Page 1

Hållbara partnerskap löser komplexa projekt

Nya näringslivsbolaget ska öka samverkan

/sidan 68-69

/sidan 90

sumNERV – inte som andra systemleverantörer

Ronneby. baserat byggföretag ofta med i stora projekt /sidan 37, bilagan

/sidan 6

AFFÄRSTIDNINGEN

... när d veta l u vill ite m er

Näringsliv NUMMER 4 2019 • Årgång 37

Exklusiva kreationer ingen konst för det rullande gjuteriet

Optimism kring transportsektorns möjligheter att ställa om

/sid 64 Rätt skyddsutrustning räddar liv

sid 14

/sid 8 Nu finns möjlighet att expandera i attraktiva Viared

/sid 4 Två välinvesterade reparationsvarv i Karlskrona

/sid 35, bilagan Vindbranschen fortsatt stark i Halland

/sid 47

Nu finns möjlighet att expandera i attraktiva Viared

Rätt planering kan sänka byggkostnaderna och samtidigt skapa lönsamma projekt

sid 4

Tomas Eneroth /sid 32

TEMA: TRANSPORT • LOGISTIK • SJÖFART • HAMNAR

TRANSPORT ..........................................2–22 ÖSTERGÖTLAND ..................................23–41 FALKENBERG ......................................42–50 FRAMTIDENS SKARABORG...................51–64 NORRBOTTEN......................................65–96


2

trAnsPOrt & lOgistiK/sJÖfArt & HAMnAr/viAred BOrÅs

LEDAREN Framtidens klimatsvarta transportsystem behövs redan idag Det talas om nya stambanor för höghastighetståg som en viktig satsning för att knyta ihop Sverige. Det är inte minst ett sätt att bygga större arbetsmarknadsregioner vilket för övrigt är nödvändigt för att framtidssäkra kompetensförsörjningen över hela landet.

Andra återkommande ämnen på agendan för Sveriges framtida infrastruktur är den svenska sjöfartens ogynnsamma konkurrenssituation ställd mot sedan länge införda svaveldirektiv som fördyrar sjötransporter. Införandet av den efterlängtade tonnageskatten har förvisso genererat glädjerop bland svenska redare, men fler initiativ efterfrågas för att ytterligare stärka sjöfarten, speciellt när vi går mot IMO 2020. Att svenska rederier leder utvecklingen på miljöområdet borde vara något som uppmuntrar till utveckling av nya stöd. Det är i synnerhet önskvärt att utveckla stödsystem för att underlätta övergången till mer miljövänliga bränsletyper som exempelvis LNG, eftersom det också är en angelägenhet av global omfattning. Inom sjöfarten har man uppskattat att införande av tonnageskatten kan leda till tiotusentals nya jobb. Tänk då vad ett stödsystem för miljövänliga bränslen skulle kunna ha för långsiktig effekt för såväl ekonomi som miljö. Lägg därtill den planerade utvecklingen av järnvägen, där många regioner och kommuner redan börjat planera för tillväxt mot bakgrund av nya sträckningar och knutpunkter mellan Skandinaviens största städer, och vi kan konstatera att Sverige i mångt och mycket leder utvecklingen av framtidens klimatsmarta transportsystem. Maria Lind redaktör

Affärstidningen näringsliv

Viared ska vara Sveriges bästa företagspark Visionen för Viareds företagsförening är glasklar: att göra Viared till Sveriges bästa företagspark. Genom att föreningens medlemmar samverkar och engagerar sig i viktiga frågor får man en större kraft att genomföra positiva förändringar. Viareds företagsförening sätter igång saker som gynnar alla som verkar i området.

Viared företagspark har nog ett av Sveriges bästa lägen. Från Viared, som ligger en bit utanför Borås stadskärna, nås flera stora västsvenska godsstråk inom en timme. Viared är så expansivt och så tillgängligt att det numera räknas som en del av Storgöteborg när man talar om logistiketableringar. Utökar området

Att fler företag vill etablera sig i Viared är självklart. Glädjande är då att det i skrivande stund etableras ett nytt område alldeles intill, som blir en förlängning av företagsparken, och då med det passande namnet Viared Västra. – Viared Västra blir en efterlängtad utbyggnad, det är sedan länge fullt i den existerande företagsparken och intressenter har redan tecknat avtal för etablering i det nya området. Läget är helt avgörande, Viared är lättillgängligt, smidigt att ta sig till och från, samt ligger tillräckligt nära Göteborg för att vara en naturlig del av en större arbetsmarknad, förklarar Marcus Hedelin, som är samordnande kontaktperson för Viareds företagsförening. I Viared finns redan idag ett litet samhälle mitt i samhället, med en mängd olika serviceföretag och ett rikt utbyte mellan

företagen som verkar i parken. Det mesta som kan tänkas behövas för att driva företag, arbeta och kompetensutveckla finns här. Ny infart till Viared Västra

Marcus Hedelin Operativt ansvarig för VFF.

När Viared Västra är fullt utbyggt kommer det att vara fråga om flera hundra nya arbetstillfällen som gagnar Borås och regionen. Möjligheterna är många. En utmaning som Marcus Hedelin påtalar är trafikläget och viss kapacitetsbrist på grund av avsaknad av egen infart till Viared Västra. – För att inte utvecklingen ska

hämmas måste vi få till en egen infart mot Viared Västra. Det är en fråga som vi inom Viareds företagsförening driver nu tillsammans med våra medlemmar.

Vi har god kontakt med Borås Stad, som i sin tur driver frågan mot Trafikverket. Det ser ljust ut för framtiden, säger Marcus Hedelin.

Affärstidningen

ANSVARIG

UTGIVARE

Peter Fridén, pf@naringsliv.se

BESÖKSADRESS Göteborgsvägen 27-29, Sävedalen

POSTADRESS Box 2079, 433 02 Sävedalen TELEFON 031-340 98 00 FAX 031-340 98 01

HEMSIDA www.naringsliv.se

REDAKTIONSSEKRETERARE

REDAKTÖR Maria Lind, maria@naringsliv.se ÖVRIGA

SKRIBENTER I DETTA NUMMER

PRODUKTION

Tidningsbyrån i Jönköpings län

FÖRSÄLJNING

V-TAB Västerås 2019

EKONOMICHEF Tomas Börjesson, tb@naringsliv.se

TEKNISK

Carina Olofsson, co@naringsliv.se

ISSN: 0281-6989 Redaktionen ansvarar ej för icke beställt material. Eftertyck förbjudes.

TRYCK Christer Andersson Morgan Lundström Stefan Johansson Thomas Almqvist Magnus Salmonson

Bengt Asplund Madeleine Hellgren Kenneth Roosenlilja Håkan Högberg Hålan Oltander

UTGES

AV


Affärstidningen näringsliv

trAnsPOrt & lOgistiK/sJÖfArt & HAMnAr/viAred BOrÅs

3

Nu finns möjlighet att expandera i attraktiva Viared SpaceRenter står väl rustade för framtiden med två fantastiska fastigheter i expansiva Viared företagspark. Läget kan inte bli bättre – i Viared strax utanför Borås finns allt man kan önska sig i fråga om service och samarbetspartners för tillväxt. Dessutom så nära Göteborg att det uppfattas som en del av den större regionens logistikstråk.

SpaceRenter befinner sig mitt i en spännande utvecklingsfas. Efter många års gott samarbete med Ellos kommer SpaceRenter att gå vidare med nya hyresgäster och nya samarbetspartners i Viared. Ellos har byggt en egen logistikfastighet vilket nu frigör 21.000 kvadratmeter högattraktiv yta i Viareds bästa skyltläge. – Vi har arbetat aktivt med frågan i ungefär ett år nu och förberett för nya hyresgäster. Vår fastighet ligger precis vid Nabbamotet och är som entrén till Viared, vilket ger goda möjligheter för en smidig logistik. Alla som behöver en snabb och effektiv logistik är potentiella hyresgäster, säger Sofia Sandgren, som driver SpaceRenter tillsammans med Johan Sandgren. Viared har verkligen allt. Bästa läge, hög tillgänglighet, närhet till stora logistikstråk och så är det dessutom ett naturskönt område med fina vandringsstråk och en bevarad lantkänsla – man kan till och med få syn på ett och annat betande får i området. Miljön är inspirerande och bidrar till en kreativitet som är svår för andra företagsparker att matcha. Tydliga kundvärden och hållbarhet

SpaceRenter har varit med och utvecklat Viared under lång tid. Grundaren Johan Sandgren drev tidigare ett familjeföretag i en av fastigheterna och har under åren fått se Viared utvecklas till dagens attraktiva företagspark – faktiskt Sveriges bästa företagspark, enligt Viared företagsförening. – Vi kan konkurrera med bästa skyltläge, hög tillgänglighet och hållbarhet. Vi känner våra kunder väl, vi kan deras verksamheter och vet vilka behov de har. Vi bygger enbart långsiktiga relationer och det kommer att vara lika aktuellt nu när vi får en eller flera nya hyresgäster efter Ellos flytt, säger Johan Sandgren. Att arbeta med tydliga kundvärden är också en del av att vara långsiktigt hållbara. I tider av förändring har SpaceRenter alla möjligheter att tillsammans med nya hyresgäster bygga upp ännu mer hållbara lösningar. – Vi ser fram emot att ta upp

hållbarhetsfrågorna med våra nya hyresgäster. Det är frågor som är aktuella för alla företag idag, bekräftar Johan Sandgren, som är innovatören bakom ett av Sveriges mest kända ekomärken Skona och som därför räknas bland veteranerna när det gäller hållbarhetsarbete. Expansionsmöjlighet för framtiden

Johan Sandgren var även med och grundade Viared företagsförening som är en länk mellan Borås Stad och näringslivet. Föreningen är proaktiv och får saker att hända i området. Nu när Viared Västra byggs ut kommer det att bli ännu mer aktuellt att sam-

verka för en bättre trafikplanering i området till exempel. På

SpaceRenter utesluter man inte heller att Viared Västra kan vara

en intressant expansionsmöjlighet för framtiden.


4

trAnsPOrt & lOgistiK/sJÖfArt & HAMnAr/viAred BOrÅs

Affärstidningen näringsliv

Effektiv rekrytering och bemanning skapar framgång Det finns många likheter mellan att vara en framgångsrik elitidrottare och att driva ett framgångsrikt företag. Det vet Mathias Svensson, fotbollsproffset som blev entreprenör i Borås med rekryterings- och bemanningsföretaget Effektiv.

Både elitidrottare och företagare strävar efter att uppnå framgång i konkurrens med andra. Samtidigt som det råder konkurrens är det lika viktigt att knyta bra samarbeten, att kunna arbeta i team och tillsammans uppnå gemensamma mål. Det är specifikt tydligt inom fotboll, och lika tydligt inom framåtsträvande företag som Effektiv. Långsiktighet och sunda värderingar

Mathias Svensson etablerade Effektiv för att verkligen kunna göra skillnad. Efter att ha testat flera olika yrkesroller efter fotbollskarriären insåg Mathias att det var människor han ville jobba med. Då skulle det också vara för att göra gott och bidra med en social insats, och vad kan då vara

bättre än att förse människor med jobb? – Jag etablerade Effektiv med brett fokus och använder min historik och kunskap för att bygga relationer och nätverk. Idag kan vi leverera personal inom väldigt många områden, branscher och befattningar. Att verkligen ta sig tid att lära känna kunden och förstå behovet gällande rekrytering och/eller bemanning gör oss framgångsrika, säger Mathias. Enligt Mathias handlar det om kvalitet, flexibilitet och långsiktighet. Det ska Effektiv leverera tillsammans med sunda värderingar och ett gott entreprenörskap. Kortsiktiga vinster är inget för Effektiv, som istället satsar på att vara en bra och uppskattad arbetsgivare som ger utrymme för personalen att växa. – Med Effektiv vill jag bygga ett långsiktigt hållbart varumärke med ett tydligt värderingsarbete. Det betyder att Effektiv ska vara en långsiktig arbetsgivare för personalen och samtidigt en långsiktig partner för kunderna, betonar Mathias. Fortsatt tillväxt trolig

Effektiv har strax under 700 an-

Mathias Svensson

ställda i Borås med omnejd. Som bemanningsföretag skiljer sig Effektiv inte från andra arbetsgivare, personalen ska ha samma fördelar och utvecklingsmöjligheter som på andra företag. – Det är klart att vi måste uppnå lönsamhet för att kunna fort-

sätta investera i vår verksamhet, men vi kommer aldrig att göra avkall på de värden som ligger till grund för företaget. Det vill säga tydliga värderingar, personal som utvecklas och mår bra samt inte minst hållbarhet på flera nivåer.

Mathias Svensson ser fram emot att få utveckla företaget i takt med Borås utveckling. Det händer mycket spännande saker i regionen och nu finns det alla möjligheter att skapa relationer, bygga nätverk och öka tillväxten.

Kan ett grönt Sahara få jorden att andas ut? Carbon Farming är en helt naturlig metod för att fånga in koldioxid från atmosfären och samtidigt låta skogsplantering hjälpa till att utveckla fattiga områden. Det är också ett av många hoppfulla steg och initiativ som vi tar på väg mot vår vision - att vara den ledande producenten av CO2-medveten energi. Välkommen in på st1.se/fornybar-energi så berättar vi mer. Den som vill förnya världen måste tänka annorlunda.


Affärstidningen näringsliv

trAnsPOrt & lOgistiK/sJÖfArt & HAMnAr/viAred BOrÅs

Economy or ecology? We have the energy for both.

We are investing all of our energy into creating solutions for sustainable prosperity. That’s why we have changed our name from MAN Diesel & Turbo to MAN Energy Solutions. Step by step, we advance marine, power, and industry solutions. This is future in the making. For customers, stakeholders, and society. www.man-es.com

5


6

trAnsPOrt & lOgistiK/sJÖfArt & HAMnAr/viAred BOrÅs

Affärstidningen näringsliv

sumNERV – inte som andra systemleverantörer Den digitala utvecklingen kommer med stora möjligheter – men även med nya utmaningar och hot som måste beaktas. sumNERV har etablerats för att göra processen lite enklare och hjälpa företag i övergången till en mer effektiv och ständigt uppkopplad verksamhetsplattform.

sumNERV säkerställer att de viktigaste digitala funktionerna i kundernas verksamheter är uppbackade och skyddade mot både förlust och angrepp. Det sker utifrån ett kontinuitetsperspektiv, där verksamheterna måste ha tillgång till dessa funktioner för att upprätthålla sina processer. I tjänsteutbudet finns därför fyra huvudkategorier: Backup som tjänst (Backup-as-a-Serivce / BaaS), Övervakning som tjänst (Monitoring-as-a-Service / MaaS), Disaster Recovery som tjänst (Disaster-Recovery-as-aService / DRaaS) samt Hosting. Tillgängligt men samtidigt skyddat?

Grundarna och tillika ägarna Robert och Hanna Hedblom ställer en retorisk fråga som de själva svarar på för att redogöra sambandet mellan tillgänglighet och skydd: – Kunder har idag inte tiden eller orken att ha kontroll på sina backuper som har till syfte att kunna återskapa den mest kritiska och viktiga tjänsterna för ett företag. Vi bistår med förståelse för vad som är viktigt, varför det är viktigt men framförallt testar av att de backuper som utförs går att återläsa. Detta är vad man i branschen kallar för test av restore, alla pratar om det, men få gör det. Robert Hedblom har fått flera utmärkelser, bland annat Microsoft MVP. Han är erkänt en av de bästa i världen gällande Backup,

Restore, DR samt Business Continuity, och har hjälpt företag som Microsoft, HPE, DELL, Hitachi, federala myndigheter i USA samt större enterprise företag runt om i Europa och världen att komma tillrätta inom dessa kvistiga områden. Övervakningen då?

sumNERV samarbetar med några av världens främsta leverantörer av säkra systemlösningar och kan efter en grundlig utvärdering av kundens befintliga funktioner presentera helhetslösningar som faktiskt optimerar och effektiviserar kundens processer och som samtidigt skyddar kritiska funktioner och information. – Många företag sitter idag och tror att de har en bra övervakning. Det vi gör med vår MaaStjänst är att definiera tillsammans med kunden vad som är kritiskt och varför. Vidare bygger vi helt automatiserade koncept kring övervakning baserat på Artificial Intelligence (AI) samt Machine Learning. Vår lösning är helt molnbaserad (en SaaS tjänst, Software-as-a-Service) vilket innebär att kunden aldrig behöver investera i en egen hårdvara, allt är redan klart. Agenten som installeras på berörda servrar lär sig vad som är vanligt beteende men framförallt presenterar den avvikelser som larm. Vidare kommer kunden även få en övergripande vy över sina kritiska system som man valt övervaka och tack vare AI-komponenterna kan övervakningen presentera viktiga beroenden för kundens system. Måste man kasta allt och börja om?

Det finns många exempel på mycket lyckosamma projekt som sumNERV medverkat i. Robert och Hanna kan inte nämna kunderna vid namn, men ger flera generella exempel. Ett kretsar

Robert Hedblom och Hanna Hedblom.

kring att återställa eller återskapa funktioner vid förlust. – Att prata om säkerhetskopiering på annat media anser vi vara utdaterat. Istället pratar vi om utökad funktion för återställning och då syftar vi på att återställa förlorad och/eller korrupt data till sitt ursprungliga läge. Utifrån det bygger vi ett ramverk för skydd, backup, återställning och driftsättning. Man är noga med att poängtera att det inte handlar om att slänga allt som redan levererats av andra konsultfirmor och byta hela system som ofta är kapitaltunga investeringar. Det handlar däremot om att arbeta lite smartare med de resurser som finns och faktiskt optimera nyttan av tidigare investeringar. – Alla företag vill till molnet men majoriteten inser snabbt att alla deras lösningar inte passar för en publik molntjänst. Vi erbjuder en extremt kostnadseffektiv hosting med hög driftsäkerhet och tillgänglighet som går att mäta med de större aktörerna på den globala marknaden. Vi är väldigt fokuserade på att leverera en extremt hög kundnöjdhet. En omöjlig kombination?

Håller dina Pharma-sändningar den kvalitet som krävs? Vi är CEIV Pharma-certifierade och har kunskapen om hur ditt gods ska hanteras med bästa kvalitet. Välkommen till vår terminal på Arlanda! www.spiritaircargohandling.com

sumNERV kombinerar hög kvalitet och tillförlitlighet med kostnadseffektivitet. En omöjlig kombination? Inte för sumNERV. – När man talar med företag har majoriteten en övertro kring att man är mer redo och skyddad för en katastrof, efter lite samtal brukar företag och personerna som ansvarar för företagens tjänster komma till insikt att man inte har så bra koll som man tror. Med hjälp av vår DRaaS-tjänst kan företag replikera sina servrar till våra datacenter och därmed vara

trygga med att om olyckan är framme kan deras kritiska system fortsätta att rulla, men då i något av våra datacenter då kundens egna ligger nere. Vidare utför vi extremt noggranna tester att servrar som representerar företagens tjänster och lösningar startar upp korrekt, tillsammans med kunden definierar vi en strukturerad och korrekt DRP (Disaster Recovery Plan). Detta är ett nytt sätt att jobba inom branschen, men man ser att det är här framtiden finns.

– Det är inte försvarbart att arbeta utifrån ett leverantörsperspektiv när antalet leverantörer bara blir fler. Vi är däremot lyhörda inför kundens behov och strävar efter att överträffa alla förväntningar. Vi gläder oss naturligtvis extra mycket åt utmärkelsen från Microsoft (Microsoft MVP), som vi erhållit nio år i rad tack vare vår höga kompetens i företaget och den kvalitet vi håller i alla leveranser, avslutar Robert och Hanna med.


Affärstidningen näringsliv

trAnsPOrt & lOgistiK/sJÖfArt & HAMnAr/viAred BOrÅs

7

Sveriges bredaste tryckeri omfamnar ny teknik med glädje Med ökad digitalisering kommer både nya möjligheter och utmaningar. Nästan alla branscher berörs på något sätt av samhällets övergång till det digitala, och för många är skiftet ett efterlängtat lyft som skapar nya affärsmöjligheter. På Stema Specialtryck AB har man för avsikt att ta vara på alla möjligheter och är i den processen inte rädda för att satsa på ny teknik.

Entreprenörerna Stefan Johansson och Mats Ohlsson etablerade

Stema 1984 och redan då var verksamheten framåtriktad. Man insåg tidigt värdet i att satsa på många olika trycktekniker och produktkategorier utöver screentryck. Något Stemas ägare och anställda gläder sig åt idag när screentryck på många håll fasas ut. – Vi märker att den traditionella screentrycksbranschen är på väg åt ett annat håll, men det finns fortfarande ett betydande behov som vi ska möta. För att skapa tillväxt satsar vi samtidigt på flera andra tryckbranscher och idag kan vi erbjuda det mesta inom specialtryck för till exem-

Stema flyttade in i sina nya lokaler november 2017 och vi trivs ypperligt på Viared, säger Stefan Johansson.

pel skyltning, förpackningsdesign, mässmaterial och fordonsdekor, berättar Stefan Johansson, delägare och personalansvarig. Räds inte förändring

Tryckbranschen har förändrats drastiskt och många aktörer har successivt försvunnit från marknaden, men det är inget som skrämmer Stema. Istället för att växla ner och enbart fokusera på guldkornen vill man kunna erbjuda en attraktiv helhet där kunden kan känna sig trygg med att allt inom tryck, inklusive prepress och originalhantering, finns under samma tak. – I samband med att vi skulle utveckla verksamheten i nya lokaler började vi fundera på expansion. Det mynnade ut i att vi slog ihop Stema med ett annat tryckföretag i Borås, Responstryck, och därmed fick ta del av deras erbjudande inom offset och digitaltryck i mindre format. Nu kan vi verkligen säga att vi är heltäckande på det området också – Stema är härmed troligtvis Sveriges bredaste tryckeri, fortsätter Stefan Johansson. Bredden är Stemas främsta konkurrensfördel, tillsammans med lojal personal med hög kompetens inom specialtryck. Företa-

En av Stemas senaste investeringar, en helautomatisk utrustning för skärning/efterbearbetning av exempelvis skyltmaterial för butiksexponering. Hanterar upp till 2x3m stora ark.

get sysselsätter idag ett 70-tal personer. Omfamnar ny teknik

Även i digitaliseringens era spår Stema en ljus framtid för tryckta produkter. – Det kommer i framtiden att handla om mer exklusiva trycksaker och produkter som förmedlar en viss känsla. Det är den största skillnaden mot tidigare, när all kommunikation var tryckt. Framöver kommer det att bli mycket mer fokus på design och utformning och de första stegen med original och prepress kom-

mer att bli ännu mer effektiva med ny teknik, menar Stefan Johansson. För Stemas del handlar framtiden om att fortsätta satsa på det man är riktigt bra på – nämligen specialtryck. – Vi kommer aldrig att luta oss tillbaka och vara nöjda. Vi är medvetna om att till exempel offset inte kommer att öka på marknaden men vi satsar på tekniken ihop med digital produktion för att kunna erbjuda kunderna den helhet de förväntar sig av oss, idag såväl som i framtiden.

Wérins Åkeri AB 3:e Industrigatan 2, 681 30 KRISTINEHAMN

Tel 0550-15530 info@wirensakeri.se www.wirens.se


8

trAnsPOrt & lOgistiK/sJÖfArt & HAMnAr/viAred BOrÅs

Affärstidningen näringsliv

Rätt skyddsutrustning räddar liv När det gäller högpresterande skyddsutrustning och skyddskläder finns det ingen som kan leverera som TST Sweden i Borås. Företaget utvecklar och tillverkar material för skyddskläder i egen regi, och samarbetar bara med de allra bästa när det gäller leverans av annan skyddsutrustning.

TST Sweden utgår från Viared företagspark i Borås och når därför en stor marknad inom några timmar. Dock så är den största kundgruppen internationell, upp till 90 procent av tillverkningen

går till kunder i andra länder som uppskattar den svenska standard och kvalitet som TST Sweden står för. – Vi arbetar enbart med nischade skyddsprodukter som används i extrema miljöer. Några exempel är inom offshoreindustrin, petrokemisk industri och inom bygg- och anläggningsbranschen. Då handlar det ofta om att riva något och bygga upp något nytt, renovera gammal betong och liknande, förklarar Jörgen Lillieroth, vd på TST Sweden.

mellan liv och död. – För att bevara våra kärnvärden sker nästan all tillverkning i Sverige. Vi har utvecklat egna industritextilier som används för att tillverka skyddskläder som står emot en vattenstråle på 3000 bar. Om man jämför med en vanlig högtryckstvätt för hemmabruk som har upp till 130 bar så förstår man snabbt hur stora tryck vi talar om här, säger Jörgen Lillieroth. En vattenstråle på 3000 bar skär i betong som smör. Helt otroligt är att det finns arbetsplatser i världen där man hanterar dessa tryck i farliga processer, men inte använder skyddskläder som är garanterade att hålla för det. TST Sweden vill sprida kunskap om hur viktigt det är att använda rätt skyddsutrustning – varje gång och inom alla tillämpningar. Det är som viktigast i miljöer där det är långt till sjukvården, som till exempel på en oljerigg.

Räddar liv

TST Swedens produkter bidrar till att rädda många liv årligen. Oavsett hur proaktivt man arbetar så finns det en del arbetsmoment som är svåra att få helt säkra. Ett sådant moment är när man ska bila bort gammal betong med högtrycksstråle. Om olyckan är framme kan TST Swedens skyddsutrustning vara skillnaden

Värnar om kompetensen

TST Sweden drar nytta av att verka mitt i Textilsverige. För att bevara en stor del av tillverkningen inom landets gränser är det också en förutsättning. Tygerna vävs, beläggs och färdigställs i Sverige, och nästan alla kläder sys i Boråstrakten. – Textilhögskolan i Borås är en

stor tillgång för oss. Eftersom det utbildas väldigt få sömmerskor så måste vi vara rädda om den kompetens vi har. Vi måste också bidra till att stärka intresset för branschen. Jag tror att många som är intresserade av att sy kläder mycket väl skulle passa inom industrisömnad – om de får en chans att lära känna branschen. Här måste vi bli bättre på att marknadsföra oss och vad vi kan erbjuda, avslutar Jörgen Lillieroth.

Borås nya mötesplats Det kommunägda fastighetsbolaget Industribyggnader i Borås AB (IBAB) erbjuder anpassade lokaler till både kommunala och kommersiella verksamheter. Det nyligen färdigställda och invigda kongresshuset på Akademiplatsen i centrala Borås är företagets största projekt genom tiderna.

Redan 2012 började man inom Borås Stad att diskutera kring utvecklingen av en ny mötesplats.

Det fanns ingen större kapacitet på plats och man började då kartlägga vilka befintliga byggnader som skulle kunna byggas om för att möta behovet. Projekt i särklass

Kongresshuset är ett projekt i särklass. Hela investeringen landade på omkring 210 miljoner kronor och om man ser till fastighetens omfattning och all verksamhet som ryms i huset är det enligt Lars Nordin, vd på IBAB, en mycket prisvärd investering. – Fastigheten är egentligen

fyra sammanlänkade hus som totalt ger en verksamhetsyta på 9300 kvadratmeter. Här finns plats för stora möten med upp till 1000 sittande deltagare. Den stora kapaciteten lockar hit större evenemang och gör att fler väljer Borås för att mötas, det var också det vi ville uppnå tillsammans med Borås Stad i det här projektet, säger Lars Nordin. Stolta över kongresshuset

Kongresshallen är Borås nya mötesplats. Byggnaden är miljöcertifierad enligt systemet Green

Building och det är mycket avancerad teknik i huset. Det finns 23 mötesrum, bankettsal och utställningshallar. – Det beslutades under 2015 att dåvarande Kårhuset på Allégatan, mitt i campusområdet och Simonsland, skulle byggas om

till dagens kongresshus men bygget påbörjades några år senare. Från det att vi fick klartecken tog det 18 månader att förvekliga projektet. Vi är mycket stolta över resultatet, avslutar Lars Nordin.


Affärstidningen näringsliv

trAnsPOrt & lOgistiK/sJÖfArt & HAMnAr/viAred BOrÅs

9

Allt talar för Borås som framstående logistikregion I Borås finns Skandinaviens största koncentration av företag inom mode och textil. Allt sedan Ellos grundades för över 70 år sedan har de största konfektionskedjorna radat upp sina huvudkontor i centrala Borås. Tillsammans driver de på utvecklingstakten i en av Sveriges starkaste tillväxtregioner.

Som handelsstad har Borås etablerat en särställning inte enbart i Västsverige, utan även av stor betydelse för hela norra Europas mode- och textilindustri. Utvecklingen har varit starkast inom konfektion – hälften av alla kläder som importeras till Sverige passerar Borås. Även om tillverkningen sker utomlands så växer design, utveckling och logistik i regionen. Utvecklas som logistiknav

Borås är ett centralt logistiknav för många olika typer av produkter utöver kläder. Stora godsmängder som passerar Västsverige hamnar i Boråsregionen, som har flera omlastningscentraler och stora lagerverksamheter till förfogande. Borås Stads etableringschef Daniel Göök berättar

MONTERINGSLÖSNINGAR MONTE ERINGSL SL LÖSNING GAR

att det finns mycket som talar för Borås som framstående logistikregion: – För det första finns en stor kunskap och erfarenhet samlad i regionen tack vare konfektionsindustrins starka utveckling där bra logistikflöden är helt avgörande. För det andra kan regionen dra nytta av närheten till Göteborgs hamn, som är Skandinaviens största för import och export. Från Borås finns dessutom direktförbindelse via järnväg till Varbergs Hamn som också har en stark ställning i Sverige när det gäller in- och utskeppning av handelsvaror. Landvetter flygplats är både Göteborgsregionens och Borås internationella flygplats som knyter regionen till viktiga handelsnav världen över. Kort sagt – från Borås är det inte

HÅLLARE & FÄSTEN

långt till kontinenten eller resten av världen. Dessutom finns tydliga kopplingar mellan logistikbranschen och aktuell forskning vid Högskolan i Borås. Det är viktigt för att branschen ska kunna möta framtiden. Vi har gått från postorder till e-handel och dagens logistikverksamhet måste anpassa sig till det.

FÖR ST STABIL TABIL ABIL MONTERING AV A V TYNGRE ENHETER ENHE I FORDON

MODELLANPA ASSADE MODELLANPASSADE YRKES-PRODUKTER FÖR YRKES MÄSSIGT DAGLIGT BRUK & BÄTTRE ARBETSMILJÖ TILL TILLVERKADE LVERKADE I SVERIGE

Även stark industriell grund

I Borås finns det fortfarande gott om tillgänglig industrimark trots att intresset för staden har vuxit kraftigt under de senaste åren. Stadens näringslivsservice arbetar för att förenkla mötet med kommunen och göra etableringar lättare att genomföra. Det omfattar alla delar av serviceerbjudandet, från första kontakt till etablering. – Även om Borås är internationellt känd som handelsstad så har vi också en stark industriell grund att stå på, med många underleverantörer till Sveriges största industriföretag som exempel. Det finns många välmående industriföretag som bidrar till regionens utveckling och det vill vi också ta vara på och vidareutveckla för framtiden, säger Daniel Göök.

VERKAR BRODIT AB DESIGNAR, UTVECKLAR TVEC T & TILL TILLVERKAR NGAR I PLAST & MET N TALL ALL KUNDANPASSADE LÖSNINGAR METALL SEDAN 1983.

E

Hyr lokaler du aldrig växer ur! SpaceRenter ser till att dina lokaler växer i takt med dina affärer.

Allt talar för ljus framtid

Borås Stads etableringschef Daniel Göök.

Borås Stad har utvecklat riktlinjer för hur kommunen ska utvecklas med siktet ställt på 2025. Borås är en av landets mest snabbväxande kommuner räknat i invånarantal, med omkring 1200 nya invånare per år. Det händer mycket i staden, som bland annat genomgår en byggboom och samtidigt attraherar flera stora event årligen. Dessutom planeras en stor infrastruktursatsning med Götalandsbanan mellan Göteborg och Stockholm, där Borås blir ett naturligt stopp på vägen. Alla delar sammantagna talar för en ljus framtid för Borås som en framstående handels-, logistik- och industriregion i Västsverige.

VIARED • BORÅS SPACERENTER.SE


10

trAnsPOrt & lOgistiK/sJÖfArt & HAMnAr/lAndvetter AirPOrt

Affärstidningen näringsliv

Göteborg Landvetter Airport, Västsveriges port till världen Anna Strömwall är sedan februari 2019 Flygplatsdirektör på Göteborg Landvetter Airport och medlem av Swedavias koncernledning. Hon har mångårig erfarenhet från chefsroller inom transport- och logistikbranschen, bland annat som Planning Manager för Skandinaviens största containerhamn APM Terminals, chef för Swedavia Konsult och säkerhetskontrollen på Stockholm Arlanda Airport. Anna Strömwall är 42 år, civilingenjör i Industriell ekonomi från Tekniska högskolan vid Linköpings universitet och bosatt strax utanför Göteborg.

– Göteborg Landvetter Airport är Västsveriges port till världen och ska fortsättningsvis vara det självklara valet för flygresor från Västsverige. – Ett av mina viktigaste uppdrag är att säkerställa tillgängligheten till Västsverige med ett attraktivt linjeutbud för att möta näringslivets-, kommunernas-, besöksnäringens- och akademins behov. Att ha effektiva flygförbindelser behövs för att nå ut till andra marknader och för att få in kompetens, kunskap och varor. Vi behöver tillgodose Göteborgsregionens globala tillgänglighet som är viktigt för vårt exportoch importberoende näringsliv. I Västsverige finns idag cirka 2700 utlandsägda företag, många med internationell prägel på verksamheterna.

Foto: Kalle Sanner

Miljöarbetet, en prioriterad del av verksamheten

– Swedavia är världsledande på att driva klimatsmarta flygplatser och vi arbetar för att påskynda utvecklingen för ett hållbart flyg. Vi jobbar aktivt med att främja bioflygbränsle, som är en av de viktigaste åtgärderna, på kort sikt, för att minska flygets kli-

matpåverkan. Visionen är att det svenska inrikesflyget ska vara fossilfritt 2030 och 2045 ska allt flyg som lyfter från Swedavias flygplatser vara fossilfritt. Det är i linje med internationella klimatmål. På längre sikt kommer även elektrifiering att få en stor betydelse, avslutar Anna Strömwall.

FAKTA Göteborg Landvetter Airport • Göteborg Landvetter Airport är Sveriges näst största flygplats som ägs och drivs av Swedavia. • Flygplatsen byggdes 1977. Den var då dimensionerad för cirka 3 miljoner resenärer. Flygplatsen närmar sig 7 miljoner resenärer om året, en ökning med över 40 procent sedan 2012. År 2027 beräknar vi att ta emot cirka 8 miljoner resenärer. • 2016 beslutades att genomföra ett omfattande utvecklingsprogram och terminalexpansion för att möta regionens efterfrågan på tillgänglighet. Framöver får flygplatsen flera nya gater, ny och utökad terminalkapacitet, förbättrad bagagehantering, nya trafiklösningar runt om samt ett nytt hotell med konferensmöjligheter. • Göteborg Landvetter Airport är Sveriges tredje största arbetsplats utanför tätort och sysselsätter cirka 4 000 personer fördelat på ett hundratal företag. I underleverantörsleden tillkommer dessutom ytterligare cirka 3.900 personer. • Flygplatsen trafikeras av 49 flygbolag med 100 direktlinjer varav hälften är reguljära och hälften charter. 80 procent av trafiken på Landvetter är utrikestrafik. • Serviceutbud: 12 restauranger, 16 butiker. • Med läge mitt i Skandinavien, mellan Oslo-Köpenhamn-Stockholm, är Göteborg Landvetter Airport en så kallad frakthub för interkontinental frakt. Målet är att öka fraktfrekvenserna ytterligare framöver. För flygbolag är möjligheten att transportera frakt en viktig ekonomisk framgångsfaktor. Idag fraktas 65.000 ton från Landvetter. Flygfrakten står för mindre än 1 procent av världens transporter men bidrar till 35 procent av världstransportens värde. • Göteborg och Västsverige är också ett viktigt logistiknav för Sverige. I anslutning till flygplatsen är ett Airport City med lager, logistik, kontor och handel påbörjat, vilket på sikt kommer att generera 10.000 nya arbetstillfällen. • Västsveriges port till världen. Anna Strömwall.  Foto: Maria Moustakakis


Affärstidningen näringsliv

trAnsPOrt & lOgistiK/sJÖfArt & HAMnAr/lAndvetter AirPOrt

Europas bästa RoRo-hamn!

Trelleborgs Hamn är inte bara Skandinaviens största RoRo-hamn utan även Europas bästa RoRo-hamn. dƌĞůůĞďŽƌŐƐ,ĂŵŶŚĂƌĞƩƵŶŝŬƚůŽŐŝƐƟƐŬƚůćŐĞŽĐŚćƌĞŶǀŝŬƟŐ ůćŶŬŝƚƌĂŶƐƉŽƌƚŬĞĚũĂŶ͘/ĚĂŐƵƚŐĊƌĨćƌũĞĨƂƌďŝŶĚĞůƐĞƌƟůůŽĐŚ från ŬŽŶƟŶĞŶƚĞŶ͕ƟůůZŽƐƚŽĐŬ͕^ĂƐƐŶŝƚnj͕dƌĂǀĞŵƺŶĚĞ͕^winoujscie ŽĐŚ<ůĂŝƉĞĚĂ͕ŵĞĚϯϬĂŶŬŽŵƐƚĞƌŽĐŚĂǀŐĊŶŐĂƌĚĂŐůŝŐĞŶ͘ :ƵƐƚŶƵƉĊŐĊƌĞŶĞdžƉĂŶƐŝǀĨĂƐŵĞĚƵƚďLJŐŐŶĂĚŽĐŚŇLJƩĂǀhamnen ŵŽƚƐLJĚŽƐƚ͘&ƌĂŵƟůůϮϬϮϱŝŶǀĞƐƚĞƌĂƌdƌĞůůĞďŽƌŐƐ,ĂŵŶďůĂŶĚĂŶŶĂƚ ŝĨLJƌĂŶLJĂĨćƌũĞůćŐĞŶ͕ŶLJĂďLJŐŐŶĂĚĞƌ͕ŶLJĐŚĞĐŬͲŝŶƐĂŵƚŚĂŵŶŝŶĨĂƌƚ͘ w www.trelleborgshamn.se ww.trelleborgshamn.se

11


12

trAnsPOrt & lOgistiK/sJÖfArt & HAMnAr/lAndvetter AirPOrt

Affärstidningen näringsliv

Effektiv godshantering med själ och hjärta SAS dotterbolag Spirit Air Cargo hanterar gods som importeras och exporteras från Sverige med flyg. Hanteringen måste vara ultraeffektiv men samtidigt vara så noggrann och omsorgsfull att godset inte skadas. Idag är spårbarhet en mycket viktig del i kvalitetskedjan och här sker i skrivande stund en stor upprustning genom hela organisationen.

Sverigechef Claes Runström.

När all dokumenthantering digitaliseras inom Spirit Air Cargo kommer man att kunna garantera en mycket högre spårbarhet och dokumentsäkerhet. Det är en självklar utveckling för ett företag som även i fortsättningen ska hantera stora mängder flyggods på ett smidigt och framförallt hållbart sätt. – Digitaliseringen ger oss helt nya möjligheter att möta såväl kunder som anställda. Den nya generationen medarbetare är så rutinerade när det gäller IT att de förutsätter en effektiv organisation för det. Samtidigt kan en ökad digitalisering bidra till att skapa ännu effektivare flöden genom hela verksamheten, säger Claes Runström, Sverigechef för Spirit Air Cargo.

Först med att vara certifierade för läkemedel

SAS och Spirit Air Cargo är först i Skandinavien med att vara IATA-certifierade för hantering av läkemedelstransporter via flygplatsen. För att överhuvudtaget bli godkända och certifierade för en sådan hantering krävs strikta rutiner för hur läkemedlen ska förvaras under hela transporten, från ankomst och vidare till mellanlagring och slutligen distribution. Olika läkemedel har olika krav gällande temperatur vid förvaring, och därför finns det fyra olika tempererade lagerutrymmen på Arlanda Airport som Spirit Air Cargo förfogar över. Lagren är ständigt övervakade och har sensorer som larmar vid eventuella temperaturavvikelser. – Vi måste kunna garantera en viss nivå av säkerhet för såväl individen, det vill säga slutkonsumenten av läkemedlen, som för våra kunder rent ekonomiskt. Läkemedel betingar ofta ett högt ekonomiskt värde, och här handlar det ofta om stora volymer, säger Magnus Persson på Spirit Air Cargo i Arlanda.

Allt handlar om säkerhet

Det tog nästan tre år att få IATAcertifieringen, och Magnus Persson har varit en av initiativtagarna till det från start. Idag ansvarar han både för vidareutveckling av läkemedelshanteringen på flygplatsen samt även för utbildningar inom området. – Allt handlar om säkerhet. Att personalen som handhar och ansvarar för hanteringen av godset har rätt utbildning och kompe-

tens är av största vikt, säger Magnus. Även dokumentation och spårbarhet är viktigt. Om en kund upptäcker att ett läkemedel har skadats ska man kunna spåra var i transportkedjan det begåtts ett misstag. Tack vare utvecklingen av det nya systemet för läkemedelshantering inom Spirit Air Cargo har läkemedelsbranschen fått en ännu säkrare service i den omfattande transportkedjan.

Magnus Persson , Spirit Air Cargo i Arlanda

När allt är express finns bara en självklar partner Ingen kan världen som DHL Express. Inom företaget finns marknadens absolut skarpaste kompetens när det gäller internationella transporter – och det ska gå fort, här är nämligen allt express. Det vittnar den Göteborgsbaserade verksamheten vid Landvetter flygplats om.

DHL Express är en mycket expansiv del av den globala DHLkoncernen, som för övrigt firade sitt 50-årsjubileum under 2019. Den anrika verksamheten vidareutvecklas ständigt och i Sverige är DHL Express ett av de mest tillväxtbenägna logistikbolagen på marknaden. I Sverige sysselsätter DHL Express cirka 850 medarbetare varav ungefär 200 på Landvetter flygplats. Från Landvetter utför DHL Express tidsbestämda-leveranser inom en dag till hela Europa med flyg, och globalt inom två till max tre dagar. Inom bolaget finns också vägtransporter inom Europa.

och nästan lika mycket utgående via DHL Express terminal på Landvetter flygplats. Den moderna terminalen togs i bruk 2016 och har en central import-exportavdelning och trafikledningsfunktion med 30 anställda. – Terminalen är helt automatiserad och omfattar en investering på omkring 150 miljoner kronor över tio års tid. Vi är en central del av DHL Expresssvenska verksamhet, säger Michael Odelhög, operativ chef på DHL Express, Landvetter flygplats. Utöver godshantering finns även en administrativ verksamhet och kundmottagning på plats i terminalen.

Större kapacitet idag

Sedan 2015 har kapaciteten utökats tack vare att Göteborg trafikeras av en Airbus 300. Flyget landar tidigt varje vardagsmorgon och varje dag hanteras omkring 30 ton inkommande gods,

Fortsatt tillväxt sannolik

DHL Express gulröda kurirbilar är välkända inslag i gatubilden. Från Landvetter går ett 70-tal bilar dagligen för distribution i regionen.

Från vänster Sverigechef Dhl-express Henrik Jensen och Michael Odelhög, chef Dhl landvetter flygplats.

– Det är klart att e-handelns utveckling har en stor inverkan på vår verksamhet. DHL Express har över 1300 paketombud enbart i Sverige. Vi ser fortsatt goda tillväxtmöjligheter, säger Henrik Jensen, operativ chef för DHL Express i Sverige. När allt är express finns bara en självklar partner. DHL Express erbjuder dessutom fantastiska möjligheter att göra karriär i en global koncern.


Affärstidningen näringsliv

trAnsPOrt & lOgistiK/sJÖfArt & HAMnAr/lAndvetter AirPOrt

Startskottet för vidare expansion inom Schenker Logistics DB Schenkers division Contract Logistics, som omfattar bolaget Schenker Logistics AB, storsatsar med uppstart av nytt logistikcenter i Danmark. Det är en viktig milstolpe för Schenker Logistics, som erbjuder en bred portfölj av tjänster för kunder inom allt från e-handel till tillverkande industri.

Nu får den svenska verksamheten inom Contract Logistics uppbackning av en dansk systerverksamhet. De nuvarande svenska naven inom Schenker Logistics, det vill säga Göteborg, Jönköping, Nässjö och Stockholm, får sällskap av ett danskt nav i Kolding. – Etableringen i Danmark är startskottet på vår planerade expansion och tillväxtresa. Verksamheten omfattar både egen lagerverksamhet samt logistiktjänster in-house hos kund. Det känns mycket positivt att vara en del av den här utvecklingen, säger Håkan Nydén, Vice President & Head of Contract Logistics med ansvar för divisionen Contract Logistics i Sverige, Danmark och Island. Allt större inslag av automation i verksamheten

Schenker Logistics ligger långt framme när det gäller automation och var tidigt ute med att implementera standardiserade automationslösningar som flera kunder kan dela på. Idag är plockautomation ett erbjudande i tjänsteutbudet och en naturlig del i många logistiklösningar. Schenker Logistics är övertygade om att detta kommer att öka i omfattning i logistiklösningar framåt, en förändring som redan startat starkt pådriven av höga krav på hanteringstider samt en allt mer utmanande marknad för arbetskraft.

Sedan 1 september 2018 leder Håkan Nydén verksamheten för Schenker Logistics i region Sverige, Danmark och Island.

– Automation kommer inte att vara optimalt för alla flöden, men när det handlar om stora plockintensiva volymer och många unika artiklar som ska hanteras och distribueras så kommer moderna automationslösningar att vara avgörande. Inom det här området har Schenker Logistics redan flerårig erfarenhet och ligger långt fram, menar Håkan Nydén. - Det är också viktigt att poängtera att automation i sig inte är någon universallösning för att effektivisera sin logistik. För det första gäller det att endast automatisera den eller de delar som passar för automation och hitta effektiva processer att kombinera olika plockzoner och för det andra handlar det om att alltid sträva efter att bli lite bättre. Nyckeln är systematiskt och kontinuerligt förbättringsarbete vilket är en del av vårt arbetssätt och kultur inom hela divisionen Contract Logistics, säger Håkan Nydén.

www.reachlogistics.se

VILKEN VILKEN VÄG VÄ V ÄG TAR T AR DU DU??

x

LUGN! LUGN! VI HJÄLPER DIG! DIG! BÅDE VID BEMANNING & REKRYTERING! REKRY TERING!

x x

x

x

Del av en global koncern

Vår automatiserade Carrypick-anläggning fylls idag av två olika kunder för vilka e-handeln antingen utgör hela deras affärsmodell eller är en viktig grund för deras tillväxt.

Att vara en del av den globala koncernen DB Schenker är naturligtvis en fördel när man ska etablera nya enheter. Många kunder värdesätter möjligheten att kunna ha en global eller regional partner som sköter helheten kring logistik, och som har likartade arbetssätt och samma värderingar oavsett var man befinner sig. – DB Schenker har bland mycket annat ett väldigt starkt transportnät etablerat i hela Europa. I Sverige och Norden har vi även våra egna paketprodukter. Med en e-handel som växer kraftigt kan vi tillsammans erbjuda såväl lager- som distributionslösningar för både B2B och B2C. Det är en stor fördel för oss och inte minst för våra kunder, förklarar Håkan Nydén.

effektiv.se effek tiv.se

We make you visible.

 På små och stora format. I små och stora upplagor. För inom- och utomhusbruk. På alla tänkbara material.

www.stema.nu

Numera är det robotar som kommer till personalen med artiklarna som ska plockas istället för som förr då personalen var tvungen att gå långa sträckor bland rader av hyllor för att plocka en order.

13


14

trAnsPOrt & lOgistiK/sJÖfArt & HAMnAr

Affärstidningen näringsliv

Optimism kring transportsektorns möjligheter att ställa om Sverige har som mål att bli världens första fossilfria nation. Det görs väldigt många investeringar inom allt från förnybara energikällor till energiåtervinning inom industrin. Stora förändringar pågår även inom livsmedelsbranschen och att välja grönt börjar mer bli en livsstil än en trend. Att ställa om transportsektorn är dock avgörande för att nå drömmen om det fossilfria samhället.

Hur ska transportsektorn ställas om och bli klimatsmart i framtiden? Det finns inte ett svar eller en enda lösning på den frågan. Genom massiva investeringar i allt från nya bränslen till kollektivtrafik kan transportsektorn ställas om, men det kommer att ta tid.

700 miljarder till infrastruktur

Glädjande är att regeringen nu satsar mer än någonsin på att utveckla Sveriges infrastruktur och då handlar det om initiativ som skapar möjligheter för utveckling av klimatsmarta transportlösningar. – Under nuvarande period avsätts 700 miljarder kronor för att utveckla infrastrukturen, och det är 100 miljarder kronor mer än föregående period och därmed Sveriges hittills största satsning inom infrastruktur, påtalar infrastrukturminister Tomas Eneroth. 700 miljarder kronor är en gigantisk summa, men pengarna ska också räcka till mycket. Ökningen på 100 miljarder kronor kommer att göra stor skillnad som även kommer att märkas i underhåll, nyinvesteringar och förbättrade järnvägssystem bland annat. Alla transportslag behövs

I skrivande stund pågår flera spännande projekt som kommer att sätta en helt ny standard för Sveriges transportsystem. – Det räcker inte att enbart fokusera på upprustning av järnvägen och byggnation av höghastighetsbanor även om det är mycket investeringar som görs här. Omställningen kräver engagemang från hela transportsektorn och då måste fordonsindustrin också vara med. Att både Volvo och Scania satsar på eldrift i tunga fordon är ett stort steg i rätt riktning, säger Tomas Eneroth. Den svenska godstrafiken måste förän-

dras. Under 2018 presenterades för första gången i Sveriges historia en nationell godstransportstrategi. Den beskriver behovet av nya stambanor och höghastighetståg som ska öka kapaciteten, samt behovet av att främja intermodalitet i större utsträckning. En hållbar transportsektor behöver alla transportslag och nyttjar det bästa alternativet varje gång. Hur ska vi klara omställningen?

En viktig förutsättning för att alla ska klara omställningen är att det finns gynnsamma förutsättningar för att satsa på klimatsmarta lösningar. Det är regeringens uppgift att se till så att det finns stöd för olika investeringar, från elektrifiering av järnväg till produktion av förnybara drivmedel.

– Med de investeringar som görs nu och med de styrmedel vi har så är jag övertygad om att det är möjligt att genomföra omställningen enligt vad som fastställs i Parisavtalet och det klimatpolitiska rådet, säger Tomas Eneroth. Vi bygger just nu en permanent världsutställning som består av Sveriges nya infrastruktur med utbyggd kollektivtrafik, elektrifierad järnväg, höghastighetsbanor, ökad intermodalitet, nya bränslen och så vidare. Elektrifiering omfattar i framtiden även flygbranschen, redan idag pågår test av eldrivna flygmotorer. – Att jobba fram alternativ som faktiskt gör det möjligt för alla att ställa om är vår viktigaste uppgift, bekräftar infrastrukturministern.

Nautiska föreningen lika aktuell för modern sjöfart Nautiska föreningen i Göteborg är en samverkansarena sjöfartsintresserade. Under 2019 firades föreningens 150-årsjubileum med seminarier, kunskapsutbyte och jubileumsmiddag. Firandet är i sig också en symbol för att man ska finnas kvar i minst lika många år till.

Senare hälften av 1860-talet karaktäriserades av en kraftig expansionsperiod för sjöfartsnäringen i Göteborg. På den tiden fanns inga myndigheter som tog sig an sjöfartsfrågor, 1869 bildades därför Nautiska Föreningen. Fokus på nätverkande

Föreningen fick tidigt ett stort inflytande och var bland annat remissinstans för den svenska riksdagen i sjöfartsfrågor och styrelsen var i gamla tider engagerad som skiljenämnd i tvister och liknande. Dagens verksamhet kretsar mer kring kunskapsutbyte och en strävan efter att få verksamma inom sjöfart att mötas.

Fokus på nätverkande är det centrala. Intressenter och medlemmar träffas fyra gånger per år för att ta sig an olika frågor inom svensk sjöfart. Efter jubileet, som firades den 29 augusti i år, kommer höstmötet den 19 november, ett studiebesök på Northern Offshore Group och vintermötet i januari där fokus kommer att ligga på yrket hamnagent. Årsmötesförhandlingarna i april brukar avrundas med seminarier där talare från nyckelpositioner inom sjöfarten gör sina framträdanden. Under årsmötet 2019 var fokus på marknadsföring och kommunikation. Lika aktuell för modern sjöfart

Även om den moderna sjöfarten ser helt annorlunda ut än den som låg till grund för bildandet av Nautiska föreningen för 150 år sedan så finns det fortfarande ett behov av att mötas och diskutera kring sjöfartens framtid och villkor. Det kanske är ännu viktigare idag om Sverige ska behålla sitt anseende som sjöfartsnation. År 2020 blir ett spännande år

Lena Göthberg.

för den svenska sjöfarten och inom Nautiska föreningen är man

inte sena med att uppmärksamma de nya satsningar som görs i så-

väl ny teknik som nya vägar för samverkan.


Affärstidningen näringsliv

trAnsPOrt & lOgistiK/sJÖfArt & HAMnAr

15

Trelleborgs Hamn

– Östersjöns klimatsmartaste hamn Trelleborgs Hamn är Östersjöns största järnvägshamn och har som mål att bibehålla och stärka sin position som regionens klimatsmartaste hamn. Det är en utmaning då hamnen just nu befinner sig mitt i en stor förändringsprocess med omfattande omlokalisering av samtliga verksamheter.

Hela hamnen ska flytta och få nya ytor. Delar av hamnen har redan hunnit flytta, och nya kajlägen har även tilldelats de tre rederierna som verkar i hamnen. Som Sveriges näst största hamn i godsvolym mätt förbereder sig nu Trelleborgs Hamn på ännu större flöden. Det nya läget möjliggör en kapacitetsökning som hamnens vd Jörgen Nilsson sett fram emot länge. – Det har varit många lyckosamma satsningar såväl inom vårt bolag som inom rederierna. Det är ganska stora investeringar som färdigställts under föregående år och som gör att vi nu har alla möjligheter att fortsätta expandera, säger Jörgen Nilsson. I Trelleborg är man dessutom lyckligt lottade då hamnen utgör ett viktigt transportnav med kortast väg till kontinenten. Det geografiska läget är en fördel som Trelleborgs Hamn kan vidareutveckla ännu mer framöver. Flytten ger ökad kapacitet

Till 2026 kan antalet enheter passera 1,8 miljoner, och antalet passagerare nå upp till 2,5 miljoner. Det nuvarande hamnläget klarar

Jörgen Nilsson, vd, Trelleborgs Hamn AB.

inte sådana volymer, därför är det angeläget att förbereda det nya hamnområdet utan dröjsmål. Trelleborgs Hamn har redan rykte om sig att vara en effektiv aktör med korta beslutsvägar. Det borde underlätta i den fortsatta utvecklingen mot större godsoch passagerarvolymer. Hamnbolaget har samtidigt som mål att utveckla Trelleborg till Sveriges och tillika Östersjöns klimatsmartaste hamn. Mitt uppe i den expansiva fasen, det vill säga samtidigt som hamnen flyttar till det nya området i sydost, pågår flera parallella projekt för att minska hela hamnverksamhetens miljöpåverkan. Redan 2014 installerades en dagvattenanläggning i hamnen, följt av en reningsanläggning för tvättvatten som används för att rengöra hamnens fordon året därpå.

Färjeläge 13 och 14 står färdiga 2020.

Alla investeringar för miljön är viktiga. Den största fördelen med flytten är nog att det kommer utvecklas en mer effektiv internlogistik i hamnområdet, med större ytor och mer effektiv hantering av gods och ännu smidigare passagerarflöden.

Skandinaviens största RoRo-hamn

Trelleborgs Hamn är Skandinaviens största RoRo-hamn med hög frekvens i antal ankomster och avgångar. Tillsammans står de tre rederierna Stena Line, TT Line och Unity Line för tretton moderna färjor och trafikflödet på-

går dygnet runt, årets alla dagar. Att kunna serva rederierna ännu bättre och tillsammans utveckla en ännu mer konkurrenskraftig verksamhet är huvudfokus för framtiden.

Bli Barnsupporter och ge 100 kr i månaden. barncancerfonden.se


16

trAnsPOrt & lOgistiK/sJÖfArt & HAMnAr

Affärstidningen näringsliv


Affärstidningen näringsliv

trAnsPOrt & lOgistiK/sJÖfArt & HAMnAr

17

Grönare sjöfart på Stena Line Stena Line siktar högt när det gäller hållbarhetsfrågor på alla nivåer. Det finns nog inget rederi i världen som har en lika stark ambition här som Stena Line. Inom det omfattande hållbarhetsarbetet ryms allt från investeringar i ny teknik för fossilfri framdrift till arbete för att aktivt påverka konsumtionsmönster ombord.

Det finns många exempel på hur Stena Line under en lång tid har arbetat för att göra sjöfarten lite mer hållbar. Eller ganska mycket mer hållbar. Stena Line var på 90-talet en av de första att investera i teknik för landström, som möjliggör ett grönare energialternativ under kajvistelsen. Stena Line satte för några år sedan in världens första fartyg med kombinerad metanol- och dieseldrift på linjen mellan Göteborg – Kiel. Det planeras i skrivande stund även för uppgradering av befintliga fartyg för batterihybriddrift och ett projekt pågår där artificiell intelligens används för att hjälpa besättningen att köra energisnålt. – Vi tar oss an miljöfrågorna i både stor och liten skala. Alla insatser för miljön är värda att utvärdera, säger hållbarhets- och kommunikationschef Erik Lewenhaupt.

antal befintliga fartyg till batterihybriddrift. Flera tester visar även att det framöver kan bli fullt möjligt att trafikera vissa linjer enbart med batteridrivna fartyg. Det handlar då om kortare linjer där rutten kan effektiviseras för optimalt nyttjande av batteridrift. Stena Line har även beställt fem nya fartyg som bland annat ska trafikera irländska sjön. Samtliga kommer ha en avsevärt större lastkapacitet men blir mycket energieffektiva tack vare företagets långa erfarenhet från fartygsdesign och ny teknik. – Stena Line gör en jätteinvestering och de nya fartygen är bevis på vår framtidstro. Samtidigt vittnar de tydligt om var Stena Line står när det gäller hållbarhetsfrågorna. Vi tar vårt ansvar och det kommer såväl kunder som kollegor till gagn, avslutar Erik Lewenhaupt.

Foto: Ann-Charlotte Ytterberg

Konkreta förbättringar

Faktum är att Stena Line till dags dato har genomfört över 320 energibesparingsprojekt på olika nivåer. Då räknas allt från att ansluta fartyget Stena Danica till fjärrvärmenätet vid kaj - till att konvertera hela fartyg för mer miljövänlig och effektiv drift. I Karlskronaterminalen görs till exempel i skrivande stund ett omfattande arbete vid kaj där all belysning ska bytas till mer energieffektiv LED-teknik och i terminalen vid Holyhead i Wales har man installerat solpaneler. Ett annat konkret förbättringsexempel pågår ombord i fartygens butiker och restauranger. Andelen engångsartiklar i plast har kraftigt minskats under det senaste året. – Vi har drivit ett projekt där vi lyckats ersätta cirka 90 procent av engångsprodukter, små plastförpackningar, plastglas och liknande med miljövänliga alternativ, påpekar Erik Lewenhaupt. Påsar som används i butik finns i papper och återvinningsbar och förnybar plast. Målsättningen är att minska antalet påsar som används, samt för att aktivt påverka konsumtionsmönster ombord. Förhoppningen är att arbetet ska spridas till alla fartyg inom Stena Line. Stora investeringar

Foto: Emelie Asplund

Foto: Carsten Watsack

Hitta återförsäljare, nyheter, videos och e-kataloger på TST-SWEDEN.SE

WATERJET PROTECTION UPP TILL 3000 BAR

De riktigt stora investeringarna kretsar kring att konvertera ett 
18

trAnsPOrt & lOgistiK/sJÖfArt & HAMnAr

Affärstidningen näringsliv

Utmanaren inom tredjepartslogistik När allt fler företag upptäcker fördelarna med tredjepartslogistik får Reach Logistics jobba hårdare för att snabbt säkerställa lager- och transportkapacitet. Konkurrensen är tuff, men Reach Logistics är en utmanare på marknaden med en tydlig inriktning, gör kundernas logistik till en konkurrensfördel.

Kunder som anlitar Reach Logistics kan lita på att logistiken tas om hand på ett så effektivt och smart sätt som möjligt. Att vara effektiv och smart handlar idag om att vara snabb, lyhörd och lösningsorienterad. Reach Logistics bryr sig om sina kunder på ett djupare plan och ser till att deras affär blir så lönsam som möjligt genom att stärka kundernas konkurrenskraft. Och det har i allra högsta grad att göra med utvecklingen av en logistik som inte bara är innovativ och kostnadseffektiv, utan som även är miljömässigt hållbar. Är tekniken viktig?

De uppenbara fördelarna med tredjepartslogistik är flexibiliteten att man som kund slipper binda upp sig i stora åtaganden i fastigheter, personal och utrustning. Det handlar alltså om att omvandla fasta kostnader till rörliga. Det är inte bara mindre företag som uppskattar den möjligheten – idag är i princip alla ute efter

Pick-by-light och conveyour eliminerar behovet av att plocka med vagn i hyllor.

möjligheter att kapa sina logistikkostnader och effektivisera sin distribution. Den största fasta kostnaden är själva lagerytan, men även tekniken i lagret kan vara en stor investering beroende på hur många enheter som ska hanteras per dag, per vecka och så vidare. Stora flöden kräver oftast mer teknik och en högre automationsgrad. Att investera i ny teknik så fort

Automation för hög maxkapacitet.

Ostkustens största containerhamn blir dubbelt så stor Välkommen till Gävle hamn!

den är tillgänglig kan vara svårt för företag vars kärnverksamhet inte kretsar kring logistik. – Inom e-handeln är det särskilt tydligt att tekniken är en möjliggörare av högre effektivitet. Slutkunderna vill ofta ha sina varor senast dagen efter, och att då hinna plocka, packa och distribuera inom loppet av några timmar är en stor utmaning för många. Den utmaningen antar vi

gärna och vi har kunskap och kapacitet för det i våra anläggningar i Göteborg och Borås, förklarar Johan Lindahl, vd på Reach Logistics. Bästa transportlösningen – varje gång

En stor fördel med Reach Logistics är att man inte är knuten till någon speciell transportör. Man kan alltså välja den aktör på marknaden som bäst svarar på behovet för varje enskild kund. Det är en del att hålla reda på, men med rätt kompetens, systemlösning och god planering går det. Reach Logistics har en bred kundgrupp som i dagsläget om-

fattar både e-handelsbolag som jobbar B2C samt företag som arbetar B2B där det till exempel kan röra sig om att distribuera varor från centrallager till återförsäljare. – Vi ska kunna erbjuda den absolut bästa logistiklösningen – varje gång. Genom att vi tar över våra kunders logistik, vilket vi är bäst på, så får de mer tid över till att göra det de är bäst på. Att driva effektiv logistik är i sig en hel vetenskap och många företag lägger gärna ut den funktionen på oss, säger Johan Lindahl.

Automation för hög maxkapacitet.

Bli Barnsupporter och ge 100 kr i månaden. barncancerfonden.se


Affärstidningen näringsliv

trAnsPOrt & lOgistiK/sJÖfArt & HAMnAr

SUMNERV PROVIDER

PRODUKTER & TJÄNSTER Säkra ditt företags data och tjänster inom Sveriges gränser till konkurrenskraftiga priser

BaaS

Managed BaaS

(Backup-as-a-Service)

(Backup-as-a-Service)

(Disaster-Recovery-as-a-Service)

Managed MaaS

Hosting

MaaS

(Monitoring-as-a-Service)

DRaaS

(Monitoring-as-a-Service)

För vidare information kontakta sales@sumnerv.se

W W W. S U M N E R V. S E

19


20

trAnsPOrt & lOgistiK/sJÖfArt & HAMnAr

Affärstidningen näringsliv

MAN Energy Solutions satsar mer på eftermarknad Göteborgsbaserade MAN Diesel & Turbo bytte namn i juni i år och heter numera MAN Energy Solutions. Namnet är tydligare för dagens verksamhet som omfattar utveckling, tillverkning och underhåll av kryogena gaslösningar.

UTHYRES

Kontor i Borås

IBAB har lediga kontorslokaler för uthyrning omgående. 270 kvm på Svenljungagatan 39 och 108 kvm på Fleminggatan 3. Två attraktiva adresser med parkering ”utanför dörren”.

Industribyggnader i Borås AB

För information: Fastighetschef Anna Axekull anna.axekull@boras.se

ETT KOMMUNÄGT BOLAG

Vill du ta del av framtidens logistik? Läs mer på dbschenker.se

System för ökad hållbarhet och mer klimatanpassade lösningar hör till den nya strategin inom den globala MAN-koncernen. Det nya namnet MAN Energy Solutions signalerar det, samtidigt som man kommunicerar nyttan med förbättrad miljöprestanda. Från att enbart ha erbjudit reservdelar till fartygsmotorer, via utveckling av en serviceverkstad i Göteborg, så ligger nu MANs utveckling och tillverkning av gasbränslesystem i Göteborg. Att basen för MANs kryogena expertis finns i Göteborg är ingen tillfällighet – i samband med förvärvet av anrika Cryo AB fick

MAN tillgång till världsledande kompetens inom området. Cryo AB hade under flera decennier utvecklat teknik för säker och effektiv lagring, transport och hantering av kryogena vätskor såsom marin LNG, och det arvet spinner MAN Energy Solutions nu vidare på i ett starkt erbjudande mot både marina och landbaserade applikationer. Mer hållbart med bra service

För fartygs- och transportägare som vill påbörja sin omställning till mer hållbara alternativ är MAN Energy Solutions en viktig samarbetspartner. Över hälften av världens fartyg drivs av en motor från MAN, och närheten till kunden för att säkerställa problemfri funktion och support under fartygens hela livstid är nyckeln till lyckosamt samarbete med kunder. – Inom transportsektorn likväl som inom den tillverkande industrin är stillestånd förenat med enorma kostnader. Tack vare den kompetens som finns inom MAN Energy Solutions så finns vi tillgängliga nära våra kunder, oberoende var i världen de befinner sig. Vi ser till att motorer och gassystem fungerar över tid och det är vår främsta konkurrensfördel, säger Roger Göthberg, vd MAN Energy Solutions i Sverige. Roger Göthberg har ett förflutet inom branschen efter tidigare roller inom marknad och utveckling på företag som tillhandahåller och distribuerar LNG i Nor-

den. Han insåg tidigt vilka möjligheter som fanns inom eftermarknad och service. – Att ha en bra lösning från början som fungerar över tid är naturligtvis bättre ur hållbarhetssynpunkt. Det är så vi jobbar inom MAN, tillägger Roger. MAN Energy Solutions sysselsätter 85 personer i Göteborg varav 25 jobbar med eftermarknad och service. Den globala organisationen går under namnet MAN PrimeServ och finns på cirka 120 ställen i världen. Det som är unikt med den svenska enheten är att man i tillägg till fartygsmotoroch gasturbinmarknaderna även erbjuder eftermarknadstjänster för den kryogena verksamheten. Fler eftermarknadstjänster

De kryogena systemen utvecklas och byggs i Göteborg. Parallellt utvecklas nu en helt ny organisation för eftermarknad för gasturbiner. När den verksamheten finns på plats kommer MAN Energy Solutions att kunna serva gasturbiner från MAN med svensk personal och det kommer att stärka den svenska organisationen. – Vi kommer att stärka vår närvaro i Sverige och Norden för att ge våra kunder den närhet och kompetens som de förtjänar, säger Roger Göthberg. Det finns ett kluster av företag i Göteborgsregionen som ligger i framkant vad gäller utveckling av mer miljösmarta framdriftsystem, både för fartyg och fordonssegmenten, och därför ligger den senaste satsningen på eftermarknadstjänster inom MAN precis rätt i tiden.


Affärstidningen näringsliv

trAnsPOrt & lOgistiK/sJÖfArt & HAMnAr

21

Värmlands främsta logistiknav Wiréns åkeri värnar lokala intressen och tar vara på gemensamma resurser med egen terminal och lagerverksamhet i Kristinehamn. Ambitionen är att vara Värmlands främsta logistiknav och en samarbetspartner för alla som behöver en effektiv och pålitlig godshantering via regionen.

Det finns en intressant fråga som ständigt dyker upp när man talar om den svenska åkerinäringen. Än mer intressant blir det när man förstår att det är ungefär samma fråga som varit aktuell inom näringen under de senaste 70 – 80 åren. Den kretsar kring att ständigt effektivisera, och ständigt vända på varenda slant för att bli lite mer lönsam. Logistiknavet Värmland

På Wiréns åkeri granskas gamla sanningar och föråldrade arbetssätt ifrågasätts. Med tillgång till ett hundratal ekipage kan Wiréns åkeri leverera såväl kapacitet som kunskap inom en annars väldigt traditionsbunden bransch. – Vi har också långa anor, precis som många andra i vår bransch. Wiréns åkeri grundades 1946, vi har en gedigen historik, men vi blickar ständigt framåt och det märks på dagens verk-

samhet. Utöver en stor fordonsflotta så har vi en egen terminal och egna lagerlokaler för alla typer av pallgods i Kristinehamn, berättar Rickard Sjölund, vd för Wiréns åkeri. Transporter genom Värmland och i alla riktningar är intressanta för Wiréns åkeri. Det mesta söder om Dalälven ligger inom räckhåll för att man ska kunna leverera inom ett dygn. Wiréns åkeri växer mycket på egna transporter men är även en väletablerad part-

ner till bland andra DHL. – Vi ser oss som logistiknavet Värmland. Vi kan lagerhålla nästan alla typer av produkter som kan lastas på pall, och då i både varm och kall lagermiljö. Vi kan för kunds räkning mellanlagra och distribuera direkt från vår egen anläggning direkt till slutkund. Det är ett mycket smart och kostnadseffektivt sätt att arbeta på, säger terminalchef Jan Kvarth.

Kristinehamns fördelar

Wiréns åkeri drar nytta av Kristinehamns uppenbara fördelar: läget, prisbilden, nätverk och lojal arbetskraft. Läget talar mycket för sig själv – från Kristinehamn är det cirka 30 mil till Stockholm, 25 mil till Göteborg och under 20 mil till Jönköping och Växjö, som är starka logistiknav i södra Sverige. I Kristinehamn får man mer lageryta för pengarna än i till exempel Örebro som bara ligger

fem mil bort. Att i tider av kompetensbrist även kunna skapa bra nätverk och knyta lojal arbetskraft är guld värt, det skapar förutsättningar för fortsatt tillväxt. – Vi ser mycket positivt på framtiden och kommer att vidareutveckla de värden som vi har idag. Vi är expansiva och tror på tillväxt – vi ser möjligheter i att vara Värmlands logistiknav nummer ett, avslutar Rickard Sjölund med.

Bli Barnsupporter och ge 100 kr i månaden. barncancerfonden.se

Kan ett grönt Sahara få jorden att andas ut? Carbon Farming är en helt naturlig metod för att fånga in koldioxid från atmosfären och samtidigt låta skogsplantering hjälpa till att utveckla fattiga områden. Det är också ett av många hoppfulla steg och initiativ som vi tar på väg mot vår vision - att vara den ledande producenten av CO2-medveten energi. Välkommen in på st1.se/fornybar-energi så berättar vi mer. Den som vill förnya världen måste tänka annorlunda.


22

trAnsPOrt & lOgistiK/sJÖfArt & HAMnAr

Affärstidningen näringsliv

Mer miljövänligt för gods att ta sjövägen Som nav för export och import på Ostkusten utgör Gävle Hamn en oerhört viktig samarbetspartner för många företag över hela mellersta Sverige. Den industritäta regionen har många tillverkande företag som är i stort behov av att få sina insatsvaror i tid för att producera effektivt, och samtidigt finns flertalet exporterande basindustrier samlade i regionen.

I dagsläget är det över sex miljoner ton gods som årligen hanteras i Gävle Hamns sex terminaler. Trä, papper, stål och petroleum-

produkter är de största produkttyperna som hanteras. Då kapacitetstaket i hamnen nästan är nått råder bråda tider för att bygga ut

och förstärka befintliga terminaler. Mål: fördubblad kapacitet

Ambitionen är att hamnen fullt utbyggd enligt nuvarande plan och beslut ska ha en kapacitet som är minst dubbelt så stor som den nuvarande. Gävle Hamn har redan påbörjat ett omfattande utvecklingsarbete där byggnation av ett nytt automatiserat lager för pappersprodukter är i full gång, med siktet på färdigställande under sommaren 2021. – Tanken med det nya lagret är att attrahera kunder i regionen som vi ännu inte har samarbete med. Det produceras omkring 5,5 miljoner ton papper inom en radie på 30 mil från Gävle, och vi kommer att ha möjlighet och kapacitet för att ta in cirka 10 procent av den produktionen i det nya lagret, säger Fredrik Svanbom, hamnbolagets vd. Det är inte bara Gävle Hamn som vinner på en sådan ekvation. I dagsläget transporteras den största mängden pappersprodukter med lastbil och i vissa fall tåg ner till kontinenten för att omlastas i container. Delar av den om-

lastningen kan med fördel ske i Gävle istället, och godset kan då ta sjövägen till kontinenten och därmed spara in många lastbilstransporter per år. Investerar miljardbelopp

I samband med att Trafikverket bygger ut dubbla elektrifierade järnvägsspår till hamndelen Fredriksskans kan Gävle Hamn ta ett stort kliv in i framtiden. Byggnationen av en helt ny containerterminal har påbörjats och beräknas kunna tas i drift redan nästa år. De nya järnvägsspåren beräknas stå klara 2021. – Gävle Hamn har redan investerat över en miljard kronor under de senaste åren och under kommande år planeras ytterligare investeringar om minst en halv

Hitta återförsäljare, nyheter, videos och e-kataloger på TST-SWEDEN.SE

WATERJET PROTECTION UPP TILL 3000 BAR miljard. När den nya containerterminalen finns på plats så har vi en möjlighet att mer än fördubbla vår kapacitet jämfört med nuvarande, upplyser Fredrik Svanbom. Det är rimligt att anta att industrin i regionen ger ifrån sig glädjetjut, detta är trots allt en av Gävle Hamns största investeringar genom tiderna. Den är inte minst avgörande för att industrin i mellersta Sverige ska vara fortsatt konkurrenskraftig på en global marknad där kraven på god logistik och korta ledtider är allt. Framtidens gröna alternativ

Med sitt strategiska läge strax norr om Storstockholmsområdet och i direkt anslutning till Sveriges största industriregioner är Gävle Hamn en naturlig knutpunkt för hela Ostkusten. Förutom kapacitetsfördubbling görs nu även investeringar för att hamnen ska bli en grönare och säkrare hamn. Elektrifieringen av järnvägsspåren är ett bra exempel på det, men det görs mycket mer. Att frakta mer gods på sjön är i sig också ett steg i rätt riktning för klimatet eftersom det är ett miljömässigt bättre alternativ med större kapacitet till förfogande. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att klimatsmarta transporter handlar om att välja lösningar som kombinerar olika transportslag på bästa sätt. Gävle Hamn storsatsar därför på att utöka sin containerhantering.


Östergötland Musiken är en god vän Det luktar kaffe och alla i S:t Olofs Oratoriekör hälsar på varandra. Stolar är uppställda i en halvcirkel framför den svarta blanka flygeln. Lars Beckman är i sitt rätta element, flyger runt och hälsar, skämtar och välkomnar. En kör, visst, men också en stark gemenskap mellan personer i olika åldrar.

kyrkan i Norrköping finns körer för alla, oavsett ålder. Körsång är socialt, man når ett mål, man får jobba i grupp och skapar något som kan ge stora musikaliska upplevelser för både en själv och för andra. Det är också friskvård. Det finns forskning på att det är bra för hälsan. Effekten är förstås ingen överraskning för oss som jobbar med det. Martin Luther och musiken

Sorlet tystnar när Lars spelar några strofer på flygeln och sånguppvärmningen börjar. Det är närmast hypnotiskt när kören värmer upp med olika susande ljud under ledning av Lars. S:t Olofs Oratoriekör är en nybildad kör med 80 medlemmar i åldrarna mellan 25 och 70+ och övningen jag är med på fokuserar på ett stycke av Bach, Johannespassionen. Kören startade under höstterminen 2016 efter nyrekrytering och sammanslagning av två körer som funnits länge. – Att det är en kör i Svenska kyrkan tillför en tydlig riktning, alla i kören samlas kring något. Man behöver inte börja på ruta noll för att uppfinna en målsättning, vi har åtminstone vissa ramar klara redan i utgångsläget. Det är på flera sätt enkelt och bekvämt säger Lars och fortsätter, – Kören är i ett uppbyggnads-stadium. Det finns mycket att jobba på och utveckla samtidigt som det finns en stor kunskap och massor av erfarenhet. Till skillnad från många andra saker i livet med ett start- och slutdatum är den här kören något jag tror kommer att finnas länge. Det finns många vinster med något som är kontinuerligt, vi jobbar på lång sikt. Vi jobbar mot evigheten, säger han med en blinkning. En alternativ friskvård

– Om du vill börja sjunga i min kör tar du kontakt med mig, får en tid för provsjungning och så går vi vidare därifrån. Provsjungning är inte så läskigt som det kan låta, alla som gjort det hittills har överlevt processen. Andra körledare har egna system för rekrytering. Men man ska inte tveka, det är kul att sjunga i kör och i Svenska

Stycket som nu övas in hör till reformationsåret, jubileet av Martin Luthers startskott för reformationen. Man kan säga att Luther jobbade för att ta ner kyrkan på en nivå där gemene man kunde förstå och ta till sig vad som hände där. – En del i det var psalmer på folkets eget språk. Man kan säga att den delen kulminerade konstnärligt i de verk som Bach skrivit, förklarar Lars. – I mitt jobb som kyrkomusiker pytsar jag in Luther lite här och där i det lilla. Vi hade till exempel på vår julkonsert en psalm i många verser från Luthers tid, jag lekte lite med den för att modernisera och levandegöra den. Hans psalmer kan ibland upplevas som ålderdomliga, men skrapar man lite på ytan, jobbar med dem och vågar använda dem med både respekt och lekfullhet, kan de istället kännas oväntat nya och fräscha. En rak väg in i musiken

När Lars pratar om musik säger han saker med en väldigt självklar ton, och i övningarna med kören verkar han höra minsta avvikande ton eller rytm. Hur utvecklas en sån förmåga egentligen? Svaret är övning och många timmars musiklyssnande. – Jag är uppvuxen i ett musikaliskt hem, började i kör när jag var 8 år gammal, gick av en slump en kantors-kurs när jag var 17 år. Sen blev det så småningom ett naturligt val att jobba med musiken. Jag kunde i skolåldern sitta timvis med hörlurar och bara lyssna på musik helt i min egen värld. Musiken är en fast punkt i sorg, glädje, med- och motgång. Musiken är en god vän.

Lars Beckman.

Foto: Niclas Fasth

Text Malin Åkerskog

Foto: Niclas Fasth

Foto: Niclas Fasth


24

ÖstergÖtlAnd regionen

Affärstidningen näringsliv

OnePartner Group vill få människor och företag att växa Idag upplever de flesta branscher en utmaning i att hitta rätt kompetens. Samtidigt finns det relativt många som söker jobb. Att matcha rätt kandidater med rätt tjänst och arbetsgivare är en konst som rekryteringsoch bemanningsföretaget OnePartnerGroup bemästrar och förfinar varje dag.

