Page 1

Korpsinformatie Utrecht

We zijn jarig!

125

juni - juli - augustus 2012


INHOUD ADRESSEN Voorwoord

1

Geen liederen

2

Pastoraal Team

2

Stage lopen

3

Jubileumsamenkomst

5

Idee koor

6

Personalia

6

Agenda

8

Heiligingstafel Ostrava

9

Roosters

11

Jubileumspelen

15

Blog - Hans van Vliet

16

Weekprogramma

17

Uitgave nr. 34

Korpsgebouw

Schooneggendreef 27H 3562 GG Utrecht (030) 26 56 568 korps.utrecht@legerdesheils.nl www.legerdesheilsutrecht.nl

Korpsofficier

Luitenant M. Potters (06) 34 37 88 90

Bijbelstudie

Zr. M. van Hilten-Oosterom (030) 29 30 624

Coรถrdinator Huishouding

Zr. R.A. Heiwegen (0346) 56 87 69

Coรถrdinator 2e kanswinkel

Tijdelijk: Zr. R.A. Heiwegen (0346) 56 87 69

Engelse les

Majoor A. van Eijk (030) 26 22 297

Jongsoldaten sergeant en IOS ambassadeur

Br. F. Keijzer (06) 48 91 60 39

Korpspenningmeester en coรถrdinator Dienstverlening

Br. G. van Dam (036) 52 40 372

Muziekkorps

Br. W. Kruyt (0297) 28 57 65

SKevangelisatie

Zr. E. Blumink - van Bodegraven (030) 29 43 426


Voorwoord

Zorgeloos rondtrekken… of thuisblijven De zomermaanden staan voor de deur. Voor velen van ons een moment om ‘er even uit’ te gaan; naar de camping, een verre reis naar het buitenland. Of gewoon thuis, maar zonder het werk of de andere dagelijkse beslommeringen die ons bezig kunnen houden. De vakantieperiode is een tijd die we het liefst zorgeloos doorbrengen om zo weer op adem te komen.

bewonderd. Hij heeft opgemerkt wat er is. En in alles heeft Hij Gods invloed en Gods schoonheid gezien. Hij wilde mensen leren hoe God in alles doorwerkt.” In dit fragment klinkt een verwondering en ontzag door hoe Jezus in alle eenvoud en zorgeloosheid het leven tegemoet treedt, of dat nu mensen zijn of de natuur is. Hij ziet het, zoals het gezien zou moeten worden. Hij ziet de Maker van dit alles erachter en kent de kracht die van Hem uitgaat. Dat maakt dat Jezus in alle vrijheid en zonder zorgen in het leven staat: Hij weet immers hoe dichtbij God is. De vakantieperiode is bij uitstek het moment om ons die zorgeloosheid eigen te maken. Als we vanuit de vrijheid leven die Jezus ons geeft én voorleeft, zullen we zonder zorgen zijn. Zodat we werkelijk kunnen genieten van alles om ons heen: de mensen, de natuur, of ze nu ver weg of dichtbij zijn. En zullen we in staat zijn Gods aanwezigheid te ontdekken en te ervaren. En dan zullen we met een ruimer hart terugkeren! Marc Potters (Luitenant) korpsofficier

Anselm Grün (Benedictijner Monnik) schrijft in zijn boekje “Beelden van Jezus” het volgende over Jezus: “Hij zwerft eenvoudigweg rond, innerlijk vrij, onbekommerd en vol levensvreugde. Hij is er altijd helemaal wanneer Hij iemand ontmoet. Dan is deze persoon het belangrijkst. In de ontmoeting met deze persoon is God nabij, wordt God zichtbaar... Hij heeft de schoonheid van de natuur

Korpsinformatie Utrecht - 1


Geen liederen… Helaas vervalt wegens technische problemen de rubriek ‘Onsterfelijke liederen’. Bij de volgende editie zal de rubriek weer worden ingevuld door Envoy van Zaalen. Onze excuses hiervoor!

