Page 1

voorjaar 2014 - Koop & Wonen

in Haaksbergen

56

Pagina’s

Vol met tips en woon inspiratie!

VERF

ENERGIE

INRICHTING

SANITAIR

BOUW


Voorwoord

Koop & Wonen ‘Koop&Wonen’ helpt u om de juiste beslissingen te nemen als u een kavel of een huis koopt, verbouwt of inricht. Wanneer u besluit een woning kopen dan is dat meestal een keuze voor langere tijd. Vroeger was dat bijna voor het leven en in de toekomst misschien ook wel. U ziet een woning in uw woonplaats en denkt dat die wel past bij uw woonplannen. Maar u wilt vooraf wel weten wat een eventuele verbouwing of de woninginrichting gaat kosten. Wellicht moet u eerst ook nog de huidige woning verkopen. Het aanbod van woningen en leveranciers is groot. En dan kunt u tegenwoordig ook nog eens goed zaken doen via het internet. Onze koop- en woonadviseur helpt u van A tot Z bij de keuzes die u moet maken.

infopunt Koop & Wonen Spoorstraat 43 | Haaksbergen

085-7602733 info@koopenwonen.nl

Een huis kopen is een leuke, maar wel ingrijpende gebeurtenis. Ieder mens wordt er in zijn leven mee geconfronteerd; de een wat vaker dan de ander. U zoekt een plek die bij uw levenswijze en uw karakter past. Een plek waar u, eventueel met anderen, een groot deel van uw leven gaat doorbrengen. Maar soms wilt u na vele jaren weer eens wat anders gaan proberen. Uw persoonlijke omstandigheden veranderen, u wisselt van baan of begint een gezin. Soms gaan mensen dan op zoek naar een nieuwe plek om te wonen; een omgeving en een woning die past bij wat u op dat moment zoekt. En dat is het moment waarop ‘Koop&Wonen’ u graag helpt. Het moment dat u besluit dat het tijd wordt voor iets anders. Wanneer u in aanraking komt met allerlei zaken die te maken hebben met het kopen van een andere woning. Met het zoeken naar een geschikte kavel, uw droomhuis, een goede aannemer of mensen die kunnen helpen bij een verbouwing. Of zelfs met het verkopen van je huidige woning. Ik ben geen makelaar, maar iemand die u kunt vertrouwen als het gaat om advies bij het kopen of verkopen van een woning. Om te zorgen dat u daarbij geen onnodige kosten maakt. Iemand die u kan helpen in de zoektocht naar een kavel of andere woning. En ook om u te helpen om de juiste keuzes te maken bij een verbouwing of tijdens het inrichten van de woning. Graag tot ziens!

Marco Visser

houseplanner bij ‘Koop&Wonen’


het concept

Koop&Wonen

‘Koop&Wonen’ is een concept dat inspringt op de groeiende behoefte van kopers om iemand in de arm te nemen die helpt om de juiste beslissingen te nemen als u een kavel of een huis koopt, verbouwt of inricht. Een betrouwbare, neutrale adviseur die helpt bij het realiseren van uw koopplannen. Hoe beter wij u leren kennen hoe beter we kunnen advise-

en woonadviseur - de ‘Houseplanner’ - helpt u graag bij uw

ren. We gaan samen op zoek naar de beste oplossingen voor

zoektocht. In alle gevallen nemen we ruim de tijd om uw

al uw vragen en wensen. Kopen&Wonen wil uw partner

wensen helder te krijgen. Door te luisteren én door u veel

worden in uw zoektocht naar een nieuwe woonplek.

informatie te geven.

Over uw woning

Over het ideale ontwerp

Hoeveel ruimte wilt u hebben voor uw keuken, slaapkamer

Als we weten wat uw wensen zijn, kunnen we een ontwerp

of badkamer? Wat zijn uw wensen als het gaat om de plek

maken. Daarbij houden we rekening met uw budget. Omdat

waar u wilt gaan bouwen? Wat zijn de afmetingen waar we

we goed geïnventariseerd hebben welke eisen u stelt, kun-

rekening mee moeten houden? Misschien bent u van plan

nen we heel gericht ontwerpen. We maken daarbij gebruik

om de bestaande woning te verbouwen. Hoe is de routing

van de computer. U krijgt een driedimensionale visualisatie

in huis en waar bevinden zich ramen en deuren? Als we hier

van uw toekomstige woning, keuken of badkamer. Dat helpt

een goed beeld van hebben, weten we waar uw droom-

u om zich voor te stellen hoe deze eruit gaat zien! We pas-

keuken, -badkamer of -vloer in moet passen. Laten we die

sen het ontwerp aan totdat het helemaal naar wens is.

ruimte goed benutten!

Over het vervolg Over uw wensen

Als het ontwerp afgerond is, kunnen we een offerte voor

U heeft ongetwijfeld alvast nagedacht over wat u wilt.

u opstellen. De kans dat deze ver boven uw budget is, is

Misschien hoort u bij de klanten die al een duidelijk beeld

heel klein. We hebben bij het ontwerp namelijk al rekening

hebben van hun toekomstige keuken of badkamer. U weet

gehouden met uw wensen én uw budget. Als u akkoord gaat

of het een landelijke of moderne woning moet worden, een

met de offerte, wordt het tijd om uw keuken of badkamer te

romantische of een strakke badkamer. U weet misschien

realiseren. We gaan alle materialen bestellen en de mon-

al of er een stoomoven in de keuken moet komen of een

tage (indien van toepassing) inplannen. We houden u hierbij

inloopdouche in de badkamer.

voortdurend op de hoogte. En we beloven u alvast: afspraak

Veel mensen hebben nog geen vastomlijnd plan. U wilt

is bij ons afspraak! Heeft u na de oplevering nog wensen?

misschien beginnen met inspiratie op te doen! Onze koop-

Zijn er nog onvolkomenheden? Wij lossen het voor u op.


