Page 1

LA VANGUARDIA I

DIVENDRES, 31 JULIOL 2009

CLÀSSICA

ESPECIAL

GASTROMUSICAL

Manel Camp i Llibert Fortuny toquen Mozart a ritme de jazz PÀGINA III

El festival Gastromusical de l'Escala ofereix música i bona cuina en un molí amb 23 segles d'història

Música al plat

Els plats que s'ofereixen durant els concerts s'elaboren en funció de l'estil musical o l'origen de l'artista que actua sobre l'escenari

ARXIU

1249030760314  

ManelCampi LlibertFortuny toquenMozart aritmedejazz ElfestivalGastromusicaldel'Escalaofereixmúsica ibonacuinaenunmolíamb23seglesd'història L...