Pastoraal Team In de afgelopen maanden zijn we, als pastorale raad, bezig geweest met de opzet van een pastoraal team. Door de verschuivende taken van een korpsofficier, maar ook door de overgang van twee naar één officier, is het heel hard nodig dat het pastoraat wordt verdeeld over meer personen. Nu is korps Utrecht een korps waarin er naar mensen wordt omgekeken en is er al een behoorlijk aantal korpsgenoten dat regelmatig bezoeken krijgt van één of meerdere personen. Maar om er ook voor te zorgen dat dit voor iedereen mogelijk is hebben we een team opgestart van mensen die korpsgenoten namens het korps gaan bezoeken. De komende periode zullen we dan ook gaan gebruiken om de bezoeken die al plaats vinden te inventariseren en te kijken waarin de hiaten zitten. Ons streven is dat iedereen die dat wenst in ieder geval één keer per half jaar wordt bezocht.

Br. Ferdy Keijzer Br. Wim Kruyt Zr. Coby Kruyt Envoy Christa Ossewaarde Zr. Minie de Ruiter Br. Cees Spruyt Zr. Leny Spruyt Br. Aad van der Zwan De naam van Aad van der Zwan zal voor velen wellicht vreemd in de oren klinken. Br. van der Zwan heeft jaren gewerkt als pastoraal medewerker in Zorgcentrum Merenhoef in Maarssen. Vanwege de afstand tot zijn woonplaats heeft hij er voor gekozen om deze werkzaamheden te stoppen en zich in te zetten voor het pastoraat in korps Utrecht. Uiteraard zijn wij daar heel blij mee. Hopelijk kunnen we binnenkort br. van der Zwan op gepaste wijze welkom heten in één van onze samenkomsten. Ik zal zelf uiteraard nog steeds beschikbaar zijn voor pastoraat, maar zal mij voornamelijk richten op crisispastoraat, ernstig zieken en rouwverwerking. Mocht u mij toch nog persoonlijk willen spreken, dan kan dat natuurlijk ook. Voelt u zich dan vrij om een afspraak met mij te maken. Dat kan het beste telefonisch: (06) 34 37 88 90. Mocht ik niet kunnen opnemen, dan kunt u een boodschap inspreken. Ik bel dan zo snel mogelijk terug.

Graag stel ik de leden van het pastoraal team aan u voor:

Ik wens de leden van het pastoraal team veel zegen en wijsheid toe bij de uitvoering van hun belangrijke taak.

Luitenant Marc Potters (KO) Zr. Mary van Hilten Majoor Corrie Jongejans

Marc Potters (Luitenant) korpsofficier

2 - Korpsinformatie Utrecht


Stage lopen! Vanaf september a.s. tot mei 2013 hoop ik stage te gaan lopen bij het Korps van het Leger des Heils in Utrecht, waarbij ik begeleid zal worden door Korpsofficier Marc Potters. Hoewel het nog een paar maanden duurt, wil ik mij graag alvast aan u voorstellen, zodat u mij alvast een beetje leert kennen. Naast mijn baan als logopedist in een verpleeghuis volg ik sinds 2009 de opleiding Godsdienst Pastoraal Werk aan de Christelijke Hogeschool in Ede. Deze opleiding volg ik in deeltijd. Mensen stellen mij vaak de vraag, waarom ik na logopedie een theologische opleiding ben gaan volgen. Niet echt een logische stap… Het geloof is altijd belangrijk voor mij geweest, maar sinds mijn studententijd, waarin ik bij de christelijke studentenvereniging Ichthus Utrecht heb gezeten, begon het verlangen te groeien om ook een theologische opleiding te doen. Ik wilde graag meer leren over God en ook over hoe ik mijn geloof in de dagelijkse praktijk ‘handen en voeten’ zou kunnen geven. Na een jaar gewerkt te hebben als logopedist, was dit verlangen nog steeds aanwezig en heb ik besloten in deeltijd de studie Godsdienst Pastoraal Werk op te pakken.

