Läckö-Kinnekulle - EN DESTINATION FÖR ALLA

www.lackokinnekulle.se


38

Bank & finans

Bilaga i affärstidningen näringsliv

Årets revisionsbyrå för tredje året i rad EY strävar efter att vara förstahandsvalet för bolag när det gäller revision, redovisning, skatt, transaktioner och affärsrådgivning. Ägarledda bolag är en målgrupp som EY Skaraborg kan identifiera sig lite extra med men man vänder sig samtidigt till alla typer av företag. Bland EY:s kunder finns många olika branscher representerade inklusive börsnoterade företag.

Lidköping är sedan länge ett centrum för auktoriserad redovisning inom EY och kompetensen är tillgänglig för hela Skaraborgsregionen genom EY:s båda kontor i Skövde respektive Lidköping. Alla tjänster som erbjuds under EY:s varumärke finns tillgängli-

ga i regionen tack vare samarbete över gränserna och inte minst genom att kontoren har en mycket erfaren skattekonsult på plats i Skövde sedan många år. – Det kan särskilt nämnas att över hälften av våra medarbetare på redovisningssidan är auktori-

serade redovisningskonsulter och vår redovisningsverksamhet har vuxit kraftigt de senaste åren. Vi vill naturligtvis vara förstahandsvalet bland företagare när de väljer såväl revisor som redovisningskonsult i Skaraborgsregionen, säger Damir Matésa, auktoriserad revisor och kontorschef i Lidköping och Skövde. Från mindre bolag till börsbolag

Från vänster Peter Janerholt, Josefin Carling, Catharina Happe, Lisa Lundmark Johansson, Claes Buder och Birgitta Karlsson.

Specifikt för EY är att företaget har rätt kompetens för att hjälpa såväl storföretag som tillväxtföretag. Nyckeln till fortsatta framgångar är ett stort engagemang för kunden och att kunna erbjuda hög kvalitet inom inte bara revision, utan även inom redovisnings- och skattetjänster. – Vi har medvetet fokuserat på att bygga upp en hög kunskapsnivå i Lidköping när det gäller redovisning. Rekryteringsarbetet har varit framgångsrikt och jag tror att en starkt bidragande fak-

Från vänster Catrin Olsson, affärsutvecklare och de auktoriserade revisorerna Emil Folkesson, Eva Skymgård och Malin Oskarsson.

tor är att vi kan erbjuda riktigt spännande projekt och kunder att arbeta med. Vi har egentligen inga geografiska gränser inom EY, våra medarbetare får istället möjlighet att arbeta med kunder över hela landet, fortsätter Damir Matésa. Det finns också goda möjligheter att skaffa sig en internationell karriär inom EY vilket tillsammans med stora investeringar i medarbetarnas utveckling medfört att EY också rankats som branschens mest attraktiva arbetsgivare 2015. Aktiva inom entreprenörskap

EY förknippas ofta med ägarledda bolag och framgångsrikt företagande. Byråns medarbetare brinner för frågor som rör entreprenörskap och det är tydligt inte

minst i en företagarregion som Skaraborg. – Vi axlar gärna en rådgivande roll med aktivt engagemang i utvecklingen av entreprenörskapet i våra kunders verksamheter. Det är en process som vidareutvecklas dagligen. För att ytterligare uppmärksamma framstående entreprenörer har vi den årliga globala utmärkelsen EY Entrepreneur Of The Year vilken började delas ut 1995 regionalt och nationellt i Sverige. Syftet är att synliggöra entreprenörerna bakom företagen och öka intresset för att starta och driva företag. Damir Matésa menar att ett aktivt och väl fungerande näringsliv är en av hörnstenarna i samhällets utveckling och där kan EY bidra genom sin långa erfarenhet av företag och företagandets villkor.

Sparbanken som värnar om det lokala samarbetet Åse Viste Sparbank på Torggatan i Grästorp bryr sig om alla sina kunder. Stora som små. – Vi är en lokal sparbank med hög tillgänglighet och snabba beslutsvägar, säger vd:n Melker Ström.

Åse Viste Sparbank verkar i Grästorp och i delar av Vara, Essunga och Lidköpings kommuner. Banken firar 140-årsjubileum under 2016 och är en fullsortimentsbank med 8.500 privatkunder och 1.500 företagskunder. En av bankens största kunder är det gamla anrika företaget Forsells Mekaniska som startade 1917. Det är Grästorps äldsta tillverkningsföretag vars specialitet är småserietillverkning från enstaka prototyp upp till några hundra detaljer per serie. Kunderna är allt från större företag som Atlas Copco och Parker Hannifin till privatpersoner.

som man gör affärer med, säger Forsells vd Joakim Persson som är en av tre delägare i företaget. Professionell partner

Åse Viste Sparbanks vd Melker Ström och Ann-Christine Andersson, som är kundansvarig, tycker att samarbetet med Forsell är ett typexempel på hur banken ska jobba tillsammans med sina kunder. – Forsell har varit en helkund hos oss under en lång tid och vi försöker vara en professionell samarbetspartner till dom. Det

ska överhuvudtaget vara lätt att jobba med oss, säger Ström och Andersson. Åse Viste Sparbank har fler strängar på sin lyra. Banken är bland annat engagerad i den ideella näringslivsföreningen NSG i Grästorp där man ordnar kundträffar, frukostmöten och föreläsningar med mera, och man är också med och sponsrar den lokala idrotten i Grästorp med omnejd.

Har inte ångrat bytet

Från vänster Joakim Persson på Forsells Mekaniska och Melker Ström från Åse Viste Sparbank ute i verkstaden.

Forsells som tidigare även tillverkat båtmotorer bytte bank för snart tio år sedan och det har man inte ångrat. – Nej, vi har haft en väldigt bra känsla i och med bytet till Åse Viste Sparbank. Vi är jättenöjda med samarbetet och jag tycker det är väldigt viktigt att ha en personlig relation till människor

En av de flera olika legodetaljer som företaget tillverkar beskrivs. Joakim Person betonar vikten av att hålla en hög kvalitet och noggrannhet på de produkter som tillverkas. Det är en av de framgångsfaktorer som företaget har.


bilaga i affärstidningen näringsliv

utbildning

39

EntreprenĂśrskap TTC breddar sitt utbud tydliggĂśrs i av utbildningar gymnasieskolan Tibro Training Center â&#x20AC;&#x201C; TTC â&#x20AC;&#x201C; firar 25-ĂĽrsjubileum i ĂĽr. TTC är en utbildningsorganisation som ägs och drivs av Tibro kommun och inom fĂśretaget ser man ett fortsatt gott intresse frĂĽn arbetsgivare inom trä och mĂśbelbranschen.

Ungefär 90 procent av LidkÜpings gymnasieungdomar gür pü De la Gardiegymnasiet och skolan har även en god uppslutning frün kringliggande kommuner. Det är nog münga som hüller med om att Sveriges framtid till stor del bygger pü skolans utveckling och fÜrmüga att inspirera till ett Ükat utbyte med näringslivet. Det är nügot som De la Gardiegymnasiet i LidkÜping satsar mycket pü.

