Page 1

ORGANIC MISSION SISTEMUL DE STIMULENTE

AVANTAJE ŞI UNICITATE


Tipurile înregistrărilor de parteneriat şi condiţiile acestora: Sistemul de stimulente al Organic Mission îndeplineşte visul fiecărei persoane care lucrează în network marketing. Este un sistem simplu şi uşor de înţeles, potrivit pentru oricine-şi doreşte o carieră in network marketing. Cerinţele privind cifra de afaceri sunt minime, nu există eliminare din sistem. În acelaşi timp, înlătură dezavantajele

PACHET BAZIC 80 PV- 80 EUR + ÁFA

1 poziţie în afacere

PACHET BRONZ 200 PV- 200 EUR + ÁFA

1 poziţie în afacere

PACHET SILVER 400 PV - 400 EUR + ÁFA

1 poziţie în afacere

PACHET GOLD 800 PV- 800 EUR + ÁFA

3 poziţie în afacere

sistemelor binare. Fiecare partener işi construieşte reţeaua pe 2 picioare şi poate obţine comision din adâncime nelimitată. Accentul se pune pe structura binară dar cei care construiesc reţele şi cei care înfiinţează grupuri de lideri, pot obţine venituri multiple. Elementele la fel de importante ale acestui sistem de stimulente sunt confortul respectiv construirea carierei. Dacă cineva mizează pe noroc şi este sponsor doar pentru două persoane, poate câştiga bani, iar cel care nu lasă nimic la voia întâmplării şi este sponsorul mai multor persoane, va putea fi mulţumit datorită veniturilor care recompensează performanţele remarcabile Partenerii potenţiali al societăţii Organic Mission pot efectua înscrieri directe în reţea prin următoarele modalităţi. Preţurile în EUR sunt unice în fiecare ţară, sunt preţuri nete care nu conţin TVA-ul din ţara respectivă.

2

3


Pentru plata comisionului este necesară activitatea de parteneriat şi calificarea

Organic Mission oferă 6 posibilităţi de a obţine venituri:

Baza principală pentru plata bonusului săptămânal şi lunar este PARTENERIATUL ACTIV ŞI CALIFICAREA. Pe lângă dezvoltarea reţelei Dvs., în fiecare lună trebuie să acordaţi atenţia necesară pentru obţinerea activităţii personale şi a calificării.

Comisioane plătibile săptămânal: 1. First Order Bonus (Bonusul pentru prima comandă)

ACTIV ESTE ACEL PARTENER, care în ciclul de patru săptămâni, în luna respectivă, a realizat 80 de PV comandă proprie.

2. Binary Cycle Bonus (Bonus pentru Ciclu Binar) Comisioane plătibile lunar: 3. Director’s Pool 4. Director Matching Bonus 5. Fix Cash Program Promotional Comisioane plătibile la fiecare şase luni: 6. World Pool Alte programe de stimulare: 7. Programul Auto 8. Călătorii de vis

80 PV

Parteneriatul activ asigură dreptul la următoarele beneficii: • Dreptul la FIRST ORDER BONUS • Dreptul la acumularea PV în structura binară CALIFICAT ESTE ACEL PARTENER (în Structura Binară): care este PARTENER ACTIV, respectiv dispune în ambele ramuri de câte un partener activ direct. Parteneriatul calificat asigură dreptul la următoarele beneficii: • Dreptul la FIRST ORDER BONUS • Dreptul la BINARY CYCLE BONUS • Dreptul la Programul Promoţional Fix Cash • Dreptul la acumularea PV în structura binară

80 PV

80 PV

80 PV

Reportarea: Condiţia pentru reportare este ca în ciclul de patru săptămâni să realizaţi 40 de PV prin comandă proprie, care vă dă dreptul la acumularea PV, numai în sistemul binar.

4

5


Punctele de măsurare din sistem (PV şi CV) sunt dependente de preţul net în EUR al produselor şi constituie baza de calcul a comisioanelor şi a calificărilor. Fiecare produs şi comandă are o valoare exprimată în puncte, marcată cu abrevierea PV (Point Volume). Valoarea PV a unui produs, nu corespunde întotdeauna cu preţul net în EUR pentru parteneri al produsului.

1. comandă Preţ net: 41,75 EUR = 41,75 PV = 20,875 CV

PV trebuie colectate pentru obţinerea diferitelor niveluri în afacere, a ciclurilor şi a calificărilor, astfel PV-urile constituie baza calificărilor. CV (Commissionable Volume) înseamnă valoarea comisionului pentru un produs/ comandă, care cu excepţia primelor comenzi este întotdeauna egală cu valoarea PV. Pentru prima comandă de produse a unui partener nou, plătim către sponsorul direct al respectivului un comision substanţial (FOB), prin urmare valoarea CV a primelor comenzi este redusă cu 50% faţă de valoarea CV a comenzilor ulterioare, care sunt echivalente cu valoarea PV. Valoarea redusă a CV-ului înseamnă că în baza de calcul a comisionului din sistemul binar va fi adăugată valoarea redusă a primelor comenzi.

Comandă periodică Preţ net: 41,75 EUR = 41,75 PV = 41,75 CV

• Pentru primele comenzi - 1 EUR = 1 PV = 0,5 CV • Pentru comenzile ulterioare - 1 EUR = 1 PV = 1 CV

6

7


Exemplu: Tu înregistrezi 4 parteneri direcţi 1-cu pachet Silver, 3-cu pachet Gold.

Cele 6 modalităţi avantajoase de obţinere a veniturilor

TU 80PV

1. FIRST ORDER BONUS (Bonusul pentru prima comandă) Doisprezece la sută (12%) comision, o singură dată, din prima comandă a partenerilor direcţi, noi înregistraţi. Din primele comenzi ale partenerilor noi direcţi înregistraţi de către Dvs., vom plăti o singură dată First Order Bonus (Bonusul pentru prima comandă). First Order Bonus-ul este plătit săptămânal. Pentru a beneficia şi incasa acest bonus, în săptămâna dată trebuie să aveţi statut de PARTENER ACTIV. Pentru obţinerea acestui drept nu este necesară o altă calificare în afacere.

400PV

800PV

400 PV 800 PV 800 PV + 800 PV = 2800 PV x 0,12 =

800PV

800PV

= 336 EUR

800PV

8

9


SPONZOR

Sp o

Comisioane săptămânale globale, de la toate nivelurile reţelei tale. Modelul de extindere ,,în adâncime” asigură cel mai puternic spirit de echipă. Mulţi dintre partenerii activi, recrutează direct, mai mult de două sau trei persoane, datorită acestui lucru cea mai mare parte a noilor înregistraţi direcţi se aşează sub unul dintre partenerii din structura binară. Partenerii noi aduşi în mod continuu de

Comisioanele de ciclu sunt calculate săptămânal pe baza unor cicluri de afaceri determinate. Comparând săptămânal, cifra de afaceri realizată pe cele două ramuri, se va constata că pe o ramură vom avea o cifră de afaceri mai mare şi pe cealaltă o cifră de afaceri mai mică. În cazul structurii binare cu două ramuri, comisionul de ciclu binar înseamnă doisprezece şi jumătate la sută (12,5%) din cifra de afaceri totală săptămânală a ramurii cu cifra de afaceri mai mică, suma care nu poate depăşi 10.000 EUR pe săptămână, pe poziţie în afacere.

ii

TU

ali on s r pe

Sp on zo riz aţ

sponsorii din liniile superioare, constituie o motivaţie financiară puternică pentru fiecare participant. Sponsorii se vor implica în construirea reţelei Dvs., iar alături de ei şi Dvs. veţi lua parte la susţinerea partenerilor direcţi. Se va realiza cel mai puternic spirit de echipă, care ca un vid pozitiv va aduce mii de oameni în afacere. Datorită acestui model care se extinde ,,în adâncime”, comisioanele din structura binară constituie o parte semnificativă a venitului, fiind calculate din cifra de afaceri a partenerilor din adâncime nelimitată.

ră rioa upe ia s lin de ţii iza or nz

2. BINARY CYCLE BONUS (Bonus pentru ciclu binar)

800PV

800PV

800PV

800PV

Ramura cu performanţă mai mare

400PV

800PV

800PV

400PV

800PV

400PV

400PV

400PV

400PV

400PV

Ramura cu performanţă mai mică – 12.5% se plăteşte

MAX 10.000 EUR / LUNA

10

11


1 ciclu: 400 CV – 200 CV = 25 EUR

SPONZOR

Sp o ră rioa upe ia s lin de ţii iza or nz

Comisionul de ciclu binar se acordă în cazul realizării unui ciclu complet din cifra de afaceri, conform descrierii de mai jos: După fiecare ciclu (săptămână) sistemul companiei Organic Mission va analiza ramura Dvs. stângă şi ramura dreaptă. În cazul în care pe o ramură s-au adunat cel puţin 400

TU 80PV

ali on rs e ii p

Sp on zo riz aţ

CV, iar pe cealaltă ramură măcar 200 CV (desigur raportul se poate inversa), atunci veţi avea dreptul la bonusul ciclului binar în valoare de 25 EUR net. În urma îndeplinirii unui ciclu, punctele achitate vor fi deduse. Surplusul de volum al oricărei ramuri va fi transferat pe săptămâna următoare; aceasta se cheamă Pay Over Volume (POV). De aici rezultă că săptămâna următoare veţi începe în ambele ramuri cu punctele reportate, rămase după deducere. Acumularea punctelor neplătite, respectiv transferul (reportarea) acestora pe săptămâna următoare va avea loc tot atâta timp până când sunteţi PARTENER ACTIV. Dacă veţi deveni oricând inactiv, atunci sumele acumulate în ambele ramuri se vor pierde.

80PV

80PV

80PV

Bonus-ul Binary Cycle în fiecare ţară se plăteşte săptămânal. Pentru a beneficia şi încasa acest bonus, în săptămâna dată trebuie să aveţi statut de PARTENER CALIFICAT. Pentru obţinerea acestui drept nu este necesară o altă calificare în afacere.

80PV

80PV

80PV

Ramura cu performanţă mai mare

12

80PV

80PV

80PV

80PV

80PV

80PV

80PV

80PV

Ramura cu performanţă mai mică

13


puţin 20 000 de PV pe piciorul mai mare, astfel se va plăti 12,5% din piciorul mai mic = 1250 CV = 1250 EUR. 10 000 de PV vor fi scăzute de pe piciorul mai mic, 20 000 de PV de pe piciorul mai mare. (50 de cicluri)

SPONZOR

ii

Sp o

ră rioa upe ia s lin de ţii iza or nz

Structura dumneavoastră de marketing are două picioare. În cadrul perioadei date de calcul (o săptămână) se decontează săptămânal 12,5% din Cifra de Afaceri (PV) a piciorului cu cifra de afaceri mai mică şi este calculată ca fiind o treime din cifra de afaceri totală (ramura mai mare reprezintă două treimi). Se vor scădea de două ori mai multe PV din cifra de afaceri a piciorului cu cifra de afaceri mai mare în perioada săptămânală. Dacă un membru atinge maximul săptămânal (comisionul maxim de reţea), se vor şterge toate PV de pe ambele picioare, astfel în următoarea perioadă de calcul se porneşte de la zero. PV-urile mai vechi de 6 luni (180 de zile) rămase în sistem se vor şterge automat. La calculul comisioanelor săptămânale luăm în calcul în primul rând cea mai veche Cifră de Afaceri (PV).

Exemplu: În perioada unei săptămâni s-au acumulat 10 000 de PV pe piciorul mai mic şi cel

TU

ali on rs pe

Sp on zo riz aţ

Reţeaua:

Beneficiile A +2 CENTRE de afaceri

800PV

Oportunităţile a trei centre de afaceri pot mări semnificativ veniturile realizabile. În clasa binară, încasarea maximă săptămânală cu un centru de afaceri de 10 000 EUR, cu trei poziţii se poate mări la 30 000 EUR pe săptămână. Numărul centrelor de afaceri ale Dvs. poate fi unu (1) sau trei (3). Dacă la înregistrare aţi cumpărat pachetul GOLD, în acest caz veţi dispune automat de trei centre de afaceri. Sub primul centru de afaceri vom aşeza direct celelalte două, câte una pe fiecare ramură. După ce primul centru de afaceri al Dvs. va produce comisioane în mod stabil, cu scopul extinderii şi creşterii veniturilor Dvs. veţi putea activa ramurile secundare ale centrelor de afaceri ulterioare şi veţi dobândi noi canale generatoare de bani. Conform parteneriatului activ, pentru menţinerea activă a celor trei centre de afaceri calificarea este în total de 80 de PV proprii.

14

800PV

800PV

800PV

Ramura cu performanţă mai mare

20.000 PV

400PV

800PV

800PV

400PV

800PV

400PV

50 Cicluri

400PV

400PV

400PV

400PV

Ramura cu performanţă mai mică

10.000 PV 12,5%-a 1250 CV = 1250 EUR 15


PARTENER CALIFICAT

PARTENER DIRECTOR FIRST ORDER BONUS

Avantajele nivelului de Director (venituri suplimentare) BINARY CYCLE BONUS

În 2 luni consecutive Dvs. şi echipa Dvs. realizaţi în total 3000 PV şi 2 cicluri. În acest caz deveniţi director. În această performanţă se includ şi cumpărăturile personale ale Dvs. Astfel puteţi beneficia de Director Pool, care este 3% din cifra de afaceri la nivel mondial. Din această sumă, directorii activi care au rezultate bune pot obţine venituri suplimentare. Puteţi obţine venituri în plus, anumite procente din veniturile unui ciclu săptămânal al partenerilor şi Directorilor ajutaţi şi mentoraţi de către Dvs., respectiv din Director Pool. Dacă în echipa Dvs. Directorii au realizări bune, puteţi beneficia de Programul pentru maşină şi puteţi realiza venituri şi din World Pool(1,5%).

FIRST ORDER BONUS 80PV

BINARY CYCLE BONUS

PROGRAM PROMOŢIONAL

PROGRAM PROMOŢIONAL DIRECTOR

DIRECTOR’S POOL DIRECTOR MATCHING BONUS PROGRAM AUTO CĂLĂTORIE

16

17


Exemplu Luna 1.

CALIFICARE/RECALIFICARE DIRECTORI

Luna 2.

În sistemul de carieră prima calificare managerială este nivelul de DIRECTOR. Sistemul de beneficii, condiţionează în fiecare lună acordarea bonusurilor: Director’s Pool, DIRECTOR MATCHING BONUS şi bonus-ul WORLD POOL, de statutul de DIRECTOR ACTIV.

TU 80PV

TU 800PV

Directorul activ şi recalificat este partenerul calificat în structura binară. PV-ul personal de echipă este min. 1000 PV (suma PV-urilor partenerilor care încă nu sunt directori – PV non-director) şi într-o lună dispune de 1 comision de ciclu. În calificările într-o lună sunt luate în considerare numai săptămânale închise.

80PV

Condiţiile obţinerii nivelului de DIRECTOR, respectiv condiţiile recalificării diferă una de alta.

80PV

800PV

400PV

800PV

800PV

Pentru obţinerea nivelului de DIRECTOR există două variante: În oricare două luni consecutive e nevoie de obţinerea în total a 3000 de PV în cadrul arborelui de înregistrare personal, (PV personale şi de grup) şi decontarea comisioanelor din 2 cicluri binare. Acumularea a 10 000 PV de la înregistrare în cadrul arborelui de înregistrare personal, într-o perioadă nederminată. În luna calificării este necesară realizarea a 1800 PGPV (puncte ale grupului personal)

800PV

În total 2000 PV şi 1 Ciclu (200 CV-400 CV)

În total 2640 PV şi 2 Ciclu (200 CV-400 CV)

În acest exemplu în total s-a îndeplinit 4640 PV şi 3 cicluri în 2 luni consecutive;

prin urmare Dvs. aţi devenit Director. 18

19


SPONZOR

Exemplu

ră rioa upe as lini i de aţi riz zo on Sp

Condiţia menţinerii nivelului de director: TU

Star Director

Pentru luna prezentă trebuie atins în total 1000 PV în arborele personal de înregistrare / PV personal şi de echipă / şi 1 ciclu de comision calculat este necesar.

80PV

80PV

80PV

torul tău direc

În cazul în care calificarea de director se reîndeplineşte, astfel încât nu calculează fluxurile de trafic aparţinute anterior echipei în 3000 PV realizate în 2 luni coni consecutive, ci realizează un trafic independent. În acest caz în luna următoare a recalificării recuperaţi echipa şi traficul echipei. Observaţie: Acesta nu afectează arborele binar de reţea şi comisionul lunar de ciclu provenit din acesta.

Director

de aţii riz zo on Sp

În acest caz punctele echipei de non-directori vor ajunge la punctele de echipă nondirecorială a primului Director activ de deasupra.

ii

li na so r pe

Sp on zo ra ţ

Dacă 4 luni consecutiv condiţiile de menţinere nu sunt îndeplinite, pierdeţi statutul de Director.

80PV

80PV

80PV

80PV

80PV

80PV

80PV

80PV

80PV

80PV

În acest exemplu se observă, că cumpărătorii sponzorizaţi personal şi partenerii de afaceri sponzorizaţi personal (care încă nu sunt Directori), sau partenerii de afaceri sponzorizaţi de către aceştia sunt luate în considerare la 1000 PV pentru menţinere. * Elementele încercuite sunt considerate incluse în traficul Dvs. de non-directori.

20

21


3.) DIRECTOR’S POOL (3% din cifra de afaceri la nivel mondial):

Din acest bonus de líder, compania îi recompensează pe Directorii cu performanţe bune. Cei care, realizează cifre de afaceri de minimum 1200 de PV în afară de directorii lor, pot beneficia de acest program. Cu cât este mai mare performanţa unei persoane, cu atât primeşte o mai mare parte din baza de bonusare. Mulţumită acestui aspect, directorul îşi poate chiar dubla veniturile. Chiar şi nivelele de director pot profita din acest bonus. Aşteptările cresc, dar remunerările rămân aceleaşi. Directorii president pot profita din bonus (5 share) de la 2200 de puncte de nondirector. Ambassadorii diamond pot profita din bonus (7 share) de la 3000 de puncte de nondirector.

1200 - NON-DIR. PV

1 SHARE

1400 - NON-DIR. PV

3 SHARE

1800 - NON-DIR. PV

4 SHARE

2200 - NON-DIR. PV

5 SHARE

2500 - NON-DIR. PV

6 SHARE

Membrii President de la 2200 de PV

3000 - NON-DIR. PV

7 SHARE

3500 - NON-DIR. PV

8 SHARE

4000 - NON-DIR. PV

9 SHARE

4500 - NON-DIR. PV

10 SHARE

5000 - NON-DIR. PV

12 SHARE

Beneficiează şi Membrii Diamond Ambassador

22

Creşterea performanţei + sursă de venit

Creşterea performanţei + sursă de venit

23


Star Director

Niveluri superioare de Director:

Director

Director

STAR DIRECTOR 1-2 ramuri de Director (în arborele de înregistrare personală) 1 ciclu şi 1000 PV ale grupului personal (suma PV produsă de partenerii Dvs. care încă nu sunt directori)

Senior Director

SENIOR DIRECTOR 3-5 ramuri de Director (în arborele de înregistrare personală) 1 ciclu şi 1000 PV ale grupului personal (suma PV produsă de partenerii Dvs. care încă nu sunt directori)

Director

Director

Director

Director

Director

PRESIDENT DIRECTOR President Director

6-8 ramuri de Director (în arborele de înregistrare personală) 1 ciclu şi 500 PV ale grupului personal (suma PV produsă de partenerii Dvs. care încă nu sunt directori)

Director

24

Director

Director

Director

Director

Director

Director

Director

25


DIAMOND AMBASSADOR

9 ramuri de Director (în arborele de înregistrare personală) şi 250 PV ale grupului personal (suma PV produsă de partenerii Dvs. care încă nu sunt directori)

BLACK DIAMOND AMBASSADOR

9 ramuri de director (în arboríele de înregistrare personală) şi 50.000

PV de echipă

PRESIDENTIAL BLACK DIAMOND AMB.

9 ramuri de director (în arborele de înregistrare personală) şi 100.000

ROYAL BLACK DIAMOND AMBASSADOR

9 ramuri de director (în arborele de înregistrare personală) şi 250.000

IMPERIAL BLACK DIAMOND AMBASSADOR

9 ramuri de director (în arborele de înregistrare personală) şi 500.000

PV de echipă PV de echipă PV de echipă

CROWN IMPERIAL BLACK DIAMOND AMBASSADOR 9 ramuri de director (în arborele de înregistrare personală) şi 1

000.000 PV de echipă

DOUBLE CROWN IMPERIAL BLACK DIAMOND AMBASSADOR 9 ramuri de director (în arborele de înregistrare personală) şi 2.500.000

TRIPLE CROWN IMPERIAL BLACK DIAMOND AMBASSADOR

9 ramuri de director (în arborele de înregistrare personală) şi 5.000.000

BLACK CROWN IMPERIAL BLACK DIAMOND AMBASSADOR

Director

Director

Director

Director

Director

Director

Director

Director

Director

PV de echipă PV de echipă

9 ramuri de director (în arborele de înregistrare personală) şi 10.000.000

26

Diamond Amb.

PV de echipă 27


Director activ si recalificat la niveluri superioare:

BLUE DIAMOND AMBASSADOR 12 ramuri de Director (în arborele de înregistrare personală)

DOUBLE DIAMOND AMBASSADOR

2. DIAMOND AMBASSADOR: PARTENER CALIFICAT în sistemul binar, respectiv PV-ul grupului său personal este de min. 250 de PV (suma PV produsă de partenerii săi care încă nu sunt directori).

18 ramuri de Director (în arborele de înregistrare personală)

3. BLACK DIAMOND AMBASSADOR: PARTENER CALIFICAT în sistemul binar, care trebuie să dispună doar de achiziţii personale de 80 PV.

TRIPLE DIAMOND AMBASSADOR

Statutul de Director calificat şi Director lider oferă următoarele beneficii suplimentare:

27 ramuri de Director (în arborele de înregistrare personală)

28

1. PRESIDENT DIRECTOR: PARTENER CALIFICAT în sistemul binar, respectiv PV-ul grupului său personal este de min. 500 de PV (suma PV produsă de partenerii săi care încă nu sunt directori) şi într-o anumită lună dispune de 1 ciclu de comisioane.

• Dreptul la Director’s Pool • Dreptul la Director Matching Bonus • Dreptul la Programul Auto • Dreptul la World Pool

29


Exemplul 1. 4.) DIRECTOR MATCHING BONUS (Követő Bónusz):

TU

Beneficiarii acestui bonus sunt Directorii Activi care primesc procente din bonusurile Directorilor lor, realizate din reţea şi din DIRECTOR POOL, până la o adâncime de 10 nivele. “Statutul de Director Activ” este o cerinţă de bază, pentru a beneficia de Director Matching Bonus. Principiul de calcul este următorul: directorul activ este considerat 1 generaţie. Dacă cineva nu este Director Activ, atunci nu va primi Director Matching Bonus, şi va rămâne la primul nivel pentru Directorul Activ de deasupra sa. Sistemul aplică compresie dinamică. După cum urmează: în cazul în care cineva nu este activ, din punct de vedere al principiului de calcul va merge întotdeauna cu o linie mai jos, dar în ceea ce priveşte generaţia plătibilă va rămâne la locul său. Deci, aveţi în linia directă un Director Activ, acesta este prima generaţie plătibilă. Sub acesta este un Director inactiv, care este a doua, şi aşa mai departe. Generaţiile plătibile nu vor urca pe linia directă, iar cele inactive nu vor tăia generaţiile plătibile.

GEN.

STAR DIRECTOR

SENIOR DIRECTOR

PRESIDENT DIRECTOR

DIAMOND AMBASSADOR

BLACK PRESIDENTAL AMBASSADOR

ROYAL DIAMOND AMBASSADOR

IMPERIAL BLACK DIAMOND AMBASSADOR

1.

15%

20%

20%

20%

25%

35%

50%

2.

5%

5%

7%

15%

15%

20%

20%

5%

5%

7%

7%

10%

10%

4.

5%

7%

7%

7%

7%

5.

5%

5%

5%

7%

7%

6.

5%

5%

7%

7%

7.

5%

5%

5%

7%

8.

5%

5%

7%

9.

3%

3%

3%

10.

3%

3%

3%

3.

30

Exemplul 2.

NIVELE

TU

GENERAŢIE PLĂTIBILĂ

NIVELE

GENERAŢIE PLĂTIBILĂ

1.

ID

1.

1.

D

1.

2.

D

1.

2.

D

2.

3.

ID

3.

3.

ID

3.

4.

D

2.

4.

ID

4.

5.

ID

5.

5.

ID

5.

6.

D

3.

6.

D

3.

7.

ID

7.

7.

D

4.

8.

D

4.

8.

ID

8.

9.

ID

9.

9.

ID

9.

10.

D

5.

10.

D

5.

D= Director activ ID= Director inactiv

Observaţie: Sistemul de Organic Mission utilizează metoda de procent flexibil pentru Director Matching Bonus, care înseamnă plata comisionului de 50% din cifra de afaceri totală. În situaţia în care bonusurile totale este mai mare decât 50%, atunci scade Director Matching Bonus-ul calculat.

31


MAX. 50% DIN CIFRA DE AFACERI POATE FI GENERATĂ PE UN SINGUR PICIOR, RESTUL DE 50% TREBUIE ÎMPĂRŢITĂ MIN. PE DOUĂ PICIOARE ÎN AŞA FEL ÎNCÂT ŞI PE CEL MAI SLAB PICIOR SĂ FIE MIN. 10%.

PRESIDENTAL

5.) WORLD POOL (1,5% din cifra de afaceri la nivel mondial): Este oportunitatea liderilor de top de a obţine venituri suplimentare. Se plăteşte pe jumătate de an şi se pot califica numai liderii Diamond. Echipa leaderului trebuie să realizeze o cifră de afaceri de minim 50.000 PV. Cu cât este mai mare cifra de afaceri lunară recurentă a liderului, cu atât va avea o cotă parte mai mare în luna respectivă.

BLACK

IMPERIAL

ROYAL

BLACK DIAMOND AMBASSADOR

BLACK DIAMOND AMBASSADOR

BLACK DIAMOND AMBASSADOR

DIAMOND AMBASSADOR

50 000 PV de grup

100 000

250 000

500 000

WORLD POOL - 1 SHARE

WORLD POOL - 2 SHARE

WORLD POOL - 4 SHARE

WORLD POOL - 8 SHARE

9 LINII ACTIVE DE DIRECTORI

9 LINII ACTIVE DE DIRECTORI

9 LINII ACTIVE DE DIRECTORI

9 LINII ACTIVE DE DIRECTORI

BLACK CROWN

Se adună cota parte obţinută în fiecare lună, şi liderii se pot califica la acest bonus pe baza performanţei a minim 5 luni. Intră în calcul doar cifra de afaceri conform structurii arborelui. Liderul Dvs. şi liderii acestuia, care au fost sponsorizaţi de Dvs. în mod direct sau indirect.

IMPERIAL

TRIPLE

DIAMOND AMBASSADOR

CROWN IMPERIAL

DOUBLE

DIAMOND AMBASSADOR

CROWN IMPERIAL

CROWN IMPERIAL

DIAMOND AMBASSADOR

DIAMOND AMBASSADOR

1 M PV de grup

2,5 M PV de grup

5 M PV de grup

10 M PV de grup

WORLD POOL - 16 SHARE

WORLD POOL - 32 SHARE

WORLD POOL - 50 SHARE

WORLD POOL - 100 SHARE

9 LINII ACTIVE DE DIRECTORI

32

9 LINII ACTIVE DE DIRECTORI

9 LINII ACTIVE DE DIRECTORI

9 LINII ACTIVE DE DIRECTORI

33


TU

400PV

400PV

Minim 3 noi parteneri în linia directă şi în total 5 noi persoane DUPĂ 1000 de PV +100 Eur DUPĂ 2000 de PV +200 Eur

400PV

400PV

Bonusul F.O.B.: 144 EURO

6.) PROGRAMUL PROMOŢIONAL FIX CASH (dublor de comision) Partenerii începători şi liderii începători îşi pot chiar dubla veniturile. Desigur, şi liderii mai mari pot beneficia de acest program, în cazul în care îndeplinesc cerinţele.

TOTAL: 369 EURO

400PV

Această promoţie nu este parte a sistemului de stimulente, este doar un bonus temporar. O astfel de sursă de venit suplimentar este întotdeauna încorporată actualizat în sistemul de stimulente. Plăteşte maxim până la 2 adâncimi şi se include numai cifra de afaceri din pachete de 200 PV, 400 PV şi 800 PV. Este valabil până la retragere.

1 CICLU: 25 EURO

5 noi parteneri, şi fiecare dintre ei să fie partener direct sponsorizat

TU

DUPĂ 1000 de PV +100 Eur DUPĂ 2000 de PV +200 Eur 400PV

400PV

400PV

400PV

Bonusul F.O.B.: 240 EURO

1 CICLU: 25 EURO

TOTAL: 465 EURO

400PV

34

35


7.) PROGRAMUL AUTO (2% din cifra de afaceri a companiei) La acest nivel, liderul se poate califica în

A4

AUDI A4 CALIFICARE ŞI MENŢINERE Senior Director

decursul construirii sistemului de carieră. Pe lângă remunerarea performanţei,

Fiţi director activ senior şi realizaţi 3

compania asigură autoturisme marca

linii de afaceri, care îndeplinesc lunar

AUDI. Acei parteneri, care efectuează

20.000 PV în 3 luni consecutive. În afară

cifre de afaceri stabile, recurente lunar,

de acesta în luna a 3-a să aveţi un picior

pot obţine modelele A4, A6 şi A8.

de director, unde aveţi minimum 2000 PV.

Senior Director

În acest caz v-aţi calificat pentru automo-

Senior Director

Senior Director

Director

bilul de A4. 80PV

Ca să puteţi folosi maşina gratis, nu

80PV

80PV

80PV

80PV

80PV

80PV

80PV

trebuie să faceţi altceva, decât să menţineţi cifra de afaceri în echipa Dvs.

80PV

80PV

80PV

80PV

80PV

80PV

80PV

80PV

80PV

80PV

80PV

80PV

80PV

80PV

80PV

80PV

Deci menţinerea este egală cu luna 3 a calificării.

80PV

80PV

80PV

80PV

80PV

80PV

20 000 PV Luna 1,2,3

36

80PV

80PV

80PV

80PV

80PV

80PV

80PV

80PV

20 000 PV Luna 1,2,3

80PV

80PV

80PV

80PV

80PV

80PV

80PV

80PV

20 000 PV Luna 1,2,3

80PV

80PV

80PV

80PV

80PV

80PV

80PV

80PV

80PV

80PV

2000 PV Luna 1,2,3

37


AUDI A6 CALIFICARE ŞI MENŢINERE

A6

Fiţi activ senior Director şi să aveţi 4 linii de afaceri, care împreună realizează lunar 140.000 PV în 3 luni consecutive. Din aceasta 3 linii de afaceri îndeplinesc 30.000 PV, 1 linie 50.000 PV. În acest caz sunteţi calificat pentru automobilul A6.

Senior Director

Ca să puteţi folosi maşina gratis, nu trebuie să faceţi altceva, decât să menţineţi cifra de afaceri în echipa Dvs. Deci condiţia de menţinerea este egală cu luna 3 a calificării. (3 linii de afaceri îndeplinesc 30.000 PV, 1 linie îndeplinesc 50.000 PV, deci în total 140.000 lunar). Senior Director

Senior Director

80PV

80PV

80PV

80PV

80PV

80PV

80PV

80PV

80PV

80PV

80PV

30 000 PV Luna 1,2,3

38

80PV

80PV

80PV

Senior Director

80PV

80PV

80PV

80PV

80PV

80PV

80PV

80PV

80PV

80PV

80PV

30 000 PV Luna 1,2,3

80PV

80PV

80PV

Director

80PV

80PV

80PV

80PV

80PV

80PV

80PV

80PV

80PV

80PV

80PV

30 000 PV Luna 1,2,3

80PV

80PV

80PV

80PV

80PV

80PV

80PV

80PV

80PV

80PV

80PV

80PV

80PV

80PV

80PV

80PV

80PV

50 000 PV Luna 1,2,3

39


A8

AUDI A8 CALIFICARE ŞI MENŢINERE Fiţi activ senior Director şi să aveţi 6 linii de afaceri, care împreună realizează lunar 250.000 PV în 3 luni consecutive. Din aceasta 3 linii de afaceri îndeplinesc 30.000 PV, 1 linie 80.000 PV, 1 linie 50.000 PV. În acest caz sunteţi calificat pentru automobilul A8. Ca să puteţi folosi maşina gratis, nu trebuie să faceţi altceva, decât să menţineţi cifra de afaceri în echipa Dvs. Deci condiţia de menţinerea este egală cu luna 3 a calificării. (4 linii de afaceri îndeplinesc 30.000 PV, 1 linie îndeplinesc 50.000 PV, îndeplinesc 80.000 PV, deci în total 250.000 lunar).

Senior Director

1 linie

Senior Director

Senior Director

80PV

80PV

80PV

80PV

80PV

80PV

80PV

80PV

80PV

80PV

80PV

80PV

80PV

80PV

30 000 PV Luna 1,2,3

40

Senior Director

80PV

80PV

80PV

80PV

80PV

80PV

80PV

80PV

80PV

80PV

80PV

80PV

80PV

80PV

30 000 PV Luna 1,2,3

Senior Director

80PV

80PV

80PV

80PV

80PV

80PV

80PV

80PV

80PV

80PV

80PV

80PV

80PV

80PV

80PV

30 000 PV Luna 1,2,3

Director

80PV

80PV

80PV

80PV

80PV

80PV

80PV

80PV

80PV

80PV

80PV

80PV

80PV

30 000 PV Luna 1,2,3

Director

80PV

80PV

80PV

80PV

80PV

80PV

80PV

80PV

80PV

80PV

80PV

80PV

80PV

80PV

50 000 PV Luna 1,2,3

80PV

80PV

80PV

80PV

80PV

80PV

80PV

80PV

80PV

80PV

80PV

80PV

80PV

80PV

80 000 PV Luna 1,2,3

41


CĂLĂTORII DE VIS

8.) PROGRAMUL CĂLĂTORII DE VIS (Provocare actuală) La acest program poate participa oricine. Puteţi să vă calificaţi în echipa partenerilor de călătorie, îndeplinind condiţiile obligatorii în perioada de timp prestabilită.

42

43


Organic Mission Enterprises Ltd., UK, London www.organicmission.co.uk

SISTEMUL DE STIMULENTE AL ORGANIC MISSION  

Sistemul de stimulente este unul binar, usor de retinut

Advertisement