Page 1

Enics kämpar för att behålla Sveriges industri

Kundorienterat installationsbolag skapar långsiktig tillväxt

Maritimt center växer fram i Lysekil

Sammanvävda traditioner formar framtiden i Västerås

Sidan 8

Sidan 38

Sidan 62

Sidan 12

AFFÄRSTIDNINGEN

... nä r veta du vill lite m er

Näringsliv NUMMER 1 2014 • ÅRGÅNG 32

SVENSK INDUSTRI • FÖRETAGSNYHETER • NORDÖSTRA SKÅNE • FYRBODAL

ABB tror på Sverige som industrination, säger Johan Söderström

Sverige är en värdig

Uppfinnaren som blev global entreprenör

spelare i den globala företagseliten 2

VÄSTERÅSBILAGAN

Lisa Nordén – Vägen mot OS-guld började i Kristianstad 3

Specialisten på vindkraft

15

2

Där varenda tass och morrhår räknas

Yrkes-

/

1-2014

for Better treatments Swedishinfertility through 11 on Danish collaborati

Sidan 32 Sidan 29 Sidan 20

Skåne Nordöstra a Nordén

of turning The Lund model challenges into business 12 opportunities

Sveriges bästa köpcentrum finns i Västerås

Kastrup

höver en Västsverige be politik tydlig industri

Sidan 35

Sidan 18

Sidan 6

Västerås

care Revolutionising cancer 4

Aventure introduces functional foods to new markets

En legotillverkare av plåt- och stålkonstruktioner

HSB bygger miljöklassat trygghetsboende i Skiljebo

Fyrbodal

största Ett av Sveriges förnyas kraftvärmeverk

22

2

34

Länsförsäkringar t – ett komplet hus finansiellt varu

36

firar Familjeföretag ska 85 år i västsven

Rudbeckianska gymnasiet rustar för livet

treatment Goal: successful 14 for cancer patients

3

ity

With every opportun to succeed

ities for active Increased opportun and healthy ageing

25 37

n En effektiv ham i dinator för logistikplats Innovativ koor sutvecklingoch egion regional kompeten stark tillväxtr 6

7 the Skåne13 Denmark and Zealand in Eastern the island of of life science cluster spanning a large number al life science clusters with ical area. the bi-nation vibrant life science a very small geograph Medicon Valley, of Europe's most ns located within Sweden, is one as research institutio region of Southern medico) as well , biotech and companies (pharma

värdig – Sverige är en globala spelare i den säger företagseliten, Nicklas Lidström 2

s till nya höjder Peab tar Västerå

31

Välkommet tillskott n kommu i expansiv boende

55

Vita Husen bidrar till att stärka framla tidstron i Uddeval

Foto: Scheiwiller Svensson Arkitektkontor AB

12

Leading role played by the e, Faculty of Medicin Lund University

Munkedal blir logistiknav

Lis guld – Vägen mot OSnstad började i Kristia

Kunskapsbyn äxt i fortsatt tillv

1-2014

g – collaboratin Medicon Valley ly compete global regionally to

into commercial Research is translated Village success at Medicon

högskolan Syd erbjuder utbildningar som leder till jobb

Sidan 21

class life science – discover a world vative ecosystem cluster and an inno

Photograph: Linda

Ekolution vill förnya byggbranschen

Hässleholm – Köpenhamns gröna stadsdel

Sparbanken 1826 – Sveriges äldsta sparbank

14

Ulla Persson (s), kommunstyrelsens ordförande Västerås

17

ngar på bilägares tjänst alltid höga förväntnistort på Lisa Lisa Nordén har triathlonatlet hälsenan satsade n. Det blev Sveriges bästa problem med på näthinna återkommande som länge funnits sig själv. Trots säsongen med ändå avsluta i fjol, en tävling VM i Las Vegas men Nordén kunde VM-guld 2013, förvisso inget 42 flaggan i topp. inte ångtriathlon. Det har hon åt sig ägna att Nord- ändå avslut kammade Lisa bra förutGästvänliga Åmål Triathlon. rat. Alldeles vid säsongens snabbt att jag hade Beijing International återhämt– Jag insåg ganska Lisa. Jag gick välén hem guld i storsatsar på ny åt för triathlon, förklarar framförallt ägnats guld Resten av året har i VM-serien sättningar från mitt första lopp till ett JSM stadsdel är Nordén tillbaka e. Sedan fanns det ringen. digt snabbt ning och redan i år poäng mot OS-kvalifice driver och det var givetvis uppmuntrand för processen och börjar samla det som själv vara ansvarig och viljestyrka är en lättnad över att eller häst. Ju Motivation, glädje av varken ekonomi idrottsstjärnor. beroende lysande inte och resultaten. starkast en av våra - desto bättre blev med mer jobb jag la ner t. Efter år i stallet Kristianstad Skönt okomplicera ganska befriande. för födel- Punkt. Ambassadör för som hör till var detta som en ambassadör 45 sin kar- alla bitar Lisa Nordén ses ofta där hon också började Johan Trouvé tillträdde seorten Kristianstad, Stockholm så för Västsvenska numera är bosatt i Framtidsplaner inför OS i Rio 2016.som vd riär. Även om hon Högskolecentrum 2009. Lisa. Handelskammaren som är hemma för Redan nu pågår förberedelser på Hawaii. är det Kristianstad n vill vara i 18 år och i Stockväntar klassiska loppet den lite längreFoto: Heike Andersson inspirera barn Bohuslä väl- Året därpå – Jag har bott i Kristianstad mer lagd åt tid, men om vi kan viktiså nog känns Kristianstad förJohan mer att ta – Just nu är fokusen satsa på matematik näringslivets ner lite på volymen holm i knappt ett år, det rika engagemang, menar jag kommer att dra och unga till att verkligen hemma. Det var stor föräntighet och större allt simningen som distansen så understryker att detta så har vi redan åstadkommit en digt mycket som framför ammarens på gaste partner kommunen i spetsen eldsjälar för få tillbaka Trouvé, som samtidigt i VM-seriVästsvenska Handelskskapa en eningslivet och några och det är och behövs betydligt mer i år är jag tillbaka fortsätter Trouvé. vill tidigare idrottskarriär bara är början – det ringen. och löpningen. Redan är att förändra den där kompe- dring, vd Johan Trouvé möjliggjorde min En annan viktig aspekt olitik för samla poäng mot OS-kvalifice om ända fram till mållinjen, säger hon. har nå börjar för, fakatt och de industrip många en tacksam utvecklingen som i n tydlig jag väldigt flera grundläggan det leda att hänga med en i Kristianstad nämns felaktiga uppfattninge smutsigt och dåligt tensfrågan är en av e. På sikt kan Därefter gäller det tungt, i EkesBland Lisas smultronställ att hamna mot 2016.Västsverig att industrijobb är ifrån i Yngsjö, badplatsen för hela Sveriges var ribban kommer torer. löpningen. är nämligen så långt till en nystart som bju- och se farmors sommarstuga jobb att göra med en föränbetalt. Verkligheten uppe på Balsberget, år – Jag har en del Dessa bild man kan komma. industri. En välkomm tad och grusvägarna haft under föregående nyckeln kommer att denna missvisande möjligheter för löpning. även Med alla småskador jag Kompetens är upp en ny bas. Löpmaren har drygt har der på fantastiska dring som dessutomfällen inom ett behov av att bygga viktigaste bitarna otroligt vackra men Västsvenska Handelskam vår tria- finns det platser är inte bara skapa fler arbetstillvarje indusinom vitt skilda branscher. Vi är beroende av varandra n med bli en av de kopplade till sig för 2700 medlemmar is. För ningen kommer att beroende många fina minnen gemensamt, de är tjänstesektorn. är en gammal industriregio Lisa Nordén avslutningsv Lind industriAlla har de en sak på sikt Fyrbodal nämligen drygt inför Rio, avslöjar Maria ter – förutsatt att thlonatlet. för att överleva och trijobb skapas egoda framtidsutsik av rätt kompetens Trouvé föreinom serviceyrk Industriföretagen utvecklas som Johan ytterligare ett krävs triathlon utveckla sin verksamhet. när det gäller politikenTrouvé tror på regionen och nämner 64 Nordén för att nå målen Från häst till utmaning Lisa Men stor valde na. har språkar. särpräglat hästsport av har en kompetensuta företag som idag mycket på grund 26 Efter en bra start med större fokus på att hitta rätt kompetens, söker sig till indus- flera framgångsrik regionen. inte intresse för veckling i hela världen som arbetsfält. att dagens ungdomar av sin industri, den Stort i första hand. – Fyrbodal är beroende tur bidrar till samverkan med ter tri och teknik ett stort glapp i tillgång- skapar arbetstillfällen vilket i sin som näringsminis – Det har uppstått Västni Industrin utgör precis Oavsett var vi befinner an Väst Det lyfter vi nu inom det på Industridage en positiv inflyttning. viktigt med en tydlig Högskol Annie Lööf uttryckte ekonomi. Därför bör en på kompetens. maren som en prioritegeografiskt så är det fjol ryggraden i Sveriges möjligheter för ut- svenska Handelskaminsatser, ofta i samverkan oss k. olika skapa att med industripoliti på fråga mer dsregionen rad satsa man i sin arbetsmarkna r, för att öka intresset investeringar som Samtidigt måste till med andra nyckelaktöre unga, berättar Johan veckling av industrin, dra nytta av närheten och positiva synergiefioväxa. Fyrbodal kan för teknik bland barn tur kommer att generera annat Göteborgsreg större regioner, bland i framtidens fekter för hela näringslivet. vi bestämma oss Trouvé. insats som Västsvenska nen. Johan Trouvé menar att måste av Ett exempel på en Mathiva– Först och främst fortoner är alla beroende maren gör är projektet viktig för samhällets gynoch hållbara storstadsregi ska Handelskam för att industrin är bra för Göteborg så elevernas motivation tillväxt. Politiken varandra, om det går tion, som ska stärka satta utveckling och och vice versa. alla nivåer och förankra intresse för matematikämnet. 70 nar det även Trollhättan sprida budskapet på på ini matematik och naturför avsikt att satsa – Studieresultaten annars våra att man verkligen har möjligheterna för ämnen måste förbättras, Det komoch orienterade dustrin och förbättra vibbar förändring. positiva bestående skapas industriföretag. Då delak- får vi ingen kommer att känna ökat intresse där fler

Stora förändringar med nytänkande

14

framtiden – Vi bygger för

3

43

37


2

SVENSK INDUSTRI

LEDAREN Sverige ska vinna kampen mot outsourcing En stark industri utgör grunden för välfärdsstaten Sverige. Vi förvaltar ett anrikt industriarv där ”Made in Sweden” står högt i kurs världen över, där svenskproducerat framförallt förknippas med oslagbar kvalitet, hållbarhet och design. Då måste vi också behålla så mycket produktionskraft som möjligt inom landets gränser. Att flera av världens mest framgångsrika företag inom bland annat kraftöverföring, industriautomation, automotive, möbeltillverkning och medicinteknik grundats av svenska entreprenörer och med hjälp av svensk ingenjörskonst ger vårt land ett visst försprång trots ett pockande tryck från lågkostnadsländerna. Många industrijättar har kvar sina utvecklingsdivisioner i Sverige, men flyttar successivt ut produktionen. Risken är då att vi på sikt kommer att förlora kompetens som annars utgör en ren tillgång för svenska industriföretag i global konkurrens. Vår industri anses vara världens mest moderna. Det är en position som måste och kan tas tillvara ännu bättre för att behålla industrijobben. Svensk industri präglas fortfarande av en stark investeringsvilja där ny teknik och moderna processer går hand i hand med hållbara arbetssätt för att göra morgondagen och inte minst vår livsmiljö lite bättre. Svensk industri letar sig ut i världen och får fäste, våra industriföretag är erkänt duktiga på att skapa kontakt och etablera långsiktiga samarbeten. Trots att de senaste åren satt sin prägel spås en ljus framtid för svensk industri, inte minst när kraven på kvalitet och hållbarhet är avgörande. Det är ren konkurrenskraft i kampen mot outsourcing! Maria Lind Redaktör

AFFÄRSTIDNINGEN NÄRINGSLIV

ABB tror på Sverige som industrination Den ekonomiska krisen gör sig fortfarande påmind inom svensk industri, men Johan Söderström, vd för ABB Sverige, ser en ljusning vid horisonten. Sverige är globalt sett en mycket välkänd och respekterad industrination. Precis som ABB är många svenska industriföretag uppbyggda av starka traditioner och en sund värdegrund bestående av kvalitetstänkande och ett vasst ingenjörskunnande.

Johan Söderström tror på Sverige som stark industrination. Trots att lågkostnadsländerna kan konkurrera med stora resurser i form av betydande volymer och en till synes obegränsad tillgång till arbetskraft har vi i Sverige ett försprång i form av gedigen expertis, erfarenheter från att jobba internationellt och en unik kunskapsnivå som byggts upp och förfinats under mycket lång tid. Största investeringarna någonsin De senaste fem åren har ABB bland annat investerat mer än någonsin i anläggningarna i den svenska verksamheten, något som tyder på att man ser en fortsatt tillväxtpotential och ekonomisk lönsamhet i det lilla landet i norr. Enligt Söderström kan vi faktiskt dra nytta av vårt lands litenhet, där korta beslutsvägar och viljan att göra långsiktiga investeringar utgör rena konkurrensfördelar. – ABB har någon form av relation till i stort sett alla större och mellanstora industriföretag i Sverige idag. Vi ser stora möjligheter att utveckla våra samarbeten nationellt såväl som internationellt. Det har vi belägg för, inte minst med de senaste investeringarna i våra största anläggningar i Sverige: Västerås, Ludvika och Karlskrona, säger Johan Söderström. Svenska ABB stärker sin position med fortsatta satsningar inom inte minst forskningsoch utvecklingsområdet, samtidigt som ABBkoncernen även satsar på att stärka det lokala engagemanget på nyckelmarknader världen över. – ABB finns i över hundra länder, lokalt nära våra kunder med våra kompetenta medarbetare och anläggningar, fortsätter Söderström. Produktion av exempelvis kraftprodukter som avses för den indiska marknaden tillverkas framför allt i Indien. ABB har bekräftat strategin genom att nyligen etablera två nya storskaliga fabriker för kraftprodukter i just Indien. – Med de nya fabrikerna ser vi större möjligheter att förstärka vår närvaro och komma närmare våra kunder. Det handlar inte om konkurrens utan om samverkan där vi skapar

Johan Söderström

lönsamhet för alla parter, understryker Johan Söderström. Högre effektivitet och mindre miljöavtryck ABB är globalt ledande inom både kraftöverföring och automation och innehar således en nyckelroll i det globala energiomställningsarbetet. Genom hela koncernen finns en övergripande ambition att vässa kundernas lönsamhet på ett hållbart sätt. ABB strävar efter att öka kundernas effektivitet med hjälp av högteknologiska lösningar. – Automation är vår största affärsgren, även om vi kanske är mer kända för kraft. Ungefär 45 procent av all el som används i världen omsätts i motorer och drivsystem, och där är vi världsledande med att skapa energieffektiva lösningar. Redan idag åstadkommer vi tillsammans med våra kunder stora energibesparingar och bara på den installerade basen av drivsystem sparade ABB:s teknik 355 miljoner MWh under 2012. Det är en del av

vårt uppdrag som går ut på att göra kundens processer så effektiva som möjligt, poängterar Johan Söderström. Som en del i utvecklingen och det kontinuerliga effektiviseringsarbetet har ABB bland annat gjort fortsatta landvinningar med lösningar för överföring av högspänd likström. – Växelströmmen har rent historiskt varit överlägsen, men likströmsteknik är starkt på frammarsch med mycket mindre förluster och den är allmänt säkrare med färre driftstörningar, säger Johan Söderström, som för övrigt främjar ett fortsatt starkt engagemang från svenska ABB i den globala energidebatten enligt koncernens devis: kraft och automation för en bättre värld. Han avslutar här med: – För att det hållbara samhället ska bli verkligt ser vi att det är viktigt att bidra till att unga får rätt förutsättningar. Vi stöttar bland annat ABB-gymnasiet, Mattecentrum och har ett långtgående samarbete med universitet och högskolor. Det handlar om att ge unga chansen på riktigt!

Affärstidningen

BESÖKSADRESS Göteborgsvägen 27-29, Sävedalen POSTADRESS Box 2079, 433 02 Sävedalen TELEFON 031-340 98 00 FAX 031-340 98 01 HEMSIDA www.naringsliv.se

ANSVARIG UTGIVARE Peter Fridén, pf@naringsliv.se REDAKTÖR Maria Lind, maria@naringsliv.se REDAKTIONSSEKRETERARE Carina Olofsson, co@naringsliv.se Marie Landell, ml@naringsliv.se EKONOMICHEF Tomas Börjesson, tb@naringsliv.se

MEDARBETARE Christer Andersson Bengt Asplund Mats Inge Ericsson Annika Gullberg Håkan Högberg

I DETTA NUMMER

Morgan Lundström Joakim Nyholm Håkan Oltander Magnus Salmonson Håkan Larsén

TEKNISK PRODUKTION Tidningsbyrån i Jönköpings län

ISSN: 0281-6989 Redaktionen ansvarar ej för icke beställt material. Eftertyck förbjudes.

TRYCK V-TAB Västerås 2014 UTGES

AV


AFFÄRSTIDNINGEN NÄRINGSLIV

SVENSK INDUSTRI

3

Uppfinnaren som blev global entreprenör När Stig Engström i slutet av 1980-talet utvecklade tiltrotatorn, grävmaskinens handled, kunde han nog inte föreställa sig hur stort genombrottet verkligen skulle bli. Stig hade länge gått och funderat på hur man kunde effektivisera grävmaskinens arbete och få ut mer prestanda ur samma maskin. Svaret låg i ökad rörlighet, varpå idén bakom tiltrotatorn föddes. Det dröjde inte länge innan uppfinnaren blev entreprenör – och det med stor framgång dessutom. På många sätt är Stig Engströms innovation en riktig framgångssaga. En positiv utveckling som börjar långt inne i de jämtländska skogarna och fortsätter spridas över hela världen. Stig Engströms uppfinning utvecklades i det egenstartade företaget engcon som grundades 1990. Idag är encgon utan tvekan världsledande på tiltrotatorer. Verksamheten har utvecklats till en omfattande koncern som förutom moderbolag, fabrik, utvecklingsavdelning och säljbolag i Strömsund i Jämtland även om-

drar engcon även med mycket kunskap i regionen, bland annat genom informella nätverk men även genom samarbete med Mittuniversitetet. All produktutveckling sker i Strömsund, och Stig Engström driver många nya projekt själv, samt övervakar i princip samtliga andra utvecklingsprocesser. I en del projekt deltar studenter och forskare från Mittuniversitetet och engcon medverkar också i undervisningen på vissa utbildningsprogram på universitetet. Civilingenjörer, civilekonomer, montörer, inköpare, logistiker och konstruktörer är bara några exempel på yrkesroller som samlas inom engcon. Koncernen har idag omkring 200 anställda varav ungefär hälften i Strömsund. Stig Engström poängterar att för den som söker ett spännande och omväxlande arbete med världen som arbetsfält är engcon ett bra val.

fattar säljbolag i Norge, Finland, Danmark, Tyskland, England och Frankrike. Genom återförsäljare nås även större marknader i USA och Australien. engcon har dessutom en nybyggd fabrik i Polen som producerar en stor del av de komponenter och insatsvaror som behövs i slutmontaget som nästan uteslutande sker i Strömsund.

Förutom varumärket engcon ingår Drivex och Mählers med produkter för traktorer, hjullastare och lastbilar numera också i koncernens utbud. Höjer kunskapsnivån i regionen engcon är en stor och viktig arbetsgivare i Strömsund och Jämtland. Förutom arbetstillfällen bi-

Nyckeln till framgång Det kanske mest intressanta med engcon är att allt har byggts upp från grunden av målmedvetna jämtlänningar. – Något som gör oss framgångsrika är förmågan att behålla fokus på det vi gör bäst, det vill säga tiltrotatorer. Det är vår nisch inom engcon, säger Stig EngStig Stig Engström Engström ström. Under åren har fler produkter

Stig Engström. Foto: Michael Engman & engcon Group

utvecklats, framförallt komponenter och tillbehör till tiltrotatorn. För att kunna behålla en så renodlad verksamhet som möjligt har engcon uppmuntrat anställda att starta eget och de har på så vis blivit underleverantörer till sin före detta arbetsgivare. – Jämtland lever gott på sin turism några månader om året. Regionen behöver en stabil bas med en stark industri som är levande och pulserar året om. Det bidrar vi och våra industrikollegor till, fortsätter Stig. Stig Engström nominerades inte helt oväntat till Årets Innovatör i Guldgalan 2013 för sina innovativa idéer. Idéer som under årens lopp resulterat i ett flertal patent och en produktutveckling som gett engcon försprång på marknaden både i Norden och globalt.


4

SVENSK INDUSTRI

AFFÄRSTIDNINGEN NÄRINGSLIV

Ny certifiering höjer status på ventilationsbranschen Det bör vara självklart att installationer av ventilations- och klimatanläggningar ska utföras av behörig personal. Thomas Andersson, vd för PVF, Plåt & Vent Forum AB, har varit drivande i utvecklingen av en kvalitetssäkrad certifiering som kommer att lyfta hela branschen och yrket som ventilationsmontör. Det blir allt svårare för teknikbranschen att attrahera ny kompetens. Ungdomar söker sig helt enkelt till andra områden, en utveckling som på lång sikt kommer att innebära en stor avmattning inom hela branschen. Ser till den långsiktiga kompetensförsörjningen Vissa nischer har redan drabbats, inte minst ventilationsbranschen

som är i stort behov av arbetskraft och dessutom står inför nya utmaningar rent kompetensmässigt med nya system, allt mer avancerad teknik och nya regler kring installation och service. – Ett sätt att möta dessa utmaningar är att kompetensutveckla de installatörer som redan finns och är verksamma på marknaden. Det görs till viss del redan idag. Ur ett längre perspektiv måste vi dessutom se över den långsiktiga kompetensförsörjningen, där den

största utmaningen är att få tag på tillräckligt många ungdomar som vill satsa på branschen och yrket som ventilationsmontör. Den utmaningen kan mötas genom att vi höjer yrkets status och då ser vi att en tredjepartscertifiering kan vara en bra början, förklarar Thomas Andersson. Alla vinner på certifieringen Thomas Andersson har själv varit med och tagit fram den nya certifieringen. Det är en tredjepartscertifiering som ska utföras av Incert, som i sin tur är ackrediterade av Swedac för att utföra den här typen av certifieringar. – Målet är att beställaren ska kunna känna sig trygg och vara säker på att arbetet utförs av behörig personal. Vår uppfattning och tanke bakom certifieringen är att företagen ska se värdet av att satsa på kompetensutveckling och därmed höja värdet i leveransen. På så vis blir alla vinnare. Beställaren känner trygghet i att arbetet utförs av rätt person med rätt kompetens, leverantören höj-

er kvaliteten på det som levereras och ventilationsmontören får ökade möjligheter att utvecklas i sin roll, förtydligar Thomas Andersson.

lite som en nystart, en frisk fläkt, genom hela ventilationsbranschen.

Frisk fläkt genom ventilationsbranschen Det borde vara självklart för alla som verkar inom installationsbranschen att hålla hög kvalitet och en hög kompetensnivå. Med hjälp av certifieringen hoppas Thomas Andersson på en positiv utveckling där den förlegade bilden av ventilationsbranschen försvinner. – Vi har nått målet när morgondagens ventilationsmontörer känner stolthet över branschen och det egna arbetet. Samtidigt vill vi att rätt ungdomar söker sig till branschen, då framförallt praktiska problemlösare som verkligen är intresserade av teknik. De som blir certifierade ska särskilja sig kompetensmässigt. Det jobbar Thomas Andersson för dagligen. Certifieringen blir

Nya lagkrav och nya möjligheter inom installationsbranschen Efterfrågan på tredjepartscertifieringar ökar. Dr Peter Rohlin, vd på certifieringsföretaget Incert, har lång erfarenhet från branschen och ser nu en tydlig förändring där intresset för certifiering av kompetens ökar. En anledning kan vara att konkurrensen mellan olika installatörer ökar, men kundkraven blir också mer specifika. Certifiering säkerställer att rätt kompetens finns på plats och att enbart behöriga får utföra kritiska installationer. Certifiering är ett sätt att garantera att en produkt eller process, en person eller ett företag uppfyller de krav som omfattas av en kravspecifikation. Certifiering kan vara lagstadgad eller frivillig och ske under eller utanför ackreditering. Alla dessa varianter finns idag bland Incerts certifieringsområden. I Sverige finns det i dagsläget 13 personcertifieringsorgan som är ackrediterade av Swedac inom

olika områden. Att vara ackrediterad tredjepartscertifierare innebär att det finns en garanti för att all certifieringsverksamhet är oberoende. Förändring medför ökade möjligheter Incert fokuserar på personcertifiering men erbjuder även företagscertifiering. Företaget startade med certifiering av kyltekniker i början av 1990-talet. Verksamheten har utökats successivt och omfattar idag flera installationer som görs inom bygg- och anläggningsbranschen, bilbranschen och fartygsnäringen. – Nya lagkrav inom bland annat energibranschen kommer att generera ett ännu större behov av personcertifieringar, berättar Peter Rohlin. Tidigare krävdes enbart att företaget som erbjuder energideklarationer var ackrediterat med minst en certifierad energiexpert. – Från halvårsskiftet 2014 måste all personal som utför energideklarationer vara certifierad enligt gällande krav. Däremot behöver företaget inte vara ackrediterat. Man flyttar därmed över fokus till enskilda individers kompetens, vilket höjer säkerheten och kvaliteten på tjänsterna

Peter Rohlin.

och ökar möjligheterna för mindre företag inom energitjänsteområdet att etablera sig på marknaden, menar Peter. Varför certifiering? Inom Incerts största område, köldmedia, certifieras personer som till exempel installerar värmepumpar och gör service på luftkonditionering i bilar. Detta är obligatoriska certifikat och det är bara Incert i Sverige som utfärdar dessa. Personcertifiering generellt grundar sig på förutbestämda upprättade krav såsom tidigare erfarenhet och nuvarande kunskap. Till exempel kan det krävas ett visst antal års relevant arbets-

erfarenhet, viss kunskapsnivå och genomförd utbildning. Utöver kyltekniker och energiexperter certifierar Incert även teletekniker, ventilationsmontörer och fibertekniker. Båda är än så länge frivilliga certifieringar, men trenden inom installationsbranschen pekar på allt strängare lagkrav. En annan aspekt som talar för ökad certifiering är att kunderna också söker kvalitetssäkrade leverantörer i allt större utsträckning. Höjer säkerheten med digitala system Incert är en mindre aktör med moderna resurser. Företaget har fyra anställda och kraftfulla kun-

danpassade digitala system. Med Incert Online får kunderna full överblick över sina egna certifieringar och all information som behövs inför en certifiering. – Med digitala arkiv ökar säkerheten och tydligheten i certifieringsarbetet och vi kommer att fortsätta utveckla våra digitala tjänster och system för att underlätta för kunderna. Vi arbetar uteslutande med långsiktiga relationer och måste således vara lyhörda inför kundernas önskemål om förbättringar och ökad effektivitet, säger Peter Rohlin som avslutning.


AFFÄRSTIDNINGEN NÄRINGSLIV

SVENSK INDUSTRI

En anrik partner till möbel- och inredningsindustrin Herrljunga Träindustri AB har sedan starten 1948 haft ett mål: att möta kundernas önskemål om bra produkter till rätt pris och kvalitet. Företagets specialitet är ommantling, vilket innebär att man belägger fanér eller folie på en profil av skivmaterial. Familjeföretaget Herrljunga Trädindustri grundades av Arne Andersson 1948 som ett traditionellt snickeri. 1980 kom dagens ägare, Bo Alavik, Arnes svärson, in i bilden. Bo drev företaget tillsammans med sin svåger, Leif Andersson, i 25 år tills han gick i pension 2005. Idag är Bo Alavik ensam ägare. – Vi är en renodlad underleverantör till inredningsföretag, möbeltillverkare, kök- och badtillverkare med mera. Trots att vi heter Herrljunga Träindustri så jobbar vi inte i massivt trä utan i träbaserade skivmaterial som MDF, spånplattor, plywood och liknande, berättar Bo. Ommantling Som produktionsteknik har ommantling använts i över 30 år, men teknik och material utvecklas ständigt. När tekniken utvecklades i Europa under 1970-talet såg man möjligheter att hitta lösningar där massivträ inte var optimalt. – Trots att vi har hållit på med ommantling i mer än 30 år så är det för många något nytt och ovanligt, säger Bo Alavik. Sedan Herrljunga Träindustri startade sin första ommantlings-linje 1981 har mycket utveck-

lats och förändrats, men företagets strävan att uppfylla kundernas önskemål är fortsatt densamma. Bred i en smal nisch – Vi är oerhört breda i vår smala nisch. Den smala nischen är vår ommantlings-teknik, där vi ofta gör smala lister och små detaljer. Samtidigt är vi väldigt breda och kan erbjuda hela kedjan från framtagning av en komponent till efterbearbetning i form av cnc-fräsning och borrning. Vi utför också montering, packning och sköter logistiken åt våra kunder, berättar Bo Alavik. Herrljunga Träindustri har inga ”egna” produkter utan arbetar helt med kundspecifika produkter. Men självklart vill företaget gärna delta i kundernas produktutveckling med sitt kunnande för att skapa bästa effektivitet och nå så optimal lösning som möjligt. Rikstäckande Herrljunga Träindustri har ett rikstäckande upptagningsområde. Cirka tio procent av produkterna går på export till de skandinaviska länderna. – Jag tror personligen att vår hemmamarknad i Sverige inte kommer att växa. Det kan gå både upp och ner beroende på konjunkturen och hur mycket det byggs. Vi jobbar på att bredda våra erbjudanden och utföra fler moment till kunderna, säger Bo Alavik. På Herrljunga Träindustri är man mån om både kvalitet och miljön och är kvalitetscertifierad enligt ISO 9001 och miljöcertifierad enligt ISO 14001. Företaget sysselsätter cirka 25 anställda.

generatorer också en enhet i Kristinehamn med samma unika kompetens för turbiner. Vi jobbar med alla typer av åtgärder från att leverera specialtillverkade reservdelar för olika maskiner till att utföra kompletta renoveringar med t.ex. utbyte av statorer och löphjul. Vi är en ledande aktör på den nordiska marknaden men jobbar också internationellt med våra kollegor inom Voith Hydro som i mer än 140 år levererat en betydande del av alla aggregat som installerats för vattenkraftsproduktion. Förutom generatorer och turbiner är vi också en ledande leverantör av magnetiseringsutrustningar, både statiska och borstlösa.

Voith Hydro AB Tidigare VG Power Vattenkraftsspecialisten i Norden

I Voith Hydro ingår idag även Kössler som är en högklassig tillverkare av turbiner för småskalig vattenkraft. Vi erbjuder självklart därför också tjänster och produkter även för dessa maskiner.

Högsta kvalitet. Kunskap och styrka. Service är viktigt! Voith Hydro i Sverige kan erbjuda alla typer av tjänster för vattenkraftaggregat och kringutrustningar. Vårt produktutbud omfattar generatorer, turbiner, magnetiseringsutrustningar och servicetjänster som inspektioner, tillståndskontroller, förstudier, utbildningar och mycket annat. Vår servicegrupp har mycket erfarna ingenjörer med lång erfarenhet i branschen. Tillsammans med vår fältpersonal kan vi snabbt vara på plats vid akuta behov och lösa problem. Vi genomför varje år flera hundra uppdrag av mycket varierande karaktär till både svenska och internationella kunder. Vi har också förutom vår expertis i Västerås för

Vi är specialister. Vi är pålitliga.

www.voith.com/swe-sv A Voith and Siemens Company

5


6

SVENSK INDUSTRI

AFFÄRSTIDNINGEN NÄRINGSLIV

Maskincentrum återetableras söderut Marknadens mest prisvärda och effektiva service och underhåll? Maskincentrum i Örnsköldsvik sätter standard för resten av branschen. Från 1 januari i år har Maskincentrum börjat återetablera sig söderut, från Stockholmsregionen och ner till Malmö. Maskincentrum kan nu leverera verkstadsnära tjänster till kunder över hela Sverige. Sedan 2010 är företaget återigen lokalägt i Örnsköldsvik, där allt en gång började. Med ett förstärkt tjänsteutbud och särpräglande kundfokus antar Maskincentrum nya utmaningar tillsammans med nya såväl som gamla samarbetspartners.

En samarbetspartner som sköter allt Det händer fortsatt mycket kring Maskincentrum. Trots lågkonjunktur vågar man satsa för att stå väl rustade när hjulen börjar snurra snabbare igen, en dag som företagets vd Mats Jonsson tror börjar närma sig. – För att skapa ett mer flexibelt och starkare Maskincentrum har vi breddat tjänsteutbudet rejält. Förutom all typ av maskinservice, reparationer och underhåll erbjuder vi maskinsäkerhetsanalyser, validering och kalibrering av svetsar samt industri- och installationstjänster. Genom att erbjuda så mycket som möjligt under samma tak hoppas man på att knyta fler långsiktiga kontakter. – Vi vet att kunderna uppskattar en leverantör som kan sköta allt, det är naturligtvis betydligt enklare och mer kostnadseffektivt med en samarbetspartner

istället för flera, säger Mats Jonsson. Att Maskincentrum nu dessutom erbjuder sina heltäckande verkstadstjänster över hela landet gör företaget ännu mer konkur-

renskraftigt. Många kunder finns etablerade på fler orter och de ser naturligtvis värdet i att anlita Maskincentrum som serviceleverantör för alla sina enheter. Ljus framtid för verkstadsindustrin Maskinscentrums satsningar börjar bära frukt – redan idag har företaget flera långvariga avtal där kundens underhållsavdelning bemannas av en eller flera av Maskincentrums servicetekniker. – Ett annat tjänsteområde som vi tror mycket på är riskanalyser. Det arbetade vi med för tio år sedan också, men idag har området fått en helt annan dimension, förklarar Mats Jonsson. Maskincentrum kan idag erbjuda projektledningstjänster i samband med att företag vill skapa säkrare arbetsmiljöer med bra, säkra maskiner. Det handlar också om löpande underhåll och service av hela maskinparken. Att ha fungerande maskiner är inte bara försvarsbart ur ekono-

misk synpunkt utan också betydligt säkrare. Maskincentrum är således en partner för såväl långsiktiga som enstaka insatser. De långsiktiga serviceavtalskunderna blir allt fler. – Vi har för avsikt att fortsätta bredda sortimentet och utveckla fler tjänster i syfte att komma ännu närmare våra kunder. Vi lever på trogna, återkommande kunder som värdesätter vår kompetens. Vi ser också en fortsatt ljus framtid för svensk verkstadsindustri, även om vi är medvetna om trycket från lågkostnadsländerna. Mats Jonsson understryker att så länge svenska industriföretag fortsätter att levererar hög kvalitet så finns alla möjligheter att stå sig i konkurrensen. Som avslutning säger han: – Vi hjälper svenska verkstadsföretag att skapa ökad lönsamhet genom att serva och underhålla de tekniska investeringarna så att återbetalningen blir maximal.

Umeå universitet är med och omdanar pelletsindustrin Det uppges olika siffror från olika håll om hur länge man tror att råoljan kommer att räcka med dagens konsumtionsmönster. Tjugo, trettio eller kanske upp till femtio år? Något som dock är glasklart är att vi måste fasa ut oljeanvändningen så långt som möjligt. I Sverige har vi ett visst försprång, eftersom en av de bäst lämpade ersättningsråvarorna för fossil olja är raffinerad biomassa. I våra vidsträckta skogar finns mängder av ren lagrad solenergi. Skogen är en skattkammare full

av förnybar energi som räcker till allt från uppvärmning av bostäder till att driva hela industriprocesser. Och det finns starka ekonomiska likväl som miljömässiga drivkrafter att ersätta råoljan redan idag. Testanläggning i Umeå är första steget Ytterligare ett område som är mycket intressant är att använda biomassa som flytande drivmedel, men råvaran måste då förädlas i storskaliga anläggningar som ännu inte är byggda, varken i Sverige eller någon annanstans i världen. Umeå universitet har emellertid startat upp en testanläggning för torrifiering i samarbete med den lokala skogsindustrin. Forskare vid Umeå universitet

har länge bedrivit projekt för att undersöka möjligheterna med att omvandla biomassa till flytande drivmedel och kommit fram till att torrifiering, som kan liknas vid rostning, är den bästa tekniken. – Vi har stora naturrikedomar i Sverige som borde tas tillvara på i större utsträckning för att skapa förnybar energi och så kallade gröna kemikalier. I torrifieringsprojektet tar vi helt enkelt skogsprodukter som ingen annan vill ha eller kan använda, såsom bark, spån och grot, som kan omvandlas till svartpellets efter torrifiering i vår testanläggning, berättar professor Anders Nordin, som undervisar och forskar vid Institutionen för tillämpad fysik. Materialet blir efter torrifiering mycket energitätt, med upp

till 50 procent högre energitäthet än vanlig vitpellets. Svartpellets tål dessutom vatten vilket underlättar lagring och transport. Testanläggningen är nyinvigd och kommer inom kort att byggas ut med förgasningsanläggning. En tidskrävande omställning Det råder ingen tvekan om att Sverige är världsledande när det gäller hållbart skogsbruk. Däremot är anläggningarna för förädling till exempelvis flytande drivmedel för små. – Här krävs en omfattande omställning som kommer att ta tid, poängterar Anders Nordin. Därför måste vi börja nu. Det vi gör idag påverkar vår överlevnad om säg 20 år, så det går inte att vänta. Redan för tio år sedan var vi på

det klara med att förädling av biomassa måste ske lokalt, så nära skogsråvaran som möjligt. Vi påbörjade då ett samarbete med industrin som resulterat i testanläggningen vi använder idag. Nästa steg blir att bygga en större demonstrationsanläggning som förhoppningsvis blir början till en kommersiell, storskalig anläggning i framtiden. – Att ersätta olja i drivmedel är en global utmaning som måste lösas. Tillsammans med industrin försöker vi sälja kommersiella anläggningar, det är rena pelletsfabriker som framställer just svartpellets. Bruks AB och SCA Energy är med i projektet och vi tror att det vi gör idag mycket väl kan revolutionera hela pelletsindustrin, säger Anders Nordin.


AFFÄRSTIDNINGEN NÄRINGSLIV

SVENSK INDUSTRI

7

Innovation och människor är industrins framtid Fredrik Hesselberg, vd för ThyssenKrupp Materials Sverige, vill se en förändring inom den svenska industrin. Med större investeringar och mer fokus på att marknadsföra industrin som en attraktiv framtidsbransch för dagens ungdomar siktar TKMS på ökad konkurrenskraft och fortsatt tillväxt. Framtiden handlar om människor och innovation. Den svenska tillverkningsindustrin har historiskt sett varit en av världens främsta. Arvet lever kvar och det märks framförallt i alla investeringar som görs för att öka automationsgraden och därmed även effektiviteten i svenska anläggningar. En stor utmaning för framtiden är inte så starkt kopplad till hot från lågkostnadsländer som man kan tro, utan snarare till bristen på teknikintresse hos dagens

ungdomar som utgör den största målgruppen bland morgondagens arbetskraft. – Den moderna tillverkningsindustrin erbjuder högkvalificerade och varierande arbeten som borde locka dagens ungdomar att söka sig till branschen. Det svenska industriundret har alltid byggt på innovation och den behöver fyllas på underifrån, säger Fredrik Hesselberg.

Fredrik Hesselberg

En framtidssäker investering Tyvärr är den gamla industristämpeln svår att tvätta bort. Många associerar fortfarande industrin med smutsiga arbetsplatser och monotona arbetsuppgifter. Detta är så långt ifrån sanningen man kan komma. – Teknikutvecklingen har revolutionerat branschen och idag kan vi stolt visa upp en mycket attraktiv industri med bra utvecklingsmöjligheter för både företag och medarbetare. Vi ser också att det är människor som bygger framgång. Visst ska man automatisera funktioner, men framgångsrika samarbeten bygger på relationer, kunskap, att jobba nära kunderna, förklarar Fredrik Hesselberg. Växlar upp och tryggar arbetskraft Koncernen ThyssenKrupp är en av världens främsta industrikoncerner. Som arbetsgivare erbjuder dotterbolaget ThyssenKrupp Materials Sverige fantastiska ut-

vecklingsmöjligheter och för att ytterligare hävda sig i den tuffa konkurrensen antar ThyssenKrupp Materials Sverige ett ännu skarpare kundperspektiv. – Temat för 2014 och kommande år stavas ökad kundnöjdhet. Vi arbetar mycket långsiktigt med ambitionen att vi inte enbart gör affärer utan skapar livslånga samarbeten med våra kunder, upplyser Fredrik Hesselberg. Det innebär bland annat att ThyssenKrupp Materials gör en

omfattande behovsanalys tillsammans med kunden för att kartlägga både aktuella och framtida behov. Målet är att vara kundens förstahandsval både idag och imorgon där ThyssenKrupp Materials har för avsikt att vara Sveriges främsta leverantör av konstruktionsstål och kundanpassade lösningar. Samma höga ambitioner gäller för kompetensförsörjningen där ThyssenKrupp växlar upp kraftigt för att trygga framtida arbetskraft.

VÄRLDSLEDANDE INOM GRÄVTEKNIK! engcon har sedan starten 1990 legat i framkant då det gäller att öka lönsamheten för världens grävmaskinsentreprenörer. Huvudprodukten, Tiltrotatorn, fungerar som grävmaskinens handled och ökar lönsamheten markant då behovet av att ständigt flytta maskinen minskar. Detta ger ekonomiska vinster och säkrare arbetsplatser och mängden uppgrävt material minskar radikalt. engcon har på senare år drivit tekniken till ytterligare nivåer genom sin nya generation tiltrotatorer Gen 2. Dessa är marknadens modernaste med integrerad centralsmörjning, 45 graders tiltvinkel, förberedda för säkerhetsventiler på tiltcylindrar (krav vid körning med pallgaffel), möjliga att utrusta med högflödessvivel (gäller EC219 & EC226)mm, Senaste året har fokus legat på säkerhet Under våren visades Q-Safe, världens säkraste redskapsfäste för första gången. Med trefaldig säkerhetsövervakning och modern teknik kan ingen annan tillverkare mäta sig säkerhetsmässigt. Det kommer helt enkelt bli omöjligt att ”fuska” eller ”misslyckas” med kopplingen av skopan. Risken för tappade skopor minimeras med Q-Safe och dessutom kan fästet kompletteras med snabboljekopplingar för tillkoppling av hydrauliska redskap utan att behöva lämna hytten. Utöver dessa produkter erbjuder engcon Group ett brett sortiment av grävtillbehör och i koncernen ingår varumärkena Drivex (redskap hjullastare & traktor) & Mählers (plogar och redskap lastbil) som även de är marknadsledande inom sina områden.

engcon Box 111, 833 22 Strömsund Tel 0670-178 00 | E-post info@engcon.com | www.engcon.com


8

SVENSK INDUSTRI

AFFÄRSTIDNINGEN NÄRINGSLIV

Service och underhåll av verktygsmaskiner

för trygghet, säkerhet och effektivitet Förebyggande underhåll

Maskinrenoveringar

Akut service

Operatörsunderhåll

Enics kämpar för att behålla Sveriges industri

Konslipning Installationer

Precisionsmätning

Maskinsäkerhetsanalyser

Kompressorservice

Validering av svetsar

Plåtbearbetningsmaskiner

Våra detaljer i dina produkter skapar helhet!

"

" I år firar vi 65 år.

Mycket har hänt sedan 1948 men kundfokus är oförändrat!

0513 - 120 95 - www.herrljunga-tra.se

Den schweiziska kontraktstillverkaren Enics satsar på kvalitet, flexibilitet och framstående ingenjörskompetens. För Enics är effektivitet och kundförståelse de viktigaste framgångsfaktorerna istället för att stirra sig blind på produktpriset. Det handlar om att skapa värden och ta bort slöserier i hela värdekedjan och också att hjälpa kunderna att förkorta Time To Market, något som skapar lönsamhet för både kunder och för Enics.

Formatsågning Ommantling Hyvling Kapning Borrning Fräsning Montering Packning

• Konsultation inom konstruktion och produktion. • Vi planerar, konstruerar och bygger om i er produktion. • Vi kan lösa enskilda problem eller bygga upp en hel produktionslina.

Kontakta oss gärna! Airtranz Lars Josefsson airtranz.ou@gmail.com +372 56 23 43 80

Läs mer på vår hemsida! airtranz.eu

Enics etablerades i Sverige 2005 och har idag produktion och industrialiseringscenter i både Malmö och Västerås, vilka verkar i direkt anslutning till några av Nordens främsta industrikluster. Med totalt 450 anställda fördelade på båda enheterna är Enics Sveriges största kontraktstillverkare med fokus på industri- och medicinsk elektronik. Närhet helt avgörande Trenden att flytta produktion till lågkostnadsländer inleddes i slutet av 1990-talet. Men för Enics har det aldrig varit något bra alternativ att flytta all tillverkning från Sverige. Det gäller snarare att hitta rätt kombination med viss tillverkning nära nyckelmarknaderna. Eftersom dagens industriföretag är mer lyhörda och mer flexibla än någonsin tidigare är det oerhört viktigt med korta beslutsvägar och öppen kommunikation med kunderna. Att befinna sig nära kunderna är viktigt för Enics. Närhet är dock inte bara geografisk närhet utan handlar också om kundförståelse, kommunikation och kultur.

– Vi möter våra kunder med optimala lösningar varje gång. Det kan vi bara göra genom att verka nära kunden, poängterar Leif Johansson, chef för Enics Sweden. Den globala konkurrensen pressar ständigt ner ledtiderna där variationerna i efterfrågan blir större och större. För att hjälpa kunderna ser Enics till att bidra med kunskap och tjänster som gör att kundernas produkter når marknaden snabbare. Här är närhet och samverkan i hela värdekedjan helt avgörande; mellan kundernas team, Enics team och Enics leverantörer. Tillverkning på fel kontinenter är ingen bra långsiktig lösning Enics arbetar mycket kundorienterat där varje kund betjänas av ett flerfunktionellt kundfokus team som har kunskap om kundens krav, produkter och framtida behov. Kundteamen har ansvar för kundnöjdheten och driver aktivt förbättringsprojekt där varje medarbetare får möjlighet att påverka, komma med egna initiativ och bidra till ökad lönsamhet för alla parter. – Våra anställda är vår främsta styrka. Vi ska vinna kriget och bevara Sveriges värdefulla tillverkningsindustri genom att ta vara på kompetens som i flera avseenden är unik för vår region, säger Leif Johansson, som själv har över 30 års erfarenhet från

branschen. – Tillverkning i Asien för marknader i Europa är knappast hållbart i längden, med allt högre krav på flexibilitet och inte minst med tanke på ökade transportkostnader och för att inte tala om den negativa miljöpåverkan som långa transporter medför, påpekar Leif. Enics vapen för att lyckas Moderna produktionsprocesser, hög automationsgrad och att ständigt leva lean i alla processer är viktiga vapen i Enics strategi för att behålla industrijobben i Sverige. – Vi är inte rädda för utmaningen, vi välkomnar den. Vi har åtta framgångsrika år i baggaget och ser ljust på framtiden. Vi vet att vi kan erbjuda lösningar som är ytterst konkurrenskraftiga baserade på den teknologi och kunskap som finns här och globala möjligheter från våra andra enheter. Vi kan leverera kvalitet, prestanda och flexibilitet rakt igenom, där är vi oslagbara, avslutar Leif Johansson.


AFFÄRSTIDNINGEN NÄRINGSLIV

SVENSK INDUSTRI

9

En effektivare industri kräver platsbyggda lösningar Den svenska tillverkningsindustrin pressas från flera håll, dels med ökad konkurrens från andra europeiska länder och dels med ökat tryck från lågkostnadsländerna. Men det finns också många fördelar – svensktillverkat förknippas fortfarande med hög kvalitet, pålitlighet och robusthet. Svensk ingenjörskonst är vida känd och det är ett arv som vi fortfarande lever på. Men industrin måste bli mer effektiv. Uppfinnaren och konstruktören Lars Josefsson har utvecklat ett flertal industriförbättrande och processeffektiviserande lösningar under de senaste decennierna. Lars har under sitt långa yrkesliv varit verksam inom de flesta roller som finns inom industrin och erbjuder sin djupgående expertis genom det egna företaget Airtranz. Konstruktion, teknisk utveck-

ling, montage, service och underhåll – Airtranz erbjuder ett heltäckande tjänstepaket där kunden drar nytta av den stora fördelen med att ha en aktör som sköter allt. – Inga mellanhänder, inga onödiga kostnader, inga väntetider mellan varje moment – det är så effektivt som det bara kan bli. Och den moderna industrin kräver effektivitet för att kunna överleva i dagens tuffa konkurrens, påpekar Lars Josefsson. Kapar produktionstiden Lars har många goda idéer. Re-

dan 1996 konstruerade han ett helautomatiserat pneumatiskt lyftdon för ergonomiska lyft som då ännu inte fanns på marknaden. Idag erbjuder Airtranz både tillverkning och konsulttjänster inom produktionsteknik. I skrivande stund befinner sig Lars Josefsson på Cryo där han på konsultbasis bygger ett helt nytt, kundanpassat produktionssystem. Cryo har hittills fått en specialbyggd station för isolering och insättning på 30 meter, komplett med en lyftarm på 11 meter. Stationen sänker produktionstiden med cirka 60 procent och

materialkostnad för isolering med 30 procent. Nästa steg är att installera en dockningsstation, en så kallad ”marriage point” där alla delar sätts ihop till en slutprodukt som i Cryos fall är specialutvecklade tankar för nedkylda gaser. ¬– Att arbeta med helt kundanpassade, platsbyggda lösningar är framtiden. Alla företag är unika, och står därmed inför väldigt skiftande problem. Oftast löser man det genom att köpa det som finns på marknaden, även om det kanske inte löser hela problemet. I längden är det betydligt mer effektivt att bygga helt unika lösningar på plats, förklarar Lars. Efterlängtade lösningar Lars Josefsson även tagit fram traverser och specialsystem för att flytta mycket tunga saker med hjälp av svävarteknik. Tillverkning av de egna produkterna sker i Estland där Airtranz har sin

verkstad. I framtiden hoppas Lars på en expansion med ökad försäljning av egentillverkade system som exempelvis svävarlyften. – Svävarna anpassas efter varje kunds önskemål. De kunder som jag hittills levererat till har mycket skiftande verksamheter och behov. Gemensamt för samtliga är dock behovet av att snabbt och lätt kunna flytta mycket tunga detaljer och applikationer. Det finns i princip bara en handfull aktörer som tillverkar liknande produkter, samtliga är betydligt större än Airtranz men Lars är inte orolig. – Jag har utvecklat en bra teknik som jag tror mycket på, säger han. Att det finns en stor utvecklingspotential är glasklart, det verkar faktiskt som att marknaden gått och väntat på den här typen av lösningar väldigt länge.

Jobba med utmaningar i världsklass

Förutom teknik i världsklass och ett globalt företag, erbjuder vi spännande utmaningar för dig med rätt driv. Du skapar själv din karriär och har möjligheter att få arbeta med det du vill - kanske rent av i ett annat land? Atlas Copco är en industrikoncern med världsledande ställning inom kompressorer, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Koncernen erbjuder hållbara lösningar med innovativa produkter och tjänster som ökar kundernas produktivitet. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och försäljning till omkring 180 länder. Atlas Copco har en intern arbetsmarknad där samtliga lediga jobb inom koncernen läggs ut. Hos Atlas Copco har man möjlighet att göra en spännande karriär oavsett om man vill jobba i sitt hemland eller internationellt. Med bolag i över 80 länder kan vi erbjuda intressanta utmaningar över hela världen. Atlas Copco har en decentraliserad organisation och vi tror på eget ansvar och att människor motiveras av att ha egna ansvarsområden och befogenhet att agera inom dessa. Vår ledarskapsfilosofi är coachande ledarskap som hjälper medarbetarna att ta sig an nya utmaningar inom gruppen.

Antal anställda i Sverige: 5 000 Antal anställda totalt: 39 800 Verksamhet i Sverige: Örebro, Tierp, Märsta, Nacka, Fagersta, Kalmar, Karlskrona, Grängesberg Finns även i: 90 länder, samt ett försäljnings- och tjänstenätverk i 180 länder Branscher: Verkstad/Tillverkningsindustri Intresserade av studenter inom: Industriell ekonomi, Ekonomistyrning/ controlling, Logistik, Maskinteknik, Produktionsledning, Kvalitets- och verksamhetsutveckling atlascopco.com/careers


10

SVENSK INDUSTRI

AFFÄRSTIDNINGEN NÄRINGSLIV

Från renodlad komponenttillverkare till högteknologiskt bearbetningsföretag

– Karusellsvarvning upp till 2500 mm i diameter.

3D mätning i Mätmaskin Brown&Sharp, styrsystem PC-Demis, storlek X-1500mm Y-3000mm Z-1000mmDE

Tooltec är ingen vanlig komponenttillverkare. I företaget ryms två anrika aktörers samlade kunskap och erfarenhet av att utveckla och producera långt specialiserade detaljer, ofta i komplext utförande med bearbetning av tuffa material. Extra spännande är att Tooltec numera även levererar till flygindustrin som tredjepartcertifierat bolag enligt AS9100.

Tooltec gör betydligt mer än bara fräser, borrar, svarvar och slipar. Företaget leder i flera avseenden

utvecklingen när det gäller bearbetning av komponenter i höglegerade stål och superlegeringar.

Det är ett av många kunskapsområden som byggts upp under lång tid med bevarad kompetens från

Därför är vi Nr 1 på konstruktionsstål En global organisation i ryggen skulle kanske duga för vissa. Men vi har mer än så: 100 procent kundfokus, stor kunskap och hög servicegrad.

www.thyssenkrupp.se

ThyssenKrupp Materials Sverige

både Tooltec och Högmans industriverktyg, som sedan 2010 fusionerats till ett och samma bolag. – Vi ser oss idag som en strategisk komponenttillverkare och samarbetspartner för kunder över hela Sverige. Våra kunder har ofta verksamhet på fler än en ort, och inte sällan i olika regioner. För att kunna möta deras behov på bästa sätt måste vi vara lyhörda och flexibla. Det har vi bevisat att vi hanterar mycket bra i det att vi följer kunden med förmågan att snabbt sadla om när det behövs, berättar Tooltecs vd Claes Haraldsson. Driver teknikutvecklingen Bland Tooltecs kunder finns exempelvis Siemens Industrial Turbomachinery i Trollhättan och Finspång. Behovet är olika för de två enheterna, trots att det är samma företag. Kännetecknande för båda är de höga kraven på leveranssäkerhet och bearbetning med snäva toleranser. – Vi har drivit teknikutvecklingen när det gäller bearbetning av komponenter i höglegerade stål och nickellegeringar. Det är mycket hårda material som kräver en annan teknik än den traditionella. För att klara snäva toleranser har vi utvecklat egna system och processer, förklarar Claes. Tooltec är ett innovationsdrivet företag och det märks inte minst på de senaste årens uppdrag. – För några år kontaktades vi av Volvo Aero som försåg oss med en ritning på en komponent som ska ingå i framtidens flygmotorer. Vi har nu medverkat till att utveckla en prototyp som är redo för test och verifiering. Samarbetet med Volvo Aero, idag GKN, illustrerar Tooltecs resa från renodlad komponenttillverkare till högteknologiskt företag, som medverkar från idé till prototyp och vidare till leverans av färdig produkt.

Utopi blir verklighet Tooltec strävar kontinuerligt efter att komma närmare sina kunder. Claes Haraldsson märker en viss förändring i marknaden, inte minst när det gäller attityd till kvalitet och precision. – Vi arbetar med långt specialiserade produkter och i mycket tuffa material. Vi ser också en trend där allt fler kunder ser värdet i att knyta närmare kontakter, att verka geografiskt nära våra kunder är en ren konkurrensfördel för oss. Att bli än mer specialiserade är också en stark konkurrensfaktor. I samband med att samarbete inleddes med Volvo Aero beslutades även att Tooltec skulle låta certifiera sin verksamhet enligt AS9100 (EN9100), den internationella kvalitetsstandarden för flygindustrin och dess underleverantörer. – Att vi nu har certifieringen innebär att vi kan leverera till världens största aktörer inom flygindustrin. Det betyder att Boeing kan anlita oss, om intresse finns. Vår vision är att bli en av de främsta komponentleverantörerna till såväl svensk som internationell flygindustri bland annat, säger en nöjd Claes Haraldsson. Men det gäller även att hela tiden bli bättre, man får aldrig vara riktigt nöjd utan hela tiden flytta positionerna framåt. Det är en målsättning som inte längre är en utopi för Tooltec utan en trolig utveckling som vi kommer att få bevittna framöver. Ett spännande steg för Tooltec och inte minst för Trollhättan som framstående teknikkluster.


AFFĂ„RSTIDNINGEN NĂ„RINGSLIV

SVENSK INDUSTRI

11

ROBOTAUTOMATION – SATT I SYSTEM Frün simulerad 3D-miljÜ till verklighet. Montage, hantering och pack.

BIBVUPNBUJPOTFt  

VIND Frün vänster Peter Modig, Lars Cederblad och Henrik Linder.

De hjälper sina kunder att vässa sina affärer Level 21 är ett managementkonsultfÜretag med fokus pü industri. FÜretaget hjälper sina kunder att genomfÜra bestüende fÜrbättringar som stärker deras affärsfokus och konkurrenskraft, büde pü kort och lüng sikt. – Vür styrka är att vi für saker och ting att hända i fÜretagen, säger fÜretagets vd, Peter Modig.

Level 21 startades i nuvarande form 2004 av Peter Modig, Lars Cederblad och Henrik Linder. FÜretaget sysselsätter idag cirka 40 anställda. – Vi jobbar huvudsakligen mot stora, globala industrifÜretag. Vürt uppdrag handlar mycket om att fü fÜretagens strategier att bli verkliga, att fü saker att hända. Det gÜr vi genom att jobba mycket med olika utvecklingsprojekt

och prioriteringar i produktionsportfÜljerna, säger Peter Modig. Beroende pü uppdrag och fas i projektet tar Level 21 olika roller och kan till exempel verka süväl som tillfÜrordnade chefer och produktionsledare som klassiska managementkonsulter. Med kundens affär i sikte sätter Level 21 tillsammans med uppdragsgivarna tydliga mül, identifierar aktiviteter och lägger den plan som krävs fÜr att strategi verkligen ska omsättas i handling. Level 21 fÜrstür modeller och processer, men vet ocksü att fokus, struktur, engagemang och driv är det som verkligen avgÜr när fÜrändringar ska ske. Exempel pü uppdrag Uppdrag Level 21 tar sig an är till exempel: • projektering av komplexa produktionsutvecklingsprojekt och leveransprojekt • att omsätta strategier till praktisk verklighet • analys av effektivitet och ut-

veckla fÜrbättringsfÜrslag inom t.ex. produktutveckling • strukturering och ledning av inkÜp och inkÜpsfunktion • projektledning vid omställning till Lean Production • utveckling, dokumentation och implementering av produktutvecklingsmetoder Funktionellt inriktade – De stora bolagen är väldigt funktionellt inriktade med utvecklingsavdelningar, inkÜpsavdelningar, produktion och sü vidare. De är väldigt duktiga pü sina respektive avdelningar, men vi hjälper dem att bli duktigare pü att jobba tillsammans, säger Peter Modig. Basen fÜr Level 21 finns i Sverige med kontor i Västerüs och Stockholm, men fÜretaget fÜljer ocksü sina kunder ut i världen och man hjälper dem hela vägen till bestüende fÜrbättringar. Level 21 har haft en stark tillväxt sedan starten 2004. Ett kvitto pü detta är att bolaget blev ett GasellfÜretag i ür.

Vi vügar utmana dina ledare och medarbetare. Ditt resultat är vür framgüng. Helt enkelt.

www.iturnab.se

1 500 VINDKRAFTVERK 860 MEDARBETARE 6,7 GW PLANERAT PĂ… LAND 10 GW PLANERAT TILL HAVS 20 LĂ„NDER

www.wpd.se

PVF PlĂĽt & Vent Forum AB Rosenlundsgatan 60, 104 62 Stockholm Telefon 08-556 06 280 www.pvf.se


12

SVENSK INDUSTRI

AFFÄRSTIDNINGEN NÄRINGSLIV

Sammanvävda traditioner formar framtiden i Västerås När ASEA redan i slutet av 1800-talet började tillverka stora generatorer i Västerås lades grunden till dagens starka industritradition i regionen. Det var inte minst ett avgörande steg för att tyska Voith senare skulle etablera verksamhet i Västerås.

Flera av regionens största industrier har någon form av koppling till ASEA, som redan tidigt 1900tal var en stor exportör av generatorer över hela världen. I mitten av 1960-talet omnämnde företaget sig som världens största tillverkare av vattenkraftgeneratorer. De följande decennierna blev dessvärre mindre lönsamma för svensk elproduktion. Trots att mycket kompetens samlats i Västerås avvecklades stora delar av den verksamhet som ASEA en gång byggt upp. Kunskapen och traditionen bevarades trots allt, och några eldsjälar beslutade sig för att starta VG Power och satsa på vattenkraft fullt ut. Bolaget anställde omgående omkring 35 medarbetare från tidigare Alstom och började sin verksamhet i Kopparlunden, alldeles intill ASEA:s gamla Emausverkstad där allt en gång började. Så föddes föregångaren till dagens Voith Hydro i Västerås, en av de största leverantörerna av vattenkraftsutrustning i Sverige och en betydande samarbetspartner för kraftbolag världen över. En industrijätte återuppstår Arvet från tyska Voith som förmedlas till Voith Hydro i Västerås vilar i sin tur på mycket långa traditioner. 1867 bildade Johann Matteus Voith en rörelse i södra Tyskland, Heidenheim, som kom att börja tillverka turbiner för vattenkraft och dessutom andra produkter som pappersmaskiner. Bolaget ägs än idag av familjen

Tillverkning av ett Kaplan-löphjul till Ligga kraftverk ovanför Jokkmokk, idag i drift.

Magnus Wenna.

Voith, och är därmed ett av Europas största familjeföretag med sina drygt 40 000 anställda. Voith Hydro i Västerås är idag Nordens ledande leverantör av stora generatorer. Företaget har

”Där avancerade detaljer behövs”

Tooltec AB Kardanvägen 54, 461 11 Trollhättan Telefon 0520-488210 www.tooltec.se

Lindningsarbete för en stor vattenkraftsgenerator.

vuxit kontinuerligt och är idag närmare 130 medarbetare som tillsammans omsätter cirka 500 miljoner kronor årligen. – Vi har lyckats återskapa mycket av det som ASEA en gång byggt upp och idag levererar vi återigen generatorer till stora internationella projekt från Västerås, säger Magnus Wenna, marknadschef på Voith Hydro Västerås. Bland de mest uppmärksammade vattenkraftsprojekten världen över finns bland annat Cambambe i Angola, Red Rock i USA och Budarhals på Island. Samtidigt utför Västeråsverksamheten också hundratals uppdrag av varierande omfattning till

svenska kunder som Vattenfall, Fortum och E.ON. Sammanvävda traditioner I och med Voiths ägande har VG Power också infört turbiner som en produkt i det redan breda utbudet. För att ytterligare öka kapaciteten har man sedan ett par år också ett kontor i Kristinehamn med ett antal specialister på stora turbiner. Kristinehamn har ungefär samma betydelse i turbinvärlden för den tidigare så starka svenska exporten som Västerås haft för elektriska maskiner. – Idag genomför vi ett flertal upprustningsprojekt i Sverige där även nya turbinhjul och annat in-

går. Vi är således en mer komplett leverantör idag än någonsin. Sedan början av 2013 äger Voith 100 procent av företaget så nu är våra långa traditioner helt sammanvävda. I och med detta bytte företaget också namn till Voith Hydro AB i september 2013, förklarar Magnus Wenna. Moderbolaget och koncernen Voith fyller snart 150 år. – Vi ser med tillförsikt fram emot att kunna fortsätta bidra till den långa traditionen i Västerås i minst ytterligare 150 år, säger Magnus Wenna, en av grundarna till VG Power och initiativtagare till mycket av den verksamhet som gjort Västerås världsledande inom vattenkraft.


AFFÄRSTIDNINGEN NÄRINGSLIV

FÖRETAGSNYHETER

Det är jag som är Fagerskrapan! Du kan även kalla mig Östersunds nya landmärke.

Här i Östersund kommer ett av Norrlands högsta hyreshus att stå klart i slutet av 2014. Fagerskrapan har 56 miljöanpassade lägenheter, fördelade på 16 våningar i ett av stans mest populära områden. Med vidunderlig utsikt över Storsjön, hög standard och välplanerade, öppna lägenheter. Men det handlar om så mycket mer än nya och eftertraktade lägenheter på bostadsmarknaden. Det 45 meter höga landmärket är en symbol för vår vilja att utvecklas och tänka nytt. Att vi på Östersundshem har valt att miljöklassa huset är en del i det. Sett till Boverkets energikrav kommer Fagerskrapan endast förbruka hälften av den tillåtna mängden. Dessutom är det både ekonomiskt och platseffektivt att bygga på höjden. En annan sak värd att nämna är det faktum att vi bygger hyresrätter. Vi vill helt enkelt att så många som möjligt ska ha chansen till den bekymmersfrihet som den boendeformen erbjuder. Se dig gärna omkring och upplev utsikten på www.fagerskrapan.se

13


14

FÖRETAGSNYHETER

AFFÄRSTIDNINGEN NÄRINGSLIV

Specialisten på vindkraft wpd är en av Europas ledande vindkraftsaktörer med lång erfarenhet inom projektering, finansiering och drift av vindkraftsparker. Bolaget bildades 1996 i Tyskland och koncernen har idag drygt 860 medarbetare världen över i 20 olika länder. Fram till 2013 har wpd installerat drygt 1500 vindkraftverk med en total effekt på 2,5 GW och planerar för sammanlagt 16,7 GW världen över. I Sverige arbetar 18 wpd-anställda med att utveckla vindkraftsparker på land och till havs. Kontoren ligger i Stockholm, Göteborg och Storuman. – Enligt ett riksdagsbeslut ska Sverige ha ett tredje ben i energiförsörjningen vid sidan om kärnkraft och vattenkraft som ska vara förnybart och det är där vi kommer in, berättar företagets vd Maria Röske. Till skillnad från många andra bolag i branschen gör vi det mesta av arbetet själva, från ax till limpa. Första steget är att hitta nya platser som har förutsättningar för en vindkraftspark, bland annat fokuserar man då på bra vindar, närhet till elanslutning och tillräckligt avstånd från bebyggelse. Myndigheter och berörda samt allmänheten måste sedan tillfrågas och området måste undersökas för att säkerställa att naturvärden, fornlämningar, djur och växter inte påverkas negativt. Efter att vi tagit fram alla tillstånd bygger, äger och driver vi sedan i de fles-

ta fall vindkraftsparkerna. – Vi planerar nu byggnation av en vindkraftspark i Skellefteå kommun och den planeras vara färdigbyggd 2014, säger Maria Röske och fortsätter: – De flesta projekt tar väldigt lång tid att realisera. Från att man börjar jobba med ett projekt tills vindkraftverken står färdigbyggda är det inte ovanligt att det tar sju-åtta år. 25 års livslängd Vindkraftverk har en normal livslängd på cirka 25 år. Under denna tid kan vissa komponenter behöva bytas ut. Vid rivning av vindkraftverk monteras alla delar ner för återvinning. – När Länsstyrelsen ger tillstånd till att bygga ett vindkraftverk kräver de att man ska ha en bankgaranti som ska säkra avvecklingen. Det är positivt då det garanterar att platsen återställs, oavsett ägarens ekonomiska situation. Om man efter att tillståndet

Maria Röske.

för en vindkraftspark gått ut vill fortsätta att använda platsen för vindkraft måste man ansöka om nya tillstånd, säger Maria Röske. Tyskland, Danmark och Nederländerna började bygga vindkraft långt innan Sverige och de har redan bytt ut stora delar av sina äldre vindkraftsflottor, så kallad repowering. Danmark är världsledande inom repowering och har ersatt omkring två tredjedelar av sina äldre verk med nya verk. I många av de projekt som genomförts har en dubblering och ibland till och med en fyrdubbling av energimängden skett då vindkraftverken blir mer och mer effektiva. En speciell bransch Maria Röske menar att förutsättningar för branschen är mycket

speciella och oförutsägbara. – Mycket ska till för att ett projekt ska bli verklighet. Till exempel är det ofta svårt att få plats på elnätet och ibland finns ledig plats när man börjar utveckla ett projekt, men när man fått alla tillstånd flera år senare har detta ändrats och då faller hela projektet. Dessutom har kommunen rätt att säga nej utan motivering i ett

mycket sent skede och detta beslut kan inte överklagas. Trots att det ibland kan vara svårjobbat trivs Maria Röske mycket bra med sitt jobb. – Det är fantastiskt att få jobba för en bättre miljö och enligt mig utgör vindkraft en självklar del av basen i ett hållbart svenskt energisystem.

Välkomna att konferera på Källan Hotell Spa & Konferens Beläget vid Västerbottens högsta berg i Åmliden, Norsjö Telefon 0918-321 00 • www.kallan-hotell.se • info@kallan-hotell.se

Nöjen 2014 24 januari Fredagsmys 22 februari Trubadurafton 1-8 mars Sportlovsspecial 22 mars Skoterhelg och Bluesafton med Mannish Boys 4 april Fredagsmys 10 maj fransk afton med gourmetmeny och musik Övriga helger weekendpaket med spa Välkomna


Sparbanken 1826 – Sveriges äldsta sparbank

Hässleholm – Köpenhamns gröna stadsdel

Ekolution vill förnya byggbranschen

Yrkeshögskolan Syd erbjuder utbildningar som leder till jobb

Sidan 21

Sidan 20

Sidan 29

Sidan 32

Nordöstra Skåne Lisa Nordén – Vägen mot OS-guld började i Kristianstad

Kunskapsbyn i fortsatt tillväxt

34

Länsförsäkringar – ett komplett finansiellt varuhus

Sveriges bästa triathlonatlet Lisa Nordén har alltid höga förväntningar på sig själv. Trots återkommande problem med hälsenan satsade Lisa stort på VM i Las Vegas i fjol, en tävling som länge funnits på näthinnan. Det blev förvisso inget VM-guld 2013, men Nordén kunde ändå avsluta säsongen med flaggan i topp.

25

En effektiv hamn och logistikplats i stark tillväxtregion

Alldeles vid säsongens avslut kammade Lisa Nordén hem guld i Beijing International Triathlon. Resten av året har framförallt ägnats åt återhämtning och redan i år är Nordén tillbaka i VM-serien och börjar samla poäng mot OS-kvalificeringen. Motivation, glädje och viljestyrka är det som driver en av våra starkast lysande idrottsstjärnor. Ambassadör för Kristianstad Lisa Nordén ses ofta som en ambassadör för födelseorten Kristianstad, där hon också började sin karriär. Även om hon numera är bosatt i Stockholm så är det Kristianstad som är hemma för Lisa. – Jag har bott i Kristianstad i 18 år och i Stockholm i knappt ett år, så nog känns Kristianstad väldigt mycket som hemma. Det var det rika föreningslivet och några eldsjälar i kommunen som möjliggjorde min tidigare idrottskarriär och det är jag väldigt tacksam för, säger hon. Bland Lisas smultronställen i Kristianstad nämns farmors sommarstuga i Yngsjö, badplatsen i Ekestad och grusvägarna uppe på Balsberget, som bjuder på fantastiska möjligheter för löpning. Dessa platser är inte bara otroligt vackra men har även många fina minnen kopplade till sig för vår triathlonatlet.

26

Från häst till triathlon Efter en bra start med hästsport valde Lisa Nordén

ändå att ägna sig åt triathlon. Det har hon inte ångrat. – Jag insåg ganska snabbt att jag hade bra förutsättningar för triathlon, förklarar Lisa. Jag gick väldigt snabbt från mitt första lopp till ett JSM guld och det var givetvis uppmuntrande. Sedan fanns det en lättnad över att själv vara ansvarig för processen och inte beroende av varken ekonomi eller häst. Ju mer jobb jag la ner - desto bättre blev resultaten. Punkt. Skönt okomplicerat. Efter år i stallet med alla bitar som hör till var detta ganska befriande. Framtidsplaner Redan nu pågår förberedelser inför OS i Rio 2016. Året därpå väntar klassiska loppet på Hawaii. – Just nu är fokusen mer lagd åt den lite längre distansen så jag kommer att dra ner lite på volymen och få tillbaka spetsen på framför allt simningen och löpningen. Redan i år är jag tillbaka i VM-serien och börjar samla poäng mot OS-kvalificeringen. Därefter gäller det att hänga med i utvecklingen och se var ribban kommer att hamna mot 2016. – Jag har en del jobb att göra med löpningen. Med alla småskador jag haft under föregående år finns det ett behov av att bygga upp en ny bas. Löpningen kommer att bli en av de viktigaste bitarna inför Rio, avslöjar Lisa Nordén avslutningsvis. Maria Lind


16

NORDÖSTRA SKÅNE

AFFÄRSTIDNINGEN NÄRINGSLIV

Kristianstad – föränderlig och festglad fyrahundraåring Fyra sekel har gått sedan den danske kungen Christian IV pekade ut platsen för Nordens första fulländade renässansstad. De omgivande våtmarker som då hindrade svenskarna att nå fästningsstaden har i dag upphöjts till biosfärområdet Kristianstads Vattenrike. Och inne i centrum byggs det för framtiden i sällan skådat format. Kristianstads centrum präglas fortfarande av 1600-talets rätlinjiga gatunät. Vallarna är borta men kvar finns 1800-talets trädkantade boulevarder som gav staden smeknamnet Lilla Paris. Kristianstad fortsatt att växa och utvecklas. Förra året passerade kommunen gränsen 80 000 invånare och är i dag den 24:e största av Sveriges kommuner. Stora nybyggen i centrum Nya årsringar läggs oavbrutet till fästningsstadens kärna. Inför 400-årsjubileet 2014 har staden sett flera nya imponerande byggnader växa upp. Ett stenkast från centrum, men ändå mitt i naturen, ligger Sveriges mest välbesökta naturum. Naturum Vattenriket är också

Bara ett stenkast från centrum och Centralstationen, men ändå mitt i naturen, ligger Naturum Vattenriket, som stod färdigt 2010.

porten till biosfärområdet Kristianstads Vattenrike, där såväl internationella forskare som söndagsflanörer ständigt gör nya upptäckter. Den tre år gamla Kristianstad Arena fylls till bristningsgränsen med nära 5 000 åskådare varje gång elitlaget IFK Kristianstad spelar handbollsmatch. I östra delen av centrum pågår uppbyggnaden av Galleria Boulevard i flera kvarter. Den första etappen invigdes hösten 2013 och hela kvarteret ska stå klart under jubileumsåret med ett 60tal nya butiker. Mitt i centrum har ett modernt och tillgängligt rådhus byggts

bakom bevarade 1800-talsfasader. Från mars 2014 ryms här drygt 700 politiker och medarbetare från Kristianstads kommun och Region Skåne. 400-årsfest hela året Christian IV hade stora planer för den stad i Skåne som han gav sitt eget namn. Det blev kanske inte riktigt som han tänkte, men på hans grund har nya generationer byggt vidare. Resultatet har blivit en stad och kommun som är väl värd att fira jubileumsåret 2014. Och firar gör staden med besked. Jubileumsfirandet pågår hela året med förfest, kalas och efterfest.

Första delen av Galleria Boulevard har öppnat och hösten 2014 ska den stå klar med ett 60-tal butiker. Centrumgallerian blir ett komplement till den trivsamma handelsstaden med sina gågator. Foto: Kristianstads kommun/Claes Sandén

Förfesten under årets första månader bjuder på många historiska tillbakablickar. Grundläggningsdagen den 22 maj firas med kalas i dagarna tre. Det blir mat, kultur och underhållning som även kungaparet får ta del av vid sitt besök. Efterfesten fylls av musik och framåtblickar. Aktiviteter för stora och små

och ordnas till stor del av Kristianstads lokala föreningar, företag och organisationer. Kristianstads jubileumsår 2014 blir en hejdundrande fest med, för och av Kristianstadsborna – och alla andra som vill fira. Mer om jubileumsprogrammet finns att läsa på www.kristianstad.se/400

Modig kommun vågar ta stora kliv Hörby är den lilla kommunen med den stora visionen. Karin Kroon Gunnarsson, som ansvarar för frågor kring näringsliv och turism inom kommunen, beskriver Hörby som en modig kommun som vågar tänka nytt och satsa stort. – I Hörby är vi inte störst, vi har inte flest invånare, företag eller störst vårdcentral, men vi arbetar ständigt på att förbättra villkoren för alla dem som är verksamma i vår region, säger Karin Kroon Gunnarsson inledningsvis. Karin berättar att kommunen vågar satsa på ett toppmodernt Sportcenter, Hörbys första höghus, ett nytt kommunhus och Sveriges främsta arena för spontanidrott. – Hörby kommun är en modig kommun. Det betyder att vi vågar, säger hon. Vågar satsa på nytänkande projekt, innovativa IT lösningar, spännande byggsatsningar, annorlunda skolprojekt och nyskapande företagsidéer. I Hörby har som exempel två världsledande medicintekniska företag vuxit

känslan av att befinna sig mitt i vildmarken och ändå är människor, butiker och bekvämligheter aldrig långt borta. Detta gör kommunen attraktiv för turism och här satsas på utveckling av besöksnäringen som har potential att bli en tillväxtmotor och skapa många nya spännande företagsidéer.

Trädpromenaden i Fulltofta. Foto: Jonas Larsson

fram som ständigt utvecklas och skapar arbetstillfällen. En superklättrare År 2011 utsågs Hörby till årets komet och superklättrare i Svenskt Näringslivs årliga rankning och kan stoltsera med en sjätte plats på listan över de mest företagsvänliga kommunerna i Skåne.

Hörby kommun har också ett rikt näringsliv med livskraftiga små och medelstora företag samt en levande handel med ett rikt utbud i hela kommunen. – Hörby är av tradition en aktiv handelsort, bekräftar Karin Kroon Gunnarsson. Här finns ett expansivt näringsliv med över 1000 små och medelstora företag. I tätorten finns över 100 bu-

tiker och fackhandlare. Bilhandeln är också viktig i Hörby och hit färdas många för att ta del av det stora utbud av bilmärken som finns inom en lagom yta. Besöksnäring som tillväxtmotor För boende i Hörby är det aldrig långt till kommunens vackra och blandade natur. Här kan man få

Närhet till innovationscentra ger ökade möjligheter Hörby är beläget mitt i Skåne inbäddat i ett böljande vackert varierat landskap med närhet till Lunds innovationsintensiva stadspuls. Det är en bygd som andas framtidstro, entreprenörskap och engagemang. – Det strategiska läget mitt i Skåne med närhet till Lund, Malmö och Köpenhamn via E22 gör kommunen mycket attraktiv för etablering. Etableringen av forskningsanläggningarna ESS och MAX IV i Lund ger också många spännande möjligheter för företagarna i Hörby, berättar Karin Kroon Gunnarsson, och tillägger till sist att tillgång på attraktiv industrimark med skyltläge mot E22 ger möjlighet för fler nya och intressanta företagsetableringar i kommunen.


AFFÄRSTIDNINGEN NÄRINGSLIV

NORDÖSTRA SKÅNE

17

Bromöllas nya framsida – Ivöstrand Från baksida till framsida. Ivöstrand har gått från ett gammalt industriområde till en helt ny stadsdel. Bromöllas nya stolthet öppnar upp sig mot vattnet, och knyter ihop staden och sjön.

Ivöstrand blir en helt ny stadsdel i Bromölla. Det nya området kommer att växa i etapper och knyta ihop staden och sjön. Fotograf: Perry Nordeng.

De första tankarna om att bygga på området fanns redan på 1980talet. Tjugo år senare föddes ett EU-projekt i samarbete med Sölvesborg och Tejn på Bornholm som satte fart på projektet igen. Detaljplanen togs fram i augusti 2011. Området som länge varit stängt för allmänheten, skulle nu saneras och öppnas upp för boende och rekreation. Bromöllas bästa läge, enligt många. En ny stadsdel växer fram Ivöstrand är en av Bromöllas viktigaste satsningar för framtiden. Den nya stadsdelen stärker Bromölla som bostadsort och gynnar besöksnäringen genom en levande miljö för möten, arrangemang och aktiviteter året runt. I området ska det byggas 150 nya bostäder söder om Skräbeån. Det planeras för många typer av boende, alltifrån marklägenheter med äganderätt till bostadsrätter och hyresrätter. Många av husen får utsikt över Ivösjön, andra

kommer att ha närhet till den vackra kanalen som knyter ihop centrum med sjön. Det kommer även att byggas ett trygghetsboende med ca 35 lägenheter för äldre personer. Ivöstrand blir ett fantastiskt område att bo och leva i. Strandpromenad med torg och småbåtshamn Längs sjön kommer en sammanhängande strandpromenad från campingplatsen i söder till små-

båtshamnen i norr. På så sätt blir hela kustlinjen i den nya stadsdelen tillgänglig för alla. Strandpromenaden kommer att ha olika karaktär längs sträckan, i söder går den längs Strandängens IP där sjön kan anas mellan trädstammarna, längre norrut öppnar det upp sig och promenaden går längs den nya bostadsdelen. Efter att passerat bron vid åinloppet fortsätter promenaden längs den vackra sjökanten. Vid strandkanten kommer ett torg där strand-

promenaden breddas till en samlingsplats med bryggor ut mot vattnet. Idrottspark och arrangemangshall På Ivöstrand kommer det också att finnas en idrottspark för olika former av sportaktiviteter. Det kommer att bli konstgräsplaner för fotboll, skatepark, tennisbanor, paddlebanor, boulebanor, beachhandbollsplan och äventyrsbana. Det ska även byggas en ar-

Vi arbetar för att bekämpa arbetslösheten. Vill du hjälpa till? Är du egen företagare eller arbetar du på ett företag som vill ta ansvar för framtidens arbetskraft? Ett stort bidrag är att erbjuda en praktikplats. Då hjälper du en arbetslös person med arbetslivserfarenhet och färska referenser. Vilket innebär en bättre chans till anställning! Ring eller maila vår matchare! Bengt Engström 0733-66 70 70 bengt.engstrom@hassleholm.se

Arbetsmarknad & kompetensutveckling • www.hassleholm.se/ak

rangemangshall för idrott av olika slag, men också för andra aktiviteter som konserter, dans, utställningar och mycket annat. Hallen blir en mötesplats för alla generationer och intressen. Bygget med Ivöstrand är i full gång. Den nya stadsdelen kommer att växa i etapper och utvecklas mot Ivösjön. När området är klart har Bromölla fått en ny stolt framsida som öppnar upp sig mot sjön.


18

NORDÖSTRA SKÅNE

AFFÄRSTIDNINGEN NÄRINGSLIV

Östra Göinge visar grönt ljus för företagandet Östra Göinge kommun har ambitioner. Invånarna ska kunna känna sig stolta över sin kommun. Företagandet och företagarna i kommunen ska också få ett positivt bemötande. – Östra Göinge kommun är Skånes gröna hjärta rakt igenom - alla företag ska kunna känna att de får grönt ljus från kommunen, säger Patric Åberg, kommunstyrelsens ordförande. I den vision som kommunen har antagit är företagandet en central del - ett av fyra fokusområden. Företagandet återkommer i den senast antagna översiktsplanen. – För oss är den politiska viljan, att företagen utgör en viktig del av kommunen, något som skall genomsyra hela vårt arbete, från högsta politiska instans i kommunfullmäktige hela vägen ut i tjänstemannaorganisationen, slår Patric Åberg fast. – Det är en viktig ståndpunkt, att det lokala näringslivet och företagandet är centralt för utveckling och tillväxt i Östra Göinge kommun, o-c-h att det finns en politisk enighet i den frågan, säger Karl-Axel Hill, näringslivschef i kommunen.

Ständig omdaning Östra Göinge erbjuder goda förutsättningar för sina företag. Det finns en stark företagartradition i Östra Göinge. Andelen egna företagare är hög och den genuina traditionen har skapat en hög kompetens framför allt inom industrisektorn. Det göingska företagandet har ständigt varit under omdanande. Man skall vara medveten om det faktum att det är ett industritätt område och där industrinäringen utsatts för stora prövningar. Men, och det är ett stort men - det är i Östra Göinge som många företag lyckats ställa om sin produktion och skapat nya arenor för sina verksamheter. Goda förutsättningar Företagandet i Östra Göinge har stor utvecklingspotential. Vissa

områden mer än andra. Framför allt gäller det besöksnäringen och till viss del handeln. För båda dessa näringsgrenar finns goda förutsättningar att växa och utvecklas, ibland i kombination. I Östra Göinge finns god tillgång till attraktiv och prisvärd mark och lokaler samt mycket stabil elförsörjning. Ambitionerna i det övriga samhället är högt satta, skola och barnomsorg ska vara bland landets bästa och närheten till naturen erbjuder stora möjligheter till rekreation och fritidssysselsättningar. - För att snappa upp de behov som finns i näringslivet är det en viktig punkt på min agenda att varje måndag vara ute på minst ett företagsbesök, helst två, säger Patric Åberg, kommunalråd.

Ska vara enkelt Genom rätt insatser främjas ett växande näringsliv där de lokala företagen ges bättre möjlighet att växa och nyetableringar får en bättre grogrund. En viktig del i kommunens näringslivsarbete är att ständigt höja nivån på vår service. – Det ska vara enkelt att vara företagare i kontakten med kommunen, såväl vid myndighetsut-

övning och tillståndsrådgivning som vid övriga ärenden, förklarar näringslivschefen. – Vi vill ha så mycket input som möjligt från lokala företag och företagare – såväl nuvarande som de som önskar etablera sig. Ju fler idéer och tankar som utbyts, desto större delar av det lokala näringslivets behov kan tillgodoses, avslutar Karl-Axel Hill.

Osby kommun – barnsligt enkelt Vill du ha den lilla landbygdsortens lugn och trygghet, men ändå ha tillgång till ett myllrande nöjesliv och en expansiv arbetsmarknad. Då har du äntligen hittat platsen där du inte behöver kompromissa. Här i Osby kommun kan du nämligen få det rofyllda livet på hästgården, utan att avstå från storstädernas rika utbud på nöjen och aktiviteter. Det naturnära läget delar vår kommun med många kommuner i norra Skåne, men infrastrukturen är det som särskiljer den från andra. I Osby kommun har vi nämligen såväl södrastambanan, som riksvägarna 23 och 15. Detta nav av järn- och bilvägar skapar

unika möjligheter för såväl boende som företagare. Tack vare den goda kollektivtrafiken pendlar cirka 4000 personer från och till Osby varje dag. Inom en timme når du Malmö i söder, Växjö i norr, Halmstad i väster och Sölvesborg i öster.

Detta ger dig tillgång till en av Sveriges största och snabbast växande arbetsmarknader. Samtidigt kan du, när du kommer hem från jobbet, öppna fönstret och njuta av vindens sus genom trädkronorna och fåglarnas vackra drillar. Eller varför inte ta ett

svalkande nattdopp i en av kommunens många vackra sjöar. Med mer än 500 aktiva småföretag på knappt 13000 invånare, gör Osby till en av landet mest företagstäta kommuner. Företagsandan går långt tillbaka i tiden där nästan varje familjeled har en företagare. Bredden med bland annat trä-, metall-, sten-, och plastindustri, har blivit en styrka och ger stabilitet oavsett konjunktur. I dörr- och fönsterindustrin finns ett 10-tal framträdande företag. Vilket gör Osby till en av de ledande tillverkningsorterna i landet. Osby har stora logistiska för-

delar med sin strategiska placering. De goda kommunikationerna ger företagen ett bredare utbud av kompetent personal. Pendlingen förenklas genom den utökade lokaltågtrafiken. Hela området förutspås en stark tillväxt i takt med IKEA pågående expansion. I syfte att stärka nätverket mellan företagen i kommunen bjuder näringslivsorganisationen en gång per månad in till företagslunch. Varje år anordnas också en företagskväll, oftast med någon av landets mest anlitade föreläsare. Välkommen till oss!


AFFÄRSTIDNINGEN NÄRINGSLIV

NORDÖSTRA SKÅNE

19


20

NORDÖSTRA SKÅNE

AFFÄRSTIDNINGEN NÄRINGSLIV

Hässleholm – Köpenhamns gröna stadsdel Tåg till Stockholm varannan timme. Tre tåg i timmen till Köpenhamn och Kastrup. Det är inte utan anledning som vissa väljer att kalla Hässleholm för Köpenhamns gröna stadsdel. Här är det nära till allt och här är det enkelt att leva. Men kanske viktigast av allt, här är vi ständigt på väg framåt. I Hässleholm står tiden inte stilla. Varje dag pendlar drygt 10000 personer till och från Hässleholm för att arbeta. Men det finns många andra anledningar att ta tåget hit, anledningar som allt

Med naturen inpå knuten

80 minuter från Köpenhamn - Finjasjön och Hovdalafältet Foto: Sven Persson/swelo.se

fler börjar upptäcka. Den vackra naturen är en. Det framstående utbudet på Hässleholm Kulturhus en annan. Det allsvenska fotbollslaget Vittsjö GIK:s hemma-

Foto: Sven Persson/swelo.se

matcher en tredje. Och, sedan några år tillbaka, de förstklassiga konferensmöjligheterna. En mötesplats för hela södra Sverige – och Europa Hässleholm har kommit att bli ett alltmer självklart alternativ när människor från olika delar av Sverige ska mötas. Mycket tack vare det strategiska läget förstås, men runtom i kommunen finns också framstående mötesplatser som bidragit till den utvecklingen. Kunskapsbyn Norra station och Hovdala trädhus, Nordens största trädhus för året runt-bruk, är två exempel. Och några dagar varje år kommer hela Europa hit när Europaforum, Sveriges största arena för aktuella Europafrågor, arrangeras. Företagsam kommun Andelen egenföretagare i Hässleholm har ökat de senaste tio åren. Här råder ett positivt företagsklimat och bland fördelarna som nämns med att verka här finns det goda samarbetet med kommunen. Här bedrivs ett aktivt näringslivsarbete som bland annat inkluderar regelbundna dialogträffar. Här finns även prisvärda

Europaforum lockar årligen besökare från hela Europa till Hässleholm Foto: Johan Funke

lokaler i ett strategiskt läge som värdesätts alltmer av många. Eller som en företagare i kransorten Sösdala uttrycker det: ”Hur många företag behöver ha kontoret mitt i Malmö när det är halva priset här, 45 minuter bort?” En vital 100-åring 2014 firar Hässleholm 100 år som stad, 100 år som präglats av förändring och utveckling. Idag är Hässleholm del av den expan-

siva Öresundsregionen och erbjuder ett storstadsnära alternativ samtidigt som man här kan ta del av alla de fördelar som finns med att leva i en mindre stad. Här finns bra boende för olika livsstilar. Ett rikt utbud av kultur- och fritidsaktiviteter och en mångfald i arbetslivet. Och här finns en stark vilja att fortsätta förändras och utvecklas för att möta framtidens utmaningar.

Medvind ger arbetslösa och förståndshandikappade en chans Medvind i Glimåkra vill ge alla en chans och öppnar upp för personer som har ett arbetshinder eller som har varit arbetslösa en längre tid. – Vi är i grunden ett socialt företag och vårt syfte är att hjälpa personer som varit arbetslösa länge att få en anställning, säger Titti Axelsson, verksamhetsansvarig på Medvind. Medvind är en ideell förening som grundades 1997 med huvudsaklig inriktning på lager och distributionshantering åt andra företag. Föreningen skulle ge möjlighet för personer med lättare förståndshandikapp och de som av olika anledningar varit arbetslösa under en lång tid att antingen få

praktik eller ett fast jobb. Med hjälp av Allmänna arvsfonden fick föreningen ett bidrag på 300.000 kronor för att starta verksamheten. 1999 bildades en ekonomisk förening för att bedriva affärsverksamhet med bland annat montering, förpackning och prismärkning för olika underleverantörer. – Idag har vi 35-40 personer sysselsatta, varav sex är lättare förståndshandikappade. 20 av dem är anställda på Medvind, berättar Titti Axelsson. Bland kunder kan nämnas Culinar, IKEA, Drivabolagen, Möbelform, DSV, Glimek och Skanska. Medvind har också tecknat avtal med Östra Göinge kommun om hushållsnära tjänster. Mer att göra – Vi har fått mer och mer att göra de senaste åren. Det är många som kommer till oss

från Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan eftersom det inte är så lätt att få jobb på den öppna arbetsmarknaden. Några kanske har ett arbetshinder som gör att de inte kan jobba fullt ut, men hos oss gör vi upp individuella planer och arbetssätt för varje enskild person, berättar Titti Axelsson. Medvinds medarbetare utför bland annat: • sortering åt olika företag inom detaljhandeln • enklare reparationer av olika produkter, som till exempel stolar och leksaker • enklare typ av monteringar, till exempel stoppa armstöd till soffgrupper, möbelmontering och skärmväggar – Vår styrka är att vi är flexibla och kan ge snabba beslut när kunder ringer till oss och vill ha hjälp utförda, säger Titti Axelsson och fortsätter:

– Vi är väldigt lyhörda för hur medarbetarna mår och pressar dem inte i onödan. Arbetsuppgifterna är anpassade efter varje individs förmåga. Lagerutrymmen Medvind erbjuder också lagerutrymmen och har plocklager åt vissa kunder, till exempel IKEA, Colinar AB och DSV. – Vi äger en fastighet med en yta på nästan 15.000 kvadratmeter och vår vision är att fylla den med bra produktion och att ge så många som möjligt arbete. Vi vill att människor ska känna sig behövda och vara stolta över sina jobb. Medvind har ingen vinstdrivande verksamhet med aktieägare. All överskott återgår till föreningen. Titti Axelsson började arbeta som arbetsledare på Medvind 2002 och är verksamhetsansvarig sedan 2006.


AFFÄRSTIDNINGEN NÄRINGSLIV

NORDÖSTRA SKÅNE

21

Sparbanken 1826 Sveriges äldsta sparbank Sparbanken 1826 är Sveriges äldsta sparbank och har fått sitt namn efter det år då banken grundades. – Vi har inga aktieägare utan ger tillbaka väldigt mycket till bygden, säger Lars Persson, chef för Affärsutveckling Företag på Sparbanken 1826 i Kristianstad. Sparbanken 1826 är Sveriges äldsta sparbank och har fått sitt namn efter det år då banken grundades. – Precis som alla sparbanker engagerar vi oss i samhället och delar med oss av vår vinst varje år, säger Lars Persson, chef för Affärsutveckling Företag på Sparbanken 1826 i Kristianstad. Sparbanken 1826 hette tidigare Kristianstads Sparbank, men bytte namn 2008 då banken förvärvade sju kontor av Swedbank. Idag har Sparbanken 1826 20 kontor i Skåne och Blekinge och sysselsätter cirka 300 anställda. Verksamheten utgår från det personliga mötet och en helhetssyn för att utveckla och trygga kundernas ekonomi. – Vi jobbar medvetet och proaktivt mot företagssidan och ringer upp våra kunder. Samtidigt har vi mycket kundträffar och te-

lemarketing för att bearbeta nya kunder, berättar Lars Persson, som har arbetat på Sparbanken 1826 sedan 2012. Han arbetade tidigare på dåvarande Kristianstads Sparbank, men slutade 1998 då han startade ett nytt kontor för Danske Bank i Kristianstad. Efter 14 år är han tillbaka igen. Stora beslut på små orter – Den största styrkan hos Sparbanken 1826 är att besluten tas i de orter där vi är verksamma. Många andra banker skickar iväg sina kreditärenden till Malmö, Stockholm och Köpenhamn för beslut. Vi har dessutom egna specialister inom aktiehandel, juridik, försäkringsrådgivare och Private Banking, som gärna träffar kunderna på deras hemmakontor. Vi brukar säga att vi spelar på hemmaplan, berättar Lars. Sveriges starkaste sparbank Under sin långa historia har Sparbanken 1826 hjälpt sina kunder

till en bättre ekonomi och så är det fortfarande. Bankens ambition är att vara Sveriges starkaste sparbank – nära kunderna. Genom sitt samarbete med Swedbank kan Sparbanken 1826 erbjuda en modern Internet- och Mobilbank samt ett rikstäckande kontorsnät. Samarbetet ger banken även möjligheter att följa med i utvecklingen av både produkter, tjänster och teknik. Största banken lokalt – Vi är absolut den största banken lokalt och har totalt 45 anställda bara på företagssidan, varav 17 i Kristianstad. De andra bankerna har 7-8 anställda på vissa kontor och kanske 15 på andra, berättar Lars Persson. Affärsutveckling Företag har åtta specialister som jobbar tillsammans med kontorsrörelsen, en anställd jobbar bara med hyresfastigheter och kommersiella lokaler, sju seniorer jobbar med större företag, en medarbetare är affärsjurist och två är lantbruksspecialister.

Lars Persson.

– Vi arbetar mycket med att driva företagsaffärer framåt och vi är aktiva ute på marknaden. Detta har visat sig genom ett stort inflöde av nya företagsaffärer, säger Lars Persson. Sparbanken 1826 och Färs & Frosta Sparbank har tecknat en avsiktsförklaring om att bilda en ny regional sparbank i södra Sverige. Vid en extra sparbankstämma den 22 oktober 2013 röstade 46 närvarande huvudmän enhäl-

ligt Ja till styrelsens förslag och därmed kan sammanslagningen verkställas. Arbetet med att integrera de båda bankerna kan nu påbörjas och målet är att sammanslagningen ska vara fullt genomförd senast den 1 januari 2015. Den nya banken blir Sverige största sparbank och beräknas få cirka 300 000 kunder, cirka 500 medarbetare och en affärsvolym på cirka 120 miljarder kronor.

Välkommen till Medvind Medvind jobbar med sortering, paketering, reparation och säljer lagerutrymme. Medvind ger alla en chans, öppnar upp för personer som har ett arbetshinder eller som har varit arbetslösa en längre tid.

Källbogatan 1, 280 64 GLIMÅKRA Telefon: 044-43690 info@medvind.nu

www.medvind.nu


22

NORDÖSTRA SKÅNE

AFFÄRSTIDNINGEN NÄRINGSLIV

Dörrar och portar med hög kvalitet från Broby Försäljningsbolaget Ekodoor AB och produktionsbolaget Diedenporten AB i Broby är välkända namn inom dörr- och portbranschen sedan många år tillbaka. De båda företagen producerar och säljer ett brett sortiment av ytterdörrar och garageportar med hög kvalitet. Genom avtal med andra leverantörer tillhandahåller Ekodoor

Nils Kristensson, vd på

Ekodoor och Diedenporten.

även andra närliggande produkter. Kunderna är återförsäljare, byggentreprenörer och husfabriker i norra Europa, främst i Sverige. Cirka 15 procent av produktionen går på export. – Vi har ett väldigt högt kvalitetstänkande och kan anpassa oss väl efter kundernas önskemål. Dessutom har vi ett mycket brett sortiment så att kunderna kan smycka sina boenden som de vill, säger Nils Kristensson, vd på Ekodoor. Företaget är certifierat enligt kvalitetsstandarden ISO 9001 och miljöstandarden ISO 14001. Alla produkter är CE-märkta, vilket gör att EU-kraven på bland annat säkerhet, funktion och miljö är uppfyllda. Ekodoor är marknadsledande på portar och radgarage och har Sveriges bredaste sortiment av portar. Företaget tillhandahåller både vipp-slag och takskjutportar. Svenskt material Ekodoor använder till största delen svenskt material och svenska underleverantörer. Därigenom får företagen miljömässiga fördelar och kan ha en tät kontakt med underleverantörerna som gynnar produktkvalitet och leveranstid. Hos Ekodoor är det standard med dubbla ramträ, aluminiumplåtar och kraftig karm i alla dör-

Ytterdörr och garageport i lika design. Modellen på bilden heter Merit.

rar. Företaget lämnar 15 års garanti på formstabiliteten och fem års fabriksgaranti. Förhindra stölder Ekodoor har tagit fram en ny gallerport för att förhindra stölder och skadegörelse på bilar i parkeringshus. Det är en platseffektiv vipport som kan monteras även om takhöjden är låg. Den beprövade konstruktionen garanterar god funktion och snabb montering.

– Försäkringsbolagen ställer allt högre krav på säkerheten i parkeringshus och uthyrningsgarage, säger Nils Kristensson. Ekodoor erbjuder även försäljning över nätet via Ekodoor Webbshop. – Näthandeln har vi som ett komplement till våra kunder. När det gäller kvalitetsprodukter vill man oftast se och känna på sakerna hos en återförsäljare, men därefter kan man i lugn och ro ta besluten framför datorn och göra

sina beställningar. Det är något som kommer mer och mer, säger Nils Kristensson, som tror på en bra framtid för Ekodoor och Diedenporten. – Ja, byggandet måste ju komma igång snart eftersom det är ett stort underskott i byggnationen i dagsläget. Så vi satsar på framtiden, säger han. Ekodoor och Diedenporten sysselsätter totalt 27 anställda.

En uppfräschad flygplats i Österlen

För att sätta Everöds flygplats på kartan i Österlen har flygplatsen bytt namn till Kristianstad Österlen Airport. – Vi vill vara hela områdets flygplats och på ett tydligare sätt visa vilket område vi servar, säger flygplatsens vd Jonas Haak. Återinvigningen av den uppfräschade flygplatsen i augusti skedde med pompa och ståt. Samtidigt infördes fler avgångar till

och från Stockholm och nya, snabbare, tystare och bekvämare flygplan. – Vi har tre turer dagligen till Stockholm och under hösten 2013 hade vi även sju charterturer till Turkiet. Under 2014 kommer vi att utöka charterresandet ganska rejält då två bolag kommer att flyga charter till Turkiet under 18-20 veckor, berättar Jonas Haak. Kristianstad Österlen Airport ägs till 91% av Kristianstad kommun, 5% av Hässleholms kommun, 2% av Östra Göinge kommun och 2% av Bromölla kommun. Ägarnas målsättning är att

bolaget skall eftersträva att i takt med marknadens krav tillhandahålla ett optimalt utbud av flygresealternativ till konkurrenskraftiga priser med inrikestrafik på Stockholm som bas. Passagerarna i fokus Inför namnbytet i somras gjordes en rejäl uppfräschning av flygplatsen för att vara mer up to date och kunna ta emot en ökad passagerartillströmning. – Vi kan i stor utsträckning spinna på vinsten av att vara en liten flygplats. Vi kan behandla varje enskild passagerare på ett sätt som de större flygplatserna inte kan göra, säger Jonas Haak och fortsätter: – Vårt motto är att hela tiden sätta passagerarna i fokus. Vi är till exempel den enda flygplatsen

i landet som har fri parkering. Dessutom kan passagerarna lämna sin bil för att få den tvättad när de reser, leverera kläder till kemtvätt, beställa blommor eller ankomstkaffe med smör, bröd eller ost som finns tillgängligt vid ankomsten. Att passagerarna är mycket nöjda med flygplatsens höga service bevisades i somras då en av avgångarna till Turkiet blev försenad sex-sju timmar. – Vi behandlade passagerarna på ett sätt som gjorde att de efteråt skrev insändare till den lokala pressen här i Skåne och berömde oss för vår höga service. Normalt är det ju tvärtom att passagerare är förbannade efter en försening. Lättillgängligt läge Kristianstad Österlen Airport har

ett strategiskt läge i östra Skåne. Inte mindre än 230.000 invånare har flygplatsen som sin närmaste flygplats. Läget är bra och lättillgängligt nära E22:an. Alldeles utanför flygplatsen har Skåneexpressen en hållplats och dessutom finns det möjlighet att boka flygbuss från centrum till flygplatsen tre timmar före avgång. – Tillsammans med besöksnäringen här i området satsar vi på att få in fler turister i östra Skåne. Österlen har oerhört många värden att erbjuda och vi tar gärna en naturlig roll på flygplatsen att vara navet i den här satsningen mot besöksnäringen, säger Jonas Haak avslutningsvis.


AFFÄRSTIDNINGEN NÄRINGSLIV

NORDÖSTRA SKÅNE

23

När destilleriet, även kallat ”spritkyrkan”, i Åhus uppfördes 1906 av LO Smith var det Åhus största byggnadskomplex. Arkitekten Edward Ohlsson och byggmästare Ola Jakobsson skapade en nationalromantisk byggnad. Idag sker destilleringen i Nöbbelöv, i ett av världens mest energieffektiva destillerier. The Absolut Company strävar efter att bli klimatneutralt genom att bland annat bara använda grön el.

Med respekt för tradition och miljö Att Absolut Vodka endast tillverkas i Åhus av svenskt höstvete är lika självklart som att Champagne bara tillverkas av druvor från Champagne. Det bygger på respekt för traditioner och hantverk samt inte minst ett gediget hållbarhetsarbete. – En tydlig alkoholpolicy är en viktig del i The Absolut Companys hållbarhetsarbete. Men att ta ansvar som företag innefattar så mycket mer. Det handlar om att respektera miljön och människorna som lever i den. Det handlar om att ta ansvar för samhällets utveckling. Det handlar även om våra konsumenter och samarbetspartners som vi ser som en förlängning av oss själva, säger produktionsdirektör Krister Asplund inledningsvis. Allt bygger på respekt ISO 26000 är internationell standard för socialt ansvarstagande. Den beskriver vad företag och organisationer kan göra för att skapa en hållbar framtid. Den handlar om att göra minsta möjliga påverkan på miljön. Inte minst utgör standarden en vägledning för företag att vara transparenta och respektera mänskliga rättigheter. – Med dessa ledord som grund

strävar vi efter att varje dag fatta medvetna beslut, stora som små. Som att källsortering är en självklarhet och att vi tvättar flaskorna med Absolut Vodka för att säkerställa smaken och slippa onödiga rengöringsmedel. Att ständigt söka nya vägar för att bli mer miljövänliga ställer höga krav på oss själva, men också på våra partners. Något som resulterat i tydliga riktlinjer kring inköp, produktion och transport. Ett eget ekosystem Varje dag producerar The Absolut Company nära en halv miljon flaskor Absolut Vodka i Åhus. Det skapar tusentals arbetstillfällen. Men det tar också andra resurser i anspråk. Nyckeln för att förena framgång med ansvarstagande har varit, och är fortfarande, det egna konceptet Absolut One Source. – One Source är vårt hjärta och vår själ, bekräftar Krister Asplund. Det är den sammanhållande filosofin kring hela vår produktion, där varje flaska Absolut Vodka springer ur en och samma källa. Det innebär att höstvetet odlas och skördas på fälten i södra Sverige, vattnet hämtas ur egen källa och all vodka produceras på ett och samma ställe. Det innebär också att vi ger tillbaka det vi tar ut från området där vi bor och arbetar. Samma förhållningssätt som borde gälla för alla.

Livsviktig mångfald Krister Asplund berättar att hållbarhetsarbetet är djupt förankrat i företagskulturen. På The Absolut Company möts människor med 16 olika nationaliteter som arbetar i Åhus och Stockholm. – Mångfalden är livsviktig, den ger insikter och idéer för hur vi ska agera på våra marknader som ingen homogen grupp kan ge. Men den skapar också respekt och förståelse, för varandra och för omvärlden. Lika stor vikt läggs vid den enskilda individen. – Karriärmöjligheterna är i princip obegränsade och vi erbjuder vidareutbildningar och program för alla som vill utvecklas, som människa eller i yrkesrollen. Det har skapat en fin gemenskap och en värdefull kultur som lett till att många väljer att stanna länge vid The Absolut Company.

Världens mest energieffektiva destilleri Att ständigt söka nya vägar för minimal klimatpåverkan i produktionen har länge varit en del av The Absolut Companys arbete. – Vårt destilleri är idag världens mest energieffektiva destil-

leri och alla våra anläggningar är certifierade enligt ISO 14001. De leverantörer vi arbetar med är noga utvalda efter tydliga kriterier där kvalitet och miljömål värderas lika högt, avslutar Krister Asplund med.

Häggenäs sjukhem Fulltoftavägen 5, 242 71 LUDVIGSBORG Tel: 0415-51034 info@haggenassjukhem.se www.haggenassjukhem.se

Din kablageleverantör

Telefon 0451-802 60 • www.imak.se • info@imak.se


24

NORDÖSTRA SKÅNE

AFFÄRSTIDNINGEN NÄRINGSLIV

Attraktivt boende i Östra Göinge – Skånes gröna hjärta Bostads AB Klockaren förfogar över 1420 lägenheter i Östra Göinge kommun och merparten av beståndet är byggt på 1950- och 60-talen, alltså innan miljonprogrammet. – I dagsläget har vi bara 35 lägenheter lediga. För tre år sedan hade vi 135 lediga så trenden är positiv, säger Stefan Nilsson, vd på Bostads AB Klockaren. Östra Göinge kommun ligger i nordöstra Skåne med Hässleholm och Kristianstad som närmaste grannar. Bostads AB Klockarens lägenheter finns i hela Östra Göinge kommun och har lägenheter fördelade på fem orter. – Vårt bolag har osedvanligt många ettor och tvåor, mer än riksgenomsnittet. En etta med kokvrå kostar bara 2.600 kronor i hyra. Så skulle det se ut i studentstäderna i stället. Då skulle stu-

denterna jubla, konstaterar Stefan Nilsson. Bostadsbolaget bildades 1974 genom en sammanslagning av två stiftelser och ett aktiebolag i samband med att fyra kommuner slogs samman till en kommun, Östra Göinge. Nästa år, 2014, kommer både kommunen och Bostads AB Klockaren att fira 40-årsjubileum. Göinges svarta guld Östra Göinge är en kommun där den skånska slätten möter det småländska höglandet. – Alla kommuner vill framhäva sin vackra natur, men Östra Göinge är faktiskt en osedvanligt vacker trakt. Området kallas för stenriket eftersom det finns massor med stenbrott här. Mest känt är den svarta diabasen, en kolsvart granitsten som är mycket uppskattad, berättar Stefan Nilsson. Den exklusiva svarta diabasen – ”Göinges svarta guld” – används till fasadbeklädnad och in-

redning i offentlig miljö, som konst eller till gravstenar. Attraktiva boendemiljöer Östra Göinge erbjuder attraktiva boendemiljöer i en skön och grön kulturbygd med närhet till såväl expansiva IKEA i Älmhult som kommunikationernas knutpunkt Hässleholm och handelsstaden Kristianstad. Det är också nära till både Malmö, Lund, Helsingborg och Växjö samt sju flygplatser varav en internationell. Grundtanken hos Bostads AB Klockaren är att tillhandahålla lägenheter med bästa möjliga standard till lägsta möjliga pris. – Efter 22 år ska vi nu bygga nytt och under de närmaste tre åren ska vi investera en och halv gånger vår årsomsättning. Just nu pågår radhusbebyggelse och nästa plan är ett höghus i Knisslinge på fem-sex våningar. Vi kommer att satsa 40 miljoner kronor på energibesparingar inom loppet av 1,5 år och vi håller på att dra in det modernaste bredbandet som

Stefan Nilsson.

går att få tillsammans med Telia Sonera, berättar Stefan Nilsson och fortsätter: – Pendlarna blir fler och fler

och pendlingsavstånden blir längre för att få billigare boende. Och det kan vi på Bostads AB Klockaren erbjuda.

IMAK i Hässleholm – Specialisten på kablage IMAK AB i Hässleholm förser sina kunder med kablage enligt önskemål, allt från den enklaste kabeln tillmer komplexa produkter. Företaget drivs av Andreas Rangvén och Mathias Karlsson och sysselsätter 30 anställda.

Året var 1998 då IMAK AB startades av Ingvar Olsson, Mathias Karlsson och Andreas Rangvén i en lokal på cirka 500 kvadratmeter. – Vi jobbade tidigare i en an-

nan kablagefirma, men när de skulle flytta sin verksamhet från Hässleholm till Kristianstad så beslutade sig vi oss för att starta eget, berättar Andreas Rangvén. Ingvar Olsson har numera gått i pension och verksamheten drivs idag av Mathias och Andreas. Rollen som VD turas de om att ha och övriga ansvarsområden har de delat upp mellan sig. Andreas sköter de mesta kundkontakterna och Mathias är produktionsledaren. IMAK AB har den utrustning som krävs både för kablage av standardtyp och för uppdrag av mer speciell karaktär. Standardkablar produceras effektivt i företagets automatiserade maskin-

park och specialfallen löser man ofta med hjälp av lite uppfinningsrikedom. Skräddarsydda produkter – Kablagen används på till exempel husvagnar, båtar och industrifläktar och det är skräddarsydda produkter. Vi har inga egna produkter utan det är kunden som konstruerar och lämnar en ritning och vi tillverkar efter önskemål, berättar Andreas Rangvén. Kunderna består främst av tillverkande industrier, både lokala och mer långväga. – Kunderna i närområdet är viktiga för oss. Ett par av våra kunder är här varje dag och alldeles nyss lastade jag en lastbil för en kund från Hässleholm som är här varje dag och hämtar grejer. Men vi skickar även produkter till Stockholm, Göteborg, Litauen och Polen till exempel. Det är ingen skillnad för oss att skicka produkter till grannbyn eller till Frankrike. Genom sin geografiska närhet till många av kunderna får IMAK ytterligare fördelar när det gäller brådskande beställningar. Korta beslutsvägar Flexibla maskiner, snabba leveranser och korta beslutsvägar är några av styrkorna hos IMAK AB. – Jag och min kollega Mathias sitter mitt emot varandra på kontoret så när det ringer en kund och vill ha material till en viss dag kan jag kolla direkt med ho-

nom. Det behövs alltså ingen långbänk på så vis, säger Andreas Rangvén. Att snabbt kunna fatta beslut, ge klara besked och anpassa sig till kundens önskemål är naturligtvis uppskattat hos kunderna. IMAK erbjuder små serier till låga priser och kan även göra fullgoda prover innan en serie körs igång. – Även om en del av våra kunder är stora så är de ganska småskaliga. De beställer inte 100.000 eller 10.000 kablage utan kanske 5, 10 eller 100. God utveckling Utvecklingen har varit god för IMAK sedan starten och företa-

get har vuxit, både personalmässigt och lokalmässigt. Personalstyrkan har vuxit från två anställda till 30 och lokalytan har ökat från 500 kvadratmeter till 1.500. IMAK omsätter idag cirka 20 miljoner kronor. Sedan 2008 är företaget AAAratat och att ha en bra ekonomi är naturligtvis ett bra försäljningsargument. – Vi har en lagom storlek på företaget nu och även om vi blir större ska vi inte tumma på de små kunderna, alla är lika viktiga. Vi ska fortsätta vara en trygg och pålitlig samarbetspartner för alla, säger Andreas Rangvén.


AFFÄRSTIDNINGEN NÄRINGSLIV

NORDÖSTRA SKÅNE

25

Länsförsäkringar – ett komplett finansiellt varuhus Den 1 juli 2011 gjordes en sammanslagning av Länsförsäkringar Göinge och Länsförsäkringar Kristianstad. Det var två mycket starka och lokalt förankrade länsförsäkringsbolag som gick samman efter drygt 170 år som enskilda bolag. Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad är idag ett komplett finansiellt varuhus som kan ordna det mesta som har med kundernas trygghet att göra.

– Vår verksamhet började på 1800-talet med att människor som bodde i samma by gick samman och hjälpte varandra med kostnaderna när någon råkat ut för en skada, framför allt när det gällde bränder. Efterhand har verksamhetsområdet utökats och strukturen formaliserats, men vår grundidé är fortfarande densamma: vi vill arbeta på mindre lokala områden för att vara nära våra kunder, säger Anna Borg, kommunikationschef på Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad. Marknadschef Johan Helmersson tillägger: – Vi har vår kompetens lokalt och är måna om att ta ansvar för kunderna i vårt område. Som försäkringsbolag jobbar vi mycket med skadeförebyggande verksamhet, som också är viktigt för våra kunder. Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad verkar inom Hässleholm, Osby, Östra Göinge, Kristianstad och Bromölla kommuner samt delar av Tomelilla och Simrishamn kommuner. Bolaget är ett av 23 självständiga och kundägda länsförsäkringsbolag som ingår i Länsförsäkringsgruppen.

Tel. 044-23 88 00

”DET ÄR BRA ATT HA EN PARTNER SOM LYSSNAR”

Österslövs skola, där eleverna arbetar tillsammans medNaturum för att rädda fågellivet till kommande generationer.

med kommuner, företag och organisationer i verksamhetsområdet för att sprida barnens budskap kring hur vi ska rädda världen. – Vi arbetar alltid med miljöoch hållbarhetsfrågor, framför

allt genom vårt skadeförebyggande arbete. Dessutom är det naturligt för oss att ta ansvar för hållbarhetsfrågor i den bygd där vi är verksamma, säger Anna Borg avslutningsvis.

V

Ankomstka V

s se

Kemtvätt Beställ ma en blom tt V B ilt v ä

V

Erbjuder helheten Länsförsäkringar erbjuder idag ett brett spektra av tjänster, såväl försäkringar som fastighetsförmedling och bankverksamhet. Oavsett vilken tjänst det handlar om så står Länsförsäkringar för enkelhet, hög tillgänglighet och trygghet. – Vi har allt under ett tak, säger Johan Helmersson. Försäkringskunderna hos Länsförsäkringar är också ägare i bolaget. Eventuella överskott går tillbaka till kunderna i form av återbäring, prisvärda försäkringar eller ökad servicegrad. Rädda världen Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad arbetar för närvarande med ett miljö- och bokprojekt som heter ”Vi ska rädda världen” och som vänder sig till alla skolelever i åldern sex till tolv år i hela verksamhetsområdet. – Barnen får tala om för oss vuxna hur vi ska göra för att få en bättre och mer hållbar miljö genom att till exempel rita, måla eller skriva sånger. En del av barnens alster kommer att presenteras i en interaktiv miljöbok och alla bidrag kommer att ställas ut på en mässa till våren, berättar Anna Borg. Parallellt med arbetet i skolorna samarbetar Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad också

www.kidairport.com

Åhus Hamn – så mycket bättre Elever från Spängerskolan, vars projekt går ut på att tänka sju generationer framåt i indianernas spår. Just de dagarna när vi var på besök den dagen gjorde eleverna ekologisk hudkräm och drömfångare.

Åhus Hamn & Stuveri AB | www.ahushamn.se | Lindéns Fr. Nilsson Eftr. AB | www.lindens.se


26

NORDÖSTRA SKÅNE

AFFÄRSTIDNINGEN NÄRINGSLIV

En effektiv hamn och logistikplats i stark tillväxtregion Åhus Hamn är en av södra Sveriges mest betydande bulkhamnar och sydöstra Sveriges största containerhamn. Här förenas kommersiella och offentliga intressen i en unik ägarkonstellation där Kristianstads kommun och Åhus Stuveriintressenter AB äger nästan lika stora delar. Det samägda bolaget Åhus Hamn & Stuveri AB präglas framförallt av en stark tillväxt och framåtanda med korta beslutsvägar, direktkontakt med näringslivet samt inte minst fokus på affärer och lönsamhet. Kristianstad kommun och Åhus Stuveriintressenter har ett gemensamt och mycket långsiktigt perspektiv när det gäller utveckling av Åhus Hamn. Alla satsningar är väl genomtänkta och ska framförallt komma näringsliv och invånare i regionen till gagn. Bästa läge Idag står ägarföretagen för cirka 70 procent av årsvolymen som skeppas till och från hamnen, men övriga kunder växer också stadigt i antal enligt VD Fredrik Åsare. – En bidragande faktor är naturligtvis läget med närhet till Baltikum och kontinenten. Dessutom har vi tillgång till stora ytor som lämpar för etablering av nya verksamheter som kräver bra logistiklägen. Utrymmesmässigt

handlar det om uppemot 50 000 kvadratmeter byggklar mark i anslutning till den befintliga logistikparken. Att alla transportslag förenas i Åhus Hamn innebär utan tvekan också en stor tillväxtpotential med järnvägsspår samt flera vägalternativ som går direkt in i hamnområdet och flygplats på några minuters avstånd. Växlande möjligheter Åhus Hamn omfattar mycket mer än traditionell hamnverksamhet, här samsas verksamheter som representerar hela kedjan från producent till konsument. Som en av södra Sveriges största bulkhamnar hanterar Åhus Hamn stora volymer, där fodervaror, gödning och gips utgör de största varukategorierna. Alla tre finns representerade med marknadsledande aktörer som bedriver sin produktion i anslutning till hamnen. – Vår infrastruktur med vidare förgreningar mot både väg- och spårtrafik medför unika möjligheter för en rationell containertrafik, berättar Fredrik Åsare. Utan dröjsmål kan gods föras över från skepp via kaj direkt på väg eller järnväg. På plats har vi en väl utformad logistikfunktion för korta ledtider som kompletteras av en hög administrativ servicenivå. Flera av våra kunder lastar om till räls för i första hand långa destinationer. Åhus Hamn har fem containeranlöp per vecka mot Tyskland och England. Det är huvudsakligen så kallade feederfartyg som trafikerar Åhus Hamn. Deras uppgift är att knyta samman mindre hamnar med större basham-

nar. En mycket stor del av den vodka som The Absolut Company producerar i Åhus exporteras via detta linjenätverk. Tillgänglighet, följsamhet och starkt utbud Tillväxten har varit god under de senaste åren för Åhus Hamn. Fredrik tror att en stor del av framgångarna har en direkt koppling till hur hamnen sköts och den välvässade service som erbjuds. Hamnen, som utgör en av huvudaktörerna i en välfungerande infrastruktur, bidrar till hela kommunens och regionens utveckling eftersom mer varor flödar genom regionen. – Med en växande mängd gods blir behoven av lagringsutrymmen större. Vi jobbar kontinuerligt med olika insatser för att öka vår kapacitet och servicenivå på lagersidan. Kall -och varmlagring är idag en självklarhet, Åhus Hamn erbjuder en rad andra tjänster i anslutning till logistikverksamheten. – Vi lastar, lossar och ser till behovet av nya kundvärden. För några av våra kunder tar vi till exempel hand om inkommande produkter, lägger på pall och paketerar om. 3PL (Tredjepartslogistik) är en uppsättning tjänster som vi utvecklar och där vi ser stor potentiell tillväxt utifrån vår kompetens och kärnverksamhet, fortsätter Fredrik Åsare, som till sist poängterar att hamnens kunder ska känna sig trygga i en servicehantering som bygger på tillgänglighet, följsamhet och ett starkt utbud.


AFFÄRSTIDNINGEN NÄRINGSLIV

NORDÖSTRA SKÅNE

27

Häggenäs – ett prisbelönat äldreboende i Skåne Häggenäs Sjukhem, som ligger i en naturskön miljö mitt i Skåne, är ett boende för äldre personer med demenshandikapp, psykiska funktionsnedsättningar och/eller medicinska besvär. Att verksamheten går bra för äldreboendet är utnämningen till Årets Företagare 2010 ett kvitto på.

Häggenäs grundades av Ingrid Andersson 1964, vilket innebär att äldreboendet firar 50-årsjubileum i år. Sedan år 2000 drivs verksamheten av Ingrids dotter Cisell Eliasson. – De som kommer till oss har ett stort omvårdnadsbehov, men vi fokuserar på det friska och inte på det sjuka. Vi utgår från individen och hela vårt koncept bygger på att de boende ska ha en meningsfull vardag så att de somnar gott på kvällen utan piller, säger Cisell. Äldreboendet ligger i en vacker och lummig park på 22.000 kvadratmeter i Ludvigsborg vid Ringsjön. Här finns möjlighet till

avkoppling i en lugn och harmonisk omgivning. Vårdpersonalen är uppdelad i tre team och tillhör varsin enhet för att få en bra kontinuitet. I varje team finns en ansvarig sjuksköterska samt undersköterskor med hög kompetens och lång erfarenhet inom yrket. Totalt har Häggenäs 48 medarbetare med tillsvidareanställning och cirka tio timanställda. Många aktiviteter – Vi har både individuella aktiviteter som man själv är intresserad av att göra och gruppaktiviteter. Vi har till exempel bildat två orkestrar med personal och boende som spelar och sjunger tillsammans. Det har gått så långt att vi ska ut och göra konserter och det är mycket trevligt, säger Ci-

sell och fortsätter: – Vi har också gruppgymnastik där alla kan delta, en matlagningsgrupp som lagar mat och bakar och en trädgårdsgrupp som har gjort en jättefin uteterass. Vi har även ett stort trädgårdsland där alla som är intresserade kan så och skörda. Det är också viktigt att träna hjärnan och därför har vi också olika spel och korsord. Cisell vill gärna framhålla äldreboendets kök, där alla rätter lagas från grunden av välutbildade kokerskor. Allt från husmanskost till festmåltider serveras. – De boende kan få mat dygnet runt om de vill till skillnad från många andra äldreboenden man läser om, säger hon.

Årets företagare Att Cisell och hennes personal lyckats bra med verksamheten på Häggenäs är utnämningen till Årets företag ett kvitto på. – Vi visste inte att vi var nominerade, men i april 2010 ringde dom från Företagarna och sa att vi hade vunnit. Den dagen vi skulle få priset skulle vi ha personalmöte på eftermiddagen, men jag ändrade tiden till kvällen. Alla var närvarande när vi fick priset och ingen i personalen visste något. Det var mycket trevligt. Häggenäs sjukhem har en platt organisation och medarbetarna är med och bestämmer. Både ledning och personal vill driva verksamheten mot gemensamma mål. – Vår styrka är att personalen tänker på varje individ och alltid

ger ett varmt bemötande. Det ger glädje varje dag, säger Cisell Eliasson.

