Page 1

ENERGIES Tecnologia Marc Solé 3r ESO A


ÍNDEX Energies Renovables

Energies No Renovables

Energia Solar

Carbó

Energia Eòlica

Petroli

Energia Hidroelèctrica

Gas Natural

Energia Geotèrmica

Energia Nuclear


Energia Solar 

La energia solar prové del sol en ones electromagnètiques. És una energia renovable i neta, també coneguda com energia verda.

MÉS INFO ÍNDEX


Energia Eòlica 

L'energia eòlica és l'energia obtinguda del vent, és a dir, l‘energia cinètica generada per l'efecte dels corrents d'aire, i que és transformada en d'altres formes útils per a les activitats humanes.

MÉS INFO ÍNDEX


Energia Hidràulica 

Prové de l'aprofitament de l'energia mecànica de la caiguda de l'aigua

MÉS INFO ÍNDEX


Energia Geotèrmica 

Prové de la calor produïda a l'interior de la Terra com a resultat de la desintegració d'elements radioactius i de la calor que es va originar en les primers moments de formació del planeta i de l'energia solar absorbida per la capa terrestre.

MÉS INFO ÍNDEX


Carbó  

Combustible fòssil, es un producte de les restes vegetals enterrades fa milions d’anys. Es fa servir com a combustible domèstic, en industries metal·lúrgiques i en centrals tèrmiques per produir electricitat.

MÉS INFO ÍNDEX


Petroli 

El petroli és una barreja complexa no homogènia d'hidrocarburs, composts formats per hidrogen i carboni. És un recurs natural no renovable, matèria primera de nombrosos materials i productes i, com a combustible fòssil, la principal font d'energia primària al món

MÉS INFO ÍNDEX


Gas Natural 

El gas natural és una font d'energia fòssil que, com el carbó o el petroli, està constituïda per una barreja d’hidrocarburs.

MÉS INFO ÍNDEX


Energia Nuclear 

L'energia nuclear és l'energia de lligam que uneix les partícules que formen el nucli dels àtoms de cada element químic i que s'obté en modificar aquests nuclis per mitjà de certes reaccions nuclears.

MÉS INFO ÍNDEX

EnergiesMarcSolé  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you