Page 1

Thans zijn de onkostenvergoedingen en

trainingsfaciliteiten optimaal geregeld merkt Gerard op. De Gemeentepolitie had de diensthonden in eigendom en hanteerden een eigen reglement. Men kon als hondengeleider binnen de politie kiezen tussen het KNPV certificaat of het oude diensthondencertificaat. Met zijn eigen hond, een Mechelse Herdershond gekocht van de heer R. Oerlemans, werden vijf certificaten behaald, het Politiehond 1, Politiehond 2, Objectbewakingshond en later werden daar aan toegevoegd Speurhond en Sorteren. Ook werd Gerard met deze hond Nederlands Kampioen Speurhond. Gerard was ondertussen bezig met het uitwerken van zijn plan, om meer gebruik te maken van de eigenschappen van de hond. Met name de speurzin van de hond had zijn grote aandacht. Als instructeur van de geleiders binnen het korps waarbinnen Gerard werkzaam was, heeft hij veel tijd besteed aan het leggen van contacten met collega instructeurs. Inmiddels had hij binnen zijn korps voldoende steun gekregen om meer gebruik te maken van de kwaliteiten van de hond. Zijn plan om de hond als speurhond te gebruiken voor het afzoeken van bijvoorbeeld een plaats delict, werd door hoger hand ondersteund. Om de hond tevens als speurhond in te zetten, was zeker geen gedachte die algemeen werd ondersteund, maar binnen de Rijkspolitie werd deze verdieping gesteund.

i.:,-

.!:1-.::1falr.:ririiif:)t:::t.tĂŻ'r,.i:1.::::lr37..iirtf:::--.:::.::.1

:.:,.t.:..,:1:, . :

Een gewaardeerd product binnen de huidige politiedienst. Uiteindelijk heeft deze omslag geresulteerd in een sectie hondengeleiders die tegenwoordig bestaat uit 36 combinaties. Het bewakingsgebied is per combinatie veel groter

geworden.

Na het van start gaan van de nieuwe politieorganisatie in 7994 en het samengaan van Rijkspolitie en Gemeentepolitie, kreeg Gerard Straatman de

Naast zijn werkzaamheden als instructeur hondengeleiders, is Gerard in 2000 benoemd tot docent geweldbeheersing, Dit vakgebied behelst

verantwoordelijkheid over 60 hondengeleiders uit Midden West Brabant en Zeeland. De verschillende niveaus hondengeleiders en de cultuurverschillen vormden een uitdaging die Gerard graag aanging. De cultuuromslag van het breed inzetbaar laten zijn van de hond, heeft een paar jaar in beslag genomen. Thans is een hondengeleider een volledig inzetbare politieman met een duidelijke pluswaarde in zijn taakaccent hondengeleider. Deze moderne hondengeleider kan rekenen op veel waardering en support van zijn collega's en zijn leidinggevenden.

de integrale beroepsvaardigheid die de politieagent leert om te schakelen en de schakelmomenten te analyseren, de agent moet zich steeds bewust zijn van het doelrlsico. De schakelmomenten zijn kort samengevat te omschrijven als, de keus of de langeof korte wapenstok moet worden gebruikt, wanneer peperspray en wanneer de hond kan worden ingezet. De politiehond behoort tot de categorie zwaar geweldsmiddel, Wekelijks worden de hondengeleiders getraind in casuĂŻstiek waarbij genoemde facetten gehanteerd worden. Een zeer gerichte beroepsmatige invulling om de geleider en zijn hond vaardig te maken voor het werken in praktijksituaties. De honden binnen de politie eenheden worden aangekocht vanult de KNPV. Veel regionale politie eenheden kennen voor de intern gecertificeerde honden een wekelijkse training binnen het geldende reglement en daarnaast het trainen van een aantal praktijkproeven. Een nieuwe hond krijgt een vijfwekelijkse training met een vaste geleider. Voor de omslag van de PH t hond naar de gewenste politiehond, heeft Gerard een methodiek uitgewerkt. De hond wordt eigenlijk uit het KNPV programma gehaald en krijgt door een specifieke training de omslag van sport naar praktijkhond. Naast zijn werkzaamheden als instructeur en docent binnen de politie, heeft Gerard ook zitting in de PolitĂ?e Expertgroep.

Iv 2  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you