Foto:swelo.se

.. .. Vi ska radda radd da varlden va arlde VI BÖRJ BÖRJAR AR I VÅR VÅR R DEL A AV V SKÅNE! SK På Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad är vi måna om den bygd vi lever i, och arbetar aktivt för en hållbar utveckling. ”Vii ska rädda världen. V Vii börjar i vår del av Skåne!” är ett spännande miljö”V projekt som pågår under hela detta läsåret. I projektet deltar 50 skolklasser och organisationer.. 20 företag, kommuner och organisationer Under höstterminen har skolklasserna på olika kreativa sätt berättat om hur vi presen-alla kan bidra till en hållbar utveckling. Alla barnens alster kommer att presen teras på en utställning till våren och utvalda projekt kommer att samlas i en bok. Läs mer om miljöprojektet på: www www.lansforsakringar.se .lansforsakringar.se


28

NORDÖSTRA SKÅNE HÅLLBART BYGGANDE

AFFÄRSTIDNINGEN NÄRINGSLIV

Naturmaterial, för miljöns skull Det skånska byggföretaget Starka har sedan 1930-talet försett i huvudsak den svenska marknaden med högkvalitativa, slitstarka produkter baserade på rena naturmaterial. Sand, sten, cement och vatten – det är enkla råvaror som tillsammans bildar ett av vår tids mest hållbara och flexibla byggmaterial. Vi talar förstås om betong.

Att bygga framtidens bostäder, industrilokaler och arenor i naturmaterial med låg miljöpåverkan bör vara en självklarhet i omställningen till ett långsiktigt hållbart samhälle, anser Starkas marknadschef Björn Olsson. – Betong har en mycket lång livslängd. Många kulturella och historiska monument är uppförda i betongliknande material, det handlar om byggnader som är flera hundra eller upp till tusen år gamla. Sett över materialets hela livscykel påverkar betong miljön minimalt, materialet är dessutom återvinningsbart efter demontering, berättar Björn. Andra fördelar är att betong varken brinner eller ruttnar, materialet ger ett behagligt inomhusklimat med bra energivärden. Utvecklar större miljöposition Starka startade som familjeföretag och drivs idag av tredje generationen med Lars-Henrik Persson som vd. Företaget är tillräckligt stort för att kunna tillgodose heltäckande leveranser från konstruktion till slutmontage. – Våra kunder är beställare som tänker långsiktigt. De är samhällsbyggare med långsiktig hållbarhet i åtanke och de väljer leverantörer som står för kvalitet och pålitlighet. Det har vi levererat i över 80 år. Vi har också tagit en större miljöposition där vi dels ser över våra egna processer med minskade transporter och sänkta koldioxidutsläpp till att vi är med i olika EU-projekt för ökad hållbarhet, informerar Björn Olsson.

Tack vare betongens höga miljöprofil och materialets flexibilitet lämpar det sig för byggnation av i stort sett allt från skolor och sjukhus till bostäder, industrilokaler och idrottsarenor. Stark tillväxtregion Öresundsregionen är en av norra Europas mest tillväxtbenägna regioner med flera stora väldsuppmärksammade projekt på gång som exempelvis ESS och Max IV som byggs i Lund. Starka är med och bygger en del av Max IV som ska bli ett landmärke för Lund och hela södra Sverige som högteknologiskt centrum för forskning och utveckling. Starka är också med under byggnationen av det nya kvarteret Niagara för Malmö högskola. Här kommer högskolans verksamheter vid Kultur och samhälle och Centrum för teknikstudier att samlas. Projektet har en hög miljöprägel som ställer krav på alla

Ekolution AB Sibyllevägen 14 291 62 KRISTIANSTAD 0705-29 90 80 www.ekolution.eu

som levererar i projektet, något som Björn Olsson anser stämmer väl överens med Starkas egna ambitioner. – Vi stärker vår miljöprägel med den här typen av projekt, helt klart. Vi satsar nu på att bredda kunderbjudandet så att vi kan axla fler moment i byggnationskedjan och säkerställa slutresultatet. Det är ett sätt för oss att komma närmare våra kunder, säger Björn. Starka har under 2011 förvärvat en verksamhet i södra Sverige som producerar betonggjutna golv, samt tidigare en i Mellansverige som tillverkar prefabricerade betongelement.


AFFÄRSTIDNINGEN NÄRINGSLIV

NORDÖSTRA SKÅNE HÅLLBART BYGGANDE

29

Ekolution vill förnya byggbranschen vänder oss därför till större byggföretag och arkitekter som kan tänka sig att integrera hampa i större skala, förklarar Remi.

Morgondagens hållbara bostäder och verksamhetslokaler kan projekteras och byggas redan idag, med rätt kunskap och rätt teknik. Hållbarhet förknippas ofta med energieffektivitet, och det är alldeles riktigt. Det finns dock andra perspektiv som är minst lika viktiga ur hållbarhetssynpunkt, bland annat materialval, design och arkitektur. Ekolution är ett nystartat företag som marknadsför hampa som ett hållbart och flexibelt byggmaterial. Hampa är en mångsidig och snabbväxande gröda som lämpar sig för en rad olika användnings-

områden, inte minst som byggoch isoleringsmaterial. Förutom att hampa är slitstarkt och flexibelt är det också ett rent naturmaterial, helt fritt från skadliga kemikalier. Hus som byggs och isoleras med hampa är därför säkra både ur miljö- och hälsosynpunkt. Listan kan göras lång över hampans fördelar som byggmaterial. Risken för allergier minskar drastiskt, liksom påverkan på den yttre miljön. Hampa binder nämligen stora mängder koldioxid under husets livslängd och betydligt mer än andra byggmaterial som finns idag, enligt Remi Lorén, som startat Ekolution tillsammans med Marco Germian. – Vi vill framförallt poängtera att det krävs en samstämmighet inom hela byggbranschen för att vi tillsammans ska kunna utveckla morgondagens hållbara hus. Vi

Presenterade hampabygge för Lena Ek Remi Lorén har efter flera års studier och arbete utomlands återvänt till Sverige med ett brinnande intresse för hampa som hållbart material. För Ekolutions del började det 2010 med en hampakonferens i Skåne, där både Remi och Marco Germian medverkade. Idén bakom Ekolution hade redan börjat gro tidigare och fick så fäste under konferensen. Kort därpå etablerades företaget, som tidigare i år valdes ut som en av 33 framåtsträvande skånska entreprenörer som inför miljöminister Lena Ek fick presentera sin affärsidé för att bidra till den hållbara utvecklingen. Sveriges första hampabyggkurs Ekolution har nu en rad olika projekt på gång, bland annat kunskapsutbyte i samband med ett husbygge på Gotland efter ett lyckat pilotprojekt där tidigare i år. I ett annat projekt har Region Gotland också använt hampaisolering. Hampa börjar därmed ta sig in i en konservativ bransch. Ekolution stod också värd för Sveriges första hampabyggkurs som anordnades i slutet av september med Steve Allen som handledare. – Vi anordnade kursen tillsammans med Hampvaruhuset på

uppdrag av International Hemp Building Association, IHBA. Det var flera som ansökte om värdskapet så det känns extra roligt att just vi fick äran, anser Remi Lorén. Odlare, politiker, byggfirmor, Högskolan i Kristianstad och Länsstyrelsen bjöds in och de tre kursdagarna fylldes med teori blandat med praktiska inslag där deltagarna fick bygga egna friggebodar i hampa. Hållbart ur alla perspektiv I länder som Frankrike och England används hampa redan flitigt som byggmaterial. Utvecklingen har inte gått lika snabbt fram i Sverige, men det hoppas grundarna till Ekolution kunna ändra på. – Ett hampahus har nyligen utsetts till Englands grönaste byggnad, vilket visar på en skarp håll-

barhetsprofil som vi vill tillgängliggöra inom svensk byggindustri. Vi anser att vår idé ligger helt rätt i tiden. Om vi ska kunna bygga hållbart för framtiden krävs innovativt tänkande. Hampa är ett utmärkt alternativ ur ekologisk såväl som ekonomisk och social hållbarhetssynpunkt, understryker Remi Lorén, som alldeles i dagarna knutit kontakt för flera potentiella framtida projekt tillsammans med Medborgarskolan i Kristianstad. Tanken är att isolera flera replokaler för Medborgarskolans kulturprofil, vilket naturligtvis är ytterligare ett stort steg för hampa i Sverige. Remi Lorén nämner också flera utlandsprojekt med fokus på utvecklingsländer, något som kan bidra till uppbyggnad av hållbara samhällen även här med hjälp av hampa som hållbart material.

MILJÖN ÄR DET VIKTIGASTE VI HAR DÄRFÖR SÄNKER VI KOLDIOXIDUTSLÄPPEN MED 25% Med sina luftrenande egenskaper bryter våra EcoNox-plattor ner kväveoxiderna i trafikmiljöer och förbättrar därmed luftkvaliteten

facebook.com/starkabetong

Läs mer om våra produkter och inspireras på starka.se


30

NORDÖSTRA SKÅNE UTBILDNING

AFFÄRSTIDNINGEN NÄRINGSLIV

Hållbar resurs för näringslivet i nordöstra Skåne Alla borde ha samma möjligheter att utbilda sig till det man vill oavsett var man bor. Det tar Lärcentrum Skåne Nordost fasta på. Tillsammans driver de sju kommunerna som ingår i samarbetsregionen Skåne Nordost utvecklingen av morgondagens flexibla studieformer och utbildningar som öppnar möjligheter för en större målgrupp. Lärcentrum bidrar till att höja kunskapsnivån i hela regionen. Det handlar om hållbarhet i ordets rätta bemärkelse eftersom insatserna gynnar regionen på alla nivåer: kommuninvånarna får unika möjligheter att studera precis det de vill, företag får tillgång till välutbildad arbetskraft och på lång sikt skapas vidare tillväxt som gynnar hela samhället med ökade skatteintäkter och ett sundare näringslivsklimat. Bäddar för utveckling Genom att samla distansutbildning, studi-

eservice och all infrastruktur som behövs i form av datorer, nätverk och andra faciliteter bäddar Lärcentrum för en utveckling där högre utbildning tillgängliggörs för fler, och där positiva studieresultat är att vänta. – Distansutbildningar ställer ofta mycket höga krav gällande planering och prioritering. Vi vill underlätta för studenterna genom att erbjuda en god studiemiljö med all tänkbar service samlad under samma tak, säger Roger Persson som är samordnare på Vägledningscentrum i Kristianstad. Oavsett var man bor ska tillgängligheten vara densamma för alla kommuninvånare i de sju Skåne Nordost-kommunerna (Bromölla, Hässleholm, Hörby, Kristianstad, Olofström, Osby och Östra Göinge). Lärcentrum är en mötesplats för människor och på sikt en grogrund för idéer som kan utvecklas till innovationer. Lyssnar av marknaden Lärcentrum skapar möjligheter för människor – men även för företag. Det handlar om insatser som på sikt stärker hela arbets-

marknaden i nordöstra Skåne. – Vi lyssnar av marknaden noga och skapar förutsättningar för utbildningar som svarar på näringslivets behov. Det är speciellt viktigt att vi kan agera och skapa möjligheter inom bristyrken och det har vi goda exempel på, berättar Caroline Malmsjö som är ansvarig för Lärcentrum Norra station, Hässleholm. Hon ger oss ett exempel som illusterar Lärcentrums förmåga att möta både samhällets och näringslivets behov. – När regionens efterfrågan på förskollärare ökade svarade vi med att inleda ett samarbete med Linnéuniversitetet för att erbjuda förskollärarutbildning. Med hjälp av modern teknik kunde våra studenter vara med på föreläsningar precis som studenter som vistades fysiskt på universitetet. Gränslös utvecklingspotential Lärcentrum erbjuder en flexibel studieform som blir allt vanligare. Distansstudier är framförallt en studieform som öppnar nya möjligheter oberoende av geografiska

gränser. Även företag kan dra nytta av Lärcentrum vid kompetensutveckling och utbildningsinsatser. – Vi kan tillgodose även företagens behov genom att erbjuda högskolekurser från vilket universitet som helst, både i Sverige och utomlands. Vi har nyligen avslutat en kurs i Lean Production i samarbete med Högskolan i Halmstad som exempel, berättar Caroline vidare. Det tycks inte finnas några gränser för vad man kan åstadkomma via Lärcentrum, som nu ser över möjligheterna med att erbjuda kurser via flera av världens elituniversitet. – De internationella kurserna är nya för oss och vi tror på en stark utveckling här. Nyttan för regionen är påtaglig, distansstudier växer och vi vill vara en del av den utvecklingen, konstaterar Åke Karlsson som ansvarar för Bromölla Lärcentrum. I tuff konkurrens är Lärcentrum definitivt en långsiktigt hållbar resurs för näringslivet i nordöstra Skåne, en mäklare för högre utbildning och en naturlig partner för kompetensutveckling.


AFFÄRSTIDNINGEN NÄRINGSLIV

NORDÖSTRA SKÅNE UTBILDNING

31

Kvalitencia Ledarskap vill göra skillnad Sedan år 2000 driver Diana Sendlak Brundin företaget Kvalitencia Ledarskap i Hässleholm. – Vi jobbar med olika typer av organisations- och individutvecklingar och även med coachning och handledning, berättar Diana. Diana Sendlak Brundin är organisationskonsult med en fil. mag. i psykologi och lärare i ledarskap på Högskolan i Halmstad. Hon har tidigare arbetat som yrkesofficer i Försvarsmakten och som chefsutvecklare i Laholms kommun. – Det var mycket nedläggningar inom försvarsmakten och jag ville helt enkelt göra något annat. Jag sade upp mig som officer och började läsa in en magisterexamen i psykologi. År 2000 startade jag Kvalitencia Ledarskap på heltid, som idag har två anställda och många samarbetspartners, berättar Diana. Samtliga konsulter i nätverket har egen chefserfarenhet samt kunskap om olika omedvetna skeenden i organisationens kultur och i mellanmänskliga relationer. Forskningen visar att ledarbeteenden gynnar utvecklingen i såväl organisationen som hos medarbetarna. De ledare som kan skapa en inre drivkraft och motivation hos medarbetarna kommer att lyckas bäst i framtiden. Försvarshögskolan har utifrån detta utformat ett ledarutvecklingsprogram som kallas UL (Utvecklande Ledarskap).

– Vi jobbar med den nyaste ledarstilen på marknaden som Försvarshögskolan har tagit fram och forskat i. Vi har sett en stor skillnad i kulturutvecklingen att företagen blir mer lönsamma och att individerna i organisationen faktiskt upplever en större tillfredsställelse av att jobba där, berättar Diana. Utbildningen genomförs under två-tre heldagar och mellanliggande kväll. Efter cirka två månader genomförs en uppföljningsdag. Vill göra skillnad – Det som är unikt för oss är att vi jobbar både med kulturen och strukturen i organisationerna. Det som vi vill åstadkomma är att göra skillnad, alltså en varaktig förändring på de kulturer som bygger företagen. Ofta handlar det om individers beteenden och vi jobbar mycket med just beteenden, berättar Diana. Teoribildningen inom ledarskapsområdet har under det senaste decenniet dominerats av vad som på engelska kallas transformational leadership. Dynamiken i utvecklande ledarskap består i att medarbetarna identifie-

rar sig med ledaren, delar hans eller hennes framtidsvision och gör insatser utöver sina egna intressen. Krishantering I våra liv kan vi råka ut för olyckor eller traumatiska händelser. Kvalitencia Ledarskap stöttar enskilda individer eller grupper som råkat ut för kriser/traumatiska händelser med debriefing. I en trygg och avspänd miljö genomförs debriefingsamtal med välutbildade handledare. – Vi kan hjälpa till då det inträffat en händelse som väckt mycket reaktioner. Det kan vara dödsfall eller någon olycka på en arbetsplats eller kanske att en elev på en skola råkat ut för ett våldtäktsförsök, berättar Diana. Kvalitencia Ledarskap har haft en god utveckling sedan starten och fler och fler kunder har anlitat företaget. – Vi vill gärna ha varaktiga och ömsesidiga förhållanden med våra kunder som varar i flera år. Det är då som både vi och de ser en skillnad, säger Diana Sendlak Brundin avslutningsvis.


32

NORDÖSTRA SKÅNE UTBILDNING

AFFÄRSTIDNINGEN NÄRINGSLIV

Yrkeshögskolan Syd erbjuder utbildningar som leder till jobb Yrkeshögskolan Syd i Hässleholm (YHS) bedriver utbildningar inom den tekniska sektorn och det är utbildningar som leder till jobb. – De som söker till vår skola är oftast mycket intresserade, drivna och framåt människor som vill utvecklas och gå vidare i livet. Det visar sig också genom att 8590 procent får jobb direkt efter utbildningen, säger skolans rektor Tony Helm.

Utbildningarna är direkt anpassade till näringslivets behov och ger därför mycket goda framtidsutsikter. Samtliga utbildningar le-

Tony Helm.

der till yrkeshögskolexamen. Yrkeshögskolan Syd i Hässleholm och Olofström har sedan 1996 bedrivit utbildningar i regional samverkan med företag och organisationer. Yrkeshögskolan Syd i Hässleholm har både fast anställd personal och många inhyrda konsulter med specialistkompetens. – Vi är en etablerad och väl beprövad skola som har en gedigen erfarenhet av teknikutbildningar

och vi har bra kontakter med näringslivet. Vi hyr in erfaren och kompetent personal som är yrkesverksamma. De har aktuell, och den senaste kompetensen. De är ju ute i verkligheten och arbetar hela tiden och kan därmed sin sak, säger Tony Helm. Skolan har 250 studerande från hela Sverige, men det huvudsakliga upptagningsområdet är södra Sverige. Yrkeshögskolan erbjuder 2-

åriga heltidsutbildningar till automationsingenjör, byggnadsingenjör, anläggningsingenjör och elingenjör. Dessutom erbjuds deltidskurser på distans till produktionsteknik, arbetsledare anläggning, arbetsledare bygg och elinstallation med allmän behörighet. Trygga kompetensförsörjningen Yrkeshögskolan Syd skapade

1996 de första utbildningarna med tanke på att trygga kompetensförsörjningen i Skåne, Blekinge och södra Småland vad gäller industriell teknik och kompetens. Under åren har det byggts upp en gedigen kompetens, nätverk och infrastruktur kring de utbildningar som bedrivs. Varumärket Yrkeshögskolan vill skapa en bred bas för organisationer, kommuner och aktörer att gemensamt marknadsföra YH-utbildningar. YHS vill bedriva utbildningar och kompetensutveckling i perspektivet: ett livslångt lärande. I ledningsgrupperna för utbildningarna sitter representanter för flera av Sveriges ledande företag som Yrkeshögskolan Syd utbildar för. Nybyggda lokaler Yrkeshögskolan huserar i alldeles nybyggda och ändamålsenliga lokaler i kunskapsbyn Norra station i centrala Hässleholm. I området finns allt från kunskapsintensiva företag och myndigheter till restauranger. På Norra station samlas också flera utbildningar, alltifrån gymnasial vuxenutbildning till högskola och yrkeshögskoleutbildningar. Som stad bjuder Hässleholm den studerande på närhet till natur, ett rikt fritidsliv och stora möjligheter till ett prisvärt boende. – Det är mycket lätt att ta sig till Yrkeshögskolan Syd i Hässleholm. Vi är stationerade bara på 20 meters gångavstånd från stationen. Hässleholm är dessutom en knutpunkt för både ett rikt näringsliv och utbildning, säger Tony Helm avslutningsvis.


AFFÄRSTIDNINGEN NÄRINGSLIV

NORDÖSTRA SKÅNE UTBILDNING

33

Hässleholm bygger upp framtidens teknikcentrum Hässleholms kommun storsatsar på kompetenshöjande insatser i nära samverkan med näringslivet. Tillsammans tacklar man strategiska arbetsmarknadsfrågor och utmaningar för att skapa en långsiktigt hållbar tillväxt i Hässleholm och på sikt i hela Skåne Nordost. Mycket av arbetet kretsar nu kring att öka intresset för industrioch teknikutbildningar för att på sikt kunna överbrygga kompetensglappet som hotar den regionala industrin. I ett samarbete mellan näringsliv, barn- och utbildningsförvaltning och tillväxtavdelningen i Hässleholm pågår idag ett arbete för att skapa tillväxt för industriföretag och resten av näringslivet i kommunen och närregionen. Arbetet samordnas och drivs inom Förvaltningen Arbetsmarknad & kompetensutveckling, som ansvarar för att lösa arbetskraftförsörjningen i Hässleholm. Till uppgiften hör bland annat att skapa möjligheter till kvalificerad utbildning och yrkesutveckling på hemmaplan för alla som bor i kommunen, ett arbete som förstärks genom gränsöverskridande samarbete mellan kommunerna i Skåne Nordost. Den stora teknikutmaningen Liksom många andra kommuner brottas Hässleholm med den stora teknikutmaningen, där allt färre ungdomar söker till de gymnasiala industri- och teknikprogrammen. Det har skapats ett kunskapsglapp där industrin fortfarande efterfrågar unga, kompetenta medarbetare men har svårt att hitta rätt kompetens. Samtidigt går många ungdomar arbetslösa. Ekvationen kan tyckas svår att få ihop. En av de största utmaningarna är att hitta utbildningar som svarar på näringslivets behov – en ännu större utmaning är att få ungdomar att söka utbildningarna om teknikintresset är svalt. Framtidens teknikutbildningar För att få bukt med problemet beslutade näringslivet, med stöd från Hässleholms kommuns utbildningsförvaltning samt Förvaltningen Arbetsmarknad & kompetensutveckling, att inleda projektet Framtidens teknikutbildningar i Hässleholm. – Visionen är att i framtiden kunna bygga upp ett av Europas ledande teknikcentrum. Vi har kommit en bra bit på väg med

Förvaltningschef Karina Hansson i mitten. Foto: Jens Christian.

flera aktörer involverade, bland annat lokala företag, Arbetsförmedlingen och Region Skåne, berättar Förvaltningschef Karina Hansson, Arbetsmarknad & kompetensutveckling. Vill satsa på Teknikcollege Genom att kartlägga kompetens-

behovet kan man bättre matcha utbildningsinsatserna, men det krävs betydligt mer arbete för att få allt att gå ihop. Intresset hos unga likväl som hos vuxna när det gäller teknikämnen måste öka. Teknikyrken måste också upp på agendan hos studie- och yrkesvägledare. – Det finns planer på att starta

Teknikcollege i vår kommun. Grunden, det vill säga samarbete med näringslivet, finns redan. Om vi får Teknikcollege kommer vi att kunna knyta ihop de olika verksamheterna inom förvaltningen som verkar för en mer konkurrenskraftig industri i vår region, menar Karina Hansson. Om det blir aktuellt kommer

Teknikcollege att vara en av de största satsningarna under 2014, men förvaltningen kommer även fortsatt att arbeta för att höja kunskapsnivån inom alla branscher och därmed bidra till Hässleholms framtida utveckling.

Kvalitencia ledarskap · N Stationsgatan 10E · 281 48 Hässleholm · Sweden · 0451-76 20 45 · fax 0451-76 20 46


34

NORDÖSTRA SKÅNE UTBILDNING

AFFÄRSTIDNINGEN NÄRINGSLIV

Kunskapsbyn i fortsatt tillväxt En modern miljö för utveckling och samverkan, en naturlig mötesplats för akademi, näringsliv och samhälle. Kunskapsbyn Norra station i Hässleholm frontar utveckling på hög nivå, en ambition som förstärks ytterligare med nya investeringar i fastigheter och faciliteter för lärande och företagande. Ett stenkast från Resecentrum i Hässleholm har ett kluster av innovationsdrivna företag och framåtsträvande utbildningsanordnare bildats med ett gemensamt syfte: att bidra till utveckling av Hässleholm och hela nordöstra Skåne som kunskapsintensivt nav och framgångsrik entreprenörsregion. Startklar kunskapsby Norra station är i det närmaste ett

unikt komplex som vuxit fram i och kring det gamla elverket på området. Det började med en vågad satsning från Högskolan Kristianstad som introducerade en datateknikutbildning 2001. Drygt ett decennium senare står en hel kunskapsby med fortsatta expansionstankar startklar på området, idag med ett 30-tal aktörer som alla siktar mot toppen. – Vi vill att Norra station ska vara en mötesplats för kreativ samverkan och utbyte mellan utbildning, företag och offentlig verksamhet. Alla som arbetar eller studerar hos oss ska känna att de är delaktiga i något betydligt större, ett kunskapsnav med tydliga framtidsambitioner, säger Caroline Malmsjö, koordinator på Norra station. Bästa tänkbara läge Vid Norra station allt ifrån kontorshotell till större lokaler för företag inom alla branscher, samt anpassade lokaler för myndigheter och annan offentlig verksam-

het. Här samlas aktörer som exempelvis Kvalitencia Ledarskap, Logent, Lantmäteriet och Myndigheten för yrkeshögskolan. Och mer är på gång. – Vi tror mycket på nyföretagande och entreprenörskap och driver därför ett nära samarbete med Krinova Science Park och deras inkubator. Dessutom finns Nyföretagarcentrum Hässleholm på området för att stötta våra lokala entreprenörer, berättar verksamhetschef Mats Larsson. Norra station har bästa tänkbara läge som naturlig knutpunkt i alla riktningar. Dessutom är det lätt att ta sig hit då området ligger alldeles intill tågstationen. För området planeras totalt tio fastigheter varav sex nu är på plats. De senaste två husen utgör ett tillskott på cirka 4000 kvadratmeter för utbildnings- och företagsverksamhet med hyresgäster som innovativa Bombardier Transportation med cirka 100 anställda samt teknikkonsulten Rejlers. Som granne har de båda

företagen bland annat Yrkeshögskolan Syd. Utbildning och entreprenörskap vävs samman Det unika med Norra station är att utbildning och entreprenörskap vävs samman på ett naturligt sätt. Här samlas flera utbildningar, alltifrån gymnasial vuxenutbildning till högskola och yrkeshögskoleutbildningar.

– Vi har till exempel Flexvux, som är en motsvarighet till Komvux, och vi jobbar mycket med distansstudier. I kommunen finns en service för studerande som innebär att de kostnadsfritt kan använda våra lokaler och tekniska möjligheter. Det går även bra att skriva sin tenta hos oss även om man studerar på annan ort, upplyser Caroline Malmsjö. Norra station drivs i samarbete med Hässleholms kommun, Hotell Statt och Kunskapsporten, som förvaltar fastigheterna på området. – Vi ska fortsätta ligga i framkant för att skapa en bra miljö på Norra station, där kreativitet, entreprenörskap och en stark drivkraft för vidareutveckling står i centrum, inflikar Mats Larsson som avslutning.

Yrkeshögskolan Syd Lärande och praktik i samverkan med arbetslivet

Vi erbjuder följande YH-utbildningar Heltid 400 YH-poäng

Deltid/distans 200-225 YH-poäng

÷ Anläggningsingenjör

÷ Arbetsledare anläggning

÷ Automations- och robotingenjör

÷ Entreprenör elinstallation med allmän behörighet

÷ Byggnadsingenjör

÷ Produktionsteknik

÷ Elingenjör – Elkonstruktion med allmän behörighet

E-post: kansli@yhs.se | Telefon: 0451-26 85 81, 0454-975 92 | Hemsida: www.yhs.se


Fyrbodal

Munkedal blir logistiknav

Västsverige behöver en tydlig industripolitik 55

Vita Husen bidrar till att stärka framtidstron i Uddevalla

36

Familjeföretag firar 85 år i västsvenska bilägares tjänst

42

Gästvänliga Åmål storsatsar på ny stadsdel

Johan Trouvé tillträdde som vd för Västsvenska Handelskammaren 2009. Foto: Heike Andersson

Västsvenska Handelskammarens vd Johan Trouvé vill skapa en tydlig industripolitik för Västsverige. På sikt kan det leda till en nystart för hela Sveriges industri. En välkommen förändring som dessutom kommer att skapa fler arbetstillfällen inom tjänstesektorn. För varje industrijobb skapas nämligen drygt ytterligare ett inom serviceyrkena. Men för att nå målen krävs större fokus på kompetensutveckling i hela regionen. Industrin utgör precis som näringsminister Annie Lööf uttryckte det på Industridagen i fjol ryggraden i Sveriges ekonomi. Därför bör man satsa mer på att skapa möjligheter för utveckling av industrin, investeringar som i sin tur kommer att generera positiva synergieffekter för hela näringslivet. – Först och främst måste vi bestämma oss för att industrin är viktig för samhällets fortsatta utveckling och tillväxt. Politiken ska sprida budskapet på alla nivåer och förankra att man verkligen har för avsikt att satsa på industrin och förbättra möjligheterna för våra industriföretag. Då skapas positiva vibbar och ökat intresse där fler kommer att känna delak-

45 tighet och större engagemang, menar Johan Trouvé, som samtidigt understryker att detta bara är början – det behövs betydligt mer för att nå ända fram till mållinjen, där kompetensfrågan är en av flera grundläggande faktorer. Kompetens är nyckeln Västsvenska Handelskammaren har drygt 2700 medlemmar inom vitt skilda branscher. Alla har de en sak gemensamt, de är beroende av rätt kompetens för att överleva och på sikt utveckla sin verksamhet. Industriföretagen har en särpräglat stor utmaning när det gäller att hitta rätt kompetens, mycket på grund av att dagens ungdomar inte söker sig till industri och teknik i första hand. – Det har uppstått ett stort glapp i tillgången på kompetens. Det lyfter vi nu inom Västsvenska Handelskammaren som en prioriterad fråga med olika insatser, ofta i samverkan med andra nyckelaktörer, för att öka intresset för teknik bland barn och unga, berättar Johan Trouvé. Ett exempel på en insats som Västsvenska Handelskammaren gör är projektet Mathivation, som ska stärka elevernas motivation och intresse för matematikämnet. – Studieresultaten i matematik och naturorienterade ämnen måste förbättras, annars får vi ingen bestående förändring. Det kom-

mer att ta tid, men om vi kan inspirera barn och unga till att verkligen satsa på matematik så har vi redan åstadkommit en stor förändring, fortsätter Trouvé. En annan viktig aspekt är att förändra den felaktiga uppfattningen som många har om att industrijobb är tungt, smutsigt och dåligt betalt. Verkligheten är nämligen så långt ifrån denna missvisande bild man kan komma. Vi är beroende av varandra Fyrbodal är en gammal industriregion med goda framtidsutsikter – förutsatt att industripolitiken utvecklas som Johan Trouvé förespråkar. Trouvé tror på regionen och nämner flera framgångsrika företag som idag har världen som arbetsfält. – Fyrbodal är beroende av sin industri, den skapar arbetstillfällen vilket i sin tur bidrar till en positiv inflyttning. Oavsett var vi befinner oss geografiskt så är det viktigt med en tydlig industripolitik. Samtidigt måste arbetsmarknadsregionen växa. Fyrbodal kan dra nytta av närheten till större regioner, bland annat Göteborgsregionen. Johan Trouvé menar att i framtidens hållbara storstadsregioner är alla beroende av varandra, om det går bra för Göteborg så gynnar det även Trollhättan och vice versa.

Högskolecentrum Bohuslän vill vara näringslivets viktigaste partner

64

Stort intresse för samverkan med Högskolan Väst

70


36

FYRBODAL REGIONSSIDOR

AFFÄRSTIDNINGEN NÄRINGSLIV

Vita Husen bidrar till att stärka framtidstron i Uddevalla I hjärtat av Bohuslän och utefter natursköna Byfjorden byggs Vita Husen på Sundstrands terrasser. Med inspiration från den grekiska övärlden byggs 45 nyckelfärdiga villor i terrasser nästan inpå strandkanten. Området har ritats och planerats av Lars-Olof Axelsson och Uddevalla kommun i samarbete med arkitekt Gustav Zachrisson från Arkitekterna Krook och Tjäder. Vita Husen är ett mycket välkommet tillskott i bostadskommunen Uddevalla. Projektet resulterar dessutom i ett fantastiskt boende i ett av Västsveriges bästa och mest prisvärda bostadsområden på Sundstrands terrasser. Det har resulterat i att många har råd, med en mycket blandad kundgrupp bestående av alltifrån barnfamiljer till pensionärer som resultat. – Vi vågar tänka nytt och skapa något kreativt och annorlunda för framtiden, säger Lars-Olof Axelsson, initiativtagare till Vita Husen och vd på Sund Strand AB. Drömmen förverkligas Intresset för Sundstrands terrasser tog fart när Lars-Olof Axels-

Innebild med utsikt från hus 12.

Bilden tagen från luften är husmodell 134/82 med 82 kvm terrass i 3 vädersträck.

son stod och blickade ut över Byfjorden från den motsatta stranden, alldeles intill det bostadsområde han tidigare varit med och skapat för tolv år sedan. – Skog, mark och en ofantligt vacker natur. Och vilken utsikt!

Jag tänkte att det måste vi ta vara på och tillgängliggöra för en större målgrupp, minns Axelsson. Idén till Vita Husen var född, men det tog över ett decennium innan drömmen kunde förverkligas. Efter många års förhandlingar och planeringsarbete togs så det första spadtaget – av självaste bostadsminister Stefan Attefall – 4 november 2013. – De första villorna kommer att stå klara nu till försommaren, vi bygger nyckelfärdiga hus till fast pris i samarbete med Dala Trähus Entreprenad från Ljungskile, vilket betyder att de flesta som är med i byggnationen har lokal förankring vilket också är mycket positivt. Med inspiration från grekiska övärlden har Lars-Olof Axelsson utvecklat stilrena vita hus som badar i solljus från morgon till sen kväll. Solljuset tas till vara fullt ut då villorna byggs i terras-

ser, alla kommer att kunna njuta av den fantastiska utsikten med terrasser i tre väderstreck. Husen uppförs alldeles intill strandkanten med 75 - 250 meter till badstranden. Stärker Uddevalla som inflyttningskommun Det verkar som om Uddevalla har fått ett uppsving i antalet inflyttningar. De första villorna redan uppförda, den första etappen är slutsåld och tidig vår påbörjas försäljningen av etapp 2 av 3. Lars-Olof Axelsson uppger att i etapp 1 kommer knappt hälften av kunderna från andra kommuner. – Det geografiska läget med salta bad och bara några minuter i bil till E6:an och motorvägen till Tvåstad innebär att många som flyttar hit kan behålla sina arbeten i grannkommunerna och på ett smidigt sätt pendla. I de två

Nybyggarna på Holmängen Karl Oskar och Kristina åkte över Atlanten i jakt på lycka och framgång. I dag behöver det inte vara så svårt - möjligheterna ligger alldeles runt hörnet. Vänersborgs kommun ligger i hjärtat av regionen och många företag väljer att flytta hit. Vi vill att det ska fortsätta så och därför utvecklar vi nu området Holmängen till en plats där småindustri, handel och tjänsteföretag kan bygga upp sin verksamhet och blomstra. Med närhet till centrum, kommunikationer och vackra Vänern, kommer du och dina anställda att trivas som fisken i vattnet. Vill du att ditt företag ska vara med i den satsningen? Gå in på www.vanersborg.se/naringsliv och läs mer.

tidigare projekten som jag varit inblandad i, om totalt drygt 90 villor, har drygt hälften kommit inflyttande till kommunen. Lars-Olof kände tidigt på sig att Uddevalla skulle bli en inflyttningskommun. – Redan då jag var med och utvecklade de första 32 villorna på andra sidan Byfjorden var intresset stort – människor flyttade redan då hit från andra kommuner och vi ser nu samma intresse för Vita Husen. Vita Husen är ett mycket uppmärksammat och omtalat projekt som andas stark framtidstro. Det smittar av sig och hela Uddevalla tycks sjuda av optimism. – Vi räknar med att ha samtliga villor på plats inom två år, säger Lars-Olof Axelsson, som även är lyhörd inför framtida möjligheter som kan bidra ytterligare till Uddevallas utveckling som attraktiv bostadskommun.


AFFÄRSTIDNINGEN NÄRINGSLIV

FYRBODAL REGIONSSIDOR

37

Stora förändringar med nytänkande Skanska har en egen definition av grön infrastruktur: låg miljöpåverkan under drift och liten påverkan på ekosystemen. För att nå målet har man tagit fram en rad lösningar, exempelvis biotillverkad asfalt och beläggningar med rätt kvalitet ur ett livscykelperspektiv. Asfalt tillverkad med biobränsle, ökad återvinning av upptagen asfalt, återvinning av gamla bildäck som blandas in i asfalten och därmed förlänger vägens livslängd, samt inblandning av polymermodifierad bitumen för sänkta livscykelkostnader – Skanska har lösningar för morgondagens mer hållbara infrastruktur. Även om själva byggnationen av vägen utgör det minsta miljöavtrycket, 95 procent står nämligen användningen för, ser Skanska stora miljövinster i att redan från början planera för lång livslängd, bättre resurshållning och mer miljövänliga material. Mer återvinning med varm teknik Den gråsvarta asfalten ser likadan ut oavsett hur den tillverkas, men det är just det man inte ser som är det allra viktigaste. Asfalt består till största delen av krossat

Gummiasfalt läggs ut på E6/E20 genom Göteborg. Mattias Lundberg.

berg samt en mindre del fossilt material. Ingen av beståndsdelarna är förnyelsebar, därför är det oerhört viktigt att återvinna så mycket asfalt som möjligt. Idag är det möjligt att med modern teknik framställa ny asfalt med mycket hög inblandning av gammal upptagen asfalt – men det krävs tillgång till rätt teknik. – Vår ambition inom Skanska är att på sikt kunna återvinna all asfalt som finns på vägarna, säger Mattias Lundberg, Sektionschef Skanska Asfalt och Betong AB. Det är redan möjligt med hjälp av befintlig teknik, där man i en så kallad parallelltrumma värmer den återvunna returasfalten till samma tillverkningstemperatur som den nya råvaran värms upp

till. Inblandningen sker när fraktionerna är uppvärmda, istället för som på traditionellt vis tillämpa kallinblandning av returasfalten. – Med varm inblandning kan återvinningsmaterialet uppgå till hela 50 – 60 procent och slutprodukten har fortfarande minst lika hög slitstyrka och samma goda beläggningsegenskaper som asfalt tillverkad enbart med ny råvara får, informerar Mattias Lundberg. Kallinblandning är fortfarande mer vanligt förekommande och det beror framförallt på den stora kapitalinvestering som krävs för att tillgängliggöra tekniken med parallelltrumma. Trots det så är en högre återvinningsgrad mer lönsam i längden, både ekonomiskt och miljömässigt.

Längre livslängd ger bättre miljö Genom att Skanska dessutom erbjuder biobränsletillverkad asfalt understryks den gröna ambitionen ytterligare. Biobränsle, i det här fallet baserad på raps, används vid uppvärmningen av asfaltmassan och koldioxidbelastningen reduceras därmed med 46 procent. Den totala klimatpåverkan för hela beläggningen minskar då med 18 procent. Skanska har fler nytänkande lösningar för att minska miljöbelastningen så långt som möjligt i nya infrastrukturprojekt. Bland annat så kallad gummiasfalt, där inblandning av gamla bildäck gör asfalten mer slitstark och bidrar till att sänka bullernivåerna, samt inblandning av högpresterande

bitumen som kraftigt förlänger vägens livslängd. – Man måste vara beredd att tänka långsiktigt och se investeringen ur ett livscykelperspektiv. De nya gröna lösningarna kan ibland innebära större investeringskostnader, men det återbetalas i form av mindre underhållsbehov och en klart förbättrad miljöprofil, förklarar Mattias Lundberg. Precis som i alla branscher kostar högre kvalitet lite mer även när det gäller asfalt. Vägen mår bättre och håller längre med bra produkter i grunden, och det går att åstadkomma stora förändringar med lite nytänkande – precis som Skanska redan bevisat på många ställen runtom i Sverige.

MED VÅR TEORI BLIR DINA MEDARBETARE BÄTTRE I PRAKTIKEN. Kompetensutveckla din personal hos oss! Ni får en skräddarsydd utbildning som bygger på många års forskning och nära samarbete med arbetslivet. Vi hjälper er att stå rustade inför framtida utmaningar. Välkommen att kontakta oss.

KOMPETENSUTVECKLING PÅ HÖGSKOLAN VÄST – HV.SE/UPPDRAG


38

FYRBODAL REGIONSSIDOR

AFFÄRSTIDNINGEN NÄRINGSLIV

Kundorienterat installationsbolag skapar långsiktig tillväxt Kundinriktat, kostnadseffektivt och med hög kunskapsnivå – så arbetar Fyrstads El. Efter att ha sadlat om från att vara ett traditionellt elinstallationsbolag till dagens teknikinriktade servicebolag erbjuder Fyrstads El kunderna en komplett leverans omfattande allt från konstruktion till service. Fyrstads El AB möter marknadens krav och tål att jämföras i konkurrens. Som en del av Fyrstadsgruppen är Fyrstads El en viktig aktör i Västsverige, en mångsysslare som med bredd och spets kan lösa det mesta inom tekniska installationer. Från konstruktion till service Vd Dennis Carlsson nämner att Fyrstads El har haft fullt upp under de senaste två åren, med en fortsatt stadig orderingång för 2014. Detta trots att många andra fortfarande står och stampar. På frågan om varför just Fyrstads El lyckas så bra svarar Dennis:

– Ett engagerat team. I förgrunden syns fr. v. Per Wretlund, platschef, Dennis Carlsson, vd och grundaren Bo Persson

Mats Mozelius.

– Vi har satsat på att bredda tjänsteutbudet och bli mer involverade i efterservice och kontinuerligt underhåll. På så vis lyckas vi knyta långsiktiga kontakter och får mer uppdrag från samma kund. Vi arbetar mer kundinriktat nu än någonsin, och är med under projektets hela livscykel – från projektering till efterkontroll, underhåll och kontinuerlig service av fastighetens olika system. På så vis har Fyrstads El gått från att vara ett traditionellt elinstallationsbolag till ett mer teknikinriktat servicebolag omfat-

tande allt från konstruktion till service. Förutom att det innebär ett stort kompetensmässigt uppsving ger utvecklingen också stora fördelar för kunderna som ser lönsamheten i att anlita en och samma partner för ett större antal tjänster. Det är effektivitet och lean produktion helt igenom. Komplexa installationsuppdrag Sverige behöver fler bostäder, och då inte minst en mångfald av olika upplåtelseformer, samt även mer verksamhetslokaler

som möjliggör nyetablering och vidareutveckling av våra industrier och företag. – Vår vardag kantas idag av mycket komplexa installationsuppdrag, exempelvis inom helautomatisering av fastigheter och larm samt inte minst fiberinstallationer. För att vara fortsatt konkurrenskraftiga måste vi vara lyhörda inför marknadens krav, samtidigt som vi vidareutvecklar vår verksamhet och vässar vår kompetens, säger Dennis Carlsson som också passar på att nämna att företaget för närvarande rekryterar för att möta en ökande efterfrågan i Fyrstadsregionen. Dennis Carlsson började själv som montör för drygt tolv år sedan och har under den perioden arbetat i olika roller för att slutligen landa på direktörstolen. Med insikt i det dagliga arbetets utma-

ningar vet han hur man bäst motiverar och utvecklar personalen, som för övrigt utgör bolagets främsta konkurrensfördel enligt Dennis Carlsson. Kort om Fyrstads El Fyrstads El etablerades så tidigt som 1980 av elektrikern Bo Persson. Idag ingår Fyrstads El i Fyrstadsgruppen tillsammans med 3 andra företag (Elpartner Väst AB, Sävedalens EL AB samt I´Connect AB). Fyrstadsgruppen ägs idag av Bo Persson tillsammans med Dennis Carlsson och ytterligare en anställd, Per Wretlund, platschef i Munkedal. Fyrstadsgruppens verksamhet täcker idag i stort sett hela Västsverige utmed Västkusten och ner till Halland med kontor placerade i Munkedal, Uddevalla och Göteborg.