Daarnaast ook van de praktijkervaringen die ik mag opdoen in de verschillende stage-gemeentes. Mijn belangstelling en interesse gaat uit naar het opdoen van ervaring met verschillende kerkelijke stromingen. Na stage te hebben gelopen bij een Baptistengemeente en een PKN gemeente, leek het Leger des Heils mij een goede aanvulling. Ik ben dan ook blij met de mogelijkheid om na de zomer bij u in de gemeente stage te mogen lopen! Tijdens mijn stage zal ik mij bezighouden met de manier waarop Gods woord vormgegeven en uitgedragen wordt in de huidige samenleving. Dat vind ik een ingewikkeld, maar zeker een belangrijk vraagstuk en uitdaging! Daarnaast wil ik mij verdiepen in het pastorale werk en de zondagse vieringen. Ik zie ernaar uit om u in september te ontmoeten! Hartelijke groet, Jantine van Dijk

De opleiding bevalt mij erg goed! Hoewel het niet altijd gemakkelijk is en de werkdruk hoog is, geniet ik heel erg van alles wat ik mag leren en de contacten met studiegenoten. Korpsinformatie Utrecht - 3


4 - Korpsinformatie Utrecht


De Jubileumsamenkomst Gedachten over de ochtendsamenkomst 13 Mei tijdens het 125 jarig Jubileum weekend in Amsterdam Westergasfabriek Op zondag 13 Mei vertrokken we al vrij vroeg met een aantal mensen uit ons korps, aangevuld met nog een aantal uit korps Zeist, met de bus richting Amsterdam. De stemming was al snel goed in de bus en iedereen had er zin in. Het jubileum weekend werd gehouden in de (voormalige) Westergasfabriek en de morgensamenkomst werd in de grote zogenaamde reinigingshal gedaan. Wij werden gezegend met prachtig weer, en onderweg genoten wij van het mooie landschap. De hal was helemaal gevuld met een paar duizend mensen. De samenkomst was inspirerend, rijke woorden die onze harten raakten, toegesproken door onze commissioner Hans van Vliet. De blijmoedige manier

hoe hij al de aanwezigen welkom heette, was geweldig. In de voorbidstond werd op uitnodiging van hem tegelijkertijd gebeden uitgesproken op verschillende plekken in de hele grote hal, dat was een wel ontroerende ervaring. Coby zelf ervoer al iets van het Pinsterfeest, doordat van uit alle hoeken van het gebouw mensen door gebed de Heer loofden en dankten. De toespraak van Generaal Linda Bond sprak de mensen aan. Hierin werd de gedachte door haar naar voren gebracht: Maar ik schaam mij het evangelie niet. Tijdens de uitnodiging gingen veel mensen naar voren, om daar misschien een nieuw verbond af te sluiten, of vanwege het verlangen om de Heer te dienen. En wie weet wat er in de harten van deze mensen omging. Na deze geweldige samenkomst vertrokken wij weer met de bus richting Utrecht naar onze korpszaal, tijdens deze reis heb ik, en denk ook anderen, nagedacht over wat wij hebben mogen ervaren deze ochtend. Wim Kruyt

Korpsinformatie Utrecht - 5


Idee koor! In de afgelopen periode dat ik korpsofficier ben van korps Utrecht zijn er verschillende mensen geweest die mij hebben gevraagd of het mogelijk is dat er weer een koor wordt gestart. Tot nu toe is dit nog niet gelukt, behalve dan de projecten van het Utrecht Community Gospel Choir. Het lijkt er nu op dat dit toch gaat lukken. Br. Hans Bek heeft namelijk een voorstel geschreven voor een koor dat niet al te vaak oefent (1x in de maand) en zich zal richten op een breed repertoire van oude legerliederen tot modernere muziek. Inmiddels is het plan door de korpsraad goedgekeurd. We kunnen nog niet in details treden, maar het koor komt er aan! Houd de berichten in de gaten! Marc Potters (luitenant)

