Portfolio sieci

Page 1

O NAS Dolnośląska Sieć Doradztwa Pozarządowego to: - 13 Punktów Konsultacyjno – Doradczych, - miejsce wszechstronnego wsparcia aktywności obywatelskiej! Jesteśmy w 13 miastach na Dolnym Śląsku! Bolesławiec, Góra, Jelenia Góra, Kłodzko, Legnica, Lubań, Lubin, Milicz, Wałbrzych, Wołów, Ząbkowice Śląskie, Zgorzelec, Żmigród. Nasz zasięg to całe województwo. Punkty Konsultacyjno - Doradcze oferują kompleksową pomoc dla organizacji pozarządowych oraz aktywnych obywateli.

JEDYNA TAKA SIEĆ W POLSCE!


CEL Zwiększenie potencjału i możliwości rozwojowych III sektora na Dolnym Śląsku poprzez prowadzenie i rozwój Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego oraz skuteczne wsparcie organizacji pozarządowych w ich dążeniu do zaspokajania potrzeb i podnoszenia poziomu życia mieszkańców regionu.

BENEFICJENCI • organizacje pozarządowe z terenu Dolnego Śląska, szczególnie z terenów małomiejskich i wiejskich • aktywni obywatele, angażujący się w działania na rzecz III sektora

A K S Ą L Ś DOLNO A W T Z D A R O D Ć E SI GO E W O D Ą Z R A Z O P

t k a t n o K Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych ul. Kołłątaja 31/ 1-2 50-004 Wrocław tel. 602 376 974 lub 607 154 960 dfop@dfop.org.pl dfop.org.pl


SIEĆ LOKALNYCH OŚRODKÓW WSPARCIA AKTYWNYCH SPOŁECZNOŚCI PROWADZONYCH PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W 13 POWIATACH

SIEĆ W LICZBACH • 30 DORADCÓW • 15 NGO DZIAŁAJĄCYCH W SIECI • 1662 DORADZTWA • 15 SZKOLEŃ I FORÓW W TRZYNASTU RÓŻNYCH MIEJSCACH NA DŚ • PONAD 130 UCZESTNICZĄCYCH W NICH NGO • 157 PROJEKTÓW NAPISANYCH PRZY WSPARCIU DORADCÓW • CO TRZECI OTRZYMAŁ DOFINANSOWANIE! • POZYSKANA KWOTA TO 339 122,00 PLN, A CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA ZE ŚRODKÓW SWD TO 320 000,00 PLN

FINANSOWANIE SIECI PRZEZ SWD 2014 r. – 600.000 zł. 2015 r. – 330.000 zł. 2017 r. – 406.000 zł. Wsparcie finansowe na 1 DPK-D 2014 r. – 36.500 zł. 2015 r. – 27.800 zł. 2017 r. – 39.900 zł


Naszym marzeniem jest nauczenie i wypracowanie w organizacjach pozarządowych

E I K C E I W A Ł S E L O O B W T S Y Z R A W O T E Z C R A D O P S O G

przedsiębiorczego działania – dobrze funkcjonujący biznes w NGO

t k a t n o K Bolesławieckie Towarzystwo Gospodarcze 59-700 Bolesławiec, ul. Bankowa 6D 75 732 25 40; 530 500 481 btg@poczta.onet.pl www.btg.boleslawiec.pl

Celem Bolesławieckiego Towarzystwa Gospodarczego jest niesienie wszechstronnej pomocy osobom prowadzącym działalność gospodarczą lub zamierzającym ją podjąć. Przy Stowarzyszeniu działa ośrodek szkoleniowy oraz punkt doradczy, w którym doradzają prawnicy, księgowi oraz przede wszystkim doświadczeni przedsiębiorcy.


ZASOBY Nasz zespół to siedem osób, łączy nas wspólna pasja do działania na rzecz grup lokalnych, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców, którzy „mają plan”, lecz brakuje im narzędzi i doświadczenia, jakim my dysponujemy. Organizacje, którym udzielamy wsparcia mogą korzystać bezpłatnie z drukarki, kopiarki, komputera z internetem oraz sal szkoleniowych.

CO ROBIMY? W 2010 roku rozpoczęliśmy działania doradcze. Od tego czasu przy naszym wsparciu powstało 18 nowych organizacji, do tej pory zorganizowaliśmy VI forów dla organizacji z terenu powiatu bolesławieckiego. Szczycimy się dobrą współpracą z samorządem lokalnym, który od samego początku funkcjonowania punktu wspiera nasze działania.


NIE PYTAJ CZEGO ŚWIAT POTRZEBUJE. PYTAJ CO CZYNI CIĘ PEŁNYM ŻYCIA I RÓB TO.

A J C A FUND ZKOLE S Y C O A D POM R A W D E . A Z IM C I W E I N MACH

PONIEWAŻ TYM CZEGO ŚWIAT POTRZEBUJE SĄ LUDZIE PEŁNI ŻYCIA Haward Thurman

t k a t n o K Fundacja Pomocy Szkole im. Edwarda Machniewicza Ul. Szkolna 1 56-200 Góra Tel. 604 881 760 biuro@fundacja-machniewicza.pl dpkd.gora@o2.pl

Głównym obszarem naszej działalności jest szeroko rozumiana edukacja – realizujemy projekty edukacyjne dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Fundacja wspiera i realizuje oddolne inicjatywy inicjowane w powiecie górowskim.


CO ROBIMY? Prowadzimy wsparcie konsultacyjnodoradcze dotyczące funkcjonowania oraz zwiększania profesjonalizmu organizacji pozarządowych, bieżącej działalności oraz wspierania współpracy między organizacjami, a instytucjami publicznymi, aktywizacji i integracji organizacji pozarządowych oraz środowisk lokalnych, organizujemy i przeprowadzamy szkolenia oraz Forum NGO.

ZASOBY Fundacja to zespół ludzi z pasją posiadających doświadczenie w szeroko pojętej edukacji – w zakresie kultury, ekologii, dziedzictwa narodowego, działań na rzecz dzieci, młodzieży, i emerytów. Wśród nas są ludzie, którzy działają w trzecim sektorze ponad 20 lat i tacy, którzy dopiero zaczynają poznawać uroki działań w wolontariacie i trzecim sektorze. Jesteśmy gospodarzem miejsca spotkań i działań dla NGO powiatu górowskiego – Pałacyku, nieodpłatnie przekazanego przez Starostwo Powiatowe w Górze. Nasze NGO korzystają z biur i Sali konferencyjnej.


Rozwijamy postawy

JA C A D ” FUN W Ó K T Ą I N „JAG

obywatelskie, aktywność społeczną oraz szerzymy idee przedsiębiorczości społecznej TO MY!

Fundacja "Jagniątków" powstała w 2004 roku z przekształcenia się Stowarzyszenia „Jowisz" w dwie fundacje: w regionie jeleniogórskim w Fundację „Jagniątków", a w regionie wałbrzyskim w Fundację „Merkury". Od początku swojej działalności stara się łączyć działania skierowane do młodzieży i społeczeństwa obywatelskiego i ekonomii społecznej.

t k a t n o K Fundacja „Jagniątków” ul. Klonowica 1/1, 58-500 Jelenia Góra tel./fax. 75 646 02 22 e-mail: jagniatkow@jagniatkow.org.pl www.jagniatkow.pl www.fb.com/FundacjaJagniatkow www.fb.com/inkubator.jeleniagora www.fb.com/JeleniogorskieNGO


CO ROBIMY? Od 2012 roku prowadzimy Inkubator dla organizacji pozarządowych i przedsiębiorców, z którego wsparcia skorzystało blisko 100 organizacji i 10 przedsiębiorców. Przedstawiciele Fundacji „Jagniątków” są członkami Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Jelenia Góra, Powiatowej Rady Zatrudnienia w Jeleniej Górze, Dolnośląskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej. Obecnie realizujemy 6 projektów, m.in. tworzymy Klub Malucha „Jelonki”.

ZASOBY Zespół Fundacji to 6 osób. Główny trzon stanowią osoby pracujące w trzecim sektorze od 2005 roku. Główne obszary naszych zainteresowań to tworzenie NGO, pisanie i rozliczanie projektów, młodzież, seniorzy, społeczeństwo obywatelskie, ekonomia społeczna, obszary wiejskie, a od tego roku również opieka nad dziećmi. Dysponujemy pięciopokojowym biurem z pełnym zapleczem. Wyposażone w sześć stanowisk do pracy, w tym dwa dostępne dla organizacji pozarządowych. Salę szkoleniową i doradczą oraz drukarki, skaner, fax.


Dobry pomysł i odrobina kreatywności, a całkiem zwykłe rzeczy

JA C A D FUN O G E N W Y T K A U J O ROZW

stają się niezwykłe.

t k a t n o K Fundacja Aktywnego Rozwoju ul. Rajska 1, 57 – 300 Kłodzko tel. 691 249 906; 609 503 269 far.fundacja@gmail.com fb: fundacjaFAR

Celem Fundacji jest popieranie wszechstronnego rozwoju społeczeństwa polskiego, działalności społecznej, informacyjnej, kulturalnej, naukowej i oświatowej na rzecz rozwoju rynku i demokracji w Polsce, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz w szczególności wzmacnianie potencjału i rozwoju dzieci, młodzieży, dorosłych.


CO ROBIMY? Najbardziej widocznym działaniem realizowanym przez fundację od początku jej działalności jest organizowany na początku maja „Bieg Flagi” w ramach, którego organizowany jest bieg ulicami Kłodzka.

ZASOBY W skład zespołu wchodzą ludzie z pasją działający w 3 sektorze od ponad 10 lat, udzielając wsparcia doradczego i animacyjnego. Wśród nas są specjaliści w zakresie psychologii, terapii uzależnień, survivalu. Współpraca z Zespołem Placówek Socjoterapeutycznych w Kłodzku daje nam możliwość korzystania z sal lekcyjnych, które mogą być wykorzystane do realizacji warsztatów, szkoleń. Fundacja dysponuje przenośnym sprzętem komputerowym i internetem, co umożliwia pełną mobilność w udzielaniu doradztwa bezpośrednio w siedzibach organizacji.


Wszystko jest trudne zanim

T K N PU Y Z C D A R DO GNICY E L W

stanie się łatwe!

t k a t n o K

Polskie Stowarzyszenie Szczęśliwych Emerytów i Fundacja Incepcja ul.Witelona10 II piętro, pokój 307 59-220 Legnica Tel. 604 184 190 dpkd.legnica@gmail.com

Legnicki Punkt prowadzony jest przez dwie organizacje Polskie Stowarzyszenie Szczęśliwych Emerytów oraz Fundację INCEPCJA. Dzięki spotkaniu dwóch organizacji z bogatym doświadczeniem na różnych polach działalności społecznej powstał efekt synergii, dzięki któremu aktywni obywatele z regionu legnickiego korzystają z niespotykanej nigdzie indziej wiedzy i umiejętności doradców.


ZASOBY Zespół doradców to trzy osoby z różnych pokoleń, z szerokim spektrum zainteresowań, które doradzają w biurze w centrum Legnicy oraz mobilnie w regionie legnickim.

CO ROBIMY? Polskie Stowarzyszenie Szczęśliwych Emerytów podejmuje wiele działań społecznych aktywizujących osoby w wieku przed i emerytalnym w celu poprawy jakości życia seniorów i tworzenia warunków godnego starzenia się i pogodnej starości. Mamy potrzebne doświadczenie życiowe i zawodowe, umiemy pisać projekty, realizujemy zadania finansowane ze środków publicznych i projekty własne. Głównym kierunkiem działań Fundacji INCEPCJA jest aktywizacja zarówno społeczna, zawodowa jak i edukacyjna osób z niepełnosprawnościami, oraz ich rodziców. Z naszego wsparcia korzystają często podmioty na co dzień pracujące w obszarze przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz placówki oświatowe, korzystając z usług doradczych, szkoleniowych czy animacyjnych. Staramy się inicjować zmiany w lokalnym środowisku na rzecz poprawy życia osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin z terenu Dolnego Śląska.


CHCEMY, ABY MŁODZIEŻ AKTYWNIE DZIAŁAŁA DLA SWOJEJ LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI, KREUJĄC i PROWADZĄC

NIE E Z S Y Z R A STOW DNIOWOPOŁU IE FORUM DN O H C DU Ą ZA Z R SAMO IALNEGO R O T Y E” Z TER C I N RA G O P „

SAMODZIELNIE WŁASNE PROJEKTY I INICJATYWY.

t k a t n Ko STOWARZYSZENIE POŁUDNIOWOZACHODNIE FORUM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO „POGRANICZE” UL. ARMII KRAJOWEJ 30 59-800 LUBAŃ Tel. 75 721 50 77, 696 256 420 www.pogranicze-csb.home.pl dpkd.luban@gmail.com pogranicze-csb@home.pl fb: Stowarzyszenie.POGRANICZE fb: Lokalny-Inkubator-NGO-w-Lubaniu

Od 18 lat działamy na styku Polski, Niemiec i Czech na rzecz wszechstronnego rozwoju pogranicza dolnośląskiego – przygranicznych powiatów Dolnego Śląska. Z sukcesem sięgamy po środki unijne, realizując projekty skierowane do różnorodnych grup zawodowych i wiekowych. Promujemy dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze, podnosimy kompetencje zawodowe uczniów, aktywizujemy młodzież i seniorów, wpieramy wymianę doświadczeń pomiędzy edukatorami ekologicznymi z Dolnego Śląska, Saksonii i północnych Czech czy też organizujemy międzynarodowe spotkania młodzieży.


ZASOBY Zespół DPKD i Inkubatora NGO to 5 osób, z wieloletnim doświadczeniem w trzecim sektorze. Łączy nas pasja i chęć dzielenia się naszą wiedzą i doświadczeniem. Nasza przestrzeń to duży lokal położony w centrum Lubania, na parterze, wyposażony w salę szkoleniową oraz pracownię komputerową z 2 stanowiskami, 2 drukarkami i dostępem do internetu.

CO ROBIMY? Od 2011 roku prowadzimy działania doradcze dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z powiatu lubańskiego i lwóweckiego. Obecnie w naszej codziennej pracy łączymy ofertę doradczą z działalnością animacyjną i infrastrukturalną Lokalnego Inkubatora NGO, finansowanego przez lokalne JST: Gminę Miejską Lubań i Powiat Lubański. Jako DPKD organizujemy cykliczne forum organizacji pozarządowych oraz liczne szkolenia, pomagamy sięgać organizacjom po środki na realizację ich pomysłów. Naszą dumę stanowi, utworzony w 2014 r. Klub Liderów Młodzieżowych, w którym działa obecnie 16 młodych osób. Naszym sukcesem jest cykliczny festyn pozarządowy „DAR”, organizowany przez „Pogranicze” we współpracy z miastem Lubań, corocznie od 2014, przy udziale każdorazowo ok. 15-20 organizacji i grup z Lubania i powiatu lubańskiego.


IE N E Z YS Z R A STOW AE P O R U E S I V CI Wspieramy idee demokratyczne, edukujemy obywateli i zachęcamy do aktywnego udziału w życiu społecznym.

t k a t n o K Stowarzyszenie Civis Europae ul. H. Sienkiewicza 5 59-300 Lubin civis.europae@wp.pl www.civis-lubin.eu fb: CivisEuropae1

Stowarzyszenie wspiera procesy przystosowania obywateli i społeczności lokalnych oraz wyrównywania szans w zmieniających się warunkach społecznych i ekonomicznych, poprzez szkolenia, warsztaty, happeningi dla młodzieży i dorosłych, a także poprzez prowadzenie placówek edukacyjnych, specjalizujących się we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka.


CO ROBIMY? Stowarzyszenie działa od 1999 r., a od 18 lat organizujemy szkolenia dla aktywnych obywateli (konferencje nt. Budżetu obywatelskiego i konsultacji społecznych), warsztaty dla młodzieży o działalności samorządów lokalnych i prawach obywatelskich oraz o możliwościach włączania się do aktywnego uczestnictwa w rozwój regionu, formach współpracy i zasadach tworzenia podmiotów pozarządowych oraz wykorzystania umiejętności i potencjału członków organizacji pozarządowych dla wspólnego dobra.

ZASOBY Członkowie Stowarzyszenia posiadają ponad 10 letnie doświadczenie w działalności pozarządowej, a dzięki różnym umiejętnościom (językowe, pedagogiczne, menadżerskie, przyrodnicze, finansowe) tworzą zespół sprawny w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych, w organizacji ciekawych przedsięwzięć oraz otwarty na inne organizacje i potrafiący przekazywać im niezbędną, praktyczna wiedzę. Od 6 lat prowadzimy punkt wsparcia dla ngo. Do tej pory zorganizowaliśmy 5 regionalnych spotkań (Forum) organizacji, powołaliśmy Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego i utworzyliśmy Przedszkole Niepubliczne Biała Żyrafa, w którym miejsce znalazły dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi. Posiadamy bogatą infrastrukturę i wyposażenie w sprzęt elektroniczny, umożliwiający zainteresowanym NGO'som na bezpłatne korzystanie zawsze, gdy wyrażą taką potrzebę.


Nasze motto? WEŹ SPRAWY W SWOJE

KIE C I L I IE M N E Z YS Z R A CI I W E I O Z T D S Ł Ó I C JA Y Z R P H OSÓB C Y N AW R P S NO Ł E P NIE

RĘCE!

t k a t n o K MSPDION Kopernika 20, 56300-Milicz 71-38-30-014 biuro@mspdion.org.pl www.mspdion.org.pl fb: mspdion

Stowarzyszenie zajmuje się ciągłą, kompleksową, wielospecjalistyczną pomocą osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom. Opieką obejmujemy dzieci, młodzież i osoby dorosłe niepełnosprawne z terenu północno– wschodniej części województwa dolnośląskiego oraz województwa ościennego wielkopolskiego.


CO ROBIMY? Wsparcie dla NGO z powiatu milickiego rozpoczęliśmy już w 2011 roku. Od tego momentu w powiecie milickim zarejestrowano ok 13 prężnie działających NGO, powstało kilkadziesiąt wspaniałych inicjatyw społecznych.

ZASOBY Zespół Punktu to 2 osoby, które od 10 lat działają w 3 sektorze. Ogromne doświadczenie i różnorodna wiedza dają naszym NGO’som wsparcie z zakresu prawa, księgowości, nowych technologii, PR i marketingu. Najważniejszym atutem doradców jest zindywidualizowane podejście do przedstawicieli NGO m.in. pomoc podczas Walnego Zebrania Członków, mediacje Zarządu, wsparcie warsztatowe, spotkania z młodzieżą etc. Dysponujemy dwoma pomieszczeniami biurowymi, wyposażonym w 3 stanowiska komputerowe oraz urządzenia wielofunkcyjne. Organizacje, którym udzielamy wsparcia najchętniej korzystają z możliwości doradztwa i spotkań warsztatowych.


JA C A D FUN ” Y R U K „MER Z radością zmieniamy rzeczywistość”

t k a t n o K Fundacja „Merkury” ul. Beethovena 10 58-300 Wałbrzych tel. 74 666 22 00, faks 74 666 22 01 www.merkury.org.pl dpkd.walbrzych@merkury.org.pl fb: fundacja.merkury

Fundacja "Merkury" zajmuje się rozwiązywaniem problemów społecznych. W kręgu naszych zainteresowań leżą głównie zdrowie, edukacja, ekonomia społeczna oraz rozwój regionalny.


ZASOBY W skład naszego zespołu wchodzą eksperci od wielu lat związani zawodowo i osobiście z organizacjami pozarządowymi. Mamy wśród nas specjalistów od ekonomii społecznej, edukacji, kultury, pozyskiwania funduszy i wolontariatu. Posiadamy bardzo bogate zaplecze lokalowe w centrum Wałbrzycha. Możemy użyczać w pełni wyposażoną salę szkoleniowo konferencyjną, salę warsztatową, małe sale konferencyjno– szkoleniowe oraz salę komputerową, a także gotowe do pracy biura coworkingowe.

CO ROBIMY? Od początku istnienia Fundacji doradzamy i wspieramy organizacje pozarządowe z naszego regionu i nie tylko, w przeróżnych formach. Świadczymy doradztwo w zakresie ogólnym (np. zakładanie podmiotów ekonomii społecznej, pozyskiwanie funduszy, znajdowania partnerów krajowych i zagranicznych), finansowo – księgowym, prawnym i marketingowym. Organizujemy szkolenia, Forum NGO, których tematyka dotyczy funkcjonowania trzeciego sektora i współpracy z biznesem czy administracją. Zrealizowaliśmy kilkadziesiąt projektów m.in. z zakresu ekonomii społecznej, regrantingu, usług społecznych, innowacji społecznych i gospodarczych, szeroko pojmowanej obywatelskości i samorządności.


CHCEMY, ABY LUDZIE

IE N E SZ Y Z R A I J W C O A ST GR E T EJ IN N Z C E Ł SPO PAGO" "PRO

ORGANIZOWALI SIĘ WOKÓŁ WAŻNYCH SPOŁECZNIE SPRAW I POTRAFILI DZIAŁAĆ RAZEM

t k a t n o K STOWARZYSZENIE INTEGRACJI SPOŁECZNEJ PROPAGO UL. PANIEŃSKA 4 55-100 WOŁÓW Tel. 880 315 016, 602 194 612 propago.org.pl dpkd.wolow@gmail.com stowarzyszeniepropago@gmail.com fb: stowarzyszenie.propago

Zajmujemy się programowaniem i realizowaniem projektów dotyczących integracji i zrównoważonego rozwoju, jako obszarów mających istotny wpływ na rozwój lokalny. Stowarzyszenie wspiera szczególnie oddolne inicjatywy organizacji i grup z terenu powiatu wołowskiego. Poprzez doradztwo w zakresie funkcjonowania NGO, animację, ale też codzienne rozmowy na temat bieżących spraw w lokalnych NGO jesteśmy w ciągłym kontakcie z kilkudziesięcioma organizacjami i grupami nieformalnymi.


CO ROBIMY? W 2009 roku rozpoczęłyśmy działania doradcze dla lokalnych ngo’s i grup inicjatywnych. Od tego czasu przy naszym wsparciupowstało 40 nowych organizacji, które z roku na rok sięgają wyżej, rozwijają się, dlatego nasza oferta szkoleniowa adresowana do liderów lokalnych społeczności również się poszerza do tej pory zorganizowaliśmy ponad 30 spotkań, w tym V edycji Forum organizacji z powiatu wołowskiego.

ZASOBY Nasz zespół to 4 kobiety, które rozpoczęły przygodę z 3-cim sektorem ponad 10 lat temu. Doświadczenie, różnorodna wiedza i zainteresowana sprawiają, że PROPAGO rozwija się na wielu płaszczyznach realizując projekty zarówno typowo doradcze, jak i animacyjne, kulturalne, a nawet kulinarne. Do wszystkiego, co robimy - podchodzimy z pasją! Posiadamy dwa pomieszczenia biurowe w centrum Wołowa, 2 stanowiska komputerowe + urządzenia wielofunkcyjne. Organizacje, którym udzielamy wsparcia najczęściej korzystają z możliwości bezpłatnego dostępu do drukarki, kopiarki i komputera z Internetem, czy po prostu z rozmowy :)


Nieustannie i z pasją

JA C A D FUN ŁAŃ A I Z D H C Y R DOB

podejmujemy różnorodne dobre działania na rzecz społeczności lokalnych, edukacji i kultury.

t k a t n o K FUNDACJA DOBRYCH DZIAŁAŃ ZĄBKOWICE Śl. Ul. Kłodzka 13a Tel. 606333989 fddfundacja@gmail.com fb: Fundacja Dobrych Działań

Naszą misją jest podejmowanie i wspieranie wszelkich dobrych działań edukacyjnych, kulturotwórczych, aktywizujących i szkoleniowych, zwiększanie świadomości społecznej i aktywności różnych grup wiekowych oraz pozyskiwanie poparcia społecznego i środków finansowych dla prowadzonych działań.


CO ROBIMY? Z naszej pasji wyrosły takie działania jak „Indiańskie lato” – wakacyjne projekty edukacyjne dla dzieci oparte na kulturze i tradycji Indian Ameryki Północnej oraz Centrum wsparcia organizacji pozarządowych w powiecie ząbkowickim jako miejsce rozwoju aktywności lokalnej.

ZASOBY Zespół Fundacji to ludzie z pasją, do muzyki, przyrody, kultury, a przede wszystkim z pasją do ludzi. To pasjonaci, którzy podejmują różne dobre działania na rzecz społeczności lokalnych, edukacji i kultury. Dysponujemy dwoma w pełni wyposażonymi pomieszczeniami biurowymi, z których chętnie korzystają nasze lokalne organizacje.


Nasza misja to działanie na rzecz budowy i rozwoju

IE N E Z YS Z R A A N W I O M T E S BF U L C INTER

społeczeństwa obywatelskiego, upowszechnianie dobrych praktyk, wartości i postaw obywatelskich.

t k a t n o K STOWARZYSZENIE INTERCLUB FEMINA Warszawska 1/113 59-900 ZGORZELEC Tel. 756410859 www. interclubfemina.pl dpkd.zgorzelec@gmail.com interclubfemina@interia.pl fb: interclubfemina

Stowarzyszenie Interclub Femina działa już 20 lat na rzecz dialogu polskoniemieckiego w przygranicznym bliźniaczym Europa-Mieście ZgorzelecGoerlitz. Impulsem do założenia naszej organizacji było otwarcie granic i ogromna potrzeba wzajemnego poznania się kobiet mieszkających po obu stronach Nysy. Od początku stawiamy sobie za cel rozwój społeczności lokalnej, inicjowanie i propagowanie działań obywatelskich, wspieranie grup będących w mniejszości, wykluczanych i „niewidzialnych” oraz informowanie o prawach obywatelskich.


ZASOBY Na co dzień współpracujemy z organizacjami z Niemiec – Demokratischer Frauenbud e.V, ASB e.V, GÜSA e.V. i prowadzimy doradztwo dla ngo. Doświadczenie, różnorodna wiedza i zainteresowana sprawiają, że Interclub Femina rozwija się na wielu płaszczyznach realizując projekty obywatelskie, kulturalne, czy socjalne. Dysponujemy trzema pomieszczeniami biurowymi, wyposażonymi w 3 stanowiska komputerowe oraz urządzenia wielofunkcyjne. Nasi klienci najczęściej korzystają z możliwości bezpłatnego dostępu do drukarki, kopiarki i komputera z internetem.

CO ROBIMY? Od 2010 roku rozpoczęłyśmy działania doradcze dla organizacji pozarządowych, grup inicjatywnych i aktywnych obywateli z powiatu zgorzeleckiego. Od tego czasu przy naszym wsparciu powołano 8 nowych organizacji, zawiązało się Transgraniczne Partnerstwo Organizacji Samarytańskich, powstało Regionalne Muzeum Rolnictwa w Spytkowie, zawiązała się nieformalna sieć współpracy polsko-niemieckich organizacji pozarządowych. Animujemy, budujemy i uczestniczymy w życiu trzeciego sektora. Mamy szeroką ofertę szkoleniową skierowaną do NGO, liderów lokalnych, wolontariuszy - do tej pory zorganizowaliśmy ponad czterdzieści spotkań, dwanaście Kawiarenek Obywatelskich oraz VII edycji Powiatowego Forum Organizacji Pozarządowych z powiatu zgorzeleckiego.


Nasza misja to wspieranie społeczeństwa

NIE E Z S ZY R A W STO CZ E Z R NA JI C A R INTEG M. I J E CZN E Ł O SP IGI W D A ŚW. J IEJ K S Ą ŚL

obywatelskiego.

t k a t n o K Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Społecznej im. Św. Jadwigi Śląskiej ul. Zamkowa 4-3, 55-140 Żmigród 71 385 27 58 stow.int.spol@wp.eu fb: integracja.spoleczna.zmigrod

Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji Społecznej im. Św. Jadwigi Śląskiej powstało w 2005 r. Naszym głównym celem jest wspieranie i inicjowanie społeczeństwa obywatelskiego, prowadzenie działalności edukacyjno-kulturalnej oraz integracja społeczno-zawodowa. Posiadamy duże doświadczenie w zakresie pozyskiwania środków i realizacji działań z różnych zakresów w ramach programów: POKL, FIO, MASZ GŁOS MASZ WYBÓR.


ZASOBY Członkowie naszej organizacji to osoby z dużym doświadczeniem przy pozyskiwaniu środków zewnętrznych, organizacji imprez, wydarzeń kulturalnych. Na co dzień troje doradców dzieli się wiedzą i animuje środowisko żmigrodzkich ngo. Dysponujemy sprzętem komputerowym i biurowym, które jest użyczane na potrzeby działań organizacji.

CO ROBIMY? Stowarzyszenie, poza działalnością obywatelską, edukacyjną i kulturalną prowadzi DPK-D dla organizacji pozarządowych. Byliśmy współinicjatorem powstania partnerstwa na rzecz rozwoju lokalnego gminy Żmigród „Żmigrodzianie” i do tej pory je animujemy. Przyczyniło się również do powstania Rady Senioralnej działającej przy Burmistrzu w 2013 r. Braliśmy udział w innowacyjnym projekcie z Wrzos „Modelowy system na rzecz integracji społecznej”, którego celem było utworzenie trójsektorowego partnerstwa pomiędzy pup, gops i ngo w naszej gminie. Uczestniczyliśmy w akcji „Masz głos masz wybór” i dzięki przeprowadzonym działaniom dostaliśmy nominację do nagrody „Super Samorząd 2014”.


Jedyna taka sieĆ w Polsce Jesteśmy tam, gdzie NAS potrzebujesz


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.