Page 1


1. color : .RETRAT FAUVISTA. .disseny portada infomag. 2. TEXTURES : .TEXTURES AMB CONNOTACIÓ. .PORTADES DE LLIBRES. 3. TIPOGRAFIA CREATIVA : .TEXTURA TIPOGRÁFICA. .ilustracions amb tipografia. 4. volum : .mascara de cartolina.


QUATRICROMIA : CUANT VOLEM REPRESENTAR UNA IMATGE A TOT COLOR I VOLEM TREURE’N UN GRAN NOMBRE D’EXEMPLARS S’UTILITZA LA QUAT RICROMIA QUE ÉS BASA EN LA COMBINACIÓ DE CYAN, MAGENTA, GROC I NEGRE ( CMYK ) , CADA COLOR TE UNA INFORMACIÓ DE PUNT AIXÍ COM DE INCLINACIÓ, LO QUE ÉS DIU LINEATURA. CUANT ELS 4 COLORS DE QUATRICROMIA ESTAN JUNTS ELS PUNTS FORMEN LA ANOMENADA `ROSETA DE QUATRICROMIA´. DE AQUÍ QUE SIGUI IMPORTANT QUE ELS DOCUMENTS PREPARATS PER LA SEVA IMPRESIÓ TENGUIN LES MARQUES DE REGISTRE QUE PERMETIN L’AJUSTAMENT DEL COLOR PER UN BON RESULTAT FINAL. TINTES PLANTES O COLOR DIRECTE : EN LA PRODUCCIÓ GRÀFICA PODEM FER ÚS DEL COLOR SENSE QUATRICROMIA, SON ELS CASOS EN ELS QUE NECESSITAREM FER ÚS DE TINTES ESPECIALS QUE NO ÉS PODEN ACONSEGUIR AMB CMYK PER AIXÒ ESTAN JA ELS COLOR JA CREATS. AIXÍ MATEIX ENS PERMET TREBALLAR AMB RESULTATS DE 1 O 2 COLORS SENSE DEPENDRE DE LA MESCLA DE CMYK EN EL CONTEXT DE LES TINTES PLANES EXISTEIXEN ELS PANTONE.


el que han aconseguit els pantone és organitzar i clasificar una amplia gama de color perque en el medi del disseny gràfic com amb la producció sapiguem de quins colors exactament treballam. pantone és una empressa que te una amplia gama de catalegs, però de tots ells solem utilitzar en la producció grafica el pantone solid en el que estan clasificats els colors de tinta plana i els pantone process en les que estan els colors conseguits per cmyk, en ambdos casos podem trobar el terme coated que es refereix a les tintes impreses en paper brillo i uncoated que se refereix a les impreses en paper blanc sense brillo.


RETRAT FAUVISTA


ESCALA DE COLOR


GRISOS


COMPOSICIÓ


GRISOS


MONOTONO

DUOTONO


polaroids


PORTADES


TEXTURA TIPOGRAFICA


EMOTICONS TIPOGRAFICS


FUNDAMENTS DEL DISSENY Volumen II