Personalia Zr Nelleke Hamelink en Zr. Jelly Kranenburg zijn op zondag 27 mei j.l. adherentlid van ons korps geworden. Op deze wijze laten zij zien dat ze zich bij ons thuis voelen. Jelly en Nelleke, jullie hoorden er al helemaal bij, maar bij deze alsnog van harte welkom! Na 35 jaar Maarssenbroek gaan Br. Frans en Zr. Jo Baljeu verhuizen naar Breukelen. Hun nieuwe adres per 1 juli 2012 is: De Angstel 439 3621 WC Breukelen 6 - Korpsinformatie Utrecht

Ook mogen wij Br. Frans Baljeu op 12 juni feliciteren met zijn 65-jarige heilssoldatenjubileum! Zr. van Ree is weer thuisgekomen uit het ziekenhuis. Ze voelt zich weer een stuk beter. Reden om dankbaar te zijn! Ook Br. William Stuivenberg heeft wegens een venijnige infectie in het ziekenhuis gelegen. Inmiddels voelt hij zich ook weer een stuk beter en is hij weer thuis. Zowel Majoor Bos als Br. de Wit zijn tijdens het schrijven van dit korpsnieuws opgenomen in het ziekenhuis. Wilt u ook speciaal aan hen denken?

De bloemen van de heiligingstafel gingen naar: 1 april

Zr. Linda Heiwegen

8 april

Pasen

15 april

Zr. Elly Blumink

22 april

Fam. Spruyt

29 april

Fam. Kloet

6 mei

Fam. Koppen

13 mei

geen samenkomst i.v.m. 125 jr. jubileum

20 mei

Br. Jaap Stam (muzikant)

27 mei

Zr. Jellie Kranenburg

3 juni

Zr. Mienie de Ruiter


Onze zieken en personen die aan huis gebonden zijn: Wilt u aan hen denken en met hen contact houden? Zr. J.J. van den Berg Sperwerlaan 31 3722 XD Bilthoven (06) 14 15 71 25

Zr. N. Landzaat CostaRicadreef 9, K910 3563 TA Utrecht (030) 26 46 870

Zr. G. Smits - Vonk Merenhoef 1, K602 3601 AC Maarssen (0346) 58 75 94

Zr. P.H. Blinde Merenhoef 22 3601 AC Maarssen (0346) 56 53 71

Zr. J.H. van de Leeden Rรถntgenlaan 14 3553 GM Utrecht (030) 24 31 284

Zr. J.J. Stam - Landzaat Dorpsplein 92 3769 VD Soesterberg (0346) 35 18 47

Br. H. Bol Westinghousestraat 57 3555 VB Utrecht (030) 244 31 96

Fam. W. Luimee Merenhoef 1, K408 3601 AC Maarssen (0346) 58 75 72

Maj. mevr. W.K. van der Veen Merenhoef 1, K512 3601 AC Maarssen (0346) 58 75 88

Majoor mevrouw A. Bos Perudreef 8, K619 3563 VA Utrecht (030) 26 47 337

Zr. G.G. Mansom Perudreef 8, K911 3563 VA Utrecht

Zr. B.C. Visee Vasco da Gamalaan 117 3526 ES Utrecht (030) 28 98 845

Mevr. E.D. Dros Perudreef 8, K811 3563 VA Utrecht

Zr. G. Nieuwenhuijs Filipijnen 300 3524 JR Utrecht

Zr. P. Hoeflaken Paranadreef 133 3563 WG Utrecht

Zr. N. Otten-Spaan Maertensplein 143 3738 GP Maartensdijk (0346) 21 49 66

Zr. M.A.J. Hofman Bossenbroekstraat 26 3555 TB Utrecht (030) 244 01 56

Zr. G. Pannekoek Merenhoef 19 3601 AC Maarssen (0346) 58 75 05

Zr. Honders Kenaustraat 30 3554 AD Utrecht (030) 244 88 66

Zr. C. Ploeger Eijkmanlaan 72, K11 3571 JV Utrecht (030) 266 24 71

Fam. W. Koppen Ruysdaellaan 5 3764 WK Soest (035) 201 03 42

Zr. van Ree-Agelink Kleine Geertekerkhof 10 3511 XH UTRECHT Zr. R. Serton Lange Smeestraat 40 3511 PZ Utrecht

Zr. A.C. Visser Perudreef 8, K429 3563 VA Utrecht Zr. C. de Vries - Veen Merenhoef 1, K505 3601 AC Maarssen (0346) 55 35 02 Fam. F. de Vries Dirk Fockstraat 13-14 3961 DJ Wijk bij Duurstede (06) 105 79 897 Br. L. de Wit Perudreef 8, K207 3563 VA Utrecht (030) 26 47 212 Zr. J.G. van Zaalen - Goyert Jan Ligthartplein 32 3607 VD Zeist (030) 69 59 558

Korpsinformatie Utrecht - 7


Agenda Dit zijn alleen de bijzonderheden en de zondagen. Ons weekprogramma staat achterin deze korpsinformatie.

Juni 03

10:00 - 11:30 uur

05 08 09 10

14:00 - 15:30 uur 10:45 - 11:00 uur hele dag 10:00 - 11:30 uur

13 17

19:30 - 21:00 uur 10:00 - 11:30 uur

19 20 24

14:00 - 15:30 uur 13:00 - 14:30 uur 10:00 - 11:30 uur

Samenkomst o.l.v. Luitenant Marc Potters Piano: br. Cees Spruyt Ontmoetingsgroep Weeksluiting Merenhoef o.l.v. lt. Marc Potters Leger des Heils Jubileumspelen Samenkomst o.l.v. lt. Marc Potters Piano: br. Hans de Wit Vrouwenavondbond Samenkomst o.l.v. Lt. Marc Potters m.m.v. het muziekkorps, Piano: Br. Cees Spruyt Ontmoetingsgroep Overleg medewerkers MDV Samenkomst o.l.v. Lt. Marc Potters Piano: Br. John van Gulik

Marc Potters is vanwege een cursus in Schotland afwezig van 25 t/m 29 juni 2012 27 17:30 - 21:00 uur Vrouwenavondbond (afsluiting seizoen)

Juli 01

10:00 - 11:30 uur

Samenkomst o.l.v. Envoy Francis van Zaalen m.m.v. het muziekkorps, Piano: Lt. Marc Potters 11:30 - 12:30 uur Overleg Kinderkerk 03 14:00 - 15:30 uur Ontmoetingsgroep 04 10:00 - 11:30 uur Pastorale Raad 08 10:00 - 11:30 uur Samenkomst o.l.v. Luitenant Mariska Potters Piano: Lt. Marc Potters Het open huis en de kledingwinkel zijn gesloten vanaf maandag 9 juli t/m 19 augustus 2012 Op de donderdagen is het open huis wel geopend in deze periode. 15 10:00 - 11:30 uur Samenkomst o.l.v. Luitenant Marc Potters Piano: br. Cees Spruyt 22 10:00 - 11:30 uur Samenkomst o.l.v. Luitenant Marc Potters Piano: br. Cees Spruyt 29 10:00 - 11:30 uur Samenkomst o.l.v. Envoy Christa Ossewaarde Piano: Lt. Marc Potters

8 - Korpsinformatie Utrecht


Augustus Marc Potters is vanwege vakantie afwezig van 30 juli t/m 12 augustus 2012 5 10:00 - 11:30 uur Samenkomst o.l.v. Majoor Elly Sprokkereef Piano: br. Cees Spruyt 12 10:00 - 11:30 uur Samenkomst o.l.v. Majoors Hans en Mieke Schiedon Piano: Majoor Hans Schiedon 19 10:00 - 11:30 uur Samenkomst o.l.v. Envoy Francis van Zaalen Piano: br. Cees Spruyt 21 14:00 - 15:30 uur Ontmoetingsgroep 22 19:30 - 21:00 uur Vrouwenavondbond 26 10:00 - 11:30 uur Samenkomst o.l.v. Luitenant Mariska Potters Piano: Lt. Marc Potters 29 10:00 - 11:30 uur Pastoraal Team

September 1 en 2 4 14:00 - 15:30 uur 5 19:30 - 21:00 uur 9 10:00 - 11:30 uur

Start- en Geestelijk weekend - informatie volgt nog Ontmoetingsgroep Vrouwenavondbond Samenkomst o.l.v. Luitenant Marc Potters Piano: br. Cees Spruyt

Heiligingstafel Ostrava

geweest met het maken van meubels voor een nieuw opvangcentrum.

Vorig jaar hebben we in onze samenkomsten een maand lang gecollecteerd voor korps Ostrava. Hieronder een berichtje van Janneke Rozema en Frieda Hanouwer!

We willen jullie bedanken dat jullie in deze aan ons hebben gedacht.

22 april 2012 - Eindelijk staat het er: een nieuwe heiligingstafel en katheder, gekregen van korps Utrecht. Het ziet er mooi uit. De meubels zijn gemaakt in de werkplaats van LdH Ostrava Mannen hostel. Ze zijn nog bezig met het maken van een platform en dan is het geheel compleet. Het heeft even geduurd voordat het klaar was omdat de mannen druk zijn

Vanmorgen zijn de meubels in gebruik genomen door KSM Rost'a Czekajovi. Aan het eind van de samenkomst knielden twee mannen neer aan de heiligingstafel. Ook op deze wijze is de tafel al in gebruik genomen. We hopen dat ook in de toekomst veel mensen aan deze tafel hun Heer en Heiland zullen zoeken in het gebed. Heel erg bedankt en de hartelijke groeten! Frieda Hanouwer & Janneke Rozema Korpsinformatie Utrecht - 9


10 - Korpsinformatie Utrecht


Kinderkerkleiding

Kinderkerkmedewerker

08-07-2012 br. F. Keijzer zr. P. Versteeg

zr. N. Hamelink

Jongsoldatenles

Roosters Datum

zr. P. Versteeg

03-06-2012 luitenant. M.A. Potters zr. A. Devilee 10-06-2012 majoor A. van Eijk zr. M. Mparaganda

17-06-2012 familiedienst (inzegeningen jongsoldaat) 24-06-2012 zr. M. van Hilten

15-07-2012 majoor A. van Eijk

zr. M. Mparaganda

01-07-2012 luitenant. M.A. Potters zr. A. Devilee

22-07-2012 zr. M. van Hilten

Voorzang

Koffiedienst

zr. J. Baljeu en zr. R. de Heus

Rijden

zr. S.E.M. Vermeulen en zr. J. Kranenburg

zr. H. Spruyt

zr. A. Venema (Jol)

zr. J. Kruyt en zr. P. Versteeg

zr. R.A. Heiwegen en zr. M.J. Wittebol

zr. J. Kruyt en zr. P. Versteeg

zr. S.E.M. Vermeulen en zr. J. Kranenburg

br. K.J.J. Wimmers zr. J. Baljeu en zr. R. de Heus

br. W. Stuivenberg zr. R.A. Heiwegen en zr. M.J. Wittebol

zr. J. Kruyt

majoor A. van Eijk (Kajuit) zr. A. Venema

zr. A. Venema (Jol)

zr. H. Spruyt zr. J. Kruyt

majoor A. van Eijk (Kajuit) zr. A. Venema

zr. S.E.M. Vermeulen en zr. J. Kranenburg

br. K.J.J. Wimmers zr. J. Baljeu en zr. R. de Heus

br. W. Stuivenberg zr. R.A. Heiwegen en zr. M.J. Wittebol

zr. P. Versteeg

29-07-2012 luitenant. M.A. Potters zr. A. Devilee 05-08-2012 majoor A. van Eijk

zr. J. Kruyt en zr. P. Versteeg zr. A. Venema (Jol)

zr. J. Kruyt

zr. A. Venema

zr. H. Spruyt

zr. R.A. Heiwegen en zr. M.J. Wittebol

zr. R.A. Heiwegen en zr. M.J. Wittebol

zr. J. Kruyt en zr. P. Versteeg

br. K.J.J. Wimmers zr. S.E.M. Vermeulen en zr. J. Kranenburg

majoor A. van Eijk (Kajuit) br. W. Stuivenberg zr. J. Baljeu en zr. R. de Heus

zr. H. Spruyt

na de dienst

zr. M. Mparaganda zr. N. Hamelink

12-08-2012 zr. M. van Hilten

zr. P. Versteeg

zr. R.A. Heiwegen en zr. M.J. Wittebol

26-08-2012 br. F. Keijzer

zr. A. Venema

02-09-2012 majoor A. van Eijk

zr. M. Mparaganda tijdens de dienst

zr. J. Kruyt

09-09-2012 zr. M. van Hilten

zr. N. Hamelink

19-08-2012 luitenant. M.A. Potters zr. A. Devilee

16-09-2012 br. F. Keijzer

zr. P. Versteeg

23-09-2012 luitenant. M.A. Potters zr. A. Devilee 30-09-2012 majoor A. van Eijk

Als u verhinderd bent, wilt u dan onderling ruilen, alstublieft?

Korpsinformatie Utrecht - 11


12 - Korpsinformatie Utrecht


Korpsinformatie Utrecht - 13


14 - Korpsinformatie Utrecht


Het Leger des Heils in Nederland bestaat 125 jaar. Dat vieren we met activiteiten door het hele land. In Utrecht kiezen we voor een sportief feest: de Leger des Heils Jubileum Spelen!

Sportieve steentjes gezocht Hoogtepunt van dit evenement is de Leger des Heils Jubileum Estafette. Daar hebben we een groot estafetteteam voor nodig: mensen die hun sportieve steentje bijdragen aan deze beweging. Loop ook een rondje (400 meter) of meer mee. Het maakt niet uit of je een hardloper bent of niet. Wandelaars en rolstoelers zijn ook welkom. Iedereen mag meedoen, winnen doen we samen.

Zeskamp We gaan ook een zeskamp houden, maar dan wel een heel bijzondere: een z e s k a m p v o o r t e a m s . To t d e onderdelen behoren voetbal en volleybal.  Teams  (vanaf zes personen) kunnen zich aanmelden via het onderstaande emailadres.

Compleet programma De Jubileum Spelen beginnen om 13:30 uur. Naast de estafette en de zeskamp zullen we allerlei andere sport- en spelactiviteiten organiseren. Ook voor kinderen is er van alles te doen. Houd deze pagina in de gaten voor het programma. Met veel muziek en lekker eten en drinken belooft het een feestdag te worden.

Doe mee, bouw mee Onze Jubileum Spelen zijn bedoeld voor iedereen die het Leger des Heils een warm hart toedraagt: cliënten, medewerkers, leden en bezoekers van onze korpsen, relaties, partners en alle andere geïnteresseerden. Samen gaan we een sportief feestje bouwen.

Aanmelden Voor deelname aan de estafette en/of de zeskamp moet u zich eerst aanmelden. Dat kan via het emailadres jubileumspelen@legerdesheils.nl.

Korpsinformatie Utrecht - 15


Hans van Vliet’s blog Commissioner Hans van Vliet, de leider van het Leger des Heils in Nederland, houdt op het internet een blog bij over de dingen die hij meemaakt. Hieronder vindt u één van zijn columns.

Altijd aan het kortste eind? Na een tijd van rust, weer eens achter de computer om wat gedachten te delen met lezers. Het afstand nemen van zaken, verplichtingen en omstandigheden kan soms goed zijn. Ik heb wat afstand genomen van het blog schrijven om mezelf niet afhankelijk te willen maken van een medium waarbij het soms lijkt dat het niet gaat om de boodschap maar om het aantal scores dat wordt gemaakt. Ik heb besloten mij daardoor niet te laten leiden, maar mijn boodschap aan te bieden wanneer het mij in het hart gegeven is te delen en te schrijven. Sinds een poosje merk ik dat ik mijn afkeer voor competitie, wedijver, kampioenschappen, weer de kop opsteekt. Ik heb mij vaak afgevraagd waar die weerzin vandaan komt. Wellicht zal een psycholoog of een ander soort “loog” hier wel een antwoord op hebben. Hoe het ook zij, ik heb niet zoveel moeite met diegene die wint, maar juist empathie met de v e r l i e z e r. E n j u i s t omdat er veel meer verliezers zijn dan winnaars, heb ik daar 16 - Korpsinformatie Utrecht

nog

wel

eens

werk

mee.

Soms bekruipt mij een naar gevoel dat alles rond om ons heen alleen gaat over: wie is de beste, wie is de slimste, wie is de sterkste, wie is de mooiste, wie is de slankste, wie is de winnaar. Van de basisschool tot avonden vol met talentenjachten op TV en alles wat daar tussen zit. En opnieuw…er zijn meer, veel meer verliezers dan winnaars. Wat zou dit doen met kinderen, jongvolwassenen die soms, zonder dat ze het zelf willen, gedwongen worden aan deze wedren deel te nemen? Voor al die verliezers, mensen die nooit op de eerste plaats zullen komen, voor al diegene die lijden omdat ze altijd de zwakste zijn, voor de jongen en dat meisje, die man en vrouw die altijd aan het kortste eind trekken, heeft Jezus dit gezegd: Vele eersten zullen de laatsten zijn en vele laatsten de eersten (Mattheus 19 vers 30)


WEEK PROGRAMMA ZONDAG

09:15 uur! 10:00 uur! 09:45 uur!

MAANDAG

10:00 - 12:30! 10:00 - 12:30!

Open huis - Raad en Daad 2e kans winkel

DINSDAG

10:00 - 15:30! 10:00 - 12:30! 13:00 - 15:30! 14:00 - 15:30! 19:30 uur! !

Open huis - Raad en Daad 2e kans winkel 2e kans winkel Ontmoetingsmiddag (om de week) Engelse les (om de week)

WOENSDAG

10:00 - 12:30! 10:00 - 12:30! 10:30 uur! ! ! ! ! ! 19:30 - 21:00! 19:30 - 21:00! ! ! ! !

Open huis - Raad en Daad 2e kans winkel Pastorale raad - Pastoraal team (volgens rooster) Korpsraad (volgens rooster) Vrouwenavondbond (om de week)

DONDERDAG

09:30 - 15:30! 10:00 - 12:30! 12:30 - 13:00! 13:00 - 15:30!

Open huis - Raad en Daad 2e kans winkel Soeplunch 2e kans winkel

VRIJDAG

10:00 - 12:30! 10:00 - 12:30! 12:00 uur! !

Open huis - Raad en Daad 2e kans winkel Vrijdagmiddaggebed

! ! !

Moment van gebed Samenkomst Kinderkerk


(030) 265 65 68 korps.utrecht@legerdesheils.nl www.legerdesheilsutrecht.nl 3942.56.506 (Rabobank)

Leger des Heils korps Utrecht Schooneggendreef 27H 3562 GG Utrecht t. e. w. b.

Korpsinformatieblad juni/juli/augustus 2012  

Het korpsinformatieblad van het Leger des Heils kerkgenootschap in Utrecht is weer uit. Deze uitgave is speciaal gericht op de vakantieperio...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you