Page 1

H ERN

INC

,, ._

j'\

i-

t%,ffi

PRESSEMEDDELELSE

::-"''

7\

o 3 3

'fre raske drenge fra Lind

C

zm

hædret med Herning-prisen

l)<'tra.liltprisen.fbrtleresstorstiledeindsuts.forutsamlesportstø.i

og-t.rdstyrtilbørnilrak

[)et cr sjovt at spille fodbold. Det synes børnene sikkert også i Irak. De har bare ikke råd til vi ikke prøve at samlc nogle brugte ind til dem?

stØvler, så skulle

Sådan var resonnementet hos Marc Akselsen, Nicolai Mernild og Jacob Helms, Lind Skole, da de skulle finde en ide at arbejde videre med i deres projektuge - dengang i 8. klasse. Og rnden de så sig om, havde de ikke blot ffiet samlet en masse bmgte fodboldstøvler sammen. Nej, der l<om også sportstøj, bolde osv. Ikke blot brugte ting, men også helt nye, fordi mange spoll.sfinlaer fik øjenene op for Lind-drengenes initiativ.

lnden drcngene så sig om, var de omdrejningspunkt i en indsamling af de lielt store. Og af et sadant onrfang, at der virkelig måtte en professionel operatør til for at ffi tingene fragtet til lrak. Dcn opgave tog det danske militær sig af - ogtø1, bolde osv. er nu fordelt på ialt 8 skoler r onrrådet ornkring Basra. De danske soidater arbejder oven i købet videre med også at indretle boldbaner til de unge, boldglade irakere.

til et landsdækkende projekt, lbrdr dc tre drenge fia Lind e ftcrhånden spredte det glade budskab i aviser, radioer og llcnrsvr-r. Regionalt, såvel som landsdækkende.

Sa clet, der skulle være et almindeligt skoleprojekt, r,cksede sig

tre har sllccesselt med indsamlingen værct cn stor oplevelse lrar opdaget, at man kan gøre en forskcl, når man arbejder for det. I;ur

cle

i sig selv, fordi

drengene

Nu kan de så føje en ekstra oplevelse til OPLEVELSEN. De tre er nemlig blevet hædret med Henringprisen 2004, som borgmester Lars Kramp overrakte til dem med et: Godt gået tlrenge

!

[)risen er pa 10.000 kr. + et diplom. Det er anden gang, prisen bliver uddelt, Herning-prisen trcstår af tre portioner å 1 0.000. kr. Penge, som var en del af gaven, da Heming sidste år blev rrdnrevr-rt

til "Årets by".

i . lrrisniodtager var

direktør Knud Troelsen, som Iik overakt prisen for 2003 ved Folkefesten

lla Ton,et.

Kontaktpersoner: []orgn-rester Lars Krarup, t1f. 96 28 22 02

Skcrleinspektør.lens Skjærbæk, Lind Skole, tlf. 9(r 26 66

11

Pressemeddelelse Herning Prisen  
Pressemeddelelse Herning Prisen  
Advertisement