Page 10

41.- APARCADOIRO EN FURELOS

42.- MELLORAS NA RÚA CASTELAO

Unha mellora no aparcadoiro da área recreativa de Furelos permitiu un maior aproveitamento do espazo.

A rúa Alfonso Castelao, na Martagona, aglomerouse totalmente cun custe de 6.000 euros.

43.- MELLORA DE SABIÁN- 20.000 €

44.- AFORRO ENERXÉTICO NA VILA

O Concello acometeu as obras de mellora do firme en toda a rúa Sabián. Tivo un custe de 20.000 euros.

Instaláronse cadros de control en varios puntos para procurar o aforro enerxético na iluminación pública.

45.- OBRAS EN MUNDÍN E GOLÁN

46.- NOVO PARQUE INFANTIL

En Mundín e Uceira houbo obras de mellora e tamén nas principais pistas da parroquia de Golán.

Construíuse un novo parque infantil detrás do edificio Multiusos, separado por idades. Custou 100.000 euros.

47.- MÁIS FORZA DE AUGA Ó POLÍGONO

48.- RECUPERACIÓN PZA DAS COLES

Para mellorar o servizo de auga ao polígono fixéronse obras dende o Cantón de San Roque (100.000 €).

Conseguiuse que o Xacobeo mercase dúas casas desta praza para comezar así a súa recuperación.

O Cruceiro 3  
O Cruceiro 3  

Revista municipal de Melide pubilcada en outubro de 2010

Advertisement