alles voor de woninginrichting

bij ThuisPlaza

Bijna iedereen krijgt er mee te maken bij de verhuizing; de woninginrichting. Of het nu gaat om nieuwe gordijnen, shutters of een nieuwe eiken houten vloer; de woninginrichting is bijna altijd onlosmakelijk verbonden met verhuizen. ThuisPlaza is net als Koop&Wonen een nieuw concept. Marco Visser is de initiatiefnemer en is erg enthousiast. “Nadat ik twintig jaar lang in de winkel heb gestaan wilde ik echt wat anders, maar wel graag betrokken blijven bij de woninginrichting. Ik vind het hartstikke leuk om samen met mensen van hun huis een ‘thuis’ te maken” ThuisPlaza is anders dan de gemiddelde winkel voor woninginrichting. Het is een shop-in-shop waarin een ruim assortiment vloerbedekking, gordijnen en andere producten beschikbaar komen. Naast bekende Desso merken, zoals Bonaparte en Parade is de LookIn collectie beschikbaar. Ook van allerlei andere woninginrichting producten zijn volop stalen aanwezig in de ThuisPlaza shop die gevestigd zal worden in de winkel van Twentse Allure. “Het is bijna ondoenlijk om tegenwoordig van alle soorten en smaken stalen in de winkel te hebben en dus kiezen we er voor om vooral goed te luisteren naar de klant en vervolgens stalen op te vragen die passen bij de behoefte. Dat gebeurde in de winkels waar ik voorheen werkzaam was ook regelmatig. Verkopen vanaf de rol was nog maar een zeldzaamheid”.


eigen kavel kopen

in Haaksbergen

Natuurlijk zijn er ook in Haaksbergen, nu en in de toekomst, voldoende mogelijkheden om uw droomhuis te bouwen op een eigen kavel. De afgelopen jaren zijn er al heel wat woningen gebouwd op

Steeds meer gemeentes, projectontwikkelaars en

vrije kavels in de Veldmaat aan de Veldzichtweg. Inmiddels is

grondeigenaren inventariseren vandaag de dag vooraf

de verkoop gestart van de tweede fase.

aan welk type woningbouw in een gemeente behoefte is. Ze stemmen hun aanbod daar op af. Daarmee voorkomen

Maar er zijn of komen ook kavels beschikbaar op andere

ze dat ze prachtige bouwplannen presenteren voor

plekken in het dorp. Aan de Hengelosestraat komen

woningen waaraan volstrekt geen behoefte is in een

op enig moment kavels beschikbaar op de plek waar

gemeente.

vroeger Garage Hilderink de Greune gevestigd was. En aan de Goorsestraat is voldoende grond voor zo’n tien

Op onze website www.kopeninhaaksbergen.nl kunt u

nieuwbouwwoningen op de kruising met de M.A. de

aangeven welke type woning u op een bepaalde locatie in

Ruyterstraat. Of en wanneer de grond beschikbaar komt

Haaksbergen zou willen realiseren. En om het u makkelijk

hangt natuurlijk af van de grondeigenaren. Soms is dat

te maken laten wij u op de website voorbeelden zien van

de gemeente, maar ook projectontwikkelaars en anderen

woningen die u zonder architect kunt laten bouwen door

hebben grond in hun bezit.

Livingstone.

Natuurlijk zullen de grondeigenaren zich moeten

Onze koop- en woonadviseur helpt u graag met de keuze

realiseren dat kopers vooral interesse hebben als de

en eventuele prijsonderhandeling voor de aankoop van

grond tegen een reĂŤle prijs kan worden aangekocht. De

uw eigen kavel.

grondprijzen moeten zich langzamerhand aanpassen naar beneden; er is immers veel aanbod en weinig vraag.


uw droomvilla bouwen

zonder dure architect De villa van uw dromen bestaat vaak al. Het is namelijk heel goed mogelijk dat de architecten van Livingstone de tekeningen al eens gemaakt hebben. En als dat niet zo is dan maken zij graag een eerste schets. U bent immers de klant. Livingstone is in 1983 opgericht vanuit het idee van klantger-

“Natuurlijk is het belangrijk om de klant alle voordelen van

icht, flexibel bouwen. In drie decennia hebben we die werk

onze bouwmethode te laten zien in onze showroom. Dat is

wijze steeds verder uitgediept en geprofessionaliseerd.

een essentieel onderdeel van ons succesvolle 7 Stappenplan” zegt Richard Martens van Livingstone.

Livingstone heeft sinds haar oprichting een schat aan expertise opgebouwd. Van Particulier Opdrachtgeverschap (PO),

Marco Visser van Koop&Wonen: “Klanten ervaren het bezoek

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) tot project-

aan Livingstone als een leerzaam dagje uit. Wij gaan na afloop

matige villabouw. Geen uitdaging is te groot of te complex.

vaak even lekker een hapje eten en kunnen dan nog eens rustig de ervaringen uitwisselen”

Door de klantgerichte aanpak weten opdrachtgevers altijd waar ze aan toe zijn. Niet voor niets zijn de belangrijkste drijfveren van de mensen achter Livingstone professionaliteit, transparantie en persoonlijke aandacht. Koop&Wonen en Livingstone kunnen u samen goed helpen bij het realiseren van uw dromen. De gezamenlijke missie luidt: “Onze klanten persoonlijk leren kennen om hun villa’s volledig naar wens te kunnen bouwen en ze de allerbeste klantervaring te geven.” De showroom van Livingstone is uniek in haar soort. In vier woningen kunt u zien wat de voordelen zijn van een Livingstone villa.


Keuken

6825

Keuken

MK

10110

Entree

Woonkamer

11385

WC

Entree

3960

MK WC

600

1275

Woonkamer

1000

6780

7720 15500





Villa Mill & Sint Hubert een bijzondere twee-onder-één-kapwoning op een bijzondere plek, dat is Mill & Sint Hubert in het kort. Een schoolvoorbeeld en aanbevelenswaardig als u een twee-onder-één-kapwoning in jaren ‘30 stijl wenst. De buitenkant oogt als één grote villa, maar herbergt twee ruime en complete woningen. De voor de jaren ‘30 stijl kenmerkende langwerpige ramen, de overstekken met antracietkleurige dakpannen en de getoogde voordeur springen direct in het oog.

