Page 1


INTERCANVI DE GASOS


Creació de les cèl·lules sanguínies Es fabriquen a la medula roja de l'òs. El procés de creació de cèl·lules sanguínies s'anomena HEMATOPOIESI. -ERITROPOIESI= Creació d'eritrocits. -TROMBOPOIESI= Creació de plaquetes o trombòcits. -LEUPOIESI= Creació de levòcits.

Malaltíes circulatòries ARTERIOSCLERÒSI. (ARTEROSCLEROSI-COLESTEROLÈMIA) Produïda per acumulació de colesterol en les parets de les artèries. Es produeix inflamació degut a aquesta acumulació. El resultat és la formació de “Plaquetes d'ateroma”. Produeix reducció de la llum de les artèries i hipertensió. Les plaquetes d'ateroma es poden trencar produïnt un trombe que es pot desprendre i donar una trombosi o embolia.

HIPERTENSIÓ Tensió arterial elevada. Afavorida per : -Arterioscleròsi (Colesterol) -Herència -Tabac -Alcohol -Café -Stress -Ser home Produeix: -Hipertròfia cardíaca (però les artèries que alimenten el cor no creixen). -Atacs puntuals d'hipertensió que poden donar el trencament d'un vas xicotet en el cervell o cor.


ATAC DE COR Produït per falta d'O2 a una part del cor. Grans problemes cardíacs: -Insuficiència cardíaca: No arriba prou O2 de manera puntual. -Angina de pit: Una part del cor es queda sense rec però no hi ha mort cel·lular. -Infart: Com una angina però amb mort cel·lular.

FACTORS DE RISC PER MALALTÍES CARDIOVASCULARS NO DEPENEN DE L'ESTIL DE VIDA • Edat • Sexe masculí • Herència

DEPENEN DE L'ESTIL DE VIDA • • • • •

Colesterol (Alimentacio incorrecta) Tabac Alcohol Vida sedentària Stress

IMMUNOLOGÍA SINDROME D'IMMUNODEFICIÈNCIA HUMANA VIRUS D'IMMUNODEFICIÈNCIA HUMANA Persona portadora: Persona sero-positiva. Persona que està afectada pel virus de la SIDA però no ha desenvolupat la malatía. Pot infectar a altres. Malalt de SIDA: Persona que se li reprodueix molt el virus produïnt-li una immunodeficiència greu ( Ha desenvolupat la malaltía).

ACTIVITATS DE RISC • • • • •

Compartir fulletes d'afeitar Compartir raspalls de dents Compartir xeringues Penetració sense preservatiu De mare a fill duran l'embaràs o el part

ACTIVITATS SENSE RISC • Compartir coberts, plat, got, etc. • Compartir dutxes públiques, piscines, etc • Petons a la boca • Actes mèdics • Anar al dentista • Sexe oral (Sempre que no hi haja ejaculació) • Piercings i tatuatges (si el lloc té condicions higièniques • Per picadures de mosquits


DEFENSA CONTRA INFECCIÓ BARRERES EXTERNES: - Pell. – Tub digestiu. – Mucoses. – Secrecions (Llàgrima). BARRERES INTERNES: - Inflamació. - Resposta fagocítica inespecífica. - Resposta immunitaria (específica).


GENÈTICA MENDELIANA Color pèsol: – G- groc

– g- verd

Genotip

Fenotip

GG

Groc (dominant)

Gg

Groc (dominant)

gg

Verd (recessiu)

Genotip

Fenotip

RR

Roig

RB

Rosa

BB

Blanc

Herència intermèdia


Retroencreuament

Herència de 2 caràcters

Gg Gl gL gl

GL GGLL GGLl GgLL GgLl

Gl GGLl Ggll GgLl Ggll

Groc-Llis: 9/16 Groc-Rugós: 3/16 Verd-Llis: 3/16 Verd-Rugós: 1/16

gL GgLL GgLl ggLL ggLl

gl GgLl Ggll ggLl ggll


Exemples: Es creua una planta de pèsol groga i llisa homozigotica per als dos caràcters amb una verda i rugosa. Si obtenim en la F2 944 llavors quantes n'esperarem de cada fenotip? Groc-Llis: 531 Groc-Rugós: 177 Verd-Llis: 177 Verd-Rugós: 59 Si creuem un individu de la F1 amb un verd-rugós i obtenim 400.000 llavors, quantes se n'esperen de cada fenotip?

gl

GL

Gl

gL

gl

GgLl

Ggll

ggLl

ggll

Groc-Llis: ¼: 100.000 Groc-Rugós: ¼ : 100.000 Verd-Llis: ¼ : 100.000 Verd-Rugós: ¼ : 100.000


Pag 251 Exercici 2

Genotip

Fenotip

RR Rr rr

Roig Roig Negre

NN Nn nn

Negre Negre Roig

Exercici 4 Var贸 normal Var贸 sordmut Dona normal Dona sordmuda AA Aa aa AA Aa aa


Multial·lelisme Antigen anti A: IA Antigen anti B: IB No antigens: i IA IB

IAIA IAi IBIB I Bi IAIB ii

i Exemple Quins poden ser els grups sanguinis dels descendents d'una parella, en el que la dona és grup B i son pare era grup O i e home era grup A i sa mare grup O? Grup A: ¼ Grup B: ¼ Grup AB: ¼ Grup O: ¼ Herència lligada al sexe Hemofilia o daltonisme són exemples. Predominants en homes. Es troba en el cromosoma X. XX Xxh XhXh XY XhY


Activitat 10 Drosophila melanogaster XX XwX XwXw XY XwY

Mascle: 50% normal/ 50% white Femella: 100% normals


Activitat 2 Recessiu aa x aa a

(Dominant) AA Aa aa

a

a No pot ser recessiu, perque sols tindrien fills nans.

(Recessiu) AA Aa aa

b)

c) Normal: ¼ Acondroplàstic: ¾

Si la parella te 2 descendents, quina probabilitat hi ha que isca un de cada? Probabilitat d'un nan: ¾ = 75% 0,75 x 0,25= 0,1875= 18,75% Probabilitat d'un normal: ¼ = 25% Probabilitat d'un nan i un normal: 18,75%


Activitat 3 a) Pp x pp pp b) Pp x Pp pp c) Pp

x

pp

Pp

Activitat 5 a) IAIA IA i IBIB Ibi IAIB ii b)

Grup A: ¼ Grup B: ¼ Grup AB: ¼ Grup O: ¼ c)

PP Pp pp


d)

e)

Activitat 6 a) P GG x

gg

G

g

GG Gg gg

Gg

BB Bb bb

F1

Gg

F1 Gg

x

G g

G

g

GG Gg Gg gg 556 x 他 = 417 b) P GGBB

x

ggbb

GB F1

gb GgBb

F1 GgBb

x

GB Gb gB gb

GB

GgBb GB Gb gB gb

Gb

gB

gb

GB

GGBB GGBb

GgBB GgBb

Gb

GGBb GGbb

GgBb

Ggbb

gB

GgBB GgGb

ggBB

ggBb

gb

GgBb Ggbb

ggBb

ggbb


Groc-Llis: 9/16 Groc-Rugós:3/16 Verd-Llis:3/16 Verd-Rugós:1/16 3584 x 1/16 = 224 c) GgBb

x

ggbb

GB Gb gB gb

gb

Activitat 8 XX

XY

XX

XX

XY XY

XY a) Pot ser l'avi o avia matern. b) Si. Es segur perque el cromosoma Y prové de l'avi. c) No. Perque de la mare hereta el cromosoma X. Activitat 9 a) Xxhaa x

XYAa

AA Aa aa

XhYaa b) Xxhaa

x

Xa Xha

XYAa

XX XhX XhXh

XA Xa YA Ya

XY XhY XA

Xa

YA

Ya

Xa

XXAa

XXaa

XYAa

XYaa

Xha

XhXAa

XhXaa

XhYAa

XhYaa

Normals 2 caràcters- ½ Cegues No hemofíliques- ½ Normal 2 i Normal 2 = ¼ = 0,25 = 25%

- ¼ Cec hemofílic - ¼ Cec no hemofílic - ¼ Normal hemofílic - ¼ Normal no hemofílic


Llibreta bio hum  

Llibreta bio hum 2009-2010

Advertisement