Page 1

Stageverslag BPV S8

Stagebedrijf

:

Auteurs

:

Datum Versie

: :

@-Once Computers / Spreen ICT Johnny Dwars Marco Jan Dekker 28 juni 2011 Conceptversie


Stageverslag BPV S8

Johnny Dwars & Marco Jan Dekker

Stageverslag BPV S8

NAAM STAGIAIRES NAAM ADRES POSTCODE PLAATS TELEFOONNUMMER KLAS

: : : : : :

Johnny Dwars Nicolaasbeetsstraat 26 7901 KJ Hoogeveen 0528 – 220182 V4CV4A

NAAM ADRES POSTCODE PLAATS TELEFOONNUMMER KLAS

: : : : : :

Marco Jan Dekker Nieuwstraat 22 7927 PK Alteveer 06 – 20228288 V4CV4A

STAGEBEDRIJF NAAM ADRES POSTCODE PLAATS TELEFOONNUMMER CONTACTPERSOON STAGEPERIODE

: : : : : : :

Spreen ICT / @-Once Computers Het Haagje 12 7906 AA Hoogeveen 0528 – 233337 M. Spreen 7-2-2011 – 1-7-2011

SCHOOL NAAM ADRES POSTCODE TELEFOONNUMMER STAGEBEGELEIDER

Spreen ICT

: : : : :

Alfa College Voltastraat 33 7903 AA Hoogeveen 0528 - 28 76 00 H. Meems

Pagina 2 van 108


Stageverslag BPV S8

Johnny Dwars & Marco Jan Dekker

Inhoudsopgave Inleiding......................................................................................................... 4 Beschrijving BPV bedrijf ................................................................................ 5 Geschiedenis ............................................................................................. 5 Het bedrijf vandaag .................................................................................... 5 Organogram .............................................................................................. 5 De werkzaamheden ................................................................................... 6 Het doel.................................................................................................. 6 Shop ...................................................................................................... 6 Service Center ....................................................................................... 6 Bedrijfsautomatisering ............................................................................ 6 De stageopdracht .......................................................................................... 8 Beschrijving van de stageopdracht ............................................................ 8 Kern - Verslagen ........................................................................................... 9 Slot .............................................................................................................. 64 Bronvermelding ......................................................................................... 106 Lijst afkortingen en begrippen ................................................................... 107 Bijlagen ..................................................................................................... 108

Spreen ICT

Pagina 3 van 108


Stageverslag BPV S8

Johnny Dwars & Marco Jan Dekker

Inleiding Dit verslag gaat over onze stage opdracht over de periode van 7-2-2011 tot en met 1-7-2011. Deze stage hebben wij gevolgd in het kader van onze opleiding bij het Alfa College. Wij volgen de opleiding Beheer ICT op niveau 4. Het heeft als verplicht onderdeel 20 weken stage lopen bij een ICT ECABO geaccrediteerd bedrijf. In dit verslag gaan wij in op de stageopdracht die wij hebben uitgevoerd bij Spreen ICT, onderdeel van @-Once Computers. Uiteraard komt eerst een beschrijving over het bedrijf en hoe het bedrijf is georganiseerd. Wij hopen dat u met plezier dit verslag leest!

Spreen ICT

Pagina 4 van 108


Stageverslag BPV S8

Johnny Dwars & Marco Jan Dekker

Beschrijving BPV bedrijf We beginnen met een beschrijving van het BPV bedrijf, het bedrijf waar wij stage hebben gelopen. Hierin vertellen wij u wat over de geschiedenis van het bedrijf, de werkzaamheden en het daarbij behorende doel.

Geschiedenis Martijn Spreen is in begin december 2002 begonnen met de computerwinkel @Once Computers aan Het Haagje 143a. Een jaar later was het tijd om te verhuizen, op 16 december 2003 opende Martijn Spreen zijn nieuwe winkel aan de Alteveerstraat 4. Deze winkel was groter, en meer in het centrum van de stad. In november 2004 heeft @-Once een service center geopend aan de schutstraat 87. Hier konden mensen terecht voor garantieafhandelingen, reparatie en tweede hands computers.

Het bedrijf vandaag In 2005 is de winkel en het service center samengevoegd in een nieuw pand aan Het Haagje 12. Er is in dit pand een nieuwe tak van het bedrijf opgericht, bedrijfsautomatisering. Deze tak gaat onder de naam Spreen ICT en is onderdeel van @-Once Computers. Van 2005 tot heden bestaat @-Once op deze locatie, en er zijn op het moment van schrijven zijn er naast de eigenaar 2 medewerkers in dienst. Verder zijn er nog 2 andere stagiaires.

Organigram Directeur Martijn Spreen

Inkoop

Winkel

Verkoopteam

Spreen ICT

storing

Service Center

Technische Binnendienst

ondersteuning

Bedrijfsautomatisering

Technische Buitendienst

Pagina 5 van 108


Stageverslag BPV S8

Johnny Dwars & Marco Jan Dekker

De werkzaamheden Het doel Het doel van @-Once Computers is het zorgen voor tevreden klanten door middel van dienstverlening en verkoop van producten met goede ondersteuning.

Shop @-Once Computers heeft een winkel waar klanten computers, computeronderdelen en randapparatuur kunnen aanschaffen. Er worden zowel nieuwe als tweede hands computers en laptops aangeboden.

Service Center @-Once Computers biedt een drietal diensten aan in haar Service Center: Dienstverlening in het Service Center, Service aan huis en hulp op afstand. Service

@-Once computers biedt diensten aan die klanten helpen met: Extra's inbouwen, Herinstalleren, Hdd's Partitioneren, Vastlopers verhelpen, Assemblage, Virussen verwijderen, Randapparatuur installeren en Internet instellingen. Service aan huis

Tegen een scherp tarief biedt @-Once Computers de bovengenoemde diensten ook bij de klanten thuis aan. Hulp op afstand

Als er een zakelijk service contract is afgesloten met @-Once Computers dan wordt er “hulp-op-afstand� aangeboden. Dit houdt in dat er via internet verbinding wordt gemaakt met de computer van een klant en er zodoende problemen op afstand opgelost kunnen worden.

Bedrijfsautomatisering Spreen ICT is de naam van het bedrijf dat de tak bedrijfsautomatisering op zich neemt. Het levert zijn diensten aan vele bedrijven binnen en rond Hoogeveen en is de partner om uw ICT onderhoud aan uit te besteden. Op de volgende pagina zijn een aantal diensten dat Spreen ICT aanbiedt aan zijn klanten beschreven.

Spreen ICT

Pagina 6 van 108


Stageverslag BPV S8

Johnny Dwars & Marco Jan Dekker

Activboard

@-Once Computers / SPREEN ICT is in januari 2010 benoemd tot gecertificeerd dealer van ACTIVboard. Dit apparaat stelt scholen in staat tot interactief lesgeven. Cloud computing

Programmatuur dat normaliter op een werkstation wordt uitgevoerd wordt met cloud computing op het internet uitgevoerd. Dit voegt flexibiliteit toe omdat klanten altijd en overal de programma’s kunt benaderen. Online backup

Met online backup worden klantgegevens op een externe server opgeslagen zodat bij een ongeluk niet al uw gegevens verloren raken. De voordelen die dit de klant opleveren zijn:  Uw data wordt veilig opgeslagen  Wij bewaren uw data in 2 datacenters  U kunt altijd bij uw bestanden, overal  Automatische backup  Per dag, per week of per maand instelbaar  Geef zelf de mappen aan die u veilig wilt stellen  Maak een backup van uw email (outlook)  Maak eenvoudig een backup van uw documenten en instellingen  Eventuele SQL server wordt ook gebackuped  U kunt meerdere taken aanmaken  U kunt backupen vanaf meerdere computers  Deze dienst is zowel voor particulieren als zakelijke klanten beschikbaar. Domein registratie

Spreen ICT helpt klanten snel en gemakkelijk met het registreren van een nieuwe domeinnaam. Het domein kan een .nl, .eu of een internationaal domein worden. Ook biedt Spreen ICT in samenwerking met een hosting bedrijf een aantal hosting pakketten aan voor het hosten van een website. Fallback server

Om e-mails tijdens een stroomstoring of andere pech toch te kunnen versturen biedt Spreen ICT een fallback server aan. Een fallback server behoudt alle emails die naar klanten verstuurd worden tijdens een storing tot de storing opgelost is.

Spreen ICT

Pagina 7 van 108


Stageverslag BPV S8

Johnny Dwars & Marco Jan Dekker

De stageopdracht In dit hoofdstuk gaan wij u uitleggen wat onze stageopdracht is, waarom we deze stageopdracht kregen en wat de voordelen van het uiteindelijke product zijn.

Beschrijving van de stageopdracht Het computernetwerk van een groot aantal basisscholen zijn in het beheer van Spreen ICT. Het installeren of vervangen van een werkstation kost op heden te veel tijd. Ons is de opdracht gegeven om hier een oplossing voor te bieden. De oplossing moet computers via een netwerk van een besturingssysteem voorzien. Dit kan via images en een server. Deze zogeheten images van besturingssystemen moeten kunnen worden onderhouden en automatisch kunnen worden ge誰nstalleerd. De voordelen van het uiteindelijke product is het vereenvoudigen van het vervangen en/of installeren van een werkstation wat op zijn beurt veel tijd bespaart.

Spreen ICT

Pagina 8 van 108


Stageverslag BPV S8

Johnny Dwars & Marco Jan Dekker

Kern - Verslagen Achter deze bladzijde volgen de verslagen die geschreven zijn voor het project bij Spreen ICT:    

Project Start-Up, dit rapport is geschreven in de oriëntatiefase en wordt gebruikt om het project op gang te brengen. Plan van Aanpak: dit rapport dient duidelijkheid te verschaffen over de uiteindelijke producten, de kwaliteit en voorwaarden daarvan en wat de kosten en baten zijn. Functioneel ontwerp: In dit rapport zijn de functies van de producten beschreven. Technisch ontwerp: In dit rapport zijn de technische details van de producten beschreven.

Spreen ICT

Pagina 9 van 108


Stageverslag BPV S8

Johnny Dwars & Marco Jan Dekker

PROJECT START-UP Eindopdracht Stage Niveau 4 Spreen ICT Hoogeveen

Projectleider Projectleden / Auteurs Projectnummer Datum Versie

Spreen ICT

: : : : :

Martijn Spreen Johnny Dwars Marco Jan Dekker 1 7 februari 2011 1.0

Pagina 10 van 108


Stageverslag BPV S8

Johnny Dwars & Marco Jan Dekker

INHOUDSOPGAVE Inleiding.................................................................................................................... 12 Opdrachtgever ......................................................................................................... 13 Beschrijving van het bedrijf ................................................................................... 13 Bedrijfsdoelstelling product / dienst ................................................................... 13 Producten en diensten ...................................................................................... 13 Globale omschrijving van de organisatie ............................................................... 13 Detail beschrijving van de betrokken afdeling / personen ..................................... 13 Betrokken bedrijfsprocessen ................................................................................. 13 Opdrachtnemer ........................................................................................................ 14 Globale omschrijving van de organisatie ............................................................... 14 Functie en taakomschrijving ................................................................................. 14 Project ...................................................................................................................... 15 Projectidee............................................................................................................ 15 Probleemstelling ................................................................................................... 15 Verwachte / gewenste resultaat ............................................................................ 15 Globale projectopdracht ........................................................................................ 15 Randvoorwaarden en kaders ................................................................................ 15 Contactpersonen .................................................................................................. 15 Tijdpad .................................................................................................................. 15 Aanvullende info voor het project ............................................................................. 16 Leerdoelen............................................................................................................ 16 Benodigde / beschikbare materialen / kennis ........................................................ 16 Bijlage ...................................................................................................................... 17

Spreen ICT

Pagina 11 van 108


Stageverslag BPV S8

Johnny Dwars & Marco Jan Dekker

Inleiding In deze Project Start-Up (PSU) is het uit te voeren project beschreven. Het doel van deze PSU is om voor zowel de opdrachtnemer als de opdrachtgever helderheid te hebben over het project. De onderwerpen die in deze PSU aan de orde komen zijn:  Beschrijving van de opdrachtgever  Beschrijving van de opdrachtnemer  Beschrijving van het project inclusief de projectopdracht  Eventuele aanvullende informatie die relevant is voor de uitvoering van het project.

Spreen ICT

Pagina 12 van 108


Stageverslag BPV S8

Johnny Dwars & Marco Jan Dekker

Opdrachtgever Beschrijving van het bedrijf Bedrijfsdoelstelling product / dienst Het doel van Spreen ICT is het aanbieden van ICT oplossingen aan bedrijven binnen de regio zuidwest Drenthe.

Producten en diensten Spreen ICT     

biedt een vijftal diensten aan. Deze zijn: Web / E-mail hosting Online Back-up Bedrijfsautomatisering Domein Registratie Cloud computing

Globale omschrijving van de organisatie Het bedrijf bestaat uit een drietal hoofdafdelingen, die aan elkaar gerelateerd zijn. De Winkel afdeling heeft nog een Inkoop afdeling. (het organigram is in de bijlage vergroot weergegeven) Directeur Martijn Spreen

Inkoop

Winkel

Verkoopteam

storing

Service Center

Technische Binnendienst

ondersteuning

Bedrijfsautomatisering

Technische Buitendienst

Detail beschrijving van de betrokken afdeling / personen De werkplek waar het project wordt uitgevoerd bevindt zich in het gebouw van @Once Computers. De betrokken persoon van @-Once Computers / Spreen ICT is Martijn Spreen.

