Page 1

Verwijzing Om u aan te melden bij Skils is het nodig dat u een verwijzing heeft van uw bedrijfsarts of huisarts. De (bedrijfs)arts, de leidinggevende en u zelf vullen een aanmeldingsformulier in. Wanneer wij de formulieren binnen hebben, kunnen wij het eerste gesprek inplannen. De aanmeldingsformulieren kunt u bij ons opvragen of downloaden van onze website.

Skils: arbeid en psyche in beweging Skils richt zich op werknemers met psychische klachten. Skils is een erkende zorginstelling, in het bezit van een HKZ-certificaat. De teams van Skils bestaan uit betrokken en ervaren (GZ) psychologen die gespe­cialiseerd zijn in diagnostiek en kortdurende behandeling van overspanning, angst en depressie bij werknemers. Dit kan zowel individueel als groepsgewijs. De (werk)­context wordt altijd betrokken in de behandeling. Hoofddoel is dat werknemers weer met voldoening werken.

Kosten Wanneer het psychologisch onderzoek onderdeel uitmaakt van een behandelingstraject vergoedt de zorgverzekeraar meestal de kosten van het onderzoek. In het kader van de zorgverzekeringswet geldt altijd de bijdrage ‘Eigen risico’. Daarnaast wordt een kleine bijdrage aan de werkgever gevraagd. Zie onze website voor meer informatie. U kunt ook een psychologisch onderzoek aanvragen los van een behandeltraject. Dan worden de kosten betaald door uw werkgever, uzelf of de verzekeraar. Meer informatie hierover vindt op www.skils.nl

Inspiratie werkt!

Postbus 625, 2300 AP Leiden Hoofdvestiging: Schipholweg 66d, 2316 XE Leiden Overige vestigingen: zie www.skils.nl T 088 800 85 55 / info@skils.nl / www.skils.nl

Skils is een BV zonder winstoogmerk, KvK 27308121. © Copyright 2008 Skils. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of in welke vorm dan ook gebruikt zonder schriftelijke toestemming van Skils.

Inzicht in uw krachten en psychische klachten Informatie over psychologisch onderzoek


U wilt met voldoening werken. Toch heeft u op dit moment klachten waardoor dit niet lukt. Skils kan u daarbij helpen. Onze psychologen geven u inzicht in wat er aan de hand is en wat de klachten in stand houdt. Zij helpen u ook om uw competenties en mogelijkheden te leren kennen. Met kortdurende therapie komt er een proces op gang van anders denken én anders doen.

✲ Verkort psychologisch onderzoek

✲ Persoonlijkheidsonderzoek

Het verkorte psychologische onderzoek wordt vaak gebruikt bij ‘lichte’ problematiek, bijvoorbeeld overspannenheid of toenemende depressieve klachten. Het onderzoek levert u een helder beeld op van uw klachten aan de hand van twee gevalideerde vragenlijsten en een intakegesprek. Er volgt een diagnose en we adviseren u over een (kortdurende) behandelmethode bij Skils tot maximaal 6 gesprekken of een groepsmodule.

De vierde vorm van onderzoeken die Skils uitvoert zijn persoonlijkheidsonderzoeken, specifiek voor mensen met zwaardere, terug­ kerende, persoonsgebonden problematiek. Tijdens dit onderzoek worden persoonskenmerken en -problematiek geanalyseerd. Factoren op emotioneel niveau en gedragsniveau die de psychische klachten in stand houden worden in kaart gebracht. Er volgt een diagnose en we adviseren u over mogelijke behandelmethoden en werk. Voor behandeling van deze problematiek kunnen we gericht verwijzen.

✲ Psychologisch onderzoek Het psychologisch onderzoek is een uitgebreider onderzoek en wordt bijvoorbeeld ingezet bij langdurige en serieuze angst- of depressieklachten. Het onderzoek levert u een helder beeld op van uw klachten en de factoren die deze in stand houden of zelfs verergeren. In het onderzoek wordt gebruik gemaakt van diverse gevalideerde vragenlijsten en analyses. Er zijn maximaal twee intakegesprekken. Er volgt een diagnose en een rapport waarin we advies geven over re-integratie en behandeling. Een traject bij Skils duurt maximaal 12 gesprekken.

✲ Neuropsychologisch onderzoek

Psychologisch onderzoek Afhankelijk van uw klachten en werksituatie vraagt uw (bedrijfs)arts één van de vier psychologische onderzoeken van Skils aan. Tijdens het onderzoek kijken we altijd naar uw psychische klachten én uw competenties in relatie tot uw werk. Met uw toestemming wordt contact gelegd met uw leidinggevende. Gezamenlijk onderzoeken we wat de mogelijkheden in uw werksituatie zijn.

Op verzoek van een arts verricht Skils ook neuropsychologisch onderzoek. Dit onderzoek wordt bijvoorbeeld gebruikt voor mensen met ernstige concentratieproblemen of vergeetachtigheid. Een keuze wordt gemaakt uit klachtenlijsten en concentratie-, aandachts-, en intelligentietests. Er volgt een diagnose en we adviseren u over mogelijke behandelmethoden. De behandeling kan soms binnen Skils plaatsvinden, soms volgt ook een verwijzing.

Verloop van het onderzoek Uitgangspunt voor al onze onderzoeken en behandelingen is dat u uniek bent. U heeft uw eigen wensen in wat u wilt bereiken. Voorafgaand aan het onderzoek krijgt u van ons alle benodigde voor­ informatie en zorgen wij voor goede begeleiding. Met gevalideerde vragenlijsten en een lifestyle analyse brengen we uw psychische klachten in kaart. Een vaste psycholoog voert de gesprekken met u. Na afloop van het onderzoek worden de resultaten uitvoerig met u besproken. We stellen de diagnose en bepalen de best haalbare vervolgstappen. Hoe kunt u letterlijk en figuurlijk in beweging komen om uw doel te bereiken? Dit leggen we vast in het rapport. Met uw toestemming versturen wij het uitgebreide rapport naar de bedrijfsarts en/of huisarts en de samenvatting naar uw leidinggevende. Meer hierover leest u in de brochure ‘kortdurende therapie’.

Effect op mijn gemoedsrust Eerst lukte het niet meer op school, daarna ging het thuis ook minder. Spanning, snel geïrriteerd, wakker liggen en piekeren. Ik kreeg concentratieproblemen, leerlingen maakten er misbruik van. Daarop volgde een conflict met mijn onderwijsmanager,

De volgende onderzoeken zijn mogelijk: ✲ Verkort psychologische onderzoek ✲ Psychologisch onderzoek ✲ Neuropsychologisch onderzoek ✲ Persoonlijkheidsonderzoek

ik voelde me gecontroleerd en miste begrip en ondersteuning. Ik was boos op iedereen. Na een psychologisch onderzoek volgde ik een individueel traject bij Skils. Ik heb van de psycholoog geleerd wat er dan in mijn lichaam gebeurt. Ik ben onder begeleiding gaan hardlopen; nooit geweten dat beweging zoveel effect heeft op mijn gemoedsrust. Daarnaast had ik veel aan de cognitieve gedragstherapie. Wat zijn de spinsels in mijn hoofd? Welke overtuigingen heb ik? Kloppen die? Is er een alternatief? Ook nuttig was het gesprek met de onderwijsmanager in de zesde sessie. We gaan sindsdien beter met elkaar om. Jolanda, 37 jaar, docente voortgezet onderwijs

Op www.skils.nl kunt u meer ervaringen van anderen lezen.

Skils Psychologisch onderzoek  

Skils Psychologisch onderzoek

Skils Psychologisch onderzoek  

Skils Psychologisch onderzoek

Advertisement