Oppervlakte 194/190 m2 Aantal kamers >4 Inhoud 749/708 m3 Goothoogte 6,61 / 5,98 m Nokhoogte 10,80 m Bijzonderheden getoonde linker villa: > Vrije architectuur Duurzaamheid > Stoere en elegante jaren ‘30 twee-onder-één-kapwoning > Gebouwd op een strandwal in Noordwijkerhout (Zuid-Holland) > Zeer royale zolderverdieping door steile kap > Getoogde hardhouten voordeur


Villa Leidschendam & Voorburg Een statige klassieke geschakelde twee-onder-één-kapwoning met monumentale uitstraling. Echter, achter deze architectuur uit de vorige eeuw gaan de verworvenheden van deze tijd verborgen. Indien u veel waarde hecht aam duurzaamheid, dan is deze twee-onder-één-kapwoning voor u een aanrader. De villa’s Leidschendam & Voorburg beschikken over slimme, duurzame oplossingen en maken deze Livingstore woningen extra bijzonder.

Oppervlakte 241/259 m2 Aantal kamers >6 Inhoud 773/842 m3 Goothoogte 3,09 m Nokhoogte 9,19 m Bijzonderheden getoonde linker villa: > Vrije architectuur Duurzaamheid > Geen gasinstallatie > Hoogwaardig geïsoleerd > Warmtepomp installatie > Regenwateropvangsysteem


Villa Zwaenehof Deze landelijke villa valt op door de variaties in de architectuur. Bijvoorbeeld door de samengestelde kap met verspringende nok-en goothoogtes, de robuuste schoorstenen en een elegant afdakje boven de entree. Het zijn de kleine dingen die de villa een uitgesproken karakter geven. De living biedt een zee aan ruimte. Op de eerste verdieping bieden vier ruime slaapkamers en een luxe badkamer alle denkbare comfort. Wanneer u er van houdt om het ontwerp naar uw smaak aan te passen, dan biedt deze villa u veel mogelijkheden.

375

Oppervlakte 195 m2 Aantal kamers 5 Inhoud 745 m3 Goothoogte 3,86 m Nokhoogte 8,64 m

wm

cv

Bijkeuken

7260

Bijzonderheden getoonde villa: > Royale overdekte entree > Voordeur met melkmeisjes > Twee robuuste schoorstenen > Mooie combinatie tussen metselwerk en gepotdekselde delen

Woonkamer Keuken

Entree

WC MK

900 375

8910

mv

6825

5310

825

12960






Villa Brida Villa Brida is een witgekeimde villa met twee ‘gezichten’. De achterzijde is een afgeleide van een klassiek herenhuis met afgeknot schilddak. Daarentegen straalt de voorgevel - in combinatie met de robuuste schoorsteen - de sfeer van een jaren ‘30 villa uit. Zowel de entree als erker worden bekroond met een ‘melkmeisje’.

Oppervlakte Aantal kamers Inhoud Goothoogte Nokhoogte

320 m2 8 1.140 m3 6,18 m 9,72 m

Bijzonderheden getoonde linker villa: > Vrije architectuur > Villa met twee gezichten > Vrijstaande garage > Amsterdamse kozijnen > Gekeimde gevel


Villa Heeswijk & Dinther Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) wint in toenemende mate aan populariteit. Wellicht heeft u er zelf of samen met anderen al eens over nagedacht. Livingstone is sinds jaar en dag een vertrouwd partner in CPO. In de afgelopen 30 jaar heeft Livingstone vele CPO projecten succesvol begeleid, waaronder deze zes heerlijke herenhuizen aan een hofje. De villa’s Heeswijk & Dinther kenmerken zich door een eigentijds ontwerp met een verwijzing naar jaren ‘30

Oppervlakte Aantal kamers Inhoud Goothoogte Nokhoogte

320 m2 8 1.140 m3 6,18 m 9,72 m

Bijzonderheden getoonde linker villa: > Vrije architectuur > Villa met twee gezichten > Vrijstaande garage > Amsterdamse kozijnen > Gekeimde gevel


het kiezen van uw

eigen droomkeuken

Wanneer u aan de slag gaat met het uitzoeken van een nieuwe keuken begint u natuurlijk enthousiast. Er zijn veel winkels, etalages en tijdschriften waarin de ene keuken u nog meer aanspreekt dan de andere.

Al snel bemerkt u dat het samenstellen van uw eigen

gerechten kunt bereiden. Maar hoe komt u tot de juiste

keuken daardoor niet gemakkelijker wordt. U ziet door de

keuzes? Want zodra u de ene keuze hebt gemaakt komt

bomen het bos niet meer. Welke apparatuur past nu het

het volgende probleem al weer om de hoek kijken. U moet

beste bij uw manier van koken? En in welke stijl wil ik mijn

kiezen voor een bepaalde stijl en indeling.

keuken laten uitvoeren? Voor u het weet raakt u de kluts kwijt. Wanneer u eenmaal de woning van uw dromen hebt

Belangrijkste onderdeel bij het ontwerpen van de keuken

gevonden, komt al snel de wens om ook de keuken even

bent u eigenlijk zelf: hoe staat u voor het fornuis, wat

aan te pakken. Als hobbykok - en wie is dat niet - wilt u een

kookt u het liefst en waarom vindt u koken zo leuk?

praktische, mooie, sfeervolle keuken waar u de lekkerste Veel producenten van keukens en inbouwapparatuur hebben onderzoek gedaan naar de wensen van de hobbykok. Zij weten aan welke eigenschappen de inbouwapparatuur moet voldoen. Zo is uit onderzoek gebleken dat u het fijn vindt als de keuken opgeruimd is, wanneer alles er zo zijn eigen plekje heeft en het geheel er verzorgd uitziet. Veel hobbykoks zoeken enthousiast naar kookinspiratie en willen in de gerechten die ze bereiden hun eigen creativiteit inbrengen.

“Welke apparatuur past nu het beste bij uw manier van koken?


tijdloze keukens en strakke belijning

Johan Bos Keukens Verfrissend en verrassend in vele opzichten

designkeukens met warme detaillering

warme keukens in de sfeer van vroeger

Een sfeervolle keuken, waarin gebruiksgemak centraal staat, draagt bij aan ultiem woongenot. Ontwerper Johan Bos heeft dit helemaal begrepen. Met uw wensen als vertrekpunt brengt hij een prachtige, praktische en persoonlijke keuken in beeld. En dat voor een prettige prijs. Het mooie is… Johan Bos Keukens is verrassend dichtbij. Letterlijk en figuurlijk!