Under stundande högkonjunktur är det många företag som går bra och utvecklas – men med det kommer nya utmaningar i form av växtvärk och på många håll även en tilltagande kompetensbrist. Utmaningen i att hitta rätt kompetens gäller inte längre enbart inom den tillverkande industrin. Även tjänstesektorn måste numera finkamma marknaden efter rätt kompetens, en uppgift som är tidsödande och ofta dyr. Att ta in en expert på området är ett sätt att komma tillrätta med utmaningen, både på kort och lång sikt. – Inom OnePartnerGroup ska vi kunna möta alla yrkeskategorier, och det är speciellt viktigt här i Östergötland om man ser till näringslivet här. Som exempel skiljer sig behovet mycket mellan

Norrköping och Linköping, men det är fortfarande samma region, säger Stefan Forsberg, affärsområdeschef yrkesarbetare i Östergötland. Varför OnePartnerGroup?

OnePartnerGroup känner den regionala marknaden väl och vet vilka utmaningar och möjligheter som finns här. Att verkligen bry

sig om sina kunder och vara insatt i deras vardag är något som OnePartnerGroup bevisligen är bra på. Man drivs av att hjälpa både individer och företag, och det märks även i alla samhällsnära engagemang som drivs på koncernnivå. Att underlätta i kundens vardag och bistå med rätt kompetens som skapar långsiktig lönsamhet

är OnePartnerGroups signum. – Vi hjälper till med rekrytering av både tjänstemän och yrkesarbetare. Kunderna är ofta återkommande och vi siktar alltid på att bygga långa relationer, säger Julia Hermansson, Östergötlands affärsområdeschef för tjänstemän. Som bemanningsföretag hjälper OnePartnerGroup företag att

Columbia Elektronik AB är i en expansiv fas och behöver förstärkning på mekanik konstruktion samt testutveckling. Vår kärnverksamhet är att konstruera samt tillverka fixturer för produktionstest av elektronik. Som konstruktör kommer du arbeta mekanisk design i Solid Works och får vara med i hela processen vad gäller framtagning av nya produkter. Som testutvecklare kommer du arbeta med framtagning av testprogram samt fixturunderlag för Teradyne ICT. Du kommer få intern utbildning på de verktyg vi använder oss av för generering av testprogram. Är du intresserad? Vänligen kontakta oss!

www.columbia.se

planera en långsiktig och strategisk tillväxt med kontroll över personalkostnaderna. OnePartnerGroup är med andra ord rätt partner att utvecklas med. Många verksamheter är säsongsbetonade och då kan det vara en god idé att hyra in personal vid toppar. Utvecklar hela regionen

Inom OnePartnerGroup finns utöver rekryterings- och bemanningstjänster även utbildning och produktionslösningar. Med lokal närvaro på närmare 50 orter är OnePartnerGroup en av Sveriges mest lokala partners för tillväxt och utveckling. Det är även huvudfokus för framtiden i Östergötland – att vara en lokal partner som känner den lokala marknaden väl. I Östergötland finns av naturliga skäl mycket industrikompetens – regionen är ju Sveriges vagga för industriell utveckling, men även tjänstesektorn växer med många arbetstillfällen. För OnePartnerGroup gäller det att ligga steget före inom alla områden för att möta kundernas efterfrågan – och helt enkelt vara rätt partner för dem att utvecklas tillsammans med.


Affärstidningen näringsliv

ÖstergÖtlAnd regionen

25

Veteraner skapar trygghet på arbetsplatsen I förändringstider behövs kompetens sättas in snabbt, men utbildningstiden är ofta lång. En lösning är att anlita erfarna veteraner som redan kan jobbet och som är tillgängliga omgående. En extra bonus är att veteraner kan bidra till att skapa trygghet på arbetsplatsen.

Veteranpoolens verksamhetsidé är enkel: att lösa arbetsmarknadens kortsiktiga behov snabbt med hjälp av resurser som redan finns – utan att konkurrera med arbetssökande. Veteraner som vill och kan arbeta lite extra under pensionen kan vara ett viktigt tillskott i vilken verksamhet som helst – och eftersom det ofta handlar om korta uppdrag med kort varsel är det bara Veteranpoolen som kan fylla luckorna. Årets Samhällsutvecklare

Det första kontoret inom Veteranpoolen öppnade i Kungsbacka 2007, i samband

Foto: Ekenblom, photographer

med att ROT- och RUT-avdragen introducerades. Det började på privatmarknaden med hantverkar-, trädgårds- och hushållsnära tjänster, men konceptet utvecklades snabbt med tjänster anpassade för företag. I samma veva började även fler kontor etableras på andra orter i Sverige, bland annat i Linköping där man idag har mycket stort fokus på företagstjänster. Verksamhetsansvarige Mimmi Söderholtz har goda kontakter inom näringslivet och hennes engagemang är så uppskattat att hon av Riksbyggen nominerats och utsetts till Årets Samhällsutvecklare 2019 i Linköping. Genom att engagera fler veteraner på företag bidrar Mimmi till att skapa ökad inkludering och ett större engagemang bland och för äldre. Kan skapa trygghet

Veteranpoolen har till exempel ramavtal med kommunens bostadsbolag när det gäller seniorboende med värdar på plats. Genom att tillsätta värdar som själva är veteraner blir engagemanget så mycket tydligare, man känner sig sedd och att man tillhör, och de boende uppskattar verkligen tjänsten. I ett annat exempel skapar veteraner samhörighet genom hela företaget då uppdraget går ut på att handla råvaror och göra iordning en god frukost på kontoret. Veteranerna ser till att samla hela kontoret och man sitter ner tillsammans på ett sätt som annars inte hade varit möjligt. Dessutom bidrar veteraner till ökad trygghet på arbetsplatser där många yngre arbetar, genom att de med sin erfarenhet kan axla rollen som mentor där det behövs.

Foto: Ekenblom, photographer Stor fördel med flexibilitet

I regionen finns ett stort utbud av veteraner med lång erfarenhet inom väldigt många olika yrkeskategorier. Det gör att Veteranpoolen kan möta många olika förfrågningar – allt från endagsjobb som trädgårdsmästare till lite längre uppdrag som stöd i det dagliga kontorsarbetet på något av Linköpings många företag. En av de största fördelarna med Veteranpoolen är flexibiliteten. Dels gentemot kunderna men även mot arbetstagarna som själva bestämmer vilka uppdrag de vill ta.

Modellen passar utmärkt för den som vill fortsätta jobba efter pensionen och som har en specialistkompetens som marknaden efterfrågar. För vissa uppdrag, exempelvis vid sjukdom, semester och arbetstoppar, kan Veteranpoolen vara den enda aktören som kan leverera exakt det kunden behöver – det handlar då inte om att konkurrera ut andra aktörer utan om att komplettera marknaden för att hålla produktionen igång och därmed trygga företagens fortsatta utveckling.

Foto: Ekenblom, photographer


26

ÖstergÖtlAnd regionen

Affärstidningen näringsliv

Räddningstjänsten ser dubbla utmaningar med klimatförändringar Beslutsfattare i kommuner och större företag bör se nyttan i att bygga en stark räddningstjänst. Risker och hot blir mer omfattande och det påverkar räddningstjänstens arbete. För att kunna bygga en stark organisation med kapacitet och resurser att agera när det behövs krävs ett djupare samarbete mellan alla samhällsaktörer.

När man idag talar om risker och hot kretsar mycket kring klimatförändringarna. Det pågår en omställning som inom en snar framtid kommer att ställa mycket höga krav på hela samhället och

då inte minst på räddningstjänsten. Klimatförändringarnas risker

Klimatförändringarna medför större risk för extremväder med hetta, storm, köldknäppar och översvämningar som exempel.

Det i sin tur ställer krav på allt från infrastruktur till fastigheter, som måste vara rustade för att möta omställningen. – Klimatrelaterade utmaningar utgör de största hoten vi ser framöver. De för även med sig nya utmaningar då man försöker bromsa klimatpåverkan med ny teknik, nya sätt att använda och lagra energi, nya fordon och nya bränslen. Vi måste lära oss hantera helt nya situationer på mycket kort tid, säger Ulf Lago, förbundsdirektör för Räddningstjänsten Östra Götaland. Dubbla utmaningar

Klimatförändringarna medför alltså dubbla utmaningar. Ta trafikolyckor som exempel, de blir mer komplexa när det är flera olika typer av bränslen i tankarna. – När vi anländer till en olycksplats måste vi snabbt kunna identifiera vilken typ av fordon det är, om det exempelvis är el-, gas-, bensin- eller dieseldrift. Att släcka en elbilsbrand är inte samma sak som att släcka en brinnande bensindriven bil till exempel. Allt är nytt och räddningstjänsten måste snabbt ställa om för att klara nya utmaningar, förklarar Ulf Lago. En annan stor utmaning kan

Vi bryter ny mark

melanderbygg.se

kopplas till digitaliseringen och Industri 4.0. När allt är uppkopplat och sammankopplat blir konsekvenserna av olyckor allt större och allt mer oöverblickbara. När tekniken slås ut kommer andra värden att förloras än vad som gjorts tidigare när samhället var analogt. Det måste räddningstjänsten också kunna förhålla sig till.

Ensam är inte stark

Räddningstjänsten Östra Götaland är en stor och kraftfull organisation som bygger på samarbete mellan fem kommuner: Linköping, Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik och Åtvidaberg. Tillsammans kan man hålla jämna steg med riskutvecklingen – ensam är inte stark när det gäller räddningstjänst och förmågan att möta framtida risker.


Affärstidningen näringsliv

ÖstergÖtlAnd regionen

Innan sommaren kunde man knyta viktiga investeringar som möjliggör ordentliga satsningar på smarta .växtmöbler

Vissheim hjälper till att lösa hållbarhetsproblem Det nordiska klimatet gör oss beroende av att importera grönska från andra länder. Att successivt minska det behovet ger en mycket positiv inverkan på Sveriges klimatavtryck, och samtidigt medför det att vi i större utsträckning kan konsumera närodlat. Vissheim strävar efter att göra det möjligt för alla att odla i stadsmiljö.

Grönt är det nya svarta. I alla fall om man ser till den senaste trenden inom såväl livsmedelsindustrin som inredningsbranschen. Vi vill omge oss med mer grönska, och det finns otaliga studier som visar att det ger snabba och positiva effekter på vår hälsa. Att skapa en grön och hälsosam inomhusmiljö kan med fördel förenas med att odla ätbara växter. Det blir dubbla vinster! Tar gröna lösningar till ny nivå

Linköpingsföretaget Vissheim etablerades för tre år sedan men har redan hunnit lansera flera produkter, etablerat samarbeten med stora fastighetsbolag och restauranger, samt nyligen etablerat ett eget laboratorium för odling och produktutveckling. Företaget vann dessutom SKAPA-priset som Årets unga innovatörer 2018. Att det finns ett stort sug på marknaden efter gröna lösningar är känt sedan länge. Vissheim tar det till en ny nivå med sina innovativa odlingsmöbler Vimur och Yggdrasil. Vimur kombinerar dessutom en hög grad av estetik och ett tydligt formspråk med samhällsnytta. Med Vimur är det nämligen ytterst svårt att misslyckas med sina växter. – Yggdrasil är vår senaste lansering och är tänkt som en mikroodling som kan placeras nästan var som helst inne i ett restau-

rangkök. Yggdrasil liknar en vinkyl och gör det möjligt att odla örter och grönsaker snabbt, på en liten yta och med minimalt underhåll, förklarar Erik Söderby, som grundade företaget tillsammans med Josefin Persson och Tobias Hultqvist, samtliga från Linköpings universitet. Odla mycket på liten yta

Restaurang Jord i Linköping är en ny samarbetspartner som visat intresse för Vissheim mycket tack vare Vimur. Mannersons fastigheter, Stångåstaden, Sankt Kors och Klövern är intresserade av att få in mer grönska i fastigheterna och har redan köpt in och testat lösningar från Vissheim i sina fastigheter. Att få in mer grönska är inte längre en trend – det är en livsstil och ett nytt sätt att tänka, menar Erik Söderby. – Hållbarhet är numera en konkurrensfördel för i stort sett alla företag. Vi satsar på hållbarhet fullt ut i vår egen verksamhet, som går ut på att få fler att odla i stadsmiljö. Det ska vara lätt och roligt att odla, och vi bidrar till att lösa ett hållbarhetsproblem

1 435 KVM + FÖRETAGSMILJÖ = ALFACOWORK I maj 2020 öppnar Linköpings största cowork med fokus på flexibla kontorslösningar för företag i rörelse och tillväxt. För mer info, kontakta hej@alfacowork.se

Vissheim fokuserar på publika miljöer, i synnerhet kontor, restauranger och hotell.

genom att man med våra lösningar kan odla mycket på liten yta. Ytterligare en aspekt av hållbarhet är att allt tillverkas i Sverige, närmare bestämt i Eskilstuna. På så sätt kan produkterna snabbt skickas ut till kunder över hela landet, och transporterna effektiviseras så långt det går. Framtidsvisionen är att få upp intresset för att odla hemma och på arbetsplatser, på skolor och i restaurangkök. I stort sett överallt. Med ett eget produktutvecklingslaboratorium kan Vissheim fördjupa sina samarbeten och utveckla produkter som marknaden efterfrågar.

Skräddarsydda Skräddarsydda helhetslösningar för helhetslösningar ditt byggprojekt för

ditt byggprojekt

Våra företag kännetecknas av ett stort personligt engagemang. Vi sätter kunden i centrum för att på så vis &0))*+/$( -/ &)$.&'ť.)$)"-)+..  ȅ - kundens behov och ekonomiska förutsättningar. Med vår samlade erfarenhet inom arkitektur, konstruktion BYGGKONSULTER samt bygg- och projektledning kan vi hantera mängder av olika uppdrag och snabbt skräddarsy projektgrupper utifrån dina behov. Läs mer på developingdesign.se

Vissheim laddar för en ny serie med Vimur som nu är beställningsbar.

27


28

ÖstergÖtlAnd byggAnde & boende

Affärstidningen näringsliv

Mannersons Fastigheter bygger Linköpings största cowork Mannersons Fastigheter satsar stort och bygger Linköpings nya mötesplats i fastigheten Alfabetet. Satsningen innebär nya kontorslokaler, konferensanläggning samt en helt ny cowork – Alfa.

Familjeföretaget Mannersons Fastigheter har sina rötter i Linköping sedan 1886 och drivs idag av femte generationens företagare. Idag äger Mannersons Fastighets AB 57 fastigheter med både lokaler och lägenheter i centrala Linköping och Motala. – Vi är stolta över att fortfarande driva vår verksamhet som ett familjeföretag med mycket personlighet och nära relationer, berättar Carl-Fredrik Grönhagen, vd. Fastigheten Alfabetet som ligger ett stenkast från Linköpings resecentrum kommer att bli ett naturligt kluster för såväl växande startup-företag som etablerade företag. Fastigheten kommer att rymma över 400 personer och redan idag har man börjat bygga nya kontorslokaler för lite större företag, samt en helt ny konferensanläggning. – Vi vill skapa en mötesplats i fastigheten Alfabetet, där vi bland annat kommer att erbjuda cykel- och bilpoollösningar samt delade funktioner såsom ny konferens med tillhörande hörsal. Omklädningsrum och ett gym

byggs även i fastigheten. Här kommer finnas möjlighet att växa genom flexibla och resurseffektiva hyresavtal, berättar Catrin Ferraro, marknadschef på Mannersons fastigheter . Coworking-space – ett smart sätt att dela på ytor

Alfa Cowork kommer att vara karnan i fastigheten Alfabetet och blir med sina 1435 kvm Linkopings storsta cowork. Ytan kommer att erbjuda medlemmar flexibla medlemskap med allt från hot-desk till privata, låsbara studios. Ett coworking-space är ett smart sätt att dela på ytor. Ett nyckelfärdigt koncept, där all ser-

vice och administration ingår och man har tillgång till välutrustade mötesrum, tysta ytor för ostört arbete och aktivitetsrum för rekreation och social samvaro. Här kan man fokusera på sin verk-

samhet och samtidigt vara del av gemenskap och samverkan. – Alfa Cowork är en investering som visar att vi på Mannersons är långsiktiga och att vi tror på samverkan mellan företag. Vår ambition är att lösa allt krångel så att våra medlemmar bara kan komma hit, ta en kopp kaffe och slå sig ner och börja jobba. Medlemmarna ska kunna fokusera på sin kärnverksamhet, vi löser resten, säger Emelie Mannerson, projektledare på Alfa Cowork. Mannersons Fastigheter kommer genom Alfa Cowork att erbjuda ett helhetskoncept för stora

och små företag i rörelse och tillväxt. Medlemmarna nyttjar gemensamma utrymmen med funktioner så som bemannad reception, kaffe och fullutrustade mötesrum. Allt ingår i medlemskapet på Alfa Cowork. – Vi har sett förändringar på lokalmarknaden och vill följa med på denna resa genom att kunna erbjuda nya flexibla alternativ på arbetsplatser i Linköping. Vi anpassar oss till marknaden och Alfa är vårt svar på detta, avslutar Emelie Mannerson. Alfa Cowork öppnar i maj 2020, i en stad som verkligen andas framtidstro.

En bank för livet Vi är fria, oberoende och lokala. Vårt överskott går tillbaka till vår region. Därför är vi din bank! www.kindaydresparbank.se


Affärstidningen näringsliv

ÖstergÖtlAnd byggAnde & boende

29

Investera i fasaden för att spara både pengar och miljö Sto Scandinavia sätter ribban högt från början och nöjer sig inte med mindre. Företagets vision går ut på att vara ledande i Norden inom hållbart byggande till nytta för människor, samhälle och miljö. Men vad innebär visionen i det moderna samhället där allt fler säger sig sträva efter liknande mål? För Sto handlar det om en helhetssyn på hållbarhet.

Sto har produkter och systemlösningar för hela byggprojektet – både in- och utvändigt. För utsidan erbjuds energieffektiva fasadsystem med ett stort urval av ytbeläggningar som fasadputs, fasadfärg, tegel, glas och natursten. För insidan finns produkter för akustik, interiör och golv. Sto har även lösningar inom betong och kolfiberförstärkning för komplexa projekt. Helhetssyn på hållbarhet

– I en alltmer komplex värld är det viktigt med en helhetssyn på hållbarhet. Vår strategi baseras på en hållbarhetskompass som tar med fler aspekter av hållbarhet: ekologi, ekonomi, socialt och välmående. Den sistnämnda handlar till exempel om bättre arbetsmiljö såväl som estetik och komfort, upplyser Jan Andersen, vd för Sto Scandinavia. För att uppnå visionen har Sto utvecklat ett antal områden som i sin tur består av ett antal konkreta aktiviteter. De fem övergripande områdena är Minskad klimatpåverkan, Hållbara produkter, Hållbara inköp, Social hållbarhet samt Transparens och kommunikation. – Inom området Minskad klimatpåverkan finns till exempel ett mål att halvera verksamhetens koldioxidutsläpp till och med 2025. Det görs bland annat genom att vi effektiviserar transporter och byter ut våra tjänstebilar, berättar Karin Bromö, hållbarhetsansvarig. Innovativa fasadsystem

Att minska utsläppen i den egna verksamheten är naturligtvis en stor miljötjänst. Ett ännu mer omfattande bidrag till en mer hållbar framtid är produkter med längre livslängd, långa underhållsintervall och låg energiförbrukning. Det är aspekter som tydligt präglar Stos innovativa fasadsystem. Att investera i fasaden är en god affär ur flera perspektiv. Det handlar bland annat om sänkta uppvärmningskostnader, ökat värde och livslängd på byggnaden samt inte minst ett behagligare och mer hälsosamt inomhusklimat under hela året. – Våra fasadsystem för såväl nyproduktion och renovering ger sänkt energiförbrukning. Med enkel applicering och lättare, tun-

Vd Jan Andersen visar stolt upp Sto-Innodrain.

nare isolering skapas en bra arbetsmiljö, och dessutom blir det en minskad materialåtgång och miljömässiga fördelar vid transport, förklarar Ola Mårtensson, produktchef fasad. Nya generationens isolerskiva

Det finns flera exempel som tyd-

ligt illustrerar miljöambitionen på Sto. Produkterna ligger i teknikens absoluta framkant och är även miljömässigt överlägsna. Som till exempel den dränerande, brandsäkra och energieffektiva isolerskivan Sto-Innodrain som tillverkas i fabriken i Linköping, och som ingår i fasadsystemet StoTherm

Vario D. Systemet lämpar sig både för nyproduktion och renovering, till exempel för åtgärd av skadade fasader eller energiuppgradering till lågenergi och passivhus. – Med egen tillverkning har vi kontroll över hela kedjan och kan erbjuda en jämn, hög kvalitet och dessutom större flexibilitet gäl-

lande isolerskivans tjocklek bland annat. Sto-Innodrain har utvecklats för att bli den nya generationens dränerade isolerskiva med bättre energiprestanda, högre säkerhet och större flexibilitet, avslutar Ola Mårtensson med.

Över 2 miljarder besökare - och de flesta återvänder! Visste du att hela Sveriges pant kommer till Norrköping för att återvinnas? Under förra året kom över 2 miljarder burkar och flaskor till fabriken på Händelö. De hade alla samma mål med resan: att bli nya flaskor och burkar igen. Och igen. Vill du ta en titt in i fabriken? Välkommen på ett digitalt besök! studiebesok.pantamera.nu


30

ÖstergÖtlAnd byggAnde & boende

Affärstidningen näringsliv

Nybyggda anläggningar i Linköping och Norrköping tar Ahlsell vidare En nöjd kund är ofta den bästa marknadsföringen. Det har Ahlsell tagit fasta på fullt ut då man satsar helhjärtat på en genomgående hög leveranssäkerhet och kvalitet i kombination med absolut bästa service gentemot professionella hantverkare över hela Sverige.

Att förenkla och vara en naturlig del av kundernas vardag är huvudmålet för Ahlsell, som är Nordens största moderna grossist för installationsprodukter och verktyg. Målet manifesteras med stora investeringar i Östergötland som ska lyfta kundupplevelsen och leveranssäkerheten. Enbart professionella kunder

Med sitt enorma utbud av produkter, sin stora säljkår och spridningen på många olika kundkategorier är Ahlsell Nordens enskilt största leverantör av installationsprodukter, verktyg och maskiner för professionella kunder. Ahlsell riktar sig enbart mot företagskunder och verksamheten är störst i Sverige följt av Norge och Finland, men företaget finns även representerat på växande marknader som Estland, Ryssland, Danmark och Polen. Ständig utveckling

Produkternas kvalitet är också av absolut toppklass, och man väljer omsorgsfullt bland leverantörer och producenter innan man tar in nya produkter i sortimentet. Företagskulturen hos Ahlsells präglas av högt kundfokus, professionalism och affärsmannaskap. Regionchef Magnus Johansson förklarar att man i Östergötland bedriver ett ständigt förbättringsarbete där man förnyar och utvecklar både sortiment och tjänster likväl som logistiken utifrån marknadens dynamiska krav. – Vårt mål är att bli en heltäckande leverantör, det vill säga att våra kunder ska kunna hitta i princip allt de behöver hos oss via den säljkanal som passar kundens behov bäst. Hos oss väljer man själv om man vill besöka någon av våra butiker, kontakta nå-

Fasadskiss nya Norrköping

Regionchef Magnus Johansson

gon av våra säljare som tar beställningen och lägger order eller om man själv vill lägga ordern elektroniskt på webben. Vi vill helt enkelt göra det enklare att vara proffs genom att tillhandahålla ett komplett erbjudande av produkter med tillhörande tjänster, säger Magnus Johansson.

– Våra satsningar i Östergötland är en följd av en stark försäljningsutveckling där vi ökar våra marknadsandelar inom alla våra segment de senaste åren. Vi ser att vi med Ahlsells strategi

Väl rustade i Östergötland

I Östergötland har Ahlsell idag cirka 130 medarbetare som årligen säljer varor i regionen till ett värde överstigande 1,2 miljarder. Verksamheten får aldrig sluta utvecklas och det har heller inte skett inom Ahlsell under de drygt 140 år som företaget funnits. I takt med att företagets försäljning har utvecklats och expanderat har även logistiken varit högt prioriterad för fortsatt tillväxt. Idag är siktet inställt på att bedriva handel och distribution med logistikflöden i världsklass och det märks tydligt i satsningarna med de toppmoderna anläggningarna i Linköping och Norrköping.

Kundbutik, Linkoping.

VA Transport

och breda erbjudande kommer att kunna fortsätta utvecklas mycket positivt framöver. Det känns fantastiskt roligt och givande att få möjligheten att genomföra investeringar för framtiden av det här

slaget. Det här är ett rejält långsiktigt lyft för hela verksamheten i Östergötland, säger Magnus Johansson.


Affärstidningen näringsliv

ÖstergÖtlAnd byggAnde & boende

31

Fördelar med en kontakt inom arkitektur, bygg och konstruktion Det finns stora fördelar med att bara ha en kontakt inom arkitektur, bygg och konstruktion. Korta beslutsvägar, bättre kontroll över hela projektet från start till mål, bättre tidshållning och optimerat nyttjande av resurser är uppenbara fördelar. Developing Design Sweden AB säkerställer effektivitet och hållbarhet i alla projekt.

Ett annat spännande projekt som pågår just nu är utvecklingen av Söderköpings första nybyggda skola på 30 år. Albogaskolan, som kommer att ligga längs med Albogaleden, ska planeras och konstrueras med utvecklande läromiljöer och gemensamma utrymmen för cirka 450 elever. Developing Design befinner sig i skrivande stund mitt i utredningsfasen för projektet. Fler marknader

Developing Design är en mångsidig samarbetspartner som kan lösa det mesta inom arkitektur, bygg och konstruktion, från första skiss till nyckelfärdig lösning. Det är tack vare koncernens tre samverkande bolag: Arkitektgruppen GKAK, Byggkoordinator samt A2H Byggteknik. Kunderna behöver bara en kontakt som sköter hela processen. Med i regionens största projekt

Developing Design driver och utvecklar flera spännande projekt över hela Östergötland. I Norrköping pågår bland annat utvecklingen av kvarteret Kopparhusen för fullt, där Developing Design är involverade i

konstruktionsutformning av nya fastigheter. De nationellt uppmärksammade stadsdelarna Inre hamnen, Sandbyhov och Sandtorp är också med på projektlistan. Det är inte bara bostadsutveckling som intresserar Developing Design. Koncernens bolag har

gemensamt varit med vid utbyggnaden av Rustas Centrallager på Händelö i Norrköping, bland annat. I det projektet har Developing Design ansvarat för hela byggprocessen – från utredning, projektering och upphandling till genomförande och slutligen överlämning av den nya fastighe-

ten. Developing Design medverkar även i ombyggnationen av Arbetets Museum i Norrköping. Aktuella projekt skvallrar om var tyngdpunkten ligger för koncernen – det rör sig om större projekt av betydelse för hela regionen.

Friskvård!

Man kan snabbt konstatera att det händer mycket i Östergötland. Arkitektgruppen GKAK, Byggkoordinator och A2H byggteknik är företag med långa anor i Norrköping. Tillsammans bildar de koncernen Developing Design, som i sin tur ägs av ED Gruppen, en rikstäckande aktör med miljardomsättning. – En stark ägare ger goda förutsättningar för alla bolagen inom Developing Design att utvecklas på fler marknader, som utöver Norrköping och Östergötland även sträcker sig till Stockholms och Dalarnas län. Ambitionen är att utvecklas på fler lokala marknader framöver, säger Cecilia Alden, vd för Developing Design.


32

ÖstergÖtlAnd byggAnde & boende

Affärstidningen näringsliv

Rätt planering kan sänka byggkostnaderna och samtidigt skapa lönsamma projekt Melander bygg liknar inget annat byggföretag på den svenska marknaden. Företagets ledning har alltid varit nytänkande kring byggprojekt och vågat ifrågasätta föråldrade tankesätt som ofta föder ineffektiva processer. Genom att tänka nytt och annorlunda kan Melander bygg bidra till att fler byggprojekt drivs enligt både budget och tidsplan.

– Vi vill förbättra hela byggprocessen och då måste vi vara involverade redan från planeringsstadiet. Därför utvecklar vi nu Melander bygg som projektutvecklingsbolag, förklarar Patrik Ondracek, vd. Melander bygg verkar företrädelsevis i Norrköping och Linköping, men har för avsikt att röra sig upp mot Nyköping och naturligtvis är de med i kranskommunerna Söderköping och Finspång.

– Den nya struktur vi håller på att bygga upp för bolaget innebär att vi också strävar efter en annan position på marknaden. Vi vill vara den aktör som bygger långsiktiga relationer och projekt, och då vara kundernas självklara val av både projektutvecklare och byggentreprenör, fortsätter Patrik Ondracek. Efterlyser mer effektiv projektering

Att det finns en vision för Melander bygg som projektutvecklingspartner kopplas till ledningens vision om att det är möjligt att vara mycket mer effektiv genom hela planerings- och projekteringsfasen. – Inom företaget finns mycket lång erfarenhet av att driva projekt och är övertygade om att det går att göra projekteringen mer effektiv och därmed också sänka hela byggkostnaden. Det finns inget byggbolag som vill bygga så billigt att det inte går med vinst, men vi menar att man med rätt planering kan sänka kostna-

derna och ändå få god lönsamhet i projekten, berättar Alexander Gil, chef för projektutveckling på Melander bygg. Det låter nästan för bra för att vara sant, men Melander bygg utmanar gärna gamla sanningar. – Hela vår grund vilar på att vara ett gediget byggbolag. Vi tar inga genvägar. Det behövs inte när projekten planeras rätt från början. Det gäller att arbeta proaktivt i alla led, och den kunskapen har vi i huset. Vi vill utveckla projekt som verkligen är optimala för beställaren, och då måste vi ha en bra grund för samverkan med alla som medverkar i projektet, förklarar Alexander Gil vidare. Tror på transparens

– Vår modell bygger på transparens och att vi tillsammans med vår uppdragsgivare ska göra bra projekt tillsammans. Med transparens menar vi att vi tillsam-

mans, arbetar fram en lösning som har de egenskaper som uppdragsgivaren önskar, men att vi i en kreativ projektering kommer fram till dessa lösningar. Det betyder inte att vi alltid accepterar den lösning uppdragsgivaren föreslagit, såvida vi har en annan bättre eller minst lika bra lösning, men till ett bättre pris, förklarar Patrik Ondracek. – Ett projekt måste formas tillsammans. Det är först då som vi kan få god utväxling både vad gäller kvalitet, tekniska egenskaper, innovativa lösningar och ekonomi. Det handlar om att etablera samarbete i tidigare skede. Då kan vi få effektivitet, kapa tider och få gemensam lönsamhet i projekt. Vi drar då nytta av varandras kompetenser och kunskaper. Vi får en samsyn som sedan övergår till samverkan i genomförandeskedet. Det tycker vi är bra och en sund ansats i hur vi tillsammans kan utveckla branschen.

Patrik Ondracek.

Vidare är ett byggprojekt ett lagarbete där dynamiken i projektgruppen är avgörande för hur framgångsrikt ett projekt blir. – Våra medarbetare är vår viktigaste tillgång och för att skapa bra projekt jobbar vi hårt med vår kultur och alla som arbetar på Melander bygg har individuella utvecklingsplaner. Varje enskild individ ska känna att på Melander bygg kan jag utvecklas, både i min yrkesroll och som människa. Felfri planering hela vägen

VÄLKOMMEN TILL EN IT-MILJÖ FRI FRÅN DDOS OCH OLOVLIGT PHISKE Hur cybersäker är din organisation? Gör vårt test och se vår säkerhetsguide på cygate.se

Det är nog få företag som är lika transparenta i sitt arbetssätt som Melander bygg. Den här typen av affärer är precis vad byggbranschen behöver. – Vår vision är att bygga så att alla kan välja vart de vill bo. Som det ser ut idag blir nybyggen bara dyrare och dyrare. Det är knappast hållbart för framtiden. Vi vill visa att vi kan bygga i Norrköping för en hyra om 1450 kronor per kvadratmeter och år. Vanligtvis rör det sig om mellan 1800 – 2000 kronor per kvadratmeter. Vi bevisar gärna detta i kommande projekt tillsammans med en större beställare i staden, säger Patrik Ondracek. Om det verkligen finns en vilja att utveckla och stärka bostadsmarknaden så måste alla tänka om och samverka mer, och inte minst se till att vara mer effektiva i alla arbetsprocesser. Det krävs en felfri planering som håller hela vägen. Den planeringen står Melander bygg gärna för.


Affärstidningen näringsliv

ÖstergÖtlAnd byggAnde & boende

Säkerhetsutbildningar för alla Att se till att personalen kommer hem från arbetet utan skador borde vara alla arbetsgivares främsta prioritet. Det kan vara svårt att förutse alla risker som finns inom och utanför arbetsplatsen, men med rätt utbildning kan många riskmoment förebyggas eller till och med elimineras helt. Det gäller bara att få tag på rätt utbildning.

Utbildningsföretaget Great Safe har ett av marknadens bredaste utbud av säkerhetsutbildningar. De flesta utbildningarna, så som till exempel lift, fallskydd, kran/säkra lyft, ställning, brandfarliga- och heta arbeten, täcks in men även allmänna utbildningar som hjärtoch lungräddning finns med i sortimentet. Oftast handlar det om skräddarsydda utbildningar som sker i deras utbildningslokal eller på plats hos kund, där man även gör praktiska och teoretiska prov för att säkerställa kompetensen på kursdeltagarna. Verksamhet sprungen ur konkret behov

Great Safe etablerades för två år sedan och verksamheten är sprungen ur ett konkret behov. Som regionsäljare på ett uthyrningsbolag för byggmaskiner, reagerade grundaren Susanne Weléen på att så många av kunderna i behov av uppdatering av utbildningen och många saknade även det lagstadgade kravet på utbildning för att använda maskinerna. Behovet var tydligt och baserat på det, startade hon Great Safe. Efter att verksamheten varit igång i ett år, var behovet så stort att hon tog i en kompanjon. Helen Richt, som Susanne känt i över 15 år, skapar med sin erfarenhet från

många års arbete som intensivvårdssjuksköterska ett unikt kundvärde för de företag som utbildas i Första Hjälpen och HLR. Alla arbetsgivare har ett stort ansvar när det gäller arbetsmiljö och säkerhet. Även om viljan finns kan det vara svårt att implementera rätt åtgärder om kunskapen är begränsad. Great Safe ser till att rätt kunskap finns på plats, så att alla på arbetsplatsen vet vad som gäller och kan skapa en kultur av säkerhet. – Man måste investera tid för att utbilda sin personal inom säkerhet, och även se till att utvärdera kompetensen kontinuerligt. Det finns inga färdiga paket att köpa och installera för att trolla fram ett ökat säkerhetstänk eller se till att alla vet vad som menas med att arbeta säkert. All personal måste ta del av utbildningen för att hela arbetsplatsen ska vara säker, förklarar Helen Richt. Säkerhetsutbildningar för alla

Eftersom det kommer nya krav gällande arbetsmiljö och säkerhet hela tiden gäller det att hålla sig uppdaterad. Att hålla sig a jour med säkerhetsarbetet borde vara lika självklart som att satsa på hållbarhet. – På arbetsplatser som redan varit utsatta för olyckor är medvetenheten ofta hög kring säkerhet och hur man ska jobba proaktivt. Men vi vill ju att man börjar arbeta säkert innan en olycka sker, då kan den ju förhoppningsvis förebyggas. Förebyggande arbete är alltid bättre än reparerande åtgärder, påminner Susanne Weléen. Målet för Great Safe är att kunna erbjuda säkerhetsutbildningar för alla, så att fler arbetsplatser blir säkra och fler får komma hem tryggt och säkert till sina familjer. Helen Richt, i den vita hjälmen och Susanne Weléen i den orangea hjälmen.

DIN PARTNER INOM MATERIALHANTERING Truckar och tjänster anpassade för specifika behov TRUCKAR

SERVICE

TJÄNSTER

Med 80 serier och upp till 20 modellvarianter i varje serie erbjuder vi marknadens bredaste sortiment. Varje individuell truck anpassas efter era behov.

Vi har en rikstäckande serviceorganisation med 300 tekniker och 20 välutrustade verkstäder vilket gör att vi alltid är snabbt på plats när du behöver oss.

Vi erbjuder en rad lösningar och tjänster för säkrare och effektivare materialhantering, exempelvis fleet management, säkerhetssystem och korttidsuthyrning av truckar.

www.linde-mh.se

33


34

ÖstergÖtlAnd byggAnde & boende

Affärstidningen näringsliv

Långsiktigt ägande och förvaltande är det som gäller Från att ha varit en relativt liten aktör på den svenska bostadsmarknaden till att idag vara en av Nordens största fastighetsägare. På bara tio år har Heimstaden utvecklats till en samhällsbyggare av klass och rang. Framgångsreceptet bygger på stark lokal förankring och förmåga att investera i rätt projekt.

Det aktuella bostadsprojektet i Yllefabriken i Norrköping vittnar om att det finns en marknad och ett intresse för fina lägenheter i premiumlägen. Beläget mitt i Gamlebro i centrala Norrköping, med utsikt över Motala ström, kommer hyresgästerna att bo i händelsernas centrum. Inte helt förvånande så är samtliga 110 lägenheter uthyrda innan färdigställandet.

standard. Därför satsar vi även på andra områden i såväl Norrköping som Linköping, säger Niklas Jensen, fastighetschef på Heimstaden Region Mitt. Även utanför stadskärnan

Bygger i premiumlägen

Yllefabriken är ett av Heimstadens många projekt i Östergötland. I Norrköping pågår i skrivande stund en mycket omfattande utveckling av området Inre hamnen, där en helt ny stadsdel växer fram. Heimstaden är en av aktörerna i området och hoppas på en möjlig byggstart inom ett till max två år. Även här blir det fråga om hög standard i premiumläge. – För att vi ska vara framgångsrika på lång sikt måste vi kunna blicka framåt och nästan förutspå marknaden om fem till tio år. Det kan tyckas omöjligt, men en del av det arbetet kretsar kring att skapa olika typer av bostäder i olika lägen och med olika

Även om det ofta talas om bostadsbrist så finns det attraktiva bostäder att tillgå i både Norrköping och Linköping. Speciellt om man är villig att söka sig en bit utanför stadskärnan. – En sund bostadsmarknad kan inte enbart byggas i centrum. Vi har många projekt på gång i centrala lägen, men vi tittar även på att utveckla ytterområden såsom Vilbergen, säger Niklas Jensen. Yllefabriken och Inre hamnen är projekt i spännande områden med en hyressättning som kommer att anpassas efter det. För att bredda målgruppen och möta fler hyresgäster gör Heimstaden även stora investeringar i äldre bestånd som rustas upp. Ett sådant projekt pågår just nu utanför stadskärnan, närmare bestämt i Vilbergen i Norrköping, där man börjat renovera ett antal bostäder byggda på 60-talet. Samtidigt planeras det för mellan 400 och 600 nya bostäder i samma område.

Bygger långsiktigt

Just Vilbergen är ett spännande projekt dels för att det omfattar väldigt många bostäder, och dels för att det är så differentierat. Det kommer att bli en bra mix av äldre och nya bostäder för en mycket bredare målgrupp, vilket i sin tur kan kopplas till den sociala hållbarhetsvisionen inom Heimstaden. – Jag tror personligen att en mycket viktig aspekt som skiljer oss från många andra fastighetsägare är att vi är långsiktiga i våra projekterings- och byggprojekt. Vi investerar hellre för ett långsiktigt ägande och förvaltande framför snabba, kortsiktiga vinster, säger Niklas Jensen. Heimstaden har samtidigt en god ekonomi över lag som gör

sŝƵƚǀĞĐŬůĂƌĨƂƌĨƌĂŵƟĚĞŶ

det möjligt att investera där det behövs. Ett växande fastighetsbolag som är med i matchen.


Affärstidningen näringsliv

östergötlAnd industri

35

Kundunika program för elektroniktester utvecklas i Östergötland Östergötlands industri är fortsatt expansiv och befinner sig mitt i digitaliseringens omvandling. Att testa elektronik har aldrig varit mer aktuellt.

