__MAIN_TEXT__

Page 1

Ny näring utvecklas i Boden kopplat till spelutveckling

Högkvalitativt virke från Norrland eftertraktas

/sidan 8

/sidan 6

Haparanda stad www.haparanda.se

Norrbotten Medföljer som bilaga i Affärstidningen Näringsliv nr 2 - 2019

Vägen till äventyret

/sid 18-19 Det självklara valet av hundfoder

/sid 23 Arctic Wood tummar aldrig på kvalitet

/sid 30 Mycket att uppleva i den tornedalska världen

/sid 34 Arvidsjaur välkomnar hemvändare och alla andra

Älvsbyn är en av juvelerna i Norrbotten,

sid 3

Fotograf: Marcel Köppe

Norrbottens flygflottilj planerar expansion

Flygbasen Vidsel – Sveriges bästa arbetsplats?

/sid 22 Viktigt att stärka infrastrukturen i Norrbottens inland

/sid 28-29

/sid 12-13

/sid 33


2

nOrrBOtten

Bilaga i affärstidningen näringsliv

Hållbar utveckling för Norrbotten – på riktigt! Agenda 2030 med sina 17 globala punkter för att uppnå hållbarhet är en ren konkurrensfördel för Norrbotten. Här är man redan på god väg att förverkliga saker som många andra regioner knappt vågar drömma om.

I regionen anläggs i skrivande stund Europas största landbaserade vindpark, och samtidigt byggs en demonstrationsanläggning för framställning av fossilfritt stål. Detta, samt en framstående vattenkraftsindustri, rymdforskning och digital utveckling visar att Norrbotten har framtiden för sig. – I Norrbotten sker en mycket spännande utveckling just nu. En utveckling som kommer att ge ringar på vattnet under många år framöver, som kommer att forma inte bara länets framtid utan även vara avgörande för hela Norrlands framtid, säger Norrbottens landshövding Björn O. Nilsson. Hög innovationsnivå

Landshövdingen syftar dels på flaggskepp som vindparken Markbygden Ett, den fossilfria ståltillverkningen i Hybrit, samt de globalt ledande anläggningarna som finns för fordonstester och rymdforskning i Norrbotten, men även på den starka innovationskraft som finns i regionen och som bidrar till att man i Norrbotten har en kombination av starka basnäringar och helt nya näringar. Det talas ofta om att höja innovationsnivån i det svenska näringslivet. I Norrbotten är den ni-

Affärstidningen

vån redan hög, vilket det finns många exempel på. Den verksamhet som bedrivs inom Esrange är ett uppenbart exempel, men det finns även en hög innovationstakt inom basnäringarna skog, stål och kraft, fortsätter Björn O. Nilsson. Här händer det på riktigt

Det finns en röd tråd genom alla näringar i Norrbotten och det är hållbarhet. Här produceras förnybar energi sedan många år, och den norrländska skogen står för en stor del av Sveriges exportnetto. Och nu görs investeringar för att minimera gruv- och stålindustrins miljöavtryck. – De investeringar som görs visar att det blir verklighet av idéer i Norrbotten – här händer det på riktigt, kommenterar Björn O. Nilsson. Norrbotten är dessutom störst på fordonstester i kallt klimat. Att en ny testanläggning byggts för däcktest inomhus visar att det inte bara är det kalla klimatet man söker utan även den unika kompetens som finns just i Norrbotten. Innovationscentrum för Sverige

Norrbotten är även ett givet val

Norrbottens landshövding Björn O. Nilsson.

för etablering av energikrävande verksamheter varpå datacenter byggs titt som tätt i regionen. Det är ingen hemlighet att Facebook bygger ytterligare en datahall i Luleå till exempel. De nya näringarna som baseras

på digitala tjänster växer fram mycket tack vare de goda förutsättningar som finns med tillgång till förnybar och billig energi i regionen. Ur det utvecklas nu en växande IT-näring, bland annat med kluster för spelutveckling

samt nya utbildningar inom området. Norrbotten kommer framöver sannolikt att få en mycket tydligare position som innovationscentrum för Sverige.

TINOR står för Tjänster i Norr BESÖKSADRESS

Göteborgsvägen 27-29, Sävedalen

POSTADRESS Box 2079, 433 02 Sävedalen TELEFON 031-340 98 00 FAX 031-340 98 01

HEMSIDA www.naringsliv.se

ANSVARIG

UTGIVARE

Vi är ett företag som erbjuder tjänster inom Styrd Borrning, RörTryckning, Gräventreprenad och Stolprasering. Vi har även TMA- fordon för uthyrning, med och utan chaufför.

Peter Fridén, pf@naringsliv.se

EKONOMICHEF Tomas Börjesson, tb@naringsliv.se

REDAKTÖR Maria Lind, maria@naringsliv.se

REDAKTIONSSEKRETERARE Carina Olofsson, co@naringsliv.se

PROJEKTLEDARE Bengt Asplund,

TEKNISK

ba@naringsliv.se

Vi utför även städentreprenad främst till företag, kontors-, bygg- och industristäd, men även privatstäd så som Flyttstäd, Storstäd och Fönsterputsning.

PRODUKTION

Tidningsbyrån i Jönköpings län

TRYCK V-TAB Västerås 2019 ISSN: 0281-6989

Redaktionen ansvarar ej för icke beställt material. Eftertyck förbjudes.

UTGES

AV

Postadress: Kyrkostigen 6, 942 33 Älvsbyn Besöksadress: Förrådsgatan 6, Älvsbyn 070 – 568 12 50 (Åsa) www.tinor.se info@tinor.se


Bilaga i affärstidningen näringsliv

nOrrBOtten

3

Älvsbyns mångfald imponerar

– till och med av globalt intresse

Foto: Lennart Kekkonen Älvsbyn är en av Norrbottens dolda juveler. Med ett expanderande näringsliv av riksintresse med marknadsledande företag inom bland annat fordonstest, livsmedelsförädling och hustillverkning, står sig Älvsbyn mycket väl i konkurrens med betydligt större kommuner i Norrland och övriga Sverige.

Oavsett var man bor i landet så är det högst sannolikt att man någon gång köpt minst en produkt från Älvsbyn. Här finns nämligen ett av landets största bagerier – Polarbröd. Kännetecknande för Polarbröd är både kvalitet och hållbarhet med ett intensivt miljöarbete som pågått under en längre tid. Företaget är ett av många välkända varumärken som etablerats och fortsätter att utvecklas i Älvsbyn. Hållbarhet som affärsidé

Att arbeta med hållbarhet tycks vara en trend som står sig i Älvsbyn, även när man ser till övriga företag som finns i kommunen. Ett annat exempel är Älvsbyhus som liksom Polarbröd är ett välskött och välmående familjeföretag med hållbarhet som affärsidé. Kommunen stöttar gärna en utveckling där mer gods flyttas över på järnvägen. Allt fler transporter sker med tåg istället för lastbil, däribland med råvaror för att producera ett av Sveriges mest

älskade bröd, som även transporteras ut med ett antal godståg per vecka. Även Älvsbyhus söker använda sig mer och mer av tågtransporter. Den efterlängtade Norrbotniabanan kommer förvisso inte att gå via Älvsbyn, eftersom kommunen inte ligger utmed kusten, men den kommer med stor sannolikhet att skapa ett större intresse för hållbara transportslag och där är tåget det absolut bästa alternativet idag. Med en förstärkt järnväg finns allt att vinna, speciellt i logistiktunga områden i Norrbotten där mycket varor passerar. Näringar av globalt intresse

Polarbröd och Älvsbyhus är de största privata arbetsgivarna i Älvsbyn, men kommunen har flera näringar av riksintresse – till och med av globalt intresse. Som exempel på det kan nämnas att flera norrbottniska kommuner har utvecklats som centrum för fordons- och däcktester. – När det gäller tester i kallt klimat har Norrbotten ett försprång med sitt nordliga läge, och här finns även stora obebyggda områden vilket är en förutsättning för att kunna bedriva den här typen av verksamhet, kommenterar Bengt Strandberg, näringslivschef i Älvsbyn. Älvsbyn bygger upp en hel näring kring däcktester tillsammans med flera marknadsledande däcktillverkare. Det har investerats i en testarena inomhus, vilket

Foto: Ulrik Bylander

Foto: Marcel Köppe

gör det möjligt att testa däcken under samma förhållanden oavsett vilken tid på året det är. Detta är ett nytt spår inom testverksamheten över lag, och något som särskiljer Älvsbyn som förstklassigt centrum för marknadens tuffaste däcktester. Många järn i elden

Mångfalden i Älvsbyns näringsliv är slående. Utöver livsmedelsförädling, hustillverkning och däcktester finns en rik flora av spännande företag inom allt från naturupplevelser till småskalig tillverkningsindustri. Ett annat intressant och växande område är mikrobryggeri och dryckesnäring – faktum är att ett av Europas finaste vatten tappas i Älvsbyn och exporteras som högklassigt källvatten till stora delar av Europa. Älvsbyn har många unika värden som kan vidareförädlas året om. Med många järn i elden kan kommunen möta många olika näringars behov – och det lägger en stark grund för framtiden där Älvsbyn ska vara en av Norrbottens mest attraktiva kommuner för företagande.

Foto: Peter Lundberg

Foto: Peter Lundberg


4

nOrrBOtten

Bilaga i affärstidningen näringsliv

Haparanda erbjuder gränslösa möjligheter Haparanda är Sveriges östligaste tätort, belägen där Torne älv mynnar ut i Bottenviken. Med sitt läge, mellan Sverige och Finland, bildar Haparanda och Torneå en gränsöverskridande tvillingstad, HaparandaTornio. Det är ett geografiskt område som utvecklats till en av norra Europas främsta besöks- och gränshandelsplatser.

– Vi var en av Nordkalottens mest kända marknadsplatser redan under medeltiden och idag är vi en av norra Europas främsta gränshandelsplatser. IKEA eta-

Lena Ekh, kommundirektör vid Haparanda stad.

blerade sig på orten 2006, vilket i hög grad har medverkat till den goda handelsutvecklingen, säger Lena Ekh, kommundirektör vid Haparanda stad. Haparanda är i Sverigetoppen när det gäller kommuner med högst handelsindex. De senaste åren har indexet ökat från 200 till 316. Ett index över 100 betyder att butikerna omsätter mer än vad invånarna konsumerar. – Vi står för hela 12 procent av detaljhandelns omsättning i hela Norrbotten, fortsätter Ekh. – Tre miljoner människor besöker oss varje år. Vi är onekligen en väldigt populär destination.

Här existerar inga gränser

Haparanda är belägen centralt i Barentsregionen. Inom en 25 mils radie når man en halv miljon invånare, utvidgar man radien till 50 mil så når man ytterligare en miljon invånare. I hela Barentsregionen bor cirka sex miljoner invånare. Ekh konstaterar att det är en marknad med enorma möjligheter. Näringslivet i Haparanda är mångfacetterat och det finns ungefär 2 000 små- och medelstora företag i Haparanda och Torneå. I närområdet finns välkända storföretag som Ikea, Outokumpu,

Stora Enso och Polarica representerade. – För företag med ambitioner att slå sig in på den nordiska marknaden finns ingen bättre etableringsort än Haparanda. Vi har stor kunskap om både den svenska och finska marknaden och dessutom finns en närhet till både Norge och Ryssland. – Här existerar inga gränser, bara möjligheter. Länken mellan öst och väst

Sidenvägen var på medeltiden ett nätverk av handelsvägar mellan Europa och Kina. Nu öppnas den

vi låter sverige vara i fred.

nya sidenvägen. I november 2017 gick det första godståget från Finland till Kina – från Kouvola via ryska Maluga och Khorgoz i Kazakstan till Zhengzhou. – I och med att tåget går i samma spårbredd från Khorgoz till Finland skulle Haparanda kunna ha logistikcentret där godset omlastas till den skandinaviska och europeiska spårbredden, säger Ekh. – Vi har en unik position här på gränsen, konstaterar Ekh. – Haparanda kan bli länken mellan Kina och Europa.


Bilaga i affärstidningen näringsliv

nOrrBOtten

5

Norrbottens största bank tror på samhällsnära investeringar Sparbanken Nord har verkat för en positiv och hållbar ekonomisk utveckling i Norrbotten under närmare 170 år. Den moderna banken lever fortfarande på den ursprungliga sparbankstraditionen som grundades i Sverige för över 200 år sedan. Tillsammans med kunderna visar Sparbanken Nord att samhällsnära projekt lönar sig.

De flesta banker har ungefär samma tjänsteutbud i grunden, men alla jobbar inte på samma sätt för att uppnå kundnytta. Sparbanken Nord ser kundnytta

som något som är starkt förenat med regionens utveckling. Samtidigt har sparbankskunderna tillgång till konkurrenskraftiga tjänster hos en bank som verkar nära, som känner sina kunder och som håller en hög servicenivå med personlig prägel över hela länet. CSR-projekt lyfter regionen

Sparbanken Nord har inga aktieägare och kan därför återinvestera överskottet i regionen, det vill säga över hela Norrbotten. Investeringarna sker i form av sponsring och utdelning av bidrag till olika samhällsnyttiga projekt via Framtidsbanken, som är ett väl-

känt begrepp i de norrbottniska kommunerna. – I Framtidsbanken jobbar vi med både större och mindre projekt över hela regionen, från Kiruna i norr till Piteå i söder. Det finns många goda exempel på samhällsorienterade insatser som vi är med och stöttar för att lyfta regionen till en ny nivå, säger Gunnar Eikeland, vd på Sparbanken Nord. Många projekt har en anknytning till näringslivsutveckling i Norrbottens kommuner. Ett projekt som rör sig i gränslandet mellan näringslivsutveckling och social utveckling är fonden Lagkamrat, som Sparbanken Nord grundat tillsammans med Piteå IF damfotboll och ett antal företag i regionen. – Tack vare Lagkamrat sponsras fotbollsspelarna för att avlasta äldreomsorgen i enklare uppgifter såsom promenad och fika. Det handlar om att sätta guldkant på de äldres vardag och öka den sociala samvaron, samtidigt som fotbollsdamerna kan utöka sin månadslön med ett flexibelt arbete, förklarar Gunnar Eikeland. Marknadsledande i Norrbotten

Foto: Tomas Bergman

Sparbanken Nords samhällsin-

Gunnar Eikeland. Foto: Maria Fäldt

vesteringar och CSR-projekt imponerar. Det gör även tjänsteutbudet. Sparbanken Nord är marknadsledande i 10 av Norrbottens 14 kommuner, en utveckling som bygger på mångårigt engagemang i kundernas behov. Eftersom banken är helt självständig finns alla möjligheter att välja de absolut bästa lösningarna för kunderna vad gäller sparande och placeringar. Alla beslut fattas lokalt, vilket också ökar tillgängligheten för kunden med korta beslutsprocesser och snabb återkoppling.

så att livet kan fortsätta som vanligt. Se hur vi säkrar fred och frihet på forsvarsmakten.se/ifred

– Att hålla en hög servicenivå är viktigt för oss. Vi har till exempel kvar kontanthanteringen eftersom vi anser att det är slutkunderna och handeln som bestämmer hur det ska utvecklas på den fronten. Trots att vi är en ganska liten aktör i den stora bankvärlden så är vi en framstående partner här i Norrbotten och det tänker vi fortsätta vara genom att möta kundernas krav och behov, säger Gunnar Eikeland som avslutning.


