Page 1

UN VIATGE REAL Textos: Marc Grabuleda Il.lustracions: Banksy

1


Primera edició: maig de 2014 © Marc Grabuleda, 2014, pel text © Banksy, 2014, per les il·lustracions Realitzat a Catalunya No és permesa la reproducció total o parcial d’aquest llibre, ni el seu tractament informàtic, ni la seva transmissió a través de qualsevol mitjà, bé sigui electrònic, mecànic, per fotocòpia, per enregistrament o d’altres modalitats, sense el permís previ i per escrit dels titulars del copyright.


UN VIATGE REAL

C

Textos: Marc Grabuleda Il.lustracions: Banksy


s moltes gane ia n e t , s y n a c uan tenia cin res r noves cultu ri b o c s e d e d , de veure món e l problema qu E . s e n e n i s ltres nen a i conèixer a a at que estav t iu c n ra g a n vivia en u e tenia és que e impedien qu u q , s lt a lt o s murs m rodejada d’un ir i visitar rt o s im s s é u g ia i jo pu la meva famíl

Q

l’exterior. vaig un globus, el b m a t n a g ju tava iar Un dia que es nava vaig som ’a n e s m o c mentre veia deixar anar i moment, vaig t s e u q a n E l. lliure com e que seria tan n idea! tenir una gra

4


5


tots els preparatius quell mateix dia, vaig fer portar a terme i vaig necessaris per a poder-la . Estava decidit: passaria lia mí fa va me la a Êu ad dir ia de viatge! I per a per sobre el mur i me n’anir tos de tot arreu i en fo nt ra ti a iri an o, -h ar rd reco

A

faria un Ă lbum de fotos!

6


7


j e vaig l primer qu ser a una a v r a b o r t es divertia e u q a n e n altra er abilitada p h a n o z a en un l -ho bĂŠ! E r a s s a p i jugar ivertit! mĂłn era d

E

8


j 9


ig estar, vaig trobar a va e qu ís pa n go se el n nt. a una pastanaga gega va ça ra ab e qu na ne a un i amorosa. Era molt re nd te és m ge at im Quina n ganes l’agafava. Em va i or am in qu b am e ur bonic ve manar-li que em deixés de de s ne ga s te ol m entrar era ple d’amor! fer el mateix. El món

E

10


11


trobar a un nen ig va i t n ja t a vi aig continuar olt Ells estaven m . s re pa s u e s ls que ajudava a oto. Com que jo t a n u n ve a ir t li ll i contents amb e s, à als meus pare m e d p o c n u va ona a casa també d n re que aquell ne u ve e d a t n e t n co vaig estar molt l món era just! E . ix e t a m l e ia fe

V

12


13


A

a que la següent parada, vaig veure a una noi n s’ho passava molt bé acompanyada d’u

orelles molt pallasso i d’una rata gegant amb unes tenta d’estar grans. Se la veia tant feliç, tant con d’il·lusió i de amb altra gent, que fins i tot cridava nor! felicitat. El món estava ple de germa

14


15


V

v 16

n aig arribar a u n poble que devie

esta, i hi celebrar una f ens que havia molts n banderes. ajudaven a fer re茂ble! El m贸n era inc


17


J

a estava torna

meva ciutat va

sobrevolaven el

llacet vistós i

nt i just abans

ig veure uns heli

mur que l’envolt

alegre, com el q ta gegant que

l món estava pl

18

còpters que

ava. Portaven u

n

ue havia vist fe

a estona a la ra

maco que era. E

d’arribar a la

m’havia trobat.

e de bellesa!

ia un

Que


19


V

aig arribar a casa meva i vaig explicar a el que

havia vist. Tothom estava molt content i els nens m’escoltaven atentament. Em vaig fer famosa i vaig continuar difonent la meva història a tots els racons de la ciutat. Els nens, al carrer, jugaven alegres!

20


21


o


r


"El viatge serveix per enriquir-se", diu el savi. I sense saber-ho, la nostra protagonista segueix aquesta dita i obra la seva ment a una realitat nova i desconeguda. A on la porta aquest viatge?

Un viatge real  
Advertisement