Drömfabriken tryggar framtida arbetskraft En nytänkande utbildningssamordnare, med ambitionen att bli en drömfabrik som får såväl elever som lärare att växa och känna framtidslust, har bildats i Trollhättan och Vänersborg. I stark samverkan med industrin skräddarsys framtidens utbildningar för ökad tillväxt. Kunskapsförbundet Väst bildades för drygt ett år sedan och ansvarar för de tidigare kommunala gymnasieskolorna och vux-

Bror Dahlén går kursen för montörer El och hybridteknik. Jobbade tidigare på SAAB / Måleri. Foto: heter Jerzy Kowalski

enutbildningarna i Trollhättans stad och Vänersborgs kommun. I förbundets skolor går cirka 6000 elever fördelade på fem skolhus, varav ungefär hälften är gymnasieelever och andra hälften vuxenstuderande. Det första året har präglats av att försöka hitta nya förbundsformer där Kunskapsförbundets intressen förenas med det regionala näringslivets behov. Kunskapsförbundet utgör en kraftfull utbildningsaktör för både unga och vuxna i regionen och ser också detta som en av sina viktigaste roller. Det märks tydligt formuleringen av visionen En drömfabrik där du kan växa och känna framtidslust. Svarar på arbetsmarknadens behov Att med god kvalitet i utbildningarna ge både ungdomar och vuxna möjligheten att vidareutvecklas och skaffa nya kompetenser som väl passar in på de behov som finns på arbetsmarknaden är ett viktigt arbete att fokusera på tillsammans med det lokala näringslivet. Tillsammans med näringslivsenheterna i ägarkommunerna har Kunskapsförbundet skapat en modell för utveckling av framtidens eftertraktade utbildningar som verkligen leder till arbete.

Det baseras på uppsökande verksamhet med speciellt fokus på tillväxtföretag. – I Trollhättan har vi ringat in 140 av kommunens cirka 4000 företag som speciellt intressanta för samverkan. Vi har kontakt med företagen via kunskapsmäklare som reser runt i kommunen och skapar en bra grund för vidare samarbete. Samtliga företag har visat intresse för att arbeta vidare med kompetensutvecklingsfrågor tillsammans med oss, berättar Lennart Hansson, som ansvarar för vuxenutbildningen inom Kunskapsförbundet. Tillsammans med tillväxtföretagen skapar Kunskapsförbundet skarpa, eftertraktade utbildningar som får både individer och företag att växa. Som exempel har man redan första året skapat en utbildning för underhållstekniker med specialinriktning på stora konstruktioner, och mer är på gång. – Våra utbildningar omfattar ofta inslag från olika program, på så vis kan vi skapa mycket specialiserade utbildningar som svarar på ett verkligt behov hos arbetsgivarna, understryker Lennart Hansson. Skapar möjligheter för industrin De obligatoriska branschråden

Kim Andersson går MTU-utbildning på BS. Intresserad av den tekniska delen med motorer och elektronik. Vill kunna jobba med både last- och personbilar. Foto: heter Jerzy Kowalski

för gymnasieskolan är också en viktig arena där hela utbildningsbehovet diskuteras och här lyfts även frågor som rör planering av såväl yrkesvuxenutbildning och yrkeshögskola. Gymnasiechef Karl-Olof Pettersson berättar om Fordon- och transportprogrammets satsning genom MTU Väst som genomförs i samarbete med företrädare för motorbranschen, där man i nyrenoverade lokaler utgår från dagens moderna teknik i fordon som olika företag bistår med och som ständigt uppdateras till senaste modell och teknik. Ele-

verna genomför också utökad APL (arbetsplatsförlagt lärande) för att öka det företagsnära lärandet. – Vi är lyhörda och ser till att vara på plats tidigt i olika sammanhang för att skapa viktiga kontakter som kan leda till utökade möjligheter för oss, våra elever och våra företag i regionen. Vi levererar ren kompetens som stärker företagen och i förlängningen hela vår region som kraftfull tillväxtregion, säger Karl-Olof Pettersson.


AFFÄRSTIDNINGEN NÄRINGSLIV

FYRBODAL REGIONSSIDOR

39

ÅMÅLS KOMMUN


40

FYRBODAL REGIONSSIDOR

AFFÄRSTIDNINGEN NÄRINGSLIV

Specialisten på avfall och återvinning Det rikstäckande miljöföretaget SITA med 1100 anställda och 60 lokalkontor utvecklar och tillhandahåller lösningar som underlättar avfallshantering hos företag inom i stort sett alla branscher. SITA Fyrbodal med huvudkontor i Trollhättan har ett 40tal anställda och betjänar företag, kommuner och privatpersoner i hela Fyrbodal. – Vi ingår i den internationella koncernen Suez som tar hand om avfall åt 50 miljoner människor och ser till att det finns rent vatten hos 97 miljoner människor, berättar Magnus Geverts, produktionschef för SITA i västra Sverige. Affärsidén hos SITA är ett erbjuda kundanpassade tjänster inom avfallshantering och återvinning och därigenom skapa mervärde för kunder, ägare och andra i vår omvärld. – Vi jobbar mot både industrier, kommuner och privatpersoner och vi arbetar med hela kedjan, allt från att tömma avloppsbrunnar och ta hand om farligt avfall till källsortering, marksanering och miljökonsulttjänster, berättar

Magnus Geverts och fortsätter: – Vi är ett stort rikstäckande företag med lokal närvaro. På lokal nivå möter vi kunden på gemensam hemmaplan samtidigt som vi hjälps åt nationellt att finna nya lösningar på avfallshantering. Vi möter kunden på kundens egen marknad och jobbar aktivt tillsammans med dem för att sänka deras avfallsvolymer och höja återvinningsgraden. Magnus Geverts tycker att allmänheten och företag har blivit bättre på att återvinna de senaste åren. – För 20 år sedan hamnade det mesta avfallet i samma hög och gick sedan på deponi. Idag så sorterar och återvinner vi materialet och om inte det fungerar kanske man kan få ut energi av det. I sista hand får man deponera. Idag finns det miljöstationer där privatpersoner kan slänga sitt skräp och det har underlättat mycket för återvinningen. Medvetenheten om vikten av att värna om vår miljö är idag hög och hos oss svenskar kanske extra hög då vi har en så nära kontakt till naturen. Tar ansvar Som företag är SITA mån om att ta ansvar för både miljön och människan. – Vi har till exempel alkolås i

Ecosimplex Farligt avfall enkelt och säkert. Foto: Magnus Geverts

våra bilar. Det kostar naturligtvis att installera det, men vi vill inte att någon ska bli skadad. Våra miljöarbetare får inte åka bak på bilen, det tar lite längre tid men säkerheten kommer först. Dessutom har vi EXYPLUS installerat i våra bilar som kollar bland annat tomgångskörningen och hastigheten för att optimera körstilen och dra ner bränsleförbrukningen och minska miljöpåverkan, berättar Magnus Geverts. SITA jobbar också mycket framåt och försöker vara innovativ i sin verksamhet – Ecosimplex och Biosimplex. – Kunderna kan till exempel gå in på Internet och själva beställa utställning, hämtning och töm-

Alkolås för säkrare avfallshantering med människor i fokus. Foto: Magnus Geverts

ning av sina containrar och kärl. Vi har också en Facebook-grupp, där folk kan gå in och dela på en container för att få ner kostnaderna. Hjälp åt byggföretag SITA i Trollhättan har ett totalkoncept (MiljöCirkelnBygg) tillsammans med några av de större byggföretagen, som underlättar arbetet för snickarna och optimerar återvinningen.

– Vi skickar en av våra anställda till bygget som hjälper till att sortera så att snickaren slipper bära bråte. Det gör att byggarna kan fokusera på det de är bäst på – att bygga. Våra anställda vet hur man sorterar och hur man ska få så hög återvinningsgrad som möjligt, det är vi bäst på. De är med under hela byggtiden och ser till att avfallet hamnar i rätt container, berättar Magnus Geverts.

Den personliga flygplatsen för fyrstadsborna

Vår närproducerade frukost där tom porslinskoppen är närproducerad från Rörstrand i Lidköping.

Trollhättan Vänersborgs flygplats har reguljära förbindelser med StockholmBromma flygplats veckans alla dagar utom lördagar. Linjen till Bromma flygs av Golden Air med Saab 340, som har 36 stolar.

Flygplatsen i Trollhättan har sedan 1970talet varit en viktig knutpunkt för resandet till fyrstadsområdet. Det nuvarande namnet på flygplatsen har funnits sedan 1984. Året innan (1983) så bildade fyrstadskommunerna Trollhättan, Uddevalla, Vänersborg och Lysekil det gemensamma bolaget Fyrstads Flygplats AB.

– Golden Air flyger linjetrafik från Trollhättan till Bromma 20 gånger i veckan och tillbaka igen, totalt 40 turer. Utöver linjetrafik har vi också kraftledningsinspektioner, organdonationer, skolflyg och en del militär verksamhet, berättar flygplatschef Anna Råhnängen. När man flyger med Golden Air är man framme i Stockholms City på drygt en timme eller omvänt i Trollhättan. Köptes av Braathens I februari 2012 köptes Golden Air Flyg AB av Braathens Aviation, som äger Malmö Aviation och som året innan även köpte upp Sverigeflyg. I januari 2013 beslutade Braathens Aviation att linjen TrollhättanBromma ska övergå till Sverigeflygs regi

och man bildade ett nytt bolag för den linjen som fick ta med sig namnet Golden Air. Själva flygplanen och piloterna bytte namn till Braathens regional.

tan har vi gratis parkering inte långt bort och incheckningen går snabbt och enkelt. Dessutom serverar vi närproducerad mat ombord.

Näst största flygbolaget – Vad många inte känner till är att Braathens, som har kontor här i Trollhättan, är Sveriges näst största flygbolag. Även om vi bara har en linje som man kan köpa biljetter på så opererar vi för många andra linjer i Sverige. Braathens, som tidigare hette Golden Air, har funnits på flygplatsen länge och är en tung aktör inom det svenska flyget, säger Anna Nilsson, Chief Operating Officer för Golden Air. – Vi vill ta hand om passagerarna på ett personligt och smidigt sätt. Här i Trollhät-

Miljötillstånd Den 2 september 2013 fick Trollhättan Vänersborgs flygplats miljötillstånd, vilket innebär att flygplatsen får större kapacitet än idag. – Vi bäddar ständigt för att göra mer än vad vi gör idag. Det nya miljötillståndet ger oss möjlighet att ta emot en mycket mer varierad trafik och det hoppas vi att flygbolagen nappar på. Vi vet att det finns många resenärer som vill åka till andra destinationer och nu har vi skapat en grund för det, säger Anna Råhnängen.


AFFÄRSTIDNINGEN NÄRINGSLIV

FYRBODAL REGIONSSIDOR

Skanska bygger ut E6 i anslutning till Världsarvet i Tanum Långedalsvägen 38, 455 31 MUNKEDAL

Skanska bygger den sista motorvägsetappen på E6 mellan Oslo och Köpenhamn. Genom Bohuslän vid Världsarvet i Tanum, en sju kilometer lång sträcka mellan Pålen och Tanumshede, får E6 en ny sträckning som skonar världsarvet, förbättrar framkomligheten och höjer trafiksäkerheten.

Telefon 0524-814 90, 070-557 90 06 info@fyrstadel.se

Vi finns i tillväxtzonen mellan Göteborg och Oslo För att kunna arbeta i befintlig trafik på ett säkert sätt arbetar Skanska med såväl riskanalyser som beredning av arbetsmoment och trafikanordningsplaner. Skanska skall vara ledande inom arbetsmiljö och garantera säkerhet på och runt om byggarbetsplatserna för såväl medarbetare, underentreprenörer, leverantörer och allmänheten.

När den sista etappen färdigställts, och det blir enligt planerna under 2016, så har hela E6 genom Bohuslän blivit motorväg. Den 18,5 meter breda vägen förbättrar trafiksäkerheten och framkomligheten, och tack vare omläggning av sträckan förbättras också boendemiljön på slätten med minskade bullernivåer. Upprustningen kommer också att gynna upplevelsen för tusentals besökare till Världsarv Tanum och Vitlycke Hällristningsmuseum.

fiksäkerhetsrisker som måste åtgärdas. För att kunna arbeta i befintlig trafik på ett säkert sätt arbetar Skanska med såväl riskanalyser som beredning av arbetsmoment och trafikanordningsplaner. Skanska skall vara ledande inom arbetsmiljö och garantera säkerhet på och runt om byggarbetsplatserna för såväl medarbetare, underentreprenörer, leverantörer och allmänheten. Eftersom vägbygget sker i anslutning till ett världsarv är kraven samtidigt höga gällande bevarande av den naturliga miljön. Etappen omfattar bland annat sex broar och en cirka 250 meter lång bergtunnel som dras genom Gerumsberget. Broarna byggs så att hjortar och andra vilda djur kan

Höjd säkerhet och bättre miljö Bristerna med nuvarande väg är knutna till framkomlighet, trafiksäkerhet och miljöpåverkan. Vägen är smal, ett parallellt vägnät saknas, profilstandarden är låg. Detta utgör tillsammans med plankorsningar och ett stort antal fastighetsanslutningar höga traE6

Ulvesked Val

Häskje Avfallsanl. Kålstad

Skärbo

Underslös

Tågeröd

en

S nnäsrden

älv

bo

är

Sk

Oppen

Tanumshede

Säm

Säcke

163

Gramsås

Slänge Surtung Fossum

säl v

Lycke

Ge

rum

Greby

Klåvan

Nat.res.

Ti Vitlycke

Intagan

163

Långevatten

en

VINBÄCK Kleva

Kärra Hoghem

Lerdal

Grebbestad

90

Tegneby Ljungbytorp

Gerum

Stöberget

Norra Svandal

Ljungby

Halvordseröd

Björnås

Rör

Fröstorp

Nat.res.

Litsleby

t Ho

Rungstung

p or

Rörvik

sb

Kyrkoryk

k äc en

Ertseröd

Ku

Utäng

Ryk

Hovtorp Stämmen

Orrekläpp

numstrand

Björneröd

Nästegård

Kollemyr

Göteröd Ejgde 163

Grundevatten

Korndal Berg

Hala

Vik

n

myrarna

Lerdal

lve

Kalleby

Br

E6

Halsvik

n

ve äl

Trättelanda

s

Kämpersvik

An

Hagarna

Hud

Skogetorp

139

Österröd

Heljeröd

Svandal Sörgården

Norra Röd

Stora Anrås

Musöorden

Nordskog

Könnestorp Trättestad Nat.res.

Långesjö Lilla Anrås

Dale

Lunna

Åbrott

163

Solhem Bärby

Veddö Leran

Nordby

Ledum

Skistad

Rödhammar

Liveröd

Rabbalshede gård Möre

Långö Naturreservat Stora Köttö

illa öttö

Såtorp Sandbäck

Pålen

Norra Backa

0

2 km

77

Veberg Karlslund

Råröd Svälte

Lycke

Solberg

104

Hala

MÖRHULT

Fjällbacka

Kärill

Stuvängen

Rabbalshede

Kartan visar E6:ans sträckning genom världsarvet. Publiceras med tillåtelse från Trafikverket.

passera utan ökad risk. Vägen korsar även ett antal vattendrag, bland annat Gerumsälven. Skanska eftersträvar att utföra projekten på ett sätt som minimerar miljöpåverkan vilket bland annat innebär att personal med inriktning mot miljö finns på arbetsplatsen för att arbeta med dessa frågor. Ytterligare en grön arbetsplats Skanska påbörjade kontraktsarbetena våren 2013, trafikpåsläpp sker i juni 2015 och projektets färdigställande tid är beräknat till juni 2016. Byggkostnaden för projektet är beräknad till ca 453 miljoner kronor. – I dagsläget har vi ett hundratal personer sysselsatta och vi har flyttat det mesta av schaktmassorna och tunnelarbetena har kommit drygt hundra meter in i berget med bägge tunnlarna. Vi har även färdigställt tre broar, berättar Skanskas projektchef Henrik Nilsson. Projektet omfattas av Skanskas egen miljömärkning ”Grön arbetsplats”, som reglerar allt ifrån materialval, transport och återvinning till arbetsprocesser och arbetsmiljö. Grön arbetsplats är ett av flera initiativ inom det som Skanska kallar för Grönt byggande. – Vi har även upprättat en klimatkalkyl för att se vilken klimatpåverkan projektet som helhet har. Vi använder klimatkalkyler för att ta fram och verifiera alternativa lösningar samt för att jämföra med beställarens förfrågningsunderlag, förklarar Henrik Nilsson. Klimatkalkylen är således ett användbart verktyg för att beräkna mängden koldioxidutsläpp som vägbygget ger upphov till. Med hjälp av informationen kan Skanska vidta rätt åtgärder för att minska klimatpåverkan i framtida produktionsmetoder, konstruktioner och beläggningar.

www.bengtsfors.se www.bengtsforsutveckling.nu

SE VÅRT UTBUD AV

VUXENUTBILDNINGAR! LÄS MER PÅ NATURBRUK.NU

Medveten förändring Verktyg för att uppmärksamma behov och ta steg framåt - för dig i ditt sammanhang.

NEW PARADIGM COACHING Johanna Wallin Håfors 10, 455 95 Hedekas Tel. 0524-601 55, 0702-78 11 79 www.gallerihafors.se/newparadigmcoaching

41


42

FYRBODAL REGIONSSIDOR

AFFÄRSTIDNINGEN NÄRINGSLIV

Familjeföretag firar 85 år i västsvenska bilägares tjänst Kunskap och tradition, livslånga relationer och omtanke präglar Bröderna Brandts verksamhet än idag. Den framåtblickande och nytänkande stenhuggarsonen Stanley Brandt etablerade företaget 1929 med en anställd. I år firar Bröderna Brandt Bil AB 85 år i bilförsäljarbranschen tillsammans med sina 400 anställda. Tredje och fjärde generationen Brandt ser fram emot ett händelserikt år, bland annat med jubileumserbjudanden för gamla såväl som nya kunder. Oavsett vilket bilmärke kunden efterfrågar och oavsett var den köps så erbjuds en genomgående hög service för att göra bilägandet så enkelt som möjligt. Samma engagemang och långsiktighet genomsyrar verksamheten, från Säffle i norr till Uddevalla i söder och från Lysekil i väster till Skövde i öster. Det började på Västkusten Det började i Bohuslän på Västkusten och under flera decennier sålde Brandt enbart bilar och lastbilar av märket Volvo. Utbudet har breddats under åren liksom antalet försäljningsenheter. I takt med att marknaden förändrats, de stora märkena köper upp varandra och kundernas efterfrågan skiftar har Brandt etablerat sig på 17 orter och Volvo har fått sällskap av Ford, Land Rover, Dacia, Renault och Mazda. – Vi har vuxit både organiskt och genom förvärv. För knappt

två år sedan förvärvade vi Fordagenturen i Skaraborg och fick då ytterligare fem anläggningar. Det ser vi som ett mycket bra komplement till våra verksamheter på Västkusten, säger vd Sten Brandt, som driver Bröderna Brandt Bil tillsammans med sin bror Björn Brandt. Sten och Björn utgör tredje generationen. Nu har även fjärde generationen börjat i familjeföretaget och den starka drivkraft som Stanley Brandt en gång kän-

Stanley Brandt som vårvintern 1930 skall leverera sin första sålda lastbil, en Volvo LV 60.

de tycks leva kvar än idag. – Under jubileumsåret kommer vi att satsa mycket på att marknadsföra oss som ett gammalt familjeföretag med starka traditioner. Vi tror att det uppskattas bland kunderna, som känner att de får en trygg kontakt och

Stående från vänster Erik Brandt, Christopher Brandt och Sebastian Brandt, sittandes från vänster Sten Brandt och Björn Brandt.

en långsiktig partner i sitt bilägande, fortsätter Sten Brandt. God service en självklarhet Sten Brandt menar att det utan tvekan skapar trygghet för kunderna att vända sig till ett anrikt företag som är specialist på specifika bilmärken och som känner regionen väl. God service är en självklarhet för ett företag som Bröderna Brandt Bil, som bland annat erbjuder skräddarsydda serviceåtaganden. En annan förmån är Brandtkortet, Brandt Bils Volvokort som ger kunderna många unika erbjudanden, som exempelvis att handla räntefritt, olika rabatter och att tanka billigare oavsett bilmodell. – Genom dessa förmåner ser vi att vi får möjlighet att träffa våra kunder oftare, och inte enbart vid köp eller byte av bil vilket man vanligtvis inte gör varje år. Genom speciella serviceavtal får vi träffa kunderna med jämna

mellanrum, och vi kan skapa en helt annan typ av relation där vi naturligtvis strävar efter att skapa en kontakt som varar livet ut, förklarar Sten Brandt. Behåller hög expertis Nu när bilagenturerna inte längre är geografiskt fördelade ser vi inga begränsningar i antal bilmärken och utbud hos många av de större orternas bilhandlare. På Bröderna Brandt Bil vill man behålla fokus och specialisera sig på de märken man har idag, som alla kräver speciell kunskap. Det är sex olika märken och lika många system. – Vi lever i en cyklisk marknad och det har vi alltid gjort. Samtidigt finns det alltid – och kommer alltid att finnas – ett stort behov av transporter. Jag ser därför mycket ljust på framtiden, både för bilbranschen i stort och för vårt företag här på Västkusten, säger Sten Brandt avslutningsvis.

Länsförsäkringar investerar i regionens utveckling Länsförsäkringar står sig bra i tuff konkurrens och behåller förstaplatsen med landets nöjdaste försäkringskunder. Det kundägda företaget erbjuder dessutom helhetslösningar inom allt som rör bank och fastighetsförmedling. Kunderna värdesätter möjligheten att kunna vända sig till en och samma partner för många av livets viktigaste beslut, något som uppmärksammas gång på gång i olika kundundersökningar. Länsförsäkringar Älvsborg har anor som går tillbaka till 1841 då Elfsborgs Läns Brandstodsbolag grundades. Tillsammans med 22 andra länsbolag runt om i landet är Länsförsäkringar Älvsborg medlemmar i Länsförsäkringsgruppen. Företaget föddes ur de gröna näringarna och lantbruken runtom i regionen utgör fortfarande en stor del av kundgruppen, som under årens lopp utökats med kunder inom i princip alla branscher.

– En av våra främsta konkurrensfaktorer är att vi kan erbjuda det stora bolagets styrka samtidigt som vi kan vara personliga och lokala. Vår målsättning är att ge våra kunder, som också är delägare i bolaget, bra och prisvärda produkter inom områdena betala, spara, försäkra och låna, säger Sten Lundqvist, vd för Länsförsäkringar Älvsborg. Personlig service, trygghet och enkelhet Länsförsäkringar Älvsborg verkar i de 19 kommuner som tidigare utgjorde Älvsborg län och som nu ingår som en del i Västra Götalandsregionen. Den lokala förankringen är oerhört viktig. Med närmare 140 000 kunder från Tranemo i söder till Åmål i norr, tio lokala bank- och försäkringskontor, 20 lokala försäkringsombud och styrelse- & fullmäktigeledamöter med lokal förankring visar Länsförsäkringar sitt lokala engagemang där kunden alltid står i centrum. – Även om stora delar av de löpande bank- och försäkringstjänsterna kan skötas via nätet så är det personliga mötet oerhört viktigt, inte minst när det gäller de

stora frågorna som exempelvis bolån. Ofta är det ett av livets största beslut, och då vill man som kund känna trygghet i att ha en engagerad och lokal aktör, förklarar Sten Lundqvist. Som bank- och försäkringsbolag tar Länsförsäkringar hand om kundens hela ekonomi. Med personlig service och kloka bank- & försäkringslösningar erbjuds trygghet och enkelhet samtidigt som kunden får mer pengar över till sådant som förgyller livet. – Vår närhet gör att vi enkelt sätter oss in i kundens vardagsekonomi och kan erbjuda snabb och smidig skadereglering om något händer. Vårt gemensamma arbete för att förebygga skador ökar dessutom chansen för återbäring till våra sakförsäkringskunder, upplyser Sten. Engagemanget bidrar till att Länsförsäkringar år efter år har Sveriges nöjdaste kunder med växande marknadsandelar inom alla kategorier. Störst är man än så länge på sakförsäkringar. Skapar utrymme för tillväxt Länsförsäkringar bidrar till lokal såväl som regional tillväxt. I

Åmål har Länsförsäkringar bland annat varit delaktiga i uppstarten av det stora Måkebergsprojektet, ett av regionens mest uppmärksammade bostadsprojekt intill Vänerns strand. – De attraktiva bostäderna i Måkeberg kommer att öka inflyttningen i Åmål och därmed bidra till en fortsatt tillväxt i kommunen. Det blir ringar på vattnet som kommer att gynna hela regionen på sikt, menar Sten Lundqvist. Länsförsäkringar bidrar också

till utveckling genom att satsa på idrotts- och fritidsaktiviteter. Investeringarna i Arena Vänersborg är inte enbart inriktade på att stärka bandy som sport, utan även på att skapa utrymme för andra aktiviteter som gynnar Vänersborg med omnejd. Målet för Länsförsäkringar Älvsborg är inte att maximera vinsten utan att erbjuda sina kunder och delägare prisvärda produkter och hög servicegrad. Överskottet går tillbaka till regionen, kunderna och delägarna.

Sten Lundqvist och privatrådgivaren Benny Brolin.


AFFÄRSTIDNINGEN NÄRINGSLIV

FYRBODAL REGIONSSIDOR

43

Där varenda tass och morrhår räknas Värdet av den biologiska mångfalden är svår att omvandla och räkna i kronor och ören. Vi vet ännu inte allt om vad det skulle innebära om vissa arter försvann helt och hållet, men något som vi vet alldeles säkert är att vi människor är beroende av ekotjänster från naturen. Det är tjänster som är helt grundläggande för att vi ska kunna leva och må bra. Det borde vara en självklarhet att vi i gengäld tar hand om naturen och strävar efter att bevara alla arter som lever i den så långt vi bara kan. Alla kan inte göra allt, men vi kan och måste göra betydligt mer än vad vi gör idag. Det är man mycket medveten om på Nordens Ark, där varenda tass och morrhår räknas. Nordens Ark är en fristad för många utrotningshotade arter som trivs i det nordiska klimatet, och en idérik och in-

siktsgivande mötesplats för forskare, skolor, turister och företag. Kunskap förändrar Varje år tar Nordens Ark, som har öppet 365 dagar om året, omkring 100 000 besökare som får ta del av viktig kunskap genom att uppleva den mångfald som finns samlad här. Det verkliga mötet med djuren och naturen blir en stark upplevelse som besökarna tar med sig och som förhoppningsvis bidrar till ett ökat engagemang på lång sikt. – Vi är beroende av naturen och de ekosystem vi lever i. Det har skett en stor demografisk förändring och som samhället ser ut idag lever fler människor i städer än på landet. Det gör det generellt svårare att förstå hur viktig den biologiska mångfalden är, och just därför är vår roll så viktig. Vi måste informera och sprida kunskap som engagerar, förklarar Lena Lindén, vd för Stiftelsen Nordens Ark. Lena tar tigern som exempel. För hundra år sedan fanns ungefär 100 000 tigrar och åtta underarter. Idag finns enbart fyra underarter kvar och det totala antalet djur är förmodligen bara

3600. Nordens Ark håller levande genbanker av hotade arter för att på sikt kunna förstärka den vilda populationen. Om inget görs försvinner tigern helt och hållet inom ett par decennier. – Det är viktigt att skaffa sig en bild av statusen för hotade arter i dess naturliga miljöer. Det är först då kan man åstadkomma en bestående förändring, säger Lena. Därför arbetar vi även i fält med till exempel Amurtigern i ryska fjärran östern. Redan efter några år har vi kunnat konstatera att antalet tigrar har ökat tack vare de insatser vi gjort i samverkan med lokalbefolkningen. Skapar engagemang Nordens Ark drivs som en privat ideell stiftelse på Åby Säteri, och huvudsyftet är att ge utrotningshotade djur en framtid. Verksamheten finansieras i huvudsak genom gåvor, medlemmar, donationer och projektpengar. En del av investeringarna är EU-finansierade. Entréavgiften motsvarar ungefär en fjärdedel av finansieringen och Nordens Ark har 90konto. – För att skapa engagemang bedriver vi utbildningsverksam-

het från förskola till universitet, berättar Lena M Lindén. Vi har en egen förskola som vi kallar för Djur och skur, vi tar regelbundet emot skolklasser och vi var dessutom med och initierade en ny utbildning vid Sveriges lantbruksuniversitet i Skara. Det är vår strategi att tidigt i åldern grunda intresset för djur och natur som sedan får gro och utvecklas redan från förskoleåldern. Nordens Ark når dessutom företag och organisationer genom att erbjuda unika konferenspaket. Nattvandring och middag med vargar skapar en helt annan dimension där mötet med djuren lyfter konferensen. Att få möta djuren i verkligheten skapar ett engagemang som ofta varar livet ut. Nordens Ark anordnar bland annat personaldagar där deltagarna i mindre grupper får vara med och sköta djuren.

Mellerud på Vänern Den lilla kommunen med det stora utbudet. Offentlig och kommersiell service, kommunikationer, kultur, natur …

Projekt Ekopark I januari 2011 inleddes ett stort projekt för att öka mångfalden utanför den zoologiska parken på Åby Säteri. Projekt Ekopark är ett av Nordens Arks mest omfattande artbevarande projekt och bedrivs i skogs- och kulturlandskapet som omger Nordens Ark. Området har tidigare dominerats av granskog och den biologiska mångfalden har hämmats. Det blir nu istället en nystart där omkring 300 hektar mark restaureras och området på sikt återställs till betes- och våtmark, ungefär som det såg ut på 1700-talet. Redan nu har många arter börjat komma tillbaka. Projektet invigs officiellt i maj men besökare på Nordens Ark kan redan nu ströva fritt på vandringslederna genom det öppna beteslandskapet.


44

FYRBODAL REGIONSSIDOR

AFFÄRSTIDNINGEN NÄRINGSLIV

Nordea överträffar kundernas förväntningar Företagsledaren Stig Arvidsson har höga förväntningar på sin bank och samarbetspartner Nordea. Som vd för ett synnerligen expansivt byggbolag i en av Västsveriges mest tillväxtbenägna regioner har Stig behov av avancerade tjänster som ställer krav på bankens kompetens. Han ser framförallt Nordeas förmåga att samla all kunskap under samma tak som ett bra stöd för vidareutveckling av det egna företaget. Wikströms Byggnads AB i Uddevalla befinner sig i ett expansivt skede. Det byggs mycket i Uddevalla och orderboken är fulltecknad för i stort sett hela 2014. Utvecklingen har gått fort, och då ser vd och delägare Stig Arvidsson det som extra viktigt att få stöd från banken. – Jag ser det som en trygghet att jag kan få kontakt med Nordea närhelst jag behöver det. Vi är ett byggbolag med behov inom många olika tjänsteområden, samtidigt växer vi just nu. Dessutom står vi inför ett generationsskifte och här ser jag bankens kompetens som ovärderlig. Nordea har hittills lyckats överträffa mina förväntningar på alla plan, säger Stig.

Från vänster Mattias Abrahamsson, kontorschef företagskontoret Fyrbodal, Stig Arvidsson och Tobias Andersson, placeringsrådgivare, Private Banking. Foto: Jacob Wahlin

Allt bygger på långsiktiga relationer Det som Stig Arvidsson upplever som en hög tillgänglighet utgör kärnan i Nordeas koncept för Private Banking. – Att få kontakt med ett kundteam som fokuserar på den enskilda kundens behov och önskemål är oerhört uppskattat. Vi möter kunderna på lokal nivå och lägger resurser på att verkligen förstå deras verksamhet, säger Tobias Andersson, som ansvarar för Private Banking på Nordea i Uddevalla. Att möta kunden på kundens

villkor är speciellt kännetecknande för Nordea. – Vi strävar alltid efter att lära känna våra kunders verksamhet så bra som möjligt eftersom det öppnar för ett djupare samarbete och ger oss möjlighet att etablera långa relationer. Vår förhoppning är att kunderna känner att vi kan bidra till deras utveckling genom att erbjuda rätt rådgivning i rätt skede, säger kontorschef Mattias Abrahamsson. Stig Arvidsson bekräftar Mattias uttalande om långsiktiga relationer. Wikströms står inför ytterligare förändring med kom-

mande generationsskifte, ett arbete som redan påbörjats och som bygger på en mycket lång framförhållning. – Vi planerar för de kommande tio åren. Då är det viktigt att banken arbetar på samma sätt och också tänker långsiktigt, poängterar Stig. Nordeas bidrag till en hållbar utveckling Enbart under 2013 utökades Wikströms med ytterligare fyra anställda. När Stig och kollegan Per Samuelsson köpte bolaget 1991 hade man fyra anställda to-

talt, idag sysselsätter Wikströms ett 20-tal personer på årsbasis. – För oss är det en självklarhet att arbeta lokalt och ta vara på de möjligheter som finns här. Det gör vi bland annat genom de tjänster vi levererar till Wikströms. Vi förvaltar våra kunders kapital med långsiktighet och efter kundernas specifika önskemål. Det är en del av vårt bidrag till en hållbar utveckling i Uddevalla och närregionen, understryker Tobias Andersson och Mattias Abrahamsson.

Kunskap ökar förmågan att agera i akuta situationer Bränder och andra olyckor medför stora kostnader för samhället årligen. Incidenterna orsakar skador på miljö, egendom och ibland även människor. Det åligger varje kommun att se till att rätt insatser sätts in vid eventuella bränder eller andra olycksfall. I Färgelanda, Mellerud, Trollhättan och Vänersborg har man valt att samarbeta över gränserna med ett gemensamt kommunalt räddningstjänstförbund, Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF), som svarar för räddningstjänst och förebyggande verksamhet, utifrån lagen om skydd mot olyckor (LSO). Medborgarnas trygghet och säkerhet i samhället blir en allt viktigare fråga för kommun, landsting och stat. Samtidigt som kraven ökar på effektiva insatser i akuta lägen fokuseras allt mer arbete kring förebyggande insatser av olika slag. Under 2012 uppgick antalet utryckningar i medlemskommunerna till cirka 1400, fördelade på olika typer av inci-

denter där brand i byggnader, trafikolyckor och automatiska brandlarm var de mest förekommande. Medborgarna mer riskmedvetna Förbundet ansvarar för nio räddningsstationer varav två är heltidsbemannade i Trollhättan och Vänersborg. Övriga stationer bemannas på deltid av arvodesanställd personal med jourberedskap. Att snabbt vara på plats vid ett larm är en viktig del av verksamheten, men att förhindra att en olycka sker är ett högt prioriterat arbete i förbundet. NÄRF har utvecklat olika program för att arbeta förebyggande i enlighet med visionen: trygghet, säkerhet, omtanke och kvalitet. Att utbilda och informera allmänheten är en

viktig del av arbetet. – Medborgarna måste bli mer riskmedvetna och medvetenheten måste grundas tidigt. Därför har vi ett utpräglat barn- och ungdomsarbete där vi tar emot ett antal barn och ungdomar varje år som får en insikt i vår verksamhet och framförallt vikten av att själv vara med och förebygga olyckor, berättar Patrick D’Imporzano, avdelningschef på Tillsynsavdelningen, NÄRF. Kunskap ökar förmågan att agera Enligt Patrick D’Imporzano handlar en stor del av det förebyggande arbetet också om att stärka den enskilda individens förmåga att agera vid en olycka. Genom att kunskap förankras höjs också förmågan att agera

eftersom individen får större tilltro till sin egen kapacitet att hjälpa. – Vi har utvecklat ett utbildningspaket som ska stärka kommunens personal i brandskyddsfrågor. Vi säljer också en liten del utbildningar till företag runtom i regionen. För att vi i framtiden ska kunna minska risken för brand och olyckor ännu mer måste vi bli synliga på alla nivåer i samhället och möta kommuninvånarna på nya sätt, förklarar Patrick D’Imporzano. Förbundet planerar för att implementera ett femte skiftlag där operativ personal skall kunna delta i större utsträckning i det förebyggande arbetet ute i kommunerna med b.la. information

och rådgivning till kommuninvånarna, för att stärka den enskildes kunskap och förmåga att agera i händelse av brand. Ett annat exempel på hur NÄRF möter medborgarna är ungdomsbrandkåren. Det är ett initiativ som omfattar ett tiotal ungdomar årligen och som ger praktisk insikt i en brandmans vardag samt en del grundläggande kunskaper om brand, olyckor och hur man ska agera i akuta situationer. På lång sikt kan arbetet också skapa intresse bland ungdomar som därefter söker sig till branschen och därmed tryggar den långsiktiga kompetensförsörjningen.


AFFÄRSTIDNINGEN NÄRINGSLIV

FYRBODAL ÅMÅL

45

Gästvänliga Åmål storsatsar på ny stadsdel Ljusfest, bluesfestival, bokdagar, fiskehelger och allehanda familjeevenemang fördelade över hela året – Åmål är en evenemangsstad som platsar bland eliten. Samtidigt som det är liv och rörelse året om kan besökare och boende njuta av avkoppling i den orörda dalsländska naturen. Den tydliga natur- och friskvårdsprofilen genomsyrar också de satsningar som kommunen gör för att öka intresset för Åmål. Den planerade bostadsbyggnationen på Måkeberg är ett ypperligt exempel på de storslagna satsningar som görs i Åmål för en hållbar framtid. Kommunen nappade snabbt på idén om att omvandla en parkeringsplats till attraktiva, strandnära boenden av samma klass och rang som de eftertraktade lägenheterna i Hammarby sjöstad i Stockholm eller det uppmärksammade Eriksbergsområdet i Göteborg. Åmål har, precis som de två största städerna i landet, ett fantastiskt läge nära vattnet som kan utvecklas ännu mer för att öka attraktionskraften för hela regionen. Ny stadsdel utmed Vänerns strand I samverkan med Måkeberg AB utvecklar kommunen en helt ny stadsdel i centrala Åmål. Utmed Vänerns strand planeras det för hundratals nya bostäder med närhet till gästhamn, all tänkbar service och fritidsaktiviteter. Samarbetet bygger på flera år av förberedelser och byggnationen väntas nu komma igång i början av 2014. – Vi är övertygade om att satsningen kommer att bli en vändpunkt för Åmål, säger kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson. Vi har oerhört mycket att erbjuda i form av evenemang och friluftsliv, Åmål är ett omtyckt besöksmål som lever upp under sommaren. Med byggnationen på Måkeberg vill vi visa att kommunen såväl som våra lo-

Åmål har ett unikt läge vid Vänern. Gästhamnen ligger ett stenkast från centrum och ger möjligheter till naturupplevelser i direkt anslutning till charmiga butiker och caféliv. Staden har bra kommunikationer både till västsverige och Värmland och ligger i den attraktiva tillväxtzonen mellan Oslo och Göteborg, kallad Position Väst. Foto: Thomas Hedenberg, Åmåls Kommun

kala företag är villiga att satsa på framtidens Åmål som en levande kommun året om. Strategin är egentligen enkel. Genom att öka Åmåls attraktivitet som boendeort lockas fler till regionen. Det innebär ökade möjligheter för lokala företag, befintliga såväl som nya. – Projektet är mycket uppmärksammat i regionen och vi känner att våra företag är förväntansfulla. Det pratas mycket om framtidens Åmål och många väntar nu på att byggnationen ska komma igång, berättar näringslivsutvecklare Marianne Carlsson. Extra intressant är att den absoluta eliten av arkitekter intresserat sig för projektet och husen är ritade av Gert Wingårdh, något som gör att Måkeberg uppmärksammas landet över. Borgar för hållbar livsstil Dalsland har länge varit en ut-

Här är kvartetten som alla drar sitt strå till stacken när det gäller Åmåls näringslivstillväxt: kommunchef Jeanette Lämmel, kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson, näringslivsutvecklare Marianne Carlsson och kommunikatör Carina Wrangberth. Foto: Jan Andersson, Åmåls kommun.

flyttningsregion. Den starka utvecklingen i Åmål kan bidra till att vända trenden men det krävs ett ökat engagemang genom hela regionen. – Vi måste bli ännu bättre på att ta tillvara på de unika värden som vi har här i vår region, konstaterar Jeanette Lämmel, tf. kommunchef i Åmål. Att göra Åmål ännu mer attraktiv som boendekommun är en del av det, samtidigt som vi borgar för en hållbar livsstil tack vare vår småskalighet. Med korta avstånd kan människor leva mer hållbart med bibehållna goda levnadsvillkor.

Foto: Thomas Hedenberg, Åmåls Kommun

Stärker handelsstaden Åmål Åmål är en gammal stad med anor från 1600-talet. Måkeberg blir en modern stadsdel mitt i den gamla stadens anrika miljöer. Parallellt pågår också projekt för att stärka Åmål som handelsstad, med fokus på centrumhandel för att bidra till mer aktivitet i stadskärnan. – Kommunen har bra samarbeten med både handlare och fastighetsägare. I samband med utvecklingen av Måkeberg kommer vi att satsa på ett gemensamt centrum för handel istället för två. Vi har länge varit beroende av en stark tillverkningsindustri där många aktörer nu flyttat produktionen utomlands. Då krävs det att vi snabbt kan ställa om och satsa på andra värden, där handeln är en viktig del, förklarar Marianne Carlsson.

nan viktig faktor för att lyckas. Utmed Europaväg 45 ligger Åmål som ett naturligt stopp på väg till skidorter som exempelvis Branäs. Genom strategiska satsningar hoppas kommunen på ett större intresse bland alla de resenärer som gör tillfälliga stopp i kommunen. Om de får upp ögonen för vad Åmål har att erbjuda är chansen stor att de kommer tillbaka för att få uppleva mer av Åmål som besöksmål.

