__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Stark comback från svensk industri

/sidan 2

Riktigt bra teater från Värmland

Som utomlands fast hemma på Gotland

/sidan 33

Bilaga Kalmar /sidan 16

Rätt skyddsutrustning räddar liv

300

AFFÄRSTIDNINGEN

... när d veta l u vill ite m er

Näringsliv NUMMER 1 2020 • Årgång 38 Nya tidens sopbil bygger på samma teknik som Tesla

Bilaga Kalmar /sid 23 Åbro Bryggeri växlar upp besöks- och konferensverksamheten

Bilaga Kalmar /sid 22 Attraktiva bostäder med närhet till skärgård, natur och lugn

Petter Stordalen skapar helt ny mötesplats i centrala Varberg sid 52

/sid 19 Mest lönsamt att välja rätt bil från början

/sid 44 Vindkraften är på frammarsch

Varberg växer 2020 Framtidens cirkulära ekonomi frekvent tema under Kalmarsundsveckan /sidan 33

Öländska kroppkakor är en upplevelse för sig

/sidan 27

Det stadsintegrerade universitetet i Kalmar

Ecorub ökar återvinningsgraden inom gummioch plastindustrin /sidan 6

Jobbhälsan med 40 års erfarenhet

/sidan 42

/sidan 19

Kalmar län

Vi gör gummi grönt igen Nya, unika materialegenskaper med återvunnet vulkaniserat gummi.

Överraskande många yrkesutbildningar att välja bland i Skellefteå /sidan 9

PS Saknar Dig

Samverkande hamnverksamheter borgar för utveckling i norr

Norrland laddar för S M-veckan i mars

/sidan 7

/sidan 2

/sidan 18

Norrbotten

Pite Havsbad Group sätter Norrland på turistkartan

Kalmarhem – en pigg 70-åring

/sid 61

sid 48-64

Bostäder för alla utvecklas i Luleå

Eitech utvecklar och levererar hållbara lösningar i Norrbotten

Västerås

Äentyret i Astrid Lindfgrens värld skapar oförglömliga minnen

sid 65-95

/sid 12

/sid 28

/sid 13

Alltid något spännande projekt på gång hos Pitebo

G D L Transport skapar bra affärer för både kunder och samarbetspartners

Den Hållbara energileverantören – Bodens Energi

/sid 38 Välkommen till Kalmar – möjligheternas stad

/sid 14 Elite Stadshotell i Luleå förbereder sig för S M-veckan

/sid 4 /sid 3

Förändringsbenägen och innovativ 60-åring levererar kvalitet år efter år

På väg mot ett fossilfritttt flyg

/sid 21 Alla trivs på Öland

Piteå – en kommun som har allt

/sid 22 Sveriges ledande återvinningsföretag i miljöfrågor expanderar

sidan 3

FMW:s provplats i Vidsel – Älvsbyns kommun ”Sveriges bästa arbetsplats”

/sid 10 Norrbottnisk juvel expanderar

Bilaga Kalmar /sid 17

sidan 16-17 /sid 25 Äventyret i Astrid Lindgrens värld skapar oförglömliga minnen

/sid 17

/sid 13

Internationell glaskonferens på väg till Småland

För alla som är nyfikna på Kalmarsundsregionen

sid/15

För en enklare och mer hållbar vardag

Gnido skapar förutsättningar för framgång Världsledande produkter inom tätningar i Piteå

/sid 26

/sid 21

/sid 16

/sid 17

Framtidens flygtekniska kompetens utbildas i Luleå

Ny linje till Köln ska stärka besöksnäringen i Norrlands inland

/sid 5

/sid 18

/sid 3

SVENSK INDUSTRI............................2-6 VÄRMLAND ....................................7-40 STO REGIONEN.............................41-47


2

svensK indUstri

LEDAREN Industrins framtid avgörs redan i skolan ”Om man inte tror på svensk industri så tror man inte heller på svensk levnadsstandard”. Så inledde en mycket känd vd på ett stort teknikbolag vår intervju för ett par år sedan. Det ligger en kraft bakom orden som gör att man kommer ihåg dem och att tankarna förs till alla svenska industriföretag som har varit med och byggt upp globalt ledande verksamheter under åren. På många håll talas det om en återindustrialisering. Det är bra för ett land som Sverige, vars grundläggande ekonomi sedan länge vilar på en innovativ industri som för övrigt anses vara bland världens mest avancerade rent teknikmässigt. Den största utmaningen ligger inte i utmaningen med att koppla ihop ny forskning med industriell utveckling, utan snarare om att trygga det framtida kompetensbehovet i takt med den demografiska utvecklingen. Svensk ingenjörskunskap är världskänd och i synnerhet eftertraktad. Nu när det råder ingenjörsbrist i vårt land borde det läggas mer kraft än någonsin på att stötta långsiktiga insatser för kompetensutveckling. Mycket kretsar kring att höja nivån och främja intresset för teknik redan i grundskolan. Att många stora industriföretag satsar på egna gymnasieskolor är bra, men intresset måste grundas tidigare än så. Industrin måste få bli en inspirationskälla för skolan och utbytet mellan skola och näringsliv större. Det vet man sedan tidigare, men det krävs fler och mer omfattande insatser för det. Framförallt måste det vara insatser som är gångbara över hela Sverige och som skapar ett bestående intresse. Industrin måste i sin tur visa vilka möjligheter som finns Många ungdomar vet inte vilka yrkesroller som finns inom den moderna industrin. Gamla föreställningar om en tung och smutsig industrimiljö lever kvar trots att de är så långt ifrån man kan komma den högteknologiska miljö som präglar industrin idag. Att aktivt informera och sprida kunskap är bland industrins absolut viktigaste uppgifter för framtiden – lika viktigt som att satsa på utveckling och innovationskraft. Maria Lind redaktör

Affärstidningen näringsliv

Stark comeback från svensk industri Sveriges välfärd har byggts med kraft från industrin, dess innovationskraft och starka internationalisering. Idag sysselsätter industrin direkt och indirekt sammanlagt närmare en miljon människor, det är uppenbart att en fortsatt stark och expansiv industri är avgörande för att skapa fler jobb och starkare tillväxt.

Industrin har många möjligheter – men även utmaningar. De största möjligheterna kan kopplas till innovationstakten och investeringsviljan. Den främsta utmaningen kretsar kring kompetensförsörjningen. Skapa jobb och tillväxt – utan att knäcka miljön

För ungefär tio år sedan talade man om att industrin var på väg att dö ut i Sverige. Idag är investeringstakten högre än på länge, och Sverige kan dessutom visa på en ytterst hög innovationskraft. – EU-kommissionen gör regelbundet bedömningar över innovationsklimatet i Europa, och gång på gång rankas Sverige som nummer ett när det gäller innovationskraft. Svenska industriföretag är dessutom villiga att investera för att uppnå lägre klimatpåverkan och högre produktionseffektivitet, upplyser näringsminister Ibrahim Baylan. – Om vi i Sverige kan visa att det går att skapa både jobb och tillväxt inom industrin, på ett sätt som inte påverkar miljön eller klimatet negativt, då gör vi en insats som är så mycket större än de exportintäkter industrin ger oss, fortsätter näringsministern. Sverige kan alltså sätta en standard som förebild för andra nationer att ta efter i sina egna utvecklingsarbeten för att nå såväl klimatmål som välbehövt exportnetto. – Under de senaste åren har vi sett en stark comeback från svensk industri, mycket tack vare teknikskiftet med ökad automatisering och digitalisering. Här kan våra svenska industriföretag dra nytta av att vara föregångare inom flera områden. Det är ingen överdrift att säga att svensk industri på många håll leder utvecklingen och omställningen till en mer klimatanpassad industriell tillverkning, säger Ibrahim Baylan. Nytt program för kompetensutveckling och livslångt lärande

Det görs flera stora investeringar i Industrisverige just nu, varav en av de största är Northvolts etablering i Skellefteå och Västerås. Här kan man verkligen tala om en expansion inom både jobb och tillväxt, samt inte minst ett stort bidrag till den omtalade energiomställningen. Den största utmaningen för framtiden blir kompetensfrågan. Det är uppenbart att många industriföretag känner oro för möjligheterna att rekrytera rätt kompetens. Företag begränsas idag i sina möjligheter till expansion på grund av svårigheter att rekrytera och

Näringsminister Ibrahim Baylan.

Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet’

anställa. Den stora kompetensbristen inom industrin måste akut ses över då den hotar den välfärd som vi sedan länge tar för givet. Det behövs en grogrund för nya tankemönster där industrin lyfts fram som en attraktiv arbetsplats med stora utvecklingsmöjligheter, för att få upp antalet sökande till industriella och tekniska utbildningar. Det behövs även kompetensutvecklande åtgärder för människor som redan arbetar inom industrin, men som befinner sig mitt i den digitala omställningen. – Som svar på kompetensfrågan har vi under 2019 inlett ett nytt program mellan det offentliga och privata näringslivet, där vi ska samverka kring kompetensutveckling och

livslångt lärande. Det är oerhört viktigt att vi satsar på rätt saker – att vi kraftsamlar kring kompetensutveckling för att den tekniska utvecklingen inte ska uppfattas som negativ och i sig skapa oro. Vi måste vara redo för omställningen och det som kallas Industri 4.0, både som samhälle och som individ. Först då är teknikutvecklingen positiv och användbar, förklarar Ibrahim Baylan. Genom att rusta människor för nya typer av jobb, satsa på ny teknik och klimatsmarta lösningar kan Sverige förbli en industrination värd namnet, med ett innovationsklimat som anses bäst i Europa. Det är möjligt om man rustar tillsammans, det offentliga och privata, samhället och industrin i symbios.

Affärstidningen

ANSVARIG

UTGIVARE

Peter Fridén, pf@naringsliv.se

BESÖKSADRESS Göteborgsvägen 27-29, Sävedalen

POSTADRESS Box 2079, 433 02 Sävedalen TELEFON 031-340 98 00 FAX 031-340 98 01

HEMSIDA www.naringsliv.se

REDAKTIONSSEKRETERARE

REDAKTÖR Maria Lind, maria@naringsliv.se Journalist Bengt Karlsson, Sigrid Jankowski

PRODUKTION

Tidningsbyrån i Jönköpings län

FÖRSÄLJNING

V-TAB Landvetter 2020

EKONOMICHEF Tomas Börjesson, tb@naringsliv.se

TEKNISK

Carina Olofsson, co@naringsliv.se

ISSN: 0281-6989 Redaktionen ansvarar ej för icke beställt material. Eftertyck förbjudes.

TRYCK Christer Andersson Morgan Lundström Stefan Johansson Håkan Högberg Magnus Salmonson

Bengt Asplund Lemi Kocaharzem Kenneth Roosenlilja Håkan Oltander

UTGES

AV


Affärstidningen näringsliv

svensK indUstri

3

Rätt skyddsutrustning räddar liv När det gäller högpresterande skyddsutrustning och skyddskläder finns det ingen som kan leverera som TST Sweden i Borås. Företaget utvecklar och tillverkar material för skyddskläder i egen regi, och samarbetar bara med de allra bästa när det gäller leverans av annan skyddsutrustning.

TST Sweden utgår från Viared företagspark i Borås och når därför en stor marknad inom några timmar. Dock så är den största kundgruppen internationell, upp till 90 procent av tillverkningen går till kunder i andra länder som uppskattar den svenska standard och kvalitet som TST Sweden står för. – Vi arbetar enbart med nischade skyddsprodukter som används i extrema miljöer. Några

exempel är inom offshoreindustrin, petrokemisk industri och inom bygg- och anläggningsbranschen. Då handlar det ofta om att riva något och bygga upp något nytt, renovera gammal betong och liknande, förklarar Jörgen Lillieroth, vd på TST Sweden.

Sverige. Vi har utvecklat egna industritextilier som används för att tillverka skyddskläder som står emot en vattenstråle på 3000 bar. Om man jämför med en vanlig högtryckstvätt för hemmabruk som har upp till 130 bar så förstår man snabbt hur stora tryck vi talar om här, säger Jörgen Lillieroth. En vattenstråle på 3000 bar skär i betong som smör. Helt otroligt är att det finns arbetsplatser i världen där man hanterar dessa tryck i farliga processer, men inte använder skyddskläder som är garanterade att hålla för det. TST Sweden vill sprida kunskap om hur viktigt det är att använda rätt skyddsutrustning – varje gång och inom alla tillämpningar. Det är som viktigast i miljöer där det är långt till sjukvården, som till exempel på en oljerigg.

Räddar liv

TST Swedens produkter bidrar till att rädda många liv årligen. Oavsett hur proaktivt man arbetar så finns det en del arbetsmoment som är svåra att få helt säkra. Ett sådant moment är när man ska bila bort gammal betong med högtrycksstråle. Om olyckan är framme kan TST Swedens skyddsutrustning vara skillnaden mellan liv och död. – För att bevara våra kärnvärden sker nästan all tillverkning i

Värnar om kompetensen

TST Sweden drar nytta av att verka mitt i Textilsverige. För att bevara en stor del av tillverkningen inom landets gränser är det också en förutsättning. Tygerna vävs, beläggs och färdigställs i Sverige, och nästan alla kläder sys i Boråstrakten. – Textilhögskolan i Borås är en stor tillgång för oss. Eftersom det utbildas väldigt få sömmerskor så måste vi vara rädda om den

PIPES FOR LIFE

industrisömnad – om de får en chans att lära känna branschen. Här måste vi bli bättre på att marknadsföra oss och vad vi kan erbjuda, avslutar Jörgen Lillieroth.

kompetens vi har. Vi måste också bidra till att stärka intresset för branschen. Jag tror att många som är intresserade av att sy kläder mycket väl skulle passa inom

SPECIALISTEN PÅ PLASTRÖRSSYSTEM

Ledande svensk tillverkar tillverkaree

life.se www.pipe

PIPES FOR

LIFE

PIPELIFE

SVERIGE

PIPES FOR

LIFE

AB

PIPELIFE

SVERIGE AB www w.pipe . life.se

Ledande svensk

tillverkare

Ledande svensk

rt 2018

Grrön ö värrde dekedja

CAR B

N O

FOOTPRINT

Ö JA VÄ RDE KED

D

JA

Ö VÄ R D E K E

Pipelife Pipelife b bryr ryr sig sig o om m fframtiden ramtiden Läs mer eller ladda hem våra br broschyrer oschyrer på www.pipelife.se www.pipelife.se

FOOTPR ON IN RB

T

CA

Miljörappo

tillverkare


4

svensK indUstri

Affärstidningen näringsliv

Pipelife tillverkar rör för livet – rent vatten ska vara självklart även i framtiden Pipelife är en ledande europeisk tillverkare av plaströr och rördelar. Trots att den typ av produkter som Pipelife utvecklar och tillverkar finns överallt i samhället är företaget relativt anonymt. Precis som rören – de syns ju oftast inte, men när man lyfter på locket är det en bransch med en omsättning på över tre miljarder kronor enbart i Sverige.

gångsfaktorerna i vår bransch är att förlägga tillverkningen så nära kunderna som möjligt. Att transportera rör är att transportera stora mängder luft – rören är ju ihåliga. Därför vill vi ha tillverkningen så nära installationsplatsen som möjligt, förklarar Pär Näslund, vd på svenska Pipelife. De tre svenska fabrikerna inom Pipelife sysselsätter sammantaget ungefär 250 personer och har en omsättning på över en miljard kronor. Bäst på hemmaplan

Pipelife är ett paneuropeiskt bolag och har en lång historik i Sverige. Idag representeras den svenska produktionen av tre fabriker på strategiska platser, nämligen i Ljung, Ulricehamn och Haparanda. Den största delen av det som tillverkas används i Sverige och är anpassat för den svenska marknaden. – En av de viktigaste fram-

Sedan fabrikerna i Ljung, Ulricehamn och Haparanda slogs ihop till en gemensam enhet – samtliga fanns och var fristående innan de blev en del av Pipelife, så har det investerats mycket i att uppgradera och modernisera anläggningarna. – Vi har idag en hög automationsgrad och bedriver en mycket effektiv tillverkning. Det måste vi göra för att möta konkurrens från lågkostnadsländer. Även om våra produkter är logistikintensiva så finns det aktörer som söker konkurrera med lägsta pris. Vi kan då med vår effektivitet vara det mest lönsamma alternativet även med produktion i ett högkostnadsland som Sverige, säger Pär Näslund. – Många av våra konkurrenter har en högre exportandel än vad vi har, men vi vill vara bäst på hemmaplan. Över 95 procent av det vi tillverkar stannar i Sverige, tillägger Pär.

Förutsättning för rent vatten

Pipelife spelar en viktig roll som möjliggörare i samhällsutvecklingen. Rör behövs ju som bekant överallt. – Våra rör används för att transportera dricksvatten, avloppsvatten, dagvatten, el, fiber och telekomlösningar. Med andra ord väldigt många applikationsområden för en och samma produkt. Det ger stora utvecklingsmöjligheter och den största tillväxten ser vi inom infrastruktur och uppgradering av gamla ledningsnät, berättar Pär Näslund.

En del vattenledningar har legat i marken i närmare 80 år, så utbytesbehovet är stort på många håll. Den största utmaningen är finansieringen. – Om det även i framtiden ska vara självklart att rent vatten kommer ur kranen så måste renoverings- och utbytestakten öka. Dagens renoveringstakt räcker inte. Om den inte förändras så kommer rent vatten inte att vara en självklarhet ens om 20 år. Här ser vi störst utvecklingspotential, säger Pär Näslund.

Utrota barncancer. Din gåva gör skillnad.

VI VÄXer FÖR ATT KUNNA BYGGA ETT STARKARE FÖRSVAR. HOS OSS BLIR DU EN viktig kugge NÄR VI Gör teknIken tillgänglig.

barncancerfonden.se Pg 902090-0


Affärstidningen näringsliv

svensK indUstri

5

Försvarsmakten efterlyser teknisk kompetens

Övlt Niklas Jörnsby, chef för första tekniska bataljonen. Dagens högteknologiska samhälle, där maskiner kommunicerar med varandra och med oss och där näst intill oändligt mycket information finns tillgänglig, kräver en infrastruktur som är säker och tillförlitlig. Det krävs då också god tillgång på kompetens för att bygga, underhålla och säkerställa de digitala systemen, såväl civilt som militärt.

till oro. För Försvarsmakten innebär det samtidigt en möjlighet att få vara med och bygga upp intresset igen genom att synas på skolor och karriärsmässor. Det kommer att vidareutvecklas under 2020. För att öka teknikintresset bland ungdomar kan Försvarsmakten visa på många goda exempel. Ingen annan organisation har tillgång till lika mycket spet-

steknik som försvaret. Den som vill arbeta med banbrytande teknik, och samtidigt göra skillnad för samhället och för Sverige, kan med fördel söka sig till Försvarsmakten. Behöver komma närmare näringslivet

FMTS har ansvar för alla tekniska kompetenser inom Försvarsmakten, och den främsta uppgif-

Försvarsmaktens tekniska skola, FMTS, har det nationella ansvaret för att utbilda tekniker inom alla delar av försvaret. Flygtekniker, vapentekniker, fordonsmekaniker, IT- och nätverkstekniker, satellit- och radartekniker, utvecklare – listan på tjänstgörande tekniker inom Försvarsmakten kan göras lång. När man får en uppfattning om hur många roller det faktiskt rör sig om kan man också skapa en bild över hur omfattande uppdraget är för FMTS.

ten är att göra tekniken tillgänglig och se till att den fungerar där den behövs som mest. Vid FMTS ges utbildning på alla nivåer inom Försvarsmakten, från befattningsutbildningar för soldater som genomfört sin grundläggande militära utbildning (GMU) till avancerade påbyggnadsutbildningar för officerare, specialistofficerare eller civilanställda inom teknisk tjänst. Dessutom ansvarar FMTS för att utbilda i teknisk tjänst inför utlandsmissioner. FMTS är i skrivande stund mitt uppe i stora förändringar som kommer att ha inverkan på framtiden för hela försvaret. Det pågår ett omfattande arbete för att öka elevantalet på skolan. Fler verksamhetsområden och verkstäder tillförs samtidigt FMTS, men den största förändringen är nog att verksamheten under de senaste åren har utvecklats från

skola till krigsförband med den första tekniska bataljonen. – Vi har en dubbel utmaning i det att vi måste rekrytera fler teknikintresserade ungdomar samt även redan färdigutbildade tekniker som oftast har anställning inom näringslivet. Vi måste visa vilka värden vi har att bidra med som attraktiv arbetsgivare med utvecklingsmöjligheter, säger Övlt Niklas Jörnsby, chef för första tekniska bataljonen. Det är främst genom att dela kompetens med teknik- och verkstadsföretagen som FMTS kan bygga en stark teknisk organisation inom försvaret. Därför är det viktigt att marknadsföra Försvarsmakten och FMTS som attraktiva samarbetspartners för dessa företag. Att närma sig näringslivet är en av de viktigaste uppgifterna framöver, menar Niklas Jörnsby.

Hitta återförsäljare, nyheter, videos och e-kataloger på TST-SWEDEN.SE

Arbeta med banbrytande teknik

– Man kan nog säga att det är lättare att utbilda en tekniker till soldat, än att utbilda en soldat till tekniker. Därför är vi beroende av att teknikintresset bland unga utvecklas och stärks, eftersom de tekniska rollerna ofta förutsätter en högre teknisk utbildning som inleds med en teknikorienterad gymnasieutbildning, säger Annelie Vesterholm, Överste och chef för FMTS. Eftersom statistiken i Sverige visar på ett minskat intresse för industri- och teknikorienterade utbildningar finns all anledning

WATERJET PROTECTION UPP TILL 3000 BAR 
6

svensK indUstri

Affärstidningen näringsliv

Framtidens bioraffinaderi byggs i Göteborg St1 är ett nordiskt energibolag med en tydlig miljövision. Målet för koncernen är att vara den ledande producenten och säljaren av förnybara bränslen och klimatmedveten energi. En stor omställning har påbörjats vid raffinaderiet i Göteborg för att nå dit.

St1 har för avsikt att bygga framtidens bioraffinaderi i Göteborg. Det är en omställning där man med egna anläggningar för vätgas-, etanol- och nu senast HVOtillverkning söker ersätta stora delar av det fossila. På sikt är ambitionen att ersätta allt fossilt med förnybart. På god väg i omställningen

St1 har påbörjat byggnationen av en ny anläggning för produktion av HVO. Den byggs som ett nytt förädlingssteg intill det befintliga raffinaderiet och beräknas kunna driftsättas 2022. Att ha en fullskalig anläggning klar inom två år är en ambitiös plan, men samtidigt fullt rimlig enligt Bo-Erik Svensson, vd på St1 Refinery. – Vi har för avsikt att starta upp en storskalig tillverkning av HVO, och behöver trygga råvaruförsörjningen för det, säger han. Samarbetet med SCA, Europas största privata skogsägare, innebär att delar av råvaran är tryggad. Det kommer i framtiden dock att behövas mer råvara och då tittar vi inte enbart på tallolja utan även andra förnybara råvaruströmmar. Tallolja lämpar sig bra för tillverkning av HVO, men kan även användas för att framställa andra bränsletyper. St1 har för avsikt att använda tallolja för att framställa förnybara bränslen för både personbilar, tyngre fordon och för flygplan. HVO kan användas i alla dieseldrivna fordon men utmaningen är att öka tillgången på

bränslet. Bo-Erik Svensson utesluter inte att samarbetet mellan St1 och SCA på sikt även kan utvecklas inom fler råvarukategorier utöver tallolja. Det finns fler restprodukter inom skogsindustrin som mycket väl skulle kunna bli värdefulla råvaror i framtidens förnybara drivmedel. Att ta vara på dem ligger i linje med St1:s hållbarhetsvision. Bygger hållbar framtid

St1 har som vision att bli den ledande producenten och försäljaren av förnybara bränslen på den nordiska marknaden. Koncernen har cirka 1400 St1- och Shellstationer i Norden. Det långsiktiga målet är att kunna erbjuda förnybara bränslen från egen produktion på dessa tankställen. – Att bli fossiloberoende är vår målsättning och den stämmer väl

Bo-Erik Svensson.

överens med samhällets utveckling i stort. Svenska och nordiska mål är bland de tuffaste i världen när det gäller klimatsmarta alternativ för att bli fossiloberoende och det anammar vi även i vår egen vision, kommenterar BoErik Svensson. St1 har som redan nämnt en tydlig ambition och vilja om att ställa om till mer förnybart. Det gäller inte bara inom drivmedel, utan omfattar alla affärsområden där St1 verkar idag. – Värmeåtervinning, fjärrvärmeproduktion och etanoltillverkning baserad på restströmmar från livsmedelsindustrin är ytterligare ben som St1 står på i Göteborg. Samtliga är av stor betydelse för utvecklingen av en hållbar framtid, något som St1 stödjer, avslutar Bo-Erik Svensson med.

Vår senaste anläggning för produktion av vätgas. Vätgasen ska användas vid framställningen av förnybar diesel och flygbränsle.

Bli Barnsupporter och ge 100 kr i månaden. barncancerfonden.se


Karlstad Business Region Atea hjälper verksamheter till en säker och hållbar it-hantering

/sid 15 Attraktiva bostäder med närhet till skärgård, natur och lugn

/sid 19 Lokalt företag bygger och satsar lokalt

/sid 25 Eurocon bygger upp ny verksamhet i Karlstad

/sid 31 Digitalwell Arena – innovativ satsning på framtidens hälsotjänster

/sid 23 Kan skoglig bioekonomi lösa klimatfrågan?

/sid 17


8

KArlstAd business region

Affärstidningen näringsliv

Industrikommunen Grums värnar synergieffekter Med en stark tillverkningsindustri skapar Grums kommun stora värden för Värmland och Sverige. Grums har Värmlands bästa företagsklimat, och står för ett mycket högt exportnetto som dessutom förväntas öka i takt med stora investeringar inom industrin.

Den största investeringen i Grums på länge är BillerudKorsnäs utveckling av Gruvöns pappersbruk, som byggts ut med en ny kartongmaskin för nära 8 miljarder kronor. Tillsammans med de fyra andra kommunerna inom Karlstad Business Region, KBR, vill Grums skapa synergieffekter kring investeringen.

– Det finns goda utvecklingsmöjligheter för företag som verkar inom samma eller angränsande näringar. För oss är vinsten lika stor om en ny etablering hamnar i en av grannkommunerna, det är poängen med samarbetet inom KBR, säger kommunalråd Leif Haraldsson. Grums är en liten kommun

med drygt 9000 invånare, men en kommun med kraft att leverera. Värmland står för ungefär 12 procent av hela Sveriges export, och Grums är en stark drivkraft i det. I det nya projektet Synergieffekter söker kommunerna inom KBR skapa ännu bättre förutsättningar för nya etableringar inom hela regionen. Gemensam arbetsmarknadsregion

Kommunerna inom KBR är Karlstad, Forshaga, Kil, Hammarö och Grums. Tillsammans omfattar de hälften av Värmlands befolkning. Att man kan göra större insatser tillsammans är självklart, och det finns redan goda exempel på det. I Grums blir det extra påtagligt eftersom kommunen är liten, med korta avstånd och ett klimat som präglas av samverkan. Nu kraftsamlar man kring en gemensam marknadsföring,

bland annat med en digital tjänst liknande Hemnet men för företagsetableringar. I början av 2020 tillsätts dessutom en tjänst som samordnare i Karlstadsregionen, och en del av arbetet kommer att omfatta ytterligare utveckling av samarbetet inom KBR. – Vi är en gemensam arbetsmarknadsregion inom KBR. Stora frågor som till exempel kompetensförsörjning blir enklare att hantera om vi gör det tillsammans. Det är speciellt viktigt nu när vår industri är så expansiv, säger Maria Röhr, näringslivschef i Grums. Faktum är att nära 70 procent av Grums arbetande befolkning är sysselsatta inom industrin. Det gör Grums till en av Sveriges mest påtagliga industrikommuner, som lyckats behålla en livskraftig basindustri när många andra varit mer eller mindre tvingade att växla om till andra näringar.

Forshaga vill sätta ny standard för Värmland Närheten till Karlstad, långvariga relationer över kommungränserna samt ett växande samarbete över en större arbetsmarknadsregion gör Forshaga till en mycket attraktiv kommun att etablera sig i.

Göran Adrian.

Linda-Marie Fors.

– I Forshaga kommun finns just nu cirka 650 företag registrerade, berättar Linda-Marie Fors, näringslivsutvecklare i Forshaga kommun. De flesta är små en- eller fåmansföretag och jag tycker att vi har en bra balans mellan olika branscher. Pappers- och massaindustrin är den bransch som sysselsätter flest personer. Även besöksnäringen och hälso- och sjukvården är stora arbetsgivare. Företagen i Forshaga kommun mår bra och har god lönsamhet. Sett till antal företag så dominerar byggindustri, detaljhandel och företagstjänster. Bland företagstjänster är också tillväxten som störst just nu. Efterfrågan på tomma lokaler har ökat och ett helt nytt område med industrimark har tagits fram. – Jag har förmånen att träffa många av kommunens företagare i mitt jobb, berättar LindaMarie. Vi åker på företagsbesök, anordnar företagsfrukostar och har ett engagerat näringslivsråd som jobbar i nära dialog med våra politiker. Sedan ett par år tillbaka har vi också ett näringslivsteam för att företagen ska få en snabbare och bättre service från kommunens olika verksamheter. Forshaga är en del av Karlstad Business Region, KBR, tillsammans med Karlstad, Grums, Kil och Hammarö. Samarbetet mellan de fem kommunerna i KBR är ett sätt att vara transparant och främja nya sätt att arbeta. Ett exempel är det aktuella projektet Synergieffekter. – Målet med Synergieffekter är att locka eta-

bleringar till KBR, oavsett vilken av de fem kommunerna det blir som får etableringen. Vi vinner alla på det, eftersom vi är samma arbetsmarknadsregion och vi ser ytterligare möjligheter för kommande etableringar också, förklarar Linda-Marie Fors. Mänskliga rättigheter

Forshaga kommun har påbörjat arbetet med en ny vision, där mänskliga rättigheter står i fokus. Det kan låta som en självklarhet i ett land som Sverige, men det är inte många andra kommuner i landet som har en vision som faktiskt baseras på just mänskliga rättigheter. Forshaga blir först i Värmland. – Vi vill sätta en standard för Värmland när det gäller arbete för mänskliga rättigheter som allas lika värde, tydlighet, transparanta arbetssätt och jämlikhet. Det är en del av att försvara det demokratiska samhället, och det är oerhört viktigt idag om man ser till hur omvärlden förändras, säger kommunalråd Göran Adrian. Forshaga kommer sannolikt att etablera en ny standard för Värmland gällande transparanta arbetssätt och beslutsfattande med mänskliga rättigheter i fokus. – Eftersom ordförandeskapet i KBR cirkulerar bland de fem kommunerna finns alla möjligheter att vara med och influera grannkommunerna, och på sikt hela Värmland, anser Göran Adrian.


Affärstidningen näringsliv

KArlstAd business region

Samarbete öppnar möjligheter för större insatser inom Karlstad Business Region De fem kommunerna Karlstad, Forshaga, Grums, Kil och Hammarö utgör tillsammans Karlstad Business Region, KBR. Samarbetet föddes ur det gemensamma behovet av att satsa mer på näringslivsutveckling och etableringsarbete, och att göra det tillsammans öppnar möjligheter för betydligt större insatser.

Kommunerna inom KBR har en gemensam arbetsmarknad och gör gemensamma satsningar på allt från infrastruktur till etableringar. Samarbetet utvecklas hela tiden, och från och med i år har en samordnare tillsatts som har uppgiften att styra Karlstadsregionen in i framtiden vad gäller kommunikation, marknadsföring och gemensamma aktiviteter. – Det finns behov av att utöka samarbetet inom områden som kompetensutveckling och utbildning. Vi diskuterar nya möjligheter hela tiden, och har även tagit upp renhållning, återvinning och administration som områden man kan samordna, berättar Ulf Nyqvist, kommundirektör i Karlstad. Allt handlar om att synas

Med en gemensam arbetsmarknadsregion möter de fem kommunerna samma utmaningar, även om näringslivet ser lite olika ut i till exempel industritunga Grums jämfört med tjänsteorienterade Karlstad. Oavsett vilken kompetens som efterfrågas så handlar det om att göra KBR mer synlig som attraktiv region att leva och verka i. – KBR är en region som driver utvecklingen – inte bara följer den. Vi deltar i flera stora mässor årligen för att marknadsföra kommunerna, samarbetet inom KBR och till och med hela Värmland. Vi kommer bland annat att synas på Stockholm Business Arena och Oslo Business Week. Vi vill visa att investeringar som görs här ger ringar på vattnet och skapar ännu mer utveckling, säger Ulf Nyqvist. Den stora investeringen i en ny kartongfabrik i Grums är ett exempel som ofta kommer på tal. Här kraftsamlar kommunerna dessutom i ett flerårigt projekt som kallas synergietableringar för att öppna möjligheter för fler etableringar inom skoglig bioekonomi. – En etablering i en av kommunerna inom KBR ger sannolikt utökade möjligheter för etableringar i någon av grannkommunerna. Vi gläder oss åt våra gemensamma framgångar, tillägger Ulf Nyqvist. Det ska inte ha någon betydelse i vilken kommun i regionen man etablerar sig – förutsättningarna ska vara lika.

En helt ny stadsdel växer fram, Jakobsberg.

Gott företags- och innovationsklimat

I Karlstad finns en lång tradition av att samarbeta och bilda kluster för att kraftsamla tillsammans. Paper Province är ett exempel. Här samlas företag som är verksamma inom skoglig bioekonomi, allt från skogsägare till maskintillverkare för skog och pappersbruk. Ett annat exempel är Compare, ett företagskluster inom digitala näringar. – Båda är viktiga för Karlstad och hela regionens utveckling,

och ger framförallt en morot för kommande investeringar, menar Ulf Nyqvist. Kännetecknande för Karlstad är även ett gott innovationsklimat som ständigt utvecklas i samarbete med företag och Karlstad universitet. Det gynnar övriga kommuner i KBR, och i förlängningen hela Värmland. Det finns studier som visar att regioner med tillgång till ett universitet har en starkare tillväxt, och så är det även inom KBR. Kommundirektör Ulf Nyqvist.

www.greateventofkarlstad.se

9


10

KArlstAd business region

Affärstidningen näringsliv

Värmlands bästa kommunikationer Kils kommun vinner mycket på sitt geografiska läge med närhet till både natur och storstad. Det geografiska läget gör det dessutom lätt att resa till och från regionen. Via tåg, buss eller bil nås Karlstad på en kvart, och inom tre timmar nås Stockholm, Göteborg eller Oslo. Karlstad Airport öppnar möjligheter att nå resten av världen och ligger inte ens en mil bort.

Kils kommun har sannolikt Värmlands bästa kommunikationer. Utöver vägnät, tågtrafik och flyg har Kil även ett mycket väl utbyggt fibernät, och är därmed en kommun som verkligen kan skriva under på att garantera goda kommunikationer. Det gör Kil till ett logistiknav inom Karlstad Business Region, KBR. – Vi har ett varierat näringsliv med ett stort antal företag inom många olika näringsgrenar. Stora industrier samsas med en mängd kreativa mindre företag med olika inriktning. Klimatet för företagsamheten är bra och läget mitt

i Värmland idealiskt, säger Mikael Kindberg, näringslivschef i Kils kommun. Särpräglad småföretagarkommun

Läget gör naturligtvis sitt för att skapa attraktionskraft för Kils kommun. Andra värden kretsar kring naturupplevelser och möjligheten att bosätta sig i en trygg, naturnära omgivning. Ytterligare en sak som talar sitt tydliga språk är att Kils företag är innovativa, många ligger i framkant inom sitt område. – Vi är en särpräglad småföretagarkommun och vi har även en stark landsbygd med många verksamheter etablerade inom gröna näringar. Eftersom Kil är en järnvägsknut så finns här också företag verksamma inom järnvägsunderhåll och angränsande verkstadstekniska områden. Vi har till och med företag som är framgångsrika inom offshore, berättar kommunalråd Anders Johansson. Mycket på gång

Det pågår ett antal gemensamma satsningar inom KBR, bland annat kring marknadsföring av de fem kommunerna som en gemensam arbetsmarknadsregion. Samtidigt bedriver Kils kommun egna satsningar där mycket kret-

sar kring att utveckla bostadsmarknaden för att möta framtiden. – Kil har många värden. Ett av de mest uppenbara är närheten till naturen som ger goda möjligheter till rekreation. Kil har dessutom ett väldigt bra utbud av varierat boende – men är precis som övriga Sverige i behov av att byg-

ga mer i takt med den demografiska utvecklingen. Att komma igång med nyproduktion av bostäder är viktigt för att vi även i framtiden ska vara en attraktiv kommun, säger Georg Forsberg. Det finns bland annat planer på att bygga fler hyresrätter i centrum, och en ny skola är också på gång. Intresset av att bygga villor

är påtagligt i Kil – så fort tomter blir tillgängliga säljs de. – Att snabbt få fram tillräckligt många tomter för kommande byggnationer är en utmaning, men redan nu är det mycket på gång som kommer att stärka Kils kommun framöver, enligt Mikael Kindberg, Anders Johansson och Georg Forsberg.

Hammarö kommun:

”Våra företag är våra bästa ambassadörer” Intresset för Hammarö är stort och växande. Det bottnar i flera saker – bland annat i Hammarös gemytliga atmosfär där man oavsett var man befinner sig på ön alltid har nära till vatten. Helt enkelt ett unikt läge som man får på köpet när man etablerar sig på Hammarö.

Näringslivssamarbetet mellan Hammarö, Karlstad, Kil, Forshaga och Grums har utvecklats kraftigt under åren och idag talar man om Karlstad Business Region, KBR, som en gemensam arbetsmarknadsregion. Inom KBR samarbetar de fem kommu-

nerna kring etableringar, infrastruktur, kommunikationer, marknadsföring och till och med utveckling av attraktiva livsmiljöer och har så gjorts sedan 2014. Företagen är ambassadörer

Utvecklingsarbetet pågår på flera håll och för en mindre kommun som Hammarö är det viktigt att ta vara på alla möjligheter. Fokus framöver blir att fördjupa dialogen med näringslivet och stärka samarbetet inom KBR. – Allt som är positivt för kommunernas fortsatta utveckling och som stärker regionen är av intresse. Just nu tittar vi mycket på hur vi ska stärka våra befintliga företag på Hammarö och inom

KBR. Vi tycker det är viktigt att se möjligheter i att gräva där vi står och utveckla det vi redan har, och inte bara stirra sig blind på nya etableringar, säger Bosse Henriksson, kommunstyrelsens ordförande. – När vi stärker det befintliga näringslivet så kommer även nya etableringar att lockas hit – våra företag är våra bästa ambassadörer, menar näringslivsansvarige Annika Axelsson. Aktiv dialog kring markfrågor

Den största utmaningen är inte att locka etableringar till Hammarö, utan att tillgängliggöra mark för dessa etableringar. På Hammarö finns en uppsjö av olika företag inom olika näringar – allt från skogsindustri med Stora Enso i spetsen till hantverksinriktade livsmedelsföretag. Det finns ett välbesökt fiskrökeri på Hammarö som inte har sin motsvarighet någon annanstans, enligt Annika Axelsson. I skrivande stund pågår ett utvecklingsarbete på Vidön, som tillhör Hammarö kommun. Där finns ett markområde som kan färdigställas för framtida etableringar. Det finns också ett antal

Bosse Henriksson KSO och Annika Axelsson, näringslivsansvarig/projektledare Match2Job.

områden som kan förtätas i centrum och kring Nolgård handelsområde bland annat. Dialogen är ständigt aktiv gällande markfrågorna. Vill satsa mer på besöksnäringen

Det är inte bara företag som lockas till Hammarö. Den fina naturen och höga livskvaliteten gör att många även vill bosätta sig i kommunen. – Vi har många fina värden som är unika för just Hammarö. Därför vill vi utveckla vår be-

söksnäring ytterligare, och lyfta fram Hammarö som norra Vänerns pärla och det är också en del i arbetet med att förstärka dialogen med näringslivet och våra befintliga företag. Vi behöver fler etableringar inom besöksnäringen, bland annat när det gäller övernattning. Minst ett hotell skulle behövas och vi ser gärna utökade satsningar på naturturism, fiske och liknande aktiviteter som är särpräglande för Hammarö, berättar Mattias Joelsson, kommunalråd i Hammarö kommun.


Affärstidningen näringsliv

KArlstAd business region

11

Karlstad är en eventstad i framkant Intresset för Karlstad ökar med starka dragplåster som Löfbergs Arena och kongresscentret Karlstad CCC i spetsen. Värmlands residensstad lockar med ett rikt kultur- och idrottsutbud och har dessutom en naturlig attraktionskraft tack vare läget vid Vänern. Det är en bra grund för ett innovativt eventbolag som Great Event of Karlstad att bygga vidare på. Great Event of Karlstad samarbetar med bland andra Löfbergs Arena och Karlstad CCC för att locka stora evenemang till Karlstad och Värmland. – Vi ska gynna hela besöksnäringen och kringliggande näringar i Karlstad genom att se till att de bästa evenemangen kommer till oss. Vi har många fina exempel från tidigare år som visar att vi lyckas och att Karlstad är en eventstad i framkant, säger Helén Högberg som är ansvarig för verksamheten i Great Event of Karlstad. Kända och okända pärlor

Bland de mest uppmärksammade eventen kan nämnas två dryckes-

och matorienterade mässor som år efter år gästar staden, Vin & Deli samt Skål! & Carlstad Beer and Whisky Festival. Båda är välbesökta, högklassiga mässor av internationellt intresse. Karlstad är även en musikstad som erbjuder konserter för i stort sett alla intressen. Under 2018 anordnades 42 större konserter i staden, inklusive operaföreställningar, och frontade mycket välkända artister som Björn Skifs och Thomas Ledin. Folkkära Mia Skäringer har uppträtt för en fullsatt arena ett antal gånger under åren och Melodifestivalen anordnades i Karlstad för fjärde gången sedan Löfbergs Arena färdigställdes. – Det är viktigt att vi kan bibehålla en bredd i arrangemangen. Det kan även vara relativt okända pärlor som Boule SM, som vi anordnade 2018 och som fick cirka 3500 besökare att stanna i Karlstad under sju dagar. Ett riktigt drömläge för hotellägare, krögare och affärsinnehavare, påpekar Helén Högberg. Just Boule SM var ett mycket uppskattat idrottsevenemang som involverade stora delar av Karlstads stadskärna, med ett antal spelbanor uppsatta i centrum samt ett antal andra aktiviteter kring det. – Många i staden överraskades

Foto: Tommy Andersson

över hur mycket aktivitet Boule SM faktiskt skapade i staden, och nu är förhoppningarna stora på att få tillbaka evenemanget hit, tillägger Helén Högberg. Mycket att se fram emot

De senaste åren har varit framgångsrika för Karlstad och event-

bolaget. 2020 kommer bli ett bra år, med många spännande evenemang på gång. Ett axplock är förutom de återkommande mässorna Vin & Deli och Skål! & Carlstad Beer and Whisky ett antal konserter med symfoniorkester, kända svenska artister som Lisa Nilsson samt en

helt ny show med Pernilla Wahlgren som kommer till hösten. – Vi har mycket att se fram emot i Karlstad, konstaterar Helén Högberg som avslutning.

En it-produkts liv börjar i en gruva för mineralutvinning och slutar i en skrivbordslåda. Eller hur var det? Vi vill utmana dig i Karlstad att arbeta mer hållbart med hanteringen av it-produkter. Därför har vi startat 100 %-klubben med målet att 100 % av it-utrustningen ska återanvändas eller återvinnas. Tillsammans kan vi öka andelen återtagna och återvunna enheter. Läs mer och gör en intresseanmälan för din verksamhet på 100procentklubben.se eller prata med vår platschef Pernilla Uddh på pernilla.uddh@atea.se eller 054-19 61 01.


12

KArlstAd business region

Affärstidningen näringsliv

Med känsla för fantastisk service Elite Hotels är den nytänkande kedjan som gjort det till en tradition att satsa på lite annorlunda koncept. I enlighet med mottot tradition, kvalitet och flärd har den svenska hotellkedjan skapat ett brett erbjudande med trivsamma kvalitetshotell från Malmö i söder till Kiruna i norr. I fokus står framförallt en fantastisk service.

Att Elite Hotels vågar sticka ut hakan märks på hotellens karaktär. Det snålas inte med flärdfulla detaljer som skapar den rätta känslan – att ta in på hotell ska kännas som något speciellt och vara en upplevelse som gör att gästerna väljer att bo på någon av Elite Hotels anläggningar igen. – Vi har en mycket blandad målgrupp med både affärs- och konferensgäster samt fritidsresenärer. Oavsett vem som besöker oss ska vi förmedla en känsla som bottnar i ledorden tradition, kvalitet och flärd. Det är något som vi verkligen kan stå för här på Elite Stadshotellet i Karlstad, säger hotelldirektör Anna Björkenstam Wedberg. Gästgivartraditionen sitter i väggarna

De flesta av hotellen inom Elite Hotels återfinns i anrika byggnader av stort kulturellt och historiskt värde – så är det även i Karlstad. Stadshotellet är en central mötesplats i Karlstad, hotellet byggdes 1870 och har varit hotell sedan dess. Det ger en mycket stark gästgivartradition som praktiskt taget sitter i väggarna. – Vi har en spännande historik med oss, och samtidigt möter vi den moderna gästen. Våra 138 rum är alla olika, med speciella detaljer som gör att man lätt hittar sitt favoritrum. Vi har många stamgäster som trivs hos oss. Nu när vi ska bygga ut med 45 rum till söker vi fånga det som är framgångsrikt och applicera det i nybygget, förklarar Anna Björkenstam Wedberg. Bygger Karlstads första spa

Elite Stadshotellet i Karlstad är en naturlig mötesplats för konferenser och större sammankomster som hålls i regionen. Det centrala läget och stora ytorna i den vackra 1800-talsbyggnaden ger riktigt bra förutsättningar för det. – Vår ambition är att vara den främsta mötesplatsen i Karlstad och att erbjuda service av högsta klass. Vi vill hela tiden ligga i framkant i utvecklingen och hänga med i våra gästers förväntningar som förstås förändras hela tiden. Vårt svar på det är att utveckla ett ännu mer omfattande

serviceerbjudande, säger Anna Björkenstam Wedberg. För att förstärka den särpräglande serviceandan kommer Elite Stadshotellet att utvecklas med fler nischer. Karlstads första spa byggs just nu i Stadshotellet, det blir en generös yta på 400 kvadratmeter som reserveras för att bidra till rent välbefinnande bland såväl gäster som Karlstadbor.


Affärstidningen näringsliv

KArlstAd business region

Fem solklara skäl att etablera ditt företag i Karlstad Business Region •

Världsledande exportinriktad industri.

Konkurrenskraftiga priser på lokaler och mark.

Utmärkt infrastruktur och kommunikationsmöjligheter.

Närheten till Osloregionen.

143 000 invånare i en attraktiv livsmiljö.

Vill du etablera dig i Karlstadsregionen och söker mark eller lokaler? Finns du redan här men har planer på att expandera? Vi bistår med rätt kontakter, analyserar etableringsalternativ och föreslår lämpliga samarbetspartners. Kontaktuppgifter och mer information hittar du på karlstadbusinessregion.se

Varmt välkommen!

Karlstad Business Region är ett samarbete mellan fem kommuner: Forshaga, Grums, Hammarö, Karlstad och Kil.

13


14

KArlstAd business region

Affärstidningen näringsliv

Kommunikation som gör skillnad Ord & Bild är en traditionell men nytänkande fullservicebyrå inom kommunikation. Med fokus på kundunika lösningar vill man på Ord & Bild skapa kommunikation som gör skillnad.

– Vi är en fullservicebyrå som tror att den mest effektfulla kommunikationen tar avstamp i vår snabbt föränderliga samtid, skapar engagemang och berör. Det tankesättet präglar allt vi gör och hjälper oss att skapa kommunikation som verkligen gör skillnad, inleder Peter Jansson Ling, vd

och projektledare på Ord & Bild. Digitalt eller inte?

Ord & Bild var tidigt ute och vågade satsa på digitala lösningar innan många andra ens tänkt tanken. Att synas på sociala medier är viktigt för företag som vill nå en så bred målgrupp som möjligt, skapa nya kundunderlag och sprida information snabbt och ofta. – Oavsett vilket kommunikationsmedium som tillämpas så ska kunden få ut sitt budskap på ett sätt som ger önskad effekt. Så jobbar vi i alla våra projekt, vi gör alltid en grundlig behovsanalys och kartlägger kundens mål-

grupper. Vi utvecklar kundunika lösningar som lyfter deras varumärke, förklarar Peter Jansson Ling. Unika kreativa uttryck

Alla idéer blir inte reklamfilmer eller stortavlor. Här vill man på Ord & Bild gärna tänka utanför boxen och presentera lösningar som verkligen fångar och berör kundens målgrupp. Ett bra exempel är projektet Statue of Integrity, som Ord & Bild utvecklade för Fotografiska inför den stora utställningen om Greta Garbo. För att verkligen fånga människors uppmärksamhet valde man att utveckla ett koncept baserat på hur Greta Garbo var som person. Eftersom hon var skygg och tillbakadragen så mynnade projektet ut i att man reste en staty föreställande Garbo mitt ute i Härjedalens urskog och på en plats som passande nog också heter Stockholm, där Greta Garbo växte upp. Konsten att skapa intresse

Under årens lopp har det blivit fler projekt för Fotografiska, samt för en hel del andra återkommande kunder som Coop, Karlstads universitet och Rally Sweden. Ord & Bilds kunder

finns över hela Sverige och en del till och med utomlands. – Vårt mål är att utveckla och leverera de bästa lösningarna för varje kund, i alla projekt. Då behöver vi vara i ständig rörelse och sträva efter att bli lite bättre för varje gång. Vi arbetar ofta med kunder som anlitar oss om och om igen, säger Peter Jansson Ling. Ett exempel som talar för sig själv, om man tittar på reklamfilmen som Ord & Bild hjälpte till att producera, är Rally Swedens satsning på att kickstarta försäljningen av biljetter till 2016 års

rally i samband med Halloween. I filmen får vi se hur en till synes ordinär intervju med rallystjärnan Andreas Mikkelsen plötsligt tar en ny, betydligt mörkare, vändning. Filmen spreds via Rally Sweden och Andreas Mikkelsens sociala kanaler med start tre dygn före Halloween. Ungefär 480.000 människor såg filmen under de första fyra dygnen, och två miljoner människor nåddes under samma period av den sociala spridningen. Det blev en stor effekt med en annonsbudget på 5000 kronor.

People First är det som gäller för Semcon Teknikkonsultbolaget Semcon gör en mycket spännande utvecklingsresa tillsammans med sina kunder och medarbetare. Genom att alltid sätta människan i fokus enligt strategin People First, kan Semcon som teknikintensivt företag säkerställa att det alltid blir rätt lösning för varje kund – och rätt uppdrag för varje medarbetare.

Teknik i all ära – men det är människorna som utvecklar tekniken som är de verkliga hjältarna. I alla fall på Semcon. Redan under projektplaneringen diskuteras vikten av att kunna fokusera på mjuka värden med kunden, eftersom det är ett faktum att medarbetare som trivs och känner delaktighet också kommer att prestera bättre. Det ligger alltså i allas intresse att värna om konsulten som utför jobbet. För den som söker inspiration

Semcon är som teknikkonsultbolag verksamma på en ytterst konkurrensutsatt marknad. Då är det extra viktigt att konkurrera med sunda värden, som till exempel att vara en bra och utvecklande arbetsgivare. Det är grundtanken bakom People First hos Semcon.

Martin Selvin Zeplien, projektledare, Oscar Adolfsson, team leader och Jennica Ivarsson, team manager.

– För att vi ska kunna locka de bästa medarbetarna till oss så måste vi visa att vi sätter dem först. Vi har spännande uppdrag och utvecklingsmöjligheter för våra konsulter och vi låter varje medarbetare ta plats och få vara med och bestämma hur vi som företag ska utvecklas. Jag tror personligen att många söker inspiration och väljer arbetsgivare som kan ge utmaningar i form av spännande uppdrag, säger Jennica Ivarsson, gruppchef inom affärsområdet Engineering & Digital Services på Semcon i Karlstad. – En viktig del i att vi kan vara en attraktiv arbetsgivare och sam-

tidigt vara kundernas förstahandsval, är att vi lyckas matcha varje uppdrag med rätt kompetens – och med rätt person för just det uppdraget, hos just den kunden. För den som vill förändra

Semcon har en väldigt stor bredd av uppdrag och söker medarbetare som vill vara med och påverka och bygga framtidens tekniska lösningar för kunder som värdesätter långsiktigt hållbara arbetssätt. – Det vi erbjuder är möjligheter att vara med och bygga Semcon och våra kunders verksamheter för framtiden. Det med en

kultur som har högt i tak och där man blir sedd för sin kunskap och sina insatser, både av oss på Semcon och av våra kunder. Vi har mycket på gång och vi driver projekt som kommer att förändra hur

vi ser på teknikens möjligheter för all framtid, säger Jennica Ivarsson lite hemlighetsfullt. Semcon har framtiden för sig – för vem skulle inte vilja vara med på en så pass spännande resa?


Affärstidningen näringsliv

KArlstAd business region

15

Atea hjälper verksamheter till en säker och hållbar it-hantering El-sopor är den snabbast växande avfallstypen i världen. Ändå jobbar få organisationer systematiskt med att samla in sin it-utrustning när den använts färdigt. Hållbarhet ihop med säkerhet är några av vår tids största it-utmaningar men det finns mycket att göra med små medel, förklarar Pernilla Uddh som är Platschef på Atea i Karlstad.

Atea är Nordens största leverantör av it-infrastruktur och drivande inom informationsteknologi på den svenska marknaden.

Försäljning pågår!

Med 2500 medarbetare (varav 1500 är konsulter) och ett 30-tal kontor kommer många fördelar. Dels verkar man alltid nära kunden och förstår dess lokala utmaningar, men kan även låna kompetens och dra nytta av de gemensamma musklerna i bolaget. – I Karlstad är vi 70 medarbetare som tillsammans täcker upp Värmland och Dalsland men vi arbetar också över gränserna regionalt och nationellt. Genom det har vi kompetens och resurser att stötta kunden i hela deras it-miljö, från hårdvara och lagring till automatiserade lösningar, it-säkerhet och it-återtag, berättar Pernilla.

Hållbarhet och säkerhet hänger ihop

Hållbarhet har länge varit en kärnfråga för Atea och man började arbeta med återtagstjänsten Goitloop för mer än 10 år sedan. Ett arbete som sedan dess intensifierats och vuxit. Idag driver man 100 %-klubben, ett nätverk där privata och offentliga verksamheter får stöd att gå mot ett hundraprocentigt återtag av sin it-utrustning. Att samla in använd it är en viktig åtgärd för att minska sitt koldioxidavtryck och det första steget är ett systematiskt arbetssätt. – Många av våra kunder behöver hjälp med att få en överblick, sätta mätbara mål och bygga upp ett tillvägagångssätt som fungerar över tid. Allt för mycket utrustning blir liggande i skåp när den ska bytas ut, och i vissa fall tas utrustningen hem och används privat. Nackdelarna är att utrustningen rätt snart hamnar på soptippen fastän hela eller delar av den hade kunnat användas igen. Produkterna blir inte heller rensade på ett säkert sätt, vilket gör dem till ett potentiellt säkerhetshot för verksamheterna, säger Pernilla. När Atea samlar in utrustning från verksamheter skickas den

nämligen till företagets logistikcenter utanför Växjö. Där rensas datorerna, plattorna och mobilerna i en säkerhetsklassad miljö och återanvänds om möjligt innan de återvinns.

flyttning på kort tid. Att hjälpa verksamheter med det är en viktig del av vad Atea gör, berättar Pernilla.

Säkerhet är mer än en it-fråga

När säkerhetsarbetet väl är på plats finns mycket att vinna. Genom att medarbetarna kopplar upp sig på ett säkert sätt, exempelvis via tvåfaktorsautentisering, blir arbetet mer flexibelt och miljövänligt utan att affärsverksamheten äventyras. – Den verksamhet vars medarbetare kan jobba på distans på ett tryggt sätt har många konkurrensfördelar. Att kunna jobba på tåget och ta videomöten vart du än befinner dig är några exempel på hur ett medvetet säkerhetstänk gör vardagen både lättare och mer miljöeffektiv, avslutar Pernilla.

Just kunskapen kring it-säkerhet är idag alltför låg i de flesta verksamheter. Trots att säkerhetslösningarna är enkla att använda är användargraden låg. Obetänksamma säkerhetsbrister är vanliga, vilket gör företag sårbara för intrång såväl som läckor. – Här kan vi hjälpa till genom att analysera hur säkerhetsarbetet drivs och skapa en medvetenhet i organisationen. Säkerhet är så mycket mer än en it-fråga idag, det handlar om företagets anseende och varumärke i hög grad. När medarbetarna väl blir medvetna kan man göra en stor för-

Dra nytta av kraften med it

Välkommen till en skärgårdsnära verklighet I Brf Norra Hammarötassen bor du med lummiga skogspartier inpå knuten och endast en kort cykeltur från Vänern. Här kan du välja mellan – rok på – kvadratmeter fyllda med rymd och ljus – alla med balkong eller uteplats. Låter det något för dig? Välkommen till en skärgårdsnära verklighet! Intresserad av att veta mer eller boka en tid i vår visningsbod. Ring Susanne Jonsson på -   eller läs mer på riksbyggen.se/hammarotassen

Riksbyggen utvecklar, förvaltar och förbättrar rummen som du bor och arbetar i.


16

KArlstAd business region

Affärstidningen näringsliv

Forshagabostäder har invigt ett projekt för inspirerande utemiljö Det kommunala bostadsbolaget Forshagabostäder AB har färdigställt ett spännande projekt i centrala Forshaga. Ett bostadsområde med närmare 120 lägenheter vilka delar på ett gemensamt grönområde. – Det har genomgått en övergripande förändring den senaste tiden för att öka trevnaden och gemenskapen hos hyresgästern berättar VD Anders Pettersson. Ett område där hyresgästerna är en blandning av mångfald allt från pigga pensionärer till barnfamiljer med en härlig blandning av olika kulturer och språk. Ändå var det något som fattades i miljön, gemenskap och trivsel infann sig inte så som man kunde önska. Stökigt i källargångarna med inbrott och skadegörelse, otrygg utomhusmiljö kvällstid. Det var bakgrunden till starten av projektet för att åstadkomma en

förändring till gemenskap och trygghet i området. Nytänkande med gemensamma krafter och idéer

Forshagabostäder samlad alla hyresgäster till ett stormöte för att diskutera vad som behövde göras. Det hade inte funnits rätt redskap för att utomhus miljön skulle fungera innan. Nu skulle man råda bot på det. Många förslag delgavs från de boende samtidigt

visade bostadsbolaget bilder med olika exempel på idéer hur man kunde förbättra utomhusmiljön. Efter stormötet samlade man alla barnen till ett eget möte där de fick komma med sina idéer och önskemål. -Tanken var att barnen så långt det var möjligt skulle vara delaktiga i färdigställandet av deras egna aktivitetsplatser säger bovärden Ida Sjödin som varit engagerad i projektet och menar att barnens delaktig-

het i sin tur skapar en naturlig ansvarskänsla. Dessa möten skedde sent på hösten och det var långt till våren innan någon kunde börja med utomhusprojektet. För att hålla liv i intresset och visa sitt engagemang lånade bostadsbolaget ut två större lokaler till ungdomarna, en med biljard bord, den andra med pingisbord för aktiviteter under vintern, helt på deras eget ansvar. Det blev flitigt besökt, även av föräldrar. Följande sommar ordnade bostadsbolaget en sommarfest för alla boende där man ville visa planen som vuxit fram från de gemensamma förslagen, samti-

digt hade några enklare aktivitetsområden iordningställts i väntan på projektet skulle starta. Där efter tog planering fart med hela projektet för att starta sommaren -19 Stora förändringar

Första avsikten var att skapa en trygg och praktisk miljö. Höga buskage och vissa träd avlägsnades även de runt ingångarna och ersattes med lägre perenna växter. Grus byttes mot asfalt med tanke på smidig framkomlighet och nivåer jämnades ut. Det installerades även rikligt med belysning. Två stycken paviljonger och en liten arena för de minsta barnen, Flera olika klätter anordningar,en linbana och i dess närhet en grillplats. Flertal stora odlingslådor för egna grönsaker placerades ut. Under tiden projektet fortskred, insåg man att det fanns fler brister, parkeringen, räcken och flera detaljer snyggades upp. Upprustning togs även in i källargångarna med nymålat, ökad belysning och förstärkta dörrar. Invigningen efter projektets färdigställande genomfördes i november 19 projektets fulla potential visar sig inte innan våren och sommaren 2020. Slutsumman

Din lokala partner inom produkt- och produktionsutveckling. ƼLjdžƻǂǍƾƼǁnjƾ

Kontakta oss för att få veta mer om hur du kan få tillgång till våra 100-tals experter. Jennica Ivarsson, 0739-41 57 37, jennica.ivarsson@semcon.com

Vid starten av projektet planerades en total kostnad på ca 1.5 milj. Ansökan till Boverket för stöd till utsatta områden gav 700.000 kr i bidrag. Den positiva feedbacken från hyresgästerna bidrog till att fortsätta lägga till ytterligare upprustning av detaljer som tillkom under arbetets gång så totala slutsumman blev 3,7 milj. Det är inte en summa att se som investerad i yttre boendemiljö utan investerad i hyresgästernas” trivsel och trygghet ”vilket ger ”gemenskap och ansvarskänsla” för det totala boendet centrala Forshaga.


Affärstidningen näringsliv

kArlstAd business region

Kan skoglig bioekonomi lösa klimatfrågan? Skogen är en av Värmlands viktigaste resurser. Den är även en av Sveriges viktigaste näringar. För att uppnå drömmen om en hållbar framtid måste mer kraft läggas på att utveckla den skogliga bioekonomin. Det är det främsta uppdraget för Paper Province, som samlar Värmlands aktörer inom skogsnäringen i ett gemensamt nätverk.

Paper Province är med sina 100talet medlemmar Sveriges största samlade kluster för företag som verkar inom skoglig bioekonomi. Gemensamt för alla medlemmar är att de tror på en framtid inom svensk skogsindustri och vill verka för fler arbetstillfällen och nytänkande utveckling av en traditionsbunden näring. Något som gör Paper Province extra intressant är att oberoende mätningar om gjorts under de senaste åren har visat att medlemsföretagen har haft ungefär tre gånger större tillväxt än länet i övrigt, och dessutom högre lönsamhet än det svenska genomsnittsföretaget I en tid av klimatångest

Vi lever i en tid av klimatångest, där klimatpåverkan är ett ständigt aktuellt ämne och där man på många håll redan märker av dess negativa effekter. Agenda 2030 ska styra världen mot en mer hållbar utveckling på alla nivåer och är i sig ett svar på det desperata ropet på hjälp världen över. Om alla följer Agenda 2030 kan nästa generations förutsättningar förbättras avsevärt, men olika länder har olika förutsättningar. Tack vare en rik skogsresurs har Sverige ett försprång i att uppnå många av hållbarhetsmålen inom den globala agendan. För medlemmarna inom Paper Province betyder det att man i ännu större utsträckning ska ta tillvara på den rika skogsresursen som finns i Värmland och verka för att successivt byta ut fossilt mot förnybart. Allt som kan tillverkas av olja och andra fossila resurser kan nämligen också tillverkas av skogsråvara. – Inom Paper Province finns avancerade program för att stötta innovatörer i olika skeden. Genom att fånga upp och ta tillvara på idéer samt bidra till att omvandla dem till konkurrenskraftiga produkter och tjänster ser vi inom Paper Province till att expandera den skogliga bioekonomin i Värmland och Sverige, säger Maria Hollander, vd för Paper Province. Paper Province är inte bara Sveriges största bioekonomiska kluster – det är ett av världens största och mest framgångsrika baserat på innovationsgraden och investeringstakten inom klustret.

HÄR FINNS EN PLATS FÖR DIG Maria Hollander.

Maskintillverkarna inom skogsbranschen är med, liksom en fjärdedel av Sveriges pappers- och massabruk, sågverk, skogsägarföreningar, teknikkonsulter och bioenergileverantörer. Stora investeringar i utveckling

Det är inte bara medlemsföretagen som möjliggör investeringar inom Paper Province. Vinnova stöttar forskning och utveckling inom skoglig bioekonomi i Värmland baserat på ett Vinnväxt-program som antogs för Paper Province under 2013 och som

Foto: Paper Province

sträcker sig över en tioårsperiod. Totalt rör det sig om investeringar om 130 miljoner kronor mellan 2013 – 2023. Utöver forskningsrelaterad verksamhet kretsar en stor del kring insatser för att underlätta och möjliggöra kommersialisering av nya skogsindustriella produkter samt utveckling för en ökad effektivitet inom skogsindustriell produktion. Andra medfinansiärer är förutom medlemsföretagen Region Värmland, Karlstads universitet, flera av Värmlands kommuner samt Länsstyrelsen.

KOM OCH BO KOM O CH B O HOS HOS OSS OSS TRIVSAMMA KIL IT RIVSAMMA K IL Är du avv b boende Kils kommun? Är d u iintresserad ntresserad a oende i K i ls k ommun? Välkommen Vä lkommen att at t höra höra a avv d dig ig till till o oss. s s. 0554-192 20, info@kilsbostader.se

KILSBOSTADER.SE

Vi hyr ut lägenheter och lokaler i Deje och Forshaga Forshagabostäder AB ägs till 100 procent av Forshaga kommun. Vi har 768 lägenheter och 9 000 kvm lokaler för uthyrning i både Forshaga och Deje. Läs mer om lediga lägenheter och ställ dig i bostadskö på www.forshagabostader.se.

För att bioekonomin ska kunna blomstra måste det vara enkelt för nya produkter att ta sig ut på marknaden. Ett sätt är att utveckla idéer på de många testmiljöer som finns i Värmland. Som The Wood Region i Sysslebäck, där man 3D-printar former med skogsbaserade råvaror. Foto: Roger Borgelid/The Wood Region.

Besöksadress: Esplanaden 3 (besökstid vardagar 11-12) Växel: 054-56 22 72 (telefontid 9-11) info@forshagabostader.se

17


18

KArlstAd business region

Affärstidningen näringsliv

Styrd Borrning styr i Karlstad Att borra rätt i berg och lera fodras det stor kunnande om tekniken. Den tekniken och arbetssättet har företaget Styrd Borrning i Karlstads AB.

– För att undvika skador på växtlighet och annan natur är styrd borrning ett fördelaktigt alternativ, jämfört med traditionell schaktning, säger Johan Gustafsson som är vd på företaget och ägare tillsammans med Leif Olsson. Det var för 10 år sedan som man startade företaget när man köpte sig ur Kewab där dom var anställda i 20 respektive 18 år och i dag har man 22 anställda. – Tiden har gått fort och hela tiden vill vi utveckla oss, säger Johan som menar att det är viktigt att man använder rätt teknik och hittar smarta lösningar för kunden.

Ståltub 610 mm på väg in under marken. Borra utan skador

Styrd Borrning i Karlstad AB använde olika tekniker när det gäller borrning. – Det går att borra under ytor som är asfalterade eller stenbe-

lagda utan att det uppstår skador på markytan, vilket resulterar i mindre återställningsarbeten, berättar Leif vidare. I extra känsliga naturområden (Natura 2000, trädalléer, vattendrag eller annan skyddsklassning) där schaktning inte är tillåten är styrd borrning optimalt. Johan vill också framhäva personalen och dess stora kunnighet inom dessa områden. – Bra personal med stor kunnighet krävs och kunna ta ett stort ansvar. Och det är oerhört viktigt. Det handlar om ett avgöra vid varje nytt arbete så att det blir rätt, säger Leif. Styrd borrning är en överlägsen metod för att förlägga ledningar när man är rädd om marken. Att borra under träd, vägoch järnvägar, åker- och skogsmark, myrmark och stadsmiljö gör att miljön påverkas minimalt. – Borrhuvudets läge kontrolleras med elektronik och styrs med hjälp av en vinklad styrsked, säger Leif.

– I stadsmiljö finns det ledningar i marken och belagd markyta och då är styrd borrning ett mycket bra schaktalternativ, säger Johan. Detta för att undvika kontakt med el- och vattenledningar, fjärrvärme och fiberkanalisation. Då kan kan styrd borrning passera med stor precision utan att stora schakt behövs. De olika metoderna varierar beroende på markförhållande och omgivning. – Vi har möjlighet att borra i allt från lera och sand till fast berg. Gemensamt för alla är att ett pilothål först borras upp. Detta ryms sedan upp i ett eller flera steg till önskad slutdimension. Flera lösningar

Det är många olika uppdrag som tillfaller företaget i Karlstad. – Det gäller att hitta den teknik som behövs vid varje tillfälle, säger Johan som här ger några exempel på hur man löser det med smart borrning. – Ett exempel är när en hustomt ligger på ett berg, då kan det bli bekymmersamt att förlägga vatten och avloppsledningar, sprängning i berget kan medföra komplikationer. Men då har Styrd borrning receptet på hur man går till väga. – Med styrd hammarborrning

Trånga utrymme

Man har flera olika maskiner som löser det mesta. Här är det djupborrning i ett berg.

Företaget i Karlstad arbetar också inom svåra och trånga utrymmen med stor precision.

Här är det borrning under Åmåls travbana för att leda bort En AT 100. För berg och långa hål.

En AT 100. För berg och långa hål.

har vi hjälpt dessa kunder att kunna ansluta sig till VA-nätet genom borrhål utförda i berg som ger minsta möjliga påverkan på omgivande natur. Kan växa

Företaget har växt i lagom fart och följt med marknaden. – Det är klart att vi kan bli ännu större, säger Johan. Men måste vara offensiv men även det med respekt , säger Leif som också berättar att man har kunder runt om i hela Sverige. De tre viktigaste sakerna är, att kunden ska tänka styrd borrning i Karlstad AB som ett naturligt första val. Att hålla en hög kompetens med visioner att växa med marknaden. Att ha en maskinpark som täcker kundernas behov. Privat

När man inte är ute och borrar kan man koppla av med ishockey och då är det Färjestad man tittar på. Resor är också ett intresse för oss, för Leif blir det minst en resa om året till Usa och för Johan blir det blandning. Att vara ute och fiska har dom också som ett intresse, det är en bra avkoppling från jobbet som man lever med dygnet runt. Bengt Karlsson


Affärstidningen näringsliv

KArlstAd business region

19

Attraktiva bostäder med närhet till skärgård, natur och lugn Riksbyggen är en av de aktörer som planerar att bygga bostadsrätter på natursköna Hammarö. Utbudet av bostadsrätter är relativt litet på Hammarö över lag, men Riksbyggen ser en stor utvecklingspotential i att bygga attraktiva bostäder med närhet till skärgård, natur och lugn.

Norra Hammarötassen ligger mellan Hammarö tätort och Anneberg. Tillräckligt avskilt för att skapa ett unikt lugn, men fortfarande nära Karlstad och stadens puls. Här bygger Riksbyggen flerfamiljshus i liten skala, fyra bostäder i varje hus och närmare bestämt 40 bostadsrätter, i skogsgläntan söder om Anneberg. – Norra Hammarötassen är ett skogsområde idag, med naturliga stigar och kojor i träden. Vi jobbar därför för att bevara skogspartier runt om bebyggelsen och mellan husen i den utsträckning som produktionen tillåter. Riksbyggens intention är att bebyggelsen ska upplevas som en integrering av husen i skogen, förklarar Magdalena Nääs, projektledare för utveckling av Brf Hammarötassen. Bygger in ekosystemtjänster

Att bygga mer hållbart är sedan länge synonymt med Riksbyggens mål och ambitioner.

– När vi utvecklar Norra Hammarötassen som bostadsområde så försöker vi att tillföra minst lika många ekosystemtjänster som vi tar bort i och med byggnationen. Det kommer bland annat att vara sedumtak på garage och förråd, och vi kommer att återplantera växter och träd i området, berättar Magdalena Nääs. Med områdets stora naturliga tillgångar blir det givetvis svårt att helt återskapa det

som naturen själv byggt upp men det Riksbyggen jobbar med är, att kompensera för de tjänster vi bygger bort och tillföra nya ekosystemtjänster i området. Fågelholkar och insektshotell är några exempel på insatser Riksbyggen kommer att genomföra. – Vi har stor respekt för den gamla tallskogen som området präglas av, och vi kommer att gå varsamt fram i den här utvecklingen. Den stora stenen kommer att

bevaras och i den mån det är möjligt planerar vi att spara träkojor och stigar, säger Magdalena. Ett större skogsområde sparas mellan de två byggetapperna och kommer att fungera som naturlig lekplats för områdets barn. Att Riksbyggen vill skapa möjligheter för fler att leva mitt i naturen blir tydligt i Brf Hammarötassen.


20

KArlstAd business region

Affärstidningen näringsliv

Aktiv IT Partner skapar ökad trygghet i IT-världen Aktiv IT Partner i Värmland AB, med huvudkontor i Arvika, grundades av Tomas Björn och Peder Björklund med lång erfarenhet från branschen. Grundarna och tillika ägarna har funnit en trygghet i förmågan att analysera marknaden, och man tillämpar ofta egenutvecklade arbetssätt.

Aktiv IT Partner etablerades i Arvika 2006. Några år in i verksamheten kom lågkonjunkturen och vissa av kunderna drabbades mycket hårt, men då Aktiv IT Partner hade arbetat upp en bred kundkrets spridd över många olika branscher så klarade man sig oskadd genom den perioden. Det gav även kunskap om hur man i framtiden kan möta nästa lågkonjunktur när den kommer. År 2014 startades kontor i Årjäng sedan togs steget fullt ut 2016 och öppnade kontor i både Karlstad och Säffle då var det totalt 14 anställda och detta satte bollen i rullning och idag har företaget 6 kontor och 34 anställda. Nyckeln till tillväxt

Tomas Björn och Peder Björklund är inte rädda för utmaningar. Med Aktiv IT Partner har de gått emot branschråden och istäl-

let fokuserat på att bygga en bred generalistbas, där inriktningen helt kretsar kring att leverera smarta totallösningar istället för snäv spetskompetens inom ett fåtal områden. I praktiken innebär det bland annat att man ofta kommer personligen om det uppstått problem, vilket ger en helt annan trygghet än om support bara sker på distans. På så sätt får Aktiv IT en heltäckande överblick av kundens situation och behov och kan bidra med effektiva lösningar där problemlösning sker på plats. Det ger tydliga resultat, en god relation mellan leverantör och kund, och en kultur där alla kunder har samma värde oavsett om man är en stor industri, kommun, landsting eller ett litet familjeföretag. Idag har Aktiv IT Partner en kundbas på omkring 1500 företag, varav merparten i Värmland men även i övriga landet och till och med utomlands. Aktiv IT Partner har haft en snabb men väl kontrollerad tillväxt under de senaste åren. Nyckel till framgången ligger i en nära och trygg relation med kunderna där man har kompetens att erbjuda totallösningar inom IT för de flesta branscher. Många företag i länet är ändå långt ifrån dagens IT-behov. När man investerar i nya system som ska effektivisera verksamheten så kan bristen på uppdatering av kunskaper förhindra utnyttjandet på rätt sätt, vilket fått Aktiv IT Partner att vara behjälplig med egna utbildningar bland annat. Stort steg in i framtiden

Under slutet av 2019 förvärvades Lexicons utbildningsverksamhet i Karlstad. Det ger ytterligare ett ben i verksamheten med ett komplett utbildningskoncept. – Investeringen öppnar portarna för många av de företagare och även privatpersoner som inte har hunnit skaffa sig nog kompetens för dagens produkter i IT-världen, säger Tomas Björn. Nu är målet att förvalta det vi har och det vi just utökat med och siktet är inställt på en omsättning på 100 miljoner kronor till 2022. – Genom att ha roligt på jobbet så alla trivs, att alla våra anställda jobbar kvar 2022 och att vi har fortsatt nöjda kunder, då har vi lyckats med det som är viktigast i företaget. Vi är stolta och brinner för verksamheten, vi har mycket energi och personliga närvaro, tillägger Tomas. Aktiv IT Partner får det att glöda av den senaste IT-teknologin långt inne i de värmländska skogarna.


Affärstidningen näringsliv

KArlstAd business region

21

Riksbyggen vidareutvecklar attraktiva Sommarro En del av Riksbyggens affärsidé är att skapa attraktiva och hållbara boenden för alla. I stadsdelen Sommaro planerar Riksbyggen egnahemsbostäder i form av par- och kedjehus. 38 bostäder är redan färdigställda och nästkommande etapp i utvecklingen av området kommer nu att påbörjas.

Sommarro är ett av Karlstads äldsta villaområden som präglas av trävillor och lummiga trädgårdar. Här har Riksbyggen under flera år uppfört arkitektritade parhus och kedjehus som sålts nyckelfärdiga med trädgårdar och altaner. Den femte etappen på området kommer att uppföras med liknande utformning. Ett område som har allt

Nuvarande etapp på Södra delen av Sommarro är alltså den femte i ordningen i Riksbyggens regi. Efter den kommer man att bygga bostadsrätter i området, så Riksbyggens engagemang på Sommarro är mycket långsiktigt. Detaljplanen beskriver ett område med boende i småhus med par-, kedje-, och radhuskaraktär inom det område som innefattas av de

två första kvarteren. Detta för att områdets utformning ner mot älven ska bevaras och att alla ska kunna ta del av närheten till vatten. I den sjätte och sista etappen som ligger intill skogen kommer det att byggas bostadsrätter. – Vi tror att det är ett bra komplement i ett område som Sommarro. Det skapar alternativa boendeformer i ett etablerat villaområde och samtidigt bidrar det till ökad mångfald och social hållbarhet, säger Viktoria Sundlén, projektledare på Riksbyggen. Sommarro är ett område som har allt. Med närhet till skolor, förskolor, sjukhus och ett stenkast från stadskärnan är området en trygg plats att leva på. Med naturen som granne är den dessutom vacker. En välbyggd golfbana och skogsområde med elljusspår ligger runt hörnet. Att promenera in till centrum tar inte mer än en kvart, men om man hellre åker buss finns flera busslinjer som förbinder området med resten av Karlstad. Varför bygga egna hem?

Eftersom ett av Riksbyggens mål är att bygga bostäder för alla skeden i livet så är satsningen på egna hem viktig för helheten.

Öppna, ljusa bostäder som är tillgängliga för en större målgrupp understryker tillsammans med gröna omgivningar det sociala. Riksbyggen satsar även på att minimera miljöpåverkan både under byggprocessen och när projektet står klart. Detta görs

bland annat genom att analysera befintliga ekosystemtjänster och på bästa sätt bevara eller kompensera dessa i alla sina områden. Det gröna perspektivet sträcker sig även över materialval och energiåtgång, likaså byggteknis-

ka aspekter och underhåll av det färdiga huset. Riksbyggen vill skapa möjlighet att leva och bo hållbart och naturnära i en bostad nära centrum på Södra Sommarro.

4 5 N YA R U M , S PA O C H P O O L P Å TA K E T Vi utökar med 45 hotellrum, ett spa med hamam, bar och en pool på taket. Allt detta kommer inrymmas i en helt ny tillbyggnad alldeles intill den befintliga hotelldelen. Bygget är redan igång och beräknas vara klart under våren 2021. 054-29 30 00 - info.karlstad@elite.se

E L I T E . S E / K A R L S TA D


22

KArlstAd business region

Affärstidningen näringsliv

Bo i trivsamma naturmiljöer i Kil Endast två mil norr om Karlstad ligger Kil. En liten kommun med stora ambitioner. Kommunen har passerat 12.000 invånare och inflyttningstrenden tycks hålla även för framtiden. Det sätter press på det allmännyttiga bostadsbolaget som måste bygga i takt med efterfrågan.

Kil vinner mycket på sitt geografiska läge med närhet till både natur och storstad. Det geografiska läget gör det dessutom lätt att resa. Via tåg, buss eller bil nås Karlstad på en kvart, och inom tre timmar nås Stockholm, Göteborg eller Oslo. Karlstad Airport

öppnar möjligheter att nå resten av världen och ligger inte ens en mil bort. Inte undra på att fler vill bosätta sig i Kil, vilket de senaste årens statistik också bekräftar. Attraktivt för fler fastighetsägare

Kilsbostäder är bostadsbolaget för alla, som ska serva en stor målgrupp och bidra till att flyttkedjor startas. Samtidigt ska Kilsbostäder göra vardagen enklare för fler, livspusslet ska vara enkelt att lägga i Kil. Det är det kommunen främst konkurrerar med – enkelhet och smidighet. Dessutom så är det oerhört vackert med trivsamma naturmiljöer i Kil. – Vi har ungefär 50 procent av

marknadens hyresrätter i vårt bestånd. Det finns ett flertal privata aktörer som hjälper oss att utveckla bostadsmarknaden och det är också ett kvitto på att Kil är attraktivt för etableringar, säger Ann-Louise Samuelsson, vd på Kilsbostäder sedan drygt fyra år tillbaka och själv inflyttad till kommunen från norra Sverige. – Privata fastighetsägare vågar investera i nya hyresbostäder i Kil eftersom marknaden har varit stabil under många år och allt tyder på att den kommer att fortsätta vara det, fortsätter hon. Vi har också spännande projekt på gång i egen regi, då vi under året hoppas på att kunna påbörja byggnationen av ett femvåningshus utmed Storgatan, mitt i centrum. Planerar långsiktigt

Än är det inte fastställt hur många nya bostäder det blir i det aktuella projektet, men för en kommun i Kils storlek så är ett femvåningshus ganska imponerande. Det blir dock inte det högsta – Kooperativa Hyresrättsföreningen Kils Trygga hem har redan byggt ett på sju våningar med inflyttning i mars. – Femvåningshuset är det projekt som vi kommer att ägna oss åt under några år framöver, men redan nu har vi köpt ett flertal tomter som kommer att bli aktuella för byggnation i framtiden.

Ett exempel är Folkets hus-tomten som vi köpte av kommunen och som vi har stora förhoppningar på. Vi planerar långsiktigt

och det kommer att hända mycket på bostadsmarknaden i Kil framöver, lovar Ann-Louise Samuelsson.

För en bättre och tryggare värld Combitech, ett fristående företag helägt av Saab, är ett nordiskt teknikkonsultbolag som har hela världen som spelplan. Ett ledord för hela verksamheten är hållbarhet. Hållbarhet används då i ett vidare begrepp, där digitalisering och säkerhet ses som viktiga möjliggörare för att lyckas bygga ett mer hållbart samhälle. Combitech anser gemensamt med sina kunder, att hållbarhet är en stark drivkraft för framtiden.

Combitech finns för att bidra till en bättre och tryggare värld. Med kompetens inom allt från teknikinformation till krishantering och cyber security ser Combitech till att rusta såväl försvarsindustri och myndigheter som övrig industri för större utmaningar gällande säkerhet i framtiden. Säkerhet, digitalisering och innovation

En stor del av Combitechs åtagande handlar om att stärka kundernas konkurrenskraft genom utveckling, digitalisering och innovation. Ytterligare ett är att låta medarbetarna utvecklas i sina roller med ett kreativt förhållningssätt till problemlösning. – För våra kunder är vi en part-

slut i kundens alla projekt. – Med hjälp av Combitechs egenutvecklade informationsverktyg, ser vi till att kunden har informationslösningar av senaste teknik, och tekniska lösningar för utbildningar och eftermarknad. Den stora utmaningen under åren tillsammans med just den här kunden har varit att kontinuerligt utveckla verksamheten för att skapa ett mervärde, men tack vare våra kompetenta konsulter, vår kultur och förhållningssätt klarar vi det, säger Annelie Karlsson. ner för säkerhet, digitalisering och innovation. Combitech har vi företagskultur som värdesätter personlighet, lika mycket som affärsmässighet, säger Annelie Karlsson, konsultenhetschef inom Technical Information Solutions i Karlstad. – Inom Combitech utbildar vi konsulter efter marknadens efterfrågan och individens behov och önskemål, fortsätter Annelie. Detta ligger i linje med arbetet för att tillhandahålla rätt kompetens för våra kunder, samtidigt som vi vill skapa en kultur där medarbetarna utmanas och utvecklas. Combitech i Värmland har en bred kompetens av illustratörer, projektledare, informationsinge-

njörer, utbildare, verksamhetoch systemarkitekter, ILS (Integrerat logistikstöd), Cyber Security-expertis och skribenter. Styrkan av de här kompetenserna blir tydlig när de arbetar i symbios. – Tack vare vår kompetensbredd kan vi leverera allt från mindre projekt via resurskonsulter, till helhetsåtaganden där Combitech blir en viktig del i kundens kärnverksamhet. Bra på helhetsåtagande

Combitech har många spännande projekt på gång i Värmland. Ett exempel omfattar ett helhetsåtagande till en stor värmländsk kund, där Combitechs konsulter bistår med framtagande av all dokumentation, från uppstart till av-

Plats för juniora konsulter

Inom Combitechs kompetenser finns ett ständigt behov för rekrytering då företaget sedan en längre tid befinner sig i en expansiv

fas. Behovet innefattar både seniora och juniora konsulter. Inom Combitech får juniora konsulter ta plats. Ett exempel är det fortsatta arbetet inom Combitech Talent Program, ett tvåårigt program som rustar juniora konsulter med yrkeserfarenhet och spetskompetens inom olika områden anpassade efter individ och marknad. Combitech Talent Program är något som gynnar både Combitech och nyexaminerade teknikkonsulter. Programmet har under de gångna åren försett kunder med juniora konsulter, och responsen har varit god. Combitech Talent Program är ett program som bygger på Combitechs största stöttepelare, framtid och hållbarhet.


Affärstidningen näringsliv

KArlstAd business region

23

Digitalwell Arena – innovativ satsning på framtidens hälsotjänster Digitalwell Arena är en satsning på innovativa, digitala hälsotjänster som ger människor mer makt över sin egen hälsa. – Vi står inför stora samhällsutmaningar och måste tänka nytt och arbeta på ett annat sätt för att klara dessa utmaningar, säger Magnus Bårdén, vd på Compare och processledare för Digitalwell Arena

Compare är en klusterorganisation med cirka 100 medlemsföretag som jobbar för att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter och skapa tillväxt, innovation och säkra kompetensenstillgången inom ICT-sektorn i Värmland. Compares just nu enskilt största satsning är Digitalwell Arena. Initiativet resulterade i att Compare – och Värmland – 2018 blev vinnare i Vinnväxtävlingen. Det innebär en tioårig finansiering av innovationsmyndigheten Vinnova för att bygga en nationellt och internationellt konkurrenskraftig innovationsmiljö kring digitala hälsotjänster. – Att den här satsningen har hamnat i Värmland är ett kvitto på att det här finns en samlad kompetens för att kunna utveckla

Magnus Bårdén, VD Compare och processledare DigitalWell Arena. I samband med Compares partnerresa till AIM2 North i Oslo där bla DigitalWell Arena presenterades för våra norska grannar.

nya, digitala hälsotjänster. Här finns en livskraftig digital sektor, spetskunskap inom forskning och unik kompetens hos aktörer som Nordic MedTest och Experio Lab. Vi har dessutom politiker som tror på digitaliserings möjligheter, säger Magnus Bårdén.

Digitalwell Arena är en satsning på samverkan mellan näringsliv, offentlig sektor, akademin och civilsamhället som just nu består av 17 aktörer. Plattformens hjärta finns i Värmland, men den samtidigt är öppen för både nationella och internationella samarbetspartners. I Digitalwell Arena skapas förutsättningar för företag att möta offentlig sektor och dess behov, vilket också ger tillväxt i det regionala näringslivet. Bland annat får företag och entreprenörer hjälp att skapa kontakt med offentlig sektor för att kunna testa nya hälsotjänster och produkter i verkliga miljöer. Omvänt får den offentliga sektorn möjlighet att delta i och påverka utvecklingsarbetet. Aktiva användare med ökad makt över sin hälsa

Digitalwell Arena utvecklar digitala tjänster med användarna i fokus. På så vis ska individen få ökad förmåga att påverka sin egen hälsa och samtidigt minska behovet av hälso- och sjukvård. I dagsläget pekar allt på att vårdens resurser i framtiden inte kommer att kunna svara upp mot behoven hos en åldrande befolkning.

Compare skapar mötesplatser för fler affärsmöten, kompetensutveckling och nätverkande.

Förutom innovation av nya digitala hälsotjänster krävs en transformation till ett system som mer inriktar sig mot preventiva åtgärder, där människor ses som en resurs och inte passiva mottagare av hälso- och sjukvård. – Det kräver också ett tydligt fokus och ett innovativt ledarskap hos den offentliga sektorn för att ta till sig nya lösningar, säger Magnus Bårdén. Forskning tillför kunskap och kompetens

För att lyckas utveckla framti-

dens digitala hälsotjänster krävs också att avancerad, tvärvetenskaplig forskning förs ut till företag, offentlig sektor och civilsamhället. En viktig del i att Digitalwell Arena hamnade i Värmland är den samlade kompetens som finns på Karlstads universitet, exempelvis inom Datavetenskap och Centrum för tjänsteforskning. I det arbetet ingår också att tillsammans med näringslivet och akademin spetsa utbildningar, så att fler väljer att arbeta i den digitala sektorn för att möta framtidens behov.

framtidens affärer växer i skogen Paper Province samlar dem som tar tillvara skogens möjligheter för en hållbar utveckling Vill du vara med? www.paperprovince.com


24

frAmtidens ArbetsplAts

Affärstidningen näringsliv

TietoEVRY, Karlstads mest internationella arbetsplats? Det digitala samhället kräver en helt ny nivå av tjänster där kraven på datasäkerhet, användarvänlighet och tillgänglighet ökar hela tiden. TietoEVRY bygger framtidens uppkopplade samhälle, och för att klara det krävs spetskompetens som är en utmaning att hitta. TietoEVRY har 24.000 medarbetare i 20 länder varav cirka 330 personer i Karlstad.

Hos TietoEVRY arbetar man med utveckling och underhåll av olika typer av IT system och stora globala Telekomsytem. I många fall råder det knivskarp konkurrens kring de system och tjänster som utvecklas. Att hitta rätt kompetens till dessa projekt är ofta utmanande då konkurrensen är global. Internationell arbetsplats

TietoEVRY samlar ett flertal olika discipliner under samma tak i Karlstad. Deras radioverksamhet är fortsatt stark i den globala konkurrensen. I denna verksamhet jobbar idag ca 180 personer och här utvecklar man framtidens mobila radiokommunikationslösningar för både 4G (LTE, Long Term Evolution) och 5G (NR, New Radio) med leveranser till hela världen. – Telekom är en global industri som har satt en unik prägel på oss och vår verksamhet här i Karlstad. Vi har inte bara kunder världen över – vi har även kontor i många olika länder som t.ex.

Ett av Tietos team. I bakgrunden ser man spår av den språkträning som gruppen själva har initierat för att hjälpa de som kommer utifrån att lära sig svenska.

Kina, Polen, Tjeckien och Ukraina. Då vi har kontor och verksamhet runt om i världen och jobbar med globala kunder så har också vår personalstyrka kommit att få en väldigt internationell prägel med ett stort antal olika nationaliteter representerade hos oss berättar Anna-Karin Rang-

nitt, som tillsammans med Lennart Brodin, Per Borg och Johnny Kristiansson är ansvariga för radioverksamheten i Karlstad. – Att vara flexibel, ha rätt kompetens och snabbt kunna ställa om efter kundens behov blir allt viktigare för att överleva i den hårda konkurrensen. Det är verk-

ligen något som vi med stolthet kan säga att vi har lyckats bra med säger Johnny Kristiansson. – Vi har en stark bakgrund inom telekom och vi erbjuder en häftig miljö att arbeta och utvecklas i. Förutom rätt teknisk grundkompetens är det viktigaste kravet att man behärskar engel-

VÄSTANÅ TEATER BERÄTTAR

AV SELMA LAGERLÖF REGI LEIF STINNERBOM

BERÄTTARLADAN SUNNE 2020

Biljetter: vastanateater.se tickster.com eller 0771- 47 70 70

ska. Att inte ha svenska som modersmål är alltså inget hinder, vi är en internationell arbetsplats och vi samverkar med partners över hela världen, förklarar Lennart Brodin. Utvecklar för framtiden

TietoEVRY engagerar sig i kompetensfrågan på många sätt, bland annat genom att vara synliga och aktivt marknadsföra både branschen och det egna företaget på platser där framtidens talanger rör sig. Men enbart teknikhöjd räcker inte för att kunna knyta framtidens medvetna IT-konsulter till sig. – Det finns många andra värden som vägs in när man väljer arbetsgivare idag, speciellt inom vår bransch. De flesta vill kunna vara en del av något som främjar samhällsutvecklingen och det kan vi på TietoEVRY verkligen stå för, säger Anna-Karin. Bland det viktigaste för TietoEVRY framöver blir att sprida kunskap om vad IT-branschen kan erbjuda och vad en medarbetare hos TietoEVRY kan jobba med, vilka roller som finns och hur man kan vara en del i en större leverans för ett bättre och mer hållbart samhälle. Att då kunna rekrytera globalt ger ett stort försprång. – Vi är med och utvecklar lösningar som kommer att lanseras om några år. Vi är med och leder utvecklingen inom 4G och 5G. Om man vill arbeta i teknikens framkant så är TietoEVRY i Karlstad rätta stället, säger Per Borg avslutningsvis.


Affärstidningen näringsliv

frAmtidens ArbetsplAts

25

Lokalt företag bygger och satsar lokalt Prepart Projekt AB i Karlstad planerar och utvecklar främst bostäder lokalt i Karlstadsområdet. -Vi letar efter och införskaffar lämpliga fastigheter och befintliga byggnader i centrala Karlstad, vilka vi bygger om till moderna bostäder. Till det anlitar vi lokala byggnadsfirmor, berättar projektansvariga Maria Frykblom.

Aktiviteten är i full gång med flertal projekt avseende bostäder i olika stadier från snart inflyttningsklart till nyligen införskaffat vilket befinner sig på rit- och planeringsstadiet. Det kan lig-

ga lång tid bakom vissa projekt innan byggstart kan ske. Projekten genomförs ofta i samarbete med Karlstadhus AB. Inget projekt är likt det andra, många är bostadsrättslägenheter, en del hyresrätter. Olika områden bjuder på olika förutsättningar, från mitt i centrum till närmare Vänern, där den kända solen i Karlstad glimmar i vatten utanför bostaden. Attraktivt boendekombination i höghus

Strålande utsikt vid tre sidor runt fastigheten, över både Klarälven och Vänern, bjuder det nybyggda 17 våningar höga huset på Orrholmen i Karlstad på. 45 lägen-

heter blandat mellan två,- tre,och fyra rum och kök. Alla ingår i bostadsrättsförening Orrholmsstrand och inflyttning beräknas till november/december 2020. Hela fastigheten är tillgänglighetsanpassad, samt har gemensamma utrymmen med kök, bastu och en relaxavdelning. I samband med entrén ligger en gemensam möteslokal, samt ett pentry. Det unika är att huset består av två fastigheter med separata boendeformer. I de nedre planen, ligger det dygnet runt bemannade äldreboendet Aleris, där inflyttningen är beräknad till april 2020. Visst samarbete kommer finnas mellan de två boendeformerna. – Framtidens generationsboende, bo nära dina kära i flera generationer, kan skapa trygghet och livsglädje för både gammal som ung, menar Maria Frykblom. Lugnt boende mitt i city

Mitt i centrala Karlstad, Norra Kyrkogatan 6, alldeles bakom torget, ombildas befintligt kontorshus till 32 nya bostadsrätter i en-, två- och tre rum och kök med garage i källarplanet. – Inflyttning beräknas till december 2020 och vi har redan sålt

VI SKAPAR VÄRDE ÅT ER – INTE ADMINISTRATION

70 procent av lägenheterna, säger en glad Maria Frykblom. Ett planerat hus med byggstart hösten 2020 är det lite spektakulära huset bostadsrättsföreningen ”Strykjärnet” på Norrstrand. Det planeras att byggas i en trekantig modell likt ett strykjärn, där spetsen blir ett inglasat burspråk. Fastigheten kommer att bestå av en-, två- och trerums lägenheter. Säljstarten är just påbörjad. Projektering och planering

Ännu ett bygge planeras med sjöoch stadsnära läge vid Tullholmsviken på tomten där Coop har bedrivit sin verksamhet. Här pågår

projektering för närmare 140 hyresrätter samt 60 bostadsrätter. På Färjestad pågår ytterligare ett intressant projekt med bostadsrättsföreningen Koltrasten, där befintlig lokal planeras att rivas. Två nya fastigheter kommer att byggas med 37 lägenheter, två-, tre- och fyra rum och kök. Läget präglas av villaområde med glest mellan bostadsrätter, medan intresset ökar för den här boendeformen, när tiden kommer att man vill sälja villan och flytta till lägenhet men bo kvar i området. Framtiden ser ljus ut för den som söker boende i Karlstadsområdet med många fräscha nybyggda bostadserbjudande.

Jippie, lön och ekonomi Vi vill dela med oss av vår kompetens och visa hur man kan dra nytta av den moderna, digitala tekniken för sin redovisning, lönehantering och HR. Hur kan vi hjälpa dig? Vi gillar även norska regler!

Redovisning • Löner • HR Interim • Rekrytering • Utbildning Fastighetsekonomi • Rådgivning www.accountor.se • 020-30 00 40


26

frAmtidens ArbetsplAts

Affärstidningen näringsliv

Fastighetsservice med koll på hållbara lösningar Värmlands Fastighetsservice har under flera decennier sett till att skapa trygghet för fastighetsägare i Karlstad. Oavsett om man har ett par eller tusentals lägenheter kan man dra nytta av det kompletta tjänsteutbudet som Värmlands Fastighetsservice erbjuder.

Värmlands Fastighetsservice ser till helheten och skapar en bättre totalekonomi med långsiktiga perspektiv. Att skapa lönsamhet och bättre avkastning på kundernas investeringar är en förutsättning för att vara konkurrenskraftig över tid, och här anser företagets vd Anders Skoglund att man lyckats väldigt bra. – Tack vare vår bredd av tjänster och kompetenser utgör Värmlands Fastighetsservice idag ett självklart val för många fastighetsägare i och omkring Karlstad. Eftersom vi dessutom anpassar våra åtaganden utifrån varje kunds specifika behov kan våra kunder alltid lita på att vi levererar en kostnadseffektiv helhetslösning som passar just dem, säger Anders inledningsvis. Vilka åtaganden har Värmlands Fastighetsservice?

Värmlands Fastighetsservice kan åta sig allt som rör löpande och förebyggande fastighetsskötsel, både invändigt och utvändigt. Företaget har dessutom beredskap med jour dygnet runt för att åtgärda akuta problem som kan uppstå exempelvis i samband

med olyckor såsom vattenläckor och liknande. – För att kunna tillhandahålla konkurrenskraftiga och hållbara tjänster har vi ett brett nätverk av samarbetspartners i Karlstad och kringliggande kommuner som Hammarö och Kristinehamn. Vi kan snabbt vara på plats om det händer något och vi har kontakt med alla typer av hantverkare och servicebolag i dessa trakter. Vi har även förstärkt vår egen organisation med ett antal nyanställda, bland annat lokalvårdare och fastighetsskötare, informerar Anders Skoglund. Även ekonomiska uppdrag hör till verksamheten och man sköter bland annat administration med hyresavisering och kontroll av betalningar på uppdrag fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Bland resterande kunder finns allt från mycket stora fastighetsägare med cirka 2500 lägenheter till mindre intressenter med innehav av ett fåtal lägenheter. Kan man vara expansiv och proaktiv samtidigt?

Det gemensamma intresset för alla kundkategorier är att skapa en bra ekonomi i fastighetsbestånden och det görs enligt Anders Skoglund bäst genom att satsa proaktivt och eliminera risker, vilket också är direkt förenat med att satsa på hållbarhet eftersom det handlar om att hushålla med resurser. – Bland ytterligare tjänsteområden finns inredningsmontage. Det är en tjänst som efterfrågas över hela Värmland och det kan

öppna upp för expansion mot fler orter och kommuner lite längre bort från Karlstad framöver, tror Anders. En annan utveckling är att allt mer teknik integreras i nya fastigheter. – Det finns ju även ett stort behov av att få in mer teknik i gamla fastigheter och här kan vi på Värmlands Fastighetsservice underlätta genom att erbjuda vägledning för hur man bäst uppdaterar det äldre beståndet teknikmässigt utan att överinvestera, och samtidigt utan att stå utanför den digitala utvecklingen, förklarar Anders Skoglund. Tekniken kan även användas för att uppnå hållbarhets- och besparingsmål, genom energieffektivisering som exempel. Här finns det mycket kompetens inom Värmlands Fastighetsservice som kan vara till nytta för fastighetsägare som vill vara expansiva, attraktiva och samtidigt proaktiva i sitt ägande och sin förvaltning.


Affärstidningen näringsliv

frAmtidens ArbetsplAts

27

Ökad digital satsning hos Accountor i Karlstad Accountor Ekonomi och Rådgivning AB i Karlstad med 45 engagerade redovisnings, HR och lönekonsulter, är en del av norra Europas största företag för löne och ekonomitjänster. Ett företag där fokus ligger på att befinna sig i framkant med digitalisering av verksamheten för att arbeta effektivare och minimera pappershanteringen.

Starten i Karlstad skedde med redovisningsföretaget Ekonomikompetens 2004. Företaget blev ett med Accuntor 2014, ett internationellt företag där verksamheten i Sverige bedrivs på 8 kontor och ca 300 medarbetare. – En spännande utveckling för oss är att vårt tidigare jämna tillväxtflöde nu har accelererat. Detta är en följd av nya redovisningssamarbeten och mer digitaliserade lönelösningar och Accountor satsar stort på att utöka verksamheten i Värmland berättar Team Manager Madeleine Marthinusen i Karlstad. . Karlstadskontoret har inriktningen redovisning och lönehantering, verksamheten är i framkant av digitalisering så kunderna kan jobba effektivare och slipper lägga tid på att hantera papper. En del kunder väljer outsourcing av hela eller delar företagets ekonomiavdelning. Outsourcad redovisning kan vara avgörande för ökad tillväxt, rapportering går snabbare med bättre kvalitet och man får mer tid till att fokusera på kärnverksamheten. Fördel att vara verksam i en universitetsstad

Tillväxten av medarbetare finns ofta på nära håll, då studenter från universitetet i Karlstad kan

Våxnäsgatan 10, 653 40 Karlstad, 070-916 67 57

Team Manager Madeleine Marthinusen i Karlstad.

Mångfald – det är så lätt att säga att man tar det på allvar. Vi pratar inte, vi gör: • Tieto är bland topp 3 av globala tech-företag i Equileaps 2019 “Global Gender Equality Ranking”.

få praktikplats eller extrajobb på samma ort som utbildningen finns. Det blir en win win situation för både företag och studenter. Studenter slipper resa till andra städer och det kan ge stor möjlighet till senare anställning. Arbetet är även mycket digitalt och kontoret har kunder som kommer från hela Sverige, många från storstäderna. Så det går att få samma utvecklings- och karriärsmöjligheter hos Accountor i Karlstad som i större städer.

-Viktigast är arbetsmiljön och den goda stämningen bland medarbetarna, det är högt i tak och en väldigt familjär stämning enligt Madeleine Marthinusen där gemenskapen ofta fortsätter in på fritiden. Våra medarbetare är det viktigaste vi har. Vi är övertygade om att när våra medarbetare mår bra avspeglar det sig i arbetet och det leder i sin tur till att vi får nöjdare kunder.

• 2018 utsåg BeyondDiversity Foundation Tieto till en av Indiens 100 bästa arbetsplatser för kvinnor. • 2015 blev Tieto det första IT-bolaget i världen att få EDGE-certifiering för “gender equality”.

Årets karriärföretag 2019

Företagets utveckling skapar efterfrågan på fler medarbetare som vill växa och utvecklas vidare i ett yrke där man får arbeta mycket under eget ansvar. Här finns spännande förutsättningar till en framtida karriär. Att tillhöra en större organisation med tillgängligt stöd från konsulter med specialistkunskap och lång erfarenhet är en fördel och ger ökad möjlighet att ta till sig kunskap och utvecklas. Accountor har stort fokus på kvalitet och kvalitetssäkring av arbetet är viktigt. För att möta förändringar och nya krav behöver våra medarbetare hålla sig uppdaterade och ständigt vidareutveckla sina kunskaper. Då målet är att bli bäst i branschen, lägger Accountor stor vikt vid detta, vilket det ges goda möjligheter till i interna utbildningsprogram. Den fokusering företaget har gjort och gör på personalen resulterade i att Accountor blev utsedd till årets karriärföretag 2019.

Total fastighetsförvaltning, eller så mycket du vill ha...

FKJCGJJFMF©DŒ|‰D„‹


28

frAmtidens ArbetsplAts

Affärstidningen näringsliv

Skräddarsydda utbildningar för näringslivet Karlstads universitets uppdrags AB är universitetets helägda dotterbolag, vilket i sin tur förmedlar efterfrågad utbildning på högskolenivå för yrkesverksamma, genom uppdragsutbildning. -Många företag söker kontakt med universitetet för att rekrytera studenter men tänker sällan på att vi också kan erbjuda fortbildning av den egna personalen, säger bolagets vd Camilla Johannesson.

Bolaget, som startade 2005, ska vara en länk mellan universitet och olika arbetsgivare. Verksamheten förmedlar uppdrag till olika kunder för cirka 55 miljoner kronor varje år. Ofta kan en uppdragsutbildning vara det första steget för ett företag i kontakten med universitetet. Bolaget samordnar planering och kontakterna mellan uppdragsgivaren och den på universitet ansvariga för utbildningen. Kurserna kan skräddarsys efter kundens behov och genomförs när och hur det passar kunden bäst. Det innebär att Karlstads universitet genomför utbildningar runt om i hela landet och även utomlands. Kurserna bygger på senaste forskning och sker ibland i samverkan med andra aktörer, för att få in viss spetskompetens som kompletterar universitetets egna lärare. – Ett exempel är att vi under många år erbjudit kurser i olycksutredning i samarbete med MSB. Myndigheten för samhälls-

skydd och beredskap, säger Camilla Johannesson. Efterfrågan styr möjligheterna

Många företag är inte medvetna om möjligheterna att utveckla sin verksamhet genom kompetensutveckling för personalen, genom en anpassad utbildning från universitetet. Ofta tror de att deltagarna behöver ha formell behö-

Camilla Johannesson, vd Karlstads universitets uppdrags AB. Foto: Andy Lind

righet för högskolestudier. – Så är det inte, berättar Camilla Johannesson. Deltagarna utses att gå kursen av sin arbetsgivare, istället för att söka i konkurrens och antas som ordinarie studenter. Deltagarna behöver inte ha någon tidigare erfarenhet av universitetsstudier. Kunden avgör i fall en kurs ska ge möjlighet till högskolepoäng eller inte. Ungefär hälften av de kurser bolaget förmedlar kan ge högskolepoäng, övriga ger inga poäng. Omfattningen på en uppdragsutbildning kan skilja från en halvdag till ett helt program. De flesta av utbildningarna är skräddarsydda för en kund, men det erbjuds även många öppna kurser där deltagarna kommer från olika arbetsgivare. Möjligheten finns ibland för enstaka deltagare, genom att de samläser en kurs med ordinarie studenter. Just nu pågår arbete med att ta fram helt distansbaserade kurser för ett stort företag. Det vanligaste är att våra kunder vill ha en blandning av fysiska

Vår på Karlstads universitet. Foto: Karlstads universitet.

möten och distansmoment. – Kunder inom offentlig sektor har en större vana att köpa uppdragsutbildning från universitetet. Där ser vi att vi har en uppgift att göra fler aktörer i näringslivet medvetna, av vilka möjligheter och resurser vi kan tillhandahålla, berättar Camilla Johannesson. Arbete pågår i att ta fram fler öppna kurser vilka riktar sig mot näringslivet inom olika branscher, bland annat i samverkan med de kluster som finns i Värmland. Exempel på några ämnesområden där kurser erbjuds till näringslivet är, pappers- och massateknik, ekonomi, ledarskap, lean, tjänsteutveckling, interkulturell kommunikation, affärsengelska och programmering.

– Vi förmedlar även uppdrag vilket innebär att företag kan nyttja överkapacitet i utrustning och laboratorielokale. Antingen kan de hyra in sig på universitetet när utrustningen inte nyttjas av studenter och forskare eller få tester utförda av personal på universitet när de personella resurserna finns, berättar Camilla Johannesson.

Testa produkter och material på universitetet

Vid Karlstads universitet finns det välutrustade laboratorielokaler för forskning och undervisning.

Anders Hultqvist, professor i finansrätt vid Handelshögskolan, Karlstads universitet. Foto: Andy Lind.

Wermlands industriplåt fortsätter att växa

”Det viktigaste är att våra kunder blir nöjda” WIPAB Wermlands Industriplåt AB är ett privatägt plåtbearbetningsföretag med inriktning på legotillverkning. Företaget är lokaliserat i Grums i Värmland har fortsatt att växa och man har idag 65 anställda och verkstadslokalen är på över 7000 kvadratmeter. WIPAB utför all form av legotillverkning inom plåt.

– Vi söker att ständigt hjälpa till med att förändra och förbättra för att få fram de bästa och mest kostnadseffektiva tillverkningsmetoderna med högsta kvalité, säger företagets vd Stefan Niklasson, som är vd och marknadschef på WIPAB. Idag bygger vi egna maskiner i Grums, och är en systemleverantör. Före-

taget bildades 1985 och Stefan själv har arbetat i företaget i 25 år, med andra ord ett jubileum. – Kul att det gått så bra sedan starten, säger Stefan som kommer att fira sitt jubileum längre fram. Vinsterna vi gör i företaget återvinner vi vilket gör att vi vill växa och bli ännu större. Något tak på hur stort företaget skall bli? – Nä inte direkt, men det är klart att vi inte skall bli allt för stora, säger Stefan. Lagom är ju alltid bäst men samtidigt är det en målsättning att växa och bli ännu bättre. Jobbar för kunden

WIPAB är mån om att göra det bästa för kunden. – Det finns många faktorer i det här arbetet som är viktigt, sä-

Här är en översikt över de 7.500 m2 verkstadsyta.

Svetsning och montage av rostfria kvalitetsprodukter.

Peter Magnusson (t.h) är svetsansvarig på Wipab i Värmland.

ger Stefan. Kvalité och Miljö är för oss en ledstjärna och arbeta för nöjda kunder, vägledning och idéer för kundens produktutveckling. Vi tillämpar alltid gällande lagar och andra krav och hela tiden bedriva ständig kompetensutveckling. Det är också viktigt att styra kvalitets- och miljöarbetet mot uppställda mål så att kvalitets- och miljötänkandet blir en naturlig del i det dagliga arbetet, menar Stefan. Fördelen är att vi ligger nästan mitt i Sverige, säger Stefan. Vi arbetar i hela Mellansverige där man utför arbete från Stockholm till Göteborg och vi har också en stor kundkrets i Norge.

Kunnig personal

Stefan Niklasson är också mån om att framhäva sin personal. – Jag är jättenöjd med alla våra anställda och den kunnighet de bedriver. Det är företagets ansikte utåt och man gör det bästa för kunden och dess önskemål. Sedan är man mycket nöjda med den kvalité man har och arbetar med och har väldigt få reklamationer. Vi är i första hand inriktade med rostfria produkter, de vi tillverkar är 85 procent i rostfritt material. Certifieringar på agendan

Wipab Wermlands Industriplåt AB har som mål att under sen

Svets av rostfria produkt

vinter 2020 vara klara med det arbete som slutförs då det gäller svetscertifieringar. Vi räknar med att både EN1090 och EN3834 skall vara implementerade på företaget så snart som möjligt. Detta kommer att ge oss större möjligheter att ta in andra jobb i verkstaden än de vi utför idag. Detta tillsammans med att vi installerat fler och större traverser gör att vi kan åta oss både större och mer kvalificerade arbeten. Bengt Karlsson


Affärstidningen näringsliv

DU HAR ALLA MÖJLIGHETER HOS OSS. Våra utbildningar är utformade i nära samarbete med näringslivet och ger goda möjligheter till jobb. Oavsett om du är intresserad av yrkeshögskoleutbildning, uppdragsutbildning eller gymnasieingenjörsutbildning är du välkommen till oss. Läs mer på karlstad.se/karlstadsteknikcenter

frAmtidens ArbetsplAts

29


30

frAmtidens ArbetsplAts

Affärstidningen näringsliv

AFRY - nya varumärket för en av Karlstads största arbetsgivare ÅF bildades 1895, Pöyry 1958. Två historiska bolag och konkurrenter som under februari 2019 gick samman till ett bolag. I slutet av november förra året enades konsultjätten under ett nytt gemensamt varumärke – AFRY. AFRY i Karlstad har idag cirka 340 anställda, en siffra som har tredubblats de senaste tio åren och förväntas öka ytterligare.

– Vi ser tydligt styrkan av att vår sammanslagning lokalt här i vår region, men även när det gäller större projekt i hela Sverige och internationellt, säger Dan Werme, regionchef för AFRYs division Process Industries i Sverige. AFRY är idag representerade i 50 länder och är Nordens och ett av Europas, största konsultföretag. Bolaget har idag cirka 17 000 konsulter som erbjuder tjänster inom teknik, design och rådgivning inom tre huvudsakliga sektorer; industri, energi och infrastruktur. I region väst finns alla bolagets olika tekniktjänster väl representerade i Karlstad, närliggande kontor finns i Åmål och Arvika. Kontoret i Arvika startades upp för ett år sedan, kontoret i Åmål är däremot väl

etablerat med 50 anställda. Kompletta hållbara industriprojekt

I Karlstad ligger tyngdpunkten mot industri av naturliga skäl, då många pappersbruk och maskinleverantörer är verksamma i regionen. – Vi är idag mycket heltäckande inom alla discipliner för att genomföra kompletta, stora industriprojekt, berättar Dan. – Det är mycket som händer inom processindustrin idag, frågor kring klimatpåverkan ligger högst upp på agendan för hela branschen och något som berör hela samhället. Här ser vi styrkan att med vår bredd och unika kompetenser kunna bidra till den utvecklingen, menar Dan och pekar på att mycket av dagens resurser finns att hämta i skogen. – Vår sammanslagning med bästa konkurenterna innebör att vi ökar möjligheterna att bidra till hållbarhet i utvecklingen. Det gäller såväl socialt, ekonomiskt och ekologiskt. Långsiktiga lösningar för framtiden

Omställningen till hållbarhet driver tydligt utvecklingen inom bolaget som bland annat valt att in-

Johan Schulstad, säljchef och Dan Werme, affärsenhetschef, hos AFRY gläds åt den positiva utvecklingen inom bolaget.

leda ett långsiktigt samarbete med stiftelsen Gapminder för att kartlägga okunskap inom ett antal områden, däribland klimat, hållbarhet och energi. Målbilden inom hållbarhet inkluderar även arbetet kring rekrytering. – Att aktivt kunna göra skillnad genom att skapa långsiktiga lösningar för framtiden attraherar många unga idag, vilket gör det till en kärnfråga för oss som ar-

betsgivare likväl, säger Dan. Detta gäller inte minst inom processindustrin vilken är en central del i de utmaningar vi står inför idag. Branschbäst bland unga ingenjörer

Att notera i sammanhanget är att bolaget årligen placerat sig i topp på rankinglistor bland unga ingenjörer som presenteras av Universum. 2019 som tvåa samt trea

och dessutom med benämningen branschbäst. – Vi är självklart stolta över utmärkelsen, det skapar värde för oss både som konsultbolag och i vårt jobb att rekrytera de bästa medarbetarna. Vi och de industrier som tar vara på chansen att arbeta hållbart har helt enkelt ett fantastiskt läge ur många aspekter, avslutar Dan Werme.

Soleil IT skapar ordning och reda i den digitala arbetsmiljön Soleil IT I Karlstad visar kunder hur de kan förbättra relationerna i den digitala arbetsmiljön samt därmed underlätta för medarbetare på företag att kommunicera internt. Nya sätt att tänka och samarbeta på, genom en lättillgänglig intern plattform.

Moderna digitala tekniker skapar även negativa stressrelaterade effekter! Något som kan motverkas genom att få rätt vägledning och anpassa varje arbetsplats efter sitt

behov. Det är siktet inställt på i den framtida digitala verksamheten Företagets inriktning är att ge de verktyg som behövs för att motverka den stress som uppkommer i dagens moderna digitala arbetsmiljö. Med ett konstant öppet inflöde av information blir det ofta avbrott, vilket lätt ger ett ineffektivt arbetet och ger en ständig stress. – Det tar upp till 20 min att komma i fokus och koncentrera sig på en uppgift säger Soleil Its VD Per Johansson.

Utbildning i hantering av digital tillgänglighet.

Företaget har bred kompetens inom intern kommuniation på Intranät där det erbjuds förstudier, projektledning och effektkartläggning. En utbildning utifrån det som finns att tillgå på respektive företag och förmågan att hantera och använda det på rätt sätt. Vilket kan skapa en möjlighet att hålla samman verksamheten för att uppnå det mål man eftersträvar. Genom en intern portal för hantering av dokument

och andra saker skapar man en struktur för ordning och reda. Den moderna digitala arbetsplatsen

Framtidens utveckling är att spalta upp alla möjligheter och sortera fram det företaget behöver för att fokusera på sin verksamhet. Utan att bli störd och stressad av allt som finns tillgängligt, så skapas möjligheten att arbeta ostört och koncentrerat. Det underlättar kommunikationen och samarbete på arbetsplatsen, med rätt verktyg och system blir det smidigt att utföra sina uppgifter med hög kvalitet. Stort behov

Från en företags start av fyra personer och en anställd axelererade

Soleil It i hög fart då efterfrågan var hög, de senaste 4 åren har man fördubblat omsättningen och idag är det ett 40 tal anställda. Dagens Industri utser varje år de snabbast växande företagen till Gaseller. Soleil har fått utmärkelsen Gasell både 2018 och 2019. Konceptet har varit att visa kunden hur effektivt deras verktyg är, det har gett dem många stora arbetsplatser som kunder, den största statliga är Försäkringskassan och på den privata sidan är det Scania. Totalt har företaget ca hundra kunder. – Denna framgång har blivit möjlig tack vare våra fantastiska medarbetare som smittar av sig på våra kunder säger VD Per Johansson.


Affärstidningen näringsliv

frAmtidens ArbetsplAts

31

Eurocon bygger upp ny verksamhet i Karlstad Eurocon är en uppstickare bland teknikkonsultjättarna men inte desto mindre en verksamhet som grundas på erfarenhet, kvalitet och kunskap. Som mindre konsultbolag erbjuder Eurocon sina medarbetare utökade möjligheter att få prova på olika roller, något som kan vara svårt att erbjuda i större organisationer.

Eurocon har varit verksamma i Karlstad under knappt års tid, men har redan byggt upp starka relationer. Det nystartade kontoret i Karlstad är startskottet för en utveckling i Värmland, där Eurocon strävar efter att vara en strategisk partner i viktiga industriprojekt.

– Målet är att utöka verksamheten mot ungefär 20 konsulter. Då har vi en kostym som passar för marknadens efterfrågan, säger Christer. Kvalitet går före kvantitet

Christer Karlsson är noga med att poängtera att kvalitet går före kvantitet hos Eurocon. Det gäller såväl i valet av projekt som i rekryteringen. Mycket handlar om att bygga starka team med en delad kultur. – Vi har nu en unik möjlighet att bygga upp en egen kultur i Karlstad i samband med att vi växer. Vi är därför restriktiva med vem vi tar med på resan. Våra konsulter ska vara självgående och ansvarsfulla, de ska kunna ta egna beslut och samtidigt vara ly-

hörda för varandras idéer och förslag. Christer menar att storleken på bolaget, tillsammans med den familjära stämningen, gör att organisationen har behållits platt och samtliga medarbetare har därmed ett ganska stort inflytande i bolagets utveckling. – Främsta fördelen med storleken är att man snabbt både får prova på många olika saker inom yrket samt snabbt skapar ett stort kontaktnät både internt och externt, tillägger han. Av Eurocons cirka 250 anställda är drygt hälften ingenjörer inom el och automation. Att det kommer att bli fler arbetstillfällen inom automationsområdet i framtiden är säkert. Eurocon ser ett stort behov av att rekrytera in-

genjörer inom flera discipliner. Det tillsammans med den kompetens och de erfarenheter som Eurocon fått med sig i tidigare

projekt stärker Eurocon som en konkurrenskraftig leverantör av ingenjörstjänster.

Providing leading solutions for generations to come #makingfuture

Apply at AFRY.com

Karlstad levererar till Umeå

Det uppmärksammade och nu färdigställda utvecklingsprojektet på Östrands massafabrik i Timrå var ett av Eurocons största åtaganden genom åren. Projektet var även ett av Sveriges största industriprojekt genom tiderna. Nu är Eurocon med och expanderar verksamheten vid sulfatmassafabriken SCA Obbola, som får en helt ny fiberlinje bland annat. Eurocon har fått både mekanik och anläggningskonstruktion samt automation på den nya fiberlinjen, HVAC-projektering samt delprojektledaruppdrag, där man från Karlstad är med och arbetar med automationsuppdraget. – Karlstadkontoret är med och levererar i Obbolaprojektet, även om det ligger i Umeå. Vår verksamhet är inte begränsad till ett visst geografiskt område, vi samverkar över gränserna och gör insatser där det behövs, förklarar Christer Karlsson, vd för Eurocon i Karlstad. Christer har fått i uppdrag att bygga upp en ny verksamhet i Karlstad, som på sikt ska omfatta samtliga av Eurocons discipliner. Redan idag finns en bred kompetens inom allt från elautomation och elkraft till mekanik och rör.

Legotillverkare av rostfria kvalitetsprodukter! Timmermansg. 3 Grums 0555-430 60 www.wipab.se

KAU.SE/UPPDRAGSUTBILDNING

Prepart Projekt AB Västra Torggatan 10, 2 trp, 652 25 Karlstad 070-393 11 57 www.prepartprojekt.se


32

frAmtidens ArbetsplAts

Affärstidningen näringsliv

Karlstad blir vinnare i större satsning på yrkeshögskoleutbildningar Teknikorienterade företag kan skatta sig lyckliga i Karlstad. Det finns en påtagligt stark drivkraft för att vidareutveckla och stärka teknikutbildningarna på gymnasial och högre nivå. Dessutom har företag, organisationer och myndigheter en gemensam mötesplats för utveckling i form av Karlstads Teknikcenter.

Vid Karlstads Teknikcenter samlas utbildnings- och kompetensutvecklingsinsatser som har någon form av tekniskt innehåll. Centret har en tydlig koppling till det lokala näringslivet på flera sätt, bland annat i form av branschråd för utveckling och genomförande av yrkeshögskoleutbildningar men även som samarbetspartner för utformning av gymnasieskolans teknikprogram med T4, det fjärde tekniska året för gymnasieingenjörer. Dessutom har uppdragsutbildningar blivit ett allt vanligare inslag i den dagliga verksamheten. Skapar rekryteringsunderlag

Karlstads Teknikcenter är en resurs för lokala och regionala företag när det gäller såväl rekryteringsunderlag som kompetensutveckling. Yrkeshögskoleutbildningar är en långsiktig investering som kräver planering och genomförande under flera års tid. Önskas däremot en snabbare insats kan uppdragsutbildning vara ett bra alternativ. – Vi kan anordna nästan vilken kurs som helst, beroende på vad marknaden efterfrågar. Ofta kan det vara kunskap som redan finns inom något av våra yrkesprogram och då kan vi anpassa det och göra ett nytt program som fungerar med kundens schema och behov, säger Henrik Degert Grahn, rektor på Karlstads Teknikcenter. Yrkesutbildningarna har en stark teknisk prägel med uppbackning från industrin, men för att möta ett stort behov på arbetsmarknaden har även utbildningar med vårdinriktning utvecklats. En anställningsgrad på mellan 80 och 100 procent efter avslutad utbildning är att räkna med även under 2020. – Att vi har näringslivets uppbackning är oerhört viktigt för vår fortlevnad och framtida utveckling. Därför kommer vi att satsa ännu mer på att utveckla uppdragsutbildningar tillsammans med företag i regionen, tillägger Henrik. Större satsning på yrkeshögskoleutbildningar

Karlstads Teknikcenter får mycket nationell uppmärksamhet och har bland annat gästats av Stefan Löfven. Att regeringen nu dessutom har för avsikt att satsa mer på

yrkeshögskoleutbildningar ser Henrik Degert Grahn som mycket välkommet. Det kommer sannolikt även att föra med sig utvecklingsmöjligheter för övriga utbildningsformer i Karlstad, menar han. – Vi gläder oss åt att vi nu kan erbjuda nio olika yrkeshögskoleprogram. Det senaste tillskottet är en trafiklärarutbildning som startar första gången nu i höst. Övriga åtta yrkeshögskoleprogram är samma som vi haft under flera år. Trafiklärarprogrammet är sökbart från februari liksom de övriga programmen: anläggningskonstruktör, automationsingenjör, barnspecialiserad undersköterska, diagnostekniker inom mo-

Henrik Degert Grahn, rektor Karlstads Teknikcenter. Foto: Christine-Holm

torbranschen, industriell elektroniktekniker, industrirörtekniker, processtekniker samt vårdadministratör.


Affärstidningen näringsliv

frAmtidens värmlAnd

33

Riktigt bra teater från Värmland Från folkkulturen och de värmländska skogarna hämtas inspiration för att skapa professionella teaterupplevelser på hög nivå. Det unika konstnärliga uttrycket gör att alla som någon gång sett en produktion av Västanå teater känner igen berättarstilen, även om själva produktionen är ny.

Intresset för teater ökar. I alla fall för den form av teater som Västanå teater står för, med det genuina hantverket som tydligt framträder i kostymerna och en berättarstil som inte går att jämföra med något annat. Att satsa på det som gör teatern till en unik upplevelse, där publiken är en del av produktionen och där berättandet involverar besökarna under hela föreställningen, det är professionell teater av högsta klass. – Att nå en så bred publik som

Gudar i Eddan.

Nornor i Eddan.

möjligt är huvudambitionen. Därför har vi på Västanå teater utvecklat en egen berättarstil som märks och känns. Det ska vara tydligt att det är en uppsättning från Västanå oavsett vilken historia som berättas, säger Leif Stinnerbom, teaterchef och konstnärlig ledare för Västanå teater sedan tidigt 90-tal. Riktigt bra teater

Västanå teater tar vara på det värmländska arvet och Selma Lagerlöfs berättelser används inte helt oväntat som grund för många produktioner. Även historiska myter och världsdramatik har sin plats på hemmascenen i Berättarladan i Sunne. Värdet av att hitta sin egen väg och få en möjlighet att berätta sin historia är något som Västanå teater vill förmedla genom riktigt bra teater. Sommaren är teaterns högsäsong, då det spelas närmare 60 föreställningar i den vackra träla-

Foto: HåkanLarsson

Foto: Håkan Larsson

Berattarladan vinter.

dan, som passande nog kallas för Berättarladan, belägen strax utanför Sunne. Under 2019 färdigställdes ytterligare en scen i Berättarladan i form av det vinterbonade Loftet. Det blev startskottet för vintersäsongen, och med möjlighet att hålla produktioner på hemmaplan under hela året har Västanå teater i stort sett slutat med sina turneringar under vintern. Under hösten och vintern 2019 har Västanå jul haft premiär, en unik musikalisk upplevelse som tar besökarna in i Värmlands hjärta. Ett liknande arrangemang planeras även för i år med Loftet som huvudscen. Men först ska vår- och sommarsäsongen ta plats med flera uppsättningar som Körkarlen på Stora scenen under sommaren och Bortbytingen som spelas som skolföreställning på Loftet redan nu i mars i regi av Leif Stinnerbom. Utöver det ska även Västanå Teaters barn- och ungdomsverksamhet Unga Västanå sätta upp en nyskriven pjäs, Vargskogen, skriven och regisserad av Jimmy Meurling. Vargskogen spelas med nio föreställningar på Loftet under hela mars månad. Teaterns ambition är att spela för cirka 5000 barn och unga årligen i framtiden. Unga Västanå omfattar ett 70tal teaterelever mellan 8 och 16 år, som deltar i kurser varje vecka i Sunne. Utöver det har Unga Västanå kurser och projekt ute på skolor inom Skapande skola samt några samarbetsprojekt med olika kommuner och kulturskolor i Värmland. Unga Västanås elever är också ofta med i Västanå Teaters sommarproduktioner. Detta är framtidens skådespelartalanger.

Foto: Thor Hauknes

gick försäljningen i lokala butiker ner så drastiskt att ägarna hörde av sig till oss för att vädja om att vi skulle återgå till sedvanliga antalet föreställningar nästkommande år. Vi har nu utökat antalet föreställningar till ungefär 60 under hela sommaren, och nu tillkommer ju dessutom vinterns uppsättningar, berättar Leif Stinnerbom.

Thor.

VästanåJul, dans:

De flesta teaterbesökarna kommer inte från Värmland. De flesta kommer dock att övernatta en eller ett par nätter i regionen. Fler hotellnätter, restaurangbesök och shopping är inslag som regionens aktörer kan räkna med tack vare Västanå teaters närvaro. Nu kan man dessutom se fram emot ytterligare tillväxt då teatern fortsätter att satsa framåt.

Foto: Håkan Larsson

Foto: ThorHauknes

Skapar lokal och regional tillväxt

Jakob - Hanna.

Foto: Thor Hauknes

Antalet besökare är ungefär 500 per föreställning och dag under hela sommaren då högsäsongen pågår i Berättarladan. Att teatern har en direkt inverkan på näringslivets utveckling står klart sedan man en sommar för några år sedan valde att spela ett 30-tal föreställningar istället för som tidigare omkring ett 50-tal. – Under en sommarmånad

Västanåjul.

Foto: Thor Hauknes


34

frAmtidens värmlAnd

Affärstidningen näringsliv

Nära 100 procent fiberutbyggnad i Säffle

Säffle har troligtvis Sveriges främsta utbyggnad när det gäller fiber och bredband. Redan under 2019 var utbyggnadsgraden i princip 100 procent – det vill säga nästan alla som bor i Säffle har mÜjlighet att ansluta sig till fibernätet. Det avgÜrande valet ligger emellertid hos den enskilde, det är konsumenterna själva som väljer om de vill ansluta sig eller inte.

ansluta sig, men inte alla. Eftersom mÜjligheten finns och fibernätet är heltäckande sü nür Säffle de nationella mülen fÜr 2025 redan nu. Det som byggs ut är nämligen fiberbredband med 1 Gbit i hastighet. Öppet fibernät fÜr stÜrre mÜjligheter

Alla hushüll i Säffle kommun har idag fiber framdragen till tomtgränsen inom tätorten. Pü lands-

bygden finns fiber i fastighetens närhet men inte alltid fram till tomtgränsen. Münga har valt att

Utbyggnadsgraden i Säffle är en av landets mest omfattande. – Stamnätet i Säffle är idag ut-

byggt sü att vi kan nü nästan alla hushüll. Det är bara anslutningen in till huset som kvarstür, och det är ett beslut som fastighetsägaren müste ta, inte vi. I tätorten har vi fÜrmünliga anslutningspaket med attraktiva priser. Längst ut pü landsbygden kan kostnaden fÜr en enskild anslutning bli hÜgre, men mÜjligheten finns fÜr alla att ansluta sig, fÜrklarar Margareta Grahn, vd pü Säffle Kommunikation.

Ĺ™ČˆČ&#x;É ÉĽÉĽČ˘ĆƒÉ¨   Ę?ÉĽÉĽÄŒĆĄÇšË?lj  9nUWPnOlUDWW6lĚˆHVNDKnOODK|JNYDOLWpPHGIRNXVSnKnOOEDUXWYHFNOLQJ 9LKDUGlUI|UE\JJWHWWKHOWlFNDQGHÂżEHUQlWVnDWWGXVNDKDHQVnNYDOLWHWVVlNHU NRPPXQLNDWLRQO|VQLQJVRPP|MOLJWEnGHLGLQYDUGDJRFKSnGLQIULWLGHQ

ĘĽĘĽĘĽÓ?É°ĆƒÇšË?Ç‰ËŽĆšÇ‰É¨ČśĆƒÉ˝Ó?ɰlj KČśÇ Ç‰Č˘ĆƒĘ¤ÄŒĆĄÇšË?ljČ&#x;É Č´Č´Ę?Čś  KČśÇ Ç‰Č˘ĆƒĘ¤ÄŒĆĄÇšË?ljČ&#x;É Č´Č´Ę?Čś

Det är det kommunala bolaget Säffle Kommunikation som i samarbete med lokala fiberfÜreningar stür fÜr det mesta av fiberutbyggnaden i Säffle kommun. – Det vi bygger är ett Üppet fibernät med Telia som kommunikationsoperatÜr. Inom Telias portfÜlj finns ett stort antal tjänsteleverantÜrer och det ger en valfrihet som vi frün Säffle Kommunikation värnar om. Man kan som konsument till och med välja olika leverantÜrer fÜr olika tjänster i samma hushüll. Tillgänglighet och valfrihet är viktiga faktorer fÜr oss, fortsätter Margareta Grahn. Ger lika villkor fÜr alla

Det som kvarstür att gÜra fÜr Säffle Kommunikation är att ansluta nya bostadsomrüden som utvecklas, samt att uppgradera äldre anslutningar. I nya bostadsprojekt är det vanligast att fibern grävs ner tillsammans med el och VA. Säffle Kommunikation avtalar direkt med fastighetsägaren om fiber ska installeras i huset. – Fiber är en framtidssäker teknik som vi vill erbjuda alla som bor och arbetar i Säffle. Det gÜr Säffle till en attraktiv kommun, där alla kan ta del av samhällstjänster pü ett effektivt sätt, säger Margareta Grahn. Satsningar pü fiberkommunikation är viktigt även ur en social aspekt, eftersom det ger lika villkor fÜr alla. Med tekniken kan man idag arbeta och driva fÜretag var som helst, bara det finns en uppkoppling. Det är en utveckling som Säffle Kommunikation är till fÜr att stÜtta.


Affärstidningen näringsliv

frAmtidens värmlAnd

35

Volvo CE utvecklar framtidens hjullastare – och utbildar nästa generation Hela industrin och i synnerhet fordonsindustrin präglas av kontinuerliga teknikskiften med nya bränsletyper, smartare design och effektivare framdrift. Det påverkar också utvecklingen för Volvo CE i Arvika, som tillverkar hjullastare för den globala marknaden, bland annat L350 som är Volvos största modell av hjullastare.

Under de senaste åren har det gjorts stora investeringar i fabriken i Arvika, som är Volvokoncernens globala huvudanläggning för tillverkningen av hjullastare. Det finns inget som tyder på att investeringstakten kommer att mattas av under kommande år – snarare tvärtom.

Säkerheten först

Den största utmaningen för verksamhetens 900 medarbetare ligger inte i att förvalta de värden som Volvo CE i Arvika under lång tid byggt upp och fortfarande står för – här finns sedan länge en väletablerad kultur av säkerhet, hållbarhet och kvalitet. Det gäller alla steg i tillverkningen, och omfattar även all användning av den färdiga produkten. – Kunderna ska kunna lita på att en maskin från Volvo CE alltid håller absolut högsta kvalitet, samt att den tillverkats i en miljö där säkerhet går före allt annat. Det kan vi verkligen stå för här i Arvika, säger fabrikschefen Mikael Liljestrand. Den största utmaningen för framtiden handlar snarare om att vidareutveckla verksamheten för att ligga ett steg före i teknikskiftet och den pågående industrirevolutionen.

Varje år deltar vi på Karlstads Universitets Hotspotmässa och berättar för studenter om vår verksamhet och vilka framtidsmöjligheter som finns hos oss.

lastare i det minsta segmentet. Vi hjälper våra kunder att minska bränsleförbrukningen, koldioxidutsläpp och den skadliga miljöpåverkan.

Nästa generations medarbetare

Teknikutvecklingen ställer höga krav på industriföretagen som

snabbt måste kunna ställa om sin verksamhet. Ytterligare en stor utmaning kretsar alltså kring kompetensförsörjningen. – Digitaliseringen ger oss stora möjligheter – men det gäller även våra konkurrenter. Därför måste vi se till att ligga steget före och kompetensutveckla snabbare än andra, förklarar Mikael Liljestrand.

För Volvo CE handlar det om att uppnå en lägre totalkostnad i produkterna genom högre kvalitet med större prestanda och längre hållbarhet. I Arvika har man en lång tradition av ständiga förbättringar och att utveckla medarbetare. – Utöver interna utbildningar har vi kontakt med nästa generations medarbetare på universitet

och skolor. Ett annat initiativ är Volvosteget, här får ungdomarna aktivt arbeta med både tillverkning och utveckling, och många väljer Volvo CE i Arvika som sin arbetsplats efter det. Troligtvis värdesätter nästa generations medarbetare att få vara med och bidra till en hållbar framtid tillsammans med oss, avslutar Mikael Liljestrand med.

Framtidens hjullastare

Alla pratar nu om Industri 4.0 – här har Volvokoncernen redan kommit långt, det har presenterats mycket avancerade system som också varit frekvent omskrivna i media under 2019. Men kan man verkligen se in i framtiden och utveckla morgondagens produkter idag? – Vi måste utveckla framtidens hjullastare redan idag för att vara fortsatt konkurrenskraftiga, och det som vi i Sverige främst kan konkurrera med är högteknologisk produktion med överlägsen kvalitet. Det finns många exempel på hur Volvo CE faktiskt leder utvecklingen inom området, menar Mikael Liljestrand, och fortsätter: – Volvo CE har i ett forskningsprojekt med eldrivna arbetsplatser visat att koldioxidutsläppen kan minska med upp till 95 procent och till sommaren kan kunderna beställa eldrivna hjul-

Vi hälsar våra Volvostegare välkomna till fabriken. De började den 4 november med 2 veckor teori, sedan har de varit ute i fabriken på logistik, montering och svets. Fram till semestern kommer teori att varvas med praktik Vi har fördjupning svets även i år.


36

frAmtidens värmlAnd

Affärstidningen näringsliv

Värmlands främsta logistiknav satsar framåt Wiréns åkeri värnar lokala intressen och tar vara på gemensamma resurser med egen terminal och lagerverksamhet i Kristinehamn. Ambitionen är att vara Värmlands främsta logistiknav och en samarbetspartner för alla som behöver en effektiv och pålitlig godshantering via regionen. Det intensiva arbetet fortsätter under 2020.

Det finns en intressant fråga som ständigt dyker upp när man talar om den svenska åkerinäringen. Än mer intressant blir det när man förstår att det är ungefär samma fråga som varit aktuell inom näringen under de senaste 70 – 80 åren. Den kretsar kring att ständigt effektivisera, och ständigt vända på varenda slant för att bli lite mer lönsam. Frågan är högaktuell under 2020, precis som den var 1940. Logistiknavet Värmland

På Wiréns åkeri granskas gamla sanningar och föråldrade arbetssätt ifrågasätts. Med tillgång till ett hundratal ekipage kan Wiréns åkeri leverera såväl kapacitet som

kunskap inom en annars väldigt traditionsbunden bransch. – Vi har också långa anor, precis som många andra i vår bransch. Wiréns åkeri grundades 1946, vi har en gedigen historik, men vi blickar ständigt framåt och det märks på dagens verksamhet. Utöver en stor fordonsflotta så har vi en egen terminal och egna lagerlokaler för alla typer av pallgods i Kristinehamn, berättar Rickard Sjölund, vd för Wiréns åkeri. Transporter genom Värmland och i alla riktningar är intressanta för Wiréns åkeri. Det mesta söder om Dalälven ligger inom räckhåll för att man ska kunna leverera inom ett dygn. Wiréns åkeri växer mycket på egna transporter men är även en väleta-

blerad partner till bland andra DHL. – Vi ser oss som logistiknavet Värmland. Vi kan lagerhålla nästan alla typer av produkter som kan lastas på pall, och då i både varm och kall lagermiljö. Vi kan för kunds räkning mellanlagra och distribuera direkt från vår egen anläggning direkt till slutkund. Det är ett mycket smart och kostnadseffektivt sätt att arbeta på, säger terminalchef Jan Kvarth. Kristinehamns fördelar

Wiréns åkeri drar nytta av Kristinehamns uppenbara fördelar: läget, prisbilden, nätverk och lojal arbetskraft. Läget talar mycket för sig själv – från Kristinehamn är det cirka 30 mil till Stockholm, 25 mil till

Göteborg och under 20 mil till Jönköping och Växjö, som är starka logistiknav i södra Sverige. I Kristinehamn får man mer lageryta för pengarna än i till exempel Örebro som bara ligger fem mil bort. Att i tider av kompetensbrist även kunna skapa bra nätverk och knyta lojal arbetskraft är guld värt, det skapar förutsättningar för fortsatt tillväxt. – Vi ser mycket positivt på framtiden och kommer att vidareutveckla de värden som vi har idag. Vi är expansiva och tror på tillväxt – vi ser stora möjligheter i att vara Värmlands logistiknav nummer ett under en lång tid framöver, avslutar Rickard Sjölund med.

4 5 N YA R U M , S PA O C H P O O L P Å TA K E T Vi utökar med 45 hotellrum, ett spa med hamam, bar och en pool på taket. Allt detta kommer inrymmas i en helt ny tillbyggnad alldeles intill den befintliga hotelldelen. Bygget är redan igång och beräknas vara klart under våren 2021. 054-29 30 00 - info.karlstad@elite.se

E L I T E . S E / K A R L S TA D


Affärstidningen näringsliv

frAmtidens värmlAnd

37

Solcellspaneler är alltid en god investering Nyfikenheten och intresset växer kring möjligheterna att ta vara på energi från solen. Tack vare statliga stöd har många redan kunnat installera solcellspaneler på väggar och tak, och på så vis lyckats ställa om såväl sin ekonomi som stora delar av sin klimatpåverkan. Med dagens teknik är solcellspanelerna så effektiva att de lönar sig att installera även i länder som Sverige. Sverige har faktiskt fler soltimmar per år än man kan ana. Dessutom fungerar solcellspaneler som mest effektivt när det inte är för varmt. En kylig men klar vinterdag ger riktigt bra förutsättningar för solcellspanelerna att visa vad de går för. En god investering

Intresset för solcellspaneler ökar, men att sitta med bidragsansökningar och ge sig in i tillståndsprocessen kan nog avskräcka en del. I Värmland finns det professionell hjälp att få – och den ingår till och med i köpet av den nya solcellsanläggningen. Kanske är det just därför som Värmland

tycks vara lite av en föregångare när det gäller klimatomställningen. Marita Wallström, grundare och ägare av konsultföretaget Sun of Sunne, gör årligen flera hundratals hembesök där hon noggrant går igenom fastighetens förutsättningar för att installera solcellspaneler. Hon hjälper till med alla ansökningar, både för tillstånd och för bidrag. Hon ser även till att skriva avtal med leverantörer och installatörer enligt principen med mängdrabatt. – Nästan alla fastigheter lämpar sig för solcellspaneler – om läget är rätt. Det är alltid en god investering, som betalar sig inom några år. Den exakta återbetalningstiden är beroende på hur huset ligger och hur mycket el man själv använder. Den som använder mycket el kommer att spara stort, och den som använder mindre kan tjäna pengar på att sälja sin överskottsel. Ofta blir det el över när solcellspanelerna jobbar för fullt, och den säljs då till ett lokalt energibolag och blir en del av den allmänna elmixen, förklarar Marita Wallström. Ser ljust på framtiden

I en tid då alla talar om Agenda 2030 och att Sverige ska vara en föregångare på miljöområdet finns inga gångbara argument för att inte satsa på solenergi. De statliga

– En av solcellsanläggningarna Sun Of Sunne installerat.

bidragen är en morot och ett välkommet stöd som möjliggör den eftertraktade energiomställningen. Marita Wallström kommer sannolikt att ha fullt upp under 2020. – Jag driver verksamheten själv och mitt mål är givetvis att hinna med så många besök som möjligt. Om det fortsät-

ter i den här takten kanske jag behöver anställa en eller ett par konsulter som kan hjälpa mig nå ut till alla som är intresserade. Jag ser mycket positivt på det kommande året, säger Marita som avslutning.

Låt oss berätta om riktig vildmark, skönt herrgårdsliv och glittrande sjöar Värmland är natur och kultur i en unik kombination. På dagen vandrar du genom gröna skogar, över mjuka berg och i dalgångarnas öppna odlingslandskap. Du kommer förbi skogssjöar, tar dig över doftande myrar och njuter av kafferast där solens strålar letar sig ner i en glänta bland träden. Kanske vill du ta dig snabbare fram och väljer att cykla längs Klarälvsbanan/Klarälvsleden, 220 kilometer från Vänern i söder upp till skogarna i norr. När kvällen kommer väntar avkopplande herrgårdsliv och kulinariska upplevelser där värmländska råvaror i rätt säsong förvandlats till måltider för alla sinnen. Varmt välkommen – så lovar vi att berätta mer.

www.visitvarmland.se


38

frAmtidens värmlAnd

Affärstidningen näringsliv

Tryggt boende ger livskvalité i Säffle I Sveriges yngsta stad växer nu resultatet fram, efter en långsiktig och strukturerad plan, hos det kommunala bostadsbolaget Säffle Bostäder AB. Företaget äger-, bygger och renoverar hyreslägenheter samt förvaltar alla lokaler åt kommunen.

– Allt för att befrämja god hälsa och simkunnighet hos kommunens invånare, öppnade den nybyggda simhallen den 13 decenber säger Gustaf Andersson vd på Säffle Bostäder AB, just uppstigen efter ett motionspass i femtiometers bassängen.

Trygghet-, stabilitet och långsiktighet är ord vilka med all rätt präglar bostadsbolaget, inte minnst sett i vilken aktningsvärd tid företagsledningen med stor målmedvetenhet varit verksam. Lägenheter kan erbjudas i de flesta områden i Säffle kommun. I Svaneholm, Värmlandsbro och Nysäter erbjuds där erbjuds även radhus I slutet av 1990 talet strukturerade företaget om i lägenhetsinnehavet och sålde av 420 lägenheter. De kvarvarande 1350 lägenheterna är alla hyresrätter. Med en genomsnittsålder på 55 år har fastigheterna genomgått en

systematisk renovering de senaste tio åren, med respekt för byggnadskultur och framtida miljö. Hittills är två tredjedelar av renoveringsprojektet genomfört. Långsiktigt ansvar för hyresgästerna

– Det är viktigt att känna sig trygg i bostaden, med sin granne, sin omgivning och inte minst sin hyresvärd,våra hyresgästers välbefinnande är det viktigaste för oss menar Gustaf Andersson. För att veta vad de känner lyssnar vi på deras önskemål och agerar med allt vårt kunnande så långt det är möjligt för att förverkliga

de behov hyresgästerna har oavsett om det gäller bostad eller lokaler. Bostadsbolaget har därför en jourverksamhet öppen dygnet runt till gästernas förfogande, vilka har en inställelsetid att jämföra med räddningstjänsten. Fastighetsskötarna arbetar i en decentraliserad organisation där de ansvarar för varsitt område med fastigheter. Därmed har hyresgästen sin " egen" fastighetsskötare. Till det har bolaget egna hantverkare så som snickare och elektriker. Utvecklas med tiden

Sedan år 2015 använder sig Säffle Bostäder av” Basta” miljösystem vilket är ett vetenskapligt baserat system med syftet att fasa ut särskilt farliga ämnen vid renovering eller nybyggnation och möjliggör att välja trygga och giftfria och miljögodkända material. En annan viktig miljöaspekt är hållbarhet. På energisidan följer företaget med i tiden, flera fastigheter är helt självförsörjande på elenergi genom solceller. Nybyggnation vid vackra Byälven

Senaste tillskottet i fastigheter är en nybyggd bostadsfastighet vid kanten av västra sidan av Byälven i Säffle, vilket kompletterar två tidigare fastigheter på området med 25 mindre hyreslägenheter, alla mellan ett-, till tre rum.

Var klart för inflyttning under 2020. Alla lägenheter är redan uthyrda. – Resultatet av den fastigheten blev att 14 av hyresgästerna flyttar från sina villor till lägenhetsboende. Det i sin tur innebär att villorna ska byta ägare och på så vis roterar bostadsmarknaden, berättar Gustaf Andersson. Nybyggnation av lokaler

När det gäller lokaler finns ett brett utbud med 100 kommersiella lokaler där hälften är butiksoch kontorslokaler. Andra hälften är förvaltningsuppdrag åt kommunens lokaler så som äldreboende, förskolor och skolor. En del även för industri- och kommersiella lokaler till andra bolag i kommunkoncernen. Även här har det färdigställts med stor stolthet för kommunen och Säffle Bostäder en fastighet till gagn för alla kommuninevånare, Sveriges modernaste simhall med en 50 meters bassäng. Med 19 år bakom sig i bolaget som vd i SäffleBostäder lämnar nu den färgstarke personligheten och vd, Gustaf Andersson över stafettpinnen till sin efterträdare KarlGusav Eriksson från Åmål. Vad Gustaf Andersson ska syssla med efter alla intensiva år är ej känt, men kanske han återfinns flytande i någon av bassängerna i den nya simhallen.

Förstärkt småstadsidyll och nytt trygghetsboende i Torsby Torsby har en stor utvecklingspotential som bostadskommun. Varje dag pendlar nästan 1000 personer in till Torsby för arbete och studier. Alla är potentiella torsbybor. För att locka dem måste man kunna erbjuda fler attraktiva bostäder och det jobbar Torsby Bostäder på att förverkliga med ett antal nya projekt.

Håkan Laack, vd på Torsby Bostäder, berättar att det är mycket på gång i Torsby just nu. Ett flertal bostadsprojekt ska påbörjas, och under 2019 färdigställdes dessutom två större flerbostadshus i centrum. För en kommun i Torsbys storlek är det stora projekt, och de är viktiga för att

skapa efterlängtade flyttkedjor i kommunen. Bygger nytt trygghetsboende

Det största projektet just nu är den föreslagna byggnationen av Torsbys nya trygghetsboende på mejeritomten. Här vill det kom-

munala bostadsbolaget bygga 24 lägenheter alldeles intill Brf Mejeristen i centrala Torsby, komplett med handelslokaler i bottenplan. – Vi vill bygga ett hållbart trygghetsboende för framtiden, det kommer att finnas en aktivitetssamordnare på plats och vi kommer att ha en åldersgräns på minst 65 år, informerar Håkan Laack. Trygghetsboendet är ett svar på den demografiska utvecklingen i Torsby, där man från Torsby Bostäders sida vill bygga bostäder för en större målgrupp. Förstärker småstadsidyllen

Det kommer att satsas mycket mer på utemiljöer framöver.

De färdigställda flerbostadshusen ligger i anslutning till ett befintligt bostadsbestånd i Torsby Bostäders regi, vid Östermarksvägen och Bruksallén. Totalt handlar det om 16 nya lägenheter fördelade på två hus, i kvarteren Hammaren och Städet. – I sin gestaltning, materialval och kulörer liknar de nya husen

Hammaren och Städet är två nybyggda flerbostadshus i Torsby.

den befintliga bebyggelsen i området. Fasaderna har stående träpanel målad med faluröd slamfärg, och snickerierna är vita. Taken är klädda med rött lertegel. Vi ville behålla områdets karaktär och förstärka den till en verklig småstadsidyll, förklarar Håkan Laack. Alla lägenheter i Hammaren och Städet har balkonger eller uteplatser. Längs med vattnet finns ett gångstråk som ska vara tillgängligt för allmänheten. Utvecklingen av kvarteret sätter en ny standard för Torsby över lag, där man vill satsa mer på småstadskänsla och gemenskap som associerar till det.

Utvecklar utemiljöerna

För att ytterligare förstärka värdet av Torsbys vackra miljöer har det allmännyttiga bostadsbolaget under 2019 påbörjat en större renoveringsinsats på Tingshusgatan. Dessutom investeras det mycket i att utveckla utemiljöer i flera kvarter, bland annat i bostadsområdet Ria Alstigen och Aspen i Torsby, samt på Slättenegården i Sysslebäck. – Det känns väldigt bra att kunna genomföra de här åtgärderna. I vår boendeenkät har det framkommit att man vill satsa mer på utemiljön, och det är precis det vi gör nu. Vi skapar nya offentliga rum där hyresgästerna kan träffas och umgås, säger Håkan Laack.


Affärstidningen näringsliv

frAmtidens värmlAnd

39

Många anledningar att besöka fantastiska Värmland Visit Värmland kommer under 2020 att fortsätta utvecklingen av en hållbar besöksnäring. Arbetet är på god väg, med många fina exempel, men man ska enligt vd Mia Landin bli mer tydliga med att hållbarhet genomsyrar alla projekt och åtaganden, stort som smått.

Värmland är ett fantastiskt län att besöka året om. Här finns reseanledningar under hela året, med en skid- och vinterturism i stora delar av länet och en växande naturoch sommarturism över i princip hela Värmland. Den största tillgången är naturen. Satsar på vandrings- och cykelturism

Under kommande år blir satsningar på naturturism mer utpräglade. Värmland har precis som

alla andra regioner i Sverige startat det nationella projektet för att utveckla så kallade låglandsleder för vandring och cykling. – Vår viktigaste uppgift är att arbeta tillsammans med näringen och skapa reseanledningar baserade på konceptet äta, bo och göra. Det måste utvecklas mer service i anslutning till vandrings- och cykellederna, förklarar Mia Landin. De natursköna lederna är i sig en tillgång, men ambitionen är nu att göra dem ännu mer tillgängliga och attraktiva för besökare. Det är ett viktigt inslag i att jobba mer hållbart. Fokus på mat och dryck

Mia Landin.

Mat och dryck blir fortsatt fokus för Visit Värmland. Det har man jobbat med under de senaste åren, och den nationella kampanjen som påbörjades tillsammans med Visit Sweden fortsätter även under 2020. – Kampanjen handlar om att synliggöra Sverige som matland i satsningen ”The edible country”,

Foto: Øivind Lund

där man lagar mat ute i det fria baserat på vad naturen kan erbjuda. Det finns mycket vi kan utveckla på det temat som vi tror starkt på. Vi samverkar bland annat med livsmedelsproducenter i regionen för att stärka konceptet i Värmland, berättar Mia Landin.

Som exempel på utvecklingsområden är Vänern med sin 16 mil långa kust mot Värmland. Det är än så länge en ganska outvecklad tillgång, men här kommer det att satsas mer framöver.

Även kulturvärden

Värmland har utöver en storslagen natur även flera fina kulturvärden. Några av de mest kända är Lars Lerin museet, Värmlands museum, Västanå teater, Wermland Opera och berättarkulturen i Värmland med Gustaf Fröding och Selma Lagerlöf i spetsen. – Vi behöver inte leta efter nya anledningar till att besöka fantastiska Värmland, utan snarare lyfta och utveckla de fina besöksanledningar vi har, och göra det hållbart över tid. En del i det handlar om att identifiera vad

Vill du bidra till att göra världen bättre?

På Volvo Construction Equipment i Arvika vill vi genom kreativitet och teknisk innovation driva utvecklingen mot en värld som är renare, smartare och mer sammankopplad. Vi tror på en hållbar framtid. Med den globala anläggningsindustrin som vår arena arbetar vi tillsammans med våra kunder för att göra den till verklighet. Det är vår avsikt och det vi eftersträvar i allt vi gör. Varje dag. En hjullastare i taget. Här på Volvokoncernens globala huvudanläggning för hjullastare kan du kombinera livskvalitet med spännande karriärmöjligheter både lokalt och internationellt. Vill du bli en av oss? Se våra lediga tjänster på www.volvogroup.se

Värmland behöver. I Karlstad till exempel finns behov av fler boendealternativ. Vi vill också att fler ska få uppleva fler delar av Värmland och kommer att utveckla mycket kring det framöver, lovar Mia Landin.

Foto: Øivind Lund


40

frAmtidens värmlAnd

Affärstidningen näringsliv

Gör din nästa tjänsteresa med oss.

Kv Bryggaren, vid älvkantens strand – lägenheter centralt i Säffle

”Säfflebostäder AB erbjuder boende i anslutning till Byälven. Alla med Säffle centrums bekvämligheter och aktiviteter inom promenadavstånd”.

Foto: Linn Malmén.

Utrota barncancer. Din gåva gör skillnad.

barncancerfonden.se Pg 902090-0  

• Vi tror på en positiv utveckling för Torsby Bostäder och vår kommun. • Vi kan erbjuda ett bra boende, i en trevlig miljö, för en rimlig hyra, till våra hyresgäster. • Vi planerar för framtiden genom nyproduktion underhåll och uppfräschning av våra bostadsområden.

Torsby Toppen av Värmland

Värmlandstrafik jobbar för ett mer jämställt och hållbart resande Lösningar för bättre nyttjande av naturens resurser är ett hett samtalsämne idag. Företag och organisationer vill kommunicera sitt hållbarhetsarbete på en helt ny nivå – att arbeta för hållbarhet är numera en ren överlevnadsfråga för de flesta. En sådan utveckling borde även bidra till ett ökat resande inom kollektivtrafiken.

Kollektivtrafiken kan ses som en föregångare på hållbarhetsområdet då det alltid har handlat om att samnyttja resurser. Rent förenklat kan man säga att ju fler som väljer att låta bilen stå och istället göra fler resor med kollektiva färdmedel – desto mindre klimatpåverkan. Andra stora fördelar är mindre trängsel på vägarna och ökad trafiksäkerhet. Värmlandstrafik har under många år bedrivit ett mycket framgångsrikt arbete för att öka intresset för och resandet inom kollektivtrafiken. I mätningar rankas Värmlandstrafik gång på gång som en av landets bästa aktörer inom området – i alla fall om man frågar resenärerna. Värmland har sedan länge landets nöjdaste resenärer inom kollektivtrafiken och det är det bästa kvittot på att man satsar rätt inom Värmlandstrafik. Större arbetsmarknad är lika med tillväxt

För att komma ännu närmare en nollvision vad gäller både utsläpp och trafikolyckor förespråkas olika metoder för att öka det kollektiva resandet ytterligare. Det gäller inte enbart i Värmland utan är

en prioriterad fråga över hela landet. – För företag och kommuner som vill framhäva sitt miljöarbete med hållbara resor är kollektivtrafiken ett naturligt inslag. Det är inte bara miljön som vinner på att samnyttja resurser. Det är även mer ekonomiskt försvarbart. Faktum är att kollektivtrafiken sparar miljarder kronor för samhället årligen. Den möjliggör även för fler att bo på ett ställe och arbeta på ett annat. Tack vare kollektivtrafiken får många tillgång till en mycket större arbetsmarknad och det arbetar vi för att vidareutveckla hela tiden, säger Markus Bergman, trafikchef på Värmlandstrafik. Att vidga arbetsmarknaden är direkt relaterat till tillväxt. För att kunna öka tillväxten i regionen är det viktigt att kollektivtrafiken är konkurrenskraftig och kan bidra till en ökad rörlighet och tillgänglighet. Den sociala hållbarhetsaspekten är härmed tydlig inom kollektivtrafiken och dess fortsatta utveckling, den skapar ju möjligheter för fler att välja var de vill bo – och arbeta där de vill utan krav på egen bil till exempel.

Jobbar för mer jämställt resande

I tidigare undersökningar har det som tidigare nämnt varit tydligt att värmlänningarna är väldigt nöjda med sin kollektivtrafik. Fortsatt nöjda resenärer är naturligtvis en ledstjärna även för framtida investeringar. – Tätare turer, samordnad trafikinformation och gemensamma betalsystem mellan regioner är exempel på förbättringsområden som vi arbetar med just nu. Vi behöver ständigt jobba för att öka intresset för kollektivtrafiken. Som exempel vet vi att här i Värmlands län reser kvinnor mellan 24 – 64 år mer kollektivt än män i samma ålder. Om man däremot jämför kvinnor och män i alla andra åldrar är det mer jämställt. Om man på något sätt skulle kunna locka den stora målgruppen män mellan 24 – 64 år att resa mer kollektivt skulle bilresorna minska drastiskt, menar Markus Bergman. I nära samverkan med andra aktörer i regionen, däribland kommuner och arbetsgivare, söker Värmlandstrafik skapa ett starkare erbjudande för en ännu större målgrupp. Konceptbussar med tysta avdelningar, wifi och jobbmöjligheter – kanske till och med kaffeservering är exempel på förslag som tagits upp. Vart det tar vägen blir spännande att följa, och förhoppningarna är stora kring ett ökat kollektivt resande även under 2020.


STO Regionen Stenungsundsbaserade kemiföretag vill förändra världen Kemiföretagen i Stenungsund bildar tillsammans ett kluster av konkurrenskraftiga verksamheter med fokus på att tillverka mer hållbara kemiprodukter. Visionen tar sikte på 2030 och går under det gemensamma arbetsnamnet ”Hållbar kemi 2030”.

Det är fem kemiföretag som står bakom Hållbar kemi 2030 och visionen för kemiföretagen i Stenungsund under de kommande tio åren. Det är Perstorp, Nouryon, Borealis, Inovyn och Adesso Bioproducts som tillsammans driver utvecklingen av så kallade gröna kemikalier och hållbara kemiprodukter baserade på förnybara och återvunna råvaror. Affärer för tillväxt

Kemiföretagen i Stenungsund tillverkar redan idag produkter som på olika sätt bidrar till ett hållbart samhälle. Några exempel på tillämpningar är vattenrör som inte rostar, elkablar som håller i decennier och miljövänliga bränslen. Utvecklingen pågår hela tiden, och det finns en ständig strävan efter att använda smarta material, mindre energi och mer gröna alternativ. Det industriella samarbetet mellan de fem aktörerna har dessutom redan resulterat i ett effektivt material- och resursutnyttjande, där det ena företagets restprodukt blir det andra företagets råvara. – Vi ser en ökad efterfrågan på hållbara produkter som tillverkas med förnybara/återvunna råvaror och energi. Det är med denna utveckling vi vill växa genom att samarbeta med kunder, leverantörer, myndigheter, politiker

och organisationer. Då skapas affärer som leder till hållbar tillväxt, jobb och bidrar till vår gemensamma välfärd, säger Anders Fröberg, vd för Borealis Sverige AB. Ständig utveckling

Det har varit en oerhört spännande resa för kemiföretagen i Stenungsund, som har sin början i 60-talets etablering till dagens globala industri med ökade krav på mer effektiv produktion och fler hållbara produkter. Kemiföretagen i Stenungsund har utvecklats till Sveriges största kemiindustri. Kommande utmaningar delar företagen i klustret med alla andra företag som har ett hållbarhetsarbete värt namnet – nämligen att minska den globala växthuseffekten och bidra till att vi tillsammans kan utveckla ett hållbart samhälle. – Ambitionen är att Sverige och Stenungsund ska bli ett ledande kluster för tillverkning och global export av hållbara kemikalier. Våra företag ska vara världsledande inom utveckling av hållbara produkter, effektiv produktion och förnybara bränslen. Vi har en bra utgångspunkt men vi behöver göra mer för att skapa en cirkulär ekonomi, minska våra koldioxidutsläpp och ställa om vår industri, säger Anders Fröberg.

Nyfik Nyfiken en på Autism? Välkommen till vår hemsida www.autism.se www.autism.se


42

sto regionen

Affärstidningen näringsliv

Cramo är med och bygger framtidens Stenungsund Cramo är ett av Europas största uthyrningsföretag, som även i Sverige har ett välkänt varumärke som förknippas med hög tillgänglighet och service. Depån i Stenungsund har varit en viktig partner för den lokala bygg, entreprenad och industribranschen länge.

Genom att tillhandahålla ett brett utbud av bygg- och anläggningsmaskiner, bodar, containrar och liftar har Cramo medverkat i några av de största bygg, industriprojekten i Stenungsund med omnejd. Depåchef Henrik Kurth berättar att kundkretsen är mångsidig och består av allt från stora bygg, industri och installationsföretag till mindre lokala entreprenörer. – Våra kunder väljer att hyra maskiner istället för att investera i egen utrustning. För att vi ska vara ett konkurrenskraftigt alternativ så måste kunderna känna sig trygga med att vi kan leverera funktionell och säker utrusning. Vi ställer därför väldigt höga krav på allt som köps in och gör även kontinuerliga besiktningar och kontroller enligt branschens

regler på all utrustning, säger Henrik. Följer den lokala utvecklingen

Bostadsbristen gör sig påmind även i Stenungsund och nya projekt är på gång för att lösa utmaningen. Här ser Henrik nya möjligheter för Cramo att bistå med rätt hjälp. Cramo har ett av marknadens bredaste sortiment av maskiner och gör omfattande investeringar i maskinparken årligen. Att kunna erbjuda den senaste tekniken och ett brett utbud utav tjänster är en självklarhet för ett modernt maskinuthyrningsföretag. Henrik har varit verksam inom byggbranschen och fokuserat på uthyrning av maskiner under en längre tid. Han har sett och upplevt förändringar inom byggbranschen och det drar han nytta av idag som depåchef i Stenungsund. – För att kunna vara en komplett maskinleverantör gäller det att förstå kundens behov och utmaningar. Lika viktigt som det är för oss att hjälpa en lokal entreprenör med att välja rätt är det för oss att vara en pålitlig leverantör av maskiner och tjänster till ex-

På bild ser vi våra lokala kändisar, från vänster Susanne Johansson, innesälj, Henrik Kurt, depåchef och Lennie Fogelberg, innesälj.

empelvis stora projekt inom petrokemiindustrin. Att agera trovärdigt och med engagemang i varje uppgift skapar tillsammans ett förtroende för Cramo. – Vi ser en fortsatt stark expansion för regionen över lag, med en fortsatt stark investeringsvilja och många nya projekt under 2020, fortsätter Henrik Kurth.

Växer med kunderna

Uthyrning av maskiner är en väldigt spännande och mångsidig bransch. På depån i Stenungsund finns en mångårig erfarenhet inom branschen. – Vi ser till att lyssna och anpassar oss efter rådande behov. Med depåns stora engagemang och breda kunskap känner vi oss

trygga att möta dessa utmaningar, tillsammans löser vi problemen och vänder dem till fördelar. Att vara med och utveckla våra kunders verksamheter är vår främsta ambition eftersom vår framgång är direkt förenad med deras, avslutar Henrik med.

Prisbelönt redovisningsbyrå fokuserar på kvalitativa uppdrag Redovisningsbyrån MH Konsults ägare, Anneli Larsson och Micael Henningsson, blev Årets företagare i Stenungsund 2019. Under 2018 har företaget även utnämnts till Årets tillväxtbyrå i Västra Götaland. Båda utmärkelserna har skapat ett ökat intresse för MH Konsult som ett företag i tillväxt.

Nästan alla företag behöver någon gång hjälp med redovisning, lönehantering, skattefrågor eller affärsrådgivning. MH Konsult erbjuder allt detta och mer. I stort sett allt som kan kopplas till redovisning och rådgivning, vilket gör byrån till Stenungsunds mest heltäckande partner på området. Att MH Konsult fått fina utmärkelser ser Micael Henningsson, vd och grundare, som ett kvitto på att man är på rätt väg. – Vi är fortsatt expansiva och är starka lokalt. Vi har på 15 år gått från att vara en enmansbyrå till att idag sysselsätta 25 personer. Det gör MH Konsult till den största aktören i Stenungsund, och med vårt tjänsteutbud även

den bredaste. Vi åtar oss ofta rollen som kundens externa ekonomiavdelning och här ser vi att vi kan göra stor skillnad, berättar Micael. Allt inom redovisning, lön och rådgivning

MH Konsult är en redovisningsbyrå för alla. Stora som små företag har mycket att vinna på att samarbeta med en byrå som förstår deras vardag och som har en kunskapsbredd som gör att man kan ta sig an det mesta inom redovisning och affärsmässig rådgivning. Från och med januari 2020 utvecklas en speciell avdelning för lönehantering i Stenungsund. Med det blir MH Konsult ännu bredare i sitt erbjudande. – Vårt främsta fokus är att hjälpa våra kunder bli mer lönsamma, genom att frigöra tid som de kan använda för att utveckla kärnverksamheten. Intresset för externa resurser inom ekonomi, lön och redovisning ökar och mycket kan nog härledas till att digitala lösningar underlättar för att dela upp ekonomiarbetet och lägga ut det man inte hinner göra själv på oss, säger Micael Hen-

Micael Henningsson, Maria Fridh, Lena Hiller och Anneli Larsson.

ningsson, som efter många år inom branschen vet vad marknaden efterfrågar. Det självklara valet

MH Konsult har som målsättning att vara kundernas förstaval, det

självklara valet av tjänsteleverantör inom allt som har med ekonomi, rådgivning, lön, skatt och så vidare att göra. Byrån är auktoriserad via SRF Konsult och har både auktoriserade löne- och redovisningskon-

sulter. Det ger en kvalitetsstämpel på såväl tjänsteutbudet som genomförandet. Kunderna kan lita på att ekonomiarbetet sköts på rätt sätt med MH Konsult.


Affärstidningen näringsliv

sto regionen

43

Restvärme från industrin värmer många Stenungsundsbor Stenungsunds Energi & Miljö AB är ett mycket framåtsträvande bolag. Tack vare smarta samarbeten med den lokala industrin kan det kommunala energibolaget erbjuda fjärrvärme som nästan uteslutande produceras med restvärme. Den huvudsakliga fjärrvärmeproduktionen i Stenungsund baseras på återvinning av restvärme från lokala industribolag, vilka är verksamma inom kemisk industri som kräver mycket energi.

Bygger ut fjärrvärmenätet

Restvärmen är i princip den enda råvarukällan för Stenungsunds Energi & Miljös fjärrvärme. Det är värme som annars skulle behöva kylas bort via exempelvis kyltorn till luften eller via värmeväxlare till havet med ökad resursförbrukning för industrins del som följd. Enorma energivärden skulle bokstavligen gå upp i rök och det är knappast logiskt ur någon synvinkel. Det är enbart under eventuella stillestånd inom industrin som man på Stenungsunds Energi & Miljö måste täcka upp behovet med biogasbaserad produktion. Det finns dessutom mer energi att hämta ur industrin, men det

måste samtidigt finnas en viss lönsamhet i att bygga ut fjärrvärmenätet. – Vi har flera projekt på gång för att bygga ut nätet i stora delar av Stenungsund. Eftersom vi har ett av Sveriges lägsta fjärrvärmepriser så är intresset stort bland potentiella kunder. Industrin expanderar och vi vet att vi kan räkna med mycket större volymer restvärme framöver. Redan idag finns det stora mängder som vi skulle kunna ta hand om, och vi rustar för det nu, säger Erland Astorsson, vd på Stenungsunds Energi & Miljö.

Gynnar grön utveckling

De låga fjärrvärmepriserna gynnar en grön utveckling, liksom industrins förmåga att leverera restvärme. Den stora utmaningen ligger i att ansluta områden som ligger utanför tätorten, där husen ligger glest och där kostnaden för att bygga ut nätet blir så stor att

investeringen inte kan motiveras. – Även om det finns utmaningar så ser vi ljust på framtiden. Med en livskraftig industri kan vi utvecklas och bygga ännu större fjärrvärmenät. Det är en utveckling vi strävar efter hela tiden, säger Erland Astorsson.

Bilden visar tre olika exempel på byggnader där fjärrvärme ger värme och varmvatten. Fjärrvärme är ett attraktivt värmesystem vid nyproduktion och Stenungsunds Energi & Miljö ansluter många privata villor samt mindre och större flerbostadshus.

Bilden visar en av ortens senaste kontorslokaler och ett nytt område med flerbostadshus under uppbyggnad. Stenungsund är en expansiv kommun och fjärrvärmen byggs ut i takt med att företag och samhälle växer.

Bli Barnsupporter och ge 100 kr i månaden. barncancerfonden.se

www.afry.com/sv/bli-en-del-av-afry


44

sto regionen

Affärstidningen näringsliv

Mest lönsamt att välja rätt bil från början

Stendahls bil är ett anrikt familjeföretag i Stenungsund som drivs av andra och tredje generationen med Åke Stendahl som vd och sönerna Tom och Dan Stendahl som vice vd och projektledare. Med lång erfarenhet från branschen ser man värdet i att vara förändringsbenägen och satsa på hållbara märken som Volvo, Renault och Dacia.

Stendahls bil firar 65 år i år. Affärsidén är densamma än idag som när verksamheten grundades i Lilla Edet 1955 – att med hög servicenivå och tillgänglighet möta kundernas behov. Därför finns Stendahls bil representerade med tre anläggningar i angränsande regioner, som utöver Stenungsund även omfattar Lilla Edet och Älvängen. – Vi har byggt upp vår verksamhet för på bästa sätt möta kundernas behov och fortsätter att göra det i samma takt som deras behov förändras. Vi är mycket flexibla och satsar på att bygga långvariga relationer både digitalt och fysiskt. Vår ambition är att alltid ha hög tillgänglighet och att hjälpa våra kunder med allt som har med bilen att göra, säger Dan Stendahl. Kundnöjdhet och enkelhet är allt

Det går fortsatt bra för familjeföretaget och någon avmattning har inte märkts av trots att media ofta talar om en stabilisering av marknaden efter många års högtryck. Det

verkar alltså som att vi köper bil lika mycket som tidigare, om inte mer. Stendahls bil kan konkurrera med att vara anpassningsbara efter en bred kundgrupps behov. – Kundnöjdhet och enkelhet är allt vår bransch, både när det gäller privat och företagskunder. Idag är kunderna väldigt pålästa och har en bra bild av vad de vill ha när de kontaktar oss. Ändå gör vi en grundläggande behovsanalys för att kunna presentera bilmodeller, finanslösningar och serviceavtal som i sin helhet underlättar deras liv eller affärsverksamhet. Det är helt enkelt mest lönsamt att välja rätt bil från början, förklarar Åke Stendahl. – När bilen används i arbetet blir det fråga om förlorad inkomst om man skulle stå utan bil. Just därför är det så viktigt att vi kan hålla en hög tillgänglighet mot våra kunder, tillägger Åke. Kunderna vill ha hjälp i sin vardag

Med sina 75 anställda är Stendahls bil en stor aktör i Sten-

ungsund, Lilla Edet och Älvängen, som samtliga är mindre kommuner men med stor utvecklingspotential tack vare närheten till Göteborg bland annat. Numera är det inga pendlingsavstånd att tala om, och kunderna finns över hela regionen. – Vi är starka på hemmaplan men hjälper våra kunder oavsett var de befinner sig. Eftersom vi bygger långsiktiga relationer med ömsesidig tillit så handlar vår affär om att alltid finnas nära till hands och underlätta deras vardag, även om de flyttar sina egna verksamheter eller startar upp filialer på andra orter så vill de ha tryggheten och enkelheten som vi erbjuder. Det ser vi som ett kvitto på att det vi gör verkligen uppskattas och är rätt för branschen, säger Tom Stendahl.


Affärstidningen näringsliv

sto regionen

45

Hogia kompetensutvecklar lärare och stärker skolan Bland dagens grundskoleelever finns framtidens digitala talanger. Det är nügot som IT-fÜretaget Hogia vill ta vara pü och vidareutveckla tillsammans med kommuner och skolor Üver hela Sverige.

Hogia har utvecklat och genomfÜrt ett unikt kompetensutvecklingsprogram pü uppdrag av Stenungsunds kommun. Det blev startskottet fÜr en stÜrre satsning, där Hogia nu jobbar fÜr att utveckla ett brett utbildningsprogram som skulle kunna fungera pü fler grundskolor i landet. Del av nya läroplanen

Projektet inleddes när Skolverket under 2018 infÜrde nya krav i läroplanen, gällande mül fÜr programmeringskunskaper bland barn och unga. Det ställde helt nya krav pü lärarna, och dü framfÜrallt inom hÜgstadiet, där man talar om renodlade programmeringssprük som grundläggande kunskaper bland dagens elever. – Pü uppdrag av Stenungsunds kommun utvecklade och genomfÜrde vi ett program fÜr matematiklärare pü hÜgstadiet. Syftet är att skapa trygghet fÜr lärarna i

deras roller, och samtidigt bidra till att eleverna für tillgüng till det senaste inom systemutveckling och programmeringssprük, säger Eva Falk, som ansvarar fÜr Hogias utbildningsverksamhet, Hogia Institutet. �Stenungsundsmodellen� kan spridas

Rent praktiskt har utbildningen ett upplägg där lärarna für delta i seminarier och workshops och träffas ett antal günger pü Hogias kontor i Stenungsund. Gensvaret har hittills varit mycket positivt, vilket uppmärksammades i slutet av 2019 dü man gjorde en uppfÜljning bland de fÜrsta deltagarna. – Utbildningens upplägg är unikt. Det kallas idag fÜr �Stenungsundsmodellen� och kan med fÜrdel spridas även till andra kommuner. Samarbetet visar framfÜrallt att Hogia är ett kunskapsfÜretag och att vi kan hjälpa andra fÜretag och organisationer att utveckla sin kompetens inom vüra kunskapsomrüden, säger Eva Falk. Betydelse fÜr framtidens digitala talanger

Hogia har länge utbildat sina

Helena Bladh frün Stora HÜgaskolan är en av de 21 matematiklärare i Stenungsunds kommun som har genomgütt Hogias programmeringsutbildning.

kunder inom ekonomi, lÜn och HR. Nu kan även skolan dra nytta av den kunskap som byggts upp inom fÜretaget Üver lüng tid tack vare Hogia Institutet, där matematiklärarutbildningen ingür. – Vüra kunder uppskattar att vi

delar med oss av vür kunskap och är vana vid att fü utbildning genom oss som en del av totalerbjudandet. Hogia har dessutom varit drivande i att programmering ska vara en del av den nationella läroplanen, och därfÜr är det extra glädjande att det är sü

nu. Det kommer att fü en stor betydelse i utvecklingen av framtidens digitala talanger, säger Barbro Lien RÜnn, HR-specialist med ansvar fÜr kompetensutveckling pü Hogia.

Hej fÜretagare! Vi spetsar vür kompetens och Ükar i antal, detta vill vi dela med dig! Tillsammans verkar vi fÜr ett starkt och välmüende I|UHWDJVNOLPDWGlUYLKHODWLGHQÚQQVQlUDWLOOKDQGVOHYHUHUDUVNUlGGDUV\GGDO|VQLQJDURFKNDQYl[DPHGYnUDNXQGHU 9LlUHQIXOOVRUWLPHQWVEDQNVRPHUEMXGHUDOOWI|UHQEHNYlPHNRQRPLVNYDUGDJRDYVHWWYLONHQVWRUOHNERODJVIRUPHOOHU YHUNVDPKHWGXEHGULYHU9LEU\URVVRPYnUDI|UHWDJDUH

Ring 0304-67 68 69, besĂśk oss eller mejla foretag@tjorns-sparbank.se.


46

sto regionen

Affärstidningen näringsliv

På Tjörn ligger framtidens sparbank Tjörns Sparbank är en fristående och lokal bank med kontor i Skärhamn, Kållekärr och Myggenäs. Banken på Tjörn som bildades 1906 fortsätter att växa och har idag ca 17 000 kunder, varav 14 800 privatkunder och 2 200 företagskunder.

– En lokal bank med ett stort samhällsengagemang – Som sparbank har vi inga ägare och vi drivs utan enskilt vinstintresse, säger bankens vd Hans Tiderman. Allt vårt överskott stannar lokalt, till nytta för våra kunder, bygden och föreningslivet. – Vår bank stödjer många olika föreningar, projekt och evenemang inom idrott, kultur, samhälle och skola, berättar Mattias Kjellberg, marknadsansvarig på Tjörns Sparbank. Vi vill helt enkelt ge tillbaka och bidra till vår bygds bästa genom vår sponsring och vårt samhällsengagemang.

Auktoriserade Löne- och Redovisningskonsulter www.mhkonsult.se

Personligt bemötande och snabba besked

På Tjörns Sparbanks företagsavdelning arbetar idag tio st personer som hjälper kunderna med allt ifrån finansiering, placeringar, betalningar och trygghetslösningar. – Vi har den senaste tiden spetsat vår kompetens och ökat i antal för att bli än mer tillgängliga och för att kunna hjälpa våra kunder på bästa sätt. Det är viktigt att finnas tillhands oavsett

VD Hans Tiderman.

vilka ärenden det gäller, säger Hans Tiderman. – Tillsammans med mina medarbetare vill vi verka för ett starkt och välmående företagsklimat där vi ska vara en affärspartner att lita på, oavsett vilken storlek, bolagsform eller verksamhet du bedriver. Att vi är lokala innebär också att alla våra beslut fattas här på Tjörn, vilket gör att kunderna får snabba besked och ett personligt bemötande av oss, säger Thomas Hedström, bankens företagsmarknadschef. Stadigt inflöde av nya kunder

Under våren 2019 gjordes en kundundersökning i banken. En

Om Tjörns Sparbank

PREMIÄR FÖR VOLVO ORIGINALSERVICE CLASSIC FÖR BIL AR ÄLDRE ÄN SE X ÅR

Din D in b bilil fförtjänar ör tjjänar o omtanke, mtanke, även även när när den den inte in t e ä ärr h helt el t n nyy llängre. ängre. Därför D är f ö r introducerar introducerar vi vi V Volvo olvo Originalservice Originalser vice Classic Classic – för för bilar bilar äldre äldre än än sex sex å år. r. F Förutom ö r u to m e en nn noggrann oggrann ko kontroll ntroll av av bilen bilen iingår ngår förlängd f ö r län g d vvägassistans, ägassistans, sservicegaranti er vicegaranti i ett et t år år och och en en stämpel stämpel i serviceboken. ser viceboken. D Det et g ger er d dig ig ssamma amma trygghet tr ygghet som som du du är är vvan an vid, vid, till till ett et t förmånligt f ö r m å n li g t p pris. r is . Boka Boka service ser vice p på å sstendahlsbil.se tendahlsbil.se

Tjörns Sparbank är en självständig och lokal fullservicebank. Banken vänder sig till både privatpersoner, företag och organisationer. Tjörns Sparbank har en affärsvolym på cirka 14 miljarder kr och 52 medarbetare som ger personlig service på kontoren i Skärhamn, Kållekärr och Myggenäs. Till skillnad från andra banker har en sparbank inga aktieägare utan låter istället delar av vinsten gå tillbaka till det lokala samhället där banken finns. Ända sedan 1906 har vi utvecklat våra tjänster och erbjudanden, men alltid med samma grundidé. Att hjälpa människor och företag att förverkliga sina drömmar genom en sund ekonomi och samtidigt göra vår bygd till en bättre plats. Läs mer på tjorns-sparbank.se eller följ banken på Facebook och Instagram.

ATT A TT HYRA HAR HA BLIVIT ÄNNU SMARTARE SMART RT TARE ARE gning

are llasstttar « Hju

Anläg

are, ON asttar Hjulla /El. <5T r eri Batt

Pris Pris ffrån rån 2 4 495:95:M Med ed C CarPay a r P ay o och ch V Volvokort olvokor t k kan an d du ud dela e la u upp pp d din in b betalning etalning rräntefritt ä n te f r i t t p på å4m månader. ånader. ,

V Volvo o l vo A Assistans: ssis t ans: Vi V i hjälper hj ä l p e r d dig ig så så fort for t du du får f år problem problem m med ed d din in b bil. il. Dygnet D ygnet runt r un t o och ch i alla alla västeuropeiska väs teuropeiska länder. länder. Det Det k kan an vara v ar a a allt llt ffrån rån att at t b bistå is t å vid vid däckbyte däck by te om om du du ffår år p punktering unk tering till till att at t bärga bärga bilen bilen och och se se till till att at t d du u ffår år b boende oende e eller ller fflyg l yg b betalt e t al t m medan e dan d den en repareras. repareras . Förlängningen Förlängningen sker sker automatiskt au tomatisk t vid vid service ser vice hos hos oss oss fram f ram ttills ills a att tt d din in V Volvo o l vo ffyller yller ttio io åår. r. M Med ed aandra n dr a o ord rd kkan an d du un njuta ju t a aavv d den en h här är eextra x tra ttryggheten r yggheten i äända nda u upp pp ttill ill eelva lva åår. r.

Stenungsund Stenungsund M Munkerödsvägen unkerödsvägen 3

stendahlsbil.se stendahlsbil.se 0 0200-75 200-75 0 00 02 24 4

ttid d ivt drif ktiv f ift. r akt t ski ma 5 timn ett hel pp till nde ing n, up ållaand tnin skiin, ask tförh häm pph dr terim drif h upp bat mala och Ren r nor R ans er n ever und ör l fför glig gän Till

HYR

Nu kan du hyr hyra, a, rreturnera eturnera och adminis administrera trera din utrustning online. Regis utrustning Registrera trera ditt fföretagskonto öretagskonto idag!

Företagsmarknadschef Thomas Hedström.

undersökning som föll väldigt väl ut och som visade på ett genomgående högt betyg för såväl företags- som privatkunder. Något som också visat sig genom en hög tillströmning av nya kunder till Tjörns Sparbank. – Vi blev såklart väldigt glada över resultatet i undersökningen. Jag är stolt över min personal och att antalet nya kunder ständigt ökar visar att vi jobbar i rätt riktning. När affärsbankerna driver sina verksamheter hårt mot digitalisering och att kunderna ska göra det mesta själva så har Tjörns Sparbank en fantastisk möjlighet. Banken har en stark lokal förankring med all kompetens på Tjörn. Vi kan erbjuda våra kunder en egen rådgivare samtidigt som vi kan erbjuda kunderna att göra sina ärenden digitalt. En valfrihet som jag tror är viktig för kundnöjdheten. Men vi nöjer oss inte här, nu jobbar vi vidare mot att bli en ännu bättre bank för våra kunder och vårt samhälle, avslutar Hans Tiderman.


Affärstidningen näringsliv

sto regionen

47

AFRY växer tillsammans med kunder inom petrokemi Det svenska teknikkonsultbolaget ÅF har tillsammans med det finska konsultbolaget Pöyry blivit AFRY. Efter uppköpet av den finska verksamheten är AFRY en heltäckande konsultbyrå för allt som har med samhällsutveckling och industriell utveckling att göra. I Stenungsund kretsar en stor del av arbetet kring att utveckla en växande petrokemiindustri.

I Stenungsund finns Sveriges största sammanhållna kluster av industriföretag inom petrokemi. AFRY är med och utvecklar smarta tekniklösningar för en petrokemi som strävar efter en mer hållbar utveckling, med mindre miljöavtryck och ett större inslag av gröna kemikalier. I stort sett alla aktörer som omfattas av petrokemiklustret är kunder till AFRY. – Vi har vuxit mycket lokalt och då främst tillsammans med kunder som verkar inom petrokemiindustrin. På fem år har vi nästan fördubblat verksamheten och antalet anställda här på lokalkontoret i Stenungsund. Idag är vi ett 70-tal medarbetare och vi

verkar inom många olika teknikdiscipliner, berättar Thomas Svensson, kontorschef på AFRY i Stenungsund. Specialistkompetens inom petrokemi

AFRY hjälper raffinaderier i området att utveckla framtidssäkra och hållbara processlösningar. Det största raffinaderiet i Sverige ligger i Lysekil, och ingår även det i Stenungsundskontorets upptagningsområde. Trenden hos petrokemiindustrierna är att bygga upp egen kompetens för drift och underhåll, men på vägen måste de anlita specialistkompetens och den finns hos AFRY. Vid om- och tillbyggnationer är AFRY nästan alltid med någonstans i processen. I skrivande stund medverkar AFRY i flera spännande projekt bland Stenungsunds petrokemiföretag. Till exempel på Perstorp, där man undersöker möjligheter för att bygga en ny biometanolfabrik intill den befintliga fabriken. Personal från AFRYs Stenungsundskontor är även med och planerar för den nya HVO-anläggningen som St1 bygger i Göteborg. – Eftersom vi har mycket erfarenhet från just petrokemi så är

det nog naturligt att vi medverkar i sådana projekt även utanför Stenungsund. Vi ser en stark utvecklingspotential nu när intresset för alternativa drivmedel ökar, säger Thomas Svensson. Nya talanger satsar på AFRY

Utöver ett starkt industriellt fokus jobbar AFRY i Stenungsund även med all form av samhällsoch stadsutveckling som ny- och

ombyggnationer av fastigheter, energioptimering, elinstallationer och automatisering. Fortsatt tillväxt är att vänta även inom dessa områden. Den största utmaningen för framtiden är kompetensförsörjningen, som för många andra industri- och teknikinriktade företag i Sverige. Extra glädjande är då att när Sveriges studenter och unga civilingenjörer röstar fram sin drömarbetsgivare placerar sig

AFRY, tidigare ÅF, ofta bland de främsta tillsammans med företag som Google och Spotify. – En tydlig bakomliggande faktor till att man söker sig till oss är ett starkt utvecklings- och jämställdhetsarbete som pågår inom vår organisation. Det är ett arbete som tillåter individer att växa och utvecklas i sina roller, menar Thomas Svensson.

Värme för en hållbar framtid.

Vår fjärrvärme är prisvärd och tål att jämföras! Läs mer på www.stenungsundsenergi.se Enkelt - Tryggt - Prisvärt - Miljösmart närproducerad fjärrvärme Stenungsunds Energi & Miljö AB | 0303-73 10 00 | info@stenungsundsenergi.se

www.stenungsundsenergi.se

Fjärrvärme är en trygg & bekväm uppvärmningsform som ger jämn & behaglig värme året om och tillgången till varmvatten är obegränsad. Vi tar tillvara på restvärme från närliggande industrier och skapar såväl lokala som globala miljövinster för luft och vatten. Stenungsunds Energi levererar hållbar fjärrvärme till nöjda privatpersoner och företag inom Stenungsunds kommun. Dessutom har vi lägst priser i hela Västra Götaland!


Varberg växer 2020 Västerport förverkligar alla dimensioner av hållbarhet

Varbergs Bois framgångar är Varbergs framgångar

sidan 55

/sid 49 Varbergs entrè byggs i Västra Sörse

/sid 54 Visionen stavas hållbarhet för HallandsHamnar

/sid 64 Martinssons Fastigheter investerar i hyresgästernas utveckling

/sid 63

Petter Stordalen skapar helt ny mötesplats i centrala Varberg

Västerport förverkligar alla dimensioner av hållbarhet

sidan 52

/sid 55 Den mest lönsamma möbelinvesteringen

/sid 64


Affärstidningen näringsliv

vArberg växer 2020

49

Varberg Bois framgångar är Varbergs framgångar Fotbollsklubben Varberg Bois FC gick upp i Allsvenskan under 2019 och nu har Varbergs kommun beslutat att rusta upp hemmaarenan, Påskbergsvallen, för 41 miljoner kronor. Det är nödvändigt för att Svenska Fotbollsförbundet ska tillåta spel i Allsvenskan, men visar även på en stark framtidstro i fotbollsstaden Varberg.

– Vi brukar säga att våra framgångar givetvis lika mycket är Varbergs framgångar, säger Varberg Bois klubbchef Dan Skogman.

Klubbchef Dan Skogman.

Fotbollen som idrott och Varberg Bois som klubb har mycket riktigt en stor betydelse för Varberg som en kommun i framkant när det gäller social hållbarhet

och integration. – Det är nog få andra företeelser i vårt samhälle som har en lika stor mångfald som idrotten och framförallt fotbollen. Hos oss spelar det ingen roll vart man kommer ifrån, utan vart man är på väg. Vi jobbar väldigt mycket med integration, men vi brukar inte prata om det eftersom det är så naturligt i vår dagliga verksamhet. Över 25 procent av klubbens medlemmar är födda i ett annat land, så är det bara och det är egentligen inget vi funderar på, förklarar Dan. Möter framtiden med glädje, stolthet, mod och respekt

För att öka den sociala aspekten ännu mer kommer Varberg Bois, som 2020 spelar i Allsvenskan för första gången någonsin, att satsa ännu mer på akademiverksamheten, 15-19 år. Det är ju här som framtidens stjärnor föds. – När vi jobbar med våra unga spelare är det viktigt att vi bygger en bra grund för utveckling med hjälp av vår vision och vår värdegrund. Vi sätter upp tydliga mål, och det handlar om mycket mer än att bli en duktig fotbollsspelare. Alla kommer inte att spela på professionell nivå, men alla

kan vara med och ha roligt i en schysst miljö, menar Dan Skogman. Att känna glädje och gemenskap är en del av värdegrunden. Klubbens fyra värdeord är nämligen glädje, stolthet, mod och respekt. – Vi fostrar talanger som är beredda på att göra allt för Varbergs BoIS. Vi är i alla situationer uthålliga, ger varandra chansen och försöker, igen, och igen och igen. Vi tror också att värdeorden runt vår kärna, uthålligheten, än mer förstärker den utveckling vi strävar mot, säger Dan. Varberg Bois är enligt Dan Skogman en unik organisation som byggt sin föreningsorganisation utifrån sin verksamhetsidé, värdegrund och vision för att göra den ännu mer hållbar. Det ger ett bra läge nu när klubben

har tagit steget in i fotbollens finrum. – Att vi utvecklar bra människor är viktigast. Sen ska vi hjälpa de som vill bli duktiga spelare till att bli det om de vill det, avslutar Dan.