Met plezier in je keuken staan, daar doe je het toch voor? De

combinatie van onder meer kleuren, werkblad, tegels, afwerk-

één is een tijdloze strak moderne keuken op het lijf geschre-

details en vloer. Schreeuwerige kortingsleuzen zijn aan Johan

ven. De ander voelt zich meer thuis in een klassiek landelijke

Bos niet besteed. “Ik houd van een transparante begroting en

stijl. Hoe dan ook, het draait vooral om gebruiksvriendelijkheid.

leg liever meteen een eerlijke prijs op tafel.”

De ideale keuken is een puur persoonlijke beleving. Met zijn jarenlange ervaring weet Johan Bos dat als geen ander. Goed

Kwaliteit, van ontwerp tot eindresultaat

luisteren naar de mensen. Een deskundig en eerlijk advies ge-

Johan Bos werkt samen met vaste partners die net als hijzelf

ven. Een kwaliteitsproduct bieden. Met deze ingrediënten geeft

geen concessies wensen te doen aan kwaliteit. Het installatie-

de Haaksbergse ontwerper uw wensen vorm. En als daar ook

werk, de plaatsing en inbouw: dat moet gewoon perfect zijn.

nog eens een verrassend vriendelijke prijs aan blijkt te hangen,

Uw keuken wordt kookklaar opgeleverd. Net als u kijkt ook

dan komt uw droomkeuken verrassend dichtbij.

Johan Bos uit naar dat moment. “Het is elke keer weer een

Verrassend veelzijdige collectie

rassend dichtbij. Mocht er onverhoopt een probleempje zijn,

even veel te besteden. Het assortiment bij Johan Bos Keukens

dan is het contact snel gelegd. Uit enthousiaste reacties blijkt

is dan ook verrassend breed. Wat te denken van een handge-

dat de keukens van Johan Bos iets losmaken bij de mensen. De

maakte droomkeuken, tot in detail gestyled naar uw persoonlij-

keukenontwerper glimlacht: “Ja, wij hebben een bijzonder pro-

ke wensen? Zo’n project is bij onze bedreven houtbewerker in

duct, waarbij gebruiksgemak centraal staat. Echt wat je noemt

goede handen. Dat mooie kwaliteit niet per definitie duur hoeft

een gave keuken!” Kom gerust eens kijken in de inspirerende

te zijn blijkt uit de verrassend voordelige Spiritlijn. Door slimme

showroom van Johan Bos Keukens.

inkoop brengt Johan Bos eigentijdse topkeukens binnen bereik. Uit een pakket aan mogelijkheden stelt u – vakkundig begeleid

Johan Bos Keukens

door Johan Bos – een verrassend complete keuken samen. Een

Textielstraat 15, 7483 PC Haaksbergen

tweede leven voor een bestaande keuken? Ook een verfrissen-

I www.johanboskeukens.nl

Van het opnieuw kleuren van bestaande kastdeurtjes tot het uitbreiden of verplaatsen van de complete keuken. Voor elk wat wils, het klinkt cliché. Maar bij Johan Bos Keukens is dat nou eenmaal een feit.

Tijd nemen Het begint met wensen en ideeën. Voor de inventarisatie ervan neemt Johan Bos graag de tijd. Hoeveel ruimte is beschikbaar en wat wil iemand besteden? Wordt de keuken gebruikt door een echte keukenprins(es)? En is hij bedoeld als ontmoetingsplek voor het gezin of puur functioneel? Vervolgens gaat Johan Bos aan de slag met een eerste ontwerp. Een driedimensionale presentatie geeft een levensechte indruk van de nieuwe keuken. Verrassend ook als blijkt dat vele extra’s bij Johan Bos Keukens standaard zijn. Spannend onderdeel van het traject is

keukens van toen in de sfeer van nu

eindresultaat.” Ook na oplevering is Johan Bos Keukens ver-

Over smaak valt niet te twisten. Bovendien heeft niet iedereen

de renovatie omringt Johan Bos met de grootst mogelijke zorg.

vernieuwend met een modern, klassieke uitstraling

fantastisch gevoel wanneer mensen enthousiast zijn over het

de ontdekkingstocht door de showroom naar de juiste

T 053 - 572 29 08

E info@johanboskeukens.nl


investeren in

“Zonnepanelen zetten het zonlicht om in electriciteit ”

zonne-energie

zijn zo gemaakt dat ze niet terug kunnen lopen. In dat

€ 0,075 per kilowatt uur. Bewoners kunnen bijvoorbeeld

In Nederland zijn voornamelijk 2 technieken in gebruik die zonlicht omzetten in

geval is een zogeheten viertels elektriciteitsmeter nodig.

samen investeren in een grote zonnepaneleninstallatie

een andere vorm van energie: zonnecollectoren (of zonneboilers) en zonnepanelen.

Een dergelijke elektriciteitsmeter registreert zowel het

in de buurt. Bijvoorbeeld op het dak van een school of

verbruik als de teruglevering van energie in zowel het dag-

een loods. Op die manier kunnen ook mensen in een

als nachttarief.

appartement bijdragen aan een beter milieu.

Voor het terugleveren van de energie die uw zonnepaneel

Vergunningen

teveel produceert, kunt u een vergoeding krijgen. De

In de meeste gevallen is geen (omgevings-) vergunning

hoeveelheid energie die u terug levert wordt afgetrokken van

nodig voor het plaatsen van zonnepanelen of

de energie die u van uw energiebedrijf heeft ontvangen. Dit

zonnecollectoren. Wel gelden bepaalde regels. Zo moet de

heet salderen.

hellingshoek van de collector of het paneel hetzelfde zijn

Steeds meer mensen kiezen voor zonnepanelen. Zonnecollectoren

toepasbare en milieuvriendelijke techniek om elektriciteit

Een zonnecollector of zonneboiler gebruikt de energie van

op te wekken. Teveel opgewekte elektriciteit kan

de zon om water te verwarmen dat gebruikt wordt in de

eenvoudig aan het elektriciteitsnet worden geleverd.

keuken of de badkamer. Een zonneboiler is een aanvullend

Ook zijn er steeds meer producten op de markt waarbij

systeem op de verwarmingsketel. Het apparaat wordt niet

zonnecellen geïntegreerd worden in bouwmaterialen,

gebruikt voor de verwarming van een woning. Daarvoor is

zoals dakbedekking, gevelpanelen of dakpannen.

een zonneboilercombi nodig.

Terugleveren energie Zonnepanelen

Bijna alle analoge elektriciteitsmeters lopen terug

Zonnepanelen (PV-panelen) zetten het zonlicht om in

wanneer u minder elektriciteit gebruikt dan het PV-

elektriciteit (zonnestroom). Het is een gemakkelijk

systeem levert. Alleen de nieuwste elektronische meters

als die van het dak. Wie niet voldoet aan alle voorwaarden,

Investeringen in zonne energie

krijgt te maken met het bestemmingsplan. In dat geval is

Belastingmaatregelen maken schone energie voor

een vergunning nodig.

consumenten goedkoper. Bijvoorbeeld voor mensen die samen met anderen duurzaam elektriciteit opwekken. Voor deze consumenten daalt de energiebelasting in 2014 met


installatietechniek Rouwenhorst Installatietechniek is een begrip in Haaksbergen. Al 40 jaar is de winkel aan de Blankenburgerstraat, achter het gemeentehuis, een feit. En sinds 2006 is de bedrijfshal op de Greune een opvallende verschijning.

Rouwenhorst is uw adres voor al uw particuliere opdrachten op het gebied van warmte-, koel-, water- en tegenwoordig ook zonne-energie techniek. Bij InstalCenter Rouwenhorst aan de Blankenburgerstraat vindt u niet alleen een uitgebreid aanbod op het gebied van verwarming, maar bij ons kunt u ook terecht voor sanitair, elektra en klimaat beheersing. Bij iedere vestiging kunt u terecht voor advies, aanschaf en installatie. Voor de zakelijke markt is er Rouwenhorst Installatietechniek op industrieterrein de Greune. Het grote aantal bedrijfsmatige opdrachtenbevestigendatRouwenhorstInstallatietechniekal jarenlang een betrouwbare partner is voor bedrijven in Haaksbergen en ver daar buiten.


‘Betrouwbare garanties

zijn doorslaggevend’

“Mensen kiezen toch voor kwaliteit ”

Frank Rouwenhorst, Rouwenhorst Installatietechniek in Haaksbergen

Onze klanten zijn in hoofdzaak 50+’ers die de middelen hebben om de panelen te betalen. Ze kunnen 21% btw terugvorderen als subsidie, maar het blijft een hele investering. Nefitpanelen zijn Duitse panelen waar een TÜV-keur op staat, ‘Mensen kiezen toch voor kwaliteit. Ik zeg weleens tegen klanten: we kunnen vast en zeker als

maar ook bij verzekeraars merk ik. Die vragen ernaar als de

we goed zoeken elders goedkopere panelen krijgen. Maar

panelen worden aangemeld voor de opstalverzekering. Het

je moet er 25 jaar plezier van hebben, ook qua opbrengst.

systeem als geheel is oerdegelijk, van rvs. Ik heb onlangs

En wat heb je aan garanties een partij er over vijf jaar niet

gezien hoe een collega het deed, maar daar zit echt een

meer is? Dat is wel een doorslaggevend argument. Nefit is

wereld van verschil in qua montagemateriaal. Het Nefit-

een organisatie waarvan wij verwachten dat die er tegen

systeem werkt heel gemakkelijk. Onze monteurs hadden

die tijd nog wél is. getest onder sneeuw- en hagelbelast-

het zó onder de knie na de training bij Nefit.’

ing. Dat geeft niet alleen vertrouwen bij de consument,

Rouwenhorst Installatietechniek Blankenburgerstraat 29 7481 EA Haaksbergen T 053-5723589 F 053-5729037 E info@rouwenhorstinstallatietechniek.nl I www.rouwenhorstinstallatietechniek.nl


kies voor kwaliteit

professionele verf

Het is altijd verstandig om bij aankoop van een woning vooraf een inspectie te laten doen door een professionele schilder

De vier seizoenen zorgen in ons land de laatste jaren voor steeds grotere verrassingen. Dit jaar hebben we geen sneeuw gezien en dachten wij begin van deze maand dat de zomer al was begonnen. En juist die grote veranderingen zorgen er voor dat u als huiseigenaar de juiste verf moet kiezen als u de woning van de buitenkant ‘aanpakt’.

Bij het buiten schilderen is het daarom belangrijk om

De professionele huisschilder adviseert zijn klanten

de juiste verf te gebruiken; professionele verf. Geen

daarom om goede verf te kopen. Gewoon omdat zijn

goedkope ‘hobby’verf, maar een verf die al tientallen jaren

klanten dan voor lange tijd van het schilderen van de

heeft bewezen dat ze de woning beschermt tegen alle

buitenkant van de woning verlost zijn!

jaargetijden. Verf die zeker 7 tot 8 jaren bescherming biedt. Bij de koop van een andere woning krijgt u vaak te maken In alle verfspeciaalzaken is deze professionele verf te

met het nodige schilderwerk; zeker als u een bestaande

koop. De verf is wat duurder, maar dat geld verdient u

woning koopt. Want veel verkopers slaan het buiten

in de loop van de jaren dubbel en dwars terug. De verf

schilderen in de laatste jaren voor de verkoop van hun

beschermt uw huis veel langer. En wat ook belangrijk is:

woning het liefst over.

de verf strijkt beter en is zuiniger in het verbruik. Net als de verf is het belangrijk om goed gereedschap te gebruiken. Want hoe irritant is het wel niet als u steeds van die haren in de verf hebt zitten?

“”


energie besparen

met zonwering Bijna iedereen heeft vandaag de dag een HR-ketel in huis. En steeds meer mensen die nieuw gaan bouwen kiezen voor HR glas. HR zonwering kan de volgende stap zijn naar energie besparing! Ramen blijken nog steeds te zorgen voor veel verlies van

Een screen is een vlakhangende zonwering, welke langs

energie. Ook al is uw huis uitgevoerd met HR+ of HR++

het raam naar beneden zakt. Het doek is in verschillende

glas, dan lekt er nog steeds energie van buiten naar binnen

transparanties te kiezen en kan verschillende isolerende

en van binnen naar buiten, afhankelijk van temperatuur

waarden hebben. Evenals een rolluik, sluit een HR screen

verschil binnen en buiten.

de luchtlaag tussen het doek en het glas op, waardoor deze laag als isolator werkt.

HR zonwering is een zonwering, welke in de zomer periode warmte uit huis houdt, waardoor koeling overbodig is. En

• RC waarde verbeterd als de screen neer is

in de winter of nacht periode, wanneer het buiten kouder

• Doorkijk naar buiten

is dan binnen, kan de zonwering langs het glas neergelaten

• Verhoogt veiligheid en privacy

worden en fungeert de zonwering als isolatie. Een rolluik als isolatie wordt vooral in de Zuidelijke landen, Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk toegepast. Overdag kunnen de rolluiken al naar gelang verder worden opgehaald of gedeeltelijk voor het raam blijven. Het rolluik heeft van zichzelf een isolerende werking, maar ook de luchtlaag tussen het rolluik en het glas werkt als een isolator.

• RC waarde verbeterd als de rolluiken gesloten zijn • Kan energie blokkeren of juist doorlaten •

Verhoogt ook de veiligheid en privacy

• Verduistering indien gewenst


ruimtes afschermen

met shutters

Een shutter is vanuit de oorsprong een houten paneel met daarin houten lamellen die kunnen kantelen. Maar anno 2014 zijn er shutters van aluminium en andere materialen. De shutter is een zeer fraaie zonwering met klassieke uitstraling. Shutters kunnen scharnieren zodat het hele paneel open en dicht kan. Zowel in breedte van de lamellen als de maatvoering

De toepassingsmogelijkheden zijn legio:

van de omlijsting is praktisch alles mogelijk. Shutters

• raamdecoratie met een klassieke uitstraling

zijn in alle RAL kleuren te verkrijgen. De meeste

• sfeerverhogende zonwering

woninginrichters hebben stalen beschikbaar zodat u een

• ruimte afscherming

goede keuze kunt maken.

• karakteristieke deuren in een kastenwand • als extra inbraakbeveiliging voor ramen

Omdat shutters kunnen scharnieren regelt u op ieder moment van de dag de sfeer en lichtinval in uw huis, maar u kunt ze ook gebruiken als ruimte afscherming. Tegenwoordig zijn er shutters in alle denkbare vormen: rond, schuin en zelfs zeshoekig. En ook wat de bediening van de shutters betreft zijn er meerdere mogelijkheden. Zo is de bediening mogelijk met de verticale bedieningslat of aan de lamel zelf en zelfs met afstandbediening.

De shutter is een zeer fraaie zonwering met klassieke uistraling


zonwering Albers zonwering levert en monteert al meer dan 40 jaar diverse soorten zonweringen, voor zowel de particuliere- als zakelijke markt. Om te kunnen instaan voor de kwaliteit en goede service werken we alleen met gerenommeerde merken; de installatie nemen we van begin tot het eind in eigen hand. Deze combinatie geeft u extra zekerheid. Zo zijn onze monteurs VCA gecertificeerd en zit er op onze buitenzonwering van Sun-Circle 7 jaar fabrieks garantie. In onze showroom hebben we een uitgebreid assortiment van binnen- en buitenzonwering. Onder het genot van een kop koffie krijgt u advies op maat. Ook voor een gratis offerte aan huis !

Openingstijden showroom: Maandag van 8.00 uur tot 17.00 uur Dinsdag t/m donderdag van 12.00 uur tot 17.00 uur Vrijdag van 12.00 uur tot 16.00 uur Zaterdag van 10.00 uur tot 14.00 uur Afspraak op een ander tijdstip is altijd mogelijk.

Albers Zonwering Het Lentfert 104 7547 SQP Enschede T 053-432 24 44 F 053-432 20 24 info@alberszonwering.nl www.alberszonwering.nl

LB E R S


Langer voor u zelf zorgen Decennia lang waren er fantastische voorzieningen voor ouderen. Het was vanzelfsprekend dat er zorgvoorzieningen waren voor de oude dag. In de toekomst is dat allemaal niet meer zo vanzelfsprekend.

Bijna dagelijks is het in het nieuws; de bezuinigingen in de

Het is goed om richting de toekomst te zorgen dat

Zorg maken het noodzakelijk dat u weer gaat nadenken over

sommige zaken aangepast worden, zodat u langer

oud worden in de eigen woning. Verzorgingshuizen moeten

zelfstandig kunt blijven wonen:

sluiten en het zal steeds lastiger worden om nog een plekje te vinden; zelfs als u een indicatie hebt.

• Stopcontacten op een hoogte tussen 90 - 120 cm • Plaats een klokthermostaat ipv een handbediende • Pas uw badkamer en sanitair aan • Laat deuren wegdraaien van de kamerruimte • Vermijd drempels

Het is daarnaast geen overbodige luxe om na te denken over de mogelijkheid om nu of in de toekomst een ruimte te creëren voor (een van) de ouders. Want de kans is aanwezig dat u net als vroeger weer meer op elkaar bent aangewezen.

Het is goed om richting de toekomst te zorgen dat sommige zaken aangepast worden?


sanitair & tegels Ceramique Tegels & Sanitair is al vele jaren de winkel voor betaalbare badkamers en sanitair. Maar wij leveren veel meer voor de doe-het-zelver en de professionele gebruiker. En als u langer thuis wilt wonen kunnen wij u ook adviseren! Ceramique Tegels & Sanitair in Haaksbergen wordt gerund door Ben Scharenborg die kan bogen op jarenlange ervaring in de nieuw- en verbouwproducten. Vanuit de showroom aan de Tolstraat 21c in Haaksbergen wordt naast de keramiek- en tegelhandel eveneens sanitair verkocht. Met een ruim assortiment natuursteen producten zoals vensterbanken, tegels en plateaus. Ook is een compleet programma hardglas, douchedeuren, wanden en schuifdeuren opgenomen. Een complete badkamer voor elk budget en wel met een goede prijs-kwaliteit verhouding, met mooie materialen. Kom in onze showroom van 400 m² met assortiment van de mooiste tegels van vele topmerken. Ook voor de doe-het-zelver of als vakman bent vindt u bij ons een compleet assortiment: tegellijmen, voegmiddelen, sanitairkitten, gereedschappen en schoonmaakmiddelen, alsmede een compleet gamma tegelhoek- profielen.