Kretskort finns överallt. Det vill säga i all elektronik som omger oss dagligen, i fordon, i våra smartphones och i industrins processer som ligger bakom tillverkningen av alla elektroniska produkter. Ett enda kretskort kan ha hundratals fixturer som styr olika funktioner. Hur kan dessa funk-

Virning av testadapter.

tioner säkerställas innan kretskortet monteras in i slutprodukten? Nischade mot tung industri

Columbia Elektronik utvecklar och tillverkar kundunika verktyg för att testa elektronik. Och då inte vilken elektronik som helst: här handlar det om den mest komplexa elektronik som finns på marknaden – nämligen den som styr tunga fordon, tåg och industrirobotar. – Värdet för tillverkaren att ha

rätt testverktyg kan aldrig underskattas. Inom tung industri rör det sig ofta om kapitaltunga investeringar, en enda industrirobot kan till exempel kosta mångmiljonbelopp. Att säkerställa dess funktion och tillförlitlighet är a och o för våra kunder, och de är tillverkare av kretskort som ingår i den här typen av applikationer, förklarar Mats Klarholm, vd för Columbia Elektronik. Inom Columbia Elektronik finns ett helt program för att testa elektronik. Ofta ska hundratals funktioner testas samtidigt och då måste verktyget anpassas för det. Testerna måste vara tillförlitliga och heltäckande – och samtidigt inte ta för lång tid. Det kan låta som en mycket svår ekvation, men det är vardagen för Columbia Elektronik. Framtiden är inte masstillverkning

Fixtur för kretskortstest.

Columbia Elektronik verkar främst i Norden och Baltikum. Att börja konkurrera utanför dessa marknader är enligt Mats Klarholm inte aktuellt. – Eftersom det uteslutande handlar om kundunik produktion så är det viktigt att vi finns geografiskt nära kunderna. I utvecklingsfasen är det täta kontakter

mellan oss och kund. Den typ av kunder vi jobbar med har dessutom ofta höga utvecklingskostnader för sina produkter då dessa ingår i högvärdiga slutprodukter. Testutrustningen är med andra ord anpassad helt efter kundens behov, den utvecklas tillsammans med kunden och kan oftast bara användas för att testa just de pro-

dukter som den specifika kunden har. – Att masstillverka testverktyg är svårt och inget vi kommer att befatta oss med. Vi kommer inte heller att gå in på konsumentelektronik. Vi är specialiserade på testfixturer för tung industri och det är här vår framtid ligger, avslutar Mats Klarholm med.

Vi älskar att få människor och företag att utvecklas och växa. Läs mer på onepartnergroup.se


36

östergötlAnd industri

Affärstidningen näringsliv

Välj en hållbar karriär med Fiskeby Board Fiskeby Board är Nordens och till och med en av världens mest hållbara tillverkare av kartong i återvunnet material. Genom att visa långsiktiga värden med hållbara produkter kan Fiskeby Board locka mer arbetskraft till Östergötland. De flesta vill idag arbeta för företag som jobbar aktivt med att förbättra sina produkter och processer.

Att arbeta hållbart är inte en fluga. Det är ett sätt att möta framtiden. Den som inte kan ställa om är snart inte aktuell på marknaden, vare sig i Sverige eller globalt. För Fiskeby Board har det dock alltid varit högaktuellt att arbeta hållbart. All produktion sker med återvunnet material som samlas in via pappers- och kartongåtervinningen.

– Vi kan visa verkliga förbättrings- och besparingsresultat med våra produkter. Genom att all tillverkning sker med 100 procent återvunnet material är vår process cirkulär och hållbar, säger Anders Nyrén, marknads- och försäljningschef på Fiskeby Board. Lever i symbios

Fiskeby Board lever i symbios med andra bruk, som företrädelsevis använder jungfrulig råvara i sin tillverkning. Deras produkter kommer ju förr eller senare till Fiskeby Board som returmaterial. Oftast kan en nordisk pappersfiber återvinnas mellan fem och sju gånger, tack vare sina fina egenskaper. – Vår typ av kartong är den mest använda om man ser till olika tillämpningar och volym. Hela dagligvaruhandeln är full av förpackningar som har sitt ursprung i vår process av återvunnen fiber som förädlas till nya förpackningar för pasta, flingor och glass bland annat, påtalar Anders Nyrén. I många fall kan kartong från Fiskeby Board ersätta plast. Uppenbara exempel är olika typer av plasttråg inom livsmedelsindustrin som med fördel borde tillverkas i kartong istället. Den utvecklingen är ett ständigt aktuellt tema på Fiskeby Board. Bra karriärsmöjligheter

Multiboard Offset är en del av Fiskebys produktportfölj som tillverkas av 100% returfiber.

På Fiskeby Board i Östergötland finns många olika roller. Underhållstekniker, säljare, kundtjänstmedarbetare, ekonom, civilingenjör och produktionsledare är några exempel på vanliga yrkeskategorier på Fiskeby Board. Som en av regionens största arbetsgi-

Fiskeby Board ligger precis in till Motala Ström i Norrköping vi bedriver ett aktivt miljöarbete för att begränsa vår miljöpåverkan maximalt.

vare har företaget också ett stort socialt ansvar och som arbetsgivare ska Fiskeby Board se till att erbjuda bra möjligheter att göra karriär. Det innefattar även möjligheter för medarbetarna att få vara med och utveckla själva produktionsprocessen så att den blir ännu mer hållbar. – Vissa roller är väldigt svåra att rekrytera inom för att tillflödet till industriutbildningarna är begränsat. Då måste vi tänka nytt, och utöka våra samarbeten för att öka intresset för såväl utbildningarna som för oss som arbetsgivare. Att få upp intresset för industrijobb överhuvudtaget är något som vi vinner mycket på, säger Marina Gåverud, HR-chef.

kring vad industrin faktiskt kan erbjuda i karriärväg måste man komma lägre ner i åldrarna och Fiskeby Board har börjat anordna studiebesök och liknande för att komma åt det. – Alla måste förstå vad industrin betyder för Östergötland och för Sverige. Då kan vi grunda ett större intresse, tillägger Marina Gåverud.

Industrins betydelse

Fiskeby Board är bland annat involverade i programråd för olika industriutbildningar i Östergötland. För att öka medvetenheten

Fiskeby är en av Europas ledande tillverkare av förpackningskartong

Frydenbø Industri introducerar FPT på den svenska marknaden Frydenbø Industri AS är veteraner på den norska marknaden men i Sverige är företaget nytt. Som återförsäljare och servicepartner till italienska FPT, en av världens största motortillverkare, är Frydenbø Industri lite av en uppstickare på den svenska marknaden.

Dick Ångman, idag teknisk chef på Frydenbø Industri AB i Östergötland, var den som återintroducerade varumärket FPT i Sverige i november 2018. Han fick snart sällskap av företagets nuvarande vd Anders Skoog och serviceteknikern Christoffer Sköld. Till-

sammans bygger de nu upp en helt ny verksamhet för Frydenbø Industri som distributör och serviceansvariga för hela FPT:s motorsortiment med industriella och marina tillämpningar. Bygger nytt huvudkontor och lager i Norrköping

Nuvarande lokalisering är Åby i Östergötland, men inom kort kommer företaget att flytta till nya lokaler i Norrköping, där man också kommer att ha ett eget lager för att ta emot motorer och reservdelar direkt från Italien, med Frydenbø:s centrallager i Oslo som komplement. De marina motorerna kommer däremot att slutmonteras, klargöras och

provköras i koncernens testavdelning i Bergen före leverans. – Satsningen på det nya lagret och kontoret i Norrköping är en investering i ren hållbarhet. Det blir en mycket smidigare och mer kostnadseffektiv process med tanke på att det vi behöver idag måste tas via moderbolaget i Norge, det vill säga från tillverkaren i Italien och ut ur EU för att därefter tullas in i EU igen när motorer och reservdelar ska in i Sverige. Vi bygger en smidig organisation som är redo att möta framtiden, säger Anders Skoog.

Ångman, som kommer att leda det växande serviceteamet. Målet är att ha ett rikstäckande servicenät både inom marin och industri med egna ambulerande servicetekniker och samarbetspartners Enbart FPT

Planerar expansion

Planen är att expandera från Norrköping och Östergötland mot övriga Sverige. Christoffer Sköld utgår från Kristinehamn med sin fullutrustade servicebuss och därmed har man redan en större spridning mot Norra Götaland och Södra Svealand. Idag har vi återförsäljare inom marin fritid med service på både marin och industri samt även ett antal servicepartners. – Nästa steg blir att anställa en eller ett par servicetekniker till Norrköping, för att vi successivt ska få en komplett verksamhet här i Östergötland, säger Dick

I uppstarten kommer Frydenbø Industri enbart att fokusera på FPT:s motorer. Det norska mo-

derbolaget har fler märken i sortimentet, men med tanke på att det inte finns någon annan återförsäljare av FPT i Sverige så kommer man att börja bygga upp ett starkare varumärke kring det. – Vi är stolta över att få starta upp försäljning och service för FPT i Sverige, med anrika och starka ägare som Frydenbø i ryggen, avslutar Anders Skoog.


Affärstidningen näringsliv

östergötlAnd trAnsport & logistik/sjöfArt &/ hAmnAr

Lindetruckar är bäst servade Linde Material Handling är en global leverantör av truckar i olika utföranden. Lindetruckar anses vara bland världens mest robusta, ergonomiska och säkra att använda. Ofta är de förstahandsvalet bland kunder med logistiktunga verksamheter som är beroende av driftsäkerhet och effektivitet.

säljs på den svenska marknaden har kundanpassats på vår fabrik i Örebro där även huvudkontoret för Sverige ligger – det är en av våra många styrkor att vi kan anpassa truckar specifikt efter kundens behov. Vi har ett växande service- och försäljningscenter i Östergötland, och vi känner stor tilltro till våra tekniker som tar hand om eftermarknaden, säger Ronnie Berggren.

En köpare av en Lindetruck kan vara säker på att få en heltäckande service kring sin investering. Linde Material Handling har cirka 300 servicetekniker i Sverige som kontinuerligt servar och underhåller de truckar som levererats. Kunderna uppskattar särskilt att man slipper ringa ett opersonligt kundcenter på annan ort. Hos Linde får man som kund nämligen en egen tekniker att ringa, och det är samma person som utför jobbet varje gång.

Rätt truck för jobbet

Stark utveckling i Norrköping

I stora logistiknav som Östergötland och Norrköping är det givet att det finns internationella kunder som är beroende av truckar i sin dagliga verksamhet. En av dem är Postnord, som i sina terminaler i Norrköping har uppemot 300 truckar igång samtidigt. Postnord är en av de största kunderna för Linde i Östergötland, och även en av de största i hela Sverige. Att Postnord har så många terminaler i Norrköping har naturligtvis att göra med det fördelaktiga läget. Det är också rimligt att anta att fler företag kommer att välja Norrköping när Ostlänken är färdigbyggd. – Vi har redan många expansiva kunder inom tredjepartslogistik och ser att det området kommer att fortsätta utvecklas här i regionen, säger Ronnie Berggren, säljare på Linde Material Handling AB i Östergötland.

Lagertruckar utgör ett stort tillväxtområde på marknaden generellt eftersom det handlar om stora materialhanteringsvolymer med behov av allt fler maskiner. I ett enda centrallager kan hundratals truckar vara fullt sysselsatta dagligen, vilket skvallrar om hur stort behovet verkligen är. – En nöjd kund har truckar som alltid fungerar optimalt, utan avvikelser. Det eftersträvar vi i alla leveranser. Att säkerhet är A och O är därför självklart. Truckarna anpassas efter användningsområde och kundspecifika behov, och därför kan man alltid lita på att man har rätt truck för varje uppgift, avslutar Ronnie Berggren.

Vi är en del av något stort

Utvecklas kontinuerligt

Sortimentet utvecklas kontinuerligt med minst ett par nyheter årligen. Det innefattar allt från den minsta och lättaste eltrucken till den största och mest robusta dieselvarianten. Hos Linde går säkerhet och god arbetsmiljö före allt annat. Andra viktiga aspekter är miljövänliga, bränslesnåla lösningar. – Många av de truckar som

Ahlsell finns där människor bor, arbetar och lever sina liv. Som ledande distributör av teknisk installation driver vi utvecklingen tillsammans med yrkesproffs som tillverkar, installerar, bygger, reparerar och underhåller. Med ett brett sortiment av hållbara produkter och tjänster, vår specialistkunskap och med logistik i världsklass är det vårt jobb att göra proffsens vardag enklare.

37


38

ÖstergÖtlAnd it

Affärstidningen näringsliv

Fiskeby Board räknar med tillväxt och med det även ett mer omfattande it-behov.

Den moderna kartongindustrin kräver felfri it-drift.

Digital harmoni ingen utopi Nordlo hjälper Nordens små och medelstora företag att uppnå drömmen om digital harmoni. Oavsett bransch, verksamhet eller storlek – nästan alla företag behöver någon form av digitaliseringslösning och många är i behov av flera synkroniserade it-lösningar som kan skalas upp över tid.

Nordlo är expert på att utveckla lösningar som växer tillsammans med kunderna. En framgångsfaktor är att man ser it som en möjlighet och inte ett nödvändigt ont.

Som en av marknadens utmanare inom modern it-infrastruktur, molntjänster och digitalisering vänder sig Nordlo främst till små och medelstora företag som vill maximera nyttan av sina it-investeringar. Fiskeby Board behöver effektiv it-drift

Digitalisering handlar om att skapa möjligheter för en vardag som fungerar. Fiskeby Board, en av Europas ledande tillverkare av förpackningskartong, har valt Nordlo som helhetsleverantör av it-driften, där Nordlos vd Andreas Jonsson för närvarande sitter

Den runda formen på byggnaden på vårt huvudkontor i Weizen är möjlig med fasadsystemet StoVentec. Den är målad med är målad med bioniska färgen StoColor Dryonic som hindrar påväxt av alger och svamp och håller den gula kulören på putsen vacker länge. Den svarta fasaden har StoVentec ARTline Invisible, solcellspaneler som ger energi till byggnaden.

som extern it-chef för Fiskeby. – It-behovet på Fiskeby Board består bland annat av utveckling, drift och underhåll av en komplett plattform, inklusive all hårdvara, som samlar alla kritiska funktioner på ett ställe. Behovet omfattar både materialhantering, produktionsflöden i fabriken samt givetvis budget. – Det pågår ett antal projekt för att förbättra och effektivisera itdriften, där vi från Nordlo även står för underhåll av själva hårdvaran som behövs för att skapa en robust och skalbar it-infrastruktur, förklarar Andreas Jonsson.

Nordlo har redan effektiviserat it-driften avsevärt, men bra kan bli bättre. I uppdraget ingår även en extern kundtjänst för it-support samt en tekniker på plats i fabriken på heltid. Dessutom har kunden alltid tillgång till expertkompetens via Nordlos expansiva nätverk. Ser stora fördelar med it-outsourcing

Michael Nilsson, administrativ chef på Fiskeby Board, är mycket nöjd med samarbetet. – Vi ser stora fördelar med att samarbeta med Nordlo istället för att utbilda egen it-personal inom

Smarta fasader för ett omsorgsfullt byggande. Våra fasadsystem ger sänkt energiförbrukning och behagligt inomhusklimat. Ett exempel är isolerade systemet StoTherm Vario D som har god dräneringsförmåga och dokumenterad brandsäkerhet.

alla områden. Vi använder en del specialutvecklade lösningar här som vi behöver kunskap om för att underhålla, och det behovet täcks upp av experter från Nordlo. Vi behöver även it-support som finns hos Nordlo. – Vi är mycket nöjda med lösningen, vi kan lita på att eventuella frågeställningar hanteras snabbt av en partner som verkar lokalt och som verkligen känner oss och som bryr sig om vår verksamhet, sammanfattar Michael Nilsson. Utvecklingen går oerhört snabbt inom it-området. Att hålla en hög kunskapsnivå till en rimlig kostnad anses ofta vara en svår ekvation. Istället för att lägga enorma summor på exempelvis utbildningar, ny hårdvara, uppdateringar och underhåll kan man på Fiskeby Board luta sig tillbaka när Nordlo gör jobbet. – Vi har precis skrivit ett treårsavtal med Nordlo för att säkra it-driften över tid. Vi ser fram emot ett fortsatt bra samarbete med dem, avslutar Michael Nilsson med.

Vi har ett brett sortiment av olika ytbeläggningar; puts, glas, sten, tunt tegel och formgivna fasadelement. Våra produkter håller hög kvalitet, vilket ger dig ett vackert resultat som varar länge. Genom att imitera naturen med bionisk teknologi har vi skapat produkter som ger ett långsiktigt skydd mot algpåväxt och svampangrepp, t.ex. en fasadfärg som torkar extremt snabbt efter regn och dagg samt en självrengörande ytputs. Det ger längre underhållsintervaller - bra för såväl plånboken som miljön. Läs mer på www.omsorgsfulltbyggande.se

Omsorgsfullt byggande.

Andreas Jonsson


Affärstidningen näringsliv

ÖstergÖtlAnd it

39

Cygate mitt uppe i explosionsartad utveckling Med Cygate som leverantör av det mesta som rör IT-infrastrukturens funktioner kan företag och organisationer fokusera mer på att utveckla sin kärnverksamhet. Som en del av Telia opererar Cygate över Sveriges största nät, en volymfördel som inte kan underskattas idag när nästan allt digitaliseras.

r ! an ifte stid t U vg g ta nin r d sta bin r le el

Inom Cygate finns kompetens inom alla områden som har med utveckling, installation, drift och underhåll av modern IT-infrastruktur att göra. Med över 650 medarbetare fördelade på 20 orter är Cygate ett av Sveriges mest tillgängliga konsultbolag, alltid närvarande och redo att ta sig an kundens utmaningar och behov. Det sammanfattas även i devisen ”Alltid där”.

Breddar kompetensen

I Östergötland har Cygate byggt upp en stark kompetensbas inom framförallt nätverks- och kommunikationstjänster. Ambitionen är att bredda kunskapsområdet för att möta marknadens efterfrågan, och då är lagring, säkerhetslösningar och hybrida IT-plattformar områden som hamnar högt på önskelistan. Naturligtvis ska man även fortsättningsvis satsa

på vidareutveckling inom nätverks- och kommunikationstjänster. – Utvecklingen är närmast explosionsartad när det gäller digitalisering, molntjänster och kommunikation inom 5G. Allt ska vara tillgängligt hela tiden och det ställer i sin tur nya krav på säkerheten. Det är klart att det innebär en större risk om allt är uppkopplat, men med rätt säkerhetslösningar på plats behöver våra kunder aldrig oroa sig, säger Dennis Karlsson, konsultchef i Norrköping. Cygate kommer att satsa mycket mer på att utveckla ett bredare tjänsteutbud inom säkerhetsområdet framöver. Det ligger i tiden med tanke på nya regelverk som GDPR och NIS, kopplat till de konsekvenser som kan bli om man inte följer regelverket. Cygate guidar gärna kunderna i djungeln av IT-lösningar

utifrån ett verksamhetsbehov– och uppfyller därmed också löftet om att kunderna kan spendera mer tid på annat. Vill ha mer rådgivande roll

Eftersom utvecklingen av det digitala samhället går i rasande fart behöver konsulternas kompetens också uppdateras i minst lika hög takt. Utbildningsinsatser haglar tätt inom Cygate över lag och i Östergötland kommer flera stora utbildningsinsatser att göras framöver. – Vi vill gärna ta en mer rådgivande roll för alla våra kunder, det är speciellt viktigt i tider av förändring som vi upplever nu. Vi investerar mycket i vår kompetens och därmed säkerställer vi en konstant hög kunskapsnivå som gagnar våra kunder i alla led, avslutar Dennis Karlsson med.

FFÖRSTÄRK ÖRSTÄRK D DITT IT T TTEAM EAM M MED ED SVÅRSLAGEN EXPERTIS IS!! ...på hheeltid, ddeeltid eelller bbaara nnåågra tim mmar! Erfaren, ÁH[LEHO och trygg bemanning till Erfaren ditt företag. Vår veteranpool är en stor källa av kompetens och erfarenhet inom bland annat ekonomi, ekonomi kontor kontor, lager, fastighetsskötsel... ighetsskötsel

Kontakta oss så berättar vi mer!

013-10 35 00 • linkoping@ linkoping@veteranpoolen.se veteranpoolen.se


40

ÖstergÖtlAnd energi & miljÖ

Affärstidningen näringsliv

Nästan alla pantar – men inte i alla situationer Returpack är ett företag som hörs och syns. Många känner igen de olika varianterna av ”panta mera”-sången, och att dröja kvar i minnet är precis det Returpack vill. I slutändan handlar det om att rädda klimatet och vår miljö genom att öka återvinningsgraden. Enbart under 2018 fick Returpack tillbaka drygt två miljarder förpackningar – så nog handlar det om att göra skillnad! Även om medvetenheten kring värdet av att panta returflaskor och burkar är omfattande så räcker den inte hela vägen. I dagsläget hittar inte alla pantförsedda förpackningar hem till Returpack i Norrköping, men det vill man ändra på genom att göra det ännu enklare och mer tillgängligt för fler att panta. – I olika undersökningar vi gjort har det framkommit att ungefär 99 procent, det vill säga nästan alla, väljer att panta sina returförpackningar men att det

inte gäller i alla situationer. För oss är det viktigt att kartlägga vilka situationer det gäller och utveckla system som gör det enklare att panta även här, säger Returpacks vd Katarina Lundell. Det ska vara enkelt att panta

Exempel på vanliga situationer

©-crelle-fotograf-norrkoping Vimur - den smarta växtmöbeln | nu beställningsbar igen! Automatisk hydroponisk odling för kontor, restauranger & publika miljöer

www.vissheim.com

©-crelle-fotograf-norrkoping

Framtidens komplexa olyckor kräver en räddningstjänst som har resurser och förmåga. Riskerna innebär att vi behöver samverka över alla gränser. Vi ansvarar för din räddningstjänst i Linköpings, Norrköpings, Söderköpings, Valdemarsviks och Åtvidabergs kommuner. Väl rustade för framtiden. www.rtog.se

där viljan att panta kanske finns men där handlingskraften går bet är på konserter, under idrottsevenemang samt på semesterresan. – Det gäller oftast när man bara har en eller ett fåtal förpackningar. Men med tillgängliga och enkla kärl i den miljö man befinner sig i, så hade nog ännu fler förpackningar återvunnits, tror Katarina Lundell. Därför satsar Returpack mer än någonsin på att knyta samarbeten kring stora idrotts- och musikevenemang som exempel. – Att göra det lätt och enkelt att panta var man än befinner sig är alltså nyckeln till att vi ökar återvinningen av pantförpackningar. Till exempel har vi tillsammans med idrottsföreningar placerat ut speciella insamlingskärl som föreningarna ansvarar för att tömma. Panten tillkommer föreningarna som en extra intäkt och förpackningarna kan återvinnas till nya burkar och flaskor – alla vinner på det, poängterar Katarina. Satsar på tydlighet, synlighet och tillgänglighet

De pantburkar och flaskor som hamnar i annan materialåtervinning kommer förvisso inte att ligga och skräpa i naturen, men de kommer inte heller att tas om hand med system som är optimala för just det materialet. Dessa processer har Returpack förfinat och därför är det allra bäst att panta så mycket som möjligt så att materialet tas om hand på rätt sätt. – Vi kommer att fortsätta arbeta med värden som tydlighet, synlighet och tillgänglighet. Vi kommer verkligen att satsa på att finnas överallt för att det ska vara enkelt för konsumenterna att panta alla sina förpackningar, säger Katarina Lundell. Just nu pågår ett samarbete i testskala inom e-handeln. Returpack och Mathem har lanserat en specialtjänst där man som kund hos Mathem kan lämna sin pant i speciella kassar samtidigt som man får sin matleverans. Smidigare kan det nog inte bli – man får sina nyinköpta flaskor och burkar direkt hem och passar samtidigt på att lämna urdruckna förpackningar.


Affärstidningen näringsliv

ĂśstergĂśtlAnd bAnk & finAns

Sparbanken utvecklar nya mĂśtesplatser

41

SÜk lediga lägenheter och lokaler pü heimstaden.com

Med en sund ekonomi kan Kinda-Ydre Sparbank fortsätta bedriva ett aktivt samhällsengagemang i enlighet med sparbankstraditionen pĂĽ de fyra orterna Kisa, Ă&#x2013;sterbymo, Rimforsa och Horn. Heimstaden är ett av Skandinaviens stĂśrsta fastighetsbolag. Drottninggatan 36, 601 77 NorrkĂśping, tel. 0770-111 050

Kinda-Ydre Sparbank har passerat 150 ĂĽr, en ansenlig ĂĽlder fĂśr en samhällsbyggare som i alla tider har verkat fĂśr lokal utveckling i Kinda och Ydre kommuner. Sparbankstraditionen som banken lever efter bygger nämligen pĂĽ att en del av vinsten ĂĽterinvesteras i bygden. â&#x20AC;&#x201C; Vi sponsrar och engagerar oss i väldigt mĂĽnga olika typer av aktiviteter och evenemang, sĂĽväl idrott och kultur som satsningar som lyfter det lokala näringslivet. Vi är en lokal och fristĂĽende bank som vill och kan gĂśra skillnad. Som sparbank är vi till fĂśr vĂĽra kunder och ingen annan. Det är själva kärnan i sparbanksidĂŠn, fĂśrklarar Johan WiderstrĂśm, vd pĂĽ Kinda-Ydre Sparbank, med ansvar fĂśr alla fyra kontoren. Ett aktuellt exempel pĂĽ samhällsengagemang är den nya utvecklingsfonden â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;?IdĂŠfonden 2019â&#x20AC;? â&#x20AC;&#x201C; som har fyllts med 1,8 miljoner kronor. â&#x20AC;&#x201C; Det är fritt fram att sĂśka fram till den sista juni. Men tänk pĂĽ att fondpengarna ska användas till projekt som är till allmännytta och gĂśr skillnad, sĂĽ att det blir mer attraktivt att leva och bo här i vĂĽr region.

Välkommen till Nordlo, Nordens nya IT- och digitaliseringspartner! 6YHQVND2IƟFH,73DUWQHU=HWXS'LFRP 1HWFRPSRFKQRUVND,7WRWDOKDUEOLYLW1RUGOR

Fjärilsgatan 5, 603 61 NorrkĂśping â&#x20AC;˘ Norra Oskarsgatan 18, 582 73 LinkĂśping Växel +46(0)11 473 29 00 â&#x20AC;˘ nordlo.com

Utrota barncancer. 

Din gĂĽva gĂśr skillnad.

Utvecklar mĂśtesplatser

PĂĽ Kinda-Ydre Sparbank prioriteras det personliga mĂśtet. Samtidigt är banken modern med tillgĂĽng till ny teknik och nya plattformar fĂśr kunderna att mĂśta banken pĂĽ. â&#x20AC;&#x201C; Vi är Ăśvertygade om att det är i det personliga kundmĂśtet med vĂĽra rĂĽdgivare och specialister som banken stärker sin marknadsposition, säger Johan WiderstrĂśm. Sparbanken har hĂśga ambitioner när det gäller att mĂśta kunderna pĂĽ ett sätt som kunderna känner passar dem. â&#x20AC;&#x201C; Du kan komma när du vill pĂĽ vardagar mellan 07 pĂĽ morgonen och 19 pĂĽ kvällen. Det är bara att boka ett mĂśte! Och vi besĂśker ofta fĂśretag i vĂĽra trakter, fortsätter Johan. En entreprenĂśr har kanske inte tid att komma till oss under kontorstiderna, sĂĽ här mĂĽste vi vara flexibla. Det är sĂĽ vi uppnĂĽr framgĂĽng, genom att ta hand om vĂĽra kunder och erbjuda en oĂśverträffad service.

Johan WiderstrĂśm, vd.

sultatet fĂśr 2018 pĂĽ nästan 44 miljoner kronor är det bästa som Kinda-Ydre Sparbank nĂĽgonsin haft. Och tillväxten i banken fortsätter. â&#x20AC;&#x201C; NĂśjda kunder leder till nya kunder. Vi har ett jätteinflĂśde av nya kunder. Vi fĂĽr nya privat- och fĂśretagskunder i hela vĂĽr region, som omfattar Kinda, Ydre och sĂśdra delen av LinkĂśpings kommun, säger Johan WiderstrĂśm.

Pg 902090-0 

Frydenbø Group frydenbo-industri.no

Etablerar i Sverige! Frydenbø Industri är en av Frydenbø Groups fyra divisioner och är bland Norges främsta leverantÜrer av produkter och tjänster till marin- och landbaserad industri. Frydenbø Industri har varit distributÜr fÜr FPT i Norge sedan 1993.

FÜrdel med allt pü ett ställe

Just nu pĂĽgĂĽr en vidareutveckling av bankens tjänster med ny teknik. Bra tekniklĂśsningar underlättar kundernas vardag och gĂśr den bĂĽde enklare och bekvämare. Internetbanken och likasĂĽ Mobilbanken är som ett eget bankkontor, Ăśppet dygnet runt och oberoende av var kunden befinner sig. En annan stor fĂśrdel fĂśr kunderna är att allt mer samlas under ett och samma tak. Banken har till exempel blivit mycket mer aktiv pĂĽ bostadsmarknaden. FastighetsbyrĂĽn har flyttat in i bankens lokaler i Kisa och Rimforsa, vilket underlättar fastighetsaffären och ger Ăśkad trygghet fĂśr bĂĽde kĂśpare och säljare. â&#x20AC;&#x201C; Vi har ocksĂĽ fokuserat pĂĽ vĂĽra fĂśrsäkringslĂśsningar, vilket gynnar kunden som nu kan ha en komplett Ăśverblick Ăśver bĂĽde bank och fĂśrsäkringar i sin internetbank. Vi är ocksĂĽ mycket stolta Ăśver att kunna erbjuda juridisk rĂĽdgivning här pĂĽ plats, tillägger Johan WiderstrĂśm. Vid behov lĂĽnas kompetens mellan de fyra kontoren. Allt fĂśr att kunderna ska mĂśta en sĂĽ specialiserad bank som mĂśjligt. En fĂśrutsättning fĂśr att kunna utveckla bĂĽde banken och bygden är en sund och stark ekonomi. Re-

barncancerfonden.se

Frydenbø Industri AB etableras nu i Sverige och är distributÜr fÜr FPT i Sverige sedan 1 januari 2019.

Kontoret i Ă&#x2013;sterbymo.

VĂ&#x2026;RA PRODUKTER: â&#x20AC;˘ Industrimotorer â&#x20AC;˘ Marinmotorer & g g Propelleranläggningar â&#x20AC;˘ Elaggregat servdelarr â&#x20AC;˘ Service och reservdelar

Frydenbø Industri AB Katrineholmsvägen 1A, 616 31 Ă&#x2026;by Tel: 010-303 13 90 E-post: industri.sverige@frydenbo.no

Kontoret i Kisa.
Falkenberg VÄXER

Samhällsengagemanget särskiljer sparbanken Den gamla sparbankstraditionen med samhällsutveckling som affärsidé är minst lika viktig i det digitala samhället – kanske ännu viktigare i en tid där prestationskraven är höga och konkurrensen ständigt ökar. Falkenbergs Sparbank verkar enbart lokalt och fokuserar helt på att skapa tillväxt i Falkenbergs och norra delarna av Halmstads kommun.

let vi verkar i, säger Göran Bengtsson, vd för Falkenbergs Sparbank. Banken sponsrar ungdomsverksamhet, idrott, kultur och näringsliv. Via Framtidsbanken delar Falkenbergs Sparbank ut allmännyttiga medel till olika lokala ändamål. Ansökan om att få ett bidrag kan lämnas in två gånger per år och går till föreningar eller företag som kan bidra till en positiv samhällsutveckling. Sparbanken är lika med utveckling

Sparbankerna etablerades för snart 200 år sedan för att utveckla och stärka sina lokalsamhällen. Det är fortfarande den grundläggande idén bakom varje sparbank, vars tjänsteutbud liknar andra bankers både i utförande och prisnivå. Att vara kund i en sparbank är att vara medveten, man får tillgång till alla banktjänster lokalt och dessutom gör man gott på köpet. Vad kan vara mer hållbart i dagens läge? Sociala värden högaktuella

Falkenbergs Sparbank har funnits i drygt ett och ett halvt sekel men verksamheten är modern och framåtriktad. Idag är det mer aktuellt än någonsin att satsa på sociala värden som integration och hållbarhet. – Det stämmer att samhällsengagemanget särskiljer oss, men vi engagerar oss även lite mer i varje kund. Eftersom vi styr vår egen verksamhet och inte jagas av aktieägare kan vi lägga mer tid på att verkligen lära känna kunden. Vi använder vårt överskott till att ständigt förbättra verksamheten och samhäl-

Vår banklokal i Falkenberg.

Att öka lönsamheten genom att minska närvaron är inget för Falkenbergs Sparbank. Man satsar däremot på ökad tillgänglighet och synlighet. Via kontoren i Falkenberg, Ullared och Getinge nås även kunder som bor på de mindre orterna i kommunen. – Det digitala är fantastiskt och kan frigöra tid i hanteringen av vardagsekonomin, men de flesta kunder behöver fortfarande stöd i frågor som man helst diskuterar med en rådgivare personligen. Ofta rör det sig om större beslut som boende och pension. För företag är det kanske ännu viktigare med en lokal bankkontakt som verkligen känner verksamheten, menar Göran Bengtsson. Det finns undersökningar som visar att i samhällen där det finns en sparbank är det lokala näringslivet mer expansivt. Det finns alltså ett tydligt samband mellan sparbankstraditionen och framgångsrika företag i välmående samhällen. Det arvet ska Falkenbergs Sparbank förvalta och vidareutveckla. Göran Bengtsson, vd.


Affärstidningen näringsliv

fAlKenBerg växer

Campea är en egen destination i Falkenberg Campea är mer än en återförsäljare av marknadens mest köpta husbilar och husvagnar. Anläggningen är i sig en uppskattad reseanledning för Halland och i synnerhet för sommarstaden Falkenberg. Vallfärdandet till Campea kan näst intill liknas vid det till Ullared.

Som återförsäljare av kvalitetsmärken som Kabe och Adria är Campea ofta förstahandsvalet för medvetna campingfantaster. Hos Campea finns dessutom alltid begagnade husvagnar och husbilar av varierande märken. Oavsett vilket märke man föredrar, så är ambitionen densamma: att upptäcka nya platser, tillbringa tid med familjen och skapa fina semesterminnen. – Vi är väl medvetna om värdet av en lyckad semester och det är precis det vi vill bidra till att skapa för våra kunder. Det finns oerhört många fina campingplatser enbart i Sverige, och tittar man i hela Europa så kan man nog hålla sig sysselsatt ett tag. Med egen husbil eller husvagn har man alla bekvämligheter med sig på resan, oavsett destination, säger Mikael Knutson, platschef på Campea i Falkenberg. Upplev svensk sommar – även för miljön

Att välja semester på hemmaplan är inte bara attraktivt om man tänker på det finaste som förknippas med svensk sommar. Det är även en stor miljötjänst och något som fler strävar efter att uppnå idag. Den svenska naturen är näst intill oöverträffad, och den kan med stor frihet upplevas med husbil eller husvagn. – Många vill kombinera sin resa med sina fritidsintressen och tar med sig motorcyklar, cyklar, fiskeutrustning och grillar. Allt får ju plats när man har sin egen husbil eller husvagn. Jag tror per-

sonligen också att vi i Sverige uppskattar sommaren mer, och vad kan då vara bättre än att få uppleva den med den frihet som husbil eller husvagn erbjuder? Mikael Knutson påtalar även att det inte enbart är sommaren som lockar. Dagens moderna husbilar och husvagnar är anpassade även för camping under vintern. För den som vill åka skidor och samtidigt få ett garanterat bekvämt boende är det den bästa möjligheten. Egen destination

Varannan ny husvagn som säljs i Sverige är en Kabe eller en Adria, och båda märkena finns på Campea. Utöver det finns här även ett mycket välkomnande och kompetent team som kan praktiskt taget allt om camping. För förstagångsköpare är goda råd guld värda. Dessutom hjälper Campea ägarna att sälja sina fordon när de vill avyttra dem. – Statistik visar att just Falkenberg är en omtyckt ort att köpa husbil eller husvagn på. Det märker vi också i vår försäljning, samt i antalet kunder som besöker oss under hela året. Vi försöker göra lite mer av kundernas besök, så att Campea blir som en egen destination i Falkenberg. Bland annat så kunde vi stolt visa Kabes tvåvåningshusvagn i somras, berättar Mikael Knutson. Till vintern kommer Campea

att visa Adrias senaste vagn som är en husvagn med lite annorlunda tänk. I Falkenberg finns också en stor tillbehörsbutik där man visar förtält och lufttält och där man hittar det som behövs i vardagen för campinglivet. – Vi får mycket beröm får vår butik och de som kommer från andra platser i landet blir positivt överraskade över att det finns en så bra campingbutik i Falkenberg. Att Campea dessutom ligger enbart tre mil från Gekås i Ullared är kanske också något som lockar folk till anläggningen. Efter en halv dag i Ullared kan man med fördel avrunda med ett besök på Campea. Bidrar till kompetensutveckling

Campea tar camping och all relaterad utrustning på största allvar. För att kunna möta kunderna på bästa sätt måste kompetensbehovet tryggas för flera år framåt. Därför samverkar Campea med kommunen i den nya utbildningen för husbils- och husvagnstekniker som startats i Falkenberg. – Det är Sveriges första yrkeshögskoleutbildning inom området, och stora delar av utbildningen bedrivs här i våra lokaler. Det känns oerhört positivt att vi får vara med och bidra, tycker Mikael Knutson.

! !

Skänk inte bort din skrot - Sälj den till oss! Vi tar emot all sorts järn & metall. Allt ifrån gamla jordbruksmaskiner till restmaterial ifrån industriell produktion. Välkommen in till oss stor som liten! www.fbgrecycling.se g y g

Tel nr:0346–651800 0

!

Falkenbergs nya stadsdel. Med havet som granne.

NÄRA HAVET VILL VI BO! Du ser lägenheterna på www.bacchusfbg.se Boka din visning på www.svenskfast.se/falkenberg eller ring någon av våra mäklare på tel. 0346-488 40

VI TAR DITT BYGGPROJEKT FRÅN IDÈ TILL VERKLIGHET Vi hjälper dig med: - Arkitektritningar - Konstruktionsritningar - Entrepenadbesiktningar

- Kontrollansvarig - Byggledning - Projektledning

www.skoldforsberg.se

43


44

fAlKenBerg växer

Affärstidningen näringsliv

Konsulterna bakom Falkenberg kommuns största investering Expansionsbenägna Sköld & Forsberg byggkonsult är med och utvecklar flera nya landmärken i Halland. I Falkenberg är den nya stadsdelen Bacchus en av de mest omtalade förvandlingarna på många år, liksom nya kunskaps- och kulturcentrum Argus som byggs mitt i centrum.

Sedan entreprenörerna Niklas Grip och Bozo Lukanovic tog över Sköld & Forsberg byggkonsult för knappt åtta år sedan har omsättningen mer än fördubblats.

Tjänsteutbudet är fortfarande uppbyggt på projektering, arkitektritning, konstruktionshandlingar, bygg- och projektledning, kontrollansvar samt besiktningar. Det är de aktuella projektens karaktär som sätter standard för hur bolaget kommer att utvecklas framöver. – Vi har lyckats få in flera prestigeprojekt och det leder i sin tur till att vi får fler förfrågningar för liknande uppdrag. Vi har lyckats bygga upp ett starkt varumärke med Sköld & Forsberg byggkonsult och det är vi naturligtvis väldigt stolta över, säger Niklas Grip.

