Page 1

Księga wzorów materiałów promocyjno-informacyjnych strategii promocji dla regionu Uzdrowiskowy Dolny Śląsk 2010


Spis treści

Wstęp

4

1. Księga znaku Uzdrowiskowy Dolny Śląsk

5

1.1 Znak graficzny – wersje

6

1.2 Konstrukcja znaku i logotypu, pole ochronne

7


X Księga znaku UDŚ


Wstęp

Oddajemy w Państwa ręce podręcznik zawierający Księgę znaku dla logo Uzdrowiskowy Dolny Śląsk oraz identyfikację wizualną materiałów informacyjno-promocyjnych dotyczącyh Programu promocji regionu. Zawarte informacje i przykłady materiałów mają służyć za wzór w wypełnianiu obowiązku odbiorcy ostatecznego w zakresie działań informacyjno-promocyjnych, których celem jest zwiększenie świadomości społecznej zmieniającej dotychczasowe pojmowanie regionu Dolnego Śląska, jako regionu tylko i jedynie atrakcyjnego biznesowo, regionu zindustrializowanego, w pełni zaangażowanego w wydobycie surowców i ich przetwarzanie. Wytyczne, które dla Państwa przygotowaliśmy mają z jednej strony pomóc w kreacji materiałów promocyjno-informacyjnych, z drugiej natomiast ujednolicić proces powstawania i komunikacji produktów promocyjnych w skali wszystkich działań promujących region i jego niepowtarzalność. Serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania się z niniejszą księgą. Mamy nadzieję, że będzie ona stanowić nie tylko wyznacznik w kreacji materiałów promocyjnych, ale również inspirację do ciekawych i skutecznych kampanii promocyjnych. Życzymy powodzenia.

WAŻNE: Księga znaku w swojej głównej cześci dotyczy znaku w formie podstawowej i uzupełnionej, zawiera suplement poświęcony gminom ujętym w programie strategii informacyjno-promocyjnej wspólnej dla całego programu Uzdrowiskowy Dolny Śląsk. Wszystkie przedstawione znaki są integralną częścią komunikacji, a zasady przedstawione dla znaku podstawowego są identyczne i nie podlegają dowolnej modyfikacji.


X.X Znak graficzny wersje:

Wersja podstawowa PION

Wersja uzupełniająca PION

Wersja podstawowa POZIOM

Wersja uzupełniająca POZIOM

Forma podstawowa i formy uzupełniające znaku marki, są zbudowane z zestawienia znaku graficznego z logotypem w ściśle określonych proporcjach. PROSIMY NIGDY ICH NIE ZMIENIAĆ!


1 Konstrukcja znaku

Siatka modułowa określa podstawowe proporcje i wielkości budowy znaku graficznego. Stosowana jest przy wszelkiego typu odwzorowaniu znaku marki na powierzchniach wielkoformatowych, gdzie nie ma możliwości zastosowanie elektroniczne.

i logotypu oś symetrii X

Moduł konstrukcyjny

Modułem konstrukcyjnym jest kwadrat zbudowany na wysokości znaku typograficznego (kapitaliku) oraz descendentu małego znaku typograficznego (wersalika). Podstawą typograficznej części znaku graficznego Uzdrowiskowy Dolny Śląsk jest krój pisma Dekers Bold, 15.7 pkt.

oś symetrii Y

1 jedn. 1 jedn.

TYPOGRAFIA: Krój pisma Dekers Bold Kolory elementów systemu identyfikacji powinny być jak najbardziej zbliżone do kolorów palety CMYK. W sysytemie CMYK wykorzystano efekt gradientu typu radialnego. Aby go odwzorować, prosimy w opcji liniowej wybrać podane obok wartości i przejść na tryb radialny.

KOLORY: CMYK (C 0%, M 0%, Y 0%, K 80%) Pantone CMYK (C 100%, M 0%, Y 0%, K 0%) Pantone

GRADIENT:

0%

49/0/0/0

67.88

100%

100/0/0/0

85/50/0/0

01


1.2 Warianty achromatyczne /monochromatyczne

Warianty achromatyczne lub monochromatyczne znaku mają zastosowanie w materiałach promocyjnych, gdzie wykorzystuje się wersje jednokolorowe, czarno-białe (na przykład tłoczenie, grawerunek itp.). Na stronie przedstawiono warianty znaku w granacie oraz w czerni. Te projekty potocznie nazywa się obrazami w kontrze. Często tego typu wykonanie sprowadza się do zobrazowania logotypu w tzw. minimalce. Określenie obszerniejsze warunków wykorzystania minimalki znajdą Państwo dalej. oś symetrii X

Wersja achromatyczna, wersja uzupełniona

oś symetrii Y

1 jedn. 1 jedn.

Wersja achromatyczna wersja uzupełniona negatyw PION

(wersja pod grawer) Wersja achromatyczna wersja uzupełniona negatyw POZIOM

(wersja pod grawer)

02


1.2.1 Warianty achromatyczne

/monochromatyczne

Warianty achromatyczne lub monochromatyczne znaku mają zastosowanie w materiałach promocyjnych, gdzie wykorzystuje się wersje jednokolorowe, czarno-białe (na przykład tłoczenie, grawerunek itp.). Na stronie przedstawiono warianty znaku w granacie oraz w czerni. Te projekty potocznie nazywa się obrazami w kontrze. Często tego typu wykonanie sprowadza się do zobrazowania logotypu w tzw. minimalce. Określenie obszerniejsze warunków wykorzystania minimalki znajdą Państwo dalej. oś symetrii X

Wersja monochromatyczna wersja uzupełniona

oś symetrii Y

1 jedn. 1 jedn.

Wersja monochromatyczna wersja uzupełniona negatyw PION

Wersja monochromatyczna wersja uzupełniona negatyw POZIOM

03


1.3 Pole ochronne

i pole znaku

Warianty z wykorzystaniem innego niż białe tło poniżej. W tym wariancie dopuszczalne jest jedynie nadawanie innej barwy części typograficznej znaku Uzdrowiskowy Dolny Śląsk i niedopuszczalne jest stosowanie jakiegokolwiek ustępstwa na korzyść nieznanych nam dziś walorów artystycznych tworzonego komunikatu. Szerzej o poprawności wykorzystania znaku - czytaj na str. XX.

pole znaku pole ochronne

04


1.5 Warianty

wykorzystania tła o zmiennej barwie

Warianty z wykorzystaniem innego niż białe tło poniżej. W tym wariancie dopuszczalne jest jedynie nadawanie innej barwy części typograficznej znaku Uzdrowiskowy Dolny Śląsk i niedopuszczalne jest stosowanie jakiegokolwiek ustępstwa na korzyść nieznanych nam dziś walorów artystycznych tworzonego komunikatu. Szerzej o poprawności wykorzystania znaku - czytaj na str. XX.

C 0%, M 0%, Y 0%, K 0%

C 100%, M 0%, Y 0%, K 0%

C 0%, M 0%, Y 0%, K 90%

C 0%, M 0%, Y 0%, K 0%

TŁO: C 0%, M 0%, Y 0%, K 100%

TŁO: C 0%, M 0%, Y 0%, K 50%

C 0%, M 0%, Y 0%, K 0%

C 0%, M 0%, Y 0%, K 0%

C 100%, M 0%, Y 0%, K 0%

C 100%, M 0%, Y 0%, K 0%

TŁO: C 0%, M 0%, Y 0%, K 70%

TŁO: C 100%, M 43%, Y 7%, K 72%

05


1.5 Wielkości minimalne znaku graficznego

Logo Uzdrowiskowy Dolny Śląsk jest znakiem graficznym składającym się z pełnej nazwy opatrzonej elementem graficznym przedstawiającym zbiór kropli deszczu które składają się w kształt mapy regionu geograficznego Dolny Śląsk (każdy kształt jest reprezentacją oraganu administracyjnego w regionie). Stworzone logo, oparte jest na foncie Deker Bold. Zarówno wariant podstawowy jak i opcjonalny wpisane są w pole zwane polem podstawowym. Ze względu na czytelność liter, określono minimalną wielkość logo.

Wersja achromatyczna, wersja uzupełniona

Wielkość minimalna dla druku cyfrowego - 24 mm wersja uzupełniona PION/POZIOM 24mm

Wielkość minimalna dla druku w biurze (drukarka atramentowa) – 28-30 mm wersja uzupełniona PION/POZIOM 28mm

UWAGA!!!! Wielkość minimalna dla druku w biurze (drukarka atramentowa) druk w kontrze – 24 mm wersja uzupełniona PION/POZIOM

24mm

06


1.6 Zasady stosowania

znaku z innymi elementami graficznymi

Ogólne zasady użycia znaku zostały zaprezentowane na stronach 4-9 i są wiążące dla każdorazowego użycia znaku graficznego w powstających projektach. Używając go kierować trzeba się przede wszystkim dobrem projektu oraz spójnością, czytelnością komunikatu.

elementy logo jako forma bazowa promocji programu Uzdrowiskowy Dolny Śląsk Podstawą użycia znaku jest jego ekspozycja nie zakłucona innymi elementami graficznymi. Zachęcamy do użycia w powstających komunikatach elementu fal. Znajdą go Państwo w dostępnych materiałach (plik o nazwie falki.eps)

A L E I Z D E I N M Y N W Ó Ł G A dziela ie N n M Y N W na GŁÓ piosenki W ojciecha M łynarskiego

Muzyka, scenariusz i reżyseria: Jerzy Satanowski

Instrumentacja zespołowa Obsada: Mirosław Czyżykiewicz Jan Janga Tomaszewski Aleksander Trąbczyński Andrzej Perkman

użycie logo jako partnera programu W zależności od wielkości znaków graficznych umieszczonych na plakatach i billboardach należałoby zachować wartości przyjęte przez regulacje zawarte na stronach 4-9 książki znaku. W szczególności drukowanych materiałów graficznych formatów mniejszych, niż format prac A4.

oś układu

07


1.7 Typografia dokumentów

zalecenia dla spójnej komunikacji

Logo Uzdrowiskowy Dolny Śląsk jest znakiem który w swej formule jest nowatorski i lekki, dlatego tez prosimy o rozpatrzenie używania w tworzeniu dokumentów wewnętrznych, jak i zewnętrznych opierając się na użyciu kroju pisma Helvetica. Ponieważ sam krój właśnie obchodził swoje 50. urodziny mamy świadomość, że doczekał się wielu swoich odmian i jest powszechnie stosowany. Nazwy zalecanych krojów pisma znajdą Państwo poniżej. Jeśli ich Państwo nie posiadają prosimy o kontakt z odpowienimi jednostkami administracji publicznej.

elementy bazowe pismo /pomocnicze kroje pisma Do zapisu tekstu ciągłego, informacji teleadresowych oraz tytułów i haseł należy stosować kroje z rodziny Helvetica. Odmiany kroju Helvetica: Regular, Light, Semi Light, Italic, Semibold, Semibold Italic, Bold, Bold Italic należy stosować do tekstów uzupełniających lub wyróżnień poszczególnych wyrażeń lub haseł.

45 HELVETICA LIGHT AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNOÓPQRSŚTUWXYZŻŹ aąbcćdeęfghijklłmnoópqrsśtuwxyzżź £!@$%^&*()_+-={}[]:”|;’\<>?,./§ 1234567890

pomocnicze i tekstowe kroje pisma: Helvetica Thin Condensed, Helvetica Heavy, Helvetica Light Extended Oblique

37 HELVETICA THIN CONDENSED AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNOÓPQRSŚTUWXYZŻŹ aąbcćdeęfghijklłmnoópqrsśtuwxyzżź £!@$%^&*()_+-={}[]:”|;’\<>?,./§

75 HELVETICA BOLD AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNOÓPQRSŚTUWXYZ ŻŹ aąbcćdeęfghijklłmnoópqrsśtuwxyzżź £!@$%^&*()_+-={}[]:”|;’\<>?,./§ 1234567890

85 HELVETICA HEAVY AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNOÓPQRSŚTUWXY ZŻŹ aąbcćdeęfghijklłmnoópqrsśtuwxyzżź £!@$%^&*()_+-={}[]:”|;’\<>?,./§ 1234567890 43 HELVETICA LIGHT EXTENDED OBLIQUE AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNOÓPQRSŚTUWX YZŻŹ aąbcćdeęfghijklłmnoópqrsśtuwxyzżź £!@$%^&*()_+-={}[]:”|;’\<>?,./§

08


1.8 Błędne

czyli niedopuszczalne formy zasosowania znaku

Warianty z wykorzystaniem innego niż białe tło poniżej. W tym wariancie dopuszczalne jest jedynie nadawanie innej barwy części typograficznej znaku Uzdrowiskowy Dolny Śląsk i niedopuszczalne jest stosowanie jakiegokolwiek ustępstwa na korzyść nieznanych nam dziś walorów artystycznych tworzonego komunikatu. Szerzej o poprawności wykorzystania znaku - czytaj na str. XX.

NIEDOZWOLONE

NIEDOZWOLONE

dowolne rozmieszczanie elementów typograficznych

dowolna zmiana kolorów jakiegokolwiek elementu w znaku

NIEDOZWOLONE

NIEDOZWOLONE

NIEDOZWOLONE

dowolne zmienianie kolorów jakiegokolwiek elementu w znaku

umieszczanie logo na dowolnym tle i w dowolnym miejscu

układanie nazwy występującej w znaku inaczej jak określa to niniejszy dokument regulujący te zasady

09


2.1 Konstrukcja znaku i logotypu gminy Bystrzyca Kłodzka

Siatka modułowa określa podstawowe proporcje i wielkości budowy znaku graficznego. Stosowana jest przy wszelkiego typu odwzorowaniu znaku marki na powierzchniach wielkoformatowych, gdzie nie ma możliwości zastosowanie elektroniczne. Inspiracje użycia kolorów odpowiednio przyporządkowanych gminom pochodzą wprost z kolorystyki występującej w znaku graficznym (godło gminy) reprezentującym jednostkę administracyjną.

oś symetrii X

Moduł konstrukcyjny

Modułem konstrukcyjnym jest kwadrat zbudowany na wysokości znaku typograficznego (kapitaliku) oraz descendentu małego znaku typograficznego (wersalika). Podstawą typograficznej części znaku graficznego Uzdrowiskowy Dolny Śląsk jest krój pisma Dekers Bold, 15.7 pkt. oraz administracyjna nazwa gminy - Dekers Bold 26.6

oś symetrii Y

1 jedn. 1 jedn.

Bystrzyca Kłodzka

TYPOGRAFIA: Krój pisma Dekers Bold Kolory elementów systemu identyfikacji powinny być jak najbardziej zbliżone do kolorów palety CMYK. W sysytemie CMYK wykorzystano, efekt gradientu typu radialnego. Aby go odwzorować prosimy w opcji liniowej wybrać podane obok wartości i przejść na tryb radialny.

KOLORY: CMYK (C 0%, M 0%, Y 0%, K 80%) Pantone CMYK (C 0%, M 100%, Y 100%, K 0%) Pantone

GRADIENT:

0%

67.88

0/0/100/0

0/91/65/0

100%

0/100/100/25

10


2.2 Konstrukcja znaku

i logotypu gminy Duszniki-Zdrój

Siatka modułowa określa podstawowe proporcje i wielkości budowy znaku graficznego. Stosowana jest przy wszelkiego typu odwzorowaniu znaku marki na powierzchniach wielkoformatowych, gdzie nie ma możliwości zastosowanie elektroniczne. Inspiracje użycia kolorów odpowiednio przyporządkowanych gminom pochodzą wprost z kolorystyki występującej w znaku graficznym (godło gminy) reprezentującym jednostkę administracyjną.

oś symetrii X

Moduł konstrukcyjny

Modułem konstrukcyjnym jest kwadrat zbudowany na wysokości znaku typograficznego (kapitaliku) oraz descendentu małego znaku typograficznego (wersalika). Podstawą typograficznej części znaku graficznego Uzdrowiskowy Dolny Śląsk jest krój pisma Dekers Bold, 15.7 pkt. oraz administracyjna nazwa gminy - Dekers Bold 26.6

oś symetrii Y

Duszniki-Zdroj 1 jedn. 1 jedn.

Duszniki-Zdrój

TYPOGRAFIA: Krój pisma Dekers Bold Kolory elementów systemu identyfikacji powinny być jak najbardziej zbliżone do kolorów palety CMYK. W sysytemie CMYK wykorzystano, efekt gradientu typu radialnego. Aby go odwzorować prosimy w opcji liniowej wybrać podane obok wartości i przejść na tryb radialny.

KOLORY: CMYK (C 0%, M 0%, Y 0%, K 80%) Pantone CMYK (C 100%, M 89%, Y 6%, K 2%) Pantone

GRADIENT:

0%

67.88

42/17/0/0

90/77/3/2

100%

100/89/6/2

11


2.3 Konstrukcja znaku

i logotypu gminy Jedlina-Zdrój

Siatka modułowa określa podstawowe proporcje i wielkości budowy znaku graficznego. Stosowana jest przy wszelkiego typu odwzorowaniu znaku marki na powierzchniach wielkoformatowych, gdzie nie ma możliwości zastosowanie elektroniczne. Inspiracje użycia kolorów odpowiednio przyporządkowanych gminom pochodzą wprost z kolorystyki występującej w znaku graficznym (godło gminy) reprezentującym jednostkę administracyjną.

oś symetrii X

Moduł konstrukcyjny

Modułem konstrukcyjnym jest kwadrat zbudowany na wysokości znaku typograficznego (kapitaliku) oraz descendentu małego znaku typograficznego (wersalika). Podstawą typograficznej części znaku graficznego Uzdrowiskowy Dolny Śląsk jest krój pisma Dekers Bold, 15.7 pkt. oraz administracyjna nazwa gminy - Dekers Bold 26.6

oś symetrii Y

Jedlina-Zdroj 1 jedn. 1 jedn.

Jedlina-Zdrój

TYPOGRAFIA: Krój pisma Dekers Bold Kolory elementów systemu identyfikacji powinny być jak najbardziej zbliżone do kolorów palety CMYK. W sysytemie CMYK wykorzystano, efekt gradientu typu radialnego. Aby go odwzorować prosimy w opcji liniowej wybrać podane obok wartości i przejść na tryb radialny.

KOLORY: CMYK (C 0%, M 0%, Y 0%, K 80%) Pantone CMYK (C 50%, M 0%, Y 100%, K 0%) Pantone

GRADIENT:

0%

0/0/100/0

26.38

71.78

100%

42/0/91/0

31/0/100/18

75/0/100/0

12


2.4 Konstrukcja znaku

i logotypu gminy Jelenia Góra

Siatka modułowa określa podstawowe proporcje i wielkości budowy znaku graficznego. Stosowana jest przy wszelkiego typu odwzorowaniu znaku marki na powierzchniach wielkoformatowych, gdzie nie ma możliwości zastosowanie elektroniczne. Inspiracje użycia kolorów odpowiednio przyporządkowanych gminom pochodzą wprost z kolorystyki występującej w znaku graficznym (godło gminy) reprezentującym jednostkę administracyjną.

oś symetrii X

Moduł konstrukcyjny

Modułem konstrukcyjnym jest kwadrat zbudowany na wysokości znaku typograficznego (kapitaliku) oraz descendentu małego znaku typograficznego (wersalika). Podstawą typograficznej części znaku graficznego Uzdrowiskowy Dolny Śląsk jest krój pisma Dekers Bold, 15.7 pkt. oraz administracyjna nazwa gminy - Dekers Bold 26.6

oś symetrii Y

Jelenia Gora 1 jedn. 1 jedn.

Jelenia Góra

TYPOGRAFIA: Krój pisma Dekers Bold Kolory elementów systemu identyfikacji powinny być jak najbardziej zbliżone do kolorów palety CMYK. W sysytemie CMYK wykorzystano, efekt gradientu typu radialnego. Aby go odwzorować prosimy w opcji liniowej wybrać podane obok wartości i przejść na tryb radialny.

KOLORY: CMYK (C 0%, M 0%, Y 0%, K 80%) Pantone CMYK (C 80%, M 0%, Y 100%, K 0%) Pantone

GRADIENT:

0%

32/0/100/0

55.12

100%

56/0/100/0

85/0/100/0

13


2.5 Konstrukcja znaku

i logotypu gminy Kudowa-Zdrój

Siatka modułowa określa podstawowe proporcje i wielkości budowy znaku graficznego. Stosowana jest przy wszelkiego typu odwzorowaniu znaku marki na powierzchniach wielkoformatowych, gdzie nie ma możliwości zastosowanie elektroniczne. Inspiracje użycia kolorów odpowiednio przyporządkowanych gminom pochodzą wprost z kolorystyki występującej w znaku graficznym (godło gminy) reprezentującym jednostkę administracyjną.

oś symetrii X

Moduł konstrukcyjny

Modułem konstrukcyjnym jest kwadrat zbudowany na wysokości znaku typograficznego (kapitaliku) oraz descendentu małego znaku typograficznego (wersalika). Podstawą typograficznej części znaku graficznego Uzdrowiskowy Dolny Śląsk jest krój pisma Dekers Bold, 15.7 pkt. oraz administracyjna nazwa gminy - Dekers Bold 26.6

oś symetrii Y

1 jedn. 1 jedn.

Kudowa-Zdrój

TYPOGRAFIA: Krój pisma Dekers Bold Kolory elementów systemu identyfikacji powinny być jak najbardziej zbliżone do kolorów palety CMYK. W sysytemie CMYK wykorzystano, efekt gradientu typu radialnego. Aby go odwzorować prosimy w opcji liniowej wybrać podane obok wartości i przejść na tryb radialny.

KOLORY: CMYK (C 0%, M 0%, Y 0%, K 80%) Pantone CMYK (C 0%, M 0%, Y 0%, K 100%) Pantone

GRADIENT:

0%

49.7

0/0/0/100

0/0/0/81

100%

0/0/0/100

14


2.5 Konstrukcja znaku

i logotypu gminy Kudowa-Zdrój

Siatka modułowa określa podstawowe proporcje i wielkości budowy znaku graficznego. Stosowana jest przy wszelkiego typu odwzorowaniu znaku marki na powierzchniach wielkoformatowych, gdzie nie ma możliwości zastosowanie elektroniczne. Inspiracje użycia kolorów odpowiednio przyporządkowanych gminom pochodzą wprost z kolorystyki występującej w znaku graficznym (godło gminy) reprezentującym jednostkę administracyjną.

oś symetrii X

Moduł konstrukcyjny

Modułem konstrukcyjnym jest kwadrat zbudowany na wysokości znaku typograficznego (kapitaliku) oraz descendentu małego znaku typograficznego (wersalika). Podstawą typograficznej części znaku graficznego Uzdrowiskowy Dolny Śląsk jest krój pisma Dekers Bold, 15.7 pkt. oraz administracyjna nazwa gminy - Dekers Bold 26.6

oś symetrii Y

1 jedn. 1 jedn.

Kudowa-Zdrój

TYPOGRAFIA: Krój pisma Dekers Bold Kolory elementów systemu identyfikacji powinny być jak najbardziej zbliżone do kolorów palety CMYK. W sysytemie CMYK wykorzystano, efekt gradientu typu radialnego. Aby go odwzorować prosimy w opcji liniowej wybrać podane obok wartości i przejść na tryb radialny.

KOLORY: CMYK (C 0%, M 0%, Y 0%, K 80%) Pantone CMYK (C 80%, M 100%, Y 0%, K 0%) Pantone

GRADIENT:

0%

44/69/15/15

42.33

56/82/19/0

100%

80/100/0/0

14


2.6 Konstrukcja znaku

i logotypu gminy Lądek-Zdrój

Siatka modułowa określa podstawowe proporcje i wielkości budowy znaku graficznego. Stosowana jest przy wszelkiego typu odwzorowaniu znaku marki na powierzchniach wielkoformatowych, gdzie nie ma możliwości zastosowanie elektroniczne. Inspiracje użycia kolorów odpowiednio przyporządkowanych gminom pochodzą wprost z kolorystyki występującej w znaku graficznym (godło gminy) reprezentującym jednostkę administracyjną.

oś symetrii X

Moduł konstrukcyjny

Modułem konstrukcyjnym jest kwadrat zbudowany na wysokości znaku typograficznego (kapitaliku) oraz descendentu małego znaku typograficznego (wersalika). Podstawą typograficznej części znaku graficznego Uzdrowiskowy Dolny Śląsk jest krój pisma Dekers Bold, 15.7 pkt. oraz administracyjna nazwa gminy - Dekers Bold 26.6

oś symetrii Y

Ladek-Zdroj 1 jedn. 1 jedn.

Lądek-Zdrój

TYPOGRAFIA: Krój pisma Dekers Bold Kolory elementów systemu identyfikacji powinny być jak najbardziej zbliżone do kolorów palety CMYK. W sysytemie CMYK wykorzystano, efekt gradientu typu radialnego. Aby go odwzorować prosimy w opcji liniowej wybrać podane obok wartości i przejść na tryb radialny.

KOLORY: CMYK (C 0%, M 0%, Y 0%, K 80%) Pantone CMYK (C 0%, M 21%, Y 93%, K 0%) Pantone

GRADIENT:

0%

67.88

10/13/35/0

0/11/75/0

100%

0/21/95/0

15


2.7 Konstrukcja znaku i logotypu gminy Niemcza

Siatka modułowa określa podstawowe proporcje i wielkości budowy znaku graficznego. Stosowana jest przy wszelkiego typu odwzorowaniu znaku marki na powierzchniach wielkoformatowych, gdzie nie ma możliwości zastoswoanie elektroniczne. Inspiracje użycia kolorów odpowiednio przyporządkowanych gminom pochodzą wprost z kolorystyki występującej w znaku graficznym (godło gminy) reprezentującym jednostkę administracyjną.

oś symetrii X

Moduł konstrukcyjny

Modułem konstrukcyjnym jest kwadrat zbudowany na wysokości znaku typograficznego (kapitaliku) oraz desendentu małego znaku typograficznego (wersalika). Podstawą typograficznej części znaku graficznego Uzdrowiskowy Dolny Śląsk jest krój pisma Dekers Bold, 15.7 pkt. oraz administracyjna nazwa gminy - Dekers Bold 26.6

oś symetrii Y

Niemcza 1 jedn. 1 jedn.

Niemcza

TYPOGRAFIA: Krój pisma Dekers Bold Kolory elementów systemu identyfikacji powinny być jak najbardziej zbliżone do kolorów palety CMYK. W sysytemie CMYK wykorzystano efekt gradientu typu radialnego. Aby go odwzorować prosimy w opcji liniowej wybrać podane obok wartości i przejść na tryb radialny.

KOLORY: CMYK (C 0%, M 0%, Y 0%, K 80%) Pantone CMYK (C 10%, M 0%, Y 85%, K 0%) Pantone

GRADIENT:

0%

67.88

10/13/35/0

0/11/75/0

100%

0/21/95/0

16


2.8 Konstrukcja znaku

i logotypu gminy Polanica-Zdrój

Siatka modułowa określa podstawowe proporcje i wielkości budowy znaku graficznego. Stosowana jest przy wszelkiego typu odwzorowaniu znaku marki na powierzchniach wielkoformatowych, gdzie nie ma możliwości zastosowanie elektroniczne. Inspiracje użycia kolorów odpowiednio przyporządkowanych gminom pochodzą wprost z kolorystyki występującej w znaku graficznym (godło gminy) reprezentującym jednostkę administracyjną.

oś symetrii X

Moduł konstrukcyjny

Modułem konstrukcyjnym jest kwadrat zbudowany na wysokości znaku typograficznego (kapitaliku) oraz descendentu małego znaku typograficznego (wersalika). Podstawą typograficznej części znaku graficznego Uzdrowiskowy Dolny Śląsk jest krój pisma Dekers Bold, 15.7 pkt. oraz administracyjna nazwa gminy - Dekers Bold 26.6

oś symetrii Y

Polanica-Zdroj 1 jedn. 1 jedn.

Polanica-Zdrój

TYPOGRAFIA: Krój pisma Dekers Bold Kolory elementów systemu identyfikacji powinny być jak najbardziej zbliżone do kolorów palety CMYK. W sysytemie CMYK wykorzystano, efekt gradientu typu radialnego. Aby go odwzorować prosimy w opcji liniowej wybrać podane obok wartości i przejść na tryb radialny.

KOLORY: CMYK (C 0%, M 0%, Y 0%, K 80%) Pantone CMYK (C 10%, M 100%, Y 75%, K 4%) Pantone

GRADIENT:

0%

0/37/20/0

44.85

5/65/50/2

100%

10/100/75/4

17


2.9 Konstrukcja znaku

i logotypu gminy Szczawno-Zdrój

Siatka modułowa określa podstawowe proporcje i wielkości budowy znaku graficznego. Stosowana jest przy wszelkiego typu odwzorowaniu znaku marki na powierzchniach wielkoformatowych, gdzie nie ma możliwości zastosowanie elektroniczne. Inspiracje użycia kolorów odpowiednio przyporządkowanych gminom pochodzą wprost z kolorystyki występującej w znaku graficznym (godło gminy) reprezentującym jednostkę administracyjną.

oś symetrii X

Moduł konstrukcyjny

Modułem konstrukcyjnym jest kwadrat zbudowany na wysokości znaku typograficznego (kapitaliku) oraz descendentu małego znaku typograficznego (wersalika). Podstawą typograficznej części znaku graficznego Uzdrowiskowy Dolny Śląsk jest krój pisma Dekers Bold, 15.7 pkt. oraz administracyjna nazwa gminy - Dekers Bold 26.6

oś symetrii Y

Szczawno-Zdroj 1 jedn. 1 jedn.

Szczawno-Zdrój

TYPOGRAFIA: Krój pisma Dekers Bold Kolory elementów systemu identyfikacji powinny być jak najbardziej zbliżone do kolorów palety CMYK. W sysytemie CMYK wykorzystano, efekt gradientu typu radialnego. Aby go odwzorować prosimy w opcji liniowej wybrać podane obok wartości i przejść na tryb radialny.

KOLORY: CMYK (C 0%, M 0%, Y 0%, K 80%) Pantone CMYK (C 80%, M 0%, Y 70%, K 0%) Pantone

GRADIENT:

0%

67.88

44/0/33/0

80/0/70/0

100%

88/0/66/35

18


2.10 Konstrukcja znaku

i logotypu gminy Świeradów-Zdrój

Siatka modułowa określa podstawowe proporcje i wielkości budowy znaku graficznego. Stosowana jest przy wszelkiego typu odwzorowaniu znaku marki na powierzchniach wielkoformatowych, gdzie nie ma możliwości zastosowanie elektroniczne. Inspiracje użycia kolorów odpowiednio przyporządkowanych gminom pochodzą wprost z kolorystyki występującej w znaku graficznym (godło gminy) reprezentującym jednostkę administracyjną.

oś symetrii X

Moduł konstrukcyjny

Modułem konstrukcyjnym jest kwadrat zbudowany na wysokości znaku typograficznego (kapitaliku) oraz descendentu małego znaku typograficznego (wersalika). Podstawą typograficznej części znaku graficznego Uzdrowiskowy Dolny Śląsk jest krój pisma Dekers Bold, 15.7 pkt. oraz administracyjna nazwa gminy - Dekers Bold 26.6

oś symetrii Y

Swieradow-Zdroj 1 jedn. 1 jedn.

Świeradów-Zdrój

TYPOGRAFIA: Krój pisma Dekers Bold Kolory elementów systemu identyfikacji powinny być jak najbardziej zbliżone do kolorów palety CMYK. W sysytemie CMYK wykorzystano, efekt gradientu typu radialnego. Aby go odwzorować prosimy w opcji liniowej wybrać podane obok wartości i przejść na tryb radialny.

KOLORY: CMYK (C 0%, M 0%, Y 0%, K 80%) Pantone CMYK (C 0%, M 70%, Y 95%, K 0%) Pantone

GRADIENT:

0%

67.88

0/25/45/0

0/45/50/0

100%

0/70/95/0

19


Papier firmowy rozmieszczenie elementów, wielkości elementów typografia

15mm

Papier firmowy

20mm

25mm

Zalecane jest używanie w komunikacji kroju pisma Helvetica Neue Light, oraz do elementów stałych takich jak dane teleadresowe, stopka informacyjno-promocyjna (patrz dolna część papieru) krojem Helvetica Neue LT Com, Roman

47mm

M: K: T: A:

info@uzdrowiskowy.pl 666 355 155 22 555 61 16 ul. Ekspansji 69, 00-000 Jelenia Góra Helvetica Neue LT Com, Roman, 8pkt

25mm

91mm

HELVETICA Neue Light, 12pkt >>> Lorem ipsum dolor sit amet, consectetaur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum." This continues at length and variously. The text is not really Greek, but badly garbled Latin. It started life as extracted phrases from sections 1.10.32 and 1.10.33 of Cicero's "De Finibus Bonorum et Malorum" ("The Extremes of Good and Evil"), which read:

Informacje dotyczące wielkości krojów pisma podane są w tekście template papieru firmowego i wyszczególnione kolorem czerwonym

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur? At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas molestias excepturi sint occaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga. Et harum quidem rerum facilis est et expedita distinctio. Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio cumque nihil impedit quo minus id quod maxime placeat facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. Itaque earum rerum hic tenetur a sapiente delectus, ut aut reiciendis voluptatibus maiores alias consequatur aut perferendis doloribus asperiores repellat.

112mm

Pan Jacek Siemiradzki Wójt Gminy Xxvvvxxxvv

111mm

HELVETICA Neue LT Com, Roman, 9pkt >>> Pore nosa vellaut ute pro occus magnis possequi qui officie nimodios quo beaquo et officaba num is ut qui aceati ipienih iliquassunt quasin con con pores eossime ntiatent eos nobis es 25mm

20


Papier faksowy rozmieszczenie elementów, wielkości elementów typografia

15mm

Papier faksowy

20mm

25mm

Zalecane jest używanie w komunikacji kroju pisma Helvetica Neue Light, oraz do elementów stałych takich jak dane teleadresowe, stopka informacyjno-promocyjna (patrz dolna część papieru) krojem Helvetica Neue LT Com, Roman

47mm

M: K: T: A:

info@uzdrowiskowy.pl 666 355 155 22 555 61 16 ul. Ekspansji 69, 00-000 Jelenia Góra Helvetica Neue LT Com, Roman, 8pkt

25mm

91mm

HELVETICA Neue Light, 12pkt >>> Lorem ipsum dolor sit amet, consectetaur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum." This continues at length and variously. The text is not really Greek, but badly garbled Latin. It started life as extracted phrases from sections 1.10.32 and 1.10.33 of Cicero's "De Finibus Bonorum et Malorum" ("The Extremes of Good and Evil"), which read:

Informacje dotyczące wielkości krojów pisma podane są w tekście template papieru firmowego i wyszczególnione kolorem czerwonym

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur? At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas molestias excepturi sint occaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga. Et harum quidem rerum facilis est et expedita distinctio. Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio cumque nihil impedit quo minus id quod maxime placeat facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. Itaque earum rerum hic tenetur a sapiente delectus, ut aut reiciendis voluptatibus maiores alias consequatur aut perferendis doloribus asperiores repellat.

112mm

Pan Jacek Siemiradzki Wójt Gminy Xxvvvxxxvv

111mm

HELVETICA Neue LT Com, Roman, 9pkt >>> Pore nosa vellaut ute pro occus magnis possequi qui officie nimodios quo beaquo et officaba num is ut qui aceati ipienih iliquassunt quasin con con pores eossime ntiatent eos nobis es 25mm

21


Wizytówki imienne i ogólne

Wizytówka jednostronna (druga strona biała)

12.7mm

Zalecane jest używanie kroju pisma Helvetica Neue LT Com, Roman, 8pkt

M: K: T: A:

3mm

48.8mm

info@uzdrowiskowy.pl 666 355 155 22 555 61 16 ul. Ekspansji 69 00-000 Jelenia Góra

7mm

Wizytówka dwustronna

Zalecane jest używanie kroju pisma Helvetica Neue LT Com, Roman, 8pkt

9.5mm M: K: T: A:

info@uzdrowiskowy.pl 666 355 155 22 555 61 16 ul. Ekspansji 69 00-000 Jelenia Góra

3mm 5mm

53.5mm

22


Wzory kopert DL,C4, C5

T

POS

Sz. P. Marek Kowalczyk ul. Wrzosowa 13A/12 01-494 Warszawa

158mm

Koperta C4 324mmx229mm

STAMP

UWAGA! Możliwe jest użycie formy znaku w wersji monochromatycznej w celu ograniczenia kosztów druku 15mm 93.5mm

30mm

Koperta C5 162mmx229mm

Sz. P. Marek Kowalczyk ul. Wrzosowa 13A/12 01-494 Warszawa

UWAGA! Możliwe jest użycie formy znaku w wersji monochromatycznej w celu ograniczenia kosztów druku

T

STAMP

T POS

STAMP

POS

158mm

58mm

33mm 20mm

Koperta DL 110mmx220mm

UWAGA! Możliwe jest użycie formy znaku w wersji monochromatycznej w celu ograniczenia kosztów druku

10mm

10mm

Sz. P. Marek Kowalczyk ul. Wrzosowa 13A/12 01-494 Warszawa 20mm

23


Teczka na dokumenty A4

Obowiązującymi elementami teczki są logo Uzdrowiskowy Dolny Śląsk, które umieszczono na okładce frontowej, element falki w lewej dolnej części okładki frontowej oraz element skrzydełka zawierający dane teleadresowe UWAGA. Do prac związanych z tekstem prosimy o wykorzystywanie kroju pisma Helvetica Neue LT Com, Regular. Istnieje dowolność wykorzystania przestrzeni tylnej okładki oraz skrzydła zamykającego (dolnego) z miejscem przeznaczonym pod wizytówkę.

24


Szablon papeterii

internetowej

Papeteria internetowa jest odwzorowaniem elektronicznym wzoru dokumentu w obrocie zewnętrznym i wewnętrznym jednostek biorących udział w programie Uzdrowiskowy Dolny Śląsk. Zalecane jest używanie w komunikacji kroju pisma Helvetica Neue Light. Resztę zasad zaprezentowaliśmy poniżej. UWAGA. Zalecamy wykorzystywanie jedynie przedstawionych przez nas elementów: stały i ruchomy, tak by w miarę potrzeb element środkowy zależny od komunikatu, bądź to treści newslettera był jak najbardziej uniwersalny (body).

Element stały tworzy

nagłówek o szerokości 800 pix i wysokości 180 pix. Wykorzystywany znak pionowy umieszczony jest w odległości 100 pix od lewej krawędzi szablonu i 30 pix od górnej krawędzi szablonu. Logo Uzdrowiskowego Dolnego Śląska ma wymiar 255pix x 123pix.

30pix

180pix

100pix

100pix

element stały

255pix x123pix

HELVETICA Neue Light, 12pkt >>> Lorem ipsum dolor sit amet, consectetaur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum." This continues at length and variously. The text is not really Greek, but badly garbled Latin. It started life as extracted phrases from sections 1.10.32 and 1.10.33 of Cicero's "De Finibus Bonorum et Malorum" ("The Extremes of Good and Evil"), which read: Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur? At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas molestias excepturi sint occaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga. Et harum quidem rerum facilis est et expedita distinctio. Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio cumque nihil impedit quo minus id quod maxime placeat facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. Itaque earum rerum hic tenetur a sapiente delectus, ut aut reiciendis voluptatibus maiores alias consequatur aut perferendis doloribus asperiores repellat.

Element ruchomy

tworzy stopkę o szerokości 800 pix i wysokości 331 pix. Zbudowany jest na elemencie falki - element dostępny jest w materiałach dostarczonych do książki kodowej znaku (plik o nazwie falki.eps”) ” Element Uzdrowiskowy Dolny Śląsk ma szerokość 276 pix i jest umieszczony 100 pix od prawej krawędzi szablonu. Skonstruowany jest na bazie kroju Dekers Bold, 16pkt, interlinia powiększona na serokości do 8pkt, kolor użyty w skali to R0, G156, B226

242pix

Pan Jacek Siemiradzki Wójt Gminy Xxvvvxxxvv

331pix

44pix

276pix

element ruchomy

25


Szablon prezentacji Power Point

Przedstawione poniżej slajdy prezentacji cyfrowej, zawierają kolejno slajd otwarcia (1), slajd BODY ilustrujący możliwość prezentacji poruszanych podczas prezentacji zagadnień (2), slajd zawierający informacje dotyczące danych numerycznych (3). Do powstania wykresu kołowego użyto programu InDesign, firmy ADOBE.

Element stałe:

rozmiar dokumentu prezentacji: 1024pix x 768 pix kolor background prezentacji: R0, G36, B72 TYTUŁ: Helvetica Neue LT Com, 75 Bold, 68pkt SUBTYTUŁ: Helvetica Neue LT Com, 75 Bold, 31pkt BODYTEXT: Helvetica Neue LT Com, Roman, 20pkt

PAGINACJA STRON:

Helvetica Neue LT Com, 75 Bold, 40pkt,

kolor kroju pisma: (R0,G36,B72) kolor paginy: (R131, G208, B244)

16pix

16pix

26


27 M: info@uzdrowiskowy.pl K: 666 355 155

T: 22 555 61 16 A: ul. Ekspansji 69 00-000 Jelenia Góra

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetaur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum." Na płycie znajdują się kolejno: Zdjecia Kudowy-Zdrój ..................................................................................... Przemówienie Ministra obrony podczas ..................................................................................... spotkania z młodzieżą XII L.O. w ..................................................................................... Kudowie-Zdrój ..................................................................................... Promocyjny teledysk regionu ..................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... .....................................................................................

Płyta CD Wykorzystywany krój pisma to Helvetica Neue LT Com, Roman, 8pkt dla opisowych elementów oraz Helvetica Neue LT Com, Roman, 5pkt dla elementów teleadresowych. Zasady umieszczenia zgodne z regulacjami przedstawionymi na stronach od 4 do 9 . Prosimy o ich bezwzględne przestrzeganie. Elementy fal wykorzystują plik “falki.eps”.

126mm 30mm

M: info@uzdrowiskowy.pl K: 666 355 155 T: 22 555 61 16 A: ul. Ekspansji 69 00-000 Jelenia Góra Helvetica Neue LT Com, Roman, 10.3

24.5mm 120mm 90.3mm

na opakowanie oraz płytę CD

Szablon i wykrojnik


Segregator biurowy A4

28


Zaproszenie drukowane format 100x524 bigowane, składane do formatu DL

UWAGA Słowo “ZAPROSZENIE” proponujemy nadrukowywać srebrnym kolorem PANTONE. W celu uzyskania wersji ekskluzywnej zaproszenia proponujemy łączenie rodzajów druku: – dla elementów stałych ofset – dla typografi sito – prosimy także rozpatrzyć możliwość użycia lakieru UV na elementach logo (krople) oraz falach – proponowana gramatura papieru na zaproszenia 300g - 350g. – proponowany papier Novatech dystrybutor firma Antalis

ZAPROSZENIE 100mm

R.S.V.P.: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetaur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa.

200mm

200mm

124mm

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetaur adipisicing elit Sz. P. Lorem ipsum dolor sit amet

KONCERT MARZEN "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetaur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

ENNIO MORRICONE "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetaur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor . 4 PAŹDZIERNIKA 2010 ROKU, GODZ. 20:00 TEATR WIELKI-OPERA NARODOWA PLAC TEATRALNY 1, WRSZAWA

29


Clipboard A4

30


Notes A4 przygotowany pod clipboard

31


Torba papierowa

UWAGA. Prosimy o dostosowanie skali wykrojnika oraz projektu do zlecanych prac wykonawczych.

32


PieczÄ&#x2026;tka promocyjna

UWAGA. Prosimy o dostosowanie skali wykrojnika oraz projektu do zlecanych prac wykonawczych.

33


Pozostałe rozwiązania dla materiałów promocyjno-informacyjnych strategii promocji dla regionu Uzdrowiskowy Dolny Śląsk 2010


Znaczki promocyjne PIN

34


Folder informacyjny

200mmx200mm okładka i przykładowe strony

35


Billboardy przykĹ&#x201A;adowe

36


Balony

promocyjne

37


Stojaki na ulotki

promocyjne

prezentowane stojaki dostÄ&#x2122;pne sÄ&#x2026; w firmie Wimar

38


Gadżety promocyjne

i konfekcja reklamowa

kubek, parasol, długopis, koszulka, czapka z daszkiem, parasol

przód

tył

39


GadĹźety promocyjne

i konfekcja reklamowa

kubek, parasol, dĹ&#x201A;ugopis, koszulka, czapka z daszkiem, parasol

40


Stoisko wystawiennicze

ścianka wraz z trybunką

41


Serwis www

strona główna

42


Banner rekalmowy

43


Okładka mapy formatu DL

ap

ap

m

m Jedlina-Zdroj tourist road map • turistische strassenkarte

tourist road map • turistische strassenkarte

1:70 000

1:70 000

m

m

ap

ap

ap

m Jelenia Gora tourist road map • turistische strassenkarte

tourist road map • turistische strassenkarte

tourist road map • turistische strassenkarte

1:70 000

1:70 000

1:70 000

44


Roll-up promocyjny 85cmx200cm

45

BRAND_BOOK_Uzdrowiskowy Dolny Śląsk - New Brand for one of beautifull part of Poland (SILESIA)  

New Brand for communication and Promotions - Silesia Challange: Brand closed to spirit of Silesia (Simply, Clear, Clevar, Eco) Work in team:...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you