Omtänksamma, genuina, aktiva och modiga Bra kommunikationer är en an-

Måkeberg, ett steg in i framtiden. Åmåls kommun har genom ett avtal med Måkeberg AB beslutat att utveckla en ny funktionsblandad stadsdel i anslutning till Vänern. Målet är att kommunen skall växa och erbjuda attraktiva boendemiljöer. Illustration: Wingårdh arkitektkontor AB

– Som en del i satsningen med att marknadsföra kommunen kommer vi att sätta upp ett antal LED skyltar utmed E45 med information om kommande evenemang och det goda livet i Åmål. Detta är också en del av vår långsiktiga vision för 2020, då Åmål ska vara Sveriges mest gästvänliga stad grundat på värdeorden ”omtänksamma, genuina, aktiva och modiga”, berättar kommunikatör Carina Wrangberth.


46

FYRBODAL ÅMÅL

AFFÄRSTIDNINGEN NÄRINGSLIV

Svenskt stål biter När det ställs höga krav på kvalitet och service, när det inte går att kompromissa i fråga om leveranssäkerhet och när korta ledtider efterfrågas är Håkansson Sågblad en partner att räkna med. Många framgångsrika och i flera fall även globalt ledande tillverkningsföretag har samlats i Åmål. Här, alldeles intill landets största sjö, tillverkas produkter och komponenter som kanske inte alltid syns men som används överallt i samhället – världen över. Håkansson Sågblad är en sådan aktör. Kvalitet före pris Verksamheten etablerades som familjeföretag 1944. Redan tre år senare fick Håkansson Sågblad sin första exportkund, och på den vägen har det fortsatt. Idag går drygt 90 procent av produktionen på export. Håkansson Sågblad är en liten

aktör globalt sett, men en väldigt viktig partner för många av världens främsta tillverkare inom metallindustrin, inte minst underleverantörer till fordonsindustrin. Livsmedels- och träindustrierna är också viktiga kundsegment som kräver specialiserade sågblad av högsta kvalitet. – Vi tror på en fortsatt tillväxt inom kvalitetsmedvetna kundsegment och satsar specifikt på marknader där kvalitet och service går före lågt pris. Vi ser en stark tillväxtpotential i Asien, där många tillverkningsföretag gärna köper svensktillverkat, säger vd Olle Berggren. Fortsatt expansion En annan intressant marknad är Sydamerika, som kommer att ta längre tid att bearbeta men som på längre sikt kan bli en betydande marknad för Håkansson Sågblad. Även här efterfrågas hög kvalitet och ”Made in Sweden” förknippas med starka, pålitliga varumärken. – Vi brukar säga att svenskt stål biter. Även om vi är hårt kon-

kurrensutsatta och prispressen ökar så tror vi på en fortsatt uppgång, fortsätter Olle Berggren. Kommande investeringar omfattar ett nytt produktsortiment under 2014 som blir ett komplement till dagens modellprogram. Lever på gott rykte Håkansson Sågblad levererar uteslutande högkvalitativa och pålit-

liga produkter. Under de senaste åren har åtskilliga miljoner kronor investerats för att stärka produktionsanläggningen. – Vi har en unik yrkeskunskap här i Åmål. Maskiner kan flyttas, men yrkeskunskap och stolthet finns i bygden och därför kommer även vi att finnas kvar här, förklarar Olle Berggren. Det handlar om kunskap och

erfarenhet som inte kan mätas i kapital. – Tack vare våra medarbetares kompetens och engagemang har vi lyckats bygga upp en verksamhet med ett rykte som når långt utanför landets gränser, ja faktiskt långt utanför Europas gränser. Det ser vi som vår främsta framgångsfaktor.

Lastbilscentralen med närhet och mångsidighet Effektivitet och bredd, personalens, delägarnas och deras anställdas kompetens samt närhet till kund och marknad gör LBC Värm-Dal AB till en attraktiv och långsiktig partner. Bolaget ägs av 64 delägare verksamma inom transport-, entreprenad-, anläggning-, grus- och miljöbranschen. Tillsammans med delägarna och deras personal sysselsätter företaget cirka 200 personer.

LBC Värm-Dal AB bildades 1 september 1998 genom att LBC Åmål och LBC Säffle gick samman. Året därpå anslöt även lastbilscentralerna i Mellerud och Årjäng. Det gemensamma bolaget har sitt huvudkontor i Åmål, men för närvarande finns även kontor i Mellerud, Säffle och Årjäng. – Vi har närhet till kunderna och en stor mångsidighet eftersom vi har maskiner och fordon

för alla förekommande arbeten, säger Peter Håkanson, vd på LBC Värm-Dal. LBC Värm-Dal kör med egen linjetrafik dagligen till Göteborg, Skåne, Västergötland och Värmland. Bolaget har dessutom linjetrafik på Småland och Östergötland två dagar i veckan och trafikerar Stockholm fyra dagar i veckan. Transporter körs också dagligen till Oslo och därutöver trafikeras hela Norge och Dan-

Välkommen att etablera dig i Munkedals kommun! Munkedals kommun har ambitionen att ständigt ha gott om industrimark för nya etableringar och vi jobbar aktivt med nya områden mellan Munkedal och Håby.

Fjärrtransporter.Vi utför dagliga transporter åt de lokala företagen till bl a Norge, Skåne, Småland,Västergötland.

mark efter behov. Bland kunder kan nämnas Svevia, Moelven, GDL Transport, DHL Express, Peab Sverige AB, Grus & Asfalt AB, Nordic Paper, Stora Enso och Vänerbränsle. Järnväg och båttrafik – Vi tittar nu på att kunna utöka användningen av järnväg för att både ta in och skeppa ut material. Vi har också planer på att lagerhålla material som kommer via båt eller järnväg och förse kunderna med material via avrop. Vi har en fantastisk djuphamn i Åmål. En av våra delägare, som har en bergtäckt, körde nyligen ut en båt med 4000 ton grus från Åmål till Stockholm och vi har fler båtar på gång som ska köra grus till Göteborg, berättar Peter Håkanson. Företagets containerterminal i Åmål hanterar cirka 1300 containrar per år för import och export via Skandiahamnen i Göte-

borg. Man lossar och lastar också vanliga godsvagnar till eller från kund. – Verksamheten med containerterminaler skulle kunna växa och bli ännu större för vår del i både Dalsland och Värmland, säger Peter Håkanson. LBC Värm-Dal förfogar över cirka 150 enheter, allt från fjärrbilar till grus- och asfaltsbilar, grävmaskiner, hjullastare samt olika specialfordon. I verksamheten ingår också vinterväghållning, som plogning och halkbekämpning. – Vi har nu vunnit en upphandling som innebär att vi ska ta hand om drift och underhåll av en återvinningscentral i Årjäng, berättar Peter Håkanson. Hård konkurrens Peter Håkanson märker att konkurrensen inom åkeribranschen är hård, inte minst på fjärrtrafiken.

– Det är allmänt känt att utländska chaufförer kör transporter för mycket låga summor. Det är viktigt att politiker, åklagare och myndigheter får upp ögonen på den här problematiken och agerar på något sätt, säger Peter Håkanson och fortsätter: – Det vi lever på är att vi gör ett synnerligen gott jobb till en rimlig kostnad för kunderna. De behöver heller aldrig vara oroliga för att godset inte kommer dit det ska i rätt tid och dessutom kan vi utföra kringtjänster om så önskas. LBC Värm-Dal har haft en positiv utveckling sedan starten 1998. Omsättningen på knappt 223 miljoner kronor för 2012 var den största hittills för bolaget. – Vi ser framtiden an med tillförsikt och hoppas att upprustningen av slussarna i Trollhättan blir av då det är avgörande för hela Vänerregionen, säger Peter Håkansson.


AFFÄRSTIDNINGEN NÄRINGSLIV

FYRBODAL ÅMÅL

47

The TPE Supermarket I natursköna Åmål, alldeles intill Vänerns strand, tillverkas det innovativa materialet TPE i Elastos högteknologiska anläggning. Elasto är lite som kommunens flaggskepp, både när man talar om nytänkande och teknik i framkant samt hållbar utveckling. I företagets nya strategi lyfts hållbarhet fram som nyckelkomponent i samtliga projekt och uppdrag – idag och i framtiden.

Elastos produktionsenhet i Åmål är en av fyra systerfabriker som samtliga är inriktade på utveckling och tillverkning av Thermoplastic Elastomer, TPE. Övriga enheter, som precis som Elasto i Åmål drivs som egna företag

under Hexpol TPE Group, finns i England, Tyskland och Kina. – Vår vision är att utveckla världens renaste anläggning för tillverkning av TPE, säger Kjell Fagerström, vd Elasto Sweden AB. Marknaden för TPE Produkter framställda av TPE finns och används i stort sett överallt i samhället idag. Tandborstar, bilmattor och medicinsk utrustning – TPE används inom mycket skilda branscher med det gemensamma draget att kraven på hållfasthet, flexibilitet och kvalitet är höga. – Marknaden utvecklas och växer kontinuerligt i takt med att fler applikationer tillkommer. Samtidigt tillkommer fler leverantörer och konkurrensen blir tuffare, informerar marknadschef Jill Bradford, Elasto UK.

Kjell Fagerström, VD Elasto Sweden

Team Elasto Elastos produkter finns överallt – världen över. Marknaden är glo-

Elasto Sweden AB: Elastos fabrik i Åmål ligger alldeles intill Vänerns strand. En kreativ miljö som föder kreativa innovationer för framtiden. Elasto Sweden Granules: Elasto producerar granulat, som omvandlas till allehanda produkter i kundernas processer. Bland slutprodukterna hos kund finns allt från leksaker till medicinsk utrustning.

bal, samtidigt har Elasto ett lokalt engagemang där man bland annat stöttar den lokala skolan. Kjell Fagerström sitter i styrelsen för Säffle-Åmål Teknikcollege och bidrar därmed till att förena skolans och industrins intressen. – Det är viktigt att vi kan förmedla fördelar för ungdomar att söka sig till industrin. Det är en del i arbetet med att trygga kompetensförsörjningen framöver, förklarar Kjell. – Vi bedriver ett kontinuerligt

Vi ffin in i ns i din närhet. Det viktigaste fö för oss är att du som kund känner dig trygg och nöjd med ditt val av bil och oss som återförsäljare.

kompetensutvecklings- och utbildningsarbete och värnar om vår företagskultur med en ren och trivsam arbetsplats, där individen har möjlighet att växa och utvecklas i sin roll. ”Team Elasto” är i sig en viktig del av företagets framgång, tillägger Jill Bradford. Tillväxt och möjligheter Elasto har expanderat stadigt sedan verksamheten flyttades till Åmål från södra Sverige på 1980-talet. Tillväxten har fortsatt trots konjunktursvängningar, Kjell Fagerström är säker på att det är Elastos goda rykte som ligger bakom den positiva utvecklingen.

– Vi refererar ibland till vår verksamhet som ”The TPE Supermarket”, eftersom vi tillhandahåller produkter för i princip alla branscher. Då vi inte är beroende av ett fåtal kundsegment blir verksamheten samtidigt mindre konjunkturkänslig, poängterar Kjell Fagerström. Elasto fortsätter att växa bland annat inom den medicinska sfären och i den nya strategin lyfts medicinska applikationer som ett område att satsa ännu mer på framöver. Detta är något som också förenas med visionen om att bli världens renaste produktionsanläggning för TPE.


48

FYRBODAL ÅMÅL

AFFÄRSTIDNINGEN NÄRINGSLIV

Prisbelönt UF på Karlbergsgymnasiet Karlbergsgymnasiet värnar om individens frihet att själv få välja sin framtid. Under gymnasietiden görs många viktiga val som kan komma att påverka stora delar av våra liv, därför är det så viktigt att valen görs med omsorg och med bästa möjliga stöd från omgivningen. Skolan har utan tvekan en central roll i ungdomars val och påverkar till stor del hur deras framtid kommer att se ut. Redan i lägre årskurser är det påtagligt. Gymnasieskolan har en ännu tydligare roll, det är just här som grunden för högre studier och framtida yrkesval läggs. Karlbergsgymnasiet i Åmål strävar efter att ge en så bred grund som möjligt. Här varvas högskoleförberedande program med renodlade yrkesprogram. Även yrkesprogrammen kan dock vara högskoleförberedande om eleven själv vill det, genom individuella val. Entreprenörskap gynnar alla På Karlbergsgymnasiet finns starka entreprenöriella inslag inom samtliga program, även inom gymnasiesärskolan som är en del av Karlbergsgymnasiet. – Vi stöttar Ung Företagssamhet, UF, eftersom vi vet att de erfarenheter man får genom att

starta upp en egen verksamhet är mycket värdefulla oavsett om man tänker sig en framtid som egen företagare eller inte. Att formulera en affärsplan och sträva efter ett specifikt mål stärker självkänslan, därför uppmuntrar vi alla elever att satsa på UF, berättar rektor Maria Melander. UF är ett obligatoriskt inslag på Handels – och administrationsprogrammet, Ekonomiprogrammet samt Barn- och fritidsprogrammet. Genom individuella val kan elever på alla program delta i UF. – Jag brukar säga att det inte är själva företaget som är det viktiga utan resan dit, säger Maria. Karlbergsgymnasiets elever deltog i riksfinalen i UF-SM 2013 och vann stort. Det blev guld flera gånger om. En av företagsidéerna belönades till och med två gånger i olika kategorier. Detta är den största utmärkelsen hittills bland samtliga av regionens gymnasieskolor. Att satsa på UF är också ett sätt

UF-eftersöksakuten som våren 2013 kammade hem två första priser och ett andra pris vid SM för UF-Ung företagsamhet i Stockholm. Foto: Ung Företagsamhet

att bekämpa ungdomsarbetslösheten i Åmål och övriga regionen. Nationell fotbollsprofil Karlbergsgymnasiet erbjuder snart nio program enligt den nya gymnasieskolans riktlinjer från 2011. Programmen är: Barn och fritid, Ekonomi, El- och energi, Estetiska programmet med de två inriktningarna musik respektive

bild och formgivning, Handelsoch administrationsprogrammet, Industritekniska, Naturvetenskaps- samt Samhällsvetenskapsprogrammet. En nyhet inför 2014 är att skolan startar Vård och omsorgsprogrammet. Utöver dessa finns även Introduktionsprogrammen och gymnasiesärskolan. Karlbergsgymnasiet är även idrottsgymnasium med nationell

fotbollsprofil (NIU). Eleverna erbjuds möjlighet att träna inför elitfotboll samtidigt som de får en fullgod gymnasieutbildning. – Vi har 20 platser årligen och stor konkurrens om dessa. Vi har byggt upp en fantastisk miljö med mycket fina träningslokaler och kommer att satsa ännu mer på att stärka idrottsprofilen framöver, säger Maria Melander avslutningsvis.

Årets affärsbank 2013 För tredje året i rad fick Handelsbanken kundernas förtroende då banken valdes till Årets Affärsbank 2013. Handelsbanken fick ett betyg på 4,8 vid Finansbarometerns marknadsundersökning och det är det högsta betyg som har utdelats till någon bank i den här undersökningen. Handelsbanken grundades 1871 och har idag drygt 11.000 medarbetare och verksamhet i sammanlagt 24 länder.

På kontoret i Åmål sysselsätts fem medarbetare under ledning av kontorschef Cecilia Blom. – Anledningen till att vi har utnämnts till Årets Affärsbank är i grund och botten att vi har en långsiktighet i våra relationer med kunderna. Vi är en stabil bank och finns på plats i vått och torrt vare sig det är bra eller dåliga tider, säger hon. Handelsbanken är en universalbank med ett komplett utbud av finansiella tjänster för såväl företag som privatpersoner: traditionella företagstjänster, investment banking, trading, finansiering, placering inom aktie- och

Hur barnen lyckas under sin skoltid har stor betydelse för hur de lyckas i resten av livet! Vi vet av forskning att resultaten i skolan har stor betydelse för hur individer utvecklas mot att bli engagerade och delaktiga samhälls-medborgare med ett gott liv. Vårt mål är att alla barn och elever ska nå goda resultat och uppleva lust och glädje i sitt lärande. I Munkedal arbetar vi systematiskt med barnens lärande i förskolan och genom hela skoltiden och vi ser en röd tråd i detta arbete från förskolans lärandeuppdrag och genom skolans arbete för g od måluppfyllelse i alla ämnen. Vi arbetar för alla pedagogers samsyn i detta uppdrag och för likvärdighet i kommunen. Kommande och innevarande år arbetar vi speciellt med att utveckla under visningen i matematik och med språk-, läs- och skriivutv vutveckling lingg. Alla pedagogiska verksamheter gör sin del av uppdraget och arbetet stöttas av ett aktivvt värdegr undsarbete. Vi poängterar arbete med tryg ghet och studiero och att våra pedagogiska verksamheter ska inkludera alla barn och elever.     9L JHU EDUQ RFK HOHYHU P|MOLJKHWHU WLOO LQÁ\WDQGH |YHU sitt arbete i förskolan, på fritidshemmet och i alla skolverksamheter. Pedagoger och annan personal som söker arbete hos oss ska förstå och omfatta helheten i lärandeuppdraget, vara goda lagspelare och se möjligheter i alla barn och all samverkan; med föräldrarr, med kollegorr, med elevhälsan, med socialtjänst, barn och ungdomspsykrati och med andra. Välkommen till Munkedals kommun!

räntemarknad samt personförsäkring. Handelsbankens organisation är starkt decentraliserad och det lokala bankkontoret har en stark ställning. – Vår filosofi är att utgå från kundens behov. Vi jobbar efter kyrktornsprincipen och försöker profilera oss på vår marknad, säger Cecilia Blom. Handelsbankens lokalkontor är självstyrande och de flesta beslut fattas på plats. Detta ger korta beslutsvägar och snabba svar för kunden. En fullsortimentsbank – Vi är en fullsortimentsbank och finns över hela världen. Om någon av våra kunder behöver hjälp ute i Europa eller någon annanstans så har vi kontor och samarbetspartners överallt, säger Cecilia Blom och fortsätter: – Vi är fem personer på vårt kontor och om vi inte besitter en viss kunskap här så är det en styrka att ha en stor organisation i ryggen. Sammanlagt hade Handelsbanken 774 kontor vid senaste årsskiftet. Banken är stark på den svenska marknaden med 461 kontor och har under de senaste 15 åren byggt ut verksamheten i de övriga nordiska länderna och på senare år även i Storbritannien och Nederländerna. Företagsfilosofin hos Handelsbanken är att kunden ska vara i centrum – inte enskilda produkter. Dessutom ska lönsamhet all-

Från vänster: Hans Petter Kase, Thomas Olsson, Linda Magg, Lars Forsgren och sittande Cecilia Blom.

tid prioriteras före volym. Tidlöst och gränslöst – Vårt sätt att driva bank på ska vara både tidlöst, gränslöst och lönsamt. Det som Handelsbanken nu i stort tittar på är den nya tekniken så att vi kan möta våra kunder även över Internet, mobilappar och Handelsbanken TV. På en dag har vi mer än 1000 besök,

men av dem så är det kanske bara 75 som kommer in på kontoret, resten besöker oss via Internet. Därför är det viktigt att vi i framtiden kan bemöta våra kunder på de forum där de vill möta oss, säger Cecilia Blom. Cecilia Blom har arbetat inom bankvärlden sedan 1989 och är kontorschef i Åmål sedan 2010.


AFFĂ„RSTIDNINGEN NĂ„RINGSLIV

FYRBODAL Ă…MĂ…L

I Åmül är miljÜn den stora vinnaren KUNSKAPSFÖRBUNDET

Åmüls kommunfastigheter (ÅKAB), komponenttillverkaren SEM AB och energifÜretaget Schneider Electric har inlett ett framütsträvande samarbete i miljÜns tecken. Det är även ett fÜr Sverige unikt hüllbarhetsprojekt som fÜrutom att det gynnar alla tre fÜretagen ekonomiskt även avsevärt minskar avtrycket pü miljÜn.

En av Västsveriges stÜrsta utbildningsanordnare www.kunskapsforbundet.se

KunskapsfÜrbundet är en av Västsveriges stÜrsta utbildningsaktÜrer och erbjuder ett brett utbud av gymnasie- och vuxenutbildningar av god kvalitet. Hos oss studerar cirka 3000 elever pü gymnasiet och nästan 3000 elever pü vuxenutbildningen i Trollhättan och Vänersborg.

Ĺś ĹśÄ?ĆŒÄ‚ĚĞůĹ?ĞƊÄ?ĆŒÄ‚ĹŻĹ?ǀ͊ ĹśÄ? Ä?ĆŒÄ‚ ĆŒÄ‚Äš ĚĞů ĞůĹ?Äž ĞƊ ĆŠÄ? Ä?ĆŒÄ‚ ĆŒÄ‚ĹŻĹŻĹ?Ç€ Ĺ?ǀ͊

– I Åmül är miljÜn vinnaren, säger Magnus Dalsbo, vd pü Åmüls kommunfastigheter. Magnus berättar att samarbetet inleddes redan fÜr snart sju ür sedan dü Schneider Electric vann upphandlingen som gjordes i samband med att ÅKAB fasade ut den sista oljepannan i fastighetsbestündet. – Året därpü inleddes det stora energiprojektet där vi skÜt in 20 miljoner kronor fÜr att energieffektivisera kommunala bostäder, skolor samt lokaler fÜr vürd och omsorg. Vi har fortsatt arbetet och under de senaste üren drivit ett antal mindre projekt i samma anda, totalt handlar det om cirka 25 miljoner kronor som ÅKAB investerat, informerar Magnus Dalsbo. Banbrytande samarbetsmodell Samarbetet med SEM och Schneider Electric är banbrytande dels därfÜr att det omfattar tre aktÜrer frün olika segment med olika intressen, och dels därfÜr att SEM som privat näringsverksamhet kallhyr lokaler av ÅKAB. – De investeringar som vi gÜr i de fastigheter som omfattar kommunal verksamhet für vi tillbaka i form av lägre energikostnader. FÜr kallhyresgäster är det ett annorlunda utgüngsläge, de betalar ju sin energi själva och vi kan dü inte direkt räkna in üterbäringen pü en südan investering. Det som är sü spännande med vürt trepartssamarbete är att vi lyckats nü en kompromiss där SEM godkänner att hyran blir lite hÜgre mot att vi gÜr den initiala investeringen, berättar Magnus Dalsbo vidare. – FÜrutom att spara stora energikostnader für SEM en bättre inomhusmiljÜ. Den stÜrsta vinnaren är ändü miljÜn, tack vare energiütervinning blir konsumtionen lägre och avtrycket pü miljÜn mindre, säger SEM:s vd Tom Gustavsson och fortsätter: – Utan initiativet frün ÅKAB och till viss del SEM AB hade det här samarbetet inte blivit av. Vi har haft en vilja att komma Üverens. Det gÜr att vi kan gÜra nü-

FÜretagsrüdgivare pü väg Om du inte kan komma till oss pü Kungsgatan i Uddevalla sü kommer vi till dig. Boka tid pü 0771-365 365.

Unikt samarbete som gynnar alla parter och inte minst miljÜn. Frün vänster Magnus Dalsbo, vd Åmüls kommunfastigheter, Tom Gustavsson, vd SEM AB och Jonas Derwinger, chef strategisk service Schneider Electric.

got nytt och bättre, en lÜsning som är bra fÜr alla. Schneider Electric kan offentliga fastigheter Schneider Electric har vanan inne efter att ha jobbat med liknande projekt i drygt tio ür. – Vi garanterar besparingar och hjälper pü sü sätt kunder att frigÜra kapital. Genom att vi gÜr en noggrann analys av fastigheten kan vi garantera en energibesparing som sedan omsätts i kronor och Üren, säger Jonas Derwinger, chef fÜr affärsomrüdet strategisk service pü Schneider Electric. – Det unika med det här projektet är att det är fÜrsta güngen en kallhyresgäst har ingütt i ett energibesparingsavtal, understryker Magnus Dalsbo. – FÜr oss är det viktigt att använda vürt energikunnande till affärsutveckling, till exempel vid südana här samarbeten. Vi jobbar mycket med offentlig sektor och kan säga att vi kan offentliga fas-

tigheter. Genom det här samarbetet har vi hittat ett nytt segment. Vürt mül är att hjälpa vüra kunder att fü ut mer av sin energi, poängterar Jonas Derwinger. Energifrügan viktig framÜver Magnus Dalsbo berättar att ÅKAB har fÜr avsikt att ta med sig kunskap frün samarbetet till framtida projekt. Exempelvis i det nya utvecklingsprojektet där ÅKAB bygger ett nytt, modernt och energieffektivt gürdshus intill en k-märkt fastighet i kvarteret Kronan. – Vi har ytterligare ett projekt som vi skulle vilja starta, att konvertera frün direktverkande el till vattenbaserat uppvärmningssystem och ansluta till bergvärme. Tidigare fanns statliga �konverteringsbidrag� att tillgü fÜr att gÜra südana konverteringar Üverhuvudtaget mÜjliga och fÜrsvarbara ur ett ekonomiskt perspektiv, avslutar Magnus Dalsbo.

ROBOTAUTOMATION – SATT I SYSTEM Frün simulerad 3D-miljÜ till verklighet. Montage, hantering och pack.

BIBVUPNBUJPOTFt  

SE VĂ…RT UTBUD AV

VUXENUTBILDNINGAR! LĂ„S MER PĂ… NATURBRUK.NU

49


50

FYRBODAL ÅMÅL

AFFÄRSTIDNINGEN NÄRINGSLIV

Swedbank stöttar ungdomar på väg ut i arbetslivet I en mindre stad är goda relationer och samverkan grundläggande för fortsatt utveckling. Swedbank vill uppmuntra fler att ta vara på de möjligheter som finns i Fyrbodal och arbetar för ökad samverkan. Banken stöttar och anordnar olika evenemang där företag och organisationer får en chans att träffas och utvidga sina nätverk. Ett mycket uppmärksammat arbete är initiativet Unga Jobb, där Swedbank är delaktig i att skapa bättre förutsättningar för unga i arbetslivet. Ungdomsarbetslösheten innebär inte bara ett stort problem för varje enskild som drabbas utan är en samhällsangelägenhet som kostar åtskilliga miljoner i skattepengar årligen. Helt i onödan – eftersom många ungdomar utgör en stor – och eftertraktad – resurs för näringslivet. Arbetet med Unga Jobb påbörjades redan 2009 av Swedbank i samarbete med sparbankerna runtom i landet. Genom att satsa

på att tillgängliggöra praktikplatser i samarbete med Arbetsförmedlingen bidrar Swedbank till att fler unga får jobb – och fler företag får tag på värdefull kompetens. Alla vinner Nytillträdda kontorschefen Nina Bäckström, som ansvarar för Swedbanks kontor i både Säffle och Åmål, inledde arbetet med Unga Jobb i samband med sin

nya tjänst. – Jag visste direkt att det var något jag ville satsa på, och påbörjade arbetet i princip så fort jag anlände till min nya arbetsplats i september i fjol, berättar Nina. Målet är att öka chanserna till arbete för ungdomar mellan 18 – 24 år. – Det vi gör är att ge ungdomarna en första rad på meritlistan, något som är avgörande för att de ska bli mer anställningsbara. Jag tror att detta är en mycket bra lösning för Åmål. Trots att många ungdomar är välutbildade och därmed borde vara attraktiva på arbetsmarknaden så har Åmål en relativt hög ungdomsarbetslöshet. Nina tror

att det kan bero på försiktighet från arbetsgivarnas sida. – Jag tror framförallt att det som krävs är ett första steg som många företag kanske inte vågar ta, men som blir betydligt enklare när det erbjuds möjlighet att prova kompetensen genom praktik. Alla vinner på det, även vi eftersom vi växer med våra lokala företag. Viktigt med lokal förankring I Karlstad, där Nina Bäckström tidigare arbetat på det lokala Swedbankkontoret, har Unga Jobb blivit mycket framgångsrikt. – Vi tar emot 20 företag åt gången och matchar dem med ett

antal ungdomar som Arbetsförmedlingen väljer ut. I Karlstad fick vi till och med säga nej till en del företag då det helt enkelt blev fullt. Vi hoppas på ett lika stort intresse här i Säffle – Åmål. Swedbank känner de lokala företagen väl och vet vilka möjligheter och utmaningar de står inför. – För oss är det oerhört viktigt att finnas kvar och utvecklas lokalt, säger Nina Bäckström. I Säffle har banken idag tolv anställda varav en är nyrekryterad. I Åmål har två medarbetare nyligen utökat teamet på sex personer. Nina Bäckström ser fram emot en fortsatt positiv utveckling i samverkan med lokala aktörer.

Nu får Åmål en ny stadsdel vid Vänerns strand Illustration: Wingårdh arkitektkontor AB

En helt ny stadsdel kommer att byggas i centrala Åmål – allt för att göra Dalslands största tätort ännu mer attraktiv. – Det finns en ledig tomt centralt i Åmål som är alldeles utmärkt för en utbyggnad. Området har en småbåtshamn och utgör ett perfekt läge för en stadsutveckling med olika verksamheter, säger Kjell Wester, vd på Måkeberg AB. Möjligheterna med det outnyttjade området vid Vänern framstod som särdeles attraktiva och ledde till att Måkeberg AB bildades i början av 2010. Företaget

ägs av Gulbrandsen Utveckling AS, LF Älvsborg, Wester AS och Åmål Invest AB. I mars 2010 skrev företaget kontrakt med Åmåls kommun om att få köpa tomten och utveckla stadsdelen. Den planerade bostadsbyggnationen på Måkeberg är ett ypperligt exempel på de storslagna satsningar som görs i Åmål för en hållbar framtid. Kommunen nappade snabbt på idén om att omvandla en parkeringsplats till attraktiva, strandnära boenden av samma klass och rang som de eftertraktade lägenheterna i Hammarby sjöstad i Stockholm eller det uppmärksammade Eriksbergsområdet i Göteborg. Åmål har, precis som de två största städerna i landet, ett fantastiskt läge nära vattnet som kan

utvecklas ännu mer för att öka attraktionskraften för hela regionen. – Våra målgrupper till bostäderna är dels de som vill ha ett permanent boende i moderna lägenheter i Åmål och dels de som vill ha en sommarbostad med tillhörande båtplats. Vi har hittills cirka 130 intressenter som önskar bo i Måkeberg och i stort sett alla kommer från Åmål, berättar Kjell Wester.

idag som uppställningsplats för cirkustält och andra liknande evenemang samt boulespel med mera. Norra Hamnplan används i huvudsak som parkering för besökande till centrum.

50.000 kvadratmeter Markområdet som benämns Måkeberg och Norra Hamnplan är ett cirka 50.000 kvadratmeter attraktivt område som avgränsas i väster av Vänern, i öster av järnvägen, i söder av småbåtshamnen och norrut av båthus. Måkebergsområdet används

Allt en stad behöver – Åmål har allt en stad behöver och en vacker träbebyggelse från 1700-talet. Dessutom har staden bra skolor och fritidstillbud och en välutvecklad struktur. Vår ambition är att Åmål ska bli ännu mer attraktiv med den nya stadsdelen, där båthamnen kommer att

utvidgas betydligt och ligga i direkt anslutning till bostäderna. Vi räknar med att komma igång med byggnationen under 2014, säger Kjell Wester. Detaljplanen för landsidan, d.v.s. bostäderna, är klar och detaljplanen gällande sjösidan vinner laga kraft i januari 2014. Måkeberg blir en modern stadsdel mitt i den gamla stadens anrika miljöer. Parallellt pågår också projekt för att stärka Åmål som handelsstad med fokus på centrumhandel för att bidra till mer aktivitet i stadskärnan.


AFFÄRSTIDNINGEN NÄRINGSLIV

FYRBODAL BENGTSFORS

51

Transport, Anläggning, Entreprenad & Miljö

0533-69 13 60 · Åmål 0532-60 77 60 Mellerud 0530-414 30 · Årjäng 0573-63 83 60 www.vermdal.se

Bengtsfors blickar framåt med optimism Bengtsfors tror på en fortsatt aktiv dialog med näringslivet. Tillsammans med engagerade entreprenörer och föreningar har Bengtsfors skapat en attraktiv arbetsmarknad präglad av mångfald och en stark framtidstro. Bengtsfors var länge starkt beroende av större industrier som sysselsatte merparten av kommunens arbetskraft, inte minst Volvo som fram till slutet av 1990-talet hade sin sätestillverkning i Bengtsfors. Strax innan 2000-talets början hade kommunen tappat cirka 1700 arbetstillfällen, men istället för att tappa modet helt svarade Bengtsfors med att etablera ett riskkapitalbolag för att driva på framtida utveckling i nya riktningar. Läget förändrades och Bengtsfors kunde återigen tala om tillväxt och utveckling. Entreprenörsanda värd att vara stolt över Dagens Bengtsfors blickar framåt med optimism. Tack vare samarbeten över gränserna, dels mellan Bengtsfors och andra kommuner i regionen och mellan kommun och företag, har Bengtsfors framtiden för sig. Industriarvet och tillverkningskompetensen finns kvar och har tillgängliggjorts för större marknader genom samarbete med Norge bland annat. Bengtsfors förenar sin småskalighet med stora visioner. Bland annat så har man med hjälp av

Har du besökt din flygplats? engagemang från Stenebyskolan visat att det går att leva på konst och hantverk. Skolan samlar utbildningar på olika nivåer, både studieförberedande och hela högskoleprogram, med skapande inriktning. Skolan har av Västra Götalandsregionen fått en utökad budgetram för 2014 och kommer således att kunna växla upp ett steg med ännu fler insatser som gynnar såväl studenter, lokalsamhället och det lokala näringslivet. Sedan flera år anordnas det konstutställningar av hög kvalitet på skolan. De kreativa näringarna får också mycket uppmärksamhet via hantverksmuseet, Halmens Hus, som är Nordens enda museum för halm och som lockar tusentals besökare varje år. – Bengtsfors är hemvist för många duktiga företagare. Vi har många exempel, en av våra entreprenörer levererar samtliga kajaker till svenska landslaget och de senaste två åren har Svenskt Nä-

ringslivs pris som Fyrbodals mest företagsamma person delats ut till Bengtsforsföretagare. Vi har lyckats skapa en positiv anda för hela bygden, något som vi kan vara stolta över och marknadsföra tillsammans, säger kommunstyrelsens ordförande Per Eriksson. Kommunen driver även ett eget bemanningsföretag för ungdomar, Majbergets rekrytering, som är en viktig resurs för både företag och unga arbetssökande. Bengtsfors kan och vill utvecklas! Bengtsfors vågar sticka ut hakan och göra reklam för en riktigt bra företagarkommun. Bengtsfors är med sina 399 sjöar även en mycket attraktiv boendekommun med fantastiska möjligheter till sjönära boende. Samtidigt finns närheten till storstadsregioner, Bengtsfors ligger ungefär mitt emellan Göteborg och Oslo. Kommunen har en ny översiktsplan där man tar fasta på möjligheten för utveckling av strandnära bostäder. Tillsammans med de stora satsningar som gjorts på infrastrukturen, bland annat med ett väl utbyggt fibernät, är detta ett av Bengtsfors främsta konkurrensmedel för framtiden. – Vi har bevisat att vi kan och vill utveckla vår arbetsmarknad, våra företag och vår boendemiljö i Bengtsfors – jag känner en stark drivkraft här i kommunen som utan tvekan kommer att ge storartade resultat, avslutar Per Eriksson med påtaglig stolthet i rösten.

Flyg mellan Trollhättan och Bromma med Golden Air på mindre än 1 timma, snabb, smidig och personlig service.

Golden Air, en del av Sverigeflyg har 40 avgångar i veckan mellan Trollhättan – Bromma med priser från 455kr. Boka på www.goldenair.se


52

FYRBODAL MELLERUD

AFFÄRSTIDNINGEN NÄRINGSLIV

Förändrad syn på livskvalitet bra för Mellerud

Mellerud förverkligar den lantliga idyllen och det goda livet. Med sin storslagna natur, präglad av vidsträckta fält, fantastiska strövområden och inte minst unika möjligheter intill Sveriges största sjö, har Mellerud alla förutsättningar för att skapa en hållbar utveckling som boende- och besökskommun. Mellerud har precis som övriga kommuner i Dalsland både möjligheter och utmaningar till följd av det geografiska läget. Melleruds kommun är inbäddad intill Vänern och Dalslands kanal löper dessutom genom kommunen med flera upprustade gästhamnar. Melleruds största möjligheter, enligt kommunstyrelsens ordförande Robert Svensson, är som boende- och besökskommun med naturen som främsta dragkraft. Ökat intresse Tack vare flera strategiska satsningar har Mellerud fördelen att kunna erbjuda möjligheter till sjönära boende. I princip alla som bor i kommunen har nära till vatten, något som uppskattas allt mer i takt med att synen på vad hög livskvalitet innefattar förändras. – Intresset för Mellerud kom-

mer säkerligen att öka med den nya trenden som vi identifierat, där människor väljer att bo naturnära med fokus på trivsel och möjligheter att skapa ett gott liv i samspel med naturen. Här i Mellerud finns ett väletablerat lantbruk. Vid sidan om det storskaliga jordbruket finns även många så kallade småskaliga bostadsjordbruk som bidrar till den uppskattade lantliga idyllen som är en upplevelse i sig, understryker Robert Svensson, som själv driver ett mindre lantbruk med småskalig produktion av slaktsvin och ägg. Lokalt producerad biogas Det traditionella lantbruket i Mellerud producerar livsmedel, men i hållbarhetens tecken har framåtsträvande lantbrukare runtom i kommunen börjat producera biogas.

I ett slutet kretslopp levererar lantbrukarna själva råvaran, som i projektet Biogas Brålanda är gödsel, som blir till rågas som sedan förädlas i en uppgraderingsanläggning som ligger i Melleruds kommun. Vänersborgs och Melleruds kommuner står som nätägare och tankstationen ligger i Brålanda i Vänersborg. – Projektet är ett bra exempel kopplat till vår hållbarhetsvision där grön energi är ett givet inslag. Det produceras för närvarande biogas på fyra olika ställen på landsbygden. Kretsloppet sluts genom att lantbrukarna får tillbaka gödsel som en restprodukt med bättre egenskaper än tidigare. Det kan därför ses som gratis råvara precis som vinden för ett vindkraftverk, förklarar Robert Svensson. Näringslivet deltar i utvecklingen Mellerud samverkar med övriga kommuner i Dalsland för att förbättra kommunikationerna och öppna upp för en större arbetsmarknad. Mycket handlar om att samla investeringar och arbeta för att bli en mer enhetlig region, något som Robert Svensson anser att man lyckats bra med på senare år. Näringslivet involveras genom hela utvecklingsarbetet, bland annat genom att kommunen gör regelbundna besök hos lokala företag. – Vi måste öka förståelsen för varandras vardag och fokusera på gemensamt viktiga punkter för att göra vår region ännu mer attraktiv för företagande, besökare, och boende. Om vi kan locka hit fler turister ökar vi automatiskt

möjligheterna för tillväxt, något som borde intressera alla näringslivsaktörer. Robert berättar att Mellerud redan kommit en bra bit på väg mot en positiv och långsiktigt hållbar tillväxt. För tio år sedan låg kommunen bland de lägsta i Svenskt Näringslivs årliga rankning över företagsklimatet i landet på plats 259. Idag hamnar Mellerud, som också är en av Sveriges minsta kommuner, på plats 115. Siktet är inställt på att inom ett par år hamna bland landets 100 bästa, något som Robert ser som fullt genomförbart. Hållbara Mellerud Det verkar som att de satsningar som gjorts och som fortfarande görs i Mellerud ger resultat. Exempel på aktuella frågor är omdaning av befintliga bostadsområden, där kommunen nyligen köpt nio hyreshus i centralorten

Väx med oss som affärspartner Strategisk affärspartner för företag och en aktiv del i företagslivet och samhället. Välkommen till Swedbank i Åmål, tel 0532-612 00.

som ska rustas upp för framtiden. Det finns också ett stort antal nyplanlagda sjönära tomter för privata bostadsbyggen. – Hela kommunen vinner på att vi satsar på attraktiva boenden i alla former. Ett annat och mycket uppmärksammat projekt är de flytande sjöbodarna i Sunnanå hamn vid Vänerns strand. De är nu äntligen klara för försäljning, fortsätter Robert Svensson. Under de senaste fem åren har ett aktivt planarbete drivits i kommunal regi för att färdigställa Sunnanå med de flytande sjöbodarna, som är fullutrustade fritidsboenden komplett med båtplats. Sjöbodarna är ett vackert inslag i Sunnanå hamn med all tänkbar service inom bekvämt räckhåll. Projektet är en del av kommunens strategi för att skapa ett mer hållbart och besöksvänligt Mellerud.


AFFÄRSTIDNINGEN NÄRINGSLIV

FYRBODAL MELLERUD

53

God arbetsmarknad inom den gröna näringen Naturbruksgymnasiet Nuntorp, som ligger cirka två mil norr om Vänersborg, erbjuder utbildning inom naturbruksprogrammets inriktningar DJUR och LANTBRUK. Arbetsmarknaden inom den gröna näringen är god och många av eleverna får jobb direkt efter utbildningen. Naturbruksgymnasiet Nuntorp erbjuder ett 3-årigt gymnasieprogram och ett 4-årigt särskoleprogram mot skog, mark och djur. Många bor på skolan och när det gäller särskoleeleverna så har man LSS-godkända boenden som omfattas av socialstyrelsens riktlinjer. De övriga bor på ett vanligt skolinternat. Det är också många som pendlar då skolan har ett bra läge utmed E45 mellan Brålanda och Frändefors. – Våra elever är jämnt fördelade mellan hästutbildningen och lantbruksutbildningen. När det gäller hästutbildningen är det för tillfället bara tjejer, men på lantbruksutbildningen är det jämnt fördelat mellan tjejer och killar, berättar gymnasierektor Thor Kempe. Ett bra val Naturbruk är ett bra val för framtiden. På Nuntorp utbildar sig eleverna i ämnen som handlar om djurhållning, maskiner, teknik, odling, miljö och företagande.