Från ritning till färdig byggnad

När Niklas Grip och Bozo Lukanovic tog över företaget hade de redan från början en tydlig strategi, nämligen att vara med hela vägen från skiss till färdig och besiktad fastighet. Kompetensen har byggts upp enligt strategin med resultatet att även personalstyrkan fördubblats på kort tid. – Att det inom företaget finns kompetens inom alla moment från ritning till färdig byggnad är något som de flesta beställare uppskattar idag. Våra kunder finns såväl inom offentlig sektor som den privata med flera av regionens största fastighetsägare representerade. Vi kan och vill vara deras förstahandsval, säger Bozo Lukanovic. Utöver rätt kompetens så är det viktigt att även vara tillgänglig när kunderna söker kontakt. Tillgängligheten är något som många andra går bet på, men på Sköld & Forsberg byggkonsult strävar man efter enkla, snabba kontakter utan krångel. Med i prestigeprojekt

Att kunderna uppskattar en partner som förstår deras vardag och som finns där som ett stöd genom hela byggprocessen är

tydligt om man ser till antalet återkommande kunder. En av dem är Falkenbergs kommun, som senast anlitat Sköld & Forsberg byggkonsult för konstruktion, byggledning och kontrollansvar i projektet nya kunskapsoch kulturcentrum Argus. – Argus är Falkenberg kommuns största enskilda investering någonsin så det är verkligen ett fint betyg för oss att få vara med i utvecklingen här, kommenterar Niklas Grip.

Samtidigt utvecklas den nya stadsdelen Bacchus på en konstgjord halvö i centrala Falkenberg. I den första etappen ska fyra flerbostadshus byggas och Sköld & Forsberg byggkonsult har tagit fram samtliga konstruktionshandlingar för projektet, och är även kontrollansvarig enligt PBL. Det är den här typen av projekt som visar var Sköld & Forsberg byggkonsult vill profilera sig.

Nå fler konsumenter med Matpriskollen Har dagens ständigt uppkopplade konsumenter tid och ork att spana efter erbjudanden i matvarubutiken? Alla måste handla mat, och kan det göras mer effektivt, hållbart och dessutom till ett lägre pris, så varför inte? Matpriskollen hjälper medvetna konsumenter att spara både tid och pengar, och ser dessutom till att butikernas erbjudanden når fler.

Matpriskollen har en interaktiv hemsida och en app som enkelt kan användas för att skanna av

matbutikernas bästa erbjudanden vecka för vecka. Många vill inte ha pappersreklam i brevlådan,

men missar då också aktuella erbjudanden från olika butiker. Matpriskollen är en lösning på problemet. – Det finns helt klart pengar att spara, och ibland ganska mycket, på att vara medveten om vilka rabatter som är aktuella när man ändå måste åka och handla mat, säger Ann Gruvaeus, som driver Matpriskollen tillsammans med grundaren Ulf Mazur. 200.000 erbjudanden per vecka

Det finns konsumenter som vittnar om besparingar på tusenlappar enbart genom att flitigt använda Matpriskollen. För att det ska vara en optimal och rättvisande tjänst läggs erbjudanden ut från alla butiker, varje vecka. Det blir ungefär 200.000 erbjudanden från cirka 3100 butiker som ska uppdateras manuellt vecka för vecka. – Butiker som vill försäkra sig om att synas tidigt på måndag morgon kan teckna avtal med oss och då är de garanterat först ut med sina erbjudanden. Kostnaden för det är betydligt mindre än den är för att trycka upp reklamblad till exempel, påpekar Ann Gruvaeus. Matpriskollen hjälper inte bara konsumenter att spara pengar. Den är ett utmärkt verktyg för butiker som vill vara mer aktiva i

sin marknadsföring och mer relevanta i sin dialog med kunderna. Eftersom många inte ens får tryckt reklam hemskickad är Matpriskollen ett bra alternativ som dessutom är hållbart – inget tryckpapper, inga fraktkostnader. Steget före när allt blir digitalt

Tjänsten utvecklas hela tiden, bland annat med recept och interaktiv inköpslista. Inköpslistan kan uppdateras efter aktuella recept, och kan till och med delas för att göra handlingen så effektiv som det bara går. Om man till exempel är flera som handlar

samtidigt kan listan delas och varje sak bockas av från listan i realtid. – Vi har många trogna användare som varit med sedan starten, och vi får ständigt fler. I framtiden kommer det mesta att vara digitalt och vi ligger då steget före genom att vi har lanserat appen för ett tag sedan, vi är redan etablerade nu när många andra börjar fundera i samma banor, menar Ann Gruvaeus, som ser fram emot att få vidareutveckla Matpriskollen tillsammans med såväl konsumenter som butiksägare.


Affärstidningen näringsliv

fAlKenBerg växer

45

Föregångare inom energibranschen nästan helt förnybara Falkenberg Energi är ett av Sveriges mest hållbara energibolag. Visionen att tillhandahålla energi för en hållbar framtid, ligger helt i linje med kommunens tillväxtvision ”Vi växer för en hållbar framtid”.

Falkenberg Energi var först med att sälja enbart miljömärkt el på den svenska marknaden. Att redan 2004 kunna erbjuda ursprungsmärkt el från sol, vind och vatten var en bedrift som satte ribban högt även för kommande miljösatsningar inom bolaget, likväl som i Falkenberg över lag. Kommunen anses nämligen vara en av landets pionjärer när det gäller hållbara investeringar.

även deras överskott. Idag utgör ungefär två procent av vår energimix ett välkommet tillskott från mikroproducenter, berättar Falkenberg Energis vd Bo Anders Antonsson. För att underlätta investeringen köper Falkenberg Energi både elcertifikat och ursprungsrätter för kundens räkning. Så det är nästan att bara sätta upp ett soltak och vänta på att energin ska strömma in. Hela bolaget 99,6 procent

hållbarhetsarbete kretsar kring förbättringar inom fjärrvärme. Även här är Falkenberg Energi helt fossilfria. Den sista lilla andelen fossilt fasades ut 2018, och idag framställs fjärrvärmen till 100

Nästa steg är taget: mikroproduktion

För Falkenberg Energi är det inte aktuellt att luta sig tillbaka och vara nöjd med tidigare resultat. Man har ju förvisso redan 100 procent förnybar energi i mixen, men för att stärka miljöprägeln ytterligare uppmuntrar bolaget sina kunder att själva bli hållbara producenter. – Vi uppmuntrar våra kunder att satsa på mikroproduktion och erbjuder olika startpaket för att komma igång. För villaägare som investerar i soltak finns det dessutom andra offentliga stöd att få och vi köper

procent med fasta biobränslen, biogas och bioolja. – Vi är tydliga med vår nollvision gällande fossila energikällor. I vårt senaste klimatbokslut kan man läsa att hela bolaget redan är förnybart till 99,6 procent.

Det placerar oss i täten i Sverige, många år före de flesta andra kommuner. Vår energimix är 100 procent förnybar, liksom vår fjärrvärme och våra transporter. Vi söker påverka överallt där vi kan, konstaterar Bo Anders Antonsson.


46

fAlKenBerg växer

Affärstidningen näringsliv

Gott inomhusklimat ett måste för Falkenbergs nya kreativa mötesplats Det anrika familjeföretaget Oscar Hanson VVS är med där det händer. Det vittnar de aktuella projekten i Halland om. Oscar Hanson är ofta förstahandsvalet för större VVS-entreprenader i regionen, och medverkar i skrivande stund i ett av Falkenbergs största byggprojekt.

vistas dagligen och där kraven på ett gott inomhusklimat är som högst, säger Oscar Hanson. Bostadsprojekt

Dagens Oscar Hanson VVS har passerat sitt 100-årsjubilieum och drivs idag av fjärde generationen med grundaren Oscar Hansons barnbarns son som vd. Att nuvarande vd dessutom har samma namn som gammelfarfar ger lite extra tyngd till familjeföretaget, kan man tycka. Men själv gör han ingen stor sak av det. Fokuserar mest på att göra kunderna nöjda och se till så att vardagen flyter på i de många projekt som företaget är involverat i idag. Kreativa offentliga miljöer

Falkenberg är den lilla kommunen med de stora visionerna. I Falkenberg pågår just

nu flera stora entreprenader där Oscar Hanson VVS har helhetsansvar för dimensionering och installation av ventilationsoch värmesystemen. Ett exempel är Kunskaps- och Kulturcentrum Argus som blir Falkenbergs nya mötesplats för kreativitet, nyfikenhet och upptäckarglädje. – Det här projektet är spännande för oss då det omfattar så många olika miljöer. Det byggs gymnasieskola, bibliotek, kulturskola och turistinformation på ett och samma ställe. Vår uppgift är att leda hela VVS-arbetet och dimensionera, installera och driftsätta system som passar den moderna läromiljön där många människor

I ytterligare ett projekt ansvarar företaget för samtliga VVS-installationer i det nya hyresbeståndet som byggs i kvarteret Hjulet. Här byggs både bostäder och ett mindre centrum med service och handel. – Kvarteret Hjulet uppförs på granntomten till Argus, så det är samma område men olika installationer. Bostadshus har helt andra dimensioner och system som anpassas efter det. De 123 nya hyresrätterna ska vara toppmoderna när det gäller inomhusklimat och effektiv energihushållning – det är den största utmaningen här, menar Oscar Hanson. Helheten är styrkan

Oscar Hanson VVS är ofta förstahandsva-

let för stora, komplexa installationer i handelsområden, offentliga rum, skolor och bostadsområden. Det är mycket tack vare tidigare referenser från framgångsrika projekt som företaget anlitas gång på gång – beställaren vet att det som efterfrågas kommer att levereras i rätt utförande och i rätt tid. – Vi kan även vid behov rita och dimensionera hela anläggningar själva, och med den kunskapen kan vi lösa mycket komplexa projekt. Eftersom vi har en egen serviceavdelning så kan vi även efter installationen vara med och driftsätta och finjustera tills det blir helt perfekt, berättar Oscar Hanson. Det är helheten som är styrkan för Oscar Hanson VVS. Det är värden som står mycket högre i kurs än ett par sparade kronor i första ledet, även om företagets lösningar ändå utvecklas för att vara de mest kostnadseffektiva över tid.


Affärstidningen näringsliv

fAlKenBerg växer

47

Vindkraftsbranschen fortsatt stark i Halland EnBW Sverige AB utvecklar vindkraftsprojekt och erbjuder heltäckande lösningar inom exploatering och etablering. Connected Wind Services i Falkenberg är en oberoende leverantör av service- och underhållstjänster inom vindkraft, med kunskap och erfarenhet från alla fabrikat.

Att företagen EnBW Sverige och Connected Wind Services etablerats i Halland är ingen tillfällighet. En stor del av Sveriges installerade vindkraft finns nämligen här. De stora nybyggarprojekten förläggs ofta till norra Sverige, där det finns plats att bygga mer, men i Halland finns ett stort antal redan installerade

parker som behöver ses över och underhållas. Det byggs även nya parker i södra Sverige, men då oftast i mindre omfattning. Tror på expansion

EnBW Sverige utvecklar vindkraftsprojekt från grunden och vidare genom alla projektfaser till nyckelfärdiga vindkraftverk. Moderbolaget är EnBW, Energie Baden-Württemberg, som är Tysklands tredje största energikoncern. Med en stark ägare i ryggen kan EnBW Sverige bygga långsiktiga projekt. Under 2018 förvärvade bolaget PWP i Sverige, och fick därmed en produktionskapacitet på över 100 MW. Connected Wind Services servar EnBW Sveriges vindparker,

men har även många andra stora kunder i Halland med omnejd. – Den svenska vindkraftsbranschen har en stark historik i Halland, som är ett av de vindkraftstätaste länen i Sverige. Det finns ett stort servicebehov i regionen som vi möter och vi kommer att expandera mycket framöver baserat på att vindkraft blir mer attraktivt, säger Torbjörn Sjölin, vd på Connected Wind Services och styrelseordförande i EnBW Sverige. Vindkraft är idag en av de billigaste energikällorna sett till nyinvesteringar med hög kapacitet och lång livslängd. EnBW Sverige är en partner att räkna med i den fortsatta utvecklingen av svensk vindkraft, och Connected Wind Services är det självklara valet av serviceleverantör. – Vi har redan ett pågående nybygge inom EnBW Sverige, i Tidaholms kommun. Vi har dessutom ett antal projekt i planeringsfas. Vi utesluter inte heller möjligheten att förvärva fler befintliga parker och vindbolag efter det lyckosamma förvärvet av PWP, tillägger Torbjörn Sjölin. Utmaning i kompetensförsörjningen

Vindkraft kommer att bli ännu

mer konkurrenskraftigt framöver tack vare fortsatt utveckling på turbinsidan. Turbinerna blir mer effektiva, byggtekniken mer förfinad. Därmed blir projekten mer kostnadseffektiva, även om tillståndsprocessen fortfarande är kostsam och tar lång tid. – Den största utmaningen vi ser just nu kretsar kring kompetensförsörjningen på servicesidan. Servicetekniker är ett bristyrke men vi är med Connected Wind Services involverade i att få upp intresset för yrket. Vi sitter bland annat med i styrelsen för vindkraftsteknikerutbildningen vid Campus Varberg. Vi kommer att fördjupa samarbetet för att utveckla kompetensförsörjningen framöver, lovar Torbjörn Sjölin.

För ett Falkenberg i framkant Bostadsprojektet Bacchus är en symbol för ett Falkenberg i framkant. Det finns inget annat bostadsprojekt i Sverige som liknar Bacchus, som med sitt läge på en konstgjord halvö gör det möjligt för människor att bo bara några meter från havet. Samhällsbyggnadsbolaget, SBB, är stolta ägare och utvecklare av Falkenbergs främsta stadsomvandlingsprojekt.

Bacchus kommer att bli en helt ny levande stadsdel, med både bostäder, handel, kontor och hotell. I första etappen byggs 140 lägenheter som bostadsrätter. Ambitionen är dock att området ska utvecklas med minst 650 bostäder och då även hyresrätter. Oslagbart läge

Läget är oslagbart. Eftersom det är en konstgjord halvö så gäller inte strandskyddsreglerna. – Bacchus är det största enskilda projektet i Falkenberg just nu. Läget är unikt – ingen annanstans i Sverige kommer man att kunna bo så havsnära som här, säger Jörgen Hallgren, SBB. Kraven på att bygga hållbart är högaktuella. I projektet har man tagit höjd på säkerhet och att

bygga för framtida stigande havsnivåer. Falkenbergs nya framsida

För SBB började det egentligen med en logistikfastighet. Den gamla vin- och spritfabriken i Falkenberg byggdes redan på

1970-talet och var under många år en stabil producent. När fabriken lades ner år 2000 köptes fastigheten av ett statligt bolag som sedan såldes vidare till norska fastighetsägare. Under 2016 såldes fastigheten med tillhörande byggrätter till

SBB Norden, som nu utvecklar Bacchus på platsen tillsammans med lokala aktörer under arbetsnamnet Bacchus. – Vi är först på plats och utvecklar Falkenbergs nya framsida. Det första huset av fyra i etapp ett är redan inflyttat och det

andra huset är nu på plats med påbörjad inflyttning. Det märks att det händer mycket i området och vi ser fram emot att få fortsätta förädla Bacchus, säger Jörgen Hallgren.


48

fAlKenBerg växer

Affärstidningen näringsliv

Närodlad potatis bra för både hälsa och miljö När det pratas om mer grönt på tallriken – varför inte välja det som finns på hemmaplan? Potatis är ett utmärkt exempel på en mycket nyttig och god rotsak som trivs bra i vårt nordiska klimat.

Halland har den största samlade produktionen av potatis i Sverige och här bedriver Långås Potatis och Rotfrukter sin verksamhet tillsammans med lokala odlare. Närproducerat och hållbart är det odlarägda företagets signum.

Gör hälsan och miljön en tjänst

Potatis är en fantastisk råvara. Den växer bra i nordiskt klimat, den är hållbar över långa perioder och dessutom är den oerhört nyttig. Det är få andra livsmedel som är så versatila och som kan kombineras med så mycket andra livsmedel som potatis kan, med så stor variation gällande tillagning och servering. Kort sagt – vill man göra både hälsan och miljön en tjänst ska man äta potatis. – Dagens medvetna konsumenter vet att ekologiska produkter som importeras från fjärran länder knappast bidrar till att minska livsmedelsindustrins klimatpåverkan. Lyckligtvis blir allt fler medvetna om vad det innebär för såväl miljön som det lokala samhället att välja närproducerat när det är möjligt, säger Jesper Sjögren, vd Långås Potatis och Rotfrukter. Lever på volym

Konsumenterna betalar inte många kronor per kilo för potatis. För odlarna gäller det att få upp volymen till en nivå som gör att det går att driva verksamheten vidare. Trots att prislappen är låg så är det mycket arbete som ligger

bakom potatisodlingen, som idag bedrivs i moderna lantbruk med välinvesterade maskinparker. För vinterpotatis tillkommer dessutom lagringstiden i kalla utrymmen som kostar mer för lantbruken. – En stor utmaning för oss är att många inte är medvetna om vår vardag och hur mycket arbete som läggs ner för att konsumenterna ska kunna köpa närodlad potatis till så pass låga priser. Det är klart att vi vill öka medvetenheten kring det och samtidigt få fler att välja potatis framför de långväga importerade alternativen. Vi lever ju på volym, förklarar Jesper Sjögren. Klimatförändringarna då?

Att odla i nordiskt klimat kan inte vara helt enkelt. Hur blir det då med klimatförändringarna som uppenbarat sig i form av extremtorka under de två senaste åren? – De flesta odlare har lång erfarenhet och vet hur man ska anpassa sig efter klimatet, svarar Jesper Sjögren. I stora odlings-

komplex finns bevattningssystem som kan stötta upp när regnet uteblir. Samtidigt ser vi att det är just de stora som kommer att finnas kvar, eftersom det är svårt för mindre odlare att få den volym som krävs för att investeringar i ett modernt lantbruk ska löna sig.


Affärstidningen näringsliv

fAlKenBerg växer

49

Allt handlar om hållbarhet för ICA Kvantum ICA Kvantum har det bredaste sortimentet av matvaror inom ICA-sfären. Kännetecknande för många Kvantum-butiker är även ett omfattande hållbarhetsarbete, och ICA Kvantum i Falkenberg är ett mycket framstående exempel.

– Idag handlar egentligen allt vi gör om att skapa hållbarhet, menar Martin Persson, som är andra generationens ICA-handlare i Falkenberg efter att ha tagit över butiken efter sin pappa för några år sedan. Grön energi är bra men räcker inte

Effektiv belysning och toppmoderna kyldiskar räcker inte. På ICA Kvantum i Falkenberg har man investerat i egna solceller för att verkligen understryka vikten av att satsa på hållbara lösningar för framtiden. Martin Persson tar dessutom hållbarhetsdiskussionen ännu längre: – Det är inte bara energibesparingar och grön energi som avgör om vi är hållbara eller inte. Att minska matsvinnet är kanske

ännu viktigare – det är en fråga som berör alla och där alla kan bidra med något för att rädda klimatet. Det vi gör i butiken är att se till att rensa hyllorna och prissänka produkter som är på väg mot bäst-före datum. ICA Kvantum ger goda förutsättningar för konsumenterna att agera mer hållbart utan att egentligen behöva göra så mycket. – Det konsumenterna kan göra är att fundera över hur maten ska användas, om man ska äta något samma dag eller frysa in så går det ju utmärkt att köpa en vara som närmar sig bäst-före och som dessutom är prissänkt. Det vinner ju alla på – inte minst klimatet, förklarar Martin. Välj grönt och närproducerat

Ytterligare ett sätt att skapa mer hållbara val är att satsa mer på vegetariskt. – Att få ner mer grönt i kundvagnen är definitivt rätt väg att gå och vi ser ett mycket större intresse för vegetariskt nu. En annan viktig trend, som jag personligen tror kommer bli mer regel än undantag framöver, är att allt fler vill ha närproducerat.

Martin Persson betonar värdet av att Falkenberg ligger mitt i Sveriges grönsaksland. Mycket av den potatis som konsumeras i Sverige odlas i just Falkenberg, liksom en del andra rotfrukter och grönsaker. Han är även stolt över att kunna presentera tre lokala mjölkproducenter i sortimentet, två lokala köttproducenter, en lokal fiskhandlare och många fler hållbara producenter.

Glömmer aldrig det sociala

En annan aspekt av hållbarhet som är viktig för ICA generellt är den sociala. ICAs varumärke är förknippat landet över med schyssta arbetsvillkor och en inkluderande miljö. De flesta känner nog igen den omtyckta tv-reklamen där bland andra Mats Melin från Glada Hudik-teatern figurerar som ICA-Jerry. För Martin Persson är det självklart

att alla ska inkluderas och känna sig nyttiga på arbetsplatsen. – I Falkenberg satsar vi verkligen på våra medarbetare och att vara en utvecklande arbetsgivare, säger han. Som exempel anställer vi minst 50 sommarjobbare varje år. För många är det första steget ut på arbetsmarknaden och vi är oerhört stolta över att kunna erbjuda den möjligheten.


50

fAlKenBerg växer

Affärstidningen näringsliv

Hjälpsamma insatser bättre än pekpinnar I takt med att levnadsstandarden förbättras världen över ökar även avfallsmängden. Det sätter press på samhället att generera och stötta insatser för avfallsminimering samt ökad återvinning. Familjeföretaget Falkenberg Recycling verkar för att återvinningsgraden av metallskrot ska öka inom hela industrin.

På Falkenberg Recycling vill man inte stå för pekpinnar utan snarare för hjälpsamma insatser som gör skillnad. – Genom att vara flexibla och hjälpsamma kan vi möta våra kunder på ett sätt som gör det enklare för dem att återvinna mer. Vi är ett litet företag i branschen men vi är lokala och vi känner vår marknad. Vi tar snabba beslut och kan hålla bra priser tack vare vår närhet till kunderna, säger Ida Andersson, vd och delägare.

förbättringar, är viktigast för oss. I det ingår att bidra till att kundernas lönsamhet ökar med en mer effektiv sortering. Så rena fraktioner som möjligt är naturligtvis det bästa men vi återvinner nästan all form av metallskrot, förklarar Ida Andersson.

De svenska smältverken har mycket höga krav på renhet i sina fraktioner. Slutkunderna för de fraktioner som Falkenberg Recycling oftast hanterar finns bland annat i Spanien och Turkiet, och därför sker själva smältprocessen där.

Ida Andersson och Björn Andersson.

– Det mesta som återvinns från svensk industri är just blandade fraktioner och vi har hittat bra samarbetspartners som hjälper oss att ta hand om så mycket som möjligt och så optimalt det bara går.

Vad återvinns?

Järn- och metallskrot från industri och samhälle är Falkenberg Recyclings enda inriktning. Därför är anläggningen helt anpassad för att ta hand om just dessa material. – Att vara en aktiv partner i kundernas återvinningsarbete, och ständigt vara lyhörda inför

Kan mer återvinnas?

Ida Andersson betonar att vi i Sverige är bra på att återvinna metallskrot över lag, men bra kan alltid bli bättre. Genom att Falkenberg Recycling kommer att satsa mer på att synas framöver så hoppas man också på att kun-

na uppmuntra till en ökad återvinning. Det är i första hand kunder i Halland med omnejd som är aktuella för Falkenberg Recycling, och då naturligtvis för att hålla nere transporterna. – Metallskrot som står i något lager och tar upp plats kan omvandlas till något värdefullt någon annanstans. Det tål att tänkas på en stund – de flesta industribolag likväl som privatpersoner har säkerligen något att bidra med här, tror Ida Andersson.

Bank som bank tänker du... ... nja inte riktigt. Som sparbank har vi ett lokalt engagemang och delar med oss till föreningsliv och samhälle för att skapa utveckling, nytta och glädje. Under de senaste sex åren har vi på detta sätt bidragit med över 34 miljoner kronor till olika projekt.

Välkommen till en aktiv och lokalt engagerad bank!

På bilderna ser vi några av Framtidsbankens bidragsmottagare: Falkenbergs Sjöräddningssällskap och Falkenbergs Matdagar.

falkenbergssparbank.se

Tel. 0346-550 00


Framtidens

Skaraborg Mångfald av lösningar hjälper Mariestad att nå målen i Agenda 2030 I Mariestads kommun vågar man satsa på nytänkande och innovativa lösningar. Det finns många exempel på det, och ett är den så kallade logistikhubben som kommunen etablerat för att effektivisera varudistributionen till de kommunala verksamheterna.

Egentligen är det mycket enkelt: istället för att ett stort antal lastbilar ska köra runt i Mariestad och släppa ut mängder av föroreningar kör man till en gemensam hub i utkanten av staden. Med bästa tänkbara logistikläge utmed E20 samlastar och distribuerar en

Tankstationen.

eldriven lastbil i slingtrafik varor till kommunala verksamheter som exempelvis skolor och förskolor. Systemet är genialt, det sparar stora mängder miljöförstörande utsläpp, men även stora kostnader. Dessutom blir det mycket mer effektivt för de olika verksamheterna, som slipper ta emot flera olika leveranser och istället kan lägga den tiden på att utveckla kärnverksamheten. Kort sagt – logistikhubben är en satsning som alla vinner på. Dessutom är det en arbetsmarknadsåtgärd som ger människor en meningsfull arbetsuppgift.

Världens första solcellsdrivna tankstation

Mariestad ligger inte på latsidan. Utöver den eldrivna varudistributionen har kommunen hittills investerat i åtta vätgasdrivna fordon. När tekniken utvecklas och blir mer standardproduktion hos biltillverkarna kommer Mariestad inte att vara sena med att köpa in fler, säger kommunens utvecklingsstrateg Susanne Wallner. En av de största satsningarna som Mariestads kommun har gjort hittills är byggnationen av en solcellsdriven vätgastankstation, även den med ett väl synligt läge utmed E20.

– Att en förhållandevis liten kommun som Mariestad har lyckats etablera världens första anläggning för soldriven vätgasproduktion är fantastiskt. Satsningen har varit möjlig tack vare en kombination av visionärt kommunalt ledarskap, politisk enighet, mod, handlingskraft med en tydlig målsättning att skapa nya arbetstillfällen, säger Susanne Wallner. Mångfald av lösningar

Ytterligare en satsning där Mariestad visar mod och handlingskraft är den nyligen genomförda testen av uppkopplade solcellsdrivna avfallskärl i offentliga

miljöer. De så kallade Bigbellykärlen är tätt förslutna för att förhindra dålig lukt samt skadegörelse. Kärlet komprimerar avfallet automatiskt och renhållningspersonal kan läsa av kärlets status digitalt på distans. Det sparar många resor, vilket en förstudie i Stockholm också påvisat. – Vi behöver en mångfald av olika lösningar för att uppfylla målen i Agenda 2030. Därför har vi i Mariestad satsat på flera olika initiativ, och vi utvärderar nu dessa investeringar för att se hur vi går vidare. Det blir en mycket spännande utveckling framöver, säger Susanne Wallner avslutningsvis.


52

frAMtidens sKArABOrg

Affärstidningen näringsliv

Flygande start för Hotell Wettern Nyrenoverade Hotell Wettern i Karlsborg fick efter öppnandet vid nyår en fin första vår och sommar tillsammans med såväl nära som långväga gäster. I samarbete med lokala entreprenörer erbjuds upplevelser som fiske, ridning, cykling, guldvaskning och äventyrsturer på Karlsborgs fästning. Det bidrar nog till framgång, men hotellet är i sig en upplevelse med sin ljusa interiör och fantastiska utsikt över landets näst största sjö.

Karlsborg är en mindre ort där utbudet av hotell och andra övernattningsmöjligheter tidigare har varit ganska begränsat. Hotell Wettern drevs förvisso framgångsrikt som hotell under flera decennier från 1960-talet och fram till början av 2000-talet, och var under många år till och med ett inneställe i trakten. Det är en del av den forna glansen som nuvarande hotellägaren Anna Danielsbacka vill polera fram, men samtidigt sätter hon en egen prägel på verksamheten. Förgyller med konferens

Med 40 dubbelrum är Hotell Wettern en ganska stor anläggning i Karlsborg. – Våra 40 dubbelrum är ett betydande bidrag till det lokala utbudet, och det förgyller vi dessutom med konferensmöjligheter där vi kan erbjuda flera olika möteslokaler i olika storlekar. Den största har 70 platser och den minsta är anpassad för en mindre grupp på max åtta personer. Vi välkomnar både det stora och det lilla sällskapet, säger Anna Danielsbacka. Tidigare fanns ingen större lokal att hyra vid möten och konferenser så även här möter Hotell Wettern ett stort behov i Karlsborg. Ambitionen är att alla som funderar på att hålla ett större möte i trakten ska se Hotell Wettern som det självklara valet. Allt är nytt

Dagens Hotell Wettern är helrenoverat inoch utvändigt. Det är i stort sett bara den storslagna utsikten som är densamma. Fika på takterrassen med utsikt över Vättern är ett rent nöje som alla som besöker hotellet kan njuta av, långväga gäster såväl som lokalbor. – Allt är nytt, men samtidigt ville vi knyta an till platsen och den historik som finns här. Det märks bland annat i utbudet av aktiviteter kring hotellet. Vi har en egen

pub som inretts i nybyggarstil som för tankarna till guldvaskning och äventyr från en svunnen tid, något som passar ypperligt i Karlsborg med fästningen som landmärke, påminner Anna Danielsbacka. För alla hotellgäster ingår alltid frukost, fika och middag i form av kvällens husman i rumspriset. Övriga besökare kan välja mellan a la carte-middag i den stilrena hotellrestaurangen eller något från pubmenyn. Hoppas på fortsatt framgång

Anna Danielsbacka är en erfaren entreprenör som driver flera framgångsrika företag parallellt. Med Hotell Wettern vill hon skapa något nytt som efterfrågats i Karlsborg under en längre tid, och samtidigt ta vara på en tradition som sitter i väggarna på hotellet. – Jag upplever att vi i samband med öppnandet vid nyår fick en flygande start, det har varit en fantastisk vår och sommar med hög beläggning och det vittnar i sin tur förhoppningsvis om fortsatt framgång även nu under hösten, avslutar Anna Danielsbacka med.

Nyfik Nyfiken en på Autism? Välkommen till vår hemsida www.autism.se www.autism.se


Affärstidningen näringsliv

frAMtidens sKArABOrg

53

Lidköping kan bli föregångare med industriell och urban symbios Det hållbara samhället kräver utökade samarbeten och en högre grad av samnyttjande av resurser. Att uppnå industriell och urban symbios handlar om att flera olika verksamheter inom industri och offentlig sektor kan komplettera varandra och nyttja varandras resurser. Det optimala är om restprodukter kan tas tillvara hela vägen till ett slutet kretslopp.

I Lidköping genomförs en förstudie som finansieras av Vinnova och koordineras av Lidköpings kommun. Flera av kommunens förvaltningar, energibolaget samt Tillväxt Lidköping deltar. Fem lokala företag deltar också som projektpartners liksom Linköpings universitet och ett företag som har specialistkompetens

inom industriell och urban symbios. Under våren har intervjuer genomförts och deltagarnas restströmmar har identifierats, för att se om det finns befintliga relationer som kan utvecklas eller om nya relationer kan skapas. Möjligheter – men även utmaningar

Att kartlägga restströmmarna var ett första steg. Nästa steg blir nu att identifiera vilka aktörer som kan ha nytta av utbyte och att skapa förutsättningar för att det ska vara möjligt. Exempel på restprodukter är energi och överblivet material vid produktion – men även kompetens och service kan finnas med i industriell symbios. Att samnyttja kompetens är för övrigt en bra idé i tider av kompetensbrist och högkonjunktur. – Vi har identifierat möjlighe-

terna. Det viktigaste vi har framför oss nu är att skapa förutsättningar för att driva utvecklingen av nya samarbeten inom industriell och urban symbios vidare. Det finns en del utmaningar i det och vi från kommunens sida måste vara en kraft för att överbrygga dessa, säger Yvonne Träff, kommunens miljöstrateg och projektledare i förstudien om industriell och urban symbios. En stor utmaning som påverkar möjlighet till industriell symbios är konkurrenslagstiftningen. Den gör det svårt för många företag att träffas och diskutera olika saker öppet. Förhandlingskänslig information och affärshemligheter vill man naturligtvis inte tala öppet om, men samtidigt kan den informationen vara avgörande i etableringen av industriell symbios. Närmare drömmen om cirkulär ekonomi

Förstudien pågår fram till våren

2020. I teorin finns det möjligheter att en hel kedja av resurser kan få nya användningsområden och till och med bidra till att sluta kretsloppet och skapa en cirkulär biobaserad ekonomi. För att det ska vara möjligt i praktiken så måste det först finnas en fungerande plattform för samverkan mellan företag och mellan företag och kommun. Förhoppningen är att förstudien resulterar i ett förslag för hur en sådan plattform kan skapas för framtiden. – Från kommunens sida är det viktigt att vi är medvetna om vilken stor roll vi har i det lokala näringslivets utveckling. Vi har till

exempel ansvar för samhällsplanering, infrastruktur för vatten och avlopp, avfallshantering och är även producent och leverantör av energi. Vi drar nytta av erfarenheter från andra städer som har utvecklat symbios och sprider våra lärdomar vidare genom etablerade nätverk för industriell och urban symbios, förklarar Yvonne Träff. Om vi ska uppnå ett klimatneutralt samhälle till 2045, som det nationella målet säger, så måste nya samverkansplattformar etableras. Det blir en spännande utveckling i Lidköping under 2020 och framåt.

Hitta ditt drömläge i Mariestad!

dromlagemariestad.se d omlagemariestad.se mariestad.se


54

frAMtidens sKArABOrg

Affärstidningen näringsliv

Se vad materielsystemen går för i verklig extremmiljö Det Karlsborgsbaserade företaget Cold Skills har allt som behövs för att överleva i tuffa miljöer. Förutom kompletta materielsystem från några av världens främsta leverantörer till försäljning i butiken i Karlsborg erbjuds kunskapsförmedling på hög nivå i en extrem miljö på andra sidan polcirkeln.

Cold Skills grundare Conny Greus är övertygad om att den bästa affärsmodellen för att sälja avancerade materielsystem för överlevnad är att låta kunder och återförsäljare prova produkterna i en av världens mest extrema miljöer. Därför medverkar Cold Skills i utvecklingen av produkterna man säljer. Dessutom har man byggt upp Camp Faravid i nordöstra Lappland, 150 mil norr om Karlsborg, i ett område som fortfarande bebos av kväner och samer. – För mig handlar det helt och hållet om att leverera en högkvalitativ helhet kring såväl materiel som kunskaper och färdigheter om hur den ska användas på bästa sätt. Det är nog ett arv från min

militära bakgrund. Jag vet hur systemen ska kombineras och användas på bästa sätt och den kunskapen vill jag dela med mig av till mina kunder och återförsäljare, säger Conny. Rätt utrustning före kvantitet

Efter ett långt förflutet inom försvaret vet Conny att det inte är kvantitet som räknas – hur sakerna håller under tuffa förhållanden är det som gäller. Den bärande tanken är att öka säkerhetsmedvetandet hos kunden samt att tillämpa kompletta materielsystem enligt principen ”less is more”. I det här fallet åsyftas kvalitet och rätt produkt på rätt plats med ”less is more”. Inom Cold Skills finns mycket kunskap om hur man med rätt utrustning kommer längre när det verkligen gäller – det vill säga i tuff terräng, hårda väderförhållanden och andra komplexa situationer. Conny lyfter fram personalens unika kunskap som helt avgörande – utan den hade Camp Faravid aldrig blivit verklighet. – Vi kan bedriva kursverksamhet i princip året runt på en plats där det finns mycket kunskap bevarad för överlevnad i kallt sub-

arktiskt klimat. Det kombinerar vi med vår egen kunskap från ett militärt förflutet, berättar Conny entusiastiskt. Oslagbart koncept

Kunder som vänder sig till Cold Skills är ofta myndigheter som polis och militär. De kan räkna med att mötas av ett hårt utvärderat sortiment komplett med ser-

vice och kunskap som bidrar till en ännu bättre investering över tid. Kvalitet lönar sig och kunskap bidrar till en lägre livscykelkostnad. I takt med att intresset för outdoor ökar har Cold Skills även en växande kundgrupp bestående av bland annat fotografer och andra som vill uppleva vildmarkslivet. Camp Faravid används både som

kurscamp för offentliga kunder och som aktivitetsstråk för företag som vill ge sina anställda, partners och kunder något extra. – Camp Faravid ligger alldeles intill ett naturreservat. Utöver livsviktig kunskap och marknadens bästa materielsystem får kunderna med sig en upplevelse för livet – det är oslagbart, säger Conny Greus som avslutning.

det långsiktiga kompetensbehovet så måste alla i branschen engagera sig. Det vi gör är att verkligen satsa på att vara en lyhörd arbetsgivare, med en platt organisation och synliga ledare. Det finns även möjlighet att utvecklas i sin roll inom koncernen och arbetet bygger mycket på frihet under ansvar, förklarar Christof-

fer Olbrich. Hela bolaget har utvecklats i samband med förvärven och det har bland annat investerats i en ny bilpark i Euro6-klassen. Ny utrustning har köpts in och miljöarbetet är i full gång. Investeringarna är tydliga bevis på att man vill satsa på branschen samt i regionen mellan sjöarna och havet.

Starkare installationsbolag efter flera förvärv Elinstallationer omger oss dygnet runt och ska alltid fungera. Inom industrin är det specifikt viktigt att minimera stillestånd och det råder i princip noll tolerans när det gäller driftsstopp relaterade till elfel. Hela samhället bygger på en infrastruktur för el som är driftsäker, pålitlig och väl utbyggd.

Elektrobyrån Hjo, K & Väst El och Ströms El är tre företag inom koncernen Hjo Installation Invest, som etablerades i januari i år. De tre dotterbolagen har förvärvats under året och samtliga har långa anor i branschen, mycket specialistkompetens och

betydande marknadsandelar inom sina respektive områden. Koncernen har en tydlig plan att växa både organiskt och genom ytterligare förvärv.

Christoffer Olbrich.

Bred kunskapsbank

Förvärven har nu integrerats i en gemensam organisation som sysselsätter totalt ett 100-tal personer. Hjo Installation Invests har en kompetent ägargrupp som består av representanter med bakgrund som ledande personer inom el, bygg, försäljning och ekonomi såväl nationellt som internationellt. – Den breda kunskapsbanken bidrar till att bygga en stark företagsgrupp som kan ta mycket

större projekt än vad företagen kunde var för sig. Vi strävar efter att vara en resurs för våra kunder, och då måste vi också vara den bästa arbetsgivaren, säger Christoffer Olbrich, som är vd för både moderbolaget och för Elektrobyrån Hjo AB. – Vi utvecklar, konstruerar och installerar det kunden behöver. Vi tar gärna ett helhetsansvar där kunderna vänder sig till oss med en önskad funktion som vi tar ansvar för att lösa, från idé till färdig installation. Bra arbetsgivare

Montörer, elektriker och installatörer är yrkesgrupper som är mycket eftertraktade på arbetsmarknaden. Genom att vara en attraktiv och utvecklande arbetsgivare hoppas man på Elektrobyrån likväl som på övriga bolag i koncernen att vara ett naturligt val för nya förmågor. – Det finns ingen snabb eller enkel lösning, men för att trygga


Affärstidningen näringsliv

frAMtidens sKArABOrg

r e x ä v g n i p Lidkö em

3.

detaljplan un eller ellt

1. Antagna 2018

Pågående

er och parhus

4. 2. 5.

Kommande

4. 2.

och småhus

7.

2. 1.

6. 3. 4.

1.

3.

0510-77 0510 -77 00 00 • k kommun@lidkoping.se ommun@lidkoping.se Sk Skaragatan aragatan 8 • w www.lidkoping.se ww.lidkoping.se

55


56

frAMtidens sKArABOrg

Affärstidningen näringsliv

Tibroföretag bäst på att inreda offentliga rum Noas är ett kreativt och framåtsträvande företag i Tibro. Som proffs på specialinredningar i både trä och det porfria kompositmaterialet Solid Surface håller Noas en del av det gamla möbelriket i Tibro vid liv. Möbel- och inredningskompetensen finns kvar, men dagens produkter innehåller mycket mer teknik.

