Page 14

73. NOVO ALBERGUE DE PEREGRINOS

74. PROTECCIÓN AO PATRIMONIO

Neste ano 2010 estreouse o novo albergue de peregrinos, que é o de maior capacidade do Camiño.

Realizáronse traballos de impermeabilización da fachada para garantir a conservación de San Roque.

75. MOBILIARIO URBANO NOVO

76. MELLORA DA RÚA EMILIO CAMPS

Substituíuse e incrementouse o mobiliario urbano con novos bancos de madeira e papeleiras na vila.

A rúa Emilio Camps, preto do Centro de Saúde, renovou todo o seu firme cun investimento de 6.000 euros.

77. NOVO FIRME EN NOVOA SANTOS

78. NOVO XIMNASIO NO PAVILLÓN

A aplicouse unha nova capa a toda a rúa Novoa Santos, preto da zona de correos. Custou 5.700 €.

No pavillón polideportivo instalouse un novo ximnasio con aparellos de musculación máis modernos.

79.ABASTECEMENTO DE AUGA A PETOS

80.- 2ª FASE PARQUE EMPRESARIAL

Na aldea de Petos, na parroquia de Furelos, fixéronse obras de abastecemento de auga potable.

Fíxose a urbanización completa da 2ª fase do parque empresarial cun custe de 1,4 millóns de euros.

O Cruceiro 3  
O Cruceiro 3  

Revista municipal de Melide pubilcada en outubro de 2010

Advertisement