Det är kunskaper som behövs i samhället och som naturbrukselev är man eftertraktad på arbetsmarknaden. Eleverna kan också läsa vidare efter utbildningen då de får grundläggande behörighet till högskolan. – Inom lantbruksdelen så har vi en väldigt fin gård som används i utbildningen. Skolan har över huvudtaget goda förutsättningar för de utbildningar vi bedriver i form av byggnader, hästar, ridhus med internationella tävlingsmått, cafeteria, en modern ladugård och bra maskinpark för lantbrukets del. Och dessutom en kunnig och trevlig personal, säger Thor Kempe. Ett framtidsyrke Framtidens lantbruk behöver människor med en bred kompe-

tens om mark, växter, djur, vatten, ekonomi och teknik. På utbildningarna får man en bred grund inför att driva ett modernt jordbruk och dessutom kan man specialisera sig inom olika profiler som växtodling, lantbruksmaskiner eller djurskötsel. På skolans hästutbildningar får eleverna tillgång till välutbildade

hästar, fina häst- och träningsanläggningar och elevstall. Man kan välja mellan olika profiler på utbildningen – trav, körning, ridning, nationell idrottsutbildning, hästsjukvård osv. Efter utbildningen kan man arbeta som hästskötare, djurskötare eller starta eget företag. – Det är få gymnasierektorer som kan säga att 90 procent av deras elever får arbete efter avslutad utbildning, men det kan

jag säga. På lantbrukssidan behövs mycket folk eftersom gårdarna blir större och större och man går över från familjejordbruk till att anställa folk. Hästskötare kan få jobb både i Sverige och utomlands eftersom de är mycket eftertraktade internationellt, säger Thor Kempe. Naturbruksgymnasiet Nuntorp har ungefär 120 elever och cirka 60 anställda.

Vi vill bli Sveriges bästa hemtjänst! Solveig Nyberg

Undersköterska hemtjänsten Det är roligt med eget ansvar,, vi utför uppdragen på egen hand. I framtiden vill jag att vi blir ännu bättre på att vårda de svårt sjuka som har palliativ vård. Om de önskar kan de få vara sin sista tid i hemmet, man får avsluta där man önskarr.

6R¿H%HUQGWVVRQ

Undersköterska hemtjänsten Det roligaste är att man får vara med och underlätta i vardagen så att de äldre får vara hemma så länge de ön att önskarr. I framtiden skulle jag önska alla ser positivt på hemtjänsten och att man kan få åldras tryggt.

Rebecca Hermansson

Undersköterska hemtjänsten En enkel och liten handling för mig kan betyda oerhört mycket för den enskilde och förgyller vardagen. I dag har de äldre rätt till ett skäligt liv och i framtiden vill jag att de ska ha rätt till ett värdigt liv.

99 % av de äldre som har hemtjänst i Munkedals kommun upplever att de får bra bemötande från personalen (riket 97 %). 98 % känner sig trygg hemma med hemtjänst (riket 87 %). 97 % tycker att personalen tar hänsyn till deras egna åsikter och önskemål (riket 86 %).

www.munkedal.se


54

FYRBODAL STRÖMSTAD

AFFÄRSTIDNINGEN NÄRINGSLIV

Strömstad – bäst i Sverige på Norge – Det går bra för Strömstad, säger kommunalrådet Ronnie Brorsson. Vi kan se tillbaka på flera års stabilt positiv utveckling och det är i Strömstad som företagen går bäst i hela Västra Götaland. Det visar Företagarnas och UCs tillväxtmätning. I Sverige kommer vi på fjärde plats.

Tillväxten beror till stor del på det strategiska läget vid gränsen. Strömstads kommun är granne med Norges mest befolkningstäta region Östfold med en och en halv miljon invånare. Motorn i näringslivet är upplevelseindustrin där den starka gränshandeln ingår. Den attraktiva kustmiljön är också en stark magnet för besöksnäringen med Sveriges enda marina nationalpark som interna-

Turistmagneten Kosterhavets nationalpark.

Svinesund - ett stenkast till Norge.

tionellt dragplåster. Med 6,6 miljoner turistbesök per år är Strömstad hetast i landet.

folkmängd mest av rikets alla kommuner räknat per capita. Efterfrågan på bostäder har varit hög och möts med en kraftig utbyggnad. Nu planeras ytterligare områden med upp till 600 nya bostäder.

Många nya småföretag Det expanderande näringslivet har inneburit många nya småföretag, låg arbetslöshet och en hög inflyttning. Markplaneringen för kommande år ger goda villkor för nya företag inom handel, service och industri. Behovet av kompetent arbetskraft har medfört att befolkningsökningen är stabil, faktum är att Strömstad är en av de kommuner som ökar sin

Förbättrad infrastruktur Strömstad gynnas också av en förbättrad infrastruktur. E6:ans utbyggnad till motorväg har kraftigt minskat restiderna till Göteborg och Oslo. Colorlines färjor mellan Strömstad och Sannerf-

jord i Norge nyttjas av 1,2 miljoner personer per år. Strömstad har valt att bygga ut ett eget fibernät i kommunen, vilket ger företag och privatpersoner frihet att utan inskränkningar välja sin leverantör av moderna IT-tjänster. Den internationella flygplatsen Rygge nås med bil på 45 minuter. Lever året runt – Strömstad beskrivs ofta som en sommarstad, men det är bara en halv sanning. Kommunen lever i högsta grad året runt och håller

en hög servicenivå även under årets kallaste månader. Vi satsar offensivt på det rika föreningslivet, nu med ett nytt aktivitetshus, och på ett spännande kulturellt utbud som sticker ut, säger Ronnie Brorsson och fortsätter: – När vi beskriver vårt unika näringsliv brukar vi säga att ”Strömstad är bäst i Sverige på Norge”. Vår kunskap och våra starka kontaktnät med norska kommuner är en stark grund för en fortsatt positiv näringslivsutveckling. Vi lever i en spännande kommun.

Nilsson Bil i Skee erbjuder helheten Nilsson Bil i Skee strax utanför Strömstad är återförsäljare och fullserviceverkstad åt Volkswagen och Skoda samt auktoriserad verkstad för Audi. – Eftersom vi ligger ute på landsbygden är vi tvungna att ha en fullserviceanläggning, det innebär att vi kan erbjuda allt en bilägare kan behöva, säger företagets ägare Peter Nilsson. Anläggningen grundades 1971 av Kjell Johansson och övertogs av Peter Nilsson år 2000. Idag sysselsätter företaget 47 anställda. Förutom att Nilsson Bil marknadsför VW och Skoda samt ett omfattande program av personbilar och lätta lastbilar så har man en komplett service- och plåtverkstad. I butiken säljs också reservdelar och tillbehör, naturligtvis till VW och Skoda, men även Audi. I fullserviceanläggningen har Nilsson Bil toppmodern utrustning för att proffsigt kunna serva och reparera alla bilar oavsett märke. Verkstaden samarbetar med alla försäkringsbolag. Nilsson Bil utför också: • polering och lackförsegling

• byte av vindrutor • reparation av stenskott • diverse andra lackeringsarbeten – Eftersom vi har utbildad personal behöver vi inte ta hjälp utifrån. Nu ska vi dessutom elektrifiera vår verkstad. Vecka 47 kommer den första elbilen och då kommer en ny värld att öppna sig. Vi kommer att gå över till en helt elektrifierad bil, alltså inte en hybrid utan en bil som går helt på ström. Vi står inför ett vägskäl och kommer att utveckla oss

inom elbilar de närmaste åren, säger Peter Nilsson. Stort upptagningsområde Kunder till Nilsson Bil kommer från halva Dalsland, norra Bohuslän och mot Oslo på den norska sidan. – Eftersom vi ligger på gränsen till Norges mest befolkade område så kommer det mycket folk som ligger nära husknuten, säger Peter Nilsson.

Styrkan hos Nilsson Bil är stort kunnande inom reparationer och bilförsäljning samt hög servicegrad. Alla kunder som har köpt en bil hos Nilsson Bil och lämnar in den på verkstaden får alltid en lånebil. – Vi har 35 lånebilar ute varje dag och vi är ganska ensamma om att ha så många bilar att låna ut, säger Peter Nilsson. God utveckling Nilsson Bil har haft en god ut-

veckling sedan Peter Nilsson tog över anläggningen år 2000, från 18 anställda till dagens 47. – Eftersom vi finns i en lite ort kan vi inte utöka så mycket mer. Däremot kanske vi köper upp ett annat försäljningsställe eller återförsäljare. Själv är jag 62 år och kommer att trappa ned lite så vi får se hur framtiden utvecklar sig, säger Peter Nilsson avslutningsvis.


AFFÄRSTIDNINGEN NÄRINGSLIV

FYRBODAL MUNKEDAL

55

Foto: JanOlof Karlsson

Munkedal blir logistiknav Munkedal ligger mitt i Bohuslän och i nära anslutning till några av Nordens största arbetsmarknadsregioner. Stora infrastrukturella satsningar knyter ihop regionerna och Munkedal är en av de stora vinnarna, menar Jan-Erik Larsson, näringsliv- och landsbygdsutvecklare i Munkedals kommun. Sedan många år är pappersindustrin med Arctic Paper grunden i näringslivet i Munkedal. Tack vare goda kommunikationer med

både E6 och järnväg håller kommunen också på att utvecklas till ett centrum för logistik. – Vi står nu redo och har nyli-

Foto: Kjell Holmner

gen lanserat en etableringsservice, Position Väst, som är tillgänglig via nätet. Med Position Väst hoppas vi kunna nå ut till en större målgrupp och effektivt marknadsföra de värden som Munkedal har i form av bra logistik och god service, säger JanErik Larsson. Både Bohusbanan och Lysekilsbanan är starka resurser för att utveckla person- och godstransporter ytterligare. Hela fem avfarter från E6 finns inom kommunen vilket betyder att alla kommunens tätorter och landsbygd har nära till motorvägen mellan Göteborg och Oslo. En intressant utveckling pågår just nu, där syftet är att etablera ett större logistikcentrum mellan

Sveriges bästa laxfiske och mycket mer Trots att kommunen är relativt liten med drygt 10 000 invånare är Munkedal levande året om tack vare det rika utbudet av olika idrottsevenemang, kulturupplevelser och friluftsaktiviteter. Munkedal är speciellt känt för lä-

Foto: Kjell Holmner

get intill fjorden med ett rikt naturliv. En av Nordens mest kända kanotleder löper genom kommunen. Fisket är också stort, vilket turism- och fritidsansvarig LarsÅke Winblad kan vittna om. – Vi har ett av Sveriges bästa lägen för laxfiske, bland annat. Mörrum anses vara det bästa, men jag vill framhärda att vi är minst lika bra här i Munkedal, sä-

ger Lars-Åke, som även är ordförande i Örekilsälvens fiskeområdesförening. Även om det är Tanum som stoltserar mest med sina hällristningar har även Munkedal en ansenlig skara att skylta med. Varje år anordnas aktiviteter kring hällristningarna på Lökeberg, i närheten finns också en av Bohusläns finaste badplatser. – Många känner också Munkedal som hemvist för en av landets finaste golfbanor. Torreby golfklubb har definitivt Sveriges mest anmärkningsvärda klubbhus i ett av de få slott som finns i Bohuslän, uppfört 1887. Till Munkedal kommer upplevelseresenärer som värdesätter naturen och som vill uppleva något annorlunda. Bohuslän är en världskänd kustregion, det tar Munkedal också vara på, men här finns så mycket mer att uppleva, menar Lars-Åke Winblad.

Foto: Tobias Ryberg

Håby och Gläborg där både torroch fryslager planeras för den marina beredningsindustrin i Sverige och Norge. Närheten till Norge är en stor fördel. I Dingle har New Wave sitt lager för profilkläder och i takt med att lager och logistik växer längs E6 utvecklas även detaljhandeln. – Pappersindustrin är vår

ryggrad, den har fött mycket annan utveckling i vår kommun som idag har ett differentierat och konkurrenskraftigt näringsliv. Vi har en uppsjö av framgångrika småföretag, framför allt inom byggsektorn och den gröna näringen, men även inom andra områden som exempelvis handel, poängterar Jan-Erik.

Utrota barncancer. Din gåva gör skillnad.

barncancerfonden.se Pg 902090-0


56

FYRBODAL MUNKEDAL

AFFÄRSTIDNINGEN NÄRINGSLIV

Tydlig vision i Munkedal:

Skolan är till för alla Munkedal har svarat på Skolinspektionens tuffa kritik och lyfter verksamheten mot nya höjder. Med nya kunskapshöjande insatser och uppbackning med specialpedagoger och en förstärkt elevhälsa hoppas Munkedal på en successiv förbättring av resultaten i skolan.

Bristande resultat i skolan uppmärksammas på många håll i Sverige. Inte minst inom naturorienterade ämnen, matematik och läsförståelse, där olika jämförelser visar att de största utmaningarna ligger. I Munkedal har man bestämt sig för att göra något åt de sjunkande resultaten och nya krafttag har påbörjats framförallt med fokus på matematik och läsförståelse. Insatser som stärker ämneskunskaper Munkedal är en av 86 kommuner som deltar i SKL:s Matematiksatsning PISA 2015, och man åtar sig då att förbättra matematikundervisningen i alla sina grundskolor. Samtliga lärare deltar också i Matematiklyftet och kommunen har utsett tre handledare som coachar lärarna i utvecklingsarbetet. – Det är ett omfattande arbete som ställer höga krav på att vi kan samarbeta strategiskt inom egen kommun och med andra kommuner. Det tycker jag att vi

Foto: Lotta Karlsson

Foto: Lotta Karlsson

lyckas bra med, säger skolchef Ann-Catrin Göthlin. Hon berättar att en elev på Centrumskolan i Dingle har skrivit en dikt (presenteras här intill) som sammanfattar det som är viktigt att tänka på gällande utveckling av undervisning i matematik och andra ämnen. Detta visar på att engagemanget sträcker sig ända ner på individnivå och involverar barn och ungdomar i allra högsta grad. I Munkedal satsas det även på att få in IKT i undervisningen och att IKT ska ses som pedagogiskt hjälpmedel. – Vi lyfter även språket och läsförståelsen med målet att alla elever ska kunna läsa i årskurs två. Som paraply över allt vi gör har vi vår värdegrund som bygger på att elever såväl som lärare ska känna glädje i lärandeprocessen, förklarar Ann-Catrin. För att förankra värdegrunden och stärka insatserna har tre för-

stelärare tillsatts liksom specialoch socialpedagoger. Värdet i näringslivsanknytning I Munkedal ser man också värdet i att ha näringslivsanknytning i skolundervisningen. Samarbetet med industrin är tydligt inte minst i att Munkedals processtekniska gymnasium har sina utbildningslokaler på Arctic Paper, kommunens största industriföretag. Från början var samarbetet en del i Arctic Papers strategi för att trygga framtida arbetskraft och företaget bekostar bland annat en av lärarna på skolan. Idag går flertalet elever vidare med anställning i andra industriföretag. – Vi träffar företagen i regionen regelbundet för att se över framtida kompetensbehov, berättar Henrik Oleskog, chef för gymnasie- och vuxenutbildningen i Munkedal. Tillsammans med Lysekils och Sotenäs kommuner har Munkedal byggt upp ett gemensamt kompetensråd med representanter från bland annat Arbetsförmedlingen, näringslivet och olika utbildningsanordnare. Genom att starta upp lärlingsutbildningar hoppas Munkedal på att korta vägen till arbete för såväl ungdomar som vuxna. Den stora utmaningen ligger inte i att matcha utbildningarna till arbetsmarknaden utan snarare i ett bristande teknikintresse bland dagens barn och ungdomar. – Vi hoppas på att kunna stärka teknikintresset längre ner i årskurserna. I Munkedal har vi valt att introducera femte- och sjätteklassare till teknikens möjligheter genom att förlägga en skoldag på processtekniska gymnasiet.

Från vänster: Förstelärarna Anna Ericsson, Martin Olsson och Kenneth Fredgren. Foto: Lotta Karlsson

Detta följer vi upp för elever i åttonde och nionde klass. Vi hoppas att det kan ge mersmak så att intresset grundas tidigare. Om vi

kan stärka teknikintresset generellt kan det också leda till förbättrade kunskaper i matematik, tror Henrik Oleskog.

12-åriga Veras dikt om matematik Matte är inte det man kan tro! Det är inte så lätt att sitta o räkna ut allt hela tiden. Vi alla behöver olika sorters hjälp på olika vis. Det är viktigt att kunna få den hjälp man behöver. Och viktigt för er att kunna hjälpa dom som behöver mer hjälp. Alla lär sig på olika sätt. Men det är det som gör en bra lärare! Att kunna lära ut på ett sätt som passar alla. I matten men även alla andra ämnen. Jag får den hjälp jag behöver! Men jag vet andra som inte får det. Så dom har mycket svårare för sig. I alla ämnen. Den enda som har rätt är den som har vett om att alla har rätt att lära sig på olika sätt. Av; Vera S S, Centrumskolan Dingle

Väx med oss som affärspartner Strategisk affärspartner för företag och en aktiv del i företagslivet och samhället. Välkommen till Swedbank i Munkedal, tel 0524-175 00.


AFFÄRSTIDNINGEN NÄRINGSLIV

FYRBODAL MUNKEDAL

57

DIN SJÄLVKLARA PARTNER FÖR

AVFALLSHANTERING Arne Benjaminsson och undersköterska Solveig Nyberg. Foto: Lotta Karlsson

Munkedal möter ny generation äldre Munkedal förbereder för en ny generation äldre och med det samtidigt en ny generation medarbetare som ska säkerställa att hemtjänsten fortsätter att vara bland landets bästa. Munkedals hemtjänst rankas högt och det är brukarna själva som fått svara på frågor om hur väl tjänsten möter deras behov och önskemål.

arbetar med ständiga förbättringar i syftet att skapa en modern omsorg som tar hänsyn till individen. Med modern teknik kan man exempelvis förbättra möjligheterna för många äldre att leva mer självständigt och bli mer aktiva i sociala sammanhang. I Munkedal utbildas nu ett antal teknikcoacher som bland annat har i uppdrag att hitta nya möjligheter för fler att öka sin livskvalitet med hjälp av moderna tekniska finesser.

– Vi arbetar med tydliga värdegrunder och det ger resultat, säger Maria Ottosson Lundström, sektorchef, vård och omsorg i Munkedals kommun. I socialstyrelsens senaste kvalitetsundersökning får Munkedal gehör för sitt engagemang då 99 procent av brukarna som deltog i undersökningen svarat att man blir bemött med värdighet och 97 procent anser att hemtjänsten tar hänsyn till individuella önskemål. – Vi gläder oss naturligtvis över resultaten, men arbetet slutar inte här, fortsätter Maria. Vi

Ett steg mot långsiktig hållbarhet Sveriges kommuner får ett allt större ansvar för vård- och omsorgsfrågor. Äldreomsorgen kommer att utvecklas mycket under de närmaste åren i Munkedal, bland annat för att öka medarbetarnas delaktighet och höja undersköterskerollens status. Maria Ottosson Lundström är redan mycket stolt över medarbetarnas engagemang inom äldreomsorgen och ser fram emot en fortsatt positiv utveckling. – Vi utvecklas hela tiden. Ett exempel är att vi i vår kommun har utvecklat bra samverkansformer mellan olika vårdgivare,

bland annat mellan hemsjukvården och ambulansen, berättar Maria. Personalen på hemsjukvården kan få uppdrag via sjukvårdsrådgivningen (1177). För individen innebär det att man kan undvika en onödig resa till sjukhuset med en kanske lång väntan på akutmottagningen och för vårdsystemet innebär det möjligheter genom att man också kan avlasta ambulansvården. Det är ett steg mot långsiktig hållbarhet inom vård och omsorg. Ytterligare ett exempel är att Munkedal inte längre tillämpar färdiglagade matlådor i hemtjänsten. Istället lagar personalen mat tillsammans med brukarna vilket ökar både valfrihet och matglädje. Ofta blir matlagningen en gemensam och omtyckt aktivitet att se fram emot. Värdighetsgarantier och seniornätverk Att arbeta med värdegrundsfrågor är en naturlig del i arbetet och kommunen har beslutat om värdighetsgarantier för att tydliggöra för de äldre vad de kan förvänta sig av kommunens äldreomsorg. Värdighetsgarantierna har arbetats fram tillsammans med de äldre där brukarna i hemtjänsten själva har lyft fram det som man anser vara viktigt när man får stöd och hjälp från hemtjänsten. – Vi samarbetar med seniornätverk i kommunen i syfte att utveckla framtidens äldreomsorg i Munkedal. Det är ett samarbete som kommer att utvecklas ännu mer med målsättning att öka engagemang och delaktighet i arbetet med att utveckla och förbättra äldreomsorgen, understryker Maria Ottosson Lundström.

Varje dag året om tar vi hand om sådant som andra vill bli av med. Kontakta oss så ger vi dig bättre utfall från ditt avfall! SITA TROLLHÄTTAN Tel 020-49 50 00 TROLLHATTAN@SITA.SE WWW.SITA.SE

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund Färgelanda Mellerud Trollhättan Vänersborg

www.brand112.se Kontakt Växel: 0521-26 59 00


58

FYRBODAL MUNKEDAL

AFFÄRSTIDNINGEN NÄRINGSLIV

Centralt boende lyfter Munkedal

Munkbos nya bostadshus är än så länge bara på ritningsstadiet men byggstart beräknas till mars 2014.

Hur vill Du bo? Centralt med närhet till all tänkbar service, centrumhandel och rekreationsmöjligheter eller på en hästgård i bevarad naturmiljö? I Munkedal finns ett brett utbud av attraktiva bostäder som passar alla målgrupper. Det kommunala bostadsbolaget Munkbo möjliggör nu ytterligare tillväxt med nytt centrumnära bostadsprojekt. Inte långt ifrån kusten, drygt två mil från Lysekil och Smögen, ligger Munkedals kommun inbäd-

dad mellan de större kommunerna Uddevalla och Tanum. Läget gör att man har nära till allt i Munkedal: havet, naturen, storstäder och inte minst stora arbetsmarknader i alla riktningar. – Intresset för Munkedal ökar, det ser vi bland annat på bostadsköerna som blir allt längre. Vi har precis lämnat in bygglovshandlingarna för det så kallade Postparkeringsprojektet i centrala Munkedal, där vi vill bygga 32 nya hyreslägenheter av varierande storlek, berättar Munkbos vd Lars Johansson. Det blir ett stort steg för Munkedal. Inte minst med tanke på de långa köerna för centrumnära bostäder som kan sträckas till flera år. Munkbo tar ansvar för kom-

munens utveckling genom att satsa på nybyggnation och blir på många sätt även en vägvisare för andra kommuners allmännyttiga bostadsbolag. Stora förhoppningar De nya hyresrätterna byggs enligt NCC:s koncept, det så kallade Folkboendet, som är en av de byggmodeller som upphandlats av SABO. – Folkboendet är ett resurssnålt och miljömässigt attraktivt koncept som vi vill introducera i Munkedal, säger Lars Johansson. Huset byggs i sex våningar och samtliga lägenheter kommer att få antingen uteplats eller balkong. Lägenheterna får en ljus och öppen planlösning där kök,

På en snabbrörlig arbetsmarknad är fast personal ungefär lika ČIČJWVRPDWW bära sombrero i styv kuling.

matplats och vardagsrum kommunicerar utan hindrande väggar. Den tänkta målgruppen är framförallt äldre som vill flytta in till centrum, men huset kommer att vara tillgängligt för hyresgäster i alla åldrar. Trygghetsboende blir det inte den här gången, men det är något som Munkbo undersöker för kommande projekt. Däremot finns det god service med dagverksamhet för äldre ett stenkast från huset. Lars Johansson hoppas på byggstart nu till våren. Projektet är det största i kommunen på flera decennier så förhoppningarna är stora från alla håll.

trumnära bostäder men har även ett betydande fastighetsbestånd utanför Munkedals tätort, bland annat i Jonsäng där man i det närmaste kommer att göra stora renoveringsinsatser för att höja lägenheternas standard. Målet är att renoveringsarbetet ska påbörjas inom ett par år och det omfattar i dagsläget 140 lägenheter. Lars Johansson ser mycket positivt på framtiden med både nybygge och renoveringar. Inte minst med tanke på att många hyresrätter avvecklades för några år sedan. – Nu är läget ett annat och efterfrågan har aldrig varit så stor, menar Lars.

Nytt läge för Munkedal Munkbo satsar mycket på cen-

Premier gör det enkelt att hitta folk. Bra folk. Så du har kompetent personal när du behöver det. OM du behöver det. För sanningen är ju den att behovet växlar. Dessutom är det den mest attraktiva personalen som är mest benägen att röra på sig. Oavsett arbetsuppgift så har vi lösningen på allt från bemanning, rekrytering, industriservice och andra personalrelaterade resursbehov. Läs gärna mer på premier.se


FYRBODAL MUNKEDAL

Ökad lönsamhet genom medveten förändring

Vilket sparande är bäst just för dig?

59

Nordea Bank AB (publ)

AFFÄRSTIDNINGEN NÄRINGSLIV

Ta kontakt med ditt Nordeakontor, så finner vi tillsammans den sparform som passar bäst!

Gör det möjligt 0771-33 55 99 nordea.se

It’s I not just what we make It’s what we make possible Våra termoplastiska elastomer (TPE) material används för en mängd olika applikationer. Från tandborstar till fordonsdelar, från medicinska slangar till cykelhandtag, från leksaker till elektrisk utrustning...... samt allt däremellan.

Med avslappnad inställning till att misslyckas kan förändringsarbete och utveckling bli hur kul som helst.

Sjukskrivningar, konflikter, ineffektivitet, brist på kreativitet och motivation drabbar de flesta företag någon gång förr eller senare. Många anlitar då ledarskapscoacher för att få bukt med problem som inte alltid syns – men som får stora konsekvenser för hur företaget utvecklas. Insatserna kan vara mer eller mindre lönsamma. Den stora utmaningen ligger i att åstadkomma förändring – och det är näst intill omöjligt om man inte först vågar se och identifiera det som verkligen måste förändras. Johanna Wallin har under sina 20 år som konstnär odlat en unik förmåga att se och förstå olika kulturer. Under de senaste tio åren har hon delat med sig av sin kunskap för att lösa svåra interna problem i företag och organisationer som vill ta nästa steg och skapa ökad effektivitet och lönsamhet. – Det är först när man vågar se och uppmärksamma problem och brister som man kan göra något åt dem, säger hon. För att kunna göra en medveten förändring krävs en viss självinsikt som kan vara svår att åstadkomma på egen hand. Johanna Wallin guidar varsamt företagen genom de första stegen i förändringsprocessen. – Jag bygger inte helt nya organisationer, men skapar motivation till positiv förändring. Jag hjälper mina kunder att fokusera på det man som företagare, ideell förening eller kommunal verksamhet verkligen vill åstadkom-

ELASTO Sweden AB tel: 0532 60 75 00 | info@elasto.se www.hexpolTPE.com

ma och vad som krävs för att nå målen. Med ett stort mått kreativitet och lekfullhet hjälper Johanna ledning såväl som medarbetare att verkligen våga se brister och då är första steget mot medveten förändring taget. Lönsamhet börjar hos människor Ouppmärksammade problem kan hämma en organisations utveckling. För att kunna leverera maximalt krävs delaktighet och motivation. Jämlikhet är då grundläggande, annars faller allt förr eller senare. – Det är viktigt att komma ihåg att lönsamhet börjar hos människor. Först när det finns utrymme för att möta allas behov skapas energi och glädje för att prestera och leverera till 100 procent, förklarar Johanna Wallin. Johanna börjar arbetet hos kunderna med en nulägesanalys där man vågar uppmärksamma problem i organisationen. När första steget är taget kan man fokusera på individers behov och hur målen ska uppnås. Slutligen guidar hon företagen i utvecklingen av potentiella lösningar. – Att våga säga vad man upplever är fel och vad man verkligen behöver i sin roll är ofta ett mycket stort steg. Det jag bidrar med är framförallt mod för att våga, en uppmaning att växa för att skapa tillväxt. Insikt föder utveckling Istället för att reagera negativt ska man enligt Johanna Wallin svara an, vilket omvandlas till ansvar. Istället för att anpassa sig till en dålig situation måste man våga ta ansvar för sig själv och sin utveckling – genom att våga be om det man behöver. Johanna förklarar: – Det första steget är redan taget genom att man bjuder in mig,

då har man ju uppmärksammat ett problem i organisationen som man vill lösa. Efter sjukdomsinsikten hjälper jag företag och organisationer skapa något nytt och värdefullt – en vilja att förändra och satsa på jämlikhet och på sikt åstadkomma större lönsamhet än vad man först trodde var möjligt. Johanna Wallin är med i det globala nätverket Conscious Leadership Coaching och hämtar inspiration från hela världen för att hjälpa svenska företag åstadkomma medveten förändring som leder till tillväxt.

Asfaltbeläggning Ring ortens entreprenör för kostnadsfri offert. Ring 010-449 21 39 eller kontakta oss via e-post per-arne.pehrson@skanska.se

Nya Passat! Säkert och rymligt

Golf! En klassvinnare

Fakta: Johanna Wallin, ingenjör, medieoch kommunikationsvetare, processledare, individ- och gruppcoach, moderator/mötesledare och konstnär. Johanna arbetar överallt där det finns vilja och mod att göra verkstad av visioner. Maj till oktober utvecklas kommande säsongs tema och erbjudande i ateljén på Galleri Håfors, www.gallerihafors.se , norr om Hedekas i Bohuslän. Konstprojektet Work, Life, Play Balance 2013 ledde fram till New Paradigm Coaching med bland annat föredrag/workshoptemat Väx till dig för tillväxt!TM och Jämlik, jämställd, jämt!TM Till galleriet välkomnas också grupper för kreativitetsverkstad.

Up! Rymmer mer än man tror

Telefon 0526-499 00

www.nilssonbil.com


60

FYRBODAL MUNKEDAL

AFFÄRSTIDNINGEN NÄRINGSLIV

Naturbruksgymnasiet vill värna om landsbygden I Västra Götaland finns sex gymnasieskolor som erbjuder naturbruksprogrammet och en av dessa ligger i Dingle. – Själen i skolan är sprungen ur lantbruk och vi vill värna om dem som bor och verkar på landsbygden, säger skolans rektor Liselott Sörensen Ringi. Naturbruksgymnasiet Dingle erbjuder idag utbildning inom lantbruk, djurvård, trädgård, häst och hund. I september togs ett beslut att naturbruksgymnasierna inte längre ska ha alla inriktningar

utan istället satsa på spetskompetens inom vissa områden. – Dingle ska bli ett trädgårdscentrum i Västra Götalandsregionen och vi ska specialisera oss på trädgård, hund och djurvård, be-

rättar Liselott. Naturbruksgymnasiet Dingle har cirka 150 elever och ett 50-tal i personalen. Eleverna får grundläggande högskolebehörighet inom naturbruksprogrammet och om de vill kan de läsa kompletterande kurser för behörighet motsvarande delar av naturvetenskapliga/samhällsvetenskapliga programmet. Utbildningen inom området Djur vänder sig till dem som kan tänka sig en framtid inom djurvård, kanske på en djurpark. Under sin treåriga utbildning får eleverna pröva på skötsel av många olika arter. I inriktningen ska eleverna lära sig att arbeta yrkesmässigt med djur och att sköta djuranläggningar. De kan få arbeta med lantbruksdjur, hästhållning, hund, djurparksdjur eller

djurvård eller kanske fortsätter med en veterinärutbildning. Vuxenutbildningar – Vi har också en omfattande vuxenutbildning inom trädgård, djurvård och lantbruk på 20 och 42 veckor och 20 veckors fördjupning inom trädgård. Vi har även uppdragsutbildningar, till exempel för att få motorsågscertifikat. En ny lag säger att anställda inom trädgårds- och lantbrukssektorn ska ha motorsågskörkort, berättar Liselott. God arbetsmarknad Arbetsmarknaden är mycket god för de elever som avslutar sin utbildning på Naturbruksgymnasiet Dingle. – Vi har gjort en undersökning

via Facebook, där vi frågade elever som gått djurvårdsprogrammet vad de gjorde. En stor del av dem jobbade med tjänster inom till exempel ladugårdar, parker och zooaffärer, berättar Liselott. Liselott vill att Naturbruksgymnasiet ska bli ett ”naturbrukscollege” och öka samarbetet med andra aktörer inom den gröna sektorn. – Vi ser gärna att våra skolor blir en mötesplats för de gröna näringarna. Vi ska utveckla samarbetet med Hushållningssällskapet som har kontor här på skolan och utöver att bedriva gymnasieoch vuxenutbildning ska vi också jobba för en utveckling av landsbygden och landsbygdsföretagare, säger Liselott Sörensen Ringi avslutningsvis.

Från sparbanker till Swedbank Sveriges första sparbank grundades i Göteborg 1820. Idag är Swedbank en internationell koncern som erbjuder bankservice till både privatpersoner och företag. Banken har haft en lång tradition i Munkedal och Kungshamn i form av både Sparbanken och Föreningsbanken.

Från vänster Jan-Ove Dahlberg, Företagsrådgivare Skog & Lantbruk Swedbank och ordförande i föreningen Fisketorp-Skaveröd Fiberförening Ulf Johansson Marklund.

Vid fusionen 1997 mellan Sparbanken Sverige och Föreningsbanken skapade den breda kundbasen på nära fem miljoner människor och det omfattande kontorsnätet grunden för en stark och effektiv bank. Bankens namn blev FöreningsSparbanken. FöreningsSparbanken och tidigare Sparbanken Sverige hade som internationellt namn Swedbank och 2006 bytte FöreningsSparbanken AB namn till Swedbank AB. Kontoren i Munkedal och Kungshamn sysselsätter totalt 22 anställda och kontorschef är Rosita Molldén. – Vi har ett fullsortiment för både företag och privatpersoner,

men vi tillhandahåller inte manuell kontanthantering. Vi har företagsavdelningar på båda kontoren och jobbar med alla typer av företag. På privatavdelningen erbjuder vi alla delar inklusive Private Banking. Lokalt förankrad – Vår styrka är att vi är väldigt decentraliserade och tar våra beslut lokalt. Vi har också möjlighet att erbjuda all typ av rådgivning på de lokala kontoren. Dessutom har vi en hög kompetens hos personalen som kontinuerligt jobbar med kompetensutveckling, säger Rosita Molldén. Swedbank är en inkluderande bank med 7,9 miljoner privatkunder och drygt 600.000 företags- och organisationskunder. Det gör Swedbank till Sveriges största bank till antalet kunder och ger banken en ledande ställning även på de övriga hemmamarknaderna Estland, Lettland och Litauen. Unga jobb Sedan hösten 2009 driver Swedbank och sparbankerna ett initiativ för att tillsammans med näringslivet försöka hjälpa fler ungdomar att få praktikplats. Initiati-

vet heter Unga jobb och tanken är att ungdomarna efter att ha fått sina första jobberfarenheter och kontakter ska ha det lättare att sedan ta steget in på arbetsmarknaden. – Jag brinner starkt för våra samhällsengagemang och att vi ska vara en naturlig del i samhället. När man är den här typen av aktör, framför allt i glesbygden, har man möjlighet att vara med och påverka. Därför engagerar vi oss starkt i initiativet med Unga jobb i Munkedals kommun för att unga arbetslösa ska få möjlighet till praktikplatser. Vi har själv haft en praktikant under våren och ska även ha det nästa år, berättar Rosita Molldén. Swedbank är också med och stöttar utbyggnaden av fiberföreningen i kommunen för att få en levande landsbygd. Swedbank i Munkedal och Kungshamn har ett nära samarbete med Fastighetsbyrån och Juristbyrån, vilka båda drivs lokalt som franchiseföretag. Centralt är både Fastighetsbyrån och Juristbyrån helägda dotterbolag till Swedbank. Rosita Molldén har varit bankchef i Kungshamn sedan 2009 och i Munkedal sedan 2012.


AFFÄRSTIDNINGEN NÄRINGSLIV

FYRBODAL SOTENÄS

61

Systemlösningar och tjänster inom industriautomation AH Automation i Kungshamn är ett teknikföretag som levererar systemlösningar inom industriautomation, marinel, infrastruktur och Customer Service. Ursprunget till företaget grundades 1944 som en renodlad elinstallationsfirma för fastigheter och fiskebåtar. Affärsidén hos AH Automation är att med hög kompetens utveckla, marknadsföra och producera systemlösningar och tjänster inom sina affärsområden. – Vi är duktiga på montageteknik med hjälp av robotar, liner eller andra skräddarsydda lösningar. Vi åtar oss helhetsprojekt när det gäller speciallösningar. Kunderna får en leverans av komplex

natur, men med många olika typer av tekniker från samma leverantör, säger Stefan Berntsson, marknadschef på AH Automation. Företaget levererar kostnadseffektiva och robusta robotlösningar, baserade på beprövade industrirobotar. AH Automations kunskap är omfattande inom visionteknik, mekaniskt montage, materialhantering, packning och palletering. Etablerade tillverkare AH Automation arbetar med robotar från etablerade tillverkare på marknaden. Med avancerade utvecklingsverktyg och 3D-modelleringsprogram kan företaget simulera och optimera robotcellen redan i projekteringsfasen. Självklart kan företaget också integrera robotar i befintligt produktionssystem. Kunderna finns främst i Sveri-

ge, men AH Automation levererar även till Norge, Ryssland, Tyskland och södra Europa.

– Våra kunder på industrisidan finns främst inom Automotive, men fokus ligger även på generell industri och livsmedel, berättar Stefan Berntsson. Tuff konkurrens – Detta är en ganska tuff bransch och det kan gå upp och ner, det vet alla som är i liknande verksamhet. Dessutom är det en ganska hård konkurrens från både svenska och sydeuropeiska bolag. Vår styrka jämfört med andra är dock vår bredd, vilket gör oss till en stabil leverantör över tid, säger Stefan Berntsson. AH Automations mångåriga verksamhet har gett företaget erfarenheter och kunskaper om

Väx med oss som affärspartner Strategisk affärspartner för företag och en aktiv del i företagslivet och samhället. Välkommen till Swedbank i Kungshamn, tel 0523-324 60.

många skilda typer av anläggningar i olika branscher. Varje anläggning har sin egen identitet och handläggs från början till slut av erfaren personal. – Inför framtiden kommer vi att satsa vidare på automation mot industrisidan och jobba mer med produktifiering för att nå en större kundkrets. Normalt gör vi mycket projektorienterade och unika lösningar för varje kund, vilket vi fortsatt kommer att göra, men vi kan också skapa mer standardprodukter, säger Stefan Berntsson. AH Automation sysselsätter cirka 80 anställda.


62

FYRBODAL LYSEKIL

AFFÄRSTIDNINGEN NÄRINGSLIV

Maritimt center växer fram i Lysekil Lysekil har en lång tradition inom både marinbiologisk forskning och marinindustriell verksamhet. Nu vill kommunen tillsammans med näringslivet och akademin skapa en arena för Lysekil som ett maritimt center för utveckling, företagande och upplevelser. Drömmen om att sätta Lysekil på kartan som en av Nordens och kanske även Europas främsta marina kommuner håller på att gå i uppfyllelse. Det senaste projektet är upplevelsecentret Skageracks Kapare som blir en mötesplats för både besökare och Lysekils bofasta invånare. Hela Lysekil genomsyras av en positiv anda som märks och känns bland såväl privata företag som kommunala verksamheter, bland turister såväl som kommunbefolkningen. Nu satsas det mer än någonsin i samband med storskaliga projekt såsom den nya vågparken som byggs av Seabased. Dessutom finns den omtalade framtida potentialen för Lysekil att bli utskeppningshamn för malmbrytningen i Dalarna med på agendan. – Tillverkningsindustrin har alltid varit viktig för Lysekils kommun och kommer att fortsätta vara det men vi är glada över att vi nu kan konstatera att vi har goda möjligheter för en betydligt

större utveckling inom det marina framöver. Nu när Seabased anlägger världens hittills största vågkraftverk här i Lysekil kommer utvecklingspotentialen att växa ytterligare, menar Michael Johansson, näringslivschef i Lysekils kommun. Fördelaktig etableringsort för marina verksamheter Lysekil har under en längre tid varit centrum för marinbiologisk forskning och en av världens äldsta forskningsstationer för marinbiologi finns i Fiskebäckskil på Skaftö som hör till Lysekils kommun. Sven Lovén centrum för mari-

tima vetenskaper (en del av Göteborgs universitet) samlar forskare från hela världen och bildar tillsammans med Havets hus, som har till uppgift att visa upp och sprida kunskap om djurlivet i Västerhavet, en central mötesplats för alla som är intresserade av marinbiologisk mångfald, bevaring och utveckling. Intill Havets hus ligger även Havsfiskelaboratoriet som är en del av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), institutionen för akvatiska resurser. Detta i kombination med den starka grund som Lysekil redan har, bland annat med ett eget varv, ett antal företag som arbetar med marina undersökningar, en stark marinbiologisk forskningsmiljö och inte minst upplevelser i form av Havets hus, gör det minst sagt fördelaktigt för nya aktörer inom marin verksamhet att överväga Lysekil som etableringsort. Lyfter hela Västsverige på sikt Visionen som Lysekils kommun har sträcker sig längre än till kommungränsen. Det är kraftfulla satsningar som görs och de kommer med största sannolik att få en stor hävstångseffekt. – Vi satsar tillsammans på att utveckla Lysekil till ett maritimt center för företagande, utbildning och upplevelser. Vi talar om saker som kommer att lyfta hela Bohuslän och hela Västsverige på sikt. Vi söker nu efter samarbetspartners som vill vara med och bygga upp en helhet, förklarar Michael Johansson. Kommunen utvecklar nu ett nytt upplevelsecenter som kallas för Skageracks kapare efter den mycket omfattande kaparverksamhet som bedrevs utmed Bohusläns kust på 1600 – 1700-talen. Tanken är att upplevelsecentret ska vara ett komplement till Havets hus och på sikt knyta ihop hela konceptet med både konsthall och restaurang.


AFFÄRSTIDNINGEN NÄRINGSLIV

FYRBODAL UDDEVALLA

63

Uddevalla i beredskap för nybyggnation

värden som Uddevalla har i form av havsnära boenden, bra skolor och en väl utbyggd infrastruktur som bidrar till att vidga arbetsmarknaden förstår vi varför Uddevalla har en växande inflyttningstrend.