Det är nog inte så många aktörer som kan mäta sig med Noas när det gäller utveckling och tillverkning av specialinredningar. – Det mesta vi gör är kundspecifikt, tillverkat helt efter kundens önskemål och behov, måttbeställt på millimeternivå, bekräftar Noas vd Joakim Zabel. Efterfrågan på det smarta och slitstarka materialet Solid Surface ökar, men Noas är samtidigt en stor leverantör av snickerikonst i form av kundunika specialinredningar i trä. Fördelningen är ungefär 50/50, där Solid Surface-delen även omfattar en liten andel egenutvecklade produkter i det hygieniska och porfria materialet.

Självklara valet

Specialbyggda träinredningar går aldrig ur tiden. Noas har under åren levererat otaliga inredningar för att förgylla offentliga rum, bland annat i hotell, spa-anläggningar och konferenscenter samt i lite mer exklusiva butiker. Noas styrka är att det finns kompetens i huset för samtliga moment – det vill säga från att rita, konstruera och bygga specialinredningar som inte går att köpa någon annanstans till att sköta eftermarknad med service och underhåll. När kundernas verksamheter utvecklas kan man behöva göra justeringar i inredningen och då är Noas på plats som det självklara valet inom såväl trä som andra material.

Solid Surface är framtiden

Solid Surface är egentligen en hel familj av produkter och material, med den gemensamma nämnaren att det är ett porfritt, ultrahygieniskt och formbart material helt utan skarvar. Materialet kan beskrivas som tekniskt avancerat men anpassat för stora offentliga miljöer. När det handlar om att pressa livscykelkostnader är Solid Surface-materialen ofta överlägsna, trots all kunskap och teknisk utveckling som ligger bakom. – Solid Surface har över lag många fördelar och lämpar sig väldigt bra i offentliga miljöer med hög användning och högt slitage samt höga hygienkrav. Materialet är enormt slitstarkt, men när det väl behöver bytas ut räcker det ofta med att byta vissa delar som fogas in i befintlig inredning, alternativt fräschar man upp ytorna genom att slipa materialet förklarar Joakim Zabel. Noas tillhör sedan våren 2019 Corian Design Collaborative. Detta innebär att Noas är en av sex tillverkare av Solid Surface-produkter i världen som har ett exklusivt samarbete med Corian. Dessa till-

verkare har integrerat Corian på ett innovativt sätt i sina produkter och får i gengäld hjälp av Corian att marknadsföra dessa världen över. Man kan utan överdrift beskriva Corian Solid Surface som kompositmaterialens Rolls Royce. – Offentliga rum kräver underhållsfria material och då är Solid Surface det man ska satsa på, konstaterar Joakim Zabel.


Affärstidningen näringsliv

frAMtidens sKArABOrg

57

Mio driver utvecklingen inom svensk möbelindustri Detaljhandeln genomgår stora förändringar med ökad digitalisering och nya köpmönster. Istället för att enbart följa utvecklingen strävar möbelföretaget Mio efter att leda den. Det är mest tydligt i företagets strävan efter att vara köpare för sina kunder, istället för att som många andra anta den sedvanliga rollen som säljare för sina leverantörer.

Mio ska köpa in det som kunderna verkligen vill ha och behöver. För att lyckas med det har man ständigt örat mot rälsen. Denna lyhördhet, i kombination med en vilja att förstå kundernas önskemål, gör Mio till ett mycket konkurrenskraftigt alternativ på marknaden. – Mio ska vara det spännande alternativet som står sig över tid. Köpmönster och beteende förändras, hela detaljhandeln står inför stora förändringar när nästan allt går att köpa över nätet. När vår omvärld förändras så är det självklart att vi som möbelföretag också måste förändras, säger Björn Lindblad, vd för Mio.

Det finns av traditionen även en stark passion i företaget som speglas i produkterna och hela sortimentet. – Vår starkaste drivkraft för utveckling är att fortsätta vara köpare för våra kunder, och inte säljare för våra leverantörer. Vi kommer alltid att fokusera på det kunderna verkligen vill ha. Nu ser vi till exempel ett starkt intresse för hållbara produkter, och vi satsar bland annat på Svanenmärkta sängar som ett led i det. Men för oss betyder hållbarhet mycket mer – det finns inbäddat i vårt DNA genom att vi faktiskt värnar om samhället vi verkar inom. Det Björn Lindblad menar är att Mio är en central spelare i välfärdssamhället. De enorma skattepengar som företaget årligen genererar hjälper till att bygga ett hållbart och välmående Sverige, samtidigt som det genererar jobb

Björn Lindblad

för fler. Björn påminner slutligen om att man aldrig ska glömma

handelns roll för välfärden och för ett hållbart samhälle. – Mio lever och andas hållbarhet varje dag. Vi ska bidra till ökad hållbarhet genom hela samhället: ekonomiskt, miljömässigt och socialt. Det inkluderar även

våra anställda, som ska må bra på Mio under många år och vara med och bygga ett hållbart arbetsliv tillsammans med oss. Det är att vara hållbara på riktigt för oss.

Globalt eller lokalt?

Möbelindustrin ligger i många avseenden efter annan handel när det gäller digitalisering, men när det gäller internationalisering är man långt framme. Handeln har genomgått en förflyttning som innebär både möjligheter och utmaningar. Mio har globala inköpskanaler men är fortfarande en viktig del av möbelriket i Tibro. – Även om tillverkningen inte är kvar här så finns kompetensen kvar och mycket av den har vi knutit till oss under åren för att utveckla verksamheten. När jag började på företaget för tio år sedan var vi ett 50-tal anställda här i Tibro, nu är vi nästan 200. Det om något visar att det fortfarande finns en möbelindustri värd namnet här, menar Björn Lindblad. Den som vill lyckas inom detaljhandeln måste hitta framtidstro i det nya internationella perspektivet. Det har man gjort på Mio och den resan fortsätter. – Det är klart att den globala handeln är extremt konkurrensutsatt, fortsätter Björn. För att särskilja Mio på marknaden har vi valt att fokusera på prisvärda produkter med en story bakom varje produkt. Prisvärd är absolut inte samma sak som lågpris – Mio kommer aldrig att bli en lågpriskedja, men vi ska vara ett prisvärt alternativ i det att våra produkter håller hög kvalitet som tål att prövas över tid.

Göteneds FS/FX

Göteneds FORMA Z

Svensk kvalitet sedan 1907 Vi utvecklar och tillverkar maskiner för plåtbearbetning. Hos oss hittar ni högkvalitativa klippsträckor orr, maskingradsaxar maskingrad och kantvikmaskiner vikmaskinerr,, både för plåtslagare och industri.

Hållbara på riktigt

En stor del av Mios framgångsrecept kretsar kring mod och vilja att ta sig an det nya. Mio är idag mycket av ett kunskapsföretag.

CIDAN DAN Machinery y marknadsför ma och tillverkar CIDAN, Göteneds, Forstner och nuIT. www.cidanmachinery.se


58

frAMtidens sKArABOrg

Affärstidningen näringsliv

Konsten att vika plåt förädlas i Götene Företaget Cidan Machinery bemästrar konsten att vika plåt. Med utvecklingsavdelning, fabrik och huvudkontor i Götene siktar man på fortsatt expansion. Tillsammans med det nya dotterbolaget i Österrike kan Cidan Machinery nå en mycket bredare marknad i Europa och världen.

Dotterbolaget Forstner i Österrike tillverkar maskiner för att skära stålcoils, så kallade klippsträckor eller Cut to Length-linjer. Materialet som skärs måste

därefter bearbetas i en kantvikningsmaskin, och då gärna i en högpresterande variant från Cidan Machinery i Götene. Det går snabbt att räkna ut att

de båda bolagen kompletterar varandra och kan leverera hela produktionslinjen för bearbetning av plåt. Behöver maskinerna kopplas upp?

För en grön framtid!

www.skovdeenergi.se

Plåtbearbetning är numera en högteknologisk bransch och det märks inom både Cidan och Forstner. Maskinerna som tillverkas är helt digitala, uppkopplade och kan till och med fjärrstyras. Inom Cidan finns även dotterbolag som enbart fokuserar på mjukvaruutveckling. – Vi är redan väl förankrade i Industri 4.0 och digitaliseringen av vår bransch. Det ger oss ett försprång nu när alla andra också satsar på digitala lösningar, säger Joakim Dovrén, försäljningschef. Man kan fråga sig om en kant-

vikningsmaskin verkligen behöver vara uppkopplad? – För att lättare och snabbare kunna läsa av en maskins status behöver den vara uppkopplad. Produktionsdata måste finnas till

hands och vara uppdaterad hela tiden, och när maskiner är uppkopplade får man allt i realtid. Dessutom kan man snabbt få information om eventuella servicebehov så att driftstopp kan förebyggas, förklarar Joakim Dovrén. Allt är möjligt med digital teknik

Kv. Bifrost, Torggatan 1

20 nya seniorlägenheter 65+ i Lidköpings centrum. Inflyttning början av 2021 Mer info bostaderlidkoping.se Fortifikationsgatan 6, 546 30 KARLSBORG, Telefon 0505-480011, www.coldskills.se

Att arbeta proaktivt och fånga upp eventuella avvikelser är viktigt och med uppkopplade maskiner är det mycket enklare. Som maskinleverantör kan Cidan få information om status på olika maskiner som finns ute hos kund, och snabbt sätta in resurser där det behövs för att minimera stillestånd i kundens produktion. Det är tack vare ny teknik till och med möjligt att digitalt skicka ritningar på nya verktyg och maskiner som behövs i fält. Det betyder att en plåtslagare kan rita upp ett verktyg var som helst, när som helst, och skicka ritningen till fabriken som producerar det med en maskin från Cidan. Allt handlar om att effektivisera så långt det bara är möjligt. – Vi håller en mycket hög leveransprecision både från Cidan och Forstner. Vi erbjuder maskiner för alla moment – från coil processing till produktion av färdig produkt, som till exempel kan vara ett verktyg som används av plåtslagare vid takläggning. Allt är möjligt med digital teknik idag, understryker Joakim Dovrén.


Affärstidningen näringsliv

frAMtidens sKArABOrg

SKAPA DITT DRÖMHEM

VÄLKOMMEN HEM TILL MIO Ett hem är så mycket mer än en plats där man sover och har sina prylar. Vi vill hjälpa dig att skapa ett hem att trivas i, vara stolt över och längta hem till varje dag. Välkommen in till någon av våra 71 butiker eller gå in på mio.se – där har vi alltid öppet!

SOFFA FRÅN

5.995·

3-sits soffa med divan Sierra i tyg Alex stone med armstöd A och wengébetsade ben, B 283/294, D 92/196, H 80 cm 7.995·. Pris fr. 5.995· Fåtölj Daisy, B 64, D 77, H 74 cm 1.295· Soffbord Plaine, Ø 90, H 46 cm 1.595· Brickbord Terrazzo, Ø 50, H 40 cm 599· Viskosmatta Emerson, 200x300 cm 4.595·. Pris fr. 2.995· (160x230 cm) Bordslampa Vienda 799· Taklampa Macy 799· Golvlampa Montreal LED 999· Kuddfodral Golden Leo 199· Innerkudde fr. 49· Vas Malena 399·

www.mio.se

59


60

frAMtidens sKArABOrg

Du är

en

del av en

Affärstidningen näringsliv

hel

del

www.lidkopingsforsamling.se

GRÅJÄRN OCH SEGJÄRN

Johan Abrahamsson (M) Kommunstyrelsens ordförande Mariestad samt Susanné Wallner Utvecklingsstrateg.

www.molltorpsgjuteri.se

Din partner inom Solid surface och specialbyggda inredningar

Noassweden.se

ElectriVillage erbjuder verklig testmiljö Genom den unika testarenan ElectriVillage arbetar Mariestads kommun med att uppfylla tuffa klimatmål inom Agenda 2030, som till exempel visionen om en fossiloberoende fordonsflotta. Samtidigt skapas förutsättningar för samhällsutveckling med nya affärsmöjligheter och fler jobb lokalt.

Mariestads kommun har av Unesco blivit utsedd att vara ett Biosfärområde, ett modellområde för hållbar utveckling. ElectriVillage är därför unikt – ingen annanstans i världen finns en lika utvecklad samlad testarena för flera olika branscher: förnybara energisystem, hållbara transporter, logistik och inköp samt af-

färsutveckling inom hållbarhetsområdet. Verkliga tester i verklig miljö

ElectriVillage möjliggör för verkliga tester i Mariestads gatumiljö och inom de kommunala verksamheternas dagliga drift. Allt som testas utgår från den mindre eller medelstora stadens behov och förutsättningar, men är möjlig att skala upp och passa i en större kommun. De mest framträdande målen för Mariestad just nu inom ramen för Agenda 2030 är mål 7 – hållbar energi för alla, mål 9 – hållbara städer, innovationer och infrastruktur samt mål 11 – hållbara städer och samhälle. Alla tre är aktuella i kommunens vätgassatsning till exempel. – Alla kan inte ha spets på allt,

utan snarare fokusera på ett antal områden som man verkligen kan bli bra på. För Mariestads kommun gäller just nu fokus på hållbara energisystem och en fossilfri transportsektorn samt affärsmöjligheter som kan kopplas till det, förklarar Susanne Wallner, som är utvecklingsstrateg i Mariestads kommun. Region i utveckling

Genom satsningarna på ElectriVillage vill Mariestads kommun skapa förutsättningar för lokala företag att utvecklas och hitta nya affärsmöjligheter. Man vill även locka företag från andra platser att etablera sig i staden. Kommuninvånarna i Mariestad ska kunna känna stolthet och framtidstro över att leva och bo i en region som befinner sig i utveckling.


Affärstidningen näringsliv

frAMtidens sKArABOrg

61

Full fart i utvecklingen av Drömläge Mariestad Mariestad kallas för Vänerns pärla. Ett besök i kommunen räcker för att man ska förstå varför. I Mariestad bor man alltid nära vatten, och i Drömläge Mariestad vill kommunen marknadsföra möjligheten till sjönära boende för fler.

I Mariestad skapas hela tiden nya, attraktiva platser för sjönära boenden. Med Vänerns vyer utanför fönstret hittar alla drömläget oavsett vad man söker: unika tomter eller exklusiva bostadsrätter, etablerade bostadsområden eller bekväma hyresrätter. Eller kanske en alldeles egen lantidyll precis vid vattnet? Oavsett vad som efterfrågas så kan Mariestad leverera med råge. Bättre livskvalitet nära vatten

Läget vid Vänern skapar fantastiska möjligheter att utnyttja den livskvalitet som ett boende vid vattnet ger. Allt från härliga stränder till orörda naturhamnar och för att inte glömma ett spännande fiske. Alltid på nära av-

stånd oavsett var man bor i staden. – I Mariestad tar man sig snabbt och enkelt ut i Vänern med båt. Här finns Europas största insjöskärgård med nära 22.000 öar, holmar och skär. Det största skärgårdsområdet ligger vid Mariestad och domineras av Torsö och Brommö. Båtlivet präglar staden och lockar även många seglingsentusiaster, säger Erik Randén, Mark och exploateringschef i Mariestads kommun. Bo mitt i semesteridyllen

Mariestad har en expanderande besöksnäring och kommunen rustar för att fler ska upptäcka vilken fantastisk plats Mariestad även är att bo på. I skrivande stund pågår flera bostadsprojekt, såväl privata som inom allmännyttan, för att fler ska kunna bosätta sig mitt i semesteridyllen. – Mariestad är den lilla kommunen som är på väg att skapa något stort. Våra satsningar visar att vi har en kommun som drivs av visioner och som ser till att genomföra dem. Här kan vi verkligen visa att hållbarhet och tillväxt går hand i hand, kommente-

Jonas Johansson Utvecklingschef Mariestad, Johan Abrahamsson igen (bakom ratten) samt Fredrik Wigelius Manager Sales Operations, Toyota. Mikael Brunnhagen VD.

rar Susanne Wallner, utvecklingsstrateg i Mariestad. Bästa läge

Förutom vatten bor man i Mariestad också nära storstäder, naturreservat, moderna skolor och universitet. Mariestad har ett

mycket fördelaktigt läge med cirka 30 mil till Stockholm, drygt 17 mil till Göteborg och bara fyra mil till Skövde. Göteborgs universitet finns etablerade i Mariestad med Institutionen för kulturvård. På utbildningscentret Dacapo finns

både universitetsutbildningar samt yrkeshögskoleutbildningar. Att även kompetensnivån är hög i Mariestad är alltså att räkna med. Allt talar för Mariestad som attraktiv bostadsort. Det är full fart på utvecklingen av Drömläge Mariestad.

El • Automation • Kyla • System

Hjo 0503-125 30

Vi Vinninga/Lidköping nninga/Lidköping 0510-500 95

Karlsborg Karlsborrg 073-024 91 43

Götene Götene 0511-501 05

SSkövde kövde 0500-48 14 88

TTibro ibro 0504-121 30

Bankeryd/Jönköping Ba nkerryd/ yd/Jönköping 036-37 05 40

Sisjön Sisjön 031-68 41 20

Hisingen Hisingen 073-516 38 47


62

frAMtidens sKArABOrg

Affärstidningen näringsliv

Utökad bostadsmarknad ska stärka Lidköping Lidköping är en attraktiv kommun med ett blomstrande näringsliv och vackra omgivningar. Bostadsmarknaden behöver utvecklas för att möta efterfrågan och möjliggöra fortsatt tillväxt. I kommunens nya bostadsvision siktar man på att bygga minst 200 nya bostäder per år.

Att förtäta med fler bostäder i redan bebyggt område är ett viktigt bidrag för att möjliggöra stadens tillväxt och utveckling. Det skriver allmännyttiga AB Bostäder Lidköping under på med nya projekt. Stöttar kommunens utveckling

I kvarteret Bifrost i centrala Lidköping byggs just nu ett 20-tal seniorlägenheter med hög tillgänglighetsanpassning. Här förenas AB Bostäder Lidköpings vision med kommunens gällande ett utökat utbud av bostäder för en åldrande befolkning. – När kommunen ställer om äldreomsorgen måste det finnas tillräckligt många attraktiva bostäder för att stötta det och det ar-

betar vi med nu, säger AB Bostäder Lidköpings vd Karl Alexanderson. Bygger nytt mitt i villaidyll

Det främsta målet för AB Bostäder Lidköping är att bygga fler bostäder för att möta den stora utmaningen på bostadsmarknaden. Det pågår redan förtätningsprojekt i centrala Lidköping och dessutom finns ett par större projekt på planeringsstadiet. Samtidigt pågår en omfattande renovering inom stora delar av det befintliga beståndet i syfte att energieffektivisera och höja bostädernas standard. Ett annat aktuellt projekt är utvecklingen av det villadominerade bostadsområdet Sjölunda äng. Här förtätas just nu med 24 lägenheter plus en gruppbostad med åtta lägenheter. Lägenheterna ligger i ett attraktivt område med goda kommunikationer, nära till Vänerns strand och fina strövområden. Tanken är att det ska locka en blandad målgrupp. Mer behövs och det nu!

Med cirka 8000 köande ser Karl Alexanderson det akuta i situationen – det måste byggas mer,

och det måste byggas snabbare. Omflyttningsgraden är lägre idag än på väldigt länge, det gör att flyttkedjorna står stilla. Nya bostadsprojekt kommer att ändra på det. – Vi ska ha en beredskap för att

bygga mellan 700 och 1000 nya bostäder till 2030 enbart inom allmännyttan. För att få ännu större effekt behöver vi samarbeta med privata aktörer och det verkar som att det finns ett större intresse för att bygga bostadsrät-

ter nu. Det är bra, alla upplåtelseformer behövs om vi ska nå det av kommunen uppsatta målet med 200 nya bostäder per år, säger Karl Alexanderson.

Hög lanseringstakt för svenskt kvalitetsmärke Nästan alla arbetsplatser förlitar sig på någon form av digital teknik idag. Det optimala är när tekniken kan förenkla vardagen, men ibland kan det behövas lite hjälp på traven för att tekniken ska kunna användas på rätt sätt. Brodit är specialiserade på de lösningar som behövs för att montera och skydda kommunikationsutrustning i fordon och tuffa miljöer.

Kommunikationslösningar finns överallt och förväntas även följa oss vart vi än går. Inom industri, transport och logistik används smartphones och surfplattor i många moment. Ofta utsätts de för lite tuffare tag, med snabba förflyttningar och extrema miljöer, oväder och andra påfrestningar. För att skydda utrustningen, samt inte minst förenkla för användaren, behövs optimala hållare för montering i fordon. – Det ska vara lätt att få med sig tekniken när den verkligen behövs. Det ställer krav på oss att utveckla lösningar som både är robusta och flexibla. Hållaren ska vara tillräckligt robust för att motstå olika påfrestningar, men samtidigt göra utrustningen tillgänglig för användaren, förkla-

rar Brodits vd Göran André, som även är delägare i bolaget. Flera nya produkter i veckan

Brodit representerar ett varumärke som framförallt står för kvalitet. Slutkunderna är till stor del professionella användare inom transport, logistik och industri. – Det finns en uppsjö av olika standardlösningar på marknaden, men det är inte här vi konkurrerar. Vi utvecklar och tillverkar kundunika lösningar och kan alltid anpassa det sortiment vi redan har. Vi lanserar en ny produkt flera gånger i veckan, berättar Niclas Settergren, delägare i bolaget. Brodit har sin utveckling, testverksamhet och tillverkning i Karlsborg. – Vi har en extremt hög innovationstakt och det måste vi ha för att klara kundernas krav. Den flexibilitet vi erbjuder kan lågkostnadsländerna inte konkurrera med. Vi formsprutar inte våra produkter utan satsar istället helt på flexibilitet genom att bearbeta plasten med andra metoder. Vi kan därför till och med uppnå kostnadseffektivitet i små serier, fortsätter Niclas. Med i matchen

Marknaden för Brodits produkter är expansiv. Nya digitala apparater lanseras i princip dagligen, och samtliga ska skyddas och monteras med rätt utrustning. Inom den professionella sfären är funktion viktigast, man vill ha något som är skräddarsytt och helt anpassat både efter de fordon samt de digitala enheter man använder. Brodit är ständigt med i matchen. – Vår största utmaning framöver kommer sannolikt inte att vara förknippad med

försäljningsmöjligheter, utan snarare med kompetens som kan ta oss till nästa nivå. Vi vill expandera och marknaden finns, men då måste vi förstärka organisationen med rätt kompetens för det, säger Göran André.

Som tur är verkar Brodit i en teknikintensiv region vilket gör att ägarna ser positivt på att kunna rekrytera fler till Karlsborg.


Affärstidningen näringsliv

frAMtidens sKArABOrg

Skövde Energi tror på hållbarhet hela vägen Skövde kommun kunde uppnå ett stort miljömål som satts upp för 2020 redan år 2016. El och fjärrvärme produceras enbart med hjälp av återvunnen energi och förnybara bränslen. Det som är kvar i kraftvärmeverket är en halv procent fossil olja som enbart används vid uppstart av pannorna efter revision och driftstopp.

Efter den senaste investeringen som omfattar en ny biobränslepanna produceras både fjärrvärme och förnybar el i Skövdes kraftvärmeverk. Investeringen driftsattes redan 2016 och därmed kunde dåvarande Skövde värmeverk möta kraven från några av de största kunderna såsom Volvobolagen, det allmännyttiga bostadsbolaget och ett antal större fastighetsägare i Skövde. Att komma åt den sista halva procenten av den fossila oljan är förvisso intressant, men det är inte den enda satsningen som görs inom det nystartade bolaget Skövde Energi, som är en sammanslagning av Skövde värmeverk och SkövdeNät.

besparingsmöjligheter. Man kommer även att kunna byta tanker och idéer och höja innovationsgraden i bolaget. Genom att

samla kraftvärme och elnät i samma bolag skapar man också bättre förutsättningar för att få hela energisystemet i kommunen

att samverka på bästa sätt. – Vi jobbar nära våra kunder och vill vidareutveckla det. Vi kommer att arbeta för att uppnå större kundnytta och vi undersöker hela tiden möjligheter att effektivisera tillsammans. Att vi kan samla att medarbetare till en lokalisering kommer att medföra kostnadsbesparingar i vår verksamhet och de resurserna kan istället läggas på utveckling av verksamheten, avslutar Åsa Holmqvist Ekman med.

Cirkulär ekonomi

Skövde Energi arbetar med cirkulär ekonomi tillsammans med ett antal branschkollegor och söker hela tiden förbättra verksamheten inom fler områden. – Om man ser till det senaste klimatbokslutet så kan vi konstatera att vår verksamhet bidrar till att spara in cirka 120.000 ton koldioxid. Det är vi givetvis stolta över, men vi kommer att utvecklas ännu mer framöver. Allt handlar om hållbarhet – och det sammanfattas också i vårt motto som lyder ”Hållbarhet hela vägen”, säger Åsa Holmqvist Ekman, kommunikationschef. En näst intill fossilfri fjärrvärmeproduktion och produktion av enbart förnybar el är det Skövde Energi står för. Man kan då undra vad det finns kvar att göra? – Vi kan och ska samarbeta ännu mer med olika aktörer i vår region och tillsammans sluter vi kretsloppet. Vi tar redan vara på rester från den lokala industrin och ser till att spillvärme kommer till nytta. Vi ska fokusera ännu mer på cirkulär ekonomi framöver, säger Åsa Holmqvist Ekman. Bättre med allt på ett ställe

En annan viktig satsning för framtiden, och som kan kopplas till sammanslagningen av de tidigare separata bolagen, är att Skövde Energi kommer att samla all personal under samma tak. I skrivande stund byggs ett nytt kontor där alla medarbetare får plats vilket kommer att ge stora

Åsa Holmqvist Ekman, kommunikationschef.

40 st nyrenoverade dubbelrum Frukost, fika & kvällsmål ingår Tivedsvandra, ridning, cykel, fiske golf. Vi ordnar aktivitet & transport. Puben är öppen varje dag till 23:00. Fredag/Lördag till 01:00 Brygga med solsängar & r. sandstrand precis utanför. Kontakt: www.hotellwettern.com Tel. +4673538112

63


64

frAMtidens sKArABOrg

Affärstidningen näringsliv

Exklusiva kreationer ingen konst för det rutinerade gjuteriet Mölltorps gjuteri är ett mycket bra exempel på hur företag inom mansdominerade branscher kan utvecklas effektivt med kvinnliga medarbetare. Marie Nordh är inne på sitt tionde år som vd för gjuteriet, och hon kan idag glädjas åt att få se de första damerna ta plats även på verkstadsgolvet.

Gjuteribranschen är fortfarande traditionsbunden men förändring är på gång. Det dröjde 65 år innan Mölltorps gjuteri anställde den första kvinnliga produktionsmedarbetaren, som nyligen fick en kvinnlig kollega i verkstaden. Nuvarande vd Marie Nordh har förvisso arbetat inom företaget

sedan 1989, men då med fokus på administrativa uppgifter. – Det är nu det sker en förändring även i produktionsledet, menar hon. Och nog behöver vi få tag på all kompetens vi kan hitta. Vi har många stora projekt på gång och behöver medarbetare med passion för hantverksyrket. Bra på special

Det är fullt upp i fabriken. Mölltorps gjuteri tillverkar allt från rör och rördelar till avancerade maskindelar på uppdrag av både svenska och norska beställare. Gjuteriet har även tillverkat delar som används i renoveringen av slussarna i Göta kanal, ett projekt som pågått under två decennier och som mycket väl kan fortsätta under lika många till. – Vi är bra på specialtillverkning som kräver lite mer. Utöver detaljer till slussarna så har vi under åren bland annat haft spe-

cialtillverkning av estetiska detaljer för det offentliga rummet såsom gjutjärnsornament, lyktstolpar, urnor och liknande. Vi är inte främmande för nya specialuppdrag som verkligen sätter vår kompetens på prov, säger Marie Nordh. Som kuriosa kan nämnas att Mölltorps gjuteri tillverkat utsmyckningar till Munch muséet i Ramme. Exklusiva kreationer är med andra ord ingen konst för det rutinerade gjuteriet. Ser fram emot fler prestigeprojekt

Mölltorps gjuteri kan glänsa med sin mångsidighet och sitt unika sinne för estetiska detaljer. Det är emellertid bredden som gör företaget konkurrenskraftigt – under samma tak tillverkas nämligen allt från imponerande ornament för praktfulla muséer och parker till robusta bruksprodukter som rörledningar till pumpstationer och avloppsreningsverk. – Vi har flera ben att stå på och det måste vi ha för framtiden. Istället för att storsatsa på massproduktion ser vi till att vara flexibla och småskaliga. Om kunden efterfrågar specialtillverkat gods i enstyck så kan vi ta fram det. Vi kan även lagra kundernas gjut-

formar hos oss vilket är ett stort plus för de flesta kunder, förklarar Marie Nordh. Att Mölltorps gjuteri skiljer sig från mängden är klart. Ytterligare ett exempel på det är att det svenska kungaparet valde ut en stolpe från Mölltorps för att lysa upp Drottningholms slott, närmare bestämt blev det 120 stolpar som levererades i det projektet. – Vi ser helt klart fram emot

fler prestigeprojekt som det på Drottningholm, avslutar Marie Nordh.

Samhörigheten viktigare än lönsamheten Svenska kyrkan finns med oss under hela livet som ett andligt stöd i vår vardag och vår utveckling. För många spelar kyrkan en avgörande och stöttande roll framförallt i kris och svåra situationer. Många söker sig också till kyrkan och församlingslivet för social gemenskap och för att få ett bredare eller stabilare kontaktnät.

Svenska kyrkan erbjuder ett rikt utbud av aktiviteter som passar alla målgrupper och åldrar. Det är en viktig del av det sociala arbete som man driver och utvecklar dagligen. – Vår verksamhet skiljer sig från företag på flera sätt. Kyrkan har ett uppdrag som inte kan inte rationaliseras bort eller läggas ner vid olönsamhet. Vi ska finnas med i alla faser i livet och skapa rum för den viktiga samhörigheten mellan människor, säger Karin Enerbäck, kyrkoherde i Lidköping. Samhörigheten går först

Genom att utöka samverkan med andra aktörer i samhället, som exempelvis skola och företag, ges ännu större möjligheter för Svenska kyrkan att sprida kunskap och öka medvetenheten kring vad

som faktiskt är viktigt och om goda värden i livet och för samhället. – Hoppet är vårt viktigaste budskap idag. Genom att vi i kyrkan talar om nåd, som kanske verkar som ett otidsenligt begrepp, vill vi förmedla budskapet att man faktiskt duger som man är. Jag tror att många är i behov av den här typen av vägledning idag, fortsätter Karin Enerbäck. Samhället förändras och tidens prestationsångest kan vara svår att hantera. Man ska vara medveten, nyttig och prestera. För att skapa en mer hållbar utveckling behöver man se sig omkring och börja utvärdera vad som verkligen gör skillnad för en själv och andra. Värdet av kyrkans arbete?

Kyrkans arbete kretsar inte bara kring att öka medvetenheten gällande social hållbarhet. Det görs även stora konkreta insatser runtom i Lidköping. Kyrkornas gemensamma kassa gör det möjligt för behövande att söka bidrag för exempelvis mat, glasögon eller kläder under hela året. Det finns även möjlighet att få hjälp att komma in i arbetslivet, få samtalsstöd och vägledning. – Individualism och privatisering behöver en motvikt, konstaterar Karin Enerbäck. Svenska

Foto: Kristin Lidell

kyrkan står för tillhörighet och ett stöd som är viktigt för de flesta av oss människor genom olika perioder och faser i livet och det vill man värna om för framtiden. Karin påminner att det kan

vara svårt att uppskatta värdet av kyrkans arbete så länge det finns och lite tas för självklart. Om tillgänglighet och beredskap skärs ner eller upphör helt så skulle väldigt många drabbas och med

stor sannolikhet skulle det få en stor inverkan på hela samhället. Därför är det så viktigt för både privatpersoner och företag att stötta Svenska kyrkans arbete.


Nya näringslivsbolaget ska öka samverkan

Stor förvandling pågår i Gällivare

Drömläge i Gällivare

/sidan 90

/sidan 92

/sidan 93

Norrbotten Hållbara partnerskap löser komplexa projekt sidan 68-69

Anders Sundström: Tornedalens framtid finns i gruvan sidan 66 Lojal och kvalitetsinriktad personalstyrka bygger framtidens sågverk

Norrbottnisk juvel expanderar

Utökad malmproduktion är en viktig livsnerv för Pajala /sid 67

/sid 72

/sid 78


66

nOrrBOtten

Affärstidningen näringsliv

Tornedalens framtid finns i gruvan Kaunis Irons produktion har efter drygt ett ür i drift uppnütt maxkapacitet inom ramarna fÜr sitt nuvarande tillstünd pü tvü miljoner ton. En fortsatt expansion är emellertid viktig fÜr süväl regionen som fÜr Sverige som framstüende exportÜr av järnmalm.

Med sina 350 anställda är Kaunis Iron utan tvekan Tornedalens stĂśrsta arbetsgivare. FĂśr att kunna expandera har bolaget under 2019 lämnat in ett nytt tillstĂĽnd. Om det beviljas kommer den upptrappade gruvbrytningen att generera mycket positiva effekter fĂśr hela Tornedalen. â&#x20AC;&#x201C; En utĂśkad produktion där vi siktar pĂĽ att producera cirka fem miljoner ton järnmalm ĂĽrligen innebär mĂĽnga fĂśrdelar fĂśr den här regionen, säger Kaunis Irons styrelseordfĂśrande Anders SundstrĂśm. Stärker glesbygden

En mer än fĂśrdubblad produktion skulle skapa nästan lika mĂĽnga arbetstillfällen till inom Kaunis Iron, man räknar med mellan 250 â&#x20AC;&#x201C; 300. UtĂśver dessa blir det fler jobb bland underleverantĂśrer, servicefĂśretag och andra verksamheter som kan dra direkt nytta av att fler människor rĂśr sig i

regionen. Nügot som är oerhÜrt viktigt i en glesbefolkad region som Tornedalen. Industrisamhällets grund

UtĂśver jobben bidrar en utĂśkad järnmalmsproduktion även till att Sverige som exportland fĂĽr mer omfattande intäkter och stĂśrre anseende. Malmen har ett hĂśgt fĂśrädlingsvärde som skapas och stannar i Sverige. â&#x20AC;&#x201C; Industrisamhällets grund vilar pĂĽ att vi hĂĽllbart kan ta vara pĂĽ de naturtillgĂĽngar vi har och fĂśrädla dessa fĂśr att uppnĂĽ hĂĽllbar samhällsutveckling. Det är precis det vi vill gĂśra här i Pajala och Tornedalen genom att utĂśka Kaunis Irons ĂĽrliga produktion, pĂĽpekar Anders SundstrĂśm. Lokal, nationell och global utveckling

Att den lokala arbetsmarknaden kan utĂśkas är tydligt. PĂĽ samma sätt är vinsten fĂśr Sverige pĂĽtaglig. Kaunis Irons järnmalm är dessutom av en sĂĽ hĂśg kvalitet och näst intill fri frĂĽn fĂśroreningar att den kan bidra till en mer effektiv och lĂśnsam stĂĽlproduktion med lägre energifĂśrbrukning världen Ăśver. Kort sagt â&#x20AC;&#x201C; Kaunis Irons utveckling betyder i detta avseende lokal, nationell och global utveckling.

Anders SundstrĂśm

PIT E HAVSBAD.SE

Uv  i FRUSET MĂ&#x201E;STERVERK Ă&#x2013;VERNATTA I EN IGLOO 20 JJANUARI ANU ANUARI ARI TILL 16 MARS 2020 Ta chansen att uppleva kyla, flärd och arkitektur i en bokstavligt talat svĂĽrsmält mix. Vi erbjuder skräddarsydda fĂśretagspaket med bland annat middag, spa och guidade turer i en unik miljĂś.


Affärstidningen näringsliv

nOrrBOtten

Utökad malmproduktion är en viktig livsnerv för Pajala Kaunis Iron har stora expansionsplaner gällande den nuvarande järnmalmsgruvan i Pajala. Dagens årliga produktion landar på omkring två miljoner ton, men med nya tillstånd hoppas bolaget på att uppnå en årsvolym som överstiger fem miljoner ton. Allt hänger på om tillståndet beviljas inom ett par – tre år.

Som Tornedalens största arbetsgivare spelar Kaunis Iron naturligtvis en avgörande roll för regionens arbetsmarknad. Som järnmalmsproducent spelar företaget även en viktig roll för svensk export och inte minst för Sveriges anseende som gruvnation. – Att på ett hållbart sätt ta vara på de naturliga råvaror som finns här är något som Sverige historiskt sett har varit bra på, och det är den traditionen som vi på Kaunis Iron har för avsikt att förvalta, säger Åsa Allan, som är gruvchef i Pajala. Med nuvarande tillstånd kan Kaunis Iron producera upp till två miljoner ton näst intill ren järnmalm årligen. Nästa steg, att producera över fem miljoner ton, avgörs nu i en pågående tillståndsprocess.

Minst 250 nya arbetstillfällen

Förutsatt att det nya tillståndet beviljas kan minst 250 nya arbetstillfällen bildas inom Kaunis Iron i Pajala. Utöver det kan man räkna med att minst två andra jobb skapas inom andra näringar som ett led i gruvans expansion. Fler människor på orten kommer ju att behöva transport, service och bostäder. – Den största utmaningen för framtiden blir att se över kompetensförsörjningen. Vi vill fortsätta bidra till samhällsutvecklingen lokalt och då ska vi också anställa lokalt. Vi ser att det lokala engagemanget för vår verksamhet är omfattande och det är till vår fördel när vi ska rekrytera, menar Åsa Allan. Anställda inom Kaunis Iron får på många sätt vara med och bygga en livsnerv för Pajala och regionen. Bidrar till renare stålindustri

Utöver jobb, skatteintäkter och exportvärde bidrar Kaunis Iron även till en renare stålindustri. Tack vare järnmalmens kvalitet och renhet kan stålverkens energikonsumtion i produktionsprocessen minska, och mängden slagg som måste tas om hand i

Åsa Allan.

ståltillverkningen minimeras. – Vår järnmalm är så ren att den eftertraktas världen över. Den bidrar inte bara till en minskad energiförbrukning i ståltillverkningen, den möjliggör även för produktion av stålprodukter med mycket högre kvalitet. Vår malm kan med fördel blandas med andra och därmed höja hela produktionens kvalitet avsevärt, förklarar Åsa Allan. Utan överdrift kan man nog säga att stålindustrin står och stampar i väntan på Kaunis Irons expansion, som i sin tur är beroende av en ganska komplicerad tillståndsprocess. Att kunna bidra till en renare stålindustri borde vara en prioriterad fråga i det här fallet.

KLIMATSMART UPPVÄRMNING – Fjärrvärme gör det möjligt

FJÄRRVÄRME ✓ Enkelt för dig ✓ Driftsäkert ✓ Bra för miljön Är du intresserad? Kontakta oss för mer information.

TA VARA PÅ ENERGIN Du som väljer fjärrvärme hjälper till att ta vara på det som blir över, som spill från skogen. Fjärrvärmen kommer hem till dig genom rör i marken. Enkelt för dig. Bra för miljön. Det tackar vi för. Skogsägare – planer på att avverka? Funderar ni på att avverka skog – kontakta oss för prisförslag. Vi köper klenvirke/massaved även rötskadat virke m.m. Vi vill minska långa transporter och skapa fler arbetstillfällen för lokala självverksamma skogsägare och företagare på orten. Kontakta oss så får du veta mer!

+++

)%$ *- $ / -, # ##!* ' $ ' ! ( / !$ % ##!* ' ! !$$( &. %%"

$ ' !(

67


68

nOrrBOtten

Affärstidningen näringsliv

Hållbara partnerskap löser ko

GISAB utvecklar och levererar komplexa industriprojekt, servar och underhåller industriapplikationer och skapar långsiktiga partnerskap inom industrin. Allt sedan företaget grundades 1992 har målet varit att utveckla och förändra traditionella branscher så att de är mer anpassade för framtiden.

