Page 99

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2005 Persoal auxiliar durante o ano 2005

Persoal subcontratado empresas de servizo

Depar tamento de Exposicións Persoal de montaxe Severino Vázquez Trebejo Alberto Conde Álvarez Jan Peter Landqvist Isabel Domínguez Sardina Xosé Fernández Domínguez Sergio Blanco Doval Alexanco Aceiro Marqués Helder Leal Figueiredo Manuel Rodríguez Vicente Programa Labora e becarios en prácticas Joaquín M. Morales Vila, programa Labora, Xunta de Galicia (ata outubro 2005) Jose Castañal Crecente, programa Labora, Xunta de Galicia (dende outubro 2005) Alexanco Aceiro Marques, becario en prácticas

FERROSER Julio Bacariza Fernández José Estévez Villegas José Manuel Rial Muñiz

Depar tamento de C omunicación e Didác tica Didáctica Pedro Antonio Cordón Casais, asesor externo Laura Gómez González, programa Labora, Xunta de Galicia Mª de los Angeles Rodríguez Bermúdez, programa Labora, Xunta de Galicia Matilde Álvarez González, becaria en prácticas Silvia Alonso Figueroa, becaria en prácticas Comunicación Victor Frade Fontán Adriana Martínez Sande, becaria en prácticas Ana Martínez Arís Xiana Fumega Domínguez, becaria en prácticas Ana Mª Lorenzo Padín, becaria en prácticas Depar tamento de Doc umentación e Publicacións Iria Fernández Mouriz, programa Labora, Xunta de Galicia (ata setembro 2005) Sara Allú Val, becaria en prácticas Bianca Rodríguez Miguélez, becaria en prácticas Mª Conchi Rey Ríos , programa Labora, Xunta de Galicia (desde setembro 2005) Depar tamento de A dminis tración Susana Trezado Carro, programa Labora, Xunta de Galicia María Soledad Quinteros, programa Labora, Xunta de Galicia María Cristina Rodríguez Moure, programa Labora, Xunta de Galicia Belén Acuña Regueira, programa Labora, Xunta de Galicia

98 | MARCO MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEA DE VIGO

GRANDAL SER VICE S.L Coordinadora Carolina Posada González Educadoras Ángel Borrero Valcárcel Yurema Collazo Fernández Laura Fernández Domínguez José Luis Gómez Amoedo María José Martínez Pérez Patricia Moure Rodríguez María Urrutia Baliño

Actores espectáculo de títeres Guy Bobillo Pérez Marcos Escariz Pérez Marta González de Castro

Asistentes de sala/taquilla José Antonio Carrera González Carlos Castro Costas Mª Idoya Chapela Silva Andrés Dacosta Cosque Cristina García Portas Cristina González Domínguez Carlos González Fernández Amaya Martínez-Randulfe Landín Mª Auxiliadora Pallares Álvarez Alba Carme Pardo Cartelle Mª Isabel Prado González Esther Rodríguez Carro Olalla Mª Rodríguez Franco Alejandra del Valle García Julia del Valle García

LIMPE Z AS AZUL Mantemento Cristaleiros Rosa Mª Cordero Oujo Elisa Míguez Domínguez Mª Carmen Domínguez Campos Ángel Antonio Lodeiro Rodríguez Consuelo Val Francisco José Rafael Alcaire Martín Aurea López Chapela Juan Luis López López Obdulia Sotelo Rial Humberto Manuel Pérez Iglesias Dolores Sánchez Rodríguez Víctor Manuel Sendín Romero Catalina Díaz Pazos Mª Luisa González Insuela Mª Carmen Castro González

SEC URITA S Seguridade Pedro Pérez Caride Carlos Tourón Ferreira Jorge Pereira López José E. Alonso Iglesias Luis A. Acebedo Bravo Jorge Álvarez García Luis A. Acebedo Bravo Jorge Álvarez García

Auxiliares Estefanía Cortegoso Ríos Sonia Pereira Omil Marta Fraguiero González

Profile for MARCO Museo de arte contemporánea de Vigo

MARCO Memoria anual 2005  

Memoria de actividades do MARCO Museo de arte contemporanea de Vigo, ano 2005

MARCO Memoria anual 2005  

Memoria de actividades do MARCO Museo de arte contemporanea de Vigo, ano 2005

Advertisement