Ceramique Tegels & Sanitair Tolstraat 21 c 7482 DC Haaksbergen T 053 57 24 415 F 053 57 24 881 info@ceramique-haaksbergen.nl www.ceramique-haaksbergen.nl


De sfeermakers van Loman PARKET Parket, pvc of laminaat: een vak apart

Het leveren, leggen, schuren en renoveren van parketvloeren kun je met recht een vak noemen. En als je ruim twintig jaar in dat vak zit, dan weet je waar je over praat. Aan een professioneel gelegde kwaliteitsvloer zult u jarenlang plezier beleven. Parket, pvc of laminaat? Modern, traditioneel of ‘oud’? Het is maar net wat u wenst! Loman PARKET heeft een breed assortiment in elke prijsklasse. Het maken van de juiste keuze vraagt om een deskundig en eerlijk advies. Vakspecialist Marco Loman is u daarbij graag van dienst.

Update

Verrassend pvc

Staat uw huis al een tijdje te koop? Te lang naar uw zin? Om het

Anderen kiezen voor topkwaliteit en onderhoudsgemak in kunststof. Pvc vloeren

voor kopers aantrekkelijker te maken zou een update wellicht

hebben de laatste jaren een enorme ontwikkeling doorgemaakt. De motieven

kunnen werken. Een vloer is sfeerbepalend. “Mensen willen

– zoals ‘hout’ of ‘natuursteen’ - zijn nauwelijks van ‘echt’ te onderscheiden. Het

liever niet te veel investeren in een huis dat ze toch verkopen.

kleurenpalet is verrassend groot. Een pvc vloer en vloerverwarming vormen een

Dat is ook beslist niet nodig! Door slim in te kopen kunnen we

even sfeervolle als behaaglijke combinatie. Wist u dat een pvc vloer zonder hak- en

een serie vloeren aanbieden voor een zacht prijsje. Daarmee

breekwerk over een verouderde tegelvloer kan worden gelegd? Omdat pvc delen

krijgt het interieur meteen een andere sfeer”, weet Marco

vrij dun zijn levert het hoogteverschil doorgaans geen problemen op.

Loman. “Een nieuwe vloer of renovatie van de oude vloer doet wonderen.” Overigens kan in geval van een uitbouw of erker

Laminaat

de bestaande vloer worden doorgetrokken naar het nieuwe

Ook de collectie laminaat is zeer uitgebreid. Loman PARKET werkt al jaren samen

gedeelte. Een precisieklus voor de vakman.

met vaste producenten. “Fabrikanten waarmee we goede ervaringen hebben. Daar-

De charme van hout

door zijn we in staat prima vloeren te leveren tegen superscherpe prijzen. En dat gewoon in Haaksbergen…” Welke vloer u ook kiest, het aanbrengen van de juiste

De één valt voor een massief houten vloer, voor de eerlijkheid

ondervloer is van groot belang. Dat kunt u met een gerust hart overlaten aan de

en charme van puur natuur. Het leggen van een traditionele

vakspecialist.

parketvloer is een klus voor de ambachtsman. Marco Loman beheerst de diverse legtechnieken. Zoals de tapis of Bourgogne

Stofvrij schuren

gelegde vloer in stroken, visgraat of andere patronen. Ook voor

Bij het leggen van een parketvloer of het plegen van ‘groot onderhoud’ ontkom je er

de afwerking zijn er tal van mogelijkheden. Er is beslist iets bij

niet aan: schuren. De overlast van stof weten we echter tot nagenoeg nul te beper-

wat aansluit bij uw wensen en leefsituatie. Vloerverwarming

ken. Loman PARKET werkt met geavanceerde apparatuur. Onze schuurmachine is

hoeft geen probleem te zijn als u kiest voor een parketvloer.

uitgerust met een speciaal afzuigsysteem, gekoppeld aan een krachtige stofzuiger.

Die combinatie vereist echter een speciale ondergrond en een

Dit voorkomt dat zelfs het fijnste stof uw hele huis door dwarrelt. In stofvrij schuren

andere manier van leggen.

zijn we goed! Kijk ook eens naar de praktijkfilmpjes op www.lomanparket.nl. Loman PARKET Textielstraat 15, 7483 PC Haaksbergen

M 06 - 27 033 024

I www.lomanparket.nl

E info@lomanparket.nl


de voordelen van

een spanplafond U staat er wellicht niet bij stil maar een spanplafond is een prima alternatief als u de woning wilt opknappen. En vooral dankzij de mogelijkheid om werkelijk van alles op het spanplafond te printen wint het spanplafond aan populariteit. Een van de grote voordelen van een spanplafond is dat u

Wanneer u een slechte akoestiek heeft en dus veel galm

de ruimte waarin dit plafond geplaatst moet worden niet

in uw woning bied een spanplafond hoogstwaarschijnlijk

hoeft te ontruimen; meubels, planten en andere zaken

de uitkomst. Een akoestisch spanplafond is voorzien van

kunnen in principe gewoon blijven staan.

ontelbaar veel, minuscule, gaatjes. Die gaatjes zijn niet met het blote oog waarneembaar. Aan de achterzijde

En dan zijn er nog tal van andere voordelen;

van dit spanplafond zit een heel dun laagje rubber en

snelle plaatsing

aan het oude plafond wordt een 2 cm dikke polyester

geen krimpnaden

isolatiedeken bevestigd. De galm gaat via de wand

naadloos tot ruim 5 strekkende meter

naar het spanplafond en wordt geabsorbeerd door het

verlichting naar wens plaatsbaar

spanplafond en de isolatie. Omdat het plafond zacht

schoonmaken met water

is, bent u de galm kwijt. In een akoestisch spanplafond

diverse kleuren

kunt u ook spotjes, hanglampen, et cetera plaatsen. Schoonmaken van het plafond wordt ook met warm

Het spanplafond heeft de afgelopen tien jaar een snelle

water gedaan.

ontwikkeling doorgemaakt en steeds meer mensen kiezen voor spanplafonds. Het bied alle mogelijkheden

Het is bij een spanplafond wel belangrijk om vooraf goed

van optimale creativiteit in de woonkamer of andere

een goed verlichtingsplan op te stellen. Gelukkig is er

ruimtes. Sfeer en ambiance worden mede dankzij een

inmiddels wel een hele ruimte keuze voor wat betreft de

spanplafond in positieve zin bepaald.

verlichting.

Het is bij een spanplafond wel belangrijk om vooraf een goed verplichtingsplan op te stellen Foutje ?


spanplafonds Spanplafonds worden tegenwoordig steeds bekender en meer toegepast. Voordelen zijn: geen krimpnaden, snelle plaatsing, meubels kunt u laten staan, naadloos tot 5,05 m1, verlichting naar wens, schoonmaken met water, diverse kleuren, akoestisch. Na 12 jaar een bouwbedrijf te hebben gehad met mijn broer, en wij diverse keren de polyester spanplafonds hadden gezien ,heb ik er voor gekozen om verder te gaan in de spanplafonds. We zijn dealer geworden van het merk Clipso en sinds 3 jaar ook van het merk Descor, dit zijn kwalitief gezien zeer goede spanplafonds met een hoog afwerkings niveau. Met een goed team zijn we in 2002 begonnen met het verkopen en instaleren van de spanplafonds . Daarnaast zijn we ook lid geworden van het keurmerk CBW. We Hebben een grote showroom in haaksbergen bij PotzWonen(textielstaat 28) waar wij onze plafonds aan u kunnen laten zien. We staan daar elke laatste zaterdag van de maand van 1400 tot 17.00 uur. Of natuurlijk op afspraak. Heeft u interesse in een spanplafond willen wij graag een offerte voor u maken, wij kunnen vrijblijvend bij u komen, of u belt of mailt ons voor een prijs opgave. Kijk ook op: www.marcelwesseling.nl

Eibergsestraat 148

Showroom:

7481 HN Haaksbergen

Potz Wonen

T + 31(0)6 - 50 20 75 94

Textielstraat 28

info@marcelwesseling.nl

7483 PB Haaksbergen

www.marcelwesseling.nl

Marcel Wesseling


Chopinstraat 33

Soort woonhuis

Bungalow

Oppervlakte

125 m² woonopp. / 321 m² perceelopp.

Aantal kamers

4 kamers (3 slaapkamers)

Bijzonderheden

Tuin, garage en parkeerplaats

Vraagprijs

€ 233.000,- k.k.

Nabij het centrum van Haaksbergen ligt deze royale bun-

haar voorzieningen is op korte afstand van de woning

galow. Deze fraaie bungalow heeft een goede ligging op

gelegen.

een rustig pleintje met veel vrijheid en een fraaie besloten patiotuin op het westen.

Indeling: entree, hal, stookruimte met Nefit Smartline HR ketel,

De bungalow is in goede staat van onderhoud. De won-

toilet et fontein, royale woonkamer met houtkachel,

ing is voorzien van dubbel glas en is recentelijk van buiten

open keuken, tuindeur naar patiotuin, hal met bad-

geschilderd.De ligging is prachtig, zowel vrijheid aan de

kamer v.v. ligbad/douche, wastafel en een lichtkoepel,

voor- als aan de achterzijde van de woning, met diverse

2slaapkamers waarvan 1 met wastafel en een zeer

uitvalswegen nabij de woning. Ook het centrum met al

royale ouderslaapkamer.


Boerenmaat 52

Soort woonhuis

Eengezinswoning, 2-onder-1-kapwoning (split-level woning)

Oppervlakte

145 m² woonopp. / 252 m² perceelopp.

Aantal kamers

5 kamers (3 slaapkamers)

Bijzonderheden

Tuin, garage en parkeerplaats

Vraagprijs

€ 254.000,- k.k.

Eind 2006 zijn wij van Hengelo naar Haaksbergen verhuisd

In de afgelopen jaren hebben wij de woning opgeknapt,

en komen wonen aan de Boerenmaat 52 in Haaksbergen.

waaronder een nieuw toilet beneden en in 2012 is er een nieuwe badkamer geplaatst. De woning is voorzien van

We werden op dit huis geattendeerd en ons werd geadvi-

markiezen aan de voorzijde en is goed onderhouden, het

seerd om het huis van binnen te bekijken. Wij waren blij

schilderwerk buiten is onlangs nog gedaan. In maart van dit

verrast door de speelse indeling van deze split level woning.

jaar hebben wij nog een nieuwe CV ketel geplaatst.

Met name de grote woon- en leefkeuken is prachtig ,met schuifdeuren naar een mooie tuin. De tuin is praktisch inger-

Deze woning ligt op loopafstand naar het centrum, ligt

icht, vraagt weinig onderhoud en ligt vrij. Vanaf ’s morgens

vlakbij een aantal scholen en ligt in een kindvriendelijke

tot eind in de middag kun je lekker in de zon zitten.

buurt. Voor woon-werkverkeer zijn de Hengelosestraat, de N18 en A35 snel te bereiken.

De woning heeft 600 m3 inhoud , waaronder 3 slaapkamers en heeft vele mogelijkheden. Er zijn 2 garages en deze

Wij wonen hier graag maar zijn op zoek naar een kleinere

kun je gebruiken als bijvoorbeeld een schoonheidssalon,

woning in omgeving Haaksbergen.

kapsalon of als praktijkruimte.


Spoorstraat 43 B

Soort woonhuis

Bovenwoning (appartement)

Oppervlakte

100 m² woonopp.

Aantal kamers

3 kamers (2 slaapkamers)

Bijzonderheden

Parkeerplaats en Schuur/berging

Vraagprijs

â‚Ź 205.000,- k.k.

De indeling van het appartement: * entree, hal met toiletruimte en meterkast, bergruimte met aansluitmogelijkheid voor de wasmachine, grote slaapkamer, royale woonkamer met eethoek, badkamer en een 2e slaapkamer (die ook als werkvertrek kan dienen). * het appartement heeft een overdekte stallingsplaats voor 1 auto en een ruime berging op de 1e verdieping naast de toegang. (de lift is ook berekend op de fiets). * het appartement is voorzien van vloerverwarming.


Vraag hem nu aan:

Het inspiratieboek 2014 Met alle informatie over een villa ontwerpen en bouwen met Livingstone. • • • •

infopunt Koop & Wonen Spoorstraat 43 | Haaksbergen

Ruim 100 pagina's vol inspiratie Tientallen nieuwe villa's Extra veel foto's Interessante tips & bijzonderheden

K&w preview 12  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you