Page 1

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2014


PADROADO FUNDACIÓN MARCO

MARCO Museo de Arte Contemporánea de Vigo

Memoria anual 2014

Concello de Vigo Xunta de Galicia Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

Propietario Excmo. Concello de Vigo Proxecto financiado pola Unión Europea (FEDER) Programa INTERREG II España-Portugal

Deseño e maquetación Marta Fernández Caballero

Director Iñaki Martínez Antelo

Alejandra Manzano, p. 109 Ángel Faraldo. Cortesía Festival Vertixe Experimenta, p. 136, 143 Antía Cal, p. 81, 163 Carlota Rey, p. 104, 107 Cortesía Avogados Novos Vigo, p. 13 Cortesía EISV, p. 14 Cortesía Festival Primavera do Cine, p. 150 Cortesía Montenoso, p. 75 Enrique Touriño, p. 40, 45, 47, 57-58 i., 194 Iria F. Mouriz, p. 158, 161-162, 164165 Janite, p. 11, 18-20, 23-26, 28, 30, 33, 35, 37-38, 45, 124, 127, 168, 170, 173 Janite. Cortesía Imaxinasons, p. 140141 J.V. Landín/Atlántico Diario, p. 72 s. Joan Morera Arbones. Cortesía revista Plétora, p. 152, 157 José Pintado, p. 110, 112, 114 Manuel G. Vicente, p. 50, 55 Margarida Ribeiro, p. 132 Marta G. Brea/Faro de Vigo, p. 90-91 Marta Viana, p. 128, 131 Nuria Buyo, p. 116, 118, 119, 120, 122-123 Olalla Lojo. Cortesía Festival SINSAL, p. 144-145 Pablo Fidalgo, p. 66 Paul Guy, p. 135 Pilar Souto, p. 56, 58 s., 59 Ricardo Grobas/Faro de Vigo, p. 62-63 Rosa Alonso Ocaña, p. 7 © das outras fotos, os autores

Padroado Presidente de honra D. Alberto Núñez Feijóo Presidente D. Abel Caballero Álvarez Vicepresidente D. Cayetano Rodríguez Escudero Vogais D. Francisco Xabier Alonso Pérez Dª. Carlota Álvarez Basso Dª. María José Bravo Bosch Dª. Raquel Díaz Vázquez (ata o 26/09/2014) D. Santos Héctor Rodríguez Díaz (dende o 02/10/2014) Dª. Mª. Carmen Martínez Ínsua D. Roberto Relova Quinteiro Dª. Begoña Torres González Secretario D.ª José Riesgo Boluda Director D. Iñaki Martínez Antelo

Xerente Martiño Nogueira Canle Responsable de Exposicións Agar Ledo Arias Técnico de Montaxe Paul Edward Guy Responsable de Comunicación Marta Viana Tomé Asistente Dpto. Comunicación Pilar Souto Soto Secretaría de Dirección Patricia Verdial Garay Administración Alberto Abal García Biblioteca-Centro de Documentación Iria Fernández Mouriz

Revisión textos Patricia Verdial Garay Fotografías:ÍNDICE


PRESENTACIÓN

PRESIDENTE FUNDACIÓN MARCO 8 | DIRECTOR MARCO 10

A INSTITUCIÓN

FUNDACIÓN MARCO/ 14 | REUNIÓNS DE PADROADO 15

EXPOSICIÓNS

EXPOSICIÓNS TEMPORAIS X | EXPOSICIÓNS TEMPORAIS/ CICLO MATERIAL MEMORIA 66 | EXPOSICIÓNS TEMPORAIS/ ACTIVIDADES PARALELAS 74 | EXPOSICIÓNS TEMPORAIS/ CONVOCATORIAS E PROXECTOS 78 | PUBLICACIÓNS 80 | SELECCIÓN PRENSA 81

ACTIVIDADES

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 94 | OBRADOIROS INFANTÍS E ACTIVIDADES PARA FAMILIAS 98 | CURSOS PARA ADULTOS 104 | OBRADOIROS EIDOS DA IMAXE 110 | DÍA INTERNACIONAL DO MUSEO 116 | XORNADAS DE PORTAS ABERTAS 124 | FESTA XII ANIVERSARIO 128 | MARCO ESCENA 132 | CONCERTOS E FESTIVAIS 136 | PROGRAMACIÓN AUDIOVISUAL 146 | CESIÓN E ALUGUER DE ESPAZOS 152 | BIBLIOTECA-CENTRO DOCUMENTACIÓN 158

AGRUPACIÓN DE AMIGOS DO MARCO

TEXTO PRESIDENTA AAM 168 | CALENDARIO DE ACTIVIDADES 170 | LISTA DE MEMBROS 178

OS DATOS

INFORME ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO 186 | CIFRAS DE VISITANTES 189 | COLABORACIÓN CON OUTRAS ENTIDADES 190 | PERSOAL 194 | OUTROS SERVIZOS 197


PRE PORTADA “PRESENTACIÓN” SEN TA CIÓN PRESIDENTE DA FUNDACIÓN 8 DIRECTOR DO MARCO 10ABEL CABALLERO ÁLVAREZ | ALCALDE DE VIGO

PRESIDENTE FUNDACIÓN MARCO

Non é casualidade que, un ano máis, institucións culturais das máis diversas índoles e orixes teñan confiado no MARCO, Museo de Arte Contemporánea de Vigo, como axente colaborador co que coproducir exposicións da máis alta calidade e, deste xeito, afianzar a súa traxectoria de cara ao futuro. Non é casualidade que unha mostra como Eidos da imaxe, froito da colaboración entre o Museo e a Universidade a través do Proxecto Baliza, representara unha oportunidade única de avanzar na integración da arte como criterio de excelencia, e un paso máis na exploración e visibilidade do binomio arte-ciencia, no contexto dun programa de actuacións promovido dende a Facultade de Belas Artes e o Campus do Mar da Universidade de Vigo, do que esta mostra foi parte esencial. Non é casualidade que, cun ollo sempre no futuro, o MARCO siga a poñer especial énfase na creación dunha masa crítica entre a xen-

8|

MARCO MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEA DE VIGO

te miúda, nomeadamente con programas de visitas e obradoiros relacionados coas exposicións temporais e actividades específicas para alumnado de todos os niveis de educación. Un museo aberto, dinámico e divertido. Tampouco é casualidade que, o director do MARCO, e todo o seu equipo, continúen na procura dunha ambiciosa programación que eleve, ano tras ano, os estándares de calidade e rigor dunha institución de arte contemporánea, sempre co apoio do seu equipo e a silente e valiosa labor da presidenta da Agrupación de Amigos do MARCO, Daniela Sarraino, que coa súa enerxía e ilusión consegue atraer maior respaldo e excelencia ao museo da nosa cidade. Nunha cidade sempre en marcha, que camiña cara adiante, ano tras ano, o MARCO segue facendo Vigo, facendo cidade. Porque no MARCO de Vigo, nada acontece por casualidade.


PRESENTACIÓN

Abel Caballero Álvarez Presidente Fundación MARCO Alcalde de Vigo

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2014 |

9


IÑAKI MARTÍNEZ ANTELO

DIRECTOR MARCO MUSEO ARTE CONTEMPORÁNEA DE VIGO

Moitas veces pensamos nos grandes nomes da creación artística internacional como figuras inaccesibles, cuxas pezas só nos é posible admirar en grandes cidades afastadas da nosa contorna e do noso día a día. Na súa función de divulgación do coñecemento artístico actual, o MARCO quere servir de ponte e deste xeito achegar á cidadanía viguesa obras destes artistas por medio das coproducións entre diferentes institucións de referencia internacional. Exemplo do anterior foi a mostra que deu inicio ao noso calendario de programación para o ano 2014, “Historia. Miradas de artistas”, producida por PHotoEspaña coa colaboración de Hôtel des Arts, Toulon. Por outra banda, o proxecto de residencia artística “Permanent Expedition”, fixo posible unha colaboración con nomadenetappe/Kunst und Theorie, centro de produción e exhibición de obras de novos artistas de Linz, Austria. Neste programa —completamente financiado por diferentes

10 |

MARCO MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEA DE VIGO

organismos austríacos— participaron dez artistas que traballan no ámbito da arte sonora, radiofónica, instalación, vídeo, e arte conceptual, que crearon obras específicas durante un período de residencia na cidade de Vigo. Dende o punto de vista institucional e de colaboración entre distintos ámbitos creativos, o proxecto “Eidos da Imaxe. Grafías dos feitos e do pensamento” marcou un antes e un despois na posibilidade de establecer un vínculo entre a Universidade de Vigo e o Museo, entre o eido museístico e o mundo académico e científico, que confiamos poida continuar arraigándose no futuro. Un dos grandes retos expositivos en 2014 chegou da man de “SCORE. O espazo entre imaxe e son”, que tomou como eixo central os diferentes significados do termo score como medio para navegar a través dunha serie de obras de cinema e vídeo e que, no caso dalgunhas das obras presentes, levou o museo aos seus límites


PRESENTACIÓN

técnicos e espaciais con obras de grande formato que ocuparon as salas do noso centro. Meses despois, no último cuadrimestre, a mostra de Ignacio Uriarte “Uns e ceros” poñía o broche de ouro a un ano no que puidemos manter a máis alta calidade na nosa programación, feito do que nos sentimos sinceramente moi satisfeitos. Este Museo, que vive, crea e soña cun mundo tan palpitante como o que nos toca vivir, segue a ser posible grazas ao respaldo das nosas entidades fundadoras: Concello de Vigo, Xunta de Galicia e Ministerio de Cultura y Deporte. A elas dedícolles o meu máis sincero agradecemento en calidade de director do Museo de Arte Contemporánea de Vigo. E a todas as persoas que ano tras ano seguides asistindo ilusionadas á nosa —á vosa— casa porque, a fin de contas, é a vós a quen nos debemos como verdadeiros protagonistas. Iñaki Martínez Antelo Director MARCO, Museo de Arte Contemporánea de Vigo

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2014 |

11


INS TITU CIÓN PADROADO DA FUNDACIÓN 14 REUNIÓNS DE PADROADO 15PADROADO DA FUNDACIÓN PROPIETARIO: CONCELLO DE VIGO | PROXECTO COFINANCIADO POLA UNIÓN EUROPEA (FEDER) | PROGRAMA INTERREG II ESPAÑAPORTUGAL | DATA DE ACTA FUNDACIONAL: 22 DE OUTUBRO DE 2002

FUNDACIÓN MARCO Concello de Vigo Xunta de Galicia Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

MEMBROS DO PADROADO DA FUNDACIÓN MARCO 2014 Presidente de honra D. Alberto Núñez Feijóo Presidente D. Abel Caballero Álvarez Vicepresidente D. Cayetano Rodríguez Escudero Secretario D. José Riesgo Boluda 14 |

MARCO MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEA DE VIGO


INSTITUCIÓN

Vogais Polo Concello de Vigo Dª. Raquel Díaz Vázquez (ata o 26/09/2014) D. Santos Héctor Rodríguez Díaz (dende o 02/10/2014) D. Francisco Xabier Alonso Pérez D. Roberto Relova Quinteiro Pola Xunta de Galicia Dª. Mª. Carmen Martínez Ínsua Dª. María José Bravo Bosch Polo Ministerio de Cultura Dª. Begoña Torres González Padroa de honra Dª. Carlota Álvarez Basso Director MARCO D. Iñaki Martínez Antelo

REUNIÓNS DE PADROADO Lugar Sala de Padroado, 2º andar MARCO, Museo de Arte Contemporánea de Vigo Reunión XXXV Data: 26/06/2014 Reunión XXXVI Data: 02/10/2014 Reunión XXXVII Data: 16/12/2014 MEMORIA DE ACTIVIDADES 2014 |

15


EXPOSI CIÓNS


EXPOSICIÓNS TEMPORAIS

HISTORIA MIRADAS DE ARTISTAS 18 | EIDOS DA IMAXE 28 | SCORE. O ESPAZO ENTRE IMAXE E SON 40 | IGNACIO URIARTE. UNS E CEROS 50 | PERMANENT EXPEDITION 60

EXPOSICIÓNS TEMPORAIS/CICLO MATERIAL MEMORIA MATERIAL MEMORIA. Ciclo de artes escénicas 66

EXPOSICIÓNS TEMPORAIS/ACTIVIDADES PARALELAS

montenoso. ENCONTROS COMÚNS SITUADOS 74 | PROXECCIÓN DO FILME ROBINSON IN RUINS, DE PATRICK KEILLER 76

EXPOSICIÓNS TEMPORAIS / CONVOCATORIAS E PROXECTOS

‘A VOZ DO TRADUTOR’, DE MARTIN WALDMEIER 78

PUBLICACIÓNS 80 SELECCIÓN DE PRENSA 81


PRIMEIRO ANDAR


HISTORIA. MIRADAS DE ARTISTAS

EXPOSICIÓNS TEMPORAIS

DATAS: 7 febreiro – 25 maio 2014 LUGAR: salas de exposición do primeiro andar COMISARIA: Oliva María Rubio PRODUCIÓN: Coa colaboración de: Hôtel des Arts, Toulon ARTISTAS: Eric Baudelaire | Mohamed Bourouissa | Luc Delahaye | Shai Kremer | Cristina Lucas | Eduardo Nave | Paola De Pietri | Paolo Ventura

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2014 |

19


A través de oito artistas que traballan coa fotografía, o vídeo e a instalación, a exposición ‘HISTORIA. MIRADAS DE ARTISTAS’ formulaba diversas miradas, diversos modos de aproximarse aos feitos históricos, tanto do presente coma do pasado. A todos eles lles xunta o desexo de reflexionar sobre os devanditos acontecementos pero o fan dende unha postura distanciada, que ten máis que ver coa do artista que coa do fotógrafo de prensa ou de reportaxe. A maio-

20 |

MARCO MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEA DE VIGO

ría destes artistas traballan con imaxes construídas —apelando a ese “facer imaxes” que sinala Hans Belting na súa Antropología de la imagen—, e con iso poñen en dúbida o carácter demostrativo ou indexal do medio fotográfico. En varios destes autores percibimos unha sensibilidade especial cara aos conflitos bélicos que laceraron a historia do século XX, e outros de máis actualidade, pero o seu achegamento é sempre indirecto, e aínda tratándose de acontecementos do presente, algúns fano mes-


EXPOSICIÓNS TEMPORAIS

mo sen saír dos seus talleres. En ningún caso os seus traballos son ou pretenden ser documentos desas realidades, pero, dende esa postura distanciada, achegan outros puntos de vista, outros modos de aproximarse e de ver a realidade, de mirar e representar o mundo, nun tempo en que as vellas tradicións e as etiquetas —reportaxe, documental, fotoxornalismo— están a ser constantemente postas en cuestión; nun tempo en que a fotografía deixou de ser considerada como portadora da verdade; nun tempo no que as fronteiras entre realidade e fic-

ción se fan cada vez máis borrosas. En conxunto, as obras reunidas nesta exposición formulaban cuestións sobre os diversos modos de representación da realidade e poñían en evidencia, de xeito sutil e distanciado, as pegadas, feridas e cicatrices deixadas pola historia, nun mundo convulso no que as certezas desapareceron e as fronteiras entre a realidade e a ficción se esvaecen cada día máis.

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2014 |

21


ARTISTAS

ERIC BAUDELAIRE (Salt Lake City, EUA, 1973; vive e traballa en París) MOHAMED BOUROUISSA (Blida, Alxeria, 1978; vive e traballa en París) LUC DELAHAYE (Tours, Francia, 1960; vive e traballa en París) SHAI KREMER (Kibboutz Gaash, Israel, 1974; vive e traballa en Nova York e Tel Aviv, Israel) CRISTINA LUCAS (Xaén, España, 1973; vive e traballa en Madrid e Ámsterdam) EDUARDO NAVE (Valencia, España, 1976; vive e traballa en Madrid) PAOLA DE PIETRI (Reggio Emilia, Italia, 1960; vive e traballa en Reggio Emilia) PAOLO VENTURA (Milán, Italia, 1968; vive e traballa en Nova York)

22 |

MARCO MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEA DE VIGO


EXPOSICIÓNS TEMPORAIS


ITINERANCIA 24 |

MARCO MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEA DE VIGO


HÔTEL DES ARTS, CENTRE D’ART DU CONSEIL GÉNÉRAL DU VAR, TOULON (outubro 2013 – xaneiro 2014) MARCO, MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEA DE VIGO (febreiro – maio 2014)

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2014 |

25EXPOSICIÓNS TEMPORAIS


PRIMEIRO ANDAR


EIDOS DA IMAXE

GRAFÍAS DOS FEITOS E DO PENSAMENTO

EXPOSICIÓNS TEMPORAIS

DATAS: 6 xuño – 12 outubro 2014 LUGAR: salas de exposición do primeiro andar COMISARIO: Alberto Ruiz de Samaniego COORDINADOR: José Manuel Mouriño PRODUCIÓN: MARCO, Museo de Arte Contemporánea de Vigo / Proxecto Baliza | Facultade de Belas Artes de Pontevedra | Universidade de Vigo El proyecto Baliza está financiado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en el marco del Subprograma de Fortalecimiento CEI 2011.

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2014 |

29


Sempre existiu un vínculo entre a arte e o coñecemento ou o saber científico. Pero ademais, na nosa modernidade técnica, moitos dos resultados e procedementos do coñecemento científico dependen en boa medida da súa visualización e construción en imaxes. A miúdo, a proba física destes procesos de experimentación, a súa proba experimental tanxible, desemboca na imaxe. Este proxecto expositivo mostra como artistas e investigadores comparten a necesidade de obter resolucións gráficas e figurativas dos acontecementos ou dos feitos físicos do mundo. 30 |

MARCO MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEA DE VIGO

‘EIDOS DA IMAXE. GRAFÍAS DOS FEITOS E DO PENSAMENTO’ foi froito da colaboración entre o MARCO, Museo de Arte Contemporánea de Vigo, e a Universidade de Vigo. O Proxecto BALIZA, desenvolvido na Facultade de Belas Artes de Pontevedra e integrado en Campus do Mar. Knowledge in Depth, forma parte dun programa de internacionalización e a creación de estruturas estables capaces de conxugar o mundo universitario co territorio, a administración cívica, a sociedade civil e o mundo empresarial. O obxectivo é deseñar un plan de actuación a medio prazo relativo á investigación no campo das Belas Artes. Mostrar que arte e ciencia non están tan se-


EXPOSICIÓNS TEMPORAIS

paradas como podemos pensar foi un dos obxectivos da exposición. A historia da cultura occidental está chea de exemplos que mostran os vínculos entre un sistema de percepción e medida técnico, e a imaxe plástica. Tanto no plano científico como no artístico, existen determinados procesos de investigación que precisan da súa manifestación en forma de imaxe. A partir desta idea, esta mostra colectiva reunía traballos desenvolvidos por grupos de investigación científica da Universidade, artistas da Facultade de Belas Artes, e varios creadores invitados. Todos eles expoñían nun plano de igualdade os seus procesos de investiga ción en torno ás imaxes.

O proxecto concibiuse segundo sete vías de desenvolvemento, que se correspondían coa montaxe da exposición nas salas do MARCO: Morfografías, Xeografías, Cronografías, Anatomografías, Micrografías, Macrografías e Espectrografías. En cada unha das seccións incluíronse, xunto ás obras de artistas e investigadores, materiais históricos e pezas documentais que funcionaban como modelos e principios de uso da imaxe-signo, e mostras de procesos experimentais contemporáneos.

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2014 |

31


PARTICIPANTES

RAMIRO ÁLVAREZ CLAVERO (Servizo de Teledetección, CACTI, UVigo) |

ALESSANDRO BENEDETTI

(Departamento de Física Aplicada, CACTI, UVigo) |

LORETTO BLANCO SALGUEIRO (Facultade de BBAA, UVigo) |

FERNÁNDO CASÁS (Facultade de BBAA, UVigo) |

MARÍA CASTELLANOS VICENTE (Facultade de BBAA, UVigo) | JONH COPLANS |

CHRISTIAN GARCÍA BELLO (Facultadede BBAA, UVigo) |

FERNÁNDO GARCÍA CORREA | FRAN HERBELLO e MANUEL SANDÓN (Facultade de BBAA, UVigo) |

YOLANDA HERRANZ PASCUAL (Facultade de BBAA, UVigo) |

ANNE HEYVAERT (Facultade de BBAA, UVigo) |

JUAN FERNANDO DE LAIGLESIA (Facultade de BBAA, UVigo) | ELENA LAPEÑA (Facultade de

ROMÁN CORBATO (Facultade de BBAA, UVigo) |

SANTIAGO FRAGA (Instituto Español de Oceanografía, Centro Oceanográfico de Vigo) |

SILVIA GARCÍA (Facultade de

BBAA, UVigo) |

BBAA, UVigo) |

JUAN LOECK (Facultade de BBAA, UVigo) |

LOLA MARAZUELA e PACO MESA | JUAN CARLOS MAENA (Facultade de BBAA, UVigo) |

32 |

MARCO MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEA DE VIGO


EXPOSICIÓNS TEMPORAIS

GONZALO MÉNDEZ MARTÍNEZ e AIDA OVEJERO (Departamento de Xeociencias Mariñas e O. T., UVigo) |

BEATRIZ MOURIÑO e DENISE MCGILLICUDDY (Departamento de Ecoloxía e Bioloxía Animal, UVigo / Woods Hole Oceanographic Institution, EUA) |

ARTURO MOYA |MÓNICA ORTUZAR (Facultade de BBAA, UVigo) | JUAN J. PASANTES, CONCEPCÓN PÉREZ-GARCÍA e PALOMA MORÁN (Departamento de Bioquí-

mica, Xenética e Inmunoloxía, UVigo)

PEREJAUME | IGNACIO PÉREZ-JOFRE (Facultade de BBAA, UVigo) |

RUBÉN RAMOS BALSA | FRANCISCO DE SALES COVELO

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2014 |

33


CARMEN SERRA RODRÍGUEZ

(Servizo de Nanotecnoloxía e Análises de Superficies, CACTI, UVigo)

ANA SOLER (Facultade de BBAA, UVigo) |

JESÚS S. TRONCOSO (Departa-

mento de Ecoloxía e Bioloxía Animal, UVigo) |

GRUPO ECOLOXÍA PESQUEIRA (Instituto de Investigacións Mariñas de Vigo, IIM-CSIC) |

GRUPO DE INVESTIGACIÓN XM1 (Irene Alejo, Susana Costas,

Guillermo Francés, Rita González-Villanueva, Miguel A. Nombela, Marta Pérez-Arlucea, Corinne Pérez-Estévez - Departamento de Xeociencias Mariñas, UVigo) |

GRUPO TECNOLOXÍAS MULTIMEDIA (Centro Tecnolóxico AtlanTIC, UVigo)

34 |

MARCO MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEA DE VIGO


EXPOSICIÓNS TEMPORAIS


ACTIVIDADES PARALELAS OBRADOIRO

OBRADOIRO

‘IMAXE CIENTÍFICA: REPRESENTACIÓN E ABSTRACCIÓN’

‘IMAXES DA ARTE. IMAXES DO COÑECEMENTO. DESPRAZAMENTOS E SINTONÍAS ENTRE A INVESTIGACIÓN ARTÍSTICA E A CIENTÍFICA’

Coordinador: José Pintado Valverde (Instituto de Investigacións Mariñas-CSIC) Datas: martes 30 setembro, mércores 1 e xoves 2 de outubro Lugar: salón de actos e salas de exposición do 1º andar Participantes: Clara Cerviño (ilustradora científica e estudante de doutoramento da Universidade de Aveiro, Portugal); Sonia Valladares (IIM-CSIC); Isabel Teixeira (IIM-CSIC); Diego Germade (arquitecto, doutorando da Facultade de BB.AA., UVigo)

36 |

MARCO MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEA DE VIGO

Actividade do Programa de Doutoramento Campus do Mar e Belas Artes Coordinadores: Alberto Ruiz de Samaniego e Juan Carlos Meana (Facultade de BB.AA., UVigo) Datas: martes 7, mércores 8 e venres 10 de outubro Lugar: salón de actos e salas de exposición do 1º andar Participantes: Juan Pimentel (CSIC); Juan Loeck (Facultade de BB.AA., UVigo); Jesús S. Troncoso (Dpto. Ecoloxía e Bioloxía Animal, UVigo); Irene Alejo (Departamento Xeociencias Mariñas, UVigo); Román Corbato (arquitecto, doutorando da Facultade de BB.AA., UVigo)


EXPOSICIÓNS TEMPORAIS

OBRADOIROS INFANTÍS DE VERÁN ‘ARTE/con/CIENCIA’ Para nenos/as a partir de 3 anos, sós ou acompañados de persoas adultas Datas: do 8 de xullo ao 1 de agosto de 2014 Lugar: Laboratorio das Artes (1º andar), salas de exposición, e outros lugares da contorna

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2014 |

37EXPOSICIÓNS TEMPORAIS


PLANTA BAIXA


SCORE

O ESPAZO ENTRE IMAXE E SON

EXPOSICIÓNS TEMPORAIS

DATAS: 11 xullo 2014 – 11 xaneiro 2015 LUGAR: salas de exposición da planta baixa COMISARIAS: Sarra Brill e Anna Cestelli Guidi PRODUCIÓN: MARCO, Museo de Arte Contemporánea de Vigo

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2014 |

41


SCORE foi unha mostra de produción propia que abordaba a relación entre imaxe e son, un proxecto expositivo que xoga con diferentes significados do termo score como medio para navegar a través dunha serie de obras de cinema, vídeo, e instalacións. Dende o cinema experimental a obras conceptuais baseadas no cinema narrativo, e traballos que prestan especial atención á gramática do son e da imaxe en movemento, a exposición reunía un conxunto de obras de 18 artistas de distintas xeracións, dende os anos setenta ata a actualidade. 42 |

MARCO MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEA DE VIGO

A mostra pretendía dirixir a fascinación polo son e a arte sonora cara ao contexto da imaxe en movemento. Tomar o termo score como marco físico, conceptual e estrutural, axúdanos a observar os fins aparentemente dispares da produción artística no cinema e no vídeo, e o xeito en que estas obras abordan a relación entre imaxe e son. Os múltiples significados da palabra — score como corte ou rabuño, como banda sonora, e como partitura musical— permiten xustapoñer diversas prácticas artísticas


EXPOSICIÓNS TEMPORAIS

que, dentro do extenso ámbito do cinema, se centran nas relacións entre imaxe e son. O xesto de cortar ou rabuñar está presente nunha morea de formas do cinema experimental —onde o celuloide é manipulado fisicamente— así como no esencial proceso de montaxe, mentres que a idea de score como partitura musical nos pon en relación coa nosa experiencia do cinema e a nosa comprensión da banda sonora: diálogo, son e música. Fronte ao hábito de considerar imaxe e son como un todo orgánico,

as obras presentes nesta exposición poden ser observadas en relación co que Michel Chion denomina “contrato audiovisual”, no que ambas as dúas percepcións —visual e auditiva— están en constante negociación. A través das súas afinidades e diverxencias, as obras resoaban entre si e construían unha xeometría inesperada de relacións que estruturaba a propia exposición como unha partitura, na que o ritmo e os tons de imaxe e son sacan á luz todo o potencial da arquitectura panóptica do MARCO.

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2014 |

43


ARTISTAS MERIS ANGIOLETTI (Bérgamo, Italia, 1977; vive e traballa en París e Milán) MARTIN ARNOLD (Viena, Austria, 1959; vive e traballa en Viena) EUGÈNIA BALCELLS & EUGENI BONET (Barcelona, 1943; vive e traballa en Nova York e Barcelona / Barcelona, 1954; vive e traballa en Barcelona) GUY BEN NER (Ramat Gan, Israel, 1969; vive e traballa en Tel Aviv) Manon de Boer (Kodaicanal, India, 1966. Artista neerlandesa, vive e traballa en Bruxelas) TONY CONRAD (New Hampshire, Estados Unidos, 1940; vive e traballa en Nova York) KEREN CYTTER (Tel Aviv, Israel, 1977; vive e traballa en Nova York) ANNA FRANCESCHINI (Pavía, Italia, 1979; vive e traballa en Roma) DOUGLAS GORDON (Glasgow, Reino Unido, 1966; vive e traballa en Berlín e Glasgow) RAGNAR KJARTANSSON (Reykjavík, Islandia, 1976; vive e traballa en Reykjavík)

44 |

MARCO MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEA DE VIGO


EXPOSICIÓNS TEMPORAIS

ANNIKA LARSON (Estocolmo, Suecia, 1972; vive e traballa en Berlín) CHRISTIAN MARKLAY (San Rafael, California, EUA, 1955; vive e traballa en Nova York e Londres) DÓRA MAURER (Budapest, Hungría, 1937; vive e traballa en Budapest) JACOPO MILIANI (Florencia, Italia, 1979; vive e traballa en Milán) LIS RHODES (Londres, Reino Unido, 1942; vive e traballa en Londres) MANUEL SAIZ (Logroño, 1961; vive e traballa en Berlín) DIEGO SANTOMÉ (Vigo, 1966; vive e traballa en Nigrán, Pontevedra) ZIMMERFREI (Colectivo de artistas fundado en Bolonia, Italia, en 2000. Con sede en Bolonia e en Bruxelas) [Massimo Carozzi (1967, Massa, Italia), Anna de Manincor (1972, Trento, Italia), Anna Rispoli (1974, Bassano del Grappa, Italia)]

MARCO MEMORIA DE ACTIVIDADES 2014 |

45


ACTIVIDADES PARALELAS 46 |

MARCO MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEA DE VIGO


EXPOSICIÓNS TEMPORAIS

SCORE. EXPOSICIÓN BIBLIOGRÁFICA E DIXITAL 11 xullo 2014 – 11 xaneiro 2015 Biblioteca-Centro de documentación (1º andar)

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2014 |

47EXPOSICIÓNS TEMPORAIS


PRIMEIRO ANDAR


UNS E CEROS

IGNACIO URIARTE

EXPOSICIÓNS TEMPORAIS

DATAS: 24 outubro 2014 - 25 xaneiro 2015 LUGAR: salas de exposición do primeiro andar COMISARIO: Juan Canela PRODUCIÓN: MARCO, Museo de Arte Contemporánea de Vigo

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2014 |

51


O traballo de Ignacio Uriarte toma como punto de partida a súa anterior ocupación na oficina dunha gran multinacional, para circundar cuestións relativas á rutina laboral. Cunha estética minimalista e conceptual, desenvolve unha práctica meticulosa, incisiva e ás veces obsesiva, na cal as palabras ou o narrativo son convidados estraños, e o performativo en cambio é protagonista a través de actores como o xesto, o material utilizado, a distancia, a repetición ou o tempo.

52 |

MARCO MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEA DE VIGO

Uns e ceros tomaba o seu título da obra do mesmo nome: unha serie de follas A4 sobre as cales uns e ceros se escriben de xeito aleatorio con diferentes modelos de máquina de escribir, intentando emular a linguaxe dixital a través dun balbucido indescifrable. Para a produción desta obra, Uriarte contou oa colaboración de Colección Sirvent, que reúne uns 3.500 modelos históricos, das que 160 foron seleccionadas e utilizadas en función das súas características técnicas, tintas e tipografías.


EXPOSICIÓNS TEMPORAIS

A partir desta peza articulábase un diálogo co resto de obras en exposición, que emerxen unha vez máis dende a rutina laboral, poñendo a énfase no ámbito do traballo cultural e o impacto do dixital en todo iso. Nunha referencia directa espazo-temporal, a mostra de Vigo pechábase coa obra en vídeo Rolling Credits (2014), que presenta, dun xeito similar aos títulos de crédito cinematográficos, a estrutura laboral do MARCO dende a súa creación a finais de 2002.

Utilizando formatos que mesturan o analóxico co dixital e unha linguaxe binaria —branco e negro, luz e sombra, positivo e negativo—, este conxunto de obras conformaba unha exposición que, en palabras do comisario, ‘destila un aire un tanto nostálxico, un intento de resistencia ao inevitable’.

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2014 |

53


SOBRE

O ARTISTA Ignacio Uriarte nace en 1972 en Krefeld, Alemaña, e críase alí. De 1992 a 1995 estuda Administración de Empresas en Madrid e Mannheim e traballa a partir de entón para empresas como Siemens, Canon, Interlub e Agilent Technologies en Alemaña, España e México. Tamén estuda artes audiovisuais en Guadalaxara, México (1998 a 2001). A partir do ano 2003 inicia a súa traxectoria artística, dedicándose dende entón ao que denomina ‘arte de oficina’. De 2004 a 2006 é artista residente en Hangar, Barcelona. Dende 2007 vive e traballa en Berlín.

www.ignaciouriarte.com

54 |

MARCO MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEA DE VIGO


EXPOSICIÓNS TEMPORAIS


ACTIVIDADES PARALELAS 56 |

MARCO MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEA DE VIGO


EXPOSICIÓNS TEMPORAIS

‘IMAXES CRUZADAS’ VISITAS E OBRADOIROS PARA ESCOLARES E ACTIVIDADES PARA PÚBLICO FAMILIAR Do 11 outubro ao 19 decembro 2014 Lugar: salas de exposición e Laboratorio das Artes (1º andar)

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2014 |

57EXPOSICIÓNS TEMPORAIS


SALÓN DE ACTOS/

ESPAZOS DO VESTÍBULO

60 |

MARCO MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEA DE VIGO


PERMANENT EXPEDITION

EXPOSICIÓNS TEMPORAIS

DATAS: 23 de xullo - 31 de agosto 2014 FASE 1 Produción-taller: do 16 ao 23 de xullo FASE 2 Exposición aberta ao público: do 24 de xullo ao 31 de agosto LUGAR: salón de actos e outros espazos do vestíbulo PRODUCIÓN: nomadenetappe | Kunst und Theorie Programa ‘LinzEXPOrt’, Linz Kultur, City of Linz, Austria CO APOIO DE: Bundeskanzleramt Österreich, Section Art (Austria) | Municipal Department of Arts and Culture, Linz (Austria) | Regional Department of Arts and Culture, Upper Austria | Foro Cultural de Austria en España COLABORAN: Sinsalaudio | Escoitar.org

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2014 |

61


‘PERMANENT

EXPEDITION’ foi un proxecto de residencia artística, encadrado na convocatoria ‘LinzExport’ da cidade de Linz (Austria), e producido por nomadenetappe / Kunst und Theorie, centro de produción e exhibición de obras de novos artistas fundado en 2009 en Linz. Ademais do seu espazo expositivo, a asociación funciona como lugar de intercambio de experiencias e oportunidades para desenvolver a súa práctica artística nun contexto internacional e interdisciplinar, mediante programas de intercambio con socios internacionais, como foi o caso deste proxecto realizado dentro da convocatoria ‘Linz Export’, e en colaboración co MARCO. O título do proxecto aludía ao seu carácter experimental, similar ao dunha misión de investigación científica. Tal como o nome suxire, ‘Permanent Expedition’ ten que ver coa idea de exploración continua, concibindo a vida diaria do taller e as excursións a lugares do ámbito como espazos de laboratorio e de experimentación. 62 | MARCO MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEA DE VIGO

Dez artistas —do ámbito da arte sonora, radiofónica, instalación, vídeo, e arte conceptual— crearon obras específicas durante un período de oito días na cidade de Vigo. O proxecto tivo lugar no salón de actos e outros espazos do vestíbulo— e desenvolveuse en dúas fases. Durante o período de residencia (do 16 ao 23 de xullo) os artistas transformaron o lugar nun taller de produción, que a partir do 24 de xullo se abriu ao público, coa presentación das obras e resultados do taller en formato de exposición colectiva. As obras exhibidas utilizaban diferentes formatos, como a foto-ficción, a instalación sonora e a performance. A inauguración no MARCO continuou cun encontro aberto no espazo de Alg-a Lab en Valadares, que contou cunha sesión de improvisación a cargo dos artistas sonoros Andreas Kurz (Washer) e Enrique Tomás, participantes no proxecto, e o artista visual Horacio González, audiovisuais, e df set a cargo de Carina Posse e Dj Son.


EXPOSICIÓNS TEMPORAIS

ARTISTAS

SUSANNA FLOCK WASHER [ANDREAS KURZ] ENRIQUE TOMÁS KATHARINA LOIDL SUN OBWEGESER DORIS PRLIC THUS & HENCE [JAKOB DIETRICH/ KAI MAIER-ROTHE] EKW 14,90 [MARLIES STÖGER, ANDRE TSCHINDER, CHRISTOPH RATH] LEONARD MÜLLNER

MARCO MEMORIA DE ACTIVIDADES 2014 |

63EXPOSICIÓNS TEMPORAIS


PLANTA BAIXA


Programa de artes escénicas e cine

MATERIAL MEMORIA

EXPOSICIÓNS TEMPORÁIS/CICLO MATERIAL MEMORIA

Exposición VERANEANTES [2013-2014] A mostra VERANEANTES incluíu, como parte integrante da exposición, un programa de artes escénicas e cine comisariado por Pablo Fidalgo Lareo, que tiña lugar cada fin de semana no Patio 1 (planta baixa). O ciclo MATERIAL MEMORIA comezou en outubro de 2013 e foise desenvolvendo en paralelo ata a clausura da mostra. Nesta Memoria de Actividades inclúese o programa correspondente aos meses de xaneiro a maio de 2014, tal como o dos meses anteriores figura na Memoria de Actividades 2013.

DATAS: 12 outubro 2013 – 31 maio 2014 LUGAR: Patio 1, planta baixa PRODUCIÓN: MARCO, Museo de Arte Contemporánea de Vigo COMISARIO: Pablo Fidalgo Lareo

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2014 |

67


No ciclo MATERIAL MEMORIA, a sala branca invita á comunicación frontal e directa, a tomar ao público como parte da propia obra, a fuxir do artificio e espir o espazo. Todos os creadores invitados traballan coa palabra e coa memoria familiar, xeracional e política como eixe da súa obra. Actúan coa convición de que só refacendo a nosa historia podemos

68 |

MARCO MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEA DE VIGO

saír do caos actual, actúan para reapropiarse da linguaxe e desvelar a intrahistoria dos países do sur de Europa. Os traballos presentados dan unha visión distinta da realidade social, sitúan á familia (real ou ficticia) como epicentro dos problemas, e propoñen a transmisión entre xeracións como única esperanza de cambio.


EXPOSICIÓNS TEMPORÁIS/CICLO MATERIAL MEMORIA

PARTICIPANTES

EL CONDE DE TORREFIEL ANDRÉS DUQUE GASTÓN SOLNICKI ELOY ENCISO RUI CATALAO PATRICIA CABALLERO XURXO CHIRRO MIGUEL BONEVILLE PABLO FIDALGO CLÁUDIA DIAS RAMIRO LEDO GABINO RODRÍGUEZ [Lagartijas Tiradas al Sol] NICOLÁS PEREDA OLGA NOVO FON ROMÁN JUAN LORIENTE E NEKANE SANTAMARÍA CELSO FERNÁNDEZ SANMARTÍN LUÍS LÓPEZ CARRASCO

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2014 |

69


MIGUEL BONEVILLE Miguel Bonneville #6 Peza escénica Venres 17 e sábado 18 de xaneiro

MIGUEL BONNEVILLE E PABLO FIDALGO ¿Qué hacen a estas horas los coroneles? Conferencia escénica / Estrea Venres 24 e sábado 25 de xaneiro

CLÁUDIA DIAS Visita guiada Performance Sábado 1 de febreiro

RAMIRO LEDO Vida extra Película Venres 14 e sábado 15 de febreiro 70 |

MARCO MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEA DE VIGO


EXPOSICIÓNS TEMPORÁIS/CICLO MATERIAL MEMORIA

PROGRAMA XANEIRO-MAIO 2014

Lagartijas tiradas al sol [GABINO RODRÍGUEZ] Montserrat Peza escénica Xoves 20 e venres 21 de febreiro

NICOLÁS PEREDA Los mejores temas Película Sábado 22 de febreiro

PABLO FIDALGO O estado salvaxe. Espanha 1939 Performance Venres 28 de febreiro

OLGA NOVO Intrahistoria dos meus Lectura de poemas comentada Sábado 1 de marzo MEMORIA DE ACTIVIDADES 2014 |

71


FON ROMÁN E PABLO FIDALGO Persona non grata Poema dramático acompañado Venres 7 de marzo

FON ROMÁN Concerto acústico Concerto Sábado 8 de marzo

JUAN LORIENTE E NEKANE SANTAMARÍA Vigo vigor vigorizante 26 Peza escénica Venres 9 e sábado 10 de maio

CELSO FERNÁNDEZ SANMARTÍN Pasa tempo Relatos, historias e memorias ligadas á tradición oral Sábado 24 de maio

LUIS LÓPEZ CARRASCO El futuro Película Venres 30 e sábado 31 de maio

72 |

MARCO MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEA DE VIGO


EXPOSICIÓNS TEMPORÁIS/CICLO MATERIAL MEMORIA


ENCONTROS COMÚNS SITUADOS

montenoso

Actividade paralela exposición VERANEANTES Sábado 1 de marzo Salón de actos e salas de exposición (Patio 2) Organiza: colectivo montenoso, en colaboración con Alg-a Lab e o MARCO

74 |

MARCO MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEA DE VIGO


EXPOSICIÓNS TEMPORÁIS/ ACTIVIDADES PARALELAS

Como actividade paralela da exposición VERANEANTES, o colectivo montenoso (participante na exposición VERANEANTES), organizou o sábado 1 de marzo o ‘Encontro Comúns Situados’. Un encontro aberto entre as comunidades de montes participantes no traballo de campo que deu lugar á instalación Xeografías do mancomún, que formaba parte da mostra, e situada nun dos patios da planta baixa. A idea foi achegar ás comunidades á exposición, acadando un espazo de conexión e intercambio entre

elas, asi como comunicar as novas liñas do proxecto ‘O monte é noso’. O programa no MARCO incluiu a visita ás salas de exposición e á instalación Xeografías do mancomún, así como a presentación do libro Montes, Vacas e Procomún polo seu coordinador Fran Quiroga, e un encontro con debate e coloquio, coas Comunidades de Montes participantes. O programa continuou posteriormente, durante a tarde, na Comunidade de Montes de Valadares.

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2014 |

75


de Patrick Keiller

ROBINSON IN RUINS

Proxección do filme

Actividade paralela exposición UNHA MÁQUINA DESEXA INSTRUCIÓNS COMO UN XARDÍN DESEXA DISCIPLINA DATA: venres 31 de xaneiro LUGAR: salón de actos DIRIXIDA POR: Patrick Keiller PRODUCIDA POR: Patrick Keiller NARRADORA: Vanessa Redgrave Reino Unido, 2010 DURACIÓN: 101 min. V.O. en inglés subtitulada en español

76 |

MARCO MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEA DE VIGO


EXPOSICIÓNS TEMPORÁIS/ ACTIVIDADES PARALELAS

O 31 de xaneiro, o salón de actos do MARCO acolleu a proxección do filme Robinson in Ruins. Dirixida por Patrick Keiller, e coa voz de Vanessa Redgrave como narradora, a película documenta a viaxe dun personaxe de ficción polas terras do sur de Inglaterra. Patrick Keiller foi un dos artistas participantes na exposición ‘Unha máquina desexa instrucións como un xardín desexa disciplina’, e a proxección desta película marcou tamén o fin da mostra, que se clausurou o 2 de febreiro nas salas do 1º andar. Concibida como continuación doutras dúas películas do mesmo autor

—London (1994) e Robinson in Space (1997)—, Robinson in Ruins foi estreada en 2010 na 67ª edición do Festival de Cine de Venecia (2010). A actriz Vanessa Redgrave actúa como narradora tras a morte de Paul Scofield, narrador nos dous filmes anteriores. O mesmo que o seu predecesor, a súa voz sérvenos de guía no deambular do personaxe principal, Robinson, polo sur de Inglaterra. Dende a súa posición de cineasta-investigador, Keiller insiste na utilidade das imaxes como ferramenta de pensamento, e utiliza a súa polisemia para retratar o paso do tempo.

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2014 |

77


PARA NOVOS COMISARIOS

PREMIO MARCO/FRAC LORRAINE/SFKM

‘A VOZ DO TRADUTOR’ de Martin Waldmeier Premio MARCO/FRAC LORRAINE/SFKM para novos comisarios Coprodución: MARCO, Museo de Arte Contemporánea de Vigo / Frac Lorraine, Metz, Francia / Sogn og Fjordane Museum of Fine Art in Førde, Noruega

78 |

MARCO MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEA DE VIGO


EXPOSICIÓNS TEMPORÁIS/ CONVOCATORIAS E PROXECTOS

En xuño de 2014 fíxose pública a decisión do xurado do Premio MARCO/Frac Lorraine/SFKM para novos comisarios, convocado en decembro de 2013. De xeito conxunto e simultáneo, as tres institucións organizadoras —MARCO de Vigo, FRAC Lorraine (Fonds régional d’art contemporain de Lorraine) de Metz, Francia, e SFKM (Sogn og Fjordane Kunstmuseum) de Førde, Noruega, que por vez primeira se sumou a esta iniciativa— comunicaron a decisión sobre a proposta gañadora desta 6ª edición: ‘The Translator’s Voice’ [A voz do tradutor], do comisario Martin Waldmeier.

en función da súa calidade, a súa viabilidade, a súa adecuación ás características dos tres espazos expositivos, e decidiu por unanimidade adxudicar o premio a Martin Waldmeier, por tratar no seu proxecto un dos campos de interese común ás tres institucións organizadoras. ‘The Translator’s Voice’ [A voz do tradutor] explora a cambiante relación entre linguaxe e identidade no contexto da globalización. O proxecto reflexiona en que medida a crecente necesidade de traducións en todos os niveis da vida social, económica e cultural, pode ser considerada non só un desafío ou unha ameaza, senón tamén unha fonte de creatividade e experiencia, e un O xurado tomou a súa decisión tras ter lugar de actividade subversiva e crítica. analizado un total de 118 proxectos de máis de 34 países, que foron avaliados MEMORIA DE ACTIVIDADES 2014 |

79


PUBLICACIÓNS

EXPOSICIÓNS/ PUBLICACIÓNS

Autobiografía de mi generación Catálogo colectivo, 2014 Textos: Pablo Fidalgo Lareo, Eduardo Pérez-Rasilla, Alberto Ruiz de Samaniego, Cláudia Dias, Rui Catalão, Gabino Rodríguez, Olga Novo, Miguel Bonneville Deseño: Don Gráfica 231 p., 17 x 11 cm. ISBN: 978-84-936360-9-8 PVP: 10€ 80 |

MARCO MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEA DE VIGO


SELECCIÓN PRENSA

EXPOSICIÓNS/ SELECCIÓN PRENSA

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2014 |

81


Faro da Cultura | 26.6.14

Babelia | 1.10.14 Atlรกntico Diario| 21.5.14

CulturaGalega | 9.6.14

MARCO MUSEO DE ARTE CONTEMPORร NEA DE VIGO

82 |


Babelia | 15.11.14

Faro de Vigo | 7.6.14

Faro de Vigo | 6.6.14

ARTE y PARTE | 1.8.14

EXPOSICIÓNS/ SELECCIÓN PRENSA

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2014 |

83


Tempos Novos | 1.9.14 ABC | 26.7.14 MARCO MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEA DE VIGO

Visionary Film | 10.7.14

84 |


Atlántico Diario | 8.1.14

Atlántico Diario | 31.5.14

Notodo | 24.4.14

Arshake | 11.7.14

EXPOSICIÓNS/ SELECCIÓN PRENSA

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2014 |

85


El Siglo | 27.4.14 86 |

MARCO MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEA DE VIGO


Faro da Cultura, FdV | 15.1.15

Babelia | 3.12.14

La Voz de Galicia | 17.7.14

Faro de Vigo | 17.7.14

EXPOSICIÓNS/ SELECCIÓN PRENSA

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2014 |

87


REVISTA

RECOMENDACIONES

PLUS

ARTÍCULOS

NOTICIAS

TABLÓN publicidad RECIBE NUESTRA INFORMACIÓN

enviar

Buscar

1 de 1546

28/10/2014

El MARCO de Vigo acoge Unos y ceros, una exposición individual de Ignacio Uriarte, comisariada por Juan Canela, donde se reúne una selección de obras producidas en los últimos años (2008-2014). Nacido y criado en Krefeld, Alemania (1972), Ignacio Uriarte siguió estudios en Administración de Empresas, lo que le llevó a trabajar en distintas empresas en Alemania, España y México. A partir del año 2003 inicia su trayectoria artística, dedicándose a lo que denomina ‘arte de oficina’. El trabajo de Uriarte toma como punto de partida su anterior ocupación en la oficina de una gran multinacional, para circundar cuestiones relativas a la rutina laboral. Con una estética minimalista y conceptual, desarrolla una práctica meticulosa, incisiva y a veces obsesiva, en la cual las palabras o lo narrativo son invitados extraños, y lo performativo en cambio es protagonista a través de actores como el gesto, el material utilizado, la distancia, la repetición o el tiempo. Unos y ceros toma su título de la obra del mismo nombre: una serie de hojas A4 sobre las cuales unos y ceros se escriben de manera aleatoria con diferentes modelos de máquina de escribir, intentando emular el lenguaje digital. Para la producción de esta obra, Uriarte ha contado con la colaboración de Colección Sirvent, que reúne unos 3.500 modelos históricos, de los cuales aproximadamente 160 fueron seleccionados y utilizados por el artista en función de sus características técnicas, tintas y tipografías. A partir de esta pieza se articula un diálogo con el resto de obras en exposición, que emergen una vez más desde la rutina laboral, poniendo el énfasis en el ámbito del trabajo cultural y el impacto de lo digital en todo ello. En una referencia directa espacio-temporal, la muestra de Vigo se cierra con la obra en vídeo Rolling Credits (2014), que presenta, de un modo similar a los títulos de crédito cinematográficos, la estructura laboral del MARCO desde su creación a finales de 2002. Utilizando formatos y técnicas que mezclan lo analógico con lo digital y un lenguaje binario —blanco y negro, luz y sombra, positivo y negativo—, este conjunto de obras conforma una exposición que, en palabras del comisario, ‘destila un aire un tanto nostálgico, un intento de resistencia a lo inevitable’. LUGAR: MARCO. Vigo HORA: Consultar web PRECIO: Entrada gratuita Ver web Twittear

Me gusta

0

1 de 1546

Siguiente

Diseño y desarrollo web: El viajero

Contacto | Mapa web | Aviso legal | Altas y bajas del Boletín

MARCO MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEA DE VIGO

Vinetur | 6.2.14

88 |

Siguiente

Ignacio Uriarte

Faro de Vigo | 12.10.14

Artecontexto | 28.10.2014

ARTE

Atlántico Diario| 14.10.14

Martes, 28/10/2014 INICIO


La Voz de Galicia | 13.6.14

La Voz de Galicia | 16.11.14

Atlántico Diario | 17.5.14

La Voz de Galicia | 24.4.14

EXPOSICIÓNS/ SELECCIÓN PRENSA

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2014 |

89EXPOSICIÓNS/ SELECCIÓN PRENSA

Reunión homenaxe a Chuco (Jesús de Arcos). Grazas a todos os gráficos! Foto: Marta G. Brea / Faro de Vigo


ACTI VIDA DES


PROGRAMAS PARA ESCOLARES 94 OBRADOIROS INFANTÍS E ACTIVIDADES PARA FAMILIAS 98 CURSOS PARA ADULTOS 104 OBRADOIROS EXPOSICIÓN EIDOS DA IMAXE 110 DÍA INTERNACIONAL DO MUSEO 116 XORNADAS DE PORTAS ABERTAS 124 FESTA XII ANIVERSARIO 128 MARCO ESCENA 132 CONCERTOS E FESTIVAIS 136 PROGRAMACIÓN AUDIOVISUAL 146 CESIÓN E ALUGUER DE ESPAZOS 152 BIBLIOTECA-CENTRO DOCUMENTACIÓN 158


PROGRAMAS PARA ESCOLARES 94 |

MARCO MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEA DE VIGO


ACTIVIDADES/ PROGRAMAS PARA ESCOLARES

Número total de centros: 94 Número total de escolares: 3.964

Ao longo de 2014, o departamento educativo do MARCO seguiu ofrecendo a súa programación habitual para escolares —visitas e obradoiros en torno ás exposicións temporais—, ademais das actividades para público familiar nas fins de semana, obradoiros, e unha renovada oferta de cursos para adultos. En canto ao público escolar e familiar, durante o primeiro trimestre de 2014 continuou en marcha o programa titulado ‘AQUÍ E AGORA’, en paralelo á exposición VERANEANTES, con actividades deseñadas para os distintos tramos de idade, ademais de visitas guiadas para grupos con necesidades específicas. Ao regreso do verán, os escolares tiveron ocasión de percorrer a mostra EIDOS

DA IMAXE ata a súa clausura o 12 de outubro, ampliando as actividades postas en marcha durante os obradoiros de verán como programación complementaria desta exposición. A partir do outono, o programa desenvolveuse en torno ás exposicións IGNACIO URIARTE e SCORE, con experiencias directamente relacionadas coas obras presentes en salas durante este período. Nos grupos de infantil e primaria a atención centrábase nalgúns aspectos do traballo de Uriarte, como a linguaxe dos signos gráficos, as repeticións e combinacións como experimentos creativos. En SCORE, o fío condutor foi a relación entre son e imaxe en movemento, mergullándose nas obras e realizando os exercicios no mesmo lugar de exposición. MEMORIA DE ACTIVIDADES 2014 |

95


XANEIRO – XUÑO 2014 ‘AQUÍ

E AGORA’. Visitas e obradoiros para escolares

Para grupos de infantil, primaria, secundaria e bacharelato Actividade complementaria da exposición “VERANEANTES” DATAS: do 22 de outubro de 2013 ao 30 de maio de 2014 LUGAR: salas de exposición e Laboratorio das Artes (1º andar) HORARIO: martes, mércores, xoves e venres de 11.00 a 13.30

Resultados cuantitativos mes XANEIRO (dende o día 14) FEBREIRO MARZO ABRIL MAIO XUÑO

nº centros 7 13 18 12 6 3

nº escolares 321 449 721 548 288 165

total centros: 59 total escolares: 2.492

96 |

MARCO MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEA DE VIGO


ACTIVIDADES/ PROGRAMAS PARA ESCOLARES

OUTUBRO – DECEMBRO 2014 ‘IMAXES CRUZADAS’. Visitas e obradoiros para escolares

Para grupos de infantil, primaria, secundaria e bacharelato Actividade complementaria da exposición “IGNACIO URIARTE. Uns e ceros” DATAS: Do 14 outubro ao 23 xaneiro 2015 LUGAR: salas de exposición e Laboratorio das Artes (1º andar) HORARIO: martes, mércores, xoves e venres de 11.00 a 13.30

Resultados cuantitativos mes nº centros SETEMBRO 3 OUTUBRO (dende o día 14) 6 NOVEMBRO 11 DECEMBRO (ata o día 19) 15

nº escolares 92 342 389 649

total centros: 35 total escolares: 1.472

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2014 |

97


OBRADOIROS INFANTÍS E ACTIVIDADES PARA FAMILIAS 98 |

MARCO MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEA DE VIGO


ACTIVIDADES/ OBRADOIROS INFANTÍS E ACTIVIDADES PARA FAMILIAS

Número de participantes nas actividades de fin de semana: 2.597

No que atinxe ás actividades dirixidas a público familiar —nenos a partir de 3 anos e adultos acompañantes— neste ano 2014 destacaron, ademais da programación habitual nas fins de semana que se desenvolveu en paralelo ás exposicións, os obradoiros infantís de verán: unha proposta temática que tomou como base a mostra EIDOS DA IMAXE. MEMORIA DE ACTIVIDADES 2014 |

99


XANEIRO – XUÑO 2014 ‘AQUÍ E AGORA’. Actividades e obradoiros para familias

Para nenos/as a partir de 3 anos, sós ou acompañados de persoas adultas

Actividade complementaria da exposición VERANEANTES Datas: do 26 outubro 2013 ao 1 xuño 2014 Lugar: salas de exposición e Laboratorio das Artes (1º andar) Horario: sábados e domingos de 12.00 a 14.00

Resultados cuantitativos mes nº centros XANEIRO (dende o día 18) 293 FEBREIRO 286 MARZO 235 ABRIL 283 MAIO 152 total participantes: 1.249

100 |

MARCO MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEA DE VIGO


ACTIVIDADES/ OBRADOIROS INFANTÍS E ACTIVIDADES PARA FAMILIAS

XULLO 2014 OBRADOIROS INFANTÍS DE VERÁN ‘ARTE/con/CIENCIA’

Para nenos/as a partir de 3 anos, sós ou acompañados de persoas adultas

Actividade complementaria da exposición EIDOS DA IMAXE DATAS: do 8 de xullo ao 1 de agosto de 2014 HORARIO: martes, mércores, xoves e venres, de 12.00 a 14.00 LUGAR: Laboratorio das Artes (1º andar), salas de exposición, e outros lugares da contorna

Nº PARTICIPANTES: 697

Durante o mes de xullo, o MARCO retomou os seus obradoiros de verán para público infantil e familiar, que nesta ocasión se centraron na exposición ‘EIDOS DA IMAXE. Grafías dos feitos e do pensamento’. Inaugurada a principios de xuño nas salas do primeiro andar, este proxecto expositivo mostra como artistas e investigadores comparten a necesidade de obter resolucións gráficas e figurativas dos acontecementos ou dos feitos físicos do mundo. No programa de obradoiros infantís preparado polo departamento educativo do MARCO, as obras de artistas e científicos presentes na exposición foron o punto de partida para descubrimentos e experiencias relacionados coa percepción e a construción de imaxes, de xeito individual e en grupo. As visitas ás salas de exposición e á contorna do Museo combínanse con divertidos xogos e actividades no

‘Laboratorio das Artes’, convertido máis que nunca en lugar de investigación e creación. Dentro do programa xeral dos obradoiros, as actividades organizáronse según varios eixos temáticos que á súa vez se entrecruzaban e relacionaban entre si. Así, de acordo co calendario previsto, os martes centrábanse en xogos e mecanismos de percepción visual, utilizando instrumentos ópticos e trucos da visión. Os mércores era o día das ‘expedicións científicas’, nas que os participantes se convertían en exploradores de lugares próximos, rexistrando os seus achádegos e descubrimentos. Baixo o título ‘é o que parece?’, os xoves dedicáronse a outras experiencias relacionadas co corpo humano e coa percepción a través dos sentidos, e os venres ensaiábanse actividades relacionadas coa observación da natureza (animais, prantas, minerais…) e dos seres vivos. MEMORIA DE ACTIVIDADES 2014 |

101


OUTUBRO – DECEMBRO 2014 ‘IMAXES CRUZADAS’. Actividades e obradoiros para familias

Para nenos/as a partir de 3 anos, sós ou acompañados de persoas adultas

Actividade complementaria da exposición IGNACIO URIARTE DATAS: do 11 outubro 2014 ao 25 xaneiro 2015 LUGAR: salas de exposición e Laboratorio das Artes (1º andar) HORARIO: sábados e domingos de 12.00 a 14.00

Resultados cuantitativos mes

OUTUBRO (Dende o día 11) NOVEMBRO DECEMBRO (Ata o día 14)

nº centros 209 323 119

total participantes: 651

102 |

MARCO MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEA DE VIGO


ACTIVIDADES/ OBRADOIROS INFANTÍS E ACTIVIDADES PARA FAMILIAS


CURSOS PARA ADULTOS 104 |

MARCO MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEA DE VIGO


ACTIVIDADES/ CURSOS PARA ADULTOS

Durante o primeiro semestre de 2014 continuaron en marcha as tres propostas centradas na historia da arte, na música contemporánea e os seus referentes, e no cine das dúas últimas décadas.

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2014 |

105


XANEIRO-MAIO 2014

‘ARTISTAS, MECENAS E INSTITUCIÓNS. DO CLASICISMO Á CONTEMPORANEIDADE’ 114 participantes Un percorrido pola historia da arte dende o Renacemento ata a actualidade, cuxo fío condutor non é tanto a análise formal e estilística como o contexto que rodea o acto creativo, e especialmente a súa relación co poder e as institucións. DATAS: do 22 outubro 2013 ao 20 maio 2014 LUGAR: salón de actos HORARIO: martes, de 19.30 a 21.00 ORGANIZA: MARCO, Museo de Arte Contemporánea de Vigo DOCENTE: Ana Pereira Molares, coa participación de relatores convidados

‘AGUZAR O OÍDO. 23 CLAVES PARA ESCOITAR A MODERNIDADE’ 60 participantes Organizado conxuntamente con Vertixe Sonora Ensemble, este curso aborda diferentes aspectos da arte musical, cunha linguaxe accesible, amena e didáctica que pretende habilitar espazos recónditos de emoción e escapar do academicismo abrindo novas vías de desfrute e achegamento á escoita. DATAS: do 16 outubro 2013 ao 30 abril 2014 LUGAR: salón de actos HORARIO: mércores, de 20.00 a 21.00 ORGANIZA: MARCO, Museo de Arte Contemporánea de Vigo DOCENTES: Emilio Lede Abal, integrantes de Vertixe Sonora Ensemble, e relatores convidados 106 |

MARCO MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEA DE VIGO


ACTIVIDADES/ CURSOS PARA ADULTOS

‘A ORIXE DO SÉCULO XXI. TRANSFORMACIÓNS DA IMAXE E O CINE CONTEMPORÁNEOS (1990-2010)’ 98 participantes Unha visión do cambiante mundo da imaxe e o cine das dúas últimas décadas. Unha nova etapa de apaixonantes transformacións tecnolóxicas, xeográficas, de cambios no propio estatuto das imaxes, ou na súa imparable expansión cara a outras pantallas. DATAS: do 24 outubro 2013 ao 8 maio 2014 LUGAR: salón de actos HORARIO: xoves, de 19.30 a 21.00 ORGANIZA: MARCO, Museo de Arte Contemporánea de Vigo DOCENTE: José Manuel López, coa participación de relatores convidados

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2014 |

107


OUTUBRO-DECEMBRO 2014 A partir do mes de outubro retomouse a programación de cursos para adultos, con tres novas propostas para a tempada 2014-2015.

‘OS OUTROS IMPORTANTES. Parellas artísticas no século XX’ 113 participantes Unha análise da traxectoria, ao longo do século XX, de parellas pertencentes a diferentes ámbitos artísticos. DATAS: do 15 outubro 2014 ao 21 maio 2015 LUGAR: salón de actos HORARIO: mércores, de 19.30 a 21.00 ORGANIZA: MARCO, Museo de Arte Contemporánea de Vigo DOCENTE: Ana Pereira Molares, coa participación de relatores convidados

‘OS OLLOS NON QUEREN PECHARSE. Persistencias e resistencias da mirada na historia do cine’ 81 participantes Historia da mirada a través de filmes e cineastas que se resisten a pechar os ollos, que se rebelan e nos revelan novas maneiras de ver e de dar a ver, ampliando así o noso imaxinario. DATAS: do 14 outubro 2014 ao 26 maio 2015 LUGAR: salón de actos HORARIO: martes, de 19.30 a 21.00 ORGANIZA: MARCO, Museo de Arte Contemporánea de Vigo DOCENTE: José Manuel López, coa participación de relatores convidados 108 |

MARCO MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEA DE VIGO


ACTIVIDADES/ CURSOS PARA ADULTOS

‘AGUZAR O OÍDO (II). 23 músicas que cambiaron a escoita’ 39 participantes Charlas e audicións en torno a figuras esenciais da música dos séculos XX e XXI, a través de 23 sesións que combinan erudición e entretemento cunha linguaxe amena e accesible. DATAS: do 9 outubro 2014 ao 7 maio 2015 LUGAR: salón de actos HORARIO: xoves, de 20.00 a 21.00 ORGANIZA: MARCO, Museo de Arte Contemporánea de Vigo, en colaboración con Vertixe Sonora COLABORA: Casa da Música de Porto DOCENTES: Emilio Lede Abal, coa participación de relatores convidados

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2014 |

109


Exposición EIDOS DA IMAXE

OBRADOIROS 110 |

MARCO MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEA DE VIGO


ACTIVIDADES/ OBRADOIROS EXPOSICIÓN EIDOS DA IMAXE

Actividades paralelas exposición EIDOS DA IMAXE. Grafías dos feitos e do pensamento

Durante a derradeira semana de setembro e primeira de outubro, tiveron lugar no MARCO dous encontros concibidos como actividades paralelas da exposición ‘EIDOS DA IMAXE. Grafías dos feitos e do pensamento’: dous obradoiros organizados pola Facultade de Belas Artes de Pontevedra e Campus do Mar, no marco do Proxecto Baliza (Universidade de Vigo), e dirixidos principalmente a estudantes da Universidade de Vigo. En liña cos contidos da exposición, o obxectivo foi afondar no coñecemento das relacións entre arte e ciencia, mostrando como artistas e investigadores comparten a necesidade de obter resolucións gráficas e figurativas dos acontecementos ou dos feitos físicos do mundo. Para iso, ambos os dous obradoiros contaron coa participación de artistas, científicos e grupos de investigación vinculados á Universidade de Vigo, xunto a outros expertos invitados. MEMORIA DE ACTIVIDADES 2014 |

111


‘IMAXE CIENTÍFICA: REPRESENTACIÓN E ABSTRACCIÓN’

COORDINADOR: José Pintado Valverde (Instituto de Investigacións Mariñas-CSIC) DATAS: martes 30 setembro, mércores 1 e xoves 2 de outubro LUGAR: salón de actos e salas de exposición do 1º andar PARTICIPANTES: Clara Cerviño (Ilustradora científica e estudante de doutoramento da Universidade de Aveiro, Portugal); Sonia Valladares (IIM-CSIC); Isabel Teixeira (IIMCSIC); Diego Germade (arquitecto, doutorando da Facultade de BB.AA., UVigo)

O obxectivo deste obradoiro foi achegar aos participantes á imaxe científica, dende unha visión histórica ata exemplos concretos da capacidade e métodos da Ciencia para xerar imaxes e para obter e transmitir coñecemento a partir delas, incluíndo traballos prácticos de ilustración científica e de obtención e análise de imaxes de diferentes organismos mariños. O obradoiro ten tamén como obxectivo reflexionar sobre as similitudes e diferencias entre Ciencia e Arte que suscita a aproximación ás imaxes científicas.

112 |

MARCO MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEA DE VIGO


ACTIVIDADES/ OBRADOIROS EXPOSICIÓN EIDOS DA IMAXE

PROGRAMA 1ª SESIÓN. Martes 30 ás 18.00 ‘A ilustración científica. Contexto histórico’. Clara Cerviño Introdución histórica sobre a ilustración científica e o seu desenvolvemento técnico. 2ª SESIÓN. Martes 30 ás 20.00 Visita á exposición EIDOS DA IMAXE guiada polo comisario, Alberto Ruiz de Samaniego. 3ª SESIÓN. Mércores 1 ás 18.00 ‘Cronografía: desenvolvemento dunha obra a partir de Marey’. Diego Germade A forma como enerxía sedimentada no tempo. Deseño dunha intervención arquitectónica partindo da cronofotografía como método gráfico. 4ª SESIÓN. Mércores 1 ás 19.30 ‘Morfografía e cronografía dun peixe’. Sonia Valladares Análise morfométrica dun peixe, e extracción dos otólitos para determinar a súa idade mediante esclerocronoloxía. 5ª SESIÓN. Xoves 2 ás 18.00 ‘Macro, micro e morfografías de fitoplancto’. Isabel Teixeira Análise das imaxes de satélite que permiten observar a actividade fotosintética do fitoplancto, así como a observación microscópica e a súa taxonomía e análise, baseado na redución a formas xeométricas. 6ª SESIÓN. Xoves 2 ás 19.30 Revisión de traballos prácticos. Clara Cerviño Utilización das imaxes de microscopía do fitoplancto para traballos prácticos de ilustración científica. MEMORIA DE ACTIVIDADES 2014 |

113


‘IMAXES DA ARTE, IMAXES DO COÑECEMENTO. DESPRAZAMENTOS E SINTONÍAS ENTRE A INVESTIGACIÓN ARTÍSTICA E A CIENTÍFICA’

Actividade do Programa de Doutoramento Campus do Mar e Belas Artes COORDINADORES: Alberto Ruiz de Samaniego e Juan Carlos Meana (Facultade de BB.AA., Uvigo) DATAS: martes 7, mércores 8 e venres 10 de outubro LUGAR: salón de actos e salas de exposición do 1º andar PARTICIPANTES: Juan Pimentel (CSIC); Juan Loeck (Facultade de BB.AA., UVigo); Jesús S. Troncoso (Dpto. Ecoloxía e Bioloxía Animal, UVigo); Irene Alejo (Departamento Xeociencias Mariñas, UVigo); Román Corbato (arquitecto, doutorando da Facultade de BB.AA., UVigo)

114 |

MARCO MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEA DE VIGO


ACTIVIDADES/ OBRADOIROS EXPOSICIÓN EIDOS DA IMAXE

O segundo obradoiro tiña como obxectivo o coñecemento por parte dos participantes de metodoloxías de traballo dende o ámbito das artes e das ciencias, a partir de exemplos concretos que se poden ver na exposición. O coñecemento das imaxes e os sistemas e instrumentos que as xeran crean relacións metodolóxicas entre ciencia e arte.

PROGRAMA 1ª SESIÓN. Martes 7 ás 18.00 Juan Pimentel ‘Anatomías de todo o visible e o invisible. Sobre o papel das imaxes na historia da ciencia’. 2ª SESIÓN. Martes 7 ás 19.30 Visita á exposición EIDOS DA IMAXE guiada polo comisario, Alberto Ruiz de Samaniego 3ª SESIÓN. Mércores 8 ás 18.00 Juan Loeck ‘Cronografía: a dimensión científica da obra de arte’ 4ª SESIÓN. Mércores 8 ás 19.30 Jesús S. Troncoso ‘Investigacións e expedicións científicas mariñas’ 5ª SESIÓN. Venres 10 ás 18.00 Irene Alejo ‘Análise de ecosistemas’ 6ª SESIÓN. Venres 10 ás 19.30 Román Corbato ‘Sistemas de orde do lugar’ MEMORIA DE ACTIVIDADES 2014 |

115


FESTA DIM 116 |

MARCO MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEA DE VIGO


ACTIVIDADES/ FESTA DIM

DÍA INTERNACIONAL DO MUSEO 2014 Datas: venres 16, sábado 17 e domingo 18 de maio

Na fin de semana do 16 ao 18 de maio, O MARCO sumouse á celebración do Día Internacional do Museo e ofreceu unha programación especial con actividades para públicos de todas as idades, e amplía o seu horario coa apertura de salas o domingo pola tarde. O lema para o DIM 2014 foi ‘Os vínculos creados polas coleccións dos museos’, que pretende renovar os métodos tradicionais de participación que implementaron os museos para manter vivo o interese do público. Os museos enfróntanse constantemente a cambios que os obrigan a reformular o seu compromiso tradicional e atopar novas formas de accesibilidade e comunicación, no seu papel de relatores do patrimonio cultural e da memoria colectiva dunha comunidade. As actividades programadas estaban en relación coas dúas exposicións que nesa data se exhibían en salas, a poucas semanas da súa clausura: VERANEANTES na planta baixa, e HISTORIA. MIRADAS DE ARTISTAS no primeiro andar. MEMORIA DE ACTIVIDADES 2014 |

117


PROGRAMACIÓN E ACTIVIDADES

‘HISTORIA, MIRADAS DE ARTISTAS. DIÁLOGO SONORO ENTRE OBRAS’ Obradoiro Vocal ‘A Vila’ (Ponteareas) O coro Obradoiro Vocal ‘A Vila’, dirixido por Alberto Abal, ofreceu ao público unha serie de pezas musicais en diálogo coas obras desta exposición. DATA: venres, ás 20.00 LUGAR: salas de exposición ORGANIZA: Agrupación de Amigos do MARCO, en colaboración co Obradoiro Vocal ‘A Vila’ NARRADOR: Eufrasio Lucena Muñoz PIANO: Cristian do Campo

118 |

MARCO MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEA DE VIGO


ACTIVIDADES/ FESTA DIM

PROXECCIÓN DO FILME `ARRAIANOS’, DE ELOY ENCISO Ciclo ‘Material Memoria’, exposición VERANEANTES Neste retrato do realizador Eloy Enciso sobre un pequeno pobo perdido nos bosques entre Galicia e Portugal, momentos de ficción conviven co cotián dos seus habitantes. DATA: venres e sábado, ás 19.00 LUGAR: patio 1 Eloy Enciso. Arraianos. España / 2012 / 70 min / cor

‘O TREN DO DIM’ Obradoiros infantís para público familiar Actividades didácticas para nenos/as a partir de 3 anos sós ou acompañados de persoas adultas DATA: sábado e domingo, de 12.00 a 14.00 e de 18.00 a 20.00 LUGAR: Laboratorio das Artes MEMORIA DE ACTIVIDADES 2014 |

119


MIGUEL PRADO ‘UNHA MULLER CUNHA MEIXELA VENDADA’ Miguel Prado, artista participante na exposición ‘VERANEANTES’, presentou unha peza electroacústica de nova produción, que consiste na transformación dunha audio-performance da peza teatral do mesmo nome, de Maximo Gorki. DATA: sábado ás 20.00 LUGAR: salón de actos

120 |

MARCO MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEA DE VIGO


ACTIVIDADES/ FESTA DIM

MÚSICA EN SALAS CONCERTOS A CARGO DE ALUMNADO DO CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE VIGO

Con ocasión da Festa DIM, e en liña co obxectivo de ampliar as súas actividades a outros espazos culturais da cidade, o Conservatorio Profesional de Música de Vigo colaborou novamente co MARCO ofrecendo actuacións do seu alumnado nas salas do Museo. DATA: sábado ás 13.00; domingo ás 19.00 LUGAR: rotonda central (panóptico), planta baixa ORGANIZA: Conservatorio Profesional de Música de Vigo, en colaboración co MARCO

SÁBADO 17 maio

DOMINGO 18 maio

Juan Arca Figueroa (guitarra) Fantasía que contrahaze la harpa en la manera de Ludovico - Alonso Mudarra Fantasía P.6 - John Dowland Fantasía - Silvius Leopold Weiss Preludio BWV 997 - J. S. Bach Julia Florida (Barcarola) - Agustín Barrios ‘Mangoré’ Preludio nº 3 - Heitor Villa-Lobos Ojos brujos - Leo Brouwer

Sergio Sotelo (clarinete) Sonata para Clarinete solo - Tiberio Olah Germán Rodríguez de la Vega (violonchelo) e Sergio Sotelo (clarinete) Charisma - Iannis Xenakis Jaime Alonso (saxofón) e Juan Álvarez (clarinete) Blur - Lansing Mcloskey

Juan Arca Figueroa (guitarra) e Irene Parada (frauta) Serenata para frauta e guitarra - Mauro Giuliani

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2014 |

121


‘PASEN E ESCOITEN, PASEN E LEAN’ Lecturas de textos en salas por parte de persoal voluntario da OMV con motivo do Día das Letras Galegas DATA: sábado de 17.00 a 19.00 LUGAR: salas de exposición e entrada principal ORGANIZA: Agrupación de Amigos do MARCO, en colaboración coa OMV Oficina Municipal de Voluntariado, Concello de Vigo

O MARCO POR DENTRO Visitas guiadas ás exposicións DATA: sábado ás 13.00; domingo ás 19.00 LUGAR: salas de exposición

122 |

MARCO MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEA DE VIGO


ACTIVIDADES/ FESTA DIM


XORNADAS DE PORTAS ABERTAS 124 |

MARCO MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEA DE VIGO


ACTIVIDADES/ XORNADAS DE PORTAS ABERTAS

A NOITE BRANCA ‘Vigo, Martín Códax e o Pergamiño Vindel’

Noite de portas abertas e programación de actividades especiais DATA: venres 8 agosto ORGANIZA: Concellería de Cultura e Festas, Concello de Vigo

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2014 |

125


No verán 2014, a Concellería de Cultura e Festas do Concello de Vigo promoveu novamente o programa A NOITE BRANCA, encadrado na oferta ‘Vigo en Festas 2014’, que tivo lugar o venres 8 de agosto. Esta iniciativa, iniciada o ano anterior, pretende salientar o patrimonio e actividades dos centros que forman parte da Rede Museística e Expositiva do Concello de Vigo (Museo Quiñones de León, Verbum-Casa das Palabras, Pinacoteca Francisco Fernández del Riego, Casa Galega da Cultura, Casa das Artes, Fundación Laxeiro, Museo Liste-Etnográfico de Vigo, CAT-Centro de Artesanía Tradicional, e MARCO Museo de arte contemporánea de Vigo), dende unha perspectiva novidosa, nun horario amplo e singular, aberto á cidadanía e a todas as persoas que visitan a cidade nestas datas. Nesta ocasión sumáronse á iniciativa os xacementos arqueolóxicos do Castro e o Centro de Interpretación do Mundo Romano de Toralla, dependentes da concellería de Patrimonio Histórico. Ademais da ampliación do horario de apertura dos centros, o programa desta edición incluíu concertos visitas guiadas, apertura de novas exposicións, e varias actividades na rúa. No caso do MARCO ampliouse o horario de apertura ata as 02.00 da madrugada do sábado. Así, os visitantes puideron desfrutar das tres exposicións que por esas datas se exhibían no Museo, e tamén participar nas visitas guiadas que cada hora, a partir das 20.00, ofreceu o persoal de salas. Pola súa banda, Miguel Oliveira Restauran126 |

MARCO MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEA DE VIGO

te sumouse á celebración da Noite Branca con ofertas especiais para os seus clientes. En 2014, a NOITE BRANCA vinculouse ao centenario do achado do Pergamiño Vindel. A súa aparición foi un fito que revolucionou os estudos sobre a nosa lírica medieval profana. Diversos fenómenos e procesos pódense relacionar co manuscrito:


ACTIVIDADES/ XORNADAS DE PORTAS ABERTAS

a conformación do galego e a súa literatura, o mundo dos xograres, trobadores e das cortes reais e señoriais, a transmisión e posta por escrito dunha cultura oral, o renacemento de Vigo tras a decadencia baixoimperial ou a evolución da investigación académica. A concellería de Cultura e Festas achegou esa noite, aos diversos centros da rede museística, varias unidades

informativas relacionadas co pergamiño, que a partir de setembro podían ser utilizadas por centros de ensino ou entidades socioculturais. Como complemento, o grupo Sanfonetto interpretou ‘O segredo do pergamiño Vindel: 100 anos de música para as cantigas,’ no Pazo-Museo Quiñones de León de Castrelos e no Verbum

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2014 |

127


FESTA 12ยบ ANIVERSARIO 128 |

MARCO MUSEO DE ARTE CONTEMPORร NEA DE VIGO


ACTIVIDADES/ FESTA 12º ANIVERSARIO

Festa Aniversario ‘12xMARCO’

Eventos especiais e celebración da Festa Aniversario durante a fin de semana, con actividades para públicos de todas as idades Do venres 14 ao domingo 16 de novembro de 2014 O 13 de novembro o MARCO cumpriu doce anos dende a súa inauguración en 2002, e ofreceu unha programación específica nesa fin de semana, con ampliación de horarios e actividades para distintos públicos: Maratón ArtFutura, obradoiros infantís, visitas guiadas ás exposicións temporais, postais de artistas a disposición dos visitantes, e un Especial Aniversario para a noite do sábado no restaurante Miguel Oliveira.

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2014 |

129


PROGRAMACIÓN E ACTIVIDADES

MARATÓN ArtFutura / Especial 12º Aniversario MARCO ArtFutura 2014. ‘A promesa dixital’ Proxección en continuidade do programa audiovisual desta edición DATA: venres de 11.00 a 14.30 e de 17.00 a 21.00; sábado de 11.00 a 14.30 e de 17.00 a 01.00; domingo de 11.00 a 14.30 e de 17.00 a 21.00 LUGAR: salón de actos PRODUCIÓN: ArtFutura

PROGRAMA A

PROGRAMA B

PROGRAMA C

A Promesa Dixital Artworks The Creators Project

3D Artfutura Show Futura Graphics

Eclectic Method (Jonny Wilson) Feeding the Web 25 x 3D (Retrospectiva)

ARTISTAS 4º Proxecto de visibilización das obras das alumnas da Facultade de Belas Artes da Universidade de Vigo Exhibición de postais, a disposición do público, das obras participantes neste proxecto COMISARIAS: Almudena Fernández Fariña e Mar Caldas DATA: a partir do mércores 12 de novembro LUGAR: vestíbulo principal ORGANIZA: Unidade de Igualdade da Universidade de Vigo

130 |

MARCO MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEA DE VIGO


ACTIVIDADES/ FESTA 12º ANIVERSARIO

‘CÓNTAME UN NÚMERO’ Obradoiros infantís para público familiar Para nenos/as a partir de 3 anos sós ou acompañados de persoas adultas DATA: Sábado e domingo de 12.00 a 14.00 e de 18.00 a 20.00 LUGAR: Laboratorio das Artes (1º andar)

RESTAURANTE MIGUEL OLIVEIRA Proposta Especial Aniversario. O restaurante Miguel Oliveira sumouse á celebración do 12º Aniversario do MARCO con propostas moi especiais: servizo de coctelería, copas e snacks, intervencións escénicas a cargo de Nelson Quinteiro, e un concerto do grupo The Pretty Shirts. HORARIO: sábado a partir das 20.00 LUGAR: Restaurante Miguel Oliveira / MARCO, planta baixa

VISITAS GUIADAS Percorridos polas exposicións temporais do MARCO, guiados polos monitores de sala DATA: venres e domingo ás 12.30, 17.30 e 19.00 / Sábado ás 12.30, 17.30, 19.00, 21.00, 23.00 e 00.00 LUGAR: salas de exposición da planta baixa e do 1º andar

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2014 |

131


MARCO ESCENA 132 |

MARCO MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEA DE VIGO


ACTIVIDADES/ MARCO ESCENA

CLÁUDIA DIAS

Vontade de ter vontade Peza escénica

DATAS: venres 28 e sábado 29 de novembro LUGAR: salón de actos ORGANIZA: MARCO, Museo de Arte Contemporánea de Vigo MARCO /Escena. Programa comisariado por Pablo Fidalgo Lareo

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2014 |

133


“Entendo o meu traballo de creación como un percorrido que se vai construíndo, ata o día en que chegue a concibir a peza —aquela despois da cal non terá sentido crear outra. Así, vou establecendo relacións e up-grades entre as diferentes creacións, como se en cada unha descubrise algo máis para engadir a un manual de instrucións operativo. Case un método, Vontade de ter vontade inscríbese neste pensamento. É, dende este punto de vista, unha peza de continuidade nun percorrido que iniciei con One Woman Show e continuei con Visita Guiada e Das Coisas Nascem Coisas. Pero se ao final de cada creación constato que me dediquei a cuestións específicas do labor artístico, en todas o principio é sempre o mesmo — non saber nada máis cá imaxe detonadora. Esta peza nace do sentimento de confrontación xeracional que sinto con moitos dos meus alumnos, e que me fai reflexionar so-

134 |

MARCO MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEA DE VIGO

bre a miña xeración e sobre a forma en que me relaciono coa anterior e a precedente. Este movemento cara adiante, supostamente cara ao futuro, e cara atrás —o pasado—, acabou situándome no presente. Nun aquí e agora. E así nace a imaxe galvanizadora desta nova creación, a de transformar a escena nun territorio: Portugal. Vontade de ter vontade é un percorrido onde a dimensión individual, colectiva, persoal e histórica cohabita o mesmo espazo. Mesmo diría que este percorrido traza unha ollada sobre o momento actual que vivimos en Europa (e no Mundo), poñendo en evidencia as relacións entre o Norte e o Sur, entre o colonizador e o colonizado, entre o central e o periférico. É tamén un manifesto contra a inevitabilidade”.

Cláudia Dias


ACTIVIDADES/ MARCO ESCENA

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2014 |

135


CONCERTOS E FESTIVAIS 136 |

MARCO MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEA DE VIGO


ACTIVIDADES/ CONCERTOS E FESTIVAIS

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2014 |

137


ALT’14. Festival Alternativo das Artes Escénicas de Vigo

DATAS: venres 14 e sábado 15 de marzo LUGAR: salón de actos ORGANIZA: Concellería de Cultura e Festas, Concello de Vigo / Noescafé Teatro Asociación Cultural COLABORAN: Dirección Xeral de Cultura, Xunta de Galicia / Unidade de Igualdade, Universidade de Vigo / Instituto Camões /Institut Français, Bilbao Do 13 ao 16 de marzo celebrouse en Vigo a decimoterceira edición do ALT, Festival Alternativo das Artes Escénicas, que incluíu actuacións en distintos espazos da cidade, presentacións de publicacións, accións na rúa, e a conclusión do ciclo ALTprocrea en feminino, iniciado na edición anterior. As obras programadas no MARCO tiveron lugar no salón de actos durante a fin de semana.

138 | MARCO MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEA DE VIGO


ACTIVIDADES/ CONCERTOS E FESTIVAIS

PROGRAMA NO MARCO VENRES 14 MARZO Diego Anido (Galicia-Cataluña) Symon Pedigrí, 65’ [Coprodución ALT’13] Interpretación e dirección: Diego Anido/ Luz: Alex Aviñoa/ Son: Pablo Rega (CAET Terrassa, ALT., FIOT, El Graner, CDG, Beca Iberescena) SÁBADO 15 MARZO Lander Patrick (Portugal-Brasil) Cascas d’ovo, 45’ [Danza] Estrea en España Idea orixinal, Coreografia, Dramaturxia e Vestiario: Lander Patrick/ Intérpretes: Jonas e Lander Patrick/ Deseño de luces: Lander Patrick e Rui Daniel/ Director artístico: Tomaz Simatovic/ Coprodución: Materiais Diversos

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2014 |

139


IMAXINA SONS 2014 10º Festival de Jazz de Vigo

O Festival de Jazz de Vigo chegou este ano á súa décima edición. A programación IMAXINA SONS no MARCO incluíu tres concertos e o programa de concertos didácticos e obradoiros denominada ‘Academia de sons’, para públicos de todas as idades. DATAS: do 30 de xuño ao 5 de xullo LUGAR: salón de actos ORGANIZA: Concellería de Cultura e Festas, Concello de Vigo

Programa no MARCO

CONCERTOS Pierre Bastien Luns 30 xuño, ás 20.30 Salón de actos Xavi Lozano Martes 1 xullo, ás 20.30 Salón de actos Bruitage Mércores 2 xullo, ás 20.30 Salón de actos

140 |

MARCO MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEA DE VIGO


ACTIVIDADES/ CONCERTOS E FESTIVAIS

ACADEMIA DE SONS SuperPlayBack Luns 30 xuño, de 11.00 a 14.00 Salón de actos Imparte: Sferobite Encontro con Pierre Bastien Martes 1 xullo, de 11.00 a 13.00 Salón de actos Imparte: Pierre Bastien Obradoiro de instrumentos insólitos con Xavi Lozano Mércores 2 xullo, de 11.00 a 14.00 Salón de actos Imparte: Xavi Lozano Obradoiro ‘Ningún son é inocente’ Xoves 3 xullo, de 11.00 a 14.00 Salón de actos Imparte: Pablo Rega (guitarra eléctrica) Javier Carmona (batería) Concerto didáctico ‘Os Superhércules’ Venres 4 xullo, ás 13.00 Praza peonil posterior (rúa Londres-Progreso)

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2014 |

141


VERTIXE EXPERIMENTA’14 Concertos e obradoiros no MARCO

Unha nova proposta de Vertixe Sonora, con concertos e obradoiros especializados sobre música actual a partir de variables tecnolóxicas e do contacto cos novos medios.

DATAS: 12, 13 e 14 decembro / 19, 20 e 21 decembro LUGAR: Salón de actos PRODUCIÓN: Vertixe Sonora e Instituto Galego de Sonoloxía

PROGRAMA CONCERTOS BLANK + Stelios Manousakis Venres 12 decembro Salón de actos

Tiago Morais Morgado + Alberto Bernal Venres 19 decembro Salón de actos

142 |

MARCO MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEA DE VIGO


ACTIVIDADES/ CONCERTOS E FESTIVAIS

OBRADOIROS Stelios Manousakis ‘Retroalimentación creativa’ Sábado 13 e domingo 14 de decembro Salón de actos PREVIA INSCRICIÓN Alberto Bernal ‘O mundo feito música’ Sábado 20 e domingo 21 de decembro Salón de actos PREVIA INSCRICIÓN

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2014 |

143


Festival SINSAL 2014

Un ano máis, o MARCO colaborou con Sinsal na organización dun dos máis esperados concertos do Festival Sinsal Outono, referencia da música e o son dos nosos días.

SÁBADO 6 DECEMBRO Sandra Kolstad Half Japanese Salón de actos PRODUCIÓN: SINSALaudio ORGANIZA: SINSALaudio, en colaboración co MARCO

144 |

MARCO MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEA DE VIGO


ACTIVIDADES/ CONCERTOS E FESTIVAIS


PROGRAMACIÓN AUDIOVISUAL 146 |

MARCO MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEA DE VIGO


ACTIVIDADES/ PROGRAMACIÓN AUDIOVISUAL

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2014 |

147


2014 A Promesa Dixital

DATAS: 7, 8 e 9 / 14, 15 e 16 / 21, 22 e 23 de novembro LUGAR: salón de actos PRODUCIÓN: ArtFutura

En 2014, tras varios anos de paréntese, ArtFutura chegou de novo ao MARCO. O Festival de referencia en cultura dixital e novos medios, na súa 25ª edición, celebrouse simultaneamente en máis de 20 cidades. Durante tres fins de semana consecutivas, o salón de actos do MARCO exhibiu as proxeccións do programa audiovisual 2014. Baixo o título ‘A Promesa Dixital’, o programa deste ano presentou en exclusiva o documental do mesmo nome (copro-

148 |

MARCO MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEA DE VIGO

ducido por Bun Media, TVE e TV3), sobre a evolución da cultura dixital e o seu paralelismo co desenvolvemento de ArtFutura a través das súas 25 edicións. Ademais, o programa 2014 incluíu a sección exclusiva The Creators Project sobre os artistas Ai Weiwei e Olafur Eliasson, e as novas Artworks e Feeding the Web. A iso sumáronse as xa clásicas 3D ArtFutura Show, Futura Graphics, e a retrospectiva 25 x 3D. En total, seis horas de proxeccións coas últimas achegas no campo da creatividade dixital.


ACTIVIDADES/ PROGRAMACIÓN AUDIOVISUAL

PROGRAMA A

PROGRAMA B

PROGRAMA C

La Promesa Digital (70’) Artworks (22’) The Creators Project (40’)

3D Artfutura Show (55’) Futura Graphics (60’)

Eclectic Method (Jonny Wilson) (32’) Feeding the Web (23’) 25 x 3D (Retrospectiva) (55’)

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2014 |

149


Festival PRIMAVERA DO CINE

O salón de actos do MARCO acolleu unha parte da programación do Festival Primavera do Cine, que neste ano 2014 chegou á súa 3ª edición. O programa no MARCO incluíu un coloquio sobre a situación da muller no sector audiovisual galego, e as proxeccións correspondentes ás tres seccións de curtametraxes.

DATAS: 3, 4 e 5 de xuño LUGAR: salón de actos ORGANIZA: Primavera do Cine COLABORA: Concellería de Cultura e Festas, Concello de Vigo

150 |

MARCO MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEA DE VIGO


ACTIVIDADES/ PROGRAMACIÓN AUDIOVISUAL

PROGRAMA Martes 3 xuño 19.30 COLOQUIO Discriminación consciente? Situación da muller no sector audiovisual galego Participan: Chelo Loureiro, Sonia Méndez, Margarita Ledo Andión

Mércores 4 xuño

Xoves 5 xuño

17.30 Bloque II /CURTAMETRAXES 19.00 Bloque III /CURTAMETRAXES 20.30 Bloque I /CURTAMETRAXES

17.30 Bloque I /CURTAMETRAXES 19.00 Bloque II /CURTAMETRAXES 20.30 Bloque III /CURTAMETRAXES

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2014 |

151


CESIÓN E ALUGUER DE ESPAZOS 152 |

MARCO MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEA DE VIGO


ACTIVIDADES/ CESIÓN E ALUGUER E ESPAZOS

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2014 |

153


Presentación revista Plétora PRESENTACIÓN EXPANDIDA da REVISTA PLÉTORA.ES PRODUCIÓN: Plétora Magazine (Ania González e María Marco) DATA: 30 xaneiro 2014 LUGAR: Galería B1 (primeiro andar) Presentación da nova etapa editorial da revista especializada en arte contemporánea pletora.es. O evento, que se desenvolveu ao longo de todo un día, deu a coñecer os novos contidos e deseño web da publicación, que no seu segundo número se converte nunha plataforma crítica para a divulgación do traballo de novos artistas, na súa maioría galegos. O formato de ‘presentación expandida’ difería dunha presentación ao uso, coa presentación na sala de obras orixinais e documentación do segundo número da revista.

Presentación do filme ‘Un traballador do século XX’ Baseado na autobiografía de Manuel Barros: O rapás de aldea. Memoria dun traballador (1918-1976) DIRECTOR: Steve Sklair ORGANIZA: Carlos Barros, USC, coa colaboración da TVG DATA: 18 febreiro 2014 LUGAR: salón de actos

Presentación Onlyou 2014 ORGANIZA: Axencia de Viaxes Bives Tour, en colaboración coa Agrupación de Amigos do MARCO DATA: 24 febreiro 2014 LUGAR: salón de actos

154 |

MARCO MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEA DE VIGO


ACTIVIDADES/ CESIÓN E ALUGUER E ESPAZOS

Día Mundial de Concienciación sobre o Autismo (DMCA) Obradoiro didáctico, presentación do DMCA e lectura de manifesto ORGANIZA: Fundación Menela, en colaboración co Dpto. de Didáctica do MARCO DATA: 2 abril 2014 LUGAR: salón de actos e salas de exposición

Día Internacional da Inmunoloxía Obradoiro infantil para nenos/as a partir de 3 anos, sós ou acompañados de persoas adultas ORGANIZA: Grupo de Inmunoloxía da Universidade de Vigo, en colaboración co Dpto. de Didáctica do MARCO DATAS: Sábado 26 e domingo 27 de abril LUGAR: Laboratorio das Artes (1º andar)

Presentación Ecowildlife. Viaxes de natureza ORGANIZA: Axencia de Viaxes Bives Tour, en colaboración coa Agrupación de Amigos do MARCO DATA: 5 maio 2014 LUGAR: salón de actos

Acto de despedida alumnado 4º ESO ORGANIZA: Colegio Estudio S. L. DATA: 23 maio 2014 LUGAR: salón de actos

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2014 |

155


Proxección curtametraxes LGTB. Festival La Pecca ORGANIZA: Asociación Nós Mesmas, e Servizo de Igualdade do Concello de Vigo DATA: 25 xuño LUGAR: salón de actos

Presentación Programa Maiorista Ecowildlife-Kenya ORGANIZA: Axencia de Viaxes Bives Tour, en colaboración coa Agrupación de Amigos do MARCO DATA: 15 setembro 2014 LUGAR: salón de actos

I Xornadas de Dereito Penitenciario “A vida tras o muro” ORGANIZA: Asociación de Avogados Novos DATA: 25 outubro 2014 LUGAR: salón de actos

Presentación libro Mil ríos ORGANIZA: Manuel Sendón e Fran Herbello DATA: 31 outubro 2014 LUGAR: salón de actos

156 |

MARCO MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEA DE VIGO


ACTIVIDADES/ CESIÓN E ALUGUER E ESPAZOS

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2014 |

157


BIBLIOTECA-CENTRO DE DOCUMENTACIÓN 158 |

MARCO MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEA DE VIGO


ACTIVIDADES/ BIBLIOTECA-CENTRO DE DOCUMENTACIÓN

2014 marcou o ano no que a Biblioteca-Centro de Documentación do MARCO cumpriu o seu décimo aniversario. Foi unha grande satisfacción asistir á evolución do departamento neste tempo, partindo dun traballo fundamentalmente bibliotecario nos primeiros anos cara ao actual, moito máis documental e especializado.

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2014 |

159


FUNCIÓNS, SERVIZOS E RESPONSABILIDADES

O máis sobresaínte deste ano foi o incremento, a partir de setembro, dunha serie de novas responsabilidades, debido a unha reestruturación interna do equipo e das función dos distintos departamentos do MARCO.

Busca de noticias relacionadas co MARCO en formato dixital e impreso, e posterior inclusión, de xeito normalizado, na base de datos de medios deseñada polo departamento de documentación en 2012. Informes de repercusión en medios de comunicación. Realización de informes pormenorizados coas noticias relativas ás exposicións do MARCO e outras actividades. Xestión do arquivo iconográfico. Selección e edición das fotografías das exposicións, actividades, e outros eventos, para atender solicitudes internas, externas, e para a súa utilización na Memoria de Actividades e outros materiais de difusión. Preparación de carpetas de documentación de cada exposición. Imaxes, notas de prensa, índice de repercusión en medios e documentación complementaria en cada caso. Preparación de documentación para Memorias administrativas trimestrais, incluíndo exemplos dos materiais de difusión, imaxes, publicacións, notas de prensa, selección de noticias, e outra documentación. Xestión do arquivo de papelería. Clasificación, ordenación e arquivo de materiais gráficos. Realización e edición de fotografías.

160 |

MARCO MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEA DE VIGO


ACTIVIDADES/ BIBLIOTECA-CENTRO DE DOCUMENTACIÓN

Ademais destas novas funcións, durante 2014 continuaron os labores habituais da Biblioteca-Centro de Documentación, como son: Atención ao público. En 2014 pasaron pola Biblioteca-Centro de Documentación 1.877 persoas. Xestión de suscricións. En 2014 recibíronse na Biblioteca un total de 76 publicacións periódicas por compra ou doazón. Ordenación do fondo bibliográfico. Xestión administrativa. Mantemento das bases de datos documentais. Edición dos Boletíns de convocatorias. Unha selección das máis importantes bolsas, cursos e premios relacionados coa arte, cun total de 9 boletíns publicados e enviados en 2014.

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2014 |

161


Xestión de intercambio de publicacións. Envío automático (sen solicitude previa), selectivo (baixo demanda), ou doazón, das publicacións do MARCO. Selección e recepción de publicacións doutros centros dentro das mesmas modalidades. Neste apartado, en 2014 foron 103 as publicacións recibidas (77 por intercambio automático, 4 por intercambio selectivo e 22 por doazón) e 20 os exemplares enviados (15 por intercambio automático, 4 por intercambio selectivo e 1 por doazón). Catalogación. Como se mencionaba ao inicio, a Biblioteca-Centro de Documentación do MARCO ten experimentado nos últimos anos un xiro importante cara á documentación fronte ao labor bibliotecario. En calquera caso, a cifra total do fondo bibliográfico ascende a 6.739 volumes. Elaboración de dosieres dixitais das exposicións. Sen dúbida, un dos usuarios máis importantes en relación ás solicitudes de busca de documentación impresa e dixital relacionada cos artistas e temas das exposicións, é o propio departamento de Exposicións do MARCO. Este traballo permite poñer a disposición dos visitantes este material e darlles a posibilidade de afondar nos contidos das exposicións temporais. No ano 2014 destacaron neste sentido as mostras ‘Veraneantes’ e ‘Score. O espazo entre imaxe e son.’ Edición da páxina web en colaboración con outros departamentos, e actualización de apartados específicos como o relativo a exposicións e á propia Biblioteca-Centro de Documentación.

162 |

MARCO MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEA DE VIGO


ACTIVIDADES/ BIBLIOTECA-CENTRO DE DOCUMENTACIÓN

ACTIVIDADES

Ademais da actividades mencionadas, a Biblioteca-Centro de Documentación continuou preparando actividades especiais, como as mostras bibliográficas e documentais en torno aos artistas e obras presentes nas exposicións temporais do MARCO, e a campaña de Bookcrossing con motivo do Día Internacional do Libro.

BOOKCROSSING 2014 LIBROS LIBRES! Campaña de liberación de libros con motivo do Día Internacional do Libro

O 23 de abril, Día Internacional do Libro, o MARCO uniuse á experiencia de Bookcrossing na que participaron 48 museos e centros de arte de todo o mundo. Unha campaña de liberación de libros de diferentes disciplinas, procedentes da bolsa de duplicados das súas bibliotecas. O obxectivo desta iniciativa é sumar ás bibliotecas dos museos nun esforzo para o fomento da lectura e, máis en concreto, na difusión do coñecemento das distintas disciplinas artísticas. No caso do MARCO, repartíronse 80 catálogos en distintos puntos da cidade. MEMORIA DE ACTIVIDADES 2014 |

163


VERANEANTES. Exposición bibliográfica e dixital Selección de catálogos individuais e colectivos dos artistas participantes na exposición. En formato dixital, referencias web coas entrevistas, artigos, reportaxes e vídeos máis relevantes. DATAS: 11 outubro 2013 – 30 marzo 2014

SCORE. Exposición bibliográfica e dixital Selección de catálogos individuais e colectivos sobre os artistas presentes na mostra e outras publicacións relacionadas sobre arte, imaxe e son. Compleméntase con documentación dixital sobre a presenza dos artistas participantes en web, con selección de artigos, vídeos e outros materiais de interese. DATAS: 11 xullo 2014 – 11 xaneiro 2015 164 |

MARCO MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEA DE VIGO


ACTIVIDADES/ BIBLIOTECA-CENTRO DE DOCUMENTACIÓN

NOTA: Neste 10º Aniversario da Biblioteca-Centro de Documentación, transmitimos un especial agradecemento aos estudantes en prácticas que nos acompañaron ao longo destes anos e que, co seu entusiasmo, coñecemento e achegas, contribuíron a ampliar e mellorar o servizo aos usuarios e ao propio persoal do museo.

Estadísticas de usuarios ano 2014 Mes

Usuarios

XANEIRO FEBREIRO MARZO ABRIL MAIO XUÑO XULLO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DICEMBRO

324 152 133 154 151 153 117 27 118 188 142 188

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2014 |

165


AGRUPACIÓN DE AMIGOS

DO MARCO


PRESIDENTA AAM 168 CALENDARIO DE ACTIVIDADES 170 LISTA DE MEMBROS 178


AGRUPACIÓN DE AMIGOS DO MARCO DANIELA SERRAINO

PRESIDENTA

Un ano máis a Agrupación de Amigos do MARCO segue sen deixar atrás a ilusión e o entusiasmo que nos levan a apoiar o labor de creación artística desenvolvida polo museo que nos acolle. Afortunadamente, o número de membros da Agrupación mantense vivo e estable, con novas incorporacións, e seguimos traballando en iniciativas que esperamos vos resulten atractivas, confiando na participación de persoas coma vós que, grazas ao seu interese e presenza incondicional, contribúen a que esta institución manteña o valor e o sentido conseguidos ao longo de todos estes anos. Durante 2014 continuamos coas visitas guiadas ás exposicións temporais do MARCO na compaña dos comisarios; cos ciclos ‘Coñeces a túa cidade, coñeces o teu contorno?’ e ‘MARCO Extramuros’ no seu novo formato —sem-

168 |

MARCO MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEA DE VIGO

pre acompañados por o/a artista en función dunha selección previa tendo en conta a relevancia da exposición en cuestión—, e cos encontros do Café Voltaire en colaboración coa Fundación Carlos Casares, e as sempre enriquecedoras visitas a talleres de artistas. No referente ás viaxes, tivemos ocasión de visitar Burgos e a Ribeira del Duero en primavera, e Estocolmo de cara ao outono. Recordo especial merece a viaxe a Florencia organizada coa FEAM, Federación Española de Amigos de los Museos, en compañía de Giovanna Giusti, directora dunha das áreas da Galleria degli Uffizi, a quen recordamos como conferenciante no Café Voltaire de maio de 2011 dedicado aos doces na época dos Medici; unha viaxe deliciosa pola Galleria e por dúas coleccións privadas de arte


AGRUPACIÓN AMIGOS DO MARCO/ A PRESIDENTA

contemporánea na Toscana. Este ano, o XXII Congreso da FEAM levounos a Jerez de la Frontera, e o XV Congreso FMAM a Berlín, o mellor xeito de achegármonos a estas dúas novas cidades. Realmente agradecemos que estas propostas que elaboramos con todo o cariño vos animasen a compartilas connosco, porque xa sabedes: o noso esforzo é proporcional á vosa participación! Grazas por este 2014, e a nosa benvida xa a un novo ano cheo de actividades. Daniela Sarraíno Presidenta Agrupación de Amigos do MARCO MEMORIA DE ACTIVIDADES 2014 |

169


CALENDARIO DE ACTIVIDADES 170 |

MARCO MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEA DE VIGO


AGRUPACIÓN AMIGOS DO MARCO/ CALENDARIO ACTIVIDADES

Ao longo deste ano 2014, a Agrupación de Amigos do MARCO continuou cunha activa programación, con visitas guiadas ás exposicións do MARCO e outros lugares da cidade, as sesións do ‘Café Voltaire’, viaxes, excursións e visitas culturais, o ciclo ‘Coñeces a túa cidade, coñeces o teu contorno?’, e outras actividades exclusivas para membros da Agrupación.

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2014 |

171


VISITAS GUIADAS

Visitas guiadas ás exposicións temporais do MARCO

‘HISTORIA: MIRADAS DE ARTISTAS’ Visita á exposición guiada pola comisaria, Oliva María Rubio 7 febreiro

‘EIDOS DA IMAXE. Grafías dos feitos e do pensamento’ Visita á exposición guiada polo comisario, Alberto Ruiz de Samaniego 6 xuño

‘SCORE. O espazo entre imaxe e son’ Visita á exposición guiada polas comisarias, Sarra Brill e Anna Cestelli Guidi 11 xullo

‘IGNACIO URIARTE. Uns e ceros’ Visita á exposición guiada polo comisario, Juan Canela 24 outubro

172 |

MARCO MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEA DE VIGO


AGRUPACIÓN AMIGOS DO MARCO/ CALENDARIO ACTIVIDADES

Programa ‘MARCO Extramuros’ Visitas guiadas a galerías, museos e centros de arte Visita ás exposicións de Jorge Barbi (Galería Bacelos, Vigo) e Loreto Martínez Troncoso (Galería PM8, Vigo) 18 xaneiro Visita guiada ao Museo de Pontevedra 4 outubro Visita á exposición ‘Vector’, de Xoán Anleo (Galería adhoc, Vigo) guiada polo artista 19 novembro Visita á exposición Antón Pulido. Antolóxica (Centro Cultural Afundación, Vigo) 22 novembro

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2014 |

173


Ciclo ‘Coñeces a túa cidade, coñeces o teu contorno?’ Percorridos pola cidade de Vigo e outros lugares de Galicia Visita guiada ao Museo ‘O Meirande’, Centro de Interpretación da Batalla e do Patrimonio Cultural de Rande 5 abril Excursión pola Ría de Vigo. Percorrido ‘A batalla naval de Rande’ e e visita guiada á Illa de San Simón 14 xuño Percorrido polo Vigo literario, guiado por Gustavo Adolfo Garrido, presidente da Fundación Carlos Casares 20 setembro Visita a ECIMAT, Estación de Ciencias Mariñas de Toralla, en colaboración coa Universidade de Vigo 10 xuño Visita ao CACTI, Centro de Apoio Científico e Tecnolóxico á Investigación, en colaboración coa Universidade de Vigo 11 decembro Percorrido polo Vigo industrial, guiado por Xoán Carmona, Catedrático de Historia Económica da USC 13 decembro 174 |

MARCO MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEA DE VIGO


AGRUPACIÓN AMIGOS DO MARCO/ CALENDARIO ACTIVIDADES

ACTIVIDADES E TALLERES

‘CAFÉ VOLTAIRE. O sabor das letras’ Ciclo de encontros literario-gastronómicos en Miguel Oliveira Restaurante Organiza: Amigos da Fundación Carlos Casares e Agrupación de Amigos do MARCO Inma López Silva. ‘Nin cebola nin allo, que os actores din doce alento’ 27 febreiro Mª Jesús Pirallo. ‘A cociña macrobiótica’ 26 marzo Francisco Xabier Aluíña Chorén. ‘Viaxe ao País das Xacias’ 24 abril Gustavo Adolfo Garrido. ‘O Gran Vigo en seis bocados’ 22 maio Xoán Carmona. ‘Do mar a todas as mesas: as conservas de peixe e a evolución do Vigo moderno’ 12 xuño Jesús Souza Troncoso. ‘Reminiscencias antárticas’ 25 setembro Carmen Becerra. ‘As cidades de JTB’ 30 outubro MEMORIA DE ACTIVIDADES 2014 |

175


VIAXES E EXCURSIÓNS

Excursión a Santiago de Compostela Exposicións do Auditorio de Galicia, CGAC, Fundación Granell, galerías, e percorrido pola cuberta da Catedral de Santiago 1 febreiro Visitas ás Feiras de Arte ARCO’2014, JustMad, Art Madrid Do 19 ao 23 de febreiro Viaxe a Burgos e á Ribera del Duero Do 14 ao 16 de marzo XXII Congreso da FEAM, Federación Española de Amigos de los Museos ‘Sociedad civil para el cambio’ Jerez de la Frontera, do 28 ao 30 de marzo Viaxe a Florencia e Bolonia Organizado pola AAM do MARCO para a FEAM, Federación Española de Amigos de los Museos Do 23 ao 28 de maio Viaxe anual AAM: Copenhagen-Malmö-Estocolmo Do 30 de agosto ao 7 de setembro Excursión ao Porto Visita guiada á exposición ‘Monir Shahroudy Farmanfarmaian: Possibilidade Infinita. Obras em espelho e desenhos 19742014’, na Fundação Serralves, e ás galerías da rúa Miguel Bombarda 8 de novembro 176 |

MARCO MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEA DE VIGO


AGRUPACIÓN AMIGOS DO MARCO/ CALENDARIO ACTIVIDADES

OUTRAS ACTIVIDADES

Celebración do DIM. Día Internacional do Museo Colaboración da Agrupación de Amigos no programa de actividades organizado polo MARCO durante a fin de semana do DIM, e organización da actividade de lectura de textos en salas, en colaboración coa OMV Oficina Municipal de Voluntariado do Concello de Vigo. Do 16 ao 18 de maio 12º Aniversario do MARCO Colaboración da Agrupación de Amigos no programa de actividades organizado polo MARCO durante a fin de semana de celebración do Aniversario

PARTICIPACIÓN DA PRESIDENTA EN ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN

XXII Congreso da FEAM, Federación Española de Amigos de los Museos ‘Sociedad civil para el cambio’ Jerez de la Frontera, do 28 ao 30 de marzo Presentación da nova colección do Museo ANFACO da Industria Conserveira Asistencia da presidenta da AAM na presentación do Museo ANFACO, a cargo de Xoán Carmona, Catedrático de Historia Económica da USC 7 marzo

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2014 |

177


LISTA DE MEMBROS 2014

Número total de membros a 31/12/2014: 376 156 Amigos, 110 Amigos Senior, 46 Artista/Estudante, 43 Familia Amiga, 18 Parella Amiga, 2 Entidade Amiga, 1 Amigo Protector

2 ENTIDADES AMIGAS ÁLVAREZ, ABILIO FERNÁNDEZ PUENTES, CARMEN

1 AMIGO PROTECTOR SARRAINO, DANIELA

43 FAMILIAS AMIGAS

CORDERO SANTAMARÍA, ÓSCAR JAVIER – 4 DOMÍNGUEZ FERNÁNDEZ, PAQUI - 3 GONZÁLEZ SANJURJO, SANTIAGO -3 HILARIO CAMO, PILAR – 4 IGLESIAS RODRÍGUEZ, BEGOÑA -4 ILARRI JUNQUERA, FERNANDO – 2 LÓPEZ BERNÁRDEZ, XOSÉ CARLOS - 4 MATAMORO IRAGO, DIN -5 MONTESINOS CASTRO, FAUSTINO – 2 PINAL OTERO, BENITO RODRÍGUEZ DE LEGÍSIMA PÉREZ, BELÉN – 5 TAYLOR, ELISABETH -3 TRABADA DÍAZ, AMADA - 3

178 |

MARCO MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEA DE VIGO

46 ARTISTA/ESTUDANTE ALBÉS OTERO, JULIA ALONSO RIAL, JUAN ALVAREZ CÁCCAMO, BERTA ANTE ÁLVAREZ, BEGOÑA ARIAS MELÓN. ISMAEL BARREIRO CURRAS, ANDREA BLANCO GRANADO, JAIME CASTRO QUINTEIRO, CRISTINA DE LA CUESTA MARINA, CRISTINA DOMÍNGUEZ, JAIME FERNÁNDEZ COVELO, CONCEPCIÓN FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, PATRICIA FERNÁNDEZ NÚÑEZ, CRISTINA FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, EMILIA GÓMEZ GÓMEZ, OLGA GONZÁLEZ GARCÍA, LUIS GRAÑA RODRÍGUEZ, AVELINO IGLESIAS ÁLVAREZ- NOVOA, VERA LAFUENTE LESTON, FERNANDO LAGO DÍAZ, MARCOS LLORCA CARASA, EVA LONGO GARCÍA-PEÑUELA, CARMEN


AGRUPACIÓN AMIGOS DO MARCO/ LISTA DE MEMBROS

LÓPEZ CID, MARÍA LUISA LÓPEZ DE LA OSA GONZÁLEZ, LEÓN LÓPEZ ESCALANTE, GONZALO LÓPEZ LENCE, MERCEDES LÓPEZ MEIXIDE, TAREIXA LÓPEZ SÁNCHEZ, ADELA ISABEL LOSADA FERNÁNDEZ, JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ VÁZQUEZ, MODESTO MUIÑOS PAZ, SUSANA NAVARRETE ÁLVAREZ, LAURA NIETO SERVIA, ENCARNACIÓN PENA FERNÁNDEZ, FRANCISCO JAVIER PEQUEÑO RODRIGUEZ, MARÍA ELENA PINEDO VILLAGARCÍA, PATRICIA PONCE RÍOS, MARÍA REDONDO VILLA, MARÍA DE LOS ANGELES RODRÍGUEZ BERNÁRDEZ, JUAN CARLOS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, GUILLERMO RODRÍGUEZ SALGADO, FRANCISCO JAVIER TEJO, CARLOS TERROSO HERNÁNDEZ, ASUNCIÓN VEGA LÓPEZ, SANTIAGO VILLANUEVA RODRÍGUEZ, MONTSERRAT VILLAR PAICEIRA, DOLORES

110 AMIGOS SENIOR

ABAL LÓPEZ-VALEIRAS, MERCEDES ABAL SOAJE, JOSEFA ALMUÍÑA DÍAZ, LAURA ALONSO OCAÑA, ROSA ALVARADO RODRÍGUEZ, JOSÉ MANUEL ÁLVAREZ CARREGAL, MARIANELA ÁLVAREZ CONDE, MARÍA LUZ ÁLVAREZ PARDA, DELIA BARREIRO ÁLVAREZ, ENRIQUE BARXA ÁLVAREZ, NEMESIO BEN SUÁREZ, ANA MARÍA BLANCO, BARROS ALICIA BLANCO CARDALDA, MARÍA DOLORES CABEZA GONZÁLEZ, MARINA CABEZA MAURICIO, ANA Mª CARREIRA DEL REAL, MARÍA DEL PILAR CASAL RUBIO, JUAN MANUEL CASTRO MARTÍNEZ, FRANCISCA

CENTRÓN MONTERO, SARA CHICO CASTRO, JOSEFA CID ÁLVAREZ, ISABEL CIVIDANES BARRERAS, ROSA MARÍA CLARKE, BRIAN COMESAÑA COSTAS, CONCEPCIÓN COMESAÑA PAMPILLÓN, TELMO CÓRDOBA SEIJO, Mª TERESA CRIBEIRO GÓMEZ, PRISCILA CUNQUEIRO GONZÁLEZ-SECO, CÉSAR DEVESA MUÑIZ, MARÍA TERESA DOMEQUE BAILO, FERMÍN ESTÉVEZ, JUANA ESTÉVEZ LÓPEZ, MARÍA ELISA FERNÁNDEZ ARMADA, SIRA FERNÁNDEZ CABALEIRO, MERCEDES FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, Mª CONCEPCIÓN FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, RAQUEL FERNÁNDEZ GARCÍA, Mª ISABEL FERNÁNDEZ JIMÉNEZ, LUISA FERNÁNDEZ LÓPEZ, MARÍA DEL CONSUELO FERNÁNDEZ MENÉNDEZ, MARÍA JOSÉ FERNÁNDEZ RÍOS, AIDA FERNÁNDEZ SAN MIGUEL, MARÍA CARMEN FERNÁNDEZ SANROMÁN, JACINTO FERNÁNDEZ VÁZQUEZ, AMALIA Mª FOKKER DE BAER, HELEN-JOAN FRADE CASTRO, Mª CARMEN GARCÍA, ELÍAS LUÍS GARCÍA GARCÍA, SONSOLES GARCÍA GONZÁLEZ, DOLORES GARCÍA PICHER, VICTORIA GARRIDO FENÉS, ALICIA GRAJAL VISAL, MARÍA AMPARO GERASSI, PATRICK GÓMEZ DE LOS INFANTES, JAVIER GONZÁLEZ ADÁN, Mª DEL CARMEN GONZÁLEZ BARBEIRO, MARÍA VICTORIA GONZÁLEZ BOULLOSA, MARÍA ROSARIO GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, MARÍA TERESA GONZÁLEZ MARTÍNEZ, MARÍA JESÚS GRAÑA MOLARES, ANTONIO HACH POPP, DAGMAR HERMIDA NÚÑEZ, GUADALUPE IRAGO GARCÍA, CARMEN

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2014 |

179


LANDÍN AGUIRRE, ELVIRA LINARES CUERPO, Mª INÉS LÓPEZ BARRALLO, Mª ROSARIO LÓPEZ FERNÁNDEZ, MARÍA ÁNGELES LÓPEZ RUIZ, MACAMEN LÓPEZ SILVA, ELISA LOSADA SEIJO, Mª DOLORES MACEIRA CASAL, Mª TERESA MARTÍNEZ-CORBALÁN, CARMEN MARTÍNEZ GONZÁLEZ, EMILIA MARTÍNEZ NÚÑEZ, FILO MAZOY, MARI CARMEN MCCABE QUINN, ANNE MÉNDEZ AMOEDO, MERCEDES MÍGUEZ CARBALLIDO, Mª DEL CARMEN MOLARES CARRETE, ELISA MORA MORANDEIRA, JOSÉ MIGUEL NÚÑEZ ALONSO, ORENCIO PARADA LÓPEZ, MARÍA DEL CARMEN PÉREZ GARCÍA, JOSÉ DOMINGO PÉREZ SUPPO, EUGENIO PROL PÉREZ, ESPERANZA QUINTANILLA BUCETA, M. ª VICTORIA RAMOS MOSQUERA, REGINA RODIL COEDO, INÉS RODRÍGUEZ BLANCO, CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ DE ROBLES, PILAR RODRÍGUEZ EIRAS, ANA MARÍA RODRÍGUEZ MERINO, VICTORIA ROMERO VELLO, REGINA SALGUEIRO CASTRO, Mª CARMEN SALVADÓ ALONSO, PILAR SANISIDRO VILASÓ, AMELIA SANMARTÍN FERNÁNDEZ, JAIME SILVA DINIZ, NOÉ TABOADA ARAÚJO, Mª LUISA TORRES COLOMER, LUISA TRONCOSO DURÁN, CELIA URIZ FONTENLA, MARÍA JESÚS VALCARCE VÁZQUEZ, MARÍA BLANCA VARELA PAZ, Mª VICTORIA VÁZQUEZ BALTAR, Mª ÁNGELES VÁZQUEZ FREIRE, ADELA VÁZQUEZ VIZOSO, MARÍA XOSÉ VEIGA CASTRO, PERFECTO

180 |

MARCO MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEA DE VIGO

YÁÑEZ GONZÁLEZ, SOLEDAD YURRITA ALBIZU, PALOMA

156 AMIGOS

ABALDE GARCÍA, JULIO CÉSAR ABALDE MARIÑO, MOIRA ABELLA RODRÍGUEZ, JAIME ADRIO CORBAL, CARMELA AGUÍN GARCÍA, ANA MARÍA ROSA ANTÓN QUINTELA, Mª DEL PILAR ALBO LÓPEZ, CARMEN ALONSO CASTRO, INÉS ALONSO ESTÉVEZ, ÁNGEL ALONSO RIVAS, CELSO ALONSO VILA, MARÍA JESÚS ÁLVAREZ CARRERA, MARGARITA ÁLVAREZ MARTÍN, MARÍA JESÚS ARANZAZU BUJANDA ARIZMENDI, MARÍA ARIAS ESTÉVEZ, MARÍA NIEVES ÁVILA TERZI, ISABEL BARAHONA RODRÍGUEZ, AÍDA MARÍA BARRERAS GARCÍA-REBOREDO, MARÍA BARRIO DE LA FUENTE, CRISTINA BASTOS MOLARES, CRISTINA BERMÚDEZ GRAIÑO, TERESA BLANCO PIÑEIRO, JOSEFA BOUSO CEDRÓN, MARÍA JESÚS BOUZA ÁLVAREZ, MARÍA ISABEL BUENO DÍAZ, JOSÉ LUIS BUJÁN PÉREZ, LUISA MARÍA CABALLERO VILLA, MONTSERRAT CALVO RIVAS, CONCEPCIÓN CAMPINS TRASPUESTO, BARTOLOMÉ CARMONA BADÍA, XOÁN CARMUEJA GROBA, MERCEDES CARBALLO FIDALGO, OLALLA CARRERA GÓMEZ, ALICIA CARTEA LÓPEZ, JOAQUÍN CASAL REY, Mª. CARMEN CASAS MOLARES, ANNA CASTRO GORDEJUELA, DANIEL CERDEIRA BOTANA, LUCÍA COMESAÑA GARCÍA, TERESA COUSELO FREIRE, MARÍA DOLORES


AGRUPACIÓN AMIGOS DO MARCO/ LISTA DE MEMBROS

CRESPO SOTO, ENRIQUE DAHLGREN THORSELL, MARTA DARRIBA QUESADA, IRIS DÍAZ ALMEIDA, ÁNGELES DÍAZ FERNÁNDEZ, MARÍA EMILIA DÍAZ GONZÁLEZ, Mª ROSA DÍAZ TORRES, PEDRO FAUSTINO DOBARRO BARBOSA, ANTÍA DURÁN MERA, JOSÉ FARIÑA BUSTO, MARÍA JESÚS FERNÁNDEZ CERMEÑO, MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DÍAZ, PILAR FERNÁNDEZ IBÁÑEZ, MARÍA JESÚS FERNÁNDEZ MOLARES, MARÍA ISABEL FONTAÍÑA PÉREZ, AMALIA FONTAÍÑA PÉREZ, SECUNDINA FRAGA RIVAS, MARÍA LUISA GAGO SANTÍN, Mª CARMEN GALLASTEGUI OTERO, CRUZ GARCÍA DOVAL, DIEGO GARCÍA GARCÍA, SUSANA GARCÍA LÓPEZ, ELISABETH GIRÁLDEZ CASAL, PAULA GONZÁLEZ-BABÉ OZORES, DOLORES GONZÁLEZ BAHÍLLO, INMACULADA GONZÁLEZ ESTÉVEZ, Mª DOLORES GONZÁLEZ LAMAS, MARÍA BERTA GONZÁLEZ MOURÍN, Mª DEL PILAR GONZÁLEZ PEREDA, BLANCA GONZÁLEZ SANJURJO, PÍA GRAÑA GÓMEZ, Mª JESÚS GRIMBERGHS RIAL, CRISTINA GROBAS MONTENEGRO, JOSE GULIAS PÉREZ, MARÍA ROSA HERNÁNDEZ PIÑUELA, GUADALUPE IGLESIAS GALÁN, HILDA IGLESIAS HERRERO, LUZ LANDÍN SÁNCHEZ, Mª AMPARO LONGO GONZÁLEZ, MARÍA ASUNCIÓN LÓPEZ NOVOA, ADELA LÓPEZ DURÁN, ANA LÓPEZ FERNÁNDEZ, MARÍA AGUSTINA LÓPEZ-QUECUTY PUIG, AMALIA LÓPEZ RIBERA, MARÍA PILAR LORENZO SUÁREZ, ÓSCAR

MARTÍNEZ NIETO, RUBÉN MEIJIDE GAYOSO, ROSA MILLARA TURIENZO, JULIO MONTES GRAÑA, CARMEN MARTÍNEZ DIZ, Mª PILAR MARTÍNEZ MARTÍN, IRIS MARTÍNEZ RANDULFE LANDÍN, AMAYA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, ROSARIO MEDRAÑO FERNÁNDEZ, LUZ MOLARES ÁLVAREZ, AURORA Mª MOURELO GALLARDO, Mª CARMEN MUÑIZ RODRÍGUEZ, BEATRIZ MUÑOZ DEL BARRIO, ASCENSIÓN NAVARRO GARCÍA, LAURA NIETO SERVIA, JOSEFINA NISTAL FERNÁNDEZ, LOURDES NÚÑEZ SOBRINO, ÁNGEL OLIVEIRA MALVAR, MERCEDES OLMEDO HERRERO, IGNACIO M. OTERO ESTÉVEZ, ESTHER OTERO SOENGAS, JOSEFA PENA ROCES, ANA PEÑA FERNÁNDEZ, MARINA PEREIRA MOLARES, ANA PÉREZ GONZÁLEZ, MARITÉ PÉREZ-IZAGUIRRE Y URQUIZ, ANE LORE PÉREZ MARTÍN, MARÍA BLANCA PINTADO GARCÍA, CARMEN PIÑEIRO PRIETO, ANA PORTELA FERNÁNDEZ-JARDÓN, CÉSAR POSADA VILA, OFELIA PRELCHI GALLEGO, MARÍA CONSUELO RAJÓ CAMPOS, SALVADOR REQUEIJO COSTOYAS, CONCHITA RÍOS CALVO, LUIS ROMANÍ CREO, MARÍA ASUNCIÓN RODRÍGUEZ ALONSO, CARMEN RODRÍGUEZ CASTRO, Mª CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ GARCÍA, MARÍA JOSÉ RODRÍGUEZ MÁRQUEZ, JESÚS RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, Mª. CARMEN RODRÍGUEZ PARADA, ANA ISABEL RODRÍGUEZ PARADA, SONIA ROMÁN RAMIRO, INÉS RUIZ CASTRO, Mª CARMEN

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2014 |

181


SAENZ CASTRO, ROSA SALAS, FRANCISCO SALGADO FERNÁNDEZ, ALICIA SALGUEIRO BENITO, ÁNGEL SALGUEIRO MARTÍNEZ, AMPARO SÁNCHEZ DEL CUETO LOSADA, CARLOS SÁNCHEZ OTAEGUI, TIRSO SANDERS, GIL SANTACREU MARTÍNEZ, MARÍA JOSÉ SIRVENT LÓPEZ, LUIS TABOADA COSTAS, FRANCISCO JAVIER TILVE GÓMEZ, OLGA TOMÉ REY, PILAR TORREIRO SIO, BENITO TRINCADO GONZÁLEZ, Mª. NIEVES VÁZQUEZ BAANANTE, Mª ROSA VIEITO FUENTES, XAN ULLOA SOUSA, MARÍA DEL CARMEN VÁZQUEZ FOUCE, PILAR VÁZQUEZ RODRÍGUEZ, ANXOS VEIGA RODRÍGUEZ, BEGOÑA VIANA TOMÉ, BEATRIZ VICENTE AGUAYO, Mª JESÚS VIÉITEZ RODRÍGUEZ, RAMÓN VILAS OTERO, MARÍA ELENA ZORRILLA RIVERO, MARÍA JOSÉ

182 |

MARCO MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEA DE VIGO


AGRUPACIÓN AMIGOS DO MARCO/ LISTA DE MEMBROS

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2014 |

183


OS DATOS


INFORME ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO 186 CIFRAS DE VISITANTES 189 COLABORACION CON OUTRAS ENTIDADES 190 PERSOAL MARCO 194 OUTROS SERVIZOS 197


INFORME

ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO

Para a realización das súas actividades e a consecución dos seus fins fundacionais, a Fundación MARCO dispuxo no exercicio 2014 dun total de ingresos ordinario de 887.415 euros, o que supón unha redución de 51.949 euros respecto a 2013. O incremento dos ingresos das actividades propias e da Agrupación de Amigos do MARCO non compensou a redución das achegas do Padroado. O detalle a continuación.

186 |

MARCO MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEA DE VIGO


OS DATOS/ INFORME ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO

INGRESOS 2014 Achegas do Padroado Concello de Vigo Xunta de Galicia Ministerio de Educación Cultura y Deporte

605.000 € 100.000 € 48.730 €

INGRESOS: 753.730 €

Outros ingresos Ingresos das actividades propias ou patrocinios Agrupación Amigos MARCO

114.413 € 19.272 € 133.685 €

Total ingresos: 887. 415 € INGRESOS:

Concello de Vigo Xunta de Galicia Ministerio de Cultura Ingresos das actividades propias ou patrocinios Agrupación Amigos MARCO

Concello de Vigo Xunta de Galicia

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2014 |

105


GASTOS 2014

Persoal Produción Exposicións Proveedores Actividades Gastos Xerais Gastos Financieiros Gastos Extraordinarios Amortizacións

297.521€ 176.049 € 59.885 € 347.854 € 157 € 17.296 €

Total Gastos: 898.762 € GASTOS:

Persoal

Produción exposicións

Proveedores actividades

Gastos xerais

Gastos financieiros

Extraordinarios

Amortizacións

* Peche provisional pendente Auuditoría Anual antes de xuño 2015

188 |

MARCO MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEA DE VIGO


OS DATOS/ CIFRAS DE VISITANTES

CIFRAS VISITANTES 2014

Mes

Subtotais Visitantes

Xaneiro Febreiro Marzo Abril Maio Xu単o Xullo Agosto Septembro Outubro Novembro Decembro

4.923 4.949 5.414 4.805 5.140 4.108 7.042 7.401 3.324 6.272 9.370 5.985

Total: 68.733 visitantes

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2014 |

189


COLABORACIÓN CON OUTRAS ENTIDADES

A implicación de institucións e empresas nas exposicións e actividades é un labor que a Fundación MARCO desenvolve mediante a coprodución, ou a través do asinamento de convenios que poidan mellorar a dinámica de traballo, a dispoñibilidade de recursos, e a calidade das súas propostas. Durante o ano 2014 as principais colaboracións foron as seguintes:

COPRODUCIÓN DE EXPOSICIÓNS CON OUTRAS ENTIDADES PhotoEspaña Produción da exposición ‘HISTORIA. Miradas de artistas’ Hôtel des Arts, Toulon Colaboración na exposición ‘HISTORIA. Miradas de artistas’ Proxecto Baliza. Facultade de Belas Artes, Universidade de Vigo Produción da exposición ‘EIDOS DA IMAXE. Grafías dos feitos e do pensamento’ Proxecto Baliza. Campus do Mar, Universidade de Vigo Produción da exposición ‘EIDOS DA IMAXE. Grafías dos feitos e do pensamento’ nomadenetappe / Kunst und Theorie Produción da exposición ‘PERMANENT EXPEDITION’, a través do Programa ‘LinzEXPOrt’, Linz Kultur, City of Linz, Austria FRAC 49 Nord 6 Est. Fonds régional d’art contemporain de Lorraine, Metz, Francia Fallo do xurado do Premio para Novos Comisarios, convocatoria 2014 SFKM. Sogn og Fjordane Kunstmuseum, Førde, Noruega Fallo do xurado do Premio para Novos Comisarios, convocatoria 2014 190 |

MARCO MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEA DE VIGO


PATROCINIOS E COLABORACIÓNS EN EXPOSICIÓNS E OUTRAS ACTIVIDADES

Conaculta-FONCA, Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, México Colaboración na produción da exposición ‘EIDOS DA IMAXE. Grafías dos feitos e do pensamento’ Instituto de Investigacións Mariñas de Vigo, IIM-CSIC Colaboración na produción e nas actividades paralelas da exposición ‘EIDOS DA IMAXE. Grafías dos feitos e do pensamento’ Programa de doutoramento da Facultade de Belas Artes, Universidade de Vigo Colaboración nas actividades paralelas da exposición ‘EIDOS DA IMAXE. Grafías dos feitos e do pensamento’ Colección Sirvent, Vigo Colaboración na produción da exposición ‘IGNACIO URIARTE. Uns e ceros’ Escoitar.org Colaboración na produción da exposición ‘PERMANENT EXPEDITION’ Alg-a Lab e colectivo montenoso Colaboración en actividades paralelas da exposición ‘VERANEANTES’ Unidade de Igualdade, Universidade de Vigo Produción do 4º Proxecto de visibilización das obras das alumnas da Facultade de Belas Artes da Universidade de Vigo. Exhibición de postais a disposición do público. ArtFutura Produción e itinerancia do programa audiovisual ArtFutura 2014 Adegas Galegas Convenio de colaboración para organización do servizo de catering nas inauguracións do MARCO Aguas de Mondariz Empresa colaboradora de ‘HOTEL MARCO. Un proxecto de Michael Lin e rvr arquitectos’ MEMORIA DE ACTIVIDADES 2014

| 191


[Auga mineral] illycaffè Empresa colaboradora de ‘HOTEL MARCO. Un proxecto de Michael Lin e rvr arquitectos’ [Máquina espresso, café e cuncas de colección] SIRVENT Empresa colaboradora de ‘HOTEL MARCO. Un proxecto de Michael Lin e rvr arquitectos’ [Sistema de descanso] Martínez Otero Empresa colaboradora de ‘HOTEL MARCO. Un proxecto de Michael Lin e rvr arquitectos’ [Mobiliario] I.C.O.N. - O.P.I Empresa colaboradora de ‘HOTEL MARCO. Un proxecto de Michael Lin e rvr arquitectos’ [Produtos cosméticos] Weber Empresa colaboradora de ‘HOTEL MARCO. Un proxecto de Michael Lin e rvr arquitectos’ [Morteiros industriais]

192 |

MARCO MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEA DE VIGO


OUTROS CONVENIOS DE COLABORACIÓN SINSALaudio Convenio de colaboración para organización dos concertos do Festival Sinsal e outros eventos relacionados coa arte sonora e a música contemporánea. Vertixe Sonora / Instituto Galego de Sonoloxía Convenio de colaboración para organización dos concertos do Festival Vertixe Experimenta e outros eventos relacionados coa arte sonora e a música contemporánea. Fundación Carlos Casares Convenio de colaboración coa Agrupación de Amigos do MARCO para organización dos encontros ‘Café Voltaire. O sabor das letras’ e outras actividades da Agrupación. Universidade de Vigo Convenio de colaboración para realización de prácticas de alumnos da Facultade de Belas Artes no departamento de exposicións, así como en tareas de montaxe e apoio á produción da exposición ‘IGNACIO URIARTE. Uns e ceros’. exposición ‘IGNACIO URIARTE. Uns e ceros’. Universidad de Sevilla Convenio de colaboración para realización de prácticas de alumnos da Facultade de Belas Artes no departamento de exposicións. Universidade de Santiago de Compostela Convenio de colaboración co Consello Social para realización de prácticas de alumnos de Historia da Arte no departamento de Comunicación, e na Agrupación de Amigos do MARCO. Universidade de Vigo Convenio de colaboración para realización de prácticas de alumnos de Ciencias Sociais e da Comunicación no departamento de Comunicación, e na Agrupación de Amigos do MARCO. UNED, Vigo Convenio de colaboración para realización de prácticas de alumnos de Belas Artes na Agrupación de Amigos do MARCO. IES Primeiro de Marzo, Baiona Convenio de colaboración para realización de prácticas de alumnos na Agrupación de Amigos do MARCO. Universidade de Vigo Convenio de colaboración para obtención de créditos de libre elección e créditos ETCS nos cursos de adultos impartidos no MARCO. MEMORIA DE ACTIVIDADES 2014

| 193


PERSOAL

Director Iñaki Martínez Antelo Xerente Martiño Nogueira Canle Responsable de exposicións Agar Ledo Arias Técnico de montaxe Paul Edward Guy Responsable de comunicación e didáctica Marta Viana Tomé Asistente Dpto. comunicación e didáctica Pilar Souto Soto Secretaría de dirección Patricia Verdial Garay Administración Alberto Abal García Biblioteca-Centro de Documentación Iria Fernández Mouriz

194 |

MARCO MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEA DE VIGO


PERSOAL AUXILIAR DURANTE O ANO 2014

DEPARTAMENTO DE EXPOSICIÓNS PERSOAL DE MONTAXE DAEXGA Servicios Integrales de Galicia S. L. ITEM montaje A/V Decoraciones Torres Juan Vázquez Figueroa Froq Eventos PXC Produción e Xestión Cultural S. L. ARTECOM S. L. VITEL S. A. PROGRAMAS DE PRÁCTICAS Marta Lorenzo Vázquez, bolseira en prácticas, Universidade de Vigo, Nerea Lores Acuña, bolseira en prácticas, Universidad de Sevilla Luis San Sebastián Alonso, bolseiro en prácticas, Universidade deVigo

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN E DIDÁCTICA PROGRAMAS DE PRÁCTICAS María Donapetry Gómez, bolseira en prácticas, Universidade de Vigo Elena Segovia Rodríguez, bolseira en prácticas, Universidade de Vigo Gael Rodríguez Lago, bolseiro FEUGA, Vigo Laura Rodríguez Ruiz, bolseira en prácticas, Universidade de Santiago de Compostela

AGRUPACIÓN DE AMIGOS DO MARCO PROGRAMAS DE PRÁCTICAS Elisabeth Alonso Fernández, bolseira en prácticas, UNED Mª Coral Barciela Domínguez, bolseira en prácticas, Universidade de Vigo Nuria Buyó Abal, bolseira en prácticas, Universidade de Vigo Sara González Alonso, bolseira en prácticas, IES Primeiro de Marzo, Baiona MEMORIA DE ACTIVIDADES 2014

| 195


PERSOAL SUBCONTRATADO EMPRESAS DE SERVIZO

EULEN S. A. MANTEMENTO

[Ata 30 setembro 2014] Víctor Fontán Cernadas Alberto Jiménez Alvariño Miguel Ángel Zamora Romero

CLECE S. A. MANTEMENTO

[Dende 1 outubro 2014] Patricia López Candal Pablo Vieites Domínguez Miguel Ángel Zamora Romero

LIMPIEZAS LEI CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO XERENCIA Adela López Nóvoa PERSOAL Mª Carmen Domínguez Campos Mª Alexia González Núñez Yolanda Iglesias Muñiz Mª José Peña Martínez Mª Dolores Sánchez Rodríguez

196 |

MARCO MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEA DE VIGO

EULEN S. A.

Taquilla e atención ao público Coordinadora Amaya Martínez-Randulfe Landín

EDUCADORAS

María Xosé Martínez Pérez Berta Moldes Cancelas

TAQUILLA E ATENCIÓN TELEFÓNICA

Beatriz Dacal Blanco Amaya Martínez-Randulfe Landín

MONITORES DE SALA

Sonia Barciela San Cecilio José Antonio Carrera González Beatriz Dacal Blanco


OUTRAS ACTIVIDADES E SERVIZOS

VISITAS GUIADAS ÁS EXPOSICIÓNS Visitas guiadas todos os días ás 18.00 Visitas ‘á carta’ para grupos, previa cita nos tel. 986113900

HOTEL MARCO Un proxecto de MICHAEL LIN & rvr arquitectos O HOTEL MARCO, situado no Espazo Anexo, é un proxecto do artista Michael Lin e rvr arquitectos, que transformou o lugar nun cuarto de hotel cuxo uso continúa na actualidade, sexa dentro do programa de residencias ou para reservas de particulares. Información e reservas: info@marcovigo.com /www.marcovigo.com MEMORIA DE ACTIVIDADES 2014

| 197


MIGUEL OLIVEIRA Restaurante A partir do 1 de xullo, a cafetería-restaurante do MARCO iniciou unha nova etapa da man de Miguel Oliveira, que asumiu a xestión baixo o nome Miguel Oliveira Restaurante, con nova oferta gastronómica e servizos especializados. Ademais dos seus servizos habituais cara ao público, o restaurante ofrece propostas á medida dos seus clientes, e un lugar idóneo para o desenvolvemento de moi variados eventos en colaboración con diversas institucións, empresas e asociacións. Horario: de luns a sábados de 08.00 a 21.00 Tel. +34 886 116712 http://www.migueloliveira.es

197 |

MARCO MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEA DE VIGO


www.marcovigo.com MARCO, Museo de Arte Contemporรกnea de Vigo

@MARCOVigo3


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.