Page 1

katalog VACO 2013 DODRUK-1.indd 1

2013-08-06 15:07:54


1

Problem ze szkodnikami? Zadzwoń do VACO - lidera branży DDD !

tel. 801 801 570 lub odwiedź stronę

www.vaco.com.pl

O sp. z o.o

strowskiego 9 238 Wrocław inia 801 801 570

/ 71 750 73 00 / 71 750 73 01 aco.com.pl co.com.pl

2

Po wstępnej bezpłatnej inspekcji i podpisaniu umowy Technicy do spraw higieny przystępują do pracy. Stosują środki adekwatne do zagrożenia.

tel. +48/ 71 750 73 00 fax. +48/ 71 750 73 01 biuro@vaco.com.pl VACO sp. z o.o www.vaco.com.pl

5

ul. Ostrowskiego 9 53-238 Wrocław infolinia 801 801 570

Prezes Zarządu: Łukasz Bojarski V-ce Prezes: Luiza Wesołowska

VACO sp. Sąd z o.oRejonowy dla Wrocławia tel. +48/ 71 750 73 00 Prezes Zarządu: - Fabrycznej fax. +48/ 71 750 73 01 Łukasz Bojarski VI Wydział ul. Ostrowskiego 9 Gospodarczy, biuro@vaco.com.pl V-ce Prezes: KRS 0000262000 tel. +48/ 71 750 73 00 Prezes Zarządu: Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej 53-238 Wrocław 800 www.vaco.com.pl fax. Luiza +48/ 71Wesołowska 750 73 01 Łukasz BojarskiNIP 894 14VI42 infolinia 801 801 570 Wydział Gospodarczy, biuro@vaco.com.pl V-ce Prezes: REGON 930876927 KRS 0000262000 www.vaco.com.pl

Luiza Wesołowska

ING BANK ŚLĄSKI nr 20 1050 1575 10

Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej

Kapitał zakładowy wpłacony w całości: 470 000 zł KRS 0000262000 Konto bankowe: NIP 894 14 42 800 ING BANK ŚLĄSKI S.A. O/Wrocław VACO sp. tel. +48/ 71 73 00 Prezes Prezes Zarządu: Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej Kapitał zak VACO VACO sp. sp. z o.o z o.oz o.o tel. tel. +48/ +48/ 71 750 71 750 73750 00 73 00 Prezes Zarządu: Zarządu: SądSąd Rejonowy Rejonowy dla dla Wrocławia Wrocławia - Fabrycznej - Fabrycznej Kapitał Kapitał zakładow zakład fax. +48/ 71 750 73 01 Łukasz Bojarski VI Wydział Gospodarczy, wpłacony REGON 930876927 nr 20 1050 1575 1000 0023 2825 7114 fax.fax. +48/ +48/ 71 750 71 750 73 01 73 01 Łukasz Łukasz Bojarski Bojarski VI Wydział VI Wydział Gospodarczy, Gospodarczy, wpłacony wpłacony w2007 cało w c| ul. Ostrowskiego ul. Ostrowskiego ul. Ostrowskiego 9 9 9 Jakość usług VACO potwierdzają VI Wydział Gospodarczy, certyfikaty oraz wyróżnienia.

biuro@vaco.com.pl biuro@vaco.com.pl biuro@vaco.com.pl 53-238 Wrocław 53-238 53-238 Wrocław Wrocław www.vaco.com.pl www.vaco.com.pl www.vaco.com.pl infolinia 801 801 infolinia infolinia 801801 801 801 570 570570

Firma Primus Inter Pares 2007

katalog VACO 2013 DODRUK-1.indd 2

NIP 894 14 42 800 REGON 930876927

Prezes Kapitał zakłaZ Łukasz wpłacony wB V-ce Pre Konto banko Kapitał zakładowy We ING Luiza BANK ŚL wpłacony w całośc Konto bankowe: nr 20 1050 1

Firma Primus Inter Pares 2007 V-ce Prezes: KRS 0000262000 V-ceV-ce Prezes: Prezes: KRSKRS 0000262000 0000262000 Firma Primus Inter Pares 2007 Luiza Wesołowska NIP 894 14 800 42 800 Luiza Luiza Wesołowska Wesołowska NIPNIP 894894 14 42 14 800 42 REGON 930876927 REGON REGON 930876927 930876927

2008 i 2009

2008 i 2009

Konto ban Konto Konto bankowe: bankow ING BANK INGING BANK BANK ŚLĄSK ŚL nr 1050 201575 1050 nr 20 nr 1050 20 15

2007 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012

2008 i 2009

Firma Primus Inter Pares Firma Firma Primus Primus Inter Inter Pares Pares 2007 20072007

2008 2008 i 20092008 i 2009i 2009

2013-08-06 15:08:46

200


VACO to firma ze stu procentowym polskim kapitałem, obejmująca swoim działaniem cały kraj. Jesteśmy liderem branży DDD

3 4 katalog VACO 2013 DODRUK-1.indd 3

Dzięki stałemu monitoringowi obiektu VACO zabezpiecza przed szkodnikami, dając poczucie bezpieczeństwa.

Dokumentacja techniczna monitorowanych obiektów to pełny obraz zabezpieczenia. Działania prewencyjne przeciwdziałają pojawieniu się zagrożenia.

2013-08-06 15:08:52


ZAKRES USŁUG DDD Oferta VACO obejmuje zainstalowanie systemu monitorującego oraz zwalczanie następujących szkodników:

Dezynsekcja gazowa:

– dezynsekcja zboża (na pryźmie oraz podczas przesypu);

gryzonie: szczur, mysz; owady: prusak ,karaluch wschodni, przybyszka amerykańska, mrówki, mrówka faraona, muchy, ćmy, komary, meszki; biegające szkodniki magazynowe; latające szkodniki magazynowe i inne.

– dezynsekcja zbiorników;

– dezynsekcja komór elewatora;

– dezynsekcja pomieszczeń;

– dezynsekcja kontenerów;

– dezynsekcja mebli;

– dezynsekcja pod folią.

Ponadto VACO oferuje: Dezynsekcja opryskowa: zabezpieczenia przed gniazdowaniem ptaków: – siatki; – kolce; – linki oraz spirale; – imitacja ptaków drapieżnych; emitery: odgłosów ptaków drapieżnych; ultradźwiękowe; błyskowe; – modyfikacje i łączenie systemów; usługi sokolnicze obejmujące: odławianie ptaków z obiektów przemysłowych i z obiektów handlowych. Dezynfekcję: – dezynfekcja kurników; – dezynfekcja silosów na mąkę w piekarniach i marketach; – dezynfekcja środków transportu specjalistycznego; – dezynfekcja sal szpitalnych; – dezynfekcja miejsc skażonych krwią;

– dezynfekcja pomieszczeń skażonych chorobami zakaźnymi;

– dezynfekcja pomieszczeń po osobach zmarłych.

katalog VACO 2013 DODRUK-1.indd 4

– dezynsekcja sklepów;

– dezynsekcja zakładów produkcyjnych;

– dezynsekcja kurników i pomieszczeń inwentarskich;

– dezynsekcja obiektów rolnych;

– zwalczanie komarów;

– zwalczanie meszek.

Mgławienie termiczne:

– mgławienie magazynów;

– mgławienie komór silosów;

– mgławienie pomieszczeń inwentarskich i hodowlanych.

Usuwanie gniazd os i szerszeni.

2013-08-06 15:08:55


PROPOZYCJA WSPÓŁPRACY Z VACO OBEJMUJE: Realizację usługi zwalczania szkodników na terenie całego kraju a w ramach usługi:

– VACO stosuje sprawdzone urządzenia u tysięcy Klientów w Polsce;

– VACO używa preparaty najwyższej jakości;

– VACO zatrudnia i szkoli ponad sześćdziesięciu techników do spraw higieny;

– VACO zapewnia szybką reakcję na wezwania interwencyjne.

Dokumentacja techniczna oferowana przez VACO jest:

Audyty:

– wykonywanie audytów u Klientów (wstępnych i cyklicznych);

– wykonywanie audytów na zlecenie Klienta w ramach kontroli łańcucha dostaw;

– na życzenie Klienta asystujemy podczas zewnętrznych audytów i certyfikacji.

VACO działa: • bez konieczności wstrzymywania produkcji;

– zgodna z zasadami HACCP;

• podchodząc indywidualnie do każdego Klienta;

– indywidualnie dostosowaną do wszystkich standardów produkcji żywności zgodnie z wymogami Klienta;

• wybierając metody najmniej szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzi;

– stale aktualizowana na zgodność z obowiązującymi przepisami prawa i modyfikacjami standardów produkcji żywności;

– zawiera m.in.: plany graficzne systemu zabezpieczeń, wykaz stosowanych środków z atestami i kartami produktów, program ochrony przed szkodnikami, procedury zwalczania szkodników, analizy trendów; polisę OC; wykaz pracowników realizujących usługę ze świadectwami kwalifikacji.

Szkolenia oferowane przez VACO z zakresu DDD o tematyce:

– profilaktyka i ochrona przed szkodnikami;

– biologia szkodników;

– systemy monitoringu i zwalczania szkodników na obiektach.

katalog VACO 2013 DODRUK-1.indd 5

• gwarantując trwałe rozwiązanie problemu; • wykonując usługi poprzez własną, wyszkoloną kadrę; • spełniając wszystkie wymagania audytora w zakresie świadczonej przez nas usługi; • działając zgodnie z opisanym programem zwalczania szkodników; • tworząc wizerunek firmy poprzez jakość wykonywanych usług; • zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami sanitarnymi; • działając zgodnie z procedurami zintegrowanego systemu zarządzania jakością, środowiskowego i BHP (iso 9001:2008; iso 14001:2004; pn-n 18001:2004).

2013-08-06 15:08:58


Dzięki VACO pozbędziesz się odpadów.

Odbiór odpadów kategorii I, II, III, w tym odpadów niebezpiecznych. Odbieramy odpady kategorii I, II, III. Pomagamy szybko pozbyć się odpadów powstałych podczas zdarzeń losowych (pożary, awarie systemów chłodniczych, itp.). Współpracujemy z profesjonalistami w zakresie unieszkodliwiania i odzysku odpadów. Częstotliwość realizacji usługi jest dostosowywana do indywidualnych potrzeb Klienta. Dokumentacja dostępna jest na stronie internetowej: www.vaco.com.pl

3 katalog VACO 2013 DODRUK-1.indd 6

Stały serwis (wykonywany cyklicznie) obejmuje: • opróżnianie i dezynfekcję pojemników; • kontrolowanie szczelności pojemników, a w przypadku uszkodzeń, wymiana na nowe; • przekazanie Klientowi Karty Przekazania Odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2013-08-06 15:09:09


ODBIÓR ODPADÓW

1

Inspekcja wstępna (bezpłatna) przeprowadzana jest przez pracownika VACO celem wskazania optymalnych rozwiązań, dotyczących składowania odpadów w obiekcie i przygotowania ich do odbioru.

2 katalog VACO 2013 DODRUK-1.indd 7

Pierwsza wizyta (usługa jednorazowa) polega na: • dostarczeniu niezbędnych pojemników do gromadzenia odpadów; • opracowaniu harmonogramu odbioru odpadów.

2013-08-06 15:09:11


KTÓW

BIE ILOŚĆ O

7800

obiektów

8200

8800

obiektów

obiektów

2011

2012

2010

rujące o it n o m ia n e ądz wybrane urz RATYZACYJNA MAŁA STACJA DE

ięki zamknięciu ał ych gryzoni. Dz m ia an cz al zw i h. itoringu nieupoważnionyc Urządzenie do mon d dostępem osób ze pr cy ją tru at ar ep na klucz chroni pr

RATYZACYJNA oni. Stacja DUŻA STACJA DE eż większych gryz ni w ró ia an cz al zw a wania i waną specjalnie dl Służy do monitoro trukcją zaprojekto ns ko ą w no st je ża deratyzacyjna du knięcie na klucze zniszczenia a zam na a rn po od st je VACO. Stacja ęp do trucizny. uniemożliwia dost

ŁOWNA PUŁAPKA ŻYWO trz obiektu, w celu szczeniach wewną ie m po zakładu. w st je a zedostać na teren Umieszczan pr się o ał ud ym h gryzoni, któr odłowienia żywyc

ZKĘ OWOCÓWKĘ ŁAPKA NA MUS PU A OW ON M FERO trz obiektu w celu szczeniach wewną ie m po w st je a Umieszczan i owocówki. odłowienia muszk

katalog VACO 2013 DODRUK-1.indd 8

2013-08-06 15:09:31


itorujące n o m ia n e z d ą wybrane urz ÓJCZA trz obiektu w celu LAMPA OWADOB szczeniach wewną ie m po w st je a Lampa umieszczan latających. alczania owadów monitorowania i zw

ADY BIEGAJĄCE ieszcza się je DETEKTOR NA OW ncją wabiącą. Um ta bs su z a w po le a ania owadów. Detektor to pułapk eństwa występow bi do po do aw pr iem iększego or przed zniszczen w miejscach najw kartonowy detekt a cz ie zp be za a Plastikowa obudow postronnych. i dostępem osób

AGAZYNOWE NA SZKODNIKI M A PK ŁA PU A obiektu w celu FEROMONOW eniach wewnątrz cz sz ie m po w st je ana azynowych. Pułapka umieszcz ia szkodników mag an yw ap ył w i ia monitorowan i lepowe. i lejkowe i pułapk Stosujemy pułapk

D PTAKAMI a IECZAJĄCA PRZE ZP BE ocznej siatki odcin ZA KA AT SI dachowych niewid ży la ste ją kc tru ns d ko Zamontowanie po i gniazdowania. miejsc bytowania do p stę do om ak pt

ICZNYCH NTÓW MECHAN ornej, które można SYSTEM REPELE e ze stali kwasoodp an on yk w y uł od ego m jest niepożądana. Składają się na ni obecność ptaków zie gd , m ta zie ęd zamontować wsz

katalog VACO 2013 DODRUK-1.indd 9

2013-08-06 15:09:51


czyszczeniE instalacji wentylacyjnej Usługa skierowana jest w szczególności do obiektów handlowych które, na mocy obowiązującego w Polsce Prawa Budowlanego,* zobowiązane są do regularnych przeglądów instalacji wentylacyjnej. Usługa serwisowa oferowana przez VACO to wymierna korzyść. Regularnie wykonywane przeglądy zmniejszają ryzyko pożarów i podnoszą bezpieczeństwo obiektu. Udowodniono, że czysta instalacja wydłuża żywotność i bezawaryjną pracę urządzeń wyciągowych. Instalacje, które podlegają regularnym przeglądom technicznym zachowują swoje parametry przewidziane w dokumentacji technicznej. Wszystkie czynności wykonywane w ramach usługi przeprowadzane są przez uprawnionych i wyszkolonych pracowników posiadających stosowne uprawnienia. Inspekcja, dojazd oraz raport wstępny przedstawiany przez VACO są całkowicie bezpłatne i nie zobowiązują Klienta do podpisywania jakichkolwiek wiążących umów.

W ramach wykonywanej usługi oferujemy: • Wykonanie usługi serwisowej czyszczenia i konserwacji oraz sprawdzenia sprawności czyszczonych instalacji.

• Czyszczenie i przegląd przewodów spalinowych w kotłowniach opalanych gazem lub olejem.

• Przegląd przewodów wentylacyjnych, technologicznych lub spalinowych z urządzeń w pomieszczeniach produkcyjnych rożnego przeznaczenia.

• Czyszczenie uciążliwych zabrudzeń powstających podczas produkcji: smażenia, wędzenia, pieczenia.

• Doczyszczanie urządzeń gastronomicznych różnego typu i przeznaczenia.

Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółową ofertą usługi czyszczenia i konserwacji instalacji wentylacyjnej lub mają Państwo dodatkowe pytania prosimy o kontakt:

*

• infolinia: 801 801 570 • www.vaco.com.pl

Usługa zostanie wykonana zgodnie z obowiązującym prawem:

Prawo Budowlane - Dz.U 2010 nr 243 poz. 1623 - § 62 (Dz.U. 1994/89/414 wraz z późniejszymi zmianami) Rozporządzenie MSWiA z dnia 7.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów - Dz.U. 2010 nr 109 poz.719 - §4.1. i §34.1

katalog VACO 2013 DODRUK-1.indd 10

2013-08-06 15:09:59


Zielona Ochrona – skuteczne preparaty VACO w atrakcyjnej cenie

Linia Zielona Ochrona to oferta VACO skierowana do gospodarstw domowych. W bogatej ofercie znajdziemy produkty ekologiczne i dobrej jakości chemiczne preparaty zwalczające szkodniki. Linia została wielokrotnie nagrodzona Jakością Roku, Złotą Jakością Roku 2011, Srebrną Jakością Roku 2010 przez Biznes Raport Gazety Prawnej oraz ODKRYCIEM ROKU 2011 Lauru Konsumenta Rzeczpospolitej.

katalog VACO 2013 DODRUK-1.indd 11

Obecni jesteśmy na rynku tradycyjnym i w sieciach handlowych rynku nowoczesnego. Zapraszamy na stronę internetową gdzie znajduje się więcej szczegółów dotyczących produktów VACO.

www.zielonaochrona.pl

2013-08-06 15:10:00


Katalog vaco 2013r  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you