Page 1

Grafisk manual v.1.0 2010-08


Innehållsförteckning 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Vår logotyp Otillåten användning av logotyp Placering av logotyp Frizon och storlek Färgsättning och färgkoder för tryck, web och utskrift Personlig avsändare i epost Våra typsnitt Visitkort Annonser Brevpapper Kuvert Powerpoint Profilkläder


Varför har vi en grafisk manual? Den grafiska manualen handlar om att visa upp ett gediget, förtroendeingivande och professionellt ansikte utåt. Att ha en tydlig och klar identitet ger många fördelar. Det kan handla om samlad styrka, ökad igenkänningsgrad och dessutom underlättar den kommunikationen både internt och externt. Syftet med denna manual är att förenkla arbetet, att bidra till en gemensam identitet för hela företaget samt underlätta för oss själva när organisationen växer. Idag är vi många hundra anställda runt om i Sverige. Med en gemensam grafisk identitet signalerar vi att oavsett var människor möter oss, möts de alltid av samma principer och entusiasm. Om vi alltid anstränger oss för att visa upp ett gemensamt ansikte utåt – i annonser, broschyrer, brev etc – visar vi samtidigt upp samhörighet och professionalism. Det är viktiga ledord i såväl en grafisk manual som i våra skolors dagliga arbete. Syftet med vår gemensamma profil är dels att stärka samhörighetskänslan och dels att göra det enkelt för intressenter att se de värden Internationella Engelska Skolan (IES) står för. Genom att konsekvent och tydligt bygga upp och vårda varumärket gör vi oss själva en tjänst och sätter vår prägel gentemot dem vi möter. Manualen bygger på den policy för varumärkesvård som antagits av styrelsen. Se mer om den i bilaga 4. Om du känner dig osäker på hur du ska använda logotyp, typsnitt etc kan du alltid kontakta huvudkontorets marknadsavdelning.


Vår logotyp Logotypen för Internationella Engelska Skolan består av en symbol och ett namn. Symbolen består av ”kunskapens äpple” och de fåglar/elever som vi tränar att flyga ut i livet. Logotypen är vår främsta identitetsbärare, vårt viktigaste verktyg i vår kommunikation. Genom att konsekvent följa dessa riktlinjer varje gång vi använder logotypen förstärker vi bilden av Internationella Engelska Skolan. Den blir en symbol för våra gemensamma värden och den stärker oss som en helhet i stället för att vi ger bilden av disparata skolor. Varken symbolen eller namnet Internationella Engelska Skolan i den form de har i logotypen kan användas separat. Proportionerna mellan namnet och symbolen får heller aldrig förändras. Logotypen får endast användas i de versioner som visas i denna manual. Den får inte användas i löpande text. Symbolen

4

Logotyp

Namnet I de fall (med återhållsamhet) då den enskilda skolans namn behöver framgå är formen följande


Otillåten användning av logotyp Här följer två förbjudna exempel på IES logotyp:

5


Placering av logotyp Huvudregeln är att logotypen ska placeras i övre vänstra hörnet eller övre delen av ytan där den fungerar som inledning, exempelvis framsidor på trycksaker, webben etc. Ta alltid hänsyn till riktlinjerna om frizonen runt logotypen och anvisningarna om dess storlek vid placering av logotypen.

Dear Parents and Students, We are most pleased to inform you that Internationella Engelska Skolan is planning to open in Gothenburg in August 2010 for students starting in grades 6-9. Four information sessions are scheduled for: 1:00 - 2:00 pm Saturday January 23rd 6:30 - 7:30 pm Wednesday February 3rd 6:30 - 7:30 pm Monday February 22nd Gothenburg Convention Centre located on Mässans Gata 24, Main entrance (Entré 5) Room H2. 6:30 - 7:30 pm Tuesday February 23rd Kulturhuset Möllan located on Göteborgsvägen 19, Mölndal. Room Biografen. Both parents and students are very welcome to attend. Internationella Engelska Skolan (IES) is one of Sweden’s leading independent schools (friskolor) with 14 schools in Sweden and nearly 7,000 students enrolled. All IES schools show results far above the national average in core subjects, most notably in English and Swedish. Our goal is to be among the top ranked schools in the country.