Man kan närmast beskriva GISAB som professionella industrikonsulter, men det räcker inte för att täcka in hela verksamheten. GISAB är också utvecklingspartners, innovatörer, processoperatörer och driftstekniker. Allt på en gång. – Vi förädlar vårt arbete genom att skapa partnerskap. Vi söker ständigt utmaningar för att utveckla nya kundvärden, samtidigt som vi utvecklar våra tjänster efter vad kunden behöver för att optimalt driva sin verksamhet. Det innebär att vi kan göra allt från underhållsinsatser i gruvmiljö till att faktiskt vara inne i produktionen för att skapa ett mervärde för kunden, förklarar Boris Lindberg, vd på GISAB. Sisu, grit och jäklaranamma

GISAB vill utveckla affären för att skapa mervärde för kund. Det måste man också göra om man ska bli framgångsrik och uppnå nya resultat. Som Boris Lindberg gärna förklarar det:

– Genom att jobba med oss, kommer du i kontakt med våra ödmjuka experter och en organisation som besitter den egenskap som på engelska kallas ”grit”. På finska säger man ”sisu”, på svenska ligger kanske ”jäklaranamma” närmast denna egenskap. Vi säger dock bara ”grit”. Det innebär en målmedvetenhet och ut-

hållighet som gör att vi tar fullt ansvar för vårt arbete och levererar i rätt tid. Utan krångel och tjafs. GISAB har många stora industribolag och gruvbolag som kunder. Både LKAB och Boliden har anlitat GISAB under många år, liksom ABB, Vattenfall, Valmet och SSAB. GISAB var även med och startade upp driften av

anrikningsverket i Kaunisvaara gruva på uppdrag av Kaunis Iron. Mycket mer kundnära

Samarbetet med Kaunis Iron. har utvecklats till ett partnerskap där GISAB både servar anläggningen och bidrar till den dagliga driften och produktion med egen personal. Ett antal anställda från GI-

SAB ansvarar för den dagligen i produktionen i anrikningsverket. – Att vi har egna processoperatörer på plats i anläggningen stärker vår identitet. Det ger även våra anställda ett annat perspektiv – man är själv med och driver det man installerat och servat. Det ger en annan form av relation, som vi upplever som myc-


Affärstidningen näringsliv

nOrrBOtten

69

omplexa projekt

Boris Lindberg, vd på Gisab.

ket mer kundnära, säger Boris Lindberg. GISAB arbetar efter devisen att hållbara partnerskap löser komplexa projekt. Det finns många exempel på det. som installation av bergspel, servicearbeten av sodapanna i Sydafrika samt montering av tunnelborrningsmaskiner i Paris. Samtidigt som man är mitt uppe i en leverans och installation av en 150 meter lång malmlada.

Mot nya utmaningar och möjligheter

GISABs motto är: ”We believe in true partnerships”. Målet är att skapa hållbara partnerskap för komplexa projekt och verksamheter - som levererar i tid inom budget - och med en gemensam

värdeskapande för alla partners. Strävan att bygga hållbara partnerskap där alla vinner på samverkan och den envisa, nästan tjurskalliga, attityden gör att GISAB ständigt tar sig an nya utmaningar. – Naturligtvis vill vi vara en

lösningsorienterad partner för företag i Sverige och övriga världen. Vi knyter ständigt upp nya kompetenser för att på allvar vara en viktig spelare inom tung industri på en global marknad. Sen får vi aldrig glömma var vi kommer ifrån och att Norrbotten är

hjärtat i vår verksamhet. Många av våra viktigaste värderingar bottnar i det som är typiskt norrbottniskt - ärlighet, ödmjukhet, ansvar och respekt. Det är vår kanske tydligaste exportvara i norra Sverige, säger Boris Lindberg.


70

nOrrBOtten

Affärstidningen näringsliv

Flygbasen Vidsel – Sveriges bästa arbetsplats? Johan Ålund har just nu dubbla roller. Han är dels operativt ansvarig för all verksamhet som rör flygplatsen i Vidsel, och är även plutonchef för 35:e Flygbaspluton i Vidsel som är en del av F 21. I takt med plutonens utveckling hoppas Johan på att få en utökad personalstyrka i Vidsel.

Försvarsmakten och FMV samverkar i utvecklingen av det svenska försvaret, där ny teknik möter ny personal. En stor utmaning för rekrytering till provplatsen samt plutonen i Vidsel är att området ligger avskilt på lågfjället, ganska långt från bebodda trakter och därmed även relativt okänt för omvärlden. Omfattande verksamhet

Här bedrivs emellertid en omfattande test- och övningsverksamhet med såväl industriell som militär tillämpning. Provplatsen i

I Vidsel bedrivs en omfattande test- och övningsverksamhet med såväl industriell som militär tillämpning. Här testas målrobot. Foto: Anders Åberg, FMV Plutonchef Johan Åhlund. Tina Skiöld, FMV

Vidsel är de facto Europas största över land, ett imponerande landområde på 3300 kvadratkilometer och ett luftområde på över 8000 kvadratkilometer. – Eftersom det inte finns några andra flygverksamheter i närheten kan man flyga ostört och i princip när som helst. Det är en stor styrka för oss. Vi kan bedriva

test- och övningsverksamhet dygnet runt, året om. Det ger stora fördelar när man vill testa under olika förhållanden, i mörker kontra dagsljus, i kallt klimat och så vidare, säger Johan Ålund. Något som man dock måste tänka på och ta hänsyn till i den dagliga verksamheten är att nästan hela provplatsen omfattas av EU:s skyddsområde för Natura 2000, och en stor del är också naturreservat med aktiv rennäring bland annat. För den som är in-

tresserad av djur och natur är detta ett paradis. Sveriges bästa arbetsplats

För den som är intresserad av jakt och friluftsliv är Vidsel nog Sveriges bästa arbetsplats. Här lever man mitt i naturen och har dessutom förmånen att få arbeta i en verksamhet som främjar och bevarar den biologiska mångfalden i området. – För mig är det helt avgörande att få vara ute i naturen, och jag

tror att många fler känner så men att de kanske inte vet om att vi finns, konstaterar Johan. Johan hoppas på att kunna utöka personalstyrkan både på flygplatsen samt inom plutonen. I skivande stund söker han bland annat en civil flygplatsman för operativ flygplatstjänst på Vidsel flygplats. Tjänsten innefattar flygplatsräddningstjänst, flygfälthållningstjänst samt övriga uppgifter som åligger en flygplatsfunktion.

Sammansvetsat team i FMV:s målrobotverkstad Kalle Lundgren och Henrik Brandt är relativt nya i sina roller på FMV:s målrobotverkstad i Vidsel. Trots en stor åldersskillnad så är teamet sammansvetsat och man lär sig mycket av varandra. Henriks långa erfarenhet i kombination med Kalles nyfikenhet för ny teknik är ett framgångsrecept.

Kalle är uppvuxen i samhället Vidsel, bara ett par mil från prov-

platsen, och har efter en lärlingstjänst gått vidare till fast tjänst som flygtekniker på FMV. Henrik har i sin tur många års erfarenhet av att serva och reparera betydligt större flygande farkoster, senast som flygtekniker i Norwegians organisation. – Jag valde att sadla om och satsa på ett jobb som passar min familjesituation, men som samtidigt är i teknikens framkant. Här på FMV:s verkstad får jag arbeta med den absolut senaste tekniken, och jag har dessutom förmå-

nen med fasta arbetstider och ett generöst semesterpaket, säger Henrik, som bor i närheten av basen med sin familj. För Kalle är arbetet lite av en dröm som går i uppfyllelse. – Jag visste att jag ville jobba med flygteknik på något sätt, och jag drömde om att få en tjänst på provplatsen i Vidsel. Jag trodde dock inte att det skulle bli min första tjänst – det blev möjligt tack vare den nya lärlingstjänsten som finns inom FMV nu, upplyser han.

Henrik Brandt uppskattar att arbeta med senaste tekniken. Foto: Tina Skiöld, FMV Servar målrobotar

Kalle Lundgren lever sin dröm.

Foto: Ola Jakobsen, FMV

Vid provplatsen i Vidsel testas allt från stridsflygplan till luft-, land- och sjöburna robotar samt obemannade UAV-system. Henrik och Kalle fokuserar på att reparera och serva de fjärrstyrda målrobotar som man använder både vid industriell testskjutning och militära övningar. Det är i huvudsak två olika målrobotar som används, en större som kallas BQM 167, och en mindre som går under namnet MQM 178. Den större är en betydande investering som man i Sverige helst inte vill skjuta sönder

på löpande band, vilket annars är vanligt i USA till exempel. Oavsett vilken robot man använder så måste den riggas, testas och servas. Allt detta sköter Kalle och Henrik. – Just nu håller vi på att packa ner utrustning för en övning på annan ort. Det hör inte till vanligheterna, men vi ska flytta ganska mycket materiel och sätta upp en provisorisk provplats för tester på ett annat ställe vilket ställer helt nya krav på oss. Det är en utmaning som vi ser fram emot att lösa, säger Kalle.


Affärstidningen näringsliv

nOrrBOtten

71

Flygstyrkans vardag Flygstyrkan vid FMV:s testenhet och provplats i Vidsel består av ett antal civilt anställda som fjärrstyr flygande målrobotar med eller utan bogserade mål. De ansvarar för flygsäkerheten på hela området, säkerställer testdata för kunds räkning och ser till att provplatsen alltid är riggad för nästa uppdrag.

Pelle Nilsson är pensionerad major och pilot som återvänt till försvaret genom sin nya anställning på FMV. Idag är han chef för flygstyrkan på FMV:s provplats

Vidsel, och även om han inte fysiskt sitter i farkosten han flyger idag så finns det ändå stora likheter med det tidigare uppdraget som pilot. Idag flyger Pelle målrobotar på distans, med hjälp av avancerade fjärrsystem med räckvidd på upp till 200 kilometer. Detta är flygstyrkans vardag i Vidsel. – Målrobotar används för att testa vapensystem från land, hav och luft. Vi har utrustning och kapacitet för att testa alla typer av system här hos oss med den stora målroboten BQM 167 respektive den lite mindre MQM 178. Antingen skjuter man ner målroboten eller ett mål som den släpar

Provplatsen används för att testa flygande såväl som landgående farkoster och vapensystem. Foto: Anders Åberg, FMV

efter sig – oftast det senare med tanke på ekonomin i projektet, förklarar Pelle. Även om målroboten inte skjuts ner så landar den så småningom i backen, förvisso i fallskärm, men smällen brukar ändå bli ganska hård. Därför måste alla målrobotar ses över i den egna verkstaden efter varje flygning. Resurs för industrin

Benny Dahlberg övervakar en flygning. Foto: Tina Skiöld, FMV

Benny Dahlberg, som har lång

erfarenhet av att flyga målrobotar, understryker den stora fördelen av att disponera ett så pass stort område som provplats Vidsel omfattar. Som Europas största provplats över land erbjuder Vidsel unika möjligheter att testa vapensystem under många olika förhållanden, hög- och lågflygande, landgående, och så vidare. – Vi stöttar industrin som tillverkar vapensystemen, men vi har även militära övningar här på plats. Våra kunder kommer från

hela Europa, till och med från USA. Kunderna är alltså både kommersiella industriella tillverkare, samt militära styrkor som behöver träna med ny materiel på ett större område, upplyser Benny. Provplatsen samt flygstyrkan i Vidsel är en resurs för industrin och har en avgörande roll i utvecklingen av nya vapensystem över hela världen.

Ingen vanlig verkstad Det är ingen vanlig verkstad som Pär Ljungqvist och Tomas Nilsson driver vid FMV:s Provplats Vidsel. Här repareras och servas de fordon samt kringutrustning som används för testskjutningar från både marken och luften. Det blir även en del nytillverkning av delar som ställer verkstadsfolkets problemlösningsförmåga på prov.

Pär Ljungqvist är i full färd med att tillverka reservdelar. Någon lugn stund blir det inte, här är

fullt upp hela dagen och speciellt nu när man förbereder inför ett antal större övningar på området.

– Detta är ingen vanlig verkstad. Arbetet här är mycket mer varierat och vi har en stor frihet

Pär Ljungqvist trivs i sin verkstad. Foto: Tina Skiöld, FMV

att styra jobbet som vi vill, bara vi uppnår verksamhetens mål. Det ingår en hel del problemlösning i vardagen och jag kan nog säga att ingen dag är den andra lik, säger Pär, som har över 30 års erfarenhet av verkstadsarbete med sig. Unik arbetsplats

Verkstaden bistår med service inför olika provkampanjer. Foto: Tina Skiöld, FMV

Pär har provat på de flesta roller inom verkstadsyrket. Han började sin karriär som verktygsmakare, och styrde därefter över till konstruktion som han jobbar med nu. Det är ett utvecklande arbete i en ren och snygg miljö, helt olik den gamla verkstadsmiljön som många tror fortfarande är nor-

men. I Pärs verkstad finns mycket ny teknik och han använder dagligen avancerade IT-system i sitt konstruktionsarbete, däribland CAD. – Den här miljön borde locka fler ungdomar, tycker Pär. Vi kan ju erbjuda ett spännande och varierande arbete där man ständigt ställs inför nya utmaningar men har friheten att lösa dem på eget sätt. Det är väldigt få andra arbetsplatser som kan erbjuda detta, och fler borde fundera på vad FMV kan erbjuda som arbetsgivare. Det är en utvecklande arbetsgivare med helt unika arbetsplatser.


72

nOrrBOtten

Affärstidningen näringsliv

Lojal och kvalitetsinriktad personalstyrka bygger framtidens sågverk Det händer mycket spännande saker i byn Glommersträsk i Arvidsjaurs kommun. Traktens största arbetsgivare Glommers Timber fortsätter att investera för att uppnå ökad produktion och bättre arbetsmiljö. Det ger vidare utvecklingsmöjligheter i en glesbygd som till stor del byggts upp kring den fantastiska råvara som förädlas i sågverket.

Ikea drev sågverket i Glommersträsk under flera år, men sedan februari 2018 ägs och drivs verksamheten av Stockhult Holding AB. Även om den grundläggande verksamheten är ungefär densamma – att producera sågade trävaror, så drivs affären av nya visioner hos den nya ägaren. – För oss handlar det om att ta vara på och vidareutveckla det som byggts upp här under lång tid. Vi gynnas av närheten till en fantastisk råvara – nämligen den norrländska långsamtväxande furu som vi utgår ifrån i all vår produktion. Men den absolut viktigaste resursen för oss är egentligen personalen – det är ju våra medarbetare som ser till att råvaran tas tillvara på ett optimalt sätt, säger Paul Björnsson, ägarrepresentant Glommers Timber AB. Gott samarbetsklimat

Fördelarna med att ha en lojal och kvalitetsinriktad personalstyrka kan aldrig överskattas, menar Paul Björnsson. – Alla våra medarbetare har en nyckelroll att fylla. Alla är viktiga och alla bidrar till att göra företaget framgångsrikt. Exempelvis vid produktionstoppar så ställer vår personal upp på ett sätt

som mig veterligen är ganska ovanligt på andra ställen. Det visar att det finns en god arbetsmoral och en vilja här som kan vara svår att hitta någon annanstans. Paul Björnsson kommer själv från södra Sverige. Han blir gång på gång glatt överraskad över de goda möjligheter som uppenbarar sig i norr. – Det tycks finnas ett samarbetsklimat här som alla långsiktigt tjänar på. Därför lägger vi som nya ägare av Glommers Timber mycket kraft på att samverka med andra lokala företag, kommunen och att i allmänhet satsa på lokal utveckling.

Framtiden finns i norra Sverige

Paul Björnsson framhäver gärna Arvidsjaurs fördelar som etableringsort. Det är till exempel få kommuner som har en lika välutbyggd fysisk samt digital infrastruktur som Arvidsjaur. – Enbart den goda infrastrukturen borde bana väg för fortsatt utveckling med fler företagsetableringar och fler som bosätter sig i kommunen. Arvidsjaur har dessutom så mycket mer att erbjuda bland annat i form av bra skolor, ett rikt föreningsliv, utmärkta möjligheter att utöva friluftsaktiviteter samt inte minst en

Drift- och underhållschef Staffan Lundström trimmar ett nytt system för bättre och mer effektiv torkning.

attraktiv arbetsmarknad. – Tillsammans med våra medarbetare bygger vi framtidens arbetsplats i form av ett modernt sågverk baserat på kunskap och kvalitet, i en bygd som sjuder av

Den friskkvistiga furan används till stor del inom möbelindustrin.

utvecklingsmöjligheter och där vi dessutom har enorma naturtillgångar som möjliggör fortsatt tillväxt. Jag är övertygad om att framtiden finns i norra Sverige, avslutar Paul Björnsson med.

Jan-Olov Lundgren och Urban Berggren är i full gång med att planera nya investeringar på sågen.


Affärstidningen näringsliv

nOrrBOtten

Älvsbyn NORRBOTTENS PÄRLA

ter

tom i r t s u d a in

Ledig n i Sverige o s r e p r e p g a t Flest före Mer om Älvsbyns näringsliv:

www.alvsbyn.se/naringsliv Mer om Älvsbyn i Älvsbybladet:

www.alvsbyn.se/alvsbybladet

– Tillsammans skapar vi förutsättningar för entreprenörskap. Polarbröd och Älvsbyhus är två av våra största företag. också testbasen Vidsel Test Range och ett antal biltestbanor. Där utför företag som FMV och Arctic Falls komponenttester i både midnattssol och i riktig vinter. Vi har en styrka i våra bygg, skogs- och entreprenadföretag. Vi har många kvinnliga företagsledare och har blivit utsedd som Sveriges jukt

2017 blev det klart med Älvsbyns kommuns första datacenter. Vi har tagit etag kan etablera sig. De 19 industritomterna är på 4 400 m² – 8 500 m². Vi har på kort tid redan sålt tre av tomterna. Vi har också planlagt ett expansionsområde på 200 000 m².

Gruvbolaget Bolidens planer på att öppna en koppargruva i de västra delarna av kommunen har redan börjat påverka näringslivets utveckling. Verkställs planerna kommer en av Europas största koppargruvor att startas i Älvsbyns kommun. Bara byggnationen av gruvans jätteindustriområde beräknas till 2 – 3 år och medför investeringar på runt 10 miljarder kronor. Älvsbyns kommun har drygt 8 000 invånare och är en del av den så kallade Luleåregionen som tillsammans med Luleå, Boden, Kalix och Piteå utgör ett befolkningsunderlag på 170 000 personer med en gemensam arbetsmarknad. Centralorten, Älvsbyn, har goda kommunikationer. Vi har 45 minuter till grannport. Elektroniska kommunikationsnät är väl utbyggda. Järnvägen och godsterminalen ligger vid industriområdet. Välkommen till Älvsbyn, Norrbottens pärla.

73


74

nOrrBOtten

Affärstidningen näringsliv

Förverkligar drömmen om Ryssland Jaxal är den största enskilda tillverkaren av släpvagnskåpor i Europa. Nu gör företaget en storsatsning på den ryska marknaden, där man hoppas på att kunna knyta långsiktiga samarbeten. Målet är att så småningom bli integrerade på en av världens största tillväxtmarknader.

baltiska länderna som också utgör stora tillväxtmarknader. Därifrån tycks steget in i Ryssland inte så stort. – Vi har under våra 30 år i branschen utvecklats och lärt oss mycket. Vi är Europas ledande och största tillverkare av släpvagnskåpor. Våra främsta konkurrenter tillverkar snarliga produkter men i andra material. Den

största utmaningen ligger alltså i att kunden väljer rätt material, säger Ida Hjort-Rova. Konkurrenterna använder främst aluminium och glasfiber. Det är en enorm skillnad på pris och materialegenskaper. Om man ser till livslängd, pris och hållbarhet så är Jaxals kåpor mycket konkurrenskraftiga.

Jaxal i Övertorneå arbetar bara med tillverkning och försäljning mot andra företag. Som Europas största tillverkare av släpvagnskåpor står Jaxal för en imponerande volym om cirka 13.000 kåpor per år. Därutöver tillkommer andra legoproducerade produkter som takboxar, olika typer av förvaringsboxar samt trekammarbrunnar för reningsverk. – Det är ganska skilda produkter som vi tillverkar – men den gemensamma nämnaren är plast. Vi tillämpar två huvudsakliga tekniker i tillverkningen och det är vakuumformning och extrudersvetsning. Som exempel vakuumformas alla kåpor och trekammarbrunnarna extrudersvetsas, förklarar Ida Hjort-Rova, vd på Jaxal.

Hög leveranssäkerhet

Jaxal håller en hög flexibilitet i produktionen och kan anpassa den efter kundspecifika krav. Dagens personalstab på 35 personer behöver utökas med några till om expansionen går som väntat österut. – Vi tror mycket på Ryssland, men samtidigt ska vi även fortsätta att stärka vår hemmamark-

nad. Idag har vi kunder över hela världen och mycket går via Finland. Vi ska bibehålla en hög leveranssäkerhet även om vi kommer att producera mer framöver, säger Ida Hjort-Rova avslutningsvis.

Bli Barnsupporter och ge 100 kr i månaden. barncancerfonden.se

Utmanar med plast

Drömmen om att nå Ryssland är inte ny. Via Finland, som är Jaxals hemmamarknad, nås redan de

Vårfesten V årf å esten 2020 2020

Julshower med 3-rätters middag

Ett ssista Ett ista party party på anrik anrika a Spor Sporthallen thallen i Malmber Malmberget get me med d Nor Nordens dens genom ttiderna iderna sstörsta törsta dansband! dansband! En exklusiv exklusiv k kväll väll me med d sstort tort dans dansgolv, golv olv v, barer bar er oc och h mingel.

30/11

Fredag 15 maj maj 2020 2020 Fredag 21.00-02.00 kl 21.00-02.00

7/12

boende middag För boen de & mi ddag på Grand Grand Hotel Hotel Lapland, mer grandhotellapland.se Lapland, lläs äs m er på gr andhotellapland.se

14/12

Mer på info på

grandhotellapland.se Kvällens K vällens v värd: ärd: Thomass Deutgen Thoma Deutgen

Förköp: Förköp: nortic.se nortic.se www.thomasdeutgen.se www w.thomasdeutgen.se


Affärstidningen näringsliv

norrbotten

75

Nystart för Grand Hotel Lapland Sveriges mest avlägsna affärshotell är egentligen inte så avlägset. Allt fler affärsgäster hittar till Grand Hotel Lapland, som tidigare var Quality Hotel Lapland. Hotellet ligger i centrala Gällivare och därmed praktiskt taget i händelsernas centrum om man ser till den expanderande gruvnäringen till exempel.

Varumärkesbytet som sker den 1/11 för Grand Hotel Lapland påverkar inte hotellgästerna speciellt mycket, men det signalerar att saker är på gång. Precis som i staden i övrigt. I och med den stora samhällsomvandlingen där stora delar av Malmberget flyttas till Gällivare byggs det allt från nya bostäder till kunskapshus och evenemangsarenor. För hotellets del har det alltid varit en dominerande skara affärs- och konferensgäster under veckorna och under helgerna fylls restaurangen även med lokalbor som vill koppla av och äta gott. Generösa ytor

Hotellet är med andra ord lite av ett inneställe i Gällivare. Lokaliseringen ovanför polcirkeln gör Gällivare i sig till ett häftigt resmål för långväga resenärer som vill uppleva norrsken till exempel. Grand Hotel Lapland har med sina generösa ytor plats för evenemang och mässor som

lockar såväl lokalbor som turister. Som konferenshotell erbjuder Grand Hotel Lapland fyra större möteslokaler och ett antal mindre. För de största sammankomsterna finns stora Eventsalen som kan ta emot mellan 300 – 500 gäster, samt Midnattssolen som har en kapacitet på 226 deltagare i biosittning. – Oavsett hur konferensbehovet ser ut så kan vårt konferensteam lösa det. Utöver mat och dryck till evenemanget finns det även möjlighet att via våra sam-

arbetspartners erbjuda spännande aktiviteter i och omkring Gällivare. Extra omtyckt är med tanke på vårt läge att kunna kombinera vistelsen med en tur på skidor under vintern eller en promenad på dundret som har fina vandringsleder och därefter avsluta med en avslappnade bastu i vår relaxavdelning berättar Louise Eriksson, som är vd för Grand Hotel Lapland samt Hotell Björnfällan som ligger på Dundret. Dundret har förutom fina vandringsleder på sommaren & hös-

ten en skidanläggning som ägs av Gällivare kommun. Hela Gällivares hotell

I samband med varumärkesbytet planeras ett antal satsningar på Grand Hotel Lapland. – Vi vill satsa mer lokalt och ge våra gäster ännu bättre upplevelser. Innan anläggningen blev Quality hotel och en del av Choice var det i vår egen regi och nu är vi tillbaka där, vi tar tillbaka

namnet Grand Hotel Lapland, upplyser Louise Eriksson. Det blir en nystart för Grand Hotel Lapland. Anläggningen kommer även fortsättningsvis att vara ett konferens- och affärshotell med flexibla möteslokaler. Alla ska känna sig välkomna, från familjen som vill köra lite bowling på helgerna till de stora affärssällskapen som samlas på mässor och event.

NorrVulk AB Vuoskojärvivägen 19, 98238 Gällivare Telefon 0970 169 00 info@norrvulk.se • www.norrvulk.se

ARVIDSJAUR AIRPORT An international hub for visitors Välkommen till Arvidsjaur Flygplats from around the world! Flygplatsen finns c:a 11 minuter med bil från Arvidsjaur centrum. E Hos oss kan du, året runt, flyga reguljärt till och från Arlanda. Under perioden november till april finns det också möjlighet att med direktflyg resa till Tyskland från Arvidsjaur. Tyska destinationer är i dagsläget; Köln, Frankfurt/Hahn, Stuttgart, Hannover och München. Kontakta oss gärna för mer information! +46(0)960 173 80 info@arvidsjaurairport.se www.arvidsjaurairport.se


76

norrbotten

Affärstidningen näringsliv

Pajala Airport vill ta in charterturister utan omvägar Pajala Airport är en viktig pusselbit i att utveckla infrastrukturen i regionen. Flyglinjen mellan Pajala och Luleå är en bra början, men regionen skulle må bra av en större inströmning av turister.

finska grannar eller upp till Kiruna och får ta en omväg som involverar en bilresa på minst tre timmar. Det känns inte hållbart när vi har en så fin flygplats här, säger Thomas Scherman.

Thomas Scherman, vd på Pajala Airport, har ett långt förflutet inom branschen och har tidigare varit med och utvecklat chartertrafiken i Arvidsjaur. Samma koncept vill han nu applicera i Pajala – som med sin fantastiska natur och upplevelser kring det kan locka stora mängder turister årligen. Om det hade funnits en smidig flygförbindelse. – Den viktigaste utvecklingsmöjligheten ligger i att etablera en chartertrafik från en europeisk hub som till exempel Bryssel och upp hit till Pajala Airport. Vår region gästas redan av turister från Europa, men de flyger till våra

Den befintliga flyglinjen mellan Pajala och Luleå används främst av affärsresenärer. En och annan turist letar sig in på sträckan men det bästa vore att få till en direktlinje till minst en europeisk hub. Thomas Scherman driver arbetet just nu och är i kontakt med olika lokala arrangörer som kan ta emot turisterna med boende och aktiviteter. Det är det minsta problemet. – Våra entreprenörer är mycket intresserade och de är redo för expansion med fler turister från Europa. Den största utmaningen blir att intressera flygbolagen. Här väntar ett omfattande arbete som precis har påbörjats. Det finns många argument för att etablera en direktlinje för charterturism till Pajala. Vi kan jämföra med utvecklingen i Arvidsjaur, och få konkreta resultat.

Kontakt med arrangörer och flygbolag

Stor utvecklingspotential

Thomas Scherman berättar slutli-

gen att turister från Belgien, Nederländerna och Tyskland gärna besöker Pajala för att få uppleva det typiskt norrländska. De drömmer om att få köra skoter och åka hundspann – saker som norrlänningarna inte gör stor sak av men som är nog så spännande och exotiskt för de flesta andra. Här finns helt klart en stor utvecklingspotential för framtiden.


Affärstidningen näringsliv

norrbotten

77

Marknadens bästa fönster

Polarfönster är sedan 30 år tillbaka ensam leverantör av fönster till Älvsbyhus. Företaget vidareutvecklas nu tack vare flera viktiga affärer som initierats under 2019 och som fortsätter under 2020. Detta mycket tack vare ytterligare två starka beställare i form av Isolamin i Överkalix och Grönbo i Norrfjärden, och fler krävande kunder knackar nu på dörren.

Polarfönsters vd John Sandström är mycket nöjd med de senaste årens utveckling:

– Polarfönster har lyckats bygga upp en stabil kundbas och har marknadens mest hållbara fönster. Vi är mycket stolta över att nu få leverera fönster till ytterligare ett prestigeprojekt, den här gången till Hotel Scandinavia som nu byggs i Arlanda Stad, detta på uppdrag av vår nya samarbetspartner Isolamin. Oslagbara U-värden

Arlandaprojektet förutsätter en mycket hög leveranssäkerhet och med vårt geografiska läge har vi en klar konkurrensfördel. Isolamin valde Polarfönster även för att projektet har höga ljudkrav kombinerat med energitäta fön-

ster. Här är det få som slår Polarfönster på fingrarna. – Vi tillverkar marknadens bästa fönster. Tack vare noggrant materialval och smart konstruktion kan vi garantera riktigt lång livslängd och lägsta möjliga energivärde, som i branschen kallas U-värde. Ett fönster med U-värde 1,0 anses vara mycket bra. Vår standard är fönster med U-värden på 0,7 – 0,8. Våra vridfönster är kanske marknadens bästa med ett U-värde på 0,86, påtalar John Sandström. Att byta fönster i en äldre fastighet är den bästa investeringen man kan göra för att sänka energiförbrukningen.

När det gäller vridfönster är Polarfönster beklädda med aluminium – allt för minimalt underhåll och längsta möjliga livslängd. Dessa fönster behöver inte bytas på flera decennier. Kundernas utveckling sporrar

Nya kunder som Isolamin och Grönbo, och nu även finska Kontio kommer att ge Polarfönster en rejäl skjuts framåt. – Samtidigt ska vi fortsätta att vara en partner i utvecklingen för våra främsta kunder som Älvsbyhus och Remodul. – Vi följer kundernas utveckling noga och ser till att vara ly-

hörda när de behöver stöd från oss. Nya krävande kunder som utmanar oss och vårt kunnande är något som vi verkligen gillar! Detta är det som driver vår utveckling. Vi jobbar stenhårt med vår leveranssäkerhet och vi levererar Polarfönster över hela landet – från nordligaste änden av Norrbotten ner till Smygehuk i södra Skåne, säger John Sandström. Polarfönster firar sitt 80-årsjubileum under 2019 och man ser fram emot att få leverera marknadens bästa fönster under minst 80 år till!


78

norrbotten

Affärstidningen näringsliv

Norrbottnisk juvel expanderar Älvsbyn är en av Norrbottens dolda juveler. Med ett expanderande näringsliv av riksintresse med marknadsledande företag inom bland annat fordonstest, livsmedelsförädling och hustillverkning, står sig Älvsbyn mycket väl i konkurrens med betydligt större kommuner i Norrland och övriga Sverige.

Oavsett var man bor i landet så är det högst sannolikt att man någon gång köpt minst en produkt från Älvsbyn. Här finns nämligen ett av landets största bagerier – Polarbröd. Kännetecknande för Polarbröd är både kvalitet och hållbarhet med ett intensivt miljöarbete som pågått under en längre tid. Företaget är ett av många välkända varumärken som etablerats och fortsätter att utvecklas i Älvsbyn. Hållbarhet som affärsidé

Att arbeta med hållbarhet tycks vara en trend som står sig i Älvsbyn, även när man ser till övriga företag som finns i kommunen. Ett annat exempel är Älvsbyhus som liksom Polarbröd är ett välskött och välmående familjeföretag med hållbarhet som affärsidé. Kommunen stöttar gärna en utveckling där mer gods flyttas över på järnvägen. Allt fler transporter sker med tåg istället för lastbil, däribland med råvaror för att producera ett av Sveriges mest älskade bröd, som även transporteras ut med ett antal godståg per vecka. Även Älvsbyhus söker använda sig mer och mer av tågtransporter. Den efterlängtade Norrbotniabanan kommer förvisso inte att gå via Älvsbyn, eftersom kommunen inte ligger utmed kusten, men den kommer med stor sannolikhet att skapa ett större intresse för hållbara transportslag och där är tåget det absolut bästa alternativet idag. Med en förstärkt järnväg finns allt att vinna, speciellt i logistiktunga områden i Norrbotten där mycket varor passerar.

Norrbotten ett försprång med sitt nordliga läge, och här finns även stora obebyggda områden vilket är en förutsättning för att kunna bedriva den här typen av verksamhet, kommenterar Bengt Strandberg, näringslivschef i Älvsbyn. Älvsbyn bygger upp en hel näring kring däcktester tillsammans med flera marknadsledande däcktillverkare. Det har investerats i en testarena inomhus, vilket gör det möjligt att testa däcken under samma förhållanden oavsett vilken tid på året det är. Detta är ett nytt spår inom testverksamheten över lag, och något som särskiljer Älvsbyn som förstklassigt centrum för marknadens tuffaste däcktester.

Näringar av globalt intresse

Många järn i elden

Polarbröd och Älvsbyhus är de största privata arbetsgivarna i Älvsbyn, men kommunen har flera näringar av riksintresse – till och med av globalt intresse. Som exempel på det kan nämnas att flera norrbottniska kommuner har utvecklats som centrum för fordons- och däcktester. – När det gäller tester i kallt klimat har

Mångfalden i Älvsbyns näringsliv är slående. Utöver livsmedelsförädling, hustillverkning och däcktester finns en rik flora av spännande företag inom allt från naturupplevelser till småskalig tillverkningsindustri. Ett annat intressant och växande område är mikrobryggeri och dryckesnäring – faktum är att ett av Europas finaste vatten tappas i Älvsbyn och exporteras som högklassigt källvatten till stora delar av Europa. Älvsbyn har många unika värden som kan vidareförädlas året om. Med många järn i elden kan kommunen möta många olika näringars behov – och det lägger en stark grund för framtiden där Älvsbyn ska vara en av Norrbottens mest attraktiva kommuner för företagande.

Foto: Bergslagsbild AB

Foto: Marcel Köppe

Foto: Peter Lundberg

Foto: Marcel Köppe

Foto: Marcel Köppe

Foto: Marcel Köppe

Foto: Peter Lundberg


Affärstidningen näringsliv

® TPRR tre önskningar i en

norrbotten

79


80

norrbotten

Affärstidningen näringsliv

F21 ska vara mer inkluderande i kompetensförsörjningen Flygtekniker, stridspilot och brandman är vanliga roller på F21, Norrbottens flygflottilj. Sedan ett par år tillbaka görs stora investeringar inom det svenska försvaret. I Norrbotten kretsar mycket kring att stärka den militära förmågan och expandera med fler anställda inom i stort sett alla kompetensområden.

F21, Sveriges nordligaste flygflottilj med huvudbas i Luleå samt sidobaser i Jokkmokk och Vidsel, rustar hela verksamheten för framtiden. Med tillgång till ett av världens största flygövningsområden har F21 alla möjligheter att expandera, om rätt kompetens kan lockas till regionen och flottiljen. Vilka roller finns på F21?

Utöver de mest uppenbara rollerna som flygtekniker, stridspilot och brandman finns även ett stort antal andra roller som ska tillsättas och utvecklas. Flottiljchef Claes Isoz ger fler exempel på roller där stridsledningsofficerare, sambandstekniker, sambandsledare, marksoldater, reparatörer, fälthållningsmän och flygplatsmän är några. – Utöver det behövs även en hel stab inom transporter, som chaufförer, mekaniker och specialister på tunga fordon, tillägger Claes Isoz. Mycket av den militära kompetensen kommer att genereras via den utökade värnplikten. Under 2017 fick F21 43 värnpliktiga, under 2018 hade intaget utökats till 94. Under 2019 togs 115 värnpliktiga emot vid F21 och antalet kommer att fortsätta öka mot 200–300 per år. Framtidens militära kompetens kommer även att behöva rekryteras via näringslivet. – Vi måste utöka samarbetet med näringslivet och samverka mer kring specialistkompetens. Där det finns gemensamma intressen måste vi utveckla ett ge-

Överste Claes Isoz, chef för Norrbottens flygflottilj.

mensamt synsätt på hur kompetensen bäst kan nyttjas. Vi ska inte konkurrera med näringslivet, men det är viktigt att företagen förstår att det finns ett värde i att dela sin kompetens med oss, förklarar Claes Isoz. På väg mot att bli mer inkluderande

Försvarsmakten står för de värden som riksdag och regering har fastställt gällande jämlikhet, allas lika värde och mänskliga rättigheter. Därför är det enbart kompetens och prestation som räknas när man ska avancera inom Försvarsmakten. – Vi är mycket tydliga med att vi är emot alla former av trakasserier och generaliseringar. Det är ju därför försvaret finns – för

Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten

att vi ska vara fria att leva som vi vill. Jag tror att det kan attrahera många förmågor framöver. Dagens ungdomar är medvetna och vill gärna bidra till hållbar utveckling, de vill engagera sig och vara en del av något större. Det kommer vi att vinna mycket på framöver, tror Claes Isoz. F21 har en tydlig målsättning för framtidens kompetensförsörjning: att vara mer inkluderande och öppna. Grundkravet att vara svensk medborgare måste naturligtvis vara uppfyllt, men utöver det så ska fler kunna identifiera sig med Försvarsmaktens värdegrund och se organisationen som en attraktiv arbetsgivare.

Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten

Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten


Affärstidningen näringsliv

norrbotten

81

Foto: John Lidman/Försvarsmakten

Försvarsmaktens tillväxtambition är tydlig i norr Det har skett ett stort trendbrott inom Försvarsmaktens ekonomi där det under de senaste tre åren tillförts mer omfattande medel för att utveckla verksamheten. Anslaget kommer även att öka inför nästa försvarsperiod för att mot 2025 – 2026 ligga på 1,5 procent av BNP.

Regeringens beslut under 2019 om att stärka försvaret är positivt men det ställer också krav på hela organisationen och alla som arbetar inom Försvarsmakten och Försvarets Materielverk med relaterade verksamheter. – Det viktigaste uppdraget vi har framöver är att förvalta och använda de utökade resurserna på ett sätt som möjliggör långsiktig

tillväxt, säger Claes Isoz, flottiljchef på Norrbottens flygflottilj F21. Tre gånger större krigsförband

Kompetensförsörjningen är huvudfrågan för framtiden och hela krigsorganisationen kommer att utvecklas framöver. Fler värnpliktiga kommer att utbildas år för år, vilket man redan sett vid F 21 som fått ett mycket större intag på bara tre år. Utöver fler anställda, både militära och civila, måste även materiel, byggnader och infrastruktur ses över. – Vi ska följa försvarsberedningen och växa till ett krigsförband som är tre gånger större än det vi har idag. Vi ska även bygga upp nya förmågor, till exempel inom cybersäkerhet. Allt för att kunna försvara Sverige om det

skulle behövas, upplyser Claes Isoz. De flesta är nog medvetna om att hotbilden har förändrats dramatiskt på bara några år. Försvarsmakten måste bygga upp en förmåga som kan svara på behovet och vara tillräckligt omfattande för att vara aktuell även i framtiden med en förändrad hotbild. Bra utgångsläge för tillväxt

F21 har ett bra utgångsläge för tillväxt. Det finns mycket som talar för att Luleå och Norrbotten kommer att utvecklas ännu mer som flygtekniskt kompetensnav. Luleå-Kallax flygplats är bemannad och har öppet dygnet runt tack vare militär närvaro. Det ökar beredskapen och tillgängligheten även för den civila flygverksamheten.