Betrokken bedrijfsprocessen Het proces bedrijfsautomatisering wordt bij dit project betrokken.

Spreen ICT

Pagina 13 van 108


Stageverslag BPV S8

Johnny Dwars & Marco Jan Dekker

Opdrachtnemer De opdrachtnemers van dit project zijn Johnny Dwars en Marco Jan Dekker.

Globale omschrijving van de organisatie De projectleden van dit project zijn de opdrachtnemers, deze personen vallen onder Spreen ICT.

Functie en taakomschrijving De functie van de opdrachtnemer is systeemontwikkelaar. De taken die de opdrachtnemer heeft zijn: Het onderzoeken naar, het voorbereiden van, en het realiseren van het informatiesysteem.

Spreen ICT

Pagina 14 van 108


Stageverslag BPV S8

Johnny Dwars & Marco Jan Dekker

Project Projectidee Spreen ICT verleent de dienst bedrijfsautomatisering aan veel basisscholen. Het vervangen van een werkstation binnen een basisschool is tot op heden een tijdrovend proces. De aanleiding van dit project is het versnellen van dit proces.

Probleemstelling De probleemstelling is dat het vervangen van een werkstation binnen een basisschool te veel tijd kost. Er moet nu per probleem een medewerker van Spreen ICT naar de basisschool of de basisschool moet met de computer langskomen.

Verwachte / gewenste resultaat Na de realisatie van dit project wordt verwacht dat het vervangen van een werkstation efficiĂŤnt en van afstand kan worden uitgevoerd.

Globale projectopdracht Om het vervangen van een werkstation te versnellen hebben wij de opdracht gekregen om de (her)installatie van een nieuw werkstation via een Windows Server en images te laten verlopen. In plaats van dat werkstations handmatig worden geĂŻnstalleerd wordt dan het meeste werk geautomatiseerd. Er moet ook aandacht worden geschonken aan de toekomst, het informatiesysteem moet kunnen worden uitgevoerd op / gemigreerd naar een Windows Server 2008 omgeving.

Randvoorwaarden en kaders Het kader(scope) van dit project houdt alle werkzaamheden in die benodigd zijn voor het oplossen van de probleemstelling en het behalen van het gewenste resultaat. Verder valt binnen dit kader het schrijven van een gebruikershandleiding voor het informatiesysteem.

Contactpersonen Projectleider: Technisch adviseur: Projectlid: Projectlid:

Martijn Spreen martijn@spreenict.nl Robert Folkers robert@spreenict.nl Johnny Dwars johnny@spreenict.nl Marco Jan Dekker marcojan@spreenict.nl

Tijdpad Voor dit project wordt 20 weken besteed, waarvan 720 uur werktijd. Dit project start up is geschreven binnen deze 20 weken. Het project is gestart op 7 februari 2011 en eindigt op 1 juli 2011.

Spreen ICT

Pagina 15 van 108


Stageverslag BPV S8

Johnny Dwars & Marco Jan Dekker

Aanvullende info voor het project Leerdoelen De leerdoelen die gesteld zijn voor deze stage houden in:  Het kunnen inrichten van een netwerkinstallatie via Microsoft Deployment Server.

Benodigde / beschikbare materialen / kennis De benodigde kennis om dit project te kunnen uitvoeren:  Microsoft Windows Server 2003 / 2008  Microsoft Deployment server  Microsoft Windows XP  Microsoft Windows 7 De volgende materialen zijn benodigd:  Werkstation / laptop voor onderzoek  Server voor proof of concept  Werkstation voor proof of concept  Windows Server 2008  Windows Server 2003 R2  Windows XP  Windows 7  Externe Hdd

Spreen ICT

Pagina 16 van 108


Stageverslag BPV S8

Johnny Dwars & Marco Jan Dekker

BIJLAGE Organigram Opdrachtgever

Spreen ICT

18

Pagina 17 van 108


Stageverslag BPV S8

Johnny Dwars & Marco Jan Dekker

ORGANIGRAM OPDRACHTGEVER

Spreen ICT

Pagina 18 van 108


Stageverslag BPV S8

Johnny Dwars & Marco Jan Dekker

ACCEPTATIECRITERIA De accordering van dit rapport wordt gedaan aan de hand van de volgende criteria:  De opdrachtgever vindt het projectidee haalbaar  De informatie in dit project start up is volledig en helder Mocht er aan deze criteria voldaan worden dan kan de accordering worden getekent. (zie volgend hoofdstuk)

Spreen ICT

Pagina 19 van 108


Stageverslag BPV S8

Johnny Dwars & Marco Jan Dekker

Accordering

Wanneer men akkoord gaat met de inhoud van deze Project Start-Up, dan verzoeken wij u vriendelijk deze pagina te ondertekenen.

Projectomschrijving Projectnummer Versie

: Eindopdracht Stage Niveau 4 :1 : 1.0

Ondergetekenden verklaren zich akkoord met de inhoud van deze Project Start-Up. Handtekening opdrachtgever:

Handtekening opdrachtnemer(s):

Datum:

Datum:

Plaats :

Plaats :

Spreen ICT

Pagina 20 van 108


Stageverslag BPV S8

Johnny Dwars & Marco Jan Dekker

PLAN VAN AANPAK Eindopdracht Stage Niveau 4 Spreen ICT Hoogeveen

Projectleider Projectleden / Auteurs Projectnummer Datum Versie

Spreen ICT

: : : : : :

Martijn Spreen Marco Jan Dekker Johnny Dwars 1 9 februari 2011 1.0

Pagina 21 van 108


Stageverslag BPV S8

Johnny Dwars & Marco Jan Dekker

INHOUDSOPGAVE Inleiding ................................................................................................................................... 23 Algemeen ............................................................................................................................. 23 Inhoud ................................................................................................................................... 23 Achtergronden .......................................................................................................................... 24 Opdrachtgever ...................................................................................................................... 24 Opdrachtnemers ................................................................................................................... 24 De projectopdracht ................................................................................................................... 25 Doel ...................................................................................................................................... 25 Resultaat ............................................................................................................................... 25 Huidige situatie .................................................................................................................... 25 Gewenste c.q. nieuwe situatie .............................................................................................. 25 Projectactiviteiten ..................................................................................................................... 26 Standaard .............................................................................................................................. 26 Meerwerk ............................................................................................................................. 26 Projectgrenzen .......................................................................................................................... 27 Bereik ................................................................................................................................... 27 Randvoorwaarden & beperkingen ........................................................................................ 27 Randvoorwaarden............................................................................................................. 27 De producten ............................................................................................................................ 28 Algemeen ............................................................................................................................. 28 Servers .................................................................................................................................. 28 Interfaces .............................................................................................................................. 28 Applicaties ............................................................................................................................ 28 Cursussen ............................................................................................................................. 28 Documentatie ....................................................................................................................... 28 Kwaliteit ................................................................................................................................... 29 De projectorganisatie................................................................................................................ 30 Contactpersonen ................................................................................................................... 30 Communicatie ...................................................................................................................... 30 Planning .................................................................................................................................... 31 In dit hoofdstuk word de planning van het project beschreven. In het volgende rapport, genaamd functioneel ontwerprapport, wordt het gedetailleerder uitgelegd. ........................ 31 Randvoorwaarden................................................................................................................. 31 Projectplanning..................................................................................................................... 31 Benodigde resources ............................................................................................................ 31 Kosten en baten ........................................................................................................................ 32 Kosten................................................................................................................................... 32 Baten..................................................................................................................................... 32 Risico’s ..................................................................................................................................... 33 Bijlage ...................................................................................................................................... 34

Spreen ICT

Pagina 22 van 108


Stageverslag BPV S8

Johnny Dwars & Marco Jan Dekker

Inleiding Algemeen Dit Plan van Aanpak beschrijft het project van de eindopdracht niveau 4 stage. Het Plan van Aanpak is tot stand gekomen na overleg met interne betrokkenen personen. De betrokken partij in dit project is:  Spreen ICT, als opdrachtgever van het project;  Openbare basisscholen in Hoogeveen als locaties van uitvoering van dit project.

Inhoud Dit Plan van Aanpak dient duidelijkheid te verschaffen voor uitvoering van de installatie en implementatie van het informatiesysteem. Er wordt een los vel meegeleverd waarop door de betrokken partijen voor akkoord getekend kan worden. Spreen ICT draagt de verantwoordelijkheid van dit project zoals het in dit Plan van Aanpak beschreven staat na accordering van de opdrachtgever, mits er aan alle randvoorwaarden voldaan is door de partijen die hiervoor verantwoordelijk zijn. Bij de oplevering zal ook gecontroleerd worden op de functionaliteiten zoals deze in dit plan zijn vastgelegd.

Spreen ICT

Pagina 23 van 108


Stageverslag BPV S8

Johnny Dwars & Marco Jan Dekker

Achtergronden In dit hoofdstuk zijn de achtergronden van de opdrachtgever en van de opdrachtnemer beschreven.

Opdrachtgever Martijn Spreen van Spreen ICT is de opdrachtgever van dit project. Spreen ICT is een bedrijf dat IT diensten verleend aan andere bedrijven in de regio van zuidwest Drenthe. Spreen ICT biedt de diensten Web / E-mail hosting, Online back-up, Bedrijfsautomatisering, Domein registratie en Cloud computing aan.

Opdrachtnemers Marco Jan Dekker en Johnny Dwars stagiaires van Spreen ICT zijn de opdrachtnemers van dit project. Wij zijn studenten van het Alfa College in Hoogeveen. Wij lopen nu stage voor de opleiding ICT Beheerder Niveau 4.

Spreen ICT

Pagina 24 van 108


Stageverslag BPV S8

Johnny Dwars & Marco Jan Dekker

De projectopdracht Een project bestaat altijd uit een doel en het resultaat. Het resultaat is datgene dat moet worden bewerkstelligd om het doel te bereiken.

Doel Het doel van dit project is zorgen dat werkstations sneller / efficiënter vervangen en geïnstalleerd kunnen worden en van afstand.

Resultaat Het resultaat van dit project is als volgt te formuleren: Er is een Windows deployment server aanwezig waarmee werkstations op afstand geïnstalleerd kunnen worden.

Huidige situatie Het installeren van een vervangend werkstation gebeurd nu nog handmatig op locatie wat daardoor veel tijd kost.

Gewenste c.q. nieuwe situatie Het installeren van een werkstation verloopt via een Windows deployment server, waardoor er veel werk word geautomatiseerd. Voor elke belangrijke configuratie is een aparte image beschikbaar.

Spreen ICT

Pagina 25 van 108


Stageverslag BPV S8

Johnny Dwars & Marco Jan Dekker

Projectactiviteiten De werkzaamheden die binnen het project worden uitgevoerd, worden gesplitst in standaard en meerwerk werkzaamheden.

Standaard De standaardwerkzaamheden van dit project zijn:  Onderzoek naar mogelijkheden voor implementatie  Het maken van een proof of concept  Realiseren van de Windows deployment server  Testen van de Windows deployment server  Het schrijven van een gebruikershandleiding

Meerwerk In dit project is geen meerwerk gedefinieerd.

Spreen ICT

Pagina 26 van 108


Stageverslag BPV S8

Johnny Dwars & Marco Jan Dekker

Projectgrenzen In dit hoofdstuk worden de projectgrenzen vastgesteld.

Bereik De belangrijkste grens van dit project is de bepaling van het bereik. Het bereik van dit project houdt alle werkzaamheden in die bepaald zijn in het hoofdstuk ‘Projectactiviteiten’. Dit houdt in dat er naast de projectactiviteiten geen extra werkzaamheden worden verricht. Meerwerk dat achteraf wordt bepaalt wordt apart in rekening gebracht.

Randvoorwaarden & beperkingen Bij de uitvoering van een project is het noodzakelijk om duidelijke randvoorwaarden vast te leggen, zodat bij alle betrokken partijen duidelijkheid is onder welke condities er gewerkt zal worden en waaraan voldaan moet worden. Voor de goede werking van de geboden oplossing zijn de volgende randvoorwaarden van toepassing:

Randvoorwaarden Algemeen  Alleen als het Plan van Aanpak wordt geaccordeerd wordt er verder gegaan met dit project. Het functioneel- en technisch ontwerprapport moet ook worden geaccordeerd. Omgevingsspecificaties  Er moet voldoende apparatuur en software beschikbaar zijn om de testomgeving (proof of concept) te kunnen realiseren.

Spreen ICT

Pagina 27 van 108


Stageverslag BPV S8

Johnny Dwars & Marco Jan Dekker

De producten In dit hoofdstuk hebben wij beschreven welke producten er na realisatie van dit project worden opgeleverd.

Algemeen Het project is onder te verdelen in een aantal elementaire punten:  Servers  Interfaces  Applicaties  Cursussen  Documentatie

Servers Windows Server 2003 R2 met WDS: Deze server zorgt ervoor dat werkstations geautomatiseerd geïnstalleerd kunnen worden op locatie.

Interfaces PXE Interface: De interface die geboden wordt voor de werkstations. Hiermee worden de installaties gestart.

Applicaties Image: Voor de belangrijkste configuraties worden images beschikbaar gesteld die via de PXE interface kunnen worden gedistribueerd.

Cursussen Gebruikershandleiding: Voor de gebruikers van het informatiesysteem wordt een handleiding geschreven waarin de handelingen zijn beschreven waarmee het informatiesysteem bediend wordt.