6

The central pillars of Internationella Engelska Skolan are: - To command the English language – the key to the world. Up to half of our teaching is in English, performed by well qualified native English speaking teachers. - An educational environment based on discipline and respect. - High expectations for students coupled with performance based teaching. - Restaurant meals to enhance overall student achievement. Our schools are accredited by the Swedish School Inspectorate (Skolinspektionen) and follow the national curriculum. There are no fees to attend and in line with school law, we use the first come, first served or queue system. An early application provides an earlier queue position. Applications are made via our website www.engelska.se For further information, contact Ms. Maria Willberg, Secretary Head Office: maria.willberg@engelska.se or 08-544 735 44.

ENSKEDE

Support for every child to reach his/her potential

Sincerely,

Barbara Bergström Founder and Chairman of the Board

Peter Fyles Managing Director

Special Recognition for 100% pass rate in

Swedish/SVAS 2008 – 2009

Ms Barbara Bergström Founder & Chairman of the Board

Mr Peter Fyles CEO


Frizon och storlek Frizonen är minst 3 mm runt om i sammanhang där flera logotyper ska redovisas samtidigt, annars är det en zon på minst 8 mm. 8 mm

Storleken på logotypen varierar beroende på trycksak, men på exempelvis visitkort, brevpapper, kuvert och liknande så håller den måtten: 33 x 33 mm

7


Färgsättning Färgerna vi använder oss av är Pantone 299C och Pantone Cool Gray 7 C. Samtliga färgkoder finner ni här: Pantone 299 C

8

Cool Gray 7 C

CMYK

RGB

CMYK

RGB

82

0

46

154

15

160

36

155

0

223

33

157

0

1

HEX

HEX #00a0df

#9a9b9d


Personlig avsändare i epost Att utåt sett verka på ett professionellt och enat vis är viktigare än vad man tror. Särskilt om epost korrespondens med kunder/föräldrar och elever sker med olika avsändare. Vi på IES använder oss av nedan redovisad epostsignatur. Hur du gör för att konstruera din unika signatur finns att läsa i dokumentet Email Signature.doc i I:\Graphic Profile\Templates\Email Signature\

Att underlätta för sig själv genom att sätta en personlig hälsning ovanför signaturen är självklart tillåtet. Exempel på detta kan vara: • Regards • Med vänlig hälsning 9


Våra typsnitt Våra utvalda typsnitt är en viktig del för att bygga en enhetlig profil för IES. För att få vår typografi att fungera bra i alla sammanhang är de indelade i fyra olika områden:

1

Typsnitt för trycksaker (kommunikationstypsnitt). Används för trycksaker som broschyrer, annonser etc: Perpetua ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö, 1234567890 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö, 1234567890

2 10

Windowstypsnitt. Typsnitt för epost, Worddokument och PowerPoint: Calibri ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö, 1234567890 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö, 1234567890

3

Aa

Webtypsnitt: Verdana ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö, 1234567890 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö, 1234567890

4

Aa

Aa

Alternativt webtypsnitt: Georgia ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö, 1234567890 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö, 1234567890

Aa


Visitkort Våra visitkort beställs direkt ur ett webbformulär där varje användare kan justera uppgifterna utan att ändra i själva mallen. Kontakta din skoladministratör om du vill göra en beställning. De besitter användarnamn och lösenord till webbformuläret. Adressen till webformuläret är: www.internettryckeriet.se

11

Ungefär så här ser webmallen ut där du bl.a. beställer visitkort och kuvert.


Annonser Många tänker inte på det, men rekryteringsannonser är även de en viktig del av vår marknadsföring. En bra rekryteringsannons kan bidra till att fler ser vilka vi är och att vi är en växande organisation eftersom vi annonserar efter ytterligare medarbetare. Vår idé om att ha elever från våra skolor i annonserna väcker både uppmärksamhet och nyfikenhet. I mallen finns det flera olika foton på elever och lärare att välja mellan. Samtliga tagna av en fotograf på våra egna skolor. Våra annonser produceras i samarbete med ett företag som heter Timecut. IES Marknadsavdelning har endast en överseende funktion när det gäller annonser men kan självklart hjälpa till i ärendet. I övrigt går det också bra att vända sig direkt tillTimecut.Var uppmärksam på att rekryteringsannonser bör märkas med en Application Code. Läs mer om hur du gör en annons i dokumentet Creating Adverts.doc i I:\Graphic Profile\Templates\Adverts\

12

Såhär ser webbmallen ut där du tillverkar annonser.


Brevpapper / Wordmall Format: A4 210 × 297 mm Förtryckt brevpapper med färglogotyp används bland annat till intyg, rapporter, avtal och finare dokument. Beställning av C4 och C5 kuvert görs på samma sätt som visitkorten; via internettryckeriet.se Kontakta din skoladministratör om du vill göra en beställning. De besitter användarnamn och lösenord till webbformuläret. Vill du skriva ut enstaka brev så finner du IES Wordmall i följande katalog: I:\Graphic Profile\Templates\Word\

13

Adress- och kontaktuppgifter varierar beroende på skola om du väljer att beställa tryckta versioner från internettryckeriet.se


Kuvert Format: C4 229 × 324 mm / C5 162 × 229 mm med eller utan fönster. Förtryckta kuvert med färglogotyp används till utskick. Adressen redovisad nedan är ett exempel från IES Bromma. Den anpassas självklart till respektive skola. Beställning av C4 och C5 kuvert görs via internettryckeriet.se Kontakta din skoladministratör om du vill göra en beställning. Han/hon besitter användarnamn och lösenord till webbformuläret. ”B” för B-post och förtryckt ”Sverige Porto betalt” är valfria uppgifter vid beställning

14

Adress- och kontaktuppgifter

Fönster på kuverten är såklart också valfritt


Power Point Med Powerpoint skapar du presentationer på enklast möjliga sätt. Några tips på vägen: - Begränsa informationen till ca 7 rader/bild. - Dela upp omfattande information på flera bilder med en inledande eller avslutande översiktsbild. - Undvik versal, understruken och kursiv text som kan riskera att minska läsbarheten. - Varken text eller bild får placeras på dekorelementet. Rubrik skrivs i: Calibri 24–32 pt. Underrubriker skrivs i: Calibri 18 pt, bold. Brödtext skrivs i: Calibri 18 pt. Mallen för Powerpointpresentationer, PowerPoint v.1.0, och det aktuella färg- och typsnittstemat, IES PowerPoint Theme, hittar du i följande katalog: I:\Graphic Profile\Templates\PowerPoint\ Försättsbild 15 Dekorelement


Profilkläder Till IES profilkläder räknas kläder som vår personal har på sig i utställningsmontrar vid mässor, öppna hus och andra speciella evenemang. Färgen på kläderna bör vara dämpad. På mörka kläder ska logotypen vara vit (negativ). Tänk på att följa riktlinjerna om logotypens frizon (se sid 5). Elever som vill trycka upp klasströjor eller liknande kläder bör även tänka på att placeringen av trycket (logotype, skolnamn eller namn på klass) sker med fördel på grönmarkerade områden, men ej på rödmarkerat område. Det finns inga centrala riktlinjer om var kläder bör beställas ifrån. Det är upp till varje skola att välja vilken leverantör man vill arbeta med.

16

Grafisk Manual IES  

IES Grafiska Manual