Page 1

Gener 2011 / Número 5 / Exemplar gratuït Revista oficial de l’Associació de Botiguers del Mercat de la Masuca d’Igualada

Revista

la REVISTA de la MASUCA és una publicació gratuïta que s’edita des de l’Associació de Botiguers del Mercat Municipal de la Masuca d’Igualada. El seu objectiu es promocionar el Mercat de la Masuca i donar contiguts de qualitat als lectors. En les pàgines de la REVISTA s’hi pot trobar informació sobre el Mercat (notícies, promocions, sorteigos, etc...) però també continguts relacionats amb l’alimentació: - Receptes de cuina. - Articles sobre productes frescos. - Consells per a cuinar i trobar els millors productes. - Passatemps i jocs per als més petits. - Consells per a seguir una bona dieta. - Solucions per estalviar. - Trucs per a la llar. la REVISTA de la MASUCA té un periodicitat mensual i s’editen entre 2.000 i 3.000 exemplars cada mes. El primer número va sortir el setembre de 2010 i des d’aleshores s’ha mantingut fidel als seus lectors. la REVISTA de la MASUCA es reparteix pel propi Mercat (cada parada té un grapat de revistes) i per diferents punts de la comarca de l’Anoia.

oficial

de l’As sociaci

Desem ó de Bot bre 2010 / Número iguers del Me 4 / Exe rcat de mp la Masuc lar gratuït a d’Igual ada Revi sta oficia l de l’Ass ocia ci

N ó de ovem Botig br

e uers 2010 / N del Mer úmero cat de la 3 / Exem Mas pl uca ar grat d’Ig uï uala t da

Re vis

EDICIÓ ESPECI AL DE

ta

ofi

cia l

de

l’A

sso cia ci

ód

e B Octu oti bre gu ers 201 de 0 / N lM erc úme at ro 2 de la / Exe Ma su mpla ca d’I r gra gu tuït ala da

Caga avellanTeiós, Bon any i torr 2011! ó Fruits de tardPor la c erpar Laasta a‘t p M nya er asu da ca es mo u NADAL

. Descobr eix per als àp les millors opcio ns ats d’aqu estes dates especials . Des de l’Associació de Botiguers de la Masuca et . tan i assenyala Codto . T’expliq nys, desitgem que tinguis un gran any 2011! p uem els des. orígens de inyons... carbass del Tió de . El pollastre, el rei del Mercat. es, n . Ctra la Nadal. omdic ou ió els fru . Ca . Adoració Alberich: “El Mercat, pulmó de la ciutat”. rme Solé: vals prova els its de la s, “A d l tard Me e gu rcat hi ha caliu humà d . Evita la molesta tos amb un parell de cebes. . Cmo arlelt escom anyado or. ”. . Ajuda’ns . I avui, per dinar, crestes de peixets al forn els c s Costa: pte de 2 rs dels a muntar lie “E 0 eu s tr un arb.rePe nts i e . I avui, pe Fes els te de r postres r alsNadal. ls veïn oben. a fa ros. . La , torró de m s para Ben ltar vidxo a acolat és pe . Encarrega el teu Tortell de Nadal a... us encàrrecs per de prese . I av unaa.cast tits: co·m Ladistotevs”ing la M nt les Festes u Cd u a de Nadal sarsu i, per din nya.. E omonanryin ts a. S’aco ASU ació d ar, apF l M tr a, De la sta CA e la ela p a.... e s er lle rè , par-. teacneba feerrcua ure cealspt e coRbErVe la dia tot u REVIS I ara, visita’ns també al nou Restaurant Sentsoví I a els oo nt ad .un anix IixSTp da n - Torrons (av. Barcelona 184, telèfon 938 041 962) vu dits!k Utail ymes Aerq de èxit. TA e ip . de uè Tot plaellM titazca ési m er Pasti c/ Lleida, 34, tel.- 938 052sse 225 - Torrons c/ Lleida, I ara, visita’n easst la ria salada dellericodniatlao Mes me s Sant d 34, tel. 938 . s tam av/ Europa, 7-9, tel. 938 041 314 I in av/ ig bé t e u Europa 052 225 - I molt mé asr, avui, cuai ll vi nper l m s. AS ngen s. (av. Barcelo al nou Restauran - Pastisseria salada oscarpasti , 7-9, tel. 938 041 oscarpastisser@oscarpastisser.com s! t Sentsov na 184, telè iu o U a e sser@osca a p e p 314 rpar í fon 938 041 rpa www.oscarpastisser.com - I molt més! re qur.e CA setísnd er postrere dg’im 962) www.osca stisser.com rpastisser. dree: c strensa p .pur la teva. com pooca , dàegix eses lla de p inaa’t . str an a e. elle l ts.

la REVISTA de la MASUCA ha tingut una molt bona acceptació per part dels seus lectors. En pocs dies s’esgoten tots els exemplars posats a la disposició dels clients. Per això, la REVISTA també es pot trobar al Facebook del Mercat: www.facebook.com/mercatmasuca

Re vis

ta

m

en

su al

re vis

de

dis

trib

uc ió

gr at u

ïta

ta

ofi

/S et em

br

cia

ld

e

l’A

ss oc

ia

ció

de

Bo

tig

ue

rs

de

lM

er ca td

e

la

M as

uc a

d’I gu ala

da

e

20 10

/N

úm

er

o

1


Seccions: - Firma invitada: Una persona relacionada amb el Mercat ens explica com veu el Mercat i quins són els seus punts forts. - Notícies del Mercat: Les últimes novetats sobre el Mercat de la Masuca. - Producte del mes: explicació sobre un dels productes que es poden trobar al Mercat: història, propietats, forma de cuinar... - Passatemps i jocs per als més petits: sopa de lletres, jocs, dibuixos per pintar, manualitats, concursos... - Entrevista a una persona molt lligada al Mercat: com botiguers, comerciants i, fins i tot, clients. - Mapa d’ubicació del Mercat: quantes i on són les botigues del Mercat. - Consells per a la llar i casa: els millors consells per a fer de la vida domèstica una mica més fàcil. màgia d iària - Receptes: per preparar, de forma senzilla, els millors plats. LA REV

ISTA DE

UNA CEBA

PER LLUI

TAR CONT

TARIFES DE PUBLICITAT

MIDA ANUNCI PREU MENSUAL* 1/8 de pàgina (62x49mm) 35€ 1/4 de pàgina (49x124mm o 124x49mm) 65€ 2/4 de pàgina (124mmx100mm) 135€ 3/4 de pàgina (124mmx141mm) 230€ pàgina sencera 250€ contraportada 270€ portada (124x49mm) 85€ patrocini secció, pàgina dedicada (124x49mm) 120€

LA MAS

UCA / nº5

Un rem ei ceba tall contra la tos: si a les ada a tro nits no la tos des ssets a et sota el apareix llit o bé deixa dormir erà. , pots pos a la tau leta de nit. Mic ar una a en mic a

Punts de distribució:

RECUPERA

...I EVITA

R DE LES

QUE ES CO

RRIN

A LES IN

FECCIONS

[P9]

AL CONTRACTAR 3, 6 o 12 ANUNCIS A L’ANY, ET FEM UN DESCOMPTE PROPORCIONAL** CONTACTE: Marc (659730546) Gemma (600089099) larevista@mercatmasuca.cat www.facebook.com/mercatmasuca

MITGES.. .

Un altr e consell mica de de cola líqu mitges. Si s’h i fa una ida o bé car pinta-u ngles. D’a rera, posa a les questa manera, mitges una no es cor rerà. Quan ten s aigua de una petita infe camam cció a l’ul illa. Ja veu Pérez). l, ràs com et pots posar una la inflam gasa mo ació bai lla amb xa!! (En viat per Rosa ENVIA

ILLA PER

del 2011

RA LA TO S

Si les tev es mitges una bos de color set Córdoba) a de te i recupe carn han perdut el raran el seu col color, les pots or inicial rentar am (Enviat b per Yoh ana

CAMAM

- Entrades del Mercat de la Masuca. - Parades del Mercat de la Masuca. - Forns de pa. - Fleques. - Pastisseries. - Cafeteries. - Botigues d’alimentació. PER CIUTATS: - Botigues de roba. Igualada - Farmàcies. Montbui - Petits negocis. Òdena - Espais de trobada social. Vilanova del Camí - Gasolineres. Jorba - Etc... Calaf

EL COLO

/ gener

D’ULLS

’NS LAREVIS ELS TEUS CONSELL TA@MERC S ATMASU AL NOSTRE CORR CA.CAT EU ELECTR ÒNIC AM B LES

TEVES DA

DES A

* preu per cada sortida. IVA 18% no inclòs. ** consultar tarifes especials al contratar un anunci per tres, sis o dotze mesos. CARNISS - CAN Mercat de ERIA la Masuca, SALADERIA - POLLER 124. Tel i Fax IA 93 803 59 06

ESQUIUS

REVISTA DE LA MASUCA vs. REVISTES COMERCIALS revista gratuïta: continguts propis: disseny propi: més continguts que anuncis: específicació en un sector:

SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ

/ SÍ / NO / NO / NO / NO

la REVISTA de la MASUCA  

la REVISTA de la MASUCA

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you