Page 1

Kommunen indrømmer borgersvigt Finn Stengel Petersen (S) erkender, at Herning Kommune har svigtet i sagen om manglende information til Østergades og Silkeborgvejs butiksejere. Han forstår frustrationerne fra borgerne og vil nu undersøge, hvad der er gået galt.

INTERVIEW Af Marc K. Akselsen, maaks12@student.sdu.dk Teknik- og Miljøudvalget i Herning Kommune har i et halvt år vidst, at de vil renovere og spærre Silkeborgvej og Østergade fra marts 2013. Og selvom udvalget kender til de alvorlige økonomiske konsekvenser, som et lignende projekt førte med sig i Fonnesbechsgade, har de glemt at informere butiksejerne. Det betyder, at forretningerne står uden mulighed for at etablere en nødplan og i stedet må acceptere, at de bliver indespærret i tomme gader. – Vi har ikke nogen undskyldning. Det er for dårligt, og der er sket en fejl på skrivebordet, indrømmer Finn Stengel Petersen (S). Formand for Teknik- og Miljøudvalget, Finn Stengel Petersen (S), er yderst overrasket over, at hans udvalg har begået administrative fejl af den kaliber. Nu taler han ud i et ærligt interview over for de utilfredse butiksdrivende i Herning midtby.

Hvad er sandsynligheden for, at politikerne gennemtrumfer hurtige beslutninger om renovering af bymidten for at sikre egen politisk fremtid og tilsidesætter hensynsfuld politik over for byens borgere? Nej, det kan vi ikke. Og det skal vi ikke. Jeg ved godt, at der er nogen, der spekulerer i, at vi skal nå at have vejene færdige inden kommunalvalget. Den her fejl er sket på skrivebordet. Den er ikke politisk. Vi har begået en fejl i kommunen. Østergade og Silkeborgvej skulle have været informeret tilbage i september sidste år. Jeg tager den med mit udvalg lige med det samme, forsikrer Finn Stengel Petersen. På Fonnesbechsgade havde det store økonomiske konsekvenser for butikkerne, at I ikke kommunikerede ud i god tid, så de kunne etablere en nødsplan. De mener, at en del af tabet kunne have været undgået, hvis I havde været ude med informationer et halvt år før projektets begyndelse. Hvad siger du til det? - Jeg er fuldstændig enig. Sådan noget burde have været kommunikeret ud i rigtig god tid af hensyn til deres muligheder for at forberede sig. Nu skal det ikke være en undskyldning, men det, der skete i Fonnesbechsgade, var ekstraordinært. Det var en beslutning, vi tog hurtigt under nogle


budgetforhandlinger. Projektet blev skubbet foran i køen. Derfor havde vi ikke mulighed for at give dem en melding et halvt år i forvejen, siger Finn Stengel Petersen og fortsætter: – Det handler netop om at være i en rigtig god dialog med de erhvervsdrivende. Sådan kan vi sikre, at forretningerne kan overleve. Hvad siger du til, at butiksejerne endnu ikke er blevet informeret om, at I begynder at grave Silkeborgvej og Østergade op allerede til marts?

Beslutningen blev taget i september sidste år. Og der havde vi jo masser af tid til at informere dem i tide. Det virker som om, du er helt overrasket over, at borgerne ikke vidste noget om Jeres planer? Ja, det er jeg yderst overrasket over. Det er ikke vores tilgang at spænde ben for dem, og jeg skal nok følge op på det her. Det undrer mig, at de ikke har fået besked fra kommunen. Det kan jeg simpelthen ikke forstå.

– Det troede jeg bestemt også, de var. Det har været skrevet i Herning Folkeblad op til flere gange, at vi planlægger renovering af Østergade og Silkeborgvej på et tidspunkt. Men hvis vi fra kommunens side ikke har haft en direkte kommunikation med butiksejerne, så synes jeg, det er for dårligt. Det er noget, jeg er nødt til at følge op på.

Ingen kompensation

Ville det være passende med en lidt længere frist, så de kunne nå at forberede sig på den hårde tid, de går i møde?

til diskussion. Vi kunne så nemt have informeret om det.

Jo, og det burde de have fået for længst. Så tidligt som overhovedet muligt. Jeg var ikke klar over, at de ikke var blevet informeret. Det må være druknet i noget administrativt arbejde. Og det er jo ingen undskyldning. De skulle for længe siden have været inviteret herop på rådhuset, hvor de skulle have haft information omkring alle detaljer i projektet fra start til slut. Hvor længe har I reelt vidst, at Østergade og Silkeborgvej skulle renoveres i år?

Hvad vil du sige personligt til butikkerne i Østergade og på Silkeborgvej? Jeg vil sige det på den måde, at det er for dårligt. I har ikke fået den information, I skulle have. Det er der ingen tvivl om. Det mener jeg slet ikke, er

Hvordan forholder du dig til muligheden for at yde kompensation til butiksejerne? Det tror jeg slet ikke, vi kan. Jeg ved, det bliver en hård tid, og jeg ved, det kommer til at koste butiksejerne en nedgang i omsætningen. Men nogle gange skal det være skidt, før det bliver godt. Det her må være en af de gange. Det, jeg hører fra Fonnesbechsgade, er, at deres omsætning er steget i forhold til før vi lavede ændringerne. Så på et eller andet tidspunkt bliver det opvejet. Jeg er godt klar over, det er slemt, mens det står på.


Vi har fejlet Vil du personligt kigge på det her fremover, så det ikke sker igen? Det garanterer jeg, vi vil. Det her følger jeg op på med det samme. Det er noteret og understreget, slutter Finn Stengel Petersen (S). Til trods for, at Finn Stengel Petersen (S) beklager forglemmelsen over for butiksejerne på Silkeborgvej og Østergade, så understreger han, at kommunen har tænkt sig at udføre projektet som planlagt.

Kommunen indrømmer borgersvigt  
Kommunen indrømmer borgersvigt  

Kritisk interview med formand for Teknik- & Miljøudvalget om fejl begået i Herning Kommune. Formanden bliver forelagt en række punkter, der...

Advertisement