Page 1

Poznań, dn. 24.06.2013

Rachunek dot. umowy o dzieło z dnia 21.06.2013 0,025 euro/słowo Zleceniodawca: mLingua Sp. z.o.o., Stary Rynek 100, 61-773 Poznań, NIP: 778-14-35-103 Zleceniobiorca: Marta Sudolska, ul. Wojskowa 5/34, 61-773 Poznań, NIP: 767-23-88-105 1. Tłumaczenie pisemne tekstu Traktatu OBWE.ppt (pl->it) – 949 (ilość słów) – 23,72 euro 2. Tłumaczenie pisemne tekstu Książka.pdf (pl->it) – 123 538 (ilość słów) – 3 088,45 euro 3. Tłumaczenie pisemne tekstu Bajka.doc (pl->it) – 254 (ilość słów) – 6,35 euro

Praca została wykonana zgodnie z warunkami umowy.

1. Kwota wynagrodzenia brutto:

3 118,52 euro

2. Kwota uzysku:

1 559,26 euro

3. Kwota do opodatkowania:

1 559,26 euro

4. Podatek od wynagrodzenia:

280,67 euro

5. Kwota do wypłaty:

2 837,85 euro

(słownie: dwa tysiące osiemset trzydzieści siedem euro, osiemdziesiąt pięć centów)

…………………………. Zleceniodawca

……………………………… Zleceniobiorca


A) rachunek do umowy o dzieło  

tłumaczenie z języka polskiego na włoski (prezentacja, książka i bajka)