Tillsammans inreder vi framtidens Arbetsplats Besök www.form2.se eller ring oss så berättar vi mer 0340 - 627 470

Besök vårt huvudkontor & showroom Smältgatan 2, Varberg


50

vArberg växer 2020

Affärstidningen näringsliv

”Vi är Varberg” Martinssons Fastigheter är Varberg. Med lokaler och bostäder såväl inom som utanför stadskärnan, ser Martinssons Fastigheter till att utveckla Varberg på Varbergs villkor.

Varbergs utveckling betyder utveckling för Martinssons Fastigheter. Även om det handlar om områden där man ännu inte har något bestånd, som till exempel Västerport, så vill man på Martinssons Fastigheter alltid verka för en positiv utveckling för hela Varberg. Det är mot den bakgrunden som vd:n Henrik Martinsson fått utmärkelsen Årets näringslivsprofil 2019. – Det känns naturligtvis väldigt roligt att få utmärkelsen. Jag har jobbat med att utveckla Varberg nu under 20 års tid, och ser fram emot att få vara med och utveckla framtidens Varberg under minst lika många år till, säger Henrik. Henrik Martinsson är även ordförande i Fastighetsägarna Varberg, som är en del av Varbergs Näringslivsförening där även Varberg Handel, Varbergs Krögarförening, Värö-Veddige Företagarförening samt ett stort antal företag som inte tillhör någon av de övriga föreningarna är med.

Viktigast under 2020

De flesta inom Varbergs Näringslivsförening är överens om att det kommer att bli ett guldläge för utveckling när Västerport växer fram. Samtidigt kommer staden att förändras eftersom Västerport med sin storlek blir som att placera en stadskärna lika stor som Varbergs nuvarande centrum, mitt i city. En annan stor utmaning för Varberg är det stora tunnelbygget som påbörjats mitt i stadskärnan. Bygget av dubbelspårig järnväg kommer att påverka innerstadens övriga projekt och näringsliv under byggtiden. Delar av det nya järnvägsspåret ska byggas i tunnel under staden, samtidigt som ordinarie tågtrafik ska fungera under hela byggtiden. – Ett viktigt arbete som vi kommer driva inom Fastighetsägarna Varberg och Varbergs Näringslivsförening under 2020 handlar om att mildra effekterna av tunnelbygget så att handel och serviceföretag i centrala Varberg kan fortsätta bedriva verksamhet under byggtiden på ett så bra sätt som möjligt. Att få dubbelspår under Varberg med en centralt placerad järnvägsstation är en oerhört positivt utveckling som skapar värden för Varberg, avslutar Henrik Martinsson.

För ett livskraftigt företagande i Varberg Potential.vbg är det officiella varumärket för Varbergs företagsinkubator som är öppen för alla branscher. Stiftelsen Potential.vbg äger Företagsinkubatorn i Varberg AB, och ägarformen ger ett långsiktigt perspektiv med möjligheter att investera i rätt saker över tid. Att bistå innovatörer och entreprenörer och därmed skapa ett livskraftigt företagande i Varberg är huvudambitionen.

– Vårt mål är att fånga och utveckla bra idéer och de kan finnas lite överallt. Det kan finnas många nya idéer gömda inom befintliga företag, och därför är vi även till för företag som redan finns i Varberg. Vi kan hjälpa dessa företag att realisera en helt ny idé, skapa en ny produkt eller till och med knoppa av ett dotterbolag, berättar Linda Björk, inkubatorchef på Potential.vbg. Nyföretagande är naturligtvis också viktigt för Potential.vbg och för att utveckla Varberg som

företagarkommun. Den gemensamma nämnaren för alla projekt är att det handlar om affärsidéer med värdepotential. Det ska finnas ett behov på marknaden – men detta behov behöver inte vara kommunicerat. Vissa produkter och tjänster behövs innan marknaden ens insett det. Utökat erbjudande

Potential.vbg utvecklas tillsammans med Varbergs och Hallands innovatörer, entreprenörer och företag. Under 2019 påbörjades ett arbete för att göra inkubatorn mer synlig som fysisk plats, ett nav för tillväxt med en plattform för nätverkande och samverkan. Från och med januari 2020 kan nystartade företag hyra in sig i delat kontorsutrymme på Potential.vbg, och därmed sänka sina kostnader och på köpet ta del av en kreativ miljö. Utöver delade kontor erbjuds även ett par platser i ett öppet kontorslandskap, som företag kan testa kostnadsfritt under tre månader. Tanken är att öka möjligheterna för samverkan mellan

olika företag och boosta ett ökat flöde av idéer genom det öppna landskapet. Under 2019 utvecklades Potential.vbg:s erbjudande med ett antal strategiska samarbetspartners inom nio olika branscher. Det innebär att inkubatorföretagen och hyresgästerna kan ta del av tjänster inom allt från juridik till affärsutveckling via Potential.vbg. Alla dörrar öppna för samverkan

För att hjälpa företag med bra idéer att nå nästa nivå anordnades eventet Next Level i januari i år. Under Next Level kunde entreprenörer träffa representanter såsom verkställande direktörer och styrelsemedlemmar i större bolag, som kunde tänka sig att bistå med konsulthjälp för vidare utveckling av nystartade verksamheter, bolag i generationsskifte eller nya uppfinningar som ännu inte nått företagarvärlden. – Med rätt matchning är vi övertygande om att den här typen av företag och innovatörer kan nå nästa nivå i utvecklingen. Allt

Entreprenörer Uppfinnare Företagare Startups

handlar om kontakter och att utveckla rätt saker tillsammans med rätt samarbetspartners, säger Linda Björk. Next Level anordnades tillsammans med Almi Halland vil-

ket gav ett bredare perspektiv med möjligheter även utanför Varberg. När det gäller samverkan håller man på Potential.vbg alla dörrar öppna.


Affärstidningen näringsliv

vArberg växer 2020

Tornet har stora planer för Varberg

Entreprenörer i nöd! sŝŬĂŶĂǀůĂƐƚĂďĊĚĞďĞĮŶƚůŝŐĂŽĐŚŶLJĂŬƵŶͲ ĚĞƌŵĞĚŚũćůƉƐĊǀćůŝŶŽŵŵĞŬĂŶŝŬ͕ ŚLJĚƌĂƵůŝŬ͕ƟůůǀĞƌŬŶŝŶŐŝƐƚĊůŽĐŚŵŽŶƚĞƌŝŶŐ ƵŶĚĞƌĚĞŬŽŵŵĂŶĚĞĊƌĞŶ͊ ŽůĂŐĞŶćƌďĞůćŐŶĂϯ͕ϱŵŝůĨƌĊŶsĂƌďĞƌŐƐĊ ǀŝĮŶŶƐďĂƌĂĞŶŚĂůǀƟŵŵĞďŽƌƚŵĞĚǀĊƌĂ ƐĞƌǀŝĐĞďŝůĂƌ͘

/ŶŽŵŬŽƌƚŬŽŵŵĞƌǀŝćǀĞŶƂƉƉŶĂ ǀĂŶĚƌĂƌŚĞŵŝ<Ăƌů'ƵƐƚĂǀDzƐŐĂŵůĂƐŬŽůĂ ZŝŶŐĨƂƌŵĞƌŝŶĨŽϬϯϰϬ-ϯϯϯϰϰ ŵĂŝůŝŶĨŽΛŝŶĚƵƐƚƌŝƵŶĚĞƌŚĂůů͘ƐĞ

Europas största oberoende serviceleverantör för vindkraftverk Vår experts: Vestas/NEG-Micon, Siemens, Nordex, Senvion, Fuhrländer, Gamesa, Enercon deutsche-windtechnik.com/sverige

Entreprenörer sökes! Vi hjälper dig att ta idén vidare! Vi bidrar med kontakter, kunskap och riskkapital och letar hela tiden efter nya bra idéer som kan utvecklas till företagande. Vi kan stå till tjänst med att eliminera hinder och stötta med kunskap, erfarenhet och kapital. För varje projekt gör vi en skräddarsydd plan beroende på behov.

Henrik Oretorp.

Välkommen med din idé, den är värd att förverkligas!

Fastighetsbolaget Tornet har för avsikt att utveckla ett växande hyresbestånd i södra och mellersta Sverige. Fram till alldeles nyligen fanns man inte i Varberg, men nu planeras hyresrätter i Breared/Jonstaka och Tornet har även fått mark anvisad i attraktiva Västerport.

grön lunga med stadsodling, lek- och mötesplatser. Den befintliga järnvägen blir en framtida gång- och cykelväg mot centrum. Enligt planen kan blandstadskvarteren omfatta upp till 2500 lägenheter i olika hustyper och upplåtelseformer. Det planeras även för att anlägga en park i anslutning till området och angränsande till Varbergs centrum.

Målsättningen är att Tornet i egen regi ska bygga 1000 hyresrätter i Varberg. Det är en bra grund för en framtida förvaltningsorganisation i staden, som för övrigt är en av Västsveriges mest expansiva just nu. Tornet bygger enbart för eget ägande och förvaltning, och kan därför kosta på sig att göra långsiktiga investeringar.

Kunskap från andra projekt

Vill utveckla Breared/Jonstaka

I Breared/Jonstaka äger Tornet tillsammans med Riksbyggen stora delar av markområdet och resten ägs av Varbergs kommun. För att utveckla området krävs en samsyn och en bra grund för samverkan likt den som Tornet har med Västerås Stad i samband med utvecklingen av Öster Mälarstrand. Vid planeringen av ny bostadsbyggnation i Breared/Jonstaka har man under en längre tid varit beroende av järnvägens sträckning och eventuella flytt som nu beräknas till 2024. Det finns vissa riktlinjer för stadsområdet enligt den fördjupade översiktsplanen, som bland annat säger att området ska inrymma bostäder av olika slag, verksamheter, offentlig och kommersiell service. Grönområden ska också värnas. Tornet föreslår en struktur i form av blandstadskvarter med olika upplåtelseformer i samma kvarter. Begreppet blandstad kan kort beskrivas som en urban miljö med hög variation av funktion och utseende men också socialt. Kvarteret begränsas av lågfartsgator och centralt i varje område finns en

Tornet har även ett stort intresse av att få vara med och utveckla andra delar av Varberg. I det uppmärksammade området Västerport finns möjligheter att få vara med och skapa en ny stadsdel från grunden. Det är först nu som ytorna blivit tillgängliga och nya mötesplatser, bostäder, verksamhetslokaler, strandpromenad och parker kan börja utvecklas. – I utvecklingen av Västerport kan vi ta med oss kunskap från många andra projekt, varav ett från grannstaden Halmstad. I området Lundgrens Trädgårdar, ett stenkast från Stora Torg i centrala Halmstad, har vi byggt 151 nya hyresrätter i ett gammalt industriområde som omvandlas till ett grönt och lummigt bostadskvarter, berättar Henrik Oretorp, projektchef på Tornet i Halland. – Västerport är i sin tur ett gammalt hamnområde som ska bli ett av regionens mest attraktiva och havsnära bostadsområden. Vi vill både bevara genom att synliggöra koppling till tidigare verksamhet och samtidigt skapa nytt i båda områdena.

potentialvbg.se | linda@potentialvbg.se

VÄSTERPORT Mer av allt som är bra med Varberg! WWW.VARBERG.SE/VASTERPORT

Nybyggaridéer

Det finns många nybyggaridéer hos Tornet. Verksamheten etablerades i Malmö, där huvudkontoret också finns. Med åren har fastighetsbolaget vuxit i strategiska tillväxtområden, gärna kring större städer som Malmö, Stockholm och Göteborg. Uppdraget är nu att utveckla ett växande bestånd i södra och mellersta Sverige där Halland är en viktig del.

51

www.stenfastigheter.com


52

vArberg växer 2020

Affärstidningen näringsliv

Petter Stordalen skapar helt ny mötesplats i centrala Varberg Petter Stordalens projekt är mycket välkända i Göteborgsregionen – mycket tack vare de tre stora satsningarna som är på gång nu med Karlatornet i spetsen. Varberg är en mindre stad, men inte desto mindre intressant för Stordalens växande hotellimperium.

terport är en intressant plats för nya etableringar svarar Petter Stordalen: – Varberg har ett fantastiskt och mycket centralt läge i regionen. Det är en viktig faktor när vi investerar. Det är också jättekul att vara en del av utvecklingen av en helt ny del av Varberg, Västerport.

Unikt engagemang Helt ny mötesplats

I den nya stadsdelen Västerport, som precis har börjat byggas intill Varbergs stadskärna, byggs även Petter Stordalens nya hotellpärla på Västkusten. På frågan om varför just Varberg och Väs-

ser och familjer till staden med konceptet ”Meeting that matters”. Hotellet ska vara en central mötesplats för Varbergs boende för kaffe, middag eller ett glas. Även om Varberg är en liten stad, så har den mycket själ och en mycket intressant historia, säger Petter Stordalen.

Med det nya hotellet skapas en helt ny mötesplats för Varberg, som ska vara öppen för såväl hotellgäster som för varbergare. – När vi öppnar Quality Hotel i Västerport 2023 kommer vi att bidra till att locka både konferen-

Petter Stordalen är mycket engagerad i alla sina projekt, besöker ofta sina investeringsområden och följer bygget under hela processen. – Jag håller mig uppdaterad och är alltid nyfiken på våra projekt, men när det gäller designen av hotellet lämnar jag det till professionella och experter. Nu ser jag fram emot byggstart! Han är samtidigt noga med att poängtera att han däremot inte har något favorithotell i Sverige: – Alla mina hotell i Sverige har sina egna särdrag och speciella karaktärer. Och det är som med mina egna barn – jag kan omöjligt göra skillnad på dem. Glädjebesked för Ving

Petter Stordalen satsar gärna på de största och mest komplexa affärerna. Det var stora glädjebesked i media när han köpte Ving under slutet av 2019. Affären är av stor betydelse inte minst för alla anställda inom koncernen,

som har som motto att alltid sätta människor i centrum. – Det som både intresserar och fascinerar mig med Ving är den unika positionen de har som marknadsledare i Norden. Ving

är ett företag i världsklass, och i linje med Nordic Choice Hotels har Ving en stark kultur där människor är i centrum, understryker Petter Stordalen.


Affärstidningen näringsliv

vArberg växer 2020

Trygghetsboende med utsikt över

Apelviken

Alunskiffern Nära Apelviken i Varberg håller vi just nu på att bygga ett nytt trygghetsboende i ett trivsamt och REXYVWO}RXPmKI,mVOSQQIVHIXEXXÁRREWāăXV]KKhetslägenheter som byggs ovanpå ett äldreboende QIH ăĂ PmKIRLIXIV - WEQQE OZEVXIV OSQQIV mZIR

ÿăþFSWXEHWVmXXIVEXXF]KKEWEPPEQIHPNYWSGL}TTIR planlösning och milsvid utsikt. TrygghetslägenheterREmVJ}VHIPEHIToÿāVYQSGLO}OWEQXPMKEQIHFEPkong och tillhörande gemensamhetslokal. Läs mer på vår hemsida Eirhem.se

E I R H E M Ä R E T T FA S T I G H E T S B O L A G M E D H E L H J Ä R TAT F O K U S P Å AT T B Y G G A , Ä G A O C H L Å N G S I K T I G T F Ö RVA LTA Ä L D R E B O E N D E N. V Å R T M Å L Ä R AT T G E V Å R A Ä L D R E E T T T R Y G G A R E B O E N D E .

EIRHEM.SE

53


54

vArberg växer 2020

Affärstidningen näringsliv

Varbergs nya entré byggs i Västra Sörse Varbergs Bostad befinner sig i ett mycket expansivt skede. Det byggs mer än på länge i Varberg just nu och det är tydligt att det kommunala bostadsbolaget är en trendsättare och drivkraft för utvecklingen.

Varberg växer och det fantastiska läget med närhet till hav och natur lockar allt fler till staden. Som allmännyttigt bostadsbolag har Varbergs Bostad ett särskilt ansvar när det gäller att bygga nytt och erbjuda bra bostäder till alla målgrupper. Allmännyttan står idag för ungefär häften av alla hyresrätter i Varberg och planerar för flera projekt, som ska stärka den lokala bostadsmarknaden. Mer än nyproduktion

Projekten, som Varbergs Bostad driver idag, är delar av en mycket större helhet. – Utvecklingen av det gamla miljonprogramsområdet Sörse är så mycket mer än en nyproduktion av moderna hyresrätter - det är en omvandling av ett område, som är avgörande för Varbergs framtid som attraktiv bostadsort. Genom utvecklingen av Sörse får nämligen Varberg ett helt nytt utseende och en ny entré, säger marknadschefen Dzejna Seta. – Med 260 nya hyresrätter är Västra Sörse vårt största projekt i modern tid. Fem av totalt sju etapper i området är redan uthyrda, så efterfrågan på bostäder i Varberg är stor. Och vi har planer på att fortsätta utveckla Sörse och tillföra ännu fler lägenheter till Varberg. En del av kommunens vision

Att utveckla Sörse är en del av Varbergs kommuns och Varbergs Bostads gemensamma vision för 2025 - att Varbergs ska vara Västkustens kreativa mittpunkt. Visionen är en ledstjärna i arbetet för Varbergs Bostad, som inom en tioårsperiod planerar att bygga ungefär 1400 nya hyresrätter i den starkt växande kommunen. Förutom Västra Sörse projekteras redan nu för ytterligare 250 - 300 lägenheter på Södra Sörse, samt 150 lägenheter längs Katte-

gattsvägen. Varbergs Bostad planerar också för ytterligare projekt som ska ge ett tillskott på minst 200 lägenheter på Apelvikshöjd. Utvecklar flera områden

Under våren påbörjas även förtätningen av Brunnsberg, med 200 hyresrätter inom det befintliga bostadsområdet. – Vi har precis fått en beviljad detaljplan för Brunnsberg för byggnation av 200 lägenheter. Vi har ett befintligt hyresbestånd i Brunnsberg idag, som dessutom hör till våra äldsta hus. De nya lägenheterna kommer att ligga i nio byggnader längs Gödestadsvägen. Vi kommer att variera boendemöjligheterna i området, så att fler målgrupper ser det som attraktivt i framtiden, säger Dzejna Seta. Varbergs Bostad finns redan representerat på flera av de mindre orterna runt centralorten, men planeringen för nya byggprojekt också här pågår kontinuerligt. Närmast gäller detta ett nära förestående bygge av ett tjugotal lägenheter i Tvååker.


Affärstidningen näringsliv

vArberg växer 2020

55

Västerport förverkligar alla dimensioner av hållbarhet Västerport ska bli Varbergs nya, hållbara stadsdel. Stadsdelen kommer att ligga precis vid havet, ett stenkast från stadskärnan, och ska utvecklas helt i hållbarhetens tecken.

När hamnen flyttar och Västkustbanan grävs ner i tunnel under Varberg kan Västerport byggas. Området ska utvecklas under flera etapper som totalt ska mynna ut i upp till 2500 nya bostäder. Det är många saker som gör projektet unikt, bland annat att man nu öppnar upp hamnområdet som tidigare varit stängt för allmänheten, och kopplar ihop det med stadskärnan och havet. Inte bara stora spelare som vinner

Den första etappen är precis påbörjad, en markanvisningstävling hölls under 2019 och tolv marklotter delades ut fördelade på sex kvarter. Avgörande i tävlingen var hur väl de tävlande byggaktörerna uppfyllde kommunens krav på hållbarhet och gestaltning, bland annat fanns krav på variation i bebyggelsen med olika former, höjder, detaljer och kreativa uttryck. Kommunen fick många utmärkta förslag från byggaktörer

som vill vara med på resan och utveckla Västerport. Extra spännande är att det inte bara är de stora drakarna som nu fått möjlighet att vara med på första parkett. Bland de stora spelarna som Riksbyggen, Skanska och Serneke rör sig även mindre, lokala bolag som Etikhus, som vann med sitt förslag på ett mycket annorlunda koncept med förskola, äldreboende och bostäder i en och samma byggnad. – Gemensamt för hela området, och för alla som bygger i Västerport, är vikten av att prioritera hållbarhetsfrågor. Stort fokus ligger också på att skapa ytor för rekreation och umgänge. Vi ska ta vara på områdets fantastiska förutsättningar och verka för ett nära samarbete mellan byggaktörer och kommun, berättar Maria Hagelberg, projektledare för Västerport på Varbergs kommun. Det kommer att byggas ett nytt torg i Västerport, där bland annat Petter Stordalens hotell kommer att ha sin uteservering. Från torget utgår flera av stadsdelens stråk vilka ska innehålla mat, musik och upplevelser. Västerport kopplas ihop med Varbergs stadskärna, fästningen och det nya stationsområdet – alla dessa tre målpunkter ligger endast ett

Illustrationen är en skiss och inte en fullständig bild på hur det kommer se ut. Till exempel är endast byggnader inritade – inget av den offentliga miljön.

par stenkast bort. Den berömda Strandpromenaden förlängs vidare norrut mot Getteröns Naturum. Och allt ska byggas för en hållbar framtid. Föregångare för hållbar stadsutveckling

Hållbarhetsprogrammet för Västerport lanserades redan 2016 och har förfinats sedan dess. Sammanfattningsvis indikerar programmet vikten av att ligga i framkant när det gäller hållbar utveckling, och att Varberg ska vara ett föredöme för hållbar stadsutveckling. Programmet omfattar över 100 olika kravställningar. – Hållbarhetsprogrammet uppdateras kontinuerligt i takt med ny kunskap och nya riktlinjer. Sist kompletterades det bland annat med en ekosystemtjänstanalys. Den visar hur vi ska skapa

och säkra en biologisk mångfald i Västerport, informerar Jenny Rydén, hållbarhetsansvarig i Varbergs kommun. Ett konkret exempel på hållbarhet och – i det här fallet – återbruk är att kommunen kommer att ta vara på den gamla kajstenen som bryts upp i samband med att Västerport utvecklas. De stora granitblocken kommer ursprung-

ligen från Varberg och är i sig ett kulturarv för staden. Blocken kommer att återanvändas för att smycka det offentliga rummet på flera ställen och på så vis även understryka ett tydligt budskap: Varbergs kommun tar hållbarhetsfrågorna på allvar och arbetar målmedvetet för att bli en föregångare inom hållbar stadsutveckling.

Projektledare för Västerport, Maria Hagelberg och hållbarhetsansvarige Jenny Rydén. Hamnmiljön som skymtar i bakgrunden är där den kommande stadsdelen Västerport ska byggas.


56

vArberg växer 2020

Affärstidningen näringsliv

Stenfastigheter växer i takt med Varberg Varbergs Stenfastigheter AB satsar på Varberg och Falkenberg genom att bygga, äga och förvalta bostäder samt lokaler i området. Ambitionen är att fortsätta växa. - Vi vill vara en naturlig part i Varberg, dit privatpersoner och företagare vänder sig när de söker bostad eller lokal, säger vd Anders Gidefjord.

Varbergs Stenfastigheter bildades 1995 av bröderna Anders och Björn Gidefjord. År 2017 delades företaget upp mellan bröderna och Stenporten Fastigheter AB bildades innehållande merparten av Stenfastigheters tidigare fastigheter i Göteborgsområdet. Bolagen samförvaltas och har ett fastighetsbestånd som uppgår till cirka hundra tusen kvadratmeter med bland annat 1 100 lägenheter. Tidigare var verksamheten huvudsakligen inriktad på enbart bostadsfastigheter, nu är det utökat med affärs-, kontors- och industrilokaler. Varberg med den positiva befolkningstillväxten kommunen har, expanderar åt både norr, söder och öster, där det hela tiden är en ökande efterfrågan av bostäder och lokaler. – Just nu uppför vi tillsammans med Magnus Andersson och Turessons Bygg 25 st bostadsrättslägenheter centralt i

hörnet av Engelbrektsgatan och Sveagatan i Varberg, med planerad inflyttning i augusti 2020 berättar Anders Gidefjord. Långsiktighet och god kvalitet

För att vara attraktiv för hyresgästerna satsas det genomgående på god kvalitet och hög servicenivå. Detta kvalitetssäkras

genom att fastigheterna sköts av egen lokal personal. Med det i grunden, så strävas det efter långsiktiga och nära kundrelationer. Genom att göra en samordnad enkätundersökning vartannat år, framkommer vad hyresgästerna anser och önskar. Det blir sedan ett stöd i förvaltningen och dess utveckling. Att bevara gammal byggnadskultur ingår i intresset

med satsning på god kvalitet. – Det ligger stor omsorg bakom materialval och planlösning vid nybyggnation och renovering, berättar Anders Gidefjord. Vilket i sin tur har medfört att företaget belönats med diplom för god byggnadsminnesvård av Hallands Museiförening. År 2008 förärades företaget med det prestigefulla Rödfärgs-

priset (en arkitekttävling där moden arkitektur möter slamfärg) för bostadsområdet Nysäter i Mölnlycke. År 2015 blev området Hönekulla Höjd i Mölnlycke nominerade till World Architecture Festival Awards, ett av 14 nominerade bidrag i kategorin ”Housing”. Varbergs Stenfastigheter prövar även gärna nya koncept när det gäller bostädernas upplåtelseformer. I vissa områden testas det att blanda både bostads och hyresrätter med det senaste: äganderätter. Blandningen av olika upplåtelseformer har socialt blivit väldigt lyckad. Företaget tar nu steget in i 2020 med satsning på framtida bostäder och lokaler till både privatpersoner och företagare i Varberg. Flera av projekten planeras i samarbete med Magnus Andersson och Turessons Bygg för att bygga ca 170 lägenheter i södra och centrala Varberg. Bostäderna blir med blandade upplåtelseformer, även om hyresrätter är den vanligaste varianten. – Vi arbetar fortsatt framåt för att vara en stabil och kvalitetsmedveten hyresvärd, med ett långsiktigt ägande och att våra hyresgäster känner trygghet och skapar långa relationer med oss avslutar Anders Gidefjord

Turessons bygg är med i hållbarhetsmatchen Turessons bygg är med i flera av Varbergs viktigaste bostadsprojekt. Gemensamt för alla projekt är en tydlig hållbarhetsprägel där man som byggbolag likväl som fastighetsbolag och beställare är eniga om att cirkulära lösningar är de mest hållbara i längden.

Det finns väldigt många exempel på färdigställda projekt som visar att Turessons bygg är med i matchen när det gäller att bygga hållbart för framtiden. Detsamma gäller för aktuella och kommande projekt. – Idag är det knappast försvarbart eller ens lönsamt att inte bygga hållbart. Därför är vi gärna med projekt som vi ser en långsiktighet i, där vi kan vara med och påverka så att de bästa lösningarna med tydlig hållbarhetsprägel vägs in redan i planeringsfasen, säger Roland Turesson, vd och delägare Turessons bygg. Flaggskepp på hållbarhetstemat

Turessons bygg jobbar gärna med partneringprojekt, där man tillsammans med beställaren utvecklar projektet från grunden. De flesta av företagets kunder är återkommande avtalskunder. De största bostadsaktörerna i Varberg samarbetar gärna med Tu-

ressons bygg, då man vet att det finns mycket kunskap i bolaget när det gäller ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Brf Söderlyckan är ett av Turessons byggs flaggskepp på hållbarhetstemat. Projektet omfattar 63 lägenheter fördelade på tre miljöcertifierade hus. Det ena huset är certifierat enligt miljöbyggnad guld, och de andra för silver. – Vi är stolta över att ha byggt Varbergs första bostadshus som uppfyller kraven för miljöbyggnad guld. Det är ett av de tuffaste miljösystemen som finns, och att uppnå guldnivån är ganska få förunnat. Bygget har skapat mycket intresse för oss och för Varberg som föredöme för hållbar stadsutveckling, berättar Roland Turesson.

– Vi har många järn i elden och kommer att fortsätta utvecklas tillsammans med Varbergs fastighetsägare. Varberg växer och vi ser mycket positivt på framtiden med många spännande projekt som kommer igång inom ett – eller ett par år. Vi räknar på nya projekt hela tiden, men vi är sam-

Växer med Varberg

Med tanke på hur Varberg utvecklas kommer den främsta affären för Turessons bygg även framledes att bygga på långsiktiga relationer med stadens privata fastighetsägare. I skrivande stund byggs en ny fastighet Brf Kaninen för ägarkonstellationen Varbergs Stenfastigheter, Magnus Andersson fastigheter och Turessons Bygg i kvarteret Kaninen. Det planeras parallellt för uppstart av kvarteret Ryttaren för samma beställare.

Brf Kaninen.

tidigt selektiva med vilka projekt vi vill jobba med, säger Roland Turesson. Ett par kommande projekt är utveckling av kvarteret Malmen med 110 nya bostadsrättslägenheter för Lindebergs fastigheter, samt den planerade omvandlingen av kvarteret Hägern, påbygg-

nad av hyresfastighet för Lindebergs fastigheter. Och nybyggnad av 22 hyreslägenheter för Maleryd fastigheter, dessa i miljöbyggnad Silver. Turessons är även med i projektet Tärnan som ska byggas för Etikhus i korslimmad trästomme.


Affärstidningen näringsliv

vArberg växer 2020

Från miljonprogram till Varbergs nya entré

Läs mer om kommande etapper på västrasörse.se

Varbergs Bostad bygger 260 hyresrätter på Varbergs bästa läge Gammal och ny bebyggelse i en gemensam framtidssatsning – med människan och miljön i centrum. Så ser det ut när Varbergs Bostad utvecklar miljonprogramsområdet Sörse till en ny stadsdel och Varbergs nya entré. Varberg, Västkustens pärla, får ett helt nytt utseende på bara ett par år. - Varberg växer, det är en attraktiv region med hög nettoinflyttning och det händer mycket i staden. Efterfrågan på bostäder är stor. Som det kommunala bostadsbolaget har vi till uppgift att förse kommunen med bra boende - något som vi tar på stort allvar, säger Dzejna Seta, marknadschef på Varbergs Bostad. För att möta det stora behovet av bostäder, gör Varbergs Bostad sin största nybyggnadssatsning i modern tid. Totalt skapas 1400 nya lägenheter i Varberg under de närmsta åren. 2017 sattes spaden i jorden för Varbergs Bostads största projekt i modern tid, Västra Sörse, som med 260 hyresrätter också är det sjätte största bostadsprojektet i Sverige just nu.

Första steget i detta stadsutvecklingsprojekt togs redan 2013 med bygget av 43 nya lägenheter. Därefter följde Västra Sörse, som beräknas vara färdigställt 2021. Men planerna tar inte stopp där. Varbergs Bostad har ytterligare två projekt planerade i området; Södra Sörse som projekteras för ytterligare 250-300 lägenheter och Kattegattsvägen med 150 nya lägenheter. Västra Sörse - med människan och miljön i centrum En av Varbergs Bostads viktigaste målsättningar är att arbeta för en hållbar samhällsutveckling. Hållbarhetstänket präglar därmed hela framtidsprojektet på Sörse - Västra Sörse blir socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart. Hållbarhetsfrågorna avspeglar sig inte bara i produktionen, utan lever vidare in i förvaltningsfasen. Sociala mötesplatser, en ny stadsdelspark, odlingslotter, växthus och biodlingar är bara några exempel på hur bolaget skapar trivsamma boendemiljöer och ökar livskvaliteten för hyresgäster och andra Varbergsbor. För dig som vill ha ett aktivt liv

Från miljonprogram till Varbergs bästa läge Gröna Sörse, som området kallas i folkmun, byggdes på 1960talet och är från början ett miljonprogramsområde, byggt i två och tre våningar med ca 900 lägenheter. Stora grönområden mellan husen och inte minst det fantastiska läget gör att området idag ses som ett av Varbergs attraktivaste. Men bra kan bli bättre och på Sörse är utvecklingspotentialen stor.

Fördelarna med Västra Sörse är många. Det geografiska läget är idealiskt med nära till det bästa som Varberg har att erbjuda; city, hav och natur på bekvämt promenadavstånd. Västra Sörse är perfekt för personer som vill ha ett aktivt liv på ett av Varbergs bästa lägen. På www.västrasörse.se kan du läsa mer om Västra Sörse.

Tel. 0340-69 75 00 • info@varbergsbostad.se • www.varbergsbostad.se

57


58

vArberg växer 2020

Affärstidningen näringsliv

Expansionsresan har bara börjat Varbergs idylliska landsbygd är hemvist för det expansiva teknik- och kunskapsföretaget Industriunderhåll i Kungsäter AB. Kunderna finns emellertid över hela Sverige, och egen personal reser land och rike runt för att trygga rätt kvalitet i varje leverans.

Ann-Sofie Borglund, vd och delägare, är van vid att ta tag i saker och göra det som måste göras för att få verksamheten att blomstra. När hon började i bolaget 2003 fick hon fria händer att bygga upp ett kontor från grunden, med allt vad som kunde tänkas behövas. Första dagen på jobbet fick hon en telefonbok med kunder och anställda, resten fick hon fixa själv – och det med fantastiska resultat.

Vårt kontor och verkstad i Karl Gustav.

Pågående expansionsresa

Företagets grundare hade tidigare skött det mesta av administrationen hemifrån under kvällarna efter att ha varit ute hos kund hela dagen. När Ann-Sofie kom in i bilden blev arbetet mer strukturerat och med rätt planering kunde man också börja expandera i flera steg, och det är en resa som fortfarande pågår. – Antalet anställda mer än fördubblades mellan 2003 och 2006.

Ann-Sofie Borglund, vd för Industriunderhåll och KG Mekaniska.

En egen verkstad stod klar 2010, och vi började då med plåtbearbetning i egen regi. Året därpå förvärvades KG Mekaniska och kompletterade vår verksamhet med kunskap inom entreprenad, hydraulik och fordonspåbyggnad bland annat. Idag står vi mycket

väl rustade och vi tar fram kundunika lösningar i varje uppdrag, berättar Ann-Sofie Borglund, som även är vd för KG Mekaniska. Idag har företagsgruppen drygt 20-talet anställda fördelade på Industriunderhåll samt KG Mekaniska. Industriunderhåll levererar mycket till pappers- och massaindustrin, sågverk och liknande, men har även ett växande antal kunder inom övrig tung industri. KG Mekaniskas huvudsakliga kunder är mindre entreprenadföretag och lantbruk i närområdet, men levererar även tillsammans med Industriunderhåll mot större kunder.

chef på KG Mekaniska och har varit med från början då Industriunderhåll påbörjade sin expansiva resa där förvärvet av KG Mekaniska blev en viktig milstolpe. Han ser stora fördelar med att man fortsätter att behålla de två bolagen som separata verksamheter, men naturligtvis med samverkansmöjligheter, eftersom det ger större möjligheter för att bedriva en renodlad kärnverksamhet inom varje bolag. – Vi som jobbar i verkstaden kan lägga fullt fokus på att utveckla vår verksamhet. Många kunder är återkommande och personliga relationer är mycket viktiga för oss. Vi är kända för att vara lyhörda inför kundens ön-

skemål och så kommer vi att fortsätta, säger Tobias Arvidsson. En del kunder är gemensamma för bolagen. Många har varit med sedan Industriunderhåll etablerades för snart 40 år sedan. De värdesätter den kvalitet och flexibilitet som de båda bolagen står för och levererar i varje projekt, oavsett om det gäller ett snabbt byte av en hydraulslang i en entreprenadmaskin eller ett flera månader långt projektarbete. Industriunderhåll har många järn i elden. Det senaste är förvärvet av skolan i Karl Gustav där man ska öppna vandrarhemmet KG SleepOver under våren 2020.

Lovar kvalitet och flexibilitet

Tobias Arvidsson är verkstads-

Fastighetsutveckling skapar intresse för platsen Varbergs Fastighets AB, VFAB, förvaltar många av Varbergs kulturfastigheter och har genom detta ett stort ansvar i att bevara stadens historia. Samtidigt är man gärna med och utvecklar och bygger nytt i takt med att Varberg växer.

VFAB har ett viktigt uppdrag i att medverka till utvecklingen av Varbergs kommun. En inspirerande uppgift som ger sig uttryck i både förvaltning och utveckling av fastigheter till nybyggnation och parkeringslösningar. Nytt koncept i Åkulla

Det pågår ständigt spännande utvecklingsprojekt inom VFAB, och den stundande utvecklingen

av Åkulla friluftsgård är ett exempel. Här bygger VFAB i egen regi ut anläggningen med 17 hotellrum som länkas samman med huvudbyggnaden. – Byggnationen av Åkulla hotell är ett viktigt steg i att stärka området som en destination för outdoorverksamhet, berättar Clara Tholin, affärsutvecklingschef på VFAB. Den gamla friluftsgården har en historia från 1930-talet och har stor betydelse för många varbergare, som under generationer har besökt Åkullaområdet för rörelse och upplevelser i naturen. Hotellet byggs med utsikt över Yasjön, och kommer utöver hotellet även att ha en konferensdel. Bygget genomförs enligt miljöbyggnad silver och förväntas fär-

Illustration av utbyggnaden av Åkulla friluftsgård. Här blir det 17 nya hotellrum och fantastisk utsikt över Yasjön. Hotellet är klar sommaren 2020. Illustration D Office Arkitekter

digställas lagom till sommaren 2020. – Vi har ambitioner att skapa ett levande Åkulla året om. När vi under 2019 arbetade med att hitta ny hyresgäst till friluftsgården var det viktigt för oss att entreprenören hade en bra idé, där det ingick samarbete, engagemang och hjärta, inflikar fastighetschef Bärne Nylin. Vid årsskiftet tog familjeföretaget Åkulla Outdoor Resort över med ett nytt och tydligt koncept som bygger på boende, mat och rörelse – closer to nature.

Familjeföretaget Åkulla Outdoor Resort tog över driften av friluftsgården den 1 januari 2020. Foto: Åkulla Outdoor Resort

Värnar stadens identitet

Merparten av bolagets fastigheter ligger i de centrala delarna av Varberg. För att skapa en attraktiv och levande stadskärna lyfter de samverkan som bästa modellen. – I all utveckling strävar vi mot att ha en god dialog med våra hyresgäster, kommunen och andra fastighetsägare, säger Tholin. VFAB vill vara en del av att förstärka platsens identitet, att Varberg upplevs intressant och välkomnande året om. Som ett led i detta kommer bland annat Rådhuset, som ligger på Varbergs torg, få trivsam fasadbelysning

Genom att arbeta med fasadbelysning på sina fastigheter vill VFAB bidra till upplevelsen i det offentliga rummet. Belysningsprojektet med Rådhuset är klart hösten 2020 Foto: Hidvi Group

lagom till mörkrets intåg hösten 2020. Som kommunalt fastighetsbolag och med ansvar för stadens parkeringshus har VFAB stärkt sitt fokus på tillgänglighet och upplevelse av anläggningarna. – Varberg växer och staden kan upplevas lite stökig emellanåt, då

är det extra viktigt att vi fastighetsägare bidrar med det vi kan till det offentliga rummet. Här ser vi det extra viktigt hur våra parkeringshus upplevs, att det är tydligt vart det finns lediga parkeringar och bidra till att förenkla för besöket i stadskärnan, avslutar Nylin.


Affärstidningen näringsliv

vArberg växer 2020

59

Händelserikt år på Potential.vbg Varberg ska bli Västsveriges kreativa mittpunkt. Det är ett mål som kommunen satt upp och som alla företag och organisationer som verkar i Varberg kan känna igen sig i. Varberg sjuder av goda idéer, innovationer och affärsmöjligheter. I inkubatorn Potential.vbg kan de goda idéerna utvecklas till kommersiellt gångbara affärer.

Devisen Varberg som Västsveriges kreativa mittpunkt genomsyrar allt arbete och alla projekt inom Potential.vbg. Och nog finns det många goda exempel på vad man hunnit med under de tre åren som inkubatorn varit verksam. 2019 var ett ytterst händelserikt år för Potential.vbg och inkubatorföretagen. Nytt investerarcase

Under 2019 introducerade Potential.vbg en ny satsning i form av Sommarnästet, som presenterades för första gången under festivalen Hallifornia mellan den 18 – 20 juli. Sommarnästet är ett nytt investerarcase där fem bolag från Halland får presentera sina idéer och tävla om kapital och rådgivning. Det blev en succé och konceptet kommer att integreras som ett återkommande evenemang hos Potential.vbg. – Vinnaren av Sommarnästet 2019 var Twoact och entreprenören Jonas Svensson, ett bolag som växer starkt både i Sverige men även har intressenter internationellt och som vi från Potential.vbg gjorde en såddfinansiering i då det var nystartat, berättar inkubatorchef Linda Björk. I oktober 2019 anordnades Varbergs draknäste tillsammans med Connect. Även här vänder man sig till halländska bolag, men då med lite större behov i form av kapital. Dessa bolag befinner sig ofta i såddrunda två eller tre, med en redan kommersialiserad idé men med behov av att ta den till en ny nivå med eventuella uppgraderingar, nya marknader och visioner exempelvis.

På temat Västsveriges kreativa mittpunkt

Vinnaren av Varbergs draknäste 2019 blev The Folklore Company. Det finns oerhört många andra spännande företag som verkligen passar in i Varbergs draknäste. Potential.vbg instiftade ett nytt pris på Varbergsgalan 2019,

Årets Potential, där Eva-Lena Carlstein vid Varbergs Vingrossist tog hem priset. Hon har gjort starka framsteg under 2019 och är en entreprenör som vi högst sannolikt kommer att få se betydligt mer av under 2020 och en lång tid framöver. Framförallt med tanke på hennes koncept W4L (Wine for Life) som går ut

på att slutkunderna ska få i sig rena viner utan pesticider och andra gifter. – Eva-Lenas företagsidé är ett tydligt exempel på hur Varberg faktiskt kan bli Västsveriges kre-

ativa mittpunkt. Företagsidén är unik och nytänkande. Vi är stolta över att kunna visa upp ett sådant exempel för omvärlden, säger Linda Björk som avslutning.

Med M ed både lokaler och läg lägenheter enheter i ccentrala entrala stadskärnan, Lassabacka och B reared, så v ärnar vi om hela V arb gs utv arber eckling. U tveckling aav v Breared, värnar Varbergs utveckling. Utveckling de verkan med de a. M ed st or känsla fför ör dett ena skall gå i sam samverkan dett andr andra. Med stor 7 ;|-Ѵf;ubˆ࢟u-=-vঞ]_;|;uo1_bv;uˆb1;mbˆ࢟v࢟࢜uˆb;m 7;|-Ѵf;ubˆ࢟u-=-vঞ]_;|;uo1_bv;uˆb1;mbˆ࢟v࢟࢜uˆb;m _ _‹u;vˆ࢜u7-‚u࢜hm-l;7ĺ ‹u;vˆ࢜u7-‚u࢜hm-l;7ĺ ( (࢜Ѵholl;mঞѴѴovvvol_‹u;v]࢜v|ĺ ࢜Ѵholl;mঞѴѴovvvol_‹u;v]࢜v|ĺ MARTINSSONS MARTINSSONS SONS FASTIGHETER FASTIGHETER Ä ÄGER GER OCH F FÖRVALTAR ÖRVAL LTAR FASTIGHETER VARBERG FALKENBERG. F ASTIGHETER I V ARBER RBE G OCH F ALKENBER BE G.

MARTINSSONSFASTIGHETER.SE MAR TINSSONSFASTIGHETER.SE STIGHETER.SE TIGHETER.SE

1200 smidiga p-platser i centrum Digitala skyltar visar vägen till våra sex p-hus - Välkommen! Läs Läs merr om v våra åra park parkeringshus eringshus på v varbergsfastighets.se/parkering arbergsfastighets.se/parkering


60

vArberg växer 2020

Affärstidningen näringsliv

Systerbolagen Eirhem och Midhem berikar bostadsmarknaden Midhem är med projektet Glimmervyn med och utvecklar Varbergs nya framsida i Breared och Apelviken. Tillsammans med MTA Bygg & Anläggning, Trollängen Bostad, Eirhem och Wilgus Invest skapar Midhem ett helt nytt bostadsområde från grunden. Detaljplanen för Glimmervyn omfattar både bostadsrätter och hyresrätter.

Varbergs kommun rustar för visionen om att bli 80.000 invånare år 2030 och bostadsutvecklingen är en av de viktigaste aspekterna för att nå målet. Eftersom befolkningen blir äldre och fler äldre dessutom är friska längre krävs bostäder som är anpassade för en sådan demografi. Därför är samarbetet mellan de olika aktörerna

inom projektet Glimmervyn respektive Alunskiffern så viktigt. Berikar marknaden

Eirhem och Midhem är systerföretag inom samma familj. I det aktuella projektet i Breared och Apelviken står Eirhem för utvecklingen av det som brukar kallas Alunskiffern, som omfattar ett äldreboende med 54 lägenheter samt ett trygghetsboende med 35 hyresrätter i etapp 1. Kommande två etapper i samma område omfattas av projektet Glimmervyn i Midhems regi, som till största delen blir bostadsrätter men som även kan komma att vidareutvecklas med en del hyresrätter. – Det här är en mycket viktig utveckling för Varberg. Vi berikar marknaden med attraktiva bostäder och hjälper samtidigt kommunen att möta utmaningen med den demografiska utvecklingen. Det känns fantastiskt att få vara

en av de drivande partnerna i detta, säger Mikael Vallin, projektansvarig på både Eirhem och Midhem. Viktigt att bygga för alla

Tillväxten och inflyttningen till Varberg visar inga tecken på att avta – snarare tvärtom. Bostadsfrågan har länge varit en utmaning men med den stundande utvecklingen i området Breared – Apelviken blir läget ett annat. Speciellt viktigt är att satsa på bostäder för alla skeden i livet, vilket investeringen i äldreboendet understryker. Äldreboendet ska drivas av Attendo och får en livsstilsinriktning mot sport och spa – något som passar bra för Varberg som väletablerad kurort. Trygghetslägenheterna kommer att förvaltas av Eirhem. – Eirhem är en trygg och stabil partner och vi är glada över att äntligen börja arbetet med att utveckla och modernisera Varbergs äldreomsorg, säger Urban Thorén, affärsutvecklingschef på Attendo. De boende styr

Eirhem ska fortsätta vara drivande i utvecklingen av äldreboenden i Västsverige och Midhem

kommer att fokusera på bostadsbyggnation för en bred målgrupp i attraktiva områden. – Vi har alltid de boende som utgångspunkt – deras behov styr vad vi bygger och hur det ska byggas. Självklart satsar vi på hållbart byggande med lågenergilösningar och sunda material och det kombinerar vi med hög tillgänglighet, säger Mikael Vallin.

– Att vi är stolta över att få vara med och utveckla kvarteret Glimmervyn är ingen överdrift. Området kommer att bli Varbergs nya landmärke och intresset för att bo här är enormt. För de cirka 100 nya bostadsrätterna som planeras har vi fått över 1000 intresseanmälningar, bekräftar Midhems vd Henrik Svantesson.

Modernt serviceföretag som stöttar i en föränderlig värld Arvato Financial Solutions är en internationell aktör inom faktura- och inkassohantering. Företaget har en central roll i en föränderlig värld, och erbjuder stöd för både företag och konsumenter som vill uppnå ett mer hållbart konsumtionsmönster. Det är något som verkligen behövs i en tid då snabblån och olika finansieringslösningar är enkla att få.

Arvato är kanske mest känt som ett inkassobolag, men verksamheten är så mycket mer. Det handlar framförallt om att skapa tillväxt och ökad lönsamhet för företag som tror på hållbar konsumtion. Uteblivna betalningar hotar lönsamheten i företag, och om det blir för många kan hela verksamheten stå på spel. Serviceföretag hela vägen

Även om det finns en vilja hos de allra flesta företag och konsumenter att betala för varor man köpt så kan omständigheter uppstå som förhindrar det. Då kan Arvato hjälpa till att reda upp situationen till det bästa för alla parter. – Vi är ett serviceföretag som

hjälper både våra klienter och deras kunder. Vi kontaktar konsumenter vars betalning uteblivit och lägger upp betalplaner som fungerar baserat på den individuella betalningsförmågan. De allra flesta vi kontaktar vill få hjälp att ta sig ur en skuldsituation, att vi kan hjälpa dem känns viktigt och det är därför vi finns, förklarar Lena Leffler, HR-chef inom Arvato. – Vi jobbar mycket med värderingsperspektiv och att stötta personalen i att ta bra beslut. Det är något som jag tror är mycket uppskattat bland såväl våra medarbetare som hos våra klienter, tillägger Lena Leffler. Utökar verksamheten i nya lokaler

Som modernt serviceföretag är Arvato IT-orienterat. Artificiell intelligens används för att stötta beslutsprocessen och effektivisera det dagliga arbetet. – Vi befinner oss i en tillväxtfas i Varberg och kommer att behöva anställa fler medarbetare framöver. Vi erbjuder utvecklande roller och en kreativ arbetsmiljö med digitala processer. För den som är intresserad av digitalisering och IT är detta ett guldläge. Vi har många andra värden, vi

Stark teamkänsla: På Arvato behövs många olika kompetenser för att få den komplexa verksamheten att fungera. Projektarbeten innebär ofta samarbeten över flera olika avdelningar och geografiska marknader

ser varandras arbetsinsatser och jobbar mycket med det sociala samspelet. Man ska trivas hos oss, då gör man ett bra jobb, understryker Lena Leffler. Idag arbetar ungefär 180 personer på Arvato i Varberg, och för att möta framtiden har man utökat med ytterligare 50 arbetsplatser i nya lokaler som angränsar till befintliga. Inom det närmaste året kommer rekryteringar att ske inom flera olika områden och specialfunktioner som IT, ekonomi, produktutveckling och marknad bland annat.