6

nOrrBOtten

Bilaga i affärstidningen näringsliv

Högkvalitativt virke från Norrland eftertraktas I en liten naturskön norrländsk by i Arvidsjaurs kommun frodas en högkvalitativ såg- och träförädlingsverksamhet. Det är närmare bestämt i Glommersträsk som det framställs sågade trävaror av ett virke så hållbart och slitstarkt att det uppskattas över hela världen. Glommers Timber AB går följaktligen på högvarv.

Norrlands långsamtväxande fura ger ett vackert och slitstarkt material som lämpar sig för såväl husbyggnation som för möbeltillverkning. Inom en radie på ungefär tio mil kring Glommersträsk så växer en unik och högkvalitativ tallsort som Glommers Timber AB vidareförädlar på plats, utan onödiga transporter. Byn och sågverket

Utan överdrift så kan man säga att Glommersträsk som bygd bland annat utvecklats ur den unika råvaran som finns här. – Att vi har råvaran direkt inpå knuten ger naturligtvis stora fördelar, men det innebär även en stor tjänst för miljön. Runt Glommersträsk finns även en god infrastruktur som underlättar när vi ska skicka ut våra produkter. En stor del av byn har utvecklats kring sågverket, upplyser Paul Björnsson, som är ägarrepresentant på Glommers Timber AB. Sågverket är en viktig del av den lokala utvecklingen, det är en verksamhet som ger arbetstillfällen och som även stöttar byggna-

tion av vägar och annat i området. Sedan 2018 görs stora investeringar för att öka produktionskapaciteten, vilket av naturliga skäl också kommer att få en positiv inverkan på byn Glommersträsk. Större produktfokus

I Glommers Timbers process används främst mellandelen av furan, som kallas kubb eller klentimmer. Just kubb har en speciell kviststruktur, kallad friskkvistig,

som passar väldigt bra för möbeltillverkning. Att den globala möbeljätten Ikea, med näsa för kvalitet och goda affärer, för länge sedan nosat rätt på det norrländska kvalitetsvirket är därför föga förvånande. Ikea drev sågverket i Glommersträsk under flera år, men sedan februari 2018 ägs och drivs verksamheten av Stockhult Holding AB. Även om den grundläggande verksamheten är ungefär samma, att producera sågade trävaror, så drivs affären av nya visioner hos den nya ägaren. – En del av vår framtidsstrategi handlar om att utveckla en större del av affären kring sågade trävaror. Vi vill med andra ord utveckla ett större åtagande mot våra kunder, där vi är med i fler förädlingssteg och bistår med tjänster som kapning, hyvling och ytbehandling till exempel. Vi vill fokusera mer på själva produkten och dess unika egenskaper, förklarar Paul Björnsson.

Resurs för moderna möbeltillverkare

Glommers Timber ska vara en resurs för moderna möbeltillverkare som eftersträvar kvalitet och hållbarhet. En del av hållbarhetsarbetet handlar om att vara resurseffektiva, och därför erbjuder Glommers Timber väldigt precisa tjänster där man sågar efter kundunika mått. – Vi har en så pass flexibel produktion att vi kan såga med millimeterprecision och anpassa tillverkningen efter varje kunds önskemål. Vi har alltså inga standardprodukter med färdiga mått,

utan producerar helt i linje med vad kunden behöver. Det i sin tur effektiviserar kundens verksamhet vilket är det vi eftersträvar i allt vi gör, menar Paul Björnsson. Att såga kundunika mått hör inte till vanligheterna hos sågverken, men på Glommers Timber går man gärna mot strömmen om det innebär att kunden får en bättre och mer anpassad produkt som dessutom är mer hållbar. Så kommer man även att arbeta framöver, med ett ännu mer förfinat erbjudande som omfattar fler moment i förädlingsprocessen.


Bilaga i affärstidningen näringsliv

nOrrBOtten

7

Kvalitetsprodukter från Haparanda skapar trivsel En av vår tids största utmaningar är stress. De negativa effekterna kan förebyggas genom att satsa på en meningsfull fritid - gärna i samklang med naturen. Haparanda Wood Art är väl medvetna om värdet i att investera i hälsa och välmående, vilket samtliga produkter i sortimentet är tydliga bevis på. Det finns en tydlig ambition i att sprida ”det norrländska lugnet”.

Haparanda Wood Art tillverkar fritidshus, lusthus, bastustugor och grillkåtor i äkta norrländskt trä. Närmare bestämt i tätfibrig norrlandsfuru som växer långsamt och därmed blir mer slitstarkt och hållbart som konstruktionsvirke. Materialet är uppskattat och eftertraktas över hela Sverige sedan länge tack vare den överlägsna kvalitet som norrlandsvirket har. – Designen på samtliga av våra produkter är utformad med fokus på trivsel och social samvaro. Vi använder bara norrländskt trä eftersom vi värnar om vårt ursprung och det typiskt norrländska som vi vill förmedla, förklarar Tommi Grundström, vd och ägare Haparanda Wood Art.

Karaktäristiskt kvalitetsinriktade

När företaget etablerades för drygt 20 år sedan, fanns en handfull aktörer som fokuserade på tillverkning av liknande produkter. Det som redan från början blev karaktäristiskt för just Haparanda Wood Art var strävan efter att uppnå högre kvalitet och hållbarhet. Det ger ett stort försprång idag när marknaden eftertraktar det genuina och hållbara. – Redan från början valde vi att satsa på kvalitetsmaterial och mer robusta konstruktioner.

Till exempel i eldstäderna som används i grillkåtorna har vi valt en tjockare variant av plåt som vi vet håller längre. Att investera lite extra i sitt fritidshus, bastu och grillkåta är en trend som vi ser håller i sig i Sverige. Vi vill gärna sprida den till övriga Europa, fortsätter Tommi Grundström, som börjat förbereda sig för en turné i Europa för att marknadsföra Haparanda Wood Arts unika produkter. Ska öka exporten

Att sälja mer utanför Sverige är

en framtidsstrategi – redan idag går ungefär 80 procent på export varav Storbritannien är den största marknaden. – Det finns ett stort intresse utanför Sverige och vi måste visa att vi finns och att vi kan leverera med korta ledtider från norra Sverige, tillägger Tommi. Vi kommer att lägga mycket kraft på att marknadsföra det hållbara när man väljer att investera i våra produkter. – Hållbarhetsaspekten förstärks genom att vi har råvaran alldeles utanför fabriken. Det blir

alltså inga långa transporter av råvaror in till tillverkningen. Hållbara rakt igenom

– För att fortsätta vara konkurrenskraftiga, måste vi visa på hållbarhet genom hela vår produktion. Därför arbetar vi med ständiga förbättringar inom alla områden. Det vi gör är genuint hantverk och att sprida mer kunskap om det blir min viktigaste uppgift under kommande år, säger Tommi Grundström som avslutning.


8

nOrrBOtten

Bilaga i affärstidningen näringsliv

Ny näring utvecklas i Boden kopplat till spelutveckling Navet för framtidens spelutveckling kan mycket väl bli norra Sverige och närmare bestämt lokaliseras till Bodens kommun. Här finns redan flera eftergymnasiala utbildningar inom spelutveckling, flera nyetablerade spelstudios och ett helt nytt campusområde för spelutvecklarna.

Boden Business Park satsar på att främja spelutveckling som en del av fokusområdet kreativa näringar. Varför just i Boden?

Hur kommer det sig att spelutveckling lämpar sig extra bra i just Boden? Det finns en förklaring där datacenter anses vara inkörsporten för en mer omfattande it-utveckling i norr. Den gemensamma nämnaren för alla datacenter är att de drar mycket energi, och om man ser till Sveriges energikarta kan man snabbt konstatera att de bästa möjligheterna finns i norr. – Norrbotten har specifikt gynnsamma förhållanden för elintensiva industrier. Här finns nämligen inte bara god och säker tillgång på energi – den är även förnybar och tillgänglig för en billig peng. Det är alltså ingen tillfällighet att stora datacenter etablerats och fortsätter att etableras i norra Sverige, säger Mattias Bergqvist, affärsutvecklare på Boden Business Park. Intresset för Boden som hemvist för datahallar har även lagt grunden för en växande it-industri med spelutveckling som ett av flera spår. Tillsammans med företag, Sunderby folkhögskola,

Stockholmsbaserade Glorious Games var det tredje spelbolaget att etablera en satellitstudio på Boden Business Park. Foto: KOMM/Bodens kommun

Changemaker Educations och kommunen ska Boden Business Park bygga upp en hel industri kring spelutveckling. – Redan nu ser vi ett stort intresse från näringslivet, fortsätter Mattias. Med ytterligare planerade utbildningar kommer vi bana väg för helt nya etableringar i vår region, och vi kommer att få en mycket bredare kompetensbas som lockar ännu fler till Boden. Vad har hänt hittills?

– Hittills har tre spelstudios utifrån etablerats i Boden samt att två lokala har startat upp, svarar

Mattias. Alla tre har kända spelutvecklare med sig, som till exempel Peter Zetterberg och Thomas Lindgren som var först på plats med Wanderword. Det amerikanska spelbolaget House of How har därefter etablerats i Boden, och med det når man en helt ny nivå med spelarenan. House of How är bland annat selected partner till Minecraft Marketplace. Den tredje etableringen står Stockholmsföretaget Glorious Games för. Genom att erbjuda ett antal praktikplatser etablerar företaget en sattelitstudio i Bo-

den som ska utvecklas och drivas av i första hand studenterna. – Jag är väldigt glad att vi på kort tid fått tre nya spelstudios på plats. Alla tre utvecklar spel mot olika marknader och plattformar och kompletterar därför varandra mycket bra. Sedan är det otroligt kul att vi redan från första årskullen spelstudenter som snart går ut har två bolag som startats upp av studenterna själva, säger Mattias Bergqvist. Framtidens utvecklingsarena

Många av studenterna på den nya

spelutbildningen, som anordnas av Sunderby folkhögskola och som utvecklats i samverkan med Changemaker Education, är norra Sveriges framtida entreprenörer. En del kommer från södra Sverige, och naturligtvis är det angeläget för Boden Business Park, näringslivet och de norrbottniska kommunerna att få de långväga besökarna att stanna. Gärna för gott. Därför har man invigt Bodens första campusområde, Boden GameCamp, så att studenterna enkelt kan få boende och samtidigt samlas i en kreativ miljö. – Vi tror på fler nyetableringar tack vare spelutbildningen. Vi ser redan nu ett utökat talangflöde som lyfter regionen. Med nya planerade utbildningar som fokuserar på programmering och utveckling av spelmiljöer, vilket kompletterar den utbildning som redan fanns inom speldesign, tar vi kliv framåt i byggandet av en bransch. Jag tror att vår region kommer att ta mycket större plats som utvecklingsarena för framtidens spel och it-teknik framöver, avslutar Mattias Bergqvist. Om Boden Business Park

Mattias Bergqvist, affärsutvecklare på Boden Business Park.

Foto: KOMM/Bodens kommun

Boden Business Park är en unik mötesplats för företag och människor som vill utvecklas. Här finns utbildningar, företagshotell, mötesplatser, restaurang och hotell under ett och samma tak. Här byggs framtidens innovationsarena där datacenter, blockchain, AI och spelutveckling möter film, musik, miljöteknik och andra branscher. Det är mitt i detta som innovation, entreprenörskap och framtid skapas.


nOrrBOtten

Norrsken, Bolibompa och spelutveckling Boden 2019 är en plats där solen ofta ler med nya kullar värnpliktiga som genomgår sin grundutbildning. Men också en plats med ett växande och varierat näringsliv där globala aktörer ser Boden som den optimala platsen för etablering. FREDRIK BROMAN har livnärt sig på norrsken längre än de flesta, både som fotograf och turistentreprenör med sitt Aurora Safari Camp i Lassbyn norr om Boden. Besöksnäringen runt Boden attraherar besökare från hela världen och får numera betraktas som en ny basnäring. 2018 startade Fredrik upp ännu en lodge, The Outpost, då han ser en fortsatt stark tillväxt i besöksnäringen runt Boden.

I Boden lever vi Närhetsliv. Med det menar vi det liv där du har nära till allt som är viktigt och lite till / @narhetsliv • boden.se

CHARLOTTA LENNARTSDOTTER personifierar begreppet kreativa näring på ett osedvanligt kreativt sätt. Basen är familjens 200 år gamla Norrbottensgård, 4 mil norr om Boden. Här och i närområdet producerar Charlotta film och barnprogram för bl.a SVT. Hon skapar filmfestivaler och jobbar i sin roll som filmpedagog med förskolor och skolor med att skapa film.

KIM MILBERS flyttade från Stockholm till Boden hösten 2017 för att plugga spelutveckling. Nu är hon avgångselev och gör sin praktik på Seattlebaserade House of How - på Boden Business Park. Här har företaget, som ett av tre internationella spelföretag, startat upp spelstudios. Kims specialitet är s.k leveldesign och utan tvekan har Kim och hennes kurskamrater tagit Boden till the next level.

9

KOMM / BODENS KOMMUN • FOTO / MATS ENGFORS • FOTOGRAPHIC

Bilaga i affärstidningen näringsliv


10

nOrrBOtten

Bilaga i affärstidningen näringsliv

Överkalix växlar upp och storsatsar på näringslivet Överkalix är en utmärkt plats för näringslivsutveckling. Kommunen ligger strategiskt nära viktiga knutpunkter i norr, såsom Luleå regionen, Haparanda-Tornio, Gällivare och Kiruna. Med andra ord nära alla större kommuner, internationella flygplatser och hamnar för att företag i Överkalix ska kunna utvecklas och växa i högre takt.

Utan överdrift kan man säga att Överkalix kommun är på hugget. Efter flera års låg rankning i Svenskt Näringslivs barometer för företagande vill kommunen uppnå förändring. – Att förbättra näringslivets villkor och främja utveckling bland våra företag har allt att göra med hur kommunen uppfattas och konkurrerar om boende, arbetskraft och så vidare. Utan starka företag, som upplever att kommunen stöttar i utvecklingen, har vi inte mycket att komma med. Därför satsar vi på en stark dialog nu, förklarar Bo Häggroth, som arbetar som näringslivsstrateg i kommunen sedan drygt ett år tillbaka. Fem fokusområden

Nu finns det en tydlig strategi för hur kommunen ska samverka med näringslivet och lyfta viktiga frågor kring utveckling. – Arbetet med att utveckla näringslivet kan delas in i fem fokusområden där vi har påbörjat utvecklingsarbete och nya samarbeten: kompetensutveckling, företagsgrupp unga företagare,

etableringsservice, turistnäring samt nyföretagande. Dessutom ska vi ta fram en servicegaranti för näringslivet som löper som en röd tråd genom alla fokusområden, upplyser Bo Häggroth. Kompetensutveckling

Kompetensutveckling är det första fokusområdet och här har kommunen påbörjat ett större projekt med hjälp av EU-bidrag. Lokala företag, 13 st, ska delta i kompetensutvecklingen gratis, det vill säga utbilda sina medarbetare utan att det kostar företaget något mer än arbetstiden. Kommunen sköter finansieringen som backas upp av EU:s socialfonder. Företagsgrupp och etableringsservice

I Överkalix pratar man inte bara om samverkan, utan gör verklighet av det. Det märks i det andra fokusområdet, som omfattar en satsning på bättre dialog med företagen, där man ska tillsätta bl.a. en företagsgrupp med unga företagare som ska träffas och diskuterar utveckling av näringslivsservice med kommunens näringslivsenhet. Etableringsservice, som utgör det tredje prioriterade området i kommunens förbättringsarbete, ska också stärkas. Av stor vikt är att kunna främja nya företagsetableringar och ge de företagen bästa tänkbara etableringsservice. Här blir den nya servicegarantin viktig, eftersom den ska sätta rimliga mål för hur snabbt företagen ska få hjälp med till exempel bygglov, marktilldelning och andra tillstånd. – Företagsgruppen är en signal

att vi satsar på företagande. Och att vara snabba och lyhörda är Överkalix strategi när det gäller etableringsservice, som vi inte haft en samlad organisation för tidigare, påtalar Bo Häggroth.

– Det finns mycket att uppleva och mycket som kan paketeras som upplevelser i Överkalix, men det måste marknadsföras på ett nytt sätt och det ska vi jobba mer med framöver, lovar Bo.

Infrastruktur för turistnäring

Satsar på nyföretagande

Överkalix ska i det fjärdefokusområdet utveckla en starkare turistnäring. I skrivande stund pågår ett arbete med att bygga en infrastruktur för det, tillsammans med befintliga turistbolag i kommunen.

I det femte fokusområdet ligger framtiden och nästa generations företagande. Här har kommunen lagt en grund för ett utökat samarbete med Nyföretagarcentrum, som har till uppgift att lokalisera och uppmuntra alla som går i nyföretagartankar. Rådgivning och

service ska naturligtvis vara gratis för företagen. – Vi befinner oss precis i startgroparna med alla våra nya satsningar, men det vi gör nu visar att kommunen vill framåt och att vi har en ny agenda när det gäller näringslivsservice. Vi kommer att möta företagen på ett nytt sätt med hjälp av servicegarantin, och vi hoppas från kommunens sida att företagarna också märker att det är en helt annan vilja som gäller nu, avslutar Bo Häggroth med.


Bilaga i affärstidningen näringsliv

nOrrBOtten

Ventilationsaggregat V entilationsaggregat avfuktare och avfukt are - För en förbättrad inomhuskomfort Acetec är grundat på nytänkande. I 30 års tid har vi motiverats av att leverera den allra bästa inomhuskomforten.

Förr v åra ventilationsaggregat ventilationsaggregat och För våra avfukt are sk a alltid ö verträffa marknadens avfuktare ska överträffa fförväntan. örväntan. 2019 har vi ett bredare utbud än någonsin med lösningar för alla ttyper av lokaler er – lägenheterr, villor orr, industrier och oc kontor. Vårr kunsk k ap och framåtanda har lett till produkterr i tekniskk framkant, med smidiga installationer och funktioner f . Vi kallar det avancerad enkelhet.

Lokal utveckling och produktion i Älvsbyn gör att vi kan hålla nerr miljöpåverkan samtidigt som vi tar fram produkterr som är; kvalitetssäkrade, energisnåla och långsiktiga. Kort sagt, en riktigt bra lösning för miljön ute och inne. mil Förbättrad inomhuskomfort, från Acetec.

www www.acetec.se .acetec.se

11


12

nOrrBOtten

Bilaga i affärstidningen näringsliv

Norrbottens flygflottilj planerar expansion

Foto: Joakim Vidgren/Försvarsmakten Norrbottens flygflottilj, F 21, är Sveriges nordligaste flygflottilj med huvudbas i Luleå samt sidobaser i Jokkmokk och Vidsel. Med tillgång till ett av världens största flygövningsområden har F 21 alla möjligheter att expandera, om rätt kompetens kan lockas till regionen och flottiljen.

Efter genomförandet av den största Natoövningen sedan Kalla

kriget, Trident Juncture 18, är det många som med spänning följer utvecklingen av det svenska och europeiska försvaret. Inom ramen för det nordiska samarbetet arrangerar svenska, finska och norska flygvapnet flygövningen Arctic Challenge Exercise 2019, ACE 19, som i år genomförs för fjärde gången. – Med ACE 19 utvecklar vi vår egen nationella förmåga och fördjupar samarbetet med inbjudna utländska gäster. Övningen erbjuder deltagarna att träna mot

Flottiljchef Claes Isoz. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten

och med det bästa motståndet i flygoperationer i vårt unika flygövningsområde i Sverige, Norge och Finland, säger Claes Isoz som är flottiljchef på F 21.

regionen och övriga Sverige, säger Claes Isoz. Grundutbildningen är ett bra insteg för att fortsätta med en karriär inom Försvarsmakten,

men avancerad teknisk kompetens finns ofta etablerad inom näringslivet och den måste tryggas genom försvarets modell för deltidstjänstgöring.

Personalförsörjningen viktigast

Under 2018 påbörjades flera stora investeringar inom det svenska försvaret som kommer att prägla hela verksamheten framöver. I Norrbotten kretsar mycket kring att stärka den militära förmågan och expandera med fler anställda inom i stort sett alla kompetensområden. – Personalförsörjningen är vår viktigaste fråga under 2019 och kommande år, bekräftar Claes Isoz. Flygtekniker, stridspilot och brandman är vanliga roller på en flygflottilj, men det finns en stor mängd andra roller där man behöver trygga mycket kompetens framöver. Här konkurrerar försvaret med hela det svenska och internationella näringslivet – dessutom på olika villkor då försvaret bara kan rekrytera svenska medborgare. – Trots att kompetensförsörjningen är en stor utmaning för oss så ser vi väldigt positivt på framtiden. Det är mycket tack vare ett större rekryteringsunderlag genom könsneutral värnplikt för militär grundutbildning, men även då vi kommer att utöka våra samarbeten med arbetsgivare i

Foto: Astrid Amtén Skage/Försvarsmakten


bilaga i affärstidningen näringsliv

nOrrbOtten

13

Flygflottiljens betydelse för Luleå Norrbottens flygflottilj, F 21, är en integrerad del i Luleåregionen tack vare långvariga samarbeten på flera nivåer. Ett av de starkaste är med regionen och kommunen genom att Luleå-Kallax flygplats sedan 1940-talet är en militär flygplats som sedan länge även driver civil verksamhet.

Eftersom utveckling av flygplatsen är ett av Luleå kommuns prioriterade områden blir samarbetet med F 21 väldigt tydligt just här. Flygflottiljen är av riksintresse för totalförsvaret av Sverige och den civila kommunikationen. Som flygplatsoperatör för Luleå-Kallax flygplats innebär det att F 21 ansvarar för att vidmakthålla, utveckla och drifta flygplatsens funktioner. Som exempel kan räddningstjänsten och fälthållningen nämnas. Ambitionen från Swedavias och kommunens sida är att utveckla fler flyglinjer och en infrastruktur som stärker den norra regionen. Fler flyglinjer är kanske inte huvudfokus för F 21, men däremot finns gemensamma intressen kring att utveckla infrastrukturen och inte minst regionens attraktionskraft. Det tryggar den framtida rekryteringen inom såväl det militära som inom andra näringar. Kraftsamlar kring gemensamma intressen

I skrivande stund finns mycket som talar för att Luleå och Norrbotten kommer att utvecklas

ännu mer som flygtekniskt kompetensnav. Luleå-Kallax flygplats är bemannad och har öppet dygnet runt årets alla dagar, tack vare militär närvaro med mycket övningsverksamhet. Det ökar beredskapen och tillgängligheten även för den civila flygverksamheten. Flygplatsen har även Sveriges längsta landningsbana och lämpar sig således för alla typer av flygplan. Att förlägga flygövningar och utbildningar här är därför naturligt, med tillgång till Europas och dessutom ett av världens största övningsområden för flygrelaterad verksamhet. – Det är en fantastisk resurs vi har förmånen att ha tillgång till och som vi nyttjar tillsammans med andra svenska förband samt även förband från andra länder, både i Norden och övriga Europa. Samarbetet är speciellt starkt med det norska och det finska flygvapnet, säger Claes Isoz, flottiljchef på F 21. Rustar för nästa storövning

Under de senaste åren har en nordisk flygövning av stor betydelse

Foto: Louise Levin/Försvarsmakten

genomförts vartannat år med F 21 samt baser i norra Finland och norra Norge som utgångspunkt. Övningen kallas ACE (Arctic Challenge Exercise), och beskrivs även som Europas största militära flygövningar med flera tusentals deltagare. Nästa övning är planerad till maj/juni 2019 med 14 länder plus Nato som deltar. Övningen arrangeras av det svenska, norska och finska flygvapnet, därav utgångspunkterna Luleå, norska Bodö och finska Rovaniemi.

– Vi bygger säkerhet tillsammans med andra. ACE är en flygövning med hög kvalitet som ger möjligheter för stridsflygdivisionerna att planera, genomföra och utvärdera stora sammansatta multinationella flygstyrkor, avslutar Claes Isoz. Kort om F 21

Tillsammans med övriga flygvapnet har Norrbottens flygflottilj, F 21, i uppdrag att bevaka och skydda Sveriges luftrum. Det är ett uppdrag som pågår dygnet

runt, året runt, för att säkerställa Sveriges integritet. F 21 övar kontinuerligt för att kunna leverera följande luftoperativa förmågor i såväl fred, kris som krig: • kontroll av luftrummet • mark- och sjömålsbekämpning • underrättelseinhämtning • luftburen transport • stöd till övriga stridskrafter, totalförsvaret och samhället i övrigt.

Foto: Hampus Hagstedt/Försvarsmakten


14

nOrrbOtten

bilaga i affärstidningen näringsliv

Välkommet tillskott i Kalix hamn Hamnen i Kalix är Östersjöns nordligaste djuphamn. Därmed också en viktig hub för Nordkalottens infrastruktur och näringsliv. Just nu pågår ett muddringsprojekt för att utöka hamnens kapacitet långsiktigt, då expansion inom flera godstyper kräver längre kajer och större lagerytor.

Kalix hamn har en viktig roll som utskeppningshamn för skogsprodukter, biobränslen, mineraler och byggmaterial som produceras i regionen, det vill säga östra Norrbotten. I dagsläget har hamnen ungefär 80 fartygsanlöp per år, men med utökade kajytor kan det bli betydligt fler. Fördubblar kapaciteten

Dagens verksamhet kretsar mycket kring BillerudKorsnäs, som har sin fabrik i anslutning till hamnen och som använder Kalix som utskeppningspost för nästan all sin export från norra Sverige. I visionen för hamnens utveckling ska även andra godstyper utvecklas, och det är just därför det krävs en utbyggnad av hamnens kapacitet. – Med de ytor vi har tillgängliga idag kan vi efter muddring få en kapacitet som är minst dubbelt så stor, menar Christer Wallin, som är vd för Kalix Industrihotell AB, företaget som förvaltar och utvecklar hamnen. BillerudKorsnäs kommer även fortsättningsvis att vara den enskilt största kunden i hamnen. Muddringsprojektet går ut på att

stärka relationerna med befintliga kunder, samtidigt som det kommer att finnas utrymme för nya kunder och nya godstyper. Hamnoperatören Shorelink kommer även efter utbyggnaden av hamnen att vara operativt ansvarig. Välkommet tillskott

Kalix hamn har en viktig roll när det gäller regional utveckling. Speciellt när det gäller att minska kostnader och miljöpåverkan från godstransporter till och från regionen. Att öka andelen gods som transporteras med fartyg samt öka samverkan mellan olika

transportslag är en del av ambitionen för att Sverige ska nå de nationella klimatmålen. – Vi arbetar för en ökning av antalet sjötransporter och ser även till att främja en utveckling där vidareförädling av regionens råvaror gynnas. Vi ska även utveckla våra samarbeten med andra hamnar i den norra regionen, säger Christer Wallin. Större ytor ger större möjligheter för fler aktörer att etablera sig i hamnområdet. BillerudKorsnäs expanderar också, varpå den stora tillökningen i kapacitet är högst välkommen nu. Projektet ligger på en kostnad om cirka

118 miljoner kronor och finansieras av EU:s regionala fond, Kalix kommun, Länsstyrelsen i

Norrbotten samt Läns Landsting.

Norrbottens


bilaga i affärstidningen näringsliv

nOrrbOtten

15

Mångsysslare med kompetens och engagemang Gräventreprenad, styrd borrning, rörtryckning och städtjänster. Tinor, Tjänster i Norr AB, är ett mångfacetterat företag som finns där kunderna finns, som är engagerad i vardagen och som med kompetent personal styr upp projekt av olika karaktär.

Tinor blev årets företag i Älvsbyn 2018. Och det är inte speciellt förvånande med tanke på hur företaget utvecklats under de senaste åren. Städbolaget servar flertalet större företag med kon-

tors-, industri- och byggstäd i Älvsbyn med omnejd, och växer även med en helt ny typ av verksamhet inriktad mot entreprenad. På privatsidan finns hemstädning och flyttstädning. Med i teknikskifte

Entreprenadverksamheten tog form då man började med rivning av telestolpar. Den har därefter vidareutvecklats under de senaste åren då Tinor bland annat utvecklats med fler entreprenadtjänster, bland annat grävning, styrd borrning och rörtryckning. Idag är inriktningen mer på så kallad schaktningsfri rörläggning och

styrd borrning. Detta kan tyckas ha föga att göra med städ, men båda verksamheterna kräver noggrannhet och en gedigen problemlösningsförmåga. Och det är just det Tinor är riktigt bra på. – Vi räds inte nya utmaningar och vårt fokus är att ständigt förbättra kundupplevelsen av våra tjänster. Det är därför vi satsar på områden som är under konstant utveckling, som teknikinriktade entreprenader vilket ligger helt rätt i tiden, säger Andreas Häggström som driver Tinor sedan många år tillbaka tillsammans med makan Åsa Edin.

Rörtryckning/styrd borrning är metoder som används allt oftare och som sparar stora miljöresurser eftersom man slipper gräva upp större markområden. Därför satsar Tinor även på området som en del av företagets hållbarhetsvision. Dessutom behöver alla miljöer städas och det Tinor gör skapar underlag för en friskare och mer produktiv arbetsplats. Fokuserar på utveckling

Utöver entreprenader, rörtryckning och städtjänster erbjuds även uthyrning av olika entreprenadmaskiner, till exempel TMAfordon.

– Vi fokuserar på ständig utveckling framöver och satsar mycket på att ligga i framkant med ny teknik. Inom entreprenadverksamheten så har det investerats mycket, bland annat i en ny borrigg för styrd borrning. Vi ser fram emot att med rätt maskiner och personal ta oss an lite större projekt. Vår styrka är att vi har kompetent och engagerad personal med kundvård som främsta fokus, säger Åsa som avslutning. Tinor är av Svenskt Näringsliv utsedda till gasellföretag både 2017 och 2018.

KVALIFICERAD YH-UTBILDNING FLYGTEKNIKER - HELIKOPTER 420 YH-poäng Flygtekniker - Helikopter 420 YH-Poäng Utbildningen startar i augusti 2019 och genomförs under fyra terminer. Utbildningen passar för dig som vill jobba i en internationell högteknologisk bransch med service och underhåll av luftfartyg. Den idag specifika infrastrukturen inom flygområdet i Norrland, med en blandning av tung luftfart och medelstora/mindre allmänflyg/helikopterföretag samt Flygvapnets största flygflottilj placerad på Kallax flygplats, gör att Luleås flygteknikutbildning är ett måste för nyrekryteringen till dessa. Ett av Sveriges större helikopterföretag har sin huvudbas i Norrbotten och Helikopterflottiljens verksamhet kommer att utökas i Luleå med behov av nyrekrytering. Inom detta yrkesområde råder det en mycket stor brist på kvalificerad arbetskraft i hela landet (Helikoptertekniker). Alla som fullföljer utbildningen hos oss har endast två års praktik efter utbildningen innan de är klara flygtekniker.

Ansökan till oss senast 2019-06-01 Ansökan sker till oss på NFTC , blankett finner du på vår hemsida www.nftc.se NFTC utbildar tekniker för helikopter (kategori B1.3). Skolan har nära samarbete med Flygteknikcenter i Klippan och Flygteknik Technical Training i Nyköping vilket ger de studerande möjlighet att även examinera flygplansmodulerna på B-nivå.

L 1 A

NORDISKT FLYGTEKNIKCENTRUM Tel: 070-653 45 30 jonas.palo@nftc.se (frågor om utbildningen) Tel: 070-569 34 91 borje.rockner@nftc.se (frågor om antagning) www.nftc.se

Studieort Studietakt Ansök senast Start

LULEÅ 100% 01 JUNI 2019 AUGUSTI 2019

L 1

L 1 A

A


16

nOrrbOtten

bilaga i affärstidningen näringsliv

Stor förvandling i Gällivare Gällivare befinner sig mitt i en omfattande samhällsomvandling. Gruvbrytningens expansion är positiv ur näringslivssynpunkt då den ger fler jobb och bättre ekonomi, men samtidigt ställs höga krav på kommunen som måste hänga med i utvecklingen. Fortsatt gruvdrift i Malmberget kräver nämligen att hela samhället flyttas.

Större delen av samhället Malmberget ska rivas och byggas upp igen i Gällivare. Det är en planeringsprocess som pågått under många år, men det är nu den når sin kulmen i samband med lanseringen av de nya planerna. – Mellan 2018 – 2032 ska bostäder byggas för cirka 5000 personer, nya verksamhetslokaler ska utvecklas för företag och en ny gymnasieskola byggs centralt i Gällivare. Det byggs även en ny is- och evenemangsarena mitt i staden samt ett nytt kulturhus, sporthall och bad, informerar Bernt Wennström, som arbetar som samordnare på Utvecklingsenheten. Det har också byggts ett nytt äldreboende och fler planeras, hela skolverksamheten omstruktureras med om- och tillbyggnad av grundskolor samt ett helt nytt bostadsområde har etablerats där det tidigare bara fanns skog. Kort sagt – det är nu det händer saker i Gällivare. Högkonjunktur inom alla branscher

Det byggs både villor och flerfamiljshus på det nya bostadsområdet Repisvaara som ligger på vägen mot Dundret skidanläggning. Bernt Wennström berättar att byggnationen sannolikt kommer att fortgå under minst tio år till då man räknar med att cirka 3 000 personer kommer att bo i området framöver. – Vår högkonjunktur har pågått under många år och kan förstås kopplas till utvecklingen av

LKAB:s gruva i Malmberget samt Aitik-gruvan som drivs av Boliden. Det finns i stort sett ingen arbetslöshet i Gällivare, vi måste snarare locka hit folk nationellt och internationellt för att arbeta här, förklarar Bernt. Underleverantörer till gruvindustrin, mark- och anläggningsföretag samt logistik går bra i Gällivare av naturliga skäl kopplat till gruvan. Men även andra typer av verksamheter såsom service- och upplevelsebaserade företag mår bra och expanderar och är viktiga komplement till gruvnäringen. – Fler människor i rörelse ställer ju högre krav på god service, allt hänger ihop. Jag skulle nog säga att högkonjunktur råder inom flera branscher i Gällivare.

Gällivares nya is- och evenemangsarena är framförallt designad för isaktiviteter som till exempel hockey, curling och konståkning men får en flexibel utformning för att kunna användas till fler ändamål. Foto: Anders Åhl, Gällivare kommun

Men bostadsbristen då?

– Trots tillväxten finns vissa orosmoln och de har främst att göra med bostadsbristen. Att råda bot på den är kommunens främsta huvudbry just nu, liksom kompetensförsörjningen som till viss del hänger ihop med bostadsfrågan, svarar Bernt. – Vi har historiskt inte haft en bostadsutveckling som svarat på behovet, och nu har vi den nya utmaningen med alla nya bostäder som ska byggas när gruvan i Malmberget expanderar. Förhoppningen är att det ska vända nu när vi successivt börjar bygga i kapp med marknadens behov. Bernt Wennström poängterar även att kompetensbrist förvisso är oroande men att den frågan

Kunskapshuset når nya höjder. Högst upp i byggnaden blir utsikten mot Dundret fantastisk. Foto: Michael Renström, Gällivare kommun

På Repisvaara vid Dundrets fot växer ett nytt bostadsområde fram. Här finns planer för upp till 1000 nya bostäder. Det blir en mix av flerfamiljshus och villor i området. Foto: Michael Renström, Gällivare kommun

inte är unik för Gällivare. I stort sett alla tillväxtkommuner befinner sig i samma sits just nu. – Det vi kan göra är att visa att

Gällivare är en framtidskommun och ett bra ställe att etablera sig på. Vi ser ett ökat intresse från övriga Sverige och vi har en del

hemvändare. Om vi kan öka på den trenden så kommer situationen att vara en annan om några år, det är jag helt säker på.

På bilden syns det pågående bygget av Kunskapshuset som beräknas stå klart för inflyttning till höstterminen 2020. Den nya skolan är placerad mitt i Gällivare centrum med en fantastisk vy mot lågfjället Dundret. Foto: Kent Wingsund, Gällivare kommun


bilaga i affärstidningen näringsliv

nOrrbOtten

N

orrbotten är stort, en fjärdedel av Sverige. Vi har Sveriges högsta järn fjäll, Kebnekaise, och världens största underjordsgruva för järnmalm i Kiruna, som dessutom ska flyttas på grund av gruvan.

Men sen då? Vad vet du egentligen om allt som händer i en av de mest spännande och innovativa regionerna i Europa? På norrbotten.se/sanna fakta har vi samlat 100 sanna fakta om allt mellan himmel och jord, både smått och riktigt stort, där mycket är i absolut världsklass, med hög ”Åh, fan”-faktor. Norrbotten har en ljus och spännande framtid. Här finns massor med kreativa och engagerade människor som jobbar för att hela Norrbotten ska vara ledande i arbetet för en hållbar tillväxt i Arktis. Och vi har gott om plats för fler. Det vill vi att du ska berätta för alla som borde flytta hit.

som du vill att vi ska berätta om? Ange källa och skicka dem direkt till: sannafakta@norrbotten.se se Då skickar vi dig en a böcker om världens bästa Norrbotten.

Region Norrbotten/ Kom

#NO FAKE NEWS

Har du fler sanna fakta om Norrbotten

En kontakt, sju hotell

Konferens, nöje och aktiviteter ùŅÖĢėŖʼnőőĆěěƔÐěě Vi är norra Sveriges största och ledande konferensföretag, med 1 733 rum, mer än en miljon besökare varje år och över 70 aktiviteter. Vi är specialister på att bygga temakonferenser och varje anläggning har en unik inriktning och unika aktiviteter. Vårt löfte är mest konferens för pengarna.

Läs mer på phg.se

I PITE HAVSBAD GROUP INGÅR

17


18

nOrrbOtten

bilaga i affärstidningen näringsliv

SOMMARENS VACKRASTE UTMANING VACKRASTE C

SE FIL FJÄLLINJE MEN OM N PÅ LTNB D.SE Den 18 augusti 2018 star tade Hanna Stridfeldt vandringen från Nikkaluokta i Fjällräven Classic. Fyra dygn och dr ygt hundra timmar senare var hon i mål i Abisko. – Det var en otrolig upplevelse och utmaning, säger hon.

jällräven Classic går mellan orterna Nik kaluokta och Abisko, en sträcka på totalt elva mil. Med en så lång fjällvandring ffrramför sig gäller det att vara förberedd, och Hanna lade ner otaliga timmar aavv träning fföör att k lara av utmaningen. – Jag har dels löptränat en del fföör att ffåå igång flåset, jag har också ffookuserat på styrketräning och stretchövningar. Höfterna fick sig också några genomkörare aavv flera vandringsturer. För att ta sig till Fjällräven Classic valde Luleåbon Hanna att resa med Länstrafiken Norrbotten. Fördelarna var många och hon ångrar inte sitt val. – Det var ffrramför allt väldigt bekvämt. Jag sov och lyssnade på musik och fföörberedde mig mentalt inför utmaningen. Att slippa tänka på trafiken och hur jag skulle köra och så vidare var guld värt. Hanna har ända sedan hon var liten älskat att vara ute i naturen. Där rensar hon tankarna och hämtar den energi som behövs fföör att rodda vardagen med tre småå barn hemma.

F

– Jag har alltid vurmat fföör djur och natur. Därför känns det såk lart extra bra att resa med bussen också. Förutom bekvämligheten är det samtidigt miljövänligt. Win-win på alla sätt. Jag väljer alltid bussen så långt det är möjligt, det tycker jag alla borde göra. Utmaning De fö första dagarna under Fjällräven Classic var vädret inte särskilt bra. V Väärst var det andra natten, då det blev så d åligt väder att tältet inte höll fföör vätan, och Hanna var t vungen att aavvbr yta vandringen efter nästan halva sträckan. A ndra dagen hade hon också längst vandring, 28 kilometer, och kombinationen dåligt väder och lång sträcka var ganska påfrestande, berättar Hanna. – Det var lite kämpigt och jag var inte så jättepeppad när jag kom fr fram dyngsur och skulle slå upp ett tält. Men sedan vände det, och sista dagen var solig och fin. Den 22 augusti gick Hanna i mål.

Energin var på topp och hon kunde hålla ett bra tempo hela vägen. – När jag kom i mål hade jag gått hundra timmar och fe fem minuter sedan starten. Jag var ganska sliten men det var väldigt skönt. Det roligaste var att jag kände att jag verk ligen kunde göra det här. Jag kände mig väldigt stark och insåg att jag k larar så mycket mer än vad jag tror, säger Hanna.

5 SNABBA Vad ä r Lä nstra fiken Norrbottens må lsättning ur ett miljöperspektiv? – Ett av av våra mål är att så många som möjligt ska vä lja kollektivtra fiken framför bilen och så ledes bidra till en bättre miljö.

Namn: Jenny Bjälmsjö Yrke: Trafikutvecklare Länstrafiken Norrbotten

ör att fler sk a vä lja Hur jobba r ni ffö bussen? – Vi fföörsöker att planera busstra fiken utifrån människors behov och minsta möjliga klimatpåverkan.

Vilken t yp av av miljönyckelta l ka n ni se? – Vi använder ffoordonsdatabasen FR IDA för att ta ut nyckelta l på emissioner (koldioxid, kolväten, k väveoxider och partik lar). Med h hjjä lp av databasen ffåår vi fram uppgifter över hur stor andel av vår tra fik som är fföörnybar. Vad gör ni med den informaattionen? – Vi sk ickar uppgifterna till Tra fikana lys och Öppna jämförelser i landsting och regioner samt till vår årsredovisning.

Hur stor sk illnad är det på k limatpåverkan med egen bil jämfört med att å ka buss? – Den genomsnittlige bilisten släpper ut cirka ffyyra gånger så mycket koldioxid och andra vä xthusgaser jämfört med den som å ker buss.


bilaga i affärstidningen näringsliv

nOrrbOtten

Frisk luft, storslagna vyer eller kittlande utmaningar. Kanske allt på samma gång. I fjällen finns utrymme för alla typer av äventyr. Hur du kommer dit? Länstrafiken Norrbotten tar dig fram tryggt och säkert.

Busstider & kundservice 0771-100110 | ltnbd.se

19


20

nOrrbOtten

bilaga i affärstidningen näringsliv

Pite Havsbad Group erbjuder upplevelser som håller längre Pite Havsbad Group sätter Norrland på turistkartan – i Sverige, Europa och globalt. Entreprenörerna bakom gruppen, Kristofer Lundström och Tobias Lindfors, äger och driver idag åtta hotell- och konferensanläggningar samt den expansiva bemanningskoncernen StudentConsulting. Deras resa inspirerar och imponerar.

De åtta anläggningarna inom Pite Havsbad Group har ett avgörande gemensamt mål: att skapa upplevelser som håller längre. Målet uppnås genom att kombinera attraktiva mötesmiljöer med spännande aktiviteter i samarbete med lokala entreprenörer. Och såklart med hjälp av en hel del hårt arbete. Viktigt med gott samarbete

– En lyckad konferens är den man minns en lång tid efter, det ger en bättre avkastning på investeringen om deltagarna kan minnas mer än vad som serverades till kaffet. Därför satsar vi inom Pite Havsbad Group på att skapa minnesvärda helhetsupplevelser i inspirerande och kreativa miljöer, säger Kristofer Lundström, som

är uppvuxen i en hotellfamilj och som började förvärva och driva hotell redan i 20-årsåldern. Pite Havsbad är inte bara nordens största turist- och konferensanläggning. Här finns även en unik miljö som uppskattas av såväl svenskar som mer långväga besökare. Övriga hotell inom Pite havsbad Group har även de sina unika värden, till exempel Laponia som är Arvidsjaurs flaggskepp och turistmagnet i anslutning till Europas främsta testbäddar för fordon. – För oss är det oerhört viktigt att ha ett gott samarbete med andra entreprenörer i vår region. Till exempel inom fordonstester, eftersom vi vet att våra besökare uppskattar att krydda sin konferens med en testkörning på någon av Arvidsjaurs banor. Detsamma

gäller för skidturismen i Hemavan där vi äger Högfjällshotellet – vi måste kunna erbjuda något extra för att de ska välja oss år efter år, tillägger Kristofer. Ny strategi för Norrlands turism

Det är en ytterst spännande resa som entreprenörerna Kristofer Lundström och Tobias Lindfors har gjort. Tobias Lindfors har bland annat utsetts till Årets företagare i Sverige, erhållit Kungliga näringslivsmedaljen och blivit Gasellvinnare fyra gånger med StudentConsulting, vilket gör StudentConsulting till de bolag som vunnit gasellpriset flest gånger i Sverige. StudentConsulting är ett företag som idag är bland Nordens främsta inom rekrytering och bemanning där bo-

laget satt 11.554 personer i jobb senaste året. Nu vill han tillsammans med Kristofer använda samma framgångsrecept för att utveckla turistnäringen i Norrland. – Vi har fantastiska värden här men behöver bli mer aktiva för att Norrlands turism ska utvecklas, konstaterar Tobias. Kristofer håller med: – Vi har investerat enormt mycket under de senaste åren,

bland annat i en helt ny spaanläggning i Pite Havsbad. Men för att bli framgångsrika måste vi locka fler till regionen, och det lägger vi upp en strategi för nu. Strategin som duon refererar till omfattar dels en förstärkt marknadsorganisation med en ny marknadschef för Pite Havsbad Group och dels omfattande renoveringar i flera av anläggningarna, däribland Cape East och Pite Havsbad. Totalt genomförs nu renoveringar av över 500 rum på Pite havsbad, Cape East och Nordkalotten där Nordkalotten och Cape East nyöppnar i december 2019.

Snabba fakta om koncernen

Kristofer Lundström.

Tobias Lindfors.

Pite Havsbad Group ingår i StudentConsulting-koncernen. Med åtta hotell från kust till fjäll, närmare bestämt i Piteå, Haparanda, två anläggningar i Arvidsjaur, Luleå, Hemavan och två anläggningar i Skellefteå, erbjuder gruppen över 1700 rum, drygt 5000 bäddar, över 1100 husvagnsplatser samt ett stort antal aktiviteter. StudentConsulting-koncernen började 1997 med bemanning och rekrytering av studenter, akademiker och yrkesutbildade och har idag växt till att innefatta även Norra Sveriges största turist-, hotell- och konferenskoncern Pite Havsbad Group. Totalt omsätter koncernen 1,2 miljarder.


bilaga i affärstidningen näringsliv

nOrrbOtten

Älvsbyn NORRBOTTENS PÄRLA

ter

tom i r t s u d a in

Ledig n i Sverige o s r e p r e p g a t Flest före Mer om Älvsbyns näringsliv:

www.alvsbyn.se/naringsliv Mer om Älvsbyn i Älvsbybladet:

www.alvsbyn.se/alvsbybladet

– Tillsammans skapar vi förutsättningar för entreprenörskap. Polarbröd och Älvsbyhus är två av våra största företag. också testbasen Vidsel Test Range och ett antal biltestbanor. Där utför företag som FMV och Arctic Falls komponenttester i både midnattssol och i riktig vinter. Vi har en styrka i våra bygg, skogs- och entreprenadföretag. Vi har många kvinnliga företagsledare och har blivit utsedd som Sveriges jukt

2017 blev det klart med Älvsbyns kommuns första datacenter. Vi har tagit etag kan etablera sig. De 19 industritomterna är på 4 400 m² – 8 500 m². Vi har på kort tid redan sålt tre av tomterna. Vi har också planlagt ett expansionsområde på 200 000 m².

Gruvbolaget Bolidens planer på att öppna en koppargruva i de västra delarna av kommunen har redan börjat påverka näringslivets utveckling. Verkställs planerna kommer en av Europas största koppargruvor att startas i Älvsbyns kommun. Bara byggnationen av gruvans jätteindustriområde beräknas till 2 – 3 år och medför investeringar på runt 10 miljarder kronor. Älvsbyns kommun har drygt 8 000 invånare och är en del av den så kallade Luleåregionen som tillsammans med Luleå, Boden, Kalix och Piteå utgör ett befolkningsunderlag på 170 000 personer med en gemensam arbetsmarknad. Centralorten, Älvsbyn, har goda kommunikationer. Vi har 45 minuter till grannport. Elektroniska kommunikationsnät är väl utbyggda. Järnvägen och godsterminalen ligger vid industriområdet. Välkommen till Älvsbyn, Norrbottens pärla.

21


22

nOrrbOtten

bilaga i affärstidningen näringsliv

Arvidsjaur välkomnar hemvändare och alla andra

Flygplatsen Arvidsjaur. Foto: Kent Norberg

Arvidsjaur är känt för sitt rika hotellutbud med fantastiskt fina anläggningar. Många känner även till att Arvidsjaur är hemvist för strategiskt viktiga testbäddar för fordon. Men Arvidsjaur har mycket mer att erbjuda, inte minst som boendekommun med tillgång till fjälloch naturupplevelser praktiskt taget inpå tröskeln.

Den som söker skapa högre livskvalitet gör klokt i att ta en extra titt på vad Arvidsjaur kan erbjuda. Detsamma gäller företag som vill expandera med tillgång till hållbar teknik och pålitlig arbetskraft. Kan garantera livskvalitet

Maria Nilsson är inflyttad från Göteborg men ser sig som en äkta norrlänning – speciellt när hon är ute i naturen och njuter av det typiskt norrländska i form av orörd mark och skog. Vid sidan av sitt arbete på kommunen, där hon är projektledare och marknadsutvecklare, fokuserar Maria på en aktiv fritid med bland annat skoterkörning, vandring och fiske. – Jag flyttade upp till Norrbotten från Göteborg för nästan 20 år sedan, då jag började på gym-

nasiet i Arjeplog. Jag är fortfarande kvar här och det kanske talar för sig själv. Efter gymnasietiden studerade och arbetade jag i Umeå under drygt tio år och nu bor jag i Arvidsjaur. Jag trivs oerhört bra här i norr och det har mycket att göra med de rika naturupplevelser som finns här och som bidrar till en ökad livskvalitet, säger Maria, som har doktorerat i molekylärbiologi med fokus på prostatacancer. Nu har Maria fullt upp med att planera Arvidsjaurs marknadsföring som besökskommun, något som hon känner väl eftersom hon bott länge i trakten och själv gärna engagerar sig i den lokala utvecklingen. – Att Arvidsjaur har många fina hotellanläggningar vet många om, och det har att göra med fordonstestverksamheten,

Biltest VW Event. Foto: Kent Norberg

men det finns så mycket mer att uppleva här och det vill vi marknadsföra mer offensivt framöver. Kundtjänster expanderar

Arvidsjaur har många dolda värden som bara väntar på att upptäckas. Kommunen ligger bra till med en välutbyggd infrastruktur som möjliggör tillväxt. Att lätt ta sig till och från en plats till en an-

nan är en förutsättning för att logistikintensiva verksamheter ska se Arvidsjaur som en bra plats att etablera sig på, men här trivs även andra typer av verksamheter. Allt som har med förflyttning av varor och människor, för att vara exakt. Med andra ord det mesta. – Kundtjänst och liknande verksamheter har flyttat hit under de senaste åren och de flesta är expansiva. De har helt enkelt upptäckt att det finns gynnsamma etableringsmöjligheter här, i kombination med lojal och pålitlig arbetskraft, säger Peter Manner, näringslivschef i Arvidsjaurs kommun. Att vidareutveckla och stärka förutsättningarna för att fler kundtjänstverksamheter ska välja Arvidsjaur är en del av näringslivsenhetens fokus framöver. Att utveckla IT-relaterade och energiintensiva branscher ligger också högt på agendan. Arvidsjaur har även en del spännande saker på gång inom fordonstester.

Arvidsjaur som förebild

Ett tyskt filmteam har nyligen besökt Arvidsjaur i syfte att rapportera om det arbete som görs för att minska klimatförändringarna i Sverige. Ett reportage som gick på flera kanaler i Tyskland handlade om Arvidsjaurs fjärrvärmeverk som eldas med biomassa från det regionala skogsbruket. Man tog alltså exempel från Arvidsjaur för att illustrera hela Sverige som förebild för miljöarbete, vilket både Maria Nilsson och Peter Manner är oerhört stolta över. – Vi har många lyckade exempel och besöket från det tyska filmteamet är bara ett av många. Att just det här var så spännande var för att vi kunde visa upp värden som de faktiskt inte hade räknat med. Det visar inte minst att Arvidsjaur är med i matchen, att vi kan leverera och att vi satsar på teknik för hållbar utveckling som övriga Sverige och Europa kan ta efter, avslutar Peter Manner.


bilaga i affärstidningen näringsliv

nOrrbOtten

23

Det självklara valet av hundfoder Familjeföretaget Pondus utvecklar och tillverkar högkvalitativt färskfoder för hundar. Baserat på svenska råvaror kan man garantera en kvalitet och spårbarhet som möter marknadens tuffaste krav. Det norrländska bolaget är även troget sina rötter genom att allra helst välja närproducerat utan extra tillsatser.

Tjädervägen 5, 953 33 Haparanda, T Tel. el. 0922-220 40, 070 653 46 11 info@haparandawoodart.com, www.wart.se

Välkommen till Arvidsjaurs kommun!

Idén bakom Pondus föddes i enlighet med marknadens behov av ett färskfoder för känsliga magar. Det finns en enorm bredd vad gäller hundfoder i dagligvaruhandeln, men vad många inte känner till är att flertalet innehåller ganska mycket som hunden faktiskt inte behöver. – Vår vision är att göra alla hundar mätta och glada. Det gör vi genom att tillverka ett helfoder som mättar och som samtidigt inte innehåller onödiga kalorier och tillsatser som kan vara skadliga för hunden. Så har vi arbetat sedan företaget etablerades i början av 1990-talet och så kommer vi att fortsätta, säger Jonas Pahikka-Aho, vd på Pondus.

Tel. 0960-15 500 www.arvidsjaur.se

Ren och enkel mat

Med Pondus Original, som lanserades 1993, förändrade det norrländska företaget förutsättningarna för många hundar. Och deras ägare – för en glad hund ger ju en glad ägare. Maten från Pondus är ren och enkel, färsk och som hundmat ska vara – speciellt utvecklad efter hundens behov av

energi och näring. Det kan låta självklart, men här är Pondus nytänkande genom att man faktiskt fokuserar på den aktiva hundens verkliga behov. Utöver Pondus Original finns nu flera varianter av det omtyckta färskfodret från Norrland, bland annat ett foder anpassat för val-

par och unghundar. Oftast används två eller tre olika proteinkällor, naturligt förekommande animaliskt fett samt tillsatta vitaminer och mineraler för att ge ett komplett foder. Alla ingredienser är naturliga, eftersom en hund som får äta en naturlig kost också får ett motståndskraftigare immunförsvar, förbättrad pälskvalitet, starkare klor samt ett optimerat näringsupptag.

Kalix Hamn Östersjöns Nordligaste Djuphamn Lejonsgatan 7, 952 34 KALIX 0923-65000

Bra för hunden – bra för miljön

Pondus har ett 80-tal återförsäljare i Sverige och strävar hela tiden efter att utöka antalet återförsäljare. Fokus är inställt på Norden, där man redan börjat bygga upp ett starkt varumärke även i Finland. Fabriken ligger i Överkalix, mitt i Norrbotten. Från anläggningen kan Pondus köra ut fodret till kunder och återförsäljare i hela Norrland och ner till Dalarna. Naturligtvis med miljösmarta transportval. – Vi strävar efter att vara miljösmarta genom hela verksamheten. Energin som används i fabriken återvinns i egna processer och är dessutom energin miljömärkt. Vi nöjer oss ändå inte, utan klimatkompenserar vår energiförbrukning genom ett antal olika projekt, bland annat genom att plantera träd i Etiopien, berättar Jonas Pahikka-Aho. Pondus foder ska med andra ord vara bra för hunden – och samtidigt vara minst lika bra för miljön. Först då är man nöjda inom företaget.

En arktisk småstad i världsklass


24

nOrrbOtten

bilaga i affärstidningen näringsliv

Flygteknik är en global karriär med lokal förankring i Luleå Flygteknik är en spännande framtidsbransch med många yrkesroller och möjligheter. Branschens anställningsbehov överstiger tillgänglig kompetens flera gånger om, och därför har Nordiskt flygteknikcentrum satsat på att bygga upp en riksrekryterande yrkeshögskoleutbildning i Luleå med Luleå airport som utgångspunkt.

Att Nordiskt flygteknikcentrum ligger just i Luleå är ingen tillfällighet. Sveriges största flygflottilj F21, tung luftfart och flera allmänflygföretag står tillsammans för en stor efterfrågan när det gäller flygteknisk kompetens i Norrbotten. Regionen och inte minst Luleå airport är ett nav för just flygteknisk verksamhet. Samtidigt är det en internationell bransch med näst intill oändliga möjligheter för den som vill satsa på en globalt gångbar karriär. Utbildning i ständig utveckling

Utbildningen som erbjuds vid Nordiskt flygteknikcentrum är en tvåårig yrkeshögskoleutbildning omfattande 420 poäng. Den styrs av europeiska regelverk eftersom flyg, liksom sjöfart, styrs av europeiska och globala lagstiftningar. En stor del av kurslitteraturen är på engelska så goda språkkunskaper är en förutsättning för att kunna tillgodogöra sig utbildningen. Arbetsmarknaden är global och många studenter förväntas också prova sina vingar utanför Sveriges gränser. En stor fördel med att utbildningen kontrolleras av europeiska ramverk är att den ständigt uppdateras och därför håller hög kvalitet. Tekniken går snabbt framåt och utbildningen måste anpassas efter det. Nya miljölagar väntas också komma, bland annat med fokus på fossilfritt bränsle, och då måste Nordiskt flygteknikcentrum ligga i framkant även på den fronten. Utbildningen är med andra ord under ständig utveckling. Som tekniker är man egentligen aldrig färdigutbildad eftersom utvecklingen ställer nya krav hela tiden. Det vet man på Nordiskt flygteknikcentrum. Samarbetar med branschen

Flygbranschen står generellt inför stora utmaningar när det gäller den långsiktiga kompetensförsörjningen. Utbildningen som erbjuds via Nordiskt flygteknikcentrum är en del av lösningen, men det krävs fler insatser på nationell nivå om Sverige ska bevara sin flygtekniska kompetens. För att främja branschens utveckling samarbetar Saab med flera utbildningsanordnare varav Nordiskt flygteknikcentrum är en. Representanter från Saab sitter med i skolans ledningsgrupp och hjälper till att utforma kursplaner i enlighet med branschens behov. Saab erbjuder också praktikplatser för studenter från Nordiskt flygteknikcentrum. Samarbetet med näringslivet är det som driver Nordiskt flygteknikcentrum framåt. Utan det samarbetet skulle inte någon yrkeshögskoleutbildning kunna genomföras. Att fördjupa samarbetet är därför en given strategi för framtiden då man på Nordiskt flygteknikcentrum hoppas på att kunna utveckla fler kurser och inriktningar inom flygteknikområdet.


bilaga i affärstidningen näringsliv

nOrrbOtten

25

Lapplands häftigaste upplevelse Naturfenomenet Jockfallet är en av Lapplands häftigaste upplevelser. Det forsande vattenfallet på nio meter är samtidigt en värdefull resurs för driftiga entreprenörer. Här driver familjen Landin sedan många år tillbaka en verksamhet som lockar såväl fiskefantaster samt övriga turister som vill uppleva naturen i Jockfall.

För alla som besöker området kring Jockfallet väntar en oförglömlig upplevelse i anslutning till Kalixälven, där familjeföretaget Jockfall Turist & Konferens står för komfortabelt boende såväl som fantastiska matupplevelser året om. Relationen till älven

Familjen Landin, som består av makarna Ann-Sofie och Hans Landin samt sönerna Robin och Ronny, har en speciell relation till älven och det mäktiga vattenfallet. Redan som liten sattes Ronny vid älven med fiskespö, och idag är han en av världens främsta kastare med flugspö. Bröderna

arbetar båda som guider i den norrländska vildmarken, Ronny koncentrerar sig på fiske och Robin är mycket inriktad på marknadsföring och försäljning, men även han uppskattar en harmonisk stund med spöt. – En av våra främsta attraktioner är sportfisket under sommaren, med laxfiske i Kalixälven som lockar fiskare från hela världen. Eftersom solen inte går ner under sommarhalvåret här så kan man fiska dygnet runt och det finns gott om fisk i älven – alla som besöker oss får garanterat se fisk. Fisken i älven är stor, laxar som landas är ofta runt 10 kg, berättar Ann-Sofie. De allra flesta som får lax utövar C & R alltså catch and release för att bevara fisket i våra älvar. Flugfiske är mycket uppskattat, och speciellt med världsmästaren i Flyg kastning (2012) Ronny som guide. Men även spinnfiske är populärt. Det är på flera ställen ett utmanande och tufft fiske i strömmande vatten, vilket många uppskattar och eftertraktar. Det finns fiskefantaster som

reser över halva jordklotet för att få uppleva detta, menar Ann-Sofie. Nedanför fallet finns en fiskesträcka på sex kilometer, där fiskerätten ägs av byn. Man fiskar efter principen ett steg ett kast med flugfiske på ena sidan och spinnfiske på andra. I närheten av Jockfall finns sjön Vallsjärv där många fiskare försöker sig på att fånga storgäddan. Båtar finns för uthyrning.

gästerna fångat. En omtyckt specialrätt som utvecklats på plats är den så kallade ”Jockfallaren”, som består av hembakat mjukt bröd, pressat potatis, rå lök och

gravad stekt lax med skirat smör. Rätten symboliserar Jockfallet och den fantastiska platsen som familjen Landin paketerar som en upplevelse för alla.

Nu kan ni köpa ett riktigt Norrländskt tunnbröd från Olofssons Bageri Vi levererar över hela Sverige till butiker, företag och föreningar

Upplevelser för alla

Familjeföretaget har genomfört flera större investeringar under de senaste åren. Idag erbjuds stugor i olika storlekar både vinteroch sommartid, och det finns även en campingplats i anslutning till anläggningen. Det finns bastu och jacuzzi. Med tanke på platsens möjligheter även en välutrustad butik med allt som kan tänkas behövas för fisket. – Vi tror på läget och den här unika platsen, och därför har vi också vågat satsa. Det vi erbjuder är unikt, och vi har öppet året runt med julbord, hundspann, norrsken, fiske – här finns verkligen något för alla. Vi befinner oss samtidigt i ständig utveckling för att bredda verksamheten, säger Ann-Sofie. I den lokala restaurangen tar man fasta på värdet av närproducerat. Givet är att det är mycket fiskrätter på menyn, restaurangen kan till och med tillreda fisk som

För vidare information: Bengt-Olof Olofsson, 070-5670999 bengt@olofssonsbageri.se

Svensktillverkat färskfoder sedan 1993 H Hitta itta din din närmsta närmsta återförsäljare åter försälljare genom genom att att scanna scanna QR-koden QR-koden

ARVIDSJAUR AIRPORT An international hub for visitors Välkommen till Arvidsjaur Flygplats from around the world! Flygplatsen finns c:a 11 minuter med bil från Arvidsjaur centrum. E Hos oss kan du, året runt, flyga reguljärt till och från Arlanda. Under perioden november till april finns det också möjlighet att med direktflyg resa till Tyskland från Arvidsjaur. Tyska destinationer är i dagsläget; Köln, Hahn, Stuttgart, Hannover och München. Kontakta oss gärna för mer information! +46(0)960 173 80 info@arvidsjaurairport.se www.arvidsjaurairport.se


26

nOrrbOtten

bilaga i affärstidningen näringsliv

Välkommen till


bilaga i affärstidningen näringsliv

nOrrbOtten

27


28

nOrrbOtten

bilaga i affärstidningen näringsliv

Flygbasen Vidsel – Sveriges bästa arbetsplats? Johan Ålund har just nu dubbla roller. Han är dels operativt ansvarig för all verksamhet som rör flygplatsen i Vidsel, och är även plutonchef för 35:e Flygbaspluton i Vidsel som är en del av F 21. I takt med plutonens utveckling hoppas Johan på att få en utökad personalstyrka i Vidsel.

Försvarsmakten och FMV samverkar i utvecklingen av det svenska försvaret, där ny teknik möter ny personal. En stor utmaning för rekrytering till provplatsen samt plutonen i Vidsel är att området ligger avskilt på lågfjället, ganska långt från bebodda trakter och därmed även relativt okänt för omvärlden. Omfattande verksamhet

Här bedrivs emellertid en omfattande test- och övningsverksamhet med såväl industriell som militär tillämpning. Provplatsen i

I Vidsel bedrivs en omfattande test- och övningsverksamhet med såväl industriell som militär tillämpning. Här testas målrobot. Foto: Anders Åberg, FMV Plutonchef Johan Åhlund. Tina Skiöld, FMV

Vidsel är de facto Europas största över land, ett imponerande landområde på 3300 kvadratkilometer och ett luftområde på över 8000 kvadratkilometer. – Eftersom det inte finns några andra flygverksamheter i närheten kan man flyga ostört och i princip när som helst. Det är en stor styrka för oss. Vi kan bedriva

test- och övningsverksamhet dygnet runt, året om. Det ger stora fördelar när man vill testa under olika förhållanden, i mörker kontra dagsljus, i kallt klimat och så vidare, säger Johan Ålund. Något som man dock måste tänka på och ta hänsyn till i den dagliga verksamheten är att nästan hela provplatsen omfattas av EU:s skyddsområde för Natura 2000, och en stor del är också naturreservat med aktiv rennäring bland annat. För den som är in-

tresserad av djur och natur är detta ett paradis. Sveriges bästa arbetsplats

För den som är intresserad av jakt och friluftsliv är Vidsel nog Sveriges bästa arbetsplats. Här lever man mitt i naturen och har dessutom förmånen att få arbeta i en verksamhet som främjar och bevarar den biologiska mångfalden i området. – För mig är det helt avgörande att få vara ute i naturen, och jag

tror att många fler känner så men att de kanske inte vet om att vi finns, konstaterar Johan. Johan hoppas på att kunna utöka personalstyrkan både på flygplatsen samt inom plutonen. I skivande stund söker han bland annat en civil flygplatsman för operativ flygplatstjänst på Vidsel flygplats. Tjänsten innefattar flygplatsräddningstjänst, flygfälthållningstjänst samt övriga uppgifter som åligger en flygplatsfunktion.

Sammansvetsat team i FMV:s målrobotverkstad Kalle Lundgren och Henrik Brandt är relativt nya i sina roller på FMV:s målrobotverkstad i Vidsel. Trots en stor åldersskillnad så är teamet sammansvetsat och man lär sig mycket av varandra. Henriks långa erfarenhet i kombination med Kalles nyfikenhet för ny teknik är ett framgångsrecept.

Kalle är uppvuxen i samhället Vidsel, bara ett par mil från prov-

platsen, och har efter en lärlingstjänst gått vidare till fast tjänst som flygtekniker på FMV. Henrik har i sin tur många års erfarenhet av att serva och reparera betydligt större flygande farkoster, senast som flygtekniker i Norwegians organisation. – Jag valde att sadla om och satsa på ett jobb som passar min familjesituation, men som samtidigt är i teknikens framkant. Här på FMV:s verkstad får jag arbeta med den absolut senaste tekniken, och jag har dessutom förmå-

nen med fasta arbetstider och ett generöst semesterpaket, säger Henrik, som bor i närheten av basen med sin familj. För Kalle är arbetet lite av en dröm som går i uppfyllelse. – Jag visste att jag ville jobba med flygteknik på något sätt, och jag drömde om att få en tjänst på provplatsen i Vidsel. Jag trodde dock inte att det skulle bli min första tjänst – det blev möjligt tack vare den nya lärlingstjänsten som finns inom FMV nu, upplyser han.

Henrik Brandt uppskattar att arbeta med senaste tekniken. Foto: Tina Skiöld, FMV Servar målrobotar

Kalle Lundgren lever sin dröm.

Foto: Ola Jakobsen, FMV

Vid provplatsen i Vidsel testas allt från stridsflygplan till luft-, land- och sjöburna robotar samt obemannade UAV-system. Henrik och Kalle fokuserar på att reparera och serva de fjärrstyrda målrobotar som man använder både vid industriell testskjutning och militära övningar. Det är i huvudsak två olika målrobotar som används, en större som kallas BQM 167, och en mindre som går under namnet MQM 178. Den större är en betydande investering som man i Sverige helst inte vill skjuta sönder

på löpande band, vilket annars är vanligt i USA till exempel. Oavsett vilken robot man använder så måste den riggas, testas och servas. Allt detta sköter Kalle och Henrik. – Just nu håller vi på att packa ner utrustning för en övning på annan ort. Det hör inte till vanligheterna, men vi ska flytta ganska mycket materiel och sätta upp en provisorisk provplats för tester på ett annat ställe vilket ställer helt nya krav på oss. Det är en utmaning som vi ser fram emot att lösa, säger Kalle.


bilaga i affärstidningen näringsliv

nOrrbOtten

29

Flygstyrkans vardag Flygstyrkan vid FMV:s testenhet och provplats i Vidsel består av ett antal civilt anställda som fjärrstyr flygande målrobotar med eller utan bogserade mål. De ansvarar för flygsäkerheten på hela området, säkerställer testdata för kunds räkning och ser till att provplatsen alltid är riggad för nästa uppdrag.

Pelle Nilsson är pensionerad major och pilot som återvänt till försvaret genom sin nya anställning på FMV. Idag är han chef för flygstyrkan på FMV:s provplats

Vidsel, och även om han inte fysiskt sitter i farkosten han flyger idag så finns det ändå stora likheter med det tidigare uppdraget som pilot. Idag flyger Pelle målrobotar på distans, med hjälp av avancerade fjärrsystem med räckvidd på upp till 200 kilometer. Detta är flygstyrkans vardag i Vidsel. – Målrobotar används för att testa vapensystem från land, hav och luft. Vi har utrustning och kapacitet för att testa alla typer av system här hos oss med den stora målroboten BQM 167 respektive den lite mindre MQM 178. Antingen skjuter man ner målroboten eller ett mål som den släpar

Provplatsen används för att testa flygande såväl som landgående farkoster och vapensystem. Foto: Anders Åberg, FMV

efter sig – oftast det senare med tanke på ekonomin i projektet, förklarar Pelle. Även om målroboten inte skjuts ner så landar den så småningom i backen, förvisso i fallskärm, men smällen brukar ändå bli ganska hård. Därför måste alla målrobotar ses över i den egna verkstaden efter varje flygning. Resurs för industrin

Benny Dahlberg övervakar en flygning. Foto: Tina Skiöld, FMV

Benny Dahlberg, som har lång

erfarenhet av att flyga målrobotar, understryker den stora fördelen av att disponera ett så pass stort område som provplats Vidsel omfattar. Som Europas största provplats över land erbjuder Vidsel unika möjligheter att testa vapensystem under många olika förhållanden, hög- och lågflygande, landgående, och så vidare. – Vi stöttar industrin som tillverkar vapensystemen, men vi har även militära övningar här på plats. Våra kunder kommer från

hela Europa, till och med från USA. Kunderna är alltså både kommersiella industriella tillverkare, samt militära styrkor som behöver träna med ny materiel på ett större område, upplyser Benny. Provplatsen samt flygstyrkan i Vidsel är en resurs för industrin och har en avgörande roll i utvecklingen av nya vapensystem över hela världen.

Ingen vanlig verkstad Det är ingen vanlig verkstad som Pär Ljungqvist och Tomas Nilsson driver vid FMV:s Provplats Vidsel. Här repareras och servas de fordon samt kringutrustning som används för testskjutningar från både marken och luften. Det blir även en del nytillverkning av delar som ställer verkstadsfolkets problemlösningsförmåga på prov.

Pär Ljungqvist är i full färd med att tillverka reservdelar. Någon lugn stund blir det inte, här är

fullt upp hela dagen och speciellt nu när man förbereder inför ett antal större övningar på området.

– Detta är ingen vanlig verkstad. Arbetet här är mycket mer varierat och vi har en stor frihet

Pär Ljungqvist trivs i sin verkstad. Foto: Tina Skiöld, FMV

att styra jobbet som vi vill, bara vi uppnår verksamhetens mål. Det ingår en hel del problemlösning i vardagen och jag kan nog säga att ingen dag är den andra lik, säger Pär, som har över 30 års erfarenhet av verkstadsarbete med sig. Unik arbetsplats

Verkstaden bistår med service inför olika provkampanjer. Foto: Tina Skiöld, FMV

Pär har provat på de flesta roller inom verkstadsyrket. Han började sin karriär som verktygsmakare, och styrde därefter över till konstruktion som han jobbar med nu. Det är ett utvecklande arbete i en ren och snygg miljö, helt olik den gamla verkstadsmiljön som många tror fortfarande är nor-

men. I Pärs verkstad finns mycket ny teknik och han använder dagligen avancerade IT-system i sitt konstruktionsarbete, däribland CAD. – Den här miljön borde locka fler ungdomar, tycker Pär. Vi kan ju erbjuda ett spännande och varierande arbete där man ständigt ställs inför nya utmaningar men har friheten att lösa dem på eget sätt. Det är väldigt få andra arbetsplatser som kan erbjuda detta, och fler borde fundera på vad FMV kan erbjuda som arbetsgivare. Det är en utvecklande arbetsgivare med helt unika arbetsplatser.


30

nOrrbOtten

bilaga i affärstidningen näringsliv

Arctic Wood tummar aldrig på kvalitet Den största passionen för Arctic Wood är trä. Och det ska vara svenskt eller finskt trä från närregionen, en stadig och långsamt växande furu med täta årsringar, som ger bästa kvalitet och hållbarhet i produkterna. För på Arctic Wood tummar man aldrig på vare sig hantverkets eller råvarans kvalitet.

På den natursköna ön Seskarö, endast tre mil från finska gränsen, bedriver familjeföretaget Arctic Wood en omfattande träförädling. Det som började i liten skala med ett par anställda har vuxit till en större fabrik med ett 20-tal medarbetare och ett större

Grillkåta med bastu.

sortiment av fritidshus som bastun och grillkåtor, knuttimrade fritidshus samt modulbyggnader.

Hantverket lever kvar

En stor del av produktionen är fortfarande hantverksmässig, och det är kanske just det som skapar en unik känsla i varje grillkåta, varje lusthus och varje bastu från Arctic Wood. Produkterna är så eftertraktade att man fått bygga till fabriken ett par gånger, och anställa fler till produktionen. Kapacitetstaket är förvisso inte nått, men nära inpå, enligt Karoliina Kämäräinen på Arctic Wood. – Vi säljer mycket till storstadsregionerna och märker att den trenden håller i sig. Människor tycks uppskatta det vi gör och att få med sig en del av det norrländska lugnet på köpet. Det ska

vi värna om och vidareförädla för framtiden, säger Karoliina. Det senaste tillskottet i sortimentet är modulbyggnader som levereras som platta paket över hela norra Europa. Kunderna kan välja att rita sina egna byggnader, såsom garage och stall, eller förlita sig på Arctic Woods breda sortiment av färdigritade hus. Oavsett vilket så är det alltid kvalitet och omtanke om såväl kund som hantverk och råvara som kommer i första hand. Kärleken till trä

Livslängden i Arctic Woods produkter är imponerande och beräknas till minst 50 år med rätt underhåll. – Trä kan ju hålla under många

En kontakt, sju hotell

Konferens, nöje och aktiviteter ùŅÖĢėŖʼnőőĆěěƔÐěě Vi är norra Sveriges största och ledande konferensföretag, med 1 733 rum, mer än en miljon besökare varje år och över 70 aktiviteter. Vi är specialister på att bygga temakonferenser och varje anläggning har en unik inriktning och unika aktiviteter. Vårt löfte är mest konferens för pengarna.

Läs mer på phg.se

I PITE HAVSBAD GROUP INGÅR

decennier, det finns träbyggnader som till och med är flera hundra år gamla, med rätt underhåll är trä nog marknadens mest hållbara konstruktionsmaterial, säger Karoliina. På Arctic Wood är kärleken till trä tydlig, och den genomsyrar hela verksamheten och alla moment i tillverkningen. – Vi älskar verkligen trä och det vill vi att våra kunder ska känna och märka i våra produkter också. Vi vill sprida en känsla av välbefinnande baserat på att trä är ett hållbart och sunt materialval som våra kunder kan njuta av under många år, tillägger Karoliina som avslutning.


bilaga i affรคrstidningen nรคringsliv

nOrrbOtten

Solen stรฅr hรถgt i norr

 

 62/9ย‡*JHURVVPยธMOLJKHWDWWVNDฮDEยงGHNXQVNDS     RFKHUIDUHQKHWIยธUDWWNXQQDQ\WWMDVROHOSยงQRUGOLJD     EUHGGJUDGHUVยงUHVXUVHฮHNWLYWVRPPยธMOLJW  

31


32

nOrrbOtten

bilaga i affärstidningen näringsliv

Alltid hembakat från Olofssons bageri Dagens miljö- och hälsomedvetna konsumenter ställer höga krav på råvaror och kvalitet. Närproducerat, genuint och ansvarsfullt eftertraktas och den trenden tycks bli mer och mer påtaglig. I Överkalix har Olofssons bageri en lång tradition av det genuina hantverket att baka bröd – givetvis med lokala råvaror. Därför kan man säga att Olofssons bageri var före sin tid.

Olofssons bageri har bakat bröd till människor i trakterna kring Norrbotten i över 70 år. Verksamheten utvecklas och kunderna blir fler, men man viker inte från traditionen som håller sedan flera decennier; nämligen att erbjuda ”så nära hembakat i tiden”. Alla ska kunna njuta av nybakat bröd, varje dag, och veta att det är ansvarsfullt bakat med omsorg om såväl konsumenter som miljö. Alltid nytänkande

Verksamheten drivs idag av andra generationen med BengtOlof Olofsson som vd. Det började på 1940-talet i en timrad bagarstuga, där man knådade för hand och där degen jäste i stora

träkar. Det lånade kapitalet som möjliggjorde uppstarten av Olofssons bageri var blott 5000 kronor, men pengarna visade sig bli helt avgörande för flera generationers jobb i Överkalix. – Efter den första investeringen, som var en elektrisk degknådare 1947, har många större investeringar gjorts i bageriet, men det drivs fortfarande som familjeföretag i samma anda som när min far och farbror startade det, säger Bengt-Olof. Olofssons bageri var på flera sätt nytänkande och långt före sin tid, den elektriska degknådaren ansågs till exempel vara väldigt nymodig på den tiden och symboliserade en industrialisering

På Olofssons Bageri bakas allt bröd med vatten från Halljärvhedens kallkälla vilket gör brödet extra speciellt.

inom bagaryrket. Bageriet står än idag för innovationer och nytänkande inom branschen. Ett tydligt exempel är

Olofssons bageri har nyligen förvärvat ett tunnbrödsbageri.

att man lyckas harmonisera moderna automatiserade metoder med det genuina hantverket. Bageriet har en av Sveriges mer moderna produktionsanläggningar.

/RUHP,SVXP

Välkommen till

Bastuns & sikens rike

Kom och upplev vårt nya hotell vid den brusande forsen i Tornedalen. Njut av tornedalskt bastubad, god mat och inspirerande miljö under midnattssolens sken. Upplev sikfiske med långskaftad håv eller strosa i den gamla kulturbyn. Vi har aktiviteter hela sommaren - midsommar, kulturdagar, ta mé handduken, sikfesten och Nationalälvdage bl.a. Gå in på vår hemsida för att boka ditt boende, campingtomt eller för att få en offert på konferens. Där kan du också se vilka evenemang vi har i sommar eller boka bord till vår utsiktsrestaurang.

kukkolaforsen.se

Minst 70 år till

Olofssons bageri är idag en stor och viktig arbetsgivare i Överkalix. Man satsar på sin personal, som kontinuerligt får genomgå olika bageriutbildningar, anordnade i samarbete med Länsarbetsnämnden och Överkalix kommun. – Förbättringsarbetet fortsätter hela tiden och det finns alltid något som kan förfinas, menar Bengt-Olof. Just nu fokuserar vi mycket på att fördjupa dialogen med kunderna, och vi lyssnar på marknadens efterfrågan när det gäller nya produkter. Stenugnsbakat och surdeg är på modet och Olofssons bageri har lanserat flera nya sorter. Produktutvecklingsarbetet fortsätter, men de ursprungliga tankarna kring kvalitet och genuinitet är desamma som för över 70 år sedan. Så hoppas Bengt-Olof att verksamheten kommer att drivas under minst 70 år till. Ytterligare ett led i utvecklingsarbetet är att man nyligen förvärvade ett Piteåbaserat tunnbrödsbageri, Trundöbagaren, som bakar ett fantastiskt gott norrländskt tunnbröd av högsta kvalitet. Olofssons bageri har redan fått in beställningar från hela Sverige när det gäller det omtyckta tunnbrödet, och räknar med en fin utvecklingspotential för hela verksamheten.


bilaga i affärstidningen näringsliv

nOrrbOtten

33

Viktigt att stärka infrastrukturen i Norrbottens inland Arvidsjaur flygplats är en viktig knutpunkt i Norrbottens inland. Med reguljärtrafik till Stockholm samt inflygning av charterresenärer som vill uppleva Norrlands guldkorn fyller flygplatsen en central funktion som drivmotor fÜr utveckling i regionen, inte minst när det gäller glesbefolkade delar av Norrbotten som kan blomstra tack vare bra infrastruktur.

Pü Arvidsjaur flygplats är verksamheten mer intensiv än vad münga tror. Flygplatsen har byggts ut münga günger under ürens lopp, fÜr att mÜta efterfrügan som Ükar när fler intressenter etablerar sig i regionen. Att flyga till Arvidsjaur är ett bra sätt att snabbt ta sig till Norrbottens inland, som man därefter kan uppleva med bil som enkelt hyrs vid flygplatsen. Ständig utveckling

Arvidsjaur med kranskommuner är bland annat kända fÜr en expansiv testverksamhet fÜr fordonsnäringen, som drar nytta av Norrlands tillgüng till snÜ, kyla

Foto: Kent Norberg

och mÜrker. Egenskaper som genererar en miljardindustri. I regionen finns dessutom en växande turistnäring med mycket aktivitet kring det typiskt norrländska som skidükning, hundspann, norrsken och naturupplevelser som vandring, forsränning samt jakt och fiske. – Vi satsar pü en ständig utveckling inom alla omrüden. Det har varit en mycket intensiv period fÜr oss, som faktiskt varat

under flera ür och som fortfarande pügür. Det Ükar pü alla fronter med hÜgre tryck pü reguljärflyget, frakten och chartern, menar Ralf Lundberg, flygplatschef i Arvidsjaur. Flygplatsens roll i framtiden

FÜr att även fortsättningsvis kunna vara en drivkraft fÜr regionen müste flygplatsen üterigen byggas ut. FÜrhoppningsvis kan det

hända mycket inom hela flygplatsomrüdet framÜver som kommer att vara av stort intresse fÜr regionen, speciellt fÜr fÜretag som gärna vill etablera sig i anslutning till flygplatsen. – Vür viktigaste roll idag och i framtiden är att se till att infrastrukturen fungerar och att man enkelt kan ta sig till och frün regionen. Det finns münga expanderande verksamheter i vür närhet och vi frün flygplatsens sida

müste kunna mÜta deras behov och främja fÜr fortsatt tillväxt. Ett exempel är att det rustas upp inom det militära i vürt omrüde, och det märker vi i form av ett Ükat resande. Att ha en tillräckligt stor kapacitet fÜr att hantera det blir vür främsta utmaning – och mÜjlighet – fÜr framtiden, säger Ralf Lundberg som avslutning.

#HMKDUDQ@MSÂąQ@U x

&@Q@FD

x

,@RJHMG@KK

x

"@QONQS

x

2S@KK

x

%QHSHCRGTR

#TCDRHFM@QCHSSF@Q@FDO U QGDLRHC@ !XFFKNURQHSMHMF@QM@E QCT@UNRRUHCADRSÂ&#x;KKMHMF 

,NMSDQHMFDM@UAXFFDSF QDMJDKSS@BJU@QDU QS RL@QS@AXFFRXRSDL +Â&#x;RLDQO GDLRHC@M

VVV @QBSHBVNNC RD -


34

nOrrbOtten

bilaga i affärstidningen näringsliv

Mycket att uppleva i den tornedalska världen Tornedalen är ett av Lapplands vackraste och mest upplevelserika naturområden. Här finns bland annat Kukkolaforsen, vida känd för sina goda fiskelägen och möjligheter till forsränning för den mer äventyrliga själen. Den storslagna naturen i området bjuder på både lugn och kreativ inspiration – som bäddat för lyckade möten.

Kukkolaforsen är en mytomspunnen plats i Tornedalen. Det traditionella sikfesten som fortfarande anordnas årligen har anor som sträcker sig tillbaka till medeltiden, men troligtvis har det fiskats sik i dessa rika vattendrag långt innan dess. Området kallas även för Bastuns och Sikens Rike, ett passande namn när man ser till vilka verksamheter som bedrivs här. Upplevelsecentrum utöver det vanliga

Kukkolaforsen är en del av Torne älv, som rinner mellan Sverige och Finland, däribland igenom Kukkolaområdet i svensk-finska Haparanda-Tornio. Kukkolaforsen turist och konferens AB söker ta vara på det allra bästa med områdets karaktär och paketera det till minnesvärda upplevelser. Här finns både konferens- och övernattning, restaurangverksamhet och inte minst naturupplevelser väl värda ett besök. Eller flera. Kukkolaforsen turist och konferens har satsat över 15 miljoner kronor på att bygga ett nytt hotell för att möta efterfrågan på konferensmarknaden samt även den europeiska vinterturismen. Nu finns här ett komplett konferenshotell, stugor, camping och inte minst en levande bastukultur där man erbjuder 15 olika bastubad samt ett spännande bastumuseum. Många har redan upptäckt det unika med Kukkolaforsen, som med liv och rörelse blir en ny upplevelse varje gång. – För den som gillar fiske och

friluftsliv är detta ett paradis, men även för den som vill koppla av med bastubad och egentid. Vi vågar lova en upplevelse utöver det vanliga här i vårt upplevelsecentrum i den tornedalska världen, säger Martin Spolander, som driver familjeföretaget tillsammans med hustrun Johanna samt svågern Mathias. Kukkolaforsen turist och konferens drivs nu vidare i andra generationen, men det är fortfarande samma grundtankar som genomsyrar företaget, liksom en unik kultur. – Haparanda-Tornio är både svenskt och finskt, eller varken svenskt eller finskt. Kulturen i området är i alla fall unik och liknar ingen annan vare sig i Sverige eller Finland. Det är just den unika kulturen som många vill uppleva och som ger området kring Kukkolaforsen sin dragkraft, enligt Martin. Spännande historia och rik matkultur

Torne älv är fortfarande livsner-

ven i området kring Kukkolaforsen, som den även var under flera århundraden då man levde på att fiska lax i området. Idag är företagsamheten av en annan karaktär och mer inriktad på turism,

men fortfarande med älven som utgångspunkt. – Vi ska bevara den tradition som funnits i samband med fisket här. Det byggs exempelvis fortfarande långa bryggor som kallas pator ut i älven, från vilka man enkelt kan håva in fisken under sommarhalvåret. Det är speciellt gynnsamt om man är ute efter att fånga sik, och de metoder som används idag är ungefär samma som användes under medeltiden, upplyser Martin Spolander.

Sikfest.

Att det serveras lokalt fångad fisk som förädlas på olika sätt i den lokala restaurangen är en självklarhet och en prägel på Kukkolaforsen turist och konferens som anläggning. Andra råvaror som lokalt viltkött och svamp som plockas i skogarna kring Kukkola är också populära i restaurangen. Det är med andra ord ett stort stycke historia och en rik matkultur man möts av under ett besök vid Kukkolaforsen.


bilaga i affärstidningen näringsliv

nOrrbOtten

35

Luleå bidrar till Sveriges globala position inom rymdforskning

Sverige ska ha en globalt ledande position inom såväl rymdforskning som förnybar energi. Båda finns med som skarpa inslag på den nationella agendan för ett Sverige som är mer hållbart och som mer aktivt exporterar teknik som främjar hållbarhet i andra delar av världen. Och Luleå kommun, med Luleå tekniska universitet (LTU), Arctic Business Incubator (ABI) samt ett antal regionala företag spelar en nyckelroll i den utvecklingen. Ledande inom rymdforskning

Utveckling av rymdteknik är en kraftigt växande marknad med många möjligheter. För att ta vara på goda idéer och utveckla dem till innovationer med kom-

mersiell bärkraft inom området har den regionala inkubatorn i Norrbotten, Arctic Business Incubator, fått i uppdrag att driva den nationella rymdinkubatorn ESA BIC Sweden. Det är ESA, European Space Agency, som ligger bakom satsningen, som nu genomförs av Arctic Business Incubator i samarbete med Uppsala Innovation Centre och Innovatum i Trollhättan. – Vi från kommunens sida ska stötta tillväxten inom rymdteknikområdet genom att samverka med inkubatorn, universitetet och näringslivet. Vi har insett att det finns ett stort samband mellan datacenter och satellit- och rymdforskning, att satsa på fler etableringar av datacenter ligger därför också i vår strategi för framtiden, säger Niklas Nordström, kommunstyrelsens ordförande i Luleå. Arctic Business Incubator i Luleå fångar goda idéer och innovationer och ser till att de blir kommersiellt gångbara exportprodukter. Inkubatorn vänder sig till alla branscher men kommer framledes att ha skarpare fokus på rymd och energi. Det är en naturlig utveckling som kan kopplas till industriernas utveckling i norra Sverige.

– Kommunen arbetar tätt tillsammans med Arctic Business Incubator för att uppnå regeringens rymdstrategi, som pekar på Sveriges unika position med högklassig rymdforskning, Esrange och rymdinkubatorn. Redan nu kan vi märka av att det är en ökad aktivitet med fler företag verksamma inom rymdindustrin, menar Niklas Nordström. Fossilfritt flygbränsle nästa?

Energi är det andra stora fokusområdet på Luleå kommuns utvecklingsagenda, liksom på Arctic Business Incubators. Ungefär samtidigt som LKAB, Vattenfall och SSAB testar produktion av fossilfritt stål söker forskare vid Luleå tekniska universitet utveckla teknik som kan leda till en storskalig produktion av fossilfritt flygbränsle. – Ansökan om att få starta testproduktion av flygbränsle baserat på rester från skogsbruket har nyligen lämnats in till Energimyndigheten, upplyser Niklas Nordström. Bland intressenterna finns både myndigheter som Försvarsmakten samt ett antal privata aktörer. Inom Försvarsmakten har man redan hunnit testa importe-

Niklas Nordström.

rat biobränsle i JAS-plan, vilket gav goda resultat. Intresset sporrar utvecklingen. – Detta kan vara startskottet för en grön omställning inom

flygindustrin. Fler intressenter har redan hört av sig och vi räknar med ett större samarbete framöver, avslutar Niklas Nordström med.

PITE P IT E Å P PORT OR T & H HUB UB

Hållbar H ållbar ene e energi nergi g ffrån rån n norr orr M

ALA TRANS

PO R

R

OD

R

IN

TE

LL

N

Y

IL

TI

Piteå Por t & Hub är ett vik tigt transpor tnav för norra Sveriges tillverkande näringsliv. Tillsammans med opera tören ShoreLink kan vi möta de höga krav på anpassad logistik och lagringskapacitet som krävs. Vi är ett vik tigt nav i expor ten av skogsindustriproduk ter, exempelvis biobränsle, sågade trävaror och pap persproduk ter. Ett lika vik tigt nav är vi i impor ten av maskinvaror och anlägg ningar till gruv- och vindkraf tsindustrin. V i ä r m e d a n d r a o r d d e n c e n tr a l a ak tören när det gäller logistiken kring uppbyggnaden av förnybar vindkraf t i Norrbotten. Hållbar energi från norr, til i l ny tta för hela Sverige.

TE

NOR RBOT T NISK A V I ND A R NORRBOT TNISK VINDAR

TT

A

R NÄRINGS

OC LIV

H

M

Vi arbetar för anpassade, intermodala och miljövänliga transpor ter och hälsar både nuvarande och nya kunder varmt välkomna att ny ttja Piteå Por t & Hub, ett betydelsefullt logistikcentrum i norra Skandinavien.

P I T E Å P O R T & H U B · S J Ö FA F A R T S H U S E T · H A R A H O L M E N · 9 41 4 1 4 3 P I T E Å · 0 911-2 9 11 - 2 3 21 21 30

we inzat wo r k .c o m

Luleå kommun satsar på näringslivet och det får positiva synergieffekter för hela Sverige. Genom att fokusera mer på rymdforskning bidrar Luleås akademi och näringsliv till att sätta Sverige på kartan. Detsamma gäller på energiområdet, där Luleå kan bli först i världen med storskalig produktion av fossilfritt flygbränsle.


36

nOrrbOtten

bilaga i affärstidningen näringsliv

GLOMMERS TIMBER AB SÖKER NYA MEDARBETARE AV DET RÄTTA VIRKET – ÄR DU EN AV DEM? Glommers Timber AB befinner sig just nu i en expansiv fas och behöver därför stärka upp verksamheten med ett antal kompetenser - bl a

• Truckchaufför • Traktorchaufför • Sågverksoperatör • Mekaniker • Automationstekniker/ elektriker

En viktig faktor för framgång är en god och trivsam atmosfär. Därför söker vi dig med rätt attityd: positiv problemlösare och lagspelare av rang. Vi är som bäst TILLSAMMANS. För en mer jämställd arbetsplats ser vi gärna kvinnliga sökanden. Placeringsort är Glommersträsk, Arvidsjaur kommun. För rätt person erbjuds goda utvecklingsmöjligheter. För ytterligare information om tjänsterna kontaktar Du produktionschef Mats Nygren, tel 072-237 77 52, mats.nygren@glommerstimber.se Tjänsterna kommer att tillsättas löpande varför löpande rekrytering tillämpas. Tycker Du att detta låter intressant så skicka din ansökan till, Glommers Timber AB, Storgatan 6, 930 81 GLOMMERSTRÄSK, alternativt via e-post till HR@glommerstimber.se med rubriken ”JAG ÄR EN AV DEM!”. Din skriftliga ansökan skall bestå av en meritförteckning (CV) och ett personligt brev.

Glommers Timber AB är ett privatägt sågverk beläget i Glommersträsk, Arvidsjaur kommun. Verksamhetsidén är enkel - och bygger på nöjda kunder. Våra kunder finns i hela Europa och vårt primära kundsegment är möbelindustrin. Idag sysselsätter vi drygt 20 personer och omsätter 80 miljoner kronor per år. Årsproduktionen uppgår till drygt 40 000 m3 sågad vara.

GLOMMERS TIMBER AB

Profile for Affärstidningen Näringsliv

Norrbotten 2019  

Norrbotten 2019

Norrbotten 2019  

Norrbotten 2019

Advertisement