För den som vill leva och utvecklas i en spännande miljö som sjuder av nya idéer och innovationer är Uddevalla det självklara valet. Lägger vi dessutom till alla andra

Tusentals nya bostäder på gång Den 27 mil långa kusten gör Uddevalla till en välbesökt kommun sommartid. För att ta vara på det fantastiska läget intill havet storsatsar kommunen på det goda boendet och man står nu i beredskap för nybyggnation. Byggkranar skjuter upp här och var över hela kommunen och det skapar positiva vibbar där man känner att saker är på gång.

Hyresrätter i Munkedal, mitt i Bohuslän

Strömstad

I dagsläget finns färdiga detaljplaner för 1100 nya bostäder. Det kommunala bostadsbolaget har redan påbörjat två projekt med nya hyresrätter och det finns stora möjligheter för privata aktörer att börja bygga i Uddevalla. – Det finns en stark efterfrågan och vi ser inga som helst svårigheter att fylla de 1100 nya bostäderna när de väl är på plats, säger Carina Johansson. Utöver detta finns dessutom ett antal sjönära villatomter i området Sundskogen, beläget intill Byfjorden med utsikt över Uddevallabron. Här finns möjligheter att skapa framtidens drömboende. – Vi arbetar naturligtvis för att skapa sunda flyttkedjor i kommu-

nen och då behöver vi mångfald i boendet med olika upplåtelseformer. Ur ett hållbarhetsperspektiv tar vi fasta på den sociala hållbarheten där Uddevalla ska vara en kommun som skapar möjligheter för alla, oavsett var man befinner sig i livet, förklarar Carina. Belastning blir fördel Ett annat exempel på hållbar utveckling i Uddevalla är bildandet av VästVatten, en sammanslagning av de kommunala VA-verksamheterna i Uddevalla, Färgelanda och Munkedal. Med en gemensam organisation kan kommunerna angripa större frågeställningar och genomdriva kraftfulla projekt. VästVattens viktigaste utveck-

lingsprojekt just nu är etablering av VA-rådgivning samt Projekt näringsrik. Projekt näringsrik går ut på att omvandla innehållet i slutna avloppstankar till en näringsrik produkt att sprida på åkermarker. Utvecklingen innebär att man kan ta tillvara på något som annars belastar samhället och vända det till allas fördel. – VästVattens engagemang är ett av många exempel på framtidsprojekt i Uddevalla, säger Carina Johansson och understryker att det finns utrymme för fler aktörer att satsa och blicka framåt, och då inte minst när det gäller nya kreativa bostadsprojekt som säkrar framtida tillväxt.

Måkeberg Åmål

Grebbestad Hedekas

Fjällbacka Dingle

Munkedal

Hunnebostrand

Uddevalla Vänersborg

Smögen

Trollhättan

Lysekil

Stenungsund

Marstrand Kungälv Göteborg

www.munkbo.se

www.makeberg.se

makeberg@amal.se

Illustration: Wingårdh arkitektkontor AB

En attraktiv kustkommun i hjärtat av Bohuslän, som erbjuder hög livskvalitet med möjlighet till havsnära boende och god service med korta avstånd. Miljö- och stadsbyggnadschef Carina Johansson sammanfattar Uddevalla som en tillväxtbenägen kommun med stark framtidstro.


64

FYRBODAL UDDEVALLA

AFFÄRSTIDNINGEN NÄRINGSLIV

Högskolecentrum Bohuslän vill vara näringslivets viktigaste partner Uddevalla lever och utvecklas med arvet från den gamla varvsstaden och det skapar nya möjligheter för ett innovativt näringsliv. Ofta handlar det om maritima eller mycket specialiserade affärsområden som inte finns någon annanstans i Sverige, precis som många av utbildningarna som erbjuds via Högskolecentrum Bohuslän (HCB). Ett lärcentrum som vill leva i symbios med näringslivet.

HCB är en viktig samarbetspartner för näringslivet i Uddevalla och Fyrbodalsregionen. Med hjälp av noggranna omvärldsanalyser står HCB för den strategiska och långsiktiga kompetensförsörjningen i delar av regionen. En grundläggande förutsättning för att det ska fungera i praktiken är att företag och organisationer i regionen i sin tur är engagerade i HCB:s verksamhet. – Vår ambition är att leva i symbios med det regionala näringslivet. Vår verksamhet är till för att stötta och skapa tillväxt, men för att kunna uppfylla våra mål måste vi veta vilken kompetens som efterfrågas och då krävs ett öppet och engagerat närings-

Högskolecentrum ska vara en tillväxtmotor i Uddevalla, med satsningar på rätt kompetens och en attraktiv miljö för utbildning. Foto: Kristin Wiktorsson

liv som kan och vill uttrycka sina önskemål, säger verksamhetschef Anders Brunberg.

Uddevalla satsar på en levande stadskärna. Handel är en av Högskolecentrum Bohusläns inriktningar. Foto: Peter Ljunggren

Mål: vidareutveckling och ökad sysselsättning En av de största och mest komplexa frågorna inom all utbildning är kopplingen till arbetsmarknaden. Målet med HCB:s egna yrkeshögskoleprogram är att de ska leda till ökad sysselsättning. Man erbjuder även kurser och utbildningar i samarbete med högskola och universitet. HCB har levererat yrkeskompetens till näringslivet sedan 2007, och var först i landet med e-handelsutbildning som idag är en mycket etablerad inriktning över hela Sverige. E-handel skiljer sig markant från traditionell handel, med helt andra yrkesroller och möjligheter. Kunskapskraven inom branschen är framförallt höga vad gäller marknadsföring, försäljningsstrategi och webbutveckling. E-handel och affärsutveckling utgör ett av de största utbildningsområdena på HCB, som också är ett regionalt utvecklingscenter för större projekt inom ett antal profilområden. Andra inriktningar är marinteknik, entreprenörskap, handel och besöksnäring. – Tillsammans med andra utbildningscenter bidrar vi till vidareutveckling i Fyrbodal, understryker Anders Brunberg. – Vi har interregionala projekt som bygger på det maritima arvet, bland annat. Vi arbetar strategiskt för att stötta näringslivet och fronta den maritima utvecklingen. Det gör vi genom att er-

bjuda unika yrkeshögskoleutbildningar med marin inriktning. Vi har dels ett par tvååriga mariningenjörsutbildningar och dels ettåriga Maritime Sustainability Coordinator, som ska ge bättre affärer genom en hållbar helhetssyn på transport och logistik. Hela den nordiska sjöfarten står inför stora förändringar, med nya svaveldirektiv och krav på hållbara transporter. Därför efterfrågar branschen den här typen av ny kompetens. Infrastruktur som möjliggör samverkan Anders Brunberg förklarar att HCB har en infrastruktur som möjliggör samverkan mellan olika utbildningsanordnare, näringsliv och offentlig sektor. Där finns även en inkubator som drivs av Entreprenörsarenan. – Vår uppgift är att skapa ren konkurrenskraft för vår region genom att ta vara på de möjligheter som finns. Vi välkomnar nya idéer och ser mycket positivt på samarbete mellan offentlig och privat verksamhet. Ett annat lyckosamt exempel är EU-projektet iMedTech, som samlar deltagare från Sverige och Norge. Projektet omfattar arbete med förbättringsidéer och nya innovationer till förmån för sjukvården. – I Fyrbodal finns många företag som har kompetensen för och är intresserade av att tillverka produkter som kan användas inom vård- och omsorgssektorn

Anders Brunberg.

och som kan göra arbetet lättare inom sjukvården generellt. Vi har fått ett mycket positivt gensvar. Över 150 idéer har redan strömmat in under drygt ett år, fortsätter Anders. Projektet involverar intressenter från hela Sverige och Norge. Eftersom den här typen av produkter inte är geografiskt knutna kan den bästa kandidaten för att utveckla en idé från iMedTech finnas var som helst. Förhoppningen är att uppmärksamma fler regioner så att projektet får ett ännu större genomslag. Vilket också stämmer väl överens med HCB:s utvecklingsstrategi med öppen samverkan och infrastruktur för ökad interaktion mellan olika verksamheter.


AFFÄRSTIDNINGEN NÄRINGSLIV

FYRBODAL UDDEVALLA

65

Uddevallaföretaget Olympus ser fram emot att få samarbeta med SEB i ytterligare 20 år SEB skapar långsiktiga relationer baserat på kompetens och ett heltäckande tjänsteutbud. Med all kompetens samlad på ett ställe kan SEB möta kundernas krav i alla lägen, något som Jan-Inge Carlsson, ägare och grundare av Olympus AB i Uddevalla, kan vittna om. Olympus AB är ett dynamiskt och i synnerhet tillväxtbenäget företag med mycket skiftande krav vad gäller finansiella tjänster. Det är kanske för att verksamheten, som bygger på varumärkesprofilering, är både komplex och ytterst konkurrensutsatt som Jan-Inge Carlsson värdesätter enkelhet och öppenhet i sin relation till SEB. – Jag upplever att SEB ger mig fullt stöd i alla frågor. Jag värdesätter det personliga mötet där mina tankar och frågor får utrymme och där man arbetar för att ge mig en optimal lösning. Det känner jag att SEB möter på ett bra sätt, och har så gjort sedan jag blev kund i banken för drygt 20 år sedan, kommenterar Jan-Inge. Fördelar med ett finansiellt varuhus Kontorschef Conny Ringblom beskriver SEB som ett finansiellt varuhus där kundrådgivarna kan plocka ner olika produkter från hyllorna och skapa ett mycket attraktivt helhetserbjudande. All kompetens finns samlad i huset

och det är en ren konkurrensfördel och styrka för SEB i Uddevalla. Jan-Inge Carlsson har flera kontaktpersoner på banken, tillgängligheten är hög och han kan alltid få tag på en rådgivare närhelst han behöver det. Precis som alla andra företagskunder. – Jag märker att SEB har en företagskultur som passar mig och mitt företag, och som ligger helt i linje med den kultur som vi har på Olympus. När vi står inför tillväxt har vi fått den uppbackning vi behövt, och jag känner på så vis att SEB också bidrar till vår fortsatta utveckling, fortsätter Jan-Inge Carlsson. Jan-Inge räknar med en tillväxt på upp till 15 procent för Olympus under kommande år. En stor del av framgången är möjlig tack vare nya arbetssätt där företaget har en bibehållen lokal prägel men samtidigt vågar satsa på bredare front med nationellt fokus. Precis som SEB. – Under en period då bankvärlden blir mer och mer centraliserad lyckas SEB behålla en stark

lokal förankring, anser Jan-Inge. Allt bygger på långsiktiga relationer En utveckling inom Olympus är att de dagliga sysslorna automatiseras och digitaliseras i allt större utsträckning. Det frigör tid för medarbetarna som istället kan fokusera mer på sina kunder och därmed skapa ännu större lönsamhet, både för kunderna och för det egna företaget. Det handlar i första hand om att skapa långsiktiga relationer där båda parter känner trygghet och tillit för samarbetet. Det fungerar på samma sätt i SEB:s värld, där betalningar, överföringar och liknande kan skötas per automatik och de mer komplexa frågorna hanteras genom personlig kontakt. SEB söker framförallt skapa lönsamhet i kundens verksamhet och kommer med förbättringsförslag som stärker kundens affärer. – När vi står inför större insatser och viktiga beslut finns SEB tillgängliga i alla lägen. Tack vare bankens långsiktiga förhållnings-

Från vänster Conny Ringblom och Jan-Inge Carlsson, vd och ägare för Olympus.

sätt känner vi en stark tilltro och vi ser fram emot att få samarbeta

med SEB i ytterligare 20 år, inflikar Jan-Inge Carlsson.

Biotillverkad asfalt Din väg mot klimatmålen Asfalttillverkning har stor påverkan på miljön. Vår biotillverkade asfalt, där asfalten produceras med rapsolja istället för eldningsolja, ger 46 % lägre koldioxidutsläpp i produktionen. För varje 1 000 ton biotillverkad asfalt minskar koldioxidutsläppen motsvarande de utsläpp som görs när du kör en Volvo V70 i 10 000 mil. När du väljer biotillverkad asfalt gör du därför något synnerligen konkret för miljön. Läs mer om hur vår biotillverkade asfalt kan ta er närmare era klimatmål på www.skanska.se/asfalt.

En del av Skanskas Gröna Initiativ

www.skanska.se


66

FYRBODAL VÄNERSBORG

AFFÄRSTIDNINGEN NÄRINGSLIV

Nystart för residensstaden vid Vänerns sydspets Vänersborg har en lång tradition som Västsveriges nav för utbildningsfrågor, myndighetsadministration och offentlig förvaltning. Det är fortfarande starka nischer, men Vänersborg kan även visa på en sund utveckling inom både gröna och blå näringar. Fram till bildandet av Västra Götalandsregionen var Vänersborg residensstad i Älvsborgs län. Staden är numera huvudsäte för den politiska ledningen i regionen. I Vänersborg finns sedan länge även centrala funktioner inom sjukvård, psykiatri och kriminalvård etablerade i kommunen. Kommunen är den största ar-

Gunnar Lidell.

betsgivaren tätt följd av landstinget. Den starka koncentrationen av offentlig verksamhet bygger på ett gammalt arv som Vänersborg förvaltat under många decennier, men på senare år har även andra näringar börjat växa fram i regionhuvudstaden vid Vänerns sydspets. Gröna och blå näringar Sjöfarten har av naturliga skäl alltid varit av betydelse för Vänersborg, då staden är belägen mellan Sveriges största sjö och hamnstaden Göteborg via Göta älv. Vänersborg är också en mycket lantbruksdominerad kommun med både djurhållning och odling av spannmål som exempel. Samtliga drivs som lokalägda familjeverksamheter. – I Vänersborg kännetecknas de gröna näringarna framförallt av en hög innovations- och förädlingsgrad, säger kommunalråd Gunnar Lidell. Ett bra exempel är samarbetet mellan lantbrukarnas ekonomiska förening Biogas Dalsland och Trollhättan Energi. Lantbrukarna bidrar till den hållbara utvecklingen inte enbart genom produktion av gröna produkter, nu har många dessutom anslutit sig till ett nätverk för framställning av biogas ur gödsel som Trollhättan energi säljer som fordonsbränsle.

Foto: Stigs foto

I mitten av bilden ligger Vargön Alloys, mer till vänster innan älven gör en krök är området där det bl a ska bli Re:newcell och grönområdet närmast Re:newcell är Ronnums herrgård, där filmfolk brukar bo. Nicole Kidman och Kiefer Sutherland är bara två av kändisarna.

Skapar levande industriområde När Holmen Paper avvecklade sin verksamhet i Vänersborg köpte kommunen den attraktivt belägna industritomten på Vargön. Sammantaget har kommunen över 30 hektar mark som kommer att omvandlas till ett levande industriområde med fokus på

bland annat miljö och innovation. Företaget Re:new Cell har redan uttryckt starkt intresse för att etablera en storskalig verksamhet inom textilåtervinning på området. – Det blir en nystart för hela området, som förutom goda vägförbindelser också har en egen hamn. I området finns ett antal

andra industriföretag som exempelvis smältverket Vargön Alloys, berättar Gunnar Lidell. Om utvecklingen går som planerat kan vi nog räkna med minst ett hundratal nya arbetstillfällen på Vargön, ett välkommet tillskott i Vänersborg som nu ser fram emot en nystart med hållbarhet i fokus.

Vänersborgsbostäder erbjuder en stor variation av lägenheter AB Vänersborgsbostäder är Vänersborgs största bostadsbolag och ägs av Vänersborgs kommun. Bolaget spelar en betydelsefull roll i kommunens utveckling genom att erbjuda goda bostäder och lokaler. – Vi har cirka 3.100 lägenheter i beståndet idag och vi har en stor variation av lägenheter, säger Åsa Svensson, hyres- och marknadschef på Vänersborgsbostäder. En bra bostad är en förutsättning för ett bra liv och Vänersborgsbostäders mål är ha att nöjda hyresgäster och ge en god service. Centralt eller lantligt, stora och mindre lägenheter, radhus med egen uteplats – variationen är stor för att passa både barnfamiljer, seniorer och ensamhushåll. – Vi har allt från små, billiga lägenheter med dusch i källaren till stora våningar med spa-avdelning. Våra lägenheter ska passa alla, säger Åsa Svensson. Vänersborgsbostäder har även

Vår vision är att vara en bra del i ett bra liv. Genom att erbjuda bra mötesplatser och gemensamma aktiviteter hoppas vi kunna skapa sociala värden i kvarteren. Foto: Peter Wahlström, Ateljé Wahlström

lokaler för olika verksamheter. Bolaget förvaltar dessutom kommunala verksamhets- och förvaltningsbyggnader ägda av Vänersborgs kommun. 57 nya hyresrätter Just nu bygger Vänersborgsbostäder 57 nya hyresrätter på Roddaregatan med centralt och sjönära läge. – Vi bygger på två våningar på fem befintliga huskroppar från tidigt 60-tal. Samtidigt som vi bygger de nya lägenheterna så re-

noverar vi och gör stambyten i de befintliga och sätter in hiss i alla husen. Vi gör en huskropp om året och vi har precis påbörjat det fjärde huset, berättar Åsa Svensson. Vänersborgsbostäder har satsat på hyresrätter, men annars är det främst bostadsrätter som byggs i Vänersborg. Åsa Svensson ser många fördelar med att bo i en hyresrätt. – Det är bekymmersfritt eftersom man inte binder några pengar och man vet vad man ska beta-

Hyresrättens största fördel är friheten! Den ger frihet i vardagen, bra service, en boendekostnad du kan överblicka och möjlighet till inflytande över det egna boendet. Foto: Peter Wahlström, Ateljé Wahlström

la i hyra. Dessutom erbjuder vi en snabb service och kommer och lagar om något skulle gå sönder. Hyr du så får du också frihet att välja ny bostad när dina behov ändras. Viktigt med en god relation Att känna sig hemma där man lever och bor och att trivas med människorna och miljön runt omkring är en viktig del av livskvaliteten. – Något som är nytt för i år är

att vi har haft bostadsmöten i alla kvarter. Här har vi haft möjlighet att berätta vad vi har för planer och framför allt tagit reda på hur våra hyresgäster upplever sitt boende, så att vi kan bli en ännu bättre hyresvärd, säger Åsa Svensson. I samband med bostadsmötena har Vänersborgsbostäder infört en verksamhetsfond, där hyresgästerna kan söka pengar för att hitta på aktiviteter ute i kvarteren och på så sätt stärka gemenskapen.


AFFÄRSTIDNINGEN NÄRINGSLIV

FYRBODAL TROLLHÄTTAN

Trollhättans kommun och Position Väst blickar framåt Trots Saabs konkurs ser man positivt på framtiden i Trollhättans kommun. För att stärka och bredda näringslivet i regionen har kommunen startat Omställningskontoret+. Under namnet Position Väst samarbetar dessutom 18 västsvenska kommuner mellan Göteborg och Oslo för att få fler företagsetableringar. – Förutom de 3500 anställda som direkt berördes av Saabs konkurs så var det också många underleverantörer och handelsmän som kände av krisen, säger Paul Åkerlund, kommunstyrelsens ordförande i Trollhättan. Vi har genom åren varit utsatta för en hel del besvär, men alltid haft förmågan att komma tillbaks och det är vi på väg att göra igen. Både folkmängden och handeln ökar i kommunen och dessutom har vi en stor generationsväxling inom vård och omsorg. Paul Åkerlund håller inte med vissa myndigheter och huvudkontor i Stockholm som har gett Trollhättan en krisstämpel. – Stockholmarna har en felaktig bild när de tror att Trollhättan är en spökstad, menar han. Position Väst 18 västsvenska kommuner i tillväxtzonen mellan Göteborg och Oslo har bestämt sig för att samarbeta och marknadsföra sig gemensamt under ett helt nytt namn: Position Väst. Målet är tydligt: fler jobb genom fler företagsetableringar. – Position Väst bildades som ett delprojekt i Omställningskontoret+, som startades i samband med varslet hos Saab. Vi vill skapa förutsättningar för nya företag att etablera sig i regionen, men också stärka befintliga företag och stabilisera dem så att de inte hamnar i bekymmer. Och det har vi lyckats ganska bra med, säger Paul Åkerlund. I Position Väst ingår kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Essunga, Färgelanda, Grästorp, Lilla Edet, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum, Trollhättan, Uddevalla, Vara, Vänersborg och Åmål. 39 000 företag I Position Väst finns 39 000 företag (52 % handels-/tjänsteföretag, 32 % areella näringar och 16 % industriföretag). De största branscherna är handel, tillverkningsindustri, besöksnäring, maritima -, kreativa – och gröna näringar. I regionen bor cirka 300.000 invånare, varav hälften i de tre

grannstäderna Trollhättan, Uddevalla och Vänersborg som tillsammans bildar en ”storstad” med tre stadskärnor. De 18 samverkande kommunerna i Position Väst har hög kompetens, starka nätverk, bra kommunikationer, gott om mark och lokaler, väl utbyggd IT-struktur, ett positivt innovationsklimat och fantastiska livsmiljöer. Och kostnadsbilden är mycket förmånligare än i storstäderna. På Position Västs hemsida, den gemensamma informationsportalen, beskrivs områdets tillgångar på kompetens, infrastruktur och andra viktiga aspekter för företagsetablerare. – Vi ska jobba ihärdigt för att få fler företag att etablera sig i kommunen eller inom Position Västs område. Dessutom jobbar vi vidare med vår målsättning att vi ska vara 70.000 invånare år 2030 och att vi förhoppningsvis kommer att vara en ganska välmående kommun, säger Paul Åkerlund avslutningsvis.

Trollhättan – en stolt och innovativ stad med plats för framtiden, säger kommunalrådet Paul Åkerlund.

ÅMÅLS KOMMUNFASTIGHETER AB

67


68

FYRBODAL TROLLHÄTTAN

AFFÄRSTIDNINGEN NÄRINGSLIV

Trollhättans mod imponerar på tillväxtbenägna företagare Många är beredda att skriva under på att det i mångt och mycket var Saab som satte Trollhättan på världskartan över framgångsrika industrikommuner. Efter konkursen, som blev en av de mest uppmärksammade i den svenska industrins historia, trodde nog många att återhämtningen skulle bli svår. Men Trollhättan har visat en nära nog unik förmåga att skapa möjligheter av utmaningar, och det bevisligen, eftersom kommunen återigen blomstrar av företagsamhet och framåtanda. Det kokar och sjuder i Trollhättan. Man känner att saker är på gång i den västsvenska kommunen som vägrade låta sig besegras den där gången då regionens största arbetsgivare slog igen portarna för gott. Ur utmaningarna har man med engagemang och viljestyrka lyckats skapa något nytt, något unikt för Trollhättan som återigen andas framtidstro och utveckling. Arena för utveckling Det finns många konkreta exempel. Det största är nog Innovatum, en samlingsplats för forskning och utveckling, komplett med inkubatorverksamhet. Genom att blåsa liv i ett gam-

malt industriområde och skapa plats för nyetableringar har kommunägda Trollhättans Tomt AB lyckats bygga upp ett område som lockar företag inom teknik såväl som kreativa näringar. Resultatet är en mix av branscher och verksamheter som tillsammans skapar en levande företagspark full av möjligheter. – Innovatum stimulerar för samarbete mellan olika branscher och är en effektiv arena för utveckling av ny teknologi med olika tillämpningar – från filmproduktion till nya produktionsprocesser för tillverkningsindustrin. Det är puls även efter kontorstid i och med att verksamheter som N3 (musik- och kulturhus), eve-

I projektet Genombrottet rivs en gammal industribyggnad och det skapas istället två nya fasader med plats för ytterligare utveckling i centrala Trollhättan.

nemangsarenan och träningscenter finns på området. Dessutom utvecklar Peab bostadsområden i anslutning till Innovatum. Det skapar i sin tur unika förutsättningar för allehanda serviceverksamheter, berättar Anders Torslid, vd på Trollhättans tomt. Genombrottet Trollhättans tomt äger också de lokaler som Högskolan Väst disponerar. De moderna lokalerna i centrala Trollhättan möter cirka 11 500 studenters och över 600 anställdas behov. – Det finns möjligheter att bygga ut lokalerna redan idag, och vi känner en stark positiv anda från högskolan som också vill expandera på sikt, säger Torslid. Trollhättan förblev en inflyttningskommun även efter Saab.

Trots att även det kommunala fastighetsbolaget präglats av Saab-konkursen är vakansen låg. Anders Torslid berättar om ett nytt projekt som ska skapa ännu mer tillväxt, ett nybyggarprojekt som kallas Genombrottet tack vare att man river en gammal industrilokal och i dess ställe skapas två nya fasader. – Som näringspolitisk aktör måste vi ha viss beredskap för nyetableringar, och där ser vi ett stort behov av att utveckla vårt befintliga bestånd. På Innovatumområdet finns i princip inga lediga lokaler alls, men vi planerar för en nyproduktion om 8000 kvadratmeter för att öppna nya möjligheter i området. Centrum för framtidens fossilfria fordon Trollhättan har också fått ett

genombrott med de stora infrastrukturella satsningar som gjorts. Med dubbelspårig järnväg och fyrfilig motorväg har regionen tillgängliggjorts på ett helt nytt sätt och Trollhättan har blivit en del av Göteborgs arbetsmarknadsregion. – Trollhättan har under sin korta livstid på knappt hundra år fått stå för många stora förändringar i industrins Sverige. Vi har visat mod och vågat sadla om när det behövts. Vi har erfarenhet och kapacitet för att starta om och snabbt inta en frontposition inom nya områden. Kanske blir Trollhättan ett nytt centrum för utveckling av framtidens fossilfria fordon nu när Nevs planerar lansera elbilar redan nästa år, säger en optimistisk Anders Torslid som avslutning.

Pia Brühl Hjort, vd för Trollhättan Energi:

”Det finns inget liknande biogasprojekt i Sverige, där så många aktörer samarbetar” – I Trollhättan har vi under många år varit riktigt duktiga på att göra biogas av sopor, avloppsslam och livsmedelsrester. Tack vare Biogas Brålanda, där produktionen av biogas på traktens gårdar nu är igång, ökar tillgången av biogas kraftigt, säger Pia Brühl Hjort, vd för Trollhättan Energi. Det krävs avsevärt större mängder fossilfria bränslen än vad som produceras idag för att Sverige på sikt ska utveckla en fossilfri transportsektor. Uppgraderad biogas kan redan idag ersätta en del fossilt bränsle, men samtidigt krävs nya lösningar och framförallt är en ökad efterfrågan nödvändig för få till stånd en produktion av större volymer. Unikt samarbete mellan energibolag, lantbrukare, lokala företag och kommuner Med Biogas Brålanda har Trollhättan Energi, tillsammans med ett 30-tal visionära lantbrukare, Melleruds kommun samt Vänersborgs kommun tagit ett stort kliv in i framtiden. – Det finns inget liknande projekt i Sverige, där så många aktörer samarbetar och där man i huvudsak använder sig av gödsel för att utvinna biogas, säger Trollhättan Energis vd Pia Brühl Hjort.

Gödsel rötas i slutna tankar på gårdarna och går via en ledning vidare till uppgradering för att bli fordonsbränsle. De viktiga näringsämnena i gödselresterna finns kvar i och kan sedan gödslas ut på åkrarna. – Förutom den stora miljöeffekten ökar vi intäkterna för lantbrukarna som har en unik möjlighet att komplettera sin verksamhet, producera energi och på så sätt öka sin lönsamhet. Genom att ta tillvara på metangasen, som annars är skadlig för miljön, omvandlas en belastning till en ren fördel, förklarar Kjell Eriksson, som är ordförande i Biogas Dalsland, en ekonomisk förening som står för lantbrukarnas intressen i Biogas Brålanda. ”Trollhättan Energi är med och bidrar till ett fossilfritt samhälle” Trollhättan Energi äger två tredjedelar av bolaget Biogas Brålanda. Resten äger lantbrukarna i form Biogas Dalsland. Även pri-

vatpersoner kan investera i projektet. – Vi är ett miljöbolag som driver Trollhättans och en del av hela regionens omställningsarbete med utfasning av fossila bränslekällor. Vårt engagemang i och tillsammans med Biogas Brålanda är en del i det arbetet, likaså vår satsning på den nya snabbladdningsstationen för elbilar på Överby, säger Trollhättan Energis vd Pia Brühl Hjort. I dagsläget drivs 45 stads- och regionbussar med hjälp av biogas från Trollhättan Energi, en utveckling som inte hade varit möjlig utan Biogas Brålanda. Både Kjell Eriksson och Pia Brühl Hjort hoppas på ett utökat samarbete med fler lantbrukare i regionen. – Projektet är ett utmärkt exempel på det samhällsengagemang som finns i vår region och som präglar våra lantbrukare, säger Kjell Eriksson. Kjell Eriksson, ordförande i Biogas Dalsland och Pia Brühl Hjort, vd Trollhättan Energi.


AFFÄRSTIDNINGEN NÄRINGSLIV

FYRBODAL TROLLHÄTTAN

69

Trollhättan är redo för nya utmaningar Trollhättan bevisar gång på gång att kommunen omfattar så mycket mer än det som hela Sverige tidigare associerat med Saab. Industriarvet finns förvisso kvar även efter Saab, och det syns tydligt i alla nya verksamheter som blommat upp i dess fotspår, men Trollhättan kan också erbjuda betydligt mer som boendekommun. Den starka framtidstron är påtaglig inte minst i de nya bostadsprojekt som är på gång runtom i kommunen. Det kommunala bostadsbolaget Eidar har nyligen färdigställt ett jätteprojekt i centrala Trollhättan. Projektet drogs igång redan under Saab-krisen och idag står ett helt nytt bostadsområde, Fridhem, med 174 moderna lägenheter färdigt och fullt uthyrt. Projektet är dessutom Sveriges största passivhusprojekt hittills. – Trollhättans Stad vill och kan växa. Vår uppgift är att göra det möjligt genom att erbjuda attraktiva bostäder – med hänsyn till miljön. Vi ser redan idag att vi har flera års bostadskö och därmed beläggning för att bygga minst 1000 nya lägenheter inom

Vd Urban Blom klipper bandet vid invigningen av kv Fridhem, Sveriges största passivhusprojekt med 174 hyreslägenheter.

Kv Fridhem, Sveriges största passivhusprojekt med 174 hyreslägenheter

kommande år, informerar Urban Blom, vd på AB Eidar Trollhättans Bostadsbolag. Kastar sig ut på marknaden Hyresrätter eftertraktas allt mer, inte minst med tanke på demografin där en åldrande befolkning söker sig in till stadens centrala delar och ett bekymmersfritt boende med närhet till service. Cirka 20 procent av Trollhätteborna bor idag i någon av Eidars hyresrätter. – Trollhättan har vunnit oerhört mycket på utbyggnaden av E45 och den dubbelspåriga järn-

vägen som tar oss till Göteborg på mindre än 40 minuter. Vi vill nu kasta oss ut på marknaden och marknadsföra Trollhättan som ett attraktivt alternativ i en större region, med tillgång till hela Göteborgs utbud och arbetsmarknad. Eidar befinner sig nu i en visionär fas där man i det närmaste ska presentera planer på cirka 1000 nya bostäder. Det kommer lägligt i samband med att en ny översiktsplan antagits där förtätning är ett av nyckelorden. – Vi äger bland annat en centralt belägen tomt och vågar nu ställa frågan: hur högt får vi bygga? Samtidigt ser vi framöver fle-

ra möjligheter med att knyta kontakt med privata bostadsaktörer, fortsätter Urban Blom. Allt handlar om samhällsnytta Eidar äger och förvaltar idag ungefär 6000 lägenheter. Utöver nybyggarplanerna finns också stora planer på att dra igång omfattande renoveringsprojekt, inte minst i de gamla miljonprogramsområdena som kommer att få ett rejält lyft. Eidar äger även ett antal äldreboenden och cirka 245 studentlägenheter i anslutning till högskolan. Urban Blom har en framtids-

vision om att låta bygga på ett par våningar och därmed skapa fler attraktiva studentboenden med förstklassigt läge. – Vi integrerar samhällsnytta i allt vi gör. I samband med vår senaste nyproduktion skapades också ett trygghetsboende. Att bygga för alla målgrupper är en viktig del av vår framtidssatsning som planeras nu. Urban Blom ser Trollhättan som ett regionalt nav för tillväxt och utveckling och en kommun som nu är redo för nya utmaningar.

Gör riktigt Gör en en riktigt bbra ra affär! aff är! Nu har företag får du m rabatt p Enkelt Hör aavv dig till oss så berättar vi mer Götebo Götebor Hallands Halland län Älvsbor Älvsbo


70

FYRBODAL TROLLHÄTTAN

AFFÄRSTIDNINGEN NÄRINGSLIV

Stort intresse för samverkan med Högskolan Väst Högskolan Väst är ledande i Sverige när det gäller arbetslivsnära högskolestudier. Redan då högskolan etablerades 1990 var arbetslivsanknytning och näringslivsinriktad utbildning huvudfokus. Uppdraget för samtliga universitet och högskolor har sedan dess utökats och idag ska alla lärosäten för högre studier bedriva utbildning, forskning och samverkan med arbetslivsanknytning. Här kan Högskolan Väst vara en förebild för resten av Sverige. Högskolan Väst var först i landet med arbetslivsnära utbildning och arvet lever vidare i form av profilen arbetsintegrerat lärande (AIL). Utbildningsdepartementet har tilldelat Högskolan Väst ett specifikt samverkansuppdrag med särskilda medel för utveckling av pedagogiken kring AIL. – Högskolan etablerades för att höja kunskapsnivån i regionen generellt och i synnerhet för att förse det regionala näringslivet med välutbildad arbetskraft. Det är en tradition som lever kvar och ett arbete som ständigt förnyas, säger rektor Kerstin Norén. Skapar kontaktytor för samverkan Ett exempel på AIL i utbildning är Cooperative Education (Coop) där studierna varvas med perioder av avlönat arbete. Studenterna är anställda i projektform under ett år och många får fast anställning på sitt Co-op-företag efter avslutade studier. För företagen innebär samarbetet bland annat fördjupade kontakter med högskolan, möjligheter att få in ny kompetens och nya idéer samt inte minst en möjlighet att kapa rekryteringskostnader. Intresset för att samarbeta med högskolan ökar och allt fler företag ingår i Co-op-samarbetet. – Vi ser definitivt att högskolan behövs och uppskattas här i regionen. I höstas hade vi lika hög övergång till högskolan i vår region som man har i Uppsala och Lund. Vi ser också att Högskolan Väst fyller ett stort behov på arbetsmarknaden genom att vi utvecklar utbildningar som svarar på näringslivets behov, fortsätter Kerstin Norén. Högskolan Väst har förmågan att skapa effektiva kontaktytor för samverkan med det regionala näringslivet. Forskning bedrivs inom områdena teknik, samhällsvetenskap, vård- och hälsoveten-

skap och humaniora. I princip all forskning har någon form av anknytning till AIL. Alla dimensioner av hållbarhet Det är ett i synnerligen bra utgångsläge, och högskolan har för avsikt att utveckla näringslivsanknytningen ytterligare med ännu skarpare samverkansprojekt och fler arenor för AIL i framtiden. I dagsläget bedrivs näringslivssamverkan inom ramarna för AIL framförallt tillsammans med två branscher som är specifikt kännetecknande för regionen: sjukvård respektive produktionsteknik. Ytterligare en arena är under uppbyggnad kopplad till pedagogik och skolundervisning.

En av Högskolan Västs största forskningsmiljöer är lokaliserad till Produktionstekniskt centrum (PTC) på Innovatumområdet i Trollhättan, ett stenkast från högskolans toppmoderna lokaler. Detta är ett led i att högskolan ska arbeta långsiktigt hållbart. – Vi arbetar med alla dimensioner av hållbarhet inom alla utbildningar och forskningsområden, upplyser Kerstin Norén. Arbetet kan se olika ut beroende på var det bedrivs, produktionstekniker är exempelvis mycket inriktade på den miljömässiga hållbarheten och ekonomer är i sin tur fokuserade på ekonomisk hållbarhet. Den gemensamma nämnaren är att alla arbetar för en bättre framtid.

Kerstin Norén, rektor Högskolan Väst.

Rätt kompetens skapar tillväxt Välkommen till Högskolecentrum Bohuslän – din mötesplats i Uddevalla.

Läs mer på hcb.se

Högskolecentrum Bohuslän


AFFÄRSTIDNINGEN NÄRINGSLIV

FYRBODAL TROLLHÄTTAN

71

Premier:

”Till skillnad från de flesta andra så är vi experter på personal”

Ledningen på Premier i ett speed-meeting om personal- och bemanningsfrågor.

Oavsett vilken bransch man är verksam i så har företag med anställda en sak gemensamt. Man lägger tid och resurser på personalfrågor. Helt i onödan, menar Kjell-Gunnar Granaas, vd på Premier, företaget som gjort det till sin uppgift att ifrågasätta konventioner när det handlar om hur vi hanterar personal och bemanningsfrågor i Sverige. – Lite tillspetsat så klart, men för många företag handlar bruket av fast anställd personal mer om tradition och en oförmåga att tänka i nya banor, snarare än att det skapar verklig affärsnytta, säger Kjell-Gunnar Granaas inledningsvis. Det innebär inte att man på Premier tycker människorna i ett företag är oviktiga. Tvärtom. Som ett tjänsteföretag verksamt inom två affärsområden: Industriservice med inriktning på infrastrukturella tjänster mot industrin samt Personalservice, som erbjuder högkvalitativa tjänster inom bemanning- och rekrytering, så finns människorna och

hanteringen av personella resurser alltid i centrum av den egna verksamheten. Värdesätter humankapitalet Erbjudandet man ger sina kunder utgår helt enkelt från övertygelsen att Premier i många fall är bättre lämpade att hantera personalfrågorna än företagen själva. Följaktligen sätter man en ära i att vara en arbetsgivare som alltid skapar bästa möjliga förutsättningar för de anställda. Det hör till saken att anställningstryggheten är densamma för den som är anställd i ett bemanningsföretag, som för den som är anställd av någon annan arbetsgivare. Humankapitalet, menar Premier, är en vital del i ett företags tjänsteutövande och därmed alldeles för viktigt för att hanteras som en bisyssla till övrig verksamhet. – För många bolag är personalfrågorna inte mer utvecklande för kärnverksamheten än när en kirurg drar nätverkskablar eller en frisör bestämmer sig för att laga bilen själv, säger Mats Johansson, operativ chef för affärsområdet Personalservice. Han menar att det saknas rätt expertis och ges sällan tillräckli-

ga resurser för att driva frågorna mer effektivt. Man gör det man tror att man måste eller så upplever man fast anställd personal som mest kostnadseffektiv, vilket kan vara långt ifrån sant i många fall. Samarbete som ökar lönsamheten Premiers inställning och inriktning är att vara medvetet utmanande och man räds därför inte kontroversiella uttalanden för att få fram sitt budskap. Fokus ligger i det korta perspektivet på att erbjuda kunderna maximal flexibilitet, och därmed ökat värde på en alldeles för likriktad arbetsmarknad, genom att de helt eller delvis outsourcar hanteringen av personal till Premier. I förlängningen vill man etablera sig som en naturlig partner och ledande underleverantör av personella tjänster till alla företag där det behövs resurser i form av bra folk. – Företag som låter oss hantera personalen kan lägga all kraft på det man egentligen bör syssla med, vilket krävs av den som vill bli bäst i klassen på sitt affärsområde, inflikar Kjell-Gunnar Granaas, som även understryker att det i längden blir både billigare

och bättre att anlita Premier. – Dessutom får man ett försprång gentemot sina konkurrenter som måste fördela sina resurser annorlunda. Som grädde på moset får man nöjdare medarbetare. För till skillnad från de flesta andra så är vi experter på just personal. De är vår ”produkt” och därmed vårt företags enda fokus. Flexibilitet med bibehållen trygghet Idag utgörs drygt en procent av Sveriges samlade arbetskraft av anställda i så kallade bemanningsföretag. En skrämmande liten del med tanke på fördelarna, men Premier tror att vi står inför ett paradigmskifte. Fler och fler slutar se på personal som ett självändamål och betraktar istället de personella resurserna som vilken del av bolagets infrastruktur som helst. Det vill säga något man behöver och som måste fungera väl om man ska klara huvuduppgiften. Det har därför blivit mer naturligt att tänka sig det som en tjänst man lika gärna kan köpa in av underleverantörer istället för att lägga resurser på att bygga upp själv. Framförallt är det bekvämt att växa stegvis med hjälp av att ”hyrköpa” personal

Nordens Ark arbetar för att rädda och bevara hotade djur. Du kan också hjälpa till. Ge de hotade djuren en framtid. Skänk en gåva på bg 900-1967

från en aktör som Premier. – Personal är nödvändigt när ett företag växer och det krävs resurser om man ska bli bra. Samtidigt kräver marknaden en viss flexibilitet. Där spelar vi en otroligt viktig roll. Inte minst för medarbetaren som i sin tur måste anpassa sig efter de nya förutsättningarna, menar Kjell-Gunnar Granaas. Att vara tillgänglig på en större arbetsmarknad utan att förlora den grundtrygghet som följer med en fast anställning passar riktigt bra ihop med hur många vill lägga upp sitt yrkesliv idag. Fortsatt tillväxt Sedan starten 1993 har Premier vuxit i omsättning med cirka 1718 procent varje år. Fortsätter det i samma takt innebär det att man omsätter drygt en miljard kronor om drygt tolv år. Något man på Premier är övertygade om kommer att ske. Att verksamheten går så bra tyder på att kunderna är många och nöjda med servicen de erbjuds och tiden talar för affärsupplägget. För Premier finns ingen anledning att tro något annat än att det kommer fortsätta öka ett bra tag till. Enrico Pallazzo


Posttidning

B

Avs채ndare: Aff채rstidningen N채ringsliv, Box 2079, 433 02 S채vedalen

Profile for Affärstidningen Näringsliv

1 2014  

En stark industri utgör grunden för välfärdsstaten Sverige. Vi förvaltar ett anrikt industriarv där ”Made in Sweden” står högt i kurs världe...

1 2014  

En stark industri utgör grunden för välfärdsstaten Sverige. Vi förvaltar ett anrikt industriarv där ”Made in Sweden” står högt i kurs världe...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded