Page 1

BLOC I: Naturalesa i estructura del material genétic Tema 1: La infrormació genètica. Fenotip: manifestació d'un caràcter que ve determinat per un genotip. Genotip: composició determinada de gens.

21-set-2010

Camps de la genètica: Genètica de la transmissió: lleis de l'herència. Genètica de poblacions: estudi del conjunt de gens d'una població determinada. Com evoluciones els gens en el conjunt de la població al llarg del temps. Genètica molecular: Serà l'objecte d'estudi d'aquest curs. Genètica del desenvolupament: estudi del procés que pateix el material genètic des de l'òvul fecundat fins a l'individu. Biotecnologia molecular: enginyeria genètica. Millora genètica: Tracta de fer servir els conceptes de genètica per fer més rendible una producció vegetal per exemple. Genètica humana: Estudi de tot el genoma humà. Codificació dels caràcters. Genoma: conjunt de tota la informació genètica d'un organisme. En procariotes el DNA és una única molècula circular. En eucariotes no és funcional el sistema anterior perquè hi ha més d'un ordre de magnitud més en el nombre de parells de bases d'un eucariota respecte un procariota. Llavors el DNA està dividit en segments anomenats cromosomes. En genètica molecular es fan servir diversos organismes model que s'agafen dels diferents grans grups taxonòmics: Escherichia coli: Procariotes Drosophila melanogaster: Animal invertebrat Caenorhabditis elegans: mol emprat en genètica del desenvolupament. Saccharomyces cerevisiae: eucariota unicel·lular. Mus musculus: vertebrat Arabidopsis thaliana: món vegetal.

Tema_01  

La Genètica i les seves àrees d’estudi. Genotip i fenotip. Organismes models.