Page 1

CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE

TRETS D'IDENTITAT DE LA NOSTRA LLAR 

EL PROJECTE EDUCATIU DEL NOSTRE CENTRE ES BASA EN:

La llar té una capacitat total de vuitanta vuit infants d'edats compreses entre els 4 mesos i els 3 anys.

Escola pública, laica i catalana Som una escola oberta a tothom, i alhora arrelada al nostre entorn cultural i social. Respectem, acollim i transmetem la cultura, les tradicions i la llengua del nostre país. Tenim en compte i treballem les tradicions de la nostra cultura (la Castanyada, el Nadal, el Carnestoltes, Sant Jordi i Sant Pons). Utilitzem el català com a llengua vehicular i d'aprenentatge.

Escola inclusiva i coeducadora

Posem una atenció especial a la diversitat dels infants, i potenciem l’adequat desenvolupament de cada u, en funció del seu ritme evolutiu i les seves necessitats específiques. Promovem la igualtat d’oportunitats de nenes i nens, proporcionant un marc de relació de caire no sexista, treballant pel desenvolupament màxim dels propis potencials dels nens i les nenes, al marge dels rols sexuals, per tal que l’infant sigui valorat per si mateix i sense que se senti condicionat pel fet de ser nen o nena.

Comptem amb 8 aules: dues d’infants de 4 mesos a l'any, tres d’infants d'1 a 2 anys i tres d’infants de 2 a 3 anys.

Vetllar per a una bona adaptació de l’infant i la seva família a la llar.

Disposem de dos patis, un per a cada quatre aules, i d’una sala polivalent per a activitats psicomotrius i, alhora, zona d’esbarjo en dies de pluja o molt de fred.

Compartir l'educació dels infants amb les famílies. Acompanyar a l’infant en l’assoliment progressiu de la seva autonomia Potenciar un clima afectiu, de confiança i seguretat. Contemplar l’aprenentatge de l’infant d’una manera globalitzada, en base al joc i a la descoberta Descobrir-se un mateix: la pròpia identitat Aprendre a conviure i habitar el món.

Capacitat, infraestructura:

Tenim cuina pròpia. 

Serveis:  Menjador (de 12:00 a 15:00h). Disposem de cuina pròpia i, per tant, l'elaboració dels àpats es realitza en el propi centre. Els menús han estat establerts en funció de l’edat dels infants i responen als criteris d’una alimentació equilibrada i variada. Per raó de salut (previ informe metge) es preparen dietes específiques.  Acollida al matí (de 8:00 a 9:00 h.). Aquesta activitat la gestiona l’AMPA i es duu a terme en els espais del propi centre, amb monitors/es de l’Esplai “Espurnes”

□ Personal: Tot tenint cura de la salut, la higiene i la seguretat física dels infants.

Duem a terme la tasca educativa i atenem els infants en tots els aspectes del seu desenvolupament un equip format per 18 persones: una directora, deu educadores (una per a cada aula, més dues de reforç), una cuinera, cinc ajudants de cuina/netejadores i una persona de manteniment. Al migdia comptem amb el suport de


monitors-es i tenim l’assessorament d’una psicòloga i la col·laboració d’una treballadora social, ambdues de l’EAP 

□ Calendari:

El Consell Escolar de “El Sucre” és l’òrgan

Calendari escolar (a hores d’ara encara pendent de publicació pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya)

de participació de la Comunitat Educativa al centre. Està constituït per: la directora;

2 educadores; 1 persona de serveis; 2 mares/pares; i 1 representant de l’Ajuntament. Els seus càrrecs es renoven parcialment cada dos anys.

□ Horari: a) escolaritat: de 9 a 12 h. i de 15 a 17 h. b) menjador: de 12 a 15 h. Per tal de facilitar-li a l’infant el pas de casa a la llar, duem a terme l'entrada en petits grups, començant per una jornada reduïda, que es va ampliant progressivament. Per això hi ha un horari i un calendari específic per a aquest període, que us facilitarem amb anterioritat a l'inici del curs. La darrera setmana de juny, els infants que queden a menjador surten a les 14,00 h. i a la tarda no hi ha servei. □ Quotes:

- Material: 40,00 € (quota anual/curs) - Escolaritat: 118,00 € mensuals (de setembre a juny) - Menjador: 120,00 € (mesos sencers, quan es faci ús d’aquest servei)

Consell Escolar

AMPA Hi ha una l'Associació de Mares i Pares que des de fa anys ve col·laborant amb el centre en diverses activitats. L’AMPA és també qui s’encarrega de gestionar el Servei d’Acollida al matí (de 8 a 9 h.).

Oferta educativa curs 2013-14  Nens-es nascuts-des el 2013: 8 places + 2 reservades (NEE)  Nens-es nascuts-des el 2012: 14 places + 3 reservades (NEE)  Nens-es nascuts-des el 2011: 29 places + 1 reservades (NEE)

□ Bonificacions (només són aplicables a

la quota d’estada): - per a famílies nombroses de categoria general i monoparentals: 50% - per a famílies nombroses de categoria especial i famílies on la minusvalidesa de l’infant per al que se sol·licita sigui del 33%: 100%

Llar d'Infants "El Sucre"

Llar d’Infants “EL SUCRE” C/ J. Anselm Clavé, 82-86 08950 Esplugues de Llobregat Tel. 93. 372. 15. 03 http://llardinfantselsucre.blogspot.com.es/

La Llar d'infants "El Sucre", del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, és un centre educatiu que, juntament amb les famílies, atén els infants de 1er cicle d’educació infantil i treballa per promoure’n el seu desenvolupament integral, proporcionant-los un entorn de confiança on se sentin acollits, dins d’un ambient estimulador i afavoridor de la seva autonomia.


Normativa  
Normativa  

Normativa 2013-14

Advertisement