Page 8

25.- RESIDENCIA DE MAIORES

26.- RÚA EMILIA PARDO BAZÁN

A Residencia de maiores de Melide, baleira durante anos, púxose en funcionamento con 16 prazas.

A rúa Emilia Pardo Bazán foi mellorada totalmente cunha nova capa de aglomerado.

27.- SEMÁFOROS NOS CRUCES

28.- SANEAMENTO NO CAMIÑO REAL

Instaláronse semáforos nos cruces, cos que se conseguiu ordenar o paso dos peóns en zonas perigosas.

A rúa Camiño Real carecía de saneamento, malia pertencer ao núcleo urbano. O custe foi de 30.000 €.

29.- MELLORA DE PISTAS EN MOLDES

30.- OBRAS EN CURROS ENRÍQUEZ

Na parroquia de Moldes tamén se melloraron os principais viarios cunha nova capa asfáltica.

Aplicouse unha nova capa de aglomerado a todo o firme da rúa Curros Enríquez. Custou 4.100 euros.

31.- CREOUSE O PUNTO LIMPO

32.- CONSTRUCIÓN DUN TELECENTRO

Melide conta agora cun punto limpo no parque empresarial para depositar todo tipo de refugallos.

Abriuse un telecentro nunha aula do Multiusos con 21 ordenadores novos, sistema de videoconferencia, etc.

O Cruceiro 3  
O Cruceiro 3  

Revista municipal de Melide pubilcada en outubro de 2010

Advertisement