Page 52

ACTIVIDADES PROGRAMAS PARA ESCOLARES Número total de centros: 215 Número total de escolares: 7.896 Seguindo o ritmo do curso escolar, dúas tempadas debuxan o programa educativo do MARCO cada ano: a que vai do mes de xaneiro ao comezo do verán, e o inicio do novo curso entre outubro e decembro. O programa, de carácter gratuíto, diríxese ao alumnado e profesorado de Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Bacharelato e FP, de centros públicos e privados. Ademais das visitas e obradoiros in situ, comprende actividades opcionais para antes e despois da visita ao MARCO, dispoñibles a través da web. Durante este ano 2005, unha vez máis, os participantes puideron disfrutar das visitas e obradoiros deseñados especificamente para cada exposición: as mostras 20 Desarranxos, Diáspora, e a Colección de Fotografía Contemporánea de Telefónica entre os meses de xaneiro e xuño; e a exposición Chikaku sobre arte contemporánea xaponesa entre outubro e decembro.

XANEIRO – XUÑO 2004 De xaneiro a xuño continuouse co programa de actividades didácticas e obradoiros titulado Ar tellando...para esc olares, iniciado no mes de outubro de 2004. AR TELLANDO... para esc olares Do 13 de outubro de 2004 ao 24 de xuño de 2005 Lugar: salas de exposición e Laboratorio das Artes martes a venres, de 11.00 a 14.00 Resultados c uantitati vos mes

nº c entros

nº esc olares

xaneiro (do día 25 ao 28)

7

241

febreiro

21

776

marzo

23

940

abril

41

1.666

maio

40

1.342

xuño (ata o día 24)

34

897

total centros: 166

total escolares: 5.518

MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEA DE VIGO MARCO | 51

Profile for MARCO Museo de arte contemporánea de Vigo

MARCO Memoria anual 2005  

Memoria de actividades do MARCO Museo de arte contemporanea de Vigo, ano 2005

MARCO Memoria anual 2005  

Memoria de actividades do MARCO Museo de arte contemporanea de Vigo, ano 2005

Advertisement