Documentatie Documentatie: De gebruikte instellingen voor het informatiesysteem worden uitgebreid gedocumenteerd.

Spreen ICT

Pagina 28 van 108


Stageverslag BPV S8

Johnny Dwars & Marco Jan Dekker

Kwaliteit In dit hoofdstuk worden enkele punten genoemd om de kwaliteit van het eindproduct en de tussenproducten te kunnen waarborgen. Om de kwaliteit van de producten te kunnen waarborgen:  Wordt er actief teruggecommuniceerd met Martijn Spreen  Moet het product altijd voldoen aan de eisen: o Het product moet ten minste 10 uur per week aan tijd besparen aan onderhoud bij basisscholen. o Het product moet naadloos geïntegreerd kunnen worden bij bestaande basisscholen in de regio zuidwest Drenthe  Wordt indien nodig de kennis en expertise ingeschakeld van medewerkers van Spreen ICT.  Wordt er een Proof of Concept (tussenproduct) gerealiseerd en uitvoerig getest. Door middel van regelmatige controle van deze punten wordt de kwaliteit van het eindproduct gegarandeerd.

Spreen ICT

Pagina 29 van 108


Stageverslag BPV S8

Johnny Dwars & Marco Jan Dekker

De projectorganisatie Contactpersonen Om tot een eenduidig resultaat te komen is er een projectteam gedefinieerd die zorg draagt voor de uitvoering van het geheel zoals het in dit Plan van Aanpak uitgewerkt is. Om dit projectteam te ondersteunen moet er duidelijkheid zijn over de aanspreekpunten bij de betrokken partijen. Naam

Locatiegegevens

Projectfunctie/taak

Martijn Spreen

Hoogeveen

Hindrik Jonker

Buitendienst

Marco Jan Dekker

Hoogeveen

Directeur / Projectleider Buitendienst / Technisch adviseur Stagiair

Johnny Dwars

Hoogeveen

Stagiair

Communicatie Duidelijkheid in communicatie is noodzakelijk voor het slagen van een project. Daarom is het zaak dat er aangegeven wordt wie met wie communiceert met betrekking tot diverse onderwerpen. Alle zaken die betrekking hebben op de voortgang van het project moeten gecommuniceerd worden met de projectleider van Spreen ICT. Hij zal er vervolgens zorg voor dragen dat alle personen die hiervan op de hoogte gesteld moeten worden, het bericht ontvangen. Bij afwezigheid zal de tweede projectleider of een collega op de afdeling Project Management hem vervangen voor zover dit mogelijk en noodzakelijk is. Verder zullen alle zaken met betrekking tot. de uitvoering tijdens het installatietraject rechtstreeks gecommuniceerd worden met de desbetreffende technici die aanwezig zijn. FinanciĂŤle en alle indirect daarbij behorende zaken zullen met de projectleider van Spreen ICT gecommuniceerd moeten worden. Hij zal er zorg voor dragen dat de juiste mensen op de hoogte gesteld worden, en dat er eventuele acties opgestart zullen worden.

Spreen ICT

Pagina 30 van 108


Stageverslag BPV S8

Johnny Dwars & Marco Jan Dekker

Planning In dit hoofdstuk word de planning van het project beschreven. In het volgende rapport, genaamd functioneel ontwerprapport, wordt het gedetailleerder uitgelegd.

Randvoorwaarden Aan de volgende randvoorwaarden dient te zijn voldaan om onderstaande planning te kunnen halen: benodigde resources beschikbaar conform aanvraag; tijdige besluitvorming; kennis.

Projectplanning Zie bijlage voor planning in MS-Project.

Benodigde resources Fase

Elke Fase Elke Fase

Wat

Laptop Desktop

Plan van aanpak.

Test Server met Windows Server 2003 Functioneel Test Server Ontwerp. met Windows Server 2003 Technisch Test Server ontwerp. met Windows Server 2003 Proof of Test Server Concept. met Windows Server 2003 Cursussen. Test Server met Windows Server 2003 Realisatie Windows Server 2003 Nazorg

Spreen ICT

Checklists gebruikersacceptatie

Wie

Johnny Dwars Marco Jan Dekker Johnny Dwars & Marco Jan Dekker Johnny Dwars & Marco Jan Dekker Johnny Dwars & Marco Jan Dekker Johnny Dwars & Marco Jan Dekker Johnny Dwars & Marco Jan Dekker Johnny Dwars & Marco Jan Dekker Johnny Dwars & Marco Jan Dekker

Globale vereiste beschikbaarhe id Beschikbaar Beschikbaar

Tarief

€ 0,€ 0,-

Beschikbaar

€ 0,-

Beschikbaar

€ 0,-

Beschikbaar

€ 0,-

Beschikbaar

€ 0,-

Beschikbaar

€ 0,-

Beschikbaar

€ 0,-

Beschikbaar

n.v.t.

Pagina 31 van 108


Stageverslag BPV S8

Johnny Dwars & Marco Jan Dekker

Kosten en baten Kosten Er zijn voor Spreen ICT geen kosten verbonden aan dit project.

Baten De te verwachten baten van het project zijn:  Het opleveren van een informatiesysteem conform de afspraken  Tijdwinst door het informatiesysteem

Spreen ICT

Pagina 32 van 108


Stageverslag BPV S8

Johnny Dwars & Marco Jan Dekker

Risico’s De volgende tabel geeft een overzicht van de tot nu toe onderkende bedreigingen ten aanzien van het project met voorgestelde tegenmaatregelen, de kans van optreden en de mate van negatief effect op het project (aangegeven op een schaal van 1 tot 5). De laatste kolom geeft het risico aan (kans*effect). Op deze wijze kan gefundeerd worden afgewogen welke bedreigingen de meeste aandacht of resources verdienen. Tijdens het project wordt deze lijst voortdurend bijgehouden in een risicologboek, met een uitgebreidere beschrijving van de risico’s. Toevoeging van bedreigingen of andere wijzigingen worden gemeld in de voortgangsrapportages. Bedreiging

Tegenmaatregel

Kans

Effect

Risico

Planning wordt niet behaalt Server installatie realisatie mislukt Handleiding is niet duidelijk genoeg Gebruikersacceptatie niet getekend

Planning bijwerken

1

4

4

Back-up toepassen

2

4

8

Handleiding aanpassen

2

3

6

Overleg met gebruikers, 2 nieuwe projectactiviteiten indien mogelijk

5

10

Spreen ICT

Pagina 33 van 108


Stageverslag BPV S8

Johnny Dwars & Marco Jan Dekker

BIJLAGE Bijlage A Bijlage B

Planning 1/2 35 Planning 2/2 36

Achter deze pagina kunt u de bijlage(n) van dit rapport vinden.

Spreen ICT

Pagina 34 van 108


Stageverslag BPV S8

Johnny Dwars & Marco Jan Dekker

PLANNING 1/2

Spreen ICT

Pagina 35 van 108


Stageverslag BPV S8

Johnny Dwars & Marco Jan Dekker

PLANNING 2/2

Spreen ICT

Pagina 36 van 108


Stageverslag BPV S8

Johnny Dwars & Marco Jan Dekker

Accordering

Wanneer men akkoord gaat met de inhoud van dit Plan van Aanpak, dan verzoeken wij u vriendelijk deze pagina te ondertekenen.

Projectomschrijving Projectnummer Versie

: : :

Eindopdracht Stage Niveau 4 1 1.0

Ondergetekenden verklaren zich akkoord met de inhoud van dit Plan van Aanpak. Handtekening opdrachtgever:

Handtekening opdrachtnemer(s):

Datum :

Datum :

Plaats :

Plaats :

Spreen ICT

Pagina 37 van 108


Stageverslag BPV S8

Johnny Dwars & Marco Jan Dekker

FUNCTIONEEL ONTWERP Eindopdracht Stage Niveau 4 Spreen ICT Hoogeveen

Projectleider Projectleden / Auteurs Projectnummer Datum Versie

Spreen ICT

: : : : : :

Martijn Spreen Marco Jan Dekker Johnny Dwars 1 25 februari 2011 1.0

Pagina 38 van 108


Stageverslag BPV S8

Johnny Dwars & Marco Jan Dekker

INHOUDSOPGAVE Inleiding.................................................................................................................... 40 Algemeen ............................................................................................................. 40 Probleemstelling ................................................................................................... 40 Inhoud .................................................................................................................. 40 Huidige situatie......................................................................................................... 41 Informatieverwerking ............................................................................................ 41 De invoer........................................................................................................... 41 De uitvoer.......................................................................................................... 41 De applicatie ......................................................................................................... 41 Database........................................................................................................... 41 Applicatie .......................................................................................................... 41 De netwerkinfrastructuur ....................................................................................... 43 Gewenste c.q. nieuwe situatie .................................................................................. 44 Beschrijving van het nieuwe systeem ................................................................... 44 De invoer........................................................................................................... 44 De uitvoer.......................................................................................................... 44 De applicatie ......................................................................................................... 44 Database........................................................................................................... 44 Applicatie .......................................................................................................... 44 De netwerkinfrastructuur ....................................................................................... 46 Consequenties ......................................................................................................... 47 De organisatorische consequenties ...................................................................... 47 De technische consequenties ............................................................................... 47 Planning ................................................................................................................... 48 Kosten .................................................................................................................. 48 Managementsamenvatting ....................................................................................... 49 Bijlage ...................................................................................................................... 50

Spreen ICT

Pagina 39 van 108


Stageverslag BPV S8

Johnny Dwars & Marco Jan Dekker

Inleiding Algemeen Dit Functioneel Ontwerp beschrijft de huidige en nieuwe c.q. gewenste situatie van dit project. Dit wordt ondersteund met UML tekeningen en een logische netwerktekening. Verder zijn de consequenties, kosten en planning terug te vinden in dit rapport. Het Functioneel Ontwerp volgt het Plan van Aanpak, en gaat hier verder op in.

Probleemstelling Het vervangen van een werkstation op een basisschool kost op dit moment te veel tijd. De mogelijkheid om installatie van een werkstation op afstand uit te voeren mist in het huidige informatiesysteem.

Inhoud Dit Functioneel Ontwerp dient duidelijkheid te verschaffen voor uitvoering van de installatie en implementatie van het nieuwe informatiesysteem, welke de probleemstelling zal oplossen. Verder wordt er een los vel meegeleverd waarop door de betrokken partijen voor akkoord getekend kan worden.

Spreen ICT

Pagina 40 van 108


Stageverslag BPV S8

Johnny Dwars & Marco Jan Dekker

Huidige situatie In dit hoofdstuk is de huidige situatie beschreven voor het repareren / vervangen van een werkstation van een basisschool.

Informatieverwerking In deze paragraaf is manier waarop informatie (problemen en oplossingen) beschreven. De Use Case, Use Case Templates en Use Case Diagram tekentechnieken van UML (Unified Modeling Language) worden gebruikt om dit te illustreren.

De invoer Via de telefoon en via de balie worden er problemen gemeld bij Spreen ICT. Dit zijn problemen die door de ICT afdeling van de basisschool niet opgelost kunnen worden. Deze problemen worden vervolgens ingevoerd in het OFB softwarepakket en voorzien van een prioriteit. Indien nodig wordt het werkstation van de basisschool opgehaald.

De uitvoer Het gerepareerde of het vervangende werkstation wordt geplaatst en ge誰nstalleerd op de locatie van de basisschool.

De applicatie In deze paragraaf wordt de applicatie van het huidige systeem beschreven.

Database Er wordt geen CMDB (Configuration Management Database) gebruikt. Alle werkstations zijn terug te vinden in de Active Directory van de server.

Gegevensmodel Active Directory opzoeklijst.

Applicatie De huidige werkwijze wordt ondersteund door Microsoft Windows Server 2003 R2. De huidige services (diensten) zijn Active Directory, DHCP, DNS.

Spreen ICT

Pagina 41 van 108


Stageverslag BPV S8

Johnny Dwars & Marco Jan Dekker

Use Case Huidige situatie

Melden probleem *

*

* *

* Probleem oplossen *

Gebruiker

Spreen ICT

Use Case Templates Naam

Melden probleem

Versie

1.0

Actor

Gebuiker, Spreen ICT

Preconditie

Werkstation is defect

Beschrijving

1. Gebruiker werkstation defect is

constateert

dat

2. Gebruiker kan het probleem niet oplossen 3. Gebruiker Spreen ICT

meldt

probleem

aan

Uitzonderingen

Werkstation is te repareren door de ICT afdeling van de basisschool.

Niet-functionele eisen

Geen.

Postconditie

Probleem is gemeld.

Naam

Probleem oplossen

Versie

1.0

Actor

Spreen ICT

Preconditie

Werkstation is defect.

Beschrijving

1. Spreen ICT vervangt werkstation 2. Spreen ICT werkstation op locatie

repareert installeert

en/of het

Uitzonderingen

Geen.

Niet-functionele eisen

Geen.

Postconditie

Werkstation is gerepareerd / vervangen en is klaar voor gebruik.

Spreen ICT

Pagina 42 van 108


Stageverslag BPV S8

Johnny Dwars & Marco Jan Dekker

Use Case Diagram Gebruiker

Spreen ICT

Probleem constateren

Probleem melden

Probleem registreren

Probleem oplossen / vervangen werkstation

Installeren werkstation

De netwerkinfrastructuur Hieronder is de huidige netwerkinfrastructuur in een logische netwerktekening afgebeeld:

Spreen ICT

Pagina 43 van 108


Stageverslag BPV S8

Johnny Dwars & Marco Jan Dekker

Gewenste c.q. nieuwe situatie In dit hoofdstuk is de gewenste c.q. nieuwe situatie beschreven voor het repareren / vervangen van een werkstation van een basisschool.

Beschrijving van het nieuwe systeem In deze paragraaf vindt u de vernieuwde in- en uitvoer van het nieuwe systeem. De Use Case, Use Case Templates en Use Case Diagram tekentechnieken van UML (Unified Modeling Language) worden gebruikt om dit te illustreren.

De invoer De invoer van het nieuwe systeem zal hetzelfde blijven als het huidige systeem.

De uitvoer De uitvoer van het nieuwe systeem zijn gerepareerde computers, (bijgewerkte) images van computersystemen en informatie aan de ICT afdeling van de basisschool over welke stappen er gedaan moeten worden tot het op afstand klaarmaken van een werkstation.

De applicatie Database De werkstations zijn zoals in de huidige situatie in de Active Directory terug te vinden.

Gegevensmodel Active Directory opzoeklijst.

Applicatie De nieuwe werkwijze wordt ondersteund door Microsoft Windows Server 2003 R2. De services (diensten) zijn Active Directory, DHCP, DNS en WDS.

Use Case Gewenste c.q. nieuwe situatie Melden probleem

Probleem oplossen

Gebruiker

Spreen ICT

Image bijwerken

Spreen ICT

Pagina 44 van 108


Stageverslag BPV S8

Johnny Dwars & Marco Jan Dekker

Use Case Templates Naam

Melden probleem

Versie

1.0

Actor

Gebuiker, Spreen ICT

Preconditie

Werkstation is defect

Beschrijving

1.

Gebruiker constateert dat werkstation defect is

2.

Gebruiker kan het probleem niet oplossen

3.

Gebruiker meldt probleem aan Spreen ICT

Uitzonderingen

Werkstation is te repareren door de ICT afdeling van de basisschool.

Niet-functionele eisen

Geen

Postconditie

Probleem is gemeld

Naam

Probleem oplossen

Versie

1.0

Actor

Spreen ICT, gebruiker

Preconditie

Werkstation is defect

Beschrijving

Scenario 1: Softwareprobleem 1. Spreen ICT geeft indien nodig instructies aan Gebruiker over de te volgen procedure 2. De image wordt (opnieuw) op afstand geplaatst op het werkstation. Scenario 2: Hardwareprobleem 1. Spreen ICT geeft indien nodig instructies aan Gebruiker over de te volgen procedure 2.

Vervangend werkstation wordt geplaatst.

3.

Image wordt geplaatst op het werkstation

Uitzonderingen

Geen.

Niet-functionele eisen

Geen.

Postconditie

Werkstation is gerepareerd / vervangen en is klaar voor gebruik.

Naam

Image bijwerken

Versie

1.0

Actor

Spreen ICT

Preconditie

Image is verouderd

Beschrijving

Scenario 1: De master image is minder dan 2x gesysprept. 1.

Spreen ICT zet de master image op een werkstation

2.

Spreen ICT installeert updates en/of nieuwe software

3.

Spreen ICT captured de nieuwe master image naar de server

4.

De oude master image wordt verwijderd

Scenario 2: De master image is al 2x gesysprept. 1.

Spreen ICT maakt een clean install op een werkstation

2.

Spreen ICT installeert updates en/of nieuwe software

3.

Spreen ICT captured de nieuwe master image naar de server

4.

De oude master image wordt verwijderd

Uitzonderingen

Er is geen nieuwe software / zijn geen nieuwe belangrijke updates.

Niet-functionele eisen

Updatesoftware moet op locatie beschikbaar zijn.

Postconditie

Image is bijgewerkt.

Spreen ICT

Pagina 45 van 108


Stageverslag BPV S8

Johnny Dwars & Marco Jan Dekker

Use Case Diagram Gebruiker

Spreen ICT

Probleem constateren

Probleem melden

Indien nodig instructies geven

Werkstation vervangen

Image plaatsen

Image plaatsen

De netwerkinfrastructuur Hieronder is de nieuwe c.q. gewenste netwerkinfrastructuur in een logische netwerktekening afgebeeld:

Spreen ICT

Pagina 46 van 108


Stageverslag BPV S8

Johnny Dwars & Marco Jan Dekker

Consequenties In dit hoofdstuk zijn de organisatorische en technische consequenties van het realiseren van dit project beschreven.

De organisatorische consequenties Er zijn geen organisatorische consequenties voor Spreen ICT.

De technische consequenties Er moeten images bijgewerkt worden, als dit niet wordt nagekomen dan kan het proces om werkstations te repareren / vervangen in de toekomst meer tijd kosten dan het huidige systeem. Het updaten van een image wordt uitgevoerd bij de release van een nieuwe belangrijke update en/of (voor een) softwarepakket. De WSUS server van de basisscholen moet de updates voortaan langer vasthouden i.v.m. het sysprep limiet van WDS. De nieuwe master image die in een derde sysprep situatie gemaakt moet worden moet toegang hebben tot alle updates die na de recenste servicepack zijn gereleased. Er moet per server meer schijfruimte beschikbaar worden gesteld voor de images en voor de langer vastgehouden updates.

Spreen ICT

Pagina 47 van 108


Stageverslag BPV S8

Johnny Dwars & Marco Jan Dekker

Planning De planning dat in het Plan van Aanpak is weergegeven wordt verder gevolgd. Het project ligt op schema. U kunt de volgende fasen terugvinden in de bijlage.

Kosten Er zijn aan dit project geen kosten verboden voor Spreen ICT.

Spreen ICT

Pagina 48 van 108


Stageverslag BPV S8

Johnny Dwars & Marco Jan Dekker

Managementsamenvatting De samenvatting voor het management is een opsomming waarin de belangrijkste punten van dit rapport terug te vinden zijn. Hieronder is puntsgewijs de management samenvatting opgesomd:  De invoer van de huidige en nieuwe situatie blijft gelijk  De uitvoer van de nieuwe situatie zijn gerepareerde werkstations en (bijgwerkte) images van werkstations  Er zijn netwerktekeningen van de huidige en nieuwe situaties gemaakt, het verschil is dat de nieuwe situatie verbinding heeft met Spreen ICT  Er zijn geen organisatorische consequenties voor Spreen ICT  Een technische consequentie is dat er per belangrijke update en/of nieuwe software pakket/update de images moet worden bijgewerkt / vervangen  Een technische consequentie is dat de WSUS server de updates voortaan langer moet vasthouden  Een technische consequentie is dat er moet per server meer schijfruimte beschikbaar worden gesteld  Door middel van UML zijn de huidige en nieuwe situaties geschetst  Het project ligt op schema

Spreen ICT

Pagina 49 van 108


Stageverslag BPV S8

Johnny Dwars & Marco Jan Dekker

BIJLAGE Achter deze pagina kunt u de volgende bijlage(n) vinden: Bijlage A Bijlage B

Spreen ICT

Planning 1/2 51 Planning 2/2 52

Pagina 50 van 108


Stageverslag BPV S8

Johnny Dwars & Marco Jan Dekker

PLANNING 1/2

Spreen ICT

Pagina 51 van 108


Stageverslag BPV S8

Johnny Dwars & Marco Jan Dekker

PLANNING 2/2

Spreen ICT

Pagina 52 van 108


Stageverslag BPV S8

Johnny Dwars & Marco Jan Dekker

Accordering

Wanneer men akkoord gaat met de inhoud van dit Functioneel Ontwerp, dan verzoeken wij u vriendelijk deze pagina te ondertekenen.

Projectomschrijving Projectnummer Versie

: : :

Eindopdracht Stage Niveau 4 1 1.0

Ondergetekenden verklaren zich akkoord met de inhoud van dit Functioneel Ontwerp. Handtekening opdrachtgever:

Handtekening opdrachtnemer(s):

Datum :

Datum :

Plaats :

Plaats :

Spreen ICT

Pagina 53 van 108


Stageverslag BPV S8

Johnny Dwars & Marco Jan Dekker

TECHNISCH ONTWERP Eindopdracht stage Niveau 4 Spreen ICT Hoogeveen

Spreen ICT

Projectleider Projectleden

: :

Datum Versie

: :

Martijn Spreen Johnny Dwars Marco Jan Dekker 7 maart 2011 1.0

Pagina 54 van 108


Stageverslag BPV S8

Johnny Dwars & Marco Jan Dekker

INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 55 1. Inleiding 56 1.1 Algemeen 56 1.2 Probleemstelling 56 1.3 Inhoud 56 2. Inrichting services 57 2.1 Directory Services 57 2.1.1 Domeinnaam: 57 2.1.2 OU: 57 2.1.3 Gebruikersgroepen:57 2.1.4 Gebruikers per groep: 57 Het aantal gebruikers per groep is verschillend. 57 2.1.5 Policies rechten van de groep: 57 2.2 DNS- en DHCP-services 58 2.3 Fileservices 58 2.3.1 Overzicht van hoofdmappen (shares e.d) 58 2.3.2 Inhoud van mappen 58 2.3.3 Rechten op mappen (share- en NTFS-permissies) 2.4 Printservices 58 3. Technische specificaties 59 3.1 Technische specificaties platform 59 3.1.1 Randvoorwaarden 59 3.2 Gekoppelde bestanden/applicaties 59 3.3 Beschrijving programmastructuur 60 3.4 Beschrijving gebruikersinterfaces 61 3.4.1 PXE interface 61 3.4.2 PXE beginmenu 61 3.4.3 WDS bootmenu 61 3.4.4 Image capturemenu 61 3.4.5 Image terugzetmenu 61 4. Managementsamenvatting 62

Spreen ICT

58

Pagina 55 van 108


Stageverslag BPV S8

Johnny Dwars & Marco Jan Dekker

Inleiding Algemeen Dit Technisch Ontwerp beschrijft de technische details van dit project. Het Technisch Ontwerp volgt het Functioneel Ontwerp op en bevat alle instellingen van het eindproduct.

Probleemstelling Zoals beschreven in het Functioneel Ontwerp is de probleemstelling als volgt: Het vervangen van een werkstation op een basisschool kost op dit moment te veel tijd. De mogelijkheid om installatie van een werkstation op afstand uit te voeren mist in het huidige informatiesysteem.

Inhoud Dit Technisch Ontwerp dient duidelijkheid te verschaffen voor uitvoering van de installatie en implementatie van het te realiseren informatiesysteem. Het Technisch ontwerp bevat een hoofdstuk voor de services en een hoofdstuk voor de technische specificaties van dit informatiesysteem. Daarnaast wordt een los vel meegeleverd waarop door de betrokken partijen voor akkoord op dit ontwerp getekend kan worden.

Spreen ICT

Pagina 56 van 108


Stageverslag BPV S8

Johnny Dwars & Marco Jan Dekker

Inrichting services In dit hoofdstuk worden de instellingen van de services die toegevoegd worden aan de servers in detail beschreven.

Directory Services Op de locaties waar het systeem wordt geĂŻmplementeerd is Active Directory aanwezig op de servers. Hieronder worden de instellingen weergegeven van de Active Directory:

Domeinnaam: De domeinnaam is ingesteld als: schoolnaam.local

OU: Alle pc’s van de school staan in een OU

Gebruikersgroepen: Administrator | Ict-er Administratie | Directeur | Interne begeleider Leerkracht Leerling

Gebruikers per groep: Het aantal gebruikers per groep is verschillend. Policies rechten van de groep: De administrator en Ict-er kunnen overal op de server bij zowel bij de instellingen als documenten van anderen. De administratie, directeur en de interne begeleider kunnen alle documenten bekijken van elkaar of van de leerkracht of de leerling maar niet van de administrator of ict-er. De leerkracht kan alleen zijn eigen documenten of die van de leerling bekijken. De leerling kan alleen zijn eigen documenten bekijken.

Spreen ICT

Pagina 57 van 108


Stageverslag BPV S8

Johnny Dwars & Marco Jan Dekker

DNS- en DHCP-services Op de server is DNS en DHCP services ingeschakeld. De DHCP services is belangrijk voor de pxeboot van de pc’s

Fileservices Overzicht van hoofdmappen (shares e.d) Voor elke gebruikersgroep is er een map aangemaakt. Denk hierbij aan leerling heeft een map leerling, leerkracht een map leerkracht, enz.

Inhoud van mappen De inhoud van de mappen zijn voornamelijk documenten en/of afbeeldingen.

Rechten op mappen (share- en NTFS-permissies) Zie het kopje Policies rechten van de groep voor de rechten

Printservices Er is een printserver geĂŻnstalleerd zodat gebruikers gebruik kunnen maken van de printer. Deze printer(s) is in het netwerk opgenomen en staat op een willekeurige locatie(s)

Spreen ICT

Pagina 58 van 108


Stageverslag BPV S8

Johnny Dwars & Marco Jan Dekker

Technische specificaties In dit hoofdstuk zijn de technische specificaties van bepaalde onderdelen van het informatiesysteem in detail beschreven.

Technische specificaties platform Het platform waar het informatiesysteem op wordt geïmplementeerd is Windows Server 2003 R2. De servers hebben ten miste 256mb RAM aan boord i.c.m ten minste een 233mhz processor.

Randvoorwaarden Er zijn een aantal randvoorwaarden waar het platform aan moet voldoen: 1. Er moet ten minste 40 gigabyte aan schijfruimte beschikbaar zijn op een lokale of NAS schijf voor de WSUS updates en de images. 2. De WSUS server moet updates te minste een kwartaal vasthouden zodat de image kan worden bijgewerkt.

Gekoppelde bestanden/applicaties De applicaties die gekoppeld worden aan het informatiesysteem zijn:  Windows Deployment Services  Windows XP SP2 / SP3  WinPE

Spreen ICT

Pagina 59 van 108


Stageverslag BPV S8

Johnny Dwars & Marco Jan Dekker

Beschrijving programmastructuur

Druk op F12 voor netwerkboot

Druk op laad WDS

nee

nee

Windows wordt geladen

Nee / fout

Vul password in

Ja / goed

Kies voor capture of voor terugzetten

terugzetten

capture

Spreen ICT

Kies schijf om te capturen en locatie server om op te slaan

Kies de image om terug te zetten

Image wordt gemaakt, geupload en opgeslagen

De image wordt teruggezet

Pagina 60 van 108


Stageverslag BPV S8

Johnny Dwars & Marco Jan Dekker

Beschrijving gebruikersinterfaces Als deel van het informatiesysteem worden meerdere gebruikersinterfaces beschikbaar gesteld aan de gebruikers van het systeem. De interfaces zijn beschikbaar op de clientcomputers van het informatiesysteem.

PXE interface Het eerste interface wat de gebruiker tegenkomt is het PXE interface. Hier kan gekozen worden voor F12 voor het PXE beginmenu of geen voor doorstarten naar Windows.

PXE beginmenu In dit menu kan de gebruiker kiezen voor doorstarten naar het WDS bootmenu of om alsnog Windows te laden. Om naar het WDS bootsmenu door te laden moet een wachtwoord worden ingevuld.

WDS bootmenu In dit menu kan gekozen worden om van de computer een image te capturen of om een bestaande image terug te zetten op de computer.

Image capturemenu In dit menu worden de schijven weergegeven die gecaptured kunnen worden van de clientcomputer, een vereiste is dat de computer gesysprept is. Na het selecteren van het station wordt er een image gemaakt en geupload naar de server.

Image terugzetmenu In dit menu kan voor een image worden gekozen die vervolgens volledig geautomatiseerd teruggezet wordt op de clientcomputer. De clientcomputer moet eerst zijn geprestaged om de juiste computernaam te krijgen.

Spreen ICT

Pagina 61 van 108


Stageverslag BPV S8

Johnny Dwars & Marco Jan Dekker

Managementsamenvatting Hieronder is de managementsamenvatting van dit rapport in een opsomming weergegeven: 1. 2. 3. 4.

Domeinnaam: schoolnaam.local OU: Alle clients staan in een OU Groepen: Administrator, Administratie, Leerkracht, Leerling Policies: De administrator krijgt volledig recht. De administratie heeft alle recht tot iedereen behalve de Administrators. Leerkrachten hebben rechten tot eigen en Leerling, en Leerling heeft weinig rechten. Elke groep heeft een eigen share op de server 5. DNS is ingeschakeld op de server 6. DHCP is ingeschakeld op de server 7. Printservices zijn ingeschakeld op de server 8. 233Mhz en 256mb RAM zijn vereist van de server 9. 40GB opslagruimte is vereist van de server 10.WSUS wordt aangepast tot een kwartaal vasthouden van updates 11.WDS, Windows XP en WinPE worden gebruikt in het informatiesysteem 12.Er is een duidelijke programmastructuur beveiligd met wachtwoorden

Spreen ICT

Pagina 62 van 108


Stageverslag BPV S8

Johnny Dwars & Marco Jan Dekker

Accordering

Wanneer men akkoord gaat met de inhoud van dit Technisch Ontwerp, dan verzoeken wij u vriendelijk deze pagina te ondertekenen.

Projectomschrijving Projectnummer Versie

: Eindopdracht Stage Niveau 4 :1 : 1.0

Ondergetekenden verklaren zich akkoord met de inhoud van dit Technisch Ontwerp. Handtekening opdrachtgever:

Handtekening opdrachtnemer(s):

Datum :

Datum :

Plaats :

Plaats :

Spreen ICT

Pagina 63 van 108


Stageverslag BPV S8

Johnny Dwars & Marco Jan Dekker

GEBRUIKERSHANDLEIDING Eindopdracht Stage Niveau 4 Spreen ICT Hoogeveen

Projectleider Projectleden / Auteurs Projectnummer Datum Versie

Spreen ICT

: : : : :

Martijn Spreen Johnny Dwars Marco Jan Dekker 1 15 maart 2011 3.0

Pagina 64 van 108


Stageverslag BPV S8

Johnny Dwars & Marco Jan Dekker

INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 66 2. WDS server instellen 67 2.1 Stap 1: WDS installeren 67 2.2 Stap 2: WDS configureren 67 2.3 Stap 3: InstallatiekopieĂŤn voor opstarten 68 2.4 Stap 4: Boot menu aanmaken 69 2.5 Stap 5: Installatiekopiegroep aanmaken 70 2.6 Stap 6: Install.bat plaatsen in NETLOGON 70 2.7 Stap 7: Werkstations prestagen voor WDS 71 2.7.1 Stap 7.1: GUIDS verzamelen 71 2.7.2 Stap 7.2: Werkstation prestagen 71 3. Master image maken 72 3.1 Stap 1: Master image voorbereiden 72 3.2 Stap 2: Master Image capturen 73 4. Image terugzetten 74 4.1 Stap 1: Werkstation voorzien van een image 74 5. Image updaten 75 5.1 Stap 1: Meest recente image deployen 75 5.2 Stap 2: Image bijwerken 75 5.3 Stap 3: Bijgewerkte image capturen 76 6. Clean install uitvoeren 77 6.1 Stap 1: Clean install 77 6.2 Stap 2: GUID noteren 77 6.3 Stap 3: Computer prestagen en domein aanmelden 78 7. Slot 79 Bijlage 80

Spreen ICT

Pagina 65 van 108


Stageverslag BPV S8

Johnny Dwars & Marco Jan Dekker

Inleiding In deze gebruikershandleiding wordt in stappenplannen beschreven welke handelingen verricht moeten worden voor het gebruik van de verschillende functies uit het informatiesysteem. Deze handleiding gaat er van uit dat er een Windows Server 2003 R2 beschikbaar is met DHCP, DNS, AD en eventureel WSUS en IIS. Ook wordt verwacht dat deze server via een netwerk is verbonden met ĂŠĂŠn of meerdere (typen) clients. Per onderdeel begint u vanaf stap 1 tot en met de laatste stap. Elke stap bestaat uit een opsomming van handelingen die achtereenvolgend uitgevoerd moeten worden. Niet elk onderdeel van het informatiesysteem hoeft vaker dan een enkele keer gebruikt te worden. Verder kunt u in de bijlage de scripts vinden dat bij de desbetreffende stappen in deze gebruikershandleiding gebruikt wordt. Na gebruik van deze handleiding is er een Windows Deployment Server beschikbaar dat volautomatisch clients van een image kan voorzien.

Spreen ICT

Pagina 66 van 108


Stageverslag BPV S8

Johnny Dwars & Marco Jan Dekker

WDS server instellen In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe de WDS server ingesteld wordt.

Stap 1: WDS installeren 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Log in op de server Ga naar het configuratiescherm Kies voor Software Klik op Windows onderdelen toevoegen of verwijderen Vink “Windows deployment services” aan Plaats de windows server 2003 R2 CD Klik tweemaal op volgende Kies voor het opnieuw opstarten van de server

Stap 2: WDS configureren 1. 2. 3. 4. 5.

Open Windows Deployment services Klik met de rechtermuisknop op de server Kies voor server configureren Klik op volgende Kies een andere directory voor WDS dan C:\Remoteinstall (b.v: E:\Remoteinstall) 6. Klik op volgende 7. Vink beide opties aan 8. Klik op volgende 9. Vink “alleen reageren op bekende clients” aan 10.Klik op voltooien 11.Vink Installatiekopieën nu toevoegen aan de server voor Windowsdistributie uit 12.Open Windows Deployment services 13.Klik met de Rechtermuisknop op de server. kies voor eigenschappen, tabblad Client 14.Vink “modus voor installatie zonder toezicht” aan 15.Klik op bladeren bij x86 architectuur 16.Maak in de map WdsClientUnattend een bestand aan met de naam unattend.xml en vul het met de gegevens uit bijlage A (of kopieer unattend.xml van de bijgeleverde cd) 17.Pas het veld met DOMEINNAAM en WACHTWOORD in het bestand unattend.xml aan met de juiste gegevens 18.Selecteer het zojuist gemaakte bestand voor de x86 architectuur 19.Klik op toepassen 20.Klik op OK

Spreen ICT

Pagina 67 van 108


Stageverslag BPV S8

Johnny Dwars & Marco Jan Dekker

Stap 3: Installatiekopieën voor opstarten (boot.wim, capture.wim en winpe.wim) 1. Open Windows Deployment Services 2. Klik met de rechtermuisknop op installatiekopieën opstarten 3. Klik op installatiekopie toevoegen 4. Kies voor boot.wim van de bijgeleverde cd 5. Klik op volgende 6. Vul bij Naam en Beschrijving “Image terugzetten” in 7. Klik tweemaal op volgende 8. Wachten tot het toevoegen voltooid is 9. Klik op voltooien 10.Klik met de rechtermuisknop op installatiekopieën opstarten 11.Klik op installatiekopie toevoegen 12.Kies voor capture.wim van de bijgeleverde cd 13.Klik op volgende 14.Vul bij Naam en Beschrijving “Image maken” in 15.Klik tweemaal op volgende 16.Wachten tot het toevoegen voltooid is 17.Klik op voltooien 18.Klik met de rechtermuisknop op installatiekopieën opstarten 19.Klik op installatiekopie toevoegen 20.Kies voor winpe.wim van de bijgeleverde cd 21.Klik op volgende 22.Vul bij Naam en Beschrijving “Schone installatie” in 23.Klik tweemaal op volgende 24.Wachten tot het toevoegen voltooid is 25.Klik op voltooien 26.Maak een nieuwe share op de server, met de sharenaam: clean_install$ 27.Kopieer de map i386 van een Windows XP Professional naar deze share

Spreen ICT

Pagina 68 van 108


Stageverslag BPV S8

Johnny Dwars & Marco Jan Dekker

Stap 4: Boot menu aanmaken 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Ga naar de map BOOTMENU op de bijgeleverde cd Kopieer vesamenu.c32 Plak dit bestand in de {D\E\etc}:\Remoteinstall\Boot\x86 map Ga weer naar BOOTMENU Kopieer dan het bestand pxelinux.com Plak dit bestand in de {D\E\etc}:\Remoteinstall\Boot\x86 map Maak of gebruik een achtergrond afbeelding van 640 x 480 pixels (met evt. het bedrijfslogo) en sla het op als afbeelding.png en plaats de afbeelding in {D\E\etc}:\Remoteinstall\Boot\x86 8. Ga naar {D\E\etc}:\Remoteinstall\Boot\x86 en maak een kopie van pxeboot.n12 (in dezelfde map) en noem het pxeboot.0 9. Open Windows Deployment services 10.Ga naar de server eigenschappen, tabblad opstarten 11.Kies voor bladeren voor x86 architectuur 12.Gebruik pxelinux.com uit {D\E\etc}:\Remoteinstall\Boot\x86\ 13.Klik op toepassen 14.Ga naar {D\E\etc}:\Remoteinstall\Boot\x86\ 15.Maak een nieuwe map en noem het pxelinux.cfg (of kopieer deze map van de bijgeleverde cd) 16.In deze map maak je een nieuw bestand (zonder extensie) en deze noem je default (als u de map van de cd heeft gekopieerd sla dan deze stap en stap 17 over) 17.Vul het bestand met de tekst uit bijlage B 18.Pas het PASSWD WACHTWOORD aan van het bestand default zodat WACHTWOORD is vervangen met het wachtwoord dat u wilt instellen

Spreen ICT

Pagina 69 van 108


Stageverslag BPV S8

Johnny Dwars & Marco Jan Dekker

Stap 5: Installatiekopiegroep aanmaken *Deze stap wordt één keer per computermerk herhaald.

1. Klik met de rechtermuisknop op Installatiekopieën installeren 2. Kies voor installatiekopiegroep toevoegen 3. Vul bij de naam van de groep het computermerk in

Stap 6: Install.bat plaatsen in NETLOGON 1. Controleer of er opstartscripts voor het installeren van schoolsoftware in de NETLOGON map beschikbaar zijn, en controleer of de benodigde installatiebestanden in c:\software staan 2. Ga naar stap 7 als deze scripts met bijbehorende bestanden beschikbaar zijn 3. Maak een install.bat aan in de map \\servernaam\NETLOGON en vul het met de code uit bijlage D 4. Zorg ervoor dat alle referenties naar c:\software correct zijn

Spreen ICT

Pagina 70 van 108


Stageverslag BPV S8

Johnny Dwars & Marco Jan Dekker

Stap 7: Werkstations prestagen voor WDS Stap 7.1: GUIDS verzamelen *Deze stap wordt één keer per werkstation herhaald.

1. Start het werkstation op 2. Druk snel op F12 3. Op het moment dat het MAC + GUID in beeld komt, druk op pause/break knop van het toetsenbord 4. Noteer het GUID van de computer, en plak de sticker met de computernaam op het werkstation. Deze gegevens heeft u nodig in stap 7.2

Stap 7.2: Werkstation prestagen *Deze stap wordt één keer per werkstation herhaald.

1. 2. 3. 4. 5.

Log in op de server Open Active Directory - gebruikers en computers Klik met de rechtermuisknop op computers Kies voor nieuw, en dan voor computer Vul de computernaam in, in beide vakken (Let op! De computernaam staat op de sticker die op het werkstation is geplakt) 6. Klik op volgende 7. Vink “dit is een beheerde computer” aan 8. Vul het GUID in 9. Klik op volgende 10.Vink “de volgende server voor installatie op afstand:” aan 11.Kies voor zoeken 12.Selecteer de server waar WDS op is geïnstalleerd 13.Klik op OK, dan op volgende 14.Klik op voltooien

Spreen ICT

Pagina 71 van 108


Stageverslag BPV S8

Johnny Dwars & Marco Jan Dekker

Master image maken *Dit onderdeel wordt één keer herhaalt voor elke belangrijke configuratie

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe de master image wordt gemaakt. De master image is een schone installatie dat wordt opgeslagen op de server. Deze master image kan dan in het geval van veroudering worden bijgewerkt.

Stap 1: Master image voorbereiden 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Maak een nieuwe Windows XP installatie Installeer alle drivers Installeer alle Windows updates Installeer benodigde programma’s, en update deze indien nodig Zet sysprep in de map C:\sysprep (sysprep staat op de bijgeleverde cd) Pas sysprep.inf zodat het overeenkomt met bijlage C, en pas SCHOOLNAAM etc aan zodat het klopt voor uw situatie 7. Sysprep de machine met Sysprep 7.1. Vink “Mini-setup” aan 7.2. Vink “Do not reset grace period” aan 7.3. Kies uit de uitschuiflijst voor Shutdown 8. Klik op Reseal

Spreen ICT

Pagina 72 van 108


Stageverslag BPV S8

Johnny Dwars & Marco Jan Dekker

Stap 2: Master Image capturen 1. 2.

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

28.

Spreen ICT

Start het gesysprepte werkstation op Druk snel op F12 (Let op! Laat de computer niet doorstarten naar Windows XP, als dit wel gebeurd moet u de computer opnieuw syspreppen) Kies voor WDS starten Voer het wachtwoord in Kies voor Image maken Druk op volgende Kies volume C:\ Geef de image een bijpassende naam (b.v: master_image_compaq) Voer in de beschrijving eventuele bijkomende gegevens zoals datum, type, etc Klik op volgende Klik op bladeren Voer dezelfde naam in als je hebt gekozen in stap 8 bij bestandsnaam Klik op opslaan Vink “Installatiekopie naar WDS-server uploaden:” aan Voer het IP-adres van de server in en klik op Verbinding maken Voer het administrator wachtwoord in met de gebruiker “administrator” Kies na het verbinding maken een Imagegroep uit dat bij de PC hoort Klik op voltooien De image wordt nu op de server geplaatst Klik op sluiten Log in op de server Zoek de nieuw gemaakte image op in {D\E\etc}:\RemoteInstall\Images\<merk>\ Maak een nieuwe map met dezelfde naam als de image (b.v: voor win_xp.wim wordt een win_xp map aangemaakt) Maak in deze nieuwe map een map met de naam $OEM$ Maak in $OEM$ een nieuwe map met de naam $1 Maak in $1 een nieuwe map met de naam sysprep Maak een nieuw bestand genaamd sysprep.inf en vul het met de tekst uit bijlage C, en pas gegevens als het wachtwoord aan aan de hand van uw situatie Als de image is gecaptured en uw start windows word er om een computernaam gevraagd vul hier de computernaam in die op de sticker staat of plaats de master image via de server terug op het werkstation waarmee de master image is gemaakt’(Zie hoofdstuk 4)

Pagina 73 van 108


Stageverslag BPV S8

Johnny Dwars & Marco Jan Dekker

Image terugzetten In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe een werkstation kan worden voorzien van een image.

Stap 1: Werkstation voorzien van een image 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Spreen ICT

Start de computer op Druk snel op F12 Kies voor WDS starten Voer het wachtwoord in Kies voor Image terugzetten Kies de juiste image uit de juiste groep Klik op volgende De computer krijgt nu volautomatisch een image en is daarna gereed voor gebruik

Pagina 74 van 108


Stageverslag BPV S8

Johnny Dwars & Marco Jan Dekker

Image updaten *Dit onderdeel wordt één keer herhaalt voor elke belangrijke configuratie

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe een image kan worden bijgewerkt om veroudering van het informatiesysteem tegen te gaan.

Stap 1: Meest recente image deployen 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Start een werkstation van een verouderde belangrijke configuratie op Druk snel op F12 Kies voor WDS starten Voer het wachtwoord in Kies voor Image terugzetten Kies de juiste image uit de juiste groep Klik op volgende Wacht tot het werkstation klaar is voor gebruik

Stap 2: Image bijwerken 1. 2. 3. 4. 5.

6.

Spreen ICT

Installeer de nieuwste Windows updates Installeer eventueel updates voor de software Zet sysprep in de map C:\sysprep Pas sysprep.inf zodat het overeenkomt met bijlage C Sysprep de machine met Sysprep a. Vink “Mini-setup” aan b. Vink “Do not reset grace period” aan c. Kies uit de uitschuiflijst voor Shutdown Klik op Reseal

Pagina 75 van 108


Stageverslag BPV S8

Johnny Dwars & Marco Jan Dekker

Stap 3: Bijgewerkte image capturen 1. Start het gesysprepte werkstation op 2. Druk snel op F12 (Let op! Laat de computer niet doorstarten naar Windows XP, als dit wel gebeurd moet u de computer opnieuw syspreppen) 3. Kies voor WDS starten 4. Voer het wachtwoord in 5. Kies voor Image maken 6. Druk op volgende 7. Kies volume C:\ 8. Geef de image een bijpassende naam (b.v: image_compaq_v2) 9. Voer in de beschrijving eventuele bijkomende gegevens zoals datum, type, wat er is bijgewerkt, etc 10.Klik op volgende 11.Klik op bladeren 12.Voer dezelfde naam in als je hebt gekozen in stap 8 13.Vink “Installatiekopie naar WDS-server uploaden:” aan 14.Voer het IP-adres van de server in en klik op Verbinding maken 15.Voer het administrator wachtwoord in met de gebruiker “administrator” 16.Kies na het verbinding maken een Imagegroep uit dat bij de PC hoort 17.Klik op voltooien 18.De image wordt nu op de server geplaatst 19.Log in op de server 20.Zoek de nieuwgemaakte image op in {D\E\etc}:\RemoteInstall\Images\<merk>\ 21.Maak een nieuwe map met dezelfde naam als de image (b.v: voor win_xp.wim wordt een win_xp map aangemaakt) 22.Maak in deze nieuwe map een map met de naam $OEM$ 23.Maak in $OEM$ een nieuwe map met de naam $1 24.Maak in $1 een nieuwe map met de naam sysprep 25.Maak een nieuw bestand genaamd sysprep.inf en vul het met de tekst uit bijlage C

Spreen ICT

Pagina 76 van 108


Stageverslag BPV S8

Johnny Dwars & Marco Jan Dekker

Clean install uitvoeren In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe een clean install uitgevoerd kan worden middels het informatiesysteem.

Stap 1: Clean install 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Start het werkstation dat een clean install nodig heeft op Druk snel op F12 Kies voor WDS starten Vul het wachtwoord in Kies voor Clean install Wacht tot de computer klaar is met de schone installatie Maak op het werkstation verbinding met de map \\schoolserver\NETLOGON 8. Open install.bat zodat alle benodigde software wordt ge誰nstalleerd

Stap 2: GUID noteren 1. Start het werkstation (opnieuw) op 2. Druk snel op f12 3. Als het GUID in beeld komt, druk op de pauze knop van het toetsenbord 4. Noteer het GUID 5. Druk tweemaal op CTRL + ALT + Delete om het werkstation weer opnieuw op te starten

Spreen ICT

Pagina 77 van 108


Stageverslag BPV S8

Johnny Dwars & Marco Jan Dekker

Stap 3: Computer prestagen en domein aanmelden 1. 2. 3. 4. 5.

Log in op de server Open Active Directory - gebruikers en computers Klik met de rechtermuisknop op computers Kies voor nieuw, en dan voor computer Vul de computernaam in, in beide vakken (Let op! De computernaam staat op de sticker die op het werkstation is/wordt geplakt) 6. Klik op volgende 7. Vink “dit is een beheerde computer” aan 8. Vul het GUID in 9. Klik op volgende 10.Vink “de volgende server voor installatie op afstand:” aan 11.Kies voor zoeken 12.Selecteer de server 13.Klik op OK, dan op volgende 14.Klik op voltooien 15.Start het werkstation met de clean install op 16.Klik met de rechtermuisknop op deze computer 17.Kies voor eigenschappen 18.Klik op het computernaam tabblad 19.Vul de juiste computernaam in zoals de computer is geprestaged, en meld het werkstation aan op het domein 20.Plaats de computer op de server in het juiste OU Nu is het systeem klaar om gesysprept te worden om vervolgens gecaptured te kunnen worden

Spreen ICT

Pagina 78 van 108


Stageverslag BPV S8

Johnny Dwars & Marco Jan Dekker

Slot In deze gebruikershandleiding zijn alle stappen beschreven informatiesysteem in te stellen, te configureren en te gebruiken.

om

het

Mochten er op of aanmerkingen zijn voor deze handleiding dan horen wij het graag. U kunt ons bereiken via de volgende e-mail adressen: johnnydwars@spreenict.nl marcojandekker@spreenict.nl

Spreen ICT

Pagina 79 van 108


Stageverslag BPV S8

Johnny Dwars & Marco Jan Dekker

BIJLAGE Unattend.xml Default Sysprep.inf Install.bat

Spreen ICT

81 82 83 84

Pagina 80 van 108


Stageverslag BPV S8

Johnny Dwars & Marco Jan Dekker

UNATTEND.XML Hieronder volgt de code dat in unattend.xml geplaatst moet worden: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <unattend xmlns="urn:schemas-microsoft-com:unattend"> <settings pass="windowsPE"> <component name="Microsoft-Windows-Setup" processorArchitecture="x86" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <DiskConfiguration> <WillShowUI>OnError</WillShowUI> <Disk wcm:action="add"> <CreatePartitions> <CreatePartition wcm:action="add"> <Order>1</Order> <Type>Primary</Type> <Extend>true</Extend> </CreatePartition> </CreatePartitions> <ModifyPartitions> <ModifyPartition wcm:action="add"> <Active>true</Active> <Format>NTFS</Format> <Label>Windows</Label> <Letter>C</Letter> <Order>1</Order> <PartitionID>1</PartitionID> </ModifyPartition> </ModifyPartitions> <DiskID>0</DiskID> <WillWipeDisk>true</WillWipeDisk> </Disk> </DiskConfiguration> <WindowsDeploymentServices> <Login> <Credentials> <Domain>DOMEIN</Domain> <Username>Administrator</Username> <Password>WACHTWOORD</Password> </Credentials> </Login> <ImageSelection> <WillShowUI>OnError</WillShowUI> <InstallImage> <ImageName></ImageName> <ImageGroup></ImageGroup> <FileName></FileName> </InstallImage> <InstallTo> <DiskID>0</DiskID> <PartitionID>1</PartitionID> </InstallTo> </ImageSelection> </WindowsDeploymentServices> </component> </settings> </unattend>

Spreen ICT

Pagina 81 van 108


Stageverslag BPV S8

Johnny Dwars & Marco Jan Dekker

DEFAULT Hieronder volgt de code dat in default geplaatst moet worden: DEFAULT vesamenu.c32 PROMPT 0 NOESCAPE 0 ALLOWOPTIONS 0 # Timeout in units of 1/10 s TIMEOUT 300 MENU WIDTH 40 MENU MARGIN 0 MENU ROWS 12 MENU TIMEOUTROW 14 MENU HSHIFT 5 MENU VSHIFT 2 menu color border 0 #ffffffff #ee000000 std menu color title 0 #ffffffff #ee000000 std menu color sel 0 #ffffffff #85000000 std menu color unsel 0 #ffffffff #ee000000 std menu color pwdheader 0 #ff000000 #99ffffff rev menu color pwdborder 0 #ff000000 #99ffffff rev menu color pwdentry 0 #ff000000 #99ffffff rev menu color hotkey 0 #ff00ff00 #ee000000 std menu color hotsel 0 #ffffffff #85000000 std #####menu color option forground #ALPHA/R/G/B background #ALPHA/R/G/B #####Black_menu color sel 0 #ffffffff #ff000000 #####Green_menu color sel 0 #ff00ff00 #ff000000 #####Red_menu color sel 0 #ffff0000 #ff000000 MENU BACKGROUND afbeelding.png MENU TITLE BOOT MENU | Kies wat u wilt starten MENU WIDTH 80 MENU MARGIN 18 MENU ROWS 4 LABEL wds MENU PASSWD WACHTWOORD MENU LABEL Start WDS KERNEL pxeboot.0 LABEL local MENU DEFAULT MENU LABEL Start Windows LOCALBOOT 0

Spreen ICT

Pagina 82 van 108


Stageverslag BPV S8

Johnny Dwars & Marco Jan Dekker

SYSPREP.INF Hieronder volgt de code dat in sysprep.inf geplaatst moet worden: ;SetupMgrTag [Unattended] OemSkipEula=Yes [GuiUnattended] AdminPassword="COMPUTERWACHTWOORD" EncryptedAdminPassword=NO OEMSkipRegional=1 TimeZone=85 OemSkipWelcome=1 [UserData] ProductKey="XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX" FullName="Gebruiker" OrgName="SCHOOLNAAM" ComputerName=%MACHINENAME% [TapiLocation] CountryCode=44 Dialing=Tone AreaCode=020 LongDistanceAccess="9" [RegionalSettings] LanguageGroup = 1 InputLocale = 00000409 SystemLocale = 00000409 UserLocale = 00000409 [SetupMgr] DistFolder=C:\sysprep\i386 DistShare=windist [Identification] JoinDomain=DOMEINNAAM DomainAdmin=Administrator DomainAdminPassword=WACHTWOORD

[Networking] InstallDefaultComponents=Yes

Spreen ICT

Pagina 83 van 108


Stageverslag BPV S8

Johnny Dwars & Marco Jan Dekker

INSTALL.BAT Hieronder volgt de code van install.bat: net use s: \\Schoolservernaam\software if not exist "c:\typingmaster\tmlangs.ini" "\\project\typingmaster\netsetup.exe" if not exist "c:\bb30\Multim\BBA_SNDSTART.wav" "S:\BB30\ModuleA\Disk1\Setup.exe" /s if not exist "c:\bb30\Multim\BBB_SNDSTART.WAV" "S:\BB30\ModuleB\Disk1\Setup.exe" /s if not exist "c:\bb30\Multim\cf803_02.wav" "S:\BB30\ModuleC\Disk1\Setup.exe" /s if not exist "C:\Program Files\Zwijsen\Software Manager\kmframework.dll" "msiexec.exe" /i s:\zsm\zsm.msi /qb /l* logaap.txt IAgree="Yes" D_DAT="S:\Zwijsen Data\Dat\" D_BAK="S:\Zwijsen Data\Bak\" ALLUSERS="1" if not exist "C:\program Files\Zwijsen\vll.ocx" "s:\zwijsen\veilig leren lezen\clientinstaller\setup.exe" /s if not exist "c:\program lezen\clientinstaller\setup.exe" /s if not exist "C:\Program s:\office\office.msp

files\zwijsen\schatkist

Files\Microsoft

lezen\uitgave.skl.chm"

Office\Office12\winword.exe"

"s:\zwijsen\schatkist

"S:\Office\setup.exe"

/adminfile

pause

Spreen ICT

Pagina 84 van 108


Stageverslag BPV S8

Johnny Dwars & Marco Jan Dekker

ACCEPTATIECRITERIA De accordering van dit rapport wordt gedaan aan de hand van de volgende criteria: ď&#x201A;ˇ De opdrachtgever keurt de gebruikershandleiding goed ď&#x201A;ˇ De informatie in deze gebruikershandleiding is volledig en helder Mocht er aan deze criteria voldaan worden dan kan de accordering worden getekent. (zie volgend hoofdstuk)

Spreen ICT

Pagina 85 van 108


Stageverslag BPV S8

Johnny Dwars & Marco Jan Dekker

Accordering

Wanneer men akkoord gaat met de inhoud van deze gebruikershandleiding, dan verzoeken wij u vriendelijk deze pagina te ondertekenen.

Projectomschrijving Projectnummer Versie

: Eindopdracht Stage Niveau 4 :1 : 3.0

Ondergetekenden verklaren zich akkoord met de inhoud van deze gebruikershandleiding: Handtekening opdrachtgever:

Handtekening opdrachtnemer(s):

Datum:

Datum:

Plaats :

Plaats :

Spreen ICT

Pagina 86 van 108


Stageverslag BPV S8

Johnny Dwars & Marco Jan Dekker

Realisatie Het project zoals u dat tot nu toe heeft gelezen mochten wij realiseren op basisschool â&#x20AC;&#x153;De Driesprongâ&#x20AC;? in Nieuwlande. In dit hoofdstuk kunt u lezen hoe dat is verlopen.

De server gereedmaken Als eerste hebben wij ons WDS systeem met images aan de server toegevoegd, en ervoor gezorgd dat PXE clients met de server konden verbinden. De clients konden nu verbinding maken met de server, maar het beeldscherm werkte niet. De clients zijn zeer verouderd en er moest een oplossing worden geboden. Na onderzoek te hebben gedaan naar de oorzaak van hebben wij het informatiesysteem aangepast zodat het werkt in een 800 * 600 resolutie, dit werkte wel op de clients.

Clients stickeren Nadat de server gereed gemaakt was hebben wij van alle clients binnen De Driesprong van een sticker voorzien waarop de computernaam zichtbaar is, samen met het MAC adres en de GUID. Deze informatie was nodig voor het prestage gedeelte van ons informatiesysteem.

Image maken Nadat de computers waren gestickerd was het tijd om images te maken van elk computertype. Hier was een inschattingsfout gemaakt. De clients zijn dermate verouderd dat het maken van een image op een client langer duurt dan de tijdswinst dat het oplevert. Na overleg met Spreen ICT is er besloten om het imagegedeelte te laten voor deze school, vanaf dit punt zijn we verder gegaan met het bouwen van het Clean Install gedeelte zodat er met installatiescripts alsnog tijdwinst kan worden gerealiseerd.

Spreen ICT

Pagina 87 van 108


Stageverslag BPV S8

Johnny Dwars & Marco Jan Dekker

De Apollo Nadat het clean install systeem verder was gebouwd met installatiescripts mochten wij bij De Apollo, een bassischool in krakeel het informatiesysteem implementeren. Bij de Apollo konden we het clean install informatiesysteem in de praktijk implementeren en testen. Tijdens de implementatie en tests hebben wij ook de gebruikershandleiding aangepast zodat het overeenkomt met het aangepaste informatiesysteem voor clean installs. Het informatiesysteem werd met 90% succes getest. Er waren nog incidenten met Adobe Reader en Adobe flash die niet konden worden ge誰nstalleerd vanwege een fout in de group policies. Deze group policies hebben wij gerepareerd. Een ander incident werd getroffen in Ambrasoft, er was een versie te laag als automatische installatie ingesteld. We hebben de versie van versie 9 naar 12 veranderd om het te repareren.

Gebruikershandleiding versie 4.2 De gebruikershandleiding is verbeterd naar versie 4.2 en is weergegeven op de volgende bladzijde.

Spreen ICT

Pagina 88 van 108


Stageverslag BPV S8

Johnny Dwars & Marco Jan Dekker

GEBRUIKERSHANDLEIDING Eindopdracht Stage Niveau 4 Spreen ICT Hoogeveen

Projectleider Projectleden / Auteurs Projectnummer Datum Versie

Spreen ICT

: : : : :

Martijn Spreen Johnny Dwars Marco Jan Dekker 1 29 juni 2011 4.2

Pagina 89 van 108


Stageverslag BPV S8

Johnny Dwars & Marco Jan Dekker

Inhoudsopgave Inleiding....................................................................................................... 90 Benodigdheden ....................................................................................... 91 Instructies ................................................................................................ 91 WDS server instellen ................................................................................... 91 Stap 1: WDS installeren ........................................................................... 92 Stap 2: WDS configureren ....................................................................... 92 Stap 3: Winpe.wim toevoegen aan de installatiekopieĂŤn voor opstarten .. 93 Stap 4: Boot menu aanmaken ................................................................. 94 Stap 5: Install.bat plaatsen in NETLOGON .............................................. 95 Clean install uitvoeren ................................................................................. 96 Stap 1: Clean install ................................................................................. 96 Slot .............................................................................................................. 97 Bijlage ......................................................................................................... 98 Slot ............................................................................................................ 105 Bronvermelding ......................................................................................... 106 Lijst afkortingen en begrippen ................................................................... 107 Bijlagen ..................................................................................................... 108

Spreen ICT

Pagina 90 van 108


Stageverslag BPV S8

Johnny Dwars & Marco Jan Dekker

Inleiding Windows Deployment Services is een dienst uit Windows Server 2003 waarmee u systemen van een besturingssysteem kunt voorzien via een netwerk. Deze besturingssystemen zijn opgeslagen in images. Een image is een digitale kopie van een CD of harde schijf. Systemen voorzien van een image via een netwerk kan op een manier waarop er minimale aandacht besteedt wordt aan de machines tijdens de installatie. Deze gebruikershandleiding is ervoor geschreven om u te laten zien hoe u dit informatiesysteem op de hierboven staande manier kunt implementeren, na gebruik van deze handleiding is er een Windows Deployment Server beschikbaar dat volautomatisch clients van een image kan voorzien. In deze gebruikershandleiding wordt in stappenplannen beschreven welke handelingen verricht moeten worden voor de installatie of het gebruik van de verschillende functies uit het informatiesysteem.

Benodigdheden Deze handleiding gaat van de situatie uit dat er een Windows Server 2003 R2 beschikbaar is met DHCP, DNS, AD en eventueel WSUS en IIS. Ook wordt verwacht dat deze server via een netwerk is verbonden met één of meerdere (typen) clients. Bij deze gebruikersinstructie is een DVD meegeleverd waarop software staat die de basis vormen van dit informatiesysteem. De winpe.wim van deze DVD is door ons aangepast; het startnet bestand is gewijzigd.

Instructies Per onderdeel begint u vanaf stap 1 tot en met de laatste stap. Elke stap bestaat uit een opsomming van handelingen die achtereenvolgend uitgevoerd moeten worden. Niet elk onderdeel van het informatiesysteem hoeft vaker dan een enkele keer gebruikt te worden. Verder kunt u in de bijlage de scripts vinden dat bij de desbetreffende stappen in deze gebruikershandleiding gebruikt wordt.

WDS server instellen In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe de WDS server geïnstalleerd en geconfigureerd wordt. WDS staat voor Windows Deployment services en vormt de basis voor het opslaan en distribueren van de images.

Spreen ICT

Pagina 91 van 108


Stageverslag BPV S8

Johnny Dwars & Marco Jan Dekker

Stap 1: WDS installeren Door middel van deze stappen wordt Windows Deployment Services geïnstalleerd op uw server. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Log in op de server Ga naar het configuratiescherm Kies voor Software Klik op Windows onderdelen toevoegen of verwijderen Vink “Windows deployment services” aan Plaats de windows server 2003 R2 CD Klik tweemaal op volgende Kies voor het opnieuw opstarten van de server

Stap 2: WDS configureren Nadat WDS is geïnstalleerd kan het met deze stappen worden geconfigureerd. Stap 9 houdt in dat alleen clients binnen Active Directory worden herkend en toestemming krijgen tot het ontvangen van een image. 1. Open Windows Deployment services 2. Klik met de rechtermuisknop op de server 3. Kies voor server configureren 4. Klik op volgende 5. Kies een directory om te installeren 6. Klik op volgende 7. Vink beide opties aan (poort 60 en 67) 8. Klik op volgende 9. Vink “alleen reageren op bekende clients” aan 10. Klik op voltooien 11. Vink Installatiekopieën nu toevoegen aan de server voor Windows-distributie uit.

Spreen ICT

Pagina 92 van 108


Stageverslag BPV S8

Johnny Dwars & Marco Jan Dekker

Stap 3: Winpe.wim toevoegen aan de installatiekopieën voor opstarten Zodra de WDS van de server is geconfigureerd kan de image voor de installatie van clients worden toegevoegd aan WDS, deze stappen zorgen ervoor dat de meegeleverde image voor het netwerk beschikbaar gesteld wordt. Let er goed op dat het driver 1. Klik met de rechtermuisknop op installatiekopieën opstarten 2. Klik op installatiekopie toevoegen 3. Kies voor winpe.wim van de bijgeleverde DVD 4. Klik op volgende 5. Vul bij Naam en Beschrijving “Schone installatie” in 6. Klik tweemaal op volgende 7. Wachten tot het toevoegen voltooid is 8. Klik op voltooien 9. Maak een nieuwe share op de server, met de sharenaam: clean_install$ 10. Zorg ervoor dat er voldoende machtigingen op de clean_install share zijn geconfigureerd 11. Kopieer de map i386 van de bijgeleverde DVD en plaats het in de clean_install$ share. 12. Pas het unattend.txt bestand in de i386 map aan zodat de gegevens overeenkomen met de gegevens van het netwerk. (voorbeeld: bijlage A) 13. Plaats eventuele benodigde drivers in de i386\$oem$\$1\drivers\Merknaam\drivertype map. 14. Zorg ervoor dat de paden van de drivers in unattend.txt zijn verwerkt. (voorbeeld: bijlage A)

Spreen ICT

Pagina 93 van 108


Stageverslag BPV S8

Johnny Dwars & Marco Jan Dekker

Stap 4: Boot menu aanmaken Nadat de image beschikbaar gesteld is voor het netwerk moet er een vorm van toegang gerealiseerd worden. Met behulp van deze stappen wordt er een opstartmenu gemaakt dat toegankelijk is met de F12 toets van de meeste clients. (Sommige werkstations hebben andere methoden om tot de functie “Boot from LAN” of “PXE LAN boot” te komen) In dit opstartmenu wordt er gevraagd om een wachtwoord dat zelf ingesteld kan worden, het wachtwoord beveiligd de toegang tot de image. Hierdoor kan niemand ongewenst in het WDS informatiesysteem komen. 1. Ga naar de map BOOTMENU op de bijgeleverde DVD 2. Kopieer alle inhoud van BOOTMENU 3. Plak de inhoud van BOOTMENU in de {D\E\etc}:\Remoteinstall\Boot\X86 map 4. Pas eventueel indien gewenst afbeelding.png aan naar uw wensen 5. Open Windows Deployment Services 6. Ga naar de server eigenschappen, tabblad opstarten 7. Kies voor bladeren voor de x86 architectuur 8. Gebruik pxelinux.com uit {D\E\etc}:\Remoteinstall\Boot\x86 9. Klik op toepassen 10. Pas het bestand default in de map {D\E\etc}:\Remmoteinstall\Boot\x86\pxelinux.cfg\ aan zodat PASSWD WACHTWOORD wordt vervangen met PASSWD <uw gewenste wachtwoord>

Spreen ICT

Pagina 94 van 108


Stageverslag BPV S8

Johnny Dwars & Marco Jan Dekker

Stap 5: Install.bat plaatsen in NETLOGON Tot slot zijn er nog de stappen waarmee de image met zo min mogelijke aandacht kan worden ge誰nstalleerd op de clients. Doormiddel van een Install.bat batchbestand in de NETLOGON map van de server en de referenties daar naar toe in unattend.txt wordt er volautomatisch software ge誰nstalleerd op de clients.

1. Controleer of er een install.bat batchbestand voor het installeren van schoolsoftware in de NETLOGON map beschikbaar is, en controleer of de benodigde installatiebestanden in c:\software staan 2. Pas indien nodig install.bat aan zodat deze overeenkomt met de schoolsoftware, of maak in indien nodig een nieuwe install.bat. (voorbeeld: install.bat in de bijlage) 3. Controleer of alle referenties naar c:\software in install.bat correct zijn

Spreen ICT

Pagina 95 van 108


Stageverslag BPV S8

Johnny Dwars & Marco Jan Dekker

Clean install uitvoeren In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe een clean install uitgevoerd kan worden middels het informatiesysteem. Een clean install is een installatie waarmee het bestaande besturingssysteem wordt verwijderd en wordt vervangen met de image. Deze stappen laten u zien hoe u een werkstation voorziet van een besturingssysteem.

Stap 1: Clean install 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Start het werkstation dat een clean install nodig heeft op Druk snel op F12 Kies voor WDS starten Vul het wachtwoord in Kies voor Clean install Er wordt nu na een klein moment gevraagd om de computernaam, vul deze in. (Zie sticker op werkstation indien beschikbaar) 7. Wacht tot de computer klaar is met de schone installatie 8. Start na voltooien van de schone installatie het werkstation opnieuw op.

Spreen ICT

Pagina 96 van 108


Stageverslag BPV S8

Johnny Dwars & Marco Jan Dekker

Slot In deze gebruikershandleiding zijn alle stappen beschreven informatiesysteem in te stellen, te configureren en te gebruiken.

om

het

Mochten er op of aanmerkingen zijn voor deze handleiding dan horen wij het graag. U kunt ons bereiken via de volgende e-mail adressen: johnnydwars@spreenict.nl marcojandekker@spreenict.nl

Spreen ICT

Pagina 97 van 108


Stageverslag BPV S8

Johnny Dwars & Marco Jan Dekker

BIJLAGE Default...................................................................................................................... 82 Sysprep.inf ............................................................................................................... 83 Install.bat .................................................................................................................. 84 Unattend.txt .............................................................................................................. 99

Spreen ICT

Pagina 98 van 108


Stageverslag BPV S8

Johnny Dwars & Marco Jan Dekker

UNATTEND.TXT Hieronder volgt de code dat in unattend.txt geplaatst moet worden: ;SetupMgrTag [Data] AutoPartition=1 MsDosInitiated="0" UnattendedInstall="Yes" [Unattended] UnattendMode=DefaultHide OemSkipEula=Yes OemPreinstall=Yes TargetPath=\WINDOWS DriverSigningPolicy = Ignore OemPnPDriversPath = Drivers\hpdc7100\video;Drivers\hpdc7100\audio [GuiUnattended] AdminPassword="Welkom1" EncryptedAdminPassword=NO TimeZone=110 OemSkipWelcome=1 OEMSkipRegional=1 AutoLogon=Yes AutoLogonCount=1 [UserData] ProductKey=QRGMJ-98D42-3363X-2Y3XC-3H8DG FullName="Gebruiker" OrgName="Spreen ICT" [TapiLocation] CountryCode=110 [RegionalSettings] LanguageGroup=2,1 [Identification] JoinDomain=wdsproject DomainAdmin=administrator DomainAdminPassword=Welkom1 [Display] BitsPerPel = 32 Xresolution = 1024 YResolution = 768 Vrefresh = 75 AutoConfirm = 1 [Networking] InstallDefaultComponents=Yes [Branding] BrandIEUsingUnattended=Yes [Proxy] Proxy_Enable=0 Use_Same_Proxy=0 [GuiRunOnce] "\\project\netlogon\install.bat" "c:\build\i386\script.cmd"

Spreen ICT

Pagina 99 van 108


Stageverslag BPV S8

Johnny Dwars & Marco Jan Dekker

Default Hieronder volgt de code dat in default geplaatst moet worden: DEFAULT vesamenu.c32 PROMPT 0 NOESCAPE 0 ALLOWOPTIONS 0 # Timeout in units of 1/10 s TIMEOUT 300 MENU WIDTH 40 MENU MARGIN 0 MENU ROWS 12 MENU TIMEOUTROW 14 MENU HSHIFT 5 MENU VSHIFT 2 menu color border 0 #ffffffff #ee000000 std menu color title 0 #ffffffff #ee000000 std menu color sel 0 #ffffffff #85000000 std menu color unsel 0 #ffffffff #ee000000 std menu color pwdheader 0 #ff000000 #99ffffff rev menu color pwdborder 0 #ff000000 #99ffffff rev menu color pwdentry 0 #ff000000 #99ffffff rev menu color hotkey 0 #ff00ff00 #ee000000 std menu color hotsel 0 #ffffffff #85000000 std #####menu color option forground #ALPHA/R/G/B background #ALPHA/R/G/B #####Black_menu color sel 0 #ffffffff #ff000000 #####Green_menu color sel 0 #ff00ff00 #ff000000 #####Red_menu color sel 0 #ffff0000 #ff000000 MENU BACKGROUND afbeelding.png MENU TITLE BOOT MENU | Kies wat u wilt starten MENU WIDTH 80 MENU MARGIN 18 MENU ROWS 4 LABEL wds MENU PASSWD WACHTWOORD MENU LABEL Start WDS KERNEL pxeboot.0 LABEL local MENU DEFAULT MENU LABEL Start Windows LOCALBOOT 0

Spreen ICT

Pagina 100 van 108


Stageverslag BPV S8

Johnny Dwars & Marco Jan Dekker

Sysprep.inf Hieronder volgt de code dat in sysprep.inf geplaatst moet worden: ;SetupMgrTag [Unattended] OemSkipEula=Yes [GuiUnattended] AdminPassword="COMPUTERWACHTWOORD" EncryptedAdminPassword=NO OEMSkipRegional=1 TimeZone=85 OemSkipWelcome=1 [UserData] ProductKey="XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX" FullName="Gebruiker" OrgName="SCHOOLNAAM" ComputerName=%MACHINENAME% [TapiLocation] CountryCode=44 Dialing=Tone AreaCode=020 LongDistanceAccess="9" [RegionalSettings] LanguageGroup = 1 InputLocale = 00000409 SystemLocale = 00000409 UserLocale = 00000409 [SetupMgr] DistFolder=C:\sysprep\i386 DistShare=windist [Identification] JoinDomain=DOMEINNAAM DomainAdmin=Administrator DomainAdminPassword=WACHTWOORD

[Networking] InstallDefaultComponents=Yes

Spreen ICT

Pagina 101 van 108


Stageverslag BPV S8

Johnny Dwars & Marco Jan Dekker

Install.bat Hieronder volgt de code van install.bat: net use s: \\Schoolservernaam\software if not exist "c:\typingmaster\tmlangs.ini" "\\project\typingmaster\netsetup.exe" if not exist "c:\bb30\Multim\BBA_SNDSTART.wav" "S:\BB30\ModuleA\Disk1\Setup.exe" /s if not exist "c:\bb30\Multim\BBB_SNDSTART.WAV" "S:\BB30\ModuleB\Disk1\Setup.exe" /s if not exist "c:\bb30\Multim\cf803_02.wav" "S:\BB30\ModuleC\Disk1\Setup.exe" /s if not exist "C:\Program Files\Zwijsen\Software Manager\kmframework.dll" "msiexec.exe" /i s:\zsm\zsm.msi /qb /l* logaap.txt IAgree="Yes" D_DAT="S:\Zwijsen Data\Dat\" D_BAK="S:\Zwijsen Data\Bak\" ALLUSERS="1" if not exist "C:\program Files\Zwijsen\vll.ocx" "s:\zwijsen\veilig leren lezen\clientinstaller\setup.exe" /s if not exist "c:\program lezen\clientinstaller\setup.exe" /s if not exist "C:\Program s:\office\office.msp

files\zwijsen\schatkist

Files\Microsoft

lezen\uitgave.skl.chm"

Office\Office12\winword.exe"

"s:\zwijsen\schatkist

"S:\Office\setup.exe"

/adminfile

pause

Spreen ICT

Pagina 102 van 108


Stageverslag BPV S8

Johnny Dwars & Marco Jan Dekker

Acceptatiecriteria De accordering van dit rapport wordt gedaan aan de hand van de volgende criteria: ď&#x201A;ˇ De opdrachtgever keurt de gebruikershandleiding goed ď&#x201A;ˇ De informatie in deze gebruikershandleiding is volledig en helder Mocht er aan deze criteria voldaan worden dan kan de accordering worden getekent. (zie volgend hoofdstuk)

Spreen ICT

Pagina 103 van 108


Stageverslag BPV S8

Johnny Dwars & Marco Jan Dekker

Accordering

Wanneer men akkoord gaat met de inhoud van deze gebruikershandleiding, dan verzoeken wij u vriendelijk deze pagina te ondertekenen.

Projectomschrijving Projectnummer Versie

: Eindopdracht Stage Niveau 4 :1 : 4.2

Ondergetekenden verklaren zich akkoord met de inhoud van deze gebruikershandleiding: Handtekening opdrachtgever:

Handtekening opdrachtnemer(s):

Datum:

Datum:

Plaats :

Plaats :

Spreen ICT

Pagina 104 van 108


Stageverslag BPV S8

Johnny Dwars & Marco Jan Dekker

Slot In dit stageverslag heeft u gelezen:  Over het bedrijf Spreen ICT  Over onze stageopdracht  Het Project Start-up tot en met het Technisch Ontwerprapport  De gebruikershandleiding  Over de realisatie Wij hopen dat u dit verslag met net zoveel plezier heeft gelezen als dat onze stage voor ons was! Mochten er nog vragen, opmerkingen of suggesties zijn dan horen wij deze graag!

Spreen ICT

Pagina 105 van 108


Stageverslag BPV S8

Johnny Dwars & Marco Jan Dekker

Bronvermelding Microsoft

-

http://www.microsoft.com/

Tweakers

-

http://www.tweakers.net/

Windows-noob

-

http://www.windows-noob.com/

MSFN

-

http://www.msfn.org/

DeployVista

-

http://www.deployvista.com/

Alfa College

-

http://www.ictalfa.nl/

Spreen ICT

Pagina 106 van 108


Stageverslag BPV S8

Johnny Dwars & Marco Jan Dekker

Lijst afkortingen en begrippen WDS

-

Windows Deployment Services, een onderdeel van Windows Server 2003 waarmee images kunnen worden gemaakt en gedistribueerd.

Image

-

Een directe kopie van een besturingsysteem.

Cloud Computing

-

Computerprogramma’s vanaf het internet opstarten en gebruiken.

PXE

-

Preboot Execution Environment, een interface waarmee vóór het opstarten van de harde schijf verbinding met een server gezocht kan worden

UML

-

Unified Modeling Language, een modeleer techniek waarmee informatiesystemen getekend kunnen worden.

CMDB

-

Configuration Management Database, een database waarin alle configuraties van een bedrijf of afdeling opgeslagen worden zodat veranderingen makkelijk getraceerd kunnen worden.

OU

-

Organisation Unit, een onderdeel van Active Directory waarin gebruikers of computers gegroepeerd kunnen worden.

GPO

-

Group Policy, een onderdeel van Active Directory waarmee rechten van gebruiker en computers beheerd kunnen worden.

DNS

-

Domain Name Service, een dienst dat adressen als “www.microsoft.com” omzet naar een IP-adres

DHCP

-

Dynamic Host Configuration Protocol, een dienst waarmee computers van een netwerk automatisch van IP-adressen kunnen worden voorzien

WinPE

-

Windows Preboot Environment, een lichtgewicht versie van Windows dat gebruikt kan worden om handelingen uit te voeren voordat het besturingsysteem is opgestart.

Spreen ICT

Pagina 107 van 108


Stageverslag BPV S8

Johnny Dwars & Marco Jan Dekker

Bijlagen Achter deze pagina vindt u van zowel Marco Jan Dekker & Johnny Dwars een: - Volledige uren verantwoording - Verslag BPV beoordeling BPV begeleider - Bedrijf BPV beoordeling BPV begeleider - Format Reflectieverslag BPV

Spreen ICT

Pagina 108 van 108

Stageverslag s8  

Dit is een stageverslag

Advertisement