Page 1

Korpsinformatie Utrecht

november - december 2011 - januari 2012 Korpsinformatie Utrecht - 1


INHOUD ADRESSEN Voorwoord

1

Onsterfelijke liederen

2

Werkplan

4

Personalia

5

Bevorderd tot Heerlijkheid

6

Jubilea

7

Adressen zieken en huisgebonden 7 Agenda

8

Bloemen Heiligingstafel

9

Roosters

10

Landelijke collecte

11

Mozambique

12

Gebedsweek

13

Culturele Karavaan 2011

14

Hans van Vliet’s blog

15

Weekprogramma

17

Uitgave nr. 31

2 - Korpsinformatie Utrecht

Korpsgebouw

Schooneggendreef 27H 3562 GG Utrecht (030) 26 56 568 korps.utrecht@legerdesheils.nl www.legerdesheilsutrecht.nl

Korpsofficier

Luitenant M. Potters (06) 34 37 88 90

Bijbelstudie

Zr. M. van Hilten-Oosterom (030) 29 30 624

Coördinator Huishouding

Zr. R.A. Heiwegen (0346) 56 87 69

Coördinator 2e kanswinkel

Tijdelijk: Zr. R.A. Heiwegen (0346) 56 87 69

Engelse les

Majoor A. van Eijk (030) 26 22 297

Jongsoldaten sergeant en IOS ambassadeur

Br. F. Keijzer (06) 48 91 60 39

Korpspenningmeester en coördinator Dienstverlening

Br. G. van Dam (036) 52 40 372

Muziekkorps

Br. W. Kruyt (0297) 28 57 65

Quilten

Envoy E.C.A. Ossewaarde-Pater (076) 56 59 720

SK-evangelisatie

Zr. E. Blumink - van Bodegraven (030) 29 43 426


Voorwoord

Goede voornemens Bij het verschijnen van deze korpsinformatie liggen de pepernoten al weer twee maanden in de schappen en kunnen we ook al weer een tijdje genieten van de kunstig opgezette kersttentoonstellingen in de tuincentra. De komende decembermaand en de daar op volgende jaarwisseling zijn tijden van terugkijken, maar vooral ook van vooruit kijken. Dat geldt natuurlijk voor ons als korps. Met de korpsraad hebben we bijvoorbeeld de afgelopen tijd gekeken naar hoe het de afgelopen periode is gegaan en daarop het werkplan voor het jaar 2012 gebaseerd. Maar ook in ons persoonlijke leven kijken we terug om vervolgens daar lessen uit te leren voor de toekomst. Zelf moet ik bekennen dat ik daar nooit zo goed in ben. Dat achteruit kijken, waar is dat toch allemaal goed voor, vraag ik mij dan af. Toch kom ik er steeds meer achter dat we niet aan een goede toekomst en Gods koninkrijk kunnen bouwen, zonder dat we ook terugkijken naar het verleden. En dan niet alleen maar om van de

fouten te leren, maar bovenal om al het goede van het verleden te eren, te koesteren en in te zetten. Het Leger des Heils kent veel tradities uit het verleden. Zo hebben we natuurlijk ons uniform, maar ook de brassbands en de vlag zijn hier voorbeelden van. Toch denk ik dat er nog een belangrijkere traditie is die we vaak over het hoofd zien en dat is de traditie van de Geestdrift. Sinds het begin van het Leger des Heils zijn de heilssoldaten gedreven geweest om het evangelie van Jezus Christus naar mensen toe te brengen. Ik geloof dat dat de belangrijkste traditie is van ons leger. En de rest? Al onze andere tradities zijn slechts middelen om dat te bereiken. Wat zijn uw goede voornemens? Ik heb er niet veel, behalve dat ik de passie en de geestdrift mag hebben die ook de eerste heilssoldaten hadden. Doet u mee met dit goede voornemen? Ik wens u alvast een geweldige kerstperiode en een geestdriftig 2012! Marc Potters (luitenant) korpsofficier

Korpsinformatie Utrecht - 1


Onsterfelijke liederen

en hun makers (23) door Envoy F.P.W. van Zaalen In onze bundel staan, welgeteld, 13 liederen van Fanny Crosby. Zij behoren tot de grote liederenschat van de christelijke kerk. Hun dichterlijke waarde is niet groot, maar als gospel songs zijn ze onovertrefbaar en, eenmaal gekend, onvergetelijk. Voor vele tienduizenden hebben ze de weg naar Jezus geplaveid. Kent u Zie Ik, de Heer sta aan uw deur; ‘k Ben de Uwe, Heer, ‘k heb uw stem gehoord, sprekend van uw liefde voor mij; Veilig in Jezus ’armen, veilig aan Jezus’ hart; Goede Heiland, hoor mij bidden; Ga mij niet voorbij, o Heiland; Doe mij ’t verhaal van de Heiland; Een wondere Heiland is Jezus, mijn Heer? Dat zijn er al zeven, allen van de hand van Fanny Crosby.

2 - Korpsinformatie Utrecht

Wie was Fanny Crosby? Zij werd geboren in Amerika in 1820. Toen ze 6 weken oud werd behandelde een invalarts haar ontstoken oogjes met een mosterdpapje en bedierf daarmee haar gezichtsvermogen. Zij was voor de rest van haar leven blind. (De arts bleek onbevoegd, en was intussen spoorloos) Toen ze 12 maanden was, stierf haar vader. Haar moeder was een flinke vrouw en vastbesloten Fanny alles mee te geven wat in haar vermogen lag om door het leven te komen. Haar inwonende grootmoeder leerde haar de Bijbel kennen en het intelligente kind leerde luisterenderwijs de 5 boeken van Mozes uit het hoofd, de Psalmen, Spreuken en Hooglied, en ook de evangelieteksten. Fanny bleek aanleg te hebben voor het schrijven van versjes. Zij had gehoor voor maat en rijm. Op haar 15de werd zij toegelaten tot het Blindeninstituut in New York City waar zij na haar leerperiode 23 jaar lerares was. Intussen had zij boekjes gepubliceerd met ‘gedichten’ en grote indruk gemaakt door in het Amerikaanse parlement voor te dragen ten bate van subsidie voor haar Instituut. Op haar 20ste werd ze verliefd op een blinde medestudent die eveneens docent werd aan het Instituut. Pas op haar 38ste trouwde ze met hem. Ze kregen een kindje, dat echter al als baby stierf. Op haar 44ste ontmoette ze de componist William Bradbury. Hij vroeg haar een ‘geestelijke’ tekst te schrijven, waarvoor hij dan de muziek zou


schrijven. Zo begon een uiterst vruchtbare samenwerking met componisten, behalve met Bradbury, van wie we in onze bundel zeven nummers hebben, onder meer van Vreugd, vreugd, vreugd en Heer, ik hoor van rijke zegen, ook vooral met Dr. William Howard Doane. Als we naar de muziek van bovenstaande liederen luisteren, zien we dat de componist een rijke bijdrage aan het succes van Fanny’s verzen heeft geleverd.

Hij zette zich aan de piano en speelde het voor. Fanny greep een stuk papier en schreef Safe in the arms of Jesus, en binnen 20 minuten had ze de tekst klaar, deed het papier in een envelop en zei: ‘Lees het maar in de trein.’ Het lied maakte op het congres meteen een geweldige indruk. Bij de vele begrafenissen die we de laatste tijd hadden, waarbij ons korps betrokken was, werd het een aantal malen gezongen. Er is een tijd geweest, dat ik het een sentimenteel liedje vond, nu denk ik daar anders over. Als we niet de troost zouden hebben van een toekomst bij God, waar blijven we dan! Hieronder volgt de tekst: 1. Veilig in Jezus’ armen, veilig aan Jezus’ hart, daar in zijn teer erbarmen, daar rust mijn ziel van smart. Hoor, ‘t is het lied der eng’len, zingend van liefde en vree, ruisend uit ’s hemels zalen over de glazen zee. refrein: Veilig in Jezus’ armen, veilig aan Jezus’ hart, daar in zijn teer erbarmen, daar rust mijn ziel van smart.

Eén van Fanny’s beroemdste verzen is Veilig in Jezus’ armen. Dr Doane viel op een dag bij haar binnen en was gehaast, hij moest een trein halen. ‘Fanny, ik ga naar een groot evangelisch congres, en heb net een melodie gemaakt en daar horen woorden bij.’

2. Veilig in Jezus’ armen, zal ik van zorg bevrijd, vrij van de zondebanden, rusten na moeite en strijd. Daar zal ik nimmer vrezen, twijfel heeft daar geen macht! Nog slechts een weinig lijden, nog slechts een korte nacht. Korpsinformatie Utrecht - 3


3. Jezus, mijn kracht, mijn toevlucht, tot in de dood getrouw, dat ik, o rots der eeuwen, op U mijn hope bouw’. Leer mij geduldig wachten tot eens aan gindse kust voor mij het uur zal dagen van de beloofde rust. Voor de zekerheid wijs ik erop, dat in het lied beelden worden gebruikt uit de Bijbel, zoals ‘de glazen zee’. Het gaat om verbeeldingen van heilswaarheden: Wij hebben na ons leven, dat vaak niet vrij is van zorgen en onzekerheden, de belofte van de aankomst bij God. Wellicht nam Fanny, levend in de negentiende eeuw, bepaalde zaken letterlijker dan wij in onze tijd. Dat neemt niet weg dat het lied waarheden verkondigt. Als zodanig heeft het lied meer van wat we onder een gedicht verstaan, dan we aanvankelijk dachten. De dichter Martinus Nijhoff schreef in een gedicht: Lees maar, er staat niet wat er staat. Er staat …

Werkplan Vorig jaar bent u wellicht al gewend geraakt aan het feit dat u in de november uitgave van ons korpsnieuws ook het werkplan aan trof. Helaas is dat nog niet het geval, aangezien de divisie-officier het plan nog moet goedkeuren. Zodra deze goedkeuring er is, krijgt u het plan apart thuis gestuurd.

4 - Korpsinformatie Utrecht


Personalia Zr. Gerda van Nieuwenhuijs heeft een hersenbloeding gehad. Ook was het noodzakelijk om haar te opereren na deze bloeding. Hoewel ze aanspreekbaar is, is de situatie zeer zorgelijk. Wilt u voor haar bidden? Zr. Grietje Schaap is net weer begonnen aan haar volgende chemokuur. De dokters staan versteld over haar onvermoeibare en positieve houding. Wilt u Grietje en natuurlijk ook Johan in uw gebed gedenken. Br. en Zr. de Wit zijn momenteel helaas niet in staat om de samenkomsten te bezoeken. Daarnaast zijn ze ook zeker niet fit. Zowel zr. Coby Stolk als zr. Suze Snel zitten in het gips. Het blijkt dat Suze toch een scheurtje in haar pols is opgelopen na haar val van een aantal weken geleden. Coby heeft haar voet nu in het gips. Vooral bij Coby kan het wel even duren en is het heel vervelen voor de mobiliteit. Allebei veel sterkte! Br. William Stuivenberg en Zr. Wilma Hartmans hebben in juni de volledige heilssoldaten- en adherentencursus met goed gevolg afgelegd. Wilma en William, van harte gefeliciteerd! Zr. Schiedon is na 66 (!) jaar verhuisd naar het volgende adres: Oranje Nassaulaan 44 3523 VR Utrecht Uiteraard is dit voor haar een grote overgang.

Majoor Corrie Jongejans stuurde ons het volgende bericht:

Dank U wel! Wat een dag! Lang van te voren had ik er naar uitgezien, de dag dat ik op “retraite” zou gaan: 8 oktober 2011. Jammer genoeg ben ik in de voorgaande maanden veel ziek geweest, maar dat nam het uitzien naar die dag niet weg. Met vele mensen mocht ik dit feest vieren en ik heb er van genoten, wat een verrassing was het toen de burgemeester mij ook nog een lintje van de koningin overhandigde, dat was de slagroom op het toetje. Maar er waren meer dingen die deze dag tot een feest maakten. De goede verzorging vanuit de keuken, waar de dames die hard hebben moeten werken, maar ook de aanwezigheid van vele korpsleden heeft mij goed gedaan. Het heeft me een warm gevoel gegeven en ik ben blij dat ik bij dit korps mag horen. De komende maanden zal het nog nodig zijn om verder te herstellen, maar daarna hoop ik u weer te ontmoeten. Dank u wel voor alle goede dingen en nogmaals zou ik willen herhalen wat ik u op het feest al heb meegegeven: “Ik wens u de vrede van Jezus Christus” En vanuit die vrede kunnen we samen de gemeente van Christus zijn! Lieve groeten, Majoor Corrie Jongejans

Korpsinformatie Utrecht - 5


Bevorderd tot Heerlijkheid Op maandagmorgen 29 augustus is zuster Pieta Oosterwijk in het volste vertrouwen in haar Heer en Heiland thuis gehaald. Zuster Oosterwijk bezocht altijd de samenkomsten tot haar gezondheid het niet meer toeliet. Daarnaast hielp ze altijd mee met het klaarmaken van het korpsnieuws en was ze lid van de vrouwenbond. Vanaf 2003 heeft zij gestreden met haar ziekte, een strijd die zij nu heeft losgelaten. Op maandag 12 september is zuster Dirkje Poulus - Verschoof, in het volste vertrouwen in haar Heer en Heiland, bevorderd tot heerlijkheid. Zuster Dikkie Poulus was een zeer gelovige vrouw en is altijd zeer actief geweest bij het Leger des Heils in de Lange Nieuwstraat. Later ging ze altijd trouw naar de vrouwenbond in Utrecht Noord. Dit is ze blijven doen, ook toen het korps samenging met Stichterskorps en uiteindelijk verhuisde naar Overvecht.

6 - Korpsinformatie Utrecht

Op woensdag 14 september is zuster Neeltje Brave, thuis gehaald door haar Hemelse Vader. Zuster Nel Brave was een zeer gelovige vrouw en is altijd zeer actief geweest bij het Leger des Heils, totdat dat vanwege afstand en gezondheid niet meer ging. Haar maatschappelijke betrokkenheid en inzet voor anderen zijn voor velen een voorbeeld geweest. Op maandag 19 september 2011 is zuster Gretha Johanna van den Beld door haar hemelse Vader thuis gehaald en bevorderd tot heerlijkheid. Zuster van den Beld is haar hele leven vervlochten geweest met Kindertehuis Nieuw - Maliesteyn, waar zij kookte voor de kinderen en na haar pensionering altijd nog als vrijwilliger de kleding van de kinderen verstelde. Ze was voor de kinderen als het ware een oma. In Utrecht Stichterskorps is zij ook nog lid geweest van de vrouwenbond.


Jubilea Heilssoldaten en Adherenten 1 november 13 november 27 november 27 november 7 december 11 december 15 december 15 december 25 december

br. Chr. van Beek zr. J. v.d. Poel br. J. v.d. Blom zr. C.H. Roubos - van Manen zr. M.J. Pater - Smaal Majoor C. Jongejans zr. V. KatjĂŠ - Klein zr. G. A. Stoel - de Vries Envoy mevrouw F.P. Jansen van Ingen

60 jaar Heilssoldaat 65 jaar Heilssoldaat 50 jaar Heilssoldaat 50 jaar Heilssoldaat 25 jaar Heilssoldaat 50 jaar Heilssoldaat 35 jaar Heilssoldaat 35 jaar Heilssoldaat 60 jaar Heilssoldaat

Op het moment van printen van dit korpsnieuws waren de jubilarissen van de maand januari nog niet bekend. Deze houdt u van ons te goed!

Onze zieken en personen die aan huis gebonden zijn: Wilt u aan hen denken en met hen contact houden? Zr. J.J. van den Berg Sperwerlaan 31 3722 XD Bilthoven (06) 14 15 71 25

Zr. Honders Kenaustraat 30 3554 AD Utrecht (030) 244 88 66

Zr. G. Pannekoek Merenhoef 19 3601 AC Maarssen (0346) 58 75 05

Zr. P.H. Blinde Merenhoef 22 3601 AC Maarssen (0346) 56 53 71

Fam. W. Koppen Ruysdaellaan 5 3764 WK Soest (035) 201 03 42

Zr. C. Ploeger Eijkmanlaan 72, K11 3571 JV Utrecht (030) 266 24 71

Br. H. Bol Westinghousestraat 57 3555 VB Utrecht (030) 244 31 96

Zr. N. Landzaat CostaRicadreef 9, K910 3563 TA Utrecht (030) 26 46 870

Zr. K.J. Pols Texel 208 3524 AP Utrecht (030) 27 45 646

Majoor mevrouw A. Bos Perudreef 8, K619 3563 VA Utrecht (030) 26 47 337

Zr. J.H. van de Leeden RĂśntgenlaan 14 3553 GM Utrecht (030) 24 31 284

Fam. J.H. Schaap Dr. Max Euwestraat 23 3554 EW Utrecht (030) 244 55 36

Zr. C. de Vries - Veen Merenhoef 1, K505 3601 AC Maarssen (0346) 55 35 02

Mevr. H.G. Bosman Voortwijk 19 3621 HR Breukelen (0346) 25 02 04

Fam. W. Luimee Merenhoef 1, K408 3601 AC Maarssen (0346) 58 75 72

Fam. P.A. Serton Catharijnesingel 101c 3511 GV Utrecht (030) 23 10 603

Mevr. E.D. Dros Perudreef 8 K811 3563 VA Utrecht (030) 29 33 541

Zr. G.G. Mansom Perudreef 8 K911 3563 VA Utrecht

Zr. G. Smits - Vonk Merenhoef 1, K602 3601 AC Maarssen (0346) 58 75 94

Fam. F. de Vries Dirk Fockstraat 13-14 3961 DJ Wijk bij Duurstede (06) 105 79 897

Zr. P. Hoeflaken Paranadreef 133 3563 WG Utrecht Zr. M.A.J. Hofman Bossenbroekstraat 26 3555 TB Utrecht (030) 244 01 56

Zr. G. van Nieuwenhuijs Filipijnen 300 3524 JR Utrecht Zr. N. Otten-Spaan Maertensplein 143 3738 GP Maartensdijk (0346) 21 49 66

Maj. mevr. W.K. van der Veen Merenhoef 1, K512 3601 AC Maarssen (0346) 58 75 88 Zr. B.C. Visee Vasco da Gamalaan 117 3526 ES Utrecht (030) 28 98 845 Zr. A.C. Visser Neckardreef 6 3562 CN Utrecht

Zr. J.J. Stam - Landzaat Dorpsplein 92 3769 VD Soesterberg (0346) 35 18 47

Fam. L. de Wit Perudreef 8 K207 3563 VA Utrecht (030) 26 47 212 Zr. J.G. van Zaalen Goyert Jan Ligthartplein 32 3607 VD Zeist (030) 69 59 558

Korpsinformatie Utrecht - 7


Agenda Dit zijn alleen de bijzonderheden en de zondagen. Ons weekprogramma staat achterin dit programma.

November 06

10:00 -11:30 uur

Samenkomst o.l.v. Lt. Marc Potters Roepingenzondag 07 20:00 - 22:00 uur Repetitie Utrecht Community Gospel Choir 11 10:30 - 11:00 uur Weeksluiting Merenhoef o.l.v. Lt. Marc Potters 13 10:00 - 11:30 uur Samenkomst o.l.v. Envoy Trix Kruisinga 15 14:00 - 15:30 uur Ontmoetingsmiddag o.l.v. zr. J. Vleemink 16 19:30 - 21:00 uur Korpsraad 20 10:00 - 11:30 uur Samenkomst o.l.v. Lt. Marc Potters Eeuwigheidszondag 21 20:00 - 22:00 uur Repetitie Utrecht Community Gospel Choir 27 10:00 - 11:30 uur Samenkomst o.l.v. Lt. Marc Potters 1e adventszondag 28 november t/m 3 december 2011Nationale collecte 28 20:00 - 22:00 uur Repetitie Utrecht Community Gospel Choir 29 14:00 - 15:30 uur Ontmoetingsmiddag o.l.v. zr. C. Kruyt

December 04

10:00 - 11:30 uur

07 08 10 11

‘s-avonds 11:00 - 20:00 uur 11:00 - 17:00 uur 10:00 - 11:30 uur

12 13 14 15

20:00 - 22:00 uur 19:00 uur 12:30 - 15:30 uur 12:30 - 15:30 uur 11:00 - 20:00 uur 11:00 - 17:00 uur 18:15 - 19:45 uur in 10:00 - 11:30 uur 10:00 - 11:30 uur

17 18

22 24 25

19:00 - 20:00 uur 11:00 - 20:00 uur 22:00 - 23:30 uur 11:00 - 12:00 uur

8 - Korpsinformatie Utrecht

Samenkomst o.l.v. Majoors Fieb Westmaas en Wil Graafland - 2e adventszondag Voorstelling van Stut theater - Mahmoud Kerstpotten in Hoog Catharijne Kerstpotten in Hoog Catharijne Samenkomst o.l.v. Envoy Christa Ossewaarde 3e adventszondag Repetitie Utrecht Community Gospel Choir Zingen in het ziekenhuis (onder voorbehoud) Kerstontmoeting 1 Kerstontmoeting 2 Kerstpotten in Hoog Catharijne Kerstpotten in Hoog Catharijne Muziekkorps speelt bij de Lichtjestocht over de Koeheuvels Maarn Kinderkerkkerstfeest Samenkomst o.l.v. Mevr. Dicky van Doodewaard 4e adventszondag Candlelight - Kerstzangavond Kerstpotten in Hoog Catharijne Kerstnacht met het Leger des Heils in de Jacobikerk Familiekerstfeest


Januari 01

11:00 - 12:30 uur

Samenkomst o.l.v. Lt. Marc Potters Nieuwjaarsdag Van 2 t/m 8 januari is Lt. Marc Potters op vakantie 08 10:00 - 11:30 uur Samenkomst 11 10:00 - 11:45 uur Pastorale raad 15 10:00 - 11:30 uur Samenkomst o.l.v. Lt. Marc Potters Gebedszondag Van 15 t/m 21 januari is het de nationale gebedsweek 18 19:30 - 21:00 uur Korpsraad 22 10:00 - 11:30 uur Samenkomst o.l.v. Lt. Marc Potters 29 10:00 - 11:30 uur Samenkomst o.l.v. Lt. Marc Potters

De bloemen van de heiligingstafel gingen naar: 28 augustus

Zr. N. Otten

4 september Zr. M.van Hilten 11 sept.

Majoor Bos

18 sept.

Zr. Blinde

25 sept.

Br. K. Wimmers

2 okt.   

Fam. Baljeu

9 okt.   

Zr. Schiedon

16 okt.  

maj.E. Klarenbeek

23 okt.

fam. van Zaalen

31 oktober

Zr. C. Stolk

Korpsinformatie Utrecht - 9


Roosters

19-02-2012

12-02-2012

05-02-2012

29-01-2012

22-01-2012

15-01-2012

08-01-2012

01-01-2012

25-12-2011

18-12-2011

11-12-2011

04-12-2011

27-11-2011

20-11-2011

13-11-2011

06-11-2011

Datum

Luitenant M.A. Potters

Zr. N. Hamelink

Majoor A. van Eijk

zr. W. Hartmans

Luitenant M.A. Potters

Zr. N. Hamelink

Majoor A. van Eijk

zr. W. Hartmans

Luitenant M.A. Potters

Zr. N. Hamelink

Majoor A. van Eijk

zr. W. Hartmans

zr. M. van Hilten

Luitenant M.A. Potters

Zr. N. Hamelink

Majoor A. van Eijk

zr. W. Hartmans

Kinderkerk

br. S. Mparaganda

zr. P. Versteeg

zr. A. Devilee

br. S. Mparaganda

zr. P. Versteeg

zr. A. Devilee

br. S. Mparaganda

zr. P. Versteeg

zr. A. Devilee

br. S. Mparaganda

zr. P. Versteeg

zr. A. Devilee

br. S. Mparaganda

zr. P. Versteeg

zr. A. Devilee

br. S. Mparaganda

zr. P. Versteeg

Oppas

zr. A. Venema

br. W. Koppen

Majoor A. van Eijk

br. W. Koppen

br. W. Koppen

zr. A. Venema

Majoor A. van Eijk

br. W. Koppen

br. W. Koppen

zr. A. Venema

Majoor A. van Eijk

br. W. Koppen

br. W. Koppen

zr. A. Venema

br. W. Koppen

Majoor A. van Eijk

br. W. Koppen

Rijden

Kajuit

Jol

Kajuit

Jol

Kajuit

Jol

Kajuit

Jol

Kajuit

Jol

Kajuit

Jol

Kajuit

Jol

Kajuit

Jol

Kajuit

br. W. Stuivenberg

zr. J. Kruyt

zr. A. Venema

zr. H. Spruyt

br. G. de Heer

br. W. Stuivenberg

br. K.J.J. Wimmers

zr. A. Venema

zr. J. Kruyt

zr. H. Spruyt

br. K.J.J. Wimmers

br. G. de Heer

zr. J. Kruyt

br. W. Stuivenberg

zr. H. Spruyt

zr. A. Venema

br. K.J.J. Wimmers

Maliesteyn Voorzang

zr. R.A. Heiwegen

zr. J. Kruyt

zr. S.E.M. Vermeulen

zr. J. Baljeu

zr. R.A. Heiwegen

zr. J. Kruyt

zr. S.E.M. Vermeulen

zr. J. Baljeu

zr. R.A. Heiwegen

zr. R.A. Heiwegen

zr. J. Kruyt

zr. S.E.M. Vermeulen

zr. J. Baljeu

zr. R.A. Heiwegen

zr. J. Kruyt

zr. S.E.M. Vermeulen

zr. J. Baljeu

Koffiedienst 1

zr. M.J. Wittebol

zr. P. Versteeg

zr. J. Kranenburg

zr. R. de Heus

zr. M.J. Wittebol

zr. P. Versteeg

zr. J. Kranenburg

zr. R. de Heus

zr. J. Kranenburg

zr. M.J. Wittebol

zr. P. Versteeg

zr. J. Kranenburg

zr. N. Hamelink

zr. M.J. Wittebol

zr. P. Versteeg

zr. J. Kranenburg

zr. N. Hamelink

Koffiedienst 2

Hier vindt u de roosters voor de samenkomst in één overzichtelijk overzicht. Er zijn nieuwe mensen gevraagd om te ondersteunen, zowel bij de kinderkerk, de voorzang als de koffiedienst. Heel hartelijk dank voor wat u hierin wilt betekenen. Graag zien we nog wel meer chauffeurs voor onze kinderen uit Maliesteyn. Wilt u één keer in de 6 weken een keertje de kinderen meenemen en weer terugbrengen? Dat zou absoluut super zijn!

26-02-2012

Als u verhinderd bent, wilt u dan onderling ruilen, alstublieft?

10 - Korpsinformatie Utrecht


Helpt u ook mee? Graag wil ik u dan vragen of u in onze collecteweek uw beste beentje zou willen voorzetten: Wanneer? In de week van maandag 28 november tot en met zaterdag 3 december 2011. U hoeft natuurlijk niet de hele week te lopen. Een uurtje collecteren maakt al een verschil. Wie? Iedereen die een uurtje van zijn tijd daaraan wil geven. Waar? De gemeente Utrecht. De wijk of straat kan in overleg worden toegewezen. Misschien vindt u het makkelijk om in uw eigen wijk te collecteren of vindt u het prettiger om juist ergens anders te lopen. Of organiseer een collectemiddag samen met vrienden. Als het u niet uitmaakt waar u collecteert, kunt u ook van ons een wijk of straat krijgen.

Wij geloven in de buurt 1 op de 3 Nederlanders is eenzaam. Zij missen écht contact met andere mensen. Het Leger des Heils helpt hen met sociaal-maatschappelijk buurtwerk, bijvoorbeeld via de Bij Bosshardt -buurtsteunpunten en de korpsen. Tijdens de Landelijke Collecte in week 48 zamelen we geld in voor het werk dat wij doen specifiek in Utrecht Overvecht.

Hoe? Br. Frans Baljeu is onze collectecoördinator. U kunt zich bij hem opgeven en hij zal u dan voorzien van alle benodigde informatie. Dit kan natuurlijk ook via mail: korps.utrecht@legerdesheils.nl Naast deze collecte zullen we in de maand december ook weer met de kerstpot staan op Hoog Catharijne. De data kunt u in de agenda vinden en binnenkort krijgt u ook de gelegenheid om hiervoor één uurtje of meer in te tekenen.

Korpsinformatie Utrecht - 11


Mozambique ‘DE BRON IS DIEP…’ Tijdens de kerstnachtdienst 2011 zal er in alle korpsen van het Leger des Heils in Nederland gecollecteerd worden voor schoon drinkwater in Mozambique. Gebrek aan water is een van de grote zorgen van de boeren in Mozambique. Het water bevindt zich op 50 tot wel 150 meter diepte. Waterputten graven en een handpomp installeren, zoals dat bijvoorbeeld in Angola gebeurt, is hier niet mogelijk. Vanaf deze diepte wordt het water met een elektrische pomp omhoog gepompt (zogenaamde bore holes). Een aantal ondernemingen is gespecialiseerd in het boren op deze dieptes. Het Leger des Heils in Mozambique heeft ons nu gevraagd om hen te helpen bij het installeren van vier waterbronnen. Het gaat om een bedrag van ongeveer €€ 21.000. Wat wordt daardoor bereikt? Het schone drinkwater komt in de nabije omgeving van 7500 dorpelingen, waardoor juist de vrouwen en kinderen dus niet meer hele einden hoeven te lopen. Hierdoor krijgen zij ook meer tijd voor andere activiteiten, zoals zorg voor hun gezin, werken op het land, naar school gaan en spelen. Ook nemen ziektes veroorzaakt door verontreinigd water af, of verdwijnen.

12 - Korpsinformatie Utrecht

Als voorwaarde voor het subsidiëren van dit project hebben wij gesteld, dat de dorpsgemeenschappen maandelijks financieel bijdragen en dat zij zelf zorgen voor het onderhoud van het systeem en eventuele reparaties. Daarnaast wordt er voorlichting gegeven over ziektes die het gevolg zijn van vervuild drinkwater. Zoals u uit deze omschrijving zult begrijpen, voldoet dit project aan de criteria die wij als bewuste Nederlanders stellen. Het doel is transparant, het geld komt rechtstreeks op de plek terecht waar het nodig is. Lokale Leger des Heils medewerkers zorgen voor de uitvoering en de voortgang.

Op de foto’s kunt u zien hoe droog dit gebied is en ook hoe aan onderwijs en capaciteitsopbouw wordt gedaan middels seminars – op diezelfde droge grond! Wie weet hoe de mensen die gaan profiteren van dit project ook de weg gaan vinden naar de korpsen en community centra – en dus naar de bron van Levend Water?! BIDT U ALVAST MEE?


Korpsinformatie Utrecht - 13


14 - Korpsinformatie Utrecht


Hans van Vliet’s blog Commissioner Hans van Vliet, de leider van het Leger des Heils in Nederland, houdt op het internet een blog bij over de dingen die hij meemaakt. Hieronder vindt u één van zijn columns.

IK WIST HET NIET! Van de week in de auto. Radio aan en luisteren naar het programma: “dit is de dag”. Bijzonder gast: Columniste Amanda Kluveld. Ze breekt een lans voor SGP-vrouwen, voor verdrukte christenen in het algemeen en voor de met de doodstraf bedreigde Asia Bibi in het bijzonder. Bibi, een moeder van vijf kinderen, werd gearresteerd door de politie op 19 juni 2009 op beschuldiging van ‘blasfemie’, na een discussie over haar christelijke geloof met medearbeiders. Zij zit al twee jaar in een gevangeniscel in de buurt van Faisalabad. Haar gezondheid zou inmiddels te wensen overlaten. Blasfemie is letterlijk het kwaadspreken van iemand Gods of van aan de goden gewijde zaken. Dit kan het bespotten van een god of opperwezen zijn of van godsdienstige tradities, door gesproken woord, geschrift of door andere uitingen. Ook iets zeggen of doen wat geacht wordt aan de godheid te zijn voorbehouden kan als godslastering aangemerkt worden (Wikipedia)

Asia Bibi had gewerkt met plaatselijke vrouwen op een boerderij die geleid wordt door de islamitische landeigenaar Muhammad Idrees. De moslima’s vertelde Asia Bibi over de islam en Asia Bibi zou op haar beurt over Jezus verteld hebben. “Onze Christus heeft zijn leven op het kruis geofferd voor onze zonden. Onze Christus leeft.”, zou ze hebben gezegd. Daarop zouden de molisma’s boos geworden zijn en gaan slaan. Toen zouden enige mannen haar hebben vastgepakt en opgesloten in een kamer. Vanaf de moskee zou zijn omgeroepen dat Asia Bibi gestraft zou worden door haar gezicht zwart te maken en haar op een ezel door het dorp te leiden.

Korpsinformatie Utrecht - 15


Plaatselijke christenen hebben de politie ingelicht en Asia werd in beschermende bewaring gesteld voordat de moslims hun plan konden uitvoeren. Aan de politie werd gevraagd geen aangifte van blasfemie te doen, maar later zou de politie hebben toegegeven niet opgewassen te zijn tegen de druk van de plaatselijke moslimleiders. De zaak Asia Bibi trekt wereldwijd de aandacht. Ook De Volkskrant besteedde er aandacht aan en sprak van “een moderne heksenjacht�. Volgens de correspondente van die krant zal Asia hoe dan ook vermoord worden, zelf als ze wordt vrijgesproken. De blasfemie-wetten maken het voor moslims in het islamitische Pakistan

16 - Korpsinformatie Utrecht

zeer gemakkelijk om de toch al zwaar gediscrimineerde christenen te beschuldigen. Asia Bibi is hiervan het symbool geworden. Zij zou met haar christelijke geloofsgetuigenis de profeet Mohammed hebben beledigd. Amanda Kluveld vraagt zich af waarom mede-christen broeders en zusters zo weinig van zich laten horen? Hoe het toch komt dat de christenwereld dit blijkbaar ongemerkt aan zich wil laten voorbij gaan. Wordt er nog voor haar gebeden? Eerlijk gezegd: ik had tot van de week nog nooit van Asia Bibi gehoord. Nu weet ik het. Ik zal nooit meer kunnen zeggen dat ik het niet geweten heb. Ik zal er over spreken, er voor bidden, en mijn stem laten klinken! En jij?


WEEK PROGRAMMA ZONDAG

09:15 uur! 10:00 uur! 10:00 uur!

MAANDAG

17:00 - 18:00! ! ! ! ! 20:00 - 22:00! ! ! ! !

Maandagavondwerkgroep (bij iemand thuis) Utrecht Community Gospel Choir (volgens schema

DINSDAG

10:00 - 15:30! 10:00 - 12:30! 12:30 - 13:30! 13:00 - 15:30! 14:00 - 15:30! 19:30 uur! !

Open huis - Raad en Daad 2e kans winkel Dinerclub (om de week) 2e kans winkel Ontmoetingsmiddag (om de week) Engelse les (om de week)

WOENSDAG

10:00 - 15:30! 10:00 - 12:30! 10:30 uur! ! ! ! ! ! 14:00 - 15:30! 19:30 - 21:00! 19:30 - 21:00! ! ! ! !

Open huis - Raad en Daad 2e kans winkel Pastorale raad (volgens rooster) Kinderclub Korpsraad (volgens rooster) Vrouwenavondbond (om de week)

DONDERDAG

09:30 - 15:30! 10:00 - 12:30! 12:30 - 13:00! 13:00 - 15:30!

Open huis - Raad en Daad 2e kans winkel Soeplunch 2e kans winkel

VRIJDAG

10:00 - 15:30! 10:00 - 12:30! 12:00 uur! ! 13:00 - 15:30!

Open huis - Raad en Daad 2e kans winkel Vrijdagmiddaggebed 2e kans winkel

! ! !

Moment van gebed Samenkomst Kinderkerk

Korpsinformatie Utrecht - 17


(030) 265 65 68 korps.utrecht@legerdesheils.nl www.legerdesheilsutrecht.nl 3942.56.506 (Rabobank)

Leger des Heils korps Utrecht Schooneggendreef 27H 3562 GG Utrecht t. e. w. b.

18 - Korpsinformatie Utrecht

Korpsnieuws november 2011 - januari 2011  

Het korpsnieuws van het Leger des Heils in Utrecht is weer uit!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you