Przemiany

Page 1

1

Prze miany


2


3

Sztuka w izolacji. Chyba jak wszyscy zostaliśmy w tym roku zaskoczeni wszechogarniającą narracją zgrozy i horroru. Zmuszeni do pracy w warunkach niecodziennych, rezygnacji z planów, wyjazdów, kontaktów, codziennych upodobań. Ten okres pozostanie w naszej pamięci jako wielka podróż do wnętrza siebie. Na codzień zabiegani i rozkojarzani tysiącem drobnych choć ważnych spraw, zostaliśmy zmuszeni do przebudowy hierarchii wartości. Sytuacja izolacji ze światem zewnętrznym stała się dla nas szansą większego skupienia na istocie i sensie naszego życia. Mogliśmy się przekonać jak ważną częścią naszego JA jest aktywność twórcza. Stała się dla nas azylem osobistej wolności, miejscem poszukiwania sensu i odpowiedzi. Bez niej bylibyśmy zubożeni i niespełnieni. dr hab. Mikołaj Bieluga, prof. uczelni


4


5

PRZEMIANY

Historia człowieka to nieustanne doświadczanie, to ciągły proces poszukiwania proporcji między światem idei, a jego naturalnym otoczeniem. To problem odnalezienia siebie w danej kulturze. Nasze postawy twórcze w tym czasie – tu i teraz – nie są do końca wytłumaczalne i przewidywalne dla nas samych. Powyższy stan nie jest nam przecież znany. Tak naprawdę, podejmujemy trud odnalezienia się w nowej rzeczywistości. Doświadczamy jej w różnym stopniu i w różnych znaczeniach. Obecny czas wyzwala w Nas postawy intelektualne i emocjonalne do wykreowania uniwersalnej idei przemian, w stosunku do zaistniałej sytuacji geo-politycznej. „Przemiany” to prezentacja autorskich postaw akademików, związanych z kierunkiem studiów edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Każdy z Nas, zaangażowany w „nowe” formy procesu dydaktycznego, realizuje również autorskie projekty. Działając w zespole Pracowni Sztuki przedstawiamy nasze przemyślenia i postawy. W każdej odsłonie prezentujemy inne obrazy siebie, inne fragmenty indywidualnej drogi twórczej. Obecna wystawa przedstawia obiekty realizowane w różnym czasie – obecnie i w czasie minionym. Projekt „Przemiany” sprowokował niektórych autorów do decyzji o wyeksponowaniu tematów, „odłożonych” i nie zrealizowanych, a zarejestrowanych tylko w formie szkicowej lub w początkowym procesie tworzenia. Wszystkie te aspekty są dla nas ważne na drodze kreacji zarówno indywidualnej, jak i dydaktycznej. Stawiamy pytanie: na drodze ku nowej rzeczywistości - czy ku innym wartościom?

Kierownik Pracowni Sztuki dr hab. Tomasz Nowak, prof. uczelni Siedlce, maj 2020 r.


6


7

Prze miany MIKOŁAJ BIELUGA MICHAŁ GARDZIŃSKI AGNIESZKA MAZEK ROBERT MIROŃCZUK TOMASZ NOWAK MARCIN SUTRYK ROBERT SZYMANI


8


9


10

Mikołaj Bieluga

Urodzony w Lublinie, wykształcony na UMCS w Instytucie Wychowania Artystycznego. W 1988 roku obronił dyplom z malarstwa w pracowni profesora Mariana Stelmasika. Po odbyciu obowiązkowej służby wojskowej, na stałe pojawił się w Siedlcach w sierpniu 1989 roku. Początkowo jako nauczyciel plastyki w szkole podstawowej, a od października 1990 roku jako asystent w Pracowni Plastyki WSRP. Przez trzydzieści lat był nieprzerwanie związany z siedlecką Uczelnią jako podstawowym miejscem pracy. Praca naukowo-artystyczna kontynuowana od czasu studiów zaowocowała licznymi wystawami, publikacjami i zdobytymi stopniami naukowymi. Przewody artystyczno-naukowe przeprowadzał na Wydziale Malarstwa warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. W 1995 roku na adiunkta pierwszego stopnia pod kierunkiem profesora Marka Wyrzykowskiego, a w 2008 roku na doktora habilitowanego. Na zajęciach dydaktycznych zajmował się min. kształceniem nauczycieli plastyki na kierunku pedagogika, prowadzeniem zajęć artystycznych, głównie z malarstwa i rysunku na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych oraz autorskich wykładów ogólnouczelnianych o problematyce szeroko pojmowanych sztuk wizualnych. Od 2010 do końca 2016 roku pełnił funkcję kierownika Katedry Sztuki, a od 2017 roku kierownika Pracowni Sztuk Wizualnych.


11

Bez tytułu, akryl-płótno, 120 x 100 cm, 2002


12


13

Bez tytułu, akryl-papier, 100 x 70 cm, 5-2018

◀ Bez tytułu, akryl-papier, 100 x 70 cm, 4-2018


14

Bez tytułu, akryl-papier, 100 x 70 cm, 6-2018


15

Bez tytułu, akryl-papier, 100 x 70 cm, 7-2018


16

Bez tytułu, akryl-papier, 100 x 70 cm, 8-2018 Bez tytułu, akryl-papier, 100 x 70 cm, 9-2018 ▶

Bez tytułu, akryl-papier, 100 x 70 cm, 10-2018; Bez tytułu, akryl-papier, 100 x 70 cm, 11-2018


17


18


19


20

Bez tytułu, akryl-papier, 100 x 70 cm, 12-2018


21

Bez tytułu, akryl-papier, 100 x 70 cm, 13-2018


22


23


24


25


26


27


28

Michał Gardziński

Urodził się w 1970 roku w Ciechanowie. Studiował na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie pod kierunkiem prof. Piotra Gawrona. Dyplom magistra sztuki w zakresie rzeźby uzyskał w roku 1995 w Pracowni Medalierstwa i Małych Form Rzeźbiarskich. Zajmuje się rzeźbą kameralną oraz małymi formami rzeźbiarskimi. Pracuje w kamieniu, brązie i ceramice. Swoje rzeźby prezentował na wystawach indywidualnych i zbiorowych w Polsce i za granicą. Twórczość rzeźbiarską łączy z pracą dydaktyczną. W latach 1995-2015 był wykładowcą w Katedrze Sztuki na Wydziale Humanistycznym UPH w Siedlcach. W tym okresie aranżował liczne wystawy prac studentów wykonanych w pracowni rzeźby. W ramach różnych imprez organizowanych na Uczelni (Festiwal Nauki i Sztuki w Siedlcach, Warsztaty Kreatywności, Przystanek PAT, Światowe Dni Młodzieży, Dni Otwarte UPH, itp.) organizuje i prowadzi warsztaty plastyczne i rzeźbiarskie dla studentów, kandydatów na studia, a także dzieci.


29

Kobieta i mężczyzna, granit, brąz, 2001


30

Autoportret, granit brÄ…z, 2007


31

Wiolonczelistka, granit, 1999


32

Bariery I, brÄ…z, 1999


33

Bariery IV, brÄ…z, 2002


34

Portret niekonwencjonalny I, brÄ…z, 1997 Portret niekonwencjonalny III, brÄ…z, 1999


35

Portret niekonwencjonalny IV, brÄ…z, 2002


36

Portret, granit, 2006


37


38

Kobieta i mężczyzna, granit, brąz, 2001


39


40


41


Fot. Marzenna Szymańska

42

Agnieszka Mazek Urodzona 1 kwietnia 1976 roku. Absolwentka Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dyplom w Pracowni Grafiki Warsztatowej prof. Artura Popka. W 2010 roku uzyskała tytuł doktora sztuki na macierzystej uczelni. Tworzy grafiki łącząc dwie techniki wklęsłodrukowe: akwafortę z akwatintą. Uczestniczka kilkunastu wystaw indywidualnych i kilkudziesięciu zbiorowych w kraju i za granicą. Laureatka nagród i wyróżnień w zakresie grafiki. Pracę dydaktyczną na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym rozpoczęła w 2015 roku w Zakładzie Sztuki, nauczając m.in.: grafiki warsztatowej, projektowania graficznego, gramatyki wizualnej, technik malarskich i graficznych w edukacji. Od początku zatrudnienia pełni rolę opiekuna Koła Naukowego EduArt, które pogłębia rozwój zainteresowań plastycznych studentów. Od 2018 roku współpracuje z Galerią „Twój Ślad” w Wawerskim Centrum Kultury Filia Anin, organizując wystawy prac graficznych studentów UPH. W 2018 roku odbyła się wystawa pt: „Preludium”, a w 2019 roku wystawa pt: „Co nam w duszy gra?”. Obie wystawy prezentowały grafiki z pierwszych lat nauki, co stanowi wstęp do szerszych działań na drodze artystycznych poszukiwań młodych ludzi. Od 2005 roku należy do Związku Polskich Artystów Plastyków, a od 2008 roku do Stowarzyszenia Międzynarodowe Triennale Grafiki – Kraków.


4345

Pod niebem peล nym cudรณw, akwaforta, akwatinta, 26 x 35,5 cm, 2018


46

Miasto Dawida, akwaforta, akwatinta, 10 x 10 cm, 2016 Zdejmij sandały, akwaforta, akwatinta, 10 x 10 cm, 2016


47

Piłat, akwaforta, akwatinta, 10 x 10 cm, 2018 Modlitwa, akwaforta, akwatinta, 10 x 10 cm, 2019


48


49


50

Vera Icon, akwaforta, akwatinta, 10 x 10 cm, 2018

◀ Tęsknota, akwaforta, akwatinta, 36 x 26,5 cm, 2019


51

Pieta, akwaforta, akwatinta, 10 x 10 cm, 2018


52

Oczekiwanie III. 2020, akwaforta, akwatinta, 10 x 10 cm., 2020


53

Odwiedziny V 2020, akwaforta, akwatinta, 10 x 10 cm., 2020


54


55


56


57


58

ks. Robert Mirończuk

Urodził się w 1968 roku. Kapłan diecezji siedleckiej, doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie naukowej historia sztuki. Wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym w Siedlcach i w Pracowni Sztuki na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Diecezjalny konserwator zabytków, dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Siedlcach. Autor wielu artykułów i książek z zakresu historii sztuki. Organizator Roku Elgrekowskiego w Polsce (2014) oraz licznych wystaw, m.in. Ars Sacra El Greca (2018). Otrzymał liczne nagrody i wyróżnienia, m.in. Aleksandria (2015), Wawrzyn Siedlecki (2016), Złote Skrzydła – Człowiek Roku (2018).


59

Pod niebem peล nym cudรณw, akwaforta, akwatinta, 26 x 35,5 cm, 2018


60 ARS SACRA EL GRECA. W 100 – LECIE NIEPODLEGŁOŚCI I MUZEUM W 1918 roku, z chwilą odzyskania przez Polskę Niepodległości i wskrzeszenia Diecezji Janowskiej czyli Podlaskiej, biskup Henryk Przeździecki erygował Muzeum Diecezjalne, którego dyrektorem został ks. Karol Dębiński. Już na początku następnego roku sporządzono pierwsze inwentarze muzealne, w których znalazły się wzmianki o eksponatach. W okresie międzywojennym zbiory nieustannie powiększano m.in. o cenne szaty liturgiczne tzw. aparaty radziwiłłowskie, tkaniny wschodnie czy liczne pamiątki pounickie. Muzeum cieszyło się dużą renomą, a zbiory oglądał m.in. ówczesny Prymas Polski Kard. Aleksander Kakowski. Początkowo Muzeum mieściło się w murach Wyższego Seminarium Duchownego w Janowie Podlaskim. Z chwilą przeniesienia wszystkich urzędów kurialnych do Siedlec w 1921 roku, także i Muzeum znalazło się w Siedlcach. Jednak w latach wojny zbiory zostały zdziesiątkowane, a ówczesny dyrektor ks. Jan Grabowski z narażeniem życia uratował część cenniejszych zbiorów. Ciemne czasy komuny nie pozwoliły w pełni na funkcjonowanie instytucji. Wskrzeszeniem Muzeum zajął się kolejny dyrektor ks. kan. Tadeusz Kulik w latach 70. XX w. Dzięki jego trosce zostało poddanych konserwacji ponad 125 obrazów, rzeźb, tkanin i rękopisów. To wówczas do zbiorów muzealnych został włączony obraz El Greca, co zdecydowanie podniosło walory artystyczne naszej placówki i obecnie stanowi wyjątkową oraz najważniejszą atrakcję regionu i Siedlec, do czego znacznie przyczynił się dyrektor ks. kan. Henryk Drozd. To za jego rządów obraz El Greca został po raz pierwszy publicznie zaprezentowany w murach muzealnych. Muzeum nieustannie dba o powiększanie swoich zbiorów, w tym także o sztukę hiszpańską, czego przykładem jest nabyte ostatnio płótno Jose de Ribery zw. Lo Spagnoletto – Św. Andrzej Apostoł. Do jubileuszu przygotowywaliśmy się przez kilka lat, a znaczącym działaniem była przeprowadzona niedawno konserwacja obrazu El Greca. Wówczas zrodziła się idea zorganizowania nietuzinkowej wystawy upamiętniającej okrągłą 100 rocznicę. Wystawa ARS SACRA EL GRECA – W 100- LECIE NIEPODLEGŁOŚCI I MUZEUM prezentuje wybitne dzieła Mistrza z Toledo sprowadzone z Hiszpanii i Austrii. Dzięki życzliwości hiszpańskich Instytucji, takich jak: Fundación Banco Santander, Catedral de Toledo, Museo Santa Cruz de Toledo, Museo El Greco de Toledo, Museo del Patriarca en Valencia i prywatnej kolekcji z Wiednia doszło do realizacji niecodziennego przedsięwzięcia. To w Siedlcach będzie można podziwiać (już można podziwiać – bo obrazy są) inne dzieła artysty światowej klasy. Europejskie malarstwo z czasów złotego okresu Hiszpanii prezentowane w Muzeum Diecezjalnym stanowi godną oprawę wspomnianych jubileuszy. Muzeum Diecezjalne, które prezentuje w zbiorach głównie sztukę sakralną, wraca dzisiaj do tajemnicy krzyża, która jest streszczeniem naszej wiary. Krzyż towarzyszył i towarzyszy życiu człowieka – co więcej czy tego chcemy czy też nie – oczywiście krzyż szeroko rozumiany: jako cierpienie, choroba, samotność, starość, niedołęstwo, zdrada.......... O krzyżu pięknie pisał jezuita, wędrowny misjonarz,


61

Ukrzyżowanie Chrystusa

który zmarł w 1852 roku – ojciec Karol Antoniewicz: w krzyżu cierpienie, w krzyżu zabawienie, w krzyżu miłości nauka. Ten krzyż jest obecny na naszej Wystawie. To z Muzeum Domu El Greca w Toledo jest obraz Ukrzyżowanie Chrystusa – ukazujący smukłą, rozciągniętą postać Chrystusa przybitą do drzewa krzyża, Chrystusa samotnego. Obraz przenosi nas w konkretny fragment Ewangelii: oto widzimy Chrystusa, z boku którego tryska krew i woda, a tło burzliwego, pełnego kłębiących się chmur nieba, przecinają jasne błyskawice – nawiązujące do rozdartej przesłony w Świątyni Jerozolimskiej..... idzie nowe.


62

Św. Franciszek z bratem Leonem Ukrzyżowanie Chrystusa z widokiem miasta Toledo ▶

Z fundacji Banku Santander z Madrytu pochodzi obraz prezentujący także Ukrzyżowanie Chrystusa z widokiem miasta Toledo. Postać Chrystusa wisząca na drzewie krzyża ukazana została na tle Toledo, ulubionego miasta El Greca. Ale kompozycja obrazu została tak ujęta, że widać jedną z kilku bram okalających miasto – ta brama nosi nazwę Puerta de Bisagra, a pochodzi od łacińskich słów via Sacra – święta droga – Malarz nawiązał w ten sposób do Jerozolimy.... i co ciekawe, żeby dostać się do tej części miasta należy podążać drogą, świętą drogą. Niezwykle wymowny jest obraz z Museo de Santa Cruz w Toledo o tytule św. Weronika z chustą. Weronice bliski był krzyż, to ona podążała drogą krzyżową za Chrystusem i kiedy tylko nadarzyła się okazja – podeszła do Chrystusa – by ulżyć w cierpieniu ocierając twarz z potu, kurzu, krwi.... nie spodziewając się takiej nagrody – otrzymała boskie oblicze..............Vera-icon – za ten drobny, a wymagający wiele odwagi gest miłości ..... wszystko co uczyniliście jednemu z tych maluczkich...... Czyż nie dostrzeżemy krzyża w kolejnych jakże zbliżonych obrazach Ekstaza św. Franciszka z Siedlec i kolekcji prywatnej z Wiednia. Franciszek, który doświadczył miłości Bożej, przyjął cierpienie, krzyż chcąc upodobnić się do Mistrza.....ze łzami w oczach trwa w ekstazie, której doznał po wcześniejszej stygmatyzacji – zakochany w Bogu, stwierdził że wszystko jest marnością – co wspaniale ukazał El Greco w kolejnych obrazach z Katedry Primada z Toledo oraz Seminarium Bożego Ciała w Walencji – Św. Franciszek z bratem Leonem, gdzie razem z bratem Leonem medytują nad marnością życia ludzkiego wpatrując się w czaszkę ludzką.


63


64


65


66


67


68


69


70

Tomasz Nowak

Od 1989 roku działa w przestrzeni Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Realizuje ze studentami siedleckiej uczelni przedsięwzięcia o szerokim spektrum dydaktyczno-naukowym w dyscyplinie sztuka. Organizuje wyjazdy studyjne do muzeów i galerii na terenie kraju, współorganizuje przedsięwzięcia promujące działania artystyczne studentów Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach lokalnie, jak też w krajowych ośrodkach uniwersyteckich. Profesor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Uczestnik, współorganizator oraz autor wystaw malarstwa, interdyscyplinarnych programów, kurator wystaw malarstwa w kraju i za granicą – m. in: „Tolerance”– Youth Cultural Exchange Program – Minneapolis (USA) 1999 r.; „Feuer, Erde, Wasser, Luft” – Museumspark Mildenberg (Niemcy) – 2000 r.; 2003-2004 r.; „Unser täglich Brot – Vom Hunger der Welt” – Kultur Gutshaus Köpernitz bei Rheinsberg (Niemcy), 2009 r.; „Przestrzeń Malarstwa II”- ASP Warszawa, 2010-2011 r.; „Inclusion For All” – Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach, 2014 r.; „La Peinture Polonaise” – Palais Ducal – Nevers (Francja) – 2015 r.; „Widzenie krajobrazu” – Galeria Oranżeria Muzeum króla Jana Sobieskiego w Wilanowie, 2015 r.; „Genius Loci”- Centrum Promocji Kultury w Warszawie, „Przestrzeń Sztuk” – Uniwersytet Przyrodniczo -Humanistyczny w Siedlcach 2017 r.; Kűnstlerforum Bonn, 2018 r.


71

Pieta, olej/pล รณtno, 100 x 100 cm, 2006-2019


72

Szkicownik El Greco, 2014 Narodziny, olej, płótno, 100 x 80 cm., 2020 ▶


73


74

Szkicownik El Greco, 2014 Nadzieja, olej, płótno, 100 x 70 cm. 2019-2020 ▶


75


76


77


78

Szkicownik El Greco, 2014 Teraz, olej/płótno, 100 x 80 cm., 2020 ▶ ◀ Co dalej, olej,płótno, 80 x 120 cm., 2020 Notatki z muzeów - Wenecja, Neapol 2006 ▶▶


79


80


81


82


83


84

Szkicownik El Greco, 2014, fragment ◀ Portret, szkic/ołówek/akryl/płótno, 100 x 80 cm., 2020, fragment


85


86

Toledo, 2004, szkic


87


Fot. Arcadius Mauritz

88

Marcin Sutryk

Absolwent Akademii Podlaskiej w Siedlcach (obecnie Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny). W roku 2017, po obronie pracy zatytułowanej „Doświadczenie obrazu utworzonego przy pomocy telefonu komórkowego – interpretacja malarska”, otrzymał stopień doktora sztuk plastycznych. Zorganizował ponad 20 wystaw indywidualnych oraz brał udział w ponad 30 wystawach zbiorowych. Na co dzień zajmuje się malarstwem, fotografią oraz grafiką komputerową. Kurator licznych wystaw o ogólnopolskim zasięgu. Od 2014 r. roku pełni funkcję prezesa Stowarzyszenia DESCARTES, którego głównym celem jest wspieranie ciekawych inicjatyw kulturalnych. Jest twórcą i organizatorem „Wschodnich Projektów Fotograficznych” oraz współtwórcą „Spontanicznych Plenerów Fotograficznych” – projektów polegających na tworzeniu przestrzeni do współpracy na polu fotograficznym. Współtworzy nieformalną grupę artystyczną „Ławeczka”. Od 2006 r. roku należy do Związku Polskich Artystów Plastyków. Dwukrotny (2015, 2018 r.) stypendysta Prezydenta Miasta Siedlce.


89

fotografia z cyklu „Gęby”, 100 x 70 cm, 2018


90

Bez tytułu, akryl na płótnie, 180 x 100 cm, 2014


91


92

Bez tytułu, akryl na płótnie, 180 x 100 cm, 2012


93

Bez tytułu, akryl na płótnie, 200 x 150 cm, 2011


94

Bez tytułu, akryl na płótnie, 180 x 100 cm, 2016


95


96

Bez tytułu, akryl na płótnie, 100 x 100 cm, 2013

Bez tytułu, akryl na płótnie, 100 x 80 cm, 2019


97

Bez tytułu, olej na płótnie, 50 x 30 cm, 2019 Bez tytułu, olej na płótnie, 50 x 30 cm, 2019 Bez tytułu, olej na płótnie, 50 x 30 cm, 2019


98


99


100


101


102


103


104

Robert Szymani

Urodzony w 1962 r. w Siedlcach. W 1986 r. ukończył stacjonarne studia pedagogiczne na WSR-P w Siedlcach. Uczeń artystów: rzeźbiarza Mariana Gardzińskiego oraz grafika Antoniego Wróblewskiego. Od 1982 roku tworzy prace plastyczne, zaś od 1983 r. uczestniczy w plenerach malarskich oraz prezentuje własne prace na wystawach indywidualnych i zbiorowych (25 wystaw indywidualnych i 52 wystawy zbiorowe). Od maja 1988 zatrudniony w Pracowni Plastyki WSR-P w Siedlcach. Od 2001 roku asystent w Zakładzie Plastyki Akademii Podlaskiej w Siedlcach. Od 2012 roku doktor sztuk plastycznych w dyscyplinie artystycznej, sztuki piękne. Od 2012 roku adiunkt w Katedrze Edukacji Artystycznej (Katedra Sztuki) na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. W latach 2014-2016 opiekun Naukowego Koła Pedagogów Plastyków, działającego na Wydziale Humanistycznym UPH w Siedlcach. Od 2015 roku współorganizator i organizator wystaw i warsztatów plastycznych w UPH w Siedlcach. Od 1992 roku bierze udział w wystawach zbiorowych pracowników Zakładu Sztuki Wydziału Humanistycznego UPH w Siedlcach. Od 2016 roku prowadzi zajęcia ze studentami kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych. Od roku 2000 uczestniczy w projektach artystyczno-wystawowych Fundacji Artbarbakan oraz MCKiSZ w Warszawie.


105

Pejzaż, olej, płótno,100 x 162 cm, 2016


106

Spokรณj rytmu, piรณrko, 47 x 32 cm., 04.1995


107

Życie, piórko, 47 x 32cm., 01.1994


108

Teatr myśli, piórko, 47x32 cm., 08.1993 Dzień II, tempera, papier, 53 x 39 cm. ▶

Pejzaż-wrześniowy, ziemny, olej, płótno,100 x 140 cm., 2016


109


110


111


112


113

Ona, olej, płótno, 100 x 81cm., 2018 ◀ Pejzaż-Koniec ...lata, olej, płótno,130 x 90 cm., wrzesień, 2016


114

R__Dezintegracja_2, olej, pล รณtno, 100 x 70 cm., 2018


115

R__Dezintegracja_2, olej, pล รณtno, 100 x 81 cm., 2018


116

R__Razem, olej, pล รณtno, 100 x 81 cm., 2018


117


118


119


120

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Wydział Nauk Humanistycznych

© Copyright by Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Siedlce 2020

Pracownia Sztuki A galeria Wydział Nauk Humanistycznych UPH w Siedlcach ul. Żytnia 39

Kurator wystawy "Przemiany": Marcin Sutryk

Opracowanie graficzne: Agnieszka Mazek

Foto: Marcin Sutryk,


121


122


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.