Foto: Astrid Amtén Skage/Försvarsmakten

Foto: Hampus Hagstedt/Försvarsmakten

Flygplatsen har även Sveriges längsta landningsbana och lämpar sig således för alla typer av flygplan. Att förlägga flygövningar och utbildningar här är därför naturligt, med tillgång till Europas och dessutom ett av världens största övningsområden för flygrelaterad verksamhet. – Det är en fantastisk resurs vi har förmånen att ha tillgång till och som vi nyttjar tillsammans med andra svenska förband samt även förband från andra länder, både i Norden och övriga Europa. Samarbetet är speciellt starkt med det norska och det finska flygvapnet, påtalar Claes Isoz.

Kort om F21

Tillsammans med övriga flygvapnet har Norrbottens flygflottilj, F21, i uppdrag att bevaka och skydda Sveriges luftrum. Det är ett uppdrag som pågår dygnet runt, året runt, för att säkerställa Sveriges integritet. F21 övar kontinuerligt för att kunna leverera följande luftoperativa förmågor i såväl fred, kris som krig: • kontroll av luftrummet • mark- och sjömålsbekämpning • underrättelseinhämtning • luftburen transport • stöd till övriga stridskrafter, totalförsvaret och samhället i övrigt.

Foto: Hampus Hagstedt/Försvarsmakten


82

norrbotten

Affärstidningen näringsliv

Norra Sveriges största turist- och konferensföretag skapar reseanledningar Pite Havsbad Group sätter Norrland på turistkartan – i Sverige, Europa och globalt. Entreprenörerna bakom gruppen, Tobias Lindfors och Kristofer Lundström, äger och driver hotell-, spa- och konferensanläggningar som i sig utgör reseanledningar för Norrbotten.

Anläggningarna inom Pite Havsbad Group har ett avgörande gemensamt mål: att skapa upplevelser som håller längre. Målet uppnås genom att kombinera attraktiva mötesmiljöer med spännande aktiviteter i samarbete med lokala entreprenörer. Den här vintern är det framförallt två stora händelser som markerar framtidsvisionen hos Pite Havsbad Group. Cape East i Haparanda nyöppnar den 6 december i år efter nästan ett års renoveringsarbete, och vid Pite Havsbad byggs nya Igootel upp med invigning i januari 2020. – Båda händelserna skapar ett stort intresse för Norrbotten och bidrar till att skapa nya reseanledningar till en annars ganska glesbefolkad region, kommenterar Kristofer Lundström. Från kust till fjäll

Det är många som gått och väntat på återseendet av Cape East, inte minst tack vare den omtyckta och prisade spa-anläggningen. – De 156 rummen har helrenoverats och hotellet har fått en helt ny restaurang, och det i kombination med tidigare investeringar i spa-anläggningen gör Cape East till ett mycket spännande resmål i HaparandaTornio-regionen, säger Tobias Lindfors. På Cape East finns även världens största bastu som en hyllning till regionens traditioner med det finska och svenska arvet tydligt framträdande. Aftonbladet utsåg redan 2011 Cape East till

Sveriges bästa spa och den utmärkelsen skulle vara lika rättvisande idag. Pite havsbad – Nordens största turist- och konferensanläggning nu lanseras Iglootel

Pite Havsbad är inte bara Nordens största turist- och konferensanläggning. Här finns även en unik miljö som uppskattas av såväl svenskar som mer långväga besökare. För att förhöja upplevelsen ytterligare kring Pite Havsbad kommer det nya konceptet Iglootel att lanseras i vinter. Det blir ett unikt boende i form av en igloo, som gäster kan hyra en eller flera nätter, kombinera med boende på hotellet samt givetvis förgylla sin spa-vistelse med. De resterande 4 hotellen utöver Cape East och Pite havsbad inom Pite havsbad Group har även de sina unika värden. Hotell Laponia är Arvidsjaurs flaggskepp och turistmagnet i anslutning till Europas främsta testbäd-

dar för fordon. Nordkalotten i Luleå byggt av tusenårig torrfura byggd i en form som symboliserar samernas åtta årstider. Högfjällshotellet i Hemavan, beläget i backen utvecklas tillsammans med skidturismen där hotellet är totalrenoverat med över 200 bäddar och där lyxsviter i den sk. Guldbollen även erbjuder skiin/ski-out från 10:e våningen. Skogen hotell i Arvidsjaur är det perfekta valet för den som söker uppleva något utöver det vanliga i hotellväg då det är uppbyggd i

de historiska jägarmästarbostäderna från 1800-talet. De sex hotellen gör Pite Havsbad Group till norra Sveriges största turist- och konferensföretag och en heltäckande leverantör av upplevelser för alla årstider med anläggningar från kust till fjäll. Bara början

Det är en ytterst spännande resa som entreprenörerna Kristofer Lundström och Tobias Lindfors har gjort. Tobias Lindfors har

bland annat utsetts till Årets företagare i Sverige, erhållit Kungliga näringslivsmedaljen och blivit Gasellvinnare fyra gånger med sitt andra bolag StudentConsulting. – ”Vi har väldigt mycket att erbjuda häruppe; det finns helt enkelt en jättepotential att binda ihop vinter och sommar. Från kust till fjäll med våra samiska åtta årstider”, säger Tobias Lindfors.

Fakta

StudentConsulting-koncernen StudentConsulting startades i Luleå 1997 och är idag ett av Skandinaviens ledande rekryterings- och bemanningsföretag som specialiserat sig på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Företaget startade med att förmedla extrajobb till studenter och har under det senaste året rekryterat 11.554 personer i jobb i Sverige, Norge och Danmark.

Pite Havsbad Group: – Norra Sveriges största turist- och konferensföretag med anläggningarna Pite havsbad, Nordkalotten, Cape East, Hemavan högfjällshotell, Laponia och Skogen. – Sveriges sjunde största hotellfastighetsägare – Hotellkoncernen ägs av StudentConsulting Invest där Tobias Lindfors äger 77,5 % och Kristofer Lundström 22,5 % – Hela koncernen StudentConsulting Invest omsätter 1,2 miljarder och har sitt huvudkontor i Luleå.


Affärstidningen näringsliv

norrbotten

83

Drivmotor i Gällivares utveckling Lapland Airport ligger bara tio minuter från Gällivare tätort och är en mycket viktig motor för kommunens och regionens utveckling. Gällivares näringsliv är beroende av bra logistik och med två dagliga avgångar till Stockholm/Arlanda tryggar Lapland Airport ett stort resebehov.

Linjen mellan Gällivare och Stockholm går via Arvidsjaur och opererar enligt den statliga trafikplikten. Statlig trafikplikt tilldelas enbart på linjer och flygplatser där man ser att behovet är grundläggande för att trygga regional utveckling. Nuvarande avtal gäller fram till oktober 2023. – Vi drabbades av Nextjets konkurs våren 2018 men linjen trafikeras nu av Nordica/Regional Jet och man når då Stockholm via Arvidsjaur på ca två timmar, förklarar flygplatschef Michael Gustafsson. Utöver affärsflyg så är Gällivare även en växande besöksort för turister som vill uppleva Lapplands fjäll och natur. Lapland Airport är även en av tio beredskapsflygplatser för samhällsviktiga flygtransporter.

del av den nationella sjukvårdsapparaten och en oerhört viktig samarbetspartner för länsdelssjukhuset i Gällivare. Därför hålls en konstant beredskap som ger möjlighet att starta och landa dygnet runt, alla dagar i veckan. – Vi är också en del i den svenska postdistributionen, med dag-

liga turer av posttransporter som går via PostNords egna trafikupphandlingar. Vi har en morgonankomst som ska vidare till Kiruna, och en eftermiddagsavgång med vändande post alla dagar, berättar Michael Gustafsson. Sedan 2018 finns även en av regionens (tidigare landstinget)

ambulanshelikopterbaser på Lapland Airport. Behov av att resa

Gruvnäringen och dess entreprenörer genererar många passagerare årligen men antalet turister som vill besöka regionen ökar också. Behovet tillgodoses för

närvarande med en upphandling baserat på den statliga trafikplikten, men i framtiden kommer andra alternativ att behöva ses över. Att det finns behov av att resa till och från Gällivare är dock tydligt nu och i framtiden.

Den personliga jaktbutiken med det stora utbudet och snabba leveranserna.

Konstant beredskap

Verksamheten vid Lapland Airport är mycket mer omfattande än man kan tro. Till och från Lapland Airport går ambulansflyg och helikoptertransporter nästan dagligen. Flygplatsen är en viktig

Hemvägen 9c, 95731 Övertorneå • www.RMJAKT.se


84

norrbotten

Affärstidningen näringsliv

Transportband för den moderna gruvan NorrVulk AB finns med i gruvnäringens upp- och nedgångar. Som servicebolag inom affärsområdet transportband ser NorrVulk till att gruvans produktionsflöden fungerar optimalt och att verksamheten rullar dygnet runt.

Industrins tolerans för driftstörningar är i princip lika med noll. Gruvnäringen är inget undantag. NorrVulk etablerades i Gällivare för tolv år sedan och är i jämförelse med övriga gruvnäringen ett ungt bolag. Kunderna är regionens största gruvbolag och NorrVulk koncentrerar sig helt och hållet på försäljning, service och underhåll av transportband och relaterade komponenter för dem. För den moderna gruvan

Sedan 2013 servar NorrVulk både Boliden och LKAB i utvecklingen av den moderna och automatiserade gruvan. Med tanke på att det är flera kilometers transportband som används i gruvan har NorrVulk fullt upp med att byta, installera och underhålla dessa. NorrVulk har som exempel bytt och installerat ett 6500 meter långt transportband i Aitikgruvan. Utöver det ser man även

dagligen till att transportera diverse komponenter och andra förnödenheter som kan tänkas behövas i anslutning till gruvdriften.

Utvecklas med kunderna

Precis som all annan tillverkande industri måste gruvan fungera utan driftsstopp för att klara marginalerna. Därför pågår mycket diskussion kring effektiviseringar

och då bland annat med ökad automation. Det ger även en bättre arbetsmiljö i gruvan med färre slitsamma moment. NorrVulk utvecklas tillsammans med kunderna i norra Sve-

vi låter sverige vara i fred.

rige och är den enda aktören i Gällivare med omnejd som kan ta sig an helheten kring installation och driftstagning av hela transportband.


Affärstidningen näringsliv

norrbotten

85

Stark aktör i Malmfälten och norra Sverige Gruvindustrin utgör ryggraden i det norrländska näringslivet och är en oerhört viktig exportkälla för Sverige. Eftersom i princip all gruvbrytning i Sverige sker i Norrland så är det naturligt att framstående gruvteknisk kompetens finns här. Magnus Röjlind startade som enmansbolag men den lilla konsultfirman blev snabbt expansiv.

ny kompetens, så ser vi även till att utveckla varje medarbetares förmåga till att axla flera roller. Det är viktigt för vår fortsatta tillväxt, säger Magnus. Läget ger utmaningar – men även möjligheter

Bild på pågående driftagning i gruvinsdustrin.

Det var i samverkan med Patrik Eslund som Magnus Röjlind valde att växla upp verksamheten och man etablerade då det gemensamma bolaget ERConsult i Gällivare 2012. Redan innan uppstart hade man knutit landets två största gruvbolag till kundstocken. Det blev med andra ord

en flygande start för de båda entreprenörerna. Investerar i personalen

Dagens ERConsult fokuserar på effektivisering genom teknikutveckling och processautomation för en expanderande gruvindustri. När det gäller projekterings-

Delägarna Magnus Röjlind och Patrik Eslund

ledning, montagesamordning, elkonstruktion, idrifttagning, CAD-ritningar samt projektledning och besiktning inom gruvdrift är företaget troligtvis ett av Sveriges främsta. På frågan om hur framgångsreceptet ser ut svarar Magnus att en bra början är att satsa på att ha nöjda medarbetare. Personal som mår bra tenderar att prestera bättre. Därför har man på ERConsult alltid avsatt resurser och tid som investeras i varje medarbetare. Ett exempel är att alla har tillgång till fri friskvård och träningsmöjligheter. Man tränar också ofta tillsammans och deltar i olika tävlingar i Gällivare med omnejd. – Vi ser konkreta resultat av personalinvesteringarna, inte minst i form av minskad sjukfrånvaro. Eftersom vi har en utmaning geografiskt, och då speciellt när det gäller att rekrytera

ERConsult slåss om ingenjörskompetens från hela Sverige men att få fler att flytta upp till Gällivare är en utmaning. – Även om det finns oändliga möjligheter till att leva ett tryggare och enklare liv här så verkar det vara ett stort steg för många att flytta. Det är synd med tanke på de fina möjligheter som finns här, Gällivare har med hög sannolikhet Sveriges lägsta arbetslöshet till exempel, upplyser Magnus Röjlind. Och nog finns det fler jobb i Gällivare än vad det finns arbetstagare. Nästan alla företag i trak-

Delägare Patrik Eslund

så att livet kan fortsätta som vanligt. Se hur vi säkrar fred och frihet på forsvarsmakten.se/ifred

ten är på jakt efter ny kompetens och alla är tillväxtbenägna. Dessutom har Gällivare fortfarande attraktiva bostadspriser om man jämför med många andra kommuner. Gällivare borde med andra ord ha framtiden för sig. – Även om vi ser utmaningar som förknippas med vår lokalisering så är det ju just läget som ger oss möjligheter, fortsätter Magnus. Det är ju här gruvorna finns och vi måste finnas nära våra kunder. Gruvindustrin genomgår just nu stora förändringar i takt med teknikutvecklingen och stora delar av gruvarbetet är redan digitaliserat. Det finns samtidigt enormt mycket kvar att göra på det området. ERConsult, som gruvbolagen ofta kallar ”Vår konsult”, ska vara med i den utvecklingen, lovar Magnus Röjlind som avslutning.


86

norrbotten

Affärstidningen näringsliv

Inga generalister inom gruvnäringen När du vill resa hit

0970-780 00 • www.lapair.se

TINOR står för Tjänster i Norr Vi är ett företag som erbjuder tjänster inom Styrd Borrning, RörTryckning, Gräventreprenad och Stolprasering. Vi har även TMA- fordon för uthyrning, med och utan chaufför. Vi utför även städentreprenad främst till företag, kontors-, bygg- och industristäd, men även privatstäd så som Flyttstäd, Storstäd och Fönsterputsning.

Postadress: Kyrkostigen 6, 942 33 Älvsbyn Besöksadress: Förrådsgatan 6, Älvsbyn 070 – 568 12 50 (Åsa) www.tinor.se info@tinor.se

Flexibla uthyrningstjänster, bred maskinpark, välservad utrustning – Wangeskog Hyrcenter, har allt som behövs för stora som små projekt i Gällivare med omnejd.

Eftersom gruvnäringen dominerar i regionen är det naturligt att Wangeskog Hyrcenter riktar sig till den, men inom bolaget finns även all utrustning som används inom mark- och anläggningsarbeten samt inom bygg. – Vi har allt från handhållna maskiner som skruvdragare till stora bomliftar. Vi har även fullutrustade bodar för utrustning, lager och personal. Vi kan utrusta en hel arbetsplats om så behövs, säger Daniel Söderberg, platschef vid Wangeskog Hyrcenter i Gällivare. Smidigt att hyra

Wangeskog Hyrcenter finns efter

förvärvet av Hyreslandslaget i Norrland över hela Sverige och uthyrningskonceptet är uppskattat. Speciellt inom föränderliga branscher som bygg och anläggning. Verksamheten i Gällivare är mycket expansiv och det kan direkt kopplas till den stora samhällsomvandling som pågår just nu, där hela samhället Malmberget flyttar för att ge plats för gruvnäringens expansion. Allt som rivs ska byggas upp igen, och då även vara lite bättre än det som var tidigare. – Vi erbjuder flexibla uthyrningstjänster som passar alla aktörer i vår region. Det är oerhört smidigt att hyra, kunden slipper inte bara binda upp kapital utan behöver inte heller tänka på service och underhåll av maskinerna – det sköter vi, säger Daniel Söderberg. Sortimentet består av välservade bygg- och anläggningsma-

skiner, liftar och entreprenadmaskiner. Maskiner kan aldrig bli bättre än de som använder dem. Därför erbjuder Wangeskog Hyrcenter även ett antal stödtjänster inom varje produktområde, såsom projektstöd, utbildning och underhåll. Gruvnäringens självklara partner

Utmärkande för Wangeskog Hyrcenter i norra Norrland är att man har en hög servicegrad med välservade maskiner samt en mycket hög kunskapsnivå i bolaget. – Vi är lyhörda och arbetar för att kunderna aldrig ska behöva uppleva kostsamma stillestånd i sina verksamheter. Detta i kombination med vår fullutrustade maskinpark gör oss till en partner att räkna med i alla lägen, menar Daniel Söderberg. – Vi är inga generalister utan satsar allt på att vara specialister.


Affärstidningen näringsliv

norrbotten

87

DrÜmläge Gällivare

â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘

S A R E K TJ Ă&#x2026; K K Ă&#x2026;

www.topbostader.se

Utsikt (se längst ner)

Sveriges lägsta arbetslÜshet Fina nybyggda lägenheter nära naturen Nära till centrum och service Skidanläggningar i TOP-klass büde fÜr längd och alpint KEBNEKAISE

AKKA

PIT E HAVSBAD.SE

Uv  i FRUSET MĂ&#x201E;STERVERK Ă&#x2013;VERNATTA I EN IGLOO 20 JJANUARI ANUARI TILL 16 MARS 2020 ANUARI Ta chansen att uppleva kyla, flärd och arkitektur i en bokstavligt talat svĂĽrsmält mix. Vi erbjuder skräddarsydda fĂśretagspaket med bland annat middag, spa och guidade turer i en unik miljĂś.


88

norrbotten

Affärstidningen näringsliv

Franska turister. Foto: Kent Norberg

Viktigt att stärka infrastrukturen i Norrbottens inland Arvidsjaur flygplats är en viktig knutpunkt i Norrbottens inland. Med reguljärtrafik till Stockholm samt inflygning av charterresenärer som vill uppleva Norrlands guldkorn fyller flygplatsen en central funktion som drivmotor för utveckling i regionen, inte minst när det gäller glesbefolkade delar av Norrbotten som kan blomstra tack vare bra infrastruktur.

På Arvidsjaur flygplats är verksamheten mer intensiv än vad många tror. Flygplatsen har byggts ut många gånger under

årens lopp, för att möta efterfrågan som ökar när fler intressenter etablerar sig i regionen. Att flyga till Arvidsjaur är ett bra sätt att

snabbt ta sig till Norrbottens inland, som man därefter kan uppleva med bil som enkelt hyrs vid flygplatsen. Ständig utveckling

Fönster av rätta virket! Läs mer och beställ på: www.polarfonster.se https://webshop.polarfonster.se Frågor/förfrågningar: order@polarfonster.se

Arvidsjaur med kranskommuner är bland annat kända för en expansiv testverksamhet för fordonsnäringen, som drar nytta av Norrlands tillgång till snö, kyla och mörker. Egenskaper som genererar en miljardindustri. I regionen finns dessutom en växande turistnäring med mycket aktivitet kring det typiskt norrländska som skidåkning, hundspann, norrsken och naturupplevelser som vandring, forsränning samt jakt och fiske. – Vi satsar på en ständig ut-

veckling inom alla områden. Det har varit en mycket intensiv period för oss, som faktiskt varat under flera år och som fortfarande pågår. Det ökar på alla fronter med högre tryck på reguljärflyget, frakten och chartern, menar Ralf Lundberg, flygplatschef i Arvidsjaur. Flygplatsens roll i framtiden

För att även fortsättningsvis kunna vara en drivkraft för regionen måste flygplatsen återigen byggas ut. Förhoppningsvis kan det hända mycket inom hela flygplatsområdet framöver som kommer att vara av stort intresse för regionen, speciellt för företag

som gärna vill etablera sig i anslutning till flygplatsen. – Vår viktigaste roll idag och i framtiden är att se till att infrastrukturen fungerar och att man enkelt kan ta sig till och från regionen. Det finns många expanderande verksamheter i vår närhet och vi från flygplatsens sida måste kunna möta deras behov och främja för fortsatt tillväxt. Ett exempel är att det rustas upp inom det militära i vårt område, och det märker vi i form av ett ökat resande. Att ha en tillräckligt stor kapacitet för att hantera det blir vår främsta utmaning – och möjlighet – för framtiden, säger Ralf Lundberg som avslutning.

Vi vill bli fler, läs mer på www.erconsult.nu


Affärstidningen näringsliv

norrbotten

89

Gällivare Energi efterlyser skogsrester Gällivare Energi vill kunna erbjuda en helt fossilfri fjärrvärmeleverans och jobbar strategiskt mot detta mål. En stor andel torv byts mot rester från skogsbruket och under de kallaste dagarna på året förlitar man sig på pellets.

Fjärrvärmeproduktionen i Gällivare byggdes från början på användning av torv, en lokal råvara som det finns gott om i området, men för att nå såväl kommunala som nationella miljömål fasas den användningen nu ut. Torven bedöms olika inom olika styrmedelssystem, exempelvis inom utsläppshandeln bedöms den som fossil men inom elcertifikatsystemet som förnyelsebar. Klimatmålen samt hur torven definieras avgör och därmed är målet för Gällivare Energi nu att fasa ut torven från sin bränslemix. Andelen torv är emellertid betydande idag och utmaningen är då att styra om till träråvaror då det innebär bland annat en annan logistik, bränslehantering med terminalytor vilket inte är förberett från start. – Ambitionen är givetvis att även få bort den allra sista resten av fossilt bränsle framöver, säger Theresa Savonen, vd Gällivare Energi.

duktion, det vinner även de lokala skogsägarna på eftersom de slipper långa transporter, menar Theresa Savonen. Att utöka och fördjupa samarbeten med lokala skogsägare är en av energibolagets viktigaste uppgifter framöver. Med i samhällsomvandlingen

En stor utmaning för hela Gälli-

vare är den stundande samhällsomvandlingen i Malmberget. Gruvnäringens utveckling gynnar samhället med fler arbetstillfällen och utökade skatteintäkter som bygger välfärden. Dessutom är malmen en oerhört viktig basnäring och exportprodukt för hela Sverige. När gruvan breder ut sig under Malmberget måste samhället flytta, och den processen har pågått under en lång tid.

– Samhällsomvandlingen berör ungefär 20 procent av vår totala fjärrvärmeleverans, och det är en stor utmaning för oss eftersom vi måste bygga nya nät för att kunna leverera till de områden som byggs upp för att ersätta Malmberget. Vi har redan påbörjat en utbyggnad i det nya bostadsområdet Repisvaara och vi är lyhörda inför kommande projekt, säger Theresa Savonen.

Gällivare Energi har inget eget elnät men har elproduktion vid sidan av fjärrvärmen. Den förväntas inte påverkas lika mycket av samhällsomvandlingen men kan delvis komma att påverkas på sikt beroende på hur utvecklingen av det nya fjärrvärmenätet blir.

Välkommen till Pajala och Pajala Airport Pajala, inte alls långt bort! Du är på plats för äventyr inom en timme från att du lyft från Luleå Airport. För tidtabell besök vår hemsida, www.pajala.se/pajala-airport/ eller kontakta För bokning Pajala Resebyrå 0978-71130 (även för transfer till/från flygplatsen)

Eftertraktade skogsrester

Fjärrvärme är en lokal företeelse och kräver tillgång till lokala bränslen för att vara lönsam och miljömässigt försvarbar. Gällivare Energi utvecklar nu lokala samverkansprojekt för att ta hand om så mycket skogsrester från regionen som möjligt. – Lokala skogsägare har tidigare transporterat sina rester till kusten där de skickats vidare till andra marknader. Vi söker fånga upp allt spill inom skogsbruket för att trygga vår fjärrvärmepro-

Tel 0978-511 10 Mail: airport@pajala.se www.pajala.se/pajala-airport/

Tel 090-12 12 40 Mail: support@jonair.se www.jonair.se

Fotograf: Daniel Olausson, Follow The Light

Sveriges trevligaste byggutrustning. Allt är sig likt – vi har bara blivit starkare. HLL Hyreslandslaget Norrland är nu Wangeskog Hyrcenter. Välkommen! Wangeskog Hyrcenter i Gällivare Cellulosavägen 7, tel. 0970-130 25 wangeskog.se

Fotograf: Daniel Olausson, Follow The Light


90

norrbotten

Affärstidningen näringsliv

Nya näringslivsbolaget ska öka samverkan

Nyetablerade Gällivare Näringsliv AB ska verka för en positiv utveckling av hela näringslivet. Bolaget markerar framförallt en vilja och drivkraft för samverkan över gränserna mellan kommun, näringsliv och andra intressenter. Genom att samla alla krafter kan Gällivare få en mer omfattande tillväxt av ett långsiktigt och hållbart näringsliv.

Näringslivet i Gällivare är nog ett av Sveriges mest företagsamma – det finns i princip ingen arbetslöshet i Gällivare. En starkt bidragande faktor är naturligtvis gruvnäringens närvaro, samt omvandlingen av samhället som drar till sig ett stort antal underleverantörer, serviceföretag och andra leverantörer som behövs.

Utveckling på bred front

I Gällivare tycks det finnas en anda som bygger på att man tar tag i saker själv, och skapar sin egen framgång. Det är bra. Det är i samma anda som kommunen vill utveckla det nya näringslivsbolaget, som ska sätta fingret på vad Gällivare verkligen behöver i fråga om samverkan, utbildning, kompetensförsörjning och andra

grundläggande tillväxtfrågor. – Vi måste samverka mer än vad som gjorts tidigare om vi ska bygga upp ett näringsliv som är långsiktigt och hållbart. Ett konkurrenskraftigt näringsliv byggs inom områdena hållbarhet, digitalisering och kompetens och där måste vi utvecklas på bred front, det är ett nytt perspektiv för Gällivare så resan har precis börjat,

Camilla Widing, förvaltningschef för stöd och utveckling i Gällivare.

Roger Hansson, vd på nystartade Gällivare Näringsliv AB.

förklarar Roger Hansson, vd på nystartade Gällivare Näringsliv AB. Eftersom Gällivare redan har ett blomstrande näringsliv inom gruvnäring och tung basindustri så behöver man titta på andra nischer som kan komplettera. Kreativa näringar och turism är två exempel.

en viktig utvecklingspotential för Gällivare. – Vi arbetar mycket med varumärkesbyggande kommunikation just nu, för att stärka platsens förutsättningar och visa upp vad Gällivare kan erbjuda. Som ett led i det har kommunen nyligen köpt Dundrets skidanläggning, där man i framtiden vill utveckla mycket mer aktivitet än det som finns idag, berättar Camilla Widing, förvaltningschef för stöd och utveckling i Gällivare. I framtiden kan Dundret bli en hel resortanläggning för skidåkning, cykling, vandring och friluftsliv. Kommunens förvärv av anläggningen markerar en förändring – nu kommer Gällivare att satsa fullt ut på att synas med attraktiva besöksmål och fler jobb inom andra sektorer än gruvnäring och industri.

Bygger varumärket Gällivare

Gällivare har historiskt sett haft en stor utflyttning som pågått under lång tid. För att vända den trenden krävs en större mångfald bland såväl invånare som inom näringslivet, med fler företag inom fler nischer. Det är många gästarbetare som är sysselsatta i den stundande samhällsomvandlingen då hela samhället Malmberget måste flyttas. Att aktivt verka för att de ska stanna kvar är


Affärstidningen näringsliv

norrbotten

GLOMMERS TIMBER AB SÖKER PRODUKTIONSCHEF AV RÄTTA VIRKET

Läs mer om oss på glommerstimber.se och sök tjänsten på experis.se

Vår expansiva fas fortsätter och vi söker en driven produktionschef. Som vår nya produktionschef ansvarar du för driften i sågen, som är hjärtat i vår verksamhet. Du leder ett 20-tal sågoperatörer och timmerförare, och har stöttning av skiftledarna gällande bemanning, schemaläggning och andra praktiska frågor kring I rollen ingår fullt personalansvar, stor delaktighet i rekrytering och utbildning av I denna rekrytering samarbetar vi med Experis. Läs mer om tjänsten och sök den på experis.se. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Tom Jakobsen på 070-270 27 67 eller på tom.jakobsen@se.experis.com. Vi kommer att tillämpa en löpande rekryteringsprocess och vi vill därför att du söker så fort som möjligt. Glommers Timber AB är ett privatägt sågverk beläget i Glommersträsk, Arvidsjaur kommun. Verksamhetsidén är enkel - och bygger på nöjda primära kundsegment är möbelindustrin. Idag sysselsätter vi drygt 20 personer och omsätter 60 miljoner kronor. Årsproduktionen uppgår till 40 000 m³ sågad vara.

GLOMMERS TIMBER AB Storgatan 6, Glommersträsk

91


92

norrbotten

Affärstidningen näringsliv

Stor förvandling pågår i Gällivare Gällivare befinner sig mitt i en omfattande samhällsomvandling. Gruvbrytningens expansion är positiv ur näringslivssynpunkt då den ger fler jobb och bättre ekonomi, men samtidigt ställs höga krav på kommunen som måste hänga med i utvecklingen. Fortsatt gruvdrift i Malmberget kräver nämligen att hela samhället flyttas. Större delen av samhället Malmberget ska rivas och byggas upp igen i Gällivare. Det är en planeringsprocess som pågått under många år, men det är nu den når sin kulmen i samband med lanseringen av de nya planerna. Det ”nya Malmberget” växer fram

Före detta kommunalråd Tommy Nyström var med och skrev under avtalet gällande flytten, det vill säga det avtal som finns mellan kommunen och LKAB som ansvarar för att ”det nya Malmberget” utvecklas. – Mellan 2018 – 2032 ska bostäder byggas för cirka 5000 personer, nya verksamhetslokaler ska utvecklas för företag och en

Tommy Nyström.

VI SÖKER LÖPANDE NYA MEDARBETARE SOM VILL VARA MED OCH BIDRA TILL ETT ÄNNU BÄTTRE K AUNIS IRON

BLI EN DEL AV VÅRT TEAM

Malmbilschaufförer, gruvgeologer, miljösamordnare och ingenjörer. Vi söker hela tiden nya kollegor som vill stärka vårt team på den spännande resa vi har framför oss. Tillsammans bygger vi en hållbar gruvverksamhet i Pajala – och en arbetsplats att trivas och utvecklas på. INTRESSERAD? Skicka ditt CV och några rader till rekrytering@kaunisiron.se eller läs mer på kaunisiron.se/jobba-hos-oss

Kaunis Iron har med nya ägare och ett starkt lokalt engagemang startat upp järnmalmsgruvan i Pajala. Vårt unika järnmalmskoncentrat har med sina kvalitets- och miljöfördelar redan visat sig vara starkt efterfrågad bland världens stålverk. Kaunis Iron ägs av ett 80-tal svenska entreprenörer. Läs mer på kaunisiron.se.

ny gymnasieskola byggs centralt i Gällivare. Det byggs även en ny is- och evenemangsarena mitt i staden samt ett nytt kulturhus, sporthall och bad, informerar Tommy Nyström, som har en del styrelseåtaganden kvar i staden, bland annat för Gällivare Energi. Det har också byggts ett nytt äldreboende och fler planeras, hela skolverksamheten omstruktureras med om- och tillbyggnad av grundskolor samt ett helt nytt bostadsområde har etablerats i Repisvaara, ett område där det tidigare bara fanns skog. Kort sagt – det är nu det händer saker i Gällivare. En framtidskommun

Gällivares högkonjunktur har pågått under många år och kan förstås kopplas till utvecklingen av LKAB:s gruva i Malmberget samt Aitik-gruvan som drivs av Boliden. Det finns i stort sett ingen arbetslöshet i Gällivare, därför måste kommunen kämpa för att locka gästarbetare som kan hjälpa till att bygga upp det nya samhället. – Trots tillväxten finns vissa orosmoln och de har främst att göra med bostadsbristen. Att råda bot på den är kommunens främsta huvudbry just nu, liksom kompetensförsörjningen som till viss del hänger ihop med bostadsfrågan, menar Tommy Nyström. Gällivare har historiskt inte haft en bostadsutveckling som svarat på behovet, och nu har man även den nya utmaningen med alla nya bostäder som ska byggas när gruvan i Malmberget expanderar. – Förhoppningen är att det ska vända nu när vi successivt börjar bygga i kapp med marknadens behov. Det vi kan göra är att visa att Gällivare är en framtidskommun och ett bra ställe att arbeta och leva på, avslutar Tommy Nyström med.


Affärstidningen näringsliv

norrbotten

Foto: Daniel Olausson, Follow the light

Drömläge i Gällivare Kommunens bostadsbolag i Gällivare har bråda tider just nu. Hela Malmbergets bostadsbestånd ska rivas för att möjliggöra gruvans expansion. Utöver att samhällsomvandlingen kräver nya bostäder och det snabbt, så satsar Top Bostäder även på att bygga ut beståndet med 74 helt nya lägenheter i topplägen.

Det råder delade meningar kring det stundande samhällsomvandlingsprojektet som pågår i Gällivare och Malmberget. För människor som har bott i samma område under flera decennier kan det kännas svårt att flytta, men samtidigt ska man komma ihåg att det knappast skulle ha funnits mycket till samhälle i Gällivare om det inte vore för gruvnäringen. – Det stämmer att 422 bostäder rivs i Malmberget, men LKAB finansierar lika många nya bostäder plus 55 och dessutom med högre standard. Inom allmännyttan finansierar LKAB hyresskillnaden med en hyrestrappa för de helt nyproducerade lägenheterna

under åtta år framåt, så nu är det verkligen ett guldläge att få en helt ny lägenhet med hög standard, säger Esa Norojärvi, vd på Top bostäder. Kortar bostadskön

Utöver de nästan 500 bostäder som måste byggas och planeras med byggstart 2020 så bygger Top bostäder för närvarande 74 nya lägenheter varav 50 är trygghetsboende. Med dessa beräknas

bostadskön som tidigare var på elva år att minska ner till fyra år. För en mindre kommun som Gällivare är det ett stort steg att satsa så mycket, det motsvarar ju flera tusen nya bostäder i en kommun som Göteborg till exempel. – Vi ser en avmattning när det gäller utflyttningstrenden som Gällivare haft tidigare. Vi vet att Gällivare har Sveriges lägsta arbetslöshet och att det finns många jobb här som arbetsgi-

Foto: Daniel Olausson, Follow the light

varna helt enkelt inte lyckats fylla. Om vi ska kunna locka hit folk så måste det finnas ett utbud av attraktiva bostäder och det kan vi visa upp nu, menar Esa Norojärvi. Bygger i drömlägen

Esa Norojärvi.

Foto: Daniel Olausson, Follow the light

93

Det finns mycket goda möjligheter att bo bra i Gällivare, ofta med fjällutsikt, och samtidigt ha nära till stadens utbud av service och bekvämligheter. Dessutom till priser som är svåra att slå. I de nuvarande projekten bygger Top bostäder med både älvs- och fjällutsikt. För friluftsälskaren är detta ett drömläge. – I det ”Nya Malmberget”, som byggs på andra sidan dalen,

kommer hyresgästerna att få en storslagen fjällutsikt. Vi har även byggt en del samhällsomvandlingslägenheter med utsikt över älven och våra hyresgäster har då fått ett bättre läge än vad de hade tidigare, både vad gäller kommunikationer och omgivning, påtalar Esa Norojärvi. Eftersom det mesta som rivs är från 1960-talet så är det glasklart att det blir ett uppsving för hyresgästerna, och det bästa av allt: LKAB betalar mellanskillnaden. Gällivare kan alltså erbjuda helt nyproducerade bostäder – till attraktiva priser och i bra lägen – och dessutom en samhällsservice som lever gott på gruvans expansion. Detta är framtiden.

Jaxal AB Företagsvägen 2, 957 32 ÖVERTORNEÅ info@jaxal.se www.jaxal.se


94

norrbotten

Affärstidningen näringsliv

Fortsatt tillväxt inom teknikinriktade entreprenader Gräventreprenad, styrd borrning, rörtryckning och städtjänster. Tinor, Tjänster i Norr AB, är ett mångfacetterat företag som finns där kunderna finns, som är engagerad i vardagen och som med kompetent personal styr upp komplexa projekt.

Tinor blev årets företag i Älvsbyn 2018 och under 2019 utnämns företaget återigen till DI gasell, nu för tredje året i rad. De senaste årens tillväxt har gått rakt uppåt för det familjeägda företaget, som istället för att snöa in sig på en enda tjänst ser till att lösa flera. – Speciellt på entreprenadsidan är det uppskattat med en kontakt som sköter helheten, där handlar det ofta om tidspressade projekt och med flera olika leverantörer inblandade kan det bli

svårt att möta såväl budget som tidsramar. Vi hjälper helt enkelt kunderna att nå sina mål snabbare, säger Andreas Häggström, som driver Tinor sedan många år tillbaka tillsammans med makan Åsa Edin. Växer med teknikinriktade entreprenader

Entreprenadverksamheten tog form då man började med rivning av telestolpar i trakterna kring Älvsbyn. Det tog snabbt fart och Tinor har nu varit involverade i

rivningsprojekt av el- och telestolpar över hela Norrland. Verksamheten har efter hands utvecklats med fler entreprenadtjänster, bland annat grävning, styrd borrning och rörtryckning. Idag är inriktningen mer på så kallad schaktningsfri rörläggning och styrd borrning, ett komplext område med få aktörer och mycket höga krav på precision och noggrannhet. – Vi räds inte nya utmaningar och vårt fokus är att ständigt förbättra kundupplevelsen av våra tjänster. Det är därför vi satsar på områden som är under konstant utveckling – det vill säga såsom teknikinriktade entreprenader vilket ligger helt rätt i tiden, kommenterar Åsa Edin. Rörtryckning/styrd borrning är metoder som används allt oftare

och som sparar stora miljöresurser eftersom man slipper gräva upp större markområden. Därför satsar Tinor även på området som en del av företagets hållbarhetsvision – och man hjälper även kunderna att nå sina hållbarhetsmål tack vare metodens ringa påverkan på den kringliggande miljön. Inom entreprenadverksamheten så har det investerats mycket på senare tid, bland annat i en ny borrigg för styrd borrning. Tack vare den resursen kan Tinor med stor sannolikhet se fram emot ännu större projekt framöver. Skapar bättre arbetsplatser

Även städbolaget i koncernen går framåt. Bland kunderna finns några av kommunens största före-

Nu är DUNDRET en del av nya

tag och här har Tinor lyckats teckna långa avtal baserat på förtroende och kvalitet. – Alla miljöer behöver städas och det vi gör skapar underlag för en friskare och mer produktiv arbetsplats. Vi är främst fokuserade på företag när det gäller städtjänsterna, och vi har många återkommande kunder här som faktiskt förlitar sig på oss för att skapa trivsel på arbetsplatsen, säger Åsa. Utöver entreprenader, rörtryckning och städtjänster erbjuds även uthyrning av olika entreprenadmaskiner, till exempel TMA-fordon. Den biten kan också komma att utvecklas i takt med att företaget investerar i maskinparken.


Affärstidningen näringsliv

norrbotten

Att välja bussen är lika med att välja frihet. Res smart och bekvämt till fredagsmyset med familjen, arbetsintervjun, första dejten eller till naturnära upplevelser. Varför inte till smultronställen någon annanstans i länet? Ta bussen till livskvalitén. Länstrafiken Norrbotten tar dig fram tryggt och säkert.

Busstider & kundservice 0771-100110 | ltnbd.se

95


Posttidning

B

Avsändare: Affärstidningen Näringsliv, Box 2079, 433 02 Sävedalen

Partnerskap. På riktigt. Vårt mål är att skapa hållbara partnerskap för att lösa komplexa projekt och uppdrag – med leverans i tid och inom budget – och med ett delat värdeskapande för alla partners.

Profile for Affärstidningen Näringsliv

Affärstidningen Näringsliv 4 2019  

FRAMTIDENS KLIMATSMARTA TRANSPORTSYSTEM BEHÖVS REDAN IDAG Det talas om nya stambanor för höghastighetståg som en viktig satsning för att kny...

Affärstidningen Näringsliv 4 2019  

FRAMTIDENS KLIMATSMARTA TRANSPORTSYSTEM BEHÖVS REDAN IDAG Det talas om nya stambanor för höghastighetståg som en viktig satsning för att kny...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded