Page 1

Fitxa

Català Síntesi 3r d'ESO amb tots eIs passos

per a cada un dels 6 establiments 1. Foto (del nom de restabliment i de la informació exterior): 2. Adreça exacta de restabliment: Travessera de les Corts 211. 3. A què es dedica restabliment: És un quiosc 4. Nom de restabliment: SCP ( societat) 5. Llengua triada per al nom de l'establiment: Català. 6. Textos escrits exteriors (copiats en la llengua originat i amb errors, si n'hi ha): Castellà 7. Textos escrits interiors (copiats en la Llengua original i amb errors si n'hi ha): Català i Castellà 8. Llengua de comunicació en el primer contacte: Català 9. Llengua de comunicació oral un cop establerta la comunicació. Català 10. Nivell de correcció lingüística en català oral: Alt 11. Nivell de correcció lingüística en castellà oral: Alt 12. Nivell de correcció lingüística en català oral: Alt 13. Nivell de correcció lingüística en castellà escrit: Alt Entrevista al dependent de la botiga: 1. Horari: 7:30-11:30 2. Tens la mateixa quantitat de clients relacionat amb la crisi? No, però està be, no em puc queixar. 3. Des de quan fa que tens/treballes en aquest quiosc? 17 anys. 14. Quina és la llengua dominant de restabliment? Català 15. Per què aquesta llengua no una altra? Perquè es la seva llengua natal. 16. Si hi ha barreja de llengües en l'establiment, per què aquesta barreja de llengües tant a nivell escrit com a nivell oral? Per entendre’ns amb tothom. 17. Hi ha consciència d'ús o d'opció, o ningú no hi havia pensat mai? Ningú no ho havia pensat mai. 18. En quin llengua inicial es dirigeix ei dependent al client? Sempre? Independentment de la llengua del client? En CatalàSi


1. Canvia de llengua un cop establerta la comunicació amb ei client en funció de la llengua del client? No, es manté igual.

1. Foto (del nom de restabliment i de la informació exterior). 1. Adreça exacta de restabliment. Travessera de les corts . 1. A què es dedica restabliment: Quiosc i estanc. 1. Nom de restabliment: Cava de cigars 1. Llengua triada per al nom de l'establiment. Català 1. Textos escrits exteriors (copiats en la llengua originat i amb errors, si n'hi ha). Estan en castellà 1. Textos escrits interiors (copiats en la llengua original i amb errors si n'hi ha): En castellà majoritàriament. 1. Llengua de comunicació primera en el primer contacte). Català 1. Llengua de comunicació oral un cop establerta la comunicació. Català 1. Nivell de correcció lingüística en català oral: Alt 1. Nivell de correcció lingüística en castellà oral: Mitjà 1. Nivell de correcció lingüística en català oral: Alt 1. Nivell de correcció lingüística en castellà escrit: Alt Entrevista al dependent de la botiga: 1. Horari: 7:30-8:30 2. Has notat la crisi? No perquè he començat durant la crisi. 3. Des de quan fa que Fa quan? 1 any. 4. Quina és la llengua dominant de restabliment? Català 5. Per què aquesta llengua no una altra? Perquè es la seva llengua natal. 6. Si hi ha barreja de llengües en l'establiment, per què aquesta barreja de llengües tant a nivell escrit com a nivell oral? Perquè el català parla mes aquí, però en els mitjans de comunicació s'usa mes el català. 7. Hi ha consciència d'ús o d'opció, o ningú no hi havia pensat mai? Si, però no ho ha pensat mai.


8. En quin llengua inicial es dirigeix ei dependent al client? Sempre? Independentment de la llengua del client? En català, però independent. 9. Canvia de llengua un cop establerta la comunicació amb ei client en funció de la llengua del client? No, no canvia.

1. Foto (del nom de restabliment i de la informació exterior). 1. Adreça exacta de restabliment. Placa Can rosés numero 2. 1. A què es dedica restabliment quiosc i papereria 1. Nom de restabliment. 1. Llengua triada per al nom de l'establiment. Castella 1. Textos escrits exteriors (copiats en la Ilengua originat i amb errors, si n'hi ha). 1. Textos escrits interiors (copiats en la Ilengua originai i amb errors si n'hi ha). 1. Llengua de comunicació primera en el primer contacte). Castella 1. Llengua de comunicació oral un cop establerta la comunicació. Català 1. Nivell de correcció lingüística en català oral: Alt 1. Nivell de correcció lingüística en castellà oral: Alt 1. Nivell de correcció lingüística en català oral: Alt 1. Nivell de correcció lingüística en castellà escrit: Alt Entrevista al dependent de la botiga: 1. Quina és la llengua dominant de restabliment? Català 2. Per què aquesta llengua no una altra? 3. Si hi ha barreja de llengües en l'establiment, per què aquesta barreja d llengües tant a nivell escrit com a nivell oral? 4. Hi ha consciència d'ús o d'opció, o ningú no hi havia pensat mai?


5. En quin llengua inicial es dirigeix ei dependent al client? Sempre? Independentment de la llengua del client? 6. Canvia de llengua un cop establerta la comunicació amb ei client en funció de la llengua del client?

1. Foto (del nom de restabliment i de la informació exterior). 1. Adreça exacta de restabliment. Numància 101 1. A què es dedica restabliment 1. Nom de restabliment. Papers i punyetes 1. Llengua triada per al nom de l'establiment. 1. Textos escrits exteriors (copiats en la Ilengua originat i amb errors, si n'hi ha). 1. Textos escrits interiors (copiats en la Ilengua originai i amb errors si n'hi ha). 1. Llengua de comunicació primera en el primer contacte). 1. Llengua de comunicació oral un cop establerta la comunicació. 1. Nivell de correcció lingüística en català oral: Alt 1. Nivell de correcció lingüística en castellà oral: Alt 1. Nivell de correcció Lingüística en català oral: Alt 1. Nivell de correcció lingüística en castellà escrit: Alt Mitjà Baix Entrevista al dependent de la botiga: 1. Quina és la llengua dominant de restabliment? 2. Per què aquesta llengua no una altra? 3. Si hi ha barreja de Llengües en l'establiment, per què aquesta barreja de llengües tant a nivell escrit com a nivell oral? 4. Hi ha consciència d'ús o d'opció, o ningú no hi havia pensat mai? 5. En quin llengua inicial es dirigeix ei dependent al client? Sempre? Independentment de la Llengua del client? 6. Canvia de llengua un cop establerta la comunicació amb ei client en funció de la llengua del client?


1. Foto (del nom de restabliment i de la informació exterior). 1. Adreça exacta de restabliment: Carrer de Guitard 79. 1. A què es dedica restabliment: És una papereria i quiosc. 1. Nom de restabliment: Papereria. 1. Llengua triada per al nom de l'establiment: Castellà. 1. Textos escrits exteriors (copiats en la llengua originat i amb errors, si n'hi ha): En castellà majoritàriament. 1. Textos escrits interiors (copiats en la llengua original i amb errors si n'hi ha): També en castellà. 1. Llengua de comunicació primera en el primer contacte): Castellà. 1. Llengua de comunicació oral un cop establerta la comunicació: Castellà. 1. Nivell de correcció lingüística en català oral: 1. Nivell de correcció lingüística en castellà oral: Alt 1. Nivell de correcció lingüística en català escrit: Alt 1. Nivell de correcció lingüística en castellà escrit: Alt horari de6a2 tardes tancat. Fa 7 anys que de Entrevista al dependent de la botiga: 1. Quina és la llengua dominant de restabliment? Castellà 2. Per què aquesta llengua no una altra? Perquè la majoria dels mitjans de comunicació la utilitzen, i perquè es una llengua mes internacional. 3. Si hi ha barreja de llengües en l'establiment, per què aquesta barreja de llengües tant a nivell escrit com a nivell oral? Perquè a Catalunya s'utilitzaran dues llengües. 4. Hi ha consciència d'ús o d'opció, o ningú no hi havia pensat mai? 5. En quin llengua inicial es dirigeix ei dependent al client? Sempre? Independentment de la llengua del client? Castellà, ens ha sembla 6. Canvia de llengua un cop establerta la comunicació amb ei client en funció de la llengua del client? No.


1. Foto (del nom de restabliment i de la informació exterior). 1. Adreça exacta de restabliment. Travessera de les corts 174-204 1. A què es dedica restabliment es un quiosc 1. Nom de restabliment. 1. Llengua triada per al nom de l'establiment. 1. Textos escrits exteriors (copiats en la Llengua originat i amb errors, si n'hi ha). 1. Textos escrits interiors (copiats en la Llengua original i amb errors si n'hi ha). 1. Llengua de comunicació primera en el primer contacte). 1. Llengua de comunicació oral un cop establerta la comunicació. 1. Nivell de correcció lingüística en català oral: Alt 1. Nivell de correcció lingüística en castellà oral: Alt 1. Nivell de correcció Lingüística en català oral: Alt 1. Nivell de correcció lingüística en castellà escrit: Alt Mitjà Baix Entrevista al dependent de la botiga: 1. Quina és la llengua dominant de restabliment? 2. Per què aquesta llengua no una altra? 3. Si hi ha barreja de Llengües en l'establiment, per què aquesta barreja de llengües tant a nivell escrit com a nivell oral? 4. Hi ha consciència d'ús o d'opció, o ningú no hi havia pensat mai? 5. En quin llengua inicial es dirigeix ei dependent al client? Sempre? Independentment de la Llengua del client? 6. Canvia de llengua un cop establerta la comunicació amb ei client en funció de la Llengua del client?

Fitxa síntesi català  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you