Page 13

65. MELLORAS EN JOAQUÍN GUNDÍN

66. FAROLAS EN XESÚS CARRO

Nova pavimentación na rúa Joaquín Gundín, na zona da Martagona. O firme de toda a zona estaba moi mal.

Reforzouse a iluminación na rúa Xesús Carro e Xesús Bal e Gay con novos puntos de luz por 33 mil euros.

67. RÚA ROCAMADOR

68. SANEAMENTO JUAN MERA SOMOZA

A rúa Rocamador foi tamén obxecto de obras para llorar o firme e a seguridade viaria.

me-

Na mesma vila de Melide, o equipo de goberno dotou tamén de saneamento a rúa Juan Mera Somoza.

69. CENTRO MÉDICO: DR. FLEMING

70. NOVA PISTA PARA O PAVILLÓN

Na rúa do Centro de Saúde renovouse todo o firme e pintáronse os aparcamentos con 20.000 euros.

Dotouse ao pavillón polideportivo dunha pista de xogo nova, adaptada ás distintas modalidades deportivas

71. FIRME E FAROLAS EN X. BAL GAY

72. RÚA CREGO XOSÉ MANUELPAMPÍN

Nesta rúa renovouse a capa asfáltica cun investimento de 5.700 euros e colocáronse farolas.

Esta rúa moi deteriorada levantouse por completo para separar augas pluviais de fecais e novo firme.

O Cruceiro 3  
O Cruceiro 3  

Revista municipal de Melide pubilcada en outubro de 2010

Advertisement