Page 9

33.- NOVA FASE DA CASA DA CULTURA

34.- SINALIZACIÓN NO POLÍGONO

Investíronse 600.000 euros na adecuación interior da Casa da Cultura: camerinos, iluminación, servizos, etc.

Realizouse un novo pintado e imprimiuse sinalización horizontal no parque empresarial da Madanela.

35.- MELLORA PISTAS EN SAN COSME

36.- RÚA FERNÁNDEZ FLÓREZ- 6.500€

Na parroquia de San Cosme melloráronse varias pistas cunha nova capa asfáltica.

Nesta rúa, ao igual ca nas lindeiras, reformouse por completo todo o firme e construíronse beirarrúas.

37.- CAMIÓN PARA OS ELECTRICISTAS

38.- 20 NOVOS ORDENADORES

Os electricistas traballan agora moito máis seguros ao mercar este novo camión que custou 62.000 euros.

Incorporáronse 20 novos ordenadores á aula de informática, na que todo o ano se imparten cursos.

39.- SANEAMENTO NO RIBEIRO

40.- SALA DE EXPOSICIÓNS

Investíronse 164.000 euros nas obras de saneamento do Ribeiro, que agora conta xa con este servizo.

Ao non ter Casa da Cultura, habilitouse unha sala de exposicións no Mulitusos. Houbo moitas mostras.

O Cruceiro 3  
O Cruceiro 3  

Revista municipal de Melide pubilcada en outubro de 2010

Advertisement