Framtiden är digital

Arvato jobbar med intelligenta system som kräver smarta team. – Vi kommer att satsa ännu mer på datadrivna beslut och på att digitalisera fler processer. Vi ska också bli mer tydliga i vår marknadsföring och i hur vi förmedlar vårt budskap. Vi strävar efter att jobba flexibelt utifrån våra klienters behov. Våra tekniska lösningar skapar en full value chain – från fakturering till inkasso. Det är vår styrka och vår stolthet, avslutar Lena Leffler.

Från byggbranschen till Finans: Johanna utbildade sig till snickare men valde att byta bana och börja arbeta på Arvato för dryga sex år sedan. Hon startade som handläggare för att sedan bli filimportör och Team leader. Idag arbetar hon som Verksamhetsutvecklare med många spännande projekt i rullning.


Affärstidningen näringsliv

vArberg växer 2020

61

Vindkraften är på frammarsch Deutsche Windtechnik som är Europas största oberoende serviceleverantör tog klivet in på den svenska marknaden i slutet på 2016 med huvudkontor i Varberg, har på den här korta tiden lyckats hjälpa till med att förändra den svenska vindkraftsindustrin i Sverige. Efterfrågan på nya kostnadseffektiva underhållskoncept i Sverige har ökat och ISP: er (oberoende tjänsteleverantörer efter engelskans Independent Service Provider) med sina högkvalitativa, flexibla tjänster har i allt högre grad blivit en betydelsefull aktör på marknaden och här har Deutsche Windtechnik spelat en stor nyckelroll i den utvecklingen.

Linus Sturesson, VD för Deutsche Windtechnik AB, Varberg.

kraftverk runt om i Sverige tillverkade av Vestas, Siemens, Gamesa, Nordex och Enercon. Företaget har serviceavtal med bland annat Varbergs energi och har hand om merparten av vindkraftverken här i Halland. Framöver ser Deutsche Windtechnik på en stark tillväxt och har ett fortsatt behov med att rekrytera ny personal både lokalt här i Varberg samt även på övriga platser i landet där vi finns etablerade med serviceteam. Tekniska utmaningarna

– Det som skiljer oss från OEM: er (tillverkare av vindkraftverken), är det faktum att vi fokuserar på till 100 procent på service

och underhåll. Vi är experter på hela systemet. Vi tillhandahåller ett brett utbud av tjänster för vindkraftverken gällande mekaniskt, hydrauliskt och elektriskt underhåll”, säger Linus Sturesson, VD för Deutsche Windtechnik AB. Vi har expanderat varje år med både anställda och serviceavtal. Idag är vi strax över 20 anställda som arbetar med service och underhåll för nästan 150 vind-

Ett nära samarbete med Deutsche Windtechnik i Tyskland gör det möjligt att bemästra de tekniska utmaningarna: Problem upptäcks med hjälp av fjärrdiagnostik och lösningar utvecklas gemensamt och implementeras av lokala eller internationella team av experter från företagskoncernen, beroende på gällande krav.

Deutsche Windtechnik träningsanläggning i Viöl, Tyskland.

Servicetekniker Deutsche Windtechnik.

Vinginspektion utförd av servicetekniker på Deutsche Windtechnik.

bildning på högskolan Campus Varberg som heter Energitekniker specialisering vindkraft där sitter Linus Sturesson med i ledningsgruppen. Att arbeta som vindkraftstekniker är ett omväxlande och spännande arbete. Ingen dag är den andra lik. Det gäller att man kan bemästra höjder då de högsta vindkraftverken är drygt 120 meter i navhöjd. Även om en del av driften och övervakningen kan göras på distans, krävs klättrande på höga höjder nästan dagligen. – Säkerheten är rigorös. Alla som jobbar på hög höjd måste som minimum-krav ha mast-intyg, göra en återkommande

Vindkraftstekniker

Varberg har idag vindkraftsut-

VI ÄR NAVET VID HAVET!

EKG-undersökning och delta i en återkommande höghöjds- och räddningsutbildning vartannat år, berättar Linus Sturesson. För att säkerställa en hög kompetensnivå erbjuds våra servicetekniker utbildning i vindkraftsteknik och säkerhet också vid företagets egna utbildningscenter i Tyskland, som är utrustat med fem riktiga maskinhus från olika tillverkare. Startade 2007

Deutsche Windtechnik AB är det svenska bolaget som ingår i Europas största ISP, Deutsche Windtechnik AG. Gruppen har fler än 1.300 anställda världen över och har över 4 500 vindkraftverk kontrakterade, både på land och till havs i fler än 10 länder. företagets hemsida På www.deutsche-windtechnik.com finns det mer att läsa om Deutsche Windtechnik och när det startades. GL Systems Certification har certifierat det svenska dotterbolaget i enlighet med ISOstandarden 9001:2015, BS OHSAS 18001:2007 och ISO 14001:2015. ISO-certifieringarna är den högsta nivån av certifiering ett företag kan nå.

Huvudkompontentsbyte av Deutsche Windtechnik.

• • • •

90 % av all import och export passerar en svensk hamn Våra kunder satsar 6 miljarder i regionen Varje skepp kommer lastat med arbetstillfällen Vi satsar på expansiva framtidsbranscher som skogsprodukter, stål/metall, recycling och containertrafik • Vi erbjuder kompletta transport- och logistiklösningar Välkommen till HallandsHamnar i Halmstad och Varberg.

www.hallandshamnar.se


62

vArberg växer 2020

Affärstidningen näringsliv

Härligt gränslös upplevels av spa i havet utanför Varberg 52 steg från havet ligger Varbergs Kusthotell, drivet av Scandinaviska Comwell Hotells. Här finns landets enda Thalassospa. Thalasso kommer ifrån det grekiska ordet ”thalassa” som betyder hav. En terapiform där man tar till vara på havets fantastiska hälsosamma egenskaper med hjälp av dess alger, mineraler och spårämnen.

Den anrika kunskapen har vi tagit fasta på och förvaltat så bra, att vi har utsetts till vinnare i den prestigefulla tävlingen World Luxury Spa Awards 2019 i den nationella kategorin ’Luxury Thalassotherapy Spa’. – Vi är mycket stolta över den fina utmärkelsen och alla goda omdömen från våra gäster. Det är våra medarbetares arbete på hotellet som är en av de viktigaste byggstenarna för att skapa en genuin och äkta upplevelse för gästerna, därför jobbar vi aktivt med vår företagskultur och värderingar, berättar Terese Asplund. Platsen Apelviken där Kusthotellet ligger är en magisk hälsobefrämjande plats, känd sedan början 1900 talet, då öppnade Kustsanatoriet på platsen där nu hotellet ligger. Dåtidens filosofi var att sol, frisk luft, salta bad och näringsrik kost hade stor inverkan på hälsan. Kunskapen fanns redan då och ingen vill väl idag påstå något annat. – Närheten till havet sätter sin prägel på allt vi gör. Man kan komma till oss på konferens, affärsresa eller privat. Här skapar vi förutsättningar för människor att mötas, koppla av, bygga styrka och hämta energi, berättar Terese Asplund. Gränslöst mellan ute och inne

Hotellet och spa anläggningen präglas av den omgivande natu-

ren, i val av material och färgsättning. Vilket kan upplevas gränslöst mellan ute och inne, det påverkar alla sinnen i den behagliga atmosfären, att finna inre lugn och avslappning. Här har havets saltvatten en given central plats, oavsett om det gäller spabehandlingar eller mat. Spa finns både utomhus och inomhus i tempererad havsvattenpool, varm- och kallvattenpool eller i kallbadhuset. Fortsätt med bastu, champagnebubbelpool, eller dusch där flödet i vattnet ger en maximal upplevelse. Till det någon skön behandling med örter eller havsbaserade produkter, urvalet är stort. Med ny energi kan ett besök i gymmet eller deltagande i någon av träningspassen med varierat innehåll vara passande.Trenderna ändrar sig med tiden så även när det gäller spa verksamhet. Förr var spa lika med avkoppling, idag har gästerna högre krav på mera upplevelser, efterfrågan bara ökar och spa blir mer en livsstil i dagens stressade samhälle. – Återhämtning med vatten, värme och avkoppling skapar välbefinnande och minskar stress, berättar Terese Asplund Behaglig komfort på hotellet

En ständig varsam renovering pågår i hotellet och det har nu färdigställts fem sviter, för extra lyxig känsla och komfort med separata rymliga sovrum. Under det kommande året totalrenoveras ytterligare 30 rum av de totala 157 rummen på hotellet. En viktig detalj vilket genomgående gäller alla rum är valet av, Carpe Diem Beds, vilket lovar en behaglig upplevelse vid övernattning. Efter en god natts sömn stillas hungern vid den omtalade stora frukost buffén. Restaurangen vill ge gästerna en förstärkt smakupplevelse med inspiration från Halland, genom närodlade och lokalproducerade ingredien-

ser. Energi läggs även på att egentillverka många av tillbehören för att säkerställa högsta kvalitet på innehållet i menyn. Meny till toner av Kustsommar

Sommar, sol och bad, efteråt är det dags att njuta av havets läckerheter när hotellets kockar dukar upp till en härlig skaldjursbuffé varje sommarkväll i restaurangen. Flera kvällar i veckan spelas livemusik vid den väderskyddade uteplatsen och törsten släcker gästerna i den nybyggda utomhusbaren. Där finns bistromeny i väntan på solnedgången, då tänds grillen vilken serverar grilltallrik med spännande smaker. – Ett skönt häng med trevligt umgänge samt god mat och dryck, med livemusik i solnedgång och månsken, lovar Terese Asplund


Affärstidningen näringsliv

vArberg växer 2020

63

Martinssons Fastigheter investerar i hyresgästernas utveckling Martinssons Fastigheter har lokaler för det mesta – handel, kontor, lager och industri. Att skapa tillväxt för hela Varberg är och har alltid varit huvudambitionen för Martinssons Fastigheter, som grundades av ICA-handlare och som fortfarande är ett växande familjeföretag.

För Martinssons Fastigheter är det bara långsiktiga relationer som gäller. Hyresgästernas framgångar är Martinssons Fastigheters framgångar. Bland hyresgästerna finns allt från butiker till logistiklager. Alla har de minst en sak gemensamt: de värdesätter en

hyresvärd som håller hög standard, som investerar för sina hyresgästers framgångar och som håller en riktigt hög servicenivå. – Vi har service i vårt DNA. Fastighetsbolaget grundades av mina föräldrar som startade och drev ICA Kvantum i Varberg och samtidigt började bygga upp ett fastighetsbestånd lokalt. Idag står vi väl rustade med arton bostadsoch lokalfastigheter i Varberg och en lokalfastighet i Falken-

berg. Den starka serviceprägeln som man som ICA-handlare stod för har förts över till fastighetsbolaget, säger Henrik Martinsson, vd och andra generationen i familjeföretaget. Idag är Martinssons Fastigheter ett av Varbergs största privata fastighetsbolag. Investerar i hyresgästernas utveckling

Det är nog få som har en lika god lokalkännedom som Martinssons Fastigheter, som på många sätt har varit med och byggt upp stora delar av dagens Varberg. Varbergs utveckling är även det absolut viktigaste för fastighetsbolagets framtid. – För oss är det viktigt att bidra till att våra hyresgästers affärsidé blir lönsam, att deras vardag fungerar smidigt – det ska vara lätt att sköta sitt företag som hyresgäst hos oss. Därför håller vi en hög servicenivå. Vi håller även

en hög nivå gällande fasadintryck, utemiljöer och sådant som skapar ett bra helhetsintryck. Vi tar gärna investeringar som bidrar till att våra hyresgäster kan utveckla sina verksamheter, berättar Henrik Martinsson. Vill utveckla Varbergs kreativa mittpunkt

Martinssons Fastigheter har alltid många projekt på gång, och intresse finns för att vara med och utveckla den nya stadsdelen Västerport men då i ett senare skede. – Vi bygger hyresrätter och verksamhetslokaler, och de första etapperna i Västerport omfattar främst bostadsrätter. Vi kommer sannolikt att vara med i senare etapper men vad det blir är ännu inte fastställt, förklarar Henrik.

Att det blir en storslagen byggnation i Västerport är givet. Det blir som en ny stad i staden, då Västerport omfattar ett område nordväst om city som är lika stort som den nuvarande stadskärnan. Det viktigaste när det gäller verksamhetslokaler i Västerport, enligt Henrik Martinsson, blir att planera så att de nya inte konkurrerar ut de befintliga i Varbergs stadskärna. Att man kan planera på ett sätt som gör att verksamheterna kompletterar varandra. – Vi är gärna med i en hållbar utveckling av Varbergs stadskärna och Västerport. Vi har mycket erfarenhet med oss och mycket att tillföra i utvecklingen av den nya stadsdelen som Varbergs kreativa mittpunkt, säger Henrik Martinsson som avslutning.


64

vArberg växer 2020

Affärstidningen näringsliv

Den mest lönsamma möbelinvesteringen Form2 utvecklar och tillverkar kvalitetsmöbler för professionellt bruk i Varberg. De unika möblerna är designade och tillverkade för att följa med kunderna i deras utveckling över tid. De tål att flyttas och anpassas till nya miljöer, och är därför den mest lönsamma möbelinvesteringen på lång sikt.

– Vår styrka är att vi är små och flexibla. Vi kan snabbt ställa om vår produktion av helt kundunika möbler. Det som gör oss unika på marknaden är att vi erbjuder möbler som anpassats efter kunden och inte tvärtom. Vi försöker inte rama in kundens behov i ett fast sortiment, utan kan konstruera helt nya lösningar beroende på vad kunden verkligen behöver, inleder Benny Arvidsson, vd på Form2.

skapa kontor som förmedlar kundens varumärke och som ger bästa tänkbara förutsättningar för kunden att utveckla sin affär. Slutkunderna finns överallt där det finns behov av att bygga effektiva och hälsosamma kontorsmiljöer. – När kunderna förstår att ett skrivbord inte är vilket bord som

helst, då är vi rätt leverantör. För oss är ett skrivbord ett arbetsredskap som ger de bästa förutsättningarna för användaren att göra ett bra jobb, och att det dessutom bidrar till en sund arbetsmiljö med god ergonomi och akustik till exempel. Sunda materialval är också en del av att arbeta långsiktigt och hållbart.

Bygger på långsiktighet

Ett professionellt utrustat kontor har rätt sak på rätt plats. Rätt material, färgsättning och former. Det hjälper Form2 till med, och lite till. – Vår konceptproduktion har en garanterad livstid, bygger på återvinningsbara material och passar kundens grafiska profil

och varumärke. Det är samtidigt möbler som minskar risken för ohälsa och dyra sjukskrivningar. Långsiktighet är vårt främsta ledord och budskap. Det är så vi har byggt upp Form2, och det är så vi kommer fortsätta att arbeta framöver, avslutar Benny Arvidsson med.

Inte bord som bord

Möbler som tillverkas och levereras enligt noggranna kund- och behovsanalyser är den mest långsiktiga och lönsamma investeringen för professionella kunder. – Om vi ska göra en bra affär med våra kunder, så ska de inte ha råd att gå någon annanstans, fortsätter Benny. Alternativet skulle bli dyrare för dem på sikt, jämfört med våra kundunika lösningar. Det är så vi resonerar och jobbar. Kundnyttan går före allt. Vi jobbar också för att kvalitetsmöbler ska ses som en långsiktig och strategisk investering, inte en kostnad. Form2 har som uppdrag att

Visionen stavas hållbarhet för HallandsHamnar Halmstad och Varberg är två växande logistiknav att räkna med. I samband med ett omfattande stadsutvecklingsprojekt i Varberg enades HallandsHamnar AB och Stena Line om en flytt till Halmstad. Stena Lines färjeverksamhet stannar då inom familjen HallandsHamnar, och den nybyggda hamnen i Varberg blir Europas modernaste för skogsprodukter.

HallandsHamnars nya hamn i Varberg beräknas stå färdig 2023. Målet är att den ska vara Europas modernaste och mest hållbara hamn för skogsprodukter. Varberg är redan idag Sveriges största utskeppningshamn för sågade trävaror och andra skogsprodukter. Den nya hamnen kommer att ha en större kapacitet, men kommer framförallt att vara anpassad

för framtidens hållbara transportlösningar. – När nya Farehamnen i Varberg ska byggas är visionen att transporterna till och från Europas modernaste skogshamn och Södra i princip ska vara fossilfria. I den nya hamnen ska förutsättningarna för att hantera gods via järnväg bli ännu bättre. En annan viktig del av hållbarhetsarbetet är att fartygen i hamn ska vara anslutna till landström och därmed gå på förnybar el istället för sina dieselmotorer, säger Reine Antonér, styrelseordförande i HallandsHamnar AB. Även den interna hamnlogistiken kommer att förbättras. Redan idag går de flesta av hamnens fordon på förnybara drivmedel eller el. Regional tillväxtmotor

För HallandsHamnar i Halmstad finns liksom i Varberg en tydlig vision som stavas hållbarhet. Hamnen har bland annat klimat-

säkrats då 140.000 kvadratmeter av hamnområdet höjts. Import av bilar samt hantering av recyclingprodukter är huvudfokus för hamnen i Halmstad. Från och med februari 2020 går Stena Lines färjor till danska Grenå från Halmstad istället för Varberg. – Vi får helt nya upptagningsområden från Halmstad och vi blir en del av den så kallade södra korridoren. Det finns stora befintliga godsflöden mellan Sverige och Danmark som idag går på landsväg och som har fördelar av att ta sjövägen istället. Vi tror på en stark tillväxt för vår fraktverksamhet på linjen de närmsta åren och kommer att utveckla den efter våra kunders krav och marknadens utveckling. Vi ser också goda möjligheter att utveckla den svensk-danska turismen, säger Tony Michaelsen, Stena Lines linjechef för Region Danmark. – Redan innan vi fick beslutet började vi leta efter nya logistikmöjligheter som kan gynna Stena

Line i samband med flytten. Vi ser också färjeverksamheten som ett viktigt komplement för oss från HallandsHamnars sida. Vi har ett mycket bredare erbjudande nu och vi kan fortsätta utvecklas som en regional tillväxtmotor med intermodala logistiklösningar, säger Reine Antonér. Krävs gemensam insats

Recycling, eller återvinningsmaterial, är ett växande godsslag då Stena Recycling har investerat stora summor i sin anläggning i Halmstad – idag är den Europas modernaste för metallhantering och återvinning. För att investe-

ringen ska vara hållbar hela vägen krävs bra logistik i hamnen. – Vi har riktigt bra ytor att växa med. Tillsammans med våra kunder och samarbetspartners ser vi ljust på framtiden och vi kommer framförallt att arbeta mer miljöinriktat. Dock är det av största betydelse att andra hamnar arbetar lika aktivt för att minska sin klimatpåverkan, så att vi inte ensamma försöker uppnå en förändring. Vi är mycket starkare tillsammans och det krävs en gemensam insats för att minska klimatpåverkan i större skala, avslutar Reine Antonér.


Västerås Kungsleden drivande utvecklingspartner i Vision Finnslätten

/sid 82 Castellum skapar framgångsrika arbetsplatser i Kopparlunden

/sid 81 Biokol kommer att bidra till att göra metallurgisk industri mer hållbar i Norden

/sid 93 Få ut mer prestanda ur mindre material med teknik från Västerås

/sid 90 Inget uppdrag kan vara viktigare än att skapa samhällsnytta

/sid 72 Hedin Bil gör storsatsning i Västerås

Foto: Avig Kazanjian

/sid 75


66

västerås regionen

Affärstidningen näringsliv

Teknik från Sverige bidrar till en bättre värld Bombardier skapar med sin unika verksamhet ett stort och bestående värde för svensk industri. Företaget arbetar inom teknikens absoluta framkant, med produkter av högt exportvärde och med en slutprodukt som dessutom bidrar till en bättre värld med minskat klimatavtryck.

Tåget är det bästa transportslaget ur klimatsynpunkt. Ofta är det även överlägset tidsmässigt. Den moderna tågtrafiken bygger på högteknologiska lösningar som borde locka fler till branschen, och då speciellt till de roller som har med utveckling av framtidens drivlinor att göra. Det handlar mycket om kraftöverföring och beräkningsanalyser. – Vi tror på en framtid för svensk industri, men vi ser att vi som industribolag måste komma närmare skolan och utöka vårt samarbete för att morgondagens talanger ska se oss som en attraktiv arbetsgivare. Många högstadieelever vet inte vad vi gör, så vi vill gärna bjuda in dem till oss och visa vår anläggning här i Västerås, säger Fredrik Owman, platschef på Bombardier i Västerås. Bilden av industrin

Bombardier har samarbete med bland annat ABB Industrigymnasium i Västerås. Eleverna får

göra praktik på Bombardier, i ljusa miljöer där säkerhet och hälsa går före allt annat. Det är inte den traditionella bilden av hur industrin ser ut, men den moderna industrin har inte heller något gemensamt med en industri från en svunnen tid där man var van vid mörka, bullriga miljöer. – Tyvärr lever den gamla bilden av industrin kvar, och det är vårt ansvar att förändra den, menar Fredrik Owman. Utan kunskap stannar allt

För att svensk industri ska gå en ljus framtid till mötes så måste den ständigt utvecklas. Kompetensutveckling är det viktigaste spåret i utvecklingen – det är människor som utvecklar teknik och människor som applicerar tekniska lösningar på rätt sätt. Utan kunskap stannar allt. På Bombardier satsar man mycket på kompetenshöjande åtgärder inom alla yrkeskategorier. Genom samarbete med bland andra Mälardalens högskola och

Kungliga Tekniska Högskolan får Bombardiers anställda genomföra högskolekurser på arbetstid, utöka sin kompetens och verkligen utvecklas i sina roller. Det pågår samtidigt flera andra ut-

bildningsinsatser som ökar möjligheten för Bombardiers anställda att avancera. – Industrin, våra kollegor och vi själva på Bombardier, ska bidra till att teknik från Sverige blir

drivkraften i omställningen till en mer hållbar värld, avslutar Fredrik Owman.

Bli Barnsupporter och ge 100 kr i månaden. barncancerfonden.se


Affärstidningen näringsliv

västerås regionen

67

SynerLeap ger startups och industrin bättre förutsättningar Peter Löfgren, vd för tillväxthubben SynerLeap i Västerås, är helt övertygad om att det finns en framtid för svensk industri. Men det krävs ett mer sammanhängande arbete kring innovationer, med bättre förutsättningar för startups som tar innovationer till marknaden.

Sverige är en gammal industrination av klass och rang, men att leva på gamla meriter ger sällan den framgång som behövs i en föränderlig värld med ökad global konkurrens. Det är man fullt medveten om på SynerLeap, den nystartade tillväxthubben som med ABB i spetsen ska ta morgondagens innovationer till en ny nivå. – Vi måste innovera, samverka och generera nya affärer för att svensk industri som helhet ska utvecklas och vara konkurrenskraftig. Vi måste alltså ha ett klimat som gynnar startups, och visa att befintliga företag faktiskt vinner på det också, säger Peter Löfgren.

lag med stora resurser och ett välkänt varumärke samarbeta med SynerLeap innebär att vara en del av ett livsgivande ekosystem. För den svenska industrin handlar det om att bli det mest attraktiva ekosystemet i konkurrens med andra länders industrier. – Man måste tillföra något till ekosystemet för att få ut något. Det är ett naturligt givande och tagande som gäller. Stora industrier tillför infrastruktur, laboratoriemiljöer och forskning. Startups tillför i sin tur snabbhet och förmågan att snabbt ta en innovation hela vägen från idé till testoch körbar pilot. Tillsammans skapar stora industribolag och mindre startups en ökad innovationstakt, menar Peter Löfgren. Storföretag har varumärken och renommé som ofta sträcker sig globalt, men de har inte alltid den senaste eller bästa tekniken. Den kan utvecklas i startupbolag. Startups har i sin tur inte en global närvaro och oftast inte heller de kontakter som behövs för att nå dit. De måste alltså komplettera varandra. Global målgrupp

Del av livsgivande ekosystem

Att som väletablerat industribo-

SynerLeap har på bara tre år lockat ett 70-tal företag till Västerås och regionen för samarbete,

Peter Löfgren, vd för tillväxthubben SynerLeap i Västerås.

och det omfattar hittills ett 80-tal projekt. Takten har senaste året varit ett nytt samarbetsprojekt i veckan. – Vi har till och med fått hit startups från elva länder inklusi-

ve till exempel USA, Indien och Australien, upplyser Peter Löfgren. De internationella aktörerna, forskare och företagare, har upptäckt fördelarna med den samver-

kande miljön som SynerLeap erbjuder med stöd från bland andra ABB. Målet är att stärka innovationsmiljön ytterligare under 2020 och fortsätta expandera globalt.

A+ *.,#-Ť 3 ( + + Ť #-Ť 5A1 "Ť.1 3 .,Ť "#3 Ť $ ¢1 5A-3 "# ( Ť A1 Ť $ 23 ( %'#3 2 .+ %#3 Ť 2.,Ť ') A+ /#1 Ť $ ¢1 #3 %Ť 3 3 Ť 43 5#!*+ 2Ť .!'Ť ,A--( 2*.1 Ť 3 3 Ť 5A7Ď Ť 1 ) #Ť "%Ť %I1 Ť ĄĉĂŤ ĂĂĂŤ ,A--( 2*.1 Ť 3 ( + + Ť ) . #3 Ť ( Ť 5I1 Ť + .*+ #1 ď Ť .!'Ť 5( Ť 5#3 Ť 3 3 Ť 1 #+ 3 ( .-#1 Ť 2*/2Ť ,#+ + -Ť ,A--( 2*.1 Ť ĭŤ ( -3 #Ť $ ¢1 #3 %Ď


68

västerås regionen

Affärstidningen näringsliv

Elite Stadshotellet ska vara Västerås främsta mötesplats Elite Stadshotellet i Västerås är en anrik anläggning som många i regionen har en anknytning till. Bröllop, dop och födelsedagsfirande varvas med företagsevenemang, konferenser och mässor. Elite Stadshotellet är en naturlig mötesplats i Västerås och har så varit under drygt 110 år.

Personligt bemötande står fortfarande i centrum på Västerås äldsta hotell. Det är en stolt tradition att föra vidare tillsammans med hotellets säregna historik som sitter i väggarna. Det har varit många celebriteter på besök genom åren, och hotellets arkitekt Erik Hahr kan också anses tillhöra den skaran. På Elite Stadshotellet arbetar man genomgående med att ge personalen förtroende och stora möjligheter att få vara med och påverka verksamhetens utveckling. Stor vikt läggs även vid att utveckla och bibehålla en god hälsa med friskvård. – Personalen utgör hörnstenar i en framgångsrik hotellverksamhet. Vi har valt att satsa mycket på att uppmärksamma vår personal eftersom vi vet att nöjda medarbetare är mer engagerade och det ger i sin tur nöjda gäster, säger hotelldirektör Cem Gürler. Stadshotellets lyft

Utöver omfattande investeringar i personal och kompetensutveckling har Elite Stadshotellet i Västerås även fått ett estetiskt lyft i form av ombyggnationer och renoveringar. Lobby och reception har gjorts om i en helt ny stil, liksom hela konferensvåningen som fått nya mattor, möbler och teknik. Frukostmatsalen har renoverats och bland annat fått nya möbler och belysning. Just nu pågår renovering av festvåningen, med nya exklusiva gardiner, bankettmöbler och mattor bland annat. – Elite har lagt ungefär 50 miljoner kronor på att renovera och uppdatera Stadshotellet. Utöver de synliga delarna som renoverade rum, nya badrum, lobby och så vidare, så har vi även renoverat taket, fasaden och VA-anslutningar. Vi står redo att möta framtiden med en mycket välinvesterad anläggning, betonar Cem Gürler. Servicenivå går först

Gästerna ska uppleva sitt besök på Elite Stadshotellet som något

utöver det vanliga. Den unika miljön bidrar till att skapa ett bra underlag för det, men i slutändan handlar det ändå ofta om den upplevda servicenivån. – Vi har många stamkunder och får ofta höra att det man uppskattar mest med hotellet är vår goda service och personalens engagemang, bekräftar Cem Gürler. – Vi har hittat vår nisch baserat på en helhetsupplevelse som i stort vilar på god service men även på ett brett utbud i form av mat och dryck i vår restaurang, fantastiska festvåningssalar och bra konferensmöjligheter. Idag är konferensfikat bland det viktigaste under hela konferensen, och det har vi satsat mycket på att förfina. Det dukas upp en stor fikabuffé med mycket hembakat och flera hälsosamma alternativ. Bishops Arms är Elite Hotels pubkedja och den första anläggningen etablerades på just Elite Stadshotellet i Västerås för drygt

25 år sedan. Nu finns det ett 40tal Bishops Arms i Sverige, men den första puben i Västerås satte alltså en standard för övriga att följa. Även det är något som Cem Gürler tycker är värt att uppmärksamma. – Bishops Arms är en viktig mötesplats i Västerås och vi är stolta över den historik som finns även här, säger han.


Affärstidningen näringsliv

västerås regionen

69

Joliv guidar vård- och omsorgsbranschen i den digitala världen Sverige står inför stora utmaningar i och med en åldrande befolkning. Färre händer måste ta hand om fler människor och för att klara den framtiden behöver den digitala transformationen inom vård och omsorg påskyndas. Det behövs fler parter som samverkar för att Sverige ska kunna nå målet 2025 – att vara världsledande med att använda digitalisering för att uppnå jämlikhet, hälsa och välfärd.

Jolivs affärsidé är enkel och går ut på att utveckla och implementera smarta digitala lösningar som underlättar arbetet i vårdoch omsorgsverksamheter. – Med hjälp av digitala verktyg ska utmaningar lösas. Tekniken ska underlätta för utveckling av mer effektiva arbetssätt som gynnar brukaren, kunden eller patienten och inte minst personalen och verksamheten. Där är man ännu inte riktigt framme inom vård och omsorg. Där kan våra digitala lösningar göra stor skillnad, säger Katarina Pihl, vd på Joliv. Alla vinner på en digital transformation

Att digitalisera handlar inte om att göra besluten eller de handskrivna korten på tavlan digitala, det är ingen digital transformation. – Vi måste tänka helt nytt och inte fortsätta jobba som vi gjort under årtionden, säger Katarina Pihl. En del av transformationen innebär att teknik måste appliceras så att tidskrävande moment, ofta inom planering för hemtjänst, hemsjukvård och boende, kan effektiviseras. – Viktigt att nämna är att effektiviseringens syfte inte är att ta bort jobben. Syftet är att frigöra tid från medarbetaren och ge större utrymme för andra uppgifter, som värdefulla möten med de människor som är beroende av den vård och omsorg som finns. En effektivare omsorg är även starkt förenad med hållbarhet, att hushålla med resurser och använda de resurser man har på ett bättre sätt, så att de räcker till fler. Tidstjuvar och tidskrävande, repeterbart arbete bör alltså digitaliseras så lång som möjligt.

neringen, och skapa kontinuitet i verksamheten. – När det är samma rutin varje dag kan AI med fördel sköta hela planeringen. Vid avvikelser kan personalen göra ändringar och vitsen med AI är ju att den lär sig av det, så att systemet kan föreslå samma ändring nästa gång och därmed effektivisera ytterligare. Om planeringspersonalen blir

sjuk till exempel, så minskar sårbarheten i systemet tack vare implementerad AI, förklarar Katarina Pihl. Mer stöd behövs

Det krävs ett utökat politiskt och offentligt stöd som banar väg för den digitala transformationen. Där ingår även utveckling av en infrastruktur som stöttar digitali-

Katarina Pihl, vd på Joliv.

seringens utveckling, liksom kraftfulla insatser för att höja den

Vi bygger nya kontor efter era önskemål, välj mellan 180 till 1800 kvm, på Hantverkargatan 5, mitt i Västerås city

Enklare planering med AI

Joliv driver i skrivande stund ett forskningssamarbete med Rise, delfinansierat av Vinnova. Projektet handlar om att använda artificiell intelligens, AI, för att underlätta och effektivisera planering inom hemtjänsten. Joliv har utvecklat en lösning som kan föreslå framtida planering baserat på statistik från tidigare planeringsarbete. Syftet är att underlätta för personalen som sköter pla-

digitala kompetensen inom vård och omsorg. – Utöver det behöver vi som leverantör av IT-stöd tillsammans med de som utför vård och omsorg samt akademin arbeta mer i nära samverkan för att åstadkomma denna digitala transformation som är nödvändig för att klara framtidens utmaningar, fastslår Katarina Pihl.

www.kungsporten.se 021-186076 info@kungsporten.se


70

västerås regionen

Affärstidningen näringsliv

Handelsbanken flyttar till nya lokaler i Västerås City Handelsbanken ska fortsätta vara västeråsarnas egen bank, som med hög tillgänglighet och kundfokus alltid erbjuder rätt tjänster för varje kund. I de nya lokalerna i Gallerian blir Handelsbanken ännu mer tillgänglig och synlig i staden.

På Handelsbanken tillämpas inte kampanjer eller prova-på erbjudanden. Trots det får banken gång på gång toppbetyg i olika

undersökningar och rankningar. Vad är det som gör att Handelsbanken lyckas så bra – år efter år? Ett framgångsrecept, enligt Therese Massaro som är kontorschef på Handelsbanken i Västerås City, är en decentraliserad organisation där alla beslut fattas lokalt av människor som känner kunderna och den lokala marknaden väldigt väl. – Vi drar fördel av att ha lokala kontor på flertalet orter i Sverige. Det är en medveten organisationsstruktur, upprättad för att

Therese Massaro och Robert Karlsson.

Foto Henrik Mill

kunna erbjuda kunderna en hög tillgänglighet och personlig rådgivning, säger Therese. Hållbar företagskultur

Med ett stort antal fysiska kontor kommer Handelsbanken närmare sina kunder genom att alltid vara tillgängliga. Tanken med flytten till de moderna och anpassade lokalerna i Gallerian är att komma ännu närmare staden, näringslivet och invånarna. Hela företagskulturen är dessutom kundorienterad, all rådgivning baseras på kundens behov och aldrig på kampanjer eller tidsbegränsade erbjudanden. – Vi börjar alltid med en grundlig behovsanalys för varje kund. Det ger oss ett underlag att jobba vidare på, där vi enbart ser till kundens verkliga behov och hur vi bäst kan möta det. Vi jagar inte efter högsta möjliga försäljningssiffror, vi är enbart intresserade av att knyta långsiktiga och hållbara relationer, förklarar Therese Massaro. Förutom att arbeta hållbart och långsiktigt med kundrelationen på den lokala marknaden handlar hållbarhetsfrågan inom Handelsbanken om att vara en ansvarsfull samhällsaktör. Detta görs genom

att ta ansvar för hur banken direkt eller indirekt påverkar intressenter ur ett finansiellt, socialt och miljömässigt perspektiv. Arbetet är djupt förankrat i företagskulturen och Handelsbankens arbetssätt, och omfattar hela koncernens verksamheter på samtliga marknader där banken är verksam. Ett konkret och mätbart exempel på hur Handelsbanken applicerar hållbarhetsfokus är arbetet inom fond- och kapitalförvaltning såväl som pensionsförvaltning, där man arbetar för en hållbar utveckling i de företag som banken investerar i på uppdrag av kunderna. Partner att räkna med

Att Handelsbanken har byggt upp en stark organisation kring det personliga mötet är tydligt. Med det kommer också ett omfattande kundansvar som baseras på nära relationer mellan rådgivare och kunder. Det innebär också att kunderna har en hög medvetenhet kring vad banken kan erbjuda och står för. Det kommer att bli ännu tydligare i de nya lokalerna, som för banken närmare Västerås hjärta än någonsin. – Eftersom banken ofta finan-

Therese Massaro.

Foto Henrik Mill

sierar stora livsbeslut så innebär det en extra trygghet för våra kunder att få diskutera det med en kvalificerad rådgivare först. En annan fråga som många kunder uppskattar hjälp med är att i lugn och ro se över sin framtida pension och sparande i olika former. Oavsett vad kunden behöver så ska vi vara en samarbetspartner att räkna med, fastslår Therese Massaro.

Frontit framtidssäkrar verksamheter Att bygga framtidssäkra verksamheter innebär att bygga team, processer och system som kan växa med organisationen på sikt. Det är Frontit experter på med cirka 200 erfarna konsulter som lever kundlöftet ”Fungerande Förändring”.

Frontit är en drivande partner i förändringsarbeten hos företag och organisationer. Målet är att vara den bästa samarbetspartnern för verksamheter i förändring, och en attraktiv arbetsgivare som erbjuder stora utvecklingsmöjligheter och spännande uppdrag.

Samarbetspartner med kraft och kompetens

Frontit hjälper kunder att skapa nytta genom att driva förändringar och implementera kundunika arbetssätt. Ofta handlar uppdraget om ett helhetsåtagande kring verksamhetsutveckling och digitalisering. Fokus ligger på att

bygga skalbara och framtidssäkra processer och arbetsmetoder. – Våra uppdrag handlar i första hand om att leda förändringar och underlätta för våra kunder att skapa mer effekter som t ex ökad kundnytta. Vi har byggt ett varumärke på faktiska resultat och referenser från tidigare uppdrag. Vår framgång mäts i hur våra kunders verksamheter utvecklas – deras tillväxt är vår tillväxt, säger Mattias Bäckström, vd på Frontit i Mälardalen, där kontoren i Västerås och Örebro ingår. Man kan förenklat säga att Frontit lever i gränslandet mellan verksamhetsutveckling och teknik. Verksamhetsutveckling omfattar alla aktiviteter som kan knytas till arbetet med utveckling och effektivisering av interna processer – och med hjälp av digitala lösningar kan det arbetet bli ännu bättre. Frontit arbetar därför nära både ledning och ITavdelning vid digitalisering. Lever värdeorden

Mattias Bäckström vd på Frontit Mälardalen.

Frontit är idag 200 medarbetare fördelade på 6 kontor i Sverige. De har utnämnts till en av de 25 bästa arbetsplatserna i Sverige under de senaste åtta åren samt varit på listan över Europas bästa arbetsplatser ett flertal gånger. Mattias Bäckström menar att det har att göra med det tydliga värderingsarbetet som genomsy-

Mattias Bäckström vd på Frontit Mälardalen.

rar hela verksamheten. Värderingsarbetet kommuniceras redan under rekryteringen, alla medarbetare är delaktiga i förbättringar och alla känner samhörighet. – Vi som jobbar här har tillsammans byggt upp verksamheten. Det skapar större delaktighet som märks och känns bland såväl medarbetare som kunder. Även om vi inte träffas varje dag så har vi en känsla av samhörighet och det är grundläggande för att bygga framgångsrika team. Det är kännetecknande för Frontit, säger Mattias.


Affärstidningen näringsliv

västerås regionen

71

Västerås befinner sig i startgroparna för en mycket spännande utveckling. Det händer mycket i staden just nu, med många pågående och planerade nybyggnationer, nya stadsdelar och helt nya stråk och gaturum. Det största projektet är Mälarporten, som blir en ny, levande stadsdel och en naturlig brygga mellan city, Mälaren och intilliggande områden.

Mälarporten är ett cirka 100 hektar stort område mitt i centrala Västerås. Byggnationen av ett nytt resecentrum, som samordnar olika trafikslag och ökar tillgängligheten i city och regionen, utgör startskottet och en av de viktigaste satsningarna som görs inom Mälarporten och i Västerås stad som helhet. Resecentrum blir viktig pusselbit

Att bedriva en stadsutveckling för att Västerås stadskärna ska närma sig Mälaren är inget nytt, det har man arbetat med under flera decennier. Flera av stränderna kring Mälaren har utvecklats till bostadsområden. I områ-

det kring Mälarporten har det funnits en del utmaningar och till och med hinder för att knyta ihop stadsdelen med vattnet. Bland annat så har befintliga verksamheters inriktning gjort det problematiskt att bygga nytt på marken närmast vattnet. – Mälarporten är Västerås mest komplexa stadsutvecklingsprojekt någonsin, men nu är det dags att lösa utmaningarna och möta framtiden, säger Sanna Edling, projektledare för utveckling av Mälarporten inom Västerås Stad. Byggnationen av resecentrum blir en viktig pusselbit för att förbinda staden med Mälaren. Samtidigt pågår en diskussion om hu-

Västerås stadskärna idag

Västerås stadskärna med beslutande och pågående planer

ruvida det befintliga avloppsreningsverket bör flyttas och i så fall vad som ska byggas där i stället. Ett annat alternativ är att anlägga en park ovanpå delar av reningsverket, om det ska vara kvar. Oavsett om det flyttas eller inte så är det stora förändringar som väntar staden.

Bombardier and Together we move are trademarks

Bättre stad för alla Together we move www.bombardier.com

Som en stad i staden

Fastighetsägare, näringsidkare, organisationer och aktörer i city, invånare i Västerås, politiker, förvaltningar och bolag i Västerås stad samverkar för att utveckla sin stad genom projektet Kraftsamling. Om 20 – 30 år kommer Västerås att vara en helt annan stad än idag. Hela Mälarporten är en del av den utvecklingen, som kan liknas vid att placera en helt ny stad mitt i staden Västerås. – Vi ska inte flytta på Västerås, men vi kommer att få en stad i staden som är dubbelt så stor som Kiruna. Kiruna flyttar sin stadskärna just nu och det projektet har pågått under lång tid. Utvecklingen i Västerås city kan jämföras med den flytten, och är en process som omfattar enorma byggprojekt med tiotusentals kvadratmeter nya bostäder, kommersiella fastigheter och nya mötesplatser. Plus allt som redan finns och som ska bevaras. Detta är ett projekt med många dimensioner, säger Anders Lerner, strateg inom Västerås Stad och projektledare inom Kraftsamling Västerås City.

www.aqg.se

Bygga bättre stad för alla

Idag talas det mycket om stadsutveckling över lag och i Sverige går urbaniseringen fort. Genom samarbetet med Bumbee Labs och den nya metoden att mäta flöden kan man i Västerås redan nu se vilka platser i staden som är mest besökta. Vilka attraktioner och evenemang som lockar flest människor, hur flödena ändras och när. – Det handlar om att utveckla en bättre stad för alla. Vi ser väldigt positivt på att kunna fortsätta använda tekniken för att utveckla Västerås innerstad i samverkan med andra aktörer, säger Maria Fors, vd på Västerås Citysamverkan.

www.radscan.se

of Bombardier Inc. or its subsidiaries.

Vi är väldigt stolta Vi över att var vara a med i utvecklingen av staden utan gr gränser. änser.


72

västerås regionen

Affärstidningen näringsliv

Inget uppdrag kan vara viktigare än att skapa samhällsnytta Vännerna Attila Farkas och Keihan Darvishi ville förändra världen och skapa bättre förutsättningar för fler att komma in på arbetsmarknaden. De etablerade städföretaget Proffas i Mälardalen AB för knappt fem år sedan, med ett startkapital på endast 5000 kronor. Idag sysselsätter företaget ett 20-tal personer och omsätter över nio miljoner kronor.

Keihan Darvishi berättar stolt att företaget han varit med och grundat befinner sig i konstant tillväxt. Tjänsteutbudet består av

professionella städtjänster för företag och privatpersoner, samt bygg- och flyttstädning. Det som gör Proffas unikt, utöver grundarnas spännande resa, är att man tillämpar lite annorlunda arbetssätt om man jämför med branschen i övrigt. – För oss är det viktigt att bidra till hälsosamma arbetsmiljöer och villkor när vi städar, och vi sätter alltid kunden i centrum.

När det gäller flyttstädning tänker vi utanför boxen och erbjuder utöver en professionell och effektiv städning även gratis lån av flyttbil. Det är ingen annan städfirma i Sverige som har det konceptet, men vi tror att många kan börja kopiera det eftersom det är väldigt uppskattat bland kunderna, säger Keihan. Inget uppdrag kan vara viktigare

Proffas finns för att grundarna och tillika ägarna Attila och Keihan verkligen vill göra skillnad och bidra i utvecklingen av ett mer hållbart och rättvist samhälle. – Det handlar om mycket mer än städtjänster för oss. Det handlar om att förändra liv och förbättra förutsättningarna för fler människor. Speciellt de som står långt ifrån arbetsmarknaden. Vi är ofta ute i förorterna och föreläser på skolor och jobbsökarevent. Vi försöker alltid förbättra och förändra där vi kan, berättar Keihan. – Jag vet att det inte är många andra som vågar ta de steg vi tagit för att komma hit. Vi är annorlunda på många sätt. Även i vår rekrytering, där vi gärna fångar upp medarbetare som annars

kanske aldrig skulle få en chans på arbetsmarknaden. Vi förändrar deras liv totalt, de får en lön och känner ökad delaktighet i samhället. Inget uppdrag kan vara viktigare än det.

För att verkligen visa att man menar allvar med engagemanget för samhället inom Proffas drog Keihan Darvishi igång ett jätteprojekt liknande det som utspelas i boken Tårtgeneralen, som även filmatiserats. Tillsammans med invånare i förorten Bäckby i Västerås, som har länets högsta arbetslöshet, bakade Keihan i oktober 2019

världens största baklava på över 700 kilo. Han utnämndes till baklavageneralen av Svt, och kunde i ett nyhetsinslag visa upp den jättelika baklavan och samtidigt meddela att alla pengar skänks till Musikhjälpen. Det blev över 70.000 kronor i intäkter för baklavan, som sålde slut direkt. – Jag ville driva projektet för att visa att Bäckbys invånare kan leverera. Vi på Proffas ska fortsätta utvecklas tillsammans med människor i Västerås förorter. Vi ska fortsätta ge människor en chans, och vi ska fortsätta vara annorlunda. Vi ska helt enkelt fortsätta bidra till en bättre värld, säger Keihan Darvishi avslutningsvis.

pia och hänga med i den snabba utvecklingen som vi lever i. Vi arbetar mycket för att skapa de bästa förutsättningarna som krävs för att hjälpa våra kunder på allra bästa sätt samtidigt som de har sin bästa tid i sin karriär, säger Pernilla.

blir lätt för kunden att hantera och hålla koll på sitt företags löner och ekonomi, berättar Pernilla Nordahl. Med MyBusiness kan kunden sköta allt själv och får även tillgång till personlig service av Aspias experter.

Vidareutvecklar My Business

Leder utvecklingen

Bäckbys invånare kan leverera

Sveriges största startup med 1400 medarbetare På Aspia i Västerås och Sala har två kulturer integrerats och blivit en ännu starkare verksamhet, med ett betydligt större kundunderlag och bredare erbjudande än någonsin. Kontoret står väl rustat med ett 50-tal medarbetare med expertkompetens inom redovisning, löner, skatt och rådgivning.

Aspia är ett nystartat kunskapsföretag med en lång historia.

Sveriges största startup

Aspia föddes i samband med att PwC sålde affärsområdet Business Services med 1 100 medarbetare. Strax därefter förvärvades verksamheten för redovisning och lön från KPMG, och Aspia blev Sveriges största startup med totalt 1450 medarbetare. Det gjordes även två andra strategiska förvärv som tog Aspia till en ny nivå och breddade erbjudandet ytterligare. Bland annat ett företag som var specialise-

rade på lönehantering, och ytterligare ett med specialistkompetens inom skatterådgivning. Dessutom har de bland annat byggt upp en stor enhet för Insourcing, ett område som växer fort och en specialistenhet för förvärv och företagsvärderingar. Dagens Aspia har ett nordiskt perspektiv och växer med marknaden både inom och utanför Sverige. Det präglar även kontoren i Västerås och Sala i allra högsta grad. – Vi tillhör en stor organisation med totalt 70 kontor i hela landet och närvaro i Danmark, Finland och Norge, men vi har en stark lokal förankring. Vi är till för både stora och små företag, vi kan den lokala marknaden, vi vet vilka behov företagare har och strävar efter att bygga långsiktiga relationer lokalt, säger Pernilla Nordahl som är kontorsområdeschef för Aspia i Västerås och Sala. Att vara nära och bygga relationer med kunderna är ett fokusområde i Aspia. Ett annat är medarbetarna. – Jag känner en enorm stolthet över mina härliga medarbetare. De är otroligt viktiga för att genomföra förändringarna i As-

Aspia har troligtvis marknadens längsta erfarenhet av att jobba med digitala verktyg inom redovisningsbranschen. – Vår affärsplattform MyBusiness, var en av marknadens första i sitt slag då den lanserades av PwC 2012. Plattformen har löpande utvecklats för att ligga i framkant och i februari 2019 lanserade vi en ny version.I affärsplattformen arbetar vi tillsammans med våra kunder och det

Aspia har som mål att vara den ledande affärspartnern och ligga i framkant när det gäller digitaliseringen. Därför satsar de stort på utvecklingen av MyBusiness och det görs i nära samarbete med kunderna. – Vi har mod, resurser och kompetens för att fortsätta utveckla en hel bransch tillsammans med våra kollegor och kunder, avslutar Pernilla Nordahl med.


Affärstidningen näringsliv

västerås regionen

73

Järnvägsbranschen kan och vill ta sig an både globala och lokala samhällsutmaningar Järnvägsklustret är en medlemsorganisation och ett klustersamarbete mellan järnvägsteknikföretag i Västerås, Västmanland och östra Mellansverige. Klustret skapar en samarbetsplattform för regionala företag som bedriver verksamhet inom tåg- och järnvägsindustrin. I Västmanland sysselsätts idag drygt 3.000 personer inom området järnvägsteknik med innovativa lösningar för den svenska och den globala järnvägsmarknaden. Majoriteten av kompetensen och arbetskraften inom området finns i Västerås. – Vi vill tillsammans med medlemmar och partners stärka regionen som ett ledande centrum för järnvägsteknologi, där branschen samverkar för fler och större affärer och attraherar fler personer till jobb och studier, säger Anna Wallén, verksamhetsledare för Järnvägsklustret. Järnvägsbranschen kan och

vill ta sig an både globala och lokala samhällsutmaningar. Klimatförändringar till följd av global uppvärmning kräver effektivare transportslag med energieffektiva, koldioxidneutrala och kapacitetsstarka lösningar. Utmaningarna är många och det krävs branschöverskridande samverkan mellan näringsliv, akademin, den offentliga sektorn och resenärerna för att finna lösningar som är hållbara ekonomiskt, socialt och miljömässigt. – Järnvägsklustret vill vara denna viktiga samarbetsplattform som för samman dessa aktörer för att utveckla järnvägsbranschen, fortsätter Anna Wallén. Det finns idag ett regionalt och nationellt behov av test- och utbildningsmiljöer inom tågsektorn. En del av Järnvägsklustrets uppdrag handlar om att bidra till innovation för att lösa den här typen av utmaningar. – Järnvägsklustret planerar därför att starta en testanläggning för tåg-relaterade verksamheter, berättar Anna Wallén. Vi har arrenderat ett fysiskt spår som går mellan Tillberga och Tortuna. Spåret som inte varit trafikerat sedan 1997 är i gott skick och de finns flera intressenter som vill använda spåret.

Anna Wallén, verksamhetsledare för Järnvägsklustret.

Mälarbanan kommer att fungera som testspår för nya och befintliga produkter, och även som utbildningsplats. På sikt är tan-

ken att anläggningen ska kunna utvecklas så att företag och organisationer ska kunna finna varandra för att skapa och utveckla

sina innovationer. Anläggningen ska även vara en del av digitaliseringen inom järnvägsbranschen.

STÖRST PÅ LOKALER I VÄSTERÅS Vill du veta mer? Kontakta Max Magnusson på 070-690 65 55 eller max.magnusson@kungsleden.se


74

västerås regionen

Affärstidningen näringsliv

Kraft sprudlar återigen vid Mälarens strand The Steam Hotel i Västerås är mer än ett hotell. Anläggningen är en egen destination som ligger vägg i vägg med Sveriges första actionbad Kokpunkten. Att med ett hotell skapa reseanledningar är nog unikt för grundarna av The Steam Hotel och tillika ägarna i form av ESS Group.

The Steam Hotel, som erbjuder en hotellupplevelse i världsklass. I det gamla ångkraftverket vid Mälarens strand sprudlar nu återigen kraft och energi, precis det syfte som den 100-åriga fastigheten en gång byggdes för. Dagens kraft är dock av en annan karaktär när gäster från hela världen samlas för att utbyta kreativa idéer. Lockar fler till Västerås

Det är ingen överdrift att säga att ESS Group skriver historia med

Att skapa unika upplevelser är det centrala för ESS Group. Am-

bitionen märks tydligt i The Steam Hotel, som är en produkt av gruppens nytänkande kring vad en riktig hotellupplevelse är och bör förmedla. Det handlar om mycket mer än en säng och kudde. – ESS Group har med anläggningar som Ystad Saltsjöbad och Falkenberg Strandbad redan utmärkt sig som en aktör med egen stil, och den är minst lika påtaglig i vår anläggning, säger Felix Fuchs, vd för The Steam Hotel. – Anläggningen kan inte liknas

vid något annat på den svenska marknaden. Det är ett destinationshotell, en pool clubanlägg-

ning och ett exklusivt konferenshotell – allt på samma gång. Det ger oss stora konkurrensfördelar i en växande stad som Västerås och regionen Mälardalen. The Steam Hotel ska vara en reseupplevelse i sig och mer än komplettera den geografiska platsens attraktion, genom att tilltala en bred målgrupp från privatresenärer till affärsgäster, middagsgäster och konferensdeltagare. Alla ska känna igen sig i de värden som ESS Group förmedlar och står för. – Jag vågar nog påstå att vi med The Steam Hotel lockar besökare som annars inte skulle ha rest till Västerås. Reseanledningen finns här i huset, i vår anläggning. Västerås är från början inte vårt primära upptagningsområde, men när vi från ESS Group fick en möjlighet att utveckla en fastighet med så mycket historia och ett så fördelaktigt läge så tog vi chansen. Investerar tack vare större efterfrågan

Kontakta oss om du söker lokal Klövern är ett börsnoterat fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder attraktiva lokaler och aktivt bidrar till stadsutvecklingen i tillväxtregioner. Läs mer på www.klovern.se

The Steam Hotel ligger vägg i vägg med Kokpunkten, Sveriges första och hittills enda actionbad. Anläggningarna är fristående men naturligtvis finns det samarbete för att stärka bådas varumärken. Nyckeln för ESS Group är den fantastiska fastigheten som erbjuder alla möjligheter att skapa något riktigt unikt. Det var nog samma för grundarna av Kokpunkten. The Steam Hotel öppnade i augusti 2017 och man har under en kort period på drygt två år redan hunnit bygga ut anläggningen då efterfrågan blev mycket större än förväntat. Under 2019 investerades ungefär 100 miljoner i anläggningen, som erbjuder både pool club och konferensmöjligheter, evenemang och fantastiska matupplevelser i de två restaurangerna. – Enbart under 2019 hoppade vi flera år framåt i våra prognoser för The Steam Hotel, vår framtid ser mycket spännande ut, bekräftar Felix Fuchs. Västerås växer som besöksmål och det genererar fler gästnätter. Utbudet har förstärkts avsevärt med The Steam Hotels 227 rum, rymliga konferenslokaler för upp till 500 deltagare, 800 kvm stor pool club samt två restauranger i en spektakulär miljö.


Affärstidningen näringsliv

västerås regionen

75

Hedin Bil gör storsatsning i Västerås Hedin Bil har tagit över en befintlig verksamhet som tidigare drevs av en annan bilhandlare i Västerås. Anläggningen ägs av Castellum och Hedin Bil har precis tecknat ett flerårigt hyresavtal. Nu ska Ford återintroduceras på marknaden i Västerås och Mälardalen.

Västerås blir ett komplement till Hedin Bils anläggning i Eskilstuna. För Hedin Bil blir det första etableringen i Västerås, men med ett varumärke som marknaden känner sedan tidigare. Strategiskt viktig stad

Det är en djärv satsning, där Ford som varumärke ska lyftas till en ny nivå, men Hedin Bil tror på Västerås som en strategiskt viktig stad för bilhandel. – Västerås är en knutpunkt med E18 som går genom staden. Det är bästa tänkbara läge för vår typ av verksamhet. Enormt mycket människor passerar Västerås dagligen och kommunikationerna är goda. Det borde gå att bygga upp en lönsam verksamhet här, säger Anderz Larqvist, vd på Hedin Bil.

jan bara satsa på Ford i Västerås för att se hur marknaden utvecklas. Det finns redan ett antal andra återförsäljare av flera av de varumärken som Hedin Bil står för, men ingenting är uteslutet för framtiden. – Ford som varumärke befinner sig i ett expansivt skede. Varumärket förtjänar en mycket större plats på den svenska marknaden än vad det har idag. Det är ett gammalt anrikt varumärke som står för mycket fina produkter. Det ska vi lyfta nu med satsningen i Västerås, menar Anderz Larqvist. Vill förmedla vad Ford står för

På drygt tre år har Hedin Bil gått från noll till åtta renodlade Fordanläggningar. Det är så kallade single brand-anläggningar med enbart Ford som varumärke. Med

den satsningen vill man från Hedin Bils sida hjälpa till att tala om vad Ford står för och skapa tyngd i varumärket.

– Vi ser mycket ljust på framtiden och har stora förhoppningar på återetableringen av Ford i Västerås. Vi tror att vi har vad som

krävs för att lyckas, avslutar Anderz Larqvist.

Ford förtjänar mer plats

Hedin Bil representerar 32 varumärken, men kommer till en bör-

TÄNK FRAMÅT. TÄNK GRÖNKOL. Grönkol Restproduktbrikett med 30 % biokol

Över en natt kan du sänka utsläppen av fossil koldioxid från din stålproduktion, genom att ersätta 10–30 % av det fossila kolet med svenskproducerad biokol. Detta bygger bl a på vårt samarbete med Envigas som omvandlar sågspån, flis, bark och andra restprodukter från skogs- och träindustrin till ett högvärdigt biokol, redo att ingå i våra kundunika kolprodukter eller restproduktbriketter. Prata med våra utvecklare och låt oss testa fram ditt nya biokolalternativ. carbomax.se


76

västerås bygg & fAstighetsutveckliing

Affärstidningen näringsliv

Västerås resa in i framtiden Som nyanställd konstruktör 1984, på ByggPaul Teknik, hamnade jag mitt i en helt fantastisk tid av nybyggnationer och stadsutveckling. Kanske tur att vi då inte visste hur tiderna abrupt skulle förändras.

Jag kommer väl ihåg när vi skulle börja projektera Gallerian. Jag insåg redan då att detta var starten på en spännande framtida utveckling där planerna var att Gallerian tillsammans med Punkt skulle ta upp fighten om handeln i Västerås city. Jag hade förmånen att få vara med och konstruera stora delar av Gallerian, som invigdes 1986 och blev en succé. Dock kändes läget på Gallerian som lite ”vid sidan av” i city på den tiden. Nästa kvarter var ju ABBs verkstäder. I Västerås har vi av traditionen ofta jämfört vår fastighetsmarknad med Örebro och på den här tiden var nog dessa marknader snarlika när det gäller såväl hyresnivåer som vakansgrader. Båda städerna mådde bra och växte med nya kommersiella byggnader. Efter Gallerian

Efter Gallerians invigning påbörjades projekteringen av Skrapankvarteret. Skrapan invigdes 1990 och då hade tiderna förändrats. Det rådde en tuffare marknad än på mycket länge. Finanskrisen slog till i Sverige och den drabbade Västerås precis som alla andra städer i landet. Det blev minst sagt en tuff utmaning att hyra ut nybyggda exklusiva kontor i Skrapan samt butikerna i köpcentrumdelen. Själv hade jag varit med och projekterat stora delar av Skrapankvarteret. Därefter hade jag slutat arbeta som konstruktör och börjat som fastighetschef i city på Andersons Fastigheter. Så mitt ansvar var just Gallerian och Skrapan. Köpcentrumdelarna i både Gallerian och Skrapan var sammankopplade med Punkt via gångbroar och marknadsfördes som ett så kallat multicenter med över 100 butiker under ett tak. Vi hade många visningar av lokaler men folk var mest nyfikna på att få åka upp i glashissen och inte alls inriktade på att hyra lokaler. Proppen hade helt enkelt gått ur marknaden. Tid för förändring

Om åren under finanskrisen var tuffa så var det ingenting jämfört med vad som komma skulle. År 2002 sålde ABB hela sitt fastighetsinnehav till London & Regional. Detta innebar att det kom ut cirka 90 000 kvm vakanta lokaler i Västerås city, mestadels industrilokaler. För att kunna hyra ut dem så behövde det investeras rejält. Så pass stora vakanser var knappast hyresdrivande i positiv riktning.

Jag var till viss del inblandad i affären då jag vid den tiden arbetade på NIAM i Stockholm. Vi företrädde två utländska större investerare som vi analyserade ABB-portföljen för. Dock slutade det med att det inte lades något bud från deras sida. Att det skulle ta lång tid för Västerås marknad att fylla upp kostymen med dessa enorma vakanser stod helt klart. Idag kan vi konstatera att det tog 14 år.

Mats Eriksson

Äntligen balans 2016

Under våren 2016 kom marknaden i jämvikt och som ett bevis på att efterfrågan på lokaler var större än utbudet så byggdes en kontorsbyggnad, S7, på Sigurdsområdet och invigdes 2017. Faktum är att det var den första nybyggnationen av ett kontorshus sedan Skrapan byggdes 1990. Om vi då tittar tillbaka på hur det under den här tiden gått för Örebro så kan man konstatera att där byggdes det nya kontorshus vart och vartannat år. Deras hyresmarknad var under alla dessa år betydligt starkare och med hö-

gre hyresnivåer än vad Västerås hade, och vakanserna var betydligt lägre. In i framtiden

Nu har det gått ytterligare cirka fyra år och fastighetsmarknaden i Västerås är hetare än någonsin. De kvarter som ABB sålde, samt Skrapan, utgör idag A-läge för kontor i Västerås. Här har vakanserna gått från 90 000 kvm till nära noll. Med den planerade stadsutvecklingen av Kopparlunden, Ängsgärdet, Sigurdsområdet och Resecentrum så kommer detta A-läge att bli ännu starkare.

Lägg därtill att hyresnivåerna idag är betydligt högre i Västerås än i Örebro. En sak är säker. Tack och lov för gamla bastanta tegelbyggnader med höga takhöjder och stora fria spännvidder! Dessa byggnader går att göra om till museum, gym, fräcka moderna kontor med entresolplan och så vidare. Vilken resa för Västerås och vilken utveckling! Jag är oerhört tacksam över att ha fått vara med i olika skeden och roller i Västerås citys utveckling.


Affärstidningen näringsliv

västerås bygg & fAstighetsutveckliing

Kungsporten färdigställer större ytor mitt i centrala Västerås Kungsporten är ett lokalt fastighetsbolag med mycket stort engagemang i utvecklingen av Västerås stadskärna. De flesta av Kungsportens fastigheter ligger i centrala Västerås, men Kungsporten har även fastigheter i Stockholm och Köping.

Butiker, restauranger och olika serviceverksamheter trivs bra i Kungsportens lokaler. En gemensam nämnare för samtliga fastigheter i Kungsportens bestånd är nämligen det centrala läget. Här är det bara första parkett som gäl-

ler, mitt i stadskärnan och som en naturlig del av stadens puls. Verksamheter som värdesätter tillgänglighet och som vill nå en stor målgrupp söker sig till Västerås stadskärna. Just nu pågår ett omfattande utvecklingsarbete där Västerås stad, fastighetsägare och Västerås Citysamverkan kraftsamlar för att göra innerstaden ännu mer attraktiv och framförallt tillgänglig. Kungsporten är involverade i den utvecklingen med flera fastigheter som ligger mitt i de mest attraktiva och folktäta stråken.

Moderna kontor tillgängliga

I skrivande stund genomför Kungsporten bland annat en större investering i fastigheten Klas 11, som sträcker sig över Hantverkargatan 5, Vasagatan 15 – 17 samt Smedjegatan 13. När Swedbank flyttade ut fick man en större vakans som efter en totalrenovering inklusive stambyte lockar nya verksamheter till stadskärnan. – Klas 11 är numera en toppmodern fastighet efter en omfattande invändig renovering, med helt nytt kyl- och värmesystem och helt nya butiks- och kontorsytor. Bottenplan är färdigställt och allt där är uthyrt till en dansk butikskedja. Övre plan är nu under färdigställande och vi har börjat visa ytorna, som omfattar kontorslokaler, till potentiella hyresgäster, informerar Marika Wodzinski, vd Kungsporten. För den som behöver mycket yta finns upp till 2000 kvm ledigt, fördelat på flera våningsplan. Det finns även mindre kontor att hyra. Var med och förändra

Kungsporten satsar på att vara flexibla och tillgängliga. Kontoren i fastigheten Klas 11 kommer

därför att vara anpassningsbara efter hyresgästernas önskemål. – Detta är ett guldläge för verksamheter som vill skräddarsy sina lokaler efter behov. Vi kommer att anpassa efter önskemål och kan tillhandahålla både större, öppna ytor för till exempel utbildningsverksamhet, samt mindre kontorsytor för det lilla konsultbolaget. Nu finna alla möjligheter att vara med och bygga framtidens attraktiva kontor, säger Marika Wodzinski. Att anpassa lokalerna efter hyresgästernas behov är något som Kungsporten är vana vid, och då inte bara när det gäller större ombyggnationer som den i Klas 11. – För att vara en attraktiv hyresvärd måste vi vara lyhörda och ständigt beredda på förändring. Just därför är samarbetet med Västerås stad och Citysamverkan så viktigt, påpekar Marika. Kungsporten ska alltså kunna möta både hyresgästerna och staden. Det är oerhört viktigt att man vet vad som behövs och efterfrågas i ett visst område. Kungsporten har drivit ett framgångsrikt arbete under lång tid, och kommer även fortsättningsvis att vara det lyhörda och nära fastighetsbolaget i Västerås.

Sveriges snabbaste fastighetsbolag

77


78

västerås bygg & fAstighetsutveckliing

Affärstidningen näringsliv

Mycket bra utgångsläge i Kopparlunden Nyfosa är en aktör på uppgång. Företaget äger och förvaltar cirka 75 000 kvadratmeter i Västerås, det är fastigheter med mycket attraktiva lägen, bland annat i expansiva Kopparlunden.

törer i nära anslutning till vårt bestånd. I dagsläget är vi främst intresserade av att utveckla våra befintliga fastigheter i Kopparlunden, säger Dick Säfström, regionansvarig på Nyfosa med ansvar för bland annat Västerås. Mycket bra utgångsläge

Centralt i Västerås ligger Kopparlunden, en anrik industrimiljö från förra sekelskiftet som nu står inför omvandling. Kopparlunden ska under de kommande åren omvandlas till en tät, levande och attraktiv stadsdel där nya byggnader, gator, park- och gårdsrum ska tillföras på ett respektfullt sätt.

Västerås stadskärna växer och Kopparlunden kommer allt närmare city. Området ligger nära centralstationen och det attraktiva läget, med bra kommunikationer och hög tillgänglighet, gör att många vill etablera sig där. I dagsläget finns inga bostäder i

området men det finns flera aktörer som vill bygga både hyresrätter och bostadsrätter. – Våra lokaler i Kopparlunden är helt uthyrda, men om vi kan förverkliga idén om att bygga på ytterligare våningsplan kommer vi att kunna erbjuda nya ytor i ett av stadens bästa lägen, konstaterar Dick Säfström. Nyfosas framtid i Västerås ser ytterst spännande ut. Som en av stadens aktörer har Nyfosa i Kopparlunden ett mycket bra utgångsläge för att skapa tillväxt i en av Sveriges starkaste tillväxtregioner.

Utrymme för utveckling

Kopparlunden kommer att utvecklas enligt fyra detaljplaner och för tre av dessa väntar marknadens aktörer nu på byggrätter. Nyfosa äger två fastigheter med högt kulturvärde om totalt 36.000 kvadratmeter inom det område som omfattas av detaljplanerna Mitt och Syd. I Nyfosas fastigheter, Verkstaden 6 samt Verkstaden 8, finns utrymme för utveckling samtidigt som kulturvärdet i fastigheterna bevaras. I pågående planläggning föreslås en påbyggnad av Verkstaden 8, Arvidverkstaden samt nya stadskvarter för bostäder och centrumbebyggelse (handel, verksamheter och samhällsservice). Fokus för arbetet är att skapa en ny levande stadsdel samt utveckla områdets befintliga kulturmiljövärden. – I Kopparlunden finns ett stort bevarandevärde just i våra fastigheter, men en del kringliggande bebyggelse ändras och nytt kommer att byggas av andra ak-

Staden vid Mälaren Västerås gamla industriområden är under en utveckling som i det närmaste kan kallas förvandling eller till och med pånyttfödelse. Stora delar av det som idag räknas till centrala Västerås utgörs av anrika industriområden, som till exempel Mälarporten och Kopparlunden.

Kopparlunden är en karaktäristisk och till stor del kulturminnesmärkt industrimiljö från förra sekelskiftet. Området ska bevaras och samtidigt bereda plats för framtiden. Det planeras för såväl bostäder som kommersiella fastigheter i Kopparlundens fyra detaljplaner. Kopparlunden är en viktig pusselbit i utvecklingen av Västerås. När staden utvecklats och vuxit har Kopparlunden blivit ett centralt beläget område med gångav-

stånd till stationen och stadskärnan. Omvandlingen av det slutna industriområdet till en stadsdel, som fick namnet Kopparlunden, började redan i mitten av 1990talet då den centrala delen av området öppnades för annan verksamhet än industri. Den fortsatta omvandlingen av Kopparlunden kommer att leda till en attraktiv, levande och blandad stadsdel med bostäder, butiker, kontor, förskolor, parker och torg. Västerås ännu närmare Mälaren

Mälarportens förvandling ligger längre fram i tiden och styrs till en början av utvecklingen av nya resecentrum. Resecentrum blir hjärtat i området och kommer att öppna en mycket större arbetsmarknad för Västerås tack vare bättre kommunikationer mot Stockholm framförallt. Det blir även en signal till ett framtida

Västerås i miljöns tecken. Resecentrum ska byggas så att centrala Västerås binds ihop med Mälaren. – Det har redan utvecklats mycket kring Mälarens stränder, bland annat i det nya bostadsområdet Öster Mälarstrand. Byggnationen av nya resecentrum är en viktig pusselbit i arbetet med att bygga ett Västerås med stark förbindelse med Mälaren, säger Carl Arnö, stadsbyggnadsdirektör i Västerås Stad. Öster Mälarstrand ligger i dag en bit ifrån centrum. När resecentrum och delar av Mälarportens kvarter är färdigställda binds bostadsområdet ihop med stadskärnan på ett naturligt sätt. Stadskärnan expanderar så att Västerås blir staden vid Mälaren. Grunden skapas nu

Sammantaget kan det bli upp till 15.000 boende i Mälarporten. Det blir som att placera en helt ny

Carl Arnö, stadsbyggnadsdirektör i Västerås.

stad mitt i centrala Västerås. En sådan utveckling tar tid och ligger troligtvis mellan 20 och 30 år framåt i tiden, men grunden skapas nu. Under 2020 fokuserar Västerås

Foto: Per Groth

Stad mycket på att utveckla det offentliga rummet tillsammans med privata fastighetsägare i såväl Kopparlunden som i Mälarporten.


Affärstidningen näringsliv

västerås bygg & fAstighetsutveckliing

år n yöppnade anl äggning där ni k an hit ta all ån V Välkommen älkommen till v vår nyöppnade anläggning kan hitta alltt fr från åra popul ära tr ansportbilar. V så e tt For d Mus tang till v Ford Mustang våra populära transportbilar. Vii öppnar ock också ett enter där v årt n ya be gagnat k oncept finns, s törre be gagnat c större begagnat center vårt nya begagnat koncept ryggt, P risvärt, Enk elt. He din C ertified - T Hedin Certified Tryggt, Prisvärt, Enkelt.

Elektrifiera din verksamhet.

Ford Hedin Ford in Bil V Vä Västerås ästerås Elledningsgatan 2. T Tel: el: 021- 480 47 10 Mån–fre: 9-18, lör: 11-15, sön: stängt

ford-hedinbil.se

79


80

västerås bygg & fAstighetsutveckliing

Affärstidningen näringsliv

Riksbyggen tongivande i Västerås bostadsutveckling Riksbyggen vill bygga bostäder för livets alla skeden, och de möter framtiden med sina fyra affärsområden: kooperativa hyresrätter inklusive äldreboenden, traditionella bostadsrätter, hyresrätter och äganderätter.

Marknadens efterfrågan på bostäder i alla upplåtelseformer är större än någonsin och det kräver engagemang på bred front. Riksbyggen har varit med och utvecklat den svenska bostadsmarknaden under snart 80 år. Riksbyggen ska vara en samhällsutvecklare under minst lika många år till

och utvecklingen i Västerås är en viktig del i den visionen. Utvecklar Kopparlunden

Riksbyggen har under 2019 förvärvat stora delar av det befintliga fastighetsbeståndet som ingår i detaljplan Norr i Kopparlunden. Övriga områden tillhör detaljplan Syd, Mitt och Öst. – Inom vårt område planeras det för cirka 1000 bostäder, och för hela Kopparlunden blir det betydligt fler. Det är en spännande utveckling med tanke på att det idag inte finns några bostäder alls i Kopparlunden. För egen del planerar vi inom Riksbyggen att bygga mellan 20 – 30 procent hyresrätter och mellan 70 – 80 procent bostadsrätter, informerar Mikael Pettersson Sjölund, marknadsområdeschef på Bostad Bergslagen i Västerås. Riksbyggen har utifrån rådande konjunktur och hållbarhetsperspektiv med den sociala hållbarhetsaspekten kopplat till att större områden som till exempel Kopparlunden behöver blandade upplåtelseformer ställt om sin affär med mer fokus på hyresrätter. Att bygga mer hållbart är sedan länge synonymt med Riksbyggens mål och ambitioner, till exempel certifieras all Riksbyg-

gens nyproduktion av flerfamiljsbostäder enligt Miljöbyggnad Silver. Öppna, ljusa lägenheter som är tillgängliga för en större målgrupp understryker tillsammans med gröna omgivningar det sociala. – Det hållbara perspektivet sträcker sig över materialval och energiåtgång, likväl som de byggtekniska aspekterna och förvaltande av det färdiga huset. Den ekonomiska hållbarheten förknippas med att bygga för ett långsiktigt förvaltande där fastighetens värde bevaras. Den sociala biten handlar också om att kunna erbjuda bostäder för alla skeden i livet, som är en av våra främsta visioner, understryker Mikael. Utveckling kräver samsyn

Den största utmaningen i utvecklingen av Kopparlunden, enligt Mikael Pettersson Sjölund, blir att samordna allas intressen. Det är många fastighetsägare och byggherrar i Kopparlunden, och

att samverka för områdets bästa är det viktigaste. I det ingår till exempel att all byggnation inte färdigställs samtidigt, då det hotar marknadens utveckling med överetablering. – Vi måste tillsammans planera så att det blir en balans mellan efterfrågan och tillgång. Samtidigt ska vissa värden i Kopparlunden bevaras och det ställer i sin tur krav på alla som vill bygga i området. Inom detaljplan Norr ska det gamla Linverket med sitt tidstypiska sågtandade tak bevaras. Fastigheten ger området en rustik industriell karaktär som vi värnar om på Riksbyggen. Vi kommer att fylla fastigheten med aktivitet igen men utan att störa kulturminnet, säger Mikael. Detaljplan Norr har varit ute på samråd och förhoppningen från Riksbyggens sida är att man ska få byggrätter till hösten 2020, för att påbörja den första byggnationen under 2021.

Mimer utvecklar nya bostadsområden både inom och utanför Cityringen Västerås är en stad i ständig förändring. Det kommunalägda bostadsbolaget Mimer har ett flertal projekt på gång som kommer att stärka Västerås bostadsmarknad. Det byggs nytt både inom och utanför stadskärnan, med bland annat ett stort projekt på gång innanför Cityringen.

lägenheter och en vårdcentral i Mimers regi i Vallby centrum, där man sedan länge har en stark hyresmarknad. Under våren sker även en utveckling i kvarteret Älgen på Skallberget, där Mimer påbörjar byggnationen av 60 lägenheter. Byggrätter har även förvärvats av Peab för förtätning av Tegnérlunden med ytterligare 60 nya hyresrätter som byggs just nu.

Mimer har halva hyresrättsbeståndet i Västerås. Inom vissa områden är allmännyttan det enda alternativet för hyresrätter, och med det kommer också ett stort socialt ansvar. I skrivande stund byggs till exempel 44 nya

Planerar byggnation på Östermalm

Mikael Källqvist, vd på Mimer.

Ett av de större projekten som är på gång för byggstart lite längre fram är utvecklingen av två fastigheter, Högne och Hulte, som ligger på Östermalm innanför Cityringen. Här ska man komplettera ett befintligt parkeringshus med 60 nya lägenheter, och på andra sidan vägen i samma område blir det 120 nya lägenheter med byggstart 2021. – Östermalm är ett av Västerås mest attraktiva områden för både bostäder och verksamhetslokaler. Det rör sig väldigt mycket människor i området, som ligger i centrumkärnan. Ett riktigt A-läge som vi har fått förmånen att bygga ut med hyresrätter, säger Mikael Källqvist, vd på Mimer.

Ska utveckla Öster Mälarstrand

Mimer har under flera år haft ett stort engagemang för utvecklingen av det nya bostadsområdet på Öster Mälarstrand, och kommer att bygga ut området i etapper under många år framåt. Här finns möjlighet att bygga upp till 1000 nya bostäder och Mimer bygger till en början 300, och kommer troligtvis även att avyttra lika många byggrätter till förmån för en privat aktör. Byggstarten är planerad till

2022 och omfattar då 275 lägenheter plus ett stort garage i anslutning till dessa. Det blir ett stort tillskott med Västerås mått mätt, och är viktigt för Mimers måluppfyllelse. Kan få utökat direktiv

Mimer är det största bostadsbolaget i Västerås och har i dagsläget drygt 11.500 lägenheter i beståndet. Bostadskön har över 53.000 sökande varav minst en femtedel är aktiva sökande. Det ger en indikation över hur stort behovet av

nya hyresrätter faktiskt är i Västerås. – Vi kan få nya direktiv som säger att vi ska bygga 250 bostäder per år i snitt över en femårsperiod, och jämfört med dagens direktiv som är satt till 200 är det en stor ökning. Västerås växer med drygt 1000 lägenheter per år och vi ska vara en drivande aktör för stadens utveckling, säger Mikael Källqvist.


Affärstidningen näringsliv

västerås bygg & fAstighetsutveckliing

81

Castellum skapar fler framgångsrika arbetsplatser i Kopparlunden Ett cirka 26 hektar stort område i centrala Västerås ska omvandlas från gammalt industriområde till modern blandstad med kontor, handel och bostäder. Det finns redan en del företag etablerade i området, som kallas Kopparlunden, och de kommer snart att få sällskap av många fler. Kopparlunden anses idag vara ett av Västerås A-lägen.

Kopparlunden var under många år ett industriområde där många hade sin arbetsplats i utkanten av Västerås stad. Staden har vuxit kraftigt och det finns inget som tyder på att tillväxten ska avta. Med tiden har Kopparlunden blivit som en del av centrum, med gångavstånd till järnvägsstationen och stadskärnan. Redo för förädling

Axel Sundquist, kommersiell förvaltare på Castellum i Västerås.

DE VIKTIGASTE MÄNNISKORNA SKA HA DE BÄSTA FASTIGHETERNA

Västerås är fortfarande en industristad, men de högteknologiska industriföretagen disponerar andra ytor idag. Kopparlunden är redo för förädling, och Västerås Stad har tagit fram detaljplaner för hur det ska gå till. Det blir fyra etapper, fördelat på lika många detaljplaner. Det är fastighetsägarna i området som finansierar utvecklingen, och en aktör med mycket engagemang i området är Castellum. – Vi har stora ytor inom det område som omfattas av Detaljplan Mitt. Peab, Västerås Stad och Nyfosa äger också fastigheter inom samma område, men majoriteten ägs av Castellum. Vi fokuserar främst på kommersiella lokaler och har för avsikt att bygga kontor i området. Det kan bli flera hundratals nya arbetsplatser, och andra aktörer kommer samtidigt att bygga bostäder i samma område, informerar Axel Sundquist, kommersiell förvaltare på Castellum i Västerås. I dagsläget finns det inga bostäder alls i Kopparlunden,

men alla fyra detaljplaner omfattar bostadsbyggnation. Sammantaget handlar det om tusentals nya bostäder som ska byggas i området, och antalet nya arbetsplatser kommer också att räknas i tusental. Det är en mycket spännande utveckling som står inför dörren, och en viktig milstolpe i Västerås historia. Välkomnar teknikföretag

Kontorshotell och coworking är koncept som Castellum gärna satsar på, med goda exempel från andra städer. Det kan mycket väl bli så att det är just dessa koncept som efterfrågas även i Kopparlunden, och då kommer Castellum att ha det i åtanke under utvecklingen av området. I dagsläget är byggrätterna ännu inte färdigställda, men att det blir kontor för Castellums del går lätt att räkna ut om man ser till affärsidén. – Vi har inte fastställt exakt vad som ska byggas i vår del av Kopparlunden ännu, men vi har insikt i vad marknaden efterfrågar. Idag finns mycket teknikinriktade verksamheter i våra befintliga fastigheter. Den marknaden förväntas öka och vi ser därför goda möjligheter i att bygga kontor för potentiella hyresgäster som konsultbolag, teknikutvecklare och IT-företag, men det måste också finnas utrymme för blandade verksamheter och service för att området ska vara livfullt alla dygnets vakna timmar, upplyser Axel Sundquist. Västerås är en av Sveriges främsta industristäder och har många tekniktunga verksamheter som ständigt utvecklas. Nya underleverantörer och konsulter till den teknikintensiva industrin etableras hela tiden, och de måste ha tag på kontor i bra lägen för att bygga upp sin verksamhet i Västerås. Utvecklingen av Kopparlunden ligger precis rätt i tiden.

ÅSA HALLDORF, L ÄNS ST YREL SEN VÄSTMANLANDS L ÄN

VI INVESTERAR I EN GRÖN FRAMTID TILLSAMMANS

Under året gör Länsstyrelsen Västmanland och Hemfosa en gemensam satsning för att sänka myndighetens klimatpåverkan. Den resliga byggnaden från 1960-talet i centrala Västerås kommer att få energieffektiva kompletteringar i form av en solcellsanläggning på taket samt laddstolpar till el- och hybridbilar på parkerings-platserna. Genom att modernisera och anpassa den befintliga fastigheten kan vi som hyresvärd hjälpa Länsstyrelsen att utvecklas på ett sätt som är hållbart för verksamheten och för miljön. Lösningen vi har arbetat fram tillsammans är unik, långsiktig och lönsam. Läs mer om projektet på hemfosa.se
82

västerås bygg & fAstighetsutveckliing

Affärstidningen näringsliv

Kungsleden drivande utvecklingspartner i Vision Finnslätten Kungsleden är Västerås största privata fastighetsägare och utvecklare av kommersiella lokaler. Engagemanget sträcker sig över hela staden och bolaget har varit med under hela resan från överetablering med stora vakanser till dagens heta marknadsläge. I fokus nu är utvecklingen av Vision Finnslätten. Västerås är ett av fyra prioriterade områden för Kungsleden. De andra tre är landets tre största städer Stockholm, Göteborg och Malmö. Att Västerås platsar bland landets största städer är inte så konstigt med tanke på hur marknaden har utvecklats under de senaste åren. För bara fem år sedan talade man fortfarande om stora vakanser. Idag finns det i princip inga lediga kommersiella ytor i centrala Västerås. – Det är en mycket spännande utveckling och en resa som fortfarande pågår i Västerås stadskärna. Kungsleden har som den största privata fastighetsägaren för avsikt att vara en drivkraft i stadens fortsatta utveckling och vi har många stora projekt på gång som vittnar om det, säger Mats Eriksson, regionchef Västerås/Mälardalen. Medverkar i Vision Finnslätten

Ett område som är under utveckling just nu är Finnslätten. Här samverkar Kungsleden med bland andra ABB, Västerås stad, Mälardalens högskola, Northvolt, Bombardier och ABB industrigymnasium för att utveckla Västerås nya högteknologiska forskningsmiljö inom Vision Finnslätten. Framtidens Finnslätten måste underlätta

för de olika aktörerna på området att rekrytera de största talangerna. – Det räcker inte att bara skapa ett kluster av nya toppmoderna ytor för högteknologiska verksamheter. För att området ska vara attraktivt sätter vi hyresgästerna, de som ska arbeta här i centrum. Därför har vi inom projektet Vision Finnslätten genomfört undersökningar bland anställda i området och fått reda på vad de verkligen vill ha i fråga om bland annat service. Inomhusgym och träningsmöjligheter hamnade högt på önskelistan och det har vi anammat då vi utvecklat Kungsleden Sportcenter, berättar Mats Eriksson. Kungsleden Sportcenter blir lite av en multiarena på flera tusen kvadratmeter med gym som drivs av Friskis & Svettis, dessutom en sporthall, bouleklubb och Korpenverksamhet med bland annat skate och parkour som öppnar senare i år. Ambitionen är att anställda på Finnslätten ska känna att området främjar hälsa och en sund livsstil, vilket i sin tur bygger en bra grund för produktiva arbetsplatser. Det finns även planer på att bygga en mindre tågstation på Finnslätten och därmed markant förbättra områdets kommunikationer. Här söker Kungsleden tillsam-

mans med ett antal andra storbolag samverkan med Trafikverket som utreder frågan. Bättre kollektivtrafik var även en sak som befintliga arbetstagare på Finnslätten efterlyste i den nyss nämnda undersökningen. Viktig utveckling för framtiden

Kungsleden äger fastigheter som sammantaget omfattar cirka 575.000 kvadratmeter lokalyta i attraktiva lägen i Västerås. Det som gör Kungsleden unikt, utöver de stora ytorna, är att man har många fastigheter i

samma område. Det gör att Kungsleden har möjlighet att erbjuda plats för verksamheter att utvecklas och växa. Om ett företag har vuxit ur sin lokal kan Kungsleden ofta erbjuda en större i samma område. – Kungsleden har en viktig roll att spela i Västerås utveckling. Vision Finnslätten avser utveckling av en helt ny stadsdel som ska ta Västerås in i framtiden. Det kommer att bli mycket spännande att se vad detta mynnar ut i, säger Mats Eriksson.


Affärstidningen näringsliv

västerås bygg & fAstighetsutveckliing

83

Hemfosa bygger hållbart hus för viktiga samhällsverksamheter Poliser, lärare och läkare är vanliga yrkeskategorier bland de människor som vistas i Hemfosas fastigheter. Som en av Sveriges största aktörer inom området samhällsfastigheter ser Hemfosa till att vardagen fungerar så smidigt som möjligt för de människor som ser till att hela Sveriges vardag fungerar.

Kommuner och landsting är de primära kunderna och hyresgästerna för Hemfosa. Deras verksamheter, såsom skolor, polis, äldreboende och sjukvård, är bland de viktigaste för att upprätthålla välfärdsstaten Sverige. Hemfosas uppdrag är därför att beakta som grundläggande ur samhällsbyggnadssynpunkt. Hemfosa har fastigheter över nästan hela Sverige, samt i Norge och Finland. Utvecklar inom Mälarporten

I Västerås har verksamheten utvecklats mycket under de senaste åren. Västerås är en av Sveriges starkaste inflyttningsorter och det ställer naturligtvis krav på samhällets tjänster, som måste utvecklas i snabbare takt. Inom Västerås Stad görs just nu stora investeringar i projekt som sträcker sig över flera år, bland annat i en ny fastighet för att samla socialtjänstens olika verksamheter. Fastigheten ligger centralt i stationsområdet och är en del av stadsutvecklingen inom Mälarporten.

gas för att uppnå Miljöbyggnad Silver är bra, men det krävs andra typer av investeringar för att även äldre fastigheter ska bli mer klimatsmarta. I samarbete med Länsstyrelsen Västmanlands län har Hemfosa under 2019 gjort en större investering för att bli ännu mer hållbara. För Länsstyrelsen har man då byggt en solcellsanläggning på taket till en fastighet från 1960talet, samt satt upp ett antal laddstolpar och cykelgarage i området. – Tack vare solcellsanläggningen kan Länsstyrelsen spara ungefär 150.000 kronor om året, men en ännu större vinst är kan-

ske att man föregår med gott exempel när det gäller hållbarhet genom att bli självförsörjande på

el. Vi från Hemfosa hoppas naturligtvis på att få genomföra liknande projekt på ytterligare fas-

tigheter framöver, säger Maria Liderås.

8000 kvadratmeter och 400 anställda

Hemfosa vann uppdraget att uppföra, äga och förvalta Socialtjänstens Hus under 2018. Byggnationen omfattar totalt närmare 8000 kvadratmeter och ska snart påbörjas. Hela projektet planeras färdigställas under tredje kvartalet 2021. Socialtjänstens Hus uppförs på Sigurd 6, som varit en del av Hemfosas bestånd under en längre tid. – Västerås Stad kommer att vara den primära hyresgästen, här har vi tecknat ett avtal på 15 år som omfattar cirka 6900 kvadratmeter. Resterande ytor blir garage med plats för bilpool och laddplatser, samt någon form av handel eller serviceverksamhet som komplement i en lokal på cirka 270 kvadratmeter i markplan, informerar Maria Liderås, regionchef för Mellansverige där Västerås ingår. Socialtjänstens Hus kommer att rymma närmare 400 anställda och möjliggöra en samlokalisering för Västerås Stads medarbetare inom socialtjänsten. Fastigheten kommer att byggas i Miljöbyggnad Silver, som är standardklassificeringen inom Hemfosa när det gäller nybyggnationer. Miljöengagemanget går längre

Hemfosa har ett stort engagemang när det gäller miljöfrågor. Att alla nybyggnationer ska byg-

ELE Engineering EngineeringćƌĞƩŶLJƚćŶŬĂŶĚĞŝŶŐĞŶũƂƌƐĨƂƌĞƚĂŐƐŽŵůĞǀĞƌĞƌĂƌŬǀĂůŝĮĐĞƌĂĚĞŬŽŶƐƵůƚƚũćŶƐƚĞƌŽĐŚŚĞůƚćĐŬĂŶĚĞůƂƐŶŝŶŐĂƌƟůůƚĞŬŶŝŬͲ ŝŶƚĞŶƐŝǀĂĨƂƌĞƚĂŐ͘sŝƵƞƂƌĂůůƚĨƌĊŶƵƉƉĚƌĂŐƉĊ ŶĊŐƌĂƟŵŵĂƌƟůůŚĞůŚĞƚƐĊƚĂŐĂŶĚĞŶ͘>ŚĂƌ ƌĞƐƵƌƐĞƌŽĐŚŇĞdžŝďŝůŝƚĞƚĨƂƌůĞǀĞƌĂŶƐĞƌŵĞĚ ŬŽƌƚĂůĞĚƟĚĞƌ͘

ELE ManufacturingćƌǀĊƌǀĞƌŬƐƚĂĚĚćƌǀŝ ƉƌŽĚƵĐĞƌĂƌŽĐŚƟůůǀĞƌŬĂƌĚĞƚŬƵŶĚĞŶĞŌĞƌĨƌĊŐĂƌ͕ďĊĚĞƵƟĨƌĊŶǀĊƌĂĞŐŶĂŽĐŚŬƵŶĚĞŶƐ ƌŝƚŶŝŶŐĂƌ͘ĞƚŬĂŶǀĂƌĂĂůůƚŝĨƌĊŶƌĞƐĞƌǀĚĞůĂƌ͕ ŽŵďLJŐŐŶĂƟŽŶĞƌ͕ƵƉƉŐƌĂĚĞƌŝŶŐĂƌƟůů ŬŽŵƉůĞƩĂŵĂƐŬŝŶͲŽĐŚŵŽŶƚĞƌŝŶŐƐůŝŶũĞƌ͘

KĂǀƐĞƩǀĂĚŶŝďĞŚƂǀĞƌĮŶŶƐ>ŵĞĚŐĞŶŽŵŚĞůĂĂƌďĞƚĞƚ͕ ĨƌĊŶŝĚĠƟůůŬŽŵƉůĞƩĂůƂƐŶŝŶŐĂƌ͘


84

västerås bygg & fAstighetsutveckliing

Affärstidningen näringsliv

Prevas i centrum under den fjärde industriella revolutionen Industrin dammsuger marknaden efter smarta lösningar som ska göra produktionen mer effektiv och hållbar. Det finns en stark drivkraft för att satsa på teknik som kan sänka produktionskostnaderna, förbättra arbetsmiljön och minska industrins miljöpåverkan. Mitt i den utvecklingen står det teknikorienterade IT-bolaget Prevas.

Prevas har utvecklat ett starkt innovationsklimat och hjälper sina kunder påbörja resan mot en bättre och mer hållbar framtid inom svensk industri. I tider då det talas mycket om den fjärde industriella revolutionen står Prevas i centrum.

Allt från infrastruktur till robotteknik

På Prevas i Västerås finns spetskompetens inom allt från produktutveckling och inbyggda system till industriell IT och automation med robotteknik. Kunderna finns inom en rad olika industrier, från ståltillverkning till kraftöverföring och vidare till medicinteknik. Oavsett vilken bransch det handlar om så är

efterfrågan på innovativa lösningar stor. – Prevas är ett mycket kunskapsinriktat företag med fokus på teknisk IT för optimering av industriella processer. Vi kan leverera lösningar som omfattar allt från en komplett IT-infrastruktur för tusentals användare till högautomatiserade produktionslösningar baserade på robotteknologi inom tillverkningsindustrin, säger Arne Larsson, regionchef med ansvar för Mälardalen, som omfattar Prevas två kontor i Västerås och Eskilstuna. Den nya tidens IT-stödsystem bygger allt mer på delade resurser och molnlösningar. Det betyder enkelt uttryckt att de högeffektiva system och lösningar som den moderna användaren efterfrågar finns utlokaliserade på en annan plats, och användaren behöver inte längre nödvändigtvis ha servern under kudden. Det har öppnat en ny sfär av möjligheter – men också nya utmaningar. Den stora utmaningen ligger i att anpassa leveransen av IT-stödet efter användarens behov, som naturligtvis skiljer sig avsevärt mellan olika typer av branscher, olika industrier och företag. Alla vill i princip ha lösningar som bidrar till en ökad lönsamhet och en smartare produktion, en effektivare produktutveckling och en i

Robothall.

allmänhet mer resurseffektiv verksamhet. Allt detta kan Prevas hjälpa till med.

Stärker svensk industri

I samarbete med några av landets största industrikoncerner utvecklar Prevas moderna IT-lösningar som ökar svensk konkurrenskraft. Trenden är att man inte längre vill lägga pengar på konsulttimmar, utan snarare på att

Foto: Jonas Bilberg

köpa en enhetlig tjänst som verkligen stämmer med efterfrågan. – Vi finns för att stärka våra kunders verksamhet. Man kan därför säga att vi är till för att öka konkurrenskraft inom svensk industri. Med en mer effektiv och anpassad leverans av IT-lösningar behöver våra kunder inte längre utveckla sina egna, vilket i sin tur ger dem mer tid och resurser över för att utveckla sin kärnverksamhet. På så vis bidrar vi till en star-

kare industri med effektivare tillverkning, menar Arne Larsson. En utveckling som också gynnar industrin i stort är att det med ny teknik är möjligt för flera aktörer att dela på en och samma lösning. Det kapar naturligtvis kostnaderna för att utveckla och underhålla den. Dessutom möjliggör den här affärsmodellen att den enskilde kan få tillgång till nyare teknik och ett högre kunskapsinnehåll.

Foto: Jonas Bilberg


Affärstidningen näringsliv

västerås bygg & fAstighetsutveckliing

85

Klöverns stadsutvecklingsprojekt sätter ny standard Västerås centrum kommer inom de närmaste åren att förvandlas till en modern blandstad där bostäder, handel, rekreation och kontor samsas i en gemensam miljö. Det är även planen för Klöverns utveckling av Gallerian, som redan påbörjats med Handelsbanken som ny tongivande hyresgäst.

Klövern äger två gallerior i centrala Västerås och även de flesta övriga kommersiella fastigheter innanför Cityringen. De tre galleriorna kommer att omvandlas som en del av Klöverns stora stadsutvecklingsprojekt. Arbetet börjar i Gallerian, som nu görs om till modern blandad kontors-

och handelsfastighet med ett nytt affärsinriktat koncept. – Tillsammans med Handelsbanken bearbetar vi marknaden efter andra potentiella kunder inom samma eller angränsande branscher. Tanken är att det ska bli ett affärsinriktat kluster här, förklarar Tariq Boholm, affärsområdeschef för Klövern i Västerås. Centrum ska bygga på upplevelser

Om man ser till trender inom modern handel, där allt mer bygger på e-handel, är det svårt att föreställa sig att Västerås haft fem större gallerior fram till ganska nyligen. Punkt blir med sin historik och unika prägel främsta fokus för det som kan kallas för tra-

ditionell handel i Västerås city framöver. – Handeln omstruktureras, men det finns fortfarande behov av att träffas och Punkt ska vara en plats för umgänge, fika och rekreation. Det finns även behov av så kallade showroom inom handeln och Punkt ska ha en utformning som känns modern, som gör det till en upplevelse att besöka stadens centrum, menar Tariq Boholm. Klövern kommer att höja Punkt-gallerians status och attraktivitet genom att skapa nya entréer, ett modernare och tydli-

gare koncept och öppnare ytor. Hela stadskärnan kommer med tiden att omformas och bli en attraktiv stadsdel med många olika typer av verksamheter, handel och bostäder. Den utvecklingen vill Klövern gärna leda. Bygger hjärtat i Mälarporten

I skrivande stund pågår ett omfattande trafikomläggningsprojekt som rör järnvägen mellan Västerås och Stockholm. När det färdigställts blir Västerås en ännu tydligare del av Stockholmsregionens arbetsmarknad, och det

stora projektet i Mälarporten tar form nu för att möjliggöra den utvecklingen. Delar av Västerås nya resecentrum, som utgör hjärtat i Mälarporten, ska byggas på Klöverns mark. Klövern planerar även byggnation av cirka 420 bostäder och kommersiella fastigheter i direkt anslutning till det om cirka 33.000 kvadratmeter. – Detta är en av stadens största och modigaste satsningar någonsin, det känns fantastiskt att få vara en del av en sådan utveckling, konstaterar Tariq Boholm.

Välkommen till en ny verklighet med historia Anmäl ditt intresse redan idag på riksbyggen.se/kopparlunden

Riksbyggen utvecklar, förvaltar och förbättrar rummen som du bor och arbetar i.


86

västerås bygg & fAstighetsutveckliing

Affärstidningen näringsliv

Rocklunda vinner med hästlängder Rocklundaområdet i Västerås är ett av Sveriges största sammanhängande idrottsområden. Här finns ett flertal arenor för olika idrotter, såväl multiarenor som ishallar, gym, friluftsområden, ett nybyggt stall, ridhus och generösa rekreationsytor. Ambitionen är att alla ska kunna aktivera sig, oavsett var i livet man befinner sig och vilka förutsättningar man har.

När det gäller bredd vinner Rocklunda sannolikt med hästlängder. Att samla så många olika idrotter på ett och samma ställe är unikt. Rocklunda Fastigheter AB, som är en del av AB Arvid Svensson, satsar dessutom stort på att ligga i framkant när det gäller energieffektiva lösningar. Större verksamhet – halverad värmeförbrukning

Redan 2015 drog moderbolaget Arvid Svensson igång ett omfat-

tande energibesparingsprojekt i Rocklundaområdet. ¬– Som ett resultat av effektiviseringsarbetet har vi nu lyckats förlänga säsongen i våra ishallar med 80 dagar, byggt ett toppmodernt och större stall, påbörjat byggnation av en ny innebandyarena samt ett nytt gym – och samtidigt räknar vi med att kunna halvera värmeförbrukningen för hela verksamheten, berättar Björn Sandvall, teknisk chef Rocklunda Fastigheter AB. Rocklunda idrottsområde har alltså blivit större, med fler verk-

samheter och en längre säsong. Allt med en betydligt mindre energiåtgång. Hur är det möjligt? Björn Sandvall svarar: – Genom att vi nyttjar den senaste tekniken och samkör alla tekniska system kan vi spara stora mängder energi. Vi har till exempel redan driftsatt ett system för värmeåtervinning där spillvärme från bandyarenans kylmaskiner används för att värma ett antal andra fastigheter i Rocklundaområdet. Vattenfria urinoarer i ishockeyarenan, ”Rymdduschar” på

Görr so som S Stockholms tockholms S Stad, tad, Attendo, do, Västerås Väster V äster äste ås Attendo, kommun kommun och många fler! Välj V älj J Jolivs olivs M Mobil obil O Omsorg! msorg!

Mer aktivitet – minimerat miljöavtryck

Marknadens ns mest kkompletta ompletta darvänliga v erksamoch användarvänliga verksamhetsstöd för ör hem hemtjänst tjänst och hemsjukvård. rd. Mobil O Omsorg msorg och M Mobil obil yggt av Klinik är uppb uppbyggt moduler uler och kkan an anpas anpas-erksass e efter fter just din v verksamhet. amhet. H Hör ör av dig så berättar erättar vi mer!

NYHETER!

Digital Digital signering Dokumentation Dokumentation

K Kontakta ontakta oss: 021-470 89 00 marknad@joliv marknad@joliv.se .se joliv joliv.se .se

Friskis och Svettis och innovativa styrsystem för ventilation är andra exempel på teknik i framkant som man nyligen installerat. Utöver att effektivisera energianvändningen är Rocklunda även energiproducenter, här finns en av Västerås största satsningar på solceller. Den energi som produceras på ett år räcker för att köra en elbil runt jorden 100 gånger! – Vår vision är att vara klimatpositiva senast 2030. Att själva producera utsläppsfri el direkt på området är ett viktigt steg på vägen dit. Varje beslut vi tar och varje inköp vi gör ska vara i linje med våra hållbarhetsmål, det är svårt och vi måste utmana oss själva hela tiden, men det gillar vi, tillägger Björn Sandvall.

A LITTLE BUSINESS A LOTTA SCOTCH Nu höjer vi temperaturen och öppnar Mälardalens främsta boutiquehotell med 40 unika rum, karaoke, en egen exklusiv biograf och gitarrer på room service-menyn. Det givna valet för den världsvana businessresenären, paret som vill krypa ihop framför en gammal klassiker eller kompisgänget som vill ha en karaoke battle. Kom och pröva oss! Varmt välkommen önskar vännerna på Turbine Hotel Ps. Vi är Steam Hotels lillasyster. Gå in i entrén och leta efter vår neonskylt bakom receptionen Ds. www.turbinehotel.se + 46 21-540 01 00

Hela Rocklunda är ett 60 hektar stort område med ett 15-tal arenor och byggnader som alla innehåller olika aktiviteter, inklusive stall och ridhus. Innebandyarenan är det senaste tillskottet och dessförinnan färdigställdes stallet, som ersatte ett äldre och relativt energislukande stall. – Det känns fantastiskt bra att vi kan driva den här utvecklingen, där vi erbjuder rum för aktiviteter för fler, och samtidigt gör det med ett minimerat miljöavtryck. Vi söker alltid en lite smartare lösning, säger Björn Sandvall. Den totala elförbrukningen i Rocklunda, inklusive alla fastigheter och tillhörande verksamheter, motsvarar ungefär en tiondel av hela Västerås Stads förbrukning. Ur det perspektivet förstår man verkligen hur viktigt det är att satsa på besparingsåtgärder – både för en bättre ekonomi och en mindre klimatpåverkan.


Affärstidningen näringsliv

västerås bygg & fAstighetsutveckliing

Skanskas vision Västerås 2070:

Ökad tillväxt med kraft och automation Skanska har som ett av Nordens ledande projektutvecklings- och byggföretag ett stort intresse av att bygga hållbart för framtiden. Att tänka långsiktigt är självklart för Skanska, som nu tar sikte på ett hållbart Västerås 50 år framåt i tiden.

Hållbarhet och långsiktighet går ofta hand i hand. År 2070 är Västerås, enligt Skanskas vision, en stad med 300.000 invånare. I visionen ingår även en medveten utveckling av stadens position som Sveriges kraftcentrum, samt förstärkning av Västerås särpräglande ställning när det gäller industriell utveckling där bland annat IoT och automation ingår. – Visionen kan sammanfattas som att Västerås ska vara Sveriges främsta teknikstad, och starkt bidra till att Stockholm – Mälardalen som region är en av Europas mest konkurrenskraftiga för etablering och teknisk utveckling, kommenterar Mikael Lundin, Skanskas distriktschef för Västerås – Mälardalen. Skanskas återetablering i staden

Skanska återetablerade sig i Västerås 2017, efter några års frånvaro från staden. Från dag ett började vision 2070 utvecklas, och den presenterades under Almedalsveckan 2018. Under 2019

Vårt bygge i Bäckby centrum.

87

Handelsbanken Västerås City Hösten 2020 flyttar kontoret Handelsbanken Västerås City till ett modernt kontor i Gallerian. Vi hjälper till med alla era bankaffärer!

Välkommen till oss! fortsatte arbetet med att förfina visionen, som nu ligger till grund för allt arbete Skanska åtar sig i Västerås och regionen. Om Västerås befolkningsmängd ska fördubblas inom fem decennier så krävs främst tre saker, enligt Skanskas vision. Det måste först och främst investeras mer i innovations- och företagsklimatet, satsas mer på strategisk stadsbebyggelse och sist men inte minst krävs även kraftfullare satsningar på att utveckla infrastrukturen. Skanska belyser även utmaningar som måste övervinnas för att visionen ska uppnås: fler bostäder måste byggas, stadsbebyggelsen måste bli mer sammanhängande och utan barriärer, och tillgängligheten inom samt till och från staden måste öka. – Redan nu ser vi att staden är på gång, och det genomförs re-

dan ett antal projekt som talar för att vision 2070 kan uppnås. Ett tydligt exempel är stundande utveckling av Mälarporten, där det byggs ett nytt resecentrum bland annat. Skanskas återetablering i Västerås är ett resultat av en stark framtidstro och nya utvecklingsmöjligheter i staden, säger Mikael Lundin. Partnering stärker bostadsmarknaden

Skanska satsar på stora och tongivande projekt. Det optimala är att få möjlighet att involvera flera olika verksamhetsgrenar i ett och samma projekt – då är Skanska oslagbara i sin helhet och bredd. – Vi har precis påbörjat ett samarbete med Mimer, det kommunala bostadsbolaget i Västerås. Det är ett partneringsamarbete där vi förbereder inför byggnation av ett stort antal hyresrätter i centrala Västerås. Det intressanta med partnering är att arbetssättet är helt transparent och alla inblandade har projektets bästa för ögonen hela tiden, förklarar Mikael Lundin. Mimer är en av Skanskas viktigaste kunder och samarbetspartners för framtiden, med tanke på de utmaningar och möjligheter som kommer av vision 2070. Bostadsbyggnation är en av grundstenarna i Västerås tillväxtresa mot att bli Sveriges kraftcentrum och en del av Europas starkaste tillväxtregion.

Telefon 021-17 82 00 www.handelsbanken.se/vasteras_city

Vad är din tid värd? Spar tid och energi genom att anlita oss.

Gåvan som är enk kel att g ge e och lly yxig att ffå! å! Det är tryggt att köpa presentkort entkort i V Västerås ästerås City. Presentkortet fungerar som ett vanligt Mastercard och är giltigt i ett år från inköpsdatum. Kortet gäller i över 150 verksamheter, allt från mysiga unika butiker och stora välkända butikskedjor till restauranger, caféer, kultur, nöje, sport och andra fantastiska upplevelser. Här finns något som passar alla. Som företagare kan du beställa presentkort mot faktura. Läs mer på vasterascityy.com/presentkort .com .


88

västerås industri

Affärstidningen näringsliv

Kan industrin fortsätta vara ryggraden i det svenska näringslivet? Den fjärde industrirevolutionen, Industri 4.0 och det uppkopplade samhället kommer med både möjligheter och utmaningar. De flesta är nog överens om att Sveriges välfärd har byggts med kraft från industrin. Om vi även i framtiden ska ha en välfärd värd namnet så måste industrin som attraktiv arbetsplats lyftas till en ny nivå.

Det skrivs ofta om ungdomars bristande intresse för teknikyrken och industrijobb. Samtidigt är de flesta ungdomar väldigt intresserade av att använda teknik i sin vardag, de är vana vid problemlösning som gäller tekniskt avancerade digitala applikationer. Varför är det då så svårt att få upp antalet sökande till de tekniska utbildningarna?

Jan Söderström, vd för det tekniktunga utvecklingsoch tillverkningsbolaget Quintus Technologies.

Behåll industrijobben i Sverige

Det är ingen överdrift att säga att industrin länge varit ryggraden i det svenska näringslivet och till och med samhället med tanke på välfärdssystemets uppbyggnad. Trots det får industrin idag inte sin välförtjänta plats när det gäller marknadsföring som attraktiv arbetsplats. – I många andra länder, exempelvis Tyskland, anses industrijobb vara framtidsyrken. Det ryktet har inte industrijobben i Sverige – trots att vår industri platsar bland världens mest moderna och

högteknologiska, förklarar Jan Söderström, vd för det tekniktunga utvecklings- och tillverkningsbolaget Quintus Technologies. Det är uppenbart att många industriföretag känner oro för möjligheterna att rekrytera rätt kompetens. Företag begränsas idag i sina möjligheter till expansion på grund av svårigheter att rekrytera och anställa. Den stora kompe-

tensbristen inom industrin måste akut ses över då den hotar den välfärd som vi sedan länge tar för givet. – För att bygga upp industrin med fler jobb måste vi alltså tänka om. Det krävs en omstart. Det är också därför vi på Quintus Technologies har valt att behålla en så stor del av verksamheten som möjligt i Västerås trots att mer än 95 procent går på export

över hela världen. Alla produkter monteras och testas i Västerås. All forskning och utveckling finns också här och det kommer vi inte att ändra på, säger Jan Söderström. Finns det en framtid för industrin?

På frågan om Sveriges industri trots allt har en framtid svarar Jan Söderström:

Vision 2030 Vi ska göra Skandinaviens största idrottsområde klimatpositivt. Vi verkar för en hållbar och sund ekonomisk förvaltning åt vår hyresgäst Västerås Stad. Vi har möjliggjort för ökad genom smarta investeringar och djup kunskap inom fastighetsförvaltning. Följ arbetet på: www.rocklunda.com

Fotboll, bandy, hockey, styrketräning och konditionsträning, både inom- och utomhus. Ridanläggning, innebandy- och handbollsarena, ja över 20 idrotter utövas på över 6o ha. Allt detta ligger bara 15 minuters gångväg från centrala Västerås. Såna här anläggningar byggs inte längre.

– Jag ser en ljus framtid för svenska industriföretag över lag, trots den stora bristen på ingenjörer och teknisk produktionspersonal som råder idag. Sveriges industri anses vara en av världens mest moderna med en hög automationsgrad och marknadens effektivaste processer. – Vi har en hög teknisk nivå på den digitala sidan såväl som på den industriella, vilket tillsammans utgör en god grund för en ledande position relaterat till utveckling av Industri 4.0 och användandet av artificiell intelligens i industriell miljö. Det innebär nya kompetenskrav och öppnar upp för ytterligare utvecklingsmöjligheter. Förutom den traditionella ingenjörskompetensen kommer behoven öka relaterat till integrerade IT-miljöer, programmering, signalbehandling, människa-maskin-interaktion med mera. Det borde vara en arbetsplats som lockar fler och det som måste göras nu är att få upp ungdomars intresse för den utveckling som sker inom tekniken och industrin. – Svenska industriföretag präglas fortfarande av en stark investeringsvilja där ny teknik och moderna processer går hand i hand med hållbara arbetssätt för att göra morgondagen och inte minst vår livsmiljö lite bättre. Industrin är en framtidsbransch – alla som är intresserade av att göra en bestående skillnad för samhällsutvecklingen kan göra karriär inom industrin, understryker Jan Söderström som avslutning.


Affärstidningen näringsliv

västerås industri

89

Bättre och säkrare vardag med ELE Engineeringa Som nytänkande konsultbolag med kompetens att utföra uppdrag inom allt från elinstallationer i fastigheter till kraftlösningar inom tung industri, samt specialiserade hydrauliklösningar och arbetsmiljöförbättringar, står sig ELE Engineering bra på en konkurrensutsatt marknad.

ELE Engineering är en liten men heltäckande teknikkonsult med kontor i Västerås, Borlänge och Sundsvall. Dessutom har företaget en egen verkstad, ELE Manufacturing, i Edsbyn där man tillverkar olika system för industrin, lyftverktyg och reservdelar som behövs för att teknikkonsulterna ska kunna utföra sina uppdrag ute hos kund. Ofta tung industri

Kundunderlaget är stort för ELE Engineering, som med sina strategiskt placerade kontor når i princip hela norra och mellersta Sverige. – Ungefär hälften av oss på ELE Engineering är ute hos kund och jobbar, inom uppdrag som ofta kopplas till tung industri som kraftförsörjning och inom sågverksindustrin. Vi hjälper till med allt från maskininstallationer och ombyggnader till arbetsmiljöförbättrande insatser, där vi tillsammans med kunden skapar en säker och trygg arbetsplats och ger dokumentation på det, berättar Lars Nordekvist, vd på ELE. Bättre och säkrare vardag

Syftet med allt som ELE Engineering gör är att skapa en bättre och säkrare vardag för kunden.

Lars Nordekvist, vd på ELE.

Många projekt handlar om att öka effektiviteten i kundens processer, som till exempel inom stålindustrin där man vill skapa system för bättre resursutnyttjande och mindre spill, och samtidigt göra tillverkningen så energieffektiv som möjligt. – Inom sågverksindustrin handlar det ofta om att minska damm i arbetsmiljön. Då kan vi utveckla och installera system för det. Kunderna får alltid en teknisk dokumentation efter utfört uppdrag. Den behövs för att visa att man förhåller sig till regler och normer inom branschen, förklarar Lars Nordekvist. Bygger upp verksamhet i Västerås

ELE Engineering är ett företag med rötter i Västerås som successivt har vuxit norrut. I skrivande stund är man på jakt efter nya medarbetare som vill vara med och bygga upp verksamheten i Sundsvall och Borlänge, och även Västeråskontoret behöver utvecklas med ny kompetens.

– Vi växer mycket inom kraftindustrin över lag och vi vet att det finns mycket kunskap i Väs-

terås när det gäller teknik för kraftöverföring. Vi vill utvecklas tillsammans med marknaden här

och söker efter duktiga konsulter som vill vara med på resan, avslutar Lars Nordekvist med.


90

västerås industri

Affärstidningen näringsliv

Få ut mer prestanda ur mindre material med teknik från Västerås Sambandet mellan nästa generations tillverkning, som av många anses vara additiv tillverkning, och så kallad HIP-teknik som utvecklats av Quintus Technologies, bygger på en strävan efter att öka prestanda och samtidigt minska energi- och materialåtgång. Vad kan vara mer rätt i en tid av ständig jakt på resursbesparing och miljövinst?

Quintus Technologies har en lång historik av att utveckla den så kallade HIP-tekniken, som bygger på en unik metod för att stärka och förbättra 3D-printade metallkomponenter med hjälp av högt tryck och temperatur. Redan på 1950-talet levererades Quintuspressar från Västerås, och det är fortfarande i grunden samma teknik som dagens HIP-pressar bygger på. Materialförlust nära noll

HIP står för ”Hot Isostatic Pressing” och själva processen gör att materialet får bättre materialegenskaper som, till exempel, högre hårdhet och seghet, bättre skydd mot metallutmattning och högre hållfasthet. Först då kan den 3D-tillverkade komponenten användas för avancerat industriellt bruk. Den moderna industrin fokuserar på att skapa mer robusta och hållbara produkter – som samtidigt väger mindre och därmed också kräver mindre resurser att framställa. Additiv tillverkning har visat sig vara en bra väg för att åstadkomma detta. Det krävs emellertid ofta en efterbehandling av 3D-printade produkter för att uppnå de önskade materialegenskaperna. – Den förfinade tekniken bakom additiv tillverkning, eller 3Dprinting, kan bidra till att radikalt effektivisera stora energi- och materialslukande industrier såsom energi, flyg och fordon. Detaljer som framställs genom metallisk additiv tillverkning hål-

ler låg vikt och kan produceras nästan helt utan svinn. Samtidigt är de porösa och har inte tillräckligt bra materialegenskaper för avancerade applikationer. Därför måste de bearbetas med hjälp av vår HIP-teknik, förklarar Jan Söderström, vd för Quintus Technologies. Tillsammans med flyg utgör energi, fordon och ortopediska implantat de största affärssegmenten för Quintus Technologies. Den gemensamma nämnaren för dessa industrier är att de vill sänka vikt och därmed även materialåtgång i sina produkter. Då måste också materialegenska-

perna bli bättre. 3D-printing i kombination med Quintus Technologies HIP-teknik gör att materialförlusten blir nära noll i jämförelse med metallgjutning. Fortsatt tillväxt på cirka 20 procent

Quintus Technologies växer kraftigt inom samtliga affärssegment. Tillväxten ligger på ungefär 20 procent årligen, och är mycket beroende av utökade samarbeten med såväl materialtillverkare som tillverkare av utrustning för metallisk additiv tillverkning, det vill säga 3D-printing. När marknaden går ifrån traditionell, tidsö-

dande och resurstung metallgjutning och satsar mer på additiv tillverkning så ökar också efterfrågan på Quintus Technologies egenutvecklade teknik. – Våra kunder finns över hela världen. Under 2019 har vi bland annat lyckats etablera starkare samarbeten i Japan, som är en stor tillväxtmarknad för oss sedan några år tillbaka då vi fick nya japanska ägare under 2017. Vi har verkat på den japanska marknaden under drygt 20 år, men det var först under 2019 som vi etablerades där med egen personal. Här är det energi-, flygoch fordonsindustrin som dominerar, berättar Jan Söderström. Kunskap från Japan till Sverige?

Eftersom Japan är ett av världens främsta industriländer har Quin-

tus Technologies höga förväntningar och ambitioner just här. Mycket kunskap från japansk industri kan nog också importeras tillbaka till Sverige, som framförallt behöver utveckla sin attraktionskraft gällande industriyrken. Ingenjörskunskap är en bristvara i Sverige och att rekrytera rätt kompetens är en utmaning. – För att säkra kompetensförsörjningen på sikt kommer vi att satsa ännu mer på samarbete med skolan framöver. Vi har sedan två år tillbaka ett traineeprogram för ingenjörer där vi nu har påbörjat rekryteringen av 2020 år trainees. Vi vet att det fungerar och ger bra resultat. Vi tror också på att byta kunskap mellan den svenska och japanska industrin, säger Jan Söderström.


Affärstidningen näringsliv

västerås industri

VI FÅR VARDAGEN ATT FUNGERA

www.m4.se

Med kunskap och flexibilitet produceras hållbara lösningar i Mälardalen På Finnslätten i Västerås finns AQ Elautomatik AB & AQ Components Västerås AB. -De båda företagen drivs som en gemensam enhet och skapar en unik möjlighet att utveckla kompletta el- och mekaniklösningar till våra kunder vilka ofta är lokala företag med global verksamhet säger, platschef Emma Östling.

Bolagen tillhör AQ Group som grundades i Västerås 1994 av PO Andersson och Claes Mellgren, efter en avknoppning från ABB. Koncernen har idag 6.100 anställda över hela världen och omsätter över 5 miljarder kronor. AQ Components konstruerar och tillverkar allt från enklare plåtoch koppardetaljer, till komplexa mekaniska produkter. Inom koppardetaljer till industrin är man största tillverkaren i Sverige och levererar även globalt. AQ Elautomatik konstruerar och tillverkar elektrisk utrustning och styrsystem. Det finns en bred och lång erfarenhet av konstruktion och produktion, samt att vara en komplett partner och delaktig i kundens produktutveckling. Samtidigt hjälpa kunden att producera och leverera en kostnads-

effektiv lösning. Företaget har över 30 års erfarenhet och arbetar med kunder vilka har höga krav på kvalitet och leveranssäkerhet världen över.

dukter, att få jobba med alla frågor för att vara en långsiktig leverantör.

Nära och långsiktiga kundrelationer

Med den positiva utvecklingen i Mälardalen på industrisidan, med nya spännande företag och innovativa produkter har vår verksamhet bara ökat i närområdet. Tidigare bestod det mer av traditionell industri, nu märker vi att det är en större efterfrågan på prototyper och produktutveckling och tempot är högt. – Vi ser också att det blir viktigare och viktigare att ge en hållbar lösning och producera där kunden finns. Vi växer stort i de branscher vilka är kopplade till hållbarhet, berättar Emma Östling. Att företaget har ett globalt avtryck, skapar också möjligheter att nyttja hela dess produktionskapacitet globalt, och samtidigt ha en affärsrelation lokalt där produktutvecklingen sker, det är både hållbart och effektivt. I Mälardalen med den stora industriverksamheten som finns i området pågår en spännande utveckling som AQ Components Västerås och AQ Elautomatik är en viktig del av.

– I nära samarbete med kunden bidrar vi med vår långa erfarenhet och kunnande av produktion inom både mekanik och el. Det gör att vi kan erbjuda delar eller hela kompletta lösningar, med stor flexibilitet i både stora och små projekt, berättar Emma Östling. Efterfrågan ökar på helhetslösningar och kunderna ger oss större och större ansvar att delta i produktutvecklingen. Närhet till kunden, företagets kunskap och stora globala nätverk, ger stora fördelar i samarbetet med kunderna. Det nära samarbetet med kunden, ger även en ständig utveckling med nya kunskaper i företaget. Just nu pågår spännande projekt inom bland annat elektrifiering och Emobilitet. Där företagets erfarenheter bidrar till utvecklingen inom ett nytt område. Grunden för verksamheten är att kunderna ger företaget förtroendet att utveckla och tillverka deras pro-

Hållbar industriell utveckling i Mälardalen

Vi rustar för framtiden! 2019

Invigning av Magasin 19 - Köpings modernaste hamnbyggnad - 6 336 kvadratmeter lagring.

2020

Ytterligare 20 000 kvadratmeter upplagsyta och tre nya magasin.

2022

Samtliga kajer renoverade. Maskinparken kompletteras för ännu effektivare hantering. Muddringsarbetena klara, hamnarna i Västerås och Köping har fått fullt djup. Modernisering av gate och ytterligare magasin färdigställs.

2027

De nya hamnlayouterna har förverkligats, oavsett hur det blir med Hjulstabron.

2030

Mälarhamnar är Mellansveriges självklara nav för gods. Sjö- och landtransporter samverkar för att minska belastningen på land och skapa hållbara transporter. Mälarhamnar – närmsta hamn är bästa hamn

91


92

västerås industri

Affärstidningen näringsliv

Att jobba på Bombardier borde vara alla programmerares dröm Bombardier bedriver en spännande och framtidssäker verksamhet ur flera perspektiv. Det transporteras dagligen cirka 500.000 miljoner människor i tåg från Bombardier. Sammantaget rör det sig om resor där man sparar in på utsläpp om flera tusentals ton koldioxid per år.

Bombardier är rätt arbetsplats för den som vill vara med och bygga en hållbar framtid, och dessutom få arbeta med det senaste inom programmering, artificiell intelligens och kraftelektronik. Ett drömjobb. Västerås är Industrial Lead Site

Västerås är Bombardiers huvudort i Sverige för service och underhåll av tåg som redan är i drift någonstans i landet. Ett av de största projekten inom den verksamheten är den stundande renoveringen av 271 stycken C20 tunnelbanetåg som trafikerar Stockholms tunnelbanor. Samtli-

Bombardiers ljusa och moderna fabrik för elektriska drivlinor i Västerås går säkerhet och hälsa går före allt annat. Bombardiers ljusa och moderna fabrik för elektriska drivlinor i Västerås går säkerhet och hälsa går före allt annat.

platschef med ansvar för drivlinorna.

ga ska renoveras och moderniseras i Bombardiers anläggning i Västerås. Det andra stora affärsområdet som finns i Västerås omfattar tillverkning av de viktigaste komponenterna som ingår i elektriska drivlinor för samtliga av Bombardiers tågmodeller. Här arbetar drygt 600 personer med att utveckla och konstruera drivlinor för Bombardiers globala fabriker. Västerås är med andra ord ett

Fortsätter leda utvecklingen

globalt kunskapscentrum för drivlinor och kraftöverföring. – Västerås är en så kallad Industrial Lead Site inom Bombardier, vilket betyder att vi utöver tillverkning och export av drivlinor även för över vår kunskap inom produktionsteknik till våra systerfabriker världen över. Vår arbetsplats är internationell, vilket jag personligen tror är något som lockar många yngre talanger idag, säger Fredrik Owman,

I Västerås finns även världens största enhet inom Bombardier för test och validering av drivlinor. Det är lätt att förstå att Västerås spelar en nyckelroll i hela Bombardiers utveckling, som i sin tur är avgörande för att transportsektorn ska kunna ställa om och bli mer hållbar. – För den som vill vara med och förändra världen är Bombar-

dier rätt arbetsgivare, konstaterar Fredrik Owman. Bombardier kommer att fortsätta leda utvecklingen inom tågteknik med fokus på kraftöverföring och drivlinor i Västerås. Bombardier är ständigt på jakt efter nya talanger inom alla affärsområden. I dagsläget arbetar cirka 1000 personer på siten i Västerås, och det rekryteras kontinuerligt till både service och underhållsdelen och till den globala enheten för utveckling, tillverkning och test av drivlinor.

Radscan erbjuder terapi för klimatångest I Sverige skulle ingen komma på tanken att bygga ett bioeldat värmeverk utan att även installera teknik för rökgaskondensering. Dessvärre ser det inte likadant ut i övriga Europa. Det finns dock en ljusglimt i att fler satsar på att modernisera sina verk med teknik från Radscan.

Västeråsföretaget Radscan utvecklar och bygger anläggningar för så kallad rökgaskondensering. Tekniken optimerar energiuttaget ur biobaserade bränslen som skogs- och träråvara samt hushållsavfall. Med rökgaskondensering blir effekten av det eldade bränslet upp till 25 procent

högre, och samtidigt renas rökgaserna som en bieffekt. Som terapi för klimatångest

Alla pratar om hållbarhet. Många pratar nu också om klimatångest. Att elda för kråkorna är då knappast försvarbart, men det sker fortfarande på många håll. Rad-

scan vill optimera processen i värmeverket så att så mycket energi som möjligt tas tillvara. Som terapi för dagens klimatångest. – En anläggning från oss har en återbetalningstid på kanske två – tre år, eftersom resursuttaget i form av mängden eldat bränsle ökar vilket leder till att

levererad effekt till fjärrvärmenätet ökar. Vi brukar räkna med att man tack vare vår teknik kan elda 25 procent mindre bränsle, men få ut lika mycket energi eller mer. Det ger en indikation över vad vår teknik verkligen betyder i klimatomställningen, säger Helena Roos, platschef på Radscan i Västerås. En återbetalningstid på ett par år – men en livslängd på upp till 40 år om man sett efter sin anläggning. Det är tydligt att Radscans anläggningar är framtidssäkra investeringar. Växer utanför Sverige

Det finns fortfarande värmeverk som inte tillämpar rökgaskondensering. De ligger uteslutande utanför Sverige. Finland är en intressant marknad för Radscan, då den finska regeringen beslutat att

Finland ska bli helt fossilfritt i sin kraftvärmeförsörjning inom tio år. Polen är nästa stora marknad, men här är tidshorisonten längre. – Vi ser Polen som en växande marknad i framtiden, men det måste först utvecklas incitament för att verkligen satsa på biobränsleeldade värmeverk där. Polen är en av de marknader vi jobbar aktivt på, vi har även ett lokalt företag där. Det finns ett nationalpolitiskt motstånd mot att byta bränsle men vi har redan levererat flertalet anläggningar, förklarar Helena Roos. Det finns en vilja att ställa om till förnybara bränslen i värmeverken i Polen, men det kommer att ta lite längre tid jämfört med de nordiska länderna. Radscan är aktiv på den polska marknaden redan nu, för att ha ett försprång när det väl lossnar.


Affärstidningen näringsliv

västerås industri

93

Biokol kommer att bidra till att göra metallurgisk industri mer hållbar i Norden Carbomax har höga ambitioner och en tydlig vision för framtiden genom att hjälpa den nordiska metallurgiska industrin att reducera användningen av fossilt kol. Det pågår redan en spännande utveckling inom stålindustrin för testproduktion av fossilfritt stål (HYBRIT) och Carbomax har nu inlett ett samarbete med en producent av biokol, som ersättning för hela eller delar av det fossila kol som behövs för stålproduktion.

Carbomax siktar högt efter fusionen med uppköpta AB Ferrolegeringar, som sedan flera år tillbaka är helintegrerat i bolaget. Siktet är helt inställt på att hjälpa metallurgisk industri att arbeta mer hållbart med tillgång till en större andel förnybara och återvunna råvaror. – Det är en mycket spännande period just nu, där mycket utveckling sker och där vi kommer att bidra till att nya hållbara råvaror introduceras i metallurgisk industri, säger Catharina Lindgren, vd på Carbomax. Lång erfarenhet av effektiv resursanvändning

Carbomax hanterar sedan många år kundernas restprodukter och återvinner materialet som blir till ny råvara och går tillbaka till stålproduktionen. Andelen återvunnet material måste öka för att spara på användningen av den ändliga jungfruliga råvaran och därmed blir den metallurgiska industrin mer långsiktigt hållbar.

Vår marknadschef, André Ulmgren, visar en säck biokol (fossilfritt kol) från vår samarbetspartner Envigas AB (svensk producent av biokol).

Men man nöjer sig inte med det. – Våra kunder är nu mer intresserade än någonsin av att återvinna så mycket som möjligt av sina restprodukter och därigenom skapa en cirkulär produktion. Vi ser en stor utvecklingspotential här framöver. Vi har redan en lång erfarenhet av effektiv resursanvändning och återvinning som vi kan bygga vidare på för att hjälpa kunderna realisera drömmen om den cirkulära produktionen, menar Catharina Lindgren. Testar fossilfritt kol

Det räcker inte med effektiv resurshantering. Carbomax vill ta utvecklingen ännu längre. Sedan ett år tillbaka bedrivs ett samarbete tillsammans med Envigas AB i Bureå nära Skellefteå, som har ambitionen att tillverka biokol baserat på restprodukter från trä- och skogsindustrin i Sverige. Skogsråvaran genomgår en pyrolys och genom processen bildas

en ren kolprodukt med högt kolinnehåll. – Vi befinner oss precis i startgroparna med det här projektet. Vi har ett antal kunder med oss som är intresserade av att testa biokol i sina processer. I ett första steg ser vi en stor potential i att reducera användningen av fossilt kol, men eftersom biokolet har andra egenskaper måste man i testverksamheten successivt utveckla förutsättningarna, förklarar Catharina Lindgren. Det aktuella biokolprojektet kommer sannolikt att få stor betydelse för framtidens hållbara och cirkulära stålproduktion och kommer sannolikt att öka den nordiska stålindustrins konkurrenskraft. Hållbar logistik

Carbomax framhåller även att sitt långsiktiga samarbete med Mälarhamnar AB för lossning, lastning och lagring av stora mängder råvaror direkt i Västerås hamn är en central och miljöeffektiv framgångsfaktor för att säkra kvalitén och möjligheten för vidare transporter till våra kunder. – Utvecklingen och ombyggnationen i hamnen för utökade godstransporter på Mälaren är avgörande för att logistiken i Mälardalsregionen ska fungera menar Patrik Axelsson, lagerchef vid Carbomax. Carbomax har även vid avtalsförhandlingar tydliga krav på rapportering av reducerad CO2påverkan från de rederier och transportörer som anlitas. Detta för att kunna redogöra för hur aktivt val av transportör bidrar till hållbara transporter.

Ensam är starkt överskattat. Ensam är inte stark, utan starkt överskattat. Dröm stort, så hjälper vi dig med redovisning, lönehantering, skatterådgivning och andra företagsnära tjänster. Läs mer om våra tjänster på aspia.se

lev livet vid mälaren bo kooperativt i sjöodjuret Läs mer på mimer.nu

Carbomax lagerchef, Patrik Axelsson, jobbar i nära samarbete med vår hållbara leverantör Mälarhamnar AB för att finna optimala lagerlösningar.


94

västerås industri

Affärstidningen näringsliv

Närmsta hamn är bästa hamn Hamnarna i Västerås och Köping, som tillsammans utgör hjärtat i Mälarhamnar AB, genomgår i skrivande stund stora förändringar för att möta framtidens krav. Det innefattar framförallt ett omfattande arbete för att på sikt kunna ta emot större fartyg och större godsvolymer.

Det så kallade Mälarprojektet åsyftar en betydande utveckling för hamnarna i Västerås respektive Köping. I projektet ingår renovering och uppgradering av Sö-

dertälje sluss och kanal. Hela farleden ska vara färdigställd och förberedd för större fartyg redan under 2022. För regionen innebär Mälarprojektet ett rejält lyft och att man inom Mälarhamnar verkligen kan stå för devisen ”Närmsta hamn är bästa hamn”. Renoverat och uppgraderat

Med start hösten 2020 genomförs ett större muddringsprojekt för utöka hamnbassängerna. De förorenade massorna kommer med ny teknik att nyttigöras i utökade hamnytor i både Västerås och Köping. Redan under 2021 ska

det vara färdigt, och under 2022 ska alltså hela farleden och Södertälje sluss vara färdigbyggda. – För att vi ska kunna påbörja muddringen så har vi under föregående år genomfört stora renoveringar av samtliga kajer, så att de håller för den belastning som muddringen innebär. I samband med det har vi sett över ytor och dagvattensystem. Jus nu pågår en renovering och förstärkning av Tvärkajen, berättar Patrizia Strandman, Chef Marknad och Försäljning på Mälarhamnar AB. Renoveringen innebär mer ändamålsenliga kajer och ytor. Lagom till hösten 2020, då muddringen ska påbörjas, färdigställs Energikajen i Västerås med en starkare fysisk konstruktion och lite senare under hösten med en uppdaterad teknisk utrustning som gör den till en toppmodern anläggning. Regionens bästa hamnbolag

Lossning av energibränsle i Västerås med vår mest flexibla kran, Multidocker.

Mälarhamnar är med förstärkta kajer och större ytor är redo för att möta framtiden. Under våren 2020 kommer man i Västerås att få tillgång till ytterligare 10.000 kvadratmeter yta i anslutning till det befintliga hamnområdet. Planen är att bygga ett nytt magasin på cirka 2000 kvadratmeter på den ytan. I Västerås kommer det att

Vy över hamnen i Köping. Arbetena med att förstärka och renovera inre långkajen pågår för fullt.

under våren 2020 färdigställas ett annat magasin på cirka 5200 kvadratmeter, samt ett mindre och uppvärmt magasin på 1000 kvadratmeter och ytterligare magasin kommer att påbörjas under 2020. Det blir sammantaget många nya ytor som kan ta emot större godsvolymer. I Köping invigdes hösten 2019 ett magasin på över 6.000 kvadratmeter och ytterligare magasin är under planering. – Vi har alla förutsättningar för

att utvecklas hållbart och vara en ännu bättre samarbetspartner till Mälardalens näringsliv. Det senaste året har även lagt fokus på vårt interna utvecklingsarbete, vi effektiviserar inte bara våra anläggningar, utan även våra arbetssätt. Vi ska jobba mer effektivt och närmare våra kunder, så att vi gör ännu bättre affärer tillsammans, sammanfattar Patrizia Strandman som avslutning.

Sveriges bästa logistikföretag AA Logistik befinner sig i en kraftig tillväxtfas och bygger nu helt nya lokaler för att möta framtidens logistikbehov i Mälardalen och Västerås. I januari 2023 räknar man med att vara inflyttade i den 40.000 kvadratmeter stora fastigheten.

AA Logistik i Västerås är en del av Göteborgsbaserade AA Bolagen som grundades redan 1872. Verksamheten i Västerås är i grunden ett gammalt ABB-bolag som köptes ut 2001, och det var ett strategiskt köp då AA Bolagen ville bredda sin verksamhet med lokal etablering på fler orter i Sverige. Sedan dess har AA Logistik utvecklats mycket, bland annat femdubblat försäljningen och gått från en kund till över 100. Vill vara bäst på allt

Dagens AA Logistik är en heltäckande partner inom allt som har med lager, packning, planering och transport att göra. Det inkluderar även all administration kring leverans och mottagande. Kundunika lösningar är AA Logistiks vardag. – Vårt mål är att bli Sveriges bästa logistikföretag och vi anser

att vi är på god väg, säger Åsa Granlund, nytillträdd vd men med många år bakom sig på AA Logistik. Som Sveriges bästa logistikföretag ska AA Logistik ha den bästa lönsamheten, nöjdaste medarbetaren och nöjdaste kunden. En viktig del i att nå målet är att ha medarbetare som känner stark delaktighet och som ställer upp i alla situationer. – Vi jobbar nära vår personal och strävar efter att alltid se allas potential. Hög delaktighet och

medbestämmande prioriteras både på kollektivsidan och på tjänstemannasidan. Vi ser oss som en attraktiv arbetsgivare som verkligen kan stå för sitt erbjudande och utveckla varje medarbetare, fortsätter Åsa Granlund. Mer genomtänkt logistik

Logistikbranschen är starkt prispressad och ytterst konkurrensutsatt, men trots det så är lägsta pris inte fokus för AA Logistik. – Vårt fokus är att bidra till att sänka kundens kostnader. Vi fo-

kuserar enbart på mer komplexa logistiklösningar där vi hjälper våra kunder att uppnå högsta möjliga lönsamhet i sin logistik. Vi söker alltid efter den absolut bästa kundunika lösningen och vill alltid förbättra vårt erbjudande, säger Leif Jansson, som ansvarar för strategiska projekt och affärsutveckling på AA Logistik. Paketdistribution är inget för AA Logistik. Att flytta tunga, besvärliga saker är mer passande. – Allt som kräver en mer

genomtänkt logistik och där varje pusselbit måste passa är drömscenarier för oss, tillägger Leif Jansson. AA Logistik fortsätter att expandera och planera i skrivande stund en helt ny klimatsmart fastighet i Västerås för att möjliggöra framtida tillväxt. I början av 2023 ska hela verksamheten vara inflyttad i den 40.000 kvadratmeter stora logistikfastigheten. AA Logistiks målbild då är att leverera en effektivare och mer miljöanpassad logistik till våra kunder.


Affärstidningen näringsliv

västerås industri

95

Trygghet hela vägen med m4 gruppen En dynamisk problemlösare med siktet inställt på kostnadseffektivitet och smarta logistiklösningar med minsta möjliga miljöpåverkan – m4 gruppen är ett renodlat kunskaps- och tjänsteföretag som erbjuder trygghet hela vägen.

Målsättningen för m4 gruppen är att möta den moderna kundens krav gällande flexibilitet och mer kundanpassade lösningar. Liksom för de flesta andra branscher är helhetslösningar eftertraktade, där en kontakt sköter allt och ser till att logistiken blir så effektiv som möjligt. Det mesta inom logistik

Som helhetsleverantör löser m4 gruppen det mesta inom logistik. Närmare bestämt allt från fjärrdistribution till lösningar för rationell materialhantering inom industrin.

Utöver det har man inom gruppen även maskiner för bygg- och anläggningsarbeten. – Vår vardag är att se till så att alla andras vardag fungerar. Vi strävar efter att lösa kundens problem oavsett bransch, typ av verksamhet och omfattning. Tillgång till rätt kompetens är viktigt, likaså att våra medarbetare trivs och har kul på jobbet, säger Jari Enlund, platschef för m4 gruppen i Västerås och Fagersta. Trots att m4 bildades i nuvarande form för bara tio år sedan är företaget uppbyggt av gedigen kunskap inom sina huvudområden. Företagets tjänsteleverantörer är också dess ägare. Det är deras och personalens engagemang som bygger hela verksamheten och säljer m4 som varumärke. – Våra ägare och deras personal är vårt ansikte utåt och representerar företaget gentemot våra kunder. Tillsammans har vi

arbetat igenom ett strukturerat arbetssätt som fokuserar på befintliga såväl som potentiella kunder. Det har varit en stor utmaning under de senaste åren, men vi tror på en ljus framtid där vi kommer att fortsätta konkurrera med vår främsta styrka som grundas på att leverera kvalitet i allt vi gör, fortsätter Jari Enlund. Alla vinner på optimering

Kvalitet och pålitlighet illustreras genom m4 gruppens ambitioner att främja miljövänliga körsätt likväl som en god arbetsmiljö samt punktlighet, att göra det lilla extra och vara duktiga på att återkoppla. – Vi fokuserar mycket på hållbarhetsarbete och det omfattar mycket mer än vilken typ av bränsle man väljer, även om den biten är väldigt viktig. En av de viktigaste delarna i hållbarhetsarbetet är att optimera transporterna så att man spenderar

minsta möjliga antal mil på vägen för varje transport och varje enhet. Det handlar om att välja rätt transportslag vid rätt tillfälle och att fylla kapaciteten i alla riktningar. Jari Enlund är medveten om att optimering av transportflöden är en stor utmaning. Speciellt i en värld där nästan alla kunder efterfrågar leveranser enligt just in time-principen. Det finns dock mycket för transportköpare att vinna på optimering, både ekonomiskt och miljömässigt. Den utvecklingen stöttar man gärna inom m4 gruppen. – Vi kommer att fortsätta utveckla våra kundrelationer och ta fram erbjudanden som ännu bättre stämmer överens med vad marknaden efterfrågar och samtidigt pressa vårt klimatavtryck. Vi har kompetens, erfarenhet och verktyg för att lyckas med det.

m4 gruppen består av drygt 200 delägarföretag som tillsammans förfogar över ca 600 fordon och 200 maskiner.

KO N F E R E N S O C H F E S T I VAC K E R M I L J Ö Upplev ett möte i inspirerande miljö eller arrangera ett event i vår vackra festvåning. I över 100 år har vi erbjudit lokaler för konferenser, middagar, mässor och festligheter. Välkommen med din bokning: 021-10 28 20 - reservation.vasteras@elite.se

E L I T E . S E / VA S T E R A S


Posttidning

B

Avsändare: Affärstidningen Näringsliv, Box 2079, 433 02 Sävedalen

Quintus Technologies. Världsledande inom högtrycksteknologi.

7OV[VJV\Y[LZ`VM:PU[H]PH33*    

F Från rån Västerås Västerås u utt i v världen. ärlden.

V Vii ttillverkar illverkar iisostatiska sostatiska pressar pressar ssom om an används vänds över över h hela ela jjordklotet, ordklotet, ttill ill a allt llt ffrån rån a att tt ttillverka illverka diamanter till till att att förbättra förbättra materialegenskaperna materialegenskaperna diamanter O VZ+WYPU[HKLKL[HSQLYPISHÅ`NTV[VYLYVJO OVZ+WYPU[HKLKL[HSQLYPISHÅ`NTV[VYLYVJO V Y[VWLKPZRHPTSWSHU[H[NLUVTL_[YLTH[Y`JR VY[VWLKPZRHPTSWSHU[H[NLUVTL_[YLTH[Y`JR ik ombination m ed h ög ttemperatur. emperatur. kombination med hög V Våra åra p plåtformningspressar låtformningspressar an används vänds g globalt lobalt H H]Å`NVJOMVYKVUZPUK\Z[YPUM€YH[[MVYTH ]Å`NVJOMVYKVUZPUK\Z[YPUM€YH[[MVYTH ZTrVJOZ[VYHWSr[KL[HSQLYTLKLUVYTHRYH] ZTrVJOZ[VYHWSr[KL[HSQLYTLKLUVYTHRYH] W WrWYLJPZPVUR]HSP[L[VJOOrSSIHYOL[ rWYLJPZPVUR]HSP[L[VJOOrSSIHYOL[ L Läs äs mer mer på på w www.quintustechnologies.com ww.quintustechnologies.com

Profile for Affärstidningen Näringsliv

Affärstidningen Näringsliv 1 2020  

Affärstidningen Näringsliv 1 2020  

Advertisement