Page 1

Marc Panisello Albiol                                                                                2n ESO C                                                                              Tecnologia                                                             Energies Alternatives

INDEX


TIPUS D'ENERGIES: •

Solar

Eòlica

Mareomotriu

Hidràulica

Geotèrmica

Biomassa


INTRODUCCIÓ Les energies es coinsideren alternatives.La solar es produeix gràcies a les plaques solars,la heòlica gràcies al vent,la mareomotriu gràcies a les onades i a les marees,la hidràulica gràcies a l'aigua,la geotèrmica gràcies a les grans temperatures de vaix terra (al subsol)i la biomassa gràcies a la vida dels animals i dels vegetals. SOLAR L'energia solar es produeix mitjançant la agrupació de la llum solar i convertir­la en electricitat. Això es fa mitjançant l'ús de plaques solars, que són grans plaques planes formats per moltes cèl ∙ lules solars individuals.S'utilitza  més  en llocs remots, tot i que és cada vegada més popular a les zones urbanes.


EÒLICA L'energia eòlica és l'energia obtinguda del vent, és a dir, la capacitat de moviment generada per l'efecte dels corrents d'aire, i que és transformada en d'altres formes útils per a les activitats humanes. . L'energia eòlica ha estat aprofitada des de l'antiguitat per a moure els vaixells impulsats per veles o fer funcionar la maquinària de molins al moure les seves pales.

Mareomotriu L'energia mareomotriu és un tipus d'energia renobable neta, que resulta d'aprofitar les marees, és a dir, la diferència d'altura mitjana dels mars segons la posició relativa de laTerra i la Lluna, i que resulta de l'atracció gravitatòria d'aquesta última i del Sol sobre les masses d'aigua dels mars. El rang mitjà està típicament entre 0,5 i 1 m, essent una mica major a les plataformes continentals.


Hidràulica L'Energia hidràulicaés una energia renovable que prové de l'aprofitament de l'energia mecànica de la caiguda de l'aigua. Des de temps molt antics s'han abastit molins hidràulics la peça de treball dels quals era moguda per la força d'un corrent d'aigua. Des del segle XIX la capacitat potencial i energia cinètica de l'aigua s'ha transformat en energia elèctrica en una instal·lació anomenada central hidroelèctrica.

Geotèrmica L'energia geotèrmica és una energia renovable obtinguda de la calor produïda a l'interior de la Terra com a resultat de la desintegració d'elements radioactius i de la calor que es va originar en les primers moments de formació del planeta i de l'energia solar absorbida per la capa terrestre. Aquesta energia renovable es manifesta per mitjà de processos geològics com ara volcans, guèixer que expulsen aigua calenta i aigües termals.Per a poder obtenir aquesta energia és necessària la presència de jaciments d'aigua calenta prop d'aquestes zones. Es perfora el sòl i s'extrau el líquid, el qual sortirà en forma de vapor si la seva temperatura és suficientment alta i es podrà aprofitar per accionar


una turbina que amb la seva rotació mou un generador que produeix energia elèctrica.

Biomassa La biomassa és matèria orgànica conreada per a ser usada com a combustible per a la generació d'energia elèctrica principalment. En general es dóna en termes de matèria seca per unitat d'àrea.Algunes formes de biomassa són el biogàs, el bioetanol i l'biodièsel. En termes energètics, s'utilitza com energia, com és el cas de la llenya, dels olis per produir biodièsel, del agroalcohol, del biogàs i del bloc sòlid combustible. No es considera renovable perquè el seu cicle de regeneració és més llarg que el seu temps de consum. A més, pel seu baix poder calorífic, produir biomassa necessitaria moltes hectàrees de plantacions que caldria llevar a cultius per a aliments o acaparar més terreny salvatge.

Webgrafia • • • •

Wikipèdia Weeras Google Google imatges


FI

                                                     


Treballtecnoenergiesalternatives