Det kommer inte som en fĂśrvĂĽning att De la Gardiegymnasiet är en av Västsveriges mest framgĂĽngsrika skolor inom Ung FĂśretagsamhet, UF. Samtliga program pĂĽ skolan genomsyras av goda relationer med det kringliggande näringslivet, vilket märks bĂĽde pĂĽ utbildningsinnehĂĽllet samt pĂĽ andelen elever som gĂĽr direkt ut i jobb efter gymnasietiden. Det är gymnasiechefen Magnus ThilĂŠn mycket nĂśjd med, men samtidigt poängterar han att utvecklingsarbetet aldrig fĂĽr avta: â&#x20AC;&#x201C; Under vĂĽrens stora UF-mässa stod vĂĽr skola fĂśr ungefär en tredjedel av alla fĂśretag som visades upp, och vĂĽra elever tog Ăśver hälften av priserna som de-

lades ut. Vi har en hĂśg nivĂĽ pĂĽ UF-fĂśretagen och mĂĽnga eldsjälar som är engagerade â&#x20AC;&#x201C; och vi fortsätter att satsa pĂĽ utveckling fĂśr att stärka entreprenĂśrsandan pĂĽ skolan. Det finns mĂĽnga exempel pĂĽ framgĂĽngsrika UF-fĂśretag som startats av elever frĂĽn De la Gardiegymnasiet. Ett av dem är North X som utvecklat en ny designklocka där de fĂśrsta exemplaren sĂĽlde slut innan de nĂĽdde marknaden. â&#x20AC;&#x201C; Det är mĂĽnga elever som är engagerade i UF-fĂśretagande. Vi har samtidigt flera andra spännande utvecklingsmĂśjligheter som riksidrottsgymnasium fĂśr tennis samt till hĂśsten även lokalt bandygymnasium. Detta är vĂĽra stora fĂśrdelar, bĂĽde spets och bredd bland vĂĽra utbildningar ger en attraktiv skola, säger Magnus ThilĂŠn. Ungefär 90 procent av LidkĂśpings gymnasieungdomar gĂĽr pĂĽ De la Gardiegymnasiet och skolan har även en god uppslutning frĂĽn kringliggande kommuner.

Vill du ha ett jobb inom den moderna tillverkningsindustrin där du fĂĽr arbeta med att effektivisera produktionen, och ta fram nya produkter? PĂĽ TTC i Tibro erbjuds en spännande eftergymnasial utbildning inom MĂśbel-och Inredningssnickeri/CNC och RobotoperatĂśr. â&#x20AC;&#x201C; Det är andra ĂĽret som vi arangerar utbildningen själva. Tidigare gjorde vi det tillsammans med FĂĽgelviksgymnasiet. Ifjol fick fyra av sex kursdeltagare jobb direkt och i ĂĽr har vi redan fĂĽtt en del fĂśrfrĂĽgningar frĂĽn fĂśretag trots att utbildningen ännu inte är avslutad, berättar utbildningsledaren Henric Holm pĂĽ TTC.

Samarbete Ăśver gränserna, Sverige â&#x20AC;&#x201C; Sydafrika.

sprükintroduktion och att validera yrkeskunskaper, säger Henric Holm. TTC har även haft utlandsuppdrag under üren. Ett av dessa är SIDA-uppdraget inom Furntech i

Sydafrika. Vad som frün bÜrjan var ett uppdrag pü tre ür blev till slut 12 ür. 2013 avslutades arbetet som innebär att TTC har utbildat ett 40-tal lärare i maskinteknik, CNC och ytbehandling.

Stort intresse

MĂśbel- och inredningsbranschens intresse fĂśr TTC:s utbildningstjänster är stort och kursdeltagarna upplever TTC:s utbildningar som ett steg pĂĽ vägen mot ett arbete. TMF, Trä och MĂśbelfĂśretagen, fĂśreträder ungefär 700 medlemsfĂśretag inom trä-, mĂśbel- och inredningsindustrin i Sverige. Dessa omsätter ca 70 miljarder kronor med mycket hĂśgt fĂśrädlingsvärde. â&#x20AC;&#x201C; Vi jobbar mycket med YHutbildningar och vuxenutbildningar inom mĂśbel och inredning, men pĂĽ senare ĂĽr har vi breddat oss en del i vĂĽrt utbud. Det senaste tillskottet är att vi jobbar mot nyanlända sĂĽ att de ska kunna fĂĽ en chans pĂĽ arbetsmarknaden. Vi hjälper till med

5-axlig CNC-maskin frĂĽn SCM.

Ta vara pü solens strülar. Vi säljer solcellspaket. Och kÜper ditt Üverskott!

XXXCFTUFMTFr5FM  

Lantmännen Agrovärme med dotterbolag värmer Västra GÜtaland med biobränsle frün lokala leverantÜrer.

Ett fÜretag inom Lantmännen som tar ansvar frün jord till bord. Mer info hittar du pü www.agrovarme.se


40

utbildning

bilaga i affärstidningen näringsliv

Truckförarutbildning med språkstöd – ett lyft för Kanalskolan I januari 2016 startade Kanalskolan i Töreboda sin truckförarutbildning med språkstöd. Fyra av sex har redan fått jobb efter examen. – Det är glädjande att se. Språket är ju annars något som sätter käppar i hjulet för många, säger studie och yrkesvägledaren Berit Björk.

Den över 20-åriga gymnasieskolan Kanalskolan i Töreboda, har även en stor andel vuxenutbildningar. En av tankarna är att lågutbildade ska få chansen att hitta en utbildning som i förlängningen kan leda till ett jobb. – Det är viktigt att vi fångar upp människorna som har det svårt att hitta ut på arbetsmarknaden. Att kunna erbjuda språkstöd är en viktig del i det hela, säger Berit Björk. Fyra av sex fick jobb

Truckförarutbildningen med språkstöd startade i januari och där fick fyra av sex deltagare jobb efter en utbildning som varar i fyra till sex veckor. Utbildningen blev en succé och just nu

går nio personer på nästa utbildning. Kanalskolan har många andra utbildningar också. Det finns ettåriga yrkesutbildningar inom exempelvis hotell, turist, restaurangkök, storkök, servering, bageri och konditori. Kanalskolan är även certifierad att validera eleverna enligt en valideringsmodell som är godkänd av hotell-och restaurangbranschens gemensamma yrkesnämnd, UHR, och deras utbildade yrkesbedömare. Hittar vettig sysselsättning

Berit Björk, som är yrkes och studievägledare på Kanalskolan, sitter också i styrelsen för projek-

tet DUA (Delegationen för unga till arbete) och som lokalt är ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen, Kanalskolan och Töreboda kommun. Projektet som startades av regeringen handlar om att sysselsätta ungdomar som går hemma och av 119 som startade i projektet i höstas är bara 38 kvar. Resten har fått hjälp att hitta utbildningar, praktikplatser eller jobb. – Det är verkligen roligt att se att så många har hittat något vettigt att göra. Många är också väldigt taggade och vill göra något annat än att gå hemma, säger Berit Björk. Kanalskolans köksutbildningar.

Framtidens utbildning bygger på samverkan

Kvalificerad kompetens löser framtidens utmaningar

Det talas allt mer om samverkan inom skolvärlden. Samverkan med andra institutioner för lärande, utbyte med skolor i andra länder och inte minst samverkan med det närliggande samhället och de företag som finns där. Det har Ållebergsgymnasiet och Lärcenter i Falköping anammat för att skapa utbildningar som håller för framtiden.

Alla yrkeshögskolestudenter vid Biologiska Yrkeshögskolan i Skara, BYS får kvalificerade jobb eller startar företag inom den bransch de valt att utbilda sig inom. En del väljer att läsa vidare. Det är ett resultat som rektor Gunnel Marwén Kastenman är mycket nöjd med.

Ållebergsgymnasiet stoltserar med många unika verksamheter och inte minst en bredd som tryggar skolans centrala roll i en mindre kommun som Falköping. Lärcenter samlar ett brett utbud av vuxenutbildningar som ska öppna nya möjligheter för fortsatta studier och arbete. Tillsammans närmar de sig näringslivet genom att involvera och engagera företag i regionen. Ett av dem är Leax Arkivator, ett verkstadstekniskt företag inom skärande bearbetning med fabriker i Falköping och Tidaholm. – Att vi valt att samverka med gymnasieskolan och Lärcenter är ett strategiskt

steg för att trygga vår framtida kompetensförsörjning, säger Jennifer Ottosson, platschef vid Leax Arkivators båda anläggningar. – Vi kan inte gissa oss till vad företagen behöver utan måste hålla en dialog med dem. Lärcenters uppdrag är tydligt: vi ska bidra till en effektiv kompetensförsörjning i regionen. Tillsammans med Ållebergsgymnasiet har vi undersökt vilka behov som finns och det var i det arbetet som vi kom i kontakt med Jennifer och Leax, berättar Sandra Lindgren, verksamhetsansvarig vid Lärcenter. Flera andra företag med stark lokal förankring finns med i samarbetet som i korthet går ut på att utbilda rätt för framtidens industriföretag som ställer krav på högteknologisk kompetens. Samtidigt arbetar utbildningsanordnarna med att utveckla andra områden utöver det teknikinriktade, Ållebergsgymnasiet är bland annat riksidrottsgymnasium för volleyboll och breddar inför hösten sitt utbildningsutbud med en beteendevetenskaplig gren på Samhällsvetenskapsprogrammet. Gymnasiechef Torbjörn Karlsson beskriver Ållebergsgymnasiet som en framgångsrik skola där ledorden kunskap, trivsel och kvalitet genomsyrar hela verksamheten. Skolan har en imponerande bredd med 15 olika program och är även certifierat Vårdoch omsorgs- respektive Teknikcollege.

Idag har Biologiska Yrkeshögskolan 11 yrkeshögskoleutbildningar och är den största utbildningsaktören inom den gröna sektorn i Sverige. Här kan studenterna studera till: agrotekniker, bioenergitekniker, klövvårdare, djurvårdare på utökad nivå, unghästutbildare, ridsportentreprenör, verksamhetsledare inom häst, trädgårdsmästare, arbetsledare för kyrkogårdar och parker och småskalig virkesförädling. BYS hovslagarskola är den enda i Sverige som är internationellt certifierad och har två hovslagarutbildar - en grundutbildning och en kvalificerad fortbildning för yrkesverksamma. – De internationella kontakterna bidrar starkt till utveckling av utbildningen och yrket. Teori och praktik = sant

Alla utbildningar innehåller entreprenörskap, innovation och hållbar utveckling. Studenterna tar också del av de senaste forskningsrönen och väl beprövad erfarenhet inom sina respektive branscher. – Utbildningarna ligger i framkant och studenterna ska vara redo att lösa framtida utmaningar med spetskunskaper inom sina respektive område, säger Gunnel Marwén Kastenman. Fördjupning under LIA

Under studierna varvas fördjupade teoretiska ämneskunskaper med LIA, Lärande i

Agroteknikerstudenter vid Biologiska Yrkeshögskolan i Skara - BYS får kvalificerad arbeten och bli framgångsrika entreprenörer inom den gröna näringen.

arbete. Kunskaper omsätts i praktiken i olika projekt på företag, myndigheter eller organisationer. Det är också i LIA som specialisering och fördjupning av teoretiska kunskaper kan ske. – Det är vanligt att de kontakter som skapas mellan företag och studenter under LIA leder till anställning eller eget företagande, konstaterar Gunnel Marwén Kastenman.


bilaga i affärstidningen näringsliv

utbildning

41

Campus Lidköping höjer kompetensnivån i regionen Campus Lidköping fyller en viktig funktion för regionens utveckling genom att stå för en stor del av kompetensförsörjningen. Genom en undersökning som gjordes i Lidköping nyligen kunde det fastställas att ungefär hälften av alla som studerar en utbildning på högre nivå inte hade börjat läsa om utbildningen inte hade funnits på hemmaplan.

Campus Lidköping öppnar nya möjligheter genom att erbjuda vuxenutbildning på grund- och upp till högskolenivå. Till hösten startar elva yrkeshögskoleutbildningar som samtliga utvecklats för att fylla stora kompetensgap på marknaden och några är även unika för Skaraborgsregionen. Yrkeshögskolemyndigheten ställer höga krav gällande utbildningarnas koppling till arbetsmarknadens behov. Utbildningsanordnaren måste ha näringslivets stöd när en ny YH-utbildning

ska startas, både genom att företagen erbjuder praktikplatser som inom YH kallas för LIA-platser (Lärande i arbete) samt inte minst genom att näringslivet är med och utvecklar utbildningsinnehållet så att det matchar kompetensbehovet. – Alla våra YH-utbildningar är inom högaktuella områden där det råder kompetensbrist men några som sticker ut extra just nu är fibertekniker, e-handelsutvecklare och operativ digital kommunikatör. Det är utbildningar som-

Campus Lidköping ger högskoleprogram och yrkeshögskoleprogram i nära samarbete med näringslivet. Foto: Jesper Anhede

verkligen ligger i tiden och som bidrar till att höja kompetensnivån inom områden som är avgörande för att samhället ska klara digitaliseringen, säger Ove Brodin, vuxenutbildningschef i västra Skaraborg, Campus Lidköping. Lång- och kortsiktiga åtgärder

Ove Brodin chef Campus Lidköping. Foto: Ove Brodin

Utbildningen operativ digital kommunikatör är en gemensam satsning med Borås och Uddevalla, samt flera stora bolag som är med och stöttar. Utbildningen kretsar mycket kring varumärkesbyggande och det är något som med tanke på det starka mediebruset verkligen ligger i tiden. – Det bästa med YH-utbild-

ningar är att de leder till jobb. Riksgenomsnittet ligger på ungefär 80 procent, men för många utbildningar så är det upp till 100 procent. Jag är övertygad om att fibertekniker är ett bra exempel. Ove Brodins ansvarsområde som vuxenutbildningschef sträcker sig över flera kommuner utöver Lidköping. Även Götene, Vara, Grästorp och Essunga kommuner samverkar för att överbrygga gemensamma utmaningar gällande kompetensbrist. Campus Lidköping samverkar i sin tur med över 300 företag i regionen för att utveckla och starta aktuella YH-utbildningar. – Utöver vuxenutbildning erbjuder vi även skräddarsydda uppdragsutbildningar och det kan

Överlägsen prestanda är produkten av Hårdvara, Styrsystem och Kunskap

P=H S K X

x

GOLD har i generationer varit marknadsledande! Formeln för framgång har varit förståelsen för hur hårdvara, styrfunktionalitet och kunskap kombineras till överlägsen prestanda. Vi utvecklar och tillverkar våra egna nyckelkomponenter och designar styrsystem för att matcha dessa perfekt. Tillsätt 60 års forskning inom inomhusklimat och resultatet blir ventilationsaggregat som är bäst i klassen.

We make every breath count.

då vara inom allt från grunderna i Excel till avancerade ledarskapsutbildningar. YH-utbildning är långsiktiga investeringar från företagens sida för att trygga kompetens längre fram, utbildningarna är ju på ett år eller mer, men uppdragsutbildning kan vi anordna snabbt och det kan vara en bra lösning om man behöver en insats direkt. Höstens YH-utbildningar vid Campus Lidköping är behandlingspedagog, e-handelsutvecklare, elkonstruktör, fibertekniker, integrationspedagog, operativ digital kommunikatör, offentlig upphandlare, produktionstekniker, redovisningsekonom, stödpedagog samt VVS-ingenjör.


42

utbildning

bilaga i affärstidningen näringsliv

Utbildningar i tidens tecken Konstnärligt skapande och digital utveckling förenas i den nya utbildningen Concept Art & illustration vid Hjo folkhögskola. Inriktningen kompletteras dessutom med en ny utbildning inom spelmusik. Båda är utbildningar i tidens tecken, liksom Hjo folkhögskola/Komvux nya utbildning för integrationsassistenter.

Folkhögskolan och den kommunala vuxenutbildningen har ett nära samarbete i Hjo. Förutom introduktionsutbildningar och studieförberedande program erbjuds yrkesinriktade utbildningar, framförallt inom bristyrkesgrupper. Det ger goda förutsättningar för jobb efter avslutade studier. – Integrationsassistent är ett tydligt exempel på en utbildning som ligger i tiden. Den har utvecklats eftersom man inom kommunen såg ett behov av någon som med rätt kompetens kan arbeta över gränserna och som har goda språkkunskaper samt förmåga att förstå andra kulturer, förklarar Niklas Ahlin, utbildningsansvarig för integrationsutbildningen.

Integrationsutbildningen kommer under hösten 2016 även ges som heldistansutbildning som svar på det stora behov som finns. Gränslandet mellan konst och IT

Bland de studieförberedande utbildningarna finns nytänkande inslag i gränslandet mellan konst och IT. Både spelmusikutbildningen och Concept Art & illustration är exempel på helt nyutvecklade utbildningar som introduceras nu till hösten. – Elever som sökt in till konstskolan har ofta varit intresserade av spelutveckling, speciellt kopplat till grafik. Tanken med vår utbildning är att eleverna ska få grundläggande kunskaper om

Eleverna utbildar sig för att kunna lära nyanlända om Sverige

själva hantverket bakom grafiken. Vi kommer att fokusera mycket på grunderna med perspektiv, anatomi, ljus och skugga samt färglära, berättar Lisa Edman, utbildningsansvarig vid konstskolan, Hjo folkhögskola. Emil Snabb ansvarar för den nya spelmusikutbildningen. Han berättar att tankarna bakom den går i samma mönster som den nya konstinriktningen. – Utbildningen kommer att förbereda för vidare studier inom komposition och musikproduk-

tion kopplat till spelutveckling. Eftersom dataspelsvärlden ständigt utvecklas och blir större är det en väldigt bra ingång för den som vill arbeta med musik, menar Emil Snabb. För nästa generation

Utbildningarna vid Hjo folkhögskola och Komvux ska stärka människor och öppna nya möjligheter för utveckling. Social hållbarhet utgör en hörnpelare och det märks i det nyuppdaterade utbildningsutbudet.

Integrationsassistenter behövs på flera nivåer inom den offentliga sektorn, men kan även bidra med värdefull kompetens inom det privata näringslivet. De nya konst- och musikinriktningarna öppnar i sin tur nya möjligheter inom skapande med fokus på en av världens snabbast växande marknader – spelutveckling. De tre nya utbildningarna är bevis på hur Hjo folkhögskola och Komvux visar vägen för nästa generation.

Följ med oss på en bussresa! Med oss kan du uppleva både Sverige, Skandinavien och Europa. sŝ ŚũćůƉĞƌ Ğƌ ŐćƌŶĂ ŵĞĚ ĂƩ ƐćƩĂ ŝŚŽƉ ĞŶ ĞƩ ƌĞƐĞƉĂŬĞƚ ƟůůĞƌŐƌƵƉƉ͕ĞůůĞƌǀŝůůŶŝďĂƌĂ ha hjälp med bussresan? Ring oss på 0510 - 70 000 så hjälper vi er! En bild träder fram steg för steg.

NYBERGs BUSS resor och upplevelser

Välkommen till Lidköpings församling

Extramamman & Ugglans hemhjälp

- en plats för eftertanke och möte

Sommarkyrka 20 juni - 20 augusti Öppet vardagar kl. 12.00-18.00 Lördagar kl. 10.00-13.00 Söndagar i samband med gudstjänst.

Se kalender på hemsida för mer information om musikarrangemang. www.lidkopingsforsamling.se

Hos oss får du din EGEN hemtjänstpersonal. Det betyder att det ALLTID är SAMMA person som kommer varje gång.

Kontakta din biståndshandläggare på kommunen

Välkommen att ringa oss, dygnet runt!

070-769 38 60 · www.ugglanshemhjalp.se


bilaga i affärstidningen näringsliv

Upplev Destination LäcköKinnekulle

Kultur och fritid i Skövde är utmanande, tillgänglig och nyskapande. Här finns något för alla!

Hållbar samhällsutveckling

Läckö Slott är vackert beläget på en udde i Ekens Skärgård i Vänern. Slottets 700-åriga historia och dess unika bevarade barocksalar har bidragit till flertalet priser och många besökare under åren. Här kan du, förutom att hänföras av miljön och få guidade turer, även besöka Naturum Vänerskärgården – Victoriahuset med hotell och restaurang. Vid Läckö Slott och på Kållandsö finns flera natursköna vandringsleder med möjlighet till svalkande dopp längst Vänerns strandkant. Rörstrand Museum är hjärtat av Rörstrand Center, endast ett stenkast från Lidköpings stora torg. Här kan du se århundraden av porslinstillverkning, konstnärskap med rykten långt utanför landets gränser och brukgods som älskats av generationer. I år firar Rörstrand 290 år och på museet kan du då se en jubileumsutställning. Passa även på att göra ett besök i museets café, här serveras hembakat på finaste Rörstrandporslin. Kinnekulle – det blommande berget, så kallas berget vid Värnens sydöstra strand. Kinnekulle är ett av få ställen i Sverige där du hittar ovanligt många naturtyper samlade på en och samma plats. Här finns frodig lövskog, susande granskog, lundar, lövängar, hagar, alvar och ängar som lyser av gullvivor. Under våren blommar ramslöken som på flera ställen bildar stora och starkt doftande fält. På bergets topp finns det 19 meter höga utsiktstornet där du kan skåda upp till 50 kilometer vackert landskap. Kinnekulle är också ett vandrings- och cykelmecka med passande leder för såväl lugna naturupplevelser eller fartfyllda MTB utmaningar.

43

I Skövde och Skaraborg möter du kreativitet, kultur och fritid Jag ser kultur och fritid, både utifrån sitt egenvärde och som ett mervärde till samhällsutveckling, där bredd och spets möts i härligt samförstånd för att Skövde och Skaraborgs ska växa. För att lyckas med det behöver vi bryta traditionella mönster och kroka arm för att göra det goda livet ännu bättre och rikare.

Götene och Lidköping med den vackra LäcköKinnekullebygden tillsammans med 22 mil Vänerskärgård är en destination för alla. Här kan du besöka vackra Läckö Slott, shoppa, uppleva kultur på Rörstrand Center eller unik natur på Kinnekulle – och mycket, mycket mer.

kultur/fritid/turism

För att framhålla kulturens och fritidens bidrag till ett samhälles tillväxt och utveckling Är det tidigare samarbete inom Skaraborgs kommunalförbund och Västra Götalandsregionen. Arbetet leds av den internationellt erkända kulturekonomen Pier Luigi Sacco vid IULM-universitetet i Milano och Sveriges ledande kulturanalytiker professor Christer Gustafsson vid Uppsala universitet. När det gäller nyskapande menar Sacco att kultur

och fritid har en särskilt viktig roll i den moderna kunskapsekonomin. Ett arbete som nu går in i en ny fas. Entreprenörskap

Skövde och Skaraborg är en ”vagga” för flera kreativa entreprenörer som i dag arbetar inom olika kulturnäringar så som konst, musik, bild, teater, form, datsutspelutveckling, design och teater. Vi arbetar med kultur och fritid som ett av flera områden som är viktiga att stimulera. Det ger på sikt stolthet, mod och glädje att vilja leva, besöka och verka här i Skaraborg. Med vänlig hälsning Katarina Strömgren Sandh Kultur- och tf fritidschef, Skövde kommun, ordförande för kulturchefsnätverket, Skaraborgs kommunalförbund

Robert Gustafsson vill ge tillbaka och lyfta Skaraborgsregionen Skövde får mer uppmärksamhet sedan Robert Gustafsson instiftade kulturpriset och stipendiet Guldnyckeln i samarbete med kulturförvaltningen. Det är nu tredje året som Guldnyckeln ska delas ut och i linje med det påbörjas även ett nytt samverkansprojekt som ska lyfta fram nya talanger med anknytning till regionen.

Robert Gustafssons stipendium Guldnyckeln introducerades 2014, samma år som skådespelaren och komikern fyllde 50 år. Det råkade sammanfalla med att Sveriges äldsta kulturhus i Skövde också skulle fira ett halvt sekel, och Robert såg snabbt möjligheten att få ge något tillbaka till sin uppväxtort. – Egentligen började det mycket tidigare – redan när jag skulle fylla 40 började jag fundera i de här banorna. Jag hade ett gigantiskt 40-årskalas på Berns som arrangerades och producerades av min agent Regina Hedman. Jag funderade mycket på hur det skulle gå att toppa det när jag skulle fylla 50, minns Robert. Idén började växa fram hos Robert i samråd med Regina och det mynnade ut i att stipendiet Guldnyckeln instiftades. Att det skulle kallas för just Guldnyckeln har också sin symbolik i att Robert tillsammans med kompisen Niclas Jensen fick låna en tung nyckelknippa som öppnade möjligheter i kulturhusets alla verksamheter – något som banade väg för karriären vi känner Robert för. Som komikern, skådespelaren, Guldbaggevinnaren och Världens roligaste man (enligt svenska folket i Folktoppen 2006). – Det är en annan tid nu om vi jämför med då jag växte upp i Skövde. I dagens mediebrus är det är svårt att få klapp på axeln. Det är tanken bakom stipendiet – att uppmuntra eldsjälar som är som vi var då, jag och Niclas. Vår tid var ett helt annat Sverige. Allt andades en enorm framtidstro. Vi fick förtroende och nycklar men var annars självgående och det gjorde att vi blev starka, men vi måste ge människor andra möjligheter idag eftersom vi lever i en annan tid. Historien upprepar sig

Det var Katarina Strömgren Sandh, kulturchef i Skövde sedan drygt fyra år tillbaka, som var bland de första att få ta del av Roberts tankar om det nya stipendiet. – Vi blev naturligtvis oerhört glada. Jag kände direkt när vi träffades för att prata om samarbetet att det stämde väl överens med stadens vision om att arbeta för kulturell bredd och spets, säger Katarina. – Vi har pratat mycket om hur vi ska öppna nya möjligheter och göra kulturen mer till-

Nästa steg med Scenverkstan

Robert Gustafsson har för avsikt att förverkliga fler idéer tillsammans med kultur- och fritid i Skövde och har nyligen presenterat Scenverkstan. Det blir ett antal workshops för ungdomar mellan 13 – 21 år som vill utveckla sina talanger, det kan vara allt från stand-up till att framföra egna låtar. Efter en uttagningsprocess kommer 16 ungdomar att få gå vidare under coachning. Robert kommer själv att hålla i ett antal workshops. – Att vi valt ett så pass brett åldersspann är tänkt som en symbolik att man möts över generationsgränserna. Vi får inte glömma att man lär sig av varandra. Inom teatern så upplever jag att man lyssnar både neråt och uppåt i åldrarna. Egentligen borde hela samhället lära av det, funderar Robert. – Vi ser det här som ett unikt samarbete där mod, kraft och glädje mellan Robert som professionell skådespelare och kommunen som offentlig sektor. Det är något som vi verkligen är stolta över och sätter Skövde på Sverigekartan, tillägger Katarina Strömgren Sandh. Inget bäst-före datum

Efter framgångarna med stipendiet Guldnyckeln inleder Robert Gustafsson ytterligare ett samverkansprojekt med kulturförvaltningen i Skövde. I Scenverkstan ska nya talanger lyftas fram.

gänglig. Det här rummet, Robert Gustafssons Kulturiet, som vi sitter i nu är tillägnat Robert och ska symbolisera det som gav möjligheten till unga talanger. Här finns scen och teknik. Och enligt grundkonceptet ger vi ungdomar förtroende att låna nyckeln. – Vi sitter i min 50-årspresent, säger Robert och skrattar. Första gången Guldnyckeln delades ut var det till Humorkollektivet Kass Humor, en grupp eldsjälar med egen specifik berättartradition. Därefter fick konstnären Moa Andersson Guldnyckeln 2015. Nomineringar för 2016 tas nu emot av kulturförvaltningen.

Enligt Robert Gustafsson finns det inget bäst-före datum på samarbetet med Skövde kultur- och fritid. – Jag vill se mer av det jag vuxit upp med, att man tar hand om de ideella krafter som finns i Skövde och resten av regionen. Katarina håller med: – Det människor gör här är oerhört bra och vi ska lyfta det mer och skapa ännu större förutsättningar. Vi ska möjliggöra för utveckling genom att satsa på kultur och fritid, det ger mervärde för alla som bor i och utanför Skövde och gör att man tycker det finns ett värde i att komma hit. Det bygger på kraften som finns här på plats. – Vi har massor av idéer, fortsätter Robert. Vi ska prata ihop oss och se hur vi kan vidareutveckla dem tillsammans. Vi krokar arm och samverkar vilket Scenverkstan är ytterligare ett bevis på. Skövde gav mig möjligheter som jag kanske aldrig hade fått annars, sammanfattningsvis så är det också därför jag vill ge något tillbaka.


44

kultur/fritid/turism

bilaga i affärstidningen näringsliv

Historiska äventyr möter oöverträffade naturupplevelser Karlsborg är en lyckligt lottad kommun med sitt fantastiska läge som lockar både åretruntboende och sommargäster. Kommunen är omgiven av vatten och bjuder dessutom på en mångfald av andra naturupplevelser, inte minst i anknytning till Tivedens trolska skogar. Världskända Karlsborgs fästning ger också platsen en unik prägel.

Militära övningar varvas med upplevelser och äventyr som är öppna för allmänheten i en av Sveriges yngsta fästningar, färdigställd så sent som 1909. Gam-

mal som ung kan få uppleva äventyrsbaserade turer i fästningen med dataspelsinspirerade skådespel som arrangeras i samarbete med Folkuniversitetet. Det fiktiva äventyret går ut på att leta efter den försvunna guldreserven och spelar därmed smart på Karlsborgs historik. Efter att ha utforskat det 117 fotbollsplaner stora fästningsområdet kan den äventyrslystne räkna med ännu fler upplevelser i anslutning till Tivedens Nationalpark. Milslånga vandringsleder genom orörd natur borde trigga även den mest bevandrade upptäckarens intresse. Eller varför inte ta en tur i Forsviks bevarade brukssamhälle med tydlig prägel

Foto: Ian Schemper

www.nordicchoicehotels.se

från förr? Här finns både båtvarv och smedja bevarad med hantverk från svunna tider. Ett populärt inslag är hjulångaren Eric Nordevall II som bjuder på turer under sommarhalvåret, liksom ett nyskapat evenemangsstråk med ett rikt utbud av sommarkonserter och andra arrangemang. Ett vattenparadis

För den som älskar vatten är Karlsborg ett paradis. Kommunen är omgiven av vatten med Bottensjön i väst och Vättern i öst. Dessutom finns ett stort antal vattendrag och mindre sjöar spridda över hela kommunen. Det i kombination med Göta Kanals närvaro gör Karlsborg till en av landets mest vattenrika platser. – Fantastiska fiskelägen, långgrunda stränder och en skärgård med Medelhavskänsla är oslagbara värden för Karlsborg. Vi vidareförädlar det fina vi har genom att utveckla fler evenemang i anknytning till vattnet. Bland annat så har vi allsång vid gästhamnen varje fredag i juli och under åren har många kända artister gästat oss, informerar turistchefen Jarl Karlsson. Besöksnäringen är en av Karlsborgs viktigaste näringar med tanke på att kommunens invånar-

Foto: Stefan Svensson

antal nära fördubblas under sommaren. Jarl Karlsson är övertygad om att det går att utveckla ännu fler upplevelser baserat på

e-post: q.prisma@choice.se

saker som redan finns i kommunen och ser fram emot att få driva det arbetet vidare.

Foto: Anders Nyman

Telefon 0500-488 000


bilaga i affärstidningen näringsliv

kultur/fritid/turism

45

Toppbetyg för skärgårdshotell och naturnära upplevelser Hemtrevliga Naturum Vänerskärgården – Victoriahuset har fått bättre betyg än de absolut finaste hotellen i storstäderna. I alla fall på Booking.com. Det framstående betyget grundas på mycket mer än läget mitt ute i Vänern med bara några minuters bilfärd till Läckö slott.

Läckö Slott bjuder på rika upplevelser under en generös vår-, sommar- och sensommarsäsong. Här finns något för alla; förutom ett unikt barockslott med storslagna trädgårdar och blomsterarrangemang visas konst- och fotoutställningar och årligen anordnas en sommaropera baserat på inspirerande och ibland annorlunda verk. Nytt för 2016

Årets utställning kretsar kring juvelerarkonst och sommarens opera baseras på Carl Jonas Love Almqvist roman Det går an. Dessutom bjuds det på spännande skatt- och spökjakter för barn och musikevenemang som lockar besökare från hela landet. Nytt för i år blir expeditioner till nationalparken på Djurö, en gömd juvel mitt i Vänerns skärgård som tidigare varit otillgänglig för besökare men som nu öppnas upp för allmänheten. – Läckö Slott är ett av Västra Götalands största besöksmål, men vi tar ingenting för givet utan fortsätter att hela tiden vidareutveckla upplevelser för en bred målgrupp, kommenterar Magnus Lönnroth, vd för Stiftelsen Läckö Slott.

grannen Läckö Slott bygger hotellet på unika kärnvärden som varken går att flytta eller kopiera. Här förmedlas också ro och stillhet, mitt ute i Vänerns geografiska mittpunkt. Att det handlar om en uppåtgående trend med positiv utveckling oavsett hur man mäter är något som Magnus Lönnroth kan intyga. – Vår ambition är att leverera kultur- och naturupplevelser av hög kvalitet, bland annat med en grönskande ekologisk trädgård och den prisbelönta restaurangen

Foto: Petter Magnusson

Hvita Hjorten som bygger vidare på konceptet naturnära och närproducerat.

Läckö Gästhamn. Foto: Ulf Fabiansson

Foto: Bodil Beckman/Nationalmuseum

Unika kärnvärden

Hotell- och konferensanläggningen naturum Vänerskärgården – Victoriahuset har haft öppet i drygt två år, men har redan etablerat ett namn i hotell- och upplevelsebranschen. Precis som

Magnus Lönnroth, vd. Foto: Nina Broberg

Foto: Simon Irving


46

kultur/fritid/turism

bilaga i affärstidningen näringsliv

Nybergs buss i ständig förnyelse Vi reser allt mer och det verkar också som att vi gärna söker nya typer av upplevelser som tar ett steg bort ifrån den traditionella chartern. Med lite uppfinningsrikedom och driv kan man paketera helt nya upplevelser som baseras på traditionellt omtyckta resmål. Det har Nybergs buss tagit fasta på och vidareutvecklat till unika, omtyckta koncept för en bred målgrupp.

Det började med en skolbuss 1983. Per-Erik Nyberg körde skolbarn i Lidköping i omkring tio år och fick allt fler förfrågningar på beställningstrafik. Att människor tycker om att resa visste han sedan länge, och han såg då möjligheten att skapa en ny typ av resebolag som kan erbjuda upplevelser som större arrangörer lätt missar. Idag står Nybergs buss för ett stort reseprogram med spännande destinationer över hela Europa. Möjligheten finns även att skräddarsy en helt egen resa där kunden hyr en buss komplett med chaufför samt mervärden i form av kunskap om hur resan blir så smidig som möjligt. Nybergs buss har sedan en tid tillbaka även kommersiell linjetrafik mellan Lidköping och Stockholm.

främmande platser måste man även kunna möta turisterna på rätt sätt. När bussresan är en central del av upplevelsen ställs helt andra krav – men idag finns det ingen utbildning som fokuserar enbart på att framföra turistbussar. Det vill Nybergs buss ändra på och undersöker därför möjligheterna för att få starta en ny yrkeshögskoleutbildning i samarbete med Campus Lidköping.

Skapar nya upplevelser

Näringslivssamarbetet mellan Lidköping och Rockford i USA har funnits i över tio år och under senare år har Nybergs buss hakat på genom att erbjuda skräddarsydda bussresor för amerikaner som vill uppleva Sverige på ett nytt sätt. De får besöka platser runtom i Skaraborgsregionen som större resebolag tenderar att missa. Samarbetet har blivit så lyckat att Per-Erik nu funderar på att

Foto: Pererik Nyberg

göra en omvänd version och paketera upplevelser för svenska turister i området kring Rockford. Än är inget spikat, men tankarna har redan börjat kretsa kring hur man kan öppna nya möjligheter

för fler att få uppleva en del av USA på ett nytt sätt. Det är ett ypperligt exempel på innovationskraften som funnits inom Nybergs buss från allra första början.

Ny utbildning

L ÄS

ME

RP ÅP A RO

C .S

E

Turistbussföraryrket skiljer sig markant från det man kan vänta sig inom kollektivtrafiken. Förutom att man ska ha en hög medvetenhet om vilka oskrivna regler som gäller på vägarna i andra länder samt kunna navigera på

HÅLLBART HÅL LBART BBYGGANDE YGGANDE SSEDAN EDAN 1937 1937 Idag förstår de flesta att det är vi människor som är den största och viktigaste orsaken till den globala uppvärmningen. Växthusgaser och andra utsläpp påverkar atmosfären och temperaturen, havsnivån och nederbördsmönster förändras. Byggnader står för ca 40% av den totala energianvändningen i Europa och isolering är en av de viktigaste åtgärderna vi kan vidta för att minska utsläppen och bidra till att nå klimatmålen. Paroc är den ledande tillverkaren av energieffektiva isolerlösningar i Östersjöområdet med snart 80 års erfarenhet av utveckling och produktion av hållbar isolering i stenull. Tillsammans kan vi minimera klimatpåverkan och bidra till en bättrre byggnadsmiljö. byggna

Paroc Paroc är är den den lledande edande tillverkaren tillverkaren av av ener energieffektiva gief fektiva iisoleringslösningar soleringslösningar i Ö Östersjöområdet. stersjöområdet. V bjuder produkter produkter för Vii er erbjuder för byggnadsisolering, byggnadsisolering, tteknisk eknisk iisolering, solering, ffartygsisolering, ar t ygsisolering, iisolering solering för för ssandwichelement andwichelement och och akustikprodukter. akustikprodukter. För För me merr iinformation nformation se se PA PAROC.SE. ROC .SE .

Foto: Berthold Helgesson


bilaga i affärstidningen näringsliv

kultur/fritid/turism

47

Arena Skövde förenar nytta med nöje Titeln Bästa Äventyrsbad 2016 går återigen till Arena Skövde. Det är nu femte året i rad som barnfamiljer röstar fram anläggningen som Sveriges främsta upplevelsebad på barnsemester.se. Utöver badparadiset för stora som små erbjuder Skövdes multiarena dessutom en rad andra upplevelser.

Arena Skövde har utvecklats konstant sedan öppnandet i bör-

jan av 2000-talet. Idag står anläggningen väl rustad för att anordna stora evenemang inom allt från elitidrott och konserter med kända artister till olika typer av mässor och företagsevent. Resurser finns och tekniken finns – men det viktigaste av allt enligt Tf marknadsansvarig Andreas Karlsson är att viljan och drivet finns för att genomföra riktigt bra evenemang. – Det märks att vi har en stark sammanhållning inom teamet

och personalen gör allt för att vi ska lyckas uppnå gemensamma mål med anläggningen. Det gäller för såväl äventyrsbadet som för övrig verksamhet i arenan. Det som Arena Skövde bland annat utmärker sig med är det breda utbudet av varierande attraktioner. I anslutning till badet finns bland annat relaxavdelningen Aqua Vitalis med behandlingar som erbjuds av Välbefinnandet och Spa Endorfin, samt bowlinghall och restaurang som drivs av den välkända krögarkedjan

O’Learys. Actic driver dessutom ett toppmodernt gym där det även erbjuds många olika former av gruppträning. Kort sagt – vid Arena Skövde finns alla möjligheter att förena nytta med nöje. – Arena Skövde är en mötesplats där det sprudlar av energi med givande aktiviteter för alla åldrar. Det är en medveten satsning från vår sida eftersom vi vet att mångfald är viktigt för framgång. För att skapa trivsel har vi också satsat på mångfald bland personalen och det innebär bland

annat att vi är duktiga på språk och kan möta våra besökare på många sätt. Det är något vi arbetar för att stärka ytterligare, säger Andreas Karlsson. Äventyrsbadet slog besöksrekord i fjol och det finns möjligheter att det kan toppas i år trots att badet håller stängt flera veckor under sommaren för underhåll. Underhållssatsningarna understryker också viljan för att bibehålla en riktigt hög kvalitet i anläggningen.

TOTALUPPLEVELSE Vi erbjuder den bästa totalupplevelsen i heminredningsbranschen - från kundens första kontakt till dess att varorna förgyller deras liv hemma.

1

2

1. Kontinentalsäng Roma i tyg grey, inkl. bäddmadrass Roma, ben i metall och huvudgavel Roma, 180x200 cm Paketpris 8.990· (13.490·) NYHET Sängbord Bellissa i marmormönstrat glas, underrede i guldfärgad metall, Ø 43 cm 1.595· Tuftad matta Feel, mikrofiber/polyester, silver, 200x300 cm 3.495·. Pris fr. 1.295· (133x190 cm) NYHET Bäddset Severin i 100% bomullssatin med tryckt mönster, grå, 2 delar, 150x210 cm 299· NYHET Örngott Severin, 50x60 cm 69· Örngott Emerald, 50x60 cm 59· Överkast Charleston i 100% polyester, vit, quiltad, 270x270 cm 1.195· NYHET Kudde Chunky 499· Stickad pläd Karin 499· 2. NYHET 3-sits soffa svängd Mirage i tyg Como dolphin, plymåer med fjäderblandning, svartbetsade träben, B 241, D 110, H 90 cm Specialpris 8.995· (10.995·) NYHET Fåtölj Mirage i tyg Como ivory, Specialpris 3.995· (4.495·) NYHET Serie Savona i marmormönstrat glas, underrede i guldfärgad metall NYHET Hörnbord, Ø 55, H 40 cm 1.795· NYHET Soffbord, Ø 80, H 45 cm 1.995· Paketpris 2.995· (3.790·) hörnbord + soffbord NYHET Handvävd matta Alanya, mörkgrå, 200x300 cm 4.495·. Pris fr. 2.995· (160x230 cm) NYHET Taklampa Cape Town i metall med mässingfinish, B 54, H 45 cm, E27, 699·

www.mio.se


48

bilaga i affärstidningen näringsliv

  

GSP G SP

   Č&#x2019;   Č&#x2019;       

  

 

CENTRUM C E NTR RUM Â&#x2022; Â&#x2022;     

  Č&#x2019;  

Č&#x2019;   Č&#x2019;  

Â&#x2022; Â&#x2022;   

    Č&#x2019; 

      

        

E En n ttimme imme till till G GĂśteborg. Ăśteborg. TvĂĽ T vĂĽ ttill ill S Stockholm. tockholm. O Och ch fem fem m minuter inuter ttill ill e ett tt g gott ott liv. liv. < <3"+#/&1&!"+ĂŞ/+ĂŞ/Č&#x201D;#/Ă­+3"/&$"0#Ĺ&#x2020;/01(2)12/%20, 3"+#/&1&!"+ĂŞ/+ĂŞ/Č&#x201D;#/Ă­+3"/&$"0#Ĺ&#x2020;/01(2)12/%20, % % ##/&0(3Ă­/!0"/$"1&))&+$"+Çž1&))&!/,110%20"1/"++, /&0( 3Ă­/!0"/$"1&))&+$"+Çž1&))&!/,110%20"1/"++, % % ,2),$+"/0'Ĺ&#x2020;+*"!0&+%ĂŞ/)&$0+!01/+!ǽê$$1&))!"1 ,2),$+"/0'Ĺ&#x2020;+*"!0&+%ĂŞ/)&$0+!01/+!ǽê$$1&))!"1 11Ç&#x2014;Ç&#x2022;, 11Ç&#x2014;Ç&#x2022;, %1ĂŞ11Ă­$ %1ĂŞ11Ă­$33$Ă­+$/$"/$,!(,**2+&(1&,+"/ $Ă­+$/$"/$,!(,**2+&(1&,+"/ *"!1, *"!1, ((%,)*, %,)*, % % Ĺ&#x2020;1",/$Ç˝ Ĺ&#x2020;1",/$Ç˝ ĂŞ/%"1"+&(Ĺ&#x2020;3!"$Ĺ&#x2020;/!"1"+(")111$Ă­#/Ă­+&!Ä&#x2021;1&)) ĂŞ/%"1"+&(Ĺ&#x2020;3!"$Ĺ&#x2020;/!"1"+(")111$Ă­#/Ă­+&!Ä&#x2021;1&)) %+!)&+$Ç˝+0("ĂŞ/!"1!ĂŞ/#Ĺ&#x2020;/0,*(,**2+"+3ĂŞ5"/ %+!)&+$Ç˝+0("ĂŞ/!"1!ĂŞ/ #Ĺ&#x2020;/0,*(,**2+"+3ĂŞ5"/ sĂĽ sĂĽ det det kknakar. nakar. ĂŞ0$ĂŞ/+*"/,*!"1$,!)&3"1-Ă­0(,3!"Ç˝0"Ç˝ ĂŞ0$ĂŞ/+*"/,*!"1$,!)&3"1-Ă­0(,3!"Ç˝0"Ç˝

&&+#Ç˝+2 + # Ç˝ + 2

IS SkĂśvde kĂśvde är a avstĂĽnden vstĂĽnden korta. kor ta. (12*ĂŞ/11!2+Ă­/!"Ć?"01/"10-)10"/, (12*ĂŞ/11!2+Ă­/!"Ć?"01/"10-)10"/, % % ##/&1&!0 / &1 &! 0  ((1&3&1"1"/-Ă­#"**&+21"/*"! 1&3&1"1"/-Ă­#"**&+21"/*"! 66(")Çž,*#ĂŞ/!"+ (")Çž,*#ĂŞ/!"+ Ĺ&#x2020;/'/& Ĺ&#x2020;/'/& ""+1/2*Ç˝ +1/2*Ç˝ Ă­$/%2+!/*"1"/#/Ă­+01!0(ĂŞ/++Ć&#x153;++0 Ĺ&#x2020;$0(,)+ Ă­$/%2+!/*"1"/#/Ă­+01!0(ĂŞ/++Ć&#x153;++0 Ĺ&#x2020;$0(,)+ &(Ĺ&#x2020;3!"Ç˝ ĂŞ/%&11/!2)+!++13"/&$"030001" &(Ĺ&#x2020;3!"Ç˝ ĂŞ/%&11/!2)+!++13"/&$"030001" 2 21&)!+&+$/&+,*!10-")ǽê/*01"$/++"1&))%Ĺ&#x2020;$0(,)+ 1&)!+&+$/&+,*!10-")ǽê/*01"$/++"1&))%Ĺ&#x2020;$0(,)+ ĂŞ ĂŞ/ ,1%& / ,1%& &&"+ "+ ""/(Ç˝ /(Ç˝ % %"+&10Ĺ&#x2020;!"/21Ć&#x153;++01/"3 "+&10Ĺ&#x2020;!"/21Ć&#x153;++01/"3 ((,**2+"+001Ĺ&#x2020;/01/"10$&3/"Çż Ĺ&#x2020;/03/0*(1"+Çž ,**2+"+001Ĺ&#x2020;/01/"10$&3/"Çż Ĺ&#x2020;/03/0*(1"+Çž ,)3,/0, ,)3,/0, % %,)3,,4"/1/&+Ç˝ ,)3,,4"/ 1/&+Ç˝

Profile for Affärstidningen Näringsliv

Skaraborg 2016  

Som politiker är jag glad och stolt över att vara verksam just i Skaraborg. Här finns framåtanda, engagemang och en vilja att utvecklas. Här...

Skaraborg 2016  

Som politiker är jag glad och stolt över att vara verksam just i Skaraborg. Här finns framåtanda, engagemang och en vilja att utvecklas. Här...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded