Page 1

De Politiehond

In gesprek met Gerard Straatman Op de vraag wat er eerder was, de politieman

of de hondenliefhebber is het antwoord kort, de hondenliefhebber. Gerard Straatman is een man die kort formuleert en tijdens het gesprek direct tot de essentie van de vragen komt. De liefde voor de hond ontstond al op jonge leeftijd, Gerard Straatman is opgegroeid in een kinderrljk Brabants gezin waar altijd een hond deel van het gezin was. Tijdens de lagere schoolperiode hielp Gerard regelmatig in de tuin van de "Broeders van Liefde". Een van de broeders fokte Duitse Herdershonden en na overleg met zijn ouders, mocht Gerard uit een nest een Duitse Herdershond pup kiezen, Deze hond was gefokt uit een zuiver kynologische lijn. Als tiener was Gerard een niet onverdienstelljke voetballer, maar moest hij helaas door een blessure een andere sport zoeken. Eind jaren zeventig werd een X Duitse Herderspup gekocht en maakte Gerard kennis met de KNPV. Omdat de hond op dat moment te jong was, maakte Gerard helperswerk bij zijn vereniging' Het postuur van Gerard maakte, dat hij zuiver op techniek de oefeningen afwerkte en de toenmalige

pakken zorgen ervoor dat zijn llchaam grote bijtplekken vertoonden. Hij geeft toe, dat hij toentertijd wel eens heeft gedacht, is dit het nu mijn sport? Gelukkig kon hij al snel aan de gang met zijn eigen hond, die helaas op 2-jarlge leeftijd een ernstige vorm van HD bleek te hebben. Van een clublid, die als militair die naar Duitsland werd geplaatst kon Gerard een hond, wederom een X Duitse Herdershond kopen. Met deze hond werd het eerste certificaat behaald met 429 punten (oude certificaat) en mocht hij deelnemen aan de Brabantse KamPioenschaPPen.

Voordat Gerard aan zijn loopbaan bij de politie begon, heeft hij eerst een studie aan de Pedagogische Academie gedaan. Echter in dle tijd waren er weinig banen in het onderwijs, waardoor hij koos voor een andere beroepsrichting. Gekozen werd voor de opleiding bij de politieschool, met tot doel een specialisatie bij de dienst jeugd/zeden. In die tijd kende Nederland nog het onderscheid tussen de Rijkspolitie en de Gemeentepolitie. Eenmaal bij de Rijkspolitie liet Gerard de wens voor zijn specialisatie varen, omdat hij geïnteresseerd was geraakt in het werken met honden binnen de politie. Nederland kende met betrekklng tot de hondengeleiders binnen de politie nauwelijks enige structuur. Er was één soort politiehond, de bijthond. Deze hond werden voornamelijk ingezet bij voetbalwedstrijden en horeca-problemen en bij heterdaad situaties bij woninginbraken. Vanwege deze structuur werd binnen de Rijkspolitie, district Breda, de heer. R. Oerlemans aangesteld als instructeur. De heer R. Oerlemans was een bekende africhter en keurmeester binnen de KNPV. Nadat hij met pensloen glng, werd Gerard Straatman belast met de instructie van de hondengelelders. Gerard benadrukt dat in deze begintijd van zijn instructeurschap bij de politle, er politiek behoorlijk wat speelde. We spreken over de periode dat Nederland groeperlngen kende die zich richtten tegen o.a. de

Speurhond 7997 gestationeerde kruisraketten. Woensdrecht was zo'n locatie, een locatie die lag binnen het de grenzen van de Rijkspolitie, district Breda, waarvan Gerard deel uitmaakte. Naast de demonstraties in Woensdrecht, was er ook het politiek beladen Moerdijk met zijn chemische opslag, maar ook de krakersrellen en voetbalrellen worden door Gerard gememoreerd. Samen met de ME stonden de hondengeleiders op linie tegenover de demonstranten, krakers en hooligans, De demonstranten bedachten verschillende manieren om de honden uit te schakelen, een mouw onder de kleren die was voorzien van grote spijkers is slechts één voorbeeld. In deze periode was het gebruikelijk dat de diensthond

bij de Rijkspolitie door de geleider zelf werd afgericht of gekocht en daar stond een uitermate lage dagvergoeding tegenover. De agenten die in deze periode met een hond werkten waren echte liefhebbers, die ook veel privé tijd in het opleiden van de hond staken. Op het bureau waren geen faciliteiten aanwezig voor de honden, dus werd door de agent zelf een deugdelijk hok